Studia Podyplomowe Tester Oprogramowania Wrocław | Studia Podyplomowe: Tester Oprogramowania Dla Aplikacji Mobilnych I Serwerowych 상위 106개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław – Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wyższe Szkoły Bankowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,161회 및 좋아요 22개 개의 좋아요가 있습니다.

studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych – studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W październiku 2017 rusza II edycja studiów podyplomowych w WSB we Wrocławiu na kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych.
W czasie studiów słuchacze m.in.: uczą się programować w języku Python, poznają Selenium Webdrivera, SQL-a, Jenkinsa i Dockera oraz platformy w chmurze. Poznają pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Uczą się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących scrum/kanban.

► Dowiedz się więcej: https://goo.gl/cRV1L7
► Social media: http://goo.gl/gGQdyn

studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Studia Podyplomowe Tester Oprogramowania. Automatyczny

WSH we Wrocławiu ➤ Tester oprogramowania ✔️ Wysoko Wykwalifikowana Kadra Dydaktyczna ✔️ Dobre Opinie Studentów ✔️ Sprawdź teraz!

+ 여기에 표시

Source: handlowa.eu

Date Published: 1/20/2021

View: 2961

Testowanie oprogramowania – studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” jest przekazanie słuchaczom … Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.wsiz.wroc.pl

Date Published: 3/2/2021

View: 1335

Studia Podyplomowe Tester automatyzujący w Selenium

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.kozminski.edu.pl

Date Published: 11/23/2021

View: 8706

Testowanie oprogramowania – studia podyplomowe

Duża część słuchaczy tego kierunku podejmuje pracę w zawodzie testera oprogramowania już w trakcie studiów. Wynika to zarówno z ogromnego zapotrzebowania na …

+ 여기를 클릭

Source: www.vistula.edu.pl

Date Published: 10/4/2022

View: 2827

Studia podyplomowe: Testowanie oprogramowania, Wrocław

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, we współpracy z Software Test, TestBenefit i testerzy.pl, uruchamia nabór …

+ 여기에 표시

Source: testerzy.pl

Date Published: 6/10/2021

View: 9189

TESTER OPROGRAMOWANIA studia | uczelnie Wrocław

Studia tester oprogramowania. Dowiedz się gdzie studiować i na jakim kierunku prowadzone są studia w mieście Wrocławiu.

See also  우울증 퇴사 실업 급여 | 질병 실업급여 (자발적퇴사 실업급여) 받기 위해 준비해야 할 4가지 100 개의 정답

+ 여기에 더 보기

Source: www.otouczelnie.pl

Date Published: 9/9/2022

View: 633

주제와 관련된 이미지 studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych

주제에 대한 기사 평가 studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław

 • Author: Wyższe Szkoły Bankowe
 • Views: 조회수 2,161회
 • Likes: 좋아요 22개
 • Date Published: 2017. 9. 26.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=q0kGXVF-Rjs

Studia Podyplomowe Tester Oprogramowania. Automatyczny

Tryb studiów: Hybrydowy

Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)

Wymiar godzin: 160 godzin

Język wykładowy: polski

Studia ruszają od października 2022!

Plan studiów Tester oprogramowania został przygotowany we współpracy z firmą Testuj.pl będącej częścią TESTARMY GROUP S.A. najszybciej rozwijającej się firmie testerskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tester oprogramowania to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w zawodzie Tester Oprogramowania. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie Junior Tester, udział w zajęciach przygotowuje również do międzynarodowej certyfikacji ISTQB CTFL – wyznaczającej standard testowania. Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w branży testowania i rozważają uporządkowanie wiedzy, przygotowanie do certyfikacji lub myślą o postawieniu pierwszych kroków w kierunku Test Managera lub Testera Automatyzującego. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jak prowadzić projekt testowy według najnowszych globalnych standardów. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie zarządzania procesem testowym i zespołem testowym.

Atutem studiów jest fakt, iż całość kierunku jest prowadzona przez praktyków na co dzień pracujących w projektach, zarządzających zespołami i portfelami projektów. Patronat TestArmy – pierwszego w Polsce platynowego partnera ISTQB gwarantuje zdobycie wiedzy w sposób praktyczny i zgody z najnowszymi technikami.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej, umożliwiają łatwy dostęp do praktyków i zdobycia wiedzy osobom na co dzień przebywającym poza Wrocławiem.

Rozwiń opis Adresaci kierunku Grupa docelowa dla kierunku Tester oprogramowania to absolwenci studiów wyższych, którzy: – planują podnieść swoje kwalifikacje, – starają się o zatrudnienie w zawodzie Junior Tester, – planują w niedługim czasie rozpocząć przygodę z zarządzaniem zespołem testerskim lub planują rozszerzyć kompetencje w zakresie automatyzacji, – chcących się przebranżowić. Profil absolwenta: Studia podyplomowe Tester oprogramowania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

– tworzenia przypadków testowych – zarządzania dokumentacją testowych – standardu ISTQB – zarządzania projektem w duchu Agile – programowania testów z wykorzystaniem Python Zwiń opis

Partner

Testowanie oprogramowania – studia podyplomowe

Współpraca: Software Test, testerzy.pl, TestBenefit

Zakres studiów:

Testowanie stanowi bardzo ważną część projektów programistycznych jako jedna z podstawowych metod zapewniania jakości procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania. Celem studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu testowania oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Szczegółowe bloki tematyczne poruszane w ramach poszczególnych przedmiotów opisane są poniżej.

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie studiów podyplomowych, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Testowanie oprogramowania”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; [email protected]) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;

Bartosz Majorowski ([email protected]) – kierownik studiów;

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław

Studia Podyplomowe Tester automatyzujący w Selenium

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania.

Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności w biznesie IT, tj. tworzenia i rozbudowywania skryptów testujących dla aplikacji webowych. Charakter studiów oparty jest na tworzeniu testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium Webdriver i Cypress.

Studia obejmują także szereg innych istotnych dla testerów zagadnień, takich jak: testowanie baz danych, efektywną pracę z systemem kontroli wersji GIT oraz wiedzę dotyczącą konteneryzacji i stosowania Ciągłej Integracji (Continuous Integration) wykorzystywanej w branży software development w działach Quality Assurance.

Testowanie oprogramowania

Testowanie Oprogramowania – XIV edycja – luty 2023

OPIS KIERUNKU

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowania wykwalifikowanych testerów otworzyła kierunek Testowanie Oprogramowania w ramach studiów podyplomowych. Jest on idealną propozycją zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w świecie IT, jak i tych, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie wytwarzania i kontroli jakości systemów software’owych.

Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w charakterze osoby kontrolującej jakość oprogramowania, a także pozwolą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB. Decydując się na ten kierunek, zostaniesz specjalistą w zakresie:

weryfikacji i walidacji oprogramowania,

wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (np. w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności),

zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania,

zapewnienia jakości (Quality Assurance),

mierzenia i kontroli jakości (Quality Control).

Każdy absolwent studiów podyplomowych Testowanie oprogramowania będzie miał możliwość (za dodatkową opłatą) uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB (Foundation Certificate in Software Testing) w ramach organizowanego egzaminu, który będzie prowadzony wspólnie z portalem TESTERZY (www.testerzy.pl).

Partnerami kierunku są portal Testerzy.pl oraz firmy DREDAR, Rivet Group i Accens.

Studia podyplomowe: Testowanie oprogramowania, Wrocław

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, we współpracy z Software Test, TestBenefit i testerzy.pl, uruchamia nabór na unikalne w tej części Polski studia podyplomowe „Testowanie oprogramowania”. W ramach tych studiów możesz zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu testowania oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Są to kompetencje poszukiwane obecnie na rynku pracy IT!

Szczegółowe bloki tematyczne – przedmioty:

• wprowadzenie do dziedziny testowania oprogramowania;

• metodologia testowania oprogramowania w projektach informatycznych;

• projektowanie testów;

• metody automatyzacji testowania;

• aspekty miękkie pracy testerów.

Program zajęć zbudowany jest w oparciu o materiały ISEB oraz ISTQB, uzupełnione o praktykę testerską oraz narzędzia wspomagające proces testowania.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców posiadających praktykę w testowaniu oraz zarządzaniu jakością oprogramowania, m.in. właścicieli firm testujących oprogramowanie i pracowników zespołów testerskich. Stosowane są efektywne formy zajęć – szkolenia warsztatowe w laboratorium komputerowym – czyli połączenie wykładów z ćwiczeniami praktycznymi przy komputerze.

Więcej na temat programu studiów i warunków uczestnictwa można znaleźć tutaj.

TESTER OPROGRAMOWANIA studia

Serwis OTOUCZELNIE.PL korzysta z plików cookie

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy OTOUCZELNIE.PL.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

키워드에 대한 정보 studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław

다음은 Bing에서 studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  엘리베이터 오버 헤드 | 엘리베이터 오버헤드 부분 글라스울에 대한 설명 엘리베이터 마감 9020 투표 이 답변
See also  Stephen King Cmentarz Dla Zwierzat Pdf | Stephen King \"Cmętarz Zwieżąt\" Audiobook 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych

 • wyższa szkoła bankowa
 • wsb
 • wrocław
 • wsb we wrocławiu
 • bankowa
 • studia podyplomowe
 • tester
 • tester oprogramowania
 • aplikacje mobilne
 • aplikacje internetowe

Studia #podyplomowe: #Tester #oprogramowania #dla #aplikacji #mobilnych #i #serwerowych


YouTube에서 studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Studia podyplomowe: Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych | studia podyplomowe tester oprogramowania wrocław, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment