Uzyskanie Umiejętności Posługiwania Się Językiem Obcym Na Poziomie Podstawowym | 40 Słów, Które Poprawią Twoją Elokwencję. Mówiąc Inaczej, Odc. 154 상위 141개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym – 40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Mówiąc Inaczej 이(가) 작성한 기사에는 조회수 682,184회 및 좋아요 24,053개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154 – uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Zapraszam na film pełen słów, które warto znać, by nasz elokwencja zachwycała innych.
Słowa, o których mówię:
1. ATENCJA
2. CHARYZMA
3. CREDO
4. DANDYS
5. DEGRENGOLADA
6. DEKADENCJA
7. EGZALTACJA
8. EKLEKTYZM
9. FANTASMAGORIA
10. FRATERNIZACJA
11. IMPONDERABILIA
12. INDYFERENCJA
13. INERCJA
14. KOHERENCJA
15. KONWERGENCJA
16. KURTUAZJA
17. LATENCJA
18. MAKARONIZM
19. MAKIAWELIZM
20. MALKONTENT
21. MIZANTROP
22. OBSKURANT
23. OBSTRUKCJA
24. PARALELA
25. PERYFRAZA
26. PARAFRAZA
27. PIETYZM
28. PROWENIENCJA
29. REGLAMENTACJA
30. RETROSPEKCJA
31. SAFANDUŁA
32. SENSAT
33. SUWEREN
34. SYNEKDOCHA
35. SYNEKURA
36. TRANSGRESJA
37. TROGLODYTA
38. POLOR
39. UTRACJUSZ
40. UZUS
41. WEREDYZM
Źródła, z których korzystałam:
1. Film, którym się zainspirowałam:
https://www.youtube.com/watch?v=a6o5tq9pV5I
2. Wielki słownik wyrazów obcych PWN pod red. prof. Andrzej Bańkowskiego. Warszawa 2019.
3. https://wsjp.pl (tu znalazłam przykłady zdań z użyciem słów: „fantasmagoria” i „paralela”).
4. https://sjp.pwn.pl
5. Źródło zdania z użyciem słowa „konwergencja”: https://www.computerworld.pl/felieton/Globalna-wioska-czy-wioski-na-globie,300064.html
6. Profesor Bralczyk o „koherencji”: https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/KOHERENCJA;5391453.html
7. Młodzież o „atencji”: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/atencja;6368948.html
____________________________________________________________
Tu możecie kupić moją książkę:
http://bit.ly/2xNpt94
____________________________________________________________
A tu moje profile:
Facebook (czasem wklejam tu zabawne posty):
► https://www.facebook.com/paulinamikulainaczej/
Instagram (mówią, że mam zabawne opisy)
► https://www.instagram.com/paulina.inaczej/
Jeśli tu zajrzałeś/zajrzałaś, to wiedz, że życzę Ci wspaniałego dnia! :*
I mam dla Ciebie zadanie!
Uśmiechnij się dziś do kogoś, tak najserdeczniej, jak tylko potrafisz.

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

jak potwierdzić znajomość języka obcego – ePedagogika

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności …

+ 여기에 표시

Source: epedagogika.pl

Date Published: 12/24/2022

View: 7172

staż zakończony po 1.09.2019

c) opis i analiza uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,. a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie.

+ 여기에 보기

Source: www.kuratorium.bialystok.pl

Date Published: 4/22/2022

View: 3349

Awans zawodowy nauczycieli i potwierdzenia kwalifikacji

… uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności …

+ 여기를 클릭

Source: bibliotekako.prawo.link

Date Published: 11/2/2022

View: 539

Czy nauczyciel ubiegający się o stopień awansu …

Jednym z nich jest uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych …

+ 여기에 더 보기

Source: nadzor-pedagogiczny.pl

Date Published: 8/25/2022

View: 9500

informacja-dotyczaca-postepowan-kwalifikacyjnych.pdf

c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się …

+ 여기를 클릭

Source: www.kuratorium.opole.pl

Date Published: 9/20/2022

View: 7234

8. – [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela … – Lex

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sip.lex.pl

See also  카드 뉴스 공모전 | [2021 Lmo 공모전] 카드뉴스 부문 수상작_(1/3) 20040 명이 이 답변을 좋아했습니다

Date Published: 1/26/2021

View: 2146

주제와 관련된 이미지 uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154
40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154

주제에 대한 기사 평가 uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym

 • Author: Mówiąc Inaczej
 • Views: 조회수 682,184회
 • Likes: 좋아요 24,053개
 • Date Published: 2020. 6. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Af4r8goBCWk

Jak udokumentować znajomość języka obcego?

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego:
 1. dyplom potwierdzający znajomość języka obcego: dyplom ukończenia studiów filologicznych. …
 2. świadectwo potwierdzające znajomość języka obcego: …
 3. świadectwo zdania egzaminu ze znajomości języka obcego przed komisją powołaną przez marszałka województwa.

Czy nauczyciel dyplomowany musi znać język obcy?

Pytanie: Czy aby uzyskać stopień awansu zawodowego – dyplomowany nauczyciel musi wykazać się znajomością języka obcego na poziomie zaawansowanym? Odpowiedź: Nie, do uzyskania stopnia awansu zawodowego nie jest konieczna znajomość języka obcego (§ 8 ust. 2 pkt 4d rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r.).

Jak napisać sprawozdanie na dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Czy można nie zdać egzaminu na dyplomowanego?

Nieuzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej czy niezdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną skutkuje odmową nadania stopnia awansu zawodowego. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel nie będzie mógł dalej ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Co znaczy znajomość języka na poziomie podstawowym?

rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, potrafi przedstawiać siebie i innych, potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.

Co oznacza znajomość języka na poziomie podstawowym?

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

Jakie są wymagania na nauczyciela dyplomowanego?

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany na rękę?

Nauczyciel w stopniu nauczyciela dyplomowanego, czy najwyższym w awansie zawodowym, jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to przeciętnie 6800-6900 zł “na rękę”.

Ile zarabia nauczyciel mianowany?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie: nauczyciel początkujący 3424 zł brutto. nauczyciel mianowany 3597 zł brutto.

Czy dyrektor musi być w komisji na dyplomowanego?

Odpowiedź: Tak, przepisy nie wykluczają możliwości powołania wicedyrektora szkoły w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 68 ust.

Co powinno zawierać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Będą to na pewno imię i nazwisko, obecny stopień awansu oraz już uzyskane kwalifikacje, miejsce zatrudnienia (a zatem odbywania stażu), rodzaj prowadzonych zajęć, data rozpoczęcia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju oraz zakończenia stażu.

Co w teczce na dyplomowanego?

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: …
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.

Ile będzie zarabiał nauczyciel dyplomowany od września 2022?

Pensje nauczycieli od września 2022

Tabela średniego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zmianami od września 2022: Nauczyciel początkujący: 4432,15 zł brutto; Nauczyciel mianowany: 5 318,58 zł brutto; Nauczyciel dyplomowany: 6 795,97 zł brutto.

Ile zarabia nauczyciel 2022 netto?

Wynagrodzenie nauczycieli w 2022 roku.

nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł brutto (2 876,26 zł netto), nauczyciel kontraktowy – 3926,96 zł brutto (3 192,65 zł netto), nauczyciel mianowany – 5094,4 zł brutto (4 141,79 zł netto), nauczyciel dyplomowany – 6509,55 zł brutto (5 292,32 zł netto).

Jakie przywileje mają nauczyciele?

Jakie przywileje wynikają z Karty nauczyciela?
 • dodatków – za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
 • dodatku za uciążliwość pracy,
 • dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • nagród jubileuszowych,
 • nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Czy nauczyciel języka obcego zawodowego musi odbywać szkolenia branżowe?

Rozporządzenie nie wymienia nauczycieli języków obcych, jako realizujących kształcenie zawodowe. Nie muszą oni zatem odbywać szkoleń branżowych.

Czy nauczyciel przedszkola musi znać język angielski?

Obecnie wymagana podstawowa znajomość języka

Obecnie zajęcia językowe w przedszkolach może prowadzić nauczyciel, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

Kto może uczyć języka obcego zawodowego?

osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, ukończyła studia filologiczne i ma przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Co to jest poziom B1 angielski?

Język angielskipoziom B1 (średnio zaawansowany)

Poziom B1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Awans zawodowy nauczyciela – jak potwierdzić znajomość języka

Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów? Zaświadczenie ze szkoły językowej? A może dokumenty potwierdzające wcześniejsze wykonywanie pracy za granica? Wielu nauczycieli zastanawia się. W jaki sposób potwierdzić spełnienie wymagania, jakim w awansie zawodowym jest znajomość języka obcego nowożytnego. Kwestię tę wyjaśniamy w artykule.

Awans zawodowy nauczycieli i potwierdzenia kwalifikacji

„W jaki sposób udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym w sytuacji awansu na nauczyciela dyplomowanego?”

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 4c rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

O tym jakie dokumenty poświadczają znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym decydują z kolei regulacje rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli . Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia podstawowa znajomość języka zostaje potwierdzona następującymi dokumentami:

a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

– wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Communicator”,

f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel

g) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

h) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.

Awans na nauczyciela dyplomowanego a znajomość języka obcego

Artykuł aktualny w stosunku do staży na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczętych przed 1 września 2018 r. oraz postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przez nauczycieli mianowanych, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r.

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania. Dowiedz się, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, aby jak najdokładniej przedstawić realizację zadań i osiągnięcie celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Z artykułu dowiesz się m.in.: W jakim terminie trzeba przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ?

? Jakie czynności powinny poprzedzać rozpoczęcie pracy nad sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Jaką formę powinno mieć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Gdzie szukać przykładowych pytań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego?

Wprowadzenie: kluczowe terminy

W terminie 7 dni od dnia zakończenia swojego stażu nauczyciel powinien przedłożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły/placówki dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania.

Przy ocenie dorobku zawodowego dyrektor szkoły uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu koniecznie odnieś się do każdego zaplanowanego zadania (przedsięwzięcia)! Rzetelnie opracowane sprawozdanie będzie pomocne przy przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej, załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego.

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Wskazane jest, by sprawozdanie zaczynało się informacjami ogólnymi o nauczycielu i jego stażu, np.:

imię i nazwisko,

obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,

miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),

nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,

data rozpoczęcia stażu,

data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

data zakończenia stażu.

Najpierw wymień postawione cele

Jako wstęp do sprawozdania można krótko przedstawić cel ogólny i cele szczegółowe realizowanego awansu zawodowego. W części głównej należy odnieść się do każdego zaplanowanego zadania zawartego w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Warto opisać, jak każde zadanie zostało zrealizowane (np. formy realizacji, termin realizacji, jak je udokumentowałeś, inne). Można napisać także o zadaniach zrealizowanych ponad plan.

Co zrobić, gdy zadanie nie zostało zrealizowane?

Jeżeli nie udało Ci się zrealizować jakiegoś zadania, to napisz to w swoim sprawozdaniu. Podaj przyczyny, które na to wpłynęły. Przykładowo, w roku szkolnym 2020/2021 realizacja niektórych zadań mogła okazać się niemożliwa, że względu na wprowadzenie zdalnego nauczania. W roku szkolnym 2021/2022 niektóre zadania mogły nie zostać zrealizowane ze względu na konieczność dostosowania organizacji kształcenia i nauczania do sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Sam fakt niezrealizowania założeń nie musi oznaczać negatywnej oceny dorobku zawodowego. Jeżeli nauczyciel wykaże w sprawozdaniu z planu rozwoju zawodowego, dlaczego cel nie został osiągnięty, a przyczyna ta ma charakter obiektywny, nie powinno o zostać ocenione negatywnie.

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Przepisy prawa nie wskazują, jak napisać sprawozdanie, dlatego jego forma jest dowolna. Może być:

opisowa,

tabelaryczna lub

mieszana.

Najczęściej nauczyciele wybierają taką formę, w jakiej napisali plan rozwoju zawodowego. Ważne jest, żeby nauczyciel w czytelny sposób zreferował realizację poszczególnych zadań oraz wskazał efekty tych działań. Przyjąć należy takie założenie, by zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględnił wszystkie zadania wynikające z rozporządzenia o awansie zawodowym, a w efekcie ich realizacji nauczyciel będzie w stanie wykazać później przed komisją kwalifikacyjną/egzaminacyjną, że spełnił wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela, określone w wymienionym rozporządzeniu.

Przykładowy układ tabeli

Podstawa prawna zadania wg rozporządzenia Zadania oraz formy ich realizacji Cele i efekty Termin realizacji

Zakończenie: podsumowanie, uwagi, refleksje, plany

W zakończeniu można krótko podsumować sprawozdanie, wnieść własne uwagi, podzielić się refleksjami, planami zawodowymi na przyszłość.

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Pracując nad sprawozdaniem warto wziąć pod uwagę roczne podsumowanie pracy. W wielu przypadkach działania podejmowane przez nauczyciela były przecież związane z tym, co zaplanował na dany rok.

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Przygotowując sprawozdanie warto zwracać uwagę na stosowanie kluczowych słów/sformułowań, które wskazują na działania i czynności podejmowane w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego. Zaliczają się do nich m.in.:

byłem odpowiedzialny za…, brałem udział w…,

doskonaliłem warsztat pracy poprzez…, dokonywałem ewaluacji własnych działań…, dokonałem…,

eksponowałem…,

konsultowałem…, komunikowałem się z…,

modyfikowałem…, monitorowałem…,

napisałem…,

opracowałem…, opiekowałem się…, omówiłem…, opublikowałem…,

przeprowadziłem…, przeanalizowałem…, pełniłem funkcję…, przedstawiłem…, poszerzyłem…, przygotowałem…, podjąłem się…, pozyskałem…,

sprawdzałem…, sporządziłem…, sprawowałem opiekę nad.…, służyłem pomocą…, śledziłem na bieżąco…,

uczestniczyłem…, ukończyłem…, udzielałem pomocy…,

wdrożyłem…, współpracowałem z.…, współtworzyłem…,

wykonywałem zadania…, wykorzystałem…, wygłosiłem…, wzbogaciłem …, wprowadzałem stosowne korekty…,

zorganizowałem…, zapoznałem się z.…, zapoznałem (kogo) z.…, założyłem…, zachęcałem…, zaangażowałem się w.…, złożyłem…, zbierałem informacje o…

Pomocnicze pytania, które warto postawić sobie odpowiednio przy słowach kluczach: co? Gdzie? Kiedy? Jak? Po co? Z kim? Jakie są efekty?

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Warto postarać się, by zadania i przedsięwzięcia w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego były przyporządkowane wymaganiom wymienionym w przepisach prawa oświatowego. Chodzi oczywiście o rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Sprawozdanie musi zawierać opis i analizę realizacji wymagań określonych przepisach.

Dodatkowy staż nauczyciela, który nie zdał egzaminu

Nieuzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej czy niezdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną skutkuje odmową nadania stopnia awansu zawodowego. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel nie będzie mógł dalej ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Co ważne – nie wiąże się to od razu z koniecznością odbywania na nowo całego stażu. Dowiedz się, ile trwa dodatkowy staż nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji komisji lub nie zdał egzaminu.

Czy nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego czyni zadość wymaganiu z § 8 ust. 3 pkt 4c rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania

Paragraf 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.) mówi o obowiązkach nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jednym z nich jest uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

Pytanie dotyczy tego, czy nauczyciel spełnił ten wymóg, jeżeli legitymuje się certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydanym przez Uniwersytet Opolski. Jak podają ogólnodostępne źródła: „posiadanie certyfikatu B2 First świadczy o znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem B2 First jest szczególnie użyteczna w przypadku pracy wymagającej częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały B2 First, radzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, są w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku. B2 First jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie”. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania językowego posiadacza certyfikatu B2, to źródła określają go jako poziom „ponad średnio zaawansowany”. Wydaje się, że posiadanie certyfikatu B2 można uznać za spełnienie warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4c rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jednakże jest to kwestia ocenna, która każdorazowo musi podlegać analizie indywidualnej dokonywanej przez dyrektora szkoły i komisję egzaminacyjną.

[Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego]

§ 8. [Wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego]

1.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

키워드에 대한 정보 uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym

다음은 Bing에서 uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154

 • Mówiąc inaczej
 • paulina język polski
 • mądre słowa
 • jak mowić ładniej
 • jak mówić
 • ładne słownictwo
 • elokwencja
 • paulina mikuła
 • 40 słów

40 #słów, #które #poprawią #Twoją #elokwencję. #Mówiąc #Inaczej, #odc. #154


YouTube에서 uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 40 słów, które poprawią Twoją elokwencję. Mówiąc Inaczej, odc. 154 | uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment