Rozwijanie Kompetencji Cyfrowych Uczniów I Nauczycieli | Czym Są Kompetencje I Jak Rozwijać Je U Uczniów? 상위 106개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów?“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Nowa Era 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,995회 및 좋아요 77개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów? – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Webinarium poprowadzi:
Lidia Leszczyńska
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z trzynastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu historii. Zwolenniczka nowoczesnych narzędzi w pracy nauczyciela.
Program spotkania:
Definicja kompetencji i ich podział
Charakterystyka kompetencji miękkich
Czym są kompetencje kluczowe w edukacji
Metody pracy skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
Dlaczego kształcenie kompetencji jest ważne
Korzyści posiadania kompetencji przez uczniów.

rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Czym są kompetencje cyfrowe i jak je rozwijać wśród uczniów …

6/28/2021. Czym są kompetencje cyfrowe i jak je rozwijać wśród uczniów i nauczycieli? Na początek jednak parę liczb. Główny Urząd Statystyczny podał, …

+ 더 읽기

Source: fundacja.orange.pl

Date Published: 8/20/2022

View: 9190

kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku

W jaki sposób mogę promować kompetencje cyfrowe w klasie? Powszechnym przekonaniem jest to, że rozwijanie kompetencji cyfrowych powinno mieć …

+ 여기에 보기

Source: www.schooleducationgateway.eu

Date Published: 2/3/2022

View: 1220

Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Wynieśliśmy z niego najważniejszą lekcję mówiącą o tym, że niezbędne jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się z …

+ 더 읽기

Source: czasopismomatematyka.pl

Date Published: 2/30/2022

View: 6424

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i … – EduMach

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci. – XXIII edycja. Kurs składa się z 5 modułów realizowanych …

+ 여기를 클릭

Source: www.edumach.pl

Date Published: 4/4/2021

View: 5389

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i … – cdnkonin.pl

Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji i odnoszą się do świadomego i krytycznego korzystania z całego.

+ 여기에 표시

Source: www.cdnkonin.pl

Date Published: 6/1/2022

View: 8420

Jak uczniowie i nauczyciele powinni rozwijać się cyfrowo?

Dzieci chcące poszerzać swoje kompetencje cyfrowe mogą wziąć udział m.in. w programie „Mega Misja”, który pomoże im znacznie rozwinąć się w …

+ 여기에 더 보기

Source: dzienniknaukowy.pl

Date Published: 12/2/2022

View: 5390

Działania wspierające kompetencje cyfrowe uczniów i …

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Dariusz Piontkowski. Minister wskazał, że rozwijanie kompetencji nauczycieli, …

+ 더 읽기

Source: wartowiedziec.pl

Date Published: 11/14/2022

View: 6461

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w klasie 1-3. ,,Tak …

Zespół projektowy. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Ewa Napierała – …

+ 여기에 표시

Source: www.csw2020.com.pl

Date Published: 1/25/2021

View: 1273

주제와 관련된 이미지 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów?
Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów?

주제에 대한 기사 평가 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

 • Author: Nowa Era
 • Views: 조회수 3,995회
 • Likes: 좋아요 77개
 • Date Published: 실시간 스트리밍 시작일: 2021. 1. 26.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=eyZmr5S57YA

Co to znaczy posiadać kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe – definicja

Czym zatem są kompetencje cyfrowe? Cyfryzacja KPRM podaje, że to „harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe”.

Ile jest kluczowych kompetencji?

Osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Jakie są kompetencje matematyczne?

Kompetencje matematyczne polegają na umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania proporcji, dokonywania obliczeń w pamięci i na papierze, a także stosowania przeliczników wag i miar w celu rozwiązania wielu zadań i problemów w codziennym życiu.

Co to są kompetencje kluczowe w szkole?

 • kompetencje rozumienia i tworzenia informacji. metoda tekstu przewodniego. …
 • kompetencje językowe. …
 • kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. …
 • kompetencje cyfrowe. …
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się …
 • kompetencje obywatelskie; …
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Jakie umiejętności składają się na kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe obejmują m.in.:
 • umiejętność korzystania z informacji i danych,
 • komunikowanie się i współpracę,
 • umiejętność korzystania z mediów,
 • umiejętność tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie),
 • bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyber-bezpieczeństwem),

Jak rozwijać przedsiębiorczość u uczniów?

W rozwijaniu przedsiębiorczości i kreatywności naszych uczniów niezastąpione będą więc takie metody pracy jak: uczenie – nauczanie oparte o projekty (ang. Project Based Learning), czy też nauczanie metodą rozwiązywania problemów (ang. Problem Based Learning).

Jakie są rodzaje kompetencji?

Kompetencje związane z procesem myślenia – myślenie analityczne, uczenie się, rozwiązywanie problemów. Kompetencje z procesem odczuwania – umiejętności interpersonalne, elastyczność, budowanie relacji. Kompetencje związane z procesem działania – planowanie, organizowanie, orientacja na wyniki.

Jak rozwijam kompetencje społeczne u swoich uczniów?

Doradca zawodowy w szkole może rozwijać kompetencje społeczne uczniów poprzez:
 1. trening umiejętności społecznych,
 2. trening percepcji społecznej,
 3. trening analizowania sytuacji społecznej,
 4. trening nadawania komunikatów niewerbalnych,
 5. trening komunikacji werbalnej,
 6. trening autoprezentacji.

W jaki sposob rozwijamy kompetencje kluczowe u dzieci?

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych. ciekowość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.

Jakie są kompetencje nauczyciela?

Pięć głównych obszarów kompetencji stanowią: 1) wiedza przedmiotowa, 2) przekazywanie wiedzy przedmiotowej, 3) kierowanie klasą, 4) ocenianie i rejestrowanie postępów poszczegó1nych uczniów, 5) dalsze samodosko- nalenie zawodowe (Cohen, Manion, Morrison, 1999, s.

Jak rozwijać umiejętności matematyczne?

Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne
 1. Zabawy, gry i ćwiczenia organizowane w celu rozwijania umiejętności liczenia.
 2. i operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym.
 3. Zabawy i zadania sprzyjające umiejętności liczenia.
 4. Gry planszowe – układanie przepisów gier i respektowanie ich w rozgrywkach.

Jak rozwijać zdolności matematyczne u dzieci?

Jeśli Twoje dziecko jest biegłe w działaniach algebraicznych, to możemy rozwijać jego uzdolnienia matematyczne na dwa niezależne sposoby:
 1. Zgłębianie dalszej wiedzy i studiowanie zagadnień z nowych, kolejnych działów matematyki,
 2. Ćwiczenie matematycznego myślenia przez gry strategiczne.

Co wchodzi w skład kompetencji?

Kompetencje uznać można za zestawienie trzech głównych składowych, do których zalicza się wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność.

Jak określić kompetencje?

W celu oceny kompetencji miękkich stosuje się narzędzia typu assessment center, development center oraz systemy ocen okresowych a także ocenę 360 stopni. Jednak kluczowym elementem okazać się może skala ocen według której oceniane są zachowania i postawy.

Jakie są kompetencje kluczowe 2021?

Aspekty takie, jak krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywa, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i efektywne zarządzanie emocjami odgrywają fundamentalną rolę we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych. Zobacz szkolenia z kompetencji kluczowych na Edumaster!

Co to są kompetencje cyfrowe w przedszkolu?

Kompetencje cyfrowe to m.in. poszukiwanie i przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Istnieje wiele programów, z których mogą korzystać nauczyciele prowadzący zajęcia i rodzice w czasie zabawy z dziećmi w domu.

Co to są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Co to są kompetencje społeczne?

Umiejętności (kompetencje) społeczne to zdolność do określonego i adekwatnego reagowania na sytuacje, które spotykają nas, gdy wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi. Wiążą się one z osobowością, charakterem i temperamentem, wpływają na to, jak jesteśmy odbierani przez ludzi i jak ich odbieramy.

Co to są kompetencje medialne?

To kompetencje, które umożliwiają nam efektywną komunikację za pośrednictwem medium, np. komputera, telefonu, ale także prasy czy telewizora, komunikację, w której nie jesteśmy tylko odbiorcami treści, ale także ich nadawcami.

Czym są kompetencje cyfrowe i jak je rozwijać wśród uczniów i nauczycieli?

Na początek jednak parę liczb.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku 90% gospodarstw domowych miało dostęp do internetu (w 2016 było 80%), a w tych, w których mieszkają dzieci ten odsetek wynosi 99,5%.

82,5% dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat korzystała codziennie lub częściej ze smartfona, a 39,5% z komputera – wynika z badań EU Kids Online z 2018 roku (a zatem jeszcze przed pandemią i zdalnym nauczaniem). Tylko 5,7% nigdy nie korzysta ze smartfona, a 18% z komputera.

2 miliony Polek i Polaków korzysta z aplikacji mObywatel – podała Cyfryzacja KPRM 13 stycznia 2021 r.

Liczby te pokazują, że dostęp do sieci jest powszechny. Przeważająca większość dzieci i młodzieży, ale także dorosłych korzysta z niej regularnie. Dodatkowo, pandemia spowodowała, że jeszcze więcej codziennych czynności wykonujemy online – uczymy się, pracujemy, często też robimy zakupy, korzystamy z usług lekarzy i bankowości internetowej, oglądamy spektakle itd.

Kompetencje cyfrowe – definicja

Czym zatem są kompetencje cyfrowe? Cyfryzacja KPRM podaje, że to „harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe”. Innymi słowy – to lwia część tego wszystkiego, co wiemy, potrafimy i jak się zachowujemy w obyciu z nowymi technologiami.

Kompetencje cyfrowe współcześnie są bardzo ważne, aby w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Zostały one wskazane przez Parlament Europejski jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych do samorealizacji i rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem obok m.in. porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencji społecznych i obywatelskich czy świadomości i ekspresji kulturalnej.

Co obejmują kluczowe umiejętności cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to bardzo szerokie pojęcie. Trudno wymienić je wszystkie trudno jest nawet je jednoznacznie skatalogować, dlatego też powstają różne systemy, ramy, które podejmują próbę ich uporządkowania. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na jednym – zaproponowanym przez polski zespół: dr Justynę Jasiewicz, dr. hab. prof. SWPS Mirosława Filiciaka, dr Annę Mierzecką, Kamila Śliwowskiego, Andrzeja Klimczuka, dr hab. Mirosławę Kisilowską, dr. Alka Tarkowskiego i Jacka Zadrożnego. To podejście pozwala nie tyle skatalogować poszczególne umiejętności, a połączyć je z potrzebami poszczególnych osób i społeczeństwa.

źródło: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grafika, którą widzicie pochodzi właśnie z powyższego dokumentu. Już patrząc na nią jesteśmy w stanie wyobrazić sobie szereg konkretnych umiejętności, które wiążą się z każdym z aspektów. Czy to sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, czy hobby albo religia. Nie mamy możliwości w tym tekście omówić ich wszystkich, jako przykład w związku z tym jako przykład rozważymy punkt relacje z bliskimi i związany z tym podpunkt „wykonuję swoje obowiązki rodzicielskie”.

Jakie umiejętności wiążą się z tym punktem? Autorzy wskazują na kilka (cytujemy za dokumentem1):

Potrafię zapisać dziecko do wybranej placówki oświatowej na kolejnych etapach edukacji – wiem, gdzie szukać serwisu rekrutacyjnego, umiem z niego korzystać, znam terminy i procedury. Potrafię korzystać z informacji publikowanych na stronach internetowych szkół lub przedszkoli – znam i korzystam ze strony internetowej placówki edukacyjnej, znajduję tam informacje dotyczące edukacji mojego dziecka, funkcjonowania przedszkola/szkoły (terminarze, nauczyciele, ogłoszenia itp.) Potrafię korzystać z dziennika elektronicznego jako rodzic – posiadam konto rodzica i z niego korzystam, sprawdzam informacje zamieszczane w e-dzienniku i komunikuję się tą drogą z nauczycielami. Potrafię zadbać o bezpieczeństwo dziecka w internecie, odpowiednio do jego wieku i kompetencji – wiem z jakich zasobów korzysta moje dziecko, monitoruję jego aktywność w internecie, umiem korzystać z możliwości kontroli rodzicielskiej np. w przeglądarce internetowej, konsoli do gier, często towarzyszę dziecku w jego poszukiwaniach, jestem jego „przewodnikiem”, uczę bezpiecznych zachowań w internecie. Potrafię w razie potrzeby pomóc dziecku w założeniu konta na wybranych portalach edukacyjnych. Potrafię zapisać dziecko do odpowiedniego specjalisty, w razie potrzeby – lekarza, psychologa, pedagoga itp. – potrafię znaleźć informację o dostępnych usługach i w miarę potrzeb zapisać dziecko na wizytę, w tym np. wypełnić odpowiednie formularze. Potrafię znaleźć dziecku zajęcia dodatkowe i zapisać je na nie przez internet – umiem znaleźć i ocenić ofertę zajęć dodatkowych dostępną na stronach własnych instytucji i firm prowadzących taką działalność bądź w portalach tematycznych; potrafię porównać te oferty, dokonać wyboru i zapisać dziecko na zajęcia.

Jak widać, jest tutaj dużo niewielkich czynności – ale to właśnie one wszystkie, w przeróżnych obszarach naszego życia składają się na mniejsze lub większe posiadanie kompetencji cyfrowych. Każdy z obszarów pokazanych na grafice został opisany przez autorki i autorów opracowania – zapraszamy do jego lektury.

Co poza tym?

Większość klasyfikacji kompetencji cyfrowych skupia się na obsłudze urządzeń, umiejętności poruszania się po internecie i tym podobnym, pomijając „miękkie” kompetencje cyfrowe. Naszym zdaniem są one nie mniej ważne niż sprana obsługa komputera i telefonu. Co się na nie składa?

Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci – zabezpieczania urządzeń i kont, umiejętność wyłapania niebezpiecznych linków (czy np. phishingu) itp. Jest to też umiar – świadomość ryzyka uzależnień i innych potencjalnie szkodliwych skutków zbyt dużej ilości czasu spędzanego w internecie. To świadomość, że w internecie nic nie ginie i związanych z tym np. pojęcia sharentingu. Poza tym jest to po prostu umiejętność mądrego spędzania czasu w sieci i bardzo wiele innych umiejętności. O wielu z nich piszemy na naszym blogu. Również nasze programy skupiają się mocno na tych zagadnieniach.

Gry dla dzieci

– jak rozpoznać te najlepsze? Przeczytaj

Czy kompetencje cyfrowe są ważne?

Biorąc pod uwagę jak wiele obszarów codziennego życia wymaga posiadania kompetencji cyfrowych, trudno odpowiedzieć na powyższe pytanie inaczej niż twierdząco. Tak, oczywiście kompetencje cyfrowe w dzisiejszych czasach są bardzo ważne i stają się coraz ważniejsze. Sprawy urzędowe, medyczne, praca, nauka, nawet zapisy na szczepienia – to są obszary, które w czasie pandemii znacznie łatwiej było zaopiekować, mając odpowiednie umiejętności cyfrowe. Można wręcz powiedzieć, że uciekanie od nich staje się już pewnego rodzaju ekstremum – wiele tych codziennych czynności jest bardzo utrudnione czy nawet niemożliwe bez korzystania z komputera czy smartfona.

Rozwój kompetencji cyfrowych, a rozwój zawodowy

No właśnie, jak mają się kompetencje cyfrowe do zwiększania szans na rynku pracy? Tak jak wskazaliśmy powyżej, warto je rozwijać – zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich innych osób – aby mieć większe możliwości rozwoju zawodowego. Dla nauczycielek i nauczycieli najczęściej w kontekście kompetencji informatycznych mówimy o TIK (Technologiach Informatyczno-Komunikacyjnych), które mogą rozwijać m.in. w ramach szkoleń Lekcji:Enter. W przypadku uczennic i uczniów sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana – wiele w umiejętności, które będą im potrzebne na rynku pracy wciąż jeszcze nie istnieje… Choć zapewne wiele kompetencji opisanych w Ramowym Katalogu Kompetencji Cyfrowych będzie aktualnych również za parę-paręnaście lat i warto nad nimi pracować.

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli?

Podsumowując: kompetencje cyfrowe określenie, które odnosi się do mnóstwa obszarów naszego życia. Nic zresztą nie wskazuje na to, że mogłyby się one stać mniej istotne, możemy się spodziewać, że ich znaczenie będzie wciąż rosło. W związku z tym warto zadbać o rozwój kompetencji cyfrowych i pracować nad tym, aby w rozsądny sposób poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

Pomocą w mądrym rozwoju w zakresie kompetencji cyfrowych może być – dla uczniów z początkowych klas szkół podstawowych – MegaMisja. Co roku prowadzimy nabór dla szkół do tego programu, ale nawet te placówki, które nie zostaną wybrane, mogą brać udział w Otwartej MegaMisji. Rodziców natomiast zachęcamy do pobrania aplikacji MegaMisja z Psotnikiem, która pomaga mądrze uczyć się korzystać z internetu. Dla uczniów z klas 4-8 mamy natomiast program #SuperKoderzy – a w nim 14 ścieżek edukacyjnych wzmacniających kompetencje cyfrowe i wprowadzające w świat programowania.

A co dla nauczycielek i nauczycieli? Dla Was mamy projekt Lekcja:Enter, którego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) i aktywizujących metod nauczania.

1. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych, zespół autorski dr Justyna Jasiewicz, dr hab. prof. SWPS Mirosław Filiciak i inni, s. 17-18 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y dostęp 16.06.2021 r.

Kompetencje cyfrowe: kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku

Strona główna ›

Zasoby ›

Poradniki ›

Kompetencje cyfrowe: kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku

Kompetencje cyfrowe: kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku

image:DIGCOMP 2.0

Kompetencje cyfrowe są konieczne w nauce oraz w pracy i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. W odniesieniu do edukacji tak samo ważna jak zrozumienie samych kompetencji jest wiedza na temat sposobów ich rozwijania. Dowiedz się więcej z tej instrukcji!

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji i odnoszą się do świadomego i krytycznego korzystania z całego spektrum technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji, komunikację jak i podstawowe rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach życia. Dla wielu z nas może być to opis dość uproszczony ale zgodnie z Danymi Agendy Cyfrowej 2015 40% obywateli UE nie posiada wystarczającego poziomu kompetencji cyfrowych, włączając także 22% tych wszystkich którzy z internetu nie korzystają w ogóle.

Ważne jest zatem, aby wziąć pod uwagę to, że „kompetencje transwersalne do których zaliczają się kompetencje cyfrowe pomagają także w rozwijaniu innych kluczowych kompetencji takich jak komunikacja, umiejętności językowe czy tez umiejętności podstawowe w obszarze matematyki i przedmiotów ścisłych” zgodnie z tym, co zostało napisane przez Riinę Vuorikari w przygotowanym przez nią artykule eksperckim.

Aby móc lepiej zrozumieć charakter kompetencji cyfrowych Komisja Europejska przygotowała Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp), które podzielone zostały na pięć obszarów: informacje i analiza danych; komunikacja i współpraca; tworzenie treści cyfrowych; bezpieczeństwo; oraz rozwiązywanie problemów. Łącznie obejmują one 21 kompetencji – kliknij poniżej na zdjęcie, aby zobaczyć infografikę przedstawiającą te wszystkie, które już dobrze opanowałeś!

W najbliższej przyszłości nauczyciele posiadać będą swoje własne ramy, które nosić będą nazwę DigCompEdu. Ich założenia wstępne obejmują sześć obszarów rozwoju do których zaliczyć można rozwój zawodowy; tworzenie i wymianę materiałów cyfrowych; zarządzanie korzystaniem z narzędzi cyfrowych; ocenę; wspieranie uczniów; oraz umożliwianie uczniom nabywania kompetencji cyfrowych. Śledź informacje na temat tej inicjatywy!

W jaki sposób kompetencje cyfrowe są rozwijane w Europie?

Raport Eurydice (2012) pokazuje, że w niemal wszystkich państwach europejskich dostępna jest strategia krajowa w zakresie kompetencji cyfrowych. W czasie przygotowywania raportu kompetencje cyfrowe nauczane były poprzez zastosowanie podejścia międzyprzedmiotowego na poziomie podstawowym we wszystkich krajach UE z wyjątkiem dwóch i we wszystkich krajach na poziomie szkół średnich – oprócz innych podejść stosowanych w kilkunastu innych krajach takich jak zintegrowanie ICT z innymi przedmiotami lub też nauczanie informatyki jako samodzielnego przedmiotu.

Kluczowym elementem jest dostarczenie nauczycielom odpowiednich kompetencji cyfrowych: najnowsze badanie TALIS OECD (2013) pokazuje, że 18% nauczycieli uważa, że konieczne jest zwiększanie przez ich swoich umiejętności ICT z których korzystają podczas prowadzenia lekcji a 16% uważa, że przydatne będą dla nich kompetencje z zakresu wykorzystania nowych technologii w miejscu pracy.

eTwinning, skupiający największą liczbę nauczycieli w Europie umożliwia im współpracę z innymi nauczycielami jak i nabywanie wiedzy na temat nowych sposobów korzystania z ICT w nauczaniu. Badanie eTwinning (2015) pokazało, że 29% nauczycieli stwierdziło, że eTwinning miał duży wpływ na posiadane przez nich umiejętności IT wykorzystywane w nauczaniu podczas gdy 37% z nich uznało, że projekt ten miał co najmniej średni wpływ na rozwijane przez nich kompetencje IT. Uczestnicy projektu eTwinning zwrócili także uwagę na większy stopień wykorzystania IT podczas prowadzonych przez siebie zajęć, np. udział w kursach online (78%), wspólne przygotowywanie materiałów z uczniami (77%) czy też korzystanie z sieci społecznościowych podczas pracy z uczniami (76%).

W jaki sposób mogę promować kompetencje cyfrowe w klasie?

Powszechnym przekonaniem jest to, że rozwijanie kompetencji cyfrowych powinno mieć miejsce już we wczesnym wieku, ale decyzje dotyczące rodzajów technologii jak i ilości czasu jaki jest poświęcany na nauczenie się ich powinny być podejmowane z dużą ostrożnością. I tak na przykład podstaw kodowania można nauczyć się przy pomocy plastikowych kubków lub klocków. Dowiesz się jak to zrobić w artykule pt. Science in School (Nauka w szkole).

Talking Pictures to nagradzany projekt eTwinning w ramach którego uczniowie z pierwszych klas szkół podstawowych wykorzystują zdjęcia i filmy wideo jako język komunikacji i pokazywania historii jakie chcieliby opowiedzieć. Uczniowie dowiedzieli się, że rzeczy nie zawsze są tym na co wyglądają – można manipulować zdjęciami, aby pokazać różne punkty widzenia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się na temat skutecznego ogólnoszkolnego podejścia do narzędzi cyfrowych, to przeczytaj artykuł ekspercki Luisa Fernandesa, dyrektora szkoły z Portugalii.

W następnym filmie wideo z serii Education Talks, Esther Wojcicki podzieli się swoimi pomysłami na temat sposobu wykorzystania nauki opartej o projekty i narzędzia cyfrowe w klasie.

Nauczyciele, którzy zainteresowani są szkoleniami online znajdą ciekawe materiały w Akademii European Schoolnet. Zwróć uwagę na to, że kursy przedstawione poniżej już się zakończyły, ale przygotowane materiały są dostępne do samodzielnej nauki. Wkrótce wznowimy niektóre z nich jak i ogłosimy nowe!

Wprowadzanie nauczania opartego o technologie: dowiedz się na czym polegają kompetencje w obszarach związanych z Nauczaniem Wspomaganym przez Technologie (TET), jakie kompetencje już posiadasz i w jaki sposób możesz nabyć umiejętności dodatkowe. (Przygotowane w ramach projektu MENTEO finansowanego przez UE)

Rozwijanie Umiejętności Cyfrowych w klasie: dowiedz się w jaki sposób można rozwijać różnego rodzaju kompetencje cyfrowe i odkryj narzędzia i materiały, które pomogą ci w tym. (Przygotowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej eUmiejętności na rzecz Zatrudnienia)

Kurs poświęcony bezpieczeństwu w sieci: dowiedz się na temat bezpieczeństwa w sieci, integralnej części kompetencji cyfrowych. (Przygotowane w ramach portalu finansowanego przez UE Lepszy Internet dla Dzieci)

Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Nauczanie w okresie pandemii skłoniło nas do refleksji: jak uczyć i czego uczyć? Wynieśliśmy z niego najważniejszą lekcję mówiącą o tym, że niezbędne jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Nauczanie zdalne prowadzone od marca do końca roku szkolnego uwidoczniło jakość edukacji cyfrowej w szkołach. Odsłoniło braki w kompetencjach cyfrowych nauczycieli w zakresie prowadzenia nauczania na odległość. I nie chodzi tu o umiejętność przygotowania prezentacji, wyszukania w sieci odpowiednich filmów edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych czy też przygotowania kart pracy lub innego materiału tekstowego i przekazaniu ich uczniom, a następnie odebraniu prac od uczniów. Z tym nauczyciele doskonale sobie radzą. Problem dotyczy całokształtu organizacji zdalnego nauczania w taki sposób, aby uczeń aktywnie nabywał nowe wiadomości i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela, a nauczyciel realizował podstawę programową i miał pewność, że jego uczniowie nabywają kompetencje przedmiotowe. Zdalne nauczanie uwidoczniło również niewystarczające kompetencje cyfrowe uczniów, niewystarczające kompetencje w zakresie uczenia się uczniów oraz braki w świadomości uczniów o ich odpowiedzialności za własną naukę i własną przyszłość.

POLECAMY

Niezbędne jest kształtowanie u uczniów przeświadczenia o ich odpowiedzialności za własną naukę i przygotowanie do życia we współczesnym świecie, gdzie dominują przekaz medialny i szybko rozwijające się technologie. Niezbędne jest również doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie prowadzania nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w taki sposób, aby celowo wspomagały one prowadzony proces dydaktyczny, wpływając na podwyższenie efektywności nauczania i uczenia się. Nie jest to żadna nowość, bo obowiązek ten od dawna spoczywa na polskiej szkole i uczących w niej nauczycielach. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wiele aktów prawnych dotyczących oświaty wskazują na działania edukacyjne nastawione na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych przygotowujących ich do życia we współczesnym społeczeństwie. Jednymi z takich podstawowych kompetencji są kompetencje cyfrowe.

Podstawy prawne kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów

W Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie określono osiem takich kompetencji, stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Kompetencje cyfrowe uznano za niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie. Temat kompetencji kluczowych ponownie powrócił w 2018 roku w Zaleceniach Rady Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. W dokumencie tym przypomniano, jak ważny jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów, oraz dokonano modyfikacji i rozszerzono ich obszar. W wymienionych dokumentach wyraźnie wskazane zostało, że wszystkie kompetencje kluczowe są jednakowo ważne, a każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Podkreślono, że zakresy wszystkich ośmiu kompetencji pokrywają się i są ze sobą powiązane. Mają elementy wspólne, takie jak: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, umiejętności analityczne. Muszą być rozwijane przez wszystkich nauczycieli w szkole bez względu na nauczany przedmiot. Niemniej jednak dla nauczyciela matematyki, moim zdaniem, najważniejsze są cztery spośród nich: „Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii”, „Kompetencje cyfrowe”, „Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia się” oraz „Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”.

Potwierdzenie konieczności kształtowania kompetencji kluczowych zostało zapisane w podstawowych aktach prawnych określających funkcjonowanie oświaty w Polsce: w podstawie programowej, w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego, w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Kompetencje cyfrowe w podstawie programowej z matematyki

Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie u uczniów kompetencji przygotowujących ich do życia we współczesnym społeczeństwie poprzez odpowiednie działania nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. W związku z tym na każdym etapie edukacyjnym podstawa programowa nakłada na nauczycieli obowiązek kształtowania kompetencji cyfrowych. Już we wstępie do podstawy programowej w szkole podstawowej możemy przeczytać, że sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, kształcenie myślenia matematycznego oraz kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki należą do najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Pojawia się również stwierdzenie, że przy realizacji projektów przedmiotowych wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kompetencje cyfrowe zostały wpisane w podstawę programową każdych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczanych w szkołach, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. A zatem obowiązek ten spoczywa na wszystkich nauczycielach, nie tylko nauczycielach informatyki. Nawet pobieżna analiza podstawy programowej z matematyki pozwala wskazać te cele kształcenia, czyli wymagania ogólne, które możemy powiązać z rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów. Wyraźnie widać to w wymaganiu drugim „Wykorzystanie i tworzenie informacji”, w zakres którego wchodzą: „Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie”, „Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych”, „Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników”. Wymaganie trzecie „Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji” oraz czwarte „Rozumowanie i argumentacja” stwarzają duże pole do popisu dla nauczyciela, który może wykorzystać na zajęciach różne programy i aplikacje wspomagające prowadzony przez niego proces dydaktyczny. Rozwijanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów to nie tylko zadanie dla nauczycieli szkół podstawowych. Nawet podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych wskazuje, że jednym z zadań szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji m.in. w zakresie korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie się. W szkole ponadpodstawowej do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum należą również: kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni oraz umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy i wartościowania, a także r…

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

PROSIMY WYBRAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 KURSY – UŻYTKOWNICY, KTÓRZY WYBIORĄ WIĘCEJ NIŻ 3 KURSY BĘDĄ DOPISYWANI LOSOWO DO MAKSYMALNIE 3 KURSÓW

KURSY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 26 WRZEŚNIA 2022 R. I TRWAJĄ 10 TYGODNI!

Kurs jest bezpłatny, odpłatne jest wyłącznie przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu – jest to koszt 50 lub 60 złotych i jest to nieobowiązkowe

Po prawidłowym przesłaniu formularza powinni Państwo otrzymać automatycznie informację o potwierdzeniu zapisania. Prosimy o nie wysyłanie kilku formularzy. W razie wątpliwości prosimy o mail na [email protected].

Jeżeli posiadają Państwo skrzynkę mailową na portalu wp.pl lub o2.pl oraz gmail.com, prosimy o sprawdzenie zakładki INNE, NEWSLETTERY, SPAM

Nowatorskie metody nauczania – w obliczu wyzwań i zagrożeń – NOWOŚĆ

Zajęcia rewalidacyjne w szkole i przedszkolu – NOWOŚĆ

Rodzice są partnerami szkoły. Jak zachęcić ich do współdziałania w procesie wychowania młodego człowieka – NOWOŚĆ

Jak wygrać z własnym lenistwem czyli o praktyce odkrywania swoich potrzeb i możliwości działania w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya – NOWOŚĆ

Nauczycielska Akademia Społecznej Atrakcyjności

Praca z dzieckiem dyslektycznym

Wykorzystanie gier w budowaniu kreatywności u uczniów

Aby zapalać innych, sam muszę płonąć – o motywowaniu siebie i ucznia

Szkoła relacji i współpracy

Trening zdolności poznawczych

Akademia Prawa Oświatowego dla Dyrektorów

Akademia Prawa Oświatowego dla Nauczycieli

Organizacja szkoły według Elona Muska

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii?

Trening funkcji słuchowo-językowych w przedszkolu i szkole

Aktywne słuchanie muzyki w przedszkolu i szkole

Storytelling w edukacji

Uczenie się przez doświadczenie

Kreatywność jutra – jak twórczo motywować dzieci

Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa

Szkoła myślenia

Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów

Trening koncentracji uwagi i pamięci

Aktywnie i kreatywnie na lekcjach i na świetlicy

Trening czytania i poprawnego pisania w oparciu o gry

Pedagogika przygody

Jak sprawić, by uczniów uczynić odpowiedzialnymi za swój rozwój?

Bezpieczna przestrzeń emocjonalna w szkole. Radzenie sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów.

Autyzm – praca nad zachowaniami

Relacja nauczyciel-uczeń-rodzic jako podstawa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w edukacji

Jak pomóc uczniowi radzić sobie z sytuacjami wywołującymi lęk?

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Kontrakt behawioralny z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Emocje w edukacji

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na zajęcia rozwijające i kształtujące kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość

Design Thinking w edukacji

Nauczanie z sensem – organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela

Sztuka perswazji dla nauczycieli czyli jak wpływać na uczniów i rodziców

Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem

Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela

Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu?

Profilaktyka uzależnień dla nauczycieli

Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią

Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Narzędziownia skutecznego nauczyciela czyli inspirujące pomysły i stymulowanie do rozwoju

Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia

Dyskalkulia – diagnoza i terapia

Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy

Grywalizacja – tworzenie i wykorzystywanie gier w edukacji

Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów

Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole

Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole

Rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i kreatywności

Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu nauczycielskiego

Terapia ręki

Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej

Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami – jak zmienić walkę we współpracę

Kara czy nagroda, a może konsekwencja i pochwała?- czyli o tym jak współpracować z uczniami

Psychologia pozytywna w edukacji

Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.

Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole

Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać

Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka

Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania

Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej

Psychologia dla nauczycieli – czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien

Nauczyciel – mediator czyli skuteczne metody rozwiązywania problemów w szkole

Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Aby nauka była przyjemnością – jak rozbudzić i rozwijać motywację u uczniów i wychowanków

Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów

Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego

Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna. Pomysły na ciekawe 45 minut.

Terapia przez zabawę

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń

Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa

Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Sposoby budowania autorytetu nauczyciela

Metody aktywizujące w nauczaniu

Reforma oświaty 2017 – aspekty prawne i organizacyjne

Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej

Wychowanie do wartości – projektowanie działań wychowawczych szkoły

Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole

Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do efektywnej współpracy z uczniami i rodzicami

Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Współpraca w zespołach nauczycielskich

Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej

Jak doskonalić pisanie poprzez gry i zabawy?

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej

Promocja szkoły i placówki oświatowej

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie

Asertywność w pracy nauczyciela

Ocenianie kształtujące

Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela

Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole?

Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych

Dokumentacja pracy nauczyciela

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania

Nauczyciel coachem – umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój pozytywnej samooceny.

Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela.

Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?

Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę

Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga

Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym

Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?

Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Przemoc i agresja w szkole

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Dyscyplina w klasie

Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole

Motywowanie uczniów do nauki

Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

Prawo dla nauczycieli

Współpraca z rodzicami

Radzenie sobie ze stresem

Pisownia “ó”

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET)

Jak się uczyć? Czyli o tym jak osiągnąć sukces edukacyjny

Czym są kompetencje cyfrowe i jak je rozwijać wśród uczniów i nauczycieli?

Na początek jednak parę liczb.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku 90% gospodarstw domowych miało dostęp do internetu (w 2016 było 80%), a w tych, w których mieszkają dzieci ten odsetek wynosi 99,5%.

82,5% dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat korzystała codziennie lub częściej ze smartfona, a 39,5% z komputera – wynika z badań EU Kids Online z 2018 roku (a zatem jeszcze przed pandemią i zdalnym nauczaniem). Tylko 5,7% nigdy nie korzysta ze smartfona, a 18% z komputera.

2 miliony Polek i Polaków korzysta z aplikacji mObywatel – podała Cyfryzacja KPRM 13 stycznia 2021 r.

Liczby te pokazują, że dostęp do sieci jest powszechny. Przeważająca większość dzieci i młodzieży, ale także dorosłych korzysta z niej regularnie. Dodatkowo, pandemia spowodowała, że jeszcze więcej codziennych czynności wykonujemy online – uczymy się, pracujemy, często też robimy zakupy, korzystamy z usług lekarzy i bankowości internetowej, oglądamy spektakle itd.

Kompetencje cyfrowe – definicja

Czym zatem są kompetencje cyfrowe? Cyfryzacja KPRM podaje, że to „harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe”. Innymi słowy – to lwia część tego wszystkiego, co wiemy, potrafimy i jak się zachowujemy w obyciu z nowymi technologiami.

Kompetencje cyfrowe współcześnie są bardzo ważne, aby w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Zostały one wskazane przez Parlament Europejski jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych do samorealizacji i rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem obok m.in. porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencji społecznych i obywatelskich czy świadomości i ekspresji kulturalnej.

Co obejmują kluczowe umiejętności cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to bardzo szerokie pojęcie. Trudno wymienić je wszystkie trudno jest nawet je jednoznacznie skatalogować, dlatego też powstają różne systemy, ramy, które podejmują próbę ich uporządkowania. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na jednym – zaproponowanym przez polski zespół: dr Justynę Jasiewicz, dr. hab. prof. SWPS Mirosława Filiciaka, dr Annę Mierzecką, Kamila Śliwowskiego, Andrzeja Klimczuka, dr hab. Mirosławę Kisilowską, dr. Alka Tarkowskiego i Jacka Zadrożnego. To podejście pozwala nie tyle skatalogować poszczególne umiejętności, a połączyć je z potrzebami poszczególnych osób i społeczeństwa.

źródło: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grafika, którą widzicie pochodzi właśnie z powyższego dokumentu. Już patrząc na nią jesteśmy w stanie wyobrazić sobie szereg konkretnych umiejętności, które wiążą się z każdym z aspektów. Czy to sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, czy hobby albo religia. Nie mamy możliwości w tym tekście omówić ich wszystkich, jako przykład w związku z tym jako przykład rozważymy punkt relacje z bliskimi i związany z tym podpunkt „wykonuję swoje obowiązki rodzicielskie”.

Jakie umiejętności wiążą się z tym punktem? Autorzy wskazują na kilka (cytujemy za dokumentem1):

Potrafię zapisać dziecko do wybranej placówki oświatowej na kolejnych etapach edukacji – wiem, gdzie szukać serwisu rekrutacyjnego, umiem z niego korzystać, znam terminy i procedury. Potrafię korzystać z informacji publikowanych na stronach internetowych szkół lub przedszkoli – znam i korzystam ze strony internetowej placówki edukacyjnej, znajduję tam informacje dotyczące edukacji mojego dziecka, funkcjonowania przedszkola/szkoły (terminarze, nauczyciele, ogłoszenia itp.) Potrafię korzystać z dziennika elektronicznego jako rodzic – posiadam konto rodzica i z niego korzystam, sprawdzam informacje zamieszczane w e-dzienniku i komunikuję się tą drogą z nauczycielami. Potrafię zadbać o bezpieczeństwo dziecka w internecie, odpowiednio do jego wieku i kompetencji – wiem z jakich zasobów korzysta moje dziecko, monitoruję jego aktywność w internecie, umiem korzystać z możliwości kontroli rodzicielskiej np. w przeglądarce internetowej, konsoli do gier, często towarzyszę dziecku w jego poszukiwaniach, jestem jego „przewodnikiem”, uczę bezpiecznych zachowań w internecie. Potrafię w razie potrzeby pomóc dziecku w założeniu konta na wybranych portalach edukacyjnych. Potrafię zapisać dziecko do odpowiedniego specjalisty, w razie potrzeby – lekarza, psychologa, pedagoga itp. – potrafię znaleźć informację o dostępnych usługach i w miarę potrzeb zapisać dziecko na wizytę, w tym np. wypełnić odpowiednie formularze. Potrafię znaleźć dziecku zajęcia dodatkowe i zapisać je na nie przez internet – umiem znaleźć i ocenić ofertę zajęć dodatkowych dostępną na stronach własnych instytucji i firm prowadzących taką działalność bądź w portalach tematycznych; potrafię porównać te oferty, dokonać wyboru i zapisać dziecko na zajęcia.

Jak widać, jest tutaj dużo niewielkich czynności – ale to właśnie one wszystkie, w przeróżnych obszarach naszego życia składają się na mniejsze lub większe posiadanie kompetencji cyfrowych. Każdy z obszarów pokazanych na grafice został opisany przez autorki i autorów opracowania – zapraszamy do jego lektury.

Co poza tym?

Większość klasyfikacji kompetencji cyfrowych skupia się na obsłudze urządzeń, umiejętności poruszania się po internecie i tym podobnym, pomijając „miękkie” kompetencje cyfrowe. Naszym zdaniem są one nie mniej ważne niż sprana obsługa komputera i telefonu. Co się na nie składa?

Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci – zabezpieczania urządzeń i kont, umiejętność wyłapania niebezpiecznych linków (czy np. phishingu) itp. Jest to też umiar – świadomość ryzyka uzależnień i innych potencjalnie szkodliwych skutków zbyt dużej ilości czasu spędzanego w internecie. To świadomość, że w internecie nic nie ginie i związanych z tym np. pojęcia sharentingu. Poza tym jest to po prostu umiejętność mądrego spędzania czasu w sieci i bardzo wiele innych umiejętności. O wielu z nich piszemy na naszym blogu. Również nasze programy skupiają się mocno na tych zagadnieniach.

Gry dla dzieci

– jak rozpoznać te najlepsze? Przeczytaj

Czy kompetencje cyfrowe są ważne?

Biorąc pod uwagę jak wiele obszarów codziennego życia wymaga posiadania kompetencji cyfrowych, trudno odpowiedzieć na powyższe pytanie inaczej niż twierdząco. Tak, oczywiście kompetencje cyfrowe w dzisiejszych czasach są bardzo ważne i stają się coraz ważniejsze. Sprawy urzędowe, medyczne, praca, nauka, nawet zapisy na szczepienia – to są obszary, które w czasie pandemii znacznie łatwiej było zaopiekować, mając odpowiednie umiejętności cyfrowe. Można wręcz powiedzieć, że uciekanie od nich staje się już pewnego rodzaju ekstremum – wiele tych codziennych czynności jest bardzo utrudnione czy nawet niemożliwe bez korzystania z komputera czy smartfona.

Rozwój kompetencji cyfrowych, a rozwój zawodowy

No właśnie, jak mają się kompetencje cyfrowe do zwiększania szans na rynku pracy? Tak jak wskazaliśmy powyżej, warto je rozwijać – zarówno wśród uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich innych osób – aby mieć większe możliwości rozwoju zawodowego. Dla nauczycielek i nauczycieli najczęściej w kontekście kompetencji informatycznych mówimy o TIK (Technologiach Informatyczno-Komunikacyjnych), które mogą rozwijać m.in. w ramach szkoleń Lekcji:Enter. W przypadku uczennic i uczniów sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana – wiele w umiejętności, które będą im potrzebne na rynku pracy wciąż jeszcze nie istnieje… Choć zapewne wiele kompetencji opisanych w Ramowym Katalogu Kompetencji Cyfrowych będzie aktualnych również za parę-paręnaście lat i warto nad nimi pracować.

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli?

Podsumowując: kompetencje cyfrowe określenie, które odnosi się do mnóstwa obszarów naszego życia. Nic zresztą nie wskazuje na to, że mogłyby się one stać mniej istotne, możemy się spodziewać, że ich znaczenie będzie wciąż rosło. W związku z tym warto zadbać o rozwój kompetencji cyfrowych i pracować nad tym, aby w rozsądny sposób poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

Pomocą w mądrym rozwoju w zakresie kompetencji cyfrowych może być – dla uczniów z początkowych klas szkół podstawowych – MegaMisja. Co roku prowadzimy nabór dla szkół do tego programu, ale nawet te placówki, które nie zostaną wybrane, mogą brać udział w Otwartej MegaMisji. Rodziców natomiast zachęcamy do pobrania aplikacji MegaMisja z Psotnikiem, która pomaga mądrze uczyć się korzystać z internetu. Dla uczniów z klas 4-8 mamy natomiast program #SuperKoderzy – a w nim 14 ścieżek edukacyjnych wzmacniających kompetencje cyfrowe i wprowadzające w świat programowania.

A co dla nauczycielek i nauczycieli? Dla Was mamy projekt Lekcja:Enter, którego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) i aktywizujących metod nauczania.

1. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych, zespół autorski dr Justyna Jasiewicz, dr hab. prof. SWPS Mirosław Filiciak i inni, s. 17-18 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y dostęp 16.06.2021 r.

Kompetencje kluczowe uczniów – Szkoła Podstawowa nr 81 prof. Michała Siedleckiego

Spojrzenie na rozwój kompetencji ucznia w szkole

Unia Europejska próbując wspierać rozwój wszystkich obywateli UE poprzez zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi i jest ich osiem:

porozumiewanie się w języku ojczystym

porozumiewanie się w językach obcych

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

kompetencje informatyczne

umiejętność uczenia się

kompetencje społeczne i obywatelskie

inicjatywność i przedsiębiorczość

świadomość i ekspresja kulturalna

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia.

Porozumiewanie się w języku ojczystym

Porozumiewanie się w języku ojczystym jest umiejętnością, która pozwala wyrażać swoje myśli, uczucia i opisywać zdarzenia zarówno w języku mówionym, jak i na piśmie oraz utrzymywać kontakty z innymi ludźmi na polu nauki, kursów szkoleniowych, pracy, a także w domu i w czasie wolnym. Polega m.in. na czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem, wyrażaniu się w sposób precyzyjny i zwięzły, umiejętności pisania różnych typów tekstów, umiejętności oddzielania informacji istotnych od nieistotnych, umiejętności korzystania z dodatkowych materiałów, aby napisać, zaprezentować lub zrozumieć różne typy przekazów – pisanych i mówionych.

Nauczyciele realizują rozwijanie tej kompetencji na każdych zajęciach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych pod warunkiem, że:

Dbają o poprawność swoich wypowiedzi.

Umiejętnie moderują dyskusje i swobodne wypowiedzi uczniów.

Są uważni słuchając uczniów.

Zwracają uwagę na formę, poprawność gramatyczną, ortograficzną wypowiedzi pisemnych

Monitorują treści pochodzące z innych źródeł niż podręczniki szkolne.

Porozumiewanie się w językach obcych

Porozumiewanie się w językach obcych opiera się na umiejętności rozumienia i wyrażania myśli, uczuć i opisywania zdarzeń ustnie i pisemnie w różnych sytuacjach – w pracy, w domu, w czasie wolnym, w trakcie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności – zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. Porozumiewanie się w językach obcych wymaga również świadomości różnych obyczajów obowiązujących w danych społecznościach.

Kształtowanie tej kompetencji odbywa się głównie na zajęciach językowych, nie mniej jednak korzystanie z pomocy naukowych, stron internetowych, itp. oraz promowanie znajomości języków obcych również może być rozwijane na pozostałych zajęciach szkolnych.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Kompetencje matematyczne polegają na umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania proporcji, dokonywania obliczeń w pamięci i na papierze, a także stosowania przeliczników wag i miar w celu rozwiązania wielu zadań i problemów w codziennym życiu. Wykorzystuje się je m.in. w zarządzaniu domowym budżetem (równoważenie wpływów i wydatków, planowanie wydatków, oszczędzanie), podczas robienia zakupów (porównywanie cen, rozumienie pojęcia objętości, wag i miar, wyliczaniu pieniędzy, w tym również przeliczaniu na inne waluty) oraz prezentowaniu różnych rzeczy (wzory, modele, wykresy etc.).

Kompetencje matematyczne to także umiejętność zastosowania matematyki w myśleniu – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność śledzenia toku rozumowania innych, umiejętność abstrahowania i generalizowania, również umiejętność myślenia przestrzennego, zdolność krytycznej oceny (umiejętność oddzielenia udowodnionych stwierdzeń od przypuszczeń).

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne to znajomość podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, a także zasad funkcjonowania technologii i umiejętność ich zastosowania. Ponadto rozumienie związku technologii z innymi dziedzinami – postępem naukowym (np. w medycynie), społeczeństwem (wartości, zagadnienia moralne), kulturą (np. multimedia) oraz ze środowiskiem (zanieczyszczenie). To także umiejętność rozpoznania głównych cech badania naukowego i rozumienia powodów wyprowadzenia takich, a nie innych wniosków.

Kształtowanie powyższych kompetencji odbywa się na wszystkich bez wyjątku zajęciach szkolnych poprzez:

Realizację zadań dydaktycznych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

Stosowanie procesów myślowych

Wskazywanie reguł zasad i procedur

Kompetencje informatyczne

Na kompetencje informatyczne składa się dobra znajomość i umiejętność korzystania z tzw. technologii społeczeństwa informacyjnego w różnych sytuacjach: w pracy, czasie wolnym, jako narzędzia komunikacji. Opierają się na podstawowych umiejętnościach: wykorzystaniu komputerów i innych multimediów do pozyskiwania, oceny, gromadzenia, tworzenia, przedstawiania i wymiany informacji, a także do porozumiewania się i uczestniczenia we współpracy w sieci.

Podstawą jest świadomość możliwości, jakie daje korzystanie z Internetu i komunikowanie się przy użyciu mediów elektronicznych a także różnicy pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym, rozumienie potencjału technologii jako wsparcia kreatywności i innowacyjności w rozwoju osobistym.

Kształtowanie umiejętności informatycznych czasem napotyka na przeszkody technologiczne, ale również osobowe. Zdarza się, że to my nauczyciele moglibyśmy rozwijać się w tym zakresie korzystając z umiejętności uczniów.

Naszym głównym zadaniem jest monitorowanie użytkowania technologii zgodnie z przepisami prawa, poszanowania godności osobistej, jako wsparcia dla procesu edukacji.

„Szkoła ma również przygotowywać do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.”

Umiejętność uczenia się

Umiejętność uczenia się to umiejętność organizowania własnej nauki. Opiera się na dyspozycji i zdolności do organizowania i regulowania procesu uczenia się, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Zawiera w sobie umiejętności: efektywnego zarządzania własnym czasem, rozwiązywania problemów, zdobywania, przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach – w domu, pracy, w szkole i podczas kursów szkoleniowych.

Umiejętność uczenia się to świadomość swoich mocnych i słabych stron, stanu posiadanej wiedzy i uzdolnień. To także zdolność do poświęcenia czasu i uwagi na naukę, niezależność i umiejętność krytycznego myślenia, dyscyplina, wytrwałość, zarządzanie informacją.

Ta niezwykle delikatna do kształtowania kompetencja kształtowana jest w szkole w procesach nie koniecznie związanych z dydaktyką, lecz raczej ze stosunkami międzyludzkimi panującymi w czasie zajęć.

Nauczyciele w ramach swoich zadań mają szanse wskazywać uczniom pozytywne wzorce, czy sami być wzorem do naśladowania. Ta kompetencja – to można powiedzieć – esencja życia szkolnego – olbrzymie zadanie szkoły, nauczyciela, ale również całego społeczeństwa w kształtowaniu młodego człowieka.

Kompetencje społeczne i obywatelskie

Kompetencje społeczne i obywatelskie uwzględniają wszystkie formy zachowań, których możemy potrzebować, aby skutecznie uczestniczyć w życiu prywatnym i zawodowym.

Na kompetencje społeczne składają się m.in.:

rozumienie wzorców zachowań ogólnie akceptowanych w różnych społeczeństwach,

zdolność do budowania zaufania i współczucia w innych ludziach,

umiejętność oddzielenia sfery prywatnej od zawodowej

niechęć do przenoszenia konfliktów zawodowych na życie prywatne,

świadomość i rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi kulturami

umiejętność zobaczenia i zrozumienia różnych punktów widzenia.

Kompetencje obywatelskie to znajomość praw człowieka i konstytucji swojego kraju, a także zakresu działań jego rządu, to również rozumienie ról i zakresu odpowiedzialności instytucji stanowiących politykę na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i międzynarodowym Zarówno kompetencje społeczne, jak i obywatelskie, rozwijają poczucie przynależności do społeczności lokalnej, kraju, Unii Europejskiej, Europy i świata.

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Te kompetencje odnoszą się do naszej zdolności przekształcania idei w czyny.

Składają się na nie: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, umiejętność planowania, organizowania, analizowania, oceny, zarządzania i wdrażania projektu oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele.

Przedsiębiorczość to chęć wprowadzenia zmian, branie odpowiedzialności za swoje działania i umiejętne stawianie celów.

To również znajomość dostępnych możliwości w celu wybrania tych odpowiadającym w największym stopniu własnym, zawodowym i biznesowym działaniom.

Ta kompetencja to również zapraszanie uczniów do wystąpień przed społecznością, motywowanie do udziału w przedsięwzięciach szkolnych, udziału w samorządzie uczniowskim itp.

Świadomość i ekspresja kulturalna

To uznanie ważności i szacunek dla kreatywnego wyrażania myśli, doświadczeń i emocji poprzez różne środki, włączając w to muzykę, przedstawienia , literaturę, sztuki wizualne.

Na świadomość i ekspresję kulturalną składają się m.in.: podstawowa wiedza na temat głównych dzieł kultury, świadomość dziedzictwa kulturowego własnego kraju i Europy oraz ich miejsca w świecie.

Umiejętność odniesienia własnej kreatywności i ekspresywności do kreatywności i ekspresywności innych osób, umiejętność zidentyfikowania i wykorzystania możliwości realizowania działalności kulturalnej, otwartość na różne formy wyrazu kulturowego i szacunek dla odmiennych kultur.

Ta kompetencja przejawia się w organizowaniu wyjść do miejsc kultury jak muzea, teatry, spotkań z ludźmi kultury w murach szkoły, ale również w przeżywaniu ważnych dla szkoły i społeczności wydarzeń i „ubieraniu” ich w scenki, przedstawienia, pokazy uczniowskie.

Powyższe opracowanie przygotowała Ewa Pietrzak – nauczyciel

Jak kształtować kompetencje kluczowe? Metody pracy z uczniami

Sabina Furgoł nauczyciel-konsultant e-mail:

Kompetencje kluczowe zostały określone w Zaleceniach Rady z dnia 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01), (a opublikowane w Dz.U.UE C z dnia 4 czerwca 2018 r. [1]) określają osiem kluczowych kompetencji. Kompetencje kluczowe opisują potrzebną i niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka dorosłego, by mógł on swobodnie funkcjonować w otaczającej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. W uzasadnieniu do dokumentu można przeczytać: “W gospodarce opartej na wiedzy zapamiętywanie faktów i procedur jest kwestią kluczową, lecz nie wystarcza, by zapewnić postęp i sukcesy. W naszym szybko zmieniającym się społeczeństwie istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej są takie umiejętności jak, umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, zdolność do współpracy, umiejętność kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji. Są to narzędzia pozwalające to, czego się nauczono, wprowadzać w życie w czasie rzeczywistym, by generować nowe idee, nowe teorie, nowe produkty i nową wiedzę.”

Biorąc pod uwagę m.in. dynamikę zmian społecznych, rynku pracy, rozwoju nowych technologii, wyłonionych zostało 8 kompetencji kluczowych:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

kompetencje językowe;

kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

kompetencje cyfrowe;

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

kompetencje obywatelskie;

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Autorzy dokumentu zalecają wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, aby w ramach własnych wewnętrznych systemów edukacji, kierowali uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w trakcie edukacji formalnej, w trakcie której można uzyskać realny wpływ na ich rozwijanie. Prof. Stefan M. Kwiatkowski podkreśla: Jeżeli przyjmiemy, że znakiem firmowym przyszłości jest zmiana, to podstawową – perspektywiczną kompetencją jest niewątpliwie zdolność do efektywnego reagowania na pojawiające się nowe elementy rzeczywistości. Wymaga to rozwoju swojego rodzaju kompetencji nadrzędnych, które charakteryzuje nie tylko gotowość na zmiany, lecz także aktywny udział w ich kreowaniu, a następnie w rozwiązywaniu problemów (napięć) pojawiających się nieuchronnie na styku starego i nowego porządku społecznego oraz gospodarczego [2]. Zatem rolą systemów edukacyjnych, a właściwie nauczycieli jest świadomość konieczności rozwijania uczniowskich kompetencji kluczowych, rozumianych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, wykraczających poza koncepcję skupiania się na samej “wiedzy” (akademickiej). Kształtowanie kompetencji tzw. transversalskills niezbędnych na rynku pracy, obejmujących: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT), umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również, nauczania eksperymentalnego zwiększą szansę młodych ludzi w przyszłości na samorealizację i rozwój osobisty, zatrudnienie, włączenie społeczne i aktywne obywatelstwo, będą decydowały o jakości życia.

Kompetencje kluczowe uczniów, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, należy kształtować na wszystkich etapach edukacyjnych i w szkole podstawowej, i w szkole ponadpodstawowej. Jedynym wyznacznikiem edukacji nie mogą być wyłącznie egzaminy zewnętrzne. Nie mniej ważne, a może ważniejsze, są umiejętności, których nie bada się testami egzaminacyjnymi, a które jednak należy kształtować zgodnie z zapisami podstawy programowej.

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej szkoły podstawowej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi jeden z najważniejszych fundamentów pracy szkoły i pracy nauczyciela. Analizując jej zapisy, można zauważyć bezpośrednie odniesienie do rozumienia sensu i znaczenia poszczególnych kompetencji kluczowych oraz możliwości ich kształtowania na danym etapie edukacyjnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej określa, że:

“Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; praca w zespole i społeczna aktywność; aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. [3]”

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadpodstawowej – liceów ogólnokształcących i techników we fragmentach dotyczących warunków i sposobu realizacji poszczególnych przedmiotowych podstaw programowych bardzo często zawiera wskazania konkretnych metod nauczania do wykorzystania przez nauczyciela w procesie dydaktycznym na lekcji.

Stąd system edukacji, a nieco bardziej praktycznie nauczyciele w szkole, na każdym etapie edukacyjnym, powinni stworzyć takie warunki i przestrzeń dla uczenia (się), aby uczniowie mogli te niezbędne umiejętności na rynku pracy rozwijać w szkole.

W Tabeli 1 zestawiono kompetencje kluczowe z wybranymi metodami sprzyjającymi kształtowaniu kompetencji kluczowych wskazanymi w warunkach realizacji przedmiotowych podstaw programowych kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

Lp. NAZWA KOMPETENCJI KLUCZOWEJ WYBRANE METODY KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ZAWARTE W WARUNAKACH I SPOSOBACH REALIZACJI PRZEDMIOTOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH 1. kompetencje rozumienia i tworzenia informacji metoda tekstu przewodniego

praca z tekstem źródłowym za pomocą pytań ukierunkowanych

metody aktywizujące np. mapa mentalna, metaplan, drzewko decyzyjne 2. kompetencje językowe metoda projektu edukacyjnego

ćwiczenia bazujące na pracy w parach lub w grupach 3. kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii metoda projektu edukacyjnego, w tym projekt badawczy

metoda WebQuest

obserwacja, doświadczenie, eksperyment

wycieczki edukacyjne, w tym wycieczki wirtualne oraz zajęcia terenowe

metoda problemowa, w tym Problem Based Learning (PBL) 4. kompetencje cyfrowe metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

grywalizacja np. Kahoot, Learning Apps

praca w oparciu o programy/aplikacje np. Padlet, Canva, Glogster, dysk Google 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

drama

debata

metoda portfolio 6. kompetencje obywatelskie; metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

dyskusja/debata

metody problemowe

wolontariat 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

dyskusja/debata

metody problemowe 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej Lekcje szkolne mogą być uzupełniane innymi formami zajęć, wśród których wymienić można: udział w koncertach, przedstawieniach i audycjach muzycznych; lekcje w salach koncertowych, szkołach muzycznych, muzeach; współtworzenie koncertów, prezentacji, imprez muzycznych; organizowanie, propagowanie i udział w koncertach typu “dzieci – dzieciom”; udział w projektach interdyscyplinarnych klasowych i szkolnych; spotkania z artystami; poznawanie lokalnego folkloru muzycznego i jego twórców, w miarę możliwości współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki; udział w przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych. metoda projektu edukacyjnego Lekcje w miarę możliwości powinny być uzupełniane innymi formami zajęć, realizowanymi we wszystkich latach nauki. Ich celem jest m.in. upowszechnianie kultury i współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki. Do takich form należą: lekcje w: galeriach, muzeach, obiektach sakralnych, pracowniach twórców; wycieczki, w tym zajęcia plenerowe; tworzenie wystaw prac własnych, klasowych i szkolnych; zwiedzanie wystaw; spotkania z artystami; poznawanie zabytków i twórców regionu oraz, w miarę możliwości, współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki; udział w konkursach plastycznych.

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi jeden z najważniejszych fundamentów pracy szkoły i pracy nauczyciela. Analizując jej zapisy, można zauważyć bezpośrednie odniesienie do rozumienia sensu i znaczenia poszczególnych kompetencji kluczowych oraz możliwości ich kształtowania na danym etapie edukacyjnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467), które weszło w życie z dniem 1.09.2018 r., określa, że:

“Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum należą:

1) myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;

3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;

6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. [4]”

W Tabeli 2. zestawiono kompetencje kluczowe z wybranymi metoda sprzyjającymi kształtowaniu kompetencji kluczowych. Które zostały wskazane w warunkach realizacji przedmiotowych podstaw programowych kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

Lp. NAZWA KOMPETENCJI KLUCZOWEJ WYBRANE METODY KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ZAWARTE W WARUNAKACH I SPOSOBACH REALIZACJI PRZEDMIOTOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH 1. kompetencje rozumienia i tworzenia informacji metoda JIGSAW

metoda tekstu przewodniego

praca z tekstem źródłowym za pomocą pytań ukierunkowanych

metody aktywizujące np. mapa mentalna, metaplan, drzewko decyzyjne 2. Kompetencje językowe metoda projektu edukacyjnego

ćwiczenia bazujące na pracy w parach lub w grupach – dyskusja/debata W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego. 3. kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii metoda projektu edukacyjnego, w tym projekt badawczy

metoda WebQuest

obserwacja, doświadczenie, eksperyment

wycieczki edukacyjne, w tym wycieczki wirtualne oraz zajęcia terenowe

metoda problemowa, (np. np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, symulacja i odgrywanie ról) w tym Problem Based Learning (PBL) 4. kompetencje cyfrowe metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

grywalizacja np. Kahoot, Learning Apps

praca w oparciu o programy/aplikacje – Padlet, Canva, Glogster, dysk Google 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

drama

dyskusja/debata, w tym debata oxfordzka

metoda portfolio 6. kompetencje obywatelskie § metoda projektu edukacyjnego

§ metoda WebQuest

§ wolontariat Nauczyciel powinien stosować nauczanie problemowe i metody kształcące umiejętności społeczne, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan, analiza SWOT, symulacja i odgrywanie ról). Oprócz tekstów autorów podręczników istotną rolę w procesie kształcenia powinny odgrywać również teksty źródłowe, słowniki, leksykony, mapy, wykresy, diagramy i zestawienia statystyczne (w tym z wyników badań opinii publicznej). wycieczka edukacyjna (w tym wirtualna, wykorzystująca dedykowane aplikacje) do wybranych instytucji – tak krajowych, jak i międzynarodowych 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości metoda projektu edukacyjnego

metoda WebQuest

ćwiczenia terenowe w przedsiębiorstwie, alternatywnie, w przypadku braku możliwości wyjścia do przedsiębiorstwa, proponuje się zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcą, w trakcie którego uczniowie mogą dyskutować na tematy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej metoda projektu edukacyjnego

udział uczniów w różnego rodzaju aktywnościach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (np. zespołach muzycznych, występach solowych, happeningach, przeglądach, koncertach charytatywnych, konkursach, olimpiadach artystycznych)

Szkoła powinna stwarzać warunki do obcowania z muzyką “na żywo” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w szkole i poza nią oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów.

Lekcje szkolne można uzupełniać innymi formami zajęć, wśród których wymienić można: lekcje muzealne; wycieczki; wykłady i prezentacje na temat sztuki w instytucjach zewnętrznych (np. muzea, galerie); zwiedzanie wystaw; spotkania z wybitnymi artystami.

Ucząc się organizacji wystaw, uczniowie mogą zaprojektować własną “wirtualną” wystawę (tzw. muzeum wyobraźni) z uzasadnieniem doboru eksponowanych dzieł lub wystawę autentyczną, do której będą mogli przygotować oprawę plastyczną (zaproszenie, plakat)

Metody nauczania, które sprzyjają rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych to metody opierające się m.in. samodzielnym dochodzeniu do wiedzy oraz na pracy w grupie, komunikacji w zespole, samoocenie, ocenie koleżeńskiej.

Do metod, które silnie wpływają na rozwijanie ww. kompetencji należą m.in. metoda projektu, metoda WebQuest, doświadczenie i eksperyment, nauczanie problemowe, dyskusja, debata oraz cała gama metod tzw. aktywnych. Metody te z założenia różnią się od zwykłych zadań szkolnych swoją unikalnością uzyskiwanych efektów nauczania. Warto podkreślić, że metody te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, ponieważ posiadają niewątpliwie wspólne cechy. Istotnymi wspólnymi cechami przywołanych metod jest m.in. położenie nacisku na aktywne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez samego ucznia poprzez formułowanie problemów, stawianie hipotez badawczych, odkrywanie dróg rozwiązań problemów, weryfikację własnego stanowiska, formułowanie wniosków, równocześnie angażując do tych procesów poznawczych technologię informacyjno-komunikacyjną. Pozwalają na kształtowanie logicznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, uczą analizy i syntezy, pozwala na twórczą kreatywność. A równocześnie pozwalają na kształtowanie właściwych postaw społecznych – m.in. brania odpowiedzialności za swoje działanie, punktualności, pozwalają na kształtowanie umiejętności komunikowania się, wypowiadania się i prezentowania się na forum, planowania swojej pracy, wpływają na tworzenie się więzi z innymi osobami, uczą tolerancji.

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów nie odbywa się ponad podstawą programową. Kształtowanie tychże kompetencji wynika właśnie z realizacji podstaw programowych. Zachęcam do refleksji.

[1] Zalecenia Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dostęp dnia 3.12.2019, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2018-189-1,69055843.html

[2] Kwiatkowski S. M., Kompetencje przyszłości [w:] Kwiatkowski S. M. (red.), Kompetencje przyszłości. Seria Naukowa FRSE. Tom III, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018, s. 27. Dostęp: 20 listopada 2018 r.

[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu miarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, s. 12.

[4] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, s. 2 – 3.

Jak uczniowie i nauczyciele powinni rozwijać się cyfrowo?

Jak uczniowie i nauczyciele powinni rozwijać się cyfrowo?

Zdolność obsługi urządzeń elektronicznych, a konkretniej – poruszanie się za ich pomocą w przestrzeni cyfrowej jest umiejętnością, które w XXI wieku nabył współczesny człowiek.

Z uwagi na poziom technologiczny i cywilizacyjny, który osiągnięty został w wielu krajach, coraz większa liczba osób posiada przynajmniej podstawowe obycie w obsłudze komputera. Jednak z biegiem czasu zdolności polegające na umiejętnym wykorzystywaniu komputera, nazywane kompetencjami cyfrowymi, obejmują też coraz więcej sfer życia i tym samym ich posiadanie staje się wręcz konieczne.

Co ważne, można je nabyć nie tylko samodzielnie, ale także z racji samego uczestnictwa w procesie edukacji. Tym samym nauczyciele, którzy zdobyli wiedzę informatyczną, starają się przekazać ją uczniom. Jednak z powodu stale pojawiających się nowinek technologicznych i jedni i drudzy mogą rozwijać się cyfrowo niemalże przez całe życie.

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to według rządowego programu „Cyfryzacja” nic innego jak: „harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe”. Definicja ta głosi, że nie są to wyłącznie umiejętności informatyczne, ale cały zespół społecznych zachowań i praktyk realizowanych przy użyciu nowych technologii.

Co o kompetencjach cyfrowych mówią cyfry? – Statystyki

Poruszanie tematu kompetencji cyfrowych jest bardzo zasadne m.in. z powodu tego, jak powszechna zarówno w Polsce i na świecie stała się cyfryzacja.

Otóż w 2020 roku GUS przeprowadził badanie, z którego wynika, że w 90 procentach gospodarstw domowych był dostęp do internetu. Co ciekawe, 4 lata wcześniej, czyli w 2016 r. miało go około 80 proc. domów.

Natomiast badania przeprowadzone przez EU Kids Online dowodzą, że 82,5 proc. dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 9-17 w 2018 roku codziennie korzystała ze swojego smartphona, a 39,5 proc. również minimum raz dziennie obsługiwała swoje urządzenie desktopowe.

Jakie zdolności zaliczamy do kompetencji cyfrowych?

Skoro wiadome już jest, jak definiowane są kompetencje cyfrowe, a także to, jak wiele dzieci uczestniczy w cyfrowej rzeczywistości, to powinno się również określić, jakie konkretnie czynności zaliczane są do cyfrowych kompetencji.

Grupa polskich badaczy w swej publikacji pt. „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” dokonała klasyfikacji poszczególnych zdolności cyfrowych. Każda z nich przyporządkowana została do danego działu. Niestety nie sposób szerzej opisać każdej z nich w naszym artykule. Jako przykład możemy jednak podać jeden z działów, który w ostatnim czasie dotyczy każdego z nas – zdrowie. Naukowcy przypisali do niego umiejętność korzystania z systemu opieki zdrowotnej. Jeśli przełożymy to działanie do internetu, to może ono oznaczać to, że pacjent potrafi m.in. znaleźć w internecie ważne dla niego informacje związane z leczeniem, jest w stanie zapisać się do konkretnej przychodni metodą online, a także potrafi obsługiwać swój internetowy profil pacjenta. Autorzy publikacji wymienili także m.in. takie działy jak: finanse, sprawy codziennie, odpoczynek i hobby oraz religia. Aby więcej dowiedzieć się o zdolnościach składających się na kompetencje cyfrowe i zgłębić szczegółowo podział zaproponowany przez badaczy zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją, która dostępna jest online.

Jak ważne są kompetencje cyfrowe?

Z racji przeniesienia tak wielu spraw do przestrzeni internetu nie sposób nie określić kompetencji cyfrowych jako bardzo ważnych i ułatwiających codzienne życie. Chcąc zapisać się do szkoły, lekarza lub nawet na szczepienie, można dokonać tego właśnie metodą online. Chyba możemy też stwierdzić, że z biegiem czasu znaczenie kompetencji cyfrowych w życiu codziennym będzie wzrastać, zatem nie warto odkładać w czasie ich nauki.

Kompetencje cyfrowe wśród uczniów i nauczycieli

Tak jak zostało to napisane we wstępie, ciągły rozwój kompetencji cyfrowych dotyczy zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Każdy bez względu na wieku, jeśli tylko zdobędzie umiejętności nowych technologii, ułatwi swoje funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie.

Dzieci chcące poszerzać swoje kompetencje cyfrowe mogą wziąć udział m.in. w programie „Mega Misja”, który pomoże im znacznie rozwinąć się w zakresie nowych technologii. Natomiast nauczyciele oraz nauczycielki mogą skorzystać z projektu „Lekcja:Enter”. Dzięki niemu mogą wzbogacić swoje lekcje o nowe metody nauczania wykorzystujące cyfrowe narzędzia. Oba programy to propozycje przygotowywane i realizowane przez Fundację Orange.

Źródło: artykuł sponsorowany, fot. Pxhere

Działania wspierające kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli – informacja MEiN

Działania wspierające kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli – informacja MEiN

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na posiedzeniu 11 lutego br. wysłuchała informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat działań podejmowanych w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także ograniczenia wykluczenia edukacyjnego uczniów powodowanego zdalną edukacją.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Dariusz Piontkowski.

Minister wskazał, że rozwijanie kompetencji nauczycieli, udostępnianie cyfrowych materiałów i narzędzi oraz wsparcie szkół w doposażeniu w potrzebny sprzęt to obecnie główne obszary działania resortu edukacji w zakresie cyfryzacji procesu kształcenia. Podkreślił też, że zgodnie z obowiązującym prawem zarówno kompetencje, jak i narzędzia, aby działać w tych obszarach, mają samorządy.

Wśród inicjatyw podjętych przez rząd w ramach wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej minister wymienił m.in. wprowadzenie obowiązkowego przygotowania studentów specjalności nauczycielskiej w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych w pracy dydaktycznej. Poza tym, dzięki funduszom UE, od 2019 r. jest realizowany projekt pn. „Lekcja: Enter”. Do 20 stycznia 2020 r. w ramach tego programu szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe ukończyło 3307 nauczycieli, a 5976 – jest w trakcie nauki. Projekt zakłada, że do 2023 r. przeszkolonych zostanie 75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dodatkowo od 1 sierpnia 2020 r. działa program wsparcia placówek doskonalenia zawodowego oraz bibliotek w organizacji szkoleń z zakresu nauczania zdalnego. Do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów klas I-III adresowany jest projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, będący wsparciem w dziedzinie nauczania programowania. Do końca 2020 r. w projekcie wzięło udział m.in. 8535 nauczycieli oraz 105.635 uczniów. Sprzęt i materiały dydaktyczne wykorzystywane w czasie szkoleń – takie jak: roboty, tablety oraz maty do nauki kodowania – zostały przekazane do szkół.

W obszarze udostępniania cyfrowych materiałów i narzędzi do realizacji kształcenia na odległość jednym z działań rządu, o którym mówił minister Piontkowski jest zmodernizowanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Jest to bezpłatny zbiór prawie 10.000 interaktywnych materiałów umożliwiających realizację podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród innych narzędzi wspierających nauczycieli i uczniów w nauce na odległość wymienił także serwis Zdalne Lekcje. Oferuje on pomoc metodyczną, technologiczną i merytoryczną dla nauczycieli, a dla uczniów pakiet materiałów, w tym także umożliwiających samokształcenie. W ofercie materiałów cyfrowych wymienione zostały także: programy i audycje nadawców publicznych oraz materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeśli chodzi o doposażenie szkół i nauczycieli w sprzęt i dostęp do internetu, Dariusz Piontkowski podkreślał, że obowiązek w tym zakresie spoczywa na organach prowadzących placówki oświatowe, a działania rządu mają charakter dodatkowego wsparcia dla samorządów. Wśród rządowych inicjatyw wymienione zostały: program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, którego celem jest zapewnienie szkołom dostępu do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, rządowe wsparcie dla nauczycieli w wysokości 500 zł, adresowany do samorządów projekt m.in. refundacji zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” oraz skierowany bezpośrednio do szkół program „Aktywna tablica”, w ramach którego placówki otrzymują pomoce dydaktyczne.

Odnosząc się do kwestii wykluczenia edukacyjnego, minister podkreślił, że wraz z wprowadzeniem nauczania zdalnego nie zmieniły się zasady kontroli i egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego. Wskazał, że działania w tym zakresie – podobnie jak w przypadku nauki stacjonarnej – należą do dyrektorów szkół oraz władz samorządowych.

W dyskusji poruszono takie zagadnienia jak: kwestie cyberbezpieczeństwa w dobie nauki zdalnej, konieczność rozwiązania problemu dostępu do internetu w miejscach, w których dostarczanie go jest nieopłacalne dla komercyjnych dostawców, oraz potrzebę systemowych rozwiązań dotyczących zakupu i wymiany sprzętu informatycznego dla nauczycieli i uczniów. Zasygnalizowany został także problem konsekwencji braku aktywności fizycznej uczniów oraz wskazano na problemy natury psychicznej związane ze specyfiką zdalnego funkcjonowania szkół.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w klasie 1-3. ,,Tak, potrafię”

Założenia projektu

——————————————-

W dzisiejszych czasach rozwijanie kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat wydaje się pożądane. Edukacja medialna dla dziecka to przede wszystkim nauka jak w sposób skuteczny, bezpieczny i odpowiedzialny poznać tajniki wirtualnego świata i móc z niego korzystać w mądry i właściwy sposób. Tego właśnie chcieliśmy nauczyć w projekcie ULI ,,Tak, potrafię’’ .Poznaliśmy możliwości Internetu, nauczyliśmy się krytycznego korzystania z zasobów sieci, zdobyliśmy wiedzę i umiejętności z zakresu robotyki i programowania. Poznaliśmy sposoby właściwego wykorzystania aplikacji i programów dostępnych w sieci w procesie dydaktycznym oraz rozwinęliśmy myślenie logiczne. Z pewnością każdy z nas na zakończenie projektu głośno wykrzyczał,, Tak ,potrafię ‘’!

Realizacja

—————————————-

Od 5 listopada 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej im. Władysława Broniewskiego trwała realizacja projektu ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020’’. W projekcie wzięło udział 15 uczniów z klasy III, którzy realizowali podprojekt edukacyjny- Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Uczniowie realizowali projekt pod nazwą ,,Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w klasie 1-3 ,, Tak, potrafię’’.

W trakcie przeprowadzonych zajęć uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, nauczyli się poddawania krytycznej analizie informacji umieszczonych w Internecie, poznali pojęcie ,,Sieć Internetu’’, ,, serwer’’, ,, Wifi’’. Nauczyli się korzystać z wyszukiwarki Google oraz Wikipedii.

Poznali i nauczyli się korzystać z aplikacji i urządzeń mobilnych, wykorzystując je w mądry sposób do nauki i rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Poczynili swoje pierwsze kroki w projektowaniu graficznym, korzystając z bezpłatnych programów do edycji zdjęć takich jak Paint oraz Canva. Doskonale się bawili ,,ożywiając’’ obrazki za pomocą aplikacji Quiver.

Dzięki programom Scratch, Baltie, maty do kodowania oraz przygód z Photonem uczniowie rozwinęli umiejętność logicznego myślenia, kodowania programowania, algorytmiki czy też zrozumieli działanie sensorów. Zajęcia pozwoliły uczniom rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia i współpracy.

Uczestniczyli także w wyciecze edukacyjnej do Parku Makiet-Mikroskala w Koninie. Tam zwiedzili i poznali Park Makiet. Tematyka poruszana na makietach i dioramach przedstawiała sceny z popularnych filmów, bajek, obrazów z historii Polski i świata, siły żywiołów oraz ruchome makiety kolejowe. Wystawa wsparta była licznymi opisami, prezentacjami multimedialnymi i audio przewodnikiem w aplikacji mobilnej. Uczniowie zapoznali się z działaniem interaktywnych bajkowych kolejek, poznali makietę z dinozaurami oraz pełną świateł i barw makietę wesołego miasteczka. Dzieci wzięły udział w warsztatach sklejania dowolnych figurek mając do dyspozycji po 30 szt. drewnianych klocków. Świetnie się bawiły podczas wizyty w kinie 6d oraz kulkowym tsunami.

W trakcie trwania nauczania zdalnego uczniowie za pomocą platformy Squla rozwiązywali zadania dotyczące pierwszych kroków w programowaniu. Utrwalali podstawowe wiadomości z zakresu terminologii oraz prostych instrukcji. Rozwiązywali interaktywne quizy z zakresu Porządkowania i Sterowania. Poznali kolejne narzędzia i gry na start, zostali zapoznani ze stroną koduj.gov.pl, na której znajdowały się gry uczące logicznego, kreatywnego myślenia, które przy okazji utrwalały podstawy programowania. Za pomocą strony https://koduj.gov.pl/robot– uczniowie programowali robota za pomocą prostych poleceń. Robot Karel wykonywał ciekawe zadania w różnych przestrzeniach a tworzony kod był przejrzysty i łatwy do weryfikacji. Uczniowie wydrukowali również plansze do kodowania Cody-Roby -kodowanie w formie gry karcianej. Gra wymagała przewidywania ruchów i układania ich w następujący po sobie ciąg zdarzeń, rozwijała myślenie logiczne.

Uczniowie obejrzeli film edukacyjny https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/. Film dostarczył dzieciom informacji na tematy: Jak rozwój technologii wpłynął na nasze dzisiejsze życie? Czy we współczesnych fabrykach pracują jeszcze ludzie, czy już roboty? Czy roboty kiedyś całkiem zastąpią ludzi w pracy?

Jako podsumowanie projektu uczniowie przygotowali własne gry z elementami kodowania oraz z instrukcją – ,, Moja przygoda z kodowaniem’’ . Oczywiście mieliśmy jeszcze inny pomysł, ale w obecnej sytuacji pandemii jest on niewykonalny. Mamy jednak nadzieję, że zaprezentowane przez nas prace będą interesujące i atrakcyjne.

Nasze działania i filmik podsumowujący projekt znajdzie się na stronie głównej Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej.

Multimedia

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszego filmu podsumowującego projekt ULI kl. I-III

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej

Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Ewa Napierała – Kowalczyk

Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

키워드에 대한 정보 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

다음은 Bing에서 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  워터젯 가공 업체 | 워터젯으로 자를 수 있는 소재들 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  모유 수유 짤 | Mom Try To Feed Baby 모유 수유 아기 왕 Zu Eo 48 상위 66개 베스트 답변

See also  한국 외식 산업 중앙회 | [추적보도 훅|단독] 나랏돈으로 회원들에게 '장사'…외식업중앙회의 배신 / Jtbc 뉴스룸 21463 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów?

 • Nowa era
 • Wydawnictwo
 • Szkoła
 • Edukacja
 • Nauka

Czym #są #kompetencje #i #jak #rozwijać #je #u #uczniów?


YouTube에서 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Czym są kompetencje i jak rozwijać je u uczniów? | rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment