Szczegółowy Program Szkolenia Wstępnego Bhp | Szkolenie Wstępne Bhp P.W. Ljm Leszek Maruszczyk 24 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp – Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 P.W. LJM Leszek Maruszczyk 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,591회 및 좋아요 14개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk – szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Uwarunkowania prawne – Szkolenie wstępne BHP opolskie i śląskie
602 718 659
http://www.pwljm.pl/szkolenie-wstepne-bhp-druk/
Wideoilustracja uwarunkowań prawnych, dotyczących szkoleń wstępnych BHP, to jest:
– Szkolenia wstępnego ogólnego BHP / instruktażu BHP / instruktażu ogólnego BHP, na którym omawiane są przede wszystkim kwestie prawne ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy i pokrewne
– Szkolenia stanowiskowego / Instruktażu stanowiskowego, na którym uczestnik zaznajamia się z procesami pracy i czynnościami na stanowisku pracy, jakie ma zajmować po szkoleniu; Ponadto instruktaż stanowiskowy edukuje na temat przyjętej w zakładzie organizacji pracy, sposobie potwierdzania obecności i nieobecności w pracy, a przede wszystkim o sposobach i zasadach bezpiecznego wykoywania poszczególnych prac na stanowisku roboczym;
Film porusza tematykę związaną z hasłami:
Szkolenie wstępne BHP Opole, Szkolenie wstępne ogólne BHP Opole, Instruktaż stanowiskowy Opole, Instruktaż ogólny BHP Opole, Szkolenie stanowiskowe BHP Opole, Program szkolenia wstępnego BHP, Program instruktażu stanowiskowego BHP, Szkolenie wstępne BHP Kędzierzyn Koźle, Szkolenie wstępne ogólne BHP Kędzierzyn Koźle, Instruktaż stanowiskowy Kędzierzyn Koźle, Instruktaż ogólny BHP Kędzierzyn Koźle, Szkolenie stanowiskowe BHP Kędzierzyn Koźle, Szkolenie wstępne BHP Strzelce Opolskie, Szkolenie wstępne ogólne BHP Strzelce Opolskie, Instruktaż stanowiskowy Strzelce Opolskie, Instruktaż ogólny BHP Strzelce Opolskie, Szkolenie stanowiskowe BHP Strzelce Opolskie, Szkolenie wstępne BHP Krapkowice, Szkolenie wstępne ogólne BHP Krapkowice, Instruktaż stanowiskowy Krapkowice, Instruktaż ogólny BHP Krapkowice, Szkolenie stanowiskowe BHP Krapkowice, Szkolenie wstępne BHP Niemodlin, Szkolenie wstępne ogólne BHP Niemodlin, Instruktaż stanowiskowy Niemodlin, Instruktaż ogólny BHP Niemodlin, Szkolenie stanowiskowe BHP Niemodlin,

szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

program szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i …

Szkolenie wstępne stanowiskowe przeprowadza osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz szkolenie okresowe z zakresu bhp dla stanowisk …

+ 여기에 표시

Source: www.gov.pl

Date Published: 3/7/2022

View: 8140

program szkolenia wstępnego ogólnego z dziedziny …

a) szkolenie, na podstawie szczegółowego programu prowadzi pracownik Starostwa … Podstawowe zasady BHP w pracy związane z obsługą urządzeń 20¹.

+ 여기를 클릭

Source: www.bip.powiat-sepolno.pl

Date Published: 5/18/2021

View: 7421

Program szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego

Ramowy program szkolenia wstępnego, obejmuje szkolenie wstępne ogólne tzw. … Szkolenie wstępne BHP obejmuje szkolenie ogólne tzw. instruktaż ogólny oraz …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bhp-szkolenia.info

Date Published: 5/24/2021

View: 2876

szkolenia bhp – pip

1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, … gany programem szkolenia okresowego obowią- … Programy szkolenia wstępnego i okresowego w dzie-.

+ 여기를 클릭

Source: www.pip.gov.pl

Date Published: 11/16/2022

View: 9486

POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY …

zgodnie ze szczegółowym programem, opracowanym przez organizatora szkolenia. … szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 180 poz.

+ 여기에 보기

Source: ladek.biuletyn.net

Date Published: 10/4/2022

View: 9187

Programy szkoleń – Portal BHP

Na podstawie przygotowanego przez eksperta Portalu BHP szczegółowego programu szkolenia możesz przygotować i przeprowadzić szkolenie okresowe bhp strażników …

+ 여기에 보기

Source: www.portalbhp.pl

Date Published: 10/1/2022

View: 8950

[Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w …

Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych … Czy szczegółowy program szkolenia wstępnego BHP dezaktualizuje się?

+ 여기를 클릭

Source: sip.lex.pl

Date Published: 3/14/2021

View: 9999

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program …

I. Ramowy program instrukta˝u ogólnego. 1. Cel szkolenia. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególnoŹci z:.

+ 더 읽기

Source: pliki.biznes.gov.pl

Date Published: 8/22/2022

View: 5942

program instruktaż stanowiskowy na stanowiskach …

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO – INSTRUKTAŻ OGÓLNY … instruowany pracownik, na podstawie niniejszego szczegółowego programu szkolenia.

+ 여기에 보기

Source: www.apsl.edu.pl

Date Published: 4/25/2022

View: 2545

Ramowe programy szkoleń

Ramowy program instruktażu stanowiskowego – · Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – · Ramowy program …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.spec-bhp.pl

Date Published: 3/17/2022

View: 7877

주제와 관련된 이미지 szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk
Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk

주제에 대한 기사 평가 szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp

 • Author: P.W. LJM Leszek Maruszczyk
 • Views: 조회수 5,591회
 • Likes: 좋아요 14개
 • Date Published: 2015. 1. 1.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=1dQ81zpZhWA

Jak przeprowadzić szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych.

Co powinno zawierać szkolenie wstępne bhp?

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Jakie rodzaje szkoleń obowiązują pracownika przed dopuszczeniem go do pracy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne oraz. okresowe.

Kto odpowiada za opracowanie szczegółowego programu szkolenia w dziedzinie bhp?

Pracodawca powinien niezwłocznie opracować programy instruktaży stanowiskowych bądź zlecić ich opracowanie jednostce organizacyjnej prowadzającej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co zawiera Karta szkolenia wstępnego?

Zawiera ona takie informacje jak:
 • nazwa pracodawcy,
 • imię i nazwisko pracownika osoby odbywającej szkolenie,
 • informacje dotyczące instruktażu ogólnego (między innymi: datę i imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż),
 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego (m.in.

O czym mówić na szkoleniu wstępnym BHP?

Wstępne szkolenie BHP obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny dotyczy przepisów BHP obowiązujących ogólnie, w całej firmie. A instruktaż stanowiskowy uczy jak bezpiecznie wykonywać konkretne obowiązki.

Ile godzin powinno trwać szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne trwa nie krócej niż dwie godziny lekcyjne (instruktaż ogólny) oraz 8 godzin lekcyjnych (instruktaż stanowiskowy). Pracownicy administracyjno-biurowi mają ograniczony czas trwania instruktażu stanowiskowego do 2 godzin lekcyjnych.

Z jakich etapów składa się szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy?

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się następująco (§6 [1]): Szkolenie wstępne, które składa się z dwóch części: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy.

Ile ważne są badania wstępne BHP?

Ważność szkolenia wstępnego BHP to rok od dnia zatrudnienia. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami, które do pierwszego szkolenia okresowego powinny podejść do pół roku od dnia zatrudnienia.

Kiedy nie trzeba robić szkolenia wstępnego bhp?

Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę.

Jakie szkolenia musi przejść pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy?

Przed podjęciem zatrudnienia pracownik musi przejść szkolenia BHP. Według art. 237 Kodeksu pracy przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Jak dzielimy szkolenia bhp?

Szkolenia z zakresu bhp dzielą się na wstępne i okresowe. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy oraz nabycie przez niego umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy.

Czy można dopuścić do pracy pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP?

Zgodnie z Art. 237 (3) ustawy – Kodeks Pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto zatwierdzą program szkolenia BHP?

Szczegółowy program szkolenia ogólnego opracowuje Pracownik Służby BHP, który zatwierdza Pracodawca.

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP?

Częstotliwość szkoleń okresowych
Stanowisko Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego Forma szkolenia
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP Raz na 5 lat Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
27 thg 8, 2020

Kto może prowadzić szkolenie wstępne bhp?

pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub. pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.

Jak przeprowadzić szkolenie bhp stanowiskowe?

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto na karcie szkolenia powinno być wskazane imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż oraz musi zostać złożony podpis kierownika komórki organizacyjnej.

Kiedy powinno być przeprowadzone szkolenie wstępne z zakresu bhp?

Szkolenie wstępne z dziedziny BHP powinno odbyć się w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

Kiedy nie trzeba robić szkolenia wstępnego bhp?

Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy o pracę.

instruktażu ogólnego i stanowiskowego

Szkolenie wstępne BHP obejmuje szkolenie ogólne tzw. instruktaż ogólny oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy.

Generalnie szkolenia z zakresu BHP dzielą się następująco (§6 [1]):

Szkolenie wstępne , które składa się z dwóch części: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy .

, które składa się z dwóch części: Szkolenie okresowe.

Pomimo ogólnej recepcji i powszechnemu spostrzeganiu tych szkoleń przez pracowników, różni je bardzo wiele. Specjaliści ds. szkoleń BHP twierdzą, iż więcej je dzieli niż łączy. Nie każdy pracownik a często i pracodawca ma świadomość że prowadzenie szkoleń wstępnych należy do obowiązków pracownika służby BHP, natomiast okresowych już absolutnie nie.

I. Ramowy program szkolenia – instruktażu ogólnego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie BHP jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**) 1 2 3 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6 2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,5 5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4 7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 0,5 8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1 11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy Razem: minimum

3

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

II. Ramowy program szkolenia – instruktażu stanowiskowego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,

c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*) instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników administracyjno-

-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych 1 2 3 4 1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: 2 2 a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: – elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), – elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), – przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5 – 3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5 – 4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4 – 5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1 – Razem: minimum 8 minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników 2022

Aktualizacja listopad 2021

Czym są szkolenia BHP? Czy m różni się szkolenie BHP wstępne od okresowego? jakie szkolenie powinien przejść pracownik? Kiedy zorganizować szkolenie BHP? W jakiej formie można przeprowadzić szkolenie BHP? Czy szkolenie BHP może odbyć się online? Jak organizować szkolenia w dobie pandemii?

Szkolenia BHP – informacje ogólne Szkolenie wstępne BHP Szkolenie wstępne BHP online Szkolenie wstępne BHP po angielsku Szkolenie okresowe BHP Szkolenie okresowe BHP online Szkolenie okresowe BHP po angielsku

Szkolenia BHP są obowiązkowe. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca.

Pracodawca również musi posiadać szkolenie BHP.

Szkolenia wstępne BHP organizowane są w dniu przystąpienia pracownika do pracy. Szkolenia okresowe BHP w terminach zależnych od stanowiska pracownika – co 1, 3, 5 lub 6 lat.

Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie mogą odbywać się online.

odbywać się online. Szkolenia BHP mogą odbywać się online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, a także dla pracodawców i osób zajmujących stanowiska wyżej niewymienione (np. nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, informatycy i in.)

Szkolenia BHP – informacje ogólne

Obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z Kodeksu pracy i jest przejawem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracownika, z oderwaniem od wykonywanych obowiązków, co oznacza, że szkolenia BHP są organizowane w dniu, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Szkolenia BHP są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP

Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP? Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik odbywa 3 godziny lekcyjne szkolenia.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,

prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,

pierwszej pomocy przedmedycznej,

ewakuacji i p.poż.,

zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Pojawia się zatem pytanie – Kiedy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przystąpienia przez pracownika do pracy, tj. pierwszego dnia, nim pracownik przystąpi do swoich obowiązków. Pierwsza cześć szkolenia wstępnego – instruktaż ogólny trwa 3 godziny lekcyjne. Druga część – instruktaż stanowiskowy trwa 8 godzin lekcyjnych. W przypadku stanowisk administracyjno-biurowych druga część może zostać skrócona do 2 godzin lekcyjnych. To oznacza, że szkolenie wstępne BHP trwa od 5 godzin lekcyjnych (1 dzień) do aż 11 godzin lekcyjnych (pierwsze dwa dni pracy pracownika).

Po szkoleniu wstępny BHP pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w akatach pracowniczych. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 lub 12 miesięcy. Szkolenie wstępne BHP jest ważne 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami i 12 miesięcy dla pozostałych osób.

Praktycznie każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne BHP. Z jednym wyjątkiem – szkolenie wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie musi przechodzić pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został zapoznany z przepisami BHP. Po szkoleniu wydawana jest karta szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach pracowniczych.

Szkolenie wstępne BHP online

Szkolenia wstępne BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenie wstępne BHP ma formę e-learningową. Cena szkolenia wstępnego BHP to 50 zł / 1 osoba. Szkolenie wstępne BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiej weryfikacji posiadanej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP.

Kiedy odbywa się najbliższe szkolenie wstępne BHP w Warszawie? Szkolenia wstępne BHP realizowane przez platformę do kursów online – pracownik może zapoznać się z materiałem w dowolnym momencie, a po rozwiązaniu krótkiego i prostego testu uzyskuje kartę szkolenia wstępnego. Karta szkolenia wstępnego jest wysyłana pocztą do pracodawcy i powinna być przechowywana w aktach osobowych.

Sprawdź szkolenie wstępne BHP online! oraz inne szkolenia BHP online.

Szkolenie wstępne BHP po angielsku

Szkolenie wstępne powinno odbyć się w języku zrozumiałym przez pracownika. Na szczęście na rynku są łatwodostępne i przede wszystkich korzystne cenowo szkolenia wstępne po angielsku. E-szkolenie BHP po angielsku (OHS training) kosztuje jedynie 60 zł od osoby. Forma e-learningowa umożliwia samodzielną naukę i przechodzenie przez ekrany zawierające treść szkolenia, przykłady, filmy i ilustracje. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenie okresowe BHP

Pierwsze pytania, które zazwyczaj słyszymy od osób zastanawiających się, kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP to ile jest ważne szkolenie okresowe BHP. Najpierw określmy jednak, kiedy należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi się odbyć w ciągu roku od zatrudnienia lub w przypadku osób kierujących – max. 6 miesięcy od szkolenia wstępnego / od daty zatrudnienia. Po przejściu szkolenia, a co za tym idzie aktualizacji wiedzy i zaznajomienia z nowymi przepisami i regulacjami wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenie okresowe BHP jest ważne:

1 rok w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. pracę na wysokości),

3 lata w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i in. (nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia),

5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i pracodawców.

Przed upływem roku, 3 lub 5 lat szkolenie okresowe BHP musi zostać przeprowadzone ponownie.

Wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być odnotowywane w aktach osobowych pracownika. Szkolenie okresowe BHP zakończone jest egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku organizator szkolenia wystawia zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego BHP zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia pracownika, nazwę i cel szkolenia, a także ramowy program.

Przepisy w sprawie szkoleń BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 2004, Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

W przypadku szkoleń okresowych BHP pojawia się jeszcze jedno ważne zagadnienie – kto może prowadzić szkolenia okresowe BHP i kto może być organizatorem szkoleń okresowych BHP.

Szkolenia okresowe BHP mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedze i doświadczenie. Nic więcej w przepisach nie jest uregulowane. Zdaniem Katarzyny Prokopowicz, Wicedyrektor Ośrodka Szkolenia BHP, absolutne minimalne wymagania, których powinien żądać organizator od prowadzącego szkolenie to: studia podyplomowe lub tytuł technika BHP lub tytuł magistra prawa, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz aktualne szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP.

Uwaga! Pracownik służby BHP nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych BHP!

Organizatorem szkoleń okresowych BHP nie może być każdy – jest to ściśle regulowane przepisami prawa:

Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego

Szkoła ponadpodstawowa

Podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)

Stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy

Przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenie BHP ma formę e-learningową. Cena szkolenia okresowego BHP zależy od stanowiska. Szkolenie BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiego egzaminu końcowego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Szkolenie okresowe BHP online dla kierowników, pracodawców, administracji, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także nauczycieli, weterynarzy, lekarzy i pracowników ochrony zdrowia jest dopuszczalne prawnie.

Szkolenie okresowe BHP w formie online nie może być przeprowadzone dla stanowisk robotniczych, ponieważ forma prowadzenia szkolenia (instruktaż) nie jest dopuszczalna w formie online.

Szkolenie okresowe BHP po angielsku

Szkolenie BHP okresowe powinno odbyć się w języku zrozumiałym przez pracownika. Na szczęście na rynku są łatwo dostępne i przede wszystkich korzystne cenowo szkolenia okresowe BHP po angielsku. E-szkolenie BHP po angielsku (OHS training) umożliwia samodzielną naukę i przechodzenie przez ekrany zawierające treść szkolenia, przykłady, filmy i ilustracje (po angielsku). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Masz jakiekolwiek pytania?

Napisz na bhp-cio[email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 600 004 503

Wstępne szkolenia bhp

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenia wstępne) oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Pracownicy podlegający szkoleniom bhp

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy

zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

WAŻNE!

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Zobacz również serwis: BHP

Rodzaje szkoleń

Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń:

Szkolenia wstępne – zorganizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe – są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Prowadzenie instruktażu ogólnego

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u praco dawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne za świadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut.

Polecamy także: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Sposób przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Powinien on obejmować następujące etapy:

rozmowę wstępną instruktora (np. przełożony pracownika, mistrz, brygadzista) z pracownikiem, pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, próbne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania tego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Udokumentowanie odbycia szkolenia wstępnego

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika.

Oprócz ww. oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzenia szkolenia przez pracodawcę

Pracodawca może sam szkolić pracowników we własnym zakładzie pracy, pod warunkiem,

że odbył odpowiednie szkolenie w dziedzinie bhp i jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Szkolenia BHP dla pracowników

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do organizowania szkolenia BHP – to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika.

Szkolenia BHP – kiedy i co jaki czas powinny się odbywać?

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Powtarzalność szkolenia okresowego, nie rzadziej niż Rodzaj zajmowanego w firmie stanowiska pracy Rodzaj szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia podany w minutach Raz na 1 rok Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) Instruktaż na stanowisku pracy i wykład 360 Raz na 3 lata Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze Raz na 5 lat Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 720 Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych 720 Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP 1440 – w tym 180 ćwiczeń Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP 360 Raz na 6 lat Pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono 360 Bez szkoleń okresowych Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka –

Szkolenia BHP a a COVID

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

pracownika przenoszonego na stanowisko;

ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Szkolenie BHP – jakie są ich rodzaje?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP:

wstępne oraz

okresowe.

Ponadto szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinno odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić ten fakt na piśmie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Kiedy powinny odbywać się szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych?

Za sprawą ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Dotychczas pracownicy administracyjno-biurowi odbywali szkolenia okresowe raz na 6 lat.

Według nowych przepisów zwolnieni z okresowych szkoleń BHP zostaną pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości.

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka:

produkcja odzieży,

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych,

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

transport lotniczy,

informacja i komunikacja,

działalność detektywistyczna i ochroniarska,

edukacja,

działalność związana z kulturą, rekreacją i rozrywką,

działalność naukowa i techniczna,

działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

działalność związana z usługami gastronomicznymi,

działalność związana z administracyjną obsługą biura.

W sytuacji, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie okresowe w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE

Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Czy pracodawca zawsze ma obowiązek utworzenia służby BHP?

Liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie decyduje o obowiązku utworzenia służby BHP, która ma za zadanie doradzać i pełnić kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby BHP, natomiast w przypadku zatrudnienia poniżej 100 osób może powierzyć zadania służby jednemu z pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Pracodawca ma możliwość wykonywania zadań służby BHP pod warunkiem, że przejdzie szkolenie uprawniające go do tego. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 10 pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku w związku ze zmianami w Kodeksie pracy pracodawca, który oprócz ukończenia szkolenia, prowadzi działalność, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, ma możliwość przejęcia zadań służby BHP przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Do końca ubiegłego roku limit zatrudnionych, dla których pracodawca zakwalifikowany do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka mógł wykonywać zadania służby BHP po ukończeniu szkolenia, wynosił 20 pracowników.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – czy konieczna?

Kodeks pracy (art. 2091) nakłada również na pracodawcę obowiązek wyznaczenia w obrębie zakładu pracy pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Sposób postępowania w powyższych sytuacjach powinien być przystosowany zarówno do rodzaju oraz zakresu wykonywanej działalności, liczby pracowników (a także pozostałych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy), jak i rodzaju oraz poziomu pojawiających się zagrożeń. W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia tylko pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych, działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać sam.

Pierwsza pomoc – kto i za co odpowiada?

Przepisy nie precyzują szczegółowo zakresu szkoleń, jakie powinny odbyć osoby wyznaczone w firmie do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Stąd też przyjmuje się, że szkolenia kierunkowe dla takich pracowników będą wystarczające w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, oraz że mogą być aktualizowane w ramach zwykłych szkoleń BHP. Poza tym także pierwsze szkolenie w tym zakresie może być zrealizowane na płaszczyźnie wstępnego lub okresowego szkolenia BHP, o ile zostanie ono odpowiednio dostosowane.

Podobne stanowisko zajmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: CIOP), który w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. opracowywaniem i opiniowaniem standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie BHP.

Osoby wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji nie muszą posiadać w tym zakresie specjalistycznych kwalifikacji. Powinny mieć ukończone szkolenie w dziedzinie BHP zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku (w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Szkolenia BHP pracowników – podsumowanie

CIOP objaśnia, iż w ramowych programach szkolenia zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia, została zawarta problematyka dotycząca ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca lub jednostka organizacyjna przeprowadzająca szkolenia BHP powinni zadbać o to, by szkolenie wstępne lub okresowe BHP było przygotowane zgodnie z występującymi w firmie stanowiskami, uwzględniając przy tym szkolenie pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (uzależnione od rodzaju i poziomu zagrożeń, jakie mogą występować w danej jednostce).

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto, każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę powinna przechodzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Częstotliwość takich szkoleń jest różna w zależności od warunków w jakich wykonywana jest praca – mogą to odbywać się co roku lub nawet co 6 lat.

Kto ma obowiązek tworzenia programów instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp?

Co oznacza BHP w pracy?

Co oznacza BHP w pracy? Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie są jego objawy? Ile można pracować przy komputerze i ile przysługuje przerw w pracy?

Płaca minimalna w UE. Parlament Europejski przyjął dyrektywę

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach UE mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych – zdecydował Parlament Europejski w Strasburgu.

Polacy niezbyt chętnie zgłaszają mobbing [dane PIP]

Rośnie świadomość Polaków w kwestii mobbingu, ale nie przekłada się to na realne zgłoszenia do PIP-u.

Co czwarta firma chce zatrudniać, tyle samo planuje redukcje etatów [BADANIE]

24% polskich firm chce od października do grudnia zatrudniać nowych pracowników, ale o redukcji etatów mówi tyle samo przedsiębiorstw – to dane z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup, prezentującego plany rekrutacyjne firm na ostatni kwartał tego roku.

Wynagrodzenie prowizyjne – wady, zalety, możliwość zastosowania

Brak stałego wynagrodzenia może powodować u pracownika obawę, czy otrzyma zapłatę w zadowalającej wysokości. W przypadku trudnych warunków pracy możliwość pozytywnie zakończonych transakcji jest mniejsza niż u innych pracowników, którym przyporządkowano inną grupę docelową klientów, a co za tym idzie wynagrodzenie będzie dużo słabsze.

Płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie do 3600 zł. Jak wpłynie na ZUS i koszty pracodawców?

W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do 3490 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3600 zł brutto. To o 590 zł, czyli prawie o 20 proc. więcej niż obecnie. Jak zmienią się składki ZUS?

Zatrudnianie cudzoziemców – nowa ustawa w 2022 roku

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany 13 września 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z uzasadnienia tego projektu wynika, że ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Co zmieni się w zasadach zatrudniania cudzoziemców?

Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego?

Jakie są różnice pomiędzy specjalnym zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym? Które świadczenie jest wyższe i czy można pobierać je jednocześnie?

Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku

Płaca minimalna 2023 wyższa, niż wcześniej proponowano. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Narodziny dziecka to szczególny moment, z którym wiąże się wiele zmian – w tym również te finansowe. Czy przedsiębiorczynie, które spodziewają się dziecka, mogą liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego – a jeśli tak, to na jakich warunkach?

Najniższa krajowa w 2023 r. – ile wyniesie?

Ile wyniesie tzw. najniższa krajowa w 2023 r.? Rząd podjął decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Re-manualizacja, czyli człowiek zastępuje robota

W dobie powszechnej robotyzacji procesów biznesowych i fascynacji menadżerów firm technologiami Robotic Process Automation (RPA), międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem dra Artura Modlińskiego z Wydziału Zarządzania UŁ, wykazał obecność i znaczenie zjawiska odwrotnego – przejmowania pracy robotów na powrót przez ludzi. Nazwał je re-manualizacją procesów zrobotyzowanych.

ZFŚS. Jak rozłożyć na pracowników koszty wycieczki?

ZFŚS. Jak rozłożyć na pracowników koszty podróży autokarem na wycieczkę?

Czy Niemcy chcą uniknąć napływu obywateli innych państw nie wypłacając świadczeń rodzinnych?

Czy świadczenie rodzinne jest świadczeniem z zakresu pomocy społecznej? Czy prawo do uzyskania świadczenia rodzinnego (przez okres pierwszych trzech miesięcy przebywania w przyjmującym państwie członkowskim UE) jest uzależnione od bycia aktywnym zawodowo i miejsca zamieszkania? Czy możliwe jest nierówne traktowanie ze względu na narodowość przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych, pomimo swobodnego przepływu obywateli UE?

Zmiana minimalnego wynagrodzenia – co z aneksem do umowy?

Każdego roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w związku z tym konieczny jest aneks do umowy o pracę dla osoby, która zarabia tzw. najniższą krajową?

Minimalna stawka godzinowa 2023. Ile wzrośnie i od kiedy?

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. ma wzrosnąć od 1 stycznia do 22,10 zł, a od 1 lipca – 22,50 zł. Zakłada się również wzrost płacy minimalnej w 2023 r. do 3383 zł od stycznia i 3450 zł od lipca.

Wypadki podczas pracy zdalnej i w domu a BHP

Od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Niestety 11 poszkodowanych poniosło w nich śmierć, głównie ze względu na okoliczności określane mianem „nagłe przypadki medyczne”. Czy zasady BHP wdrażane przez pracodawców mogą przełożyć się również na bezpieczne zachowania w domu?

Ulga dla seniora a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa

Ulga dla seniora. Kiedy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa korzystają ze zwolnienia z podatku PIT?

Wynagrodzenie minimalne 2023. O ile i kiedy wzrośnie?

Wynagrodzenie minimalne w 2023 r. za cały etat wzrośnie do 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca. W dniu 13 września zapadnie oficjalna decyzja rządu.

Co to jest mobbing i jak można z nim walczyć?

Mobbing, hejt, dyskryminacja czy molestowanie – to coraz częściej występujące zjawiska społeczne, szczególnie w zatrudnieniu. Nie należy ich jednak mylić. Co to jest mobbing i jak można z nim walczyć? Jakie konsekwencje mogą spotkać mobbera? Jak się bronić przed mobbingiem i jakie uprawnienia ma osoba mobbingowana?

Umowy nieoskładkowane mają zniknąć

Dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane. Chodzi o to, by rynek pracy był rynkiem pracownika, a za pracowników były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Składki KRUS w IV kwartale 2022 r.

KRUS podał wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r.

Pracownik z Ukrainy ponad 183 dni w Polsce. Jakie obowiązki pracodawcy?

Pracownicy z Ukrainy. 25 sierpnia minęło 183 dni od momentu, gdy do Polski zaczęli masowo przybywać uchodźcy z Ukrainy. Oznacza to, że właśnie mija okres, w którym nie podlegają oni pod polską jurysdykcję podatkową. Jakie obowiązki w związku mają pracodawcy zatrudniający Ukraińców?

Połowa Polaków nie czuje wsparcia swojego przełożonego

Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce” firmy ADP, 4 na 10 Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi ankietowany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).

Już 185 firm na świecie wdrożyło holakrację. Na liście jest 5 polskich organizacji

Brak przełożonego dla niektórych jest spełnieniem marzeń. Holakracja, forma zarządzania, która to umożliwia, zyskuje coraz bardziej na popularności. Jakie są przyczyny jej sukcesu i jakie niesie korzyści dla firm?

Programy szkoleń

Pracownicy wykonujący prace przy docieplaniu budynków zaliczani są do grupy pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym. Pracownicy ci powinni być poddawani szkoleniom okresowym bhp nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak mając na uwadze, że pracownicy docieplający budynki wykonywać będą prace na wysokości wówczas powinni odbywać szkolenia okresowe bhp, jako osoby wykonujące prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, nie rzadziej niż raz w roku. Jak każde szkolenie bhp tak również i to powinno być przeprowadzane według opracowanego w tym celu programu. Pomocny w realizacji tego zadania będzie, przygotowany przez ekspertów Portalu BHP przykładowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych przy pracach dociepleniowych.

[Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w zakresie bhp]

§ 7. [Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w zakresie bhp]

1. 10 Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.

2. Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3.

3. Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

Ramowe programy szkoleń

Ramowy program instruktażu ogólnego – tutaj Ramowy program instruktażu stanowiskowego – tutaj

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – tutaj Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych – tutaj

Ramowy program szkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami – tutaj Ramowy program szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP – tutaj Ramowy program szkolenia dla pracowników inżynieryjno- technicznych – tutaj

Ramowy program szkolenia dla pracowników służby BHP- tutaj Przykładowy program szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych – tutaj키워드에 대한 정보 szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp

다음은 Bing에서 szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk

 • Szkolenie wstępne BHP
 • Szkolenie wstępne ogólne BHP
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Instruktaż ogólny BHP
 • Szkolenie stanowiskowe BHP

Szkolenie #wstępne #BHP #P.W. #LJM #Leszek #Maruszczyk


YouTube에서 szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Szkolenie wstępne BHP P.W. LJM Leszek Maruszczyk | szczegółowy program szkolenia wstępnego bhp, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Take Away 뜻 | 사전에 없는 필수 단어 Takeaway의 정확한 뉘앙스 (미국 회사에서 정말 많이 써요~) 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Leave a Comment