Synchronizacja Czasu Na Stacji Roboczej | How Computers Synchronize Their Clocks – Ntp And Ptp Explained 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “synchronizacja czasu na stacji roboczej – How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Gary Explains 이(가) 작성한 기사에는 조회수 29,684회 및 좋아요 1,615개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

synchronizacja czasu na stacji roboczej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained – synchronizacja czasu na stacji roboczej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

It is important for computers to know the correct time. Everything from online shopping to stock market trades rely on accurate time keeping. But how do computers know what time it is? Here is a quick look at how computers synchronize their clocks including a look at NTP and PTP.
Introduction to Android app development: https://www.dgitacademy.com\r
\r
Let Me Explain T-shirt: https://teespring.com/gary-explains-let-me-explain-2\r
\r
Twitter: https://twitter.com/garyexplains\r
Instagram: https://www.instagram.com/garyexplains/\r
\r
#garyexplains

synchronizacja czasu na stacji roboczej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Synchronizacja czasu na komputerach w domenie – jak ustawić?

Jak ustawić synchronizacje czasu? W Active Directory używamy Usługą Czasu Systemu Windows do synchronizacji zegara: W32Time; Wszystkie maszyny członkowskie …

+ 더 읽기

Source: www.quantumsoft.pl

Date Published: 4/5/2022

View: 5075

synchronizacja czasu na stacji roboczej – Novell – elektroda.pl

Mam w firmie mała sięć Novell 5 stacje robocze na w98 i xp Do tej … Innymi słowy nie synchronizuje czasu tej stacji roboczej z serwerem.

+ 여기에 표시

Source: www.elektroda.pl

Date Published: 2/15/2021

View: 2678

Rozwiązywanie problemów z usługą czasu systemu Windows

Nie oznacza to jednak, że każdy komputer w domenie synchronizuje swój zegar bezpośrednio z emulatorem kontrolera PDC. Inne kontrolery domen (DC) …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.dell.com

Date Published: 3/3/2022

View: 3057

Synchronizacja czasu dla maszyn wirtualnych z systemem …

Istnieją trzy opcje konfigurowania synchronizacji czasu dla maszyn wirtualnych z systemem Windows hostowanych na platformie Azure: Czas hosta i …

+ 더 읽기

Source: docs.microsoft.com

Date Published: 1/13/2022

View: 8453

Synchronizacja czasu stacji roboczej w windows 10. Serwer

Synchronizacja czasu stacji roboczej w windows 10. Serwer: win 2012R2, domena. (Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.) f***@gmail.com.

+ 더 읽기

Source: pl.comp.sieci.narkive.com

Date Published: 5/19/2022

View: 9299

Jak wymusić synchronizację czasu systemu Windows z …

Związane z: Jak naprawić system Windows pokazujący niewłaściwy czas. Polecenie synchronizacji czasu w systemie Windows. Aby wymusić czas synchronizacji w …

+ 여기에 표시

Source: soundartifacts.com

Date Published: 4/13/2021

View: 9443

IT Professional / Stacje robocze / W służbie czasu – protokoły i …

Precise Time Protocol). Opublikowany przez IEEE w 2002 r. standard PTP pozwala na utrzymanie bardzo precyzyjnej synchronizacji czasu w sieciach …

+ 여기에 보기

Source: www.it-professional.pl

Date Published: 6/14/2022

View: 9375

Serwer czasu Windows 2008 R2, synchronizacja na stacjach …

Wymuszamy, aby nasz kontroler domeny był źródłem czasu dla stacji roboczych. w32tm /config /reliable:yes net start w32time. W logach …

+ 여기에 보기

Source: beitadmin.pl

Date Published: 5/12/2022

View: 4859

주제와 관련된 이미지 synchronizacja czasu na stacji roboczej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

How Computers Synchronize Their Clocks - NTP and PTP Explained
How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained

주제에 대한 기사 평가 synchronizacja czasu na stacji roboczej

 • Author: Gary Explains
 • Views: 조회수 29,684회
 • Likes: 좋아요 1,615개
 • Date Published: 2021. 9. 2.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=WX5E8x3pYqg

Synchronizacja czasu na komputerach w domenie

Synchronizacja czasu na komputerach w domenie – jak ustawić?

Synchronizacja czasu w domenie – jak ustawić i dlaczego to takie ważne?

W Active Directory synchronizacja czasu ma ogromne znaczenie, choćby ze względu na czas ważności biletu Kerberos wykorzystywanego do uwierzytelnienia. Z tego względu czas na wszystkich komputerach i serwera w domenie powinien być jednakowy aby uniknąć różnych problemów z logowaniem lub uruchamianiem programów korzystających z sieci.

Jak ustawić synchronizacje czasu?

W Active Directory używamy Usługą Czasu Systemu Windows do synchronizacji zegara: W32Time Wszystkie maszyny członkowskie synchronizują się z dowolnego kontrolera domeny, W domenie, wszystkie kontrolery domeny synchronizują się z PDC Emulator (Primary Domain Controlerr) z tej domeny: używając NT5DS

Podstawowy kontroler domeny (PDC) powinien synchronizować z dowolnym kontrolerem domeny nadrzędnej: za pomocą protokołu NTP, (o ile mamy jakąś domenę nadrzędną w innym przypadku pkt 5) Emulator Podstawowego Kontrolera Domeny (PDC) domeny głównej w lesie należy zsynchronizować z zewnętrznym serwerem czasu (może być to urządzenie zegar, router, inny serwer autonomiczny, internetowym serwerem czasu …

Ale w jaki sposób skonfigurować czas w moim Active Directory?

Cóż, to proste! Normalnie powinno być ustawione prawidłowo, o ile nie zmodyfikowaliśmy tego wcześniej.

W przeciwnym razie możemy zrobić zapewnić pewne narzędzia, które: w32tm.exe narzędzia wiersza polecenia i GPO

Korzystanie w32tm.exe Uruchom następujące polecenie na emulatorze PDC: w32tm / config / manualpeerlist: serwer czasu /syncfromflags:manual /reliable:yes /update (gdzie serwer czasu jest -oddzielone spacją lista serwerów czasu.) Gdy to zrobisz, uruchom ponownie usługę W32Time. Uruchom następujące polecenie na wszystkich pozostałych DC (które nie są PDC): w32tm /config /syncfromflags:domhier /update Gdy to zrobisz, uruchom ponownie usługę W32Time.

synchronizacja czasu na stacji roboczej

Mam w firmie mała sięć Novell 5stacje robocze na w98 i xpDo tej pory wszystko działało w miarę sprawnie ale…zamieniono kolejny komputer w98 na XP i wystąpił kłopot z czasem.Mianowicie po przekroczeniu 12 w nocy konieczne jest przestawienie daty o jeden dzień do tyłu. (po prostu towar przyjęty w nocy musi być wprowadzony do systemu z dniem wcześniejszym – ale tu nie o to chodzi)Data jest przestawiana jedynie na jadnej stacji roboczej pod XP (i dotyczy tylko tej stacji).po wprowadzeniu danych magazynier wyłącza kompa i idzie do domciu. po wyspaniu sie przychodzi włącza kompa luguje się do sieci a tu zonk.Data jest cofnięta do tyłu o 1 dzień. Innymi słowy nie synchronizuje czasu tej stacji roboczej z serwerem.klient novella ma numer 4.91.0.20050216 (polski) a w zaawansowanych ustawieniach klienta jest włączona opcja synchronizuj czas.Gdzie jeszcze może być ustawienie synchronizacji czasu stacji roboczej serwera??? Czy novell pamięta ustawienia dla danego usera tzn że pamięta że w tym dniu on zmienił datę i po ponownym zalogowaniu odtwarza to? jeżeli tak to jak to usunąć?ewentualnie jaka komendę wpisać w skrypt logowania aby wymusić zsynchronizowanie czasu stacji roboczej z serwerem?

Troubleshooting the Windows Time Service

The Windows Time service is important in Active Directory. By default, Kerberos authentication requires that the clocks on all machines in the domain be synchronized to within five minutes of each other when corrected for time-zone differences and Daylight Saving Time. Machines whose clocks are outside this range cannot authenticate and therefore will have no access to domain resources.

Within an AD domain, the domain controller (DC) holding the PDC Emulator FSMO role is the primary time server for the entire domain. This does not mean that every machine in the domain synchronizes its clock directly with the PDC Emulator, however. Other DCs synchronize with the PDC Emulator, while member servers and clients can sync with any DC. In this hierarchy, the PDC Emulator should be the only machine that is configured to sync with an external time source, such as a public NTP server. Everything else in the domain should be configured to synchronize with AD. Any other configuration may result in a loss of clock synchronization.

Determine the extent of the problem

The first step in troubleshooting a Windows Time service issue should be to determine how many machines are affected. If the time is incorrect on only one machine, the steps that are required to fix the problem will be different from the steps required to fix a domain-wide time issue.

If only a few machines are affected

If the affected machine is running Windows Vista or later, run w32tm /query /source at a command prompt to determine the time source of the affected machine. An external time source should only be listed if this command is run on the PDC Emulator; otherwise, the command should output the name of a DC in the domain. The w32tm /query /status command also shows the machine’s time source, and other potentially useful information. The /verbose switch provides even more information. As with the first command, these switches are only available on machines running Windows Vista or later. If the correct time source is listed, you can use w32tm /resync to attempt to resynchronize the machine’s clock with the time source. Adding the /rediscover switch to this command causes the machine to first attempt to discover network time sources, then attempt a resync. To change the machine’s time source, you can use one of two commands:

w32tm /config /syncfromflags:DOMHIER /update configures the machine to use the domain hierarchy (AD) as its time source.

w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist: /update configures the machine to use the time servers in as its time source. NOTE: If multiple time servers are specified in , they must be separated by spaces, and the entire list must be enclosed in quotation marks.

If the entire domain is affected

If the time is incorrect on all machines in the domain, the PDC Emulator is likely the source of the problem. Run the netdom query fsmo command on a DC to determine which DC holds the PDC Emulator role. Run w32tm /query /source from a command prompt on the PDC Emulator to ensure that it is configured to synchronize with an external time source. The PDC Emulator should never be configured to synchronize with the domain, since it is the domain’s primary time source. If the PDC Emulator is a virtual machine (VM), disable guest-host clock synchronization. The procedure for doing this depends on the operating system running on the virtualization host. To configure the PDC Emulator to sync with one or more external time servers, use the following command:

w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist: /update NOTE: If multiple time servers are specified in , they must be separated by spaces, and the entire list must be enclosed in quotation marks.

Windows Time service registry settings

The w32tm commands that are specified in the above procedures make changes to the Windows Time service registry values, which are all located under the following registry key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time

It is possible to set these values manually rather than using w32tm commands, of course. If you choose to do so, the following sites may prove useful:

Group Policy

If you make changes to the Windows Time service using w32tm commands or using the registry, but those changes do not take effect at all or take effect for only a short time before reverting to their previous values, there may be a Group Policy Object (GPO) overriding your changes. Group Policy settings for the Windows Time service include many of the same items that can be configured using the registry or w32tm commands. These settings can be found in the following location:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Windows Time Service

Reset the Windows Time service registry values to default settings

If all else fails, this procedure resets the Windows Time service to its default settings:

Synchronizacja czasu dla maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformie Azure – Azure Virtual Machines

Spis treści

Synchronizacja czasu dla maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformie Azure

Artykuł

08/12/2022

Czas czytania: 7 min

Współautorzy: 10

W tym artykule

Dotyczy: ✔️ Maszyny wirtualne z systemem Windows — elastyczne zestawy ✔️ ✔️ skalowania jednolite zestawy skalowania

Synchronizacja czasu jest ważna dla zabezpieczeń i korelacji zdarzeń. Czasami jest używana do implementacji transakcji rozproszonych. Dokładność czasu między wieloma systemami komputerów jest osiągana przez synchronizację. Na synchronizację może mieć wpływ wiele elementów, w tym ponowny rozruch i ruch sieciowy między źródłem czasu a komputerem pobierającym czas.

Platforma Azure jest teraz wspierana przez infrastrukturę działającą Windows Server 2016. Windows Server 2016 ulepszono algorytmy używane do poprawiania czasu i warunku zegara lokalnego do synchronizacji z utc. Windows Server 2016 również ulepszoną usługę VMICTimeSync, która określa sposób synchronizacji maszyn wirtualnych z hostem w celu uzyskania dokładnego czasu. Ulepszenia obejmują dokładniejszy początkowy czas uruchamiania maszyny wirtualnej lub przywracania maszyny wirtualnej i korekty opóźnienia przerwań dla przykładów dostarczonych do czasu systemu Windows (W32time).

Uwaga Aby zapoznać się z krótkim omówieniem usługi Czas systemu Windows, zapoznaj się z tym ogólnym wideo z omówieniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokładny czas Windows Server 2016.

Omówienie

Dokładność zegara komputera jest mierzona w sposobie, w jaki zegar komputera jest do standardu czasu uniwersalnego koordynowanego (UTC). UTC jest definiowana przez międzynarodową próbkę precyzyjnych zegarów atomowych, które mogą być wyłączone tylko przez jedną sekundę od 300 lat. Jednak odczytywanie czasu UTC bezpośrednio wymaga wyspecjalizowanego sprzętu. Zamiast tego serwery czasu są synchronizowane z czasem UTC i są dostępne z innych komputerów w celu zapewnienia skalowalności i niezawodności. Każdy komputer ma uruchomioną usługę synchronizacji czasu, która wie, jakiego czasu używać serwerów i okresowo sprawdza, czy zegar komputera musi być poprawiony i dostosowuje czas w razie potrzeby.

Hosty platformy Azure są synchronizowane z wewnętrznymi serwerami czasu firmy Microsoft, które zajmują czas z urządzeń firmy Microsoft Stratum 1 z antenami GPS. Maszyny wirtualne na platformie Azure mogą zależeć od hosta, aby przekazać dokładny czas (czas hosta) do maszyny wirtualnej lub maszynę wirtualną bezpośrednio uzyskać czas z serwera czasu lub kombinację obu tych elementów.

Interakcje maszyn wirtualnych z hostem mogą również mieć wpływ na zegar. Podczas konserwacji chroniącej pamięć maszyny wirtualne są wstrzymywane przez maksymalnie 30 sekund. Na przykład przed rozpoczęciem konserwacji zegar maszyny wirtualnej pokazuje 10:00:00 i trwa 28 sekund. Po wznowieniu działania maszyny wirtualnej zegar na maszynie wirtualnej będzie nadal pokazywał wartość 10:00:00, co oznaczałoby wyłączenie 28 sekund. Aby rozwiązać ten problem, usługa VMICTimeSync monitoruje, co dzieje się na hoście i monituje o wprowadzenie zmian na maszynach wirtualnych w celu zrekompensowania.

Usługa VMICTimeSync działa w trybie próbki lub synchronizacji i będzie wpływać tylko na zegar do przodu. W trybie próbki, który wymaga uruchomienia usługi W32time, usługa VMICTimeSync sonduje hosta co 5 sekund i udostępnia próbki czasu do W32time. Około co 30 sekund usługa W32time zajmuje ostatni raz próbkę i używa jej do wpływania na zegar gościa. Tryb synchronizacji jest aktywowany, jeśli gość został wznowiony lub jeśli zegar gościa dryfuje ponad 5 sekund za zegarem hosta. W przypadkach, gdy usługa W32time jest prawidłowo uruchomiona, ten ostatni przypadek nigdy nie powinien się zdarzyć.

Bez pracy synchronizacji czasu zegar na maszynie wirtualnej będzie gromadzić błędy. Jeśli istnieje tylko jedna maszyna wirtualna, efekt może nie być znaczący, chyba że obciążenie wymaga bardzo dokładnego przechowywania czasu. Jednak w większości przypadków mamy wiele połączonych maszyn wirtualnych, które wykorzystują czas do śledzenia transakcji, a czas musi być spójny w całym wdrożeniu. Gdy czas między maszynami wirtualnymi jest inny, można zobaczyć następujące efekty:

Uwierzytelnianie zakończy się niepowodzeniem. Protokoły zabezpieczeń, takie jak Kerberos lub technologia zależna od certyfikatów, polegają na spójnym czasie w systemach.

Bardzo trudno jest ustalić, co się stało w systemie, jeśli dzienniki (lub inne dane) nie zgadzają się na czas. To samo zdarzenie wyglądałoby tak, jakby miało miejsce w różnych momentach, co utrudnia korelację.

Jeśli zegar jest wyłączony, rozliczenia mogą być obliczane niepoprawnie.

Najlepsze wyniki dla wdrożeń systemu Windows są osiągane przy użyciu Windows Server 2016 jako systemu operacyjnego gościa, co zapewnia możliwość korzystania z najnowszych ulepszeń synchronizacji czasu.

Opcje konfiguracji

Istnieją trzy opcje konfigurowania synchronizacji czasu dla maszyn wirtualnych z systemem Windows hostowanych na platformie Azure:

Czas hosta i time.windows.com. Jest to domyślna konfiguracja używana w obrazach Azure Marketplace.

Tylko host.

Użyj innego, zewnętrznego serwera czasu z czasem hosta lub bez niego. W przypadku tej opcji postępuj zgodnie z przewodnikiem Konfigurowanie maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows przy użyciu zewnętrznego źródła NTP .

Użyj wartości domyślnej

Domyślnie obrazy maszyn wirtualnych systemu operacyjnego Windows są skonfigurowane do synchronizacji z dwóch źródeł w32time:

Dostawca NtpClient, który pobiera informacje z time.windows.com.

Usługa VMICTimeSync używana do przekazywania czasu hosta do maszyn wirtualnych i dokonywania poprawek po wstrzymaniu maszyny wirtualnej w celu przeprowadzenia konserwacji. Hosty platformy Azure używają urządzeń z systemem Stratum 1 firmy Microsoft, aby zachować dokładny czas.

w32time preferuje dostawcę czasu w następującej kolejności priorytetu: poziom warstwy, opóźnienie katalogu głównego, rozproszenie korzenia, przesunięcie czasu. W większości przypadków w32time na maszynie wirtualnej platformy Azure wolisz czas hosta ze względu na ocenę, aby porównać oba źródła czasu.

W przypadku maszyn przyłączonych do domeny sama domena ustanawia hierarchię synchronizacji czasu, ale katalog główny lasu nadal musi zająć trochę czasu, a poniższe zagadnienia nadal będą miały wartość true.

Tylko host

Ponieważ time.windows.com jest publicznym serwerem NTP, synchronizacja czasu z nim wymaga wysyłania ruchu przez Internet, różne opóźnienia pakietów mogą negatywnie wpłynąć na jakość synchronizacji czasu. Usunięcie time.windows.com przez przełączenie na synchronizację tylko na hoście może czasami poprawić wyniki synchronizacji czasu.

Przełączanie na synchronizację czasową tylko na hoście ma sens, jeśli występują problemy z synchronizacją czasu przy użyciu konfiguracji domyślnej. Wypróbuj synchronizację tylko na hoście, aby sprawdzić, czy poprawi to synchronizację czasu na maszynie wirtualnej.

Zewnętrzny serwer czasu

Jeśli masz określone wymagania dotyczące synchronizacji czasu, istnieje również możliwość korzystania z serwerów czasu zewnętrznego. Zewnętrzne serwery czasu mogą zapewnić określony czas, który może być przydatny w scenariuszach testowych, zapewniając jednolitość czasu z maszynami hostowanymi w centrach danych firm innych niż Microsoft lub obsługę sekund przestępnych w specjalny sposób.

Możesz połączyć serwery zewnętrzne z usługą VMICTimeSync i vmICTimeProvider, aby zapewnić wyniki podobne do konfiguracji domyślnej.

Sprawdź konfigurację

Sprawdź, czy dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany do używania jawnych serwerów NTP (NTP) lub synchronizacji czasu domeny (NT5DS).

w32tm /dumpreg /subkey:Parameters | findstr /i “type”

Jeśli maszyna wirtualna korzysta z protokołu NTP, zostaną wyświetlone następujące dane wyjściowe:

Value Name Value Type Value Data Type REG_SZ NTP

Aby sprawdzić, jakiego serwera czasu używa dostawca czasu NtpClient, w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz:

w32tm /dumpreg /subkey:Parameters | findstr /i “ntpserver”

Jeśli maszyna wirtualna używa wartości domyślnej, dane wyjściowe będą wyglądać następująco:

NtpServer REG_SZ time.windows.com,0x8

Aby sprawdzić, jakiego dostawcy czasu jest obecnie używany.

w32tm /query /source

Oto dane wyjściowe, które można zobaczyć i co to znaczy:

time.windows.com — w konfiguracji domyślnej w32time będzie pobierać czas z time.windows.com. Jakość synchronizacji czasu zależy od łączności z Internetem i ma to wpływ na opóźnienia pakietów. Jest to zwykłe dane wyjściowe, które można uzyskać na maszynie fizycznej.

— w konfiguracji domyślnej w32time będzie pobierać czas z time.windows.com. Jakość synchronizacji czasu zależy od łączności z Internetem i ma to wpływ na opóźnienia pakietów. Jest to zwykłe dane wyjściowe, które można uzyskać na maszynie fizycznej. Dostawca synchronizacji czasu IC maszyny wirtualnej — maszyna wirtualna synchronizuje czas z hosta. Są to zwykłe dane wyjściowe, które można uzyskać na maszynie wirtualnej uruchomionej na platformie Azure.

— maszyna wirtualna synchronizuje czas z hosta. Są to zwykłe dane wyjściowe, które można uzyskać na maszynie wirtualnej uruchomionej na platformie Azure. Serwer domeny — bieżący komputer znajduje się w domenie, a domena definiuje hierarchię synchronizacji czasu.

Inny serwer — w32time został jawnie skonfigurowany do pobierania czasu z tego innego serwera. Jakość synchronizacji czasu zależy od jakości serwera czasu.

Lokalny zegar CMOS — zegar jest niezsynchronizowany. Te dane wyjściowe można uzyskać, jeśli w32time nie miał wystarczająco dużo czasu, aby rozpocząć po ponownym uruchomieniu lub gdy wszystkie skonfigurowane źródła czasu są niedostępne.

Włączanie synchronizacji tylko do czasu hosta

Platforma Azure stale pracuje nad poprawą synchronizacji czasu na hostach i może zagwarantować, że cały czas infrastruktury synchronizacji jest kolokowany w centrach danych należących do firmy Microsoft. Jeśli masz problemy z synchronizacją czasu z domyślną konfiguracją, która woli używać time.windows.com jako źródła czasu podstawowego, możesz użyć następujących poleceń, aby wyrazić zgodę na synchronizację czasu tylko na hoście.

Oznacz dostawcę VMIC jako włączonego.

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\VMICTimeProvider /v Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f

Oznacz dostawcę NTPClient jako wyłączonego.

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpClient /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

Uruchom ponownie usługę w32time.

net stop w32time && net start w32time

maszyny wirtualne Windows Server 2012 i R2

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 mają inne ustawienia domyślne synchronizacji czasu. Domyślnie w32time jest skonfigurowany w sposób, który preferuje niskie obciążenie usługi w czasie.

Jeśli chcesz przenieść wdrożenia Windows Server 2012 i 2012 R2, aby użyć nowszych ustawień domyślnych, które preferują dokładny czas, możesz zastosować następujące ustawienia.

Zaktualizuj interwały sondowania w32time i aktualizacji, aby dopasować je do ustawień Windows Server 2016.

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Config /v MinPollInterval /t REG_DWORD /d 6 /f reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Config /v MaxPollInterval /t REG_DWORD /d 10 /f reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Config /v UpdateInterval /t REG_DWORD /d 100 /f w32tm /config /update

Aby w32time można było używać nowych interwałów sondowania, należy oznaczyć serwery NtpServer jako używane. Jeśli serwery są oznaczone maską 0x1 bitflag, spowoduje to zastąpienie tego mechanizmu i w32time zamiast tego będzie używane SpecialPollInterval . Upewnij się, że określone serwery NTP używają flagi 0x8 lub w ogóle nie flagi:

Sprawdź, jakie flagi są używane dla serwerów NTP.

w32tm /dumpreg /subkey:Parameters | findstr /i “ntpserver”

Następne kroki

Poniżej znajdują się linki do dodatkowych szczegółów dotyczących synchronizacji czasu:

Jak wymusić synchronizację czasu systemu Windows z poleceniem

Od czasu do czasu system Windows może zachowywać się śmiesznie i wyświetlać niewłaściwy czas. Jeśli tak się stanie, możesz wymusić synchronizację czasu systemu Windows za pomocą jednego polecenia. Pokażę ci jak.

Uwaga: Aby użyć polecenia synchronizacji czasu w systemie Windows, musisz mieć uprawnienia administratora. Jeśli nie masz uprawnień administratora, użyj drugiej alternatywnej metody.

Związane z: Jak naprawić system Windows pokazujący niewłaściwy czas.

Polecenie synchronizacji czasu w systemie Windows

Aby wymusić czas synchronizacji w systemie Windows z wierszem polecenia, wystarczy wykonać polecenie w jednym wierszu.

Najpierw otwórz menu Start, wyszukaj „Wiersz polecenia”, kliknij wynik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”.

W oknie wiersza polecenia uruchomnastępujące polecenie. Zaraz po wykonaniu polecenia system Windows ponownie zsynchronizuje czas na podstawie bieżącej strefy czasowej. Jeśli się zastanawiasz, strefa czasowa jest ustawiana automatycznie w zależności od Twojej lokalizacji. Ponadto szczegóły czasu są aktualizowane z domyślnego internetowego serwera Tim Windows time.windows.com.

w32tm /resync

Jeśli system Windows znajduje się w domenie, powyższe polecenie może nie działać. W takich sytuacjach użyj poniższego polecenia.

w32tm /domain

Uwaga: Czasami możesz zobaczyć „Komputer nieresynchronizacja, ponieważ brak danych o czasie “błąd. Jest to dość powszechne. Zwłaszcza w Windows 7 i 8. Po prostu spróbuj wykonać polecenie wiele razy i powinno ono ostatecznie działać.

Jak powiedziałem wcześniej, Windows używa time.windows.com jako domyślny serwer czasu. Jeśli ten serwer czasu nie działa dla Ciebie lub chcesz użyć innego niestandardowego serwera czasu, możesz to zrobić.

Otwórz wiersz polecenia jako administrator i wykonaj następujące polecenie. Nie zapomnij wymienić time.server.url.com z rzeczywistym adresem URL serwera czasu. Możesz użyć Projekt puli NTP znaleźć adresy serwerów czasu różnych krajów i miejsc.

w32tm /config /update /manualpeerlist: time.server.url.com

Natychmiast po wykonaniu polecenia system Windows uzyska dostęp do tego serwera czasu, pobierze czas i zsynchronizuje go z systemem.

To jest to. Jest to polecenie synchronizacji czasu systemu Windows.

Alternatywny sposób synchronizacji czasu w systemie Windows 10

Alternatywnie możesz również zsynchronizować czas za pomocąAplikacja Ustawienia systemu Windows 10. W rzeczywistości, w porównaniu z wierszem poleceń lub narzędziem do ustawiania starych czasów, nowe opcje w Ustawieniach komputera są znacznie łatwiejsze do dostępu i korzystania.

Aby zsynchronizować czas za pomocą aplikacji Ustawienia, najpierw otwórz aplikację Ustawienia, naciskając skrót klawiaturowy Zdobyć + ja .

W aplikacji Ustawienia przejdź do strony „Czas i język -> Data i czas”. W prawym panelu kliknij przycisk „Synchronizuj” w sekcji Synchronizuj swój zegar.

Natychmiast po kliknięciu przycisku system Windows uruchomi sięzsynchronizuj czas. Ponownie, jak powiedziałem wcześniej, system Windows używa domyślnego serwera czasu do synchronizacji czasu. Jeśli chcesz zsynchronizować czas przez inny serwer, użyj powyższego polecenia, aby zsynchronizować czas systemu Windows.

Mam nadzieję, że to pomaga. Skomentuj poniżej, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z powyższymi metodami. Postaram się w jak największym stopniu pomóc.

W przypadku podwójnego uruchamiania systemu Windows z innym systemem Linux, Windows i Linux mogą pokazywać różne czasy z innych powodów. Postępuj zgodnie z połączonym postem, aby rozwiązać ten problem.

W służbie czasu – protokoły i urządzenia

Nasze potoczne rozumienie czasu sprawia, że lekceważymy znaczenie utrzymywania w systemach formalnych dokładnego, identyfikowalnego z globalnym wzorcem czasu. Tymczasem w świecie systemów informatycznych, będących z nielicznymi wyjątkami elementem ogólnoświatowej sieci informatycznej, poprawne, czyli i jednolite datowanie ma istotne znaczenie dla ich funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z niejednoznacznością datowania jest przyjęcie w miejsce kryterium daty kryterium kolejności zdarzeń. Takiego kryterium używają informatyczne systemy giełdowe – moment transakcji jest rejestrowany, lecz o kolejności transakcji decyduje kolejność zgłoszeń, a nie data. Dostęp do skal czasu odtwarzających UTC uzyskuje się powszechnie za pośrednictwem: protokołu NTP, sygnału GPS, radiowych sygnałów czasu nadawanych na falach długich czy sygnałów telefonii komórkowej.

> NTP

Za światowy standard synchronizacji czasu w urządzeniach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych powszechnie uznawany jest Network Time Protocol. NTP to protokół komunikacyjny przeznaczony do synchronizacji zegarów systemów komputerowych za pośrednictwem sieci. Implementacja protokołu NTP dla konkretnych systemów operacyjnych wymaga sprzęgnięcia na niskim poziomie jądra systemu operacyjnego. Czas lokalny tworzony jest przez system poprzez dodanie stosownego przesunięcia uwzględniającego lokalną strefę czasową. NTP zawiera mechanizmy zapewniające wysoką niezawodność oraz odporność na zmienne opóźnienia w przesyłaniu pakietów. Standardy NTP opisują między innymi: hierarchiczną architekturę struktury dystrybucji czasu, protokoły transmisji stempli czasowych, algorytmy synchronizacji, algorytmy szyfrowania transmisji.

Wszystkie urządzenia korzystające z usługi synchronizacji za pomocą tego protokołu są przydzielone do jednej z czterech warstw określającej poziom w hierarchii źródeł synchronizacji czasu. Na poziomie najwyższym (Stratum 0) znajdują się znane i ogólnodostępne serwery czasu renomowanych laboratoriów utrzymania czasu (NIST, USNO, PTB, NPL) oraz systemy nawigacji satelitarnej, np. GPS. Źródła czasu pracujące na najwyższym poziomie hierarchicznym Stratum 0 wyznaczają czas z dokładnością nanosekundową oraz dodatkowo mogą synchronizować się ze sobą. Czas propagacji pakietu niosącego informację o czasie podlega w sieciach pakietowych znacznym zmianom, dlatego użytkowa dokładność odtworzonego w komputerze czasu jest o sześć–siedem rzędów wielkości mniejsza.

Można wyróżnić trzy tryby konfiguracji urządzenia korzystającego z protokołu NTP. W pierwszym urządzenie, oprócz tego, że będzie synchronizowało się z wybranym wzorcem, będzie też umożliwiało innym urządzeniom synchronizację z nim (tryb unicast). Jest to tryb serwera, dzięki któremu w przypadku np. kilku redundantnych urządzeń można mieć gwarancję stałej dostępności któregokolwiek. Drugi tryb powoduje odpytywanie serwera lub serwerów czasu przez klientów (tryb multicast). Główną wadą tej często spotykanej konfiguracji jest niepotrzebne generowanie ruchu w sieci i obciążanie serwera, zaletą natomiast – szybszy start procesu klienta bez czekania na komunikaty rozsyłane przez serwer, co ma istotne znaczenie w momencie uruchamiania urządzenia, np. stacji roboczej. W ten sposób są skonfigurowane serwery w sieci Instytutu Łączności, które wysyłają zapytania do serwera czasu. Trzeci tryb pracy klienta (tryb anycast) powoduje wysłanie zapytania do grupy urządzeń lub do wszystkich urządzeń w segmencie sieci i oczekiwanie na pierwszą, dowolną odpowiedź.

Istnieje również uproszczona wersja protokołu NTP znana pod nazwą SNTP (ang. Simple Network Time Protocol – RFC 4330↓). Oba protokoły, STNP oraz NTP, używają takich samych pakietów sieciowych. SNTP weryfikuje czas względem jednego serwera NTP, a jeśli ten jest niedostępny, wybierany jest jeden z serwerów zapasowych. NTP weryfikuje czas względem wielu serwerów NTP i odrzuca serwery o małej wiarygodności. SNTP dopasowuje czas za pomocą pojedynczych korekt, co może powodować duże skoki czasu. NTP natomiast dokonuje dopasowania czasu w taki sposób, aby upływ czasu był w miarę możliwości monotoniczny oraz by nie zdarzały się sytuacje cofania w czasie. Wykorzystanie protokołu SNTP do synchronizacji czasu zaleca się tylko w ostateczności. Serwer SNTP może funkcjonować nadrzędnie tylko w podsieci i tylko w sytuacji, gdy nie ma innych niezawodnych źródeł synchronizacji. Klienci SNTP powinni pracować wyłącznie podrzędnie i tylko w takiej konfiguracji, w której inni klienci będą niezależni od klienta SNTP.

> PTP

Pierwszym dostępnym standardem, który umożliwiał synchronizację zegarów w różnych urządzeniach końcowych połączonych za pośrednictwem sieci pakietowej z dokładnością osiągającą pojedyncze części jednej mikrosekundy, był Precyzyjny Protokół Czasu IEEE 1588 (ang. Precise Time Protocol). Opublikowany przez IEEE w 2002 r. standard PTP pozwala na utrzymanie bardzo precyzyjnej synchronizacji czasu w sieciach wykorzystujących Ethernet. Podobnie jak inne protokoły PTP opiera się na bardzo precyzyjnym pomiarze czasu przesyłania nadawanych i odbieranych pakietów synchronizacyjnych. Odmiennie niż SNTP znaki czasu nie muszą być przesyłane w pakietach synchronizacyjnych, ale są przesyłane w następnym pakiecie. W ten sposób pomiary czasu wysyłania i odebrania pakietów mogą być rozdzielone. Podstawową regułą działania protokołu IEEE 1588 jest synchronizacja wszystkich zegarów w sieci przez ten najbardziej precyzyjny.

Precyzja zegara, w największym stopniu wynikająca z jakości źródła sygnału podstawy czasu (generatora), jest przyporządkowana przez protokół jednej z klas jakościowych (Stratum). Przyporządkowanie to ma charakter formalny i nie ma związku z rzeczywistą precyzją nadawanych za pośrednictwem zegara znaków czasu. Wyselekcjonowanie najlepszego zegara w sieci według oceny jego faktycznych parametrów w porównaniu z parametrami innych zegarów wchodzących w skład danej sieci jest realizowane automatycznie przy wykorzystaniu algorytmu najlepszego zegara nadrzędnego (ang. Best Master Clock). Protokół PTP korzysta z architektury Master – Slave. Po wyborze przez urządzenia zegara nadrzędnego następuje synchronizacja do niego zegarów podrzędnych. Podzielona jest ona na dwie fazy – w pierwszej fazie liczona jest różnica pomiędzy zegarami urządzeń Slave oraz Master. W drugiej fazie liczone jest opóźnienie transmisji pomiędzy zegarami.

Dla zapewnienia wysokiej dokładności IEEE 1588 polega na sprzętowej technice stemplowania wiadomości czasem bardzo blisko warstwy fizycznej zarówno na wejściu, jak i wyjściu. Dzięki temu wiadomości Sync PTP przenoszą dokładne stemple czasowe z portu PTP master do portu PTP slave. Dla dystrybucji czasu niezbędna jest dwustronna wymiana informacji (mechanizm DelayReq/DelayResp) umożliwiająca wyznaczenie czasu propagacji pomiędzy portami master i slave. Zegary zwykłe (ang. ordinary clocks) zdefiniowane przez IEEE 1588 mają pojedynczy port, który może działać zarówno jako master, jak i slave. Źródłem czasu dla domeny PTP jest zegar główny określany mianem GrandMaster. IEEE 1588 definiuje również dwa inne typy zegarów używanych do budowy sieci synchronizacyjnej:

brzegowy (ang. boundary clock) – zegar PTP z wieloma portami PTP, który może odbierać, regenerować i retransmitować czas odniesienia z innych zegarów PTP. Zegar brzegowy utrzymuje lokalnie czas PTP;

transparentny (ang. transparent clock) – zegar PTP z wieloma portami PTP. Standard IEEE-1588-2008 definiuje dwa typy zegarów transparentnych: peer-to-peer (P2P) oraz end-to-end (E2E). Zegary E2E uzupełniają komunikaty PTP o czas przebywania wiadomości PTP wewnątrz węzła sieci zawierającego ten zegar i wprowadzają tę informację w polu correction field wiadomości PTP, tak że następny zegar PTP odbierający wiadomość może skompensować opóźnienie o tę wartość. Zegary P2P dodatkowo uwzględniają opóźnienie pomiędzy węzłami. Oba typy zegarów transparentnych nie synchronizują samych siebie do przechodzących ramek synchronizacyjnych, a jedynie pośredniczą w ich przepływie.

Precyzja synchronizacji jest w dużym stopniu uzależniona od właściwości sieci i elementów w tej sieci użytych. Z tych powodów przenoszenie znaczników czasu przez mniej deterministyczne elementy, np. routery i przełączniki, jest również możliwe do realizacji przez protokół przy użyciu zegarów brzegowych, które mają realizowane programowo właściwości filtrujące. IEEE 1588 jest przeznaczony dla lokalnych systemów wymagających dokładności wykraczających poza możliwe do osiągnięcia za pomocą NTP. Jest również przeznaczone do zastosowań, które nie mogą ponosić kosztów odbiornika GPS w każdym węźle lub dla których sygnały GPS są niedostępne. Największe zainteresowanie zdeterminowanymi sieciami Ethernet narasta obecnie w automatyce, zwłaszcza w aplikacjach związanych ze sterowaniem przemieszczeniami, tam gdzie konieczne jest utrzymanie wspólnej podstawy czasu. Nie zawsze istotna jest absolutna zbieżność z czasem międzynarodowym UTC, ale często wystarcza wzajemna synchronizacja zegarów np. w obrębie zakładu produkcyjnego wykorzystującego wspólną sieć Ethernet, bez konieczności wykonywania licznych indywidualnych połączeń pomiędzy elementami sterującymi a wykonawczymi. Zsynchronizowane ze sobą urządzenia poprzez cały czas działania protokołu wysyłają zapytania do zegara nadrzędnego (lub do urządzeń sąsiadujących w przypadku trybu P2P) o aktualny czas opóźnienia. Pozwala to dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w sieci.

Zastosowanie protokołu PTP pozwala uniknąć konieczności stosowania odbiorników GPS w urządzeniach końcowych lub użycia oddzielnego medium transmisyjnego jak w przypadku protokołu IRIG-B. Obecnie główny kierunek wykorzystania zsynchronizowanych zegarów jest związany z zaspokojeniem potrzeb automatyki i robotyki w zastosowaniach przemysłowych o ograniczonym zakresie przestrzennym, podlegających obsłudze przez sieć lokalną LAN. PTP jest aktualnie wykorzystywany do synchronizacji transakcji finansowych, transmisji z wież telefonii komórkowej, podmorskich macierzy akustycznych i sieci, które wymagają precyzyjnego pomiaru czasu, ale nie mają dostępu do sygnałów nawigacji satelitarnej.

[…]

Autor jest testerem oprogramowania. Redaktor „IT Professional”.

Serwer czasu Windows 2008 R2, synchronizacja na stacjach roboczych

W ostatnim czasie w pracy walczyłem z punktowymi zanikami dostępu do internetu, brak poczty, skype’a oraz przeglądania stron. Nie pomagały restarty komputerów, przypisywanie / zmiana adresu IP oraz DNS.

Dopiero podczas przeglądania logów na stacjach końcowych zauważyłem błędy związane z DNS oraz DHCP. Było to dość dziwne, ponieważ adres pobierany był w poprawny sposób (brama,maska, dns).

Jednak później okazało się, że problemem był serwer czasu. Stacje lokalne źle pobierały czas, który w dodatku był róży od tego na serwerze, co powodowało problemy z zarejestrowaniem hosta w DNS.

Rozwiązanie okazało się proste, zaktualizować czas na serwerze oraz wymusić aktualizację czasu na stacjach roboczych.

1) Aktualizacja czasu na serwerze:

Otwieramy cmd na serwerze, wpisujemy tam:

net stop w32time

Podpinamy czas naszego serwera do Głównego Urzędu Miar i Wag, ważne jest, aby na końcu przy wpisaniu adresu jako nazwy domenowej dodać 0x1. Jeżeli wpiszemy adres IP wtedy wpisujemy 0x8.

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:tempus1.gum.gov.pl,0×1

Wymuszamy, aby nasz kontroler domeny był źródłem czasu dla stacji roboczych.

w32tm /config /reliable:yes

net start w32time

W logach w zakładce System powinien pokazać się podobny do poniższego wpis:

Dostawca czasu NtpClient otrzymuje obecnie prawidłowe dane o czasie z tempus1.gum.gov.pl, (ntp.m|0×0|0.0.0.0:123->adres_naszego_serwera:123).

Od tej chwili na kontrolerze powinien być poprawny czas.

2) Aktualizacja czasu na stacjach roboczych:

Dla stacji w domenie wystarczy wywołać poniższe polecenie:

w32tm /resync

Po krótkim czasie powinien pojawić się komunikat, że czas został zaktualizowany z naszym serwerem.

Ja jednak wykorzystałem polecenia podobne do tych z aktualizacji serwera, jednak zamiast:

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:tempus1.gum.gov.pl,0×1

wpisałem:

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:192.168.xxx.xxx,0x8

Dzięki czemu stacja została zaktualizowana z serwerem.

키워드에 대한 정보 synchronizacja czasu na stacji roboczej

다음은 Bing에서 synchronizacja czasu na stacji roboczej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained

 • Gary Explains
 • Tech
 • Explanation
 • Tutorial
 • network time protocol
 • precision time protocol
 • ntp
 • ptp
 • atomic clocks
 • round-trip time
 • synchronize clocks
 • accurate time service
 • public NTP service
 • Stratum 0
 • Stratum 1
 • GNSS
 • global navigation satellite system
 • GPS
 • GLONASS
 • Galileo
 • Ntpd
 • Chrony

How #Computers #Synchronize #Their #Clocks #- #NTP #and #PTP #Explained


YouTube에서 synchronizacja czasu na stacji roboczej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 How Computers Synchronize Their Clocks – NTP and PTP Explained | synchronizacja czasu na stacji roboczej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  계단참 설치 기준 | 노가다 건설현장 - 계단의 법적설치기준 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

Leave a Comment