Świadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji Urządzeń Instalacji I Sieci | Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak Je Zdobyć ? 29228 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci – Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ?“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Kursy Zawodowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 22,697회 및 좋아요 136개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ? – świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pewnie zastanawialiście się co należy zrobić, aby uzyskać świadectwa kwalifikacyjne. To prostsze niż
może się wydawać! Każdy z Was, musi stanąć przed kilkoma wyborami.
Po pierwsze dobieramy kategorię uprawnień, a więc ich poziom oraz grupę i na tej podstawie
wypełniamy wnioski kwalifikacyjne. Tę decyzję macie już za sobą, gdyż przy zapisywaniu się na
szkolenie każdy zadeklarował o jaką kategorię będzie wnioskował. Nie martwcie się, gdyby okazało
się, że kategoria uprawnień nie jest dobrana prawidłowo i trzeba dokonać zmiany. Przed egzaminem jest jeszcze taka możliwość.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wyróżniamy 6 kategorii uprawnień, na co składają się dwa
poziomy: eksploatacja oraz dozór, a także 3 grupy: pierwsza – elektroenergetyczna, druga –
ciepłownicza oraz trzecia – gazowa.
❯ Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ?
❯ Podczas egzaminu, komisje mają obowiązek działać na podstawie aktu prawnego, jakim jest
wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z jego postanowieniami, każdy z Was
będzie musiał wykazać się adekwatną wiedzą, żeby stać się posiadaczem uprawnień.
Zatem jakie wymagania kwalifikacyjne należy spełnić, aby zdobyć uprawnienia?
W przypadku uprawnień eksploatacyjnych wymagań jest pięć, więc podczas egzaminu należy
wykazać się wiedzą na temat:
1. Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
2. Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
3. Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
4. Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
5. Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi
urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
❯ W przypadku dozoru, gdzie odpowiedzialność jest znacznie większa, wymagań jest osiem i odnoszą się one do:
1. Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii
oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
2. Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z
uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
3. Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i
sieci.
4. Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków
technicznych, jakim powinny one odpowiadać.
5. Przepisów dotyczących BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad
udzielania pierwszej pomocy i ochrony środowiska.
6. Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
urządzeń przyłączonych do sieci.
7. Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
8. Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
Po wykazaniu się znajomością powyższych zagadnień na egzaminie, staniecie się pełnoprawnymi
posiadaczami uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji lub dozoru w grupie pierwszej,
drugiej bądź trzeciej.
❯ Ośrodek Szkoleniowy BHP-LEX Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul.Wolności 345
✔Zapisy pod numerem: 601 900 900
oraz na stronie internetowej: http://kursyzawodowe.pl/terminy-szkolen
❯ strona: http://kursyzawodowe.pl/

świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Elektryk, gazownik, ciepłownik – sprawdzenie kwalifikacji

… eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu. Potwierdzeniem posiadanych przez ciebie kwalifikacji jest świadectwo …

+ 여기를 클릭

Source: www.biznes.gov.pl

Date Published: 10/19/2022

View: 9039

Uprawnienia SEP – świadectwa kwalifikacyjne G1 G2 i G3

G2 E/D · Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi · Sieci i instalacje …

+ 더 읽기

Source: www.oszomega.pl

Date Published: 9/13/2022

View: 9055

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad …

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w procesach energetycznych … przez osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych; …

+ 여기에 더 보기

Source: asystentbhp.pl

Date Published: 8/17/2021

View: 652

Świadectwa kwalifikacyjne znowu na 5 lat

54 dodaje ustęp 1aa w brzmieniu: „Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: prawodlapracodawcy.pl

Date Published: 2/26/2022

View: 4990

Uprawnienia energetyczne – SIMP

Świadectwo Kwalifikacyjne jest jedynym dokumentem zezwalającym na … Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, przy eksploatacji których …

+ 더 읽기

Source: simp.pl

Date Published: 8/15/2022

View: 532

Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci …

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego (“uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki”) dla osób …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.bialecki.pl

Date Published: 8/17/2021

View: 2784

Uprawnienia energetyczne g1, g2, g3, świadectwo …

Grupa 1 (uprawnienia g1): Urządzenia, instalacje i sieci … wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń energetycznych …

+ 여기에 보기

Source: uprawnienia-energetyczne.pl

Date Published: 12/21/2021

View: 6732

Egzaminy – Oferta – SEP

Rodzaje urządzeń , instalacji i sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją: Grupa 1.

+ 여기에 보기

Source: sep.com.pl

Date Published: 5/23/2022

View: 9945

주제와 관련된 이미지 świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 - Jak je zdobyć ?
Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ?

주제에 대한 기사 평가 świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

 • Author: Kursy Zawodowe
 • Views: 조회수 22,697회
 • Likes: 좋아요 136개
 • Date Published: 2020. 2. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=BfJ_PHcm0lg

Do czego uprawnia świadectwo kwalifikacyjne E?

Świadectwo kwalifikacyjne E upoważnia do przeprowadzania czynności obejmujących zarówno obsługę i serwis, jak i montaż oraz czynności pomiarowo – kontrolne instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych. Z tego powodu uprawnienia te doskonale sprawdzają się również w branży budowlanej, jako cenne, dodatkowe kwalifikacje.

Jak sprawdzić świadectwo kwalifikacji?

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji złóż do:
 1. twojego pracodawcy, jeśli powołał komisję kwalifikacyjną w twoim zakładzie pracy,
 2. wybranego stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną właściwą w zakresie uprawnień o które wnioskujesz.

Jak długo ważne są kwalifikacje wydane osobom zajmującym się eksploatacja urządzeń instalacji lub sieci Prawo energetyczne?

1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Kto jest osobą uprawnioną do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych?

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych mogą zajmować się osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Co może zrobić elektryk do 1kV?

W przypadku kursu G1 uzyskane kwalifikacje uprawiają do pracy na stanowisku eksploatacji czy dozoru przy prądzie do 1 KV. Kwalifikacje te w zupełności wystarczają, aby wykonywać wszelkie czynności związane z konserwacją, montażem oraz obsługą urządzeń elektrycznych.

Ile kosztuje kurs na kod 95?

Cena jego w zależności od ośrodka szkolenia może wynosić około 1000-1500 zł. Kurs na kwalifikację wstępną (nie przyspieszoną) dotyczy osób młodych (poniżej 23 r. ż.). Czas jego trwania obejmuje 70 godzin, a cena jest dwukrotnie wyższa.

Ile kosztuje świadectwo kwalifikacji?

Po zdanym egzaminie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przez wojewodę jest wydawane Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej: cena 3600 złotych. Wydanie prawo jazdy : 100,50 złotych.

Kto musi mieć świadectwo kwalifikacji?

Każdy kierowca zawodowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia. To jakiego rodzaju kierowca ma ukończyć kurs na przewóz rzeczy uzależnione jest od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat.

Ile pytan na swiadectwo kwalifikacji?

Egzamin prowadzony jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Test kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej składa się z 20 pytań z części podstawowej oraz 10 pytań z części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy.

Czy świadectwa kwalifikacyjne są bezterminowe?

Obecnie pracownicy mają obowiązek cyklicznego odnawiania swoich kwalifikacji. Ponadto przepisy przewidują, iż świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo zachowują ważność przez 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycznego uchwalonej 4 marca 2005 r., tj. 5 lat od 3 maja 2005 r.

Czy uprawnienia SEP są bezterminowe?

Do roku 2010 uprawnienia elektryczne były przyznawane bezterminowo. Ale w maju ubiegłego roku zmieniły się przepisy i wszystkie uprawnienia, kiedyś nadane bezterminowo, utraciły ważność. Od tego czasu wszystkie świadectwa kwalifikacyjne kategorii D oraz E są ważne przez 5 lat od momentu ich uzyskania.

Czy uprawnienia SEP są wazne?

Ważność uprawnień SEP to 5 lat. W celu odnowienia uprawnień SEP nie trzeba ponownie zapisywać się na kurs. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, jednak zalecamy wzięcie udziału w szkoleniu. Dzięki temu usystematyzujesz i uzupełnisz niezbędną wiedzę.

Kto może wykonywać prace eksploatacyjne?

Prace eksploatacyjne mogą wykonywać tylko osoby uprawnione oraz upoważnione, a “prowadzący eksploatację” powinien prowadzić wykaz osób upoważnionych. Prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.

Co to są uprawnienia G1 G2 G3?

Czym są uprawnienia G1, G2 i G3? Uprawnienia energetyczne i gazowe grupy G1, G2 i G3 umożliwiają pracownikom legalnie obsługiwać, dozorować, eksploatować, konserwować i montować urządzenia energetyczne oraz gazowe.

W jakich pracach wymagane są od pracownika dodatkowe kwalifikacje?

Do obsługi niektórych urządzeń, instalacji i sieci wymaga się od pracowników dodatkowych kwalifikacji. Wydaje się to zrozumiałe, biorąc pod uwagę zagrożenia stwarzane względem pracowników czy osób postronnych znajdujących się w zasięgu działania urządzenia, instalacji lub sieci.

W jakich pracach wymagane są od pracownika dodatkowe kwalifikacje?

Do obsługi niektórych urządzeń, instalacji i sieci wymaga się od pracowników dodatkowych kwalifikacji. Wydaje się to zrozumiałe, biorąc pod uwagę zagrożenia stwarzane względem pracowników czy osób postronnych znajdujących się w zasięgu działania urządzenia, instalacji lub sieci.

Czy świadectwa kwalifikacyjne są bezterminowe?

Obecnie pracownicy mają obowiązek cyklicznego odnawiania swoich kwalifikacji. Ponadto przepisy przewidują, iż świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo zachowują ważność przez 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycznego uchwalonej 4 marca 2005 r., tj. 5 lat od 3 maja 2005 r.

See also  마케팅 환경 분석 | 쉬운 마케팅 환경분석과 전략분석 상위 21개 베스트 답변

Czy uprawnienia energetyczne są bezterminowe?

1aa do Art. 54 Prawa energetycznego informujący, że świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Do czego uprawniają uprawnienia SEP do 1kV?

Osoby posiadające uprawnienia mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej, a także zajmować się jego montażem. Uprawnienia SEP do 1 kV dają realną szansę rozwoju zawodowego. Uprawniają do prowadzenia wszelkiego rodzaju konserwacji oraz remontów sieci elektrycznych, oraz urządzeń pracujących pod napięciem.

szkolenia na uprawnienia elektryczne

star Symbol: SZA-EL

Symbol: person Adresaci: Pracownicy fizyczni

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi – tzw. uprawnienia elektryczne (Świadectwa kwalifikacji E). Świadectwo kwalifikacyjne G1 typu E jest ważne przez 5 lat i po tym okresie należy je odnowić. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są honorowane poza granicami Polski po przetłumaczeniu ich przez tłumacza przysięgłego.

Oferowane korzyści:

kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną pod okiem doświadczonych instruktorów,

podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,

atrakcyjne ceny szkoleń,

gwarancja usług najwyższej jakości,

możliwość odbycia szkolenia na terenie całego kraju,

forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta,

dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Skontaktuj się z nami i powiedz, jakie są Twoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Program szkolenia na uprawnienia elektryczne:

przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,

obowiązki osób na stanowisku elektryka E,

organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1,

ochrona od porażeń w sieci do 1kV i wzwyż,

układy sieciowe, ochrona odgromowa i przepięciowa,

wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych,

sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,

BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż,

zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Warunkiem uczestnictwa w kursie na elektryka jest:

ukończone 18 lat,

wykształcenie co najmniej podstawowe.

Prezentowane szkolenie oraz egzamin to najprostsza droga do podjęcia zawodu elektryka. Świadectwo kwalifikacyjne E upoważnia do przeprowadzania czynności obejmujących zarówno obsługę i serwis, jak i montaż oraz czynności pomiarowo – kontrolne instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych. Z tego powodu uprawnienia te doskonale sprawdzają się również w branży budowlanej, jako cenne, dodatkowe kwalifikacje. Szkolenie w łatwy i szybki sposób poszerza zakres oferowanych usług zawodowych, czyniąc je bardziej kompleksowymi i konkurencyjnymi.

Aktualnie wprowadziliśmy możliwość odbycia szkoleń ONLINE przygotowujących do zdobycia uprawnień G1/G2/G3.

Szkolenie jesteśmy w stanie zorganizować w każdym dniu roboczym. Kurs online realizujemy poprzez udostępnienie drogą mailową dostępu do wideokonferencji. Aby korzystać z powyższego należy posiadać urządzenia mobilne lub stacjonarne z dostępem do sieci internetowej. Nie jest wymagane posiadanie konta na żadnej z platform.

Po ukończeniu szkolenia należy umówić się z instruktorem na dogodną godzinę w celu ustalenia przeprowadzenia indywidualnego egzaminu przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o szczegółach szkolenia oraz najbliższych terminach.

Sprawdź też inne szkolenia i usługi z działu uprawnienia zawodowe, które mogą Cię zainteresować:

[Wymóg posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące eksploatacji urządzeń energetycznych]

Art. 54. [Wymóg posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące eksploatacji urządzeń energetycznych]

1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

1a. (uchylony).

1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć.

1c. (uchylony).

2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1. Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych: 1) w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych; 2) będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych; 3) reprezentujące organy nadzoru; 4) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.

2a. (uchylony).

2b. Prezes URE jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

2c. Sprawdzenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne w formie egzaminu.

3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez: 1) Prezesa URE: a) w przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, b) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszających co najmniej 200 członków posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 2) właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a, 3) ministra właściwego do spraw transportu – na wniosek przedsiębiorcy, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez właściwych ministrów oraz Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a, lub ministra właściwego do spraw transportu.

31. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności nazwę i adres komisji kwalifikacyjnej oraz zakres sprawdzanych kwalifikacji.

32. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

33. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

3a. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, może odwołać członka komisji w przypadku: 1) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 2) rezygnacji z członkostwa w komisji; 3) niewywiązywania się z obowiązków członka komisji; 4) zaprzestania pełnienia służby w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez właściwego ministra lub Szefa Agencji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, lub rozwiązania stosunku pracy z tą jednostką organizacyjną.

3b. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych może odwołać komisję kwalifikacyjną na wniosek jednostki organizacyjnej, przy której ją powołano, w przypadku: 1) rezygnacji jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną, z dalszego prowadzenia tej komisji; 2) odwołania części członków komisji kwalifikacyjnej, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zadań przez tę komisję.

4. Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę od osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, nie wyższą niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia tego wniosku.

4a. Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli następuje ono na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią przychód jednostek organizacyjnych, przy których powołano komisje kwalifikacyjne.

6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Kwalifikacje pracowników – Bezel – Bezpieczeństwo Elektryczne

1. Wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach

1.1. Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci określa:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne [Dzu.U nr 54, poz.348 z póżn. zm.] oraz

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U.03.89.828].

1.2. Zgodnie z art. 54.1. ustawy Prawo energetyczne – osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć.

1c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku:

1) wniosku pracodawcy:

a) gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,

b) który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci;

2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, co pięć lat. (…).

2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.(…)

Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

2. Obowiązki prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem – prowadzący eksploatację – to jednostka organizacyjna osoba prawna lub osoba fizyczna, zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, np. na podstawie zawartej umowy, urządzeń energetycznych.

Prowadzący eksploatację może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z:

1) wydawaniem poleceń;

2) koordynacją prac;

3) dopuszczeniem do prac.

Prowadzący eksploatację prowadzi wykaz osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;

2) zakres upoważnienia;

3) określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone.

Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych mogą zajmować się osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji

Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U.2003 nr 89 poz. 828].

3.1.Zgodnie z tym rozporządzeniem eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi,

konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1) oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

3.2. Prace wykonywane na stanowiskach eksploatacji dotyczą wykonywania czynności:

1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi;

2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji;

3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów;

4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu;

5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości

regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno pomiarowym.

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy

znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi.

3.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. określa w załączniku nr 1. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, podzielone na trzy następujące grupy:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenie elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz

z urządzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji

wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9) turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

▲ do góry

świadectwa kwalifikacyjne G1 G2 i G3

Zdobycie świadectw kwalifikacyjnych ŚSEP jest tematem niezwykle popularnym. W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi posiadania odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, postaramy się wyjaśnić co mówią przepisy i jak je interpretować.

Na samym początku warto wyjaśnić, iż wiele osób używa nie poprawnego określenia „uprawnienia ŚSEP”. Poprawna nazwa to “świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”. Kwestia wydawania świadectw, a także zakres do jakiego uprawnia jest dana grupa ŚSEP, omawiane są w licznych artykułach prawa. Wśród dokumentów z jakimi powinna zapoznać się osoba ubiegająca się o świadectwo wydawane przez przez Prezesa URE znajdują się: Ustawa Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

Grupy świadectw kwalifikacyjnych ŚSEP

Świadectwa kwalifikacyjne ŚSEP wydawane są zarówno w zakresie eksploatacji, jak i samego dozoru dla poszczególnych grup, wśród których wyróżniamy: G1 (elektryczne), G2 (cieplne), G3 (gazowe).

G1 E/D

GRUPA 1 obejmuje urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW Urządzenia elektrotermiczne Urządzenia do elektrolizy Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego Elektryczna sieć trakcyjna Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

G2 E/D

Grupa 2. obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

G3 E/D

Grupa 3. obejmuje urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie Urządzenia do magazynowania paliw gazowych Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW Turbiny gazowe Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

To właśnie po analizie powyższych punktów, powstają niejasności dotyczące interpretacji zapisów. Wiele osób uważa, że skoro są zapisy mówiące o mocy grzewczej czy też elektrycznej powyżej 20kW czy 50 kW, to właśnie powyżej tych mocy muszą posiadać stosowne uprawnienia. Te kwestie dosyć precyzyjnie reguluje Ustawa Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowo tym zapisom:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Z powyższych przepisów jasno wynika, że tylko osoby, które obsługują zainstalowane urządzenia do mocy znamionowej do 20 kW oraz mocy cieplnej do 50 kW, nie muszą posiadać świadectw kwalifikacyjnych. Tu warto też zaznaczyć dalszy warunek, który mówi, że tylko w przypadku urządzeń, w których dokumentacja urządzenia określa zasady jego obsługi.

W każdym innym przypadku, gdy konserwujemy, remontujemy, montujemy czy też dokonujemy pomiarów na urządzeniach energetycznych należących do grup G1, G2, G3, niezależnie od ich mocy znamionowych czy też cieplnych, BEZWZGLĘDNIE MUSIMY POSIADAĆ STOSOWNE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE.

Na tym etapie warto również przywołać przepisy Ustawa Prawo Energetyczne:

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE,

Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348:

Art. 54.1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń

i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Art. 54.6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust.

Art. 54.1.c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, co pięć lat. Art. 54.2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

Z powyższych przepisów jasno wynika, iż osoby świadczące usługę na rzecz konsumentów, bezwzględnie muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak wspominaliśmy wyżej, nie potrzebują ich tylko osoby obsługujące zainstalowane urządzenie energetyczne do mocy znamionowej 20 kW oraz mocy cieplnej do 50 kW. Najłatwiej będzie to wyjaśnić na kilku przykładach:

1.Osoba, która montuje pompę ciepła lub urządzenie klimatyzacji musi obowiązkowo posiadać świadectwa kwalifikacyjne grupy G1 oraz G2. Dodatkowo, gdy urządzenia klimatyzacji posiadają alternatywny czynnik w postaci propanu czy też izobutanu niezbędna jest nam również grupa G3.

2.Osoba, która montuje urządzenie grzewcze w postaci ogrzewacza gazowego wody „junkers” musi obowiązkowo posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy G2 oraz G3. Gdy urządzenie nie jest zasilane z baterii tylko poprzez wpięcie do instalacji elektrycznej, niezbędna jest również grupa G1.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Z dniem 2 lipca weszło w życie rozporządzenie opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w procesach energetycznych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, ze względu na zagrożenie porażeniami prądem, poparzeniami osób, pożarami czy niebezpieczeństwem wybuchu, a także na zakłócenia w ciągłości dostaw paliw i energii do odbiorców, zagrażające zdrowiu, życiu osób oraz znaczne straty materialne. Z tego względu w ustawie − Prawo energetyczne w art. 54 przewidziano obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Rozporządzenie zmienia w ograniczonym zakresie, określone w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828 i 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189), szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci.

Konieczność stworzenia ram prawnych określających zmianę zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci zaszła w związku z systemową zmianą uregulowania zasad w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

W rozporządzeniu zmieniono dotychczas obowiązujące przepisy określające zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji, w tym m.in.:

określono, iż osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne; warunki dopuszczenia do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, przez osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych; zasady i sposoby powoływania komisji kwalifikacyjnych; okres ważności świadectw kwalifikacyjnych; maksymalną wysokość opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

W rozporządzenia określono także:

rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją; zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci; skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje sprawdza ta komisja; tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną; sposób wnoszenia opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i jej wysokość; warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji; wzór świadectwa kwalifikacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wszystkie osoby zainteresowane zmianami prawa w tym zakresie, a także tematyką dotycząca eksploatacji urządzeń energetycznych zapraszamy na szkolenie doskonalące w tym zakresie.

Świadectwa kwalifikacyjne znowu na 5 lat

Wchodząca w życie 3 lipca 2021 r. nowelizacja Prawa energetycznego (ustawa z 20 maja 2021 r.) znowu zmienia zasady funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i stwierdzania kwalifikacji. Powodem nowelizacji jest chęć usprawnienia modelu stwierdzania kwalifikacji. Świadectwa kwalifikacyjne będą wydawane na nowych zasadach. Cześć z tych przepisów to rozwiązania nowe, a część to powrót do dawnych regulacji. Jako były członek takiej komisji chętnie o nich piszę (a niedawno pisała też o nich mec. Agata Kicińska).

Świadectwa kwalifikacyjne znowu na 5 lat i dla wszystkich

Rozwiązaniem, które powraca do prawa energetycznego, jest okres obowiązywania świadectw kwalifikacyjnych. Pomijając już historię i różne rozwiązania w zakresie świadectw (terminowe i bezterminowe) pamiętajmy, że omawiana nowelizacja wprowadza jednoznaczne rozwiązanie:

Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Jest to bardzo stanowcza regulacja – utrata ważności oznacza, że po tym okresie osoba zatrudniona przy urządzeniach nie spełnia wymogów Prawa energetycznego, zatem przedsiębiorca nie może jej zatrudniać (zresztą pod rygorem dotkliwej kary).

A co ze świadectwami już wydanymi? Otóż regulują to przepisy przejściowe, które uzależniają okres ważności świadectw dotychczasowych od tego, komu zostały wydane. I tak:

jeżeli zostały wydane osobom pracującym na rzecz konsumentów – to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane (a były wydawane na 5 lat); jeżeli były wydane innym osobom jako bezterminowe lub na okres dłuższy niż 5 lat to utracą ważność po okresie na jaki zostały wydane, ale najpóźniej po 5. latach od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli 3 lipca 2026 r.

Powodem, dla którego ustawodawca tym razem zdecydował się na zrównanie okresów ważności świadectw było uznanie, że i tak osoby te prowadzą prace na tożsamych urządzeniach, instalacjach czy sieciach, bez względu na to, u kogo i na jakiej podstawie zostały zatrudnione. A przecież najważniejsze jest to, by eksploatacja była prowadzona w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzkiego.

Uczniowie bez świadectw kwalifikacyjnych

Nowelizacja przewidziała na szczęście, że w niektórych sytuacjach formalne zdobycie kwalifikacji nie jest możliwe lub celowe. W takich przypadkach pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych osoby bez świadectw, ale wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej, czyli posiadającej stosowne kwalifikacje stwierdzone świadectwem. Do osób tych należą osoby pracujące w celu przygotowania zawodowego oraz uczniowie ponadpodstawowej szkoły zawodowej na kierunku energetycznym.

Z obowiązku uzyskania świadectw zostały zwolnione także osoby reprezentujące organy nadzoru oraz prowadzące specjalistyczne prace serwisowe. Również one mogą wykonywać swoje obowiązki przy urządzeniach pod nadzorem osoby uprawnionej.

Komisje kwalifikacyjne tylko w stabilnych firmach

Duże zmiany nastąpią w zakresie powoływania komisji kwalifikacyjnych. Prawo do ich powołania zachowują oczywiście zarówno Prezes URE jak i właściwi ministrowie. Jednak Prezes URE będzie powoływał komisje tylko w

przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co najmniej 200 osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych oraz przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszających co najmniej 200 członków posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej.

Powodem tej regulacji ma być gwarancja, by komisje kwalifikacyjne były ustanawiane w podmiotach posiadających stabilną pozycję na rynku oraz wieloletnie doświadczenie. Taką pozycję mają zapewniać duże firmy i stowarzyszenia. Ich pracownicy czy członkowie mają wszak wieloletnie i praktyczne doświadczenie związane z pracą urządzeń elektrycznych. Okazuje się bowiem, że czasami dochodziło do powoływania stowarzyszeń jedynie w celu zarabiania na egzaminach oraz wydaniu świadectw.

Także w tej sytuacji przepisy przejściowe regulują kwestie funkcjonujących już komisji. Otóż dotychczasowe komisje kwalifikacyjne będą „nowymi” komisjami kwalifikacyjnymi i będą działały przez okres, na jaki zostały powołane. Po tym okresie konieczny będzie wniosek o powołanie komisji (można go będzie złożyć w wersji elektronicznej).

Opłata w stałej wysokości i nowe rozporządzenie

Nowelizacja wprowadza też zapis do ustawy zapis o wysokości opłaty za egzamin:

Za sprawdzenie kwalifikacji (…), pobiera się opłatę od osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, nie wyższą niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia tego wniosku.

Warto też wspomnieć, że doprecyzowano zakres delegacji dla Ministra właściwego do spraw energii do wydania rozporządzenia w sprawie kwalifikacji. Należy zatem spodziewać się nowych przepisów w tym zakresie. Zgodnie bowiem z nowelizacją dotychczasowe rozporządzenia będą obowiązywać przez rok, czyli do 3 lipca 2022 r.

Mam nadzieję, że wskazane powyżej zasady rzeczywiście usprawnią prace komisji kwalifikacyjnych. Cała branża liczy na to, że nie będzie już dochodzić na nadużyć. Czasami egzaminy przeprowadzały przez niewykwalifikowane osoby. A to stwarzało zagrożenie zdrowia i życia zarówno energetyków jak i ich klientów…

Cała nowelizacja dostępna jest pod tym linkiem.

A zdjęcie tytułowe nawiązuje do zakończonego właśnie roku szkolnego – to świadectwo mojej babci sprzed 28 lat 🙂

Podobne artykuły

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Uprawnienia energetyczne – ogólnie przyjęte określenie to nic innego jak świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom, które eksploatują całą grupę urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej.

Często potocznie uprawnienia te są nazywane uprawnieniami SEP’owskimi, ale nie jest to poprawne określenie.

Świadectwo Kwalifikacyjne jest jedynym dokumentem zezwalającym na wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych. Dopuszczenie pracownika nieposiadającego takich uprawnień lub wydanie polecenia wykonywania pracy przy urządzeniach energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie świadectwa, jest naruszeniem przepisów ustaw: kodeksu pracy, prawa energetycznego oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń i zarządzeń i podlega sankcjom karnym.

Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. Między innymi artykuł 54 ust 1 tej ustawy podaje wprost: Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Dla jakich urządzeń potrzebne jest uprawnienie energetyczne?

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Rozporządzenie to jest aktem normatywnym będącym jednym ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego w branży energetycznej. Określa ono miedzy innymi rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami energetycznymi w postaci świadectw kwalifikacyjnych.

Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie uprawnień energetycznych zostały podzielone na trzy grupy:

Grupa 1 – to tzw. grupa „elektryczna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 1 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2 – to tzw. grupa „cieplna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 2 mogą eksploatować urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3 – to tzw. grupa „gazowa”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 3 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Pełny wykaz rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym został zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Rodzaje uprawnień energetycznych

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień energetycznych ze względu na stanowisko:

stanowisko eksploatacji.

stanowisko dozoru.

Eksploatacja – dotyczy to stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór – jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Czy „w domu” jest potrzebne świadectwo kwalifikacyjne?

W gospodarstwach domowych powszechnie używane są urządzenia czy instalacje elektryczne, cieplne lub gazowe. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego w zakładzie pracy przy takim samym lub podobnym urządzeniu jak w domu wymaga się ode mnie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, a w domu nie?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zgodnie z §3 przywołanego rozporządzenia jego przepisów nie stosuje się do prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku, a poprzez urządzenia powszechnego użytku rozumie się urządzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych.

Kto może się ubiegać o uprawnienia energetyczne?

O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może ubiegać się osoba, która ukończyła 18 lat. Od poziomu wiedzy i doświadczenia osoby starającej się o świadectwo kwalifikacyjne zależy, jaki zakres uprawnień otrzyma.

Czy uprawnienia energetyczne są wydawane bezterminowo?

Nie. Uprawnienia energetyczne trzeba odnawiać do 5 lat. Ciągły rozwój techniczny również w kwestii energetyki wymaga aby systematycznie odświeżać swoją wiedzę. Najważniejszym jest przecież żeby bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Jaka jest procedura uzyskania uprawnień energetycznych

Aby uzyskać uprawnienia energetyczne należy złożyć wniosek do komisji kwalifikacyjnej uprawnionej (w zakresie, o który się ubiegamy) do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.

Przed egzaminem zawsze warto odświeżyć i uzupełnić swoją wiedzę przechodząc szkolenie przypominające wiedzę w zakresie o który się kandydat ubiega.

Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany w formie ustnej. Podczas egzaminu zespół egzaminacyjny wyznaczony przez przewodniczącego komisji, sprawdzi wiedzę wymaganą do pracy na stanowiskach eksploatacji albo dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla określonych urządzeń, instalacji i sieci.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru albo eksploatacji w określonym zakresie i dla określonych urządzeń.

Ile kosztuje egzamin kwalifikacyjny?

Za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest opłata w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W 2022 roku jest to 301 zł.

Gdzie można zdać egzamin kwalifikacyjny?

Najczęściej komisje kwalifikacyjne powoływane są przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych. W Polsce działa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przy którym działa kilkadziesiąt Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego (“uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki”) dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Czas trwania: min. 38 godzin.

Po ukończonym kursie należy przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów stają się świadectwami bezterminowymi , z wyjątkiem świadectw potwierdzających kwalifikacje osób , które świadczą usługi na rzecz konsumentów, miro, małych i średnich przedsiębiorców, które zachowują ważność na okres 5 lat .

Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się również na wniosek pracodawcy:

– gdy osoby zajmujące się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji, posiadające kwalifikacje potwierdzone świadectwem, w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowały się eksploatacją tych sieci, urządzeń lub instalacji,

– który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów, instalacji lub sieci.

Cele kształcenia.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych dla określonej grupy.

Opis efektów kształcenia.

Uczestnicy kursu powinni:

stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,

wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,

przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,

rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Uprawnienia energetyczne g1, g2, g3, świadectwo kwalifikacyjne, odnowienia – Kursy – Oferujemy szkolenia i kursy z uprawnień energetycznych pozwalające na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawn

Misją firmy TARBONUS jest dbałość o zaspokajanie potrzeb Klientów na najwyższym poziomie. Gwarancja, że usługi szkoleniowe i doradcze oraz pozycje wydawnicze, wzajemnie się uzupełniające, merytorycznie i jakościowo odpowiadają wysokim standardom.

TARBONUS jest firmą obecną na rynku wydawniczym, doradczym i szkoleniowym od 1991 roku. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, a Oddziały – Ośrodki Szkoleniowe funkcjonują w Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu i Warszawie.

Nasze usługi i produkty pod względem merytorycznym odpowiadają wysokim standardom, a potwierdzeniem tego są przyznane certyfikaty oraz uznanie Klientów.

키워드에 대한 정보 świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci

다음은 Bing에서 świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ?

 • uprawnienia G1
 • uprawnienia g2
 • uprawnienia g3
 • jak uzyskać uporawnienia g1
 • jak uzyskać uprawnienia g2
 • jak uzyskać uprawnienia g3
 • g1
 • g2
 • g3

Świadectwa #Kwalifikacyjne #G1, #G2, #G3 #- #Jak #je #zdobyć #?


YouTube에서 świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Świadectwa Kwalifikacyjne G1, G2, G3 – Jak je zdobyć ? | świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment