Szkoła Podstawowa Z Internatem Dla Dziewcząt | Pierwszy Dzień W Internacie 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt – Pierwszy dzień w internacie“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Szkola Baletowa w Gdańsku 이(가) 작성한 기사에는 조회수 8,250회 및 좋아요 220개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Pierwszy dzień w internacie – szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Internat

Przejdź do Rekrutacji i sprawdź ofertę naszej szkoły z internatem dla dziewcząt. Na skróty: Szkoła Podstawowa · Liceum Ogólnokształcące.

+ 여기에 보기

Source: nazaretanki.edu.pl

Date Published: 2/26/2022

View: 8068

Internat dla dziewcząt

Wychowanki Ośrodka realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w budynku Ośrodka oraz w szkołach zawodowych i przysposabiających oraz liceum na …

+ 여기에 보기

Source: www.znpo.pl

Date Published: 11/13/2021

View: 1261

Szkoła z internatem – co to jest, jak wygląda nauka?

Szkoła z internatem to placówka umożliwiająca edukację poza miejscem zamieszkania. Sprawdź, jak wygląda mieszkanie w internacie oraz poznaj …

+ 여기를 클릭

Source: policealna.gowork.pl

Date Published: 9/23/2022

View: 5065

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce jest przeznaczona dla chłopców i dziewcząt, kształci dzieci i młodzież przebywające w Młodzieżowym Ośrodku …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: moszielonka.pl

Date Published: 8/18/2021

View: 3836

Internat – Szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie

Internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym … Informacja dla dziewcząt, które wyjątkowo pozostają w Internacie w dni wolne od nauki: czas w soboty i …

+ 더 읽기

Source: szkolyprezentekkrakow.pl

Date Published: 9/13/2022

View: 66

Baza szkół – Rada Szkół Katolickich

INTERNAT DLA DZIEWCZĄT ul. św. Jana 7 31-017 KRAKÓW tel. 12 422 50 42 woj. małopolskie. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR PREZENTEK W KRAKOWIE.

+ 여기에 자세히 보기

Source: rsk.edu.pl

Date Published: 5/1/2022

View: 3917

Internat – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła …

Dnia 23 lutego wychowankowie internatu mieli okazję odbyć wirtualną podróż po … W Dniu Chłopaka dziewczęta z pierwszej grupy internatowej przygotowały dla …

+ 여기에 표시

Source: www.niecala.pl

Date Published: 11/10/2021

View: 7864

주제와 관련된 이미지 szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Pierwszy dzień w internacie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Pierwszy dzień w internacie
Pierwszy dzień w internacie

주제에 대한 기사 평가 szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt

 • Author: Szkola Baletowa w Gdańsku
 • Views: 조회수 8,250회
 • Likes: 좋아요 220개
 • Date Published: 2021. 6. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=T3Qxhv3Zors

Ile kosztuje szkoła z internatem?

Szkoła z internatem – cena

Na najwyższe koszty muszą nastawić się ci rodzice, którzy chcą posłać swoje dzieci do prywatnego liceum z internatem. Wpisowe to koszt około 1 000 złotych, a czesne – między 800, a 3 000 złotych miesięcznie. Zakwaterowanie w internacie kosztuje około 250-600 złotych miesięcznie.

W jakim wieku dziecko może być w internacie?

Ponieważ mieszkanie w internacie wymaga od ucznia sporej samodzielności, większość szkół z internatem to szkoły średnie. Oznacza to, że są przeznaczone dla uczniów w wieku 13-18 lat.

Jak załatwić internat?

O utworzeniu internatu decyduje organ prowadzący

sprawdzić, czy w obiektach należących do szkoły można zapewnić uczniom odpowiednie warunki zamieszkania, bezpieczeństwa i higieny, poinformować organ prowadzący o zamiarze zorganizowania internatu w szkole, zapewnić warunki do działania internatu.

Czy można mieszkać w internacie innej szkoły?

W wyjątkowych przypadkach, za porozumieniem szkół oraz ich organów prowadzących w sprawie finansowania pobytu w internacie uczniów, mogą w internacie zamieszkiwać uczniowie różnych szkół (zespołów szkół).

Jaka jest różnica między bursą a internatem?

A to oznacza, że bursa jest placówką oświatową, która podlega Kuratorium Oświaty, jeśli chodzi o zewnętrzny nadzór pedagogiczny, a jej organem prowadzącym jest Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta. Internat zaś wchodzi w skład zespołu szkół i kierowany jest przez kierownika internatu, którego powołuje dyrektor szkoły.

Czy w internacie można mieć telefon?

2. Wychowankowi zabrania się używania telefonu komórkowego w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej oraz do nagrywania wypowiedzi i zachowań uczniów i pracowników internatu.

Jak wygląda szkoła z internatem?

Szkołą z Internatem to odpowiednik polskiej szkoły prywatnej umieszczonej w dużym kompleksowym kampusie, stworzonym na potrzeby pozaszkolne i mieszkalne uczniów. Czyli jest to szkoła, w której oprócz pobieranej nauki również żyjesz; jesz, śpisz, bawisz się, relaksujesz, odrabiasz lekcje, uprawiasz sporty.

Komu przysługuje internat?

ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU WYCHOWUJĄCEMU SAMOTNIE MAŁOLETNIE DZIECKO LUB SPRAWUJĄCEMU SAMOTNIE OPIEKĘ NAD DZIECKIEM, KTÓRE STAŁO SIĘ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, w przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej.

Czy płaci się za internat?

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.

Jak zamieszkac w internacie?

Internat oferuje miejsce noclegowe i wyżywienie. Resztę musisz sobie przywieźć z domu tzn: pościel (poszewki i prześcieradło), środki higieny osobistej (mydło, szampon itd.) i inne niezbędne przedmioty. W uzgodnieniu z wychowawcą możesz sam urządzić, odmalować, upiększyć pokój, w którym zamieszkasz.

Czy można wychodzić z internatu?

Każdy wychowanek, który planuje indywidualnie opuszczać internat, musi przedstawić „Zgodę na Wyjścia” wypełnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). Wychowanek każdorazowe wyjście i powrót potwierdza własnoręcznym podpisem w Księdze wejść i wyjść.

Ile osobowe są pokoje w internacie?

Internat nie powinien dysponować wieloosobowymi salami i wyglądać jak koszary. Najlepiej, żeby pokoje przeznaczone były dla 2-4 uczniów. Pomieszczenia powinny być ogrzane i oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (§ 9 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.

Kto ma pierwszeństwo do internatu?

1. O przyjęcie do internatu ubiegają się rodzice/ opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni kandydat. 2. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Im.

Ile godzin na grupę w internacie?

1) w internacie szkoły podstawowej – co najmniej 70 godzin; 2) w internacie szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 49 godzin. 8. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

Czy w internacie są pokoje jednoosobowe?

W internacie urządza się pokoje noclegowe jednoosobowe i dwuosobowe. Pokoje wieloosobowe mogą być urządzane tylko przejściowo, w okresie nasilonego napływu żołnierzy i trudnej sytuacji mieszkaniowej za zgodą właściwego organu.

Czy warto mieszkać w internacie?

Wady i zalety życia w internacie

nauka samodzielności. mniejsza kontrola rodzicielska. wspólne imprezy. dobre i urozmaicone jedzenie.

Czy można wychodzić z internatu?

Każdy wychowanek, który planuje indywidualnie opuszczać internat, musi przedstawić „Zgodę na Wyjścia” wypełnioną przez rodziców (opiekunów prawnych). Wychowanek każdorazowe wyjście i powrót potwierdza własnoręcznym podpisem w Księdze wejść i wyjść.

Czy w liceum jest internat?

Są jednak także szkoły ogólnokształcące – licea, które zapewniają swoim uczniom możliwość zamieszkania w internacie. Takie szkoły działają zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Jak dostać się do szkoły wojskowej po podstawówce?

Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

Internat – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Tym, co wyróżnia naszą szkołę na tle innych warszawskich liceów, jest nie tylko wysoki poziom edukacji,

ale także możliwość zamieszkania w internacie. Mieści się on na terenie szkoły,

co stanowi bardzo duże udogodnienie dla uczących się u nas dziewczyn.

Obecnie w internacie mieszkają 44 licealistki z całej Polski oraz z różnych stron Europy.

Oferujemy:

pokoje jedno-, dwu- lub trzyosobowe

4 posiłki dziennie

możliwość pozostania w internacie również w weekendy, z wyjątkiem wyznaczonych wcześniej terminów wyjazdów obowiązkowych

czas na naukę i odpoczynek

naukę samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych

atmosferę serdeczności, tolerancji, akceptacji i współpracy

Zajrzyj na naszego facebooka Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Zobacz również ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wymianę międzynarodową.

Przejdź do Rekrutacji i sprawdź ofertę naszej szkoły z internatem dla dziewcząt.

Szkoly z Internatem w Polsce

Na tej stronie:

Szkół z internatem w Polsce nie ma wiele, ale są one zlokalizowane w całym kraju, zarówno w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz na ich przedmieściach, jak i w mniejszych ośrodkach. Prywatna szkoła z internatem w Polsce może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w wymarzonej szkole lub mieście, także daleko od swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to zwłaszcza uczniów pochodzących z małych miejscowości.

Ponieważ mieszkanie w internacie wymaga od ucznia sporej samodzielności, większość szkół z internatem to szkoły średnie. Oznacza to, że są przeznaczone dla uczniów w wieku 13-18 lat.

Wiele szkół z internatem przyjmuje też uczniów, którzy nie mieszkają w internacie, dzięki czemu społeczność uczniowska jest bardzo zróżnicowana, z korzyścią dla wszystkich uczęszczających do danej szkoły.

Oprócz internatów istnieją także bursy – nieprzypisane do jednej, konkretnej szkoły, w których mieszkają uczniowie w różnym wieku, kształcący się w różnych placówkach.

Cechy szkół z internatem

Szkoły z internatem mają wiele wspólnych cech z innymi szkołami, ale niektóre z tych cech są specyficzne z racji szczególnego charakteru takich szkół i ich społeczności.

• Oferowane programy: szkoły z internatem oferują wysoką jakość nauczania. Wiele z nich stosuje najnowsze metody i programy nauczania, wzbogacając je o własne doświadczenia i rozwiązania. Zatrudniają one wysokiej klasy specjalistów, wśród których osoby z tytułem doktora nie należą do wyjątków. Współpracują z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi w innych krajach i są często wspierane przez International Baccalaureate Organization. Wiele z tych szkół oferuje uznane międzynarodowe programy, takie jak International Baccalaureate (IB) – z najpopularniejszym programem matury międzynarodowej, czy Advanced Placement (AP), umożliwiające dalszy rozwój naukowy w niemal każdym zakątku świata.

• Szkoły o specjalistycznym profilu: niektóre szkoły kładą też szczególny nacisk na rozwijanie konkretnych wartości lub umiejętności uczniów, dlatego znajdziemy wśród nich szkoły wyznaniowe (np. szkoły katolickie), artystyczne, sportowe, a nawet wojskowe. Wspólne mieszkanie uczniów i stały dostęp do obiektów szkolnych ma tu szczególne znaczenie, np. przy uprawianiu sportów czy ćwiczeniach muzycznych.

• Czesne: czesne w szkołach z internatem jest zazwyczaj wyższe niż w szkołach dziennych, ponieważ zawiera w sobie koszty całodziennego wyżywienia i zakwaterowania ucznia. Dodatkowy wydatek może stanowić uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych (np. nauka kolejnego języka), zakup podręczników czy mundurków oraz wycieczki szkolne.

• Rekrutacja: każda szkoła z internatem ma własne wymagania rekrutacyjne. Typowe procedury aplikacyjne obejmują wywiady z rodzicami i dzieckiem, egzaminy i prezentacje, ocenę postępów w nauce na podstawie dostarczonych świadectw i dokumentów egzaminacyjnych. Szkoły mają również wyraźnie oznaczone terminy, w których wspomniane dokumenty muszą być dostarczone.

Zalety szkół z internatem

Szkoły z internatem zapewniają wiele korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych.

• Międzynarodowa społeczność uczniowska: szkoły z internatem chętnie przyjmują uczniów z zagranicy, dzięki czemu tworzą międzynarodowe środowisko, w którym uczą się dzieci z całego świata. Nauka i przebywanie w tak różnorodnym kulturowo środowisku jest wspaniałym doświadczeniem, zarówno naukowym jak i językowym.

• Systemy wsparcia: szkoły z internatem silnie wspierają młodzież w rozwoju i dokonywaniu życiowych wyborów. Zapewniają nie tylko pomoc podczas nauki poprzez tutoring, mentoring, ale mają również specjalne programy poradnictwa. To pomaga uczniowi przekraczać bariery naukowe i społeczne.

• Specjalne potrzeby edukacyjne: niektóre szkoły z internatem oferują naukę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem lub ADHD. Istnieją klasy integracyjne w pełnym lub niepełnym wymiarze kształcenia specjalnego, a także oferują zakwaterowanie. Kształcenie takich uczniów jest prowadzone przez pedagogów wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej.

• Bogate zasoby: szkoły prywatne z internatem, podobnie jak wiele innych szkół niepublicznych, przeznaczają znaczne środki finansowe na wyposażenie i zajęcia dodatkowe. Dotyczy to nie tylko ilości i jakości sprzętu IT (komputerów, tablic interaktywnych itp.) oraz najnowocześniejszych pomocy naukowych, ale również wyposażenia pracowni artystycznych czy obiektów sportowych, jak również funkcjonowania kół zainteresowań oraz realizacji programów edukacyjnych poza murami szkoły.

• Małe klasy: szkoły z internatem charakteryzują się niską liczbą uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Oferują naukę w małych, kilku- lub kilkunastoosobowych klasach. To sprawia, że nauczyciele mogą poświęcić uczniom dużo więcej czasu. Sprzyja to efektywnemu uczeniu się. W kameralnym i interaktywnym środowisku uczniowie są bardziej zaangażowani w naukę.

• Czas: ponieważ internaty są lokalizowane na kampusach szkoły lub w bardzo bliskiej odległości od szkolnych budynków, uczeń nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy, i może poświęcić dużo więcej czasu na naukę, życie szkolne, a także może korzystać z zajęć pozalekcyjnych i obiektów szkolnych nie tylko w czasie godzin lekcji. W sumie daje mu to także więcej czasu na odpoczynek i rekreację.

• Samodzielność i dyscyplina: uczniowie szkoły z internatem uczą się samodzielności i dyscypliny – codzienna higiena, dbanie o swój ubiór i wygląd, a także swój pokój, wykonywanie obowiązków związanych z pobytem w szkole, a co najważniejsze – pilnowanie wyznaczonych regulaminami szkoły harmonogramów to obowiązki, które na nich spadają. Muszą sobie z tym radzić, w czym pomagają im oczywiście wychowawcy. Dzięki temu dziecko szybko staje się niezależne i na pewno lepiej będzie sobie radziło w przyszłości.

• Przyjaźnie na całe życie: jak wiadomo z relacji uczniów i absolwentów takich szkół, mieszkanie w internacie w czasie uczęszczania do szkoły to świetny sposób na budowanie kompetencji społecznych i właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a także zawiązywanie przyjaźni, które często przekraczają nie tylko bariery środowiskowe, ale i językowe czy kulturowe. Większość absolwentów szkół z internatem twierdzi, że poznała w nich najlepszych przyjaciół. Kontakty takie i przyjaźnie pozostają na całe życie.

Polska czy zagraniczna szkoła z internatem?

Rodzice, którzy uważają, że szkoła z internatem jest tym, czego szukają dla swojego dziecka, muszą przede wszystkim podjąć decyzję czy chcą aby dziecko uczyło się w takiej placówce w Polsce czy za granicą.

Każdy z tych wyborów oznacza, że nie będziemy mieli codziennego kontaktu z dzieckiem, że wypuszczamy je na szersze wody. Nie jest to łatwe, ale bez wątpienia zaowocuje większą niezależnością dziecka, wzrostem jego samodzielności i odpowiedzialności. Kiedy dzieci uczy się w szkole zagranicznej, będziemy je pewnie widywać rzadziej, ale przy obecnej technologii, kontakt może być częsty i bliski.

Nauka w szkołach z internatem jako forma kształcenia jest bardziej popularna w krajach zachodnich niż w Polsce. Wiele kanadyjskich, amerykańskich czy brytyjskich szkół z internatem to szkoły o długiej i bogatej tradycji, z międzynarodową renomą, zapewniające swoim absolwentom znakomity start na najlepsze uczelnie świata. Ucząc się w takiej szkole dziecko przebywa cały czas w otoczeniu angielskojęzycznym i jest w nim całkowicie zanurzone – uczy się wszystkich przedmiotów w tym języku, posługuje się nim podczas rozmów z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. Używa go do kontaktów w szkole, internacie, a także poza nimi. W artykule “Nauka w szkole średniej za granicą” omawiamy cechy szkół z internatem w innych krajach i przedstawiamy listę renomowanych szkół zagranicznych tzw. “boarding schools”.

W Polsce widać jednak wzrost zainteresowania szkołami z internatem dla dzieci i młodzieży, a także początek trendu do tworzenia internatów przez istniejące już szkoły, przede wszystkim niepubliczne. W chwili obecnej największa liczba polskich szkół z internatem to średnie szkoły wyznaniowe (katolickie) prowadzone przez zakony i diecezje. Jest też pewna grupa szkół o charakterze sportowym i artystycznym (głównie muzycznym).

System edukacji w Polsce

Polski system edukacji jest pod wieloma względami podobny do systemów edukacji w Kanadzie czy USA. Jednak pewne różnice istnieją i w zależności od tego, jaką szkołę wybierzesz, Twoje dziecko będzie musiało liczyć się z koniecznością pewnych zmian.

• Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa, zwana też „podstawówką”, rozpoczyna się dla dzieci w wieku 6/7 lat i trwa do 14. roku życia. Do końca roku szkolnego 2016/2017 szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Nauka w szkole podstawowej (również tej zreformowanej), inaczej niż w Ameryce Północnej, jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego bądź dwóch pracujących jednocześnie nauczycieli, co ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka. Na tym etapie stosuje się oceny opisowe. Drugi etap obejmuje klasy IV-VIII i tu już przedmioty wykładane są przez różnych nauczycieli, a oceny na świadectwach są wyrażane w skali od 1 (niedostateczna) do 6 (celująca).

• Szkoła średnia

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w szkole podstawowej. Edukacja w liceum trwa cztery lata. Do szkół średnich należą także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe). Ta szkoła nie daje uczniom konkretnych kwalifikacji zawodowych, co nie znaczy, że nie można po niej pracować. Bardzo często jej absolwenci zasilają szeregi pracowników biurowych. Liceum ma jednak na celu przygotowanie uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Program nauczania jest bardzo intensywny, a poziom wysoki, zwłaszcza w liceach sprofilowanych przedmiotowo, gdzie obok podstawowej wiedzy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych (np. matematyki, fizyki, informatyki), przyrodniczych (np. chemii, biologii) lub humanistycznych (np. języka polskiego i obcego, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki). Licea przygotowują młodzież do zdania egzaminu dojrzałości (matury), a w przypadku sporej części szkół niepublicznych również matury międzynarodowej.

• Gimnazjum (zlikwidowane w 2019 roku)

Gimnazja były trzyletnią szkołą, przeznaczoną dla uczniów w wieku 12-14 lat. W 2019 r., w ramach reformy systemu oświatowego w Polsce z roku 2017, zniknęły całkowicie z polskiego systemu szkolnego, który obecnie jest dwustopniowy: szkoła podstawowa i szkoła średnia. Proces wygaszania gimnazjów zachodził stopniowo.

Internat w szkole – kiedy, gdzie i jak go zorganizować

Szkoły z internatem cieszą się dużym powodzeniem. Decyzja o podjęciu nauki poza miejscem zamieszkania często wynika ze słabego poziomu nauczania w lokalnych placówkach lub negatywnym wpływem codziennego pokonywania długiej drogi do szkoły na wyniki w nauce. Sprawdź, kiedy dyrektor szkoły może zorganizować internat w szkole. Dowiedz się, jak uargumentować taką potrzebę przed organem prowadzącym, by uzyskać od niego zgodę i przydzielenie dodatkowych środków na ten cel.

Przyjęcie do internatu uczniów z innej szkoły

Pytanie: Przy naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje internat. Czy mieszkańcami internatu mogą być wyłącznie uczniowie naszego zespołu czy możemy również przyjąć do internatu uczniów innych szkół?

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych

W budynku Szkoły znajduje się Internat dla dziewcząt – Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

Mogą w nim przebywać dziewczęta w wieku od 6 do 18 lat, z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia nauki.

Wychowanki Ośrodka realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w budynku Ośrodka oraz w szkołach zawodowych i przysposabiających oraz liceum na terenie miasta Częstochowy.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i schorzeniami sprzężonymi), a także z niedostosowaniem społecznym. Ośrodek zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w ciągu całego roku kalendarzowego (również w okresach wolnych od zajęć szkolnych). W Ośrodku dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i psychologiczno – pedagogiczną.

Szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Józefa nad przygotowaniem wychowanków do samodzielnego i świadomego uczestnictwa w życiu rodzinnym i w społeczeństwie.

W Ośrodku działają koła zainteresowań:

teatralno – taneczne

sportowe

plastyczne

Adres:

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA

ul. ks. Bpa T. Kubiny 10/12, 42-200 Częstochowa

tel. 34 324 89 99

e-mail: [email protected]

strona internetowa:www.sowj.pl

Internaty

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka. Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Internat – Szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie

Internat znajduje się w budynku przy ul. Szpitalnej 18. Spoglądając w głąb ulicy od strony Plant można zobaczyć zadziwiająco blisko wieże katedry wawelskiej z ich zielonym hełmami i zegarem na Wieży Zegarowej. Idąc do Internatu, mija się Teatr im. Juliusza Słowackiego i stojące przed nim popiersie Aleksandra Fredry oraz kościół Świętego Krzyża i budynek należący niegdyś do szpitala duchaków z XV., od którego ulica wzięła nazwę.

Szpitalna kończy się budynkiem „prałatówki”, zza jej rogu roztacza się imponujący widok na prezbiterium kościoła mariackiego. Jest tutaj również cerkiew kościoła prawosławnego pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Po przeciwnej stronie Internatu ma swoją siedzibę bank PEKAO, w budynku z końca XIX w.

Ulica Szpitalna zamyka w sobie cały Kraków: zobaczyć można fasady kamienic w stylu gotyckim, renesansowym, jak i z początku ubiegłego wieku. Można pójść na zakupy do „Marii” lub „Witaminki”, zjeść obiad „U babci Maliny” lub sernik w Lajkoniku, zrobić zdjęcie do legitymacji u fotografa, kupić lekarstwa, zamówić okulary, biżuterię, bukiet kwiatów, naturalne mydło, zarezerwować nocleg u „Pollera” bądź w „Elektorze” albo zapisać się do policealnej szkoły.

Baza szkół – Rada Szkół Katolickich

Internat / ośrodek wychowawczy? tak nie Internat / ośrodek wychowawczy

Wszystkie typy bursa internat liceum ogólnokształcące liceum ogólnokształcące specjalne liceum sztuk plastycznych muzyczna I stopnia muzyczna I stopnia ogólnokształcąca muzyczna II stopnia muzyczna II stopnia ogólnokształcąca szkoła branżowa I stopnia szkoła branżowa I stopnia specjalna szkoła podstawowa szkoła podstawowa specjalna szkoła przyspasabiająca do pracy specjalna technikum technikum specjalne Typ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Fryderyka Chopina 24

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

tel. 54 282 20 13

woj. kujawsko-pomorskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA (brak internatu)

ul. Fryderyka Chopina 24

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

tel. 54 282 20 13

woj. kujawsko-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KRÓLOWEJ JADWIGI (brak internatu)

Barwałd Dolny 64

34-124 BARWAŁD DOLNY

tel. 33 872 20 29

woj. małopolskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIADACZU (brak internatu)

ul. Kluczborska 23

46-233 BIADACZ

tel. 696269572

woj. opolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA NORWIDA (brak internatu)

ul. Janowska 55

21-500 BIAŁA PODLASKA

tel. 83 342 34 88

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CYPRIANA NORWIDA (brak internatu)

ul. kard. Wyszyńskiego 53/55

21-500 BIAŁA PODLASKA

tel. 83 344 03 69

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO (brak internatu)

ul. Transportowa 2

15-399 BIAŁYSTOK

tel. 85 674 76 77

woj. podlaskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU (brak internatu)

ul. Kościelna 3

15-087 BIAŁYSTOK

tel. 85 743 57 20

woj. podlaskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU (brak internatu)

ul. Kościelna 3

15-087 BIAŁYSTOK

tel. 85 743 57 20

woj. podlaskie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY IM. BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU (brak internatu)

ul. Adama Mickiewicza 43

15-213 BIAŁYSTOK

tel. 85 732 19 84

woj. podlaskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Bielica 11

14-407 BIELICA

tel. 34 322 33 84

woj. warmińsko-mazurskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ (brak internatu)

ul. Zygmunta Krasińskiego 17

43-300 BIELSKO-BIAŁA

tel. 33 811 68 88

woj. śląskie

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO (brak internatu)

ul. Doliny Miętusiej 5

43-316 BIELSKO-BIAŁA

tel. 33 811 78 88

woj. śląskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI (brak internatu)

ul. Władysława Broniewskiego 13

43-300 BIELSKO-BIAŁA

tel. 33 829 24 09

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER W BIELSKU-BIAŁEJ (brak internatu)

ul. Władysława Broniewskiego 13

43-300 BIELSKO-BIAŁA

tel. 33 829 24 09

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W BIEŃCU (brak internatu)

Bieniec 9

98-335 BIENIEC

tel. 43 886 56 61

woj. łódzkie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W BIEŻENIU (brak internatu)

Bieżeń ul. Szkolna 2

42-133 BIEŻEŃ

tel. 34 318-12-03

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIŁGORAJU (brak internatu)

ul. Krzeszowska 1

23-400 BIŁGORAJ

tel. 84 686 74 75

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BISKUPCU (brak internatu)

ul. Armii Krajowej 2

11-300 BISKUPIEC

tel. 89 715 50 50

woj. warmińsko-mazurskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BISKUPCU (brak internatu)

ul. Armii Krajowej 2

11-300 BISKUPIEC

tel. 89 715 50 50

woj. warmińsko-mazurskie

IV PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO (brak internatu)

ul. Bankowa 10

59-700 BOLESŁAWIEC

tel. 66 886 47 25

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOLESŁAWCU (brak internatu)

ul. Bankowa 10

59-700 BOLESŁAWIEC

tel. 66 886 47 25

woj. dolnośląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (SPECJALNA) IM. KS. ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO SPECJALNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

ul. Szkolna 18

05-840 BRWINÓW

tel. 22 729 58 21

woj. mazowieckie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FAMILIA (brak internatu)

ul. Szkolna 18

05-840 BRWINÓW

tel. 22 729 58 21

woj. mazowieckie

KATOLICKE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRZESKU IM. ŚW. STANISŁAWA BM ZE SZCZEPANOWA (brak internatu)

ul. Browarna 39

32-800 BRZESKO

tel. 14 68 62 001

woj. małopolskie

KATOLICKE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRZESKU IM. ŚW. STANISŁAWA BM ZE SZCZEPANOWA (brak internatu)

ul. Browarna 39

32-800 BRZESKO

tel.

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W BRZEZINCE IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (brak internatu)

Brzezinka, ul. Słoneczna 5

34-120 BRZEZINKA

tel. 33 875 37 31

woj. małopolskie

I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO (brak internatu)

ul. Nowodworska 17

85-120 BYDGOSZCZ

tel. 523 71 31 11

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY (brak internatu)

ul.Salezjańska 1

85-792 BYDGOSZCZ

tel. 52 37 66 744

woj. kuj.-pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WOJCIECHA (brak internatu)

ul. Nowodworska 17

85-120 BYDGOSZCZ

tel. 52 371 31 11

woj. kuj.-pomorskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Pod Reglami 1

85-794 BYDGOSZCZ

tel. 52 37 66 711

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. MIKOŁAJA (brak internatu)

Chajew 44

98-227 CHAJEW

tel. 43 821 17 86

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KSIĘŻY PALLOTYNÓW COLLEGIUM CULMENSE W CHEŁMNIE (brak internatu)

ul. Słowackiego 1

86-200 CHEŁMNO

tel. 56 686 32 73

woj. kuj.-pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY PALLOTYNÓW SCHOLA CULMENSIS ELEMENTARIS (brak internatu)

ul. Słowackiego 1

86-200 CHEŁMNO

tel. 56 686 32 73

woj. kuj.-pomorskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH (brak internatu)

ul. Grunwaldzka 1

89-600 CHOJNICE

tel. 52 397 70 87

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA DUNINA W CHOJNICACH (brak internatu)

ul. Grunwaldzka 1

89-600 CHOJNICE

tel. 52 397 70 87

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W CHOJNACH (brak internatu)

Chojny 21

98-360 CHOJNY

tel. 43 871 47 09

woj. łódzkie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 11

41-500 CHORZÓW

tel. 32 246 06 51

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 11

41-500 CHORZÓW

tel. 32 246 06 51

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE (brak internatu)

ul. Błogocka 19

43-400 CIESZYN

tel. 33 852 40 30

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO W CIESZYNIE (brak internatu)

pl. Dominikański 2

43-400 CIESZYN

tel. 33 852 51 84

woj. śląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Kmietowicza 2

34-470 CZARNY DUNAJEC

tel. 34 322 33 84

woj. małopolskie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA (brak internatu)

ul. Kmietowicza 2

34-470 CZARNY DUNAJEC

tel. 34 322 33 84

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.BRATA ALBERTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH (brak internatu)

ul. Żwirki i Wigury 6

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

tel. 32 214 53 23

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Czempisz 38

62-874 CZEMPISZ

tel. 62 769 80 16

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W CZERNICACH (brak internatu)

Czernice 118

98-320 CZERNICE

tel. 43 842 38 70

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (brak internatu)

Czerwienne 245

34-407 CZERWIENNE

tel. 18 265 81 34

woj. małopolskie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W CZERWIENNEM (brak internatu)

Czerwienne 245

34-407 CZERWIENNE

tel. 18 265 81 34

woj. małopolskie

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓL KATOLICKICH (brak internatu)

Czerwienne 245

34-407 CZERWIENNE

tel. 18 265 81 34

woj. małopolskie

NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z INTERNATEM INTERNAT

ul. Piotrkowska 17

42-202 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 324 11 09

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W CZĘSTOCHOWIE (brak internatu)

ul. Górna 12

42-216 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 366 30 62

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE (brak internatu)

ul. Puławskiego 71

42-217 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 324 72 48

woj. śląskie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JÓZEFA (brak internatu)

ul. Okrzei 41

42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 323 66 63

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ (brak internatu)

ul. Okólna 113

42-218 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 322 24 05

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (brak internatu)

ul. Łukasińskiego 24

42-207 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 314 20 86

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI ZOFII SZULC SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK (brak internatu)

al. Najświętszej Maryi Panny 58/60

42-200 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 324 98 54

woj. śląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO W CZĘSTOCHOWIE (brak internatu)

ul. Kubiny 10/12

42-226 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 324 90 68

woj. śląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY IM. ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE (brak internatu)

ul. Kubiny 10/12

42-226 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 324 90 68

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (brak internatu)

ul. Łukasińskiego 24

42-207 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 361 56 96

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W CZĘSTOCHOWIE (brak internatu)

ul. Łukasińskiego 24

42-207 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 361 56 96

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (brak internatu)

ul. Łukasińskiego 24

42-207 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 361 56 96

woj. śląskie

KATOLICKA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (brak internatu)

ul. Łukasińskiego 24

42-207 CZĘSTOCHOWA

tel. 34 361 56 96

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA (brak internatu)

ul. Emilii Zawidzkiej 10

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

tel. 32 262 31 44

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

ul. Emilii Zawidzkiej 10

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

tel. 32 262 31 44

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W DĘBNIKU (brak internatu)

Dębnik 14a

46-113 DĘBNIK

tel. 77 419 52 42

woj. opolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Adama Mickiewicza 33

74-400 DĘBNO

tel. 95 726 05 97

woj. zachodniopomorskie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

ul. Stawowa 23

56-410 DOBROSZYCE

tel. 71 314 11 13

woj. dolnośląskie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

ul. Stawowa 23

56-410 DOBROSZYCE

tel. 71 314 11 13

woj. dolnośląskie

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

ul. Stawowa 23

56-410 DOBROSZYCE

tel. 71 314 11 13

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W DOMASZKOWICACH (brak internatu)

Domaszkowice 47

48-303 DOMASZKOWICE

tel. 77 435 65 27

woj. opolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W DROBNICACH (brak internatu)

Drobnice 48

98-320 DROBNICE

tel. 43 842 30 22

woj. łódzkie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM.BŁ.LAURY VICUNA W DZIERŻONIOWIE (brak internatu)

ul. Wrocławska 51

58-200 DZIERŻONIÓW

tel. 74 836 70 27

woj. dolnośląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW (brak internatu)

ul. Saperów 20

82-300 ELBLĄG

tel. 57 277 46 81

woj. warmińsko-mazurskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW (brak internatu)

ul. Saperów 20

82-300 ELBLĄG

tel. 57 277 46 81

woj. warmińsko-mazurskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (brak internatu)

ul. Saperów 14c

82-300 ELBLĄG

tel. 55 649 12 75

woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W EŁKU (brak internatu)

ul. Jana Kilińskiego 2

19-300 EŁK

tel. 87 610 20 39

woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W EŁKU (brak internatu)

ul. Jana Kilińskiego 2

19-300 EŁK

tel. 87 610 20 39

woj. warmińsko-mazurskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GARWOLINIE (brak internatu)

ul. Staszica 11

08-400 GARWOLIN

tel. 25 682 37 00

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU (brak internatu)

ul. Pilotów 1

80-460 GDAŃSK

tel. 58 556 93 35

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE (brak internatu)

ul. Juliusza Słowackiego 101

80-281 GDAŃSK

tel. 58 342 59 15

woj. pomorskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI (brak internatu)

pl. św. Andrzeja 2

81-168 GDYNIA

tel. 58 665 42 80

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI (brak internatu)

pl. św. Andrzeja 2

81-168 GDYNIA

tel. 58 665 42 80

woj. pomorskie

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JEZUITÓW Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GDYNI (brak internatu)

ul. Tatrzańska 35

81-313 GDYNIA

tel. 58 661 61 80

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA JEZUITÓW Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GDYNI (brak internatu)

ul. Tatrzańska 35

81-313 GDYNIA

tel. 58 661 61 80

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŚW. RODZINY W GDYNI (brak internatu)

ul. Kazimierza Tetmajera 65

81-421 GDYNIA

tel. 58 660 64 64

woj. pomorskie

DIECEZJALNA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W GLIWICACH (brak internatu)

ul. Łużycka 1

44-100 GLIWICE

tel. 32 230 78 75

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI “SZKOŁA Z CHARAKTEREM” IM. EDYTY STEIN (brak internatu)

ul. Bałtycka 8

44-100 GLIWICE

tel. 32 335 30 64

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI “SZKOŁA Z CHARAKTEREM” IM. EDYTY STEIN (brak internatu)

ul. Bałtycka 8

44-100 GLIWICE

tel. 32 335 30 64

woj. śląskie

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 11/13

95-015 GŁOWNO

tel. 72 502 19 05

woj. łódzkie

SZKOŁA PODSTAWOWA “RODZICE-DZIECIOM” IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – PRYMASA TYSIĄCLECIA (brak internatu)

ul. Elizy Orzeszkowej 20

62-200 GNIEZNO

tel. 61 426 61 03

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚWIĘTYCH DZIECI Z FATIMY (brak internatu)

Gogolewo 11

83-140 GOGOLEWO

tel. 58 535 13 73

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Kućki 1

66-400 GORZÓW WLKP.

tel. 95 720 57 36

woj. lubuskie

SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW (brak internatu)

ul. Chełmońskiego 1

66-400 GORZÓW WLKP.

tel. 95 721 31 63

woj. lubuskie

KATOLICKIE LICEUM ŚW. TOMASZA Z AKWINU (brak internatu)

ul. Drzymały 36ki

66-400 GORZÓW WLKP.

tel. 95 722 50 91

woj. lubuskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W GÓRZNIE INTERNAT

ul. Kościelna 7

87-320 GÓRZNO

tel. 56 498 92 11

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W GRABINIE (brak internatu)

Grabin, ul. Nyska 90

49-100 GRABIN

tel. 77 460 91 94

woj. opolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA BACZEWSKIEGO W GRYŹLINACH (brak internatu)

Gryźliny 44

11-034 GRYŹLINY

tel. 89 519 18 60

woj. warmińsko-mazurskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO INTERNAT

pl. Cystersów 1

57-210 HENRYKÓW

tel. 74 810 50 50

woj. dolnośląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO (brak internatu)

ul. Wojska Polskiego 20

88-100 INOWROCŁAW

tel. 52 352 65 95

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W STRUGACH (brak internatu)

Jajczaki 10

98-324 JAJCZAKI – STRUGI

tel. 43 842 25 93

woj. łódzkie

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROSŁAWIU (brak internatu)

pl. ks. P. Skargi 2

37-500 JAROSŁAW

tel. 733233133

woj. podkarpackie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. BŁ. M. MARCELINY DAROWSKIEJ (brak internatu)

ul. Głęboka 1

37-500 JAROSŁAW

tel. 16 621 74 57

woj. podkarpackie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK IM. MARYI WSPOMOŻYCIELKI (brak internatu)

ul. Wielkopolska 20

44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

tel. 32 473 32 00

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. MARYI WSPOMOŻYCIELKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU (brak internatu)

ul. Wielkopolska 20

44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

tel. 32 473 32 00

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W JASZKOTLU NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II PRZY ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ W JASZKOTLU

Jaszkotle 21

55-080 JASZKOTLE

tel. 71 390 69 74

woj. dolnośląskie

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE U ŚW. PANKRACEGO INTERNAT

ul. PCK 23

58-560 JELENIA GÓRA

tel. 43 829 26 10

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE (brak internatu)

ul. Mikołaja Kopernika 1

58-500 JELENIA GÓRA

tel. 43 829 26 10

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KADŁUBIE (brak internatu)

Kadłub 91

98-300 KADŁUB

tel. 43 842 75 26

woj. łódzkie

KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA “JULIN” W KALISKACH (brak internatu)

Kaliska 50

07-130 KALISKA

tel. 25 675 21 52

woj. mazowieckie

TECHNIKUM IM. ŚW. JÓZEFA INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

ul. Złota 144a

62-800 KALISZ

tel. 62 767 12 06

woj. wielkopolskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. JÓZEFA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM MIŁOSIERDZIA ŚW. JÓZEFA W KALISZU

ul. Poznańska 26

62-800 KALISZ

tel. 62 767 50 87

woj. wielkopolskie

SPECJALNE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM INFORMATYCZNE IM. ŚW. JÓZEFA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM MIŁOSIERDZIA ŚW. JÓZEFA W KALISZU

ul. Poznańska 26

62-800 KALISZ

tel. 62 767 50 87

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK W KALISZU (brak internatu)

ul. Harcerska 1

62-800 KALISZ

tel. 62 502 55 01

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Rynek 6

83-300 KARTUZY

tel. 58 681 38 00

woj. pomorskie

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY W KATOWICACH (brak internatu)

ul. Kossak-Szczuckiej 24

40-578 KATOWICE

tel. 32 724 65 25

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SZKÓŁ POBOŻNYCH (brak internatu)

ul. Pijarska 7

40-750 KATOWICE

tel. 66 886 47 13

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ. KS. EMILA SZRAMKA (brak internatu)

ul. Stanisława Kobylińskiego 4

40-026 KATOWICE

tel. 32 255 26 81

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ (brak internatu)

ul. Stanisława Kobylińskiego 4

40-026 KATOWICE

tel. 32 255 26 81

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JACKA W KATOWICACH (brak internatu)

ul. Ścigały 17

40-208 KATOWICE

tel. 32 352 99 50

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH (brak internatu)

ul. św. Stanisława Kostki 17

25-341 KIELCE

tel. 41 343 11 75

woj. świętokrzyskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (brak internatu)

ul. św. Stanisława Kostki 17

25-341 KIELCE

tel. 41 343 11 75

woj. świętokrzyskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (PUBLICZNA) (brak internatu)

ul. św. Stanisława Kostki 17

25-341 KIELCE

tel. 41 343 11 75

woj. świętokrzyskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH (brak internatu)

ul. Juliusza Słowackiego 5

25-365 KIELCE

tel. 41 343 51 99

woj. świętokrzyskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARYI Z NAZARETU W KIELCACH (brak internatu)

ul. Marszałkowska 40

25-546 KIELCE

tel. 41 367 60 92

woj. świętokrzyskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NA KOPCU (brak internatu)

Klecza Dolna 1

34-124 KLECZA DOLNA

tel. 607520675

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W KLEMENTYNOWIE (brak internatu)

Klementynów 1

97-330 KLEMENTYNÓW

tel. 34 322 33 84

woj. łódzkie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO (brak internatu)

ul. Witosa 21

42-100 KŁOBUCK

tel. 34 317 22 63

woj. śląskie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W KNIEWIE INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

Kniewo, al. Lipowa 117

84-252 KNIEWO

tel. 58 676 63 91

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO (brak internatu)

Kniewo, al. Lipowa 117

84-252 KNIEWO

tel. 58 676 63 91

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W KONINIE (brak internatu)

ul. Spółdzielców 30

62-510 KONIN

tel. 63 246 71 88

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KOSZALINIE (brak internatu)

ul. Staszica 387

75-499 KOSZALIN

tel. 94 345 41 23

woj. zachodniopomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ W KOTOWICACH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO (brak internatu)

ul. Podwalna 1

55-010 KOTOWICE

tel. 71 302 94 78

woj. dolnośląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ (brak internatu)

ul. Władysława Łokietka 60

31-334 KRAKÓW

tel. 12 632 31 13

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU W KRAKOWIE INTERNAT

ul. Pędzichów 13

31-152 KRAKÓW

tel. 12 634 50 50

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Pędzichów 13

31-152 KRAKÓW

tel. 12 634 50 50

woj. małopolskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RITY W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Wincentego Pola 4

31-532 KRAKÓW

tel. 12 428 28 10

woj. małopolskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JOANNY BERETTY MOLLI W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Stelmachów 137

31-394 KRAKÓW

tel. 12 357 68 40

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO (brak internatu)

os. Jagiellońskie 17

31-833 KRAKÓW

tel. 12 418 09 54

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM MONTESSORI IM. SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA (brak internatu)

ul. ks. Stefana Pawlickiego 1

30-320 KRAKÓW

tel. 12 266 36 48

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI (brak internatu)

ul. ks. Stefana Pawlickiego 1

30-320 KRAKÓW

tel. 12 266 36 48

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA (brak internatu)

ul. Grzegorza Korzeniaka 18

30-298 KRAKÓW

tel. 12 623 81 83

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK (brak internatu)

ul. Janusza Meissnera 20

31-457 KRAKÓW

tel. 12 413 57 70

woj. małopolskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO (brak internatu)

ul. Akacjowa 5

31-466 KRAKÓW

tel. 12 412 33 63

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO (brak internatu)

ul. Mirosława Dzielskiego 1

31-465 KRAKÓW

tel. 12 413 66 44

woj. małopolskie

KOSTKA PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JEZUITÓW IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (brak internatu)

ul. Spółdzielców 5

30-682 KRAKÓW

tel. 12 655 09 24

woj. małopolskie

PUBLICZNE SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE (brak internatu)

os. Piastów 34

31-624 KRAKÓW

tel. 12 648 04 89

woj. małopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR PREZENTEK W KRAKOWIE INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. św. Jana 7

31-017 KRAKÓW

tel. 12 422 50 42

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR PREZENTEK W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. św. Jana 7

31-017 KRAKÓW

tel. 12 422 50 42

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

ul. Siostry Faustyny 3

30-608 KRAKÓW

tel. 12 266 89 80

woj. małopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

ul. Siostry Faustyny 3

30-608 KRAKÓW

tel. 12 266 89 80

woj. małopolskie

PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

ul. Siostry Faustyny 3

30-608 KRAKÓW

tel. 12 266 89 80

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 164 IM. BŁ. FRANCISZKI SIEDLISKIEJ (brak internatu)

ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 28

30-611 KRAKÓW

tel. 12 654 15 03

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 165 IM. BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI AFATYCZNYCH

ul. Harcmistrza Stanisława Millana 15

30-610 KRAKÓW

tel. 12 266 34 67

woj. małopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA SIÓSTR AUGUSTIANEK IM. ŚW. RITY W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Skałeczna 10

31-065 KRAKÓW

tel. 12 431 27 61

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 160 ZGROMADZENIA SIÓSTR AUGUSTIANEK W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Skałeczna 10

31-065 KRAKÓW

tel. 12 430 62 55

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 159 SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Starowiślna 3

31-038 KRAKÓW

tel. 12 423 20 54

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W KRAKOWIE (brak internatu)

os. Krakowiaków 47

31-964 KRAKÓW – NOWA HUTA

tel. 12 644 17 51

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁOGOSŁAWIONEJ LAURY VICUNA W KRAKOWIE (brak internatu)

os. Kościuszkowskie 7

31-858 KRAKÓW – NOWA HUTA

tel. 12 648 05 08

woj. małopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEGO DOMINIKA SAVIO W KRAKOWIE (brak internatu)

os. Jagiellońskie 17

31-833 KRAKÓW – NOWA HUTA

tel. 12 648 46 25

woj. małopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE (brak internatu)

ul. Bulwarowa 33

31-751 KRAKÓW – NOWA HUTA

tel. 12 642 12 98

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE (brak internatu)

ul. Grodzka 6

38-400 KROSNO

tel. 13 436 83 46

woj. podkarpackie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY MICHALITÓW IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE (brak internatu)

ul. Grodzka 6

38-400 KROSNO

tel. 13 436 83 46

woj. podkarpackie

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI ORAZ AUTYZMEM PUBLICZNY SPECJALNY KATOLICKI OŚRODEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KRUZACH

Kruzy 18

11-311 KRUZY

tel. 89 716 32 16

woj. warmińsko-mazurskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH KUROWIE (brak internatu)

Kurów 101a

34-233 KURÓW

tel. 33 874 89 08

woj. małopolskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE (brak internatu)

ul. Jana Pawła II 2

99-300 KUTNO

tel. 24 254 14 61

woj. łódzkie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

ul. 1 Maja 26a

99-300 KUTNO

tel. 24 254 90 08

woj. łódzkie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

ul. 1 Maja 26a

99-300 KUTNO

tel. 24 254 90 08

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE (brak internatu)

ul. 1 Maja 26a

99-300 KUTNO

tel. 24 254 90 08

woj. łódzkie

KATOLICKA JĘZYKOWO – SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Braterstwa Narodów 59

82-500 KWIDZYN

tel. 55 247 25 11

woj. pomorskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Adama Mickiewicza 35a

05-120 LEGIONOWO

tel. 22 784 31 77

woj. mazowieckie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Adama Mickiewicza 35a

05-120 LEGIONOWO

tel. 22 784 31 77

woj. mazowieckie

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY (brak internatu)

ul. Tarasa Szewczenki 1

59-220 LEGNICA

tel. 668 366 939 604 545 696

woj. dolnośląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W LEGNICY (brak internatu)

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1

59-220 LEGNICA

tel. 76 724 42 14

woj. dolnośląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W LEGNICY INTERNAT

ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1

59-220 LEGNICA

tel. 76 724 42 14

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W LGOCIE (brak internatu)

Lgota, ul. Południowa 138

42-100 LGOTA

tel. 34 318 31 33

woj. śląskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW (brak internatu)

ul. Heleny Kmieć 2

32-590 LIBIĄŻ

tel. 32 627 11 89

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW (brak internatu)

ul. Heleny Kmieć 2

32-590 LIBIĄŻ

tel. 32 627 11 89

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM (brak internatu)

ul. Polna 36

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

tel. 601 696 975

woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (brak internatu)

Lisewo Kościelne 33

88-180 LISEWO KOŚCIELNE

tel. 52 351 75 20

woj. kuj.-pomorskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Bolesława Prusa 4

59-300 LUBIN

tel. 76 842 17 65

woj. dolnośląskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO (brak internatu)

ul. Szkolna 25

59-300 LUBIN

tel. 76 721 04 60

woj. dolnośląskie

XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI INTERNAT

ul. ks. Michała Słowikowskiego 6

20-124 LUBLIN

tel. 81 747 79 52

woj. lubelskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTIEGO (brak internatu)

al. Warszawska 31

20-803 LUBLIN

tel. 81 533 82 05

woj. lubelskie

PRYWATNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KAZIMIERZA GOSTYŃSKIEGO W LUBLINIE (brak internatu)

ul. Droga Męczenników Majdanka 27

20-325 LUBLIN

tel. 81 444 05 55

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W LUBLINIE (brak internatu)

ul. Droga Męczenników Majdanka 27

20-325 LUBLIN

tel. 81 444 05 55

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W LUBLINIE (brak internatu)

al. Kompozytorów Polskich 1

20-848 LUBLIN

tel. 81 742 15 14

woj. lubelskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W LUBLINIE (brak internatu)

ul. Gabriela Narutowicza 8

20-004 LUBLIN

tel. 81 524 84 20

woj. lubelskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. EDYTY STEIN KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW (brak internatu)

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

42-700 LUBLINIEC

tel. 34 351 03 60

woj. śląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA PROWADZONA PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANKI W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH (brak internatu)

ul. Wiejska 9

57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE

tel. 74 871 67 15

woj. dolnośląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PROWADZONA PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANK (brak internatu)

ul. Wiejska 9

57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE

tel. 74 871 67 15

woj. dolnośląskie

SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KS. ANTONIEGO CHLONDOWSKIEGO W LUTOMIERSKU (brak internatu)

ul. Mikołaja Kopernika 3

95-083 LUTOMIERSK

tel. 42 236 91 10

woj. łódzkie

SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. KS. ANTONIEGO CHLONDOWSKIEGO W LUTOMIERSKU INTERNAT

ul. Mikołaja Kopernika 3

95-083 LUTOMIERSK

tel. 42 236 91 10

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAPACH (brak internatu)

ul. Jana Matejki 10

18-100 ŁAPY

tel. 85 814 23 22

woj. podlaskie

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI (brak internatu)

Łazy, ul. Wiejska 2

05-552 ŁAZY

tel. 22 757 70 31

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY (brak internatu)

ul. Sadowa 12

18-400 ŁOMŻA

tel. 86 216 36 57

woj. podlaskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY (brak internatu)

ul. Sadowa 12

18-400 ŁOMŻA

tel. 86 216 36 57

woj. podlaskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŁOPONIU (brak internatu)

Łopoń 105

32-830 ŁOPOŃ

tel. 14 679 13 33

woj. małopolskie

PIJARSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU (brak internatu)

ul. Pijarska 2

99-400 ŁOWICZ

tel. 46 837 66 10

woj. łódzkie

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU (brak internatu)

ul. Pijarska 2

99-400 ŁOWICZ

tel. 46 837 66 10

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156

91-170 ŁÓDŹ

tel. 42 613 18 60

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI (brak internatu)

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156

91-170 ŁÓDŹ

tel. 42 613 18 60

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. O. ANASTAZEGO PANKIEWICZA (brak internatu)

bł. Anastazego Pankiewicza 15

91-738 ŁÓDŹ

tel. 42 656 11 24

woj. łódzkie

BERNARDYŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. O. ANASTAZEGO PANKIEWICZA (brak internatu)

bł. Anastazego Pankiewicza 15

91-738 ŁÓDŹ

tel. 42 656 11 24

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŁODZI BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY (brak internatu)

ul. Zofii Nałkowskiej 2

93-262 ŁÓDŹ

tel. 501489016

woj. łódzkie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŁODZI (brak internatu)

ul. Zofii Nałkowskiej 2

93-262 ŁÓDŹ

tel. 501489016

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ŁODZI IM. ŚW. DZIECI Z FATIMY (brak internatu)

ul. Zofii Nałkowskiej 2

93-262 ŁÓDŹ

tel. 501489016

woj. łódzkie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA BOSKO (brak internatu)

ul. Wodna 34

90-046 ŁÓDŹ

tel. 42 671 85 00

woj. łódzkie

TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE IM. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNKA (brak internatu)

ul. Wodna 34

90-046 ŁÓDŹ

tel.

woj. łódzkie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA BOSKO (brak internatu)

ul. Wodna 34

90-046 ŁÓDŹ

tel. 42 671 85 00

woj. łódzkie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ (brak internatu)

ul. Zofii Nałkowskiej 2

93-262 ŁÓDŻ

tel. 501489016

woj. łódzkie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW DZIECI Z FATIMY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM (brak internatu)

ul. Szkolna 3

34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI

tel. 33 877 16 76

woj. małopolskie

PUBLICZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (brak internatu)

ul. Władysława Reymonta 24

82-200 MALBORK

tel. 55 647 19 29

woj. pomorskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI (brak internatu)

ul. Władysława Reymonta 24

82-200 MALBORK

tel. 55 647 19 29

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MARIÓWCE (brak internatu)

Mariówka 3a

26-400 MARIÓWKA

tel. 48 675 38 18

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR RODZINY MARYI (brak internatu)

ul. Kasztanowa 21

05-270 MARKI

tel. 22 781 10 30

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA (brak internatu)

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 248/252

05-270 MARKI

tel. 22 781 14 85

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY MICHALITÓW IM. KS.BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH (brak internatu)

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 248/252

05-270 MARKI

tel. 22 781 14 85

woj. mazowieckie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH (brak internatu)

Michałowice 18

49-314 MICHAŁOWICE

tel. 77 411 90 05

woj. opolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W MICHAŁOWIE (brak internatu)

Michałów 125

49-332 MICHAŁÓW

tel. 77 412 92 73

woj. opolskie

TECHNIKUM INFORMATYCZNE INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MIEJSCU PIASTOWYM INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

TECHNIKUM CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

TECHNIKUM W MIEJSCU PIASTOWYM INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIEJSCU PIASTOWYM INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych INTERNAT

ul. Markiewicza 25b

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

tel. 13 435 30 70

woj. podkarpackie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK (brak internatu)

Mięsiączkowo 25

87-320 MIESIĄCZKOWO

tel. 56 491 82 30

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚWIĘTEGO WOJCIECHA (brak internatu)

Mięcierzyn 49

88-420 MIĘCIERZYN

tel. 53 137 11 82

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. FAUSTYNYW MILÓWCE (brak internatu)

Milówka 1

32-830 MILÓWKA

tel. 14 679 16 53

woj. małopolskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE IM. KS. AUGUSTA CZARTORYSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 27

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

tel. 25 741 06 00

woj. mazowieckie

PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 27

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

tel. 25 741 06 00

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 12

06-500 MŁAWA

tel. 23 654 40 50

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO SI W MŁAWIE (brak internatu)

ul. Zygmunta Krasińskiego 5

06-500 MŁAWA

tel. 23 654 65 74

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.BŁ.JANA PAWŁA II (brak internatu)

Modzerowo 53a

87-800 MODZEROWO

tel. 54 233 93 17

woj. kuj.-pomorskie

LICEUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W MODZEROWIE (brak internatu)

Modzerowo 53a

87-800 MODZEROWO

tel. 54 233 93 17

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA JEZUITÓW W MYSŁOWICACH (brak internatu)

ul. Powstańców 19

41-400 MYSŁOWICE

tel. 32 772 37 71

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W MYSŁOWIE (brak internatu)

Mysłów, ul. Myszkowska 22

42-350 MYSŁÓW

tel. 34 314 13 35

woj. śląskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W NIECIECZY (brak internatu)

Nieciecza 175

33-240 NIECIECZA

tel. 14 645 69 47

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ (brak internatu)

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2

67-100 NOWA SÓL

tel. 68 411 49 44

woj. lubuskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W NOWAKACH (brak internatu)

Nowaki 45

48-314 NOWAKI

tel. 77 433 60 44

woj. opolskie

SPOŁECZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ.PIOTRA JERZEGO FRASSATI W NOWYM SĄCZU (brak internatu)

pl. Kolegiacki 2

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 449 06 90

woj. małopolskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (brak internatu)

pl. Ducha Świętego 4

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 442 26 00

woj. małopolskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA (brak internatu)

pl. Kolegiacki 2

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 449 06 90

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGOW NOWYM SĄCZU (brak internatu)

ul. Ducha Świętego 2

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 442 26 00

woj. małopolskie

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM AKADEMICKIE JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU (brak internatu)

ul. Piotra Skargi 10

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 449 02 11

woj. małopolskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU (brak internatu)

ul. Piotra Skargi 10

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 449 02 11

woj. małopolskie

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE SIÓSTR NIEPOKALANEK IM.KRÓLOWEJ POLSKI W NOWYM SĄCZU INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Józefa Poniatowskiego 7

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 442 04 04

woj. małopolskie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SIÓSTR NIEPOKALANEK IM.KRÓLOWEJ POLSKI W NOWYM SĄCZU INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Józefa Poniatowskiego 7

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 442 04 04

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BŁ. PIOTRA JERZEGO FRASSATI W NOWYM SĄCZU (brak internatu)

pl. Kolegiacki 2

33-300 NOWY SĄCZ

tel. 18 449 06 90

woj. małopolskie

DIECEZJALNE LICEUM HUMANISTYCZNE W NYSIE INTERNAT

ul. Świętego Piotra 1a

48-300 NYSA

tel. 77 435 22 47

woj. opolskie

DIECEZJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NYSIE (brak internatu)

ul. Świętego Piotra 1a

48-300 NYSA

tel. 77 435 22 47

woj. opolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Ogrodniki 1a

07-132 OGRODNIKI

tel. 25 675 52 04

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY (brak internatu)

ul. Północna 16

56-400 OLEŚNICA

tel. 50 509 28 95

woj. dolnośląskie

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIE IM ŚWIĘTEJ RODZINY W OLSZTYNIE (brak internatu)

ul. Adama Mickiewicza 10

10-509 OLSZTYN

tel. 89 523 69 49

woj. warmińsko-mazurskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W OLSZTYNIE (brak internatu)

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11

10-456 OLSZTYN

tel. 89 533 38 44

woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W OLSZTYNKU (brak internatu)

ul. Pionierów 7

11-015 OLSZTYNEK

tel. 501508945

woj. warmińsko-mazurskie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA Z SIEDZIBĄ W OPOLU (brak internatu)

ul. Plebiscytowa 5

45-361 OPOLE

tel. 77 400 02 34

woj. opolskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W OPOLU (brak internatu)

ul. Plebiscytowa 5

45-361 OPOLE

tel. 77 400 02 34

woj. opolskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W OPOLU (brak internatu)

ul. Plebiscytowa 5

45-361 OPOLE

tel. 77 400 02 34

woj. opolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. MARCINA POPIELA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM (brak internatu)

ul. Niewiadoma 19

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

tel. 41 265 19 34

woj. świętokrzyskie

KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM (brak internatu)

ul. Grabowiecka 15

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

tel. 41 247 75 63

woj. świętokrzyskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W OSTRÓDZIE (brak internatu)

ul. św. Dominika Savio 1

14-100 OSTRÓDA

tel. 89 646 41 46

woj. warmińsko-mazurskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W OSTRÓDZIE (brak internatu)

ul. św. Dominika Savio 1

14-100 OSTRÓDA

tel. 89 646 41 46

woj. warmińsko-mazurskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR SALEZJANEK IM. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM (brak internatu)

al. Juliusza Słowackiego 33a

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

tel. 62 735 62 31

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK (brak internatu)

al. Juliusza Słowackiego 33a

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

tel. 62 735 62 31

woj. wielkopolskie

SALEZJAŃSKA PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

ul. Władysława Jagiełly 10

32-600 OŚWIĘCIM

tel. 33 844 34 64

woj. małopolskie

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŚWIĘCIMIU INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

ul. Władysława Jagiełły 10

32-600 OŚWIĘCIM

tel. 33 844 34 64

woj. małopolskie

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE TECHNIKUM W OŚWIĘCIMIU INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

ul. Władysława Jagiełły 10

32-600 OŚWIĘCIM

tel. 33 844 34 64

woj. małopolskie

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. ŚWIĘTEJ RODZINY (brak internatu)

ul. Hugona Kołłątaja 80/82

05-402 OTWOCK – ŚWIDER

tel. 22 788 29 78

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM HUMANISTYCZNE IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI (brak internatu)

ul. Stefana Żeromskiego 6

05-400 OTWOCK

tel. 22 779 36 96

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM (brak internatu)

ul. Poznańska 183

05-850 OŻARÓW MAZ.

tel. 22 722 46 15

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WINCENTEGO A PAULO (brak internatu)

ul. Zamkowa 39

95-200 PABIANICE

tel. 42 215 39 57

woj. łódzkie

COLLEGIUM MARIANUM LICEUM KATOLICKIE W PELPLINIE INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

al. Cystersów 2

83-130 PELPLIN

tel. 58 536 49 32

woj. pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W HUCISKU-PEWELCE (brak internatu)

Pawelka 63

34-233 PEWELKA-HUCISKO

tel. 33 874 89 20

woj. małopolskie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII “DOM MATKI DOBREGO PASTERZA”

ul. Zgoda 14

05-500 PIASECZNO

tel. 22 756 83 37

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. MAŁGORZATY Z KORTONY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII “DOM MATKI DOBREGO PASTERZA”

ul. Zgoda 14

05-500 PIASECZNO

tel. 22 756 83 37

woj. mazowieckie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOSEPHINE GEBERT W CENTRUM EDUKACYJNYM “RADOSNA NOWINA 2000” W PIEKARACH INTERNAT

Piekary 2

32-060 PIEKARY

tel. 12 280 70 99

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOANNY BERETTY MOLLI W PIEKARACH ŚLĄSKICH (brak internatu)

ul. Bytomska 207

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

tel. 32 630 78 88

woj. śląskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW.JANA BOSKO (brak internatu)

ul. Edwarda Dembowskiego 4

64-920 PIŁA

tel. 67 212 05 05

woj. wielkopolskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. gen. Władysława Andersa 34

64-920 PIŁA

tel. 67 215 77 70

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA BOSKO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (brak internatu)

ul. Armii Krajowej 19

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

tel. 44 647 60 97

woj. łódzkie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (brak internatu)

ul. Romana Dmowskiego 38

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

tel. 516025074

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR DOMINIKANEK IM. BŁ. S. JULII RODZIŃSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (brak internatu)

ul. Stronczyńskiego 1

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

tel. 502861388

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PISZU (brak internatu)

pl. Ignacego Daszyńskiego 9a

12-200 PISZ

tel. 87 425 15 00

woj. warmińsko-mazurskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W PISZU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (brak internatu)

pl. Ignacego Daszyńskiego 9a

12-200 PISZ

tel. 87 425 15 00

woj. warmińsko-mazurskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA (brak internatu)

Piszkowice 53

57-300 PISZKOWICE

tel. 74 867 14 10

woj. dolnośląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. ABP. ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BPA LEONA WETMAŃSKIEGO (brak internatu)

ul. abp Antoniego J. Nowowiejskiego 2a

09-400 PŁOCK

tel. 24 261 28 30

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI INTERNAT

ul. abp Antoniego J. Nowowiejskiego 2a

09-400 PŁOCK

tel. 24 261 28 30

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM ŚW FAUSTYNY (brak internatu)

Pniewo 12

62-652 PNIEWO

tel. 63 273 73 88

woj. wielkopolskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK SJK W PNIEWACH INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2

62-045 PNIEWY

tel. 611 013 797

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Tadeusza Kościuszki 2

72-346 POBIEROWO

tel. 91 386 42 00

woj. zachodniopomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (brak internatu)

ul. Modrzewiowa 41

05-807 PODKOWA LEŚNA

tel. 22 729 12 81

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W POLANICY ZDROJU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JÓZEFA W POLANICY ZDROJU

ul. Kościelna 2

57-320 POLANICA ZDRÓJ

tel. 74 868 12 64

woj. dolnośląskie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W POLANICY ZDROJU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. JÓZEFA W POLANICY ZDROJU

ul. Kościelna 2

57-320 POLANICA ZDRÓJ

tel. 74 868 12 64

woj. dolnośląskie

KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLKOWICACH (brak internatu)

pl. Kościelny 2

59-100 POLKOWICE

tel. 76 742 27 32

woj. dolnośląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POLKOWICACH (brak internatu)

pl. Kościelny 2

59-100 POLKOWICE

tel. 76 742 27 32

woj. dolnośląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W PONIKWI (brak internatu)

Ponikiew 116

34-100 PONIKIEW

tel. 33 872 16 23

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĄBCE (brak internatu)

ul. Kozubnicka 5

43-353 PORĄBKA

tel. 33 810 60 32

woj. śląskie

KATEDRALNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W POZNANIU (brak internatu)

ul. Filipińska 4

61-123 POZNAŃ

tel. 61 877 33 95

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W POZNANIU (brak internatu)

ul. Głogowska 92

60-262 POZNAŃ

tel. 61 662 24 29

woj. wielkopolskie

PUBLICZNE SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZNANIU IM. BŁ.PIĄTKI POZNAŃSKIEJ (brak internatu)

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29

61-387 POZNAŃ

tel. 61 875 62 30

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ (brak internatu)

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29

61-387 POZNAŃ

tel. 61 875 62 30

woj. wielkopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W POZNANIU (brak internatu)

ul. Mińska 32

61-049 POZNAŃ

tel. 608651309

woj. wielkopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KSW IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU (brak internatu)

ul. Głogowska 92

60-262 POZNAŃ

tel. 61 662 24 29

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU (brak internatu)

ul. Mińska 32

61-049 POZNAŃ

tel. 60 865 13 09

woj. wielkopolskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU (brak internatu)

os. Jana III Sobieskiego 114

61-688 POZNAŃ

tel. 61 823 40 41

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU (brak internatu)

os. Jana III Sobieskiego 114

61-688 POZNAŃ

tel. 61 823 40 41

woj. wielkopolskie

XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ INTERNAT

al. Niepodległości 41

61-714 POZNAŃ

tel. 61 852 89 48

woj. wielkopolskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ INTERNAT

al. Niepodległości 41

61-714 POZNAŃ

tel. 61 852 89 48

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W POZNANIU (brak internatu)

al. Niepodległości 41

61-714 POZNAŃ

tel. 61 852 89 48

woj. wielkopolskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MATKI J. BORZĘCKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (brak internatu)

ul. Głogowska 147

60-206 POZNAŃ

tel. 61 866 52 59

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MATKI JADWIGI BORZĘCKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (brak internatu)

ul. Głogowska 147

60-206 POZNAŃ

tel. 61 866 52 59

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁGORZATY NASEAU (brak internatu)

ul. Mariacka 24/28

61-012 POZNAŃ (ul. Mariacka)

tel. 61 878 02 24

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ DOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY IM. BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ W POZNANIU

ul. Piątkowska 148

60-650 POZNAŃ (ul. Piątkowska)

tel. 61 823 35 82

woj. wielkopolskie

KATOLICKIE NIEPUBLCIZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Wojska Polskiego 8

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

tel. 58 691 75 61

woj. pomorskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Wojska Polskiego 8

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

tel. 58 691 75 60

woj. pomorskie

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (brak internatu)

ul. św. Jana Nepomucena 3

37-700 PRZEMYŚL

tel. 16 670 32 65

woj. podkarpackie

SALEZJAŃSKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. AUGUSTA CZARTORYSKIEGO W PRZEMYŚLU (brak internatu)

ul. św. Jana Nepomucena 3

37-700 PRZEMYŚL

tel. 16 670 32 65

woj. podkarpackie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI ANTONINY MIRSKIEJ W PRZEMYŚLU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII “DOM MATKI ANTONINY MIRSKIEJ”

ul. Zygmunta Krasińskiego 33

37-700 PRZEMYŚL

tel. 16 670 72 55

woj. podkarpackie

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA IM. MATKI ANTONINY MIRSKIEJ W PRZEMYŚLU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII “DOM MATKI ANTONINY MIRSKIEJ”

ul. Zygmunta Krasińskiego 33

37-700 PRZEMYŚL

tel. 16 670 72 55

woj. podkarpackie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Przytocznica 34

63-505 PRZYTOCZNICA

tel. 62 731 51 11

woj. wielkopolskie

I KATOLICKIE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM.ŚW.BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W PUŁAWACH (brak internatu)

ul. Stanisława Eustachiewicza 1

24-100 PUŁAWY

tel. 81 886 81 59

woj. lubelskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W PUŁAWACH (brak internatu)

ul. dr. Mieczysława Kowalskiego 3

24-100 PUŁAWY

tel. 81 886 46 07

woj. lubelskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU (brak internatu)

ul. Brzozowa 2

34-700 RABKA ZDRÓJ

tel. 18 544 72 24

woj. małopolskie

DIECEZJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU (brak internatu)

ul. Cecylii 10

47-400 RACIBÓRZ

tel. 32 400 50 00

woj. śląskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Kornela Makuszyńskiego 1

47-400 RACIBÓRZ

tel. 32 415 22 24

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. FILIPA NERI W RADOMIU (brak internatu)

ul. Grzybowska 22

26-600 RADOM

tel. 48 363 95 96

woj. mazowieckie

KATOLICKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Kazimierza Wielkiego 28

96-200 RAWA MAZOWIECKA

tel. 69 746 99 20

woj. łódzkie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 W RÓŻANYMSTOKU SALEZJAŃSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA BOSKO W RÓŻANYMSTOKU

Różanystok 13b

16-200 RÓŻANYSTOK

tel. 85 712 84 08

woj. podlaskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 W RÓŻANYMSTOKU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IMIENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W RÓŻANYMSTOKU

Różanystok 13b

16-200 RÓŻANYSTOK

tel. 85 712 84 08

woj. podlaskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA BOSKO W RUMI (brak internatu)

ul. Świętojańska 1

84-230 RUMIA

tel. 58 771 31 22

woj. pomorskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW DOMINIKA SAVIO W RUMI (brak internatu)

ul. Świętojańska 1

84-230 RUMIA

tel. 58 771 31 22

woj. pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY (brak internatu)

ul. Ceynowy 24

84-230 RUMIA

tel. 58 771 27 43

woj. pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.DZIECI FATIMSKICH W RYBNEJ (brak internatu)

ul. Szkolna 5

42-231 RYBNA

tel. 34 328 81 21

woj. śląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU (brak internatu)

ul. 3 Maja 22

44-200 RYBNIK

tel. 32 422 87 50

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU (brak internatu)

ul. 3 Maja 22

44-200 RYBNIK

tel. 32 422 87 50

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RYCHŁAWIE (brak internatu)

Rychława 45

86-170 RYCHŁAWA

tel. 52 332 88 22

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. FRANCISZKAŃSKICH MĘCZENNIKÓW Z PERU BŁ. MICHAŁA TOMASZKA I BŁ. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO W RYCHWAŁDKU (brak internatu)

Rychwałdek ul. Szkolna 46

34-331 RYCHWAŁDEK

tel. 33 863 85 37

woj. śląskie

NIEPUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RZEPCZYNIE MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II

Rzepczyno 34

78-316 RZEPCZYNO

tel. 94 364 23 16

woj. zachodniopomorskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA IM. JANA PAWŁA II MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II

Rzepczyno 34

78-316 RZEPCZYNO

tel. 94 364 23 16

woj. zachodniopomorskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE (brak internatu)

ul. Sanocka 70

35-514 RZESZÓW

tel. 17 859 20 83

woj. podkarpackie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAULI MONTAL SIÓSTR PIJAREK (brak internatu)

ul. Sanocka 70

35-514 RZESZÓW

tel. 17 859 20 83

woj. podkarpackie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE (brak internatu)

ul. Bałtycka 33

35-323 RZESZÓW

tel. 17 770 72 86

woj. podkarpackie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. ks. Józefa Jałowego 1

35-010 RZESZÓW

tel. 17 853 64 42

woj. podkarpackie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE (brak internatu)

ul. ks. Józefa Jałowego 1

35-010 RZESZÓW

tel. 17 853 64 42

woj. podkarpackie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK (brak internatu)

ul. św. Jakuba

35-213 RZESZÓW

tel. 17 861 28 66

woj. podkarpackie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SANDOMIERZU INTERNAT

ul. św. Jadwigi Królowej 5

27-600 SANDOMIERZ

tel. 15 832 78 09

woj. świętokrzyskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ (brak internatu)

ul. św. Jadwigi Królowej 5

27-600 SANDOMIERZ

tel. 15 832 78 09

woj. świętokrzyskie

I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚWIĘTEJ RODZINY (brak internatu)

ul. bp Ignacego Świrskiego 54

08-110 SIEDLCE

tel. 25 632 10 77

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W SIEDLCACH (brak internatu)

ul. Sokołowska 172

08-119 SIEDLCE

tel. 25 753 03 84

woj. mazowieckie

BURSA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SIEDLCACH BURSA DLA CHŁOPCÓW

ul. bp Ignacego Świrskiego 56

08-110 SIEDLCE

tel. 25 632 51 43

woj. siedleckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH (brak internatu)

ul. 1 Maja 1

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

tel. 32 228 22 93

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ (brak internatu)

ul. 1 Maja 1

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

tel. 32 228 22 93

woj. śląskie

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM KATOLICKIE PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W SIERADZU (brak internatu)

ul. Krakowskie Przedmieście 123a

98-200 SIERADZ

tel. 43 827 48 21

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W SIERADZU (brak internatu)

ul. Krakowskie Przedmieście 123a

98-200 SIERADZ

tel. 43 827 48 21

woj. łódzkie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BISKUPA LEONA WETMAŃSKIEGO W SIERPCU (brak internatu)

ul. Braci Tułodzieckich 2

09-200 SIERPC

tel. 24 275 38 56

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JÓZEFA SANCHEZA DEL RIO W SINIARZEWIE (brak internatu)

Sinarzewo 74

87-705 SINIARZEWO

tel. 501508834

woj. kuj.-pomorskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE (brak internatu)

ul. ks. Walentego Troski 17a

32-050 SKAWINA

tel. 12 276 32 15

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE (brak internatu)

ul. ks. Walentego Troski 17a

32-050 SKAWINA

tel. 12 444 55 70

woj. małopolskie

KLASYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA STANISŁAWA KONARSKIEGO (brak internatu)

ul. ks. kard. Prymasa St. Wyszyńskiego 12

96-100 SKIERNIEWICE

tel. 46 832 74 78

woj. łódzkie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W SKIERNIEWICACH (brak internatu)

ul. ks. kard. Prymasa St. Wyszyńskiego 12

96-100 SKIERNIEWICE

tel. 46 832 37 10

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. ŚW MARKA W SŁUPSKU (brak internatu)

ul. Józefa Piłsudskiego 20

76-200 SŁUPSK

tel. 59 844 05 21

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU – ZIARNO (brak internatu)

ul. Józefa Piłsudskiego 20

76-200 SŁUPSK

tel. 59 844 05 21

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SMOLAJNACH (brak internatu)

Smolajny 39

11-040 SMOLAJNY

tel. 89 616 17 01

woj. warmińsko-mazurskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA (brak internatu)

ul. Księdza Bosko 1

08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

tel. 25 781 76 10

woj. mazowieckie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Księdza Bosko 1

08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

tel. 25 781 76 10

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ŚW.JANA BOSKO PRZY PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA (brak internatu)

ul. Mariacka 18

41-205 SOSNOWIEC

tel. 32 266 36 10

woj. śląskie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Mariacka 18

41-205 SOSNOWIEC

tel. 32 266 36 10

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W STALOWEJ WOLI (brak internatu)

ul. Podleśna 4

37-450 STALOWA WOLA

tel. 15 642 56 28

woj. podkarpackie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W STALOWEJ WOLI (brak internatu)

ul. Podleśna 4

37-450 STALOWA WOLA

tel. 15 642 56 28

woj. podkarpackie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W STANISŁAWIU GÓRNYM (brak internatu)

Stanisław Górny 132

34-105 STANISŁAW GÓRNY

tel. 33 876 70 81

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W STAREM BYSTREM (brak internatu)

Stare Bystre 124

34-407 STARE BYSTRE

tel. 18 285 86 65

woj. małopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W STAREM BYSTREM (brak internatu)

Stare Bystre 347

34-407 STARE BYSTRE

tel. 18 285 87 29

woj. małopolskie

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SUWAŁKACH INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Sejneńska 10

16-400 SUWAŁKI

tel. 87 566 38 65

woj. podlaskie

TECHNIKUM NR 5 W SUWAŁKACH INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Sejneńska 10

16-400 SUWAŁKI

tel. 87 566 38 65

woj. podlaskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO (brak internatu)

ul. Wojska Polskiego 76

70-481 SZCZECIN

tel. 91 423 38 57

woj. zachodniopomorskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (brak internatu)

pl. św. Ottona 1a

72-242 SZCZECIN

tel. 91 439 28 81

woj. zachodniopomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY (brak internatu)

ul. Budziszyńska 2

70-023 SZCZECIN

tel. 91 483 62 40

woj. zachodniopomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Skalista 24

70-722 SZCZECIN

tel. 91 460 68 22

woj. zachodniopomorskie

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Świerkowa 7

71-486 SZCZECIN

tel. 91 453 80 26

woj. zachodniopomorskie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE (brak internatu)

ul. Ku Słońcu 124

71-080 SZCZECIN

tel. 91 483 42 76

woj. zachodniopomorskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JÓZEFA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE (brak internatu)

ul. Ku Słońcu 124

71-080 SZCZECIN

tel. 91 483 42 76

woj. zachodniopomorskie

MIĘDZYSZKOLNA BURSA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO BURSA DLA CHŁOPCÓW

ul. Ku Słońcu 124

71-080 SZCZECIN

tel.

woj. zachodniopomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JÓZEFA W SZCZECINIE (brak internatu)

ul. Ku Słońcu 124

71-080 SZCZECIN

tel. 91 483 42 76

woj. zachodniopomorskie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Szkolna 2

96-516 SZYMANÓW

tel. 46 864 91 11

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. ŚW. ZELII I LUDWIKA MARTIN W ŚCINAWCE DOLNEJ (brak internatu)

Ścinawka Dolna 21b

57-420 ŚCINAWKA DOLNA

tel. 50 562 15 25

woj. dolnośląskie

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY IM. ŚW. ZELII I LUDWIKA MARTIN W ŚCINAWCE DOLNEJ (brak internatu)

Ścinawka Dolna 21b

57-420 ŚCINAWKA DOLNA

tel. 50 562 15 25

woj. dolnośląskie

KATOLICKIE PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE INTERNAT

ul. Stanisława Staszica 1

63-100 ŚREM

tel. 61 625 37 10

woj. wielkopolskie

KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE (brak internatu)

ul. Stanisława Staszica 1

63-100 ŚREM

tel. 61 625 37 10

woj. wielkopolskie

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ IM. KS. PRAŁATA DIONIZEGO BARANA W ŚWIDNICY (brak internatu)

ul. Kraszowicka 27

58-100 ŚWIDNICA

tel. 74 852 15 84

woj. dolnośląskie

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Szpitalna 3

66-200 ŚWIEBODZIN

tel. 68 382 45 10

woj. lubuskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DRA BERNARDA SYCHTY (brak internatu)

ul. Sądowa 20

86-100 ŚWIECIE

tel. 52 331 00 32

woj. kuj.-pomorskie

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIĘTOCHŁOWICACH (brak internatu)

al. Wojska Polskiego 82

41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

tel. 32 345 21 66

woj. śląskie

SALEZJAŃSKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH (brak internatu)

al. Wojska Polskiego 82

41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

tel. 32 345 21 66

woj. śląskie

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE TECHNIKUM W ŚWIĘTOCHŁOWICACH (brak internatu)

al. Wojska Polskiego 82

41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

tel. 32 345 21 66

woj. śląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŚWINOUJŚCIU (brak internatu)

ul. Wyspiańskiego 12

72-600 ŚWINOUJŚCIE

tel. 91 321 32 22

woj. zachodniopomorskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Stanisława Jachowicza 4b

39-400 TARNOBRZEG

tel. 15 823 75 54

woj. podkarpackie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Stanisława Jachowicza 4a

39-400 TARNOBRZEG

tel. 15 822 13 29

woj. podkarpackie

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TARNOWSKICH GÓRACH

ul. Jana Śniadeckiego 1

42-604 TARNOWSKIE GÓRY

tel. 32 393 23 00

woj. śląskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SALEZJAŃSKIM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TARNOWSKICH GÓRACH SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TARNOWSKICH GÓRACH

ul. Jana Śniadeckiego 1

42-604 TARNOWSKIE GÓRY

tel. 32 393 23 01

woj. śląskie

PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA BRANŻOWA SPECJALNA I STOPNIA W TARNOWSKICH GÓRACH SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TARNOWSKICH GÓRACH

ul. Jana Śniadeckiego 1

42-604 TARNOWSKIE GÓRY

tel. 32 393 23 00

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNOWIE (brak internatu)

ul. Warzywna 3

33-100 TARNÓW

tel. 14 639 08 31

woj. małopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SACRE COEUR W TARNOWIE (brak internatu)

ul. Pszenna 3

33-101 TARNÓW

tel. 14 626 75 35

woj. małopolskie

UNIWERSYTECKIE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TCZEWIE (brak internatu)

ul. Wodna 6

83-110 TCZEW

tel. 58 531 36 09

woj. pomorskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE (brak internatu)

ul. Wodna 6

83-110 TCZEW

tel. 58 531 36 09

woj. pomorskie

ARCHIDIECEZJALNA KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM (brak internatu)

ul. Bartosza Głowackiego 11

97-200 TOMASZÓW MAZOWIIECKI

tel. 44 710 10 76

woj. łódzkie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM (brak internatu)

ul. Warszawska 95/97

97-200 TOMASZÓW MAZOWIIECKI

tel. 44 723 77 77

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. OJCA PIO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM (brak internatu)

ul. Warszawska 95/97

97-200 TOMASZÓW MAZOWIIECKI

tel. 44 723 77 77

woj. łódzkie

FRANCISZKAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU (brak internatu)

ul. Poznańska 49

87-100 TORUŃ

tel. 56 662 62 17

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W TORUNIU (brak internatu)

ul. Św. Jana Bosko 1

87-100 TORUŃ

tel. 56 648 64 16

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWASTOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Torzeniec 54

43-505 TORZENIEC

tel. 62 731 46 18

woj. wielkopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W TRZCIANCE (brak internatu)

ul. Spokojna 2

64-980 TRZCIANKA

tel. 51 860 99 91

woj. wielkopolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA SALEZJAŃSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Trzciniec 25

78-550 TRZCINIEC

tel. 94 375 87 26

woj. zachodniopomorskie

SPECJALNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM.ŚW. JANA BOSKO W TRZCIŃCU SALEZJAŃSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Trzciniec 25

78-550 TRZCINIEC

tel. 94 375 87 26

woj. zachodniopomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BERNADETTY SOUBIROUS W TRZCINCE (brak internatu)

Trzcinka, Pipie 2

98-277 TRZCINKA

tel. 43 821 17 03

woj. łódzkie

KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W TURKU (brak internatu)

pl. Henryka Sienkiewicza 3

62-700 TUREK

tel. 63 280 31 04

woj. wielkopolskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Tymawa 47

83-140 TYMAWA

tel. 58 535 29 74 508 620 869

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W USZYCACH

Uszyce 18/19

46-310 USZYCE

tel. 34 350 22 33

woj. opolskie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W USZYCACH

Uszyce 18/19

46-310 USZYCE

tel. 34 350 22 33

woj. opolskie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP IM. BŁ.M.DAROWSKIEJ W WAŁBRZYCHU INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

pl. Marceliny Darowskiej 1

58-305 WAŁBRZYCH

tel. 74 848 51 55

woj. dolnośląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BŁ. KS. ROMANA ARCHUTOWSKIEGO INTERNAT

ul. Dewajtis 3

01-815 WARSZAWA

tel. 22 839 08 40

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. PAWŁA Z TARSU INTERNAT

ul. Poezji 19

04-994 WARSZAWA

tel. 22 789 14 02

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI (brak internatu)

ul. Ogrodowa 3a

00-893 WARSZAWA

tel. 22 620 36 58

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO (brak internatu)

ul. Ogrodowa 3a

00-893 WARSZAWA

tel. 22 620 36 58

woj. mazowieckie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE KOLEGIUM ŚW.STANISŁAWA KOSTKI INTERNAT

ul. Bobrowiecka 9

00-728 WARSZAWA

tel. 22 559 21 10

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA KOLEGIUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (brak internatu)

ul. Bobrowiecka 9

00-728 WARSZAWA

tel. 22 559 21 10

woj. mazowieckie

I KATOLICKIE LICEUM SPOŁECZNE (brak internatu)

ul. Bobrowiecka 9

00-728 WARSZAWA

tel. 22 643 53 38

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI NA RZECZ RODZINY (brak internatu)

ul. Przy Bażantarni 3

02-793 WARSZAWA

tel. 22 859 20 40

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚW. RODZINY (brak internatu)

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18

01-938 WARSZAWA

tel. 22 835 41 04

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. O. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (brak internatu)

ul. Gwintowa 3

00-704 WARSZAWA

tel. 22 841 28 76

woj. mazowieckie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI (brak internatu)

ul. Józefa Bema 73/75

01-244 WARSZAWA

tel. 22 631 90 20

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PRZYMIERZA RODZIN IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI (brak internatu)

ul. Tomasza Nocznickiego 7

01-948 WARSZAWA

tel. 22 864 92 50

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZYMIERZA RODZIN IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO (brak internatu)

ul. Racławicka 14

02-601 WARSZAWA

tel. 22 448 44 38

woj. mazowieckie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 WARSZAWA

tel. 22 641 36 50

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 WARSZAWA

tel. 22 641 36 50

woj. mazowieckie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY (brak internatu)

ul. Piękna 24/26

00-549 WARSZAWA

tel. 22 621 52 54

woj. mazowieckie

PRYWATNA ŻEŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY (brak internatu)

ul. Piękna 24/26

00-549 WARSZAWA

tel. 22 621 52 54

woj. mazowieckie

PRYWATNA MĘSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY (brak internatu)

ul. Piękna 24/26

00-549 WARSZAWA

tel. 22 621 52 54

woj. mazowieckie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

ul. Czerniakowska 137

00-720 WARSZAWA

tel. 22 841 38 54

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI (brak internatu)

ul. Czerniakowska 137

00-720 WARSZAWA

tel. 22 841 38 54

woj. mazowieckie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. MATKI JADWIGI BORZĘCKIEJ INTERNAT

ul. Zygmunta Krasińskiego 31

01-784 WARSZAWA

tel. 22 663 87 77

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. BŁ. S. ALICJI KOTOWSKIEJ (brak internatu)

ul. Zygmunta Krasińskiego 31

01-784 WARSZAWA

tel. 22 663 87 77

woj. mazowieckie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. BŁ. S.ALICJI KOTOWSKIEJ (brak internatu)

ul. Zygmunta Krasińskiego 31

01-784 WARSZAWA

tel. 22 663 87 77

woj. mazowieckie

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 108 IM. MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (brak internatu)

ul. Krynoliny 9/11

03-699 WARSZAWA

tel. 22 679 01 08

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 74 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSKIEGO (brak internatu)

ul. Władysława Smoleńskiego 31

01-698 WARSZAWA

tel. 22 832 27 07

woj. mazowieckie

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. BŁ. M. MARCELINY DAROWSKIEJ (brak internatu)

ul. Jerzego Zaruby 2

02-796 WARSZAWA

tel. 22 649 38 26

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA (brak internatu)

ul. Teresińska 9

00-727 WARSZAWA

tel. 22 840 16 27

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 174 MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI ORIONIŚCI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KSIĘŻY ORIONISTÓW

ul. Barska 4

02-315 WARSZAWA

tel. 22 822 02 80

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 IM. BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ (brak internatu)

ul. Azaliowa 10

04-539 WARSZAWA

tel. 22 812 70 24

woj. mazowieckie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. BŁ.KS.FRANCISZKA DRZEWIECKIEGO (brak internatu)

ul. Wspólna 1 Warząchewka Polska

87-800 WARZĄCHEWKA POLSKA

tel. 54 232 69 51

woj. kuj.-pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ (brak internatu)

ul. Klasztorna 9

84-200 WEJHEROWO

tel. 58 672 76 43

woj. pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OO.BERNARDYNÓW W WIĄCZYNIU DOLNYM (brak internatu)

Wiączyń Dolny 18

92-701 WIĄCZYŃ DOLNY

tel. 42 212 20 13

woj. łódzkie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE FRANCISZKANÓW (OFM) INTERNAT DLA CHŁOPCÓW

ul. Brata Alojzego Kosiby 31

32-020 WIELICZKA

tel. 12 278 21 72

woj. małopolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BP. TEODORA KUBINY W WIELUNIU (brak internatu)

ul. Śląska 23

98-300 WIELUŃ

tel. 43 843 55 76

woj. łódzkie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. BŁ. KS. MAKSYMILIANA BINKIEWICZA (brak internatu)

ul. Śląska 23

98-300 WIELUŃ

tel. 43 843 55 76

woj. łódzkie

TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

ul. Śląska 23

98-300 WIELUŃ

tel. 43 843 55 76

woj. łódzkie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA (brak internatu)

Wierzbie 34

99-300 WIERZBIE (gm. Kutno )

tel. 24 254 76 86

woj. łódzkie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W WIERZBIU (brak internatu)

Wierzbie 44

46-320 WIERZBIE (gm. Praszka)

tel. 50 862 08 63

woj. opolskie

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (brak internatu)

Wierzbie 44

46-320 WIERZBIE (gm. Praszka)

tel. 50 862 08 63

woj. opolskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W WINOWNIE (brak internatu)

Winowno, ul. Szkolna 1

42-350 WINOWNO

tel. 34 314 25 20

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO W WISŁOKU WIELKIM (brak internatu)

Wisłok Wielki 26a

38-543 WISŁOK WIELKI

tel. 13 466 30 17

woj. podkarpackie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA INTERNAT

ul. Łęgska 26

87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 54 232 49 42

woj. kuj.-pomorskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU (brak internatu)

ul. Wojska Polskiego 2a (klasy 1-4) ul. Łęgska 26 (kl. 5-8)

87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 54 232 49 42

woj. kuj.-pomorskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH (brak internatu)

ul. Radlińska 52

44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI

tel. 32 456 42 12

woj. śląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ (brak internatu)

ul. Radlińska 52

44-286 WODZISŁAW ŚLĄSKI

tel. 32 456 42 12

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W WOJSCE MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE

ul. Zakładowa 8 Wojska

42-690 WOJSKA

tel. 32 285 75 94

woj. śląskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WÓLCE CZEPOWEJ (brak internatu)

Wólka Czepowa 33

62-650 WÓLKA CZEPOWA

tel. 63 263 10 20

woj. wielkopolskie

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Świętokrzyska 45-55

50-327 WROCŁAW

tel. 71 373 45 31

woj. dolnośląskie

TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE (brak internatu)

ul. Bolesława Prusa 78

50-318 WROCŁAW

tel. 71 322 25 10

woj. dolnośląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM WE WROCŁAWIU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA DZIEWCZĄT NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE WE WROCŁAWIU

Pl. Grunwaldzki 3b

50-377 WROCŁAW

tel. 71 328 45 37

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA DZIEWCZĄT NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE WE WROCŁAWIU

Pl. Grunwaldzki 3b

50-377 WROCŁAW

tel. 71 328 45 37

woj. dolnośląskie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA DZIEWCZĄT NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. MATKI TERESY POTOCKIEJ DLA DZIEWCZĄT NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE WE WROCŁAWIU

Pl. Grunwaldzki 3b

50-377 WROCŁAW

tel. 71 328 45 37

woj. dolnośląskie

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU (brak internatu)

ul. Bolesława Prusa 78

50-318 WROCŁAW

tel. 71 322 25 10

woj. dolnośląskie

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU (brak internatu)

pl. Franciszkański 1-3

50-070 WROCŁAW

tel. 71 343 72 97

woj. dolnośląskie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ INTERNAT DLA DZIEWCZĄT

pl. bp Nankiera 16

50-140 WROCŁAW

tel. 71 372 39 17

woj. dolnośląskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO (brak internatu)

ul. Tarnopolska 3

41-807 ZABRZE

tel. 32 271 21 32

woj. śląskie

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SALVIO (brak internatu)

ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31

41-813 ZABRZE

tel. 32 272 25 25

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO (brak internatu)

ul. Tarnopolska 3

41-807 ZABRZE

tel. 32 271 21 32

woj. śląskie

SALEZJAŃSKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO (brak internatu)

ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 31

41-813 ZABRZE

tel. 32 272 25 25

woj. śląskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. Kościeliska 47a

34-500 ZAKOPANE

tel. 18 20 12 654

woj. małopolskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU (brak internatu)

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

22-400 ZAMOŚĆ

tel. 84 627 30 84

woj. lubelskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPSK IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO (brak internatu)

ul. Henryka Sienkiewicza 60

42-400 ZAWIERCIE

tel. 32 671 05 47

woj. śląskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W ZAWIERCIU (brak internatu)

ul. Henryka Sienkiewicza 60

42-400 ZAWIERCIE

tel. 32 671 05 47

woj. śląskie

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO (brak internatu)

ul. 11 Listopada 4

05-091 ZĄBKI

tel. 22 762 40 44

woj. mazowieckie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE (brak internatu)

ul. Świętych Cyryla i Metodego 9

65-533 ZIELONA GÓRA

tel. 68 327 39 93

woj. lubuskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA (brak internatu)

ul. Świętych Cyryla i Metodego 9

65-533 ZIELONA GÓRA

tel. 68 327 39 93

woj. lubuskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WOJCIECHA W ZŁOTOWIE (brak internatu)

ul. Moniuszki 18

77-400 ZŁOTÓW

tel. 67 263 31 98

woj. wielkopolskie

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻARACH (brak internatu)

ul. R. Kalinowskiego 15

68-200 ŻARY

tel. 68 479 43 25

woj. lubuskie

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II (brak internatu)

ul. R. Kalinowskiego 15

68-200 ŻARY

tel. 68 479 43 25

woj. lubuskie

PARAFIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (brak internatu)

ul. Klasztorna 18

83-330 ŻUKOWO

tel. 58 681 71 72

woj. pomorskie

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻYWCU (brak internatu)

ul. Legionów 47

34-300 ŻYWIEC

tel. 33 860 23 18

woj. śląskie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Ignacego Loyoli nie

Żeromskiego 26

90-737 Łódź

tel. 510 401 206

woj. łódzkie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie

Dnia 23 lutego wychowankowie internatu mieli okazję odbyć wirtualną podróż po krajach Europy, w celu poznania karnawałowych tradycji. Na pokładzie samolotu pojawiły się kotki, motyle, a nawet… foka! Oj, ale się działo w tym niezwykłym towarzystwie!

키워드에 대한 정보 szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt

다음은 Bing에서 szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  자소서 1 번 | [대입자소서] 2022학년 대입 자기소개서 공통문항 1번 끝장나게 자소서 써봅시다. 188 개의 자세한 답변
See also  Bajki Rozebrane Jak Odnaleźć Się W Swojej Baśni Chomikuj | Najbardziej Wyjątkowe Dzieci Na Świecie! 37 개의 베스트 답변

See also  가을 꽃 종류 | 여름부터 추운~가을까지(서리가 내려도) 피는 꽃9종류-안키우면 땅을 치고 후회할 기특한 꽃 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Pierwszy dzień w internacie

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Pierwszy #dzień #w #internacie


YouTube에서 szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Pierwszy dzień w internacie | szkoła podstawowa z internatem dla dziewcząt, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment