Świat Cały Śpi Spokojnie Nuty | Świat Cały Śpi Spokojnie – Pieśni Legionów 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “świat cały śpi spokojnie nuty – Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 beretowski 이(가) 작성한 기사에는 조회수 17,701회 및 좋아요 136개 개의 좋아요가 있습니다.

świat cały śpi spokojnie nuty 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów – świat cały śpi spokojnie nuty 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Zespół Teatru Rozmaitości w Warszawie, Grupa wokalna Filharmonii Narodowej.Orkiestra PR i TV pod dyr.Jana Pruszaka.
Pieśni Legionów. ARSTON ALP -018
Rok 1988
Vinyl

świat cały śpi spokojnie nuty 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Świat cały śpi spokojnie – nuty.pl

Świat cały śpi spokojnie, nuty i tekst na stronie nuty.pl. … •Centrum Dystrybucji Nut•. System sklepów muzycznych. pokaż koszyk …

+ 여기에 표시

Source: nuty.pl

Date Published: 12/3/2022

View: 5898

Świat cały śpi spokojnie – Utwory – Biblioteka Polskiej Piosenki

Lecz żołnierz tęskni skrycie,. gdy mu się przyjrzeć z bliska. Wojenka – cudna pani,. tak życie nam umila,. że krew swą mamy dla niej,. a piosnkę dla cywila.

+ 여기에 더 보기

Source: bibliotekapiosenki.pl

Date Published: 4/6/2021

View: 5912

Świat cały śpi spokojnie – pieśń, tekst, wykonanie

Za autora pieśni Świat cały śpi spokojnie, uznaje się Eugeniusza Małaczewskiego, poetę i oficera I Korpusu Polskiego. Autor melodii do pieśni Świat cały śpi …

+ 더 읽기

Source: www.polskatradycja.pl

Date Published: 6/3/2021

View: 3654

Świat cały śpi spokojnie – Blisko Polski

Znane są obecnie dwie melodie pieśni „Świat cały śpi spokojnie”: marszowa i w rytmie walczyka. W 1939 roku i w latach następnych spopularyzowali ją …

+ 여기에 자세히 보기

Source: bliskopolski.pl

Date Published: 6/14/2022

View: 8540

Świat cały śpi spokojnie

W okresie bezpośrednio po utworzeniu Baonu „Skała” z oddziałów dyspozycyjnych krakowskiego „Kedywu” wydzielony został w Baonie pluton specjalny pod …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.kedyw.info

Date Published: 12/25/2021

See also  오토바이 도난 보험 | 가격도 비싼 오토바이 보험, 굳이 가입해야 할까? 21463 좋은 평가 이 답변

View: 6900

Świat cały śpi spokojnie – PrawicowyInternet.pl

Tekst Utworu: Świat cały śpi spokojnie. Świat cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie.

+ 여기에 표시

Source: prawicowyinternet.pl

Date Published: 4/30/2022

View: 4729

주제와 관련된 이미지 świat cały śpi spokojnie nuty

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Świat cały śpi spokojnie - Pieśni Legionów
Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów

주제에 대한 기사 평가 świat cały śpi spokojnie nuty

  • Author: beretowski
  • Views: 조회수 17,701회
  • Likes: 좋아요 136개
  • Date Published: 2014. 11. 2.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=GPNuWwScRt0

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki

Świat cały śpi spokojnie

i wcale o tym nie wie,

że nie jest tak na wojnie,

jak jest w żołnierskim śpiewie.

Że nie jest tak na wojnie,

jak jest w żołnierskim śpiewie.

Z piosenek – nasze życie

wesołym śmiechem tryska,

lecz żołnierz tęskni skrycie,

gdy mu się przyjrzeć z bliska.

Lecz żołnierz tęskni skrycie,

gdy mu się przyjrzeć z bliska.

Wojenka – cudna pani,

tak życie nam umila,

że krew swą mamy dla niej,

a piosnkę dla cywila.

Że krew swą mamy dla niej,

a piosnkę dla cywila.

Piosenka brzmi tak ładnie

i wcale się nie skarży,

gdy piechur w boju padnie,

lub ułan zginie w szarży.

Gdy piechur w boju padnie,

lub ułan zginie w szarży.

Wojenka – cudna pani,

żołnierzy swych nie pieści,

jak kulą go nie zrani,

to zgubi gdzieś bez wieści.

Jak kulą go nie zrani,

to zgubi gdzieś bez wieści.

I różą na koszuli

żołnierska krew zakwitnie

i ziemia go przytuli,

bo zginął – jak żył – w bitwie.

I ziemia go przytuli,

bo zginął – jak żył – w bitwie.

A my tej cudnej pani,

co leje krew obficie

jesteśmy ślubowani

na śmierć, na całe życie.

Jesteśmy ślubowani,

na śmierć, na całe życie.[1], [2]

Świat cały śpi spokojnie

Pieśń żołnierska Świat cały śpi spokojnie , powstała najprawdopodobniej w okresie I Wojny Światowej. Za autora pieśni Świat cały śpi spokojnie , uznaje się Eugeniusza Małaczewskiego, poetę i oficera I Korpusu Polskiego. Autor melodii do pieśni Świat cały śpi spokojnie jest nieznany. Ciekawostką jest, że pieśń Świat cały śpi spokojnie w okresie II Wojny Światowej śpiewana było po obydwu stronach barykady. W swoich śpiewnikach mieli ją żołnierze LWP, ale również AK i partyzanci, którzy w swoich wspomnieniach podkreślali, że pieśń Świat cały śpi spokojnie należy do “oddziałów leśnych”.

1. Świat cały śpi spokojnie

I wcale o tym nie wie,

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie.

2. Z piosenek – nasze życie

Wesołym śmiechem tryska,

Lecz żołnierz tęskni skrycie,

Gdy mu się przyjrzeć z bliska.

3. Wojenka cudna pani

Żołnierzy swych nie pieści,

Jak kulą w pierś nie zrani

To zgubi gdzieś bez wieści.

4. Wojenka cudna pani

Tak życie nam umila,

Że krew swą mamy dla niej,

A piosnkę dla cywila.

5. Piosenka brzmi tak ładnie

I wcale się nie skarży,

Gdy piechur w boju padnie,

Lub ułan zginie w szarży.

6. I różą na koszuli

Żołnierska krew zakwitnie

I ziemia go przytuli,

Bo zginął, jak żył, w bitwie.

7. A my tej cudnej pani,

Co leje krew obficie,

Jesteśmy ślubowani

Na śmierć, na całe życie

Świat cały śpi spokojnie – Blisko Polski

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Znane są obecnie dwie melodie pieśni „Świat cały śpi spokojnie”: marszowa i w rytmie walczyka. W 1939 roku i w latach następnych spopularyzowali ją uczestnicy kampanii wrześniowej. Była śpiewana w jednostkach LWP w ZSRS i w kraju, w oddziałach partyzanckich. W Armii Krajowej uważano piosenkę za utwór „czysto leśny”. Byli partyzanci podają, że piosenka cieszyła się ogromną popularnością w oddziałach na Rzeszowszczyźnie, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie, przy czym niektóre zwrotki aktualizowano i dostosowywano do charakteru leśnych zgrupowań.

Świat cały śpi spokojnie

Świat cały śpi spokojnie

I wcale o tym nie wie

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie

Wojenka — cudna pani

Tak życie nam umila

Że krew swą mamy dla niej

A piosnkę dla cywila

Że krew swą mamy dla niej

A piosnkę dla cywila

Piosenka brzmi tak ładnie

I wcale się nie skarży

Gdy piechur w boju padnie

Lub ułan zginie w szarży

Gdy piechur w boju padnie

Lub ułan zginie w szarży

I różą na koszuli

Żołnierska krew zakwitnie

I ziemia go przytuli

Bo zginął — jak żył — w bitwie

I ziemia go przytuli

Bo zginął — jak żył — w bitwie

A my tej cudnej pani

Co leje krew obficie

Jesteśmy ślubowani

Na śmierć, na całe życie

Jesteśmy ślubowani

Na śmierć, na całe życie

Świat cały śpi spokojnie – Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Świat cały śpi spokojnie

Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

[w:] Władysław Dudek, Muzy konspiracyjne i partyzanckie, Wyd.”Skała”, Kraków 1995

W okresie bezpośrednio po utworzeniu Baonu „Skała” z oddziałów dyspozycyjnych krakowskiego „Kedywu” wydzielony został w Baonie pluton specjalny pod dowództwem ppor. Zygmunta Kaweckiego – „Marsa”. Musiał to być w zamyśle pluton minersko-sabotażowy. Tyle tylko, że Składał się ze świeżo zaciągniętych ochotników, bez dostatecznego Wyszkolenia i praktycznie był prawie nieuzbrojony. Zastępca dowódcy plutonu był mój najlepszy kolega i przyjaciel, pchor. Kazimierz Lorys –„Zawała”. Odwiedzałem z tego powodu kwatery „speców” i tam słuchałem śpiewanej czasem pieśni Pt. Świat cały śpi spokojnie.

Słowa: Eugeniusz Małaczewski

Muzyka: Władysław Jeziorski

ŚWIAT CAŁY ŚPI SPOKOJNIE

Świat cały śpi spokojnie

I nikt o niczym nie wie

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie (bis)

Bo wojenka to cudna pani

Z żołnierzem się nie pieści

Jednego kulą w łeb zwali

Drugi zginie bez wieści (bis)

Świat cały śpi spokojnie

I nikt o niczym nie wie

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie (bis)

Bo wojenka to cudna pani

Każdemu się przymila

My krew jej niesiemy w dani

A piosenkę dla cywila (bis)

Inny tekst tej piosenki podany jest w pracy T. Szewery a jeszcze nieco inny nadesłała mi Wanda Pawłowicz – „Wanda” we wrześniu 1984 r. Podała wtedy, że piosenkę tę zapisaną ma w przedwojennym zeszycie – zbiorze pieśni legionowych i peowiackich. Ostatnio udało się ustalić, że piosenka pochodzi z czasów wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

ŚWIAT CAŁY ŚPI SPOKOJNIE

Świat cały śpi spokojnie

I wcale o tym nie wie

Że nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie.

Z piosenki nasze życie

Wesołym życiem tryska

Lecz każdy tęskni skrycie

Gdy mu się przyjrzeć z bliska.

Wojenka cudna pani

Żołnierzy swych nie pieści

Gdy kulą w pierś zrani

To zgubi gdzieś bez wieści.

Wojenka cudna pani

Tak życie nam umila

Że krew swą mamy dla niej

A piosnkę dla cywila.

A piosenka brzmi tak ładnie

A tak się rzadko skarży

Choć śpiewak w polu padnie

Choć zginie w polu w szarży.

I różą na koszuli

Szkarłatna krew zakwitnie

A ziemia go przytuli

Gdy zemrze, jak żył bitnie.

Bo my tej wielkiej pani

Co leje krew obficie

Jesteśmy ślubowani

Na śmierć, na twarde życie.

Świat zasię śpi spokojnie.

I wcale o tym nie wie

Ze nie jest tak na wojnie

Jak jest w żołnierskim śpiewie.

Świat cały śpi spokojnie

Tekst Utworu: Świat cały śpi spokojnie

Świat cały śpi spokojnie

i wcale o tym nie wie,

że nie jest tak na wojnie,

jak jest w żołnierskim śpiewie.

Że nie jest tak na wojnie,

jak jest w żołnierskim śpiewie.

Z piosenek — nasze życie

wesołym śmiechem tryska,

lecz żołnierz tęskni skrycie,

gdy mu się przyjrzeć z bliska.

Lecz żołnierz tęskni skrycie,

gdy mu się przyjrzeć z bliska.

Wojenka — cudna pani,

tak życie nam umila,

że krew swą mamy dla niej,

a piosnkę dla cywila.

Że krew swą mamy dla niej,

a piosnkę dla cywila.

Piosenka brzmi tak ładnie

i wcale się nie skarży,

gdy piechur w boju padnie,

lub ułan zginie w szarży.

Gdy piechur w boju padnie,

lub ułan zginie w szarży.

Wojenka — cudna pani,

żołnierzy swych nie pieści,

jak kulą go nie zrani,

to zgubi gdzieś bez wieści.

Jak kulą go nie zrani,

to zgubi gdzieś bez wieści.

I różą na koszuli

żołnierska krew zakwitnie

i ziemia go przytuli,

bo zginął — jak żył — w bitwie.

I ziemia go przytuli,

bo zginął — jak żył — w bitwie.

A my tej cudnej pani,

co leje krew obficie

jesteśmy ślubowani

na śmierć, na całe życie.

Jesteśmy ślubowani,

na śmierć, na całe życie.

Autor: Małaczewski Eugeniusz

Wykonanie utworu: Świat cały śpi spokojnie

Przejdź do innych pieśni i piosenek patriotycznych – Pieśni Patriotyczne – największy zbiór od rycerskich pieśni wojennych po współczesne pieśni patriotyczne czasów “Solidarności”.

키워드에 대한 정보 świat cały śpi spokojnie nuty

다음은 Bing에서 świat cały śpi spokojnie nuty 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów

  • Patiotyczne
  • Wojskowe

Świat #cały #śpi #spokojnie #- #Pieśni #Legionów


YouTube에서 świat cały śpi spokojnie nuty 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Świat cały śpi spokojnie – Pieśni Legionów | świat cały śpi spokojnie nuty, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment