Szkoła Dla Dzieci Z Zespołem Aspergera Warszawa | Tus Dla Dzieci Z Autyzmem I Zespołem Aspergera – Otwarty Webinar 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa – TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Fabryka Relacji 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,578회 및 좋아요 95개 개의 좋아요가 있습니다.

FUNDACJA CHOCIMSKA, pod opieką której jest przedszkole, szkoła podstawowa i liceum, ma doświadczenie w problemach realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci z ZESPOŁEM ASPERGERA.W Polsce mamy świetne przepisy, która mówią o tym, że dziecko z zespołem Aspergera ma prawo uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, może to być klasa integracyjna lub szkoła specjalna.Objawy zespołu Aspergera to trudności w komunikacji i kontaktach społecznych oraz ograniczone, powtarzalne i nieelastyczne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności. Są one wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby, jej wieku i kontekstu społeczno-kulturowego.

Table of Contents

szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar – szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Nagranie z otwartego webinarium, podczas omawialiśmy tematykę TUS w relacji do dzieci z autyzmem i zespołem aspergera.

szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera – OurKids.net

Jakie problemy mają dzieci z Zespołem Aspergera i jaką szkołę wybrać nich: szkołę … umożliwiających naukę dzieciom z Aspergerem znajduje się w Warszawie.

+ 여기에 표시

Source: www.ourkids.net

Date Published: 10/29/2021

View: 8299

Szkoła dla dzieci z autyzmem, zespołem aspergera | Szkoła …

Szkoła przeznaczona dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołu aspergera. Kameralne grupy, kompetentna kadra, indywualne podejście. Wolne miejsca!

+ 여기에 자세히 보기

Source: autyzm-szkola.pl

Date Published: 10/11/2022

View: 1897

Warto wiedzieć – Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie

Wydano obszerny i kompleksowy informator dla rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie i … Dziecko z Zespołem Aspergera potrzebuje wsparcia.

+ 여기에 자세히 보기

Source: szkola280.pl

Date Published: 5/10/2022

View: 6024

Terapeutyczna szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem …

Jesteśmy prywatną szkołą o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

+ 더 읽기

Source: szkola-terapeutyczna.pl

Date Published: 4/10/2021

View: 7453

Szkoła Promitis | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i …

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera. Wyspecjalizowana kadra terapeutów. Placówki w Twojej okolicy! Szukasz wsparcia? Zadzwoń: ☎ 791 769 069.

+ 여기를 클릭

Source: centrum-terapii.pl

Date Published: 10/24/2021

View: 3156

Zespół Aspergera | Szkoła podstawowa 112

Zdarzają się rodziny, w których jest więcej niż jedno dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Częściej jednak u rodzeństwa występują inne zaburzenia …

+ 더 읽기

Source: sp112.waw.pl

Date Published: 11/3/2022

View: 3285

Akademia Dziecka – Warto przeczytać – Zespół Aspergera

Akademia Dziecka – Niepubliczna Szkoła Podstawowa / Przedszkole – Rodzice – Warto … Zespół Aspergera i autyzm należą do spektrum zaburzeń autystycznych.

+ 여기에 더 보기

Source: www.akademiadziecka.waw.pl

Date Published: 8/9/2022

View: 1087

Szkoła Podstawowa HORYZONT dla dzieci z Autyzmem i …

Misją naszej szkoły jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz z zespołem Aspergera.

+ 여기를 클릭

Source: szkolahoryzont.pl

Date Published: 4/13/2021

View: 2121

Informacja dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera – I KLS

Szukacie przyjaznej szkoły dla dziecka z zespołem Aspergera? Przyjdźcie do nas! I Katolickie Liceum Społeczne – szkoła z 29-letnim doświadczeniem – pomoże …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: ikls.edu.pl

Date Published: 4/7/2021

View: 5914

주제와 관련된 이미지 szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera - otwarty webinar
TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar

주제에 대한 기사 평가 szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa

 • Author: Fabryka Relacji
 • Views: 조회수 5,578회
 • Likes: 좋아요 95개
 • Date Published: 2020. 11. 25.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=qClgs9K8OF4

Do jakiej szkoły dziecko z zespołem Aspergera?

W Polsce mamy świetne przepisy, która mówią o tym, że dziecko z zespołem Aspergera ma prawo uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, może to być klasa integracyjna lub szkoła specjalna.

Jakie są objawy choroby Aspergera?

Objawy zespołu Aspergera to trudności w komunikacji i kontaktach społecznych oraz ograniczone, powtarzalne i nieelastyczne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności. Są one wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby, jej wieku i kontekstu społeczno-kulturowego.

Czy dziecko z autyzmem musi mieć nauczyciela wspomagającego?

Nie każdy uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera wymaga wsparcia nauczyciela wspomagającego. Często do szkół trafiają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie ma mowy o konieczności wspomagania ucznia.

Co to jest autyzm atypowy?

Autyzm atypowy to jedna z odmian autyzmu, która diagnozowana jest w nieco późniejszym wieku niż statystyczne rozpoznanie autyzmu u dzieci. Autyzm polega na zaburzonym odbiorze wrażeń zmysłowych oraz trudnościach w komunikowaniu się, wyrażaniu własnych emocji oraz rozpoznawaniu uczuć i intencji innych osób.

Czy dziecko z Aspergerem może chodzic do normalnej szkoły?

Rodzic ma prawo wybrać dowolną szkołę dla swojego dziecka, przy czym w przypadku uczniów z zespołem Aspergera a więc ilorazem inteligencji w normie lub powyżej, powinna być to szkoła ogólnodostępna lub integracyjna.

Czego nie robi dziecko z Aspergerem?

Zespołem Aspergera nazywamy zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami.

Do czego prowadzi nieleczony Asperger?

Nieleczony zespół Aspergera – konsekwencje

To może przyczyniać się do narastającej frustracji, lęków, a nawet depresji.

Jak myśli osoba z aspergerem?

Jednym z najbardziej charakterystycznych problemów dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu jest brak samoświadomości, rozumianej jako zdawanie sobie sprawy z doświadczanych wrażeń, emocji, potrzeb, myśli, pojmowania swoich możliwości i ograniczeń, zdolności do koncentrowania uwagi na sobie samym.

Czy zespół Aspergera to choroba psychiczna?

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zespół Aspergera znajduje się w grupie zaburzeń psychicznych i zachowania, sklasyfikowany w podgrupie zaburzeń rozwoju psychologicznego.

Co daje orzeczenie o Zespole Aspergera?

Orzeczenie o niepełnosprawności daje prawo do korzystania z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) do turnusów rehabilitacyjnych (dla dziecka i dla opiekuna), leków, zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację.

Ile godzin wspomagania dla dziecka z aspergerem?

Godziny rewalidacji przyznaje się uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej, to są to 2 godziny w tygodniu. Jeśli chodzi do szkoły specjalnej, to jest albo 10 godzin na klasę, albo 12 jeśli niepełnosprawność dotyczy normy intelektualnej.

Czy na zespół Aspergera to niepełnosprawność?

Obecnie ta niepełnosprawność jest w Polsce coraz bardziej powszechna. Blisko jedna piąta wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16, to właśnie osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera.

Jaka jest różnica między autyzmem a zespołem Aspergera?

Podobnie jak autyzm, Zespół Aspergera charakteryzuje pojawienie się niecodziennych zachowań społecznych oraz trudności w nawiązywaniu więzi czy rozmowy. Różnicą jest to, że osoby z Zespołem Aspergera komunikują się lepiej z otoczeniem niż osoby z autyzmem.

Czego nie robi dziecko z autyzmem?

Dzieci autystyczne cechuje też często brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponują czynności, nie wymyślają zabaw. – Dzieci z autyzmem często nie bawią się zabawkami. Kręcą się w kółko, bujają, zabawki ustawiają w szeregu i to jest ich rozrywką. Nie potrafią też bawić się symbolicznie, np.

Czym różni się autyzm od autyzmu atypowego?

Autyzm atypowy daje podobne objawy jak autyzm dziecięcy, różni się jednak ich nasileniem oraz czasem występowania. Często diagnozuje się go u dzieci, u których autyzm daje nieswoiste, mniej charakterystyczne objawy oraz sprzężony jest z występowaniem poważnych zaburzeń genetycznych.

Czy dziecko z zespołem Aspergera jest niepełnosprawne?

Obecnie ta niepełnosprawność jest w Polsce coraz bardziej powszechna. Blisko jedna piąta wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16, to właśnie osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera.

Czy dzieci z zespołem Aspergera są agresywne?

Dzieci z ZESPOŁEM ASPERGERA wobec problemów z agresją

obniżona samoocena, objawy depresyjne i lękowe, w sytuacji doznawanej przemocy mogą również pojawiać się zachowania agresywne lub autoagresywne (w tym myśli i tendencje samobójcze).

Jak wyciszyć dziecko z zespołem Aspergera?

Jeśli napad złości przybiera na sile, należy przerwać stresową dla dziecka sytuację poprzez wyłączenie go z niej – należy odciąć ucznia od sytuacji stresowej, zabrać go do miejsca, gdzie może się wyciszyć i uspokoić. Kiedy uczeń będzie spokojny, możemy powrócić do tematu i porozmawiać o tym, co się stało.

Co wyklucza zespół Aspergera?

Aby stwierdzić to zaburzenie, muszą oni wykluczyć autyzm, ADHD, zaburzenia osobowości czy też schizofrenię.

Szkoła Terapeutyczna — www.chocimska.edu.pl

Tworzy się dla nich różne formy pomocy bardziej lub mniej skuteczne, ale jeśli chodzi o edukację szkolną, alternatywa jest jedna: SZKOŁA MASOWA albo SZKOŁA SPECJALNA. Niestety nie wszystkie te dzieci odnajdują się w nich. Przyczyny mogą być różne, w szkole masowej mogą to być zbyt liczne klasy, nieakceptacja przez rówieśników, brak opieki psychologa i profesjonalnego wsparcia. W szkole specjalnej natomiast, zaniżony poziom oddziaływań edukacyjnych w stosunku do potencjału intelektualnego dziecka z autyzmem. Niektórzy rodzice organizują wtedy dziecku edukację domową, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić.

Działając na polu edukacyjnym już od jakiegoś czasu, przyglądamy się temu z niepokojem i troską.

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera

Na tej stronie:

Zachowanie dziecka z zespołem Aspergera

Głównym problemem dzieci mających tę dysfunkcję jest nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami i podtrzymywanie bliższych kontaktów. Osoby z zespołem Aspergera nie zdają sobie sprawy z tego co wypada, a czego nie wypada powiedzieć w danej sytuacji, czym mogą zupełnie nieświadomie wprawić innych w zakłopotanie. Dodatkowo, mowa takich dzieci jest często niewyraźna, mogą występować więc trudności z prowadzeniem rozmowy czy interpretacją wypowiedzi innych osób. Zdarza się również, że zapominają słów, a nawet tematów w trakcie konwersacji. Ponadto, dzieci cierpiące z powodu tego zaburzenia często przejawiają sztywne i stereotypowe wzorce zachowań. Źle wpływają na nie wszelkie zmiany, np. w harmonogramie dnia, na które reagują złością i zdenerwowaniem.

Osoby dotknięte zespołem Aspergera mają wiele zainteresowań i pasji, o których mogą rozmawiać godzinami. Są również bardzo inteligentne, nie mają większych trudności z nauką materiału szkolnego, jednak często brakuje im chęci i motywacji.

Problemy szkolne dzieci z zespołem Aspergera

Największą trudnością dla uczniów z Aspergerem jest opanowanie emocji, które bardzo często przejawia się nieodpowiednim, wręcz agresywnym zachowaniem. Niestety, często wywołuje to brak zrozumienia nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli czy wychowawców. Zdarza się, że nagle wybuchają złością, chociażby poprzez niekontrolowany krzyk na nauczyciela i inne dzieci w trakcie trwania lekcji. Mogą też, na przykład, zacząć chodzić na czworakach w trakcie lekcji lub położyć się na biurku wychowawcy, nie rozumiejąc, że takie zachowanie jest zupełnie niewłaściwe. Takie nieprzyjęte w społeczności szkolnej zachowania to problem dla ich równieśników, którzy nie wiedzą jak się zachować. Nauczyciele nieprzeszkoleni w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera także mogą nie posiadać odpowiednich umiejętności radzenia sobie z samym dzieckiem i innymi dziećmi w sytuacjach agresywnych zachowań.

Przedszkola i szkoły uprawnione do kształcenia specjalnego

Placówki uprawnione do kształcenia specjalnego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578). Zgodnie z nim taka działalność może być prowadzona przez:

przedszkola i szkoły ogólnodostępne;

przedszkola i szkoły z oddziałami/klasami integracyjnymi lub przedszkola i szkoły integracyjne również dostępne dla wszystkich dzieci, ale jednocześnie przystosowane do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami;

przedszkola i szkoły z oddziałami/klasami specjalnymi i szkoły specjalne.

Jaką szkołę wybrać dla dziecka z zespołem Aspergera?

Jednym z większych problemów dla rodziców dziecka cierpiącego na zespół Aspergera jest wybór odpowiedniej szkoły, w której dziecko będzie się czuło komfortowo i bezpiecznie. Główną obawą związaną ze szkołą ogólnodostępną jest niezrozumienie dziecka przez rówieśników, którzy mogą żartować i kpić z chorego kolegi. Zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej, przeznaczonej dla dzieci z zespołem Aspergera, program nauczania jest bardzo podobny. W każdej placówce, dziecko powinno otrzymać szczególną pomoc ze strony nauczyciela, którego zadaniem jest dostosowanie metod nauczania do możliwości danego ucznia. W szkole publicznej na kilka klas pełnosprawnych dzieci, przypada dosłownie kilku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel powinien przygotować i uczulić resztę klasy na potrzeby chorego kolegi, jednak w praktyce, szczególnie przy większej liczbie uczniów, nie zawsze się to udaje. Dzieci mogą ignorować słabszego kolegę, przez co on poczuje się dotknięty i będzie odpowiadał jeszcze większą agresją. Tak dzieje się często w placówkach ogólnodopstępnych, a nierzadko także w integracyjnych.

Może więc warto zwrócić uwagę na opcję trzecią – niepubliczne szkoły specjalne, które dostosowane są do potrzeb i wymagań dzieci z zespołem Aspergera. Ich zalety to:

• specjalistyczna kadra – szkoły takie zatrudniają wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane, ze specjalistycznym przygotowaniem,

• indywidualny program nauczania – program nauczania dopasowany do potrzeb każdego z uczniów,

• małe klasy – nauczyciel ma możliwość poznania najmocniejszych i najsłabszych stron swoich uczniów, ich preferencji co do sposobów przyswajania wiedzy, ale także problemów prywatnych,

• podobni rówieśnicy – co stwarza poczucie bezpieczeństwa i bliskie więzi.

Oczywiście są też wady – stereotypowa ocena takich szkół przez ludzi oraz obawa o izolację dzieci.

Oferta placówek niepublicznych dla dzieci z zespołem Aspergera

W Polsce znajduje się kilkanaście szkół, które przystosowane są konkretnie do potrzeb dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Jedna ze szkół podstawowych w Lublinie posiada specjalną filię, dostosowaną do potrzeb uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Klasy dla dzieci z Aspergerem liczą po trzech, czterech uczniów, dzięki czemu rodzic może mieć pewność, że jego dziecko jest pod stałą opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Program nauczania przystosowany jest do możliwości uczniów, a oprócz podstawowych lekcji, odbywają się też zajęcia mające na celu naukę alternatywnych metod komunikacji, tak bardzo potrzebną tym dzieciom. Ponadto, uczniowie mogą brać udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, które prowadzone są przez specjalistów.

Oczywiście, najwięcej ośrodków umożliwiających naukę dzieciom z Aspergerem znajduje się w Warszawie. Jedna z niepublicznych szkół podstawowych oferuje specjalne klasy o profilu terapeutyczno-integracyjnym. Charakteryzują się one małą liczebnością, a także opieką dwóch nauczycieli, mających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Dodatkowo, w szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, które pomagają dzieciom rozwijać soę i odrzucić negatywne emocje, chociażby zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne czy terapie relaksacyjne. Szkół przystosowanych do dzieci z zespołem Aspergera w stolicy jest więcej, rodzice więc mają wybór.

Również we Wrocławiu znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa, do której mogą uczęszczać niepełnosprawne dzieci. Zapewnia ona odpowiednie warunki, które dają każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Lekcje jak i dodatkowe zajęcia, prowadzone są holistyczną metodą Handle, wykorzystywaną w pracy z osobami o wszelkich zaburzeniach neurologicznych. Również i w tej szkole, najmłodsi mają do wyboru szereg zajęć pozalekcyjnych, chociażby arteterapię, fizjoterapię czy kinezjologię edukacyjną.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zbliżonymi tematyką artykułami Our Kids:

Szkoły dla dzieci z autyzmem

Szkoły i klasy dla dzieci z ADHD w Polsce

Edukacja dla dzieci wymagających wsparcia

Plusy i minusy szkół specjalnych

Szkoły specjalne w Polsce

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Koszty szkoły specjalnej

Szkoła dla dzieci z autyzmem, zespołem aspergera

Nasza szkoła jest otwarta dla każdego. Szkoła PROMITIS jest placówką terapeutyczną, w której kładziemy nacisk na intensywną terapię. Wczesne zdiagnozowanie i szybkie rozpoczęcie terapii zwiększają szanse na lepsze efekty i lepsze funkcjonowanie w późniejszym życiu. Szczególnie podatne na terapię są małe dzieci.

Bierność oraz brak diagnozy oznacza stracony, cenny czas, który jest trudny do odpracowania. Doskonale wiemy, że każda minuta jest istotna, dlatego w naszej szkole czas wykorzystujemy maksymalnie efektywnie. Zobacz więcej

Zajęcia prowadzimy zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego niewzykle ważne jest indywidualne podejście. W naszej szkole prowadzimy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz realizujemy ramowy plan nauczania. Zajęcia indywidualne takie jak terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej lub terapia ręki to tylko niektóre z wielu zajęć, które oferujemy naszym podopiecznym.

Kładziemy wysoki nacisk także na zajęcia grupowe, w tym dogoterapię, zajęcia rytmiczne, trening umiejętności społecznych. Oferujemy także zajęcia dodatkowe jak wspinaczkę lub wyjścia na basen.

Stosujemy także metody wspomagające – ogólne, takie jak „Dotyk i komunikacja” – CH. Knill lub metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig. Zobacz więcej

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym na tle neurorozwojowym. Objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i trwają całe życie.

Zaburzenia wpływają na ważne aspekty całego życia: mowę, komunikację społeczną, rozwój emocjonalny a także poznawczy i ruchowy. Objawy autyzmu najłatwiej zauważyć przed ukończeniem 3 roku życia, pamiętajmy jednak, że nieprawidłowości często widoczne są wcześniej. Wyjątkowo ważna jest więc wczesna diagnoza.

Każde dziecko z autyzmem jest wyjątkowe, ale trzeba mu pomóc pokonać deficyty. Wczesna diagnoza poparta o analizę natężenia nieprawidłowości w poszczególnych sferach dziecka jest w stanie przynieść wymierne rezultaty. Terapia pomaga kształtować umiejętności dziecka, dodatkowo wspomaga integrację z rówieśnikami, a co za tym idzie szansę na lepsze życie. Zobacz więcej

Warto wiedzieć – Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie

INFORMATOR DLA RODZICÓW

WARTO WIEDZIEĆ

Szanowni Państwo,

Wydano obszerny i kompleksowy informator dla rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Informator znajduje się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/34829,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html

oraz

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mazowiecki-informator-dla-rodzicow-i-opiekunow-dziecka-z-niepelnosprawnoscia.html

Informator w rozdziale VI prezentuje zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci natomiast rozdział VII poświęcony jest edukacji.

Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Aspergera jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (zaburzenie zaczynające się w dzieciństwie), znajdujące się w spektrum autyzmu. Należy na początku zaznaczyć, iż nasilenie symptomów bywa bardzo różne – niektóre osoby z Z.A. mogą być postrzegane przez otoczenie jako ekscentryczne, oryginalne, u innych nasilenie objawów może być tak duże, że utrudnia im znacznie samodzielne funkcjonowanie. Istotny wydaje się także fakt, iż Z.A. mogą współtowarzyszyć inne zaburzenia takie jak: ADHD, zaburzenia integracji sensorycznej, stereotypie ruchowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, pozawerbalne zaburzenia uczenia się, Zespół Tourette’a, dyskalkulia, dysleksja, dysgrafia, tiki, bezsenność i inne, które również wpływają na życie dziecka.

Deficyty osób z zespołem Aspergera dotyczą:

umiejętności społecznych i emocji – niedorozwój związków rówieśniczych zarówno w kwestii:

– zainteresowań (zainteresowania dziwaczne, sztywne- dziecko może bez końca mówić na interesujący je temat, nie dostrzegając, że np. kolegę to nudzi),

– czynności (lubi się bawić w wybrane zabawy zawsze wg tego samego schematu/ tymi samymi przedmiotami/ w tym samym miejscy itp.),

– emocji (np. dziecko unika zabawy z innymi dziećmi, nawet jeśli jest zapraszane do zabawy, nie dostrzega potrzeb i emocji innych dzieci; nie odwzajemnia uśmiechu/ nie okazuje empatii w sytuacji kiedy np. kolega się uderzy; nie potrafi dostosować zachowania do określonego kontekstu zaistniałej sytuacji i itp.); zdolności komunikacji zarówno słownej jak i pozasłownej (kontakt wzrokowy, mimika, mowa ciała, gesty itp.). Dotyczy to zarówno możliwości interpretacji komunikatów współrozmówcy jak i umiejętności wyrażania się przez osobę z Z.A.:

– zbyt dosłowne rozumienie komunikatów – nie rozumienie metafor, żartów,

– trudności z kontynuowaniem rozmowy, wysławianie się w sposób pedantyczny/ nadmiernie precyzyjny;

– specyficzny nienaturalny tembr głosu/ brak modulacji głosu; umiejętności poznawczych:

– czyta / domaga się czytania książki głównie w celu “kolekcjonowania” informacji, faktów czy wydarzeń, nie interesując się fikcją literacką – preferuje encyklopedie dla dzieci;

– koncentruje się na szczegółach i detalach,

– sztywny sposób myślenia, schematyczne uczenie, generalizowanie wyuczonych umiejętności,

– brak wyobraźni niezbędnej do zabawy z rówieśnikami,

– problemy językowe,

– dostrzeganie szczegółów, których inni zdają się nie dostrzegać; osobliwych zainteresowań:

– dziecko może się fascynować wybranymi dziedzinami wiedzy i gorliwie gromadzić na ten temat informacje,

– tworzenie skomplikowanych rytuałów i zachowań rutynowych, których pominięcie powoduje frustracje,

– dziecko może fascynować się układami i wzorami (np. Układami elektrycznymi, pogodą, matematycznymi wzorami, kształtami, numerami tablic rejestracyjnych, gatunkami psów, markami samochodów, tytułami piosenek, rozkładami jazdy autobusów itp.); motoryki – słaba koordynacja ruchowa, niezgrabność ruchowa, dziwaczne ruchy czasami tiki – zaburzenia motoryki mogą wynikać z dyspraksji lub rozwojowych zaburzeń koordynacji (DCD); Inne:

– lęk, strach czy niechęć (różne nasilenie) przed pewnymi głosami, dźwiękami, miejscami (zatłoczonymi bądź otwartą przestrzenią), przedmiotami (np. ubraniami),

– skłonność do stereotypii ruchowych w sytuacjach stresowych- bujanie się, stukanie przedmiotami, skubanie/ ściskanie ubrania itp.,

– niska wrażliwość na ból o niewielkim natężeniu.

Ilość i natężenie symptomów jest swoiste dla każdego dziecka.

Dziecko z Zespołem Aspergera potrzebuje wsparcia. Dobór terapii zależy od rodzaju i poziomu deficytów:

zaburzenia interakcji społecznych – trening umiejętności społecznych; problemy emocjonalne – pomoc psychologiczna, psychiatryczna; zaburzenia sensoryczne – terapia integracji sensorycznej, dostosowanie otocznia; trudności w nauce, językowe – terapia pedagogiczna, zajęcia edukacyjne, terapia logopedyczna; zaburzenia somatyczne, alergologiczne – opieka neurologa, alergologa i ewentualnie innych specjalistów np. okulista itp.

Aby wszystkie te terapie / formy wsparcia były efektywne, niezbędne są:

stosowanie się najbliższego środowiska dziecka do zaleceń specjalistów; rzetelna współpraca rodziny, terapeutów, szkoły ( i innych osób z którymi dziecko często przebywa); rzeczywiste zrozumienie problemów dziecka; konsekwencja.

Rozwój badań nad Syndromem Aspergera i autyzmem w ogóle zaowocował wyróżnieniem pokrewnych zaburzeń takich jak:

wysokofunkcjonujący autyzm (HFA); zaburzenie semantyczno- pragmatyczne (SPD); upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się (NLD); reaktywne zaburzenie przywiązania się ( RAD); i wiele innych, które przy diagnozie różnicującej Zespół Aspergera są rozpatrywane.

Literatura:

Luke Jackson (2007) Świry dziwadła i Zespół Aspergera. Fraszka Edukacyjna

Matt Winter (2006) Zespół Aspergera – Co nauczyciel wiedzieć powinien. Fraszka Edukacyjna

Tony Attwood (2006) Zespół Aspergera Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Uta Frith (red.) (2005) Autyzm i zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Haddon Mark (2003) Dziwny przypadek psa nocną porą. Świat Książki

Linki:

www.niegrzecznedzieci.prv.pl

www.autismpro.pl

www.sotis.pl

www.prodeste.pl

www.autyzm-gorzow.org

www.asperger.wizytowka.pl

www.asperger.info.pl/

www.asperger.republika.pl

www.akson.org

www.urwis.pl/dzieci/63.html

Przydatne adresy :

SCOLAR Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wiśniowa 56

tel. 022 848 43 24

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera

„NIE-GRZECZNE DZIECI”

ul. Nutki 3/5 m 11

tel. 0 887 059 343

FUNDACJA SYNAPSIS®

ul. Ondraszka 3

tel. 022 825 87 42, 022 825 87 22, 022 825 77 57

Centrum Terapii osób z Zespołem Aspergera od 7 roku życia

ul. Czarnieckiego 27B

tel. (0-22) 638 37 57

Synergis

ul. Wernyhory 14/3

tel. 022 899 29 21

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

ul. Hafciarska 80/86 tel. 0 22 812 10 18, 0 22 815 44 70

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP d.s. dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży

ul. Raszyńska 8/10

tel: 022 8227717, 022 8226047 w. 108

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9

ul. Radomska 13

tel. 22 822 28 87

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7

ul. Narbutta 65

tel. 22 849 99 98

Terapeutyczna szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem

„Pod wielkim dachem nieba” to prywatna placówka o charakterze terapeutycznym, w której zapewniamy przyjazne, profesjonalne środowisko rozwoju i edukacji, otwarta dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (również z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych optymalnych warunków rozwoju poznawczego, motorycznego oraz emocjonalno – społecznego. Istotnym elementem funkcjonowania naszej placówki – intensywna praca terapeutyczna i przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie.

Objawy zespołu Aspergera u dzieci, nastolatków i dorosłych

Za najbardziej typowe objawy uważa się nieprawidłowości w interakcjach społecznych, nasilone skupienie na nietypowych, wyizolowanych zainteresowaniach oraz zaangażowanie w powtarzalne zachowania. Ponadto osoby z tym zaburzeniem często mają pojedyncze, szczególne umiejętności. Są też niezgrabne ruchowo. W odróżnieniu od pacjentów dotkniętych cięższymi zaburzeniami autystycznymi, osoby z zespołem Aspergera nie przejawiają ewidentnych problemów w rozwoju mowy. Charakteryzuje je również prawidłowy rozwój poznawczy.

Kiedy ujawniają się symptomy u dziecka z zespołem Aspergera

Wyraźne objawy zauważalne są u dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Jednak pierwsze symptomy można zaobserwować już wcześniej, począwszy od okresu niemowlęcego.

Eksperci uważają, że rokowanie jest tym lepsze, im szybciej uda się zdiagnozować dziecko i rozpoczną się oddziaływania terapeutyczne. Dlatego w przypadku zaobserwowania niepojących sygnałów, rodzice powinni niezwłocznie zgłosić się z dzieckiem do specjalisty (psychologa lub psychiatry).

Objawy Aspergera – od historii do współczesności Hans Asperger, austriacki lekarz, któremu zaburzenie zawdzięcza swoją nazwę, opisał je w 1944 roku. Nie sformułował jednak kryteriów diagnostycznych problemu. Dlatego przed 1993 rokiem, kiedy to zespół Aspergera został oficjalnie uznany za jednostkę chorobową, specjaliści posługiwali się listami objawów. W tym czasie jako symptomy zaburzenia wskazywane były przede wszystkim: brak empatii;

nieprawidłowe nawiązywanie relacji społecznych;

pedantyczna mowa;

zaabsorbowanie pewnymi tematami. W 1989 roku szwedzcy specjaliści Carina i Christopher Gillbergowie zaproponowali, żeby za kluczowe dla zespołu Aspergera uznać sześć grup objawów. Były to: zaburzenia wzajemnych interakcji społecznych;

ograniczone zainteresowania i aktywności;

powtarzające się rutynowe zachowania i rytuały;

zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy;

zaburzenia w komunikacji niewerbalnej;

niezgrabność ruchowa.

Pierwsze objawy zespołu Aspergera u dzieci

Wczesne objawy, na które należy zwrócić uwagę u dzieci w okresie niemowlęcym, to niechęć do przytulania się oraz słaby kontakt wzrokowy.

Niepokojącym symptomem jest brak wspólnie podzielanej uwagi (niekierowanie wzroku na rzeczy pokazywane przez dorosłego) i niewskazywanie przez dziecko palcem na interesujące je przedmioty.

Problematyczna jest również nadmierna lub zbyt słaba reakcja na bodźce zmysłowe (dotykowe, dźwiękowe lub zapachowe).

U niektórych dzieci rozwój mowy i budowanie systemu językowego przebiega z opóźnieniem. Objawy z tego zakresu, występujące przed 2 rokiem życia, to głównie:

brak wsłuchiwania się w mowę,

brak lub osłabienie gaworzenia i gaworzenia samonaśladowczego,

jakościowe zmiany w zakresie słów prymarnych – zamiast „mama’, tata”, „daj” pojawiają się słowa z innych pól semantycznych, na przykład „komputer”, „traktor”.

Na tym etapie życia dają się również zauważyć objawy z zakresu zaburzeń rozwoju poznawczego. Dziecko może silnie preferować określoną zabawkę, nieadekwatnie posługiwać się narzędziami i silnie fiksować uwagę na określonych przedmiotach (na przykład wiatraczkach, lampach).

W trakcie okresu poniemowlęcego (od 2. do 3. roku życia dziecka) daje się już wyraźnie zauważyć trudności dotyczące mowy. Należy do nich np. jej bardzo szybki lub dziwaczny rozwój. Maluch może przejawiać dużą zdolność do powtarzania słów lub fragmentów wypowiedzi innych osób (to tzw. echolalia). Nierzadko również dziecko sprawia wrażenie „zbyt mądrego”, z powodu używania „dorosłych wyrażeń”. Jednocześnie mowa spontaniczna służąca komunikacji jest u dziecka ograniczona. Malec ma też trudności z rozumieniem fraz i prowadzeniem rozmów.

Zabawę dzieci z zespołem Aspergera cechuje ubóstwo. Brak w niej odtwarzania ról czy naśladowania. Część najmłodszych przejawia nieadekwatne do wieku, sztywne zainteresowania, np. zegarami, liczbami czy urządzeniami mechanicznymi.

Dzieci mogą też niezgrabnie chodzić, wykonywać stereotypowe ruchy (np. kołysać się), przejawiać nadmierną ruchliwość i impulsywność lub wycofanie i pasywność.

Jak rozpoznać zespół Aspergera u dzieci w wieku przedszkolnym

U dzieci w wieku przedszkolnym objawy mogą mieć różne nasilenie – od dyskretnych do utrudniających codzienne funkcjonowanie.

W tym czasie zazwyczaj są już widoczne trudności w kontaktach społecznych. Maluch może w ogóle nie być zainteresowany budowaniem relacji z rówieśnikami lub nawiązywać je w sposób nieprawidłowy (np. bijąc, wąchając, liżąc czy gryząc).

Zabawy mają charakter odtwórczy. Polegają np. na porządkowaniu czy segregowaniu. U przedszkolaka dotkniętego zaburzeniem występują też deficyty w mowie.

Niektóre dzieci z ASD przejawiają specyficzne uzdolnienia i zainteresowania. U części obserwuje się hiperleksję (niezwykle szybkie nabycie umiejętności czytania).

Objawy zespołu Aspergera u dzieci w wieku szkolnym

Uczniów z zespołem Aspergera cechuje tzw. ślepota społeczna (upośledzona zdolność do rozumienia, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych). Powadzi to do egocentrycznych i ekscentrycznych zachowań.

Z czasem część dzieci z trudem uczy się właściwych relacji społecznych, a inne funkcjonują „jak kameleon” (naśladują otoczenie, niekiedy nieadekwatnie do sytuacji).

Dzieci z ASD poświęcają najwięcej czasu swoim zainteresowaniom. Zauważa się u nich również przywiązanie do stałości otoczenia i problemy z radzeniem sobie z nieoczekiwanymi zmianami.

Uczeń z zespołem Aspergera może mieć także zaburzenia w zakresie motoryki dużej, przejawiające się trudnościami z jazdą na rowerze, pływaniem, łapaniem czy kopaniem piłki.

Syndrom Aspergera u nastolatków

Symptomy zespołu Aspergera u młodzieży są na ogół bardziej widoczne, co wynika z rosnących wymagań społecznych. Dorastające osoby z tym zaburzeniem często mają trudności w kontaktach z rówieśnikami. Są postrzegane jako dziwaczne i źle wychowane. Bywają wykluczane przez grupę. Nierzadko stają się ofiarą żartów, wykorzystywania czy przemocy.

Ponadto u niektórych nastolatków z ASD występują problemy z dbaniem o wygląd czy higienę osobistą (jest to związane z ich nadwrażliwością na dotyk albo zapach). Czasem jednak młodzież ze spektrum zaburzeń wykazuje nadmierny perfekcjonizm w tym zakresie. Polega on np. na domaganiu się zakupu nowych ubrań czy wielokrotnym przebieraniu się w ciągu dnia.

U nastolatków z zespołem Aspergera mogą również występować problemy z odżywianiem, przejawiające się obsesyjnym dążeniem do spożywania „jedynie zdrowej żywności”.

Młodzież z tym zaburzeniem najchętniej zajmuje się swoimi zainteresowaniami. Nie ma motywacji do zacieśniania więzi z rodziną, rówieśnikami czy do nauki. Jest niechętna zmianom, nie umie współpracować w grupie i obwinia nauczycieli za swoje niepowodzenia.

U nastolatków z ASD mogą się też pojawić objawy innych problemów zdrowia psychicznego – depresji, zaburzeń lękowych czy zaburzeń odżywiania.

Zespół Aspergera – objawy u dorosłych

Niektórzy dorośli z zespołem Aspergera prowadzą satysfakcjonujące życie rodzinne i zawodowe. Zdarzają się również osoby, które funkcjonują źle, nie wychodzą z domu i nie potrafią nawiązać żadnej relacji.

Zazwyczaj pacjenci z tym zaburzeniem cenią sobie stałość. Nie są również nadmiernie towarzyscy. Niekiedy mają wąskie grono znajomych o podobnych zainteresowaniach.

U części dorosłych dotkniętych zespołem Aspergera utrzymują się nadwrażliwości i niedowrażliwości. Mogą też występować towarzyszące problemy w zakresie zdrowia psychicznego, np. depresja czy zaburzenia lękowe.

Warto wiedzieć, że we wprowadzonej w 2022 roku jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) nie występuje zespół Aspergera. Wszystkie zaburzenia autystyczne objęto w niej bowiem wspólną nazwą „zaburzenie ze spektrum autyzmu” (ang. autism spectrum disorder, ASD). Klasyfikacja WHO zawiera kilka rodzajów ASD, które różni stopień zaburzeń rozwoju intelektualnego i języka funkcjonalnego. Zgodnie z ICD-11 jednostka kliniczna nazywana dotąd zespołem Aspergera będzie najprawdopodobniej diagnozowana jako „zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i z łagodnymi zaburzeniami języka funkcjonalnego lub bez nich”.

Źródła:

A. Bryńska, J. Komender, G. Jagielska , Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2009, s. 51-62

M. Jarema red., Psychiatria, Warszawa 2011, 2016, s. 476

icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624 (dostęp 20.04.22)

who.int/news/item/11-02-2022-who-s-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)-comes-into-effect (dostęp 20.04.22)

J. Cieszyńska-Rożek, M. Korendo, Zespół Aspergera – wczesne symptomy zaburzenia w sferze społecznej, językowej, motorycznej i poznawczej, Poradnik Językowy TKJ, Warszawa 2018

Brak zalecenia w orzeczeniu a zatrudnienie nauczyciela =

Nie każdy uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera wymaga wsparcia nauczyciela wspomagającego. Często do szkół trafiają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie ma mowy o konieczności wspomagania ucznia. Czy to oznacza, że szkoły nie muszą zatrudniać nauczycieli wspomagających dla wszystkich dzieci z zespołem Aspergera? Sprawdź, czy dla dziecka trzeba zatrudniać dodatkową osobę, gdy brak takiego zalecenia w orzeczeniu.

objawy, przyczyny, leczenie

Część odnośników w artykule to linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie możesz zapoznać się z ofertą na konkretny produkt – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę naszej redakcji i jej niezależność.

Potrzebujesz porady? Umów e-wizytę 459 lekarzy teraz online

SPIS TREŚCI

Objawy autyzmu atypowego

Autyzm jest zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego – dotyczy to zarówno autyzmu wczesnodziecięcego, jak i autyzmu atypowego.

Objawy autyzmu atypowego są w zasadzie identyczne z objawami autyzmu dziecięcego. Dzieci z autyzmem atypowym później niż rówieśnicy zaczynają mówić, są w większym stopniu zainteresowane przedmiotami niż ludźmi, w tym najbliższymi opiekunami, nie wodzą wzrokiem za przesuwającym się przedmiotem, unikają patrzenia na ludzi; szczególnie niechętnie patrzą w oczy. Dzieci z autyzmem atypowym przejawiają też brak wrażliwości na ból. Nie lubią zmian – zarówno jeśli chodzi o rozkład przedmiotów w najbliższym otoczeniu, jak i plan dnia. Mają tendencję do nieustannego powtarzania tych samych słów lub tej samej zabawy. Nie lubią się przytulać, często w ogóle nie tolerują dotyku innych osób, nie są zainteresowane kontaktami z innymi dziećmi, mają nagłe napady złości, a nawet agresji. Przejawiają także zachowania autoagresywne.

Autyzm atypowy jest diagnozowany zazwyczaj po 3. roku życia dziecka, czyli później niż standardowe przypadki autyzmu. Często dzieje się tak dlatego, że autyzm atypowy towarzyszy innym zaburzeniom i to one skupiają uwagę rodziców oraz lekarzy. Zachowania autystyczne przypisywane są danemu schorzeniu i zazwyczaj mija jakiś czas, zanim lekarz zdiagnozuje u dziecka autyzm atypowy. Może jednak zdarzyć się i tak, że dziecko do 3. roku życia rozwija się prawidłowo, po czym następuje zmiana zachowania i pojawiają się objawy autyzmu. Szczególny niepokój powinna wzbudzić stopniowa lub nagła utrata przez dziecko zdolności komunikowania się i budowania relacji społecznych, przede wszystkim niechęć do zabawy z rówieśnikami.

Przeczytaj także: Choroba sieroca – czym jest, jak się objawia i kogo dotyczy?

Przyczyny autyzmu atypowego

Przyczyny autyzmu atypowego nie zostały do końca poznane i zbadane przez naukowców. Do czynników ryzyka wystąpienia tej dolegliwości należą: wcześniactwo, niska waga przy urodzeniu, starszy wiek rodziców, przyjmowanie niektórych leków, zanieczyszczenie środowiska.

Najczęstszymi genetycznymi czynnikami uznawanymi za przyczyny autyzmu atypowego są: mutacja o nazwie zespół łamliwego chromosomu X, stwardnienie guzkowate, mutacja genu ADA2 oraz mutacje niektórych genów z regionu chromosomów 2 i 7.

Do czynników ryzyka należą też toksoplazmoza w ciąży, dziecięce porażenie mózgowe oraz urazy okołoporodowe. Według najnowszych badań naukowych związku z autyzmem nie mają szczepienia.

Jaką terapię stosuje się w przypadku autyzmu atypowego?

Autyzm atypowy jest schorzeniem nieuleczalnym. Można złagodzić jego objawy, jednak będą one towarzyszyć pacjentowi ze zdiagnozowanym autyzmem atypowym w zasadzie do końca życia.

Jeśli u dziecka stwierdzony zostanie autyzm atypowy, bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie terapii. Optymalna jest kompleksowa psychoterapia dostosowana do danego przypadku. W każdym zdiagnozowanym przypadku autyzmu, w tym autyzmu atypowego, ważne jest, żeby u dziecka rozwijać przynajmniej minimalne zainteresowanie otoczeniem oraz kompetencje językowe i społeczne, polegające na budowaniu relacji z rówieśnikami i z opiekunami.

Dzieci z autyzmem atypowym różnią się od siebie, jeśli chodzi o stopień nasilenia konkretnych objawów. Niektóre dzieci w ogóle nie rozwijają zdolności mówienia, inne komunikują tylko najbardziej pilne potrzeby, może być i tak, że mają swój własny sposób komunikacji, na przykład oparty na gestach. Mają trudności z wyrażaniem swoich emocji i reakcjami na bodźce płynące ze świata zewnętrznego. Celem psychoterapii jest próba otworzenia dziecka na relacje ze światem zewnętrznym i nauka wyrażania emocji oraz budowania interakcji z otoczeniem. Dziecko uczone jest również rozpoznawania emocji innych ludzi.

Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko ma szansę być KIMŚ WAŻNYM i wyjątkowym.

Przyjmujemy dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, także w normie intelektualnej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Mazowiecki Kuratotor Oświaty.

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa

ul. Wileńska 18

03-416 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: [email protected]

Szkoła podstawowa 112

Co to jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest poważnym zaburzeniem neurorozwojowym. Osoby dotknięte tą niepełno-sprawnością mają problem z rozumieniem intencji i zachowań innych osób, komunikowaniem się, dzieleniem się swoimi zainteresowaniami oraz kontrolą własnych zachowań.

Zespół Aspergera jest uznawany za łagodniejszą formę autyzmu dziecięcego. Jednak nawet najlżejsze formy autyzmu mogą być przyczyną poważnych problemów w życiu osób nim dotkniętych oraz ich rodzin . Zespół Aspergera i autyzm należą do spektrum zaburzeń autystycznych.

Osoby z Zespołem Aspergera doświadczają trudności związanych z autyzmem w odmienny sposób i w innym natężeniu. Dla niektórych z nich komunikacja, relacje społeczne, abstrakcyjne czy empatyczne myślenie są dużo łatwiejsze.

W niektórych przypadkach zaburzeniom autystycznym towarzyszą trudności w uczeniu się. W przypadku osób z Zespołem Aspergera, ich poziom inteligencji jest zazwyczaj średni lub ponadprzeciętny. Często posiadają one umiejętności, które są bardzo cenione w miejscu pracy.

Ponadto, nie każda osoba z Zespołem Aspergera uważa, że jej odmienny sposób myślenia jest zaburzeniem. Niektóre z nich uważają, że ich umysł działa po prostu inaczej, wcale nie gorzej niż umysły „normalnych” ludzi.

Podobnie jak autyzm, Zespół Aspergera jest niepełnosprawnością, która często pozostaje niewidoczna. I podobnie jak autyzm trwa całe życie.

Trudności z komunikacją.

Wiele osób z Zespołem Aspergera potrzebuje towarzystwa i czerpie radość z kontaktów międzyludzkich. Jednak bardzo często mają one problemy ze zrozumieniem myśli, opinii, przekonań i emocji innych ludzi. Osoby z Zespołem Aspergera mogą też komunikować się w niekonwencjonalny sposób, na przykład mówiąc cały czas głośno lub cały czas cicho. Mogą też nie zwracać uwagi na reakcje słuchaczy mówiąc bez przerwy, niezależnie od zainteresowania otoczenia. W związku z tym mogą być odbierane jako aroganckie, egocentryczne i obojętne. To dodatkowo utrudnia im nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych z ludźmi, którzy nie są świadomi ich problemów.

Trudności z interakcjami społecznymi.

Osoby z Zespołem Aspergera mogą nie rozumieć instynktownie zasad życia społecznego i czasem trzeba im j e wytłumaczyć. Ich wypowiedzi często wydają się być nieadekwatne do sytuacji i hierarchii społecznej, mogą na przykład odnosić się tak samo do kolegi i do dyrektora. Mimo to, wiele osób z Zespołem Aspergera ma świadomość, że ich zachowanie może wywoływać nieporozumienia. Mogą wtedy prosić o potwierdzenie, czy to, co mówią i robią jest do zaakceptowania.

Trudności z wyobraźnią społeczną.

Trzecie zaburzenie związane z Zespołem Aspergera jest nazywane „brakiem wyobraźni” . Dotyczy to trudności z:

abstrakcyjnym myśleniem (np. rozumieniem porównań, metafor czy żartów),

przyjmowaniem nowych pomysłów,

rozumieniem myśli i uczuć innych osób,

wyobrażaniem sobie siebie w przyszłości,

wychodzeniem z inicjatywą.

Określenie „brak wyobraźni” jest jednak mylące, ponieważ wiele osób z Zespołem Aspergera ma bardzo żywą wyobraźnię. Mogą mieć jednak tendencje do rozwijania wąskich, obsesyjnych zainteresowań .

Jak je rozpoznać? Czy wyglądają inaczej niż wszyscy?

Wyglądają tak jak wszyscy, choć są trochę nieśmiali i czasem niezgrabnie się poruszają. Zazwyczaj nie podążają za trendami mody. Jednak ich odmienność widać dopiero przy bliższych kontaktach. Osoby z Zespołem Aspergera często rozmawiają nieodpowiednim tonem głosu albo na temat nieadekwatny do sytuacji . Czasami unikają też patrzenia w oczy.

Czy są nadwrażliwe?

Często wykazują nadwrażliwość na dźwięki, smaki, zapachy i obrazy. Bodźce sensoryczne, które większość ludzi potrafi przefiltrować, mogą okazać się bardzo trudne dla osoby z Zespołem Aspergera i wpływać negatywnie na jej zdolność do koncentracji.

Czy są szczególnie uzdolnione?

Podobnie jak w przypadku osób z autyzmem, niektóre osoby z Zespołem Aspergera mają szczególne uzdolnienia. Jednak dotyczy to tylko tzw. sawantów, stanowiących tylko niewielki procent wszystkich osób z ZA.

Jakie są specyficzne problemy ich rodzin?

Rodziny te potrzebują wsparcia w zakresie usamodzielniania młodej lub dorosłej osoby z Zespołem Aspergera. Większość z tych osób jest w stanie funkcjonować samodzielnie, przy niewielkim wsparciu asystenckim.

Czy w jednej rodzinie może być więcej niż jedno dziecko z Zespołem Aspergera?

Zdarzają się rodziny, w których jest więcej niż jedno dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Częściej jednak u rodzeństwa występują inne zaburzenia rozwojowe (takie jak dysleksja czy ADHD) .

Czy mogą uczyć się w szkole?

Większość osób z Zespołem Aspergera ma przeciętne lub ponadprzeciętne zdolności intelektualne, co oznacza że są w stanie przyswajać program merytoryczny obowiązujący w szkołach masowych. Osoby z ZA często doświadczają trudności w kontaktach z innymi uczniami. Potrzebują treningu umiejętności społecznych oraz pomocy asystentów w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (nauczycieli wspomagających).

Co się z nimi dzieje, gdy stają się dorosłe?

Wiele z nich może samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu, czasem również zakładać rodziny. Wiele z nich dowiaduje się o swoim zaburzeniu dopiero w dojrzałym wieku, jako osoby o ustabilizowanej sytuacji życiowej .

Niepubliczna Szkoła Podstawowa / Przedszkole

Co to jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest poważnym zaburzeniem neurorozwojowym. Osoby te mają problem ze rozumieniem intencji i zachowań innych osób, komunikowaniem się, dzieleniem się swoimi zainteresowaniami oraz kontrolą własnych zachowań.

Zespół Aspergera jest uznawany za łagodniejszą formę autyzmu dziecięcego. Jednak nawet najlżejsze formy autyzmu mogą być przyczyną poważnych problemów w życiu osób nim dotkniętych oraz ich rodzin. Zespół Aspergera i autyzm należą do spektrum zaburzeń autystycznych.

Osoby z Zespołem Aspergera doświadczają trudności związanych z autyzmem w odmienny sposób i w innym natężeniu. Dla niektórych z nich komunikacja, relacje społeczne, abstrakcyjne czy empatyczne myślenie są dużo łatwiejsze.

W niektórych przypadkach zaburzeniom autystycznym towarzyszą trudności w uczeniu się. W przypadku osób z Zespołem Aspergera, ich poziom inteligencji jest zazwyczaj średni lub ponadprzeciętny. Często posiadają one umiejętności, które są bardzo cenione w miejscu pracy.

Ponadto, nie każda osoba z Zespołem Aspergera uważa, że jej odmienny sposób myślenia jest zaburzeniem. Niektóre z nich uważają, że ich umysł działa po prostu inaczej, wcale nie gorzej niż umysły innych ludzi.

Podobnie jak autyzm, Zespół Aspergera jest niepełnosprawnością, która często pozostaje niewidoczna. I podobnie jak autyzm trwa całe życie.

Trudności z komunikacją.

Wiele osób z Zespołem Aspergera potrzebuje towarzystwa i czerpie radość z kontaktów międzyludzkich. Jednak bardzo często mają one problemy ze zrozumieniem myśli, opinii, przekonań i emocji innych ludzi. Osoby z Zespołem Aspergera mogą też komunikować się w niekonwencjonalny sposób, na przykład mówiąc cały czas głośno lub cały czas cicho. Mogą też nie zwracać uwagi na reakcje słuchaczy mówiąc bez przerwy, niezależnie od zainteresowania otoczenia. W związku z tym mogą być odbierane jako aroganckie, egocentryczne i obojętne. To dodatkowo utrudnia im nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych z ludźmi, którzy nie są świadomi ich problemów.

Trudności z interakcjami społecznymi.

Osoby z Zespołem Aspergera mogą nie rozumieć instynktownie zasad życia społecznego i czasem trzeba im je wytłumaczyć. Ich wypowiedzi często wydają się być nieadekwatne do sytuacji i hierarchii społecznej, mogą na przykład odnosić się tak samo do kolegi i do dyrektora. Mimo to, wiele osób z Zespołem Aspergera ma świadomość, że ich zachowanie może wywoływać nieporozumienia. Mogą wtedy prosić o potwierdzenie, czy to, co mówią i robią jest do zaakceptowania.

Trudności z wyobraźnią społeczną.

Trzecie zaburzenie związane z Zespołem Aspergera jest nazywane „brakiem wyobraźni” . Dotyczy to trudności z:

abstrakcyjnym myśleniem (np. rozumieniem porównań, metafor czy żartów),

przyjmowaniem nowych pomysłów,

rozumieniem myśli i uczuć innych osób,

wyobrażaniem sobie siebie w przyszłości,

wychodzeniem z inicjatywą.

Określenie „brak wyobraźni” jest jednak mylące, ponieważ wiele osób z Zespołem Aspergera ma bardzo żywą wyobraźnię. Mogą mieć jednak tendencje do rozwijania wąskich, obsesyjnych zainteresowań .

Jak je rozpoznać? Czy wyglądają inaczej niż wszyscy?

Wyglądają tak jak wszyscy, choć są trochę nieśmiali i czasem niezgrabnie się poruszają. Zazwyczaj nie podążają za trendami mody. Jednak ich odmienność widać dopiero przy bliższych kontaktach. Osoby z Zespołem Aspergera często rozmawiają nieodpowiednim tonem głosu albo na temat nieadekwatny do sytuacji. Czasami unikają też patrzenia w oczy.

Czy są nadwrażliwe?

Często wykazują nadwrażliwość na dźwięki, smaki, zapachy i obrazy. Bodźce sensoryczne, które większość ludzi potrafi przefiltrować, mogą okazać się bardzo trudne dla osoby z Zespołem Aspergera i wpływać negatywnie na jej zdolność do koncentracji.

Czy mogą uczyć się w szkole?

Większość osób z Zespołem Aspergera ma przeciętne lub ponadprzeciętne zdolności intelektualne, co oznacza że są w stanie przyswajać program merytoryczny obowiązujący w szkołach masowych. Osoby z ZA często doświadczają trudności w kontaktach z innymi uczniami. Potrzebują treningu umiejętności społecznych oraz pomocy asystentów w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (nauczycieli wspomagających).

키워드에 대한 정보 szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa

다음은 Bing에서 szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Deklaracja Przedłużenia Umowy O Pracę Wzór | Rozwiązanie Umowy O Pracę - Wszystko Co Musisz Wiedzieć 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  플로팅 아일랜드 웨딩 | [플로팅아일랜드] 웨딩 풀영상 인기 답변 업데이트

See also  실험실 안전 교육 답 | 연구실 안전교육 스킵하는 제일 간단한 방법 (현재 가능함) 120 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar

 • autyzm
 • błękitna chatka
 • emocje dla dzieci
 • fabryka relacji
 • pedagogika
 • pomoc terapeutyczna
 • pomoce tus
 • psycholog
 • psychologia dziecięca
 • studio psychologiczne
 • terapeuta
 • terapia
 • trening umiejętności społecznych
 • tus
 • zespół aspergera

TUS #dla #dzieci #z #autyzmem #i #zespołem #aspergera #- #otwarty #webinar


YouTube에서 szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 TUS dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera – otwarty webinar | szkoła dla dzieci z zespołem aspergera warszawa, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment