Zaimki Dzierżawcze Angielski Ćwiczenia Pdf | Possessive Pronouns | English Grammar Lesson And Exercise 94 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf – POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Crown Academy of English 이(가) 작성한 기사에는 조회수 468,558회 및 좋아요 4,402개 개의 좋아요가 있습니다.

zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise – zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

This is an English grammar lesson all about possessive pronouns.
What are possessive pronouns?
Possessive pronouns are \”mine\

zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Angielskie zaimki dzierżawcze – ćwiczenia

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim – Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego. Polecenie: Choose the … Pobierz ćwiczenie w formacie PDF.

See also  무안 가볼만한 곳 | 무안, 가볼만 한곳 10선 #무안군#무안관광#무안관광Ucc 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

+ 여기를 클릭

Source: www.ang.pl

Date Published: 11/1/2022

View: 1662

2 BF – j.angielski ZAIMKI OSOBOWE / PRZYMIOTNIKI …

2 BF – j.angielski. ZAIMKI OSOBOWE / PRZYMIOTNIKI / ZAIMKI. DZIERŻAWCZE. Ćwiczenie 10. Wybierz odpowiednio: 1) This is ……………….. pencil.

+ 여기를 클릭

Source: www.zstnysa.pl

Date Published: 10/3/2022

View: 3999

Jezyk-angielski-dla-ucznia_Gramatyka-demo.pdf

Niektóre z nich oznaczone są gwiazdką – są to ćwiczenia otwarte, nieco trudniejsze. … Zaimki dzierżawcze informują o posiadaniu, o tym, co do kogo należy.

+ 여기에 보기

Source: www.wydawnictwolingo.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 6551

Angielski w tlumaczeniach. Gramatyka 1 – Preston Publishing

Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne. 26. Unit 7. Days, months & time | Dni, miesiące i czas. 30. Unit 8. Questions | Pytania.

+ 여기에 보기

Source: prestonpublishing.pl

Date Published: 11/22/2021

View: 3258

Przymiotniki dzierżawcze (występują z rzeczownikami)

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE I ZAIMKI DZIERŻAWCZE ĆWICZENIA PDF … W angielskim musisz znać tylko jedno słowo, a w polskim co najmniej sześć. Zaimki …

+ 여기를 클릭

Source: english-tea-time.com

Date Published: 2/17/2022

View: 5583

JĘZYK ANGIELSKI KLASA 8

Zaimków dzierżawczych używamy do określenia tego, co do kogo należy (coś jest: moje … Zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns) występują samodzielnie, bez.

+ 더 읽기

Source: sp9.edu.gdansk.pl

Date Published: 7/20/2022

View: 4117

zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf

zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf · Niezbędnik 6-klasisty – Przysłówki sposobu, zaimki zwrotne i dzierżawcze · Kategorie produktów · Bestsellery.

+ 여기를 클릭

Source: englishissimple.pl

Date Published: 9/28/2021

View: 5545

format pdf

„Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami” … Zaimki dzierżawcze . … Gramatyka zawiera również ćwiczenia umożliwiające praktyczne.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: images.iformat.pl

Date Published: 1/24/2021

View: 6277

4 Subject: Zaimki dzierżawcze; dopełniacz saksoński …

A teraz język angielski!!! Przed Wami zaimki osobowe, które bardzo dobrze znacie. Zastępują one … Wykonajcie ćwiczenie z podręcznika. SB, TASK 7/25.

+ 더 읽기

Source: spbb.niedzwiada.pl

Date Published: 3/25/2022

View: 7824

See also  아이 코스 쿠폰 | 아이코스 꼭! 할인 받아서 구입하세요 ^^ (저의 추천인 코드를 활용해주세요) 답을 믿으세요

주제와 관련된 이미지 zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise
POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise

주제에 대한 기사 평가 zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf

 • Author: Crown Academy of English
 • Views: 조회수 468,558회
 • Likes: 좋아요 4,402개
 • Date Published: 2015. 3. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=HZe5LI9oOLA

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE I ZAIMKI DZIERŻAWCZE ĆWICZENIA PDF

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE I ZAIMKI DZIERŻAWCZE ĆWICZENIA PDF

Share

Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze to w rezultacie nic trudnego. Najważniejsze byś umiała je od siebie odróżnić. W obu przypadkach mówimy o przynależności. Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują z rzeczownikiem np. This is her book. Zaimki dzierżawcze natomiast, występują samodzielnie (nie ma po nich rzeczownika) np. This book is hers.

Jak wspomniałam we wstępie, dzięki przymiotnikom dzierżawczym i zaimkom dzierżawczym opisujemy przynależność czegoś do kogoś.

Przymiotniki dzierżawcze (występują z rzeczownikami)

my – mój, moja, moje, swój, swoja, swoje

your – twój, twoja, twoje, swój, swoja, swoje

her – jej, swój, swoja, swoje

his – jego, swój, swoja, swoje

its – jego, jej, tego, swój, swoja, swoje (o zwierzętach, przedmiotach)

our – nasz, nasza, nasze, swój, swoja, swoje

your – wasz, wasza, wasze, swój, swoja, swoje

their – ich, swój, swoja, swoje

Popatrz! W angielskim musisz znać tylko jedno słowo, a w polskim co najmniej sześć 😉

Zaimki dzierżawcze (występują samodzielnie)

mine – mój, moja, moje

yours – twój, twoja, twoje

hers – jej

his – jego

its – jego, jej, tego

ours – nasz, nasza, nasze

yours – wasz, wasza, wasze

theirs – ich

Jak rozróżnić kiedy i jak stosować przymiotnik, a kiedy zaimek dzierżawczy? Popatrz na przykłady zdań.

This is my house. To jest mój dom. – po słowie mój występuje rzeczownik

This house is mine. Ten dom jest mój. – po słowie mój nie stawia się już nic

1. Put one appropriate possessive adjective: my – your – his – her – its – our – your – their. Wstaw jeden z przymiotników dzierżawczych.

My father is a driver. It is ………………….. car. My mother likes clothes. It is ……………………. favourite dress. My brothers love games. They are …………………. computers. I have got a little sister. …………………. name is Sandra.

2. Translate the words in the brackets. Przetłumacz słowa z nawiasów.

I love ……………………………………… (swój pokój). Tomek doesn’t know where …………………….…. (jego klucze) are. When is Krysia going to …………………………….. (posprzątać swoje) desk? We don’t want to sell ………………………………… (naszego domu).

Pobierz całe zadanie tutaj:

zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf

Przewiń do góry

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami! Zajrzyj do działu NOWOŚCI! Odrzuć

키워드에 대한 정보 zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf

다음은 Bing에서 zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  기흥 Ict 밸리 | 💜우리 준공했어요💜 ‘기흥 Ict밸리 Sk V1’을 공개합니다! 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise

 • possessive pronouns
 • english possessive pronouns
 • what are possessive pronouns
 • english grammar lesson
 • english grammar exercises
 • english grammar
 • English lessons
 • Crown Academy of English
 • English language
 • anglais
 • cours d'anglais
 • grammaire anglaise
 • pronoms possessifs anglais

POSSESSIVE #PRONOUNS #| #English #grammar #lesson #and #exercise


YouTube에서 zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 POSSESSIVE PRONOUNS | English grammar lesson and exercise | zaimki dzierżawcze angielski ćwiczenia pdf, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment