Vba Okno Dialogowe Otwórz Plik | Vba To Browse File And Open File In Excel 24 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “vba okno dialogowe otwórz plik – VBA to Browse File and Open File in Excel“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Excel Destination 이(가) 작성한 기사에는 조회수 56,760회 및 좋아요 533개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

vba okno dialogowe otwórz plik 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 VBA to Browse File and Open File in Excel – vba okno dialogowe otwórz plik 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

This Example explains how to Browse a file, Capture the path of selected file in a cell or variable. How to use File Dialog Box to get the file path and open the selected file using simple VBA Code in Excel.

vba okno dialogowe otwórz plik 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Jak z VBA wywołać okno dialogowe do pobrania nazwy pliku …

Stąd konieczność użycia okna dialogowego wskazującego plik. I tu pojawia się problem. Powyższy kod działa w Word, Excel i pewnie innych …

+ 더 읽기

Source: akademia-vba.pl

Date Published: 10/1/2021

View: 3627

Open – Otwieranie skoroszytu na 3 sposoby – VBA Excel

Zobacz jak za pomocą różnych metod możesz wskazać plik do otwarcia. … Dodam filtr, który w oknie dialogowym wskaże wyłącznie pliki Excela.

+ 여기에 보기

Source: www.dariuszskorniewski.pl

Date Published: 11/7/2022

View: 6085

Okno dialogowe Otwórz plik / Zapisz plik w MS Access

Okna dialogowe ‘Zapisz plik’ i ‘Otwórz plik’- wybór wielokrotny (multiselect) lub wersja uproszczona (jeden plik). Elementy składowe ścieżki pliku.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.faq.accdb.pl

Date Published: 1/6/2022

View: 7245

Otwieranie dowolnego pliku – Excel Forum

A może też chce okno dialogowe do wyboru folderu? … Okno otwiera się, wskazuję plik, klikam otwórz ale on się nie otwiera. … Kod: VBA.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.excelforum.pl

Date Published: 9/25/2021

View: 7032

POBIERANIE ŚCIEŻKI PLIKU (GetOpenFilename … – ANTHEAP

GetOpenFilename(FileFilter) ‘Otwarcie okna dialogowego Otwieranie oraz pobranie … Title = “Otwórz plik Excela” SciezkaPliku = Application.

+ 더 읽기

Source: heap.pl

Date Published: 2/6/2022

View: 2140

Jak wyświetlić okno dialogowe “Otwórz plik” w Access 2007 …

Jak mam pokazać okno dialogowe Otwórz plik (lub wybierz plik) w access 2007 VBA? Próbowałem użyć aplikacji.GetOpenFileName jak w Excelu, ale ta funkcja nie …

+ 여기에 표시

Source: doraprojects.net

Date Published: 7/28/2022

View: 8682

Jak otworzyć okno dialogowe makr programu Excel za …

Wybór Redakcji. wave. Makra Excela i VBA · Jak …

+ 여기를 클릭

Source: pl.excelideas.net

Date Published: 11/30/2022

View: 4994

Wskazówki: manipulowanie plikami i katalogami w Visual Basic

W menu Plik kliknij pozycję Nowy Project. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy projekt. W okienku Zainstalowane szablony rozwiń węzeł …

+ 더 읽기

Source: docs.microsoft.com

Date Published: 9/26/2021

View: 1417

Używanie obiektu skoroszytu w Excel VBA (Otwórz, Zamknij …

Dzięki VBA możesz robić wiele rzeczy z obiektem skoroszytu – na przykład otwierać … Powyższy kod otwiera okno dialogowe Otwórz. Po wybraniu pliku, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pl.excel-lib.net

Date Published: 11/2/2021

View: 8934

Okno MsgBox w Excel VBA – TomaszKenig.pl

Jeśli chcielibyśmy, by np okno posłużyło nam do wyświetlenia komunikatu podczas otwierania pliku Excel możemy zrobić to w następujący sposób …

+ 더 읽기

Source: tomaszkenig.pl

Date Published: 12/30/2021

View: 6677

주제와 관련된 이미지 vba okno dialogowe otwórz plik

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 VBA to Browse File and Open File in Excel. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

VBA to Browse File and Open File in Excel
VBA to Browse File and Open File in Excel

주제에 대한 기사 평가 vba okno dialogowe otwórz plik

 • Author: Excel Destination
 • Views: 조회수 56,760회
 • Likes: 좋아요 533개
 • Date Published: 2019. 7. 7.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=zYLsOq6Vs38

Jak wywołać okno dialogowe VBA?

Jak wspomniane zostało w wstępie tego działu, aby utworzyć własne okno dialogowe w VBA konieczne jest utworzenie nowej formy okna, poprzez kliknięcie w menu pozycji Insert→UserForm. Po utworzeniu nowego projektu okna dialogowego o standardowej nazwie UserForm1 oczom twym powinno ukazać się widok z poniższej ilustracji.

Jak otworzyc plik Excel VBA?

Użycie polecenia GetOpenFilename pozwalające użytkownikowi na wskazanie pliku w oknie eksploratora. GetOpenFileName to metoda aplikacji Excel, która wywołuje okno eksploratora i po wybraniu pliku pobiera pełną ścieżkę do tego pliku.

Jak zamknąć plik w VBA?

Aby wymusić zamknięcie skoroszytu bez zapisywania zmian, wpisz następujący kod w module języka Visual Basic tego skoroszytu:
 1. Sub Auto_Close ()
 2. Obiekt. Zapisano = prawda.
 3. End Sub.
 4. Sub CloseBook ()
 5. Application. DisplayAlerts = false.
 6. ActiveWorkbook. zamk.
 7. Application. DisplayAlerts = true.
 8. End Sub.

Jak wejsc w VBA?

Uruchamianie edytora VBA
 1. nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F11.
 2. na karcie Deweloper kliknąć ikonę Visual Basic.

Jak otworzyc okno dialogowe w Excelu?

Aby otworzyć okno dialogowe Makra w Excelu, możemy użyć skrótu CTRL + F8.

Jak zrobić wyskakujące okienko w Excelu?

Kliknij dowolną komórkę zakresu, w którym chcesz wprowadzić dane, kliknij Forma (nazwa podana w kroku 2)> Formularz. 4. W wyskakującym okienku okna wprowadzania danych, jeśli chcesz utworzyć nowe dane w zakresie, kliknij przycisk Nowy przycisk, wypełnij pola i zamknij okno.

Jak otworzyć plik tylko do odczytu?

Zapisywanie jako tylko do odczytu
 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office. , a następnie kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz jako, jeśli wcześniej zapisano dokument.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia.
 3. Kliknij pozycję Opcje ogólne.
 4. Kliknij pole wyboru Zalecane tylko do odczytu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zapisz dokument.

Jak otworzyć plik Excela tylko do odczytu?

Ustawianie lub usuwanie stanu tylko do odczytu
 1. W menu Plik kliknij pozycję Informacje.
 2. Kliknij pozycję Chroń skoroszyt i wybierz pozycję Zawsze otwieraj tylko do odczytu.

W jakim programie otworzyć plik XLS?

Excel Viewer to darmowe narzędzie do otwierania, przeglądania i drukowania arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Program obsługuje zarówno format XLS, jak i XLSX, ale na tym nie koniec, bo za jego pomocą można także uruchomić dokumenty zapisane jako RTF oraz TXT.

Jak dodać arkusz VBA?

VBA pozwala nam dodawać nowe arkusze do plików w Excelu. Wystarczy że napiszemy Sheets. Add i Excel doda nowy arkusz. Jeśli chcemy aby Excel wstawił go zaraz po innym arkuszu to musimy napisać After:= i potem użyć funkcji Worksheets.

Jak zamknąć Excel?

Wykonaj jedną z następujących czynności: W prawym górnym rogu okna Excel kliknij pozycję Zamknij. . Na karcie Plik kliknij pozycję Zakończ.

Jak zmienić nazwę kilku arkuszy w Excelu?

Trzy sposoby zmieniania nazwy arkusza

Kliknij dwukrotnie kartę arkusza, a następnie wpisz nową nazwę. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę. Użyj skrótu klawiaturowego Alt+G > OF > N, a następnie wpisz nową nazwę.

Jak uruchomić makro krok po kroku?

Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Pojedynczy krok. Kliknij przycisk Uruchom . Jeśli makro jest nowym lub edytowanym makrem, przed jego uruchomieniem zostanie wyświetlony monit o zapisanie makra. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pojedynczy krok makra.

Co to jest MACR?

Mówiąc najprościej, makro jest mini-programem zapisanym w języku programowania VBA, który służy najczęściej do automatyzowania czynności, które wykonujemy w Excelu, ale nie tylko. Za pomocą makr możemy tworzyć również funkcje użytkownika, które potem da się wykorzystać w arkuszu Excela.

Co to są Makra?

Makro, makropolecenie – zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem.

Jak napisać kod VBA?

uruchom edytor VBA (skrót ALT + F11), po lewej stronie, w oknie Project – VBA Project odnajdź nazwę swojego pliku (zapewne Zeszyt1), kliknij prawym przyciskiem myszy na tę nazwę (VBA Project – Zeszyt1) i wybierz INSERT > MODULE, w środkowej części ekranu pojawi się puste okno, gdzie możesz zacząć pisać kod.

Jak uruchomić UserForm?

Można go uruchomić z poziomu edytora VBA używając skrótu F5, albo przyciskając na wstążce zieloną strzałkę (Run Sub/UserForm) na pasku narzędzi. Aby zamknąć formularz wystarczy przycisnąć krzyżyk w jego prawym górnym rogu.

Jak włączyć obsługę makr w Excelu?

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania
 1. Kliknij kartę Plik.
 2. Kliknij pozycję Opcje.
 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.
 4. W Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia makr.
 5. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak zrobić formularz do wprowadzania danych Excel?

Procedura
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą komórkę, a następnie kliknij opcję Aktywny formularz i polecenie Wstaw aktywny formularz. …
 2. Wprowadź nazwę formularza w polu Nazwa aktywnego formularza. …
 3. Wybierz serwer, na którym znajdują się dane aktywnego formularza.
 4. Kliknij kostkę zawierającą dane formularza.

Jak z VBA wywołać okno dialogowe do pobrania nazwy pliku od użytkownika

Pod Excelem można to zrobić na dwa sposoby:

Korzystając z biblioteki Office (funkcja bardzo podobna do WskazFolder):

Function WskazPlik(TytulOkna As String , TytulPrzycisku As String ) As String Dim Okno As FileDialog Dim Wybrane As String Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) Okno.Title = TytulOkna Okno.ButtonName = TytulPrzycisku If Okno.Show = -1 Then WskazPlik = Okno.SelectedItems(1) End If End Function Function WskazPlik(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String Dim Okno As FileDialog Dim Wybrane As String Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) Okno.Title = TytulOkna Okno.ButtonName = TytulPrzycisku If Okno.Show = -1 Then WskazPlik = Okno.SelectedItems(1) End If End Function

Lub korzystając z metody Excela:

Function WskazPlik_MetodaExcel() As String WskazPlik_MetodaExcel = Excel.Application.GetOpenFilename() End Function Function WskazPlik_MetodaExcel() As String WskazPlik_MetodaExcel = Excel.Application.GetOpenFilename() End Function

Pierwsza funkcja jest nieco bardziej skomplikowana ale bardziej uniwersalna, druga jest skrajnie prosta i nie wymaga niczego poza Excelem. Oczywiście obie można rozbudować o możliwość filtrowania plików…

W komentarzach znajduje się dyskusja na temat konstrukcji wiążącej With..End With

Otwieranie skoroszytu na 3 sposoby

Metoda Workbooks.Open z zaszytą ścieżką w kodzie

Open to polecenie otwierające skoroszyt Excel, który wymaga wskazania pełnej ścieżki pliku. Można też podać samą nazwę pliku jeśli znajduje się w tzw. bieżącym folderze, ale to temat na inną lekcję.

W folderze mam kilka plików różnego typu i w poleceniu Workbooks.Open podaję ścieżkę do pliku Maile.xlsx. Przykładowa procedura może wyglądać w taki sposób.

Metoda z wprowadzeniem ścieżki za pomocą okienka Inputbox

Inputbox to okno, które przyjmuje tekst wprowadzony przez użytkownika i pozwala na użycie go w programie. Dla wygody można zadeklarować sobie zmienną typu String, która przyjmie wartość z Inputboxa, a następnie wpisać polecenie Workbooks.Open nazwa_zmiennej.

Użycie polecenia GetOpenFilename pozwalające użytkownikowi na wskazanie pliku w oknie eksploratora

GetOpenFileName to metoda aplikacji Excel, która wywołuje okno eksploratora i po wybraniu pliku pobiera pełną ścieżkę do tego pliku. Przykładowa procedura może wyglądać tak.

Okno eksploratora pokazuje wszystkie pliki w folderze, z których użytkownik wybiera ten, który go interesuje.

GetOpenFileName ma możliwość użycia dodatkowych argumentów. Jednym z nich jest FileFilter, który pozwala wyświetlać w oknie dialogowym wyłącznie pliki spełniające kryterium. Dodam filtr, który w oknie dialogowym wskaże wyłącznie pliki Excela. Używając zapisu rozszerzenia *.xls* sprawię, że wszystkie pliki Excela będą w tym filtrze uwzględnione.

Workbooks.Open z argumentem MultiSelect

Gdybym chciał otworzyć kilka plików to GetOpenFileName ma jeszcze jeden ciekawy argument czyli MultiSelect, który domyślnie ma wartość False. Zmieniając jego wartość na True zezwalam użytkownikowi na zaznaczenie kilku plików.

Efektem zaznaczenia kilku plików to powstanie tablicy elementów, której zmienna typu String nie przyjmie, dlatego zamienię ją na typ Variant zostawiając deklarację bez wskazania typu.

Ale to nie wszystko, ponieważ polecenie Workbooks.Open nazwa_zmiennej nie poradzi sobie ze zmienną przechowującą tablicę elementów. W tym celu Workbooks.Open wstawiam w pętlę For Next, która wykona się tyle razy, ile jest elementów tablicy.

Deklaruję dodatkową zmienną iteracyjną i, która będzie przyjmować niewielkie liczby dlatego nadam jej typ Byte. Dzięki poleceniu UBound(nazwa_zmiennej) jestem w stanie wskazać indeks ostatniego elementu tablicy co pozwoli na stworzenie dynamicznego zakresu. Pętla więc nada zmiennej i wartości od 1 do UBound(plik).

Do polecenia Workbooks.Open plik muszę dopisać tylko indeks, więc polecenie przyjmie postać Workbooks.Open plik(i), co spowoduje, że przy każdym kolejnym przejściu pętli otwierany będzie inny plik.

Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób tworzę to makro na filmie to sprawdź na YT:

Okno dialogowe Otwórz plik

5.1 Jak wyświetlić okno dialogowe ” Otwórz plik ” (możliwy wybór wielokrotny) lub ” Zapisz plik ” i pobrać elementy składowe ścieżki pliku (przy wyborze jednego pliku) ? Private Declare Function GetSaveFileName Lib “comdlg32.dll” _ Alias “GetSaveFileNameA” _

(pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long Private Declare Function GetOpenFileName Lib “comdlg32.dll” _ Alias “GetOpenFileNameA” _

(pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long

Private Type OPENFILENAME

lStructSize As Long ‘wielkość struktury w bajtach hwndOwner As Long ‘uchwyt okna, z poziomu którego otwierane jest okno dialogowe, jeżeli 0 to okno dialogowe nie ma właściciela hInstance As Long lpstrFilter As String ‘wskaźnik do bufora zawierającego ułożone parami i zakończone znakiem vbNullChar ciągi znaków: “nazwa opisowa” & vbNullChar & “maska” & vbNullChar, łańcuch musi kończyć się podwójnym znakiem vbNullChar lpstrCustomFilter As Long nMaxCustrFilter As Long nFilterIndex As Long ‘jaki typ pliku z listy w lpstrFilter ma być domyślnym (pary ciągów numerowne są od 1) lpstrFile As String ‘kompletna ścieżka z nazwami wybranych plików. Poszczególne nazwy plików są oddzielane od siebie znakiem vbNullChar, a cały łańcuch kończy podwójny vbNullChar nMaxFile As Long ‘maksymalny rozmiar zwracanego ciągu lpstrFile lpstrFileTitle As String ‘nazwy wybranego pliku nMaxFileTitle As Long ‘maksymalny rozmiar zwracanego ciągu lpstrFileTitle lpstrInitialDir As String ‘domyślny katalog wyboru lpstrTitle As String ‘tekst tytułu okna flags As Long ‘flagi określających właściwości wyświetlanego okna dialogowego nFileOffset As Integer ‘przesunięcie do bajtów nazwy pliku nFileExtension As Integer ‘przesunięcie do bajtów rozszerzenia pliku pliku lpstrDefExt As String ‘domyślne rozszerzenie pliku lCustrData As Long lpfnHook As Long lpTemplateName As Long End Type

Public Const OFN_READONLY = &H1 ‘zaznacz opcję CheckBox’a: “Otwórz tylko do odczytu” Public Const OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2 ‘tylko ” Zapisz plik ” – przy wyborze istniejącego pliku wyświetlaj komunikat: “Czy zamienić istniejący plik ?” Public Const OFN_HIDEREADONLY = &H4 ‘niewidoczny jest CheckBox: “Otwórz tylko do odczytu” Public Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8 ‘nie zmieniaj bieżącej ścieżki Windows na wybraną w oknie dialogowym Public Const OFN_SHOWHELP = &H10 ‘pokaz przycisk pomocy. Public Const OFN_NOVALIDATE = &H100 ‘nie sprawdzaj poprawności wybranego pliku. Public Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200 ‘tylko w ” Otwórz plik ” – zezwól na wybieranie wielu plików Public Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800 ‘wybór możliwy tylko dla istniejącej ścieżki Public Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000 ‘pozwól wybrać tylko istniejące pliki Public Const OFN_CREATEPROMPT = &H2000 ‘tylko w ” Otwórz plik ” – pytaj przed utworzeniem nowego pliku Public Const OFN_SHAREAWARE = &H4000 ‘ignoruj błędy współużytkowania plików Public Const OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000 ‘nie pokazuj przycisku sieć Public Const OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000 ‘po wybrania skrótu'(.lnk lub .pif), zwracaj skrót, a nie związany plik Public Const OFN_EXPLORER = &H80000 ‘otworz okno dialogowe typu Explorer dla “Otwórz plik” – opcja wyboru wielokrotnego Private Const MY_TITLE_SAVE As String = ” Zapisz jako: ”

Private Const MY_TITLE_OPEN As String = ” Otwórz plik: ”

Private Const MY_MAX_LEN As Long = 260

‘ powiększony buffor dla przypadku wielokrotnego wyboru plików

Private Const MY_MAX_BUFFER As Long = &H4000 ‘ 256 * 64

Public Const MY_FLAGS_SAVE As Long = _

OFN_NOCHANGEDIR Or _

OFN_PATHMUSTEXIST Or _

OFN_HIDEREADONLY Or _

OFN_NONETWORKBUTTON Or _

OFN_OVERWRITEPROMPT Or _

OFN_READONLY Or _

OFN_EXPLORER

Public Const MY_FLAGS_OPEN As Long = _

OFN_NOCHANGEDIR Or _

OFN_PATHMUSTEXIST Or _

OFN_HIDEREADONLY Or _

OFN_FILEMUSTEXIST Or _

OFN_NONETWORKBUTTON Or _

OFN_READONLY Or _

OFN_EXPLORER

Public Type MY_PATHTYPE

sPath As String

sDir As String

sFile As String

sExt As String

fCancel As Boolean

End Type

‘ otwiera okno dialogowe ” Otwórz plik: ” lub ” Zapisz jako: ”

‘ zwraca strukturę MY_PATHTYPE

‘ po anulowaniu wyboru pliku MY_PATHTYPE.fCancel = True

Public Function zbDlgSaveOpenFile(fSave As Boolean, _

Optional hOwner As Long = 0, _

Optional sTitle As String = “”, _

Optional sInitDir As String = “”, _

Optional sFilter As String = “”, _

Optional lFilterIndex As Long = 0, _

Optional lFlags As Long = 0) As MY_PATHTYPE

On Error GoTo Err_Handler

Dim ofn As OPENFILENAME

Dim pt As MY_PATHTYPE

With ofn

.hwndOwner = hOwner

.hInstance = 0

.lpstrInitialDir = sInitDir

If Len(sTitle) = 0 Then

If fSave Then

.lpstrTitle = MY_TITLE_SAVE

Else

.lpstrTitle = MY_TITLE_OPEN

End If

Else

.lpstrTitle = sTitle

End If

If Len(sFilter) = 0 Then

.lpstrFilter = “Wszystkie (*.*)” & vbNullChar & “*.*” & _

vbNullChar & vbNullChar

Else

.lpstrFilter = sFilter & vbNullChar

End If

If lFlags = 0 Then

If fSave = True Then

.flags = MY_FLAGS_SAVE

Else

.flags = MY_FLAGS_OPEN

End If

Else

.flags = lFlags

End If

.nMaxFile = MY_MAX_LEN

‘ powiększ buffor dla wyboru wielokrotnego (tylko Otwórz pliki)

If lFlags And OFN_ALLOWMULTISELECT = _

OFN_ALLOWMULTISELECT Then

If fSave = False Then

.nMaxFile = MY_MAX_BUFFER

Else

.flags = MY_FLAGS_SAVE Or _

(.flags And Not OFN_ALLOWMULTISELECT)

End If

End If

.nFilterIndex = lFilterIndex

.lpstrFile = String(.nMaxFile, vbNullChar)

.nMaxFileTitle = MY_MAX_LEN

.lpstrFileTitle = String(.nMaxFileTitle, vbNullChar)

‘ określ długość zmiennej

.lStructSize = Len(ofn)

If fSave = True Then

pt.fCancel = Not CBool(GetSaveFileName(ofn))

Else

pt.fCancel = Not CBool(GetOpenFileName(ofn))

End If

If pt.fCancel = False Then

‘ składowe elementy ścieżki:

pt.sPath = Left$(.lpstrFile, _

InStr(.lpstrFile, vbNullChar & vbNullChar) – 1)

pt.sDir = Left$(.lpstrFile, .nFileOffset – 1)

pt.sFile = Left$(.lpstrFileTitle, _

InStr(.lpstrFileTitle, vbNullChar) – 1)

If .nFileExtension > 0 Then

pt.sExt = Right$(pt.sPath, Len(pt.sPath) – .nFileExtension)

End If

End If

End With

zbDlgSaveOpenFile = pt

Err_Exit:

Exit Function

Err_Handler:

MsgBox “Błąd nr ” & Err.Number & vbNewLine & _

“Funkcja zbDlgSaveOpenFile” & vbNewLine & _

Err.Description

Resume Err_Exit

End Function

‘ przykładowe wywołanie:

Private Sub btnTest_Click()

Dim ptRet As MY_PATHTYPE

Dim sFilter As String

Dim arrFiles() As String

Static sCurDir As String

Dim i As Long

‘ pobierz ścieżkę folderu bazy

If Len(sCurDir) = 0 Then

sCurDir = CurrentDb.Name

sCurDir = Left$(sCurDir, Len(sCurDir) – Len(Dir$(sCurDir)))

End If

sFilter = “Baza danych (*.mdb,*.mde)” & vbNullChar & _

“*.mdb;*.mde” & vbNullChar & _

“Tekstowe (*.txt)” & vbNullChar & “*.txt” & vbNullChar & _

“Wszystkie (*.*)” & vbNullChar & “*.*” & vbNullChar

‘ okno dialogowe – ” Zapisz jako: ”

‘ ptRet = zbDlgSaveOpenFile(True, , , sCurDir, sFilter)

‘ okno dialogowe – ” Otwórz plik: ” pliki *.txt z opcją wyboru wielokrotnego ptRet = zbDlgSaveOpenFile(False, , , sCurDir, sFilter, , _

MY_FLAGS_OPEN Or OFN_ALLOWMULTISELECT)

With ptRet

If .fCancel = False Then

‘ zapamiętaj katalog

sCurDir = .sDir

‘ wybór wielokrotny: arrFiles(0) jest katalogiem,

‘ pozostałe elementy są plikami,

If Len(.sFile) = 0 Then

‘ Acc2000+

‘ arrFiles = Split(.sPath, vbNullChar, , vbBinaryCompare)

‘ Acc’97

zbSplit .sPath, arrFiles(), vbNullChar

Debug.Print i; “. Katalog: “; arrFiles(0)

For i = LBound(arrFiles) + 1 To UBound(arrFiles)

Debug.Print i; “. Pliki: “; arrFiles(i)

Next

Else

ReDim arrFiles(0 To 1)

arrFiles(0) = .sDir

arrFiles(1) = .sFile

Debug.Print 0; “. Katalog: “; arrFiles(0)

Debug.Print 1; “. Plik: “; arrFiles(1)

‘ szczegółowe informacje o pliku

Debug.Print “Pełna nazwa: ” & .sPath & vbNewLine & _

“Katalog: ” & .sDir & vbNewLine & _

“Plik: ” & .sFile & vbNewLine & _

“Rozszerzenie: ” & .sExt

End If

Else

Debug.Print “Anulowano wybór pliku(ów) !”

End If

End With

DoCmd.RunCommand acCmdDebugWindow

End Sub

ΔΔΔ

POBIERANIE ŚCIEŻKI PLIKU (GetOpenFilename oraz GetSaveAsFilename)

Po przeczytaniu tego wpisu będziesz wiedział jak w łatwy sposób pobrać pełną ścieżkę pliku. Do tego celu można wykorzystać metodę GetOpenFilename obiektu Application lub metodę GetSaveAsFilename obiektu Application.

Metoda GetOpenFilename wyświetla dobrze wszystkim znane okno dialogowe Otwieranie, gdzie wskazujemy folder oraz wybieramy plik, który nas interesuje.

Co ważne metoda ta nie otwiera wskazanego pliku a jedynie pobiera jego ścieżkę oraz nazwę i zwraca jako łańcuch znaków.

Poniżej przykład implementacji metody GetOpenFilename

Sub PobierzSciezkePliku() Dim SciezkaPliku As Variant ‘Deklaracja zmiennej, która będzie przechowywać ścieżkę pliku Dim FileFilter As String ‘Deklaracja zmiennej, która będzie argumentem FileFilter FileFilter = “Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,” ‘Tutaj podajemy łańcuch określający kryterium filtrowania plików SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter) ‘Otwarcie okna dialogowego Otwieranie oraz pobranie ścieżki pliku do zmiennej End Sub

Wszystkie argumenty metody GetOpenFilename są opcjonalne.

Application.GetOpenFilename(FileFilter, FileIndex, Title, ButtonText, MultiSelect)

FileFilter – argument ten określa co pojawi się na liście rozwijanej okna dialogowego Otwieranie. Jeżeli pominiemy ten argument to w oknie będą wyświetlane Wszystkie pliki. Jest to równoznaczne z podaniem argumentu „Wszystkie pliki (*.*),*.*

W powyższym przykładzie wyświetlamy tylko pliki formatu .xlsx. Argument FileFilter jest równy: „Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,”

Pierwsza część łańcucha: Pliki Excel XLSX definiuje jaki tekst będzie wyświetlany na liście rozwijanej Pliki typu. Druga część: (*.xlsx),*.xlsx, określa jakie pliki zostaną wyświetlone w oknie (tylko o formacie .xlsx).

FilterIndex – argument ten definiuje domyślne kryterium filtrowania plików (Ma to znaczenie w przypadku gdy FileFilter posiada więcej niż jedno kryterium. Poniżej jest zaprezentowany przykład gdy argument FileFilter składa się z 3 kryteriów).

Title – tytuł okna dialogowego (jesli zostanie pominięty, tytułem będzie łańcuch Otwieranie

ButtonText – argument stosowany tylko w przypadku systemu Macintosh

MultiSelect – jeżeli argument ma wartość True, wybranych może być więcej niże jeden plik. Wartością domyślną jest False (możliwość wybierania tylko jednego pliku). Gdy argument będzie równy True to metoda GetOpenFilename będzie zwracać tablicę.

Poniżej przykład gdy mamy 3 kryteria filtrowania plików:

Sub PobierzSciezkePliku() Dim SciezkaPliku As Variant Dim FileFilter As String FileFilter = “Pliki Excel (*.xlsx;*.xls),*xlsx;*.xls,” “Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,” “Pliki Excel 97-2003 (*.xls),*.xls,” SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter) End Sub

Następnie spróbujmy zdefiniować 4 kryteria filtrowania plików, ustawić czwarte kryterium jako domyślne i zmienić tytuł okna dialogowego.

Sub PobierzSciezkePliku() Dim SciezkaPliku As Variant Dim FileFilter As String Dim FilterIndex As Integer Dim Title As String FileFilter = “Pliki Excel (*.xlsx;*.xls),*xlsx;*.xls,” & _ “Pliki Excel XLSX (*.xlsx),*.xlsx,” & _ “Pliki Excel 97-2003 (*.xls),*.xls,” & _ “Wszystkie pliki (*.*),*.*” FilterIndex = 4 ‘Wybieramy domyślny filtr. 4 oznacza że domyślnie wybieramy filtr Wszystkie pliki (*.*) Title = “Otwórz plik Excela” SciezkaPliku = Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title) ‘Wyświetlenie MessageBox, jeśli w oknie dialogowym zostanie naciśnięty przycisk Anuluj If SciezkaPliku = False Then MsgBox “Nie wybrano żadnego plikU.” Exit Sub End If End Sub

Metoda GetSaveASFilename jest prawie identyczna jak metoda GetOpenFilename. Różnica jest taka, że wyświetla ona okno dialogowe Zapisywanie jako i umożliwia wybranie pliku lub podanie nazwy pliku. Funkcja również zwraca ścieżkę pliku wraz z nazwą i nie podejmuje żadnej akcji. Wszystkie argumenty tej funkcji są opcjonalne. Argument InitialFilename pozwala określić sugerowaną nazwę pliku (wraz ze ścieżką do pliku).

Tworzymy również raporty w Power BI.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas to poszukujemy osoby na stanowisko Power BI – Młodszy programista/developer Business Intelligence

Tworzenie własnych okien dialogowych w VBA

One, two, three, four, five Everybody in the car, so come on, let’s ride To the liquor store around the corner The boys say they want some gin and juice But I really don’t wanna Beer bust like I had last week I must stay deep because talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra and Rita And as I continue you know they getting sweeter So what can I do? I really beg you, my Lord To me is flirting it’s just like sport, anything fly It’s all good, let me dump it, please set in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita is all I need A little bit of Tina is what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man

Tworzenie własnych okien dialogowych w VBA

Ta strona należy do działu: Programowanie poddziału Podstawy VBA

Stronę tą wyświetlono już: 5463 razy

Jak wspomniane zostało w wstępie tego działu, aby utworzyć własne okno dialogowe w VBA konieczne jest utworzenie nowej formy okna, poprzez kliknięcie w menu pozycji Insert→UserForm.

Rys. 1 Menu dodawania nowych elementów projektu

Po utworzeniu nowego projektu okna dialogowego o standardowej nazwie UserForm1 oczom twym powinno ukazać się widok z poniższej ilustracji.

Rys. 2 Widok projektu formy okna

Po prawej stronie okna programu pojawił się obszar graficznego projektowania okna dialogowego. Na ów obszar można przeciągnąć z okienka Toolbox dostępne w nim kontrolki standardowych typów. Każda kontrolka jaki i sama forma główna okna dialogowego ma swoje właściwości, które wyświetlane są w okienku o nazwie Properties. Jeżeli okienko to nie wyświetla się wystarczy wcisnąć F4, aby się ono pojawiło. W okienku dla każdej kontrolki będzie dostępne pole (Name), które reprezentować będzie nazwę obiektu danej kontrolki, po której będzie można się do niej odwoływać. Z kolei pole Caption (w przypadku głównej formy okna) to tekst, jaki będzie wyświetlany w belce tytułowej okna dialogowego.

Propozycje książek

Otwieranie skoroszytu na 3 sposoby

Metoda Workbooks.Open z zaszytą ścieżką w kodzie

Open to polecenie otwierające skoroszyt Excel, który wymaga wskazania pełnej ścieżki pliku. Można też podać samą nazwę pliku jeśli znajduje się w tzw. bieżącym folderze, ale to temat na inną lekcję.

W folderze mam kilka plików różnego typu i w poleceniu Workbooks.Open podaję ścieżkę do pliku Maile.xlsx. Przykładowa procedura może wyglądać w taki sposób.

Metoda z wprowadzeniem ścieżki za pomocą okienka Inputbox

Inputbox to okno, które przyjmuje tekst wprowadzony przez użytkownika i pozwala na użycie go w programie. Dla wygody można zadeklarować sobie zmienną typu String, która przyjmie wartość z Inputboxa, a następnie wpisać polecenie Workbooks.Open nazwa_zmiennej.

Użycie polecenia GetOpenFilename pozwalające użytkownikowi na wskazanie pliku w oknie eksploratora

GetOpenFileName to metoda aplikacji Excel, która wywołuje okno eksploratora i po wybraniu pliku pobiera pełną ścieżkę do tego pliku. Przykładowa procedura może wyglądać tak.

Okno eksploratora pokazuje wszystkie pliki w folderze, z których użytkownik wybiera ten, który go interesuje.

GetOpenFileName ma możliwość użycia dodatkowych argumentów. Jednym z nich jest FileFilter, który pozwala wyświetlać w oknie dialogowym wyłącznie pliki spełniające kryterium. Dodam filtr, który w oknie dialogowym wskaże wyłącznie pliki Excela. Używając zapisu rozszerzenia *.xls* sprawię, że wszystkie pliki Excela będą w tym filtrze uwzględnione.

Workbooks.Open z argumentem MultiSelect

Gdybym chciał otworzyć kilka plików to GetOpenFileName ma jeszcze jeden ciekawy argument czyli MultiSelect, który domyślnie ma wartość False. Zmieniając jego wartość na True zezwalam użytkownikowi na zaznaczenie kilku plików.

Efektem zaznaczenia kilku plików to powstanie tablicy elementów, której zmienna typu String nie przyjmie, dlatego zamienię ją na typ Variant zostawiając deklarację bez wskazania typu.

Ale to nie wszystko, ponieważ polecenie Workbooks.Open nazwa_zmiennej nie poradzi sobie ze zmienną przechowującą tablicę elementów. W tym celu Workbooks.Open wstawiam w pętlę For Next, która wykona się tyle razy, ile jest elementów tablicy.

Deklaruję dodatkową zmienną iteracyjną i, która będzie przyjmować niewielkie liczby dlatego nadam jej typ Byte. Dzięki poleceniu UBound(nazwa_zmiennej) jestem w stanie wskazać indeks ostatniego elementu tablicy co pozwoli na stworzenie dynamicznego zakresu. Pętla więc nada zmiennej i wartości od 1 do UBound(plik).

Do polecenia Workbooks.Open plik muszę dopisać tylko indeks, więc polecenie przyjmie postać Workbooks.Open plik(i), co spowoduje, że przy każdym kolejnym przejściu pętli otwierany będzie inny plik.

Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób tworzę to makro na filmie to sprawdź na YT:

Komunikat “Jak pominąć zapisywanie zmian” powoduje wyświetlenie monitu o Zamknięcie skoroszytu w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Excel można utworzyć makro VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), które pomija monit o zapisAnie zmian podczas zamykania skoroszytu. Można to zrobić, określając stan skoroszytu zapisanej właściwości lub pomijając wszystkie alerty dla skoroszytu.

Więcej informacji

Uwaga: Firma Microsoft dostarcza przykładów programistycznych tylko dla ilustracji, bez żadnych gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to, ale nie jest ograniczona do, domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule przyjęto założenie, że znasz język programowania, który jest prezentowany, oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Inżynierowie pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu funkcji konkretnej procedury. Nie będą one jednak w stanie modyfikować tych przykładów, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność lub konstruować procedury w celu spełnienia określonych wymagań.

Aby przygotować się do wykonania dowolnego z poniższych przykładów, wykonaj następujące kroki:

Uruchom program Excel i Otwórz nowy skoroszyt. Naciśnij klawisze ALT + F11, aby uruchomić Edytor Visual Basic. W menu Wstaw kliknij polecenie moduł. Wpisz przykładowy kod makra do arkusza modułu. Naciśnij klawisze ALT + F11, aby wrócić do programu Excel. W programie Microsoft Office Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel wybierz pozycję makro z menu Narzędzia , a następnie kliknij pozycję makra.

W programie Microsoft Office Excel 2007 kliknij pozycję makra w grupie kod na karcie deweloper .

Jeśli karta deweloper nie jest dostępna , warto wykonać następujące czynności:

sieci. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel.

b. W kategorii popularne w obszarze najczęściej używane opcje w pracy z programem Excelkliknij, aby zaznaczyć pokaz

. Karta Deweloper na Wstążce , a następnie kliknij przycisk OK. Wybierz odpowiednie makro, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

Zapisana Właściwość zwraca wartość Fałsz , jeśli wprowadzono zmiany w skoroszycie od momentu ostatniego zapisania.

Aby określić makro, które powinno być uruchamiane przy każdym zamknięciu skoroszytu, możesz użyć zastrzeżonej nazwy procedury Auto_Close . W ten sposób możesz sterować sposobem obsługi dokumentu, gdy użytkownik zamknie dokumenty w programie Excel.

Przykład 1: Zamknięcie skoroszytu bez zapisywania zmian Aby wymusić zamknięcie skoroszytu bez zapisywania zmian, wpisz następujący kod w module języka Visual Basic tego skoroszytu:

Sub Auto_Close () Obiekt. Zapisano = prawda End Sub Gdy właściwość Saved jest ustawiona na wartość PRAWDA, program Excel reaguje tak, jakby skoroszyt został już zapisany, a zmiany nie zostały wprowadzone od czasu ostatniego zapisu.

Właściwość DisplayAlerts programu może być używana w tym samym celu. Na przykład poniższa makro wyłącza DisplayAlerts , zamyka aktywny skoroszyt bez zapisywania zmian, a następnie ponownie włącza DisplayAlerts .

Sub CloseBook () Application. DisplayAlerts = false ActiveWorkbook. zamk Application. DisplayAlerts = true End Sub Możesz również użyć argumentu SaveChanges metody Close .

Poniższe makro zamyka skoroszyt bez zapisywania zmian:

Sub CloseBook2() ActiveWorkbook.Close savechanges:=False End Sub

Edytor języka VBA

Edytor języka VBA

Edytor VBA (Visual Basic for Applications) to oddzielna aplikacja, która służy do pisania i edycji makr oraz kodu w języku VBA.

Język VBA może być używany we wszystkich programach pakietu MS Office tj. Word, Excel, Access, Outlook i PowerPoint.

Korzystanie z VBA nie wymaga dodatkowej licencji, gdyż jest on zintegrowany z pakietem MS Office. Jedyne, co musisz zrobić, to aktywować kartę Deweloper. Aby to zrobić, wejdź do programu Excel, kliknij kartę Plik i wybierz Opcje. Następnie wybierz polecenie Dostosowywanie Wstążki i po prawej stronie okna w części Dostosuj Wstążkę zaznacz kartę Deweloper.

Aplikacja VBA działa równolegle z programami pakietu MS Office. Nie ma możliwości uruchomienia edytora VBA bez wcześniejszego uruchomienia któregoś z programów np. Excela. W Excelu 2016 każdy skoroszyt wyświetlany jest w oddzielnym oknie. Natomiast okno VBA jest tylko jedno i współpracuje ono ze wszystkimi otwartymi skoroszytami Excela.

Uruchamianie edytora VBA

VBA jest najpowszechniej używany w programie MS Excel. Dlatego prezentujemy przykłady na podstawie tego właśnie programu.

Aby uruchomić edytor VBA, uruchom w pierwszej kolejności program Excel. Następnie możesz uruchomić edytor jednym z poniższych sposobów:

nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F11

na karcie Deweloper kliknąć ikonę Visual Basic

Okno edytora VBA

Edytor zawiera kilka okien, które możesz według własnych preferencji zmieniać np. przemieszczać i ukrywać. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące edytora.

Pasek menu, pasek narzędzi i menu podręczne

Pasek menu zawiera polecenia, których używamy do wykonywania różnych operacji na poszczególnych elementach programu.

Jeżeli nie zostały zmienione ustawienia domyślne, bezpośrednio pod paskiem menu znajduje się pasek narzędzi. Zawiera on podstawowe narzędzia wykorzystywane w trakcie pisania programu np. umożliwia:

dodanie modułu i formularza

zapisanie programu

wklejanie, wycinanie i przeszukiwanie kodu

dodanie modułu i formularza

uruchamianie i zatrzymywanie programu

wstawianie i usuwanie komentarzy w kodzie

Po wskazaniu myszką danego narzędzia na pasku, wyświetlony zostaje jego krótki opis.

W VBA można używać również menu podręcznego. Aby je wywołać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który nas interesuje. Wyświetlą się wówczas najczęściej używane narzędzia dotyczące wybranego elementu.

Okno Project edytora VBA

Okno Project wyświetla diagram zawierający m.in:

wszystkie skoroszyty aktualnie otwarte w Excelu

moduły – w modułach przechowywany jest kod napisany w języku VBA

formularze użytkownika – są to stworzone przez użytkownika formularze razem z kodem VBA użytym do ich stworzenia i obsługi

Jeśli okno Project nie jest widoczne, możesz je wyświetlić klikając kombinację klawiszy Ctrl+R lub za pomocą polecenia Project Explorer, które znajduje się na pasku narzędzi View.

Gdy pracujesz w VBA, każdy otwarty skoroszyt i dodatek Excela jest projektem. Projekt jest to kolekcja obiektów uporządkowanych w strukturę drzewa. Aby rozwinąć drzewo projektu, należy kliknąć pole ze znakiem plus (+) znajdujące się po lewej stronie nazwy projektu w oknie Project. Aby zwinąć drzewo projektu, należy kliknąć znak minus (–) po lewej stronie nazwy projektu. Można również zwijać i rozwijać poszczególne elementy, klikając je dwukrotnie.

Okno Code edytora VBA

W oknie Code piszesz i edytujesz kod języka VBA. Aby wyświetlić kod z danego modułu, należy znaleźć moduł w oknie Project i kliknąć go dwuklikiem lewego przycisku myszy.

W górnej części okna Code są dwie listy rozwijane.

Możliwe jest wyświetlanie więcej niż jednego okna Code, jeśli chcesz pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Okna Code można minimalizować, maksymalizować, ukrywać, przemieszczać i zmieniać ich rozmiar na takiej samej zasadzie, na jakiej działa to w programie Excel.

Aby zminimalizować lub zmaksymalizować okno Code, należy kliknąć przycisk na pasku tytułu tego okna (po prawej stronie, obok przycisku X) lub dwukrotnie pasek tytułu. Aby przywrócić pierwotny rozmiar okna, należy kliknąć przycisk Restore Window.

Aby szybko przełączać się pomiędzy oknami Code, należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+F6. Każde kolejne naciśnięcie tej kombinacji powoduje przejście do kolejnego otwartego okna Code. Kombinacja Ctrl+Shift+F6 powoduje przechodzenie do kolejnych okien w odwrotnej kolejności.

Okno Immediate edytora VBA

Jeśli okno Immediate nie jest widoczne, możesz je wyświetlić klikając kombinację klawiszy Ctrl+G lub za pomocą polecenia Immediate Window, które znajduje się na pasku narzędzi View.

Okno Immediate przydaje się do bezpośredniego wykonywania instrukcji VBA i debugowania kodu.

Dodawanie lub usuwanie nowego modułu w VBA

W VBA dostępne są następujące moduły:

Nowy moduł do projektu można dodać jednym z poniższych sposobów:

klikając prawym przyciskiem nazwę projektu w oknie Project i wybierając polecenie Insert a następnie polecenie Module

wybierając polecenie Module na pasku narzędzi Insert

Analogicznie działa dodawanie formularza (UserForm).

Kod programu możesz umieścić w module za pomocą jednego z poniższych sposobów:

wprowadzić polecenia bezpośrednio w module

użyć rejestratora makr w Excelu i za jego pomocą nagrać makra, których kod zostanie zapisany w module

skopiować kod z jednego modułu i wkleić do innego

Jeśli zarejestrujesz makro, Excel automatycznie wstawi do projektu nowy moduł, w którym będzie ono przechowywane. Moduł makra będzie utworzony i przechowywany w skoroszycie, który został wskazany w liście rozwijanej „Przechowuj makro w” przed jego zarejestrowaniem.

Moduł można usunąć za pomocą jednego z poniższych sposobów:

klikając prawym przyciskiem myszy nazwę modułu i wybierając polecenie Remove Module

wybierając polecenie Remove Module na pasku narzędzi File

Przed usunięciem modułu, Excel wyświetla komunikat z pytaniem, czy chcesz wyeksportować kod modułu przed jego usunięciem.

Eksportowanie i importowanie obiektów

Każdy obiekt w projekcie VBA można zapisać do osobnego pliku. Importowanie i eksportowanie obiektów umożliwia ich przekazywanie innym osobom. Możesz wyeksportować moduł i przesłać go do kogoś, kto następnie zaimportuje moduł u siebie.

Aby wyeksportować obiekt należy zaznaczyć go w oknie Projekt i wywołać prawym przyciskiem myszy menu podręczne. Z menu podręcznego należy wybrać polecenie Export File. Wyeksportowana zostaje kopia obiektu. W wyniku eksportu powstaje plik tekstowy.

Wyeksportowany plik można zapisać. W trakcie eksportu Excel wyświetla okno dialogowe Export File, w którym należy podać nazwę pliku i lokalizację, w której plik ma zostać zapisany. W zależności od rodzaju obiektu, który eksportujemy Excel proponuje właściwe rozszerzenie pliku.

Aby zaimportować plik, należy zaznaczyć nazwę projektu w oknie Project i wywołać prawym przyciskiem myszy menu podręczne. Z menu podręcznego należy wybrać polecenie File oraz Import File i w oknie dialogowym, które się pojawi wskazać plik do importu.

VBA – system podpowiedzi

Edytor VBA został wyposażony w system podpowiedzi. Do najczęściej używanych należą:

Automatyczne zakończenie procedury. Jeśli napiszesz Sub, podasz nazwę procedury i klikniesz Enter, automatycznie utworzona zostanie linia End Sub, która kończy procedurę.

Podpowiedzi dotyczące obiektów. Jeśli w środku procedury podasz nazwę obiektu i otworzysz nawias np. „Range(” wyświetli się podpowiedź z informacją dotyczącą obiektu, który wybrałeś.

VBA – znaczenie kolorów w kodzie

Edytor VBA wyróżnia kod lub tło różnymi kolorami:

1. Czcionka wyróżniona na czarno to standardowy kod, który będzie wykonywany w VBA

2. Czcionka wyróżniona na czerwono oznacza błąd składni

3. Czcionka wyróżniona na zielono oznacza komentarze, które są przez program ignorowane. Komentarz rozpoczyna się apostrofem

4. Tło podświetlone na szaro oznacza, że wybrany tekst jest gotowy do wycięcia, skopiowania lub przeniesienia do innej lokalizacji

5. Tło podświetlone na żółto oznacza miejsce, w którym kod będzie wykonywany. Aby zobaczyć wykonywanie programu krok po kroku używamy klawisza F8. Każdorazowe kliknięcie klawisza F8 przenosi nas do linii kodu, która będzie wykonywana i tło w tej linii podświetla się na żółto

6. Tło podświetlone na brązowo oznacza „break point”. Po uruchomieniu programu, jego wykonywanie zostanie automatycznie zatrzymane w wierszu, w którym ustawiony został „break point”. Break point można umieścić lub usunąć w dowolnym wierszu kodu, umieszczając kursor na tej linii i klikając klawisz F9.

7. Czcionka wyróżniona na niebiesko oznacza słowa kluczowe będące częścią instrukcji wbudowanych VBA

8. Zielona strzałka po lewej stronie – jeśli wstawimy break point zielona strzałka wskazuje miejsce, w którym program zostanie wznowiony po jego ponownym uruchomieniu.

Jak wyświetlić okno dialogowe “Otwórz plik” w Access 2007 VBA?

Mam podobne rozwiązanie do powyższego i działa na otwieranie, zapisywanie, wybieranie plików. Wklejam go do własnego modułu i używam we wszystkich DBACH dostępu, które tworzę. Jak stwierdza kod, wymaga biblioteki obiektowej Microsoft Office 14.0. Chyba jeszcze jedna opcja:

Public Function Select_File(InitPath, ActionType, FileType) ‘ Requires reference to Microsoft Office 14.0 Object Library. Dim fDialog As Office.FileDialog Dim varFile As Variant If ActionType = “FilePicker” Then Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) ‘ Set up the File Dialog. End If If ActionType = “SaveAs” Then Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) End If If ActionType = “Open” Then Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) End If With fDialog .AllowMultiSelect = False ‘ Disallow user to make multiple selections in dialog box .Title = “Please specify the file to save/open…” ‘ Set the title of the dialog box. If ActionType <> “SaveAs” Then .Filters.Clear ‘ Clear out the current filters, and add our own. .Filters.Add FileType, “*.” & FileType End If .InitialFileName = InitPath ‘ Show the dialog box. If the .Show method returns True, the ‘ user picked a file. If the .Show method returns ‘ False, the user clicked Cancel. If .Show = True Then ‘Loop through each file selected and add it to our list box. For Each varFile In .SelectedItems ‘return the subroutine value as the file path & name selected Select_File = varFile Next End If End With End Function

Jak otworzyć okno dialogowe makr programu Excel za pomocą skrótu?

Jak otworzyć okno dialogowe makr programu Excel za pomocą skrótu?

Spisie treści

Okno dialogowe makr służy do uruchamiania, edycji, przypisywania skrótów lub usuwania makr w otwartych skoroszytach.

Aby otworzyć okno dialogowe Makra w Excelu, możemy użyć skrótu CTRL + F8.

Spowoduje to natychmiastowe otwarcie okna dialogowego makra. Ręcznie możesz przejść do karty widoku wstążki na wstążce. W prawym rogu wstążki zobaczysz opcję Makro. Kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe makr.

Tak, tak, w ten sposób możesz otworzyć okno dialogowe Makro za pomocą skrótu w programie Excel. Mam nadzieję, że ci to pomogło. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dowolnego tematu Excel / VBA, daj mi znać w sekcji komentarzy poniżej. Do tego czasu ucz się i doskonal.

Odniesienie nie jest prawidłowym błędem programu Excel i jak go rozwiązać? : Ten błąd występuje, gdy odwołujemy się do obiektu lub lokalizacji, która nie istnieje lub uległa zmianie. Aby rozwiązać ten problem, wyszukujemy referencję.

Jak rozwiązać błąd VBA „Wykryto niejednoznaczną nazwę”:Podczas pracy z VBA po uruchomieniu procedury może pojawić się wyskakujące okienko błędu. Ten błąd mówi „Wykryto niejednoznaczną nazwę: nazwa procedury”. W tym artykule dowiemy się, dlaczego występuje ten błąd i jak możemy go rozwiązać.

Co Application.Screenupdating = False Means i dlaczego jest używane w VBA:Aktualizacja ekranu jest właściwością obiektów aplikacji w VBA. Może być ustawiony na TRUE lub FALSE. Jest jak przełącznik, który można włączyć lub wyłączyć.

Błąd Excela „Wprowadziłeś za mało argumentów dla tej funkcji” i jak go rozwiązać? :Być może zauważyłeś błąd „Wprowadzono za mało argumentów dla tej funkcji” podczas korzystania z programu Excel. Dzieje się tak, gdy nie podasz wszystkich obowiązkowych argumentów funkcji a w formule programu Excel.

Popularne artykuły:

50 skrótów Excela, które zwiększą Twoją produktywność | Przyspiesz swoje zadanie. Te 50 skrótów przyspieszy pracę w programie Excel.

Jak korzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO programu Excel| Jest to jedna z najczęściej używanych i popularnych funkcji programu Excel, która służy do wyszukiwania wartości z różnych zakresów i arkuszy.

Jak korzystać z Przewyższać LICZ.JEŻELI Funkcja| Policz wartości z warunkami za pomocą tej niesamowitej funkcji. Nie musisz filtrować danych, aby zliczyć określone wartości. Funkcja Countif jest niezbędna do przygotowania deski rozdzielczej.

Jak korzystać z funkcji SUMIF w programie Excel? | To kolejna ważna funkcja deski rozdzielczej. Pomaga to zsumować wartości w określonych warunkach

Manipulowanie plikami i katalogami – Visual Basic

Spis treści

Wskazówki: manipulowanie plikami i katalogami w Visual Basic

Artykuł

07/08/2022

Czas czytania: 9 min

Współautorzy: 13

W tym artykule

Ten przewodnik zawiera wprowadzenie do podstaw operacji we/wy plików w Visual Basic. Opisano w nim sposób tworzenia małej aplikacji, która wyświetla listę i analizuje pliki tekstowe w katalogu. Dla każdego zaznaczonego pliku tekstowego aplikacja udostępnia atrybuty pliku i pierwszy wiersz zawartości. Istnieje możliwość zapisywania informacji w pliku dziennika.

W tym przewodniku My.Computer.FileSystem Object są używane elementy członkowskie obiektu , które są dostępne w Visual Basic. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz FileSystem. Na końcu przewodnika znajduje się równoważny przykład, który używa klas z System.IO przestrzeni nazw.

Uwaga Na komputerze w poniższych instrukcjach mogą być wyświetlane inne nazwy i lokalizacje niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Visual Studio. Te elementy są określane przez numer wersji Visual Studio oraz twoje ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie środowiska IDE.

Aby utworzyć projekt

W menu Plik kliknij pozycję Nowy Project. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy projekt. W okienku Zainstalowane szablony rozwiń węzeł Visual Basic, a następnie kliknij przycisk Windows. W okienku Szablony w środku kliknij pozycję Windows Forms Aplikacja. W polu Nazwa wpisz FileExplorer , aby ustawić nazwę projektu, a następnie kliknij przycisk OK. Visual Studio dodaje projekt do Eksplorator rozwiązań, a zostanie otwarty projektant Windows Forms. Dodaj kontrolki w poniższej tabeli do formularza i ustaw odpowiednie wartości dla ich właściwości. Kontrola Właściwość Wartość ListBox Nazwa filesListBox Przycisk Nazwa

Tekst browseButton

Przeglądaj Przycisk Nazwa

Tekst examineButton

Zbadać CheckBox Nazwa

Tekst saveCheckBox

Zapisz wyniki Folderbrowserdialog Nazwa FolderBrowserDialog1

Aby wybrać folder i wyświetlić listę plików w folderze

Utwórz program obsługi zdarzeń Click dla browseButton programu , klikając dwukrotnie kontrolkę w formularzu. Zostanie otwarty Edytor kodu. Dodaj następujący kod do programu obsługi zdarzeń Click . If FolderBrowserDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then ‘ List files in the folder. ListFiles(FolderBrowserDialog1.SelectedPath) End If Wywołanie FolderBrowserDialog1.ShowDialog otwiera okno dialogowe Przeglądaj dla folderu . Gdy użytkownik kliknie przycisk OK, SelectedPath właściwość zostanie wysłana jako argument do ListFiles metody, która zostanie dodana w następnym kroku. Dodaj następującą ListFiles metodę. Private Sub ListFiles(ByVal folderPath As String) filesListBox.Items.Clear() Dim fileNames = My.Computer.FileSystem.GetFiles( folderPath, FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, “*.txt”) For Each fileName As String In fileNames filesListBox.Items.Add(fileName) Next End Sub Ten kod najpierw czyści pole ListBox. Następnie GetFiles metoda pobiera kolekcję ciągów , po jednym dla każdego pliku w katalogu. Metoda GetFiles akceptuje argument wzorca wyszukiwania w celu pobrania plików pasujących do określonego wzorca. W tym przykładzie zwracane są tylko pliki z rozszerzeniem .txt. Ciągi zwracane przez metodę GetFiles są następnie dodawane do kontrolki ListBox. Uruchom aplikację. Kliknij przycisk Przeglądaj . W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu przejdź do folderu zawierającego pliki .txt, a następnie wybierz folder i kliknij przycisk OK. Obiekt ListBox zawiera listę plików .txt w wybranym folderze. Zatrzymaj uruchamianie aplikacji.

Aby uzyskać atrybuty pliku i zawartość z pliku tekstowego

Utwórz program obsługi zdarzeń Click dla examineButton programu , klikając dwukrotnie kontrolkę w formularzu. Dodaj następujący kod do programu obsługi zdarzeń Click . If filesListBox.SelectedItem Is Nothing Then MessageBox.Show(“Please select a file.”) Exit Sub End If ‘ Obtain the file path from the list box selection. Dim filePath = filesListBox.SelectedItem.ToString ‘ Verify that the file was not removed since the ‘ Browse button was clicked. If My.Computer.FileSystem.FileExists(filePath) = False Then MessageBox.Show(“File Not Found: ” & filePath) Exit Sub End If ‘ Obtain file information in a string. Dim fileInfoText As String = GetTextForOutput(filePath) ‘ Show the file information. MessageBox.Show(fileInfoText) Kod sprawdza, czy element został wybrany w elemencie ListBox . Następnie uzyskuje wpis ścieżki pliku z pliku ListBox . Metoda FileExists służy do sprawdzania, czy plik nadal istnieje. Ścieżka pliku jest wysyłana jako argument do GetTextForOutput metody , która jest dodawana w następnym kroku. Ta metoda zwraca ciąg zawierający informacje o pliku. Informacje o pliku są wyświetlane w usłudze MessageBox. Dodaj następującą GetTextForOutput metodę. Private Function GetTextForOutput(ByVal filePath As String) As String ‘ Verify that the file exists. If My.Computer.FileSystem.FileExists(filePath) = False Then Throw New Exception(“File Not Found: ” & filePath) End If ‘ Create a new StringBuilder, which is used ‘ to efficiently build strings. Dim sb As New System.Text.StringBuilder() ‘ Obtain file information. Dim thisFile As System.IO.FileInfo = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(filePath) ‘ Add file attributes. sb.Append(“File: ” & thisFile.FullName) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Modified: ” & thisFile.LastWriteTime.ToString) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Size: ” & thisFile.Length.ToString & ” bytes”) sb.Append(vbCrLf) ‘ Open the text file. Dim sr As System.IO.StreamReader = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader(filePath) ‘ Add the first line from the file. If sr.Peek() >= 0 Then sb.Append(“First Line: ” & sr.ReadLine()) End If sr.Close() Return sb.ToString End Function Kod używa GetFileInfo metody w celu uzyskania parametrów pliku. Parametry pliku są dodawane do elementu StringBuilder. Metoda OpenTextFileReader odczytuje zawartość pliku w obiekcie StreamReader. Pierwszy wiersz zawartości jest uzyskiwany z elementu StreamReader i jest dodawany do obiektu StringBuilder . Uruchom aplikację. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu zawierającego pliki .txt. Kliknij przycisk OK. Wybierz plik w pliku ListBox , a następnie kliknij pozycję Zbadaj. Element MessageBox zawiera informacje o pliku. Zatrzymaj uruchamianie aplikacji.

Aby dodać wpis dziennika

Dodaj następujący kod na końcu procedury obsługi zdarzeń examineButton_Click . If saveCheckBox.Checked = True Then ‘ Place the log file in the same folder as the examined file. Dim logFolder As String = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(filePath).DirectoryName Dim logFilePath = My.Computer.FileSystem.CombinePath(logFolder, “log.txt”) Dim logText As String = “Logged: ” & Date.Now.ToString & vbCrLf & fileInfoText & vbCrLf & vbCrLf ‘ Append text to the log file. My.Computer.FileSystem.WriteAllText(logFilePath, logText, append:=True) End If Kod ustawia ścieżkę pliku dziennika, aby umieścić plik dziennika w tym samym katalogu co wybrany plik. Tekst wpisu dziennika jest ustawiony na bieżącą datę i godzinę, a następnie informacje o pliku. Metoda WriteAllText z argumentem ustawionym append na True , służy do tworzenia wpisu dziennika. Uruchom aplikację. Przejdź do pliku tekstowego, zaznacz go w ListBox pliku , zaznacz pole wyboru Zapisz wyniki , a następnie kliknij przycisk Zbadaj. Sprawdź, czy wpis dziennika jest zapisywany w log.txt pliku. Zatrzymaj uruchamianie aplikacji.

Aby użyć bieżącego katalogu

Utwórz program obsługi zdarzeń dla Form1_Load programu , klikając dwukrotnie formularz. Dodaj następujący kod do programu obsługi zdarzeń. ‘ Set the default directory of the folder browser to the current directory. FolderBrowserDialog1.SelectedPath = My.Computer.FileSystem.CurrentDirectory Ten kod ustawia domyślny katalog przeglądarki folderów na bieżący katalog. Uruchom aplikację. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe Przeglądaj dla folderu w bieżącym katalogu. Zatrzymaj uruchamianie aplikacji.

Aby selektywnie włączyć kontrolki

Dodaj następującą SetEnabled metodę. Private Sub SetEnabled() Dim anySelected As Boolean = (filesListBox.SelectedItem IsNot Nothing) examineButton.Enabled = anySelected saveCheckBox.Enabled = anySelected End Sub Metoda SetEnabled włącza lub wyłącza kontrolki w zależności od tego, czy element jest zaznaczony w elemencie ListBox . Utwórz program obsługi zdarzeń SelectedIndexChanged dla filesListBox programu , klikając dwukrotnie kontrolkę ListBox w formularzu. Dodaj wywołanie metody w SetEnabled nowej filesListBox_SelectedIndexChanged procedurze obsługi zdarzeń. Dodaj wywołanie metody na SetEnabled końcu programu obsługi zdarzeń browseButton_Click . Dodaj wywołanie na SetEnabled końcu procedury obsługi zdarzeń Form1_Load . Uruchom aplikację. Pole wyboru Zapisz wyniki i przycisk Sprawdź są wyłączone, jeśli element nie jest zaznaczony w elemencie ListBox .

Pełny przykład przy użyciu systemu My.Computer.FileSystem

Poniżej przedstawiono kompletny przykład.

‘ This example uses members of the My.Computer.FileSystem ‘ object, which are available in Visual Basic. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ‘ Set the default directory of the folder browser to the current directory. FolderBrowserDialog1.SelectedPath = My.Computer.FileSystem.CurrentDirectory SetEnabled() End Sub Private Sub browseButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles browseButton.Click If FolderBrowserDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then ‘ List files in the folder. ListFiles(FolderBrowserDialog1.SelectedPath) End If SetEnabled() End Sub Private Sub ListFiles(ByVal folderPath As String) filesListBox.Items.Clear() Dim fileNames = My.Computer.FileSystem.GetFiles( folderPath, FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, “*.txt”) For Each fileName As String In fileNames filesListBox.Items.Add(fileName) Next End Sub Private Sub examineButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles examineButton.Click If filesListBox.SelectedItem Is Nothing Then MessageBox.Show(“Please select a file.”) Exit Sub End If ‘ Obtain the file path from the list box selection. Dim filePath = filesListBox.SelectedItem.ToString ‘ Verify that the file was not removed since the ‘ Browse button was clicked. If My.Computer.FileSystem.FileExists(filePath) = False Then MessageBox.Show(“File Not Found: ” & filePath) Exit Sub End If ‘ Obtain file information in a string. Dim fileInfoText As String = GetTextForOutput(filePath) ‘ Show the file information. MessageBox.Show(fileInfoText) If saveCheckBox.Checked = True Then ‘ Place the log file in the same folder as the examined file. Dim logFolder As String = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(filePath).DirectoryName Dim logFilePath = My.Computer.FileSystem.CombinePath(logFolder, “log.txt”) Dim logText As String = “Logged: ” & Date.Now.ToString & vbCrLf & fileInfoText & vbCrLf & vbCrLf ‘ Append text to the log file. My.Computer.FileSystem.WriteAllText(logFilePath, logText, append:=True) End If End Sub Private Function GetTextForOutput(ByVal filePath As String) As String ‘ Verify that the file exists. If My.Computer.FileSystem.FileExists(filePath) = False Then Throw New Exception(“File Not Found: ” & filePath) End If ‘ Create a new StringBuilder, which is used ‘ to efficiently build strings. Dim sb As New System.Text.StringBuilder() ‘ Obtain file information. Dim thisFile As System.IO.FileInfo = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(filePath) ‘ Add file attributes. sb.Append(“File: ” & thisFile.FullName) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Modified: ” & thisFile.LastWriteTime.ToString) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Size: ” & thisFile.Length.ToString & ” bytes”) sb.Append(vbCrLf) ‘ Open the text file. Dim sr As System.IO.StreamReader = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileReader(filePath) ‘ Add the first line from the file. If sr.Peek() >= 0 Then sb.Append(“First Line: ” & sr.ReadLine()) End If sr.Close() Return sb.ToString End Function Private Sub filesListBox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles filesListBox.SelectedIndexChanged SetEnabled() End Sub Private Sub SetEnabled() Dim anySelected As Boolean = (filesListBox.SelectedItem IsNot Nothing) examineButton.Enabled = anySelected saveCheckBox.Enabled = anySelected End Sub

Pełny przykład przy użyciu System.IO

Poniższy równoważny przykład używa klas z System.IO przestrzeni nazw zamiast obiektów My.Computer.FileSystem .

‘ This example uses classes from the System.IO namespace. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ‘ Set the default directory of the folder browser to the current directory. FolderBrowserDialog1.SelectedPath = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory() SetEnabled() End Sub Private Sub browseButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles browseButton.Click If FolderBrowserDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then ‘ List files in the folder. ListFiles(FolderBrowserDialog1.SelectedPath) SetEnabled() End If End Sub Private Sub ListFiles(ByVal folderPath As String) filesListBox.Items.Clear() Dim fileNames As String() = System.IO.Directory.GetFiles(folderPath, “*.txt”, System.IO.SearchOption.TopDirectoryOnly) For Each fileName As String In fileNames filesListBox.Items.Add(fileName) Next End Sub Private Sub examineButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles examineButton.Click If filesListBox.SelectedItem Is Nothing Then MessageBox.Show(“Please select a file.”) Exit Sub End If ‘ Obtain the file path from the list box selection. Dim filePath = filesListBox.SelectedItem.ToString ‘ Verify that the file was not removed since the ‘ Browse button was clicked. If System.IO.File.Exists(filePath) = False Then MessageBox.Show(“File Not Found: ” & filePath) Exit Sub End If ‘ Obtain file information in a string. Dim fileInfoText As String = GetTextForOutput(filePath) ‘ Show the file information. MessageBox.Show(fileInfoText) If saveCheckBox.Checked = True Then ‘ Place the log file in the same folder as the examined file. Dim logFolder As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(filePath) Dim logFilePath = System.IO.Path.Combine(logFolder, “log.txt”) ‘ Append text to the log file. Dim logText As String = “Logged: ” & Date.Now.ToString & vbCrLf & fileInfoText & vbCrLf & vbCrLf System.IO.File.AppendAllText(logFilePath, logText) End If End Sub Private Function GetTextForOutput(ByVal filePath As String) As String ‘ Verify that the file exists. If System.IO.File.Exists(filePath) = False Then Throw New Exception(“File Not Found: ” & filePath) End If ‘ Create a new StringBuilder, which is used ‘ to efficiently build strings. Dim sb As New System.Text.StringBuilder() ‘ Obtain file information. Dim thisFile As New System.IO.FileInfo(filePath) ‘ Add file attributes. sb.Append(“File: ” & thisFile.FullName) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Modified: ” & thisFile.LastWriteTime.ToString) sb.Append(vbCrLf) sb.Append(“Size: ” & thisFile.Length.ToString & ” bytes”) sb.Append(vbCrLf) ‘ Open the text file. Dim sr As System.IO.StreamReader = System.IO.File.OpenText(filePath) ‘ Add the first line from the file. If sr.Peek() >= 0 Then sb.Append(“First Line: ” & sr.ReadLine()) End If sr.Close() Return sb.ToString End Function Private Sub filesListBox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles filesListBox.SelectedIndexChanged SetEnabled() End Sub Private Sub SetEnabled() Dim anySelected As Boolean = (filesListBox.SelectedItem IsNot Nothing) examineButton.Enabled = anySelected saveCheckBox.Enabled = anySelected End Sub

Zobacz też

키워드에 대한 정보 vba okno dialogowe otwórz plik

다음은 Bing에서 vba okno dialogowe otwórz plik 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Siadł Na Tarczy Biały Orzeł | 25 Niesamowitych Chwil W Mma I Boksie 답을 믿으세요
See also  Bitwa Pod Grunwaldem Tadeusz Borowski | Bitwa Pod Grunwaldem Cz.1 - Wielka Wojna Z Zakonem 최근 답변 78개

See also  건축주 명의 변경 동의서 | 건축허가받은 토지 매수 매도시 우선체크포인트 주의사항 건축주명의변경절차 실무적 관점에서 이해하기 상위 71개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 VBA to Browse File and Open File in Excel

 • excel
 • vba
 • macro
 • code
 • to browse
 • to open
 • file
 • files
 • get file name
 • get file path
 • vba to browse file
 • vba to browse files
 • vba code to browse file
 • vba code to select file
 • vba code to open dialog box
 • excel vba to browse file
 • how to browse file with vba code
 • macro to browse file brose file
 • brose file

VBA #to #Browse #File #and #Open #File #in #Excel


YouTube에서 vba okno dialogowe otwórz plik 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 VBA to Browse File and Open File in Excel | vba okno dialogowe otwórz plik, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment