Pytanie O Podmiot I Dopełnienie Angielski Ćwiczenia | Najłatwiejsze Pytanie Na Świecie – O Podmiot. I Po Angielsku #33 29228 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia – Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Magdalena Rynkiewicz – Angielski Premium 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,183회 및 좋아요 51개 개의 좋아요가 있습니다.

pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33 – pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Jak zadawać pytania po angielsku, żeby cię ludzie rozumieli?
Nie jest to skomplikowana sztuka choć na początku nauki może się wydawać ze jest. Obejrzyj nagranie.
Daj łapkę w górę i podziel się z innymi, subskrybuj mój kanał na YT i dołącz do mojej grupy na fb: https://www.facebook.com/groups/angielskidlapracujacych
Potem pobierz ZA DARMO bonus, który przygotowałam dla moich uczniów. https://sukcespoangielsku.com/bonus1
Napisz jeżeli masz jakieś pytania: [email protected]

pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Subject and object questions: pytania o podmiot i dopełnienie

Subject questions oraz object questions to dwa rodzaje pytań otwartych w języku angielskim. Pytania otwarte tworzone są przy użyciu słów pytających, takich jak …

+ 여기에 자세히 보기

Source: ellalanguage.com

Date Published: 2/5/2021

View: 5519

subject and object questions, pytania o podmiot i dopełnienie

Speakingo » Gramatyka angielska » Pytanie o podmiot i dopełnienie … dlatego odsyłam do ćwiczeń z pierwszego poziomu kursu języka angielskiego Speakingo!

+ 더 읽기

Source: speakingo.com

Date Published: 1/29/2022

View: 664

Questions/ Pytania “o podmiot” – Gramatyka angielska

Pozostałe z możliwych w tym zdaniu pytań to: – Gdzie poszedł Jan? – Co zrobił Jan? – Jak Jan poszedł do domu? W języku angielskim to samo zdanie będzie wyglądać …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.gramatyka-angielska.info

Date Published: 8/25/2022

View: 3627

Pytania o podmiot i dopełnienie – Leksyka.pl

Powyższe pytanie to pytanie o dopełnienie zdania, które w formie twierdzącej brzmiałby następujaco: I phoned Steve. To z kolei pytanie o podmiot. Zdanie …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.leksyka.pl

Date Published: 2/2/2021

View: 9721

Pytanie o podmiot (subject question) – Loip Angielski Online

Oto przykład zdania, w którym możemy zapytać o podmiot lub o dopełnienie, rozpoczynając oba pytania słówkiem Co …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: loip.pl

Date Published: 7/28/2022

View: 9795

OBJECT AND SUBJECT QUESTIONS – ENSPRESSO #26

Object questions (Pytania o dopełnienie/okolicznik) … Pytania o podmiot w języku angielskim to pytania (jak sama nazwa wskazuje) o podmiot …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sunco.edu.pl

Date Published: 6/11/2021

View: 899

주제와 관련된 이미지 pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33
Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33

주제에 대한 기사 평가 pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia

 • Author: Magdalena Rynkiewicz – Angielski Premium
 • Views: 조회수 1,183회
 • Likes: 좋아요 51개
 • Date Published: 2021. 3. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=b8dMM83gMZU

Subject and object questions: pytania o podmiot i dopełnienie

Subject questions and object questions: wstęp

Subject questions oraz object questions to dwa rodzaje pytań otwartych w języku angielskim. Pytania otwarte tworzone są przy użyciu słów pytających, takich jak who, what, where etc. Subject questions to pytania o podmiot zdania, a object questions to pytania o dopełnienie. Jak tworzyć te pytania?

Object questions: pytania o dopełnienie

W pytaniach o dopełnienie pytamy o osobę lub rzecz na którą wpływa wykonywana czynność. Aby zadać pytanie o dopełnienie musimy wykorzystać konstrukcję pytania tworzonego przez inwersję. Inwersja polega na zmianie szyku zdania poprzez przesunięcie czasownika przed podmiot zdania.

He is a teacher. (zdanie twierdzące)

Is he a teacher? (pytanie po inwersji)

Czasownik, który poddajemy inwersji to czasownik to be, czasownik modalny lub czasownik

posiłkowy.

She baked a cake. (zdanie twierdzące)

Did she bake a cake? (pytanie po inwersji czasownika posiłkowego did w Past Simple)

He will lend me his car. (zdanie twierdzące)

Will he lend me his car? (pytanie po inwersji czasownika modalnego will w Future Simple)

Aby stworzyć object question musimy przed czasownikiem po inwersji dodać odpowiednie słowo pytające i stworzyć tak zwane wh- question, czyli pytanie otwarte.

Wh- + czasownik + podmiot + czasownik główny

What did she bake ?

Co ona upiekła?

What will he give me?

Co on mi da?

Subject questions: pytania o podmiot

Pytania o podmiot zdania zadajemy, gdy chcemy się dowiedzieć kto wykonuje czynność omawianą w zdaniu. Subject questions różnią się od object questions tym, że zachowują szyk zdania twierdzącego. Oznacza to, że czasownik nie stoi przed podmiotem zdania.

He is a teacher. (zdanie twierdzące)

Who is a teacher? (pytanie bez inwersji)

Aby utworzyć pytanie o podmiot należy w miejscu, w którym w zdaniu zwykle znajduje się podmiot wstawić jedno ze słów pytających – who lub what.

Wh- + czasownik + dopełnienie

Who likes apples ?

Kto lubi jabłka?

What is beautiful ?

Co jest piękne?

W czasach Present Simple oraz Past Simple pytania tworzone przez inwersję wykorzystują czasownik posiłkowy do/does/did. Jednak w pytaniach o podmiot do/does/did nie jest używane.

Where does she work? (pytanie przez inwersję)

Who works here? (pytanie o podmiot)

Who does work here?

Części zdania w języku angielskim

Subject, czyli podmiot zdania, odnosi się do osoby lub rzeczy, która wykonują czynność opisywaną w zdaniu. Natomiast object, czyli dopełnienie lub przedmiot zdania to osoba lub rzecz na którą wpływa dana czynność.

Podmiot + czasownik + dopełnienie

Adam likes bread .

Adam jest osobą, która wykonuje daną czynność – on coś lubi. A przedmiotem jego uwielbienia jest chleb (bread), czyli na chlebie skupia się omawiana czynność.

W zdaniach w czasach wykorzystujących czasowniki posiłkowe, takie jak to be lub have pozycje podmiotu i dopełnienia pozostają bez zmian.

We are building a house .

My budujemy dom.

She has read this book three times.

Ona czytała tę książkę trzy razy.

Warto zauważyć, że w połączeniu z czasownikami nieprzechodnimi (intransitive verbs) zdanie można stworzyć bez dopełnienia.

Avah coughed.

Avah kaszlnęła.

My keys vanished.

Moje kluczyki zniknęły.

Subject questions vs object questions: porównanie

Oto porównanie pytań o dopełnienie i podmiot w różnych czasach.

Czasy teraźniejsze

PRESENT SIMPLE Zdanie twierdzące: The English class starts at 3 p.m. Subject question: What starts at 3 p.m.? Object question: When does the class start?

PRESENT CONTINUOUS Zdanie twierdzące: The doll is wearing a blue dress. Subject question: Who is wearing a blue dress? Object question: What is she wearing?

PRESENT PERFECT Zdanie twierdzące: Mark has won the lottery three times. Subject question: Who has won the lottery three times? Object question: What has Mark won three times?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS Zdanie twierdzące: I have been learning English for a month. Subject question: Who has been learning English for a month? Object question: What have I been learning for a month?

Czasy przeszłe

PAST SIMPLE Zdanie twierdzące: Adam ate a donut. Subject question: Who ate a donut? Object question: What did he eat?

PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: Adam was watching TV. Subject question: Who was watching TV? Object question: What was he watching?

PAST PERFECT Zdanie twierdzące: Anna had met him before. Subject question: Who had met him before? Object question: Whom had you met before?

PAST PERFECT CONTINUOUS Zdanie twierdzące: We had been playing games before we went to sleep. Subject question: Who had been playing games? Object question: What had we been playing?

Czasy przyszłe

FUTURE SIMPLE Zdanie twierdzące: Adam will wash the dishes. Subject question: Who will wash the dishes? Object question: What will you wash?

FUTURE CONTINUOUS Zdanie twierdzące: We will be buying a house soon. Subject question: Who will be buying a house soon? Object question: What will we be buying soon?

FUTURE PERFECT Zdanie twierdzące: Adam will have had dinner by six. Subject question: Who will have had dinner by six? Object question: What will Adam have had by six?

Pytanie o podmiot i dopełnienie (subject and object questions) do Romea i Julii

Subject and object questions czyli pytania o podmiot i dopełnienie to dwa sposoby zadawania pytań po angielsku. Jak zaraz zobaczysz praktyka jest tu całkiem prosta, natomiast gramatyczna teoria nader skomplikowana. Co powiedzą nam o nich Romeo i Julia?

Subject and object questions czyli pytania o podmiot i dopełnienie

Z góry uprzedzam, że zaraz wszystko może zacząć Ci się mieszać, tak więc dla przypomnienia krótki słowniczek:

subject = podmiot = ktoś, kto coś robi w zdaniu object = przedmiot/dopełnienie = ten, ta lub to, komu to coś się przydarza w tym zdaniu

Na przykład w zdaniu Romeo kissed Julia. (Romeo pocałował Julię.) nasz Romeo jest podmiotem (subject), a Julia dopełnieniem (object).

I to, że oba te słowa – Romeo jak i Julia – są rzeczownikami nie ma tu nic do rzeczy. To mogą być całe frazy, nie pojedyncze słowa. Chodzi tylko o to, że dziarski Romeo jest tym, który coś robi w zdaniu i dlatego jest podmiotem zdania (subject), a pięknej Julii się to przytrafia więc gramatycznie jest dopełnieniem (object) w tym zdaniu.

Przyjrzyjmy się więc sprawie naszych pytań o podmiot i dopełnienie (subject and object questions) – najpierw bardzo ogólnie dla początkujących uczniów, a potem skomplikujemy sobie sprawę, żeby bardziej zaawansowani uczniowie nie uczuli się rozczarowani!

„Romeo i Julia to nie historia miłosna. To trzydniowy związek między trzynastolatką i siedemnastolatkiem, który spowodował sześć śmierci.

Z poważaniem, każdy kto tak naprawdę (tę książkę) przeczytał”

Subject and object questions dla początkujących

Najpierw przypomnijmy sobie jednak jak w ogóle tworzymy pytania po angielsku.

Ponieważ nie ma w języku angielskim takiego słowa jak „czy?”, stosujemy inny wybieg – tak zwaną inwersję, czyli zamieniamy miejscami pierwsze słowa w zdaniu i voilà! – mamy pytanie.

Na przykład:

This is Juliet.

(Oto Julia.)

Is this Juliet?

(Czy to Julia?)

Czasami nasz czasownik posiłkowy jest ukryty – ale my dobrze wiemy, że on tam jest! I o ile zwykle tolerujemy jego skrytość w twierdzeniach, to w pytaniach wyciągamy go za uszy na światło dzienne.

Na przykład:

Rome kissed Julia.

(Romeo pocałował Julię – zdanie z ukrytym czasownikiem posiłkowym.)

Romeo did kiss Julia.

(To samo z wydobytym na światło dzienne czasownikiem posiłkowym do, który w czasie przeszłym ma formę did)

Czyli jeśli chcemy zadać pytanie zamieniamy miejscami pierwsze dwa słowa (inwersja):

Did Romeo kiss Julia?

(Czy Romeo pocałował Julię?)

To wszystko o czasie past simple już wiemy od Chucka Norrisa, prawda?

„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

Zabawa zaczyna się wtedy, gdy zapragniemy wpleść w nasze pytanie z zaimkami who (kto?) albo what (co?).

Pytania o podmiot i dopełnienie z who, what etc.

Przyjrzyjmy się teraz takim dwóm pytaniom:

Who did Romeo kiss?

(Kogo pocałował Romeo? – object question)

Who kissed Julia?

(Kto pocałował Julię? – subject question)

Na samym początku wyjaśniliśmy sobie już, że w zdaniu Romeo kissed Julia nasz Romeo jest podmiotem (subject), a Julia dopełnieniem (object).

Dlatego:

Ponieważ w pierwszym zdaniu odpowiedzią jest „Julia”, która jest dopełnieniem (object) zdania, jest to pytanie o dopełnienie (object question). W drugim przypadku odpowiedzią jest „Romeo”, który jest podmiotem (subject) zdania, jest to więc pytanie o podmiot (subject question).

Zasadniczo na poziomie początkującym wystarczy Ci wiedzieć, że możemy formułować pytania na takie dwa sposoby i już.

Teraz czas na praktykę, dlatego odsyłam do ćwiczeń z pierwszego poziomu kursu języka angielskiego Speakingo!

Zacznij naukę

Jeśli jesteś jednak typem dociekliwym i lubisz wiedzieć dlaczego – zapraszam do dalszej lektury!

Zaimki względne w pytaniach o podmiot i dopełnienie po angielsku

Skoro angielskie pytania o podmiot i dopełnienie (subject and object questions) zaczynają się więc od zaimków względnych (relative pronouns) , warto przypomnieć sobie o wszystkich tych słowach zaczynających się na wh- i i nie tylko.

Ale o tym więcej we wpisie poniżej:

A teraz po kolei możemy omówić sobie bardziej szczegółowo:

1. Object questions – angielskie pytania o dopełnienie

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu z dwóch powyższych pytań (Who did Romeo kiss?).

Przede wszystkim jego struktura niewiele różni się od standardowego pytania:

Did Romeo kiss Julia? (zwykłe pytanie z inwersją)

Julia? (zwykłe pytanie z inwersją) Who did Romeo kiss? (pytanie o dopełnienie)

W pytaniu o dopełnienie zachowujemy szyk przestawny normalnego pytania. Czyli najpierw nie ukrywający się już czasownik posiłkowy (did), a dopiero po nim bohaterski podmiot (subject), czyli wykonujący aktywności w zdaniu Romeo. A dopiero potem całowanie (aktywność).

Tak więc zasadniczo pytanie za sto punktów brzmi zawsze: o co (czy raczej w tym wypadku o kogo) pytamy w tym zdaniu?

Pytamy o Julię, która jest naszym obiektem zainteresowania (object), przedmiotem czy po gramatycznemu dopełnieniem (Romeo kissed Julia.)

Stąd właśnie taki typ zdań nazywamy pytaniami o dopełnienie – object questions.

Przykłady¹ pytań o dopełnienie (object questions) w podstawowych czasach

Jest to najpopularniejszy rodzaj pytań i występuje we wszystkich czasach gramatycznych, na przykład:

Who do the students like?

(Kogo lubią studenci? – Czas present simple)

What is Anna doing?

(Co robi Anna? – Czas present continuous)

What was the teacher talking about?

(O czym mówił nauczyciel? – Czas past continuous)

Who will this book help?

(Komu pomoże ta książka? – Czas future simple)

What are you going to order?

(Co zamierzasz zamówić? – Konstrukcja going to)

How much have you spent on your photo equipment?

(Ile jak do tej pory wydałeś na swój sprzęt fotograficzny? – Czas present perfect)

2. Subject questions – angielskie pytania o podmiot

Przyjrzyjmy się teraz naszemu drugiemu zdaniu.

Who kissed Julia?

(Kto pocałował Julię?)

Pierwsze co rzuca nam się w oczy, to że szyk tego zdania wygląda jak w zdaniu twierdzącym:

Romeo kissed Julia.

Who kissed Julia.

Nie ma żadnej inwersji!

Przede wszystkim jednak ważne jest to, że pytamy tutaj o podmiot zdania (subject), którym jest nikt inny jak nasz Romeo!

Tak więc pytania, na które odpowiedzią jest ten, kto wykonuje czynność w zdaniu (podmiot) są pytaniami o podmiot (subject questions).

Przykłady pytań o dopełnienie (subject questions) w podstawowych czasach

Po przekształceniu te same zdania wyglądać będą następująco:

Who likes the new professor?

(Kto lubi nowego profesora? – Czas present simple)

Who is washing the dishes?

(Kto zmywa naczynia? – Czas present continuous)

Who was talking about the problem?

(Kto mówił o problemie? – Czas past continuous)

What will help the students?

(Co pomoże uczniom? – Czas future simple)

Who is going to order dessert?

(Kto zamierza zamówić deser? – Konstrukcja going to)

Who has spent $5000 on the photo equipment?

(Kto jak do tej pory wydał 5 tysięcy dolarów na sprzęt fotograficzny? – Czas present perfect)

Kiedy przydają się subject questions?

Tak naprawdę odróżnić pytanie o podmiot od pytania o dopełnienie musimy dopiero wtedy, gdy zaczynamy stosować „zdania w zdaniu” czyli relative clauses. W środek większego zdania – jako takie relative clause – możemy wtrącić subject question, natomiast nie możemy wykorzystać w tym celu object question.

Powiedziałbym, że nie musimy znać do tego jednak zbyt wiele teorii. Po prostu „czuć” że pierwsze zdanie ma sens, a drugie nie:

Romeo, who kissed Julia, was born in Verona.

(Romeo, który pocałował Julię urodził się w Weronie.)

Romeo, who did Romeo kiss, was born in Verona.

(Romeo, kogo Romeo pocałował?, urodził się w Weronie.)

Ale to już zupełnie inna opowieść…

Po co Ci wiedza o subject and object questions?

Natomiast na koniec chciałbym zaznaczyć, że według mnie powyższa wiedza teoretyczna nie jest Ci do niczego potrzebna.

Potrzebujesz praktyki nie teorii!

Oczywiście zawsze miło sobie poczytać o gramatyce, ale przede wszystkim musisz wiedzieć jak poprawnie zastosować te konstrukcje w rozmowie, a nie znać definicje podmiotu i dopełnienia!

A praktykę znajdziesz na kursie języka angielskiego online Speakingo, który w 100% polega na rozmowie. Używasz na nim poprawnie wszystkich tych konstrukcji, ale nie musisz zastanawiać się nad teorią – tak samo jak nie robisz tego mówiąc po polsku! I to jest najskuteczniejszy i najprzyjemniejszy sposób nauki!

A rozmawiasz… z komputerem lub telefonem, który Cię rozumie, chwali, w razie potrzeby poprawia i nigdy nie traci cierpliwości, za to zawsze jest gotowy do nauki, o każdej porze dnia i nocy!

Dlatego: do dzieła! Angielski nie nauczy się sam!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Zacznij naukę

Wypróbuj przez 7 dni za darmo!

Czy wszystko jest już jasne z pytaniami o podmiot i dopełnienie w języku angielskim (subject and object questions)? Jeśli nie, pytajcie śmiało w komentarzach!

Questions/ Pytania “o podmiot”

Subject questions. Podmiotem zdania określamy jego część odpowiadającą na pytanie „kto?”, „co?”. Tak zwane pytania o podmiot to takie pytania, gdzie udzieloną odpowiedzią będzie właśnie podmiot. To jednocześnie wyjątek od stosowania operatora.

Ale wyjaśnijmy wszystko na przykładzie. Na początek tym rodzimym.

W zdaniu „Jan poszedł do domu piechotą” podmiotem („kto?, co?”) będzie bez wątpienia Jan.

Pytanie o podmiot będzie więc brzmiało:

Kto poszedł do domu?

A odpowiedź: Jan.

Pozostałe z możliwych w tym zdaniu pytań to:

– Gdzie poszedł Jan?

– Co zrobił Jan?

– Jak Jan poszedł do domu?

W języku angielskim to samo zdanie będzie wyglądać:

John went home on foot.

Stosując standardowy sposób zadawania pytań w języku angielskim będą one brzmiały:

– Gdzie poszedł Jan? – Where did John go?

– Co zrobił Jan? – What did John do?

– Jak Jan poszedł do domu? – How did John go home?

Jak widać, w każdym z powyższych pytań stosujemy operator w postaci czasownika „to do”. Jest on obecny we wszystkich pytaniach właśnie za wyjątkiem pytań o podmiot.

Pytanie „Kto poszedł do domu” będzie tutaj brzmiało:

Who went home?

Jak widać, w przypadku gdy odpowiedzią na pytanie jest podmiot zdania, rezygnujemy z operatora, zachowując jednocześnie wyjściowy czas gramatyczny. Jest to zasada stała, niezmienna w zależności od czasów, nie ma też w niej inwersji.

Przykładowe pytania o podmiot będą więc brzmiały.

a. John saw me – John mnie widział.

Who saw me? – Kto mnie widział? Odpowiedź: John.

b. The car has been bought – Samochód został kupiony.

What has been bought? – Co zostało kupione? Odpowiedź: Samochód.

c. The meeting will start in one hour – Spotkanie zacznie się za godzinę.

What will start in one hour? – Co zacznie się za godzinę? Odpowiedź: the meeting.

d. Jane had done it – Ona to zrobiła.

Who had done it? – Kto to zrobił? Odpowiedź: Jane.

e. I love him. – Kocham go.

Pytania o podmiot i dopełnienie

Who is feeding the baby?

Mum is feeding the baby.

Pytania o podmiot mają formę zdania twierdzącego, tzn. nie stosujemy w nich szyku przestawnego, jedynie zastępujemy podmiot zdania odpowiednim zaimkiem pytającym ( who lub what ):

Who is mum feeding ?

Mum is feeding the baby.

Who was talking to Martha?

Sheila was talking to Martha.

Who was Sheila talking to?

Sheila was talking to Martha .

Randy is looking after little Sam. Who is Randy looking for?

Pytanie o podmiot (subject question)

Dzisiaj chciałabym przypomnieć, jak tworzymy pytanie o podmiot, które ma szyk taki jak twierdzenie lub przeczenie. Tworząc ten rodzaj pytań nie stosujemy inwersji, tj. szyku przestawnego z wykorzystaniem słówka pomocniczego, tzw. operatora.

CO TO JEST PODMIOT?

Shakespeare napisał Hamleta.

Shakespeare = podmiot

Podmiotem jest często wykonawca czynności.

W języku polskim podmiot wyrażony jest mianownikiem (kto? co?), stąd pytania o podmiot będą miały te właśnie słówka pytające, tj. kto …? co …?

PYTANIE O PODMIOT

Shakespeare napisał Hamleta.

Kto napisał Hamleta?

Shakespeare.

Tak samo w angielskim:

Shakespeare wrote Hamlet.

Who wrote Hamlet?

Shakespeare.

Jak widzimy, w pytaniach o podmiot wystarczy zastąpić ów podmiot słowem pytającym, tj. Kto …? lub Co …?

DLACZEGO CZASAMI MAMY PROBLEM?

Otóż w języku polskim słówko pytające co? charakteryzuje nie tylko mianownik (kto? co?), ale również biernik (kogo? co?). Dlatego nieraz musimy zastanowić się, czy w danym kontekście pytamy o podmiot czy o dopełnienie.

Oto przykład zdania, w którym możemy zapytać o podmiot lub o dopełnienie, rozpoczynając oba pytania słówkiem Co …?

This ATM has a malfunction.

Ten bankomat (co?) ma awarię (co?).

PYTANIE O PODMIOT

(subject question)

This ATM has a malfunction.

What has a malfunction?

This ATM. szyk taki jak w twierdzeniu,

tj. brak inwersji oraz brak operatora PYTANIE O DOPEŁNIENIE

(object question)

This ATM has a malfunction.

What does this ATM have?

A malfunction. szyk taki jak w pytaniu,

tj. inwersja z operatorem

Doskonalisz gramatykę? Sprawdź wpis na temat słówka pytającego WHAT? w pytaniu o imię czy nazwę.

OBJECT AND SUBJECT QUESTIONS – Podstawowe pytania – JAK UCZYĆ SIĘ ANGIELSKICH SŁÓW – ENSPRESSO #26

ENSPRESSO to cotygodniowy live z językiem angielskim, który prowadzimy w naszej grupie na Facebooku.

Podoba Ci się ten odcinek? Subskrybuj nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach!

W dzisiejszym odcinku mówimy o object and subject questions, czyli o pytaniach o dopełnienie (lub okoliczniki – ogólnie o rzeczy, które są dalej w zdaniu) i pytaniach o podmiot w języku angielskim. Postanowiliśmy powiedzieć o object i subject questions, ponieważ ostatnio mówiliśmy o direct oraz indirect questions, czyli o pytaniach bezpośrednich i pośrednich w języku angielskim, więc dzisiejszy temat dobrze uzupełnia i jednocześnie rozwija temat z zeszłego odcinka.

Odcinek o direct and indirect questions (pytania bezpośrednie i pośrednie w języku angielskim) jest tutaj:

>>Enspresso 25<< W języku angielskim są dwa główne rodzaje pytań: bezpośrednie (direct) i pośrednie (indirect). O tych dwóch rodzajach pytań mówiliśmy w poprzednim odcinku, który jest powyżej, więc nie będziemy ich opisywać. Dzisiaj skupiamy się głównie na pytaniach bezpośrednich (czyli direct questions), które możemy podzielić na różne rodzaje, między innymi na pytania zamknięte i otwarte ( o których też mowa była w odcinku powyżej), a także możemy jeszcze podzielić je właśnie na object i subject questions, czyli na pytania o dopełnienie (lub okolicznik) i o podmiot, które nas dzisiaj najbardziej interesują. Object questions (Pytania o dopełnienie/okolicznik) Nazywamy je object questions (czyli pytaniami o dopełnienie/okolicznik), ponieważ odpowiedzią na nie będzie dopełnienie lub okolicznik zdania, które jest odpowiedzią. Jeżeli to wydaje się trochę zagmatwane, to warto pomyśleć jaka będzie na to pytanie odpowiedź i wtedy najłatwiej to wyjaśnić. To są też ogólnie pytania, które przed operatorem/czasownikiem posiłkowym (auxiliary verb) mają dodatkowy pytajnik, np.: Why >> dlaczego

Who>> kto

What >> co, jaki

How >> jak

Where >> gdzie

How many >> ile

How much >> jak dużo

Which >> który

When >> kiedy

What time >> o której godzinie

How long >> jak długo

Spójrzmy na kilka przykładów:

Why do you like your job? I like my job because I love working with people. (Dlaczego lubisz swoją pracę? Lubię swoją pracę, ponieważ lubię pracować z ludźmi.)

Odpowiedzią na to pytanie nie jest podmiot, czyli „I” w tym wypadku, ale dalsza część zdania i dlatego jest to ‘object question’, które pyta o dopełnienie lub okolicznik, który stoi w zdaniu dalej.

Where is her house? Her house is in Warsaw. (Gdzie jest jej dom? Jej dom jest w Warszawie.)

Tak jak powyżej, odpowiedzią na pytanie jest tym razem okolicznik miejsca, czyli ‘in Warsaw’, czyli pytamy o coś, co nie jest podmiotem lub wykonawcą czynności i stoi w zdaniu dalej.

How long have they been here? They have been here for 10 months now. (Jak długo oni są tutaj? Oni są tutaj od 10 miesięcy.)

W tym przykładzie odpowiedzią jest ‘for 10 months now’, więc pytamy o to, ile czasu coś już trwa, i znowu oczywiście nie jest to pytanie o wykonawcę czynności/podmiot.

When did you learn to swim? I learned to swim 20 years ago. (Kiedy nauczyłeś się pływać? Nauczyłem się pływać 20 lat temu. )

I ponownie jest to przykład ‘object question’, w którym pytamy o czas kiedy coś się wydarzyło.

Poniżej jest standardowe pytanie, które jest bardzo popularne przy wyjaśnianiu różnicy pomiędzy object i subject questions:

What did Thomas Edison invent? He invented the light bulb. (Co wynalazł Thomas Edison? On wynalazł żarówkę.)

Pytamy o żarówkę, a nie o osobę, która ją wynalazła i dlatego jest to object question.

Zauważ, że tworzymy tutaj pytania zgodnie ze standardowymi zasadami tworzenia pytań, czyli w czasie Present Simple dodajemy czasownik posiłkowy ‘do/does’, w Past Simple dodamy czasownik posiłkowy ‘did’, natomiast przy reszcie czasów lub struktur gramatycznych zamienimy czasownik ‘to be’ (być) albo inne czasowniki posiłkowe (can/have/had, itd.) miejscem z podmiotem, czyli np. When will she go to the theatre? Where can we meet? Who did you talk to? Why was she late? , (zamiast: She will go…, We can meet…, You talked to….., She was late…., które są przykładami form zdań twierdzących) itd.

Jeżeli chcesz pouczyć się więcej na temat konkretnych czasów i struktur gramatycznych zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów na kanale na You Tube:

>>Nasz kanał na YouTube<< Subject questions (Pytania o podmiot) Pytania o podmiot w języku angielskim to pytania (jak sama nazwa wskazuje) o podmiot, czyli o wykonawcę czynności. Jak rozpoznać czy jest to pytanie o podmiot? Podobnie jak w poprzednim przypadku, czyli pomyśl jaka będzie odpowiedź, i jeżeli odpowiedzią będzie podmiot/wykonawca czynności, to znaczy, że jest to pytanie o podmiot. Ale do rzeczy. Dlaczego te pytania (subject questions) różnią się od object questions? Otóż w pytaniach o podmiot nie wstawiamy dodatkowych czasowników posiłkowych (tzw operatorów – auxilliary verbs) ‘do/does/did’, które występują w czasach Present Simple i Past Simple. Zamiast tego wstawiamy zwykłą teraźniejszą formę, jeżeli jest to czas Present Simple (tylko pamiętaj o dodaniu ‘-s’ do czasownika w 3 os. l. poj., czyli przy he/she/it) lub formę przeszłą czasownika, jeżeli jest to czas Past Simple. Spójrzmy na przykłady: Who went with you on a holiday? Kasia went with me on a holiday. (Kto pojechał z Tobą na wakacje? Kasia pojechała ze mną na wakacje.) Odpowiedzią na to pytanie jest Kasia, która jest w tym zdaniu z odpowiedzią podmiotem i dlatego jest to tzw. pytanie o podmiot. Jest to pytanie o przeszłość, w czasie Past Simple i nie wstawiliśmy operatora (czasownika posiłkowego) did, tak jak miałoby to miejsce przy object questions, tylko zgodnie z zasadą subject questions jest tutaj tylko czasownik w formie przeszłej. Spójrzmy jeszcze na kilka innych przykładów: Who cleans your apartment? Mr Brown cleans my apartment. (Kto sprząta Twoje mieszkanie? Pan Brwon sprząta moje mieszkanie.) Ponownie jest to pytanie o podmiot/wykonawcę czynności, nie ma czasownika posiłkowego ‘does’, który występuje w czasie Present Simple przy object questions, natomiast mamy tutaj sam czasownik główny, do którego dodaliśmy –s, zgodnie z zasadą dodawania –s do czasownika w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple, czyli teraźniejszym prostym. Bardzo popularny przykład innego subject question: Who invented the light bulb? Thomas Edison invented the light bulb. (Kto wynalazł żarówkę? Thomas Edison wynalazł żarówkę. ) Pytamy tutaj o wykonawcę czynności, czyli o podmiot, więc jest to subject question. Inny przykład: What happened? Karol pushed Mark! (Co się stało? Karol popchnął Marka!) W przypadku powyższego pytania podaliśmy przykładową odpowiedź z podmiotem jako wykonawcą czynności, ale na to pytanie możemy też odpowiedzieć w inny sposób, udzielając dłużej odpowiedzi, trochę opowiadając co się wydarzyło, np. : There was an accident. (Był wypadek.), ale pytanie będzie jak najbardziej tworzone jak subject question, ponieważ pytamy co się wydarzyło. I jeszcze jeden przykład: What causes this noise? Traffic on the road. (Co powoduje ten hałas? Ruch na drodze.) Jest to kolejny przykład pytania o podmiot, ponieważ ‘ruch na drodze’ jest wykonawcą czynności tutaj. I już ostatni przykład z porównaniem obu rodzajów pytań: Object Question: What does Santa Claus bring for Christmas? Santa Claus brings presents for Christmas. (Co Mikołaj przynosi na Święta? Mikołaj przynosi prezenty na Święta.) Pytamy o dopełnienie, a nie o wykonawcę czynności, więc jest to standardowe object question. Subject Question: Who brings presents for Christmas? Santa Claus brings presents for Christmas. (Kto przynosi prezenty za Święta? Mikołaj przynosi prezenty na Święta.) Pytamy o podmiot, czyli o wykonawcę czynności, więc jest to subject question, w którym nie użyjemy operatora ‘does’, którego użyliśmy w object question. Następnie pod koniec (od 31 minuty nagrania) mówimy o tym jak uczyć się słownictwa w języku angielskim i jakie są najlepsze metody nauki słówek, a przede wszystkim jakie są sposoby na trwałe ich zapamiętanie i używanie, ponieważ z tym mamy największe problemy. Przede wszystkim jak zaczynasz naukę słownictwa to pomyśl jakie słówka najbardziej będą Tobie potrzebne i w jakich sytuacjach ich użyjesz, ponieważ wtedy będziesz uczyć się czegoś, co faktycznie jest Tobie potrzebne. W ten sposób szybciej zaczniesz budować zdania z nowopoznanym słownictwem, ponieważ będziesz chciał faktycznie się go nauczyć, a także będziesz mieć okazję, żeby go używać. Jakie są różne metody/sposoby na skuteczną naukę słownictwa? Poniżej wymieniamy nasze pomysły na naukę słownictwa, znajdziesz je w kolejności zgodnie z nagraniem, ale to nie znaczy, że któreś z nich są lepsze lub gorsze, wybierz takie, które najbardziej będą Tobie odpowiadały. 1. Nauka słownictwa poprzez czytanie. Gdy czytasz książki/artykuły/teksty to poznajesz słowa razem z ich kontekstem użycia i poprawnymi formami, jest to dobra forma nauki, ale pamiętaj, żeby wybierać teksty dostosowane do Twojego poziomu zaawansowania, ponieważ zbyt trudne teksty szybko Ciebie zniechęcą i może okazać się, że będziesz musiał sprawdzać co drugie słowo w słowniku, a nie o to nam chodzi w nauce słówek. 2. Pisanie własnych list słówek i notatek Jeżeli cokolwiek czytasz po angielsku lub uczysz się czegoś czy oglądasz lekcje to na bieżąco zapisuj nowe słowa, które uznasz za przydatne. Notuj struktury/typowe konstrukcje zdań, których również będziesz mógł użyć. Ale! Przy pisaniu notatek/list słówek bardzo ważne jest wracanie do nich! Samo wypisanie już zawsze coś nam da, ale tak naprawdę regularne powtarzanie tego, co zanotowaliśmy przyniesie najwięcej efektów. Przy nauce języka jakość jest ważniejsza od ilości, więc lepiej żebyś nauczył się 10 słówek w tygodniu, ale porządnie, niż listy 100 słówek, które po tygodniu zapomnisz. 3. Tworzenie połączeń wyrazowych/kolokacji i skojarzeń Jeżeli poznasz jakieś nowe słowo, to warto żebyś z czymś je skojarzył albo zapisał połączenie wyrazowe, w którym ten wyraz występuje. Samo słowo niewiele pomoże Tobie w rozwinięciu słownictwa, ale jeżeli zapiszesz kilka innych wyrazów, które się również z nim połączą, albo zapiszesz z czym kojarzy się Tobie dane słowo (może być nawet z jakimś słowem polskim albo z historią z Twojego życia), to o wiele łatwiej będzie się go nauczyć. 4. Pisanie własnych zdań z nowopoznanymi słowami Ten punkt dość płynnie odnosi się do poprzedniego. Jeżeli już masz jakiś wyraz czy grupę wyrazów, wiesz z czym można je skojarzyć, to bardzo ważne jest teraz utrwalenie tej wiedzy w postaci zdań/dialogów/wyrażeń, które będą odnosiły się do Ciebie OSOBIŚCIE. Jeżeli zbudujesz zdania, które będą Ciebie dotyczyły, albo których będziesz chciał w przyszłości użyć w Twoim życiu zawodowym lub prywatnym, to zobaczysz, że o wiele łatwiej będzie Tobie zapamiętywać nowe słownictwo. Dodatkowo, jak już będziesz chciał użyć nowego słowa w praktyce, to będziesz miał gotowe zbudowane przez siebie zdanie, które stworzyłeś wcześniej. Zobaczysz, że ta metoda idealnie sprawdzi się przy aktywnym uczeniu się nowego słownictwa i jednocześnie nauce używania go w praktyce. Pomyślisz sobie….no tak… ale co zrobić, jeżeli nie jestem pewny, czy dobrze zbuduję zdanie? Nie jestem jeszcze tak zaawansowany w gramatyce i strukturach zdań w języku angielskim? Postaraj się tak ułożyć zdanie, żeby było jak najprostsze, używając jedynie np. czasownika ‘być’ (verb to be), albo tylko w czasie teraźniejszym prostym, jeżeli nie znasz innych. Zapewniamy Ciebie, że wiele zdań możesz zbudować znając tylko podstawowe struktury. Ewentualnie, nawet jeżeli popełnisz błąd, to nic się nie stanie. Komunikacja i umiejętność dogadania się z innymi są najważniejsze. 5. Wracaj jak najczęściej do słów, których chcesz się nauczyć Jeżeli nie masz dużo czasu to lepiej, żebyś nauczył się kilku słów w tygodniu, ale tak porządnie niż 100 czy 200 w byle jaki sposób. Jak to zrobić? Buduj zdania, o których już pisaliśmy wcześniej, ale także postaraj się często wracać do nich w ciągu dnia i przypominać je sobie. Spisz je na kartce i powtarzaj, żeby lepiej sobie je utrwalić. Czasami wystarczy kilka minut, żeby odświeżyć je w pamięci i zobaczysz, że efekty będą o wiele lepsze niż nauka raz na jakiś czas ogromniej listy słów. 6. Pisanie historii To jest świetna forma nauki słownictwa! Spisz słowa, których chcesz się nauczyć i utwórz z nimi historię, zobaczysz, że długo ją zapamiętasz i oczywiście słowa z niej również!:) 7. Poznawaj antonimy i synonimy Jeżeli chcesz wzbogacić swój zasób słownictwa i martwisz się, że używasz ciągle tych samych słów, to sprawdź jakie będą antonimy (czyli wyrazy przeciwstawne) i synonimy (wyrazy bliskoznaczne) dla danego słowa. Pomoże to Tobie w nauce słownictwa z podobnej dziedziny, ale jak będziesz używać go w praktyce, to będziesz znał więcej słów z nią związanych. 8. Wybierz jedną literę i zrób burzę mózgów Każdy lubi dobrą zabawę, a jeżeli związana jest ona z nauką, to jeszcze lepiej! Jeżeli chcesz pobudzić swoje szare komórki do pracy to zagraj w grę językową, np. wybierz jedną literę i w ciągu minuty wypisz jak najwięcej słów rozpoczynających się na tę literę. Jak już będziesz mieć tę listę to utwórz z tymi słowami jakieś opowiadanie, ale ważne, żeby jak najwięcej użyć słów z Twojej listy! Może być ono śmieszne, nie do końca logiczne, ale zobaczysz, że będziesz mieć dużo zabawy i o wiele łatwiej przypomnisz sobie różne słowa. 9. Graj w Scrabble Możesz grać w Scrabble albo wybrać inną grę ze słowami, najważniejsze żeby dostarczyła Tobie nie tylko dobrej zabawy, ale także rozbudziła chęć i ciekawość do nauki nowych słów. To są nasze propozycje na naukę i rozwój słownictwa. Na pewno znajdziesz tutaj takie, które przypadną Tobie do gustu. Jeżeli masz swoje, sprawdzone metody na naukę słownictwa to będzie nam miło jak się z nami nimi podzielisz. Zapraszamy do obejrzenia lub wysłuchania całego odcinka ENSPRESSO, w którym jest mnóstwo przykładowych pytań i pomysłów na naukę słownictwa w języku angielskim. Jeżeli masz jakieś pytanie na kolejne odcinki ENSPRESSO, to śmiało je zadaj w komentarzach, a my damy Tobie znać w którym odcinku jest odpowiedź na Twoje pytanie. Link do grupy na Facebooku, w której prowadzimy ENSPRESSO: >>Pozytywna nauka języka angielskiego!<< Serdecznie zapraszamy Ciebie do naszego programu do nauki języka angielskiego online ‘Angielski od zera do bohatera’. Jest to ciągle rosnąca platforma z lekcjami języka angielskiego. Dodatkowo, co tydzień otrzymujesz zaproszenia na lekcje na żywo, które również są nagrywane, więc nawet jeżeli nie możesz być na żywo to możesz obejrzeć nagrania. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: >>Angielski od zera do bohatera<<

키워드에 대한 정보 pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia

다음은 Bing에서 pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33

 • Angielski
 • Po angielsku
 • Język angielski
 • Jezyk angielski
 • Nauka angielskiego
 • Słownictwo angielskie
 • j angielski
 • Angielski online
 • Kurs języka angielskiego
 • Kurs angielskiego
 • Angielska gramatyka
 • Gramatyka angielska
 • Konwersacje angielskie
 • Nauka jezyka angielskiego
 • Konwersacje po angielsku
 • Jak uczyć się skutecznie angielskiego
 • Słówka po angielsku

Najłatwiejsze #pytanie #na #świecie #– #o #podmiot. #I #Po #Angielsku ##33


YouTube에서 pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Najłatwiejsze pytanie na świecie – o podmiot. I Po Angielsku #33 | pytanie o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  진주 정형 외과 | 진주제일병원 정형외과 (Feat. 정형외과 전문의 윤홍권) 3418 투표 이 답변

Leave a Comment