Wniosek O Uchylenie Dozoru Policyjnego | Zobacz Na Czym Polega Kara W Systemie Dozoru Elektronicznego! #Służba_Więzienna 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “wniosek o uchylenie dozoru policyjnego – Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 TVN Turbo 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,121,483회 및 좋아요 14,281개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

wniosek o uchylenie dozoru policyjnego 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna – wniosek o uchylenie dozoru policyjnego 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Oglądaj \”Służba więzienna\” w niedziele o 17:15 na TVN Turbo oraz Player.pl: https://player.pl/playerplus/programy-online/sluzba-wiezienna-odcinki,17681/odcinek-5,S02E05,171547
Subskrybuj kanał TVN Turbo: https://player.pl/playerplus/programy-online/sluzba-wiezienna-odcinki,17681/odcinek-4,S02E04,168441https://www.youtube.com/channel/UCfsSoUSQzUimrjKhAKmshDQ?sub_confirmation=1
Opanowanie, stanowczość, umiejętność szybkiego reagowania i logicznego myślenia – to tylko niektóre z cech niezbędnych do pracy w więziennictwie.
W programie zobaczysz kulisy pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Kim są ludzie, którzy zdecydowali się na taki zawód i jak wygląda ich codzienna praca „za kratami”? Śledząc losy bohaterów z różnych zakładów karnych poznamy najciekawsze, nieoczywiste i często niebezpieczne aspekty ich profesji. Zobaczymy, jak wygląda więzienna rzeczywistość z perspektywy funkcjonariuszy – z czym muszą się mierzyć oddziałowi, wychowawcy czy członkowie konwoju oraz jak udaje im się zachować zimną krew w trudnych momentach.

#tvnturbo #sw #służbawięzienna

wniosek o uchylenie dozoru policyjnego 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wniosek o uchylenie dozoru | Adwokat Andrzej Srocki

Czym jest dozór policyjny? Kiedy stosuje się dozór Policji? Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru? Adwokat sprawy karne Warszawa.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: adwokatsrocki.pl

Date Published: 8/12/2022

View: 8444

Wniosek o uchylenie albo zmianę środka zapobiegawczego

254 k.p.k. wnoszę o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: e-klinika-prawa.wspia.eu

Date Published: 6/21/2022

View: 2682

Uchylenie środka zapobiegawczego, uchylenie dozoru Policji

Podejrzany, oskarżony oraz ich obrońca mogą w każdym czasie składać wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Po złożeniu przedmiotowego wniosku, o …

+ 여기에 보기

Source: adwokatgawor.pl

Date Published: 3/14/2022

View: 1560

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego – wzór

Do takich środków zaliczamy tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, dozór policyjny, zakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: dokumenty.serwisprawa.pl

Date Published: 3/15/2022

View: 9699

wzór wniosku o uchylenie dozoru

Jako ustanowiony w sprawie obrońca podejrzanego …………………………….., wnoszę o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji. Przedmiotowy wniosek jest …

+ 여기에 보기

Source: www.defensoriuris.pl

Date Published: 7/22/2022

View: 8450

Wniosek o zniesienie dozoru policji – Wzory dokumentów

Zakończone śledztwo, czy też dobre sprawowanie po zasądzeniu dozoru policyjnego? Możesz starać się o zniesienie tego środka zapobiegawczego.

+ 여기에 보기

Source: sms.rzeszow.pl

Date Published: 5/22/2021

View: 724

Marek Mozgawa – Gov.pl

Odnosząc się do wniosku o uchylenie lub zmianę dozoru Policji, Autor przedstawia spór dotyczący wykładni art. 252 i 254 k.p.k. oraz ich wzajemnej zależności …

+ 여기에 더 보기

Source: www.gov.pl

Date Published: 11/24/2022

View: 1971

Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego.

– tymczasowe aresztowanie,. – poręczenie majątkowe,. – dozór Policji,. – zakaz opuszczania kraju. Wniosek o uchylenie lub zmianę …

+ 여기를 클릭

Source: adwokatmarczak.pl

Date Published: 7/25/2021

View: 2535

주제와 관련된 이미지 wniosek o uchylenie dozoru policyjnego

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna
Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna

주제에 대한 기사 평가 wniosek o uchylenie dozoru policyjnego

 • Author: TVN Turbo
 • Views: 조회수 1,121,483회
 • Likes: 좋아요 14,281개
 • Date Published: 2020. 12. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=dYg-xZhnM9c

Jak napisac wniosek o uchylenie dozoru policyjnego?

We wniosku należy wskazać dlaczego dozór nie powinien być już dalej stosowany. Podstawowym argumentem ku uchyleniu dozoru jest brak dowodów winy oskarżonego. Jest to podstawa do uchylenia wszelkich środków zapobiegawczych. We wniosku należy też wskazywać na uciążliwość dozoru np.

Jak długo może trwać dozór policyjny?

Dozór policyjny jest nieizolacyjnym, bezterminowym (trwa aż do chwili wydania postanowienia o jego uchyleniu lub rozpoczęcia wykonywania kary) środkiem zapobiegawczym, który polega na obowiązku oskarżonego do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

Jak zmienić miejsce dozoru policyjnego?

Składając pismo, w którym będzie podana sygnatura sprawy z wnioskiem o zmianę miejsca dozoru oraz podaniem argumentacji, na podstawie której wnosi Pan/Pani o zmianę.

Jak napisać wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego?

Składa się je do tego samego sądu, który wydał to postanowienie.
 1. Określenie organu.
 2. Określenie wnioskodawcy.
 3. Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej.
 4. Określenie rodzaju pisma.

Jak napisac wniosek o uchylenie aresztu?

Napisanie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania wymaga przeanalizowania sytuacji procesowej osoby aresztowanej. Tylko gruntowna znajomość przepisów postępowania karnego i prawa karnego pozwala na odpowiednie sformułowanie argumentów we wniosku w celu uchylenia aresztu.

Kiedy można uchylić areszt tymczasowy?

Tymczasowe aresztowanie, podobnie jak wszystkie inne środki zapobiegawcze, powinno zostać uchylone lub zmienione na środek łagodniejszy niezwłocznie po ustaniu przyczyn,wskutek którychzostało ono zastosowane, lub gdy powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.

Co grozi za niestawienie się na dozór policyjny?

W przypadku niestawiennictwa organ procesowy jest uprawniony do zastosowania bardziej skutecznego środka, włącznie z tymczasowym aresztowaniem. W przypadku niestawiennictwa ocenie podlegać będzie to, czy takie zachowanie w bezprawny sposób utrudnia postępowanie karne.

Czy dozór policyjny a praca?

Wszystko zależy od tego, czy niestawiennictwo było usprawiedliwione. Przykładowo: uzasadnione będzie niestawiennictwo, gdy objęty dozorem nie stawia się z powodu konieczności wykonania obowiązków pracowniczych. Za usprawiedliwione uznać można również wypadki losowe jak np. wypadek.

Co grozi za niechodzenie na dozór?

Jeśli brak stawiennictwa byłyby nagminny wówczas organ dysponujący może dojść do przekonania, że nie pozostaje Pan do dyspozycji organów procesowych, w związku z czym istnieje również obawa jego ucieczki lub ukrywania się. Może to spowodować zmianę tego środka na inny, włącznie z tymczasowym aresztowaniem .

Czy podczas dozoru elektronicznego można zmienić miejsce zamieszkania?

Ustawodawca przewidział prawo złożenia przez skazanego wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego. Jednakże, Sąd przychyli się do takiego wniosku jedynie w wyjątkowym przypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami.

Czy mając dozór policyjny można wyjechać za granicę?

Wyrok zawierający karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem nie ogranicza skazanego w możliwości wyjazdu poza granice Polski. Jednak jeśli skazany oddany został pod dozór, warunki takiego wyjazdu powinny być ustalone z kuratorem. Ma to na celu usprawnienie i dopasowanie sprawowania dozoru w tym okresie.

Czy można zmienić miejsce odbywania dozoru elektronicznego?

Czy jest możliwość zmiany miejsca odbywania kary jeżeli skazany ma dozór elektroniczny? Ustawa przewiduje możliwość zmiany adresu odbywania kary na pisemny wniosek skazanego. Sąd penitencjarny może przychylić się do wniosku jeżeli zajdą ku temu szczególne okoliczności.

See also  조기 반응 형 헤드 | (부산소방재난본부) 소방특별조사 동영상 매뉴얼 - 조기반응형 헤드 설치 사례 등 상위 71개 답변

Co to znaczy uchylenie środka zapobiegawczego?

Uchylenie środka polega na unicestwieniu jego dalszego stasowania; wobec oskarżonego nie jest stosowany żaden inny środek. Zmiana zaś polega na zastąpieniu jednego środka zapobiegawczego innym. W miejsce dotychczasowego środka stosuje się nowy.

Jak długo trwa środek zapobiegawczy?

§ 4. Środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące.

Kiedy zmiana a kiedy uchylenie postanowienia?

Art. 24. – [Zmiana lub uchylenie postanowienia z powodu nowych okoliczności] – Kodeks karny wykonawczy.
 • § 1. Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie.
 • § 2. …
 • § 3.

Czy mając dozór policyjny można wyjechać za granicę?

Wyrok zawierający karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem nie ogranicza skazanego w możliwości wyjazdu poza granice Polski. Jednak jeśli skazany oddany został pod dozór, warunki takiego wyjazdu powinny być ustalone z kuratorem. Ma to na celu usprawnienie i dopasowanie sprawowania dozoru w tym okresie.

Jak wygląda dozór policyjny?

Dozór Policji to wolnościowy (nieizolacyjny) środek zapobiegawczy, który polega na tym, że podejrzany (oskarżony) pozostający na wolności, zobowiązany jest do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu (sądu lub prokuratora) o zastosowaniu dozoru Policji.

Kiedy stosowany jest dozór policyjny?

Dozór Policji można stosować do czasu rozpoczęcia wykonania kary, chyba że wcześniej nastąpi jego uchylenie. Może to nastąpić z urzędu lub na skutek rozpoznania wniosku oskarżonego o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego lub w wyniku rozpoznania zażalenia.

Jak wygląda dozor policji?

Dozór nakłada prokurator lub sąd poprzez wydanie postanowienia. Dozór policyjny polega na nałożeniu obowiązków ograniczających swobodę podejrzanego. Przede wszystkim wiąże się on z obowiązkiem stawiennictwa na znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania komendzie policji, na przykład w wymiarze 3 dni w tygodniu.

Wniosek o uchylenie dozoru

Wniosek o uchylenie dozoru

Czym jest dozór policyjny? Kiedy stosuje się dozór Policji? Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru?

Czym jest dozór policyjny?

Dozór policyjny jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych w sprawach karnych. Nakładając dozór Policji prokurator lub sąd może nałożyć na oskarżonego dodatkowe obowiązki np. zakaz przebywania w określonych miejscach. Oddany pod dozór ma obowiązek stawiania się we wskazanej w postanowieniu jednostce Policji wraz z dokumentem tożsamości. Zazwyczaj można spotkać się z obowiązkiem trzykrotnego w ciągu tygodnia obowiązku stawiennictwa, jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu. W przypadku niestawiennictwa zgodnie z postanowieniem organ nadzorujący informuje o tym sąd lub prokuratora. Taka postawa oskarżonego może spowodować zastosowanie wobec niego innych, surowszych środków zapobiegawczych włącznie z tymczasowym aresztowaniem.

Kiedy stosuje się dozór Policji?

Dozór jest stosowany podobnie jak inne środki zapobiegawcze jeżeli zgromadzone dowody uprawdopodabniają w znacznym stopniu, że sprawca dopuścił się przestępstwa. Organ prowadzący postępowanie musi stwierdzić, że stosowanie dozoru zabezpieczy prawidłowy przebieg sprawy karnej, a dozór będzie wystarczającym środkiem ku temu. Dozór jest jednym z łagodniejszych środków zapobiegawczych, nie wiąże się tak jak tymczasowe aresztowanie z pozbawieniem wolności oskarżonego.

Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru?

Oskarżony może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie dozoru. We wniosku należy wskazać dlaczego dozór nie powinien być już dalej stosowany. Podstawowym argumentem ku uchyleniu dozoru jest brak dowodów winy oskarżonego. Jest to podstawa do uchylenia wszelkich środków zapobiegawczych. We wniosku należy też wskazywać na uciążliwość dozoru np. z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub obowiązki rodzinne. Warto też wskazać, że na konkretnym etapie postępowania nie ma już potrzeby stosowania dozoru. W szczególności jeżeli dozór był stosowany od dłuższego czasu, oskarżony przestrzegał obowiązku stawiennictwa na dozór i nie utrudniał w tym okresie postępowania. Na zaawansowanym etapie sprawy karnej, kiedy dowody zostały już zebrane sąd lub prokurator może ocenić, że dalsze stosowanie dozoru jest zbędne. Wniosek o uchylenie dozoru należy więc dobrze umotywować, aby organ prowadzący postępowanie karne mógł uchylić dozór Policji.

W każdej sprawie karnej warto skorzystać z usług adwokata od spraw karnych.

Wzory pism procesowych / e-Klinika Prawa

Rzeszów, …………………

Adwokat ………………………………………

Obrońca Jana Nowaka

Sąd Rejonowy

w Rzeszowie

Wydział II Karny

WNIOSEK

o uchylenie albo zmianę środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego

Na podstawie art. 254 k.p.k. wnoszę o uchylenie lub zmianę środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 10.000 PLN, które zostały zastosowane postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie z dnia ……………….. r. wobec Jana Nowaka oskarżonego o czyny określone w art. 204 § 1 i 191 § 2 k.k.

albo

o zmianę ww. środków zapobiegawczych na poręczenie osobiste określone w art. 272 § 1 k.p.k.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia ……………….. r. Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie zastosowano wobec Jana Nowaka, podejrzanego wówczas o czyny określone w art.191 § 2, art. 197 § 2 i art. 204 § 1 k.k. dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10.000 PLN.

W dniu ……………….. r. prokurator umorzył śledztwo przeciwko Janowi Nowakowi w części dotyczącej przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 2 k.k.) wobec stwierdzenia, że nie popełnił on zarzucanego mu czynu, w pozostałej zaś części skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. Tak istotna zmiana jaką niewątpliwie stanowiło wyeliminowanie najpoważniejszego z przedstawionych zarzutów nie skłoniła jednak prokuratury do rozważenia możliwości uchylenia czy zmiany zastosowanych środków zapobiegawczych. W konsekwencji oskarżony nie może opuszczać na dłużej swego miejsca zamieszkania (ma obowiązek meldować się cztery razy w tygodniu na komisariacie policji), nie może wyjechać poza granice kraju, nie może wreszcie dysponować swymi oszczędnościami, zostały one bowiem jako poręczenie majątkowe umieszczone na koncie sum depozytowych. Skumulowanie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Jana Nowaka, skutkujące znacznym ograniczeniem swobód obywatelskich staje się zatem w istocie niesprawiedliwą karą, dolegliwością wymierzaną osobie, wobec której zachodzi przecież domniemanie niewinności.

Należy chyba zatem postawić kwestię, czy dalsze utrzymywanie stosowanych wobec oskarżonego środków zapobiegawczych jest celowe i czy ma podstawy prawne. Odpowiedź zdaniem obrony może być tylko jedna: nie ma uzasadnienia dla utrzymywania środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Jana Nowaka a już z pewnością brak jest przesłanek dla łącznego stosowania tak wielu i tak różnych środków. Winny one zostać uchylone a co najmniej zamienione na taki środek, który zabezpieczając właściwie interesy postępowania karnego nie będzie zbędną uciążliwością dla oskarżonego.

Aby wykazać powyższą tezę obrony należy z konieczności przypomnieć przesłanki, jakimi kierowała się prokuratura podejmując decyzję o zastosowaniu wobec oskarżonego środków zapobiegawczych. Otóż jak czytamy w uzasadnieniu “zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy uprawdopodabnia, że podejrzany Jan Nowak dopuścił się zarzucanych mu przestępstw i zachodzi konieczność zapewnienia prawidłowego biegu postępowania w niniejszej sprawie. Uwzględniono ponadto także charakter czynów zarzucanych podejrzanemu”. Ani słowa o obawie ucieczki za granicę, obawie ukrywania się, matactwa czy utrudniania postępowania.

Przesłankami stosowania środków zapobiegawczych wobec Jana Nowaka były zatem:

1) duże prawdopodobieństwo, że popełnił on zarzucane mu czyny (ogólna przesłanka określona w art. 249 § 1 zd. 2 k.p.k.),

2) charakter tychże czynów,

3) potrzeba zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego (ogólna przesłanka z art. 249 § 1 zd. 1 k.p.k.).

Ad. 1) Nie czas i nie miejsce, aby polemizować z tezą, iż zebrany materiał dowodowy uprawdopodabnia sprawstwo oskarżonego. Swoje stanowisko w tej materii obrona zaprezentuje po przeprowadzeniu przewodu sądowego. Nie można jednak powstrzymać się od uwagi, że oto w chwili podjęcia decyzji o zastosowaniu wobec Jana Nowaka środków zabezpieczających prokurator uznał, iż bardzo prawdopodobne jest popełnienie przez oskarżonego czterech przestępstw, po czym postępowanie w części dotyczącej dwóch z owych czynów zabronionych, dodajmy, czynów najpoważniejszych, umorzył stwierdzając, że oskarżony jednak ich nie popełnił.

Ad. 2) Niewątpliwie należy podzielić pogląd, iż sprawa przeciwko Janowi Nowak ma charakter wyjątkowy: nieczęsto zdarza się bowiem, aby wobec osoby w stosunku do której wysuwane są zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem skierowano ostatecznie akt oskarżenia o stręczycielstwo i zmuszanie do zwrotu długu. Nieczęsto też sąd ma do czynienia ze sprawą, w której pomimo wielkiego zaangażowania i gorliwości organów ścigania osiągnięto tak mierne wyniki postępowania przygotowawczego. I na tym w zasadzie wyjątkowy charakter tego postępowania się kończy. Nie można natomiast zaakceptować tezy, jakoby charakter przestępstw zarzucanych oskarżonemu miał decydować o zastosowaniu czy utrzymywaniu środków zapobiegawczych. Wydaje się jednak, że przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności nie są niczym szczególnym w praktyce sądów polskich, zaś sytuacje w których stosowano środki zapobiegawcze wobec sprawców przestępstw określonych w art. 191 § 2 i w art. 204 § 1 k.k. należały i należą chyba do wyjątkowych.

Ad. 3) Nie ulega wątpliwości, że prawidłowy bieg postępowania karnego to wartość cenna, właśnie zapewnienie niezakłóconego toku czynności procesowych jest racją stosowania środków zapobiegawczych. Powstaje jednak pytanie, jakie zachowania Jana Nowaka mogą nasuwać wniosek o konieczności zastosowania wobec niego takich środków. Wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie próżno szukać w uzasadnieniach decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych czy w postanowieniach o nieuwzględnieniu wniosku o ich uchylenie. Szkoda, ponieważ warunkiem koniecznym zastosowania poszczególnych środków jest wykazanie, że zachodzą ustawowe przesłanki podjęcia takiej decyzji, zaś uzasadnienie podobnego rozstrzygnięcia winno wskazywać konkretne fakty, które skłoniły sąd albo inny organ do podjęcia podobnych kroków.

I tak w wypadku zakazu opuszczania kraju będzie to “uzasadniona obawa ucieczki” – art. 277 § 1 k.p.k. Jaki dowód wskazuje na to, że oskarżony zamierza opuścić kraj i pozostać za granicą?

Z kolei podstawą stosowania dozoru policji jest obawa oddalenia się oskarżonego ze stałego miejsca pobytu. Jaki dowód wskazuje na to, że zamierza to uczynić?

Wreszcie poręczenie majątkowe jest środkiem stosowanym zazwyczaj alternatywnie z tymczasowym aresztowaniem i w zasadzie wówczas, gdy zachodzą podobne podstawy. Jakie okoliczności sprawy nasuwać mogą obawę, że oskarżony będzie mataczył czy w inny sposób utrudniał postępowanie karne?

Zdaniem obrony stosowanie środków zapobiegawczych wobec Jana Nowaka jest zbędne i należy je uchylić. Gdyby jednak Sąd dostrzegał konieczność zabezpieczenia toku postępowania karnego i w związku z tym celowość zastosowania środka zapobiegawczego wnoszę o zmianę środków obecnie stosowanych wobec na poręczenie osobiste określone w art. 272 § 1 k.p.k. Gotowość złożenia takiego poręczenia zadeklarował Pan ………………………..

…………………………..

adwokat

Wniosek o uchylenie dozoru

Wniosek o uchylenie dozoru

Czym jest dozór policyjny? Kiedy stosuje się dozór Policji? Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru?

Czym jest dozór policyjny?

Dozór policyjny jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych w sprawach karnych. Nakładając dozór Policji prokurator lub sąd może nałożyć na oskarżonego dodatkowe obowiązki np. zakaz przebywania w określonych miejscach. Oddany pod dozór ma obowiązek stawiania się we wskazanej w postanowieniu jednostce Policji wraz z dokumentem tożsamości. Zazwyczaj można spotkać się z obowiązkiem trzykrotnego w ciągu tygodnia obowiązku stawiennictwa, jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu. W przypadku niestawiennictwa zgodnie z postanowieniem organ nadzorujący informuje o tym sąd lub prokuratora. Taka postawa oskarżonego może spowodować zastosowanie wobec niego innych, surowszych środków zapobiegawczych włącznie z tymczasowym aresztowaniem.

Kiedy stosuje się dozór Policji?

Dozór jest stosowany podobnie jak inne środki zapobiegawcze jeżeli zgromadzone dowody uprawdopodabniają w znacznym stopniu, że sprawca dopuścił się przestępstwa. Organ prowadzący postępowanie musi stwierdzić, że stosowanie dozoru zabezpieczy prawidłowy przebieg sprawy karnej, a dozór będzie wystarczającym środkiem ku temu. Dozór jest jednym z łagodniejszych środków zapobiegawczych, nie wiąże się tak jak tymczasowe aresztowanie z pozbawieniem wolności oskarżonego.

Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru?

Oskarżony może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie dozoru. We wniosku należy wskazać dlaczego dozór nie powinien być już dalej stosowany. Podstawowym argumentem ku uchyleniu dozoru jest brak dowodów winy oskarżonego. Jest to podstawa do uchylenia wszelkich środków zapobiegawczych. We wniosku należy też wskazywać na uciążliwość dozoru np. z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub obowiązki rodzinne. Warto też wskazać, że na konkretnym etapie postępowania nie ma już potrzeby stosowania dozoru. W szczególności jeżeli dozór był stosowany od dłuższego czasu, oskarżony przestrzegał obowiązku stawiennictwa na dozór i nie utrudniał w tym okresie postępowania. Na zaawansowanym etapie sprawy karnej, kiedy dowody zostały już zebrane sąd lub prokurator może ocenić, że dalsze stosowanie dozoru jest zbędne. Wniosek o uchylenie dozoru należy więc dobrze umotywować, aby organ prowadzący postępowanie karne mógł uchylić dozór Policji.

W każdej sprawie karnej warto skorzystać z usług adwokata od spraw karnych.

Dozór policji oskarżony podejrzany komisariat sąd prokurator Poznań

Dozór policyjny jest nieizolacyjnym, bezterminowym (trwa aż do chwili wydania postanowienia o jego uchyleniu lub rozpoczęcia wykonywania kary) środkiem zapobiegawczym, który polega na obowiązku oskarżonego do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Przesłankami stosowania dozoru policyjnego są: duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo, zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, brak okoliczności, które nie pozwalałyby na jego efektywne stosowanie. Organami stosującymi dozór są prokurator i sąd. Dozór policyjny orzekany jest w formie postanowienia, a oskarżony (podejrzany) ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu.

Obowiązki te mogą polegać na:

1) zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu;

2) zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu;

3) zawiadamianiu organu o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu;

4) zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami;

5) zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość;

6) zakazie przebywania w określonych miejscach;

7) innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru, np. może być to zakaz przebywania w określonych miejscach bądź zakaz przebywania w danym miejscu o określonej godzinie.

Oskarżony lub podejrzany, w trakcie trwania dozoru, ma obowiązek:

1) stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość;

2) wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru;

3) udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie. W tej sytuacji organ stosujący dozór policyjny powinien ocenić postawę oskarżonego i podjąć odpowiednią decyzję w zakresie stosowania środków zapobiegawczych. Dozór Policji można stosować do czasu rozpoczęcia wykonania kary, chyba że wcześniej nastąpi jego uchylenie lub zmiana z urzędu. Informacja o uchyleniu lub zmianie warunkowego dozoru Policji powinna zostać niezwłocznie przekazana organowi dozorującemu

Uchylenie albo zmiana dozoru policji

Dozór policji należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora. Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji procesowej oskarżonego wyraża się w nakazie dokonywania przez prokuratora lub sąd permanentnej oceny potrzeby oraz celowości utrzymywania środka zapobiegawczego oraz w konsekwencji do uchylenia lub zmiany tego środka w chwili, gdy ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie (odwołanie) przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego. Zażalenie (odwołanie) na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Podanie o zmianę miejsca dozoru policyjnego.

Należy w piśmie wskazać sygnaturę sprawy oraz informację, gdzie aktualnie znajduje się miejsce zamieszkania/pobytu osoby dozorowanej oraz udokumentować ten fakt – poprzez dołączenie do pisma umowy najmu czy też oświadczenia osoby, u której zamieszkuje osoba dozorowana. Zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę w sporządzeniu pisma. Adwokat i mediator Karolina Bajtek. tel. 600 225 332, email: [email protected]

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 stycznia 2021 11:52 Zmodyfikowano dnia: 2 stycznia 2021 11:52 Obejrzało: 2206 osób

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego może złożyć oskarżony lub jego obrońca. Wniosek może zostać złożony w każdym czasie – nie ma on terminu.

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego musi zawierać żądania oskarżonego. Oskarżony może żądać uchylenia środka zapobiegawczego bądź też wnosić o zmianę środka na inny. Wniosek rozstrzyga organ prowadzący postępowanie w terminie 3 dni.

Na postanowienie sądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku oskarżonego przysługuje zażalenie. Składa się je do tego samego sądu, który wydał to postanowienie.

Określenie organu

W przypadku wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego, pismo kierujemy do organów prowadzących postępowanie. W postępowaniu przygotowawczym jest to prokuratora, za wyjątkiem postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – wtedy na wniosek prokuratora orzeka sąd. W postępowaniu sądowym orzeka sąd.

Określenie wnioskodawcy

W piśmie które nie inicjuje danej sprawy nie ma potrzeby wskazywania miejsca zamieszkania ani numeru PESEL stron, gdyż dane te znajdują się już w aktach sprawy. Wystarczy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz imię ojca.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy w której wydano postanowienie w przedmiocie środka zabezpieczającego, w związku z którym wnosimy o jego uchylenie.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Uchylenie środka zapobiegawczego, uchylenie dozoru Policji

Dozór Policji jest jednym ze środków zapobiegawczych. Postanowienie o oddaniu podejrzanego pod dozór Policji wydaje prokurator, a na etapie postępowania przed sądem postanowienie takie wobec oskarżonego wydaje Sąd. Osobie, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie takie należy złożyć w terminie 7 dni.

Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakazie przebywania w określonych miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody niezbędnych do wykonywania dozoru.

Osoba oddana pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora.

Wskazać jednak należy, iż dozór Policji, jako środek zapobiegawczy należy uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.

Podejrzany, oskarżony oraz ich obrońca mogą w każdym czasie składać wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Po złożeniu przedmiotowego wniosku, o dalszym stosowaniu środka zapobiegawczego orzeka najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia Sąd postanowieniem.

Istotnym jest, iż na przedmiotowe postanowienie oskarżonemu oraz jego obrońcy zażalenie przysługuje wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości e-mail w celu umówienia spotkania w Kancelarii.

Adwokat w Chrzanowie – Adwokat Weronika Gawor-Pietrzak prowadzi Kancelarię Adwokacką w Chrzanowie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw zwłaszcza na terenie województwa małopolskiego (m. in. Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełmek, Kraków) oraz śląskiego (m. in. Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, czy Katowice). W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie odbyć się online.

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

Środki zapobiegawcze są stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku takiego postępowania lub zapobieżeniu popełnienia nowego przestępstwa przez podejrzanego czy oskarżonego. Nakładane są na konkretną osobę w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo lub dochodzenie, a także przez sąd w postępowaniu karnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Do takich środków zaliczamy tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, dozór policyjny, zakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazanie powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów. Oprócz prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu takiego środka, podejrzanemu lub oskarżonemu służy wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego.

Pobierz teraz przygotowany przez naszego prawnika wzór dokumentu: Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

Wniosek o zniesienie dozoru policji

Zakończone śledztwo, czy też dobre sprawowanie po zasądzeniu dozoru policyjnego? Możesz starać się o zniesienie tego środka zapobiegawczego. Wystarczy złożyć w Sądzie Rejonowym Wniosek o zniesienie dozoru policji.

Wniosek zapisany jest w postaci pliku tekstowego, który można od razu wydrukować i wypełnić ręcznie. Istnieje możliwość edycji dokumentu na własne potrzeby za pomocą aplikacji MS Office, LibreOffice lub OpenOffice.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Rejonowym.

Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. – Adwokat Maciej Marczak

Posted on by

Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego.

Środki zapobiegawcze mogą być stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, wyjątkowo zaś – zapobieżenia popełnieniu przez podejrzanego/oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez podejrzanego/oskarżonego. Powyższe to tzw. ogólne przesłanki (czyli warunki) stosowania środków zapobiegawczych. O przesłankach tych warto pamiętać, gdy sporządzamy wniosek o uchylenie bądź zmianę środka zapobiegawczego. Dlaczego? O tym w niniejszym wpisie!

Przesłanki szczególne.

W przepisach prawa znajdziemy również i bardziej precyzyjne warunki dla stosowania środków zapobiegawczych, tzw. przesłanki szczególne. Wśród nich występują:

– uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego/oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,

– uzasadniona obawa, że podejrzany/oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,

– wyjątkowo – uzasadniona obawa, że podejrzany/oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Należy zaznaczyć, że oprócz wymienionych do tej pory przesłanek, Kodeks postępowania karnego zawiera także i dalsze warunki, odnoszące się do konkretnych środków zapobiegawczych (w szczególności – tymczasowego aresztowania).

Przepisy ustawy.

A jeżeli wspomniałem już o Kodeksie postępowania karnego – wpis odnosi się właśnie do tej ustawy. Pełny tekst Kodeksu do znalezienia pod następującym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555.

Środki zapobiegawcze.

I jeszcze kilka słów niezbędnego wyjaśnienia o środkach zapobiegawczych. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane tylko względem osoby wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Jeżeli chodzi o aspekt czasowy – mogą być stosowane aż do rozpoczęcia wykonywania kary, przy czym tymczasowe aresztowanie tylko w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności. Środki zapobiegawcze stosuje sąd, w postępowaniu przygotowawczym zaś – prokurator, z wyjątkiem jednak tymczasowego aresztowania, które może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. Środkami zapobiegawczymi, z którymi najczęściej spotykam się w swojej praktyce zawodowej są:

– tymczasowe aresztowanie,

– poręczenie majątkowe,

– dozór Policji,

– zakaz opuszczania kraju.

Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego.

Do tej pory wiele miejsca poświęciłem przesłankom (warunkom) stosowania środków zapobiegawczych. Ma to jednak swoje uzasadnienie. Otóż środek zapobiegawczy winien być niezwłocznie uchylony bądź zmieniony, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę. W teorii powinno stać się to „z urzędu”, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań przez podejrzanego/oskarżonego.

Jak jednak powszechnie jest wiadomo – swoje sprawy najlepiej brać we własne ręce. W przypadku środków zapobiegawczych Kodeks postępowania karnego wprost stanowi o możliwości zgłoszenia wniosku w przedmiocie uchylenia bądź zmiany środka zapobiegawczego.

Kto może wnieść wniosek? -> Wspomniany wniosek może wnieść podejrzany/oskarżony. Może to uczynić również ustanowiony w sprawie obrońca.

Kiedy wnieść wniosek? -> Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń co do czasu wniesienia wniosku, nie istnieją również ograniczenia co do ilości wnoszonych wniosków tego typu w toku postępowania w danej sprawie (tj. wniosek można ponawiać).

Co powinien zawierać wniosek? -> Przede wszystkim – precyzyjnie sformułowane żądanie uchylenia bądź zmiany stosowanego środka zapobiegawczego. Po drugie – uzasadnienie. W tej części należy skupić się na wykazaniu, że ustały przyczyny, wskutek których środek został zastosowany, lub powstały przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę. Prostszymi słowy – należy skoncentrować się na wskazanych już wcześniej przeze mnie – przesłankach stosowania środków zapobiegawczych.

Do kogo kierować wniosek? -> W przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd przed którym toczy się sprawa.

Czy wniosek podlega opłacie? -> Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego wolny jest od opłat.

Czy na postanowienie w przedmiocie wniosku przysługuje zażalenie? -> Tak, podejrzany/oskarżony może odwołać się od rzeczonego postanowienia w drodze zażalenia. Jednakże – zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie danego środka zapobiegawczego.

Stan prawny na dzień: 02 kwietnia 2020 roku.

Autor: adwokat Maciej Marczak, Kancelarie Adwokackie w Łodzi oraz w Zduńskiej Woli.

Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego artykułu. Autor wskazuje, iż zasadnym jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. Powyższy artykuł stanowi jedynie zarys bardzo szerokiej i złożonej kwestii prawnej. Prawa autorskie zastrzeżone.

키워드에 대한 정보 wniosek o uchylenie dozoru policyjnego

다음은 Bing에서 wniosek o uchylenie dozoru policyjnego 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  외국인 에게 한국어 가르치는 방법 | Q\U0026A┃외국인 친구에게 한국어를 잘 가르쳐주는 방법? 최근 답변 74개
See also  기술 가정 교과서 Pdf | 개꿀 공부 사이트 Top3 (내신, 수행평가, 인강) 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna

 • tvn turbo
 • samochody
 • auta
 • męski kanał
 • tvn
 • turbo
 • motoryzacja
 • hobby
 • kara
 • sąd
 • skazany
 • wyrok
 • w zawieszeniu
 • służba
 • więzienna
 • klawisze
 • praca
 • system
 • dozoru
 • elektronicznego
 • bransoleta
 • na nodze
 • areszt
 • domowy
 • sw
 • służby
 • więzienne
 • więzienie
 • w domu

Zobacz #na #czym #polega #kara #w #systemie #dozoru #elektronicznego! ##Służba_Więzienna


YouTube에서 wniosek o uchylenie dozoru policyjnego 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Zobacz na czym polega kara w systemie dozoru elektronicznego! #Służba_Więzienna | wniosek o uchylenie dozoru policyjnego, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment