W 100 Cm Etanolu O Gestosci 0 789 | Spalanie Całkowite I Niecałkowite Alkoholi Monohydroksylowych. 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 – Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 No i już 이(가) 작성한 기사에는 조회수 45,006회 및 좋아요 566개 개의 좋아요가 있습니다.

w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych. – w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Podobało się? Daj łapkę w górę 🙂
Chcesz więcej zadań?
Wejdź na mój portal: https://www.noijuz.pl
Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie:
https://www.instagram.com/no_i_juz/
Lekcje główne:
Alkohole monohydroksylowe. Wzory symaryczne i strukturalne.
https://youtu.be/0N-U5c6Q6vc
Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi
https://youtu.be/X_FqETqpHYc
Glicerol. Alkohol polihydroksylowy. Wzór sumaryczny, strukturalny Spalanie całkowite/niecałkowite. https://youtu.be/KZkulDiEzVo
Zadania:
ALKOHOLE
1. Wybierz wzory alkoholi:C2H4, C4H9OH ,Ca(OH)2, C3H5(OH)3, C7H15OH, C2H4Cl, Al(OH)3, C11H23OH.
https://youtu.be/S9MMpYhRmjU
2. Napisz wzory sumaryczne alkoholi, o a) 9 atomach węgla w cząsteczce b) 4 atomach wodoru w cząsteczce
https://youtu.be/48hpFEde66E
3. Napisz nazwę i wzór sumaryczny alkoholu o masie cząsteczkowej 60u.
https://youtu.be/ZA6fmWdTZhA
4. Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru i do tlenu w butanolu.
https://youtu.be/C9ZObbA0vnU
5. Oblicz procenty masowe pierwiastków chemicznych w etanolu.
https://youtu.be/IzH3E7eAY40
6. Napisz wzór alkoholu zawierającego tyle atomów węgla w cząsteczce ile atomów wodoru znajduje się w 6…
https://youtu.be/IvNEwnGE1dI
7. Napisz wzór strukturalny alkoholu wiedząc że w jego cząsteczce stosunek mas mC:mH:mO wynosi 18:3:8.
https://youtu.be/qsGRdbBYaHo
8. Napisz wzory strukturalny, półstrukturalny i grupowy alkoholu o wzorze sumarycznym C8H15OH.
https://youtu.be/2iL-5-rcusQ
9. Wybierz informacje, które dotyczą: a) tylko metanolu, b) tylko etanolu, c) metanolu i etanolu.
https://youtu.be/2B2ROpYjlz8
10. Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego metanolu.
https://youtu.be/c7DJ0cTTQ2w
11. Odmierzono 250cm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 i odważono 6,2g jodu . Wykonaj obliczenia
https://youtu.be/U_HgdruOLQE
12. Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, w którym na 1 cząsteczkę etanolu
przypada 9 cząsteczek
https://youtu.be/LuCuNRtRsbA
GLICEROL
13. Wybierz informacje, które dotyczą glicerolu. a) jest cieczą b) ma gęstość większą od gęstości wody
https://youtu.be/4wm8dawY93I
14. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego glicerolu.
https://youtu.be/sLj3drIk7CA
15. Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w glicerolu.
https://youtu.be/eOEkySI535M
16. Podaj wzór strukturalny i nazwę systematyczną glikolu etylenowego C2H4(OH)2, wiedząc…
https://youtu.be/BEkwoRMM7iw
17.Napisz równania reakcji spalania całkowitego oraz niecałkowitego: a) pentanolu; b) alkoholu o 16 at
https://youtu.be/WT0Gkt1p3X8
18. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami (X-Z) oraz równania reakcji chemicznych (1-7).
https://youtu.be/WQFzUKu4tUw

w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

W 100 cm3 etanolu o gęstości d=0789 g/cm3 rozpuszczono 5…

Dane: Szukane: Rozwiązanie: Znając objętość i gęstość etanolu | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!

+ 여기에 보기

Source: odrabiamy.pl

Date Published: 1/3/2022

View: 346

W 100cm3 etanolu o gęstości 0,78 g/cm3 … – KUDO.TIPS

meg32334 Dane: mC2H5OH=? ; VC2H5OH=100cm3 ; dC2H5OH=0.78g/cm3 m estru=20g (zawierającego 5% zanieczyszczeń) etanol traktujemy jako rozpuszczalnik …

+ 더 읽기

Source: kudo.tips

Date Published: 9/10/2021

View: 2046

W 100cm3 etanolu o gęstości dC2H5OH=0789 … – ZDAM.XYZ

W 100cm3 etanolu o gęstości dC2H5OH=0,789gdm3 rozpuszczono 50 mg jodu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

+ 여기에 표시

Source: zdam.xyz

Date Published: 4/15/2022

View: 9535

Alkohole – właściwości – Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Jak w takim razie można odróżnić od siebie te i inne alkohole? … Właściwości fizyczne metanolu i etanolu … gęstość. 0 , 792 g cm 3. 0 , 789 g cm 3 …

+ 여기에 보기

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 7/10/2022

View: 514

Jak zrobić te zadanie z chemii? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj

W 200g wody rozpuszczono 100cm3 etanolu o gęstości 0,78g/cm3. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 1/2/2022

View: 4277

주제와 관련된 이미지 w 100 cm etanolu o gestosci 0 789

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych.
Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych.

주제에 대한 기사 평가 w 100 cm etanolu o gestosci 0 789

 • Author: No i już
 • Views: 조회수 45,006회
 • Likes: 좋아요 566개
 • Date Published: 2017. 9. 27.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=X_FqETqpHYc
See also  Pogody Ducha Na Co Dzień | Użycz Mi Pogody Ducha...Anonimowa43..Iwcia.... 최근 답변 78개

Alkohole – właściwości

W celu wyznaczenia temperatury wrzenia za pomocą powyższego zestawu, dany alkohol należy powoli ogrzewać. Od momentu rozpoczęcia ogrzewania słupek cieczy w termometrze unosi się i zatrzymuje przy określonej temperaturze, można wtedy zobserwować pierwsze objawy wrzenia cieczy. Wartość temperatury, którą wskazuje termometr, należy odczytać i zanotować (jest to wartość temperatury wrzenia analizowanego alkoholu). W tym momencie cała zawartość kolby przechodzi w stan gazowy. Pary badanego alkoholu dostają się do chłodnicy, gdzie schłodzone ulegają skropleniu i przemieszczają się do odbieralnika.

1 Polecenie 2 W laboratorium chemicznym wyznaczano temperatury wrzenia metanolu i etanolu. Odnotowane w czasie trwania analizy temperatury wrzenia wynosiły kolejno: 64 , 7 ° C oraz 78 , 3 ° C . Zastanów się i odpowiedz na pytanie, którą z tych wartości temperatur należy przypisać do metanolu, a którą do etanolu. Odpowiedź uzasadnij. RDZlHAOpNhUGL Odpowiedź: (Uzupełnij). Wskazówki i klucze odpowiedzi Pokaż podpowiedź Czy masa cząsteczkowa alkoholu ma wpływ na wartość jego temperatury wrzenia? Pokaż odpowiedź Czy w Twojej odpowiedzi znalazły się poniższe informacje? Temperatura wrzenia metanolu ma wartość 64 , 7 ° C , a temperatura wrzenia etanolu jest równa 78 , 3 ° C . Metanol ma mniejszą masę cząsteczkową ( 32 u ) niż etanol ( 46 u ), w związku z czym charakteryzuje się niższą temperaturą wrzenia.

Metanol moglibyśmy również odróżnić od etanolu, wyznaczając gęstostość tych alkoholi.

1 Polecenie 3 W szkolnym laboratorium chemicznym uczniowie mieli za zadanie wyznaczenie gęstości metanolu i etanolu w temperaturze pokojowej. W tym celu wykonali następujące czynności: W jednym cylindrze miarowym odmierzyli 10 cm 3 metanolu, a w drugim cylindrze miarowym odmierzyli 10 cm 3 etanolu. Odmierzone objętości badanych alkoholi zważyli na wadze laboratoryjnej uzyskując następujące wyniki: masa odmierzonej próbki metanolu była równa 7 , 92 g ;

masa odmierzonej próbki etanolu była równa 7 , 89 g . Wykonali obliczenia pozwalające na wyznaczenie szukanej gęstości alkoholi. Wykorzystując powyższe informacje wykonaj odpowiednie obliczenia, pozwalające na wyznaczenie gęstości metanolu i etanolu. Wynik podaj w g cm 3 , z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. R1PDgjdYsMVLk Odpowiedź: (Uzupełnij). Wskazówki i klucze odpowiedzi Pokaż podpowiedź Wzór pozwalający na obliczenie gęstości substancji ma postać: d = m V , gdzie

d – gęstość substancji, m – masa substancji, V – objętość substancji. Pokaż odpowiedź Czy Twoje wyniki są identyczne jak te, zamieszczone poniżej? Gęstość metanolu jest równa 0 , 792 g cm 3 , a gęstość etanolu wynosi 0 , 789 g cm 3 .

Właściwości fizyczne metanolu i etanolu Właściwość fizyczna Metanol Etanol stan skupienia ciecz ciecz barwa bezbarwna bezbarwna rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń bez ograniczeń temperatura wrzenia 64 , 7 ° C 78 , 3 ° C gęstość 0 , 792 g cm 3 0 , 789 g cm 3

icKWwRfaxU_d5e278

2. Zmiany wybranych właściwości fizycznych nasyconych monohydroksylowych alkoholi w szeregu homologicznym

Metanol i etanol to nasycone monohydroksylowe alkohole, których cząsteczki zbudowane są z krótkich łańcuchów węglowych (cząsteczka metanolu zawiera jeden atom węgla, a cząsteczka etanolu dwa atomy węgla). Jak myślisz, czy ilość atomów węgla w cząsteczce alkoholu ma wpływ na jego właściwości fizyczne?

Po analizie temperatur wrzenia metanolu i etanolu, odpowiedź wydaje się oczywista – właściwości fizyczne alkoholi będą uzależnione od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.

Nie wszystkie alkohole mają ciekły stan skupienia. W szeregu homologicznym nasyconych monohydroksylowych alkoholi, których cząsteczki zbudowane są z prostych (nierozgałęzionych) łańcuchów węglowych, cieczami są te z nich, zawierające w cząsteczkach od 1 do 11 atomów węgla. Alkohol, którego cząsteczki zbudowane są z przynajmniej 12 atomów węgla, połączonych w prosty (nierozgałęziony) łańcuch, to ciała stałe. Można zatem wnioskować, że skoro obserwujemy zmianę stanu skupienia, to zmianie będzie ulegała również gęstość alkoholi. Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczkach nasyconych monohydroksylowych alkoholi, na ogół wzrasta ich gęstość.

1 Polecenie 4 Poniższy wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia wybranych alkoholi (metanolu, etanolu, propan– 1 –olu, butan– 1 –olu, pentan– 1 –olu oraz heksan– 1 –olu) od liczby atomów węgla w łańcuchu węglowym. Przeanalizuj przedstawione na wykresie informacje. Następnie odpowiedz na pytanie, jaka jest zależność między temperaturą wrzenia nasyconych monohydroksylowych alkoholi, a liczbą atomów węgla, z których zbudowane są ich cząsteczki. RwLkO0kNMnOBs Grafika przedstawia wykres zależności temperatury wrzenia wybranych alkoholi od liczby węgla w łańcuchu węglowym. Kolejno: Liczba atomów węgla w łańcuchu 1 temperatura 70 stopni Celsjusza, liczba atomów węgla 2 temperatura około 80 stopni Celsjusza, liczba atomów węgla 3 temperatura około 100 stopni Celsjusza, liczba atomów węgla 4 temperatura 110 stopni Celsjusza, liczba atomów węgla 5 temperatura około 130 stopni Celsjusza, liczba atomów węgla 6 temperatura 180 stopni Celsjusza. Wykres zależności temperatury wrzenia wybranych alkoholi od liczby atomów węgla w łańcuchu węglowym Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0. Na grafice przedstawiono wykres zależności temperatury wrzenia wybranych alkoholi od liczby węgla w łańcuchu węglowym. Kolejno zapisano liczbę atomów węgla w łańcuchu i temperaturę: 1 – 70 ° C ,

2 – około 80 ° C ,

3 – około 100 ° C ,

4 – 110 ° C ,

5 – około 130 ° C ,

6 – 180 ° C . R1YjQlQXeycgJ Odpowiedź: (Uzupełnij). Wskazówki i klucze odpowiedzi Pokaż podpowiedź Odczytaj z wykresu, jakie wartości temperatur wrzenia odpowiadają cząsteczkom alkoholi zbudowanych kolejno z jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu oraz sześciu atomów węgla. Pokaż odpowiedź Czy Twoja odpowiedź jest zbliżona do tej zamieszczonej poniżej? Im więcej atomów węgla znajduje się w cząsteczce nasyconego monohydroksylowego alkoholu, tym wyższa jest jego temperatura wrzenia.

Długość łańcucha węglowego w cząsteczce (a więc liczba atomów węgla, z których jest on zbudowany) wpływa również na rozpuszczalność alkoholu w wodzie. Bez ograniczeń rozpuszczają się w niej tylko pierwsze trzy alkohole z szeregu homologicznego nasyconych alkoholi monohydroksylowych: metanol, etanol, propan– 1 –ol. Począwszy od alkoholu, którego cząsteczki zbudowane są z czterech atomów węgla (połączonych w nierozgałęziony łańcuch) rozpuszczalność w wodzie maleje, wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego, w cząsteczkach kolejnych alkoholi. Zmiana ta związana jest ze zwiększającym się fragmentem (łańcuchem) węglowodorowym w cząsteczce alkoholu. Fragment ten, w przeciwieństwie do fragmentu utworzonego z grupy hydroksylowej ( — OH ), jest niepolarny. Dlatego im większy jest jego udział w cząsteczce alkoholu, tym mniejsza jest rozpuszczalność tego alkoholu w polarnej wodzie.

3. Wybrane właściwości chemiczne nasyconych alkoholi monohydroksylowych

Zarówno metanol, jak i etanol charakteryzują się ostrym, drażniącym zapachem. W związku z tym, zmysł węchu (podobnie jak zmysł wzroku) nie pozwala na odróżnienie tych alkoholi od siebie i może doprowadzić do tragicznej w skutkach pomyłki.

Etykiety umieszczone na naczyniach, w których w laboratorium chemicznym przechowywane są wspomniane alkohole, zawierają odpowiednie piktogramy ostrzegawcze.

R1aN85gE6NrGZ Piktogramy określające rodzaj zagrożenia. metanol: substancje uczulające i rakotwórcze — czerwona ramka w kształcie rombu, w środku czarny zarys człowieka z dziurą/uszkodzeniem w kształcie gwiazdy na wysokości klatki piersiowej. Silne trucizny po spożyciu lub naniesieniu na skórę: czerwona ramka w kształcie rombu, w środku ilustracja ludzkiej czaszki i dwóch skrzyżowanych kości. Łatwopalne aerozole, ciecze i ciała stałe: czerwona ramka w kształcie rombu, w środku ilustracja ognia. Etanol — łatwopalne aerozole, ciecze i ciała stałe: czerwona ramka w kształcie rombu, w środku ilustracja ognia. Piktogramy przedstawiają rodzaj niebezpieczeństw, które należy uwzględnić podczas pracy z metanolem i etanolem. Źródło: Krzysztof Jaworski, Torsten Henning, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Dla zainteresowanych Korzystając z dostępnych Ci źródeł informacji, odszukaj karty charakterystyk trzech innych niż metanol i etanol nasyconych alkoholi monohydroksylowych. Znajdź tam również informacje dotyczące zapachu wybranych alkoholi oraz niebezpieczeństw związanych z ich wykorzystaniem – np. w laboratorium chemicznym. Wynikami podziel się na forum klasy.

Odczyn wodnych roztworów alkoholi

Obecna w cząsteczkach alkoholi grupa hydroksylowa przypomina w budowie jon wodorotlenkowy, jaki znajduje się w strukturze wodorotlenków. Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie ulegają pod wpływem jej cząsteczek procesowi dysocjacji elektrolitycznejdysocjacja elektrolitycznadysocjacji elektrolitycznej, a odczyn ich wodnych roztworów jest zasadowy. Czy alkohole również ulegają w wodzie dysocjacji elektrolitycznej? Czy odczyn wodnych roztworów alkoholi jest taki sam jak odczyn wodorotlenków?

Badanie odczynu wodnego roztworu alkoholu etylowego Doświadczenie 2 Ry7OY8M5rF5xJ Problem badawczy: Jaki odczyn ma wodny roztwór etanolu?. Hipoteza: W cząsteczkach alkoholi znajduje się grupa –OH, więc wodny roztwór etanolu będzie wykazywał odczyn zasadowy. Co będzie potrzebne: trzy probówki; statyw na probówki; wodny roztwór etanolu (spirytus przemysłowy lub wódka); wywar z czerwonej kapusty; alkoholowy roztwór fenoloftaleiny; uniwersalny papierek wskaźnikowy. Instrukcja: 1. Do trzech probówek wlej po ok. 3 cm3 alkoholu. 2. Do jednej probówki wlej kilka kropli wywaru z czerwonej kapusty, a do drugiej kroplę alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. W roztworze z trzeciej probówki zanurz uniwersalny papierek wskaźnikowy. RdChKZO5uv6vc Odczyn wodnych roztworów etanolu. Na ilustracji znajdują się trzy probówki. Pierwsza zawiera fioletową ciecz. Podpis: wodny roztwór etanolu z kilkoma kroplami wywaru z czerwonej kapusty. Druga probówka zawiera ciecz przezroczystą. Podpis: wodny roztwór etanolu z kilkoma kroplami alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Trzecia probówka zawiera przezroczystą ciecz, w której zanurzono papierek wskaźnikowy. Podpis: uniwersalny papierek wskaźnikowy zanurzony w wodnym roztworze etanolu. Odczyn wodnych roztworów etanolu Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0. Badanie odczynu wodnego roztworu alkoholu etylowego. Problem badawczy: Jaki odczyn ma wodny roztwór etanolu? Hipoteza: W cząsteczkach alkoholi znajduje się grupa — OH , więc wodny roztwór etanolu będzie wykazywał odczyn zasadowy. Co było potrzebne: trzy probówki;

statyw na probówki;

wodny roztwór etanolu (spirytus przemysłowy lub wódka);

wywar z czerwonej kapusty;

alkoholowy roztwór fenoloftaleiny;

uniwersalny papierek wskaźnikowy. Przebieg doświadczenia: Do trzech probówek wlano po około 3 cm 3 alkoholu. Do jednej probówki wlano kilka kropli wywaru z czerwonej kapusty, a do drugiej kroplę alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. W roztworze z trzeciej probówki zanurzono uniwersalny papierek wskaźnikowy. Obserwacje: Po wprowadzeniu wywaru z czerwonej kapusty do wodnego roztworu etanolu uzyskano fioletowy roztwór (wywar z czerwonej kapusty nie zmienił swojego zabarwienia). Po wprowadzeniu alkoholowego roztworu fenoloftaleiny do wodnego roztworu etanolu, roztwór pozostał bezbarwny. Papierek uniwersalny, zanurzony w wodnym roztworze etanolu, pozostał żółty. Wnioski: Postawiona hipoteza jest błędna. Wodny roztwór etanolu ma odczyn obojętny. 1 Polecenie 5 R12PgddULlySP Obserwacje: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij). Wskazówki i klucze odpowiedzi Pokaż podpowiedź Obserwacje: Jaką barwę mają użyte w doświadczeniu wskaźniki kwasowo‑zasadowe (wywar z czerwonej kapusty, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny i papierek uniwersalny) w wodnym roztworze etanolu? Wnioski: O czym świadczy zabarwienie każdego z użytych w doświadczeniu wskaźników kwasowo‑zasadowych? Pokaż odpowiedź Czy w zapisanych przez Ciebie odpowiedziach znajdują się poniższe informacje? Obserwacje: Po wprowadzeniu wywaru z czerwonej kapusty do wodnego roztworu etanolu uzyskano fioletowy roztwór (wywar z czerwonej kapusty nie zmienił swojego zabarwienia). Po wprowadzeniu alkoholowego roztworu fenoloftaleiny do wodnego roztworu etanolu, roztwór pozostał bezbarwny. Papierek uniwersalny, zanurzony w wodnym roztworze etanolu, pozostał żółty. Wnioski: Postawiona hipoteza jest błędna. Wodny roztwór etanolu ma odczyn obojętny. R1SR5mnpgSXy5 Uzupełnij poniższy tekst zaznaczając odpowiednią odpowiedź. Etanol w roztworze wodnym wykazuje charakter kwasowy/obojętny\zasadowy. Wywar z czerwonej kapusty w obecności roztworu alkoholu etylowego barwi się na zielono/pozostaje fioletowy/barwi się na niebiesko. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zamoczony w wodnym roztworze etanolu ma kolor niebieski/żółty)/{czerwony. Uzupełnij poniższy tekst zaznaczając odpowiednią odpowiedź. Etanol w roztworze wodnym wykazuje charakter kwasowy/obojętny\zasadowy. Wywar z czerwonej kapusty w obecności roztworu alkoholu etylowego barwi się na zielono/pozostaje fioletowy/barwi się na niebiesko. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zamoczony w wodnym roztworze etanolu ma kolor niebieski/żółty)/{czerwony.

Wskaźniki kwasowo–zasadowe, dodane do wodnych roztworów etanolu, nie zmieniły zabarwienia. Świadczy to o obojętnym odczynie badanego roztworu. Za odczyn wodnych roztworów odpowiedzialne są obecne w nich kationy oksoniowe ( H 3 O + , w uproszczeniu H + ) oraz aniony wodorotlenkowe ( OH – ). W wyniku dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenków, w ich wodnych roztworach pojawia się nadmiar jonów wodorotlenkowych w stosunku do kationów oksoniowych. To oznacza, że odczyn wodnych roztworów wodorotlenków jest zasadowy.

Ponieważ stwierdziliśmy doświadczalnie, że odczyn wodnego roztworu etanolu jest obojętny, możemy wnioskować, że pomimo obecności w cząsteczce tego alkoholu grupy — OH , nie ulega on w wodzie procesowi dysocjacji elektrolitycznej.

Rozważania te możemy rozszerzyć dla całego szeregu homologicznego alkoholi. Alkohole nie ulegają procesowi dysocjacji elektrolitycznej pod wpływem wody, a odczyn wodnego roztworu dowolnego alkoholu jest obojętny.

Reakcje spalania alkoholi

Jak zrobić te zadanie z chemii? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

EKSPERT AcidRock

Mamy podaną objętość i gęstość etanolu, z tych danych możemy obliczyć jego masę. Wyznaczymy ją ze wzoru na gęstość:

d = m / V | * V

d * V = m

m = 0,78 g/cm^3 * 100 cm^3 = 78 g

Ta masa to masa substancji, którą rozpuścimy w wodzie. Masa wody to 200 g. Gdy do masy substancji (ms) dodamy masę wody (m H2O), otrzymamy masę roztworu (mr).

mr = ms + m H2O = 78 g + 200 g = 278 g

Mamy ms i mr, teraz obliczymy stężenie procentowe (Cp) ze wzoru:

Cp = ms/mr * 100% = 78 g / 278 g * 100% = 28,06 %

Rozcieńczenia etanolu

Jak korzystać z tabel

Stężenie etanolu w napojach alkoholowych podaje siÄ™ zazwyczaj w procentach objÄ™toĹ›ciowych, oznaczonych jako “% obj.”, “% vol” czy ” v/v”.

Z powyższej tabeli można odczytać, że dla stężenia objętościowego 40% odpowiada stężenie wagowe 33,38%, czyli w 100 g roztworu 40% (v/v) znajduje się 33,38 g etanolu.

Przykłady obliczeń

1. Aby obliczyć objętość otrzymanego bardziej rozcieńczonego roztworu etanolu (np. 40% obj.) z roztwóru o wyższym stężeniu (np. 96%).

(a) z Tabeli 2 wynika, że trzeba zmieszać jedną objętość roztworu o stężeniu 96% obj. z 1,46 częściami wody, czyli mieszamy np. 1 dm3 spirytusu z (1 x 1,46) dm3 wody; uzyskujemy roztwór o stężeniu 40% obj;

(b) obliczamy masÄ™ otrzymanego roztworu – z Tabeli 3 odczytujemy gÄ™stość 96% roztworu (0,80742 g/cm3) i mnoĹĽymy przez objÄ™tość, czyli 0,80742 g/cm3 x 1000 cm3 (bo tyle mieliĹ›my roztworu 96%) = 807,42 g

do tego dodajemy masÄ™ dodanej wody, czyli 1,46 dm3 * 1 g/cm3 = 1460 g

zatem masa uzyskanego roztworu 40% wynosi 807,42 g + 1460 g = 2267,42 g;

(c) z Tabeli 3 odczytujemy gęstość roztworu 40% obj. czyli 0,94805 g/cm3 i obliczamy objętość uzyskanego roztworu dzieląc masę roztworu 40% obj. przez jego gęstość: 2267,42 g / 0,94805 g/cm3 = 2391 cm3 = 2,39 dm3

Jak widać zaszła kontrakcja, i zamiast oczekiwanych 1 + 1,46 = 2,46 dm3 uzyskaliśmy tylko 2,39 dm3

2. Jaka objętość roztworu o wyższym stężeniu (np. 96% obj.) jest potrzebna, aby uzyskać 2 litry roztworu o niższym stężeniu (np. 40% obj.).

(a) z czwartej kolumny Tabeli 3 odczytujemy ile czystego etanolu będzie zawierał roztwór o niższym stężeniu (40% obj.) czyli 2000 cm3 * 315,7 g/cm3 = 631,4 g etanolu

(b) z Tabeli 3 odczytujemy gÄ™stość dla roztworu o stężeniu 96% obj. – 0,80742 g/cm3

(c) ilość czystego etanolu jest taka sama w obu roztworach, zatem znając masę czystego etanolu oraz gęstość roztworu o wyższym stężeniu, obliczamy jego objętość:

631,4 g / 0,80742 g/cm3 = 782 cm3 czyli do naczynia trzeba wlać 0,782 dm3 roztworu o stężeniu 96% obj. i dopełnić wodą do objętości 2 dm3.

PowyĹĽsze obliczenia sÄ… czysto teoretyczne i nie moĹĽna oczekiwać, ĹĽe wyniki obliczeĹ„ bÄ™dÄ… siÄ™ pokrywaĹ‚y z rzeczywistymi wynikami z dokĹ‚adnoĹ›ciÄ… do drugiego miejsca po przecinku. 😉

키워드에 대한 정보 w 100 cm etanolu o gestosci 0 789

다음은 Bing에서 w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  이소 티논 명현 현상 | 심각한 부작용을 유발하는 여드름약의 진실! \"이것\" 모르고 먹었다간 큰일납니다!! | 로아큐탄 이소티논 이소트레티노인 상위 71개 답변
See also  Żyłem Krótko Choć Żyć Chciałem Bóg Mnie Wezwał Iść Musiałem | Hichi X Jvnek - Nie Chcialem Żyć W Kłamstwie 94 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych.

 • no i już
 • korepetycje
 • chemii
 • klaudia no i już
 • gimnazjum
 • korepetycje gimnazjum
 • zadania z chemii
 • rozwiązywanie zadań z chemii dla gimnazjum
 • alkohole
 • spalanie
 • spalanie całkakowite
 • niecałkowite
 • półspalanie
 • chemia
 • metanol
 • etanol

Spalanie #całkowite #i #niecałkowite #alkoholi #monohydroksylowych.


YouTube에서 w 100 cm etanolu o gestosci 0 789 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Spalanie całkowite i niecałkowite alkoholi monohydroksylowych. | w 100 cm etanolu o gestosci 0 789, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment