Studia Podyplomowe Historia I Społeczeństwo | Podyplomowe Studium Dla Nauczycieli Przedmiotu \”Historia I Społeczeństwo\” 최근 답변 129개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “studia podyplomowe historia i społeczeństwo – Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\”“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Gosialek 이(가) 작성한 기사에는 조회수 381회 및 좋아요 3개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

studia podyplomowe historia i społeczeństwo 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\” – studia podyplomowe historia i społeczeństwo 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W ramach wydziału historycznego UKSW powstaje podyplomowe studium dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku 2012/2013 będą musieli podjąć się nauczania przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\”. Jest to przedmiot dodatkowy dla tych uczniów, którzy nie zdecydują się na zdawanie matury z historii. Warto dodać, że ta decyzja będzie podejmowana przez uczniów w I klasie szkoły średniej. Jeśli uczniowie zdecydują, że nie będą zdawać matury z historii, zostaną pozbawieni lekcji historii. W zamian za to – w ramach pewnego kompromisu – powstał przedmiot \”Historia i Społeczeństwo\”. \r
Szczegóły dotyczące zmian w nauczaniu historii oraz powstającego studium przy Wydziale Historycznym UKSW przedstawił prof. UKSW Jan Żaryn.

studia podyplomowe historia i społeczeństwo 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Historia. Historia i społeczeństwo – Studia podyplomowe

Dlaczego Studia Podyplomowe w CKD EDUKACJA? Kierunki · Oferta Studiów Podyplomowych · Rekrutacja · Harmonogramy zjazdów · Pliki do pobrania · Kontakt. Absolwent …

+ 여기에 표시

Source: ckd-edukacja.pl

Date Published: 9/11/2022

View: 7712

Studia podyplomowe – Historia i Społeczeństwo

Kierunek: Historia i Społeczeństwo. Kategoria: Historia. Tryb: studia podyplomowe. Czas trwania (semestry): 3. Wydział: Wydział Humanistyczny …

+ 여기에 더 보기

Source: www.uczelnie.edu.pl

Date Published: 12/2/2022

View: 6464

Historia i wiedza o społeczeństwie – Studia podyplomowe

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości w szkole podstawowej i w szkole …

+ 여기에 보기

Source: studiapodyplomowe.up.krakow.pl

Date Published: 8/13/2021

View: 2039

Historia i Społeczeństwo – Studia podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowychDziedzina: Historia i Społeczeństwo. R: Rewitalizacja społeczna. Tagi: aktywizacja społeczna, animacja społeczna, …

+ 여기에 보기

Source: www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Date Published: 7/7/2022

View: 6469

Historia i wiedza o społeczństwie – Studia podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które:.

+ 여기에 더 보기

Source: wszedukacja.pl

Date Published: 5/4/2022

View: 2943

Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli – UMCS

odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W …

+ 여기에 더 보기

Source: www.umcs.pl

Date Published: 6/13/2022

View: 5930

Studia podyplomowe Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo …

Studia podyplomowe Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Strona została przeniesiona do archiwum. Pokaż rejestr zmian …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: historia.ug.edu.pl

Date Published: 8/30/2021

View: 9835

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Historia i Społeczeństwo

Kod programu, 22-KSPHSDE. Opis, Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Historia i Społeczeństwo – Dziedzictwo Epok. Tryb studiów, niestacjonarne.

+ 여기에 자세히 보기

See also  Podaj Na Podstawie Mapy Przykłady Pięciu Państw Afrykańskich | Fantastyczny Skład - Dzika Karta Przed Gw8 Fpl 22/23 상위 141개 답변

Source: wnhip.uni.wroc.pl

Date Published: 6/6/2022

View: 4784

주제와 관련된 이미지 studia podyplomowe historia i społeczeństwo

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\”. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \
Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\”

주제에 대한 기사 평가 studia podyplomowe historia i społeczeństwo

  • Author: Gosialek
  • Views: 조회수 381회
  • Likes: 좋아요 3개
  • Date Published: 2011. 11. 17.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=QrgbjUxqZGY

Historia. Historia i społeczeństwo – Studia podyplomowe

O nas

Istniejemy od 1997 roku. Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, w tym oświatowych, zgodnie z najwyższymi standardami.

Historia i Społeczeństwo » Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunek: Historia i Społeczeństwo

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 3

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku AA zwiń

Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:

nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi “Historii i społeczeństwa”, w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły;

otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:

– nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie od starożytności po czasy współczesne,

– poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska związane z funkcjonowaniem państw na przestrzeni dziejów,

– nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu przemian cywilizacyjnych w różnych epokach,

– nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki,

– nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ewolucji ustrojów na przestrzeni dziejów,

– poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska związane z przemianami społecznymi, politycznymi, kulturowymi i gospodarczych jakie dokonały w Europie po 1989 r.;

otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:

– dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,

– poznać i nabyć umiejętności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii i społeczeństwa (m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),

– udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,

– wykorzystywać w procesie kształcenia historii i społeczeństwa technologie informacyjną,

– nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania pożądanych postaw uczniów.

Zasady rekrutacji AA zwiń

Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia

– 1 zdjęcia

– kwestionariusz osobowy

– podanie o przyjęcie na studia

– ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne AA zwiń

Rekrutacja do 30 września

Opłaty AA zwiń

Koszt uczestnictwa

1 450 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Historia i wiedza o społeczeństwie – Studia podyplomowe

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do nauczania historii i wos oraz historii i teraźniejszości we współczesnej szkole – otwartych na nowe wyzwania i kompetentnych do podejmowania różnych zadań dydaktycznych w oparciu o uzyskaną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną.

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy pragną doskonalić się zawodowo, pozyskać nowe umiejętności lub przekwalifikować się.

Historia i wiedza o społeczństwie – Studia podyplomowe – Wrocław WSZ Edukacja

STUDIA PODYPLOMOWE: Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia i wiedza o społeczeństwie – dla kogo są te studia?

Kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które:

zamierzają zająć się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania;

chcą zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w kręgu tych zagadnień;

myślą o uzupełnieniu wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

Studia można opłacić jednorazową wpłatą (6 900 zł) lub wygodnym systemem ratalnym 20x370zł.

Jakich spodziewać się korzyści z ukończenia tego kierunku?

Słuchacze będą mieli możliwość uaktualnienia oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują zajęcia merytoryczne oraz praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące studenta.

Ponadto absolwenci studiów:

będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym;

i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym; będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;

Jakie kwalifikacje zdobywa się po ukończeniu studiów?

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie ze wszelkimi prawnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające te uprawnienia.

Historia i Wiedza o społeczeństwie – praktyczny charakter studiów

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu: historia i wiedza o społeczeństwie.

STUDIA PODYPLOMOWE: Historia i wiedza o społeczeństwie Historia i wiedza o społeczeństwie – dla kogo są te studia? Kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które: zamierzają zająć się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania;

chcą zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w kręgu tych zagadnień;

myślą o uzupełnieniu wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich. Studia można opłacić jednorazową wpłatą (6 900 zł) lub wygodnym systemem ratalnym 20x370zł. Jakich spodziewać się korzyści z ukończenia tego kierunku? Słuchacze będą mieli możliwość uaktualnienia oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. Studia obejmują zajęcia merytoryczne oraz praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące studenta. Ponadto absolwenci studiów: będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym;

i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym; będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; Jakie kwalifikacje zdobywa się po ukończeniu studiów? Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie ze wszelkimi prawnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające te uprawnienia. Historia i Wiedza o społeczeństwie – praktyczny charakter studiów Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu: historia i wiedza o społeczeństwie.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020 KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 6 900 zł 4 raty x 1800 zł 15 rat x 370zł Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe 1. Promocja rodzinna „Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”). 2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów). 3. Promocja „2 w 1” Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.

Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 500 (w tym 150 godzin praktyk) Kierunek historia: Cywilizacje starożytne (22 godz.)

Dydaktyka historii (60 godz.)

Elementy historii kultury i sztuki (12 godz.)

Historia historiografii (9 godz.)

Nowożytność (16 godz.)

Polska po roku 1981 (14 godz.)

Średniowiecze (19 godz.)

Wiek XIX (17 godz.)

Wiek XX (25 godz.) Kierunek wiedza o społeczeństwie: Demokracja w Rzeczpospolitej Polskiej (6 godz.)

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (60 godz.)

Nieletni wobec prawa (10 godz.)

Organizacje międzynarodowe (6 godz.)

Prawa człowieka (20 godz.)

Rodzina (9 godz.)

Społeczna natura człowieka (9 godz.)

Społeczność lokalna i regionalna ( 6 godz.)

Szkoła i edukacja (12 godz.)

Środki masowego przekazu (3 godz.)

Udział obywatela w życiu publicznym (5 godz.)

Wspólnoty narodowe, etniczne (4 godz.)

Konsultacje przed egzaminem ( 6 godz.) W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Kierunek

Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Stopień studiów

studia podyplomowe

Forma studiów

studia niestacjonarne (zaoczne)

Profil kształcenia

nie dotyczy

Wydział

Wydział Historii i Archeologii

Obszar kształcenia

Nauki humanistyczne

Zasady kwalifikacji na kierunek

Termin rejestracji w Systemie: do 16 października 2022 r.

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w terminie późniejszym

– I semestr: 1520 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 5 %:

– I semestr: 1440 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta – 10 %:

– I semestr: 1600 zł

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Opis

liczba godzin dydaktycznych: 720 w tym praktyki: 180

liczba semestrów: 3

Część zajęć jest realizowana w formie online

Grupa docelowa:

oferta adresowana do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich).

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów

uzyskują kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Nauczyciele nauczający obu w/w przedmiotów są predysponowani do nauczania przedmiotu: historia i teraźniejszość.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

-kurs historii obejmuje dzieje poszczególnych epok z elementami nauk pomocniczych historii i metodologii historii oraz zajęcia z dydaktyki historii;

-kurs wiedzy o społeczeństwie obejmuje zajęcia poruszające problematykę obecną w aktualnej podstawie programowej przedmiotu oraz zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie.

Ocena końcowa:

średnia ocen z zajęć i egzaminów końcowych.

키워드에 대한 정보 studia podyplomowe historia i społeczeństwo

다음은 Bing에서 studia podyplomowe historia i społeczeństwo 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  만큼 영어 로 | '할 수 있는 만큼' 이 표현은 영어로 어떻게 말할까요? 188 개의 자세한 답변
See also  머리 다쳤을 때 가는 병원 | 머리 다쳤을때 가는 병원은? 머리 부딪혔을 때 병원에 와야 하는 증상! 13552 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\”

  • Historia i Społeczeństwo
  • UKSW

Podyplomowe #Studium #dla #nauczycieli #przedmiotu #\”Historia #i #Społeczeństwo\”


YouTube에서 studia podyplomowe historia i społeczeństwo 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Podyplomowe Studium dla nauczycieli przedmiotu \”Historia i Społeczeństwo\” | studia podyplomowe historia i społeczeństwo, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment