Szeregowo Z Odbiornikiem O Rezystancji R 20 | Elektrotechnika – Połączenie Szeregowe I Równoległe Rezystorów :) 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 – ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wojtek Wojciechowski 이(가) 작성한 기사에는 조회수 17,416회 및 좋아요 749개 개의 좋아요가 있습니다.

szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂 – szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dobry wieczór 🙂
Dziś ma dla Was podstawy podstaw, a mianowicie opowiem o łączeniu rezystorów.
Miłego oglądania 🙂

szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

1) Szeregowo z odbiornikiem o rezystancji R=20(ohm …

1) Szeregowo z odbiornikiem o rezystancji R=20(ohm) połączono rezystor nastawny suwakowy o zakresie regulacji od 0 do 100 (ohmów).

+ 여기에 자세히 보기

Source: brainly.pl

Date Published: 4/17/2022

View: 6793

1) Szeregowo z odbiornikiem o rezystancji R=20 … – KUDO.TIPS

1) Szeregowo z odbiornikiem o rezystancji R=20(ohm) połączono rezystor nastawny suwakowy o zakresie regulacji od 0 do 100 (ohmów). W jakich granicach będzie …

+ 여기에 더 보기

Source: kudo.tips

Date Published: 6/25/2022

View: 3959

Kalkulator układów równoległych i szeregowych rezystorów

Narzędzie oblicza ogólną rezystancję wielu rezystorów połączonych szeregowo lub równolegle. Przejdź do kalkulatora układów równoległych i szeregowych …

+ 더 읽기

Source: www.digikey.pl

Date Published: 3/18/2021

View: 3803

Połączenie szeregowe odbiorników

Poznasz również dwa podstawowe sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej i to, jak płynie prąd w każdym z tych połączeń.

+ 여기를 클릭

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 1/5/2022

View: 8806

Obliczanie i pomiary parametrów obwodu prądu stałego

R = R20 [1 + α(ϑ ─ 20)] gdzie: R20 – rezystancja przewodnika w temperaturze równej 20 … magnetoelektrycznego) włączanego szeregowo z odbiornikiem.

+ 여기에 더 보기

Source: www.viessmann.ovh

Date Published: 4/7/2022

View: 5131

주제와 관련된 이미지 szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

ELEKTROTECHNIKA - połączenie szeregowe i równoległe rezystorów :)
ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂

주제에 대한 기사 평가 szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20

 • Author: Wojtek Wojciechowski
 • Views: 조회수 17,416회
 • Likes: 좋아요 749개
 • Date Published: 2019. 11. 25.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=LjVYG_-1E88

Kalkulator układów równoległych i szeregowych rezystorów

Więcej produktów od w pełni autoryzowanych partnerów

Średni czas wysyłki 1-3 dni. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty transportowe. Rzeczywisty termin wysyłki można sprawdzić na stronie produktu, w koszyku i podczas finalizacji zamówienia.

Warunki Incoterms: CPT (opłaty celne, cła oraz VAT należne w momencie dostawy)

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Czasami lampki choinkowe przestają świecić. Najczęściej wystarczy wymiana przepalonej żarówki, aby cały łańcuch zaczął znów działać. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, zapoznaj się z tym podrozdziałem. Poznasz również dwa podstawowe sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej i to, jak płynie prąd w każdym z tych połączeń.

RMJlAReYfC4Uu 1 Zdjęcie przedstawia zbliżenie korpusu zewnętrznej lampy błyskowej dla aparatu fotograficznego. Urządzenie jest czarne, na tylnej ściance ma wyświetlacz LCD i przyciski sterujące. Komora zasilania z prawej strony jest otwarta, wystają z niej cztery akumulatorki formatu AA, czyli popularne paluszki, ułożone w jednym szeregu. Naprzemiennie wystają końcówki biegunowe plus i minus. Na klapce zamykającej znajdują się dwie blaszki, których zadaniem jest zwieranie par baterii w szereg. Połączenie szeregowe się m.in. w urządzeniach zasilanych więcej, niż jedną baterią. Szeregowe połączenie ze sobą ogniw zapewnia źródło o znacznie wyższym napięciu, niż oferuje pojedynczy „paluszek”

Już potrafisz posługiwać się pojęciem „napięcie elektryczne”;

wymienić źródła napięcia elektrycznego;

przedstawić wybrane elementy obwodów elektrycznych (ogniwo, opornik, żarówkę, wyłącznik, amperomierz i woltomierz) przy użyciu symboli graficznych;

poprawnie odczytwać i rysować schematy prostych obwodów elektrycznych;

posługiwać się pojęciami „opór elektryczny” i „opór właściwy”;

korzystać z zależności między natężeniem prądu, napięciem elektrycznym a oporem elektrycznym;

opisać wpływ długości, pola przekroju poprzecznego i rodzaju materiału przewodnika na jego opór.

Nauczysz się rozpoznawać połączenie szeregowe odbiorników (na schematach i w praktyce);

posługiwać się zależnościami między natężeniem, napięciem a oporem elektrycznym w połączeniu szeregowym odbiorników;

rozwiązywać problemy i zadania dotyczące połączenia szeregowego.

iO3AqHsNcl_d5e309

1. Połączenia szeregowe i równoległe

Wspomniane lampki choinkowe są jednym z przykładów połączenia szeregowego odbiorników prądu. Uszkodzenie (przepalenie) jednego z elementów obwodu, np. żarówki, sprawia, że obwód zostaje otwarty, co skutkuje brakiem przepływu prądu. Na ogół w instalacjach elektrycznych domowych stosuje się połączenia, równoległe. Wykonaj poniższe ćwiczenie i przekonaj się, jaka jest między nimi różnica.

Ćwiczenie 1 R107qEWM3QGDd 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Oceń prawdziwość każdego zdania. Prawda Fałsz W połączeniu równoległym żarówki świecą jaśniej (mocniej) niż w połączeniu szeregowym przy tym samym napięciu. □ □ Gdy usuniemy jedną żarówkę połączoną równolegle z innymi, pozostałe świecą nadal. □ □ W połączeniu szeregowym usunięcie jednej żarówki nie wywołuje żadnych zmian. □ □ Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

W połączeniu szeregowym odłączenie jednej żarówki sprawia, że pozostałe również przestają świecić. Natomiast jeśli odłączymy jedną żarówkę w połączeniu równoległym, pozostałe żarówki nadal będą świecić.

Przyjrzyjmy się dokładnie wartościom napięcia i natężenia prądu płynącego w połączeniu szeregowym.

Z pewnością zauważyliście, że natężenie prądu między dowolnie wybranymi punktami w obwodzie elektrycznym się nie zmieniało. Napięcie elektryczne w żarówkach było różne, ale łącznie odpowiadało napięciu wytwarzanemu przez źródło. To stwierdzenie odnosi się wyłącznie do obwodów połączonych szeregowo (tak jak np. na rysunku poniżej).

Stwierdziliśmy, że napięcie w połączeniu szeregowym rozdziela się na odbiorniki:

U = U 1 + U 2 (1)

W obwodzie płynie prąd o natężeniu I . Uwzględnijmy zależność między napięciem a natężeniem:

U = I · R (2)

Do równania (1) podstawiamy zależność (2). Otrzymujemy:

I · R = I · R 1 + I · R 2 (3)

Równanie (3) dzielimy przez I i uzyskujemy wzór na opór całkowity:

R = R 1 + R 2 (4)

Za pomocą wzoru (4) możemy obliczyć opór całkowity w obwodzie. Aby obliczyć opór całkowity w połączeniu szeregowym, dodajemy do siebie opory wszystkich odbiorników. Opór całkowity nazywany jest też oporem zastępczym, ponieważ jeśli zamiast oporników R 1 i R 2 włączymy jeden, ale odpowiadający sumie tych oporów, to natężenie prądu w obwodzie nie ulegnie zmianie.

R1QaqvwJqgSXd 1 Opór zastępczy w połączeniu szeregowym – ćwiczenie Połączenie szeregowe oporników o oporach R 1 = 20 Ω i R 2 = 30 Ω

Ćwiczenie 2.1 RHAyPduNfZi0a 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Uzupełnij lukę. Opór zastępczy oporników połączonych jak na powyższym schemacie wynosi ………… Ω. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

R1ZdFQQgV1iaV 1 Opór zastępczy w połączeniu szeregowym – ćwiczenie2 Jaka jest wartość napięcia na 30-omowym oporniku? Ćwiczenie 3.1 R2RXyjwwcd4d5 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Korzystając ze schematu obwodu elektrycznego, oblicz napięcie między końcami opornika o oporze 30 Ω i wskaż prawidłową odpowiedź. 2,7 V

6,3 V

4,5 V

1,8 V Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

iO3AqHsNcl_d5e474

2. Połączenie szeregowe – rozwiązywanie zadań

Przykład 1 Dwie żarówki o oporze R 1 = 30 Ω i R 2 = 70 Ω połączono szeregowo do źródła napięcia, tak że płynął przez nie prąd o natężeniu 150 mA . Oblicz napięcie przyłożone do poszczególnych żarówek i napięcie wytwarzane przez źródło.

Rozwiązanie:

Natężenie prądu płynącego przez poszczególne żarówki jest jednakowe i wynosi 150 mA . Zgodnie z prawem Ohma (po przekształceniu wzoru):

U = I · R

czyli:

U 1 = I · R 1 i U 2 = I · R 2

U całk = U 1 + U 2

Dane:

R 1 = 30 Ω

R 2 = 70 Ω

I = 150 mA = 0,15 A

Szukane:

U 1 = ?

U 2 = ?

U = ?

Obliczenia:

U 1 = 0,15 A · 30 Ω = 4,5 V

U 2 = 0,15 A · 70 Ω = 10,5 V

U całk = 4,5 V + 10,5 V = 15 V

Odpowiedź:

Do pierwszej żarówki przyłożone jest napięcie równe 4,5 V , do drugiej – 10,5 V . Napięcie wytwarzane przez źródło prądu wynosi 15 V .

Ćwiczenie 4 RIBdbRSLvfPtA 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Dwa odbiorniki o oporach R 1 = 100 Ω i R 2 = 50 Ω połączono szeregowo tak, że płynął przez nie prąd o natężeniu I = 20 mA . Oblicz wartości napięcia na każdym odbiorniku oraz napięcie wytwarzane przez źródło prądu.

Uzupełnij puste miejsca. Dane:

R 1 = ………… Ω

R 2 = ………… Ω

I = ………… mA = ………… A

Szukane:

U = ?

U 1 = ?

U 2 = ?

Wzory:

U = I · R

U = U 1 + U 2

Obliczenia:

U 1 = ………… · ………… Ω = …………

U 2 = ………… · ………… Ω = …………

U = ………… + ………… = …………. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

Przykład 2 Oporniki o oporach R 1 = 40 Ω i R 2 = 60 Ω połączono szeregowo i podłączono do układu o napięciu 5 V . Oblicz natężenie prądu płynącego w obwodzie.

Dane:

R 1 = 40 Ω

R 2 = 60 Ω

U = 5 V

Szukane:

I = ?

Wzory:

U = I · R / : R

I = U R

R = R 1 + R 2

Obliczenia:

R = 40 Ω + 60 Ω = 100 Ω

I = 5 V 100 Ω = 0 , 05 A

Odpowiedź:

W obwodzie płynie prąd o natężeniu 0,05 A .

Ćwiczenie 5 RL5J21RsxEU2b 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Opornik o oporach R 1 = 200 Ω i R 2 = 300 Ω połączono szeregowo i do układu przyłączono napięcie U = 20 V . Oblicz natężenie prądu w obwodzie. Uzupełnij puste miejsca. Jednostki od wartości oddziel spacją. Zależności:

I = U R

R = R 1 + R 2

Dane:

R 1 = ………… Ω

R 2 = ………… Ω

U = …………

Szukane:

………… = ?

Obliczenia

R = ………… Ω + ………… Ω = ………… Ω

I = ………… : ………… Ω = …………

Odpowiedź:

W obwodzie płynie prąd o natężeniu …………. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

Przykład 3 W obwodzie elektrycznym znajdują się trzy oporniki o oporze 2 Ω każdy oraz bateria o napięciu 9 V . Oporniki są połączone szeregowo. Oblicz natężenie prądu w obwodzie oraz napięcie między końcami poszczególnych oporników.

Wzory:

I = U R

R = 3 · R 1

U = 3 · U 1

Dane:

R 1 = 2 Ω

U = 9 V

Szukane:

U 1 = ?

I = ?

Obliczenia:

R = 3 · 2 Ω = 6 Ω

I = 9 V 6 Ω = 1,5 A

U 1 = 1,5 A · 2 Ω = 3 V

Odpowiedź:

W obwodzie płynie prąd o natężeniu 1,5 A, a napięcie między końcami każdego opornika wynosi 3 V.

Ćwiczenie 6 R1Z85u5ksx4Bn 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Sto jednakowych lampek choinkowych połączono szeregowo i podłączono pod napięcie 230 V. Opór każdej żarówki wynosi R = 2 Ω.

Uzupełnij puste miejsca pamiętając, by wartość od jednostki oddzielić spacją. Natężenie prądu w obwodzie jest równe ………… .

Napięcie między końcami każdej żarówki wynosi …………. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

iO3AqHsNcl_d5e643

Podsumowanie

W połączeniu szeregowym przez zamknięty obwód elektryczny płynie prąd o natężeniu I . Jest ono jednakowe w każdym miejscu układu szeregowego.

Napięcie między końcami układu szeregowego oporników jest równe sumie napięć między końcami każdego z nich.

Opór całkowity (zastępczy) w połączeniu szeregowym jest sumą oporów poszczególnych odbiorników: R = R 1 + R 2 + R 3 + …

Praca domowa Polecenie 1.1 Poszukaj w domu zestawu oświetlenia choinkowego. Sprawdź, jak połączono lampki (szeregowo czy równolegle). Opisz i uzasadnij swoją metodę badawczą. Na opakowaniu (lub urządzeniu sterującym lampkami) poszukaj informacji, do jakiego maksymalnego napięcia można podłączyć oświetlenie choinkowe i jakie może być maksymalne natężenie płynącego w nich prądu. Następnie zanotuj te wielkości i oblicz opór całkowity. Sprawdź na opakowaniu, z ilu żarówek składa się łańcuch. Oblicz opór jednej żarówki przy założeniu, że lampki połączone są szeregowo.

iO3AqHsNcl_d5e707

Zadania podsumowujące lekcję

Na rysunku przedstawiono schemat połączenia trzech oporników. R11fKBSqAU1GC 1 Opór zastępczy w połączeniu szeregowym – zadanie1 Jaki będzie opór zastępczy takiego układu? Ćwiczenie 7.1 R11rLUADcbHs8 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Uzupełnij puste miejsca wybierając brakujące elementy z listy. 4 A, 2 V, 6 A, 2 Ω, 2 A, 12 A, 6 Ω, 6 V Łączny opór oporników wynosi …………. Natężenie prądu płynącego w tym obwodzie jest równe …………. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

R3L7VmdakcU61 1 Opór zastępczy w połączeniu szeregowym – zadanie2 Jakie będzie napięcie na każdym z oporników? Ćwiczenie 8.1 RIOTgX1csmGSc 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Na rysunku przedstawiono schemat połączenia trzech oporników. Wskaż prawidłowe zdanie. Napięcie na kolejnych odbiornikach wynosi: U 1 = 2 V , U 2 = 3 V , U 3 = 4 V .

, , . Napięcie na kolejnych odbiornikach wynosi: U 1 = 8 V , U 2 = 12 V , U 3 = 16 V .

, , . Napięcie wytwarzane przez baterię jest równe U = 36 V . Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9 RTqzWUo5G7mlu 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. Oporniki o oporach R 1 = 400 Ω i R 2 = 200 Ω połączono szeregowo i podłączono pod napięcie U = 30 V . Opór całkowity obwodu i natężenie prądu wynoszą odpowiednio R = 600 Ω, I = 500 mA.

R = 200 Ω, I = 50 mA.

R = 600 Ω, I = 50 mA.

R = 200 Ω, I = 500 mA. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10 R1VLMhM9ENktY 1 Zadanie interaktywne. Zadanie interaktywne. W obwodzie elektrycznym znajduje się dwadzieścia żarówek o oporze R 1 = 3 Ω każda oraz bateria o napięciu U = 12 V . Żarówki połączone są szeregowo. Wybierz prawidłowe stwierdzenia. Opór całkowity wynosi 60 Ω.

Natężenie prądu w obwodzie wynosi 0,2 A.

Napięcie na każdej żarówce ma taką samą wartość.

Napięcie na każdej żarówce jest równe 4 V. Źródło: Magdalena Grygiel , licencja: CC BY 3.0.

키워드에 대한 정보 szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20

다음은 Bing에서 szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂

 • elektrotechnika
 • elektronika
 • zadania
 • elektrotechnika zadania
 • łączenie rezystorów
 • połączenie szeregowe
 • połączenie równoległe
 • połączenie szeregowe rezystorów
 • połączenie równoległe rezystorów
 • rezystancja zastępcza
 • opór zastępczy

ELEKTROTECHNIKA #- #połączenie #szeregowe #i #równoległe #rezystorów #:)


YouTube에서 szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 ELEKTROTECHNIKA – połączenie szeregowe i równoległe rezystorów 🙂 | szeregowo z odbiornikiem o rezystancji r 20, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Ze Stacji A Do Stacji B Oddalonych O 100 Km | Travel 100Km To See Me In London Part 1 (Over) 29228 좋은 평가 이 답변

Leave a Comment