Wskaż Równanie Prostej Której Fragment Przedstawiony Jest Na Poniższym Wykresie | 18 Wskaż Równanie Prostej, Której Fragment Przedstawiony Jest Na Poniższym Wykresie 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie – 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Matematyki Piotra Ciupaka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 421회 및 좋아요 4개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie – wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

https://akademia-matematyki.edu.pl/ Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

See also  프리 바이오 틱스 복용법 | 유산균 대장까지 살아가기 힘들다는데 식전 식후 언제 먹는 것이 좋을까요? 올바른 복용 방법의 A부터 Z까지. 인기 답변 업데이트

wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na …

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie: … Zaczniemy od współczynnika b, który możemy od razu odczytać z wykresu.

+ 여기에 보기

Source: szaloneliczby.pl

Date Published: 5/15/2022

View: 1896

Wskaż równanie prostej, której fragment … – Zadania.info

Rozwiązanie zadania z matematyki: Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie {A) x-2y-4=0}{B) x+2y+4=0}{C) …

+ 여기에 표시

Source: zadania.info

Date Published: 8/11/2022

View: 485

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na …

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie:

+ 여기에 표시

Source: zdamtosam.pl

Date Published: 10/5/2022

View: 317

Wskaż równanie prostej, której fragment … – Brainly.pl

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie.

+ 여기에 자세히 보기

Source: brainly.pl

Date Published: 3/24/2021

View: 3745

Matura czerwiec 2013 zadanie 18 Wskaż równanie prostej …

Matura czerwiec 2013 zadanie 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie. Akademia Matematyki Piotra Ciupaka.

+ 여기에 표시

Source: akademia-matematyki.edu.pl

Date Published: 12/3/2022

View: 6389

POWTÓRKA ROZDZIAŁU III – FUNKCJA LINIOWA

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b. … Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym …

+ 여기를 클릭

See also  와이어 로프 규격 | 와이어로프 (Wire Rope) 규격과 교체 작업 시 주의해야 될 사항 빠른 답변

Source: mickiewicz.net.pl

Date Published: 10/20/2021

View: 9359

주제와 관련된 이미지 wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie
18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

주제에 대한 기사 평가 wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

  • Author: Akademia Matematyki Piotra Ciupaka
  • Views: 조회수 421회
  • Likes: 좋아요 4개
  • Date Published: 최초 공개: 2021. 3. 9.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=c1U0PgRjwNs

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie:

\(x-2y-4=0\) \(x+2y+4=0\) \(x-2y+4=0\) \(x+2y-4=0\)

Rozwiązanie:

Na podstawie rysunku spróbujmy określić wzór funkcji w postaci ogólnej \(y=ax+b\), którą następnie odpowiednio przekształcimy, tak aby dopasować się do naszych odpowiedzi.

Krok 1. Wyznaczenie współczynnika \(b\).

Zaczniemy od współczynnika \(b\), który możemy od razu odczytać z wykresu. Współczynnik \(b\) mówi nam w którym miejscu funkcja liniowa przetnie oś \(Oy\). W naszym przypadku funkcja przecina oś \(Oy\) dla \(y=2\), zatem \(b=2\).

Wiemy już, że nasza funkcja ma postać \(y=ax+2\).

Krok 2. Obliczenie współczynnika \(a\).

Wykres przecina oś \(Ox\) w punkcie \((4;0)\), czyli dla \(x=4\) funkcja przyjmuje wartość \(y=0\). Podstawmy te współrzędne do wzoru zapisanego w pierwszym kroku i tym samym wyznaczmy wartość współczynnika \(a\):

$$y=ax+2 \\

0=a\cdot4+2 \\

4a=-2 \\

a=-\frac{1}{2}$$

Krok 3. Wskazanie równania prostej.

Nasza prosta przyjmuje wzór \(y=-\frac{1}{2}x+2\), jednak nie mamy takiej odpowiedzi w proponowanych. Musimy więc odpowiednio przekształcić to równanie (przenosząc wszystkie wyrazy na jedną stronę), tak aby dopasować się do odpowiedzi:

$$y=-\frac{1}{2}x+2 \\

\frac{1}{2}x+y-2=0 \quad\bigg/\cdot2 \\

x+2y-4=0$$

Odpowiedź:

D. \(x+2y-4=0\)

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na… Zadania.info: rozwiązanie zadania, Różne, 7790081

Z podanego wykresu widać, że dana prosta przechodzi przez punkty i .

Sposób I

Wśród podanych prostych tylko proste i przechodzą przez pierwszy punkt. Przez punkt przechodzi tylko druga z nich.

Sposób II

Szukamy prostej w postaci przechodzącej przez punkty i .

Jest to więc prosta

Odpowiedź: D

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie:

Dlaczego ZdamToSam?

Ostatecznie egzamin, sprawdzian czy kartkówkę zdajesz samodzielnie. Stąd ZdamToSam. Nie znaczy to, że musisz uczyć się sam (lub sama). Nauka matematyki potrafi być męcząca. Często w nauce pomagają rodzice, korepetytor czy kolega lub koleżanka. Czasami żadna z tych osób nie może pomóc w nauce. Wtedy pojawia się nasza strona. Naszym zadaniem jest pomóc tobie w nauce, przygotować zadania, podpowiedzi i rozwiązania. Innymi słowy, wszystko co pozwoli ci efektywnie uczyć się matematyki. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2021 i jest stale rozwijany przez jego twórców oraz osoby tworzące społeczność ZdamToSam.

키워드에 대한 정보 wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

다음은 Bing에서 wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Sk 엔크린 보너스 카드 | Sk 엔크린 보너스카드 - 박철 (2000년) 24 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

  • Akademia Matematyki Piotra Ciupaka
  • matura z matematyki
  • zadania maturalne z matematyki
  • arkusze maturalne z matematyki

18 #Wskaż #równanie #prostej, #której #fragment #przedstawiony #jest #na #poniższym #wykresie


YouTube에서 wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 18 Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie | wskaż równanie prostej której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment