Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi E Learning | Zaproszenie Na Viii Edycję Studiów Podyplomowych – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 2022/2023 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning – Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wydział Zarządzania PRz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 145회 및 좋아요 3개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023 – studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W odpowiedzi na wciąż rosnące wyzwania stawiane osobom odpowiedzialnym za działania personalne we współczesnych organizacjach w Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej uruchomiliśmy kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Absolwenci tego kierunku uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej. Studia umożliwiają pozyskanie nowoczesnej i jednocześnie kluczowej wiedzy na temat metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań zarządzania ludźmi. Studia zwracają również uwagę na kluczowe zagadnienia we współczesnych organizacjach takie jak płaszczyzna aksjonormatywna i odpowiedzialność społeczna. Uczestnicy wzmacniają również swoje kompetencje interpersonalne w obszarze budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji.
Głównym założeniem studiów jest przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności, które są niezbędne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studia obejmują zajęcia umożliwiające Uczestnikom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarządzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, technologiczny oraz psychologiczny.
O studiach podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi opowiada kierownik kierunku i jednocześnie Prodziekan #WZPRz dr Justyna Stecko.

#zzl | #ZarzadzanieZasobamiLudzkimi #PolitechnikaRzeszowska | #WZPRz | #CSP | #studiapodyplomowe

🌐 WWW
🔹Wydział Zarządzania – https://wz.prz.edu.pl /
🔹Centrum Studiów Podyplomowych WZ – https://csp.prz.edu.pl
🔹LinkedIn – https://www.linkedin.com/school/wydzi…
🔹Facebook – https://www.facebook.com/wydzial.zarz…
🔹Instagram – https://www.instagram.com/wydzial.zar…
—-
🎥 Autor / Arkadiusz Surowiec

studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia online

Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp! Kadra. Rekrutacja. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE. Rekrutacja na studia …

+ 여기에 더 보기

Source: swps.pl

Date Published: 8/14/2021

View: 6488

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych. … Kompleksowość podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Kompetencje.

+ 더 읽기

Source: www.kozminski.edu.pl

Date Published: 10/10/2021

View: 1065

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia podyplomowe przez …

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, WSNS, studia licencjackie, studia magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.wsns.lublin.pl

Date Published: 7/30/2021

View: 8657

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia ONLINE – WSB

Studia na tej specjalności są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną). Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki materiałom …

+ 여기를 클릭

Source: www.wsb.pl

Date Published: 6/11/2022

View: 9977

Human Resources – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) w ramach studiów podyplomowych na Wyższej Szkole … BLOK 2. MIĘKKI HR. Diagnoza różnic indywualnych. Praca zespołowa:.

+ 여기에 표시

Source: podyplomowe.wse.krakow.pl

Date Published: 10/12/2021

View: 4379

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, … Czas trwania: 2 semestry; Program studiów podyplomowych: pobierz; Plan studiów …

+ 여기에 보기

Source: www.econ.umk.pl

Date Published: 5/10/2022

View: 6379

Studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sprawdź zalety e-learningu.

+ 여기에 더 보기

Source: www.puw.pl

Date Published: 10/23/2022

View: 5408

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Atrakcyjny program kształcenia ➤ 2 semestry nauki ➤ Rekrutacja w każdym czasie IOS ➤ Możliwość dofinansowania do 80%. Sprawdź naszą ofertę edukacyjną!

+ 여기를 클릭

Source: humanum.pl

Date Published: 4/10/2022

View: 9181

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Absolwenci otrzymują przewziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dodatkowe …

+ 여기를 클릭

Source: wspa.pl

Date Published: 10/14/2021

View: 80

See also  Napisz Jak Zmieniłoby Sie Zycie W Lesie Gdyby Zabraklo Destruentow | Kiedy Odwiedzi Cię Podróżnik W Czasie... #Shorts 상위 106개 베스트 답변

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Podyplomowe – UTH

UCZESTNICY STUDIÓW. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi kierujemy w szczególności do: kadry kierowniczej wszystkich szczebli i …

+ 여기를 클릭

Source: www.uth.edu.pl

Date Published: 1/18/2021

View: 136

주제와 관련된 이미지 studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych - Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023
Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023

주제에 대한 기사 평가 studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning

 • Author: Wydział Zarządzania PRz
 • Views: 조회수 145회
 • Likes: 좋아요 3개
 • Date Published: 2022. 8. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=guDCVbIclK4

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia online

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Kinga Padzik

Ulotka kierunku

2022/2023 to dla ZZL na Uniwersytecie SWPS w Warszawie pierwszy rok bez zasadniczych zmian. Powodem tego jest głównie fakt, że w naszym podstawowym programie weszliśmy już w pole oddziaływania wątków, które w najbliższych latach będą wyznaczały rozwój naszej dziedziny, a na zupełnie nowe nie mamy w obecnych ramach miejsca. Wszakże to wciąż tylko 210 godzin dydaktycznych. Może czas uruchomić siostrzany kierunek o nowym układzie przedmiotów? To jest myśl, ale i pytanie, czy jest takie zapotrzebowanie. Bardzo aktualne wątki, o których napisałam, że są już z nami, to m.in. pochodne pandemii, w tym nowe formy kontaktu i rozwój nauczania zdalnego, ale także wpływ zdalnej pracy na kształtowanie się relacji wśród pracowników, to oczywiście także wpływ informatyzacji świata, w tym coraz szerzej stosowana sztuczna inteligencja i nasz kontakt z ‘nieludźmi’ oraz niezmiennie konieczność zrozumienia tzw. nowych generacji i adaptacji do nich rozwiązań ZZL. Te trzy aspekty stanowią w naszym programie nie tyle odrębne tematy, ile są tłem poszczególnych przedmiotów. Rozłożenie akcentów w dużej mierze zależy od Uczestników naszych zajęć – im więcej ukierunkowanych oczekiwań, pytań, wskazań, tym adekwatniej możemy adaptować omawiane zagadnienia. Wyzwań się nie boimy, jeśli nawet coś nas zaskoczy, poszukamy, rozwiążemy, odpowiemy 🙂 Bloki programowe pozostają niezmienne, ponieważ to wciąż filary ZZL, a jednak pomimo rozwoju naszej dziedziny w jej fundamentach wciąż jest wiele do zrobienia. Niezmiennie tematom z zakresu organizacji i zarządzania w programie towarzyszy mocne zaplecze psychologiczne, do czego zobowiązuje nas zarówno profil naszej Uczelni, jaki i charakterystyka samego ZZL. A trzeba przyznać, że rzetelnej psychologii zarządzania cały czas jest w naszej dziedzinie za mało.

Uczymy w trybie zdalnym [więcej o tym w PDF] i oprócz oszczędności czasu zapewniamy z tego tytułu dodatkowe korzyści:

■ nagrywane wykłady on-line odtwarzaj powtarzaj i pytaj, kiedy chcesz!

nikt nie straci materiału na żywo i możliwości posłuchania wykładowcy, nawet gdy będzie nieobecny na wykładzie

■ nagrywane wybrane warsztaty

■ wszystkie materiały na platformie e-l

cały czas są na niej dostępne wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line i materiały dodatkowe

■ EBSCO wszyscy uczestnicy naszych studiów mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.

Wejdź na naszą stronę, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

Zobacz, jakie mamy podejście do wiedzy o ZZL

Adresaci

studia adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel

studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

O studiach także pod: www.essey.com.pl/zzl.html

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z opisem webinarów HR, które zostały zrealizowane w okresie luty-czerwiec 2019 r. i które w skrócie odzwierciedlają treść i przekaz programu naszych studiów ZZL.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów. Oficjalne zakończenie studiów następuje we wrześniu.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2022/2023

Program obejmuje 205 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów oraz warsztatów.

Zajęcia są podzielone na następujące bloki tematyczne:

Elementy zarządzania zmianą w organizacji – 5 h

Procedura opisywania stanowisk pracy – 15 h

Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników – 70 h

Systemy wynagrodzeń – 25 h

Planowanie /strategia ZZL – 10 h

Nabór pracowników (rek. i sel. z zew. rynku pracy) – 25 h

Prawo pracy – 30 h

Funkcja personalna – 15 h

Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL – 10 h

Szczegółowy program studiów (.pdf)

BIBLIOTEKA

Nieprawdopodobnie duża baza danych – książki, pisma, case’y. Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

Kadra

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów rok akademicki 2022-2023 10 rat 930 zł 2 raty 4 400 zł 1 rata 8 400 zł Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:

– 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem – uczy dobrych praktyk zarządzania i HR.

Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych. W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze, angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.

Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe.

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN.

Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów.

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia podyplomowe dwusemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w WSNS są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji! Studia podyplomowe realizowane są w 100% przez Internet!

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej, jak również zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie HR. Studia mają na celu przygotowanie Słuchacza do zbudowania i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Program nauczania na studiach podyplomowych daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia zintegrowanych zespołów pracowniczych, analizy potencjału pracowniczego, prawa pracy, planowania zatrudnienia (rekrutacji, sukcesji, outplacementu). Słuchacz nabędzie umiejętność m.in.: konstruowania systemów zarządzania kompetencjami pracowniczymi, planowania ścieżek karier pracowniczych (Talent Management), oceny pracowników (SOOP). Program nauczania przygotowany jest zgodnie z wymaganiami rynku pracy i firm posiadających działy HR, dlatego studia podyplomowe wzbogacone zostały o warsztaty prowadzone przez praktyków rynku z zakresu Assessment Center/ Development Center, na których Słuchacz opanuje w praktyce metody, techniki i narzędzia AC/DC, będzie również potrafił zbudować sesję AC/DC od podstaw.

Adresat studiów

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem HR. Studia w szczególności skierowane są do: menedżerów personalnych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej; konsultantów HR i trenerów biznesu chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe; osób pełniących funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach ZZL w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w tym obszarze; osób zmieniających zawód i planujących rozwój kariery zawodowej w obszarze HR.

Czas trwania nauki

Studia trwają dwa semestry

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: budowa potencjału społecznego organizacji, planowanie ZKL, rekrutacja, nabór, selekcja, zarządzanie kompetencjami, budowanie ścieżek karier pracowniczych, umiejętności społeczno-psychologiczne, wykorzystanie testów psychologicznych w ZZL, prawo pracy, system zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, kierowanie zachowaniami w organizacji, zarządzanie przez cele. Systemy i narzędzia okresowych ocen pracowniczych, budowanie systemów motywacyjnych w firmie, polityka szkoleniowa firmy, marketing personalny, Employer Branding, CSR, audyt personalny, pomiar efektywności ZKL, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, etyczne aspekty Human Resources Management. HR a UE, Assessment Center/ Development Center, Coatching/ Mentoring, aspekty prawa pracy.

Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w HR, dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, przydatną do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i podjęcia stanowiska kierowniczego w różnych firmach.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia ONLINE

Studia na tej specjalności są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną).

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki materiałom zamieszczanym w Internecie i na platformie Moodle, z których korzystasz samodzielnie w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie). Z wykładowcami i kolegami z grupy spotkasz się na zaliczeniach i egzaminach w określonym terminie.

Możliwość studiowania bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu. Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest dostęp do platformy Moodle, dzięki której będziesz mieć dostęp do niezbędnych materiałów potrzebnych w procesie nauczania.

Dowiedz się więcej.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zobacz ulotkę promującą studia

Zobacz dedykowaną stronę studiów

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach globalizacji. Program studiów obejmuje szeroki zakres problemów związanych z zarządzaniem pracownikami, popartych case studies. W czasie nauki poznaje się między innymi tajniki planowania zatrudnienia, pozyskiwania pracowników, płac i motywowania, szkoleń, ocen pracowniczych, outplacementu i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi -Podyplomowe Online

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

Cel

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Czas

2 semestry, 245 godzin

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 70% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 30% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Studia podyplomowe Warszawa

dr Agnieszka Nowocień – Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” – Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

키워드에 대한 정보 studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning

다음은 Bing에서 studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Ocena Ryzyka Zawodowego Operator Wtryskarki | Injection Molding Machine Operating 64 개의 자세한 답변
See also  운지 버섯 독버섯 | 운지버섯~밤나무에서난것도채취하나요?채취시,이것만알면됩니다 205 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023

 • studia podyplomowe
 • studia
 • rzeszów
 • rzeszow
 • politechnika rzeszowska
 • wydział zarządzania
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi rzeszów
 • zzl
 • zzl rzeszów

Zaproszenie #na #VIII #edycję #studiów #podyplomowych #- #Zarządzanie #zasobami #ludzkimi #| #2022/2023


YouTube에서 studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Zaproszenie na VIII edycję studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2022/2023 | studia podyplomowe zarządzanie zasobami ludzkimi e learning, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment