Sprawozdanie Z Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły Podstawowej | Ewaluacja Wewnętrzna W Działaniu 188 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej – Ewaluacja wewnętrzna w działaniu“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Era Ewaluacji 이(가) 작성한 기사에는 조회수 479회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Ewaluacja wewnętrzna w działaniu – sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Raporty Ewaluacji | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA …

Ewaluacja wewnętrzna 2020/2021. Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia. RAPORT. Ewaluacja wewnątrzna 2019/2020. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój …

+ 여기를 클릭

Source: sp92warszawa.edupage.org

Date Published: 6/24/2022

View: 6885

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

28.08..2020 r. Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej – rok szkolny 2019/2020. EWALUACJA WEWNĘTRZNA. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5. W SZCZECINKU.

+ 여기에 더 보기

Source: www.sp5.szczecinek.pl

Date Published: 4/14/2022

View: 4123

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach 40-208 Katowice ul. Ścigały 17 Tel: (32) 204-76-71. Jesteś tutaj:.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: spnr39.szkolnastrona.pl

Date Published: 8/19/2021

View: 7863

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: – PDF Free Download

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: docplayer.pl

Date Published: 5/23/2022

View: 1233

ewaluacja – Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Start Ewaluacja wewnętrzna. PDF | Drukuj | Email · SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

+ 더 읽기

Source: spkorzeniewo.pl

Date Published: 3/11/2021

View: 7446

Raporty z ewaluacji | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi …

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2021/2022 Pobierz raport.pdf Raport z ewaluacji … się z raportem po przeprowadzonej ewaluacji problemowej w naszej szkole:.

+ 여기를 클릭

Source: www.spdulowa.one.pl

Date Published: 8/14/2022

View: 8907

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie …

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Klasy 4-8 szkoły podstawowej.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: nowynadzorpedagogiczny.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 8925

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

2009 r.). Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Łasinie przez zespół ewaluacyjny w składzie: Anna.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zsp-lasin.pl

Date Published: 12/19/2021

View: 751

주제와 관련된 이미지 sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Ewaluacja wewnętrzna w działaniu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Ewaluacja wewnętrzna w działaniu
Ewaluacja wewnętrzna w działaniu

주제에 대한 기사 평가 sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej

 • Author: Era Ewaluacji
 • Views: 조회수 479회
 • Likes: 좋아요 없음
 • Date Published: 2015. 3. 29.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=R3b5xyIxHY0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY

Ewaluacja wewnętrzna 2020/2021

Nauczanie zdalne – korzyści i zagrożenia

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2019/2020

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2017/2018

Zachowanie bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych w kl. I – VII

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2016/2017

OBSZAR: Realizacja treści patriotycznych w oparciu o program wychowawczy szkoły

WYMAGANIE: Strefa przynależności narodowej

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Upowszechnianie czytania wśród uczniów.

Wymaganie: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podniesienie wskaźnika czytania wśród uczniów.

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2014/2015

OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Szkoła osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

RAPORT

Ewaluacja zewnątrzna 2013/2014

W dniach od 6 do 10 marca 2014 roku w naszej szkole przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. Na podstawie wizytacji Kuratorium Oświaty sporządziło raport, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.npseo.pl

lub w zamieszczonym poniżej załączniku.

RAPORT

Ewaluacja wewnątrzna 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze:

Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92

w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014.

RAPORT

Szkolny raport ewaluacyjny opracowany na podstawie wyników sprawdzianu w klasie szóstej z lat 2012-2016

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI:

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI: Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Przedmiotem ewaluacji były działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole. Cele ewaluacji: – poprawa funkcjonowania szkoły w zakresie działań na rzecz agresji i przemocy w szkole – poprawa bezpieczeństwa na terenie placówki Naszymi kryteriami ewaluacji była skuteczność podjętych działań związanych z profilaktyką agresji i przemocy w szkole oraz powszechność poczucia bezpieczeństwa. Postawiliśmy sobie dwa główne pytania badawcze: a) Jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole? b) Które działania szkoły z zakresu profilaktyki agresji i przemocy w szkole okazały się najskuteczniejsze? (Które należy kontynuować a które nie) Naszymi metodami badawczymi były ankiety skierowane do wszystkich uczniów ich rodziców oraz wychowawców/nauczycieli. Pod uwagę braliśmy wszystkie wypełnione ankiety (minimum 20 % z każdej badanej grupy) Pierwsza ankieta pt. Poczucie bezpieczeństwa w szkole została wypełniona przez 81 rodziców, 76 uczniów i 9 wychowawców klas. Pytanie badawcze: Jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole? Pyt.1. Czy uczniowie na lekcjach czują się bezpiecznie? 1

2 Pytanie 1 uczniowie rodzice nauczyciele zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak Uczniowie w naszej szkole czują się podczas lekcji bezpiecznie. Zdecydowana większość (69 uczniów) na 1 pytanie odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak, co stanowi 91% badanych uczniów. Również w opinii rodziców ich dzieci czują się podczas lekcji bezpiecznie. W ten sposób odpowiedziało 77 rodziców, co stanowi 95% ankietowanych. 8 na 9 wychowawców klas odpowiedziało podobnie. Pytanie 2. Czy uczniowie na przerwach czują się bezpiecznie? Pytanie 2 uczniowie rodzice nauczyciele zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak Zdecydowana większość ankietowanych uczniów podczas przerw czuje się w szkole bezpiecznie. 53 uczniów na 2 pytanie odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak, co stanowi 70% badanych uczniów. 8 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało zdecydowanie nie, co stanowi 10,5% ankietowanych. Również w opinii rodziców ich dzieci czują się podczas przerw bezpiecznie. W ten sposób odpowiedziało 66 rodziców, co stanowi 81% ankietowanych. 9 wychowawców klas odpowiedziało na powyższe pytanie raczej tak. 2

3 Pytanie 3. Czy na terenie szkoły, po zajęciach lekcyjnych, (np. na boisku) uczniowie czują się bezpiecznie? Pytanie 3 uczniowie rodzice nauczyciele zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak Zdecydowana większość ankietowanych uczniów po lekcjach, na terenie szkoły czuje się bezpiecznie. 61 uczniów na 3 pytanie odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak, co stanowi 80% badanych uczniów. 4 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało zdecydowanie nie, co stanowi 5% ankietowanych. Również w opinii rodziców ich dzieci po lekcjach, na terenie szkoły czują się bezpiecznie. W ten sposób odpowiedziało 69 rodziców, co stanowi 85% ankietowanych. 9 wychowawców klas odpowiedziało na powyższe pytanie raczej tak. Pytanie 4. Czy umyślnie zniszczono rzecz należącą do ucznia? 3

4 Pytanie 4 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Większość ankietowanych uczniów nie doświadczyła sytuacji, w której ktoś umyślnie zniszczył rzecz należącą do niego. 44 uczniów na 4 pytanie odpowiedziało, że nie zdarzyło się to ani razu, co stanowi 58% badanych uczniów. Dla 12 uczniów takie sytuacje miały miejsce więcej niż dwa razy, co stanowi 16% ankietowanych. Według 63 rodziców sytuacja zniszczenia rzeczy ich dziecku nie miała miejsca ani razu, co stanowi 78% wypowiedzi. 6 wychowawców odpowiedziało, że w ich klasie taka sytuacja nie zdarzyła się ani razu. Pytanie 5. Czy uczniowi ukradziono jakiś przedmiot lub pieniądze? Pytanie 5 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Większość ankietowanych uczniów nie doświadczyła sytuacji, w której ktoś ukradł mu jakąś rzecz lub pieniądze. 55 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało, że nie zdarzyło się to ani razu, co stanowi 72% badanych uczniów. Dla 1 ucznia takie sytuacje miały miejsce więcej niż 4 razy, a 20 ankietowanym zdarzyły się jeden raz. Według 68 rodziców sytuacja kradzieży nie miała miejsca ani razu, co stanowi 84% wypowiedzi. 7 wychowawców odpowiedziało, że w ich klasie taka sytuacja nie zdarzyła się ani razu. 4

5 Pytanie 6. Czy rówieśnicy zmuszali ucznia do kupowania czegoś za swoje pieniądze lub oddawania im rzeczy? Pytanie 6 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Zdecydowana większość ankietowanych uczniów nie doświadczyła sytuacji, w której ktoś zmuszał ich do kupowania czegoś za ich pieniądze. 74 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało, że nie zdarzyło się to ani razu, co stanowi 97% badanych uczniów. Dla 2 uczniów takie sytuacje miały miejsce raz. Według 77 rodziców sytuacja kradzieży nie miała miejsca ani razu, co stanowi 95% wypowiedzi. Wszyscy wychowawcy odpowiedzieli, że w ich klasie taka sytuacja nie zdarzyła się ani razu. Pytanie 7. Czy uczeń doświadczył obrażania przez rówieśników, inni używali wobec niego nieprzyjemnych przezwisk? 5

6 Pytanie 7 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Duża część ankietowanych uczniów doświadczyła sytuacji, w której ktoś obrażał ich lub używał wobec nich nieprzyjemnych słów. 26 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało, że zdarzyło się to 4 razy lub więcej, co stanowi 34% badanych uczniów. W przypadku 10 uczniów takie sytuacje miały miejsce raz, a 33 ankietowanym (43%) nie zdarzyły się ani razu. Według 34 rodziców sytuacja obrażania ich dziecka nie miała miejsca ani razu, co stanowi 42% wypowiedzi. 8 wychowawców odpowiedziało, że w ich klasie taka sytuacja zdarzyła się kilkakrotnie. Wyniki te świadczą o dość dużym natężeniu agresji słownej wśród rówieśników, która jest zauważana zarówno przez uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Pytanie 8. Czy rówieśnicy robili uczniowi dowcipy, które odbierał, jako nieprzyjemne? Pytanie 8 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Część ankietowanych uczniów doświadczyła sytuacji, w której ktoś z rówieśników robił im dowcipy, które uważali za nieprzyjemne. 8 uczniów na powyższe pytanie odpowiedziało, że zdarzyło się to 4 razy lub więcej, co stanowi 10, 5% badanych uczniów. W przypadku 20 uczniów takie sytuacje miały miejsce raz, a 33 ankietowanym (43%) nie zdarzyły się ani razu. Według 38 rodziców sytuacja obrażania ich dziecka nie 6

7 miała miejsca ani razu, co stanowi 47% wypowiedzi. 6wychowawców odpowiedziało, że w ich klasie taka sytuacja zdarzyła się kilkakrotnie. Pytanie 9. Czy uczeń doświadczył wykluczenia z grupy, inni nie zadawali się z nim? Pytanie 9 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Większa część ankietowanych uczniów nie doświadczyła sytuacji wykluczenia przez grupę. 46 uczniów zaznaczyło odpowiedź ani razu, jest to ponad 60%. Również rodzice uznali, że w przypadku ich dzieci takie sytuacje nie miał miejsca ani razu -51 ankietowanych rodziców. Dla 7 uczniów i 5 rodziców takie sytuacje miały miejsce 4 lub więcej razy. Pytanie 10. Czy uczeń doświadczył obrażania za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych? 7

8 Pytanie 10 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Sytuacje obrażania przez Internet lub telefon komórkowy według ankietowanych maja marginalny zakres. 69 uczniów odpowiedziało, ze taka sytuacja nigdy im się nie zdarzyła. Również 68 rodziców potwierdziło, ze ich dziecko nie spotkało się z takim przejawem agresji. Pytanie 11. Czy uczeń został pobity na terenie szkoły? Pytanie 11 uczniowie rodzice wychowawcy ani razu raz razy razy lub więcej Sytuacje pobicia na terenie szkoły mają charakter marginalny. 65 uczniów i 72 rodziców odpowiedziało, że takie sytuacje nie miały miejsca ani razu. Wśród ankietowanych uczniów 11 doświadczyło takiej sytuacji. 8

9 Pytanie 12. Kto został poinformowany o przykrych wydarzeniach, jakich doświadczyli uczniowie? Pytanie 12 uczniowie rodzice wychowawca inny nauczyciel 6 2 pedagog/psycholog 1 2 dyrektor szkoły 0 3 rodzice 18 – nikogo innych – 5 W pytaniu tym zabrakło możliwości wybrania odpowiedzi, że ktoś nie doświadczył przykrych sytuacji, gdyż w kolejnym pytaniu otwartym pojawiają się odpowiedzi nikogo, bo nic się nie wydarzyło. Z tego względu możemy stwierdzić, że najczęściej wybierana odpowiedź w tym pytaniu nikogo nie poinformowałem, zawiera również informację od osób, które nie informowały, ponieważ nie miały powodu. Druga w kolejności odpowiedź, wybierana zarówno przez uczniów (27) jak i rodziców (30), to wychowawca. Ankietowani mieli możliwość wybrania tylko jednej z podanych odpowiedzi. Uczniowie następnie zaznaczyli odpowiedź rodzice. Kolejne wybory mają charakter marginalny. Pytanie 13. Jeśli nikt nie został poinformowany, dlaczego? (Wszystkie wypowiedzi w osobnym załączniku) Uczniowie za przyczynę niepoinformowania dorosłych o sytuacjach doświadczania agresji podali kilka przyczyn: – według nich była to drobna sytuacja- 3 osoby – poradziły sobie same – ze strachu, że stanie się im coś złego – 5 osób – myślały, że nikt im nie pomoże 1 osoba – ze wstydu- 1 osoba 9

10 Rodzice uzasadnili swoją odpowiedź w następujący sposób: – dzieci czasami muszą rozwiązywać swoje problemy samodzielnie, – sami dowiedzieli się o incydencie od wychowawcy lub innego pracownika szkoły, – brak czasu, Większość odpowiedzi zwracała uwagę na to, że nikt nie został poinformowany, ponieważ nie było takiej potrzeby, nic się nie stało. Wśród uczniów, 7 osób stwierdziło, że bało się konsekwencji wynikających ze zgłoszenia incydentu lub się jego wstydziło. Rodzice nie informowali nikogo, ponieważ w ich ocenie były to drobne incydenty, które same się wyjaśniły lub dzieci rozwiązały ten problem. Duża część rodziców dowiedziała się o trudnej sytuacji ze szkoły Pytanie 14. Jeśli ktoś został poinformowany, jak zareagował? Wszystkie odpowiedzi rodziców i uczniów potwierdzały adekwatną reakcję nauczyciela. Jedynie dwie wypowiedzi (rodzice) zwracały uwagę na brak reakcji poinformowanych. Jeden z uczniów wypowiedział się, ze pomimo poinformowania przez rodziców wychowawcy i dyrektora, spotykają go nieprzyjemności w szkole.( Wszystkie wypowiedzi w osobnym załączniku). Prawie wszystkie osoby poinformowane o trudnej sytuacji, według rodziców i dzieci, zainterweniowały adekwatnie i udzieliły wsparcia. Pytanie 15. Jak reagowały inne dzieci będące świadkami tych trudnych wydarzeń? Pytanie 15 uczniowie rodzice wychowawcy udawały, że nie widzą śmiały się upominały sprawcę szły po pomoc do dorosłego

11 Zarówno uczniowie (53 osób), rodzice (45 osób) jak i nauczyciele (8 osób) odpowiedzieli, że dzieci uczestniczące w sytuacji trudnej najczęściej reagują w ten sposób, że zwracają się o pomoc do dorosłego, w drugiej kolejności samodzielnie upominają sprawcę. Jednocześnie 23 uczniów i 36 rodziców wskazuje na negatywne reakcje uczestników trudnej sytuacji, takie jak śmianie się i udawanie, że się nic nie widzi. Pytanie 16. Jak najczęściej reagują nauczyciele dyżurujący, gdy dochodzi do aktów agresji? Pytanie 16 uczniowie rodzice wychowawcy upominają ucznia wyciągają konsekwencje nie reagują Zdecydowana większość uczniów i rodziców odpowiadała, że nauczyciele dyżurujący, w sytuacji trudnej, upominają sprawców lub wyciągają konsekwencje. W tym pytaniu nie można był udzielić tylko jednej odpowiedzi. Tylko 4 rodziców (5% ankietowanych) i 4 uczniów odpowiedziało, że nauczyciele w trudnych sytuacjach podczas dyżurów nie reagują. 11

12 Pytanie 17. W których miejscach w szkole najczęściej zdarzają się agresywne zachowania? Pytanie 17 uczniowie rodzice wychowawcy korytarz boisko szkolne orlik toaleta klasa pod schodami w-f szatnie plac zabaw świetlica w drodze do domu przed głównym wejściem Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podają te same miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do agresywnych zachowań wśród dzieci. Są to korytarz, boisko szkolne, toalety i szatnie. Pozostałe wymienione miejsca mają niewielkie znaczenie. Pytanie 18. Co można jeszcze zrobić, aby w szkole było bezpieczniej? Najczęściej udzielane odpowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli (Wszystkie wypowiedzi w osobnym załączniku). – Konsekwentne karanie za akty agresji, – Wzmocnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw, – Dokładniejszy monitoring w szkole, – Dodatkowe zajęcia i rozmowy na temat rozwiązywania konfliktów. 12

13 Odpowiedzi ankietowanych osób zawierają w większości wspólne postulaty. Dotyczą one wzmocnienia dyżurów nauczycielskich, konsekwencji w reagowaniu na akty agresji, dokładniejszego monitoringu w szkole oraz zajęć i rozmów z uczniami na temat radzenia sobie w sytuacji przemocy i agresji. Rekomendacje: 1. Rozważenie zamontowania monitoringu w toaletach, w takim miejscu, które nie naruszałoby intymności dzieci, ale dawało możliwość większej kontroli, tego, co się w toaletach dzieje. 2. Ze względu na przewagę agresji werbalnej wskazane byłoby zintensyfikowanie działań wychowawczych nastawionych na poprawę, jakości komunikacji między uczniami np. kontynuacja Treningu Pewności Siebie, wprowadzenie treningu radzenia sobie z gniewem. 3. Wzmocnienie dyżurów nauczycielskich w miejscach wskazywanych, jako potencjalnie niebezpieczne tzn. korytarz, boisko szkolne, szatnie przy sali gimnastycznej. 4. Podczas zajęć wychowawczych, budowanie w uczniach zachowań empatycznych, umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych. Pytanie badawcze: Które działania szkoły z zakresu profilaktyki agresji i przemocy w szkole okazały się najskuteczniejsze? (Które należy kontynuować a które nie) Ankieta ta została wypełniona przez 76 rodziców ze wszystkich oddziałów szkolnych, 10 nauczycieli i 71 uczniów z klas IV VI. Pytanie 1. Czy brali Państwo udział w prelekcji dot. bezpieczeństwa w Internecie, prowadzonej w tym roku przez funkcjonariusza Policji. Pytanie 1 rodzice nauczyciele Tak 48 7 Nie

14 Pytanie 2. Czy dzięki tej prelekcji poszerzyliście Państwo swoją wiedzę w tym zakresie? Pytanie 2 rodzice nauczyciele Tak 39 6 Nie 37 4 Pytanie 3. Czy widzą Państwo zasadność organizowania w szkole takich spotkań ze specjalistami dla rodziców/nauczycieli? Pytanie 3 rodzice nauczyciele Tak Nie

15 Pytanie 4. Czy w przyszłości chcieliby Państwo uczestniczyć w takich spotkaniach ze specjalistami? rodzice Tak Nie Pytanie 4. Tak 63 Nie 13 rodzice Większa część ankietowanych brała udział w prelekcji dot. bezpieczeństwa w Internecie, 48 rodziców, czyli 63% ankietowanych oraz 7 na 10 ankietowanych nauczycieli. Jednak tylko ok połowa z nich uznała, że poszerzyła swoją wiedzę podczas tego spotkania. Wszyscy badani nauczyciele oraz 66 ankietowanych rodziców uznali zasadność organizowania przez szkołę spotkań ze specjalistami (Policją, psychologami itd.) Większość rodziców ( 63 osoby) zadeklarowały chęć uczestnictwa w kolejnych prelekcjach i spotkaniach ze specjalistami, jednak w mniejszych grupach. Pytanie 5. Czy chcielibyście, aby uczniowie brali udział w zajęciach mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole? Pytanie 5. rodzice nauczyciele Tak Nie

16 Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (73 osoby) oraz wszyscy nauczyciele uznali, że chcieliby, aby uczniowie brali udział w zajęciach dotyczących przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole. Pytanie 6. Czy uczniowie brali udział w którymś z poniższych przedsięwzięć? Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń uczniowie rodzice wychowawcy Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam Tydzień Tolerancji uczniowie rodzice nauczyciele Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam

17 Wolontariat uczniowie rodzice nauczyciele Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam Pierwsza Pomoc uczniowie rodzice wychowawcy Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam

18 Bezpieczny Internet uczniowie rodzice nauczyciele Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam Zajęcia z pedagogiem/psychologiem uczniowie rodzice wychowawcy Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam Trening Pewności Siebie z pedagogiem/psychologiem 18

19 uczniowie rodzice wychowawcy Tak Nie Nie wiem/ nie pamiętam Duża część ankietowanych na pytania dotyczące uczestnictwa w cyklicznych zajęciach, warsztatach organizowanych w szkole odpowiada, że nie brała udziału lub nie pamięta. Świadczy to o niskiej świadomości rodziców i uczniów na temat tego, co dzieje się w szkole w zakresie profilaktyki. Pytanie 7. Czy szkoła podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie agresji przemocy w szkole? uczniowie rodzice wychowawcy Tak

20 Nie Trudno powiedzieć Większość rodziców (42 osoby) nie potrafiło powiedzieć, czy szkoła podejmuje działania na rzecz profilaktyki agresji i przemocy. Duża część ankietowanych uczniów (29 osób) również nie potrafiła jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Czterech nauczycieli na dziesięciu ankietowanych na powyższe pytanie odpowiedziało nie, lub trudno powiedzieć. Wyniki te świadczą o niskiej świadomości ankietowanych na temat podejmowanych w szkole działań. Pytanie 8. Czy działania na rzecz przeciwdziałania przemocy i agresji są w szkole potrzebne i należy je kontynuować? Pytanie 8. uczniowie rodzice wychowawcy Tak Nie Trudno powiedzieć Znaczna większość ankietowanych widzi zasadność podejmowania działań profilaktycznych w szkole. Pytania skierowane tylko do nauczycieli Pytanie 9. Czy Pani zdaniem Szkoła podejmuje wystarczającą ilość działań mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole? 20

21 Pytanie 9 wychowawcy Tak 8 Nie 0 Trudno powiedzieć 2 Pytanie 10.Czy Pani, jako nauczyciel prowadzi z uczniami zajęcia, rozmowy mające na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole? Tak- 10 Nie- 0 Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli, że prowadzą z uczniami zajęcia bądź rozmowy mające na celu przeciwdziałanie przemocy w szkole. Na pytanie czy szkoła podejmuje wystarczające działania, 8 z nich odpowiedziało twierdząco. Pytanie 11.Czy Pani zdaniem działania na rzecz zmniejszenia zjawiska agresji i przemocy w szkole są potrzebne i należy je kontynuować? Tak- 10 Nie- 0 Wszyscy ankietowani nauczyciele przyznali, że prowadzą z uczniami zajęcia i rozmowy mające na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz stwierdzili, że takie działania są potrzebne i należy je kontynuować. 21

22 Pytania skierowane tylko do uczniów. Pytanie.12. Jeśli brałeś udział w którymś z w/w projektów szkolnych to czy dowiedziałeś się podczas nich czegoś nowego i ciekawego? Pytanie 12 uczniowie Tak 21 Raczej tak 38 Nie 13 Większość uczniów poszerzyła swoją wiedzę podczas projektów i warsztatów organizowanych w szkole. Tylko 13 ankietowanych uczniów oświadczyło, ze nie nauczyło się niczego nowego. Pytanie. 13. Czy jako uczeń uważasz, że w szkole potrzebne są takie zajęcia? Pytanie 13. uczniowie Tak 40 Nie 4 Nie mam zdania 28 22

23 Większość uczniów uznało potrzebę organizowania w szkole wszelkich działań profilaktycznych. 39% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Pytanie.14 Czy w przyszłości chciałbyś uczestniczyć w takich warsztatach? Pytanie 14. uczniowie Tak 38 Nie 34 Ponad połowa dzieci wykazała chęć uczestnictwa w warsztatach przeciwdziałania agresji i przemocy. Pytanie 15. Propozycje działań profilaktycznych w zakresie tematu agresji i przemocy, które szkoła mogłaby zrealizować w następnych latach. Propozycje uczniów – spotkania z Policją, – spotkania edukacyjne np. Bezpieczny Internet, – dbanie o młodszych uczniów, Propozycje rodziców – warsztaty dla dzieci dotyczące radzenia sobie ze złością, agresją – spotkania ze Strażą Miejską i Policją, ale w małych grupach, – monitoring w czasie przerw, – większa uwaga nauczycieli podczas dyżurów, – w młodszych klasach zabawa w Cichego Przyjaciela, Pomocną Dłoń, – bardziej integrować społeczność szkolną, 23

24 Propozycje nauczycieli – spotkania z Policją, – zajęcia uczniów z pedagogiem/psychologiem dotyczące radzenia sobie z gniewem, lękiem, dotyczące agresji i przemocy, – warsztaty z dziećmi agresywnymi Rekomendacje: 1. Poprawa komunikacji między rodzicami a nauczycielami. Systematyczne informowanie rodziców o inicjatywach podejmowanych w szkole. 2. Organizowanie częstszych, o charakterze bardziej kameralnym, spotkań dla rodziców ze specjalistami. Przeprowadziły i opracowały: Marta Rocławska-Wnęk Wioleta Mitek Anna Pawlak 24

ewaluacja

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Raporty z ewaluacji

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2021/2022

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2020/2021

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019/2020

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019:

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018:

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017:

Pobierz raport.pdf

Raport z ewaluacji.doc

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016:

Pobierz raport [PDF]

Zapraszamy do zapoznania się z raportem po przeprowadzonej ewaluacji problemowej w naszej szkole:

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Raporty z poprzednich lat:

Raport ewaluacji oddziałów przedszkolnych [pobierz]

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 [pobierz]

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Klasy 4-8 szkoły podstawowej

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w zakresie „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Klasy 4-8 szkoły podstawowej

Podgląd początkowych stron

키워드에 대한 정보 sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej

다음은 Bing에서 sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Ewaluacja wewnętrzna w działaniu

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Ewaluacja #wewnętrzna #w #działaniu


YouTube에서 sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Ewaluacja wewnętrzna w działaniu | sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  낙태 병원 추천 | 낙태약, 그냥 먹으면 안되는 이유 | 여의사가 하는 산부인과 이야기 (墮胎藥, 為什麼不能隨便亂吃 | 女醫師說的婦產科故事)【한중자막/韓中字幕 】 162 개의 베스트 답변

Leave a Comment