Przykładowy Spis Treści Pracy Licencjackiej | Formatowanie Pracy Dyplomowej. Jak Zrobić Automatyczny Spis Treści? Word 2016. Magister Na 5. 상위 66개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “przykładowy spis treści pracy licencjackiej – Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Magister na 5 이(가) 작성한 기사에는 조회수 142,389회 및 좋아요 995개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

przykładowy spis treści pracy licencjackiej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5. – przykładowy spis treści pracy licencjackiej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

👉 Pobierz Przykładową Pracę Licencjacką i Planner Pisania
https://magisterna5.pl/darmowe-materialy
👉 Pomoc związana z formatowaniem pracy dyplomowej https://magisterna5.pl/pomoc-prace-licencjackie-i-magisterskie/
👉 Sprawdź kurs Piszę Bez Plagiatu http://piszebezplagiatu.pl/
👉 Sprawdź sklep Magistra na 5 http://sklep.magisterna5.pl/
——–
Chcesz wiedzieć więcej na temat formatowania pracy dyplomowej?
Artykuły na blogu:
1. Formatowanie pracy dyplomowej. 17 najważniejszych elementów
🌐 https://magisterna5.pl/formatowanie-pracy-dyplomowej/
2. Formatowanie pracy dyplomowej. Czcionka, akapity, interlinia i wyjustowania.
🌐 https://magisterna5.pl/formatowanie-pracy-dyplomowej-czcionka-akapity-interlinia-wyjustowania/
——–
🎬 W tym nagraniu dowiesz się między innymi.
✅ Jak ustawić nagłówki dla rozdziałów i podrozdziałów w pracy?
✅ Jak ustawić automatyczny spis treści w pracy?
✅ Które elementy pracy zaznaczyć jako Nagłówek 1?
——–
Potrzebujesz pomocy w formatowaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej❓
Wejdź na stronę https://magisterna5.pl i wypełnij formularz lub zadzwoń. 📧
Szybko i profesjonalnie rozwiążemy każdy Twój problem. 😎
——–
Masz pytania? Proszę, napisz w komentarzu. 🖋
Spodobał Ci się film? Zostaw łapkę w górę 👍👍
Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych porad✅
Masz znajomych, którzy piszą pracę dyplomową? Udostępnij. 💬
——–
Znajdziesz nas na:
BLOG: http://magisterna5.pl
Facebook: https://facebook.com/magisterna5/

przykładowy spis treści pracy licencjackiej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Spis treści w pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak …

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat każdego elementu, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Przykładowa praca licencjacka. 11 niezbędnych …

+ 여기에 표시

Source: magisterna5.pl

Date Published: 9/15/2021

View: 1970

Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora UEW nr 66/2020. PRZYKŁADOWY WZÓR OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ. PRZYKŁADOWY UKŁAD SPISU TREŚCI. Spis treści.

+ 여기에 표시

Source: www.ue.wroc.pl

Date Published: 2/4/2021

View: 7666

Spis treści pracy dyplomowej magisterskiej lub licencjackiej

Spis treści zwany inaczej planem pracy, to element, który obowiązkowo musi się znaleźć w dużych dokumentach (takich, jak na przykład: praca licencjacka, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.pracedyplomowe.edu.pl

Date Published: 3/19/2022

View: 6032

Spis treści pracy licencjackiej – czy wiesz, co powinno się w …

z górnego Menu paka narzędzi szukasz polecenia WSTAW; · następnie wybierasz SPIS TREŚCI; · zaznaczasz, że dotyczyć ma całego dokumentu; · klikasz …

+ 여기에 자세히 보기

Source: obyna3.pl

Date Published: 11/30/2021

View: 4326

Proponowany układ spisu treści pracy dyplomowej

Proponowany układ spisu treści pracy dyplomowej: SPIS TREŚCI. WSTĘP. … SPIS TABEL .

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.wzieu.pl

Date Published: 7/6/2022

View: 644

Tag: przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pedagogiki

Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory treści. Temat, spis treści, plan pracy. Menu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: praca-magisterska24.pl

Date Published: 11/15/2021

View: 956

Spis treści w pracy dyplomowej – Prace dyplomowe

Kolejnym ważnym elementem naszej pracy dyplomowej jest spis treści, który powinien być przejrzysty i czytelny. Spis treści może zostać umieszczony na …

+ 여기에 표시

Source: pracedyplomowe.eu

Date Published: 2/9/2022

View: 7763

Zasady realizacji prac licencjackich – Praca licencjacka

ze wskazaniem strony, na której się znajdują. Przykładowy spis treści: Zasady pisania pracy licencjackiej – Przykładowy spis treści …

+ 여기에 보기

Source: www.dziennikarstwo.net

Date Published: 10/15/2022

View: 870

Przykładowy spis treści pracy dyplomowej.

Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013. 1. Przykładowy spis treści pracy dyplomowej.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.kkm.pwr.wroc.pl

Date Published: 2/10/2022

View: 2023

주제와 관련된 이미지 przykładowy spis treści pracy licencjackiej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5.
Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5.

주제에 대한 기사 평가 przykładowy spis treści pracy licencjackiej

 • Author: Magister na 5
 • Views: 조회수 142,389회
 • Likes: 좋아요 995개
 • Date Published: 2018. 10. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=UAqXKS6viaM

Jak napisac spis treści do pracy licencjackiej?

Spis treści pracy licencjackiej jest jednym z jej najważniejszych elementów. Porządkuje chronologicznie tekst i przedstawia budowę pracy.

wygenerować spis treści:
 1. z górnego Menu paka narzędzi szukasz polecenia WSTAW;
 2. następnie wybierasz SPIS TREŚCI;
 3. zaznaczasz, że dotyczyć ma całego dokumentu;
 4. klikasz OK i gotowe!

Co zawiera spis treści praca licencjacka?

Poniżej masz najważniejsze elementy spisu treści każdej pracy licencjackiej.

W spisie treści powinieneś umieścić:
 • Wykaz skrótów (nie zawsze wymagane)
 • Wykaz symboli (nie zawsze wymagane)
 • Streszczenie.
 • Wstęp.
 • Rozdziały teoretyczne.
 • Rozdział metodologiczny.
 • Rozdział badawczy.
 • Zakończenie.

Jak napisać spis treści?

Tworzenie spisu treści
 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu.
 2. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści.

Gdzie powinien być spis treści?

W tzw. „starym” Wordzie należy na pasku narzędzi znaleźć przycisk Wstaw, następnie wybrać Indeksy i spisy i dalej Spis treści. W nowej wersji programu Word należy wybrać Odwołania i pierwszy z lewej powinien być Spis treści.

Co zawiera spis treści?

Spis treści – zestawienie tytułów i śródtytułów rozmaitego szczebla, wyróżniających rozdziały i podrozdziały, ujęte w postaci oddzielnego wykazu, najczęściej na osobnej stronie, pełniące rolę podstawowego przewodnika po zawartości dokumentu.

Jak zrobić spis treści bez strony tytułowej?

Umieść kursor w lokalizacji w dokumencie, w którym chcesz umieścić spis treści. Wybierz kartę Odwołania. W grupie Spis treści wybierz pozycję Spis treści, a następnie wybierz z listy pozycję Niestandardowy spis treści.

Czy numeruje się stronę ze spisem tresci?

1.3.

Pierwszą stroną jest strona tytułowa, której nie numerujemy. Numerację zaczynamy od strony 3 (Spis treści).

Czy plan pracy to spis treści?

Spis treści bywa nazywany planem pracy. Należy go przedyskutować na seminarium naukowym i uzyskać akceptację promotora. Magistrant przygotowując się do prezentacji planu pracy na seminarium, powinien sporządzić odpowiednią ilość kopii, aby pozostali seminarzyści mogli się z nim zapoznać, śledzić postępy i służyć radą.

Ile stron ma mieć praca licencjacka?

4. Objętość pracy dyplomowej według standardów: przyjmuje się, że praca dyplomowa (licencjacka) powinna liczyć 40-50 stron (nie wliczamy załączników, bibliografii, spisów, streszczenia, ankiet i aneksów); w przypadku pracy pisanej przez 2 dyplomantów — 100 stron.

Jak zrobić numery stron w spisie treści?

Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści
 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści.
 2. Wybierz pozycję Niestandardowy spis treści.
 3. Za pomocą ustawień pokaż, ukryj i wyrównaj numery stron, dodaj lub zmień linię odniesienia tabulacji, ustaw formatowanie i określ liczbę poziomów wyświetlanych nagłówków.

Jak zrobić odnośnik do spisu treści?

Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Odsyłacz. W polu Typ odsyłacza kliknij listę rozwijaną, aby wybrać typ elementu, do którego chcesz utworzyć odsyłacz. Lista dostępnych elementów zależy od typu elementu (nagłówek, numer strony itp.), do którego tworzysz odsyłacz.

Jak zrobić kropki w spisie treści?

Microsoft Word może używać kropek, kresek lub linii ciągłej jako znaków wiodących.
 1. Wpisz tekst. …
 2. Przejdź do Format / Tabulatory, a następnie do palety Tabulatory.
 3. Ustaw pozycje tabulatorów, sposób wyrównania i rodzaj znaków wiodących (kropki, kreski lub linia ciągła).
 4. Naciśnij Ustaw i OK.

Jak zrobić rozdziały w pracy licencjackiej?

Musicie także wiedzieć, że rozdziały pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej; muszą rozpoczynać się krótkim wprowadzeniem i kończyć – podsumowaniem. We wstępie do rozdziału można zamieścić streszczenie jego treści, które ułatwi czytelnikowi zrozumienie intencji i zamysłu autora.

Jak wstawić numery stron do spisu treści?

Spis treści word umożliwia wybranie innej wartość numeru początkowego dla dokumentu niż 1. Aby tego dokonać, kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, a następnie wybierz opcję Formatuj numery stron. Wybierz pozycję Numer strony, format i numer rozpoczynający.

Jak ręcznie zrobić spis treści w Wordzie?

Ręczny spis treści można edytować niezależnie od zawartości dokumentu. Owy spis wstawiamy ze wstęgi Odwołania, rozwijając listę Spis treści w sekcji Spis treści i wybierając Spis ręczny.

Czy spis treści ma numer strony?

Spis treści musi spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadą logiki wywodu. Stronę na której jest umieszczony spis treści można numerować lub też nie. Zwykle umieszcza się go tuż po stronie tytułowej, lecz występują sytuacje, kiedy jest umieszczany na końcu pracy (nie polecam tej drugiej opcji).

Jak zrobić spis treści z kropkami?

Microsoft Word może używać kropek, kresek lub linii ciągłej jako znaków wiodących.
 1. Wpisz tekst. …
 2. Przejdź do Format / Tabulatory, a następnie do palety Tabulatory.
 3. Ustaw pozycje tabulatorów, sposób wyrównania i rodzaj znaków wiodących (kropki, kreski lub linia ciągła).
 4. Naciśnij Ustaw i OK.

Spis treści w pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?

Ostatnia aktualizacja 6 kwietnia 2022

W tym wpisie opowiem Ci jak przygotować spis treści pracy licencjackiej i magisterskiej. Poznasz wymagane elementy dobrego spisu treści, zobaczysz przykładowe spisy treści. Dowiesz się też jak technicznie przygotować spis treści. Zaczynajmy.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!

Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować

–> Pomoc z pracą dyplomową

–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Na początku opowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie.

Czy spis treści pracy licencjackiej jest tym samym co plan pracy licencjackiej?

Pomimo, że znakomita większość studentów używa tej nazwy zamiennie to nie to samo.

Plan przygotowujesz (przynajmniej powinieneś) na samym początku pisania. Promotor go akceptuje i zaczynasz pisać.

Spis treści przygotowujesz na końcu, jak już masz wszystko zaakceptowane i sklejasz pracę.

Jakie są różnice między planem pracy a spisem treści pracy dyplomowej?

Plan przygotowujesz na początku, spis treści na końcu. W planie możesz coś jeszcze zmienić, w spisie treści już niekoniecznie. Spis treści zawiera więcej elementów. Spis treści zawiera numery stron. Spis treści tworzysz automatycznie według procedur. Plan pracy przy bardziej liberalnym promotorze możesz napisać nawet na kolanie.

To o czym będzie ten artykuł?

O spisie treści, który przygotowujesz na końcu. Czyli masz już napisaną pracę, przystępujesz do jej składnia (formatowania technicznego) i za chwilę będziesz robił spis treści.

Nie będzie o tworzeniu planu pracy. Jeżeli jesteś na początku pisania, to przygotowałem mega merytoryczne artykuły o przygotowaniu planu pracy dyplomowej. Koniecznie przeczytaj.

Jak napisać dobry plan pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Plan pracy licencjackiej. Poradnik krok po kroku >>

Plan pracy magisterskiej – kompletny poradnik >>

Chcesz przykładów i inspiracji?

Pobierz kilkadziesiąt przykładowych planów z 18 kierunków >>

Najważniejsze elementy spisu treści każdej pracy licencjackiej i magisterskiej

Poniżej masz najważniejsze elementy spisu treści każdej pracy licencjackiej. Tutaj nie omawiam ich szczegółowo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat każdego elementu, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Przykładowa praca licencjacka. 11 niezbędnych elementów >>

W spisie treści powinieneś umieścić:

Wykaz skrótów (nie zawsze wymagane) Wykaz symboli (nie zawsze wymagane) Streszczenie Wstęp Rozdziały teoretyczne Rozdział metodologiczny Rozdział badawczy Zakończenie Bibliografia Spis tabel (tylko, gdy miałeś tabele w pracy) Spis rysunków (tylko, gdy miałeś rysunki w pracy) Spis wykresów (tylko, gdy miałeś wykresy w pracy) Spis zdjęć (tylko, gdy miałeś zdjęcia w pracy) Spis załączników (ankiety, wywiady, wszelkie materiały za długie do umieszczenia w pracy) Aneks.

Najważniejsze zasady przygotowania spisu treści w pracy licencjackiej

1. Formatowanie pracy rób w Wordzie. Poważnie zaufaj Magistrowi na 5. Odpuść inne programy, bo zmarnujesz niepotrzebnie wiele czasu.

Poniżej masz link do poradnika. Zapoznaj się, unikniesz wielu błędów i stresu.

Jak zrobić spis treści w Wordzie? Kompletny poradnik >>

2. Spis treści rób na końcu. Nie rób spisu treści rozdziałów, podrozdziałów czy jakiś krótkich fragmentów pracy. Najpierw skup się na pisaniu. Na formatowanie i doszlifowanie pracy przyjdzie czas później.

3. Nie rób spisu treści pracy dyplomowej ręcznie. Jak promotor zobaczy takie coś, to w pierwszej kolejności zapyta Cię, dlaczego opuszczałeś lekcje informatyki w podstawówce, a potem obniży ocenę.

Tutaj masz dokładną instrukcję jak zrobić automatyczny spis treści w Wordzie.

4. Nie dodawaj niepotrzebnych elementów do swojego spisu treści. Jeżeli nikt nie wymaga wykazu skrótów i symboli nie dodawaj tego. Po co być nadgorliwym?

5. Pamiętaj, żeby zawsze zaktualizować spis treści przed oddaniem pracy do druku. Jeżeli strony nie będę się zgadzać, to będzie trochę słabo, jak ktoś to zauważy.

6. Zawsze na końcu sprawdź, czy nie pominąłeś żadnego tytułu lub podtytułu. Pamiętaj o wstępie, zakończeniu, bibliografii, aneksach, itp.

Przykładowe spisy treści prac licencjackich i magisterskich

Poniżej masz przykładowe spisy treści z kilkunastu kierunków studiów. Niektóre prostsze, inne bardziej skomplikowane, ale wszystkie prawidłowe.

Poniżej grafik masz linki do kilkudziesięciu prac, które możesz sobie pobrać i inspirować się do woli.

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z administracji

Zobacz więcej prac z administracji >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Zobacz więcej prac z bezpieczeństwa wewnętrznego >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z ekonomii

Zobacz więcej prac z ekonomii >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z logistyki

Zobacz więcej prac z logistyki>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z marketingu

Zobacz więcej prac z marketingu >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pedagogiki

Zobacz więcej prac z pedagogiki >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pielęgniarstwa

Zobacz więcej prac z pielęgniarstwa >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z psychologii

Zobacz więcej prac z psychologii >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z ratownictwa medycznego

Zobacz więcej prac z ratownictwa medycznego>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej resocjalizacji

Zobacz więcej prac z resocjalizacji>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z turystyki

Zobacz więcej prac z turystyki>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z zarządzania

Zobacz więcej prac z zarządzania>>

Muszę napisać teraz plan i potrzebuje inspiracji. Co mogę zrobić?

Możesz pobrać nasze przykładowe plany. Tam masz po 100 wzorów planów z 18 kierunków. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Przykładowe plany prac licencjackich i magisterskich. 18 kierunków >>

Czy masz może przykładowy spis treści pracy inżynierskiej?

Co prawda nie jesteśmy wybitnymi specjalistami w dziedzinie prac inżynierskich, ale kilka przykładów mamy .

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z elektroniki

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z gospodarki przestrzennej

Zobacz więcej prac inżynierskich >>

Spis treści pracy licencjackiej- podsumowanie

To wszystko. Zrobienie spisu treści pracy dyplomowej to łatwa sprawa, ale możesz popełnić kilka głupich błędów. Skup się i dopracuj ten element, korzystając z naszych poradników.

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze

3. Zostaw komentarz poniżej Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie to zaszczyt, że przeczytałeś artykuł do końca.

Nie zapomnij o pobraniu prezentów!

gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

SPIS TREŚCI, PLAN PRACY

licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak napisać spis treści pracy naukowej (..co musi zawierać i jak się w ogóle zabrać za jego pisanie), to koniecznie przeczytajcie poniższy artykuł.

Spis treści zwany inaczej planem pracy, to element, który obowiązkowo musi się znaleźć w dużych dokumentach (takich, jak na przykład: praca licencjacka, praca magisterska czy praca inżynierska).

Spis treści/plan pracy jest przedstawieniem w punktach merytorycznej treści pracy. Stanowi takie mini streszczenie każdej pracy dyplomowej. Pokazuje jej charakter i przebieg oraz to, na co zwróciliście szczególną uwagę podczas pisania pracy.

Zadaniem planu pracy dyplomowej jest ustalenie, jakie zagadnienia będą logicznie po sobie następować oraz informowanie czytelnika o numerach stron, na których rozpoczynają się poszczególne części pracy.

Natomiast jego bardzo ważną cechą jest kompletność, czyli przykładowo – w pracy licencjackiej muszą się znaleźć wszystkie elementy składowe (chodzi tu o części, które musi zawierać praca dyplomowa, na przykład: wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, …itd.).

Od czego zacząć pisanie spisu treści?:

* Dla ułatwienia radzimy Wam przypomnieć sobie – jakie części składowe powinna zawierać każda praca licencjacka, praca magisterska,…praca inżynierska; czyli po prostu wystarczy sobie odświeżyć informacje na temat układu pracy dyplomowej.

* Następnie należy się orientować, że spis treści/plan pracy umieszcza się tuż po stronie tytułowej (zdarzają się jednak sytuacje – kiedy jest umiejscawiany na końcu pracy. Zdecydowanie odradzamy Wam taką możliwość, gdyż nie jest to mile widziane w oczach promotora i całego grona komisji egzaminacyjnej). Spis treści należy przeanalizować i przedyskutować na seminarium naukowym oraz uzyskać akceptację promotora – na taki, a nie inny jego wygląd.

* Dalej musicie wiedzieć, że wstęp/wprowadzenie oraz zakończenie/podsumowanie – mogą być numerowane tak samo, jak rozdziały zasadnicze (rozdziały/podrozdziały) i elementy pomocnicze (na przykład: spis rysunków, spis tabel, spis wykresów, wykaz załączników) lub wystąpić bez własnych numerów – jednak w takiej sytuacji należy te wszystkie elementy uwzględnić w numeracji spisu treści (na przykład – jeśli wstęp/wprowadzenie ma numer 2, to kolejny element pracy musi nosić numer 3, etc.).

* Następnie radzimy Wam wygenerować taki spis/plan – automatycznie, w edytorze tekstu (W tzw. ‘starym’ Wordzie, należy na pasku narzędzi – odnaleźć przycisk Wstaw,…dalej wybrać Indeksy i spisy; żeby finalnie dotrzeć do upragnionego Spisu treści. Natomiast w nowej wersji programu Word, należy wybrać Odwołania i pierwszy z lewej – powinien pojawić się już docelowy Spis treści).

Przykładowy wzór spisu treści (planu pracy):

Wstęp/Wprowadzenie ………………………………………………………. 2

Rozdział I.

Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu ………. 3

Podrozdział 1.1. ……………………………………………………………..

Podrozdział 1.2. ……………………………………………………………..

Podrozdział 1.3. ……………………………………………………………..

Rozdział II.

Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych …….

Podrozdział 2.1. ……………………………………………………………..

Podrozdział 2.2. ……………………………………………………………..

Podrozdział 2.3. ……………………………………………………………..

Rozdział III.

Analiza i interpretacja wyników badań własnych ……………….

Podrozdział 3.1. ……………………………………………………………..

Podrozdział 3.2. ……………………………………………………………..

Podrozdział 3.3. ……………………………………………………………..

Zakończenie/Wnioski/Podsumowanie …………………………………….

Bibliografia/Wykaz literatury ………………………………………………..

Spis tabel/Spis rysunków/Spis wykresów ………………………………..

Wykaz aktów prawnych ………………………………………………………..

Załączniki …………………………………………………………………………..

* Po każdym wielokropku….należy podać odpowiedni numer strony.

Jak wynika z powyższego wzoru spis treści, musi on spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych: W planie pracy trzeba podać numer strony, na której zaczyna się każda wyróżniona część pracy.

Kształt i wielkość liter, w spisie treści, powinny być zgodne ze stosowanymi w tekście podstawowym.

Plan pracy musi zawierać rozdziały z osobnymi tytułami do każdego z nich.

Tytuły rozdziałów należy pisać wytłuszczonym drukiem.

Pod każdym rozdziałem muszą się znaleźć podrozdziały.

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pracy dyplomowej (na przykład – praca magisterska musi zawierać więcej niż dwa rozdziały).

Unikajcie sytuacji, w której rozdział będzie zawierał tylko jeden podrozdział.

W odniesieniu do prac badawczych (np. prac magisterskich lub prac inżynierskich), to ich spisy treści powinny zawierać rozdziały dotyczące sfery metodologicznej oraz analitycznej.

Praca licencjacka powinna opierać się głównie na podejściu do problemu badawczego – w odniesieniu do literatury przedmiotu.

Spis treści musi zawierać wszystkie ważne zagadnienia, które znajdą się później w Waszej pracy dyplomowej i będą miały decydujący wpływ na jej strukturę.

Plan pracy musi być kompletny (nie może w nim brakować kluczowych elementów, które już wcześniej zostały zapowiedziane w temacie pracy).

W spisie treści muszą być zawarte wszystkie podtytuły, które później zostaną przez Was wyszczególnione – w tekście głównym.

Jeśli dostosujecie się do powyższego przykładu/wzoru spisu treści i do wszystkich naszych wskazówek dotyczących jego pisania, to Wasze prace dyplomowe staną się przejrzyste i czytelne.

Czytaj dalej: ‘Streszczenie i słowa kluczowe’.

czy wiesz, co powinno się w nim znaleźć?

Spis treści pracy licencjackiej jest jednym z jej najważniejszych elementów. Porządkuje chronologicznie tekst i przedstawia budowę pracy. Powinien zawierać hasłowy opis wszystkich informacji w niej zawartych.

Spis treści pracy licencjackiej – ważne informacje

Jeśli chcesz zabrać się za pisanie pracy dyplomowej, jest to pierwsza rzecz, którą powinieneś opracować, jeszcze przed przystąpieniem do pisania licencjatu. Pamiętaj, że ma się on skupić przede wszystkim na odniesieniu do literatury przedmiotu problemu badawczego.

Ramowy plan pracy tworzymy w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jaki problem będziemy chcieli poruszyć. Jest to wizytówka i jednocześnie przewodnik po napisanych przez Ciebie treściach. To w nim zawarte są nazwy rozdziałów i podrozdziałów. Jeśli ktoś coś będzie chciał szybko odnaleźć – spojrzy właśnie na tę część publikacji. Szybko znajdzie dane hasło i stronę, na której szukać jego opisu.

Na co warto zwrócić uwagę, przy tworzeniu planu pracy?

Jeśli chcesz napisać dobry plan pracy, zachowaj:

czytelność i przejrzystość – spis treści musi być zrozumiały dla czytelnika oraz umożliwiać szybkie odnalezienie danego hasła,

chronologię – obowiązkiem autora jest zachowanie kolejności wprowadzanych treści,

kompletność – nie może w nim brakować czegoś, o czym wspominaliśmy np. we wstępie czy tytule pracy,

poprawność językową – używaj profesjonalnych określeń, najlepiej poczytać i zainspirować się spisami treści publikacji, z których korzystasz;

kolejność numeracji – numery przydzielamy tylko rozdziałom i podrozdziałom. Nie dotyczy to wstępu, wprowadzenia czy zakończenia.

Automatycznie wygenerowany spis treści

Najszybciej wygenerujesz go za pomocą funkcji arkusza tekstowego. Jeśli chcesz stworzyć automatyczny plan pracy, pamiętaj, by:

zmienić STYL NAGŁÓWKA każdego rozdziału i podrozdziału (Rozdział – Nagłówek 1, Podrozdział – Nagłówek 2)

wygenerować spis treści: z górnego Menu paka narzędzi szukasz polecenia WSTAW; następnie wybierasz SPIS TREŚCI; zaznaczasz, że dotyczyć ma całego dokumentu; klikasz OK i gotowe!

Spis treści pracy licencjackiej – przykładowa budowa

Po każdym wielokropku należy podać numer strony, gdzie dany fragment pracy się znajduje. Jeśli Twój plan wygenerujesz automatycznie – nie musisz się tym przejmować.

Wstęp ……………………………………………………………………………………

Rozdział I Problematyka zagadnienia w tekstach źródłowych…………

Podrozdział 1.1. ………………………………………………………………………..

Podrozdział 1.2. …………………………………………………………………………

Rozdział II Metodologia i wyniki badań ……………………………………….

Podrozdział 2.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 2.2. …………………………………………………………………………

Rozdział III Opracowanie wyników badań i wnioski ………………………

Podrozdział 3.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 3.2. …………………………………………………………………………

Zakończenie ……………………………………………………………………………..

Bibliografia ……………………………………………………………………………….

Spis tabel, wykresów i rysunków ……………………………………………………..

Załączniki …………………………………………………………………………………

Jeśli chcesz dodać załącznik, może to być np. transkrypcja przeprowadzonych wywiadów czy wzór przeprowadzanej ankiety do badań.

Spis treści pracy licencjackiej przedstawia czytelnikowi zakres merytoryczny dzieła. Pilnuje także chronologii wprowadzanych informacji. Umieszcza się go od razu na początku pracy dyplomowej, warto więc pamiętać, żeby był czytelny i schludnie napisany.

Spis treści w pracy licencjackiej i magisterskiej. Jak przygotować?

Ostatnia aktualizacja 6 kwietnia 2022

W tym wpisie opowiem Ci jak przygotować spis treści pracy licencjackiej i magisterskiej. Poznasz wymagane elementy dobrego spisu treści, zobaczysz przykładowe spisy treści. Dowiesz się też jak technicznie przygotować spis treści. Zaczynajmy.

Potrzebujesz szybkiej pomocy z pisaniem pracy dyplomowej!

Kliknij i zobacz, co mogę Ci zaoferować

–> Pomoc z pracą dyplomową

–> Pobierz przykładową pracę licencjacką

Na początku opowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie.

Czy spis treści pracy licencjackiej jest tym samym co plan pracy licencjackiej?

Pomimo, że znakomita większość studentów używa tej nazwy zamiennie to nie to samo.

Plan przygotowujesz (przynajmniej powinieneś) na samym początku pisania. Promotor go akceptuje i zaczynasz pisać.

Spis treści przygotowujesz na końcu, jak już masz wszystko zaakceptowane i sklejasz pracę.

Jakie są różnice między planem pracy a spisem treści pracy dyplomowej?

Plan przygotowujesz na początku, spis treści na końcu. W planie możesz coś jeszcze zmienić, w spisie treści już niekoniecznie. Spis treści zawiera więcej elementów. Spis treści zawiera numery stron. Spis treści tworzysz automatycznie według procedur. Plan pracy przy bardziej liberalnym promotorze możesz napisać nawet na kolanie.

To o czym będzie ten artykuł?

O spisie treści, który przygotowujesz na końcu. Czyli masz już napisaną pracę, przystępujesz do jej składnia (formatowania technicznego) i za chwilę będziesz robił spis treści.

Nie będzie o tworzeniu planu pracy. Jeżeli jesteś na początku pisania, to przygotowałem mega merytoryczne artykuły o przygotowaniu planu pracy dyplomowej. Koniecznie przeczytaj.

Jak napisać dobry plan pracy licencjackiej i magisterskiej >>

Plan pracy licencjackiej. Poradnik krok po kroku >>

Plan pracy magisterskiej – kompletny poradnik >>

Chcesz przykładów i inspiracji?

Pobierz kilkadziesiąt przykładowych planów z 18 kierunków >>

Najważniejsze elementy spisu treści każdej pracy licencjackiej i magisterskiej

Poniżej masz najważniejsze elementy spisu treści każdej pracy licencjackiej. Tutaj nie omawiam ich szczegółowo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat każdego elementu, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Przykładowa praca licencjacka. 11 niezbędnych elementów >>

W spisie treści powinieneś umieścić:

Wykaz skrótów (nie zawsze wymagane) Wykaz symboli (nie zawsze wymagane) Streszczenie Wstęp Rozdziały teoretyczne Rozdział metodologiczny Rozdział badawczy Zakończenie Bibliografia Spis tabel (tylko, gdy miałeś tabele w pracy) Spis rysunków (tylko, gdy miałeś rysunki w pracy) Spis wykresów (tylko, gdy miałeś wykresy w pracy) Spis zdjęć (tylko, gdy miałeś zdjęcia w pracy) Spis załączników (ankiety, wywiady, wszelkie materiały za długie do umieszczenia w pracy) Aneks.

Najważniejsze zasady przygotowania spisu treści w pracy licencjackiej

1. Formatowanie pracy rób w Wordzie. Poważnie zaufaj Magistrowi na 5. Odpuść inne programy, bo zmarnujesz niepotrzebnie wiele czasu.

Poniżej masz link do poradnika. Zapoznaj się, unikniesz wielu błędów i stresu.

Jak zrobić spis treści w Wordzie? Kompletny poradnik >>

2. Spis treści rób na końcu. Nie rób spisu treści rozdziałów, podrozdziałów czy jakiś krótkich fragmentów pracy. Najpierw skup się na pisaniu. Na formatowanie i doszlifowanie pracy przyjdzie czas później.

3. Nie rób spisu treści pracy dyplomowej ręcznie. Jak promotor zobaczy takie coś, to w pierwszej kolejności zapyta Cię, dlaczego opuszczałeś lekcje informatyki w podstawówce, a potem obniży ocenę.

Tutaj masz dokładną instrukcję jak zrobić automatyczny spis treści w Wordzie.

4. Nie dodawaj niepotrzebnych elementów do swojego spisu treści. Jeżeli nikt nie wymaga wykazu skrótów i symboli nie dodawaj tego. Po co być nadgorliwym?

5. Pamiętaj, żeby zawsze zaktualizować spis treści przed oddaniem pracy do druku. Jeżeli strony nie będę się zgadzać, to będzie trochę słabo, jak ktoś to zauważy.

6. Zawsze na końcu sprawdź, czy nie pominąłeś żadnego tytułu lub podtytułu. Pamiętaj o wstępie, zakończeniu, bibliografii, aneksach, itp.

Przykładowe spisy treści prac licencjackich i magisterskich

Poniżej masz przykładowe spisy treści z kilkunastu kierunków studiów. Niektóre prostsze, inne bardziej skomplikowane, ale wszystkie prawidłowe.

Poniżej grafik masz linki do kilkudziesięciu prac, które możesz sobie pobrać i inspirować się do woli.

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z administracji

Zobacz więcej prac z administracji >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z bezpieczeństwa wewnętrznego

Zobacz więcej prac z bezpieczeństwa wewnętrznego >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z ekonomii

Zobacz więcej prac z ekonomii >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z logistyki

Zobacz więcej prac z logistyki>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z marketingu

Zobacz więcej prac z marketingu >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pedagogiki

Zobacz więcej prac z pedagogiki >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pielęgniarstwa

Zobacz więcej prac z pielęgniarstwa >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z psychologii

Zobacz więcej prac z psychologii >>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z ratownictwa medycznego

Zobacz więcej prac z ratownictwa medycznego>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej resocjalizacji

Zobacz więcej prac z resocjalizacji>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z turystyki

Zobacz więcej prac z turystyki>>

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z zarządzania

Zobacz więcej prac z zarządzania>>

Muszę napisać teraz plan i potrzebuje inspiracji. Co mogę zrobić?

Możesz pobrać nasze przykładowe plany. Tam masz po 100 wzorów planów z 18 kierunków. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Przykładowe plany prac licencjackich i magisterskich. 18 kierunków >>

Czy masz może przykładowy spis treści pracy inżynierskiej?

Co prawda nie jesteśmy wybitnymi specjalistami w dziedzinie prac inżynierskich, ale kilka przykładów mamy .

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z elektroniki

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej z gospodarki przestrzennej

Zobacz więcej prac inżynierskich >>

Spis treści pracy licencjackiej- podsumowanie

To wszystko. Zrobienie spisu treści pracy dyplomowej to łatwa sprawa, ale możesz popełnić kilka głupich błędów. Skup się i dopracuj ten element, korzystając z naszych poradników.

Wielka prośba

Przydał Ci się ten artykuł? Pomogłem Ci? Pomóż mi dotrzeć do innych osób, którym ta wiedza może pomóc. Jak to zrobić?

1. Udostępnij na FB

2. Podeślij znajomemu link mailem lub na Messengerze

3. Zostaw komentarz poniżej Możesz nawet ponarzekać. Dla mnie to zaszczyt, że przeczytałeś artykuł do końca.

Nie zapomnij o pobraniu prezentów!

Wstawianie spisu treści

Tworzenie spisu treści

Program Word używa nagłówków dokumentu do utworzenia automatycznego spisu treści, który można aktualizować po zmianie kolejności, poziomu lub tekstu nagłówka.

Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści — zwykle na początku dokumentu. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści, a następnie wybierz z listy styl Automatyczny spis treści. Uwaga: Jeśli użyjesz stylu Ręczny spis treści, program Word nie użyje nagłówków do utworzenia spisu treści i automatyczne aktualizowanie spisu nie będzie możliwe. Zamiast tego program Word zastosuje tekst zastępczy, tworzący strukturę spisu treści, w którym możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wpisy. Aby zaktualizować ręczny spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści.

Jeśli chcesz, możesz sformatować lub dostosować spis treści. Możesz na przykład zmienić liczbę poziomów nagłówków i czcionkę oraz wyświetlić lub ukryć linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Spis treści oraz wykaz tabel i ilustracji

SPIS TREŚCI

Spis treści należy wykonać automatycznie.

W tzw. „starym” Wordzie należy na pasku narzędzi znaleźć przycisk Wstaw, następnie wybrać Indeksy i spisy i dalej Spis treści.

W nowej wersji programu Word należy wybrać Odwołania i pierwszy z lewej powinien być Spis treści.

Oto WZÓR PRAWIDŁOWEGO SPISU TREŚCI. Oczywiście zamiast pisać „pierwsze zagadnienie” należy do swojego spisu wstawić konkretny tytuł na przykład: Historyczne tło powstania poematu Eugeniusz Oniegin. W spisie treści NIE należy podawać NIEnumerowanych tytułów podrozdziałów.

Spis treści jest bardzo ważny, gdyż stanowi jednocześnie konspekt Twojej pracy, plan, według którego będziesz pisał kolejne rozdziały i podrozdziały. Samo stworzenie takiego planu pomoże Ci uporządkować chaotyczną wiedzę i dostrzec ewentualne braki. Ze spisem treści będzie Ci łatwiej pisać – tak jak jechać z mapą drogową lub nawigacją satelitarną.

WYKAZ TABEL I ILUSTRACJI

Jeśli zamieszczaliśmy w naszej pracy magisterskiej więcej niż 3 tabele i 3 ilustracje, to należy zrobić ich spis, zwany wykazem, który zamieścimy NA KOŃCU pracy magisterskiej, po podsumowaniu, ale przed bibliografią. NIE należy zamieszczać wykazu po spisie treści.

WYKAZ TABEL

Tabele powinny być ponumerowane według rozdziałów, w których się znajdują i kolejności. Tzn. Tabela 2.4 to czwarta tabela w drugim rozdziale. Aby ułatwić odszukanie tabeli, wykaz powinien podawać numery i tytuły tabel oraz numery stron, na których każda z tabel się znajduje. Przykład:

Tabela 1.1. Mniejszości narodowe zamieszkujące Federację Rosyjską 18 Tabela 1.2. Poziom bezrobocia w poszczególnych regionach FR 23

WYKAZ ILUSTRACJI

W wykazie powinny znaleźć się wszystkie zamieszczone w pracy ilustracje (rysunki, wykresy, zdjęcia itp.). Ilustracje powinny być ponumerowane wg tego samego systemu co tabele. Jeśli ilustracji jest dużo, to warto rozdzielić wykresy i fotografie (osobno ponumerować i zrobić dwa oddzielne wykazy). Wykaz powinien podawać numery i podpisy ilustracji oraz numery stron, na których się one znajdują. Przykład:

Rys. 1.1. Spadek analfabetyzmu wśród ludności wiejskiej ZSRR w latach 1930-1950. 11 Rys. 1.2. Mapa skażenia radioaktywnego na terenie Białorusi po katastrofie w Czarnobylu. 13

Jak opisać ilustracje i tabele zobacz w dziale GRAFIKA.

czy wiesz, co powinno się w nim znaleźć?

Spis treści pracy licencjackiej jest jednym z jej najważniejszych elementów. Porządkuje chronologicznie tekst i przedstawia budowę pracy. Powinien zawierać hasłowy opis wszystkich informacji w niej zawartych.

Spis treści pracy licencjackiej – ważne informacje

Jeśli chcesz zabrać się za pisanie pracy dyplomowej, jest to pierwsza rzecz, którą powinieneś opracować, jeszcze przed przystąpieniem do pisania licencjatu. Pamiętaj, że ma się on skupić przede wszystkim na odniesieniu do literatury przedmiotu problemu badawczego.

Ramowy plan pracy tworzymy w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jaki problem będziemy chcieli poruszyć. Jest to wizytówka i jednocześnie przewodnik po napisanych przez Ciebie treściach. To w nim zawarte są nazwy rozdziałów i podrozdziałów. Jeśli ktoś coś będzie chciał szybko odnaleźć – spojrzy właśnie na tę część publikacji. Szybko znajdzie dane hasło i stronę, na której szukać jego opisu.

Na co warto zwrócić uwagę, przy tworzeniu planu pracy?

Jeśli chcesz napisać dobry plan pracy, zachowaj:

czytelność i przejrzystość – spis treści musi być zrozumiały dla czytelnika oraz umożliwiać szybkie odnalezienie danego hasła,

chronologię – obowiązkiem autora jest zachowanie kolejności wprowadzanych treści,

kompletność – nie może w nim brakować czegoś, o czym wspominaliśmy np. we wstępie czy tytule pracy,

poprawność językową – używaj profesjonalnych określeń, najlepiej poczytać i zainspirować się spisami treści publikacji, z których korzystasz;

kolejność numeracji – numery przydzielamy tylko rozdziałom i podrozdziałom. Nie dotyczy to wstępu, wprowadzenia czy zakończenia.

Automatycznie wygenerowany spis treści

Najszybciej wygenerujesz go za pomocą funkcji arkusza tekstowego. Jeśli chcesz stworzyć automatyczny plan pracy, pamiętaj, by:

zmienić STYL NAGŁÓWKA każdego rozdziału i podrozdziału (Rozdział – Nagłówek 1, Podrozdział – Nagłówek 2)

wygenerować spis treści: z górnego Menu paka narzędzi szukasz polecenia WSTAW; następnie wybierasz SPIS TREŚCI; zaznaczasz, że dotyczyć ma całego dokumentu; klikasz OK i gotowe!

Spis treści pracy licencjackiej – przykładowa budowa

Po każdym wielokropku należy podać numer strony, gdzie dany fragment pracy się znajduje. Jeśli Twój plan wygenerujesz automatycznie – nie musisz się tym przejmować.

Wstęp ……………………………………………………………………………………

Rozdział I Problematyka zagadnienia w tekstach źródłowych…………

Podrozdział 1.1. ………………………………………………………………………..

Podrozdział 1.2. …………………………………………………………………………

Rozdział II Metodologia i wyniki badań ……………………………………….

Podrozdział 2.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 2.2. …………………………………………………………………………

Rozdział III Opracowanie wyników badań i wnioski ………………………

Podrozdział 3.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 3.2. …………………………………………………………………………

Zakończenie ……………………………………………………………………………..

Bibliografia ……………………………………………………………………………….

Spis tabel, wykresów i rysunków ……………………………………………………..

Załączniki …………………………………………………………………………………

Jeśli chcesz dodać załącznik, może to być np. transkrypcja przeprowadzonych wywiadów czy wzór przeprowadzanej ankiety do badań.

Spis treści pracy licencjackiej przedstawia czytelnikowi zakres merytoryczny dzieła. Pilnuje także chronologii wprowadzanych informacji. Umieszcza się go od razu na początku pracy dyplomowej, warto więc pamiętać, żeby był czytelny i schludnie napisany.

przykładowy spis treści pracy licencjackiej z pedagogiki przykładowa praca magisterska oraz licencjacka.

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów 2.1 Telewizja jako składnik…

Prace dyplomowe. Polskie prace dyplomowe w sieci

Kolejnym ważnym elementem naszej pracy dyplomowej jest spis treści, który powinien być przejrzysty i czytelny.

Spis treści może zostać umieszczony na początku lub (co zdarza się dzisiaj już bardzo rzadko) ewentualnie na końcu pracy. Musi posiadać podział na rozdziały i podrozdziały, a także numery stron na których znajduje się dana treść. Bardzo efektownie będzie wyglądać wykonanie spisu treści w formie tabeli.

Spis treści

Zasady realizacji prac licencjackich

Zasady realizacji prac licencjackich

Główne elementy pracy licencjackiej

Strona tytułowa

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej. Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.

Przykład strony tytułowej:

Spis treści

Powinien być umieszczony zaraz po stronie tytułowej. Zawiera wypunktowane wszystkie części składowe pracy (rozdziały, podrozdziały itp.) ze wskazaniem strony, na której się znajdują.

Przykładowy spis treści:

Wstęp

Rozpoczyna część merytoryczną pracy licencjackiej. Zawiera wprowadzenie do pracy, ogólne uzasadnienie wyboru tematu, krótki opis zawartości poszczególnych rozdziałów. Powinien znaleźć się w nim również cel pracy oraz jej kryteria, czyli krótka odpowiedz na pytanie o czym jest praca i jakie założenia chcemy w niej udowodnić lub opisać. Wstęp powinien być tak napisany, aby zachęcał do zapoznania się z dalszą treścią opracowania. Ten fragment pracy najlepiej jest napisać na samym końcu, gdyż w trakcie tworzenia pracy licencjackiej jej początkowe założenia mogą ulec zmianie.

Rozdział i podrozdział

Każdy nowy rozdział zawarty w pracy powinien zaczynać się od nowej strony. Natomiast podrozdział nie musi zaczynać się od nowej strony. Jeden jaki i drugi element pracy powinien być zaakcentowany (typo)graficznie, tj. jego numer i tytuł powinien być podany większą lub/i pogrubioną czcionką. Podrozdziały powinny znaleźć się w spisie treści.

Przykład zastosowania rozdziału i podrozdziałów w pracy:

Układ poszczególnych elementów pracy.

Poszczególne elementy pracy tj. rozdziały, podrozdziały, ilustracje, wykresy, tabele, opisy do ilustracji itp. staramy się stosować tak, żeby to było zgodne ze sztuką łamania tekstów oraz podstawową estetyką pracy. Nie pozostawiamy zbyt dużej ilości pustego (niezapisanego) miejsca w pracy na końcu strony (wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy doczynienia z zakończeniem rozdziału i koniecznością rozpoczęcia kolejnego od nowej strony). W przypadku podrozdziału na dole strony muszą być, oprócz tytułu podrozdziału, co najmniej dwa wiersze tekstu. Jeśli się nie mieszczą – należy przenieść tytuł podrozdziału na nową stronę. Opis do ilustracji, wykresu itp. musi być zamieszczony bezpośrednio pod ilustracją. W sytuacji gdy opis nie mieści się pod ilustracją na jednej stronie, należy przenieść całość na drugą stronę. Staramy się, aby praca była przejrzysta i czytelna, dlatego stosujemy np. podwójny odstęp pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu.

Numeracja stron.

Każda strona pracy licencjackiej powinna posiadać swój numer. Wyjątek stanowi strona tytułowa, której numeru nie nadajemy, ale numerację od niej rozpoczynamy. Numer strony umieszczamy na dole strony, najlepiej na środku lub w prawym rogu.

Marginesy.

W pracy licencjackiej stosujemy następujące wielkości marginesów:

lewy – 35 mm,

prawy – 25 mm,

dolny i górny – 25 mm.

Margines lewy pozostawiamy większy ze względu na to, że w tym miejscu praca będzie oprawiana.

Zamieszczanie ilustracji, fotografii w pracy.

W sferze ilustracyjnej prac licencjackich można (prawie) wszystko. Ale należy pamiętać o kilku prostych zasadach. Przede wszystkim (1) ilustracje trzeba wybierać i dołączać z sensem , co oznacza, że do każdej z nich musi być odniesienie w treści pracy (innymi słowy każda musi być w tekście pracy omówiona). (2) Ilustracje powinny być ponumerowane (numeracja ciągła). (3) Każda ilustracja powinna mieć swój tytuł oraz (4) podane źródło (skąd została wzięta) wg zasad ogólnych (czyli jak w przypisach źródłowych) względnie adnotację “oprac. własne”. (5) Spis ilustracji jako aneks dołączony na końcu pracy licencjackiej jest wskazany w przypadkach, kiedy ilustracji jest sporo.

Ilustracje w pracy licencjackiej mogą być liczone do jej minimalnej objętości, jeżeli (a) są wtopione w tekst, a nie dołączone na końcu pracy w formie załączników,(b) nie jest ich przesadnie dużo.

Jak nie wiemy kto jest autorem pracy/dzieła (zdjęcia, rysunku etc.) to wystarczy podać źródło (np. stronę internetową, numer czasopisma).

Przykład zastosowania ilustracji w pracy:

Cytaty.

Każdy tekst cytowany w pracy musi być odpowiednio oznaczony tzw. cudzysłowem „ … „ i oczywiście być opatrzony przypisem źródłowym lub polemicznym, zgodnie z zasadą tworzenia przypisu dolnego.

Przy pracach licencjackich nie ma ściśle określonego maksymalnego pułapu cytowania, jest on tylko zdroworozsądkowy, tzn. jeżeli np. 50% objętości pracy byłoby wypełnione cytatami (nawet zaznaczonymi cudzysłowem i ze wskazanymi w przypisach źródłami), to może wzbudzać podejrzenia, że nie został samodzielnie napisana. Duża liczba profesjonalnie podanych cytatów, przy zachowaniu samodzielnego i twórczego toku wywodu – jest atutem, a nie uchybieniem w pracy naukowej (w tym licencjackiej).

Przykład użycia cytatu w tekście:

Cytat oprócz zastosowania cudzysłowia nie musi być dodatkowo wyróżniany w tekście. W zależności od upodobania lub/i wrażliwości estetycznej autora pracy tekst cytowany może zostać napisany np. kursywą.

Nie ma potrzeby cytowania wypowiedzi ustnej np. dziennikarzy z radia czy z telewizji, o ile nie stanowią owe cytaty kwestii absolutnie kluczowej i bezwzględnie potrzebnej dla przeprowadzenia głównej tezy pracy licencjackiej. Jeżeli cytowanie jest konieczne, można opisać źródło, z którego pochodzi cytat w przypisie. Najprościej w takim przypadku napisać zdanie o tym co kto i gdzie powiedział w formie opisu, a nie cytatu.

Przypisy

Przypis (dolny, końcowy) to wydzielona część pracy wskazująca na zastosowane w pracy źródło cytowania, odwołania autora do określonego tekstu. Zasada tworzenia przypisów sprowadza się do użycia odsyłacza w postaci cyfry najczęściej arabskiej pod koniec tekstu cytowanego. Odsyłacz w tekście znajduje się po znaku interpunkcyjnym cytowanego fragmentu tekstu. Przypis dolny edytor tekstu umiejscawia na dole strony lub pod koniec całego dokumentu, oddzielając go od reszty tekstu podłużną ciągłą linią. Cyfra przypisu tożsama jest z cyfrą cytowanego tekstu, dzięki czemu test jest spójny. Numeracja przypisów jest zazwyczaj ciągła.

W przypisach wskazujemy na źródło zawarte w bibliografii, stosując tzw. opis bibliograficzny składający się z nazwiska autora, tytułu publikacji, daty i miejsca wydania i strony w publikacji, z której został zastosowany cytat lub do której odwołuje się nasz fragment tekstu.

Interlinia w przypisach powinna być pojedyncza.

Przypisy bibliograficzne dla źródeł internetowych zaczynają dopiero podlegać jakiejkolwiek standaryzacji.

W sieci funkcjonuje bardzo wartościowy (i zarazem praktyczny!) opis dwóch różnych standardów cytowania (wskazywania na źródła) z Internetu.

Zajrzyjcie tutaj: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html

Oba opisane sposoby cytowania w przypisach i wskazywania w bibliografiach internetowych źródeł informacji są z punku widzenia ID WSR/WSTH odpowiednie.

Przykład zastosowania przypisu w pracy:

Przykład zastosowania przypisu jako tekstu wyjaśniającego lub wskazującego dodatkowe informacje do fragmentu tekstu:

Przykład zastosowania kilku przypisów w krótkim fragmencie tekstu odwołujących się do tego samego źródła bibliograficznego:

Zakończenie / Podsumowanie

Powinno stanowić ostateczne podsumowanie treści merytorycznej pracy licencjackiej. Zakończenie zaczynamy od kilku zdań nawiązujących do tematu pracy. Podajemy ponownie cel pracy, aby następnie określić czy udało nam się go w pracy zrealizować. Jeśli praca miała charakter badawczy dobrze jest wymienić zastosowane metody badawcze oraz ich sprawdzalność i uzyskane dzięki nim efekty. Najwięcej uwagi w zakończeniu poświęcamy na sformułowanie wniosków oraz na odpowiedzi na postawione wcześniej hipotezy. Na koniec warto nadmienić o ewentualnej celowości kontynuowania dalszych rozważań nad tematem pracy lub zaproponować przewidywany kierunek rozwoju omawianej dziedziny.

Bibliografia

To uporządkowany (najwcześniej alfabetycznie) spis publikacji książkowych, czasopism itp., do których autor odwoływał się w swojej pracy licencjackiej. Bibliografia stanowi obowiązkowy element pracy mającej charakter naukowy, pozwalający na weryfikację treści pracy.

Standardowy opis bibliograficzny powinien składać się z następujących części:

nazwisko i pierwsza litera imienia autora publikacji

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

rok i miejsce wydania

Przykład zapisu w bibliografii:

W bibliografii różne rodzaje źródeł, z których student korzystał, powinny być zapisane oddzielnie. Osobny spis powinny stanowić literatura naukowa (publikacje książkowe), literatura cykliczna (czasopisma, periodyki, magazyny), źródła internetowe .

Literatura cykliczna to po prostu tytuły prasowe; do prac naukowych najczęściej wykorzystujemy czasopisma naukowe i branżowe, ale przecież nie tylko takie; Rzeczpospolita, Newsweek czy nawet Twój Styl to też wydawnictwa cykliczne i mogą (nawet powinny, jeśli były wykorzystane przy pisaniu pracy) znaleźć się w bibliografii. Internetowe wersje czasopism nie można zaliczyć w bibliografii do literatury cyklicznej.

To po prostu strony internetowe. Warto w tej sytuacji poszukać danego tekstu/artykułu w wersji drukowanej czasopisma. Jeśli tak, czasopismo to powinno się znaleźć w bibliografii pracy w części “wydawnictwa cykliczne”.

Aneksy i załączniki

Nie są obowiązkowym elementem pracy licencjackiej.

W załącznikach/aneksach można umieścić dłuższe dokumenty źródłowe kluczowe dla wywodu lub odbioru i zrozumienia pracy (np. regulaminy, ustawy, rozporządzania etc.), ilustracje, tabele, ulotki, foldery i tym podobne materiały, które nie mieszczą się w przypisach i nie są też integralną częścią pracy. W przypadku prac o charakterze badawczym w aneksie można umieścić przykład kwestionariusza, który został użyty do wykonania badań.

Objętość pracy

Podstawową objętość pracy stanowi tekst zawarty w rozdziałach oraz podrozdziałach począwszy od wstępu, aż po zakończenie. Dodatkowo do objętości pracy wlicza się strona tytułowa, strona z podziękowaniami lub dedykacją, spis treści, bibliografia oraz spis ilustracji, tabel, wykresów itp. Nie liczą się za to aneksy i załączniki. Praca licencjacka powinna liczyć nie mniej niż 50 stron. Pracę drukujemy jednostronnie..

System antyplagiatowy

AntyPlagiat

Cytaty zaznaczone jako cytaty, czyli w następujący sposób „ … ” (wraz z podanym źródłem) nie są w żadnej mierze plagiatem. Weryfikacja prac programem antyplagiatowym w WSTH będzie dokonywana w stosunku do wybranych prac i już po ich złożeniu.

Procedura sprawdzania czy dana praca jest plagiatem jest następująca:

(1) program antyplagiatowy informuje jaką część pracy (procentowo) stanowią cytaty; (2) jeśli jest to mniej niż 8% – wówczas uważa się pracę za zweryfikowaną pozytywnie; (3) jeśli jest to więcej niż 8% – wówczas dokonuje się przeglądu pracy, żeby określić jaka część cytatów to cytaty uprawnione (tzn. zaznaczone cudzysłowem i opisane przypisem), a jaka nie; (4) jeżeli okazuje się, że w pracy, której więcej niż 8% objętości stanowią cytaty, cytowania dokonano zgodnie z zasadami cytowania naukowego – nie ma problemu i wówczas uważa się, pracę za zweryfikowaną pozytywnie; (5) jeżeli w takiej pracy znajdują się cytaty w formie plagiatu (bez cudzysłowu i wskazania źródeł) wówczas taka praca zostaje zweryfikowana negatywnie – jako plagiat.

Program antyplagiatowy sprawdza ciągi wyrazów i to w całym Internecie. Te ciągi wyrazów – jak wynika z badań i wieloletnich już doświadczeń – mogą się bez świadomego nadużycia ze strony autora pracy (czyli przypadkowo) powtórzyć w kilku procentach objętości pracy. Jeżeli wartość ta przekracza 8% (łącznie z cytatami zaznaczonymi), wówczas praca jest sprawdzana szczegółowo.

Oświadczenie antyplagiatowe

Oświadczenie antyplagiatowe zobowiązany jest złożyć każdy student przystępujący do obrony licencjackiej, jako oddzielny dokument (nie załączony do pracy). Oświadczenie najlepiej zdać w momencie składania pracy do sekretariatu. Jeżeli ktoś waha się czy może podpisać takie oświadczenie, lepiej niech go nie podpisuje i nie składa pracy, tylko napisze ją na nowo.

Elektroniczna wersja pracy licencjackiej

Elektroniczna wersja pracy

Do wersji drukowanej, oprawionej pracy licencjackiej student dołącza płytę CD/DVD. Na nośniku powinny zaleźć się następujące elementy:

plik z elektroniczną wersją pracy licencjackiej zapisany w formacie doc, docx, pdf;

folder o nazwie „załączniki”, który zawiera printscrny, skany, zdjęcia cytowanych fragmentów z testu z literatury naukowej, cyklicznej oraz źródeł internetowych

Skany, printscreeny materiałów

Sakny i printscreeny są niezbędne jako załączniki (wyłącznie) do elektronicznej wersji pracy. Materiały wykorzystywane przy pisaniu pracy książki (pełna bibliografia) muszą zawierać także skany pierwszej strony okładki (względnie strony tytułowej).

W wypadku printscreenów to formalnie powinno być tak: (a) jeśli mają one być ilustracjami w pracy licencjackiej (wtopionymi w jej treść) – powinny być ponumerowane, zatytułowane oraz powinno być wskazane ich źródło; (b) jeśli mają one być dokumentacją źródła informacji wykorzystanego przy pisaniu pracy licencjackiej – powinny one być zrobione osobiście przez studenta, a ich źródło (czyli strona internetowa, z której pochodzą), powinno być wykazane w bibliografii.

키워드에 대한 정보 przykładowy spis treści pracy licencjackiej

다음은 Bing에서 przykładowy spis treści pracy licencjackiej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  용사 의 저축 | 용사의 저축! 하테노 지방의 키타노 만 미니 챌린지! ~ 젤다의 전설 브레스 오브 더 와일드 야생의 숨결 공략 The Legend Of Zelda Breath Of The Wild 상위 21개 베스트 답변
See also  시각 디자인 과 대학 | 2022 최신개정판 국내 미술대학 순위 I 미대 순위 1위~30위 I 미대 정시 합격 등급컷과 백분위를 알아보자. 24 개의 정답

See also  여자 전쟁 여자 의 이유 다시 보기 | [결말포함] 하필이면 핸드폰을 도난당한 부부에게 벌어지는 끔찍한 일 ㅠㅠ 상위 66개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5.

 • formatowanie pracy dyplomowej
 • formatowanie pracy licencjackiej
 • formatowanie pracy magisterskiej
 • automatyczny spis treści w pracy dyplomowej
 • spis treści
 • spis treści word 2016
 • automatyczny spis treści word 2016
 • przygotowanie spisu treśći

Formatowanie #pracy #dyplomowej. #Jak #zrobić #automatyczny #spis # #treści? #Word #2016. #Magister #na #5.


YouTube에서 przykładowy spis treści pracy licencjackiej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Formatowanie pracy dyplomowej. Jak zrobić automatyczny spis treści? Word 2016. Magister na 5. | przykładowy spis treści pracy licencjackiej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment