Symetria Osiowa I Środkowa Zadania Liceum | Liceum. Klasa I. Symetria Środkowa I Osiowa W Układzie Współrzędnych 3418 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “symetria osiowa i środkowa zadania liceum – Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Pizza Math 이(가) 작성한 기사에는 조회수 13,077회 및 좋아요 386개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

symetria osiowa i środkowa zadania liceum 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych – symetria osiowa i środkowa zadania liceum 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dziś pod lupę bierzemy symetrię osiową oraz symetrię środkową w układzie współrzędnych. Także słuchawki na uszy, pizza w lewą dłoń, długopis w prawą i… Do dzieła!
W razie jakichkolwiek pytań, bądź propozycji pisz śmiało
[email protected]
Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lekcje online. Więcej szczegółów podam drogą mailową
00:32 – Pomiń intro
Rysunki powstawały przy użyciu programu GeoGebra – https://www.geogebra.org/?lang=pl
Wiadomości bez tematu odrzucane są automatycznie do SPAM’u 😉

symetria osiowa i środkowa zadania liceum 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Symetria osiowa i symetria środkowa

Wyznacz równanie prostej będącej obrazem prostej o równaniu y = -2x +1 w symetrii względem a) osi OX b) osi OY c) punktu A=(0,0). Zadanie 4.

+ 여기에 보기

Source: matematykanatak.pl

Date Published: 4/24/2022

View: 1024

Symetria osiowa i środkowa – – MatFiz24.pl

ma dokładnie dwie osie symetrii. D. ma nieskończenie wiele osi symetrii. Treść dostępna po opłaceniu abonamentu. Zadanie 8. (0–1). Zamieszczona obok …

+ 여기에 더 보기

Source: matfiz24.pl

Date Published: 6/27/2021

View: 6605

Symetria środkowa – Medianauka.pl

symetria środkowa jako złożenie dwóch symetrii osiowych. Twierdzenie … Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne. Ćwiczenia

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.medianauka.pl

Date Published: 12/24/2021

View: 5454

Symetria osiowa i środkowa – AleKlasa

leżą po obu stronach osi symetrii S; leżą na prostej prostopadłej do osi S; leżą w jednakowej odległości od osi S. Zadanie 4. Przekształć przez symetrię osiową …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: aleklasa.pl

Date Published: 9/11/2022

View: 8298

Symetria w układzie współrzędnych – Liceum, technikum

Sprawdzian dla uczniów liceum oraz technikum zawiera zadania z zakresu: Zobacz także inne sprawdziany i zadania:

+ 여기를 클릭

Source: szaloneliczby.pl

Date Published: 4/14/2021

View: 9502

Matura podstawowa – kurs – część 53 – zadania

Zadanie 1. … Obrazem punktu A=(4,-5) w symetrii względem osi Ox jest punkt: … B=(6,4) i C=(-3,-8) przekształcono przez symetrię środkową względem …

+ 더 읽기

Source: www.matemaks.pl

Date Published: 9/6/2022

View: 212

Symetria osiowa – geometria analityczna, definicja, wzór …

Symetria osiowa – geometria analityczna, definicja, wzór, zadania · Znajdź obraz punktu względem osi symetrii – przykład · Symetria osiowa – zadanie · Polecamy …

+ 여기에 더 보기

Source: eszkola.pl

Date Published: 11/20/2022

View: 5515

Symetria osiowa/Przekształcenia – zadania z matematyki

Symetria osiowa/Przekształcenia/Geometria analityczna/Geometria/Szkoła średnia – Treści i pełne rozwiązania zadań szkolnych i egzaminacyjnych z matematyki, …

+ 여기에 표시

Source: zadania.info

Date Published: 5/19/2021

View: 6509

주제와 관련된 이미지 symetria osiowa i środkowa zadania liceum

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych
Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych

주제에 대한 기사 평가 symetria osiowa i środkowa zadania liceum

 • Author: Pizza Math
 • Views: 조회수 13,077회
 • Likes: 좋아요 386개
 • Date Published: 2019. 10. 29.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=H9i1y9Hdtl4

Symetria osiowa i symetria środkowa • MATEMATYKA NA TAK • matura, szkoła średnia, liceum, technikum, szkoła podstawowa

Strona internetowa matematykanatak.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową matematykanatak.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj

Symetria osiowa i środkowa –

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem

A. osi y.

B. prostej p.

C. punktu (1,3).

D. punktu przecięcia prostej p i osi y.

E. początku układu współrzędnych.

Symetria środkowa

Symetria środkowa

Co to jest symetria środkowa?

Definicja

Symetria środkowa względem punktu O nazywanego środkiem symetrii jest to przekształcenie płaszczyzny polegające na tym, że punkt O jest punktem niezmienniczym tego przekształcenia, a obrazem dowolnego innego punktu A jest punkt A’ taki, że punkt O jest środkiem odcinka .

Poniższa animacja ilustruje symetrię środkową na przykładzie szukania obrazu punktu A w tym przekształceniu.

Animacja

Symetrię osiową względem punktu O oznaczamy następująco: , natomiast zapis czytamy w następujący sposób: “Obrazem punktu A w symetrii środkowej jest punkt A'”.

Poniższa ilustracja pokazuje symetrię środkową pewnej figury ABCDE.

Twierdzenie

Symetria środkowa względem punktu O jest złożeniem dwóch symetrii osiowych względem prostych prostopadłych przecinających się w punkcie O.

Ilustruje to poniższy rysunek:

Twierdzenie

Symetria środkowa względem punktu O jest obrotem o kąt półpełny dookoła punktu O.

Ilustruje to poniższy rysunek:

Symetria środkowa – wzory

A oto ujęcie analityczne symetrii środkowej.

W symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P’=(x’,y’). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

Przykład

Znajdziemy równanie krzywej y=x2+1 w symetrii względem początku układu współrzędnych.

Korzystając z powyższych zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazu w symetrii środkowej otrzymujemy:

Środek symetrii figury

Definicja

Jeżeli istnieje taki punkt O taki, że obrazem figury f w symetrii środkowej względem tego punktu jest ta sama figura, to punkt ten nazywamy środkiem symetrii figury f, a figurę nazywamy środkowosymetryczną.

Przykład

Do figur środkowosymetrycznych należą:

okrąg – środkiem symetrii jest środek okręgu,

koło – środkiem symetrii jest środek koła,

prosta – środkiem symetrii jest dowolny punkt prostej,

kwadrat – środkiem symetrii jest punkt przecięcia się przekątnych kwadratu.

A oto inne przykłady figur środkowosymetrycznych

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.

Ćwiczenia

Wykonaj ćwiczenia związane z tematem

Symetria środkowa

Zadania z rozwiązaniami

Zadanie – symetria środkowa

Znaleźć obraz trójkąta równobocznego w symetrii środkowej względem dowolnego wierzchołka tego trójkąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

Zadanie – symetria środkowa

Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.

Pokaż rozwiązanie zadania

Zadanie – symetria środkowa analitycznie

Znaleźć obraz trójkąta ABC w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, jeżeli A=(-2,3), B=(5,3, C=(0,7).

Pokaż rozwiązanie zadania

Zadanie – symetria środkowa analitycznie

Znaleźć obraz krzywej y=x3-x2 w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.

Pokaż rozwiązanie zadania

Zadanie maturalne nr 20, matura 2015 (poziom podstawowy)

Dane są punkty M = (-2,1) i N = (-1,3). Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt:

A. K’=(2,-3/2)

B. K’=(2,3/2)

C. K’=(3/2,2)

D. K’=(3/2,-2)

Pokaż rozwiązanie zadania

Inne zagadnienia z tej lekcji

Przekształcenie geometryczne

Definicja przekształcenia geometrycznego, izometrycznego, tożsamościowego.

Symetria osiowa

Symetria osiowa względem prostej a jest to nietożsamościowa izometria płaszczyzny, w której każdy punkt prostej a jest punktem stałym.

Symetria z poślizgiem

Symetria z poślizgiem to złożenie translacji i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji.

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta jest to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która leży na osi symetrii kąta i leży w obszarze tego kąta.

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka jest to oś symetrii tego odcinka prostopadła do niego.

© medianauka.pl, 2010-11-21, ART-1021

Symetria osiowa i środkowa

Symetria osiowa i środkowa

Symetria osiowa i środkowa

Przekształcenia figur podzielić można na takie, które:

nie zmieniają ani kształtu ani wielkości figury,

nie zmieniają kształtu, ale zmieniają wielkość figury,

zmieniają kształt i wielkość figury.

Do grupy pierwszej należą:

przesunięcie równoległe,

obrót,

symetria osiowa,

symetria środkowa.

Wymienione powyżej przekształcenia noszą nazwę IZOMETRII.

W przekształceniach izometrycznych otrzymujemy figury przystające, których:

odpowiednie boki są przystające

odpowiednie kąty są równe.

Grupa druga to:

jednokładność,

podobieństwo.

Dzięki tym przekształceniom, wymiary figury zostają zmniejszone lub powiększone, ale jej kształt zostaje bez zmiany.

Grupę trzecią stanowią rzuty.

Zajmiemy się teraz dokładniej izometriami.

Zadanie 1

Czworokąt wklęsły ABCD przesuń równoległe o wektor .

Wszystkie punkty należące do czworokąta ABCD poruszały się po prostych równoległych do kierunku wektora i zostały przesunięte o tyle, ile wynosi długość tego wektora przesunięcia.

Zadanie 2

Dowolny trójkąt ABC obróć na płaszczyźnie o kąt α dookoła punktu S.

Tory obracających się punktów trójkąta, to łuki okręgów współśrodkowych o środku S.

Zadanie 3:

Przekształć przez symetrię osiową czworokąt wypukły ABCD. Oś symetrii przebiega poza płaszczyzną czworokąta.

Punkt A i jego obraz A’ w symetrii osiowej posiadają następujące własności:

leżą po obu stronach osi symetrii S

leżą na prostej prostopadłej do osi S

leżą w jednakowej odległości od osi S.

Zadanie 4

Przekształć przez symetrię osiową pięciokąt wklęsły, obierając oś symetrii S tak, aby przecięła płaszczyznę pięciokąta.

Zadanie 5:

Dane są punkty A i B. Znajdź prostą S taką, żeby punkt B był obrazem punktu A w symetrii względem tej prostej.

Uwaga: Szukana prosta S to symetralna odcinka AB, bo tylko wtedy spełnione są własności punktów symetrycznych względem prostej S, tzn.

punkty leżą po obu stronach osi S

punkty leżą na prostej prostopadłej do S

punkty leżą w jednakowych od S odległościach.

Zadanie 6

Czy poniższe przekształcenia są symetriami względem osi S?

Nie, gdyż odcinek OO1 nie jest prostopadły do osi S.

Nie, gdyż trójkąt ABC nie jest przystający do czworokąta ABCD.

Nie, gdyż odległości punktu i jego obrazu nie są jednakowe od osi S.

Nie, gdyż figura i jej obraz leżą po tej samej stronie osi S.

Zapamiętaj!

Prosta jest osią symetrii danej figury, jeżeli ta figura jest do siebie symetryczna względem tej prostej.

Figury osiowosymetryczne, to figury posiadające przynajmniej jedną oś symetrii.

Trójkąt równoboczny ma 3 osie symetrii.

Prostokąt, kwadrat, romb mają dwie osi symetrii.

Trójkąt równoramienny ma jedną oś symetrii.

Uwaga 1: Każdy wielokąt foremny ma tyle osi symetrii ile wierzchołków.

Uwaga 2: Punkt, prosta (p na rysunku), koło, okrąg mają nieskończenie wiele osi symetrii.

Zadanie

Narysuj czworokąt, który ma dokładnie jedną oś symetrii.

Rozwiązanie

Zadanie 7

Jakie wzajemne położenie muszą mieć dwa okręgi o różnych promieniach, aby figura z nich złożona miała nieskończenie wiele osi symetrii.

Odp.: Okręgi muszą być współśrodkowe.

Uwaga

Dwa okręgi przecinające się o różnych promieniach mają 1 oś symetrii.

Uwaga! Figurę F można przekształcać symetrycznie nie tylko względem prostej, ale i względem punktu S.

Taka symetria nazywa się symetrią środkową.

Punkty symetryczne względem osi układu współrzędnych

Zadanie 8:

Dane są punkty: A(1, -2); B(3, 1); C(-3, 1)l; D(2, -3); E(1, 2); F(2, 3).

Wśród podanych punktów wskaż punkty symetryczne względem:

a) osi OX

b) osi OY

Symetria środkowa

Symetrią środkową względem punktu O nazywamy takie przekształcenie geometryczne, w którym obrazem każego punktu danej figury jest punkt symetryczny do niego względem punktu O.

Zauważ!

Symetria środkowa jest w efekcie tym samym co obrót o kąt 180°.

Punkt A i jego obraz A’ w symetrii środkowej posiadają następujące własności:

leżą po obu stronach środka S

leżą na prostej przechodzącej przez S

leżą w jednakowej odległości od środka S

Ważne! Jeżeli dana figura geometryczna jest do siebie symetryczna względem jakiegoś punktu, to ten punt jest środkiem symetrii tej figury.

Uwaga!

Jeśli punkt A leży w środku symetrii O, to punktem do niego symetrycznym jest ten sam punkt A.

. •

A = O = A’

Punkty A, O, A’ pokrywają się.

Zapamiętaj!

Każde dwa punkty symetryczne względem danego punktu zwanego środkiem symetrii leżą:

na prostej przechodzącej przez ten środek symetrii,

po przeciwnych stronach środka symetrii,

w równych odległościach od środka symetrii.

Każde dwie figury symetryczne względem danego punktu są przystające, czyli:

odpowiednie odcinki tych figur są przystające,

odpowiednie kąty tych figur są równe.

Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych to punkty, których obie współrzędne są liczbami przeciwnymi.

Środkiem symetrii danej figury jest punkt, względem którego ta figura jest symetryczna sama do siebie. Figurę, która ma środek symetrii nazywamy środkowosymetryczną.

Pamiętaj!

Wielokąt o n-kątach (n>2) ma środek symetrii, jeżeli n jest liczbą parzystą:

Na przykład kwadrat, sześciokąt foremny, ośmiokąt foremny mają środek symetrii.

Na przykład trójkąty, pięciokąty, siedmiokąty nie mają środka symetrii.

Zadanie 9

Przekształć przez symetrię środkową dowolny trapez różnoboczny, obierając środek symetrii na płaszczyźnie trapezu.

Zadanie 12

Dane są punkty A i B – dowolnie leżące na płaszczyźnie i A ≠ B. Znajdź punkt S względem którego punkty A i B są symetryczne:

Zadanie 13:

Pięciokąt wypukły ABCDE przekształć przez symetrię względem środka S leżącego w wierzchołku wielokąta.

Zadanie 14

Czy punkty A i B są symetryczne do siebie względem punktu S?

Odpowiedź:

a) nie, bo |AS| =/ |SB|

b) nie, bo A, B, S nie leżą na jednej prostej

c) nie, bo A i B leżą po tej samej stronie p. S

Zadanie 15

Czy poniższe figury mają środek symetrii? Jeśli tak, zaznacz go.

Uwaga! Środkiem symetrii danej figury jest punkt, względem którego ta figura jest symetryczna sama do siebie.

Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych

Zadanie 15

Trójkąt o wierzchołkach A = (-3, -1); B = (-1, 2); C = (4, 0) przekształć przez symetrię względem początku układu współrzędnych. Podaj współrzędne wierzchołków obrazu trójkąta.

A = (-3, -1) A’ = (3, 1)

B = (-1, 2) B’ = (1, -2)

C = (4, 0) C’ = (-4, 0)

Ogólnie: A = (x, y) A’ = (-x, -y)

Zadanie 16

Dla jakich wartości a i b M i N są symetryczne względem p. (0, 0)

a) M = (a+2, b) i N = (4, -5)

b) M = (a-7, 3) i N = (-4, b)

Odpowiednie współrzędne punktów M i N są liczbami przeciwnymi, więc:

a+2 = -4 i b = -(-5) a-7 = -(-4) i b = -3 | . 3

a = -6 b = 5 a = 7+4 b = -9

a = 11

Symetria w układzie współrzędnych

Symetria w układzie współrzędnych – Liceum/Technikum (poziom podstawowy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Symetria w układzie współrzędnych. W teście znajduje się 10 zadań, a każde z nich jest warte 1 punkt. Całość powinna Ci zająć około 15 minut. Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań. Życzę powodzenia!

Zadanie 1. (1pkt) Punkt \(P\) jest symetryczny do punktu \(A=(\sqrt{5};\sqrt{3})\) względem osi igreków. To oznacza, że punkt \(P\) ma współrzędne: A \(P=(\sqrt{3};\sqrt{5})\) B \(P=(\sqrt{5};-\sqrt{3})\) C \(P=(-\sqrt{5};-\sqrt{3})\) D \(P=(-\sqrt{5};\sqrt{3})\)

Zadanie 2. (1pkt) Punkt \(B\) jest symetryczny do punktu \(P=(-200;\sqrt{51})\) względem osi iksów. To oznacza, że punkt \(B\) znajdzie się w: A I ćwiartce B II ćwiartce C III ćwiartce D IV ćwiartce

Zadanie 3. (1pkt) Punkt \(A\) jest symetryczny do punktu \(P=(4;2)\) względem prostej \(y=5\). To oznacza, że: A \(A=(4;8)\) B \(A=(4;12)\) C \(A=(9;2)\) D \(A=(14;2)\)

Zadanie 4. (1pkt) Przez odcinek \(AB\), gdzie \(A=(-3;7)\) oraz \(B=(1;-5)\) poprowadzono symetralną, która przecina odcinek \(AB\) w punkcie \(S\). Współrzędne tego punktu to: A \(S=(1;-1)\) B \(S=(-1;1)\) C \(S=(-2;2)\) D \(S=(-4;12)\)

Zadanie 5. (1pkt)

Na rysunku zaznaczono dwa trójkąty, które są symetryczne do siebie względem: A Punktu \((-2;0)\) B Osi iksów C Osi igreków D Początku układu współrzędnych

Zadanie 6. (1pkt) Dany jest odcinek \(AB\), gdzie \(A=(-3;\sqrt{3})\) oraz \(B=(3;-\sqrt{3})\). Symetria odcinka \(AB\) względem osi iksów da nam taki sam kształt odcinka, jak symetria odcinka \(AB\) względem igreków. A Prawda B Fałsz

Zadanie 7. (1pkt) Para punktów \(A=(-6;\sqrt{2})\) oraz \(A’=(0;\sqrt{2})\) jest symetryczna do siebie względem prostej \(y=-3\). A Prawda B Fałsz

Zadanie 8. (1pkt) Dany jest okrąg o środku \(S=(4;3)\), który przechodzi przez punkt \(A=(7;1)\). Zadaniem dzieci jest teraz znalezienie obrazu symetrii tego okręgu względem osi igreków. Jaś twierdzi, że obrazem tej symetrii będzie okrąg o promieniu \(\sqrt{13}\), który swój środek ma w punkcie \(S=(-4;3)\). Małgosia uważa, że owszem środek tego okręgu byłby w punkcie \(S=(-4;3)\), ale jej zdaniem jest zbyt mało informacji byśmy taką symetrię mogli wykonać. Małgosia uważa, że symetria okręgu (lub koła) jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy znamy współrzędne trzech punktów, które należą do okręgu. Kto ma rację? A Jaś B Małgosia

Zadanie 9. (1pkt) Przekształcając punkt \(A=(-1;2)\) względem punktu \(S=(4;4)\) otrzymamy punkt: A \(B=(2\frac{1}{2};3\frac{1}{2})\) B \(B=(7;6)\) C \(B=(9;6)\) D Nie da się wykonać takiego przekształcenia

Zadanie 10. (1pkt) Dany jest równoległobok \(ABCD\) w którym punkty \(A=(2;1)\) oraz \(B=(7;2)\) tworzą dłuższy bok tej figury. Punkt \(S=(5;3)\) jest środkiem symetrii tego równoległoboku. Jeżeli punkt \(D\) tworzy z punktem \(A\) krótszy bok równoległoboku to: A \(D=(3;4)\) B \(D=(4\frac{1}{2};1\frac{1}{2})\) C \(D=(4\frac{1}{2};4)\) D \(D=(8;5)\)

Matura podstawowa – kurs – część 53 – zadania

Matura podstawowa – kurs – część 53 – zadania

Wyznacz współrzędne punktu \(A’\), który jest symetryczny do punktu \(A = (3, 2)\) względem prostej \(y=-\frac{1}{3}x-6\). \(B=\left(-2\frac{4}{10};\ -14\frac{2}{10}\right)\)

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach \(A = (-2,2)\) i \(B = (2,10)\). \(y=-\frac{1}{2}x+6\)

A.\((-4,-5) \) B.\((-4,5) \) C.\((4,5) \) D.\((4,-5) \) Obrazem punktu \( A=(4,-5) \) w symetrii względem osi \( Ox \) jest punkt: C

Dany jest sześciokąt foremny \(ABCDEF\), którego środkiem symetrii jest punkt \(O=(3,-\sqrt{3})\), a wierzchołek \(A\) ma współrzędne \(A=(1,-3\sqrt{3})\). Wiadomo, że punkt \(P=(4,-2\sqrt{3})\) jest środkiem odcinka \(BO\). Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków tego sześciokąta. \(A = (1 ; -3\sqrt{3})\)

\(B = (5 ; -3\sqrt{3})\)

\(C = (7 ; -\sqrt{3})\)

\(D = (5 ; \sqrt{3})\)

\(E = (1 ; \sqrt{3})\)

\(F = (-1 ; -\sqrt{3})\)

Trójkąt o wierzchołkach \(A=(-6,0)\), \(B=(6,4)\) i \(C=(-3,-8)\) przekształcono przez symetrię środkową względem początku układu współrzędnych i otrzymano trójkąt \(A_1B_1C_1\). Oblicz sumę kątów wewnętrznych wielokąta, który jest częścią wspólną trójkąta \(ABC\) i jego obrazu, tj. \(A_1B_1C_1\). \(720^\circ \)

Prosta \(y = 0\) jest osią symetrii figury złożonej z dwóch prostych o równaniach \(y=(p+2)x-q\) i \(y=(q-5)x+2p\). Wyznacz \(p\) i \(q\). Narysuj te proste w układzie współrzędnych. \(p=1\), \(q=2\)

Dany jest trapez równoramienny \(ABCD\), niebędący równoległobokiem, w którym \(AB||CD\) oraz \(A=(-9,7)\), \(B=(3,1)\), \(D=(-3,10)\). Trapez \(A_1B_1C_1D_1\) jest obrazem trapezu \(ABCD\) w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołków trapezu \(A_1B_1C_1D_1\) oraz równanie osi symetrii tego trapezu. \(y=2x-10\)

Symetria osiowa – geometria analityczna, definicja, wzór, zadania, oś symetrii

Symetria osiowa jest odbiciem względem pewnej prostej.

Aby wyznaczyć obraz punktu w semetrii osiowej, gdzie osią symetrii jest prosta o równaniu należy wyznaczyć prostą prostopadłą do prostej , przechodzącą przez punkt . Szukana prosta będzie mieć równanie . Aby wyznaczyć należy za zmienne i podstawić współrzędne punktu . Ostatnim etapem jest znalezienie współrzędnych punktu , w oparciu o fakt, że punkt przecięcia się prostych i jest środkiem odcinka .

Znajdź obraz punktu względem osi symetrii – przykład

Znaleźć obraz punktu w symetrii osiowej, gdy osią symetrii jest prosta .

Zacznijmy od wyznaczenia prostej prostopadłej.

Szukany punkt leży na prostej , natomiast na przecięciu prostych i znajduje się środek odcinka . Zatem znajdziemy rozwiązując równanie

Stąd, po przekształceniu mamy .

Podstawiamy teraz otrzymany wynik do jednego z równań prostych, otrzymując .

Zatem punkt ma współrzędne .

Ale zauważmy też, że jeśli oznaczymy współrzędne punktu przez , to punkt będzie mieć współrzędne .

Łącząc powyższe fakty, mamy następującą parę równości:

i ,

skąd (przekształcając) wyznaczyć możemy i .

Ostatecznie zatem, szukany punkt ma współrzędne .

Symetria osiowa – zadanie

Znaleźć obraz punktu w symetrii względem prostej o równaniu ogólnym .

Odpowiedz:

Symetria osiowa/Przekształcenia

Figura jest sumą dwóch prostych o równaniach oraz . Sprawdź czy podana prosta jest osią symetrii tej figury:

키워드에 대한 정보 symetria osiowa i środkowa zadania liceum

다음은 Bing에서 symetria osiowa i środkowa zadania liceum 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  위 내시경 검사 | 한림대학교성심병원 위내시경검사 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  초등 4 학년 2 학기 수학 문제 | [수학총정리 #2] 4학년 2학기 수학문제 총정리 13552 좋은 평가 이 답변

See also  Wiersz O Dębie Co Żołędzie Rozdawał | O Dębie, Co Żołędzie Rozdawał - Jesienna Opowieść Dla Dzieci 8849 투표 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych

 • matematyka
 • pizzamath
 • symetria osiowa
 • symetria środkowa
 • symetria osiowa względem osi OX
 • symetria osiowa względem osi OY
 • symetria środkowa względem punktu 0.0
 • wykres funkcji f(-x)
 • wykres funkcji -f(x)
 • wykres funkcji -f(-x)

Liceum. #Klasa #I. #Symetria #środkowa #i #osiowa #w #układzie #współrzędnych


YouTube에서 symetria osiowa i środkowa zadania liceum 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Liceum. Klasa I. Symetria środkowa i osiowa w układzie współrzędnych | symetria osiowa i środkowa zadania liceum, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment