Przykładowe Uzasadnienie Wniosku O Upadłość Konsumencką | Jak Samodzielnie Przygotować Wniosek O Upadłość Konsumencką? 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką – Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Filip Kozik | Upadłość i restrukturyzacja 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,849회 및 좋아요 59개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką? – przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Doradca restrukturyzacyjny (syndyk) Filip Kozik wskazuje jak, krok po kroku, przygotować samodzielnie wniosek o upadłość konsumencką.

Kontakt z kancelarią:
58 380 26 56
[email protected]
www:
https://www.restrukturyzacja-kancelaria.pl
https://www.upadlosc-kancelaria.pl
https://www.kancelaria-kllaw.pl

przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości …

Jak napisać uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mamy dla Ciebie przykładowy wzór takiego dokumentu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: radca-orlowska.pl

Date Published: 3/27/2021

View: 772

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Przyjmijmy, że chcesz złożyć do sądu upadłościowego w Gdańsku, a może do sądu upadłościowego w Elblągu wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości …

+ 더 읽기

Source: www.mecenasodupadlosci.pl

Date Published: 3/25/2021

View: 2457

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede …

+ 여기에 보기

Source: kpr-restrukturyzacja.pl

Date Published: 1/15/2021

View: 2328

Jak uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak wynika z mojego doświadczenia bardzo ważnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest jego uzasadnienie. Treść uzasadnienia może w danej sprawie.

+ 여기에 자세히 보기

Source: wolczkiewicz.pl

Date Published: 10/5/2022

View: 860

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kinga Gawor

Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o upadłość konsumencką, od nie może wiele zależeć. Zatem, nie bagatelizuj uzasadnienia. Wniosek o ogłoszenie …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: gaworkancelaria.pl

Date Published: 3/17/2022

View: 8466

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

W szczególności chodzi o uzasadnienie wniosku, gdyż sposób jego sporządzenia może mieć daleko ące konsekwencje dla dłużnika.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: lipinskikancelaria.pl

Date Published: 3/25/2022

View: 2439

Upadłość konsumencka – jak wypełnić wniosek?

Uzasadnienie wniosku powinno wskazywać stan prawny i faktyczny w sprawie, tj. wszelkie okoliczności, które doprowadziły dłużnika do konieczności …

+ 여기에 표시

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 4/9/2022

View: 596

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką – Kraków

Nie ma wniosku bez uzasadnienia. Uzasadnienie wniosku o upadłość to jedna z najważniejszych – oprócz przedstawienia kompletnego spisu …

+ 여기에 표시

Source: www.agma-kancelaria.com.pl

Date Published: 12/19/2021

View: 3529

Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką

Konsument, który stał się niewypłacalnym dłużnikiem, tj. zaprzestał wywiązywania się ze swoich wymagalnych zobowiązań (na przykład przestał spłacać kredyt, …

+ 여기에 보기

Source: zpf.pl

Date Published: 8/1/2021

View: 978

주제와 관련된 이미지 przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?
Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

주제에 대한 기사 평가 przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

 • Author: Filip Kozik | Upadłość i restrukturyzacja
 • Views: 조회수 2,849회
 • Likes: 좋아요 59개
 • Date Published: 2020. 6. 2.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Koozvra2nvY

Jak napisać uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką?

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika. Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku.

Jak uzasadnić wniosek?

W uzasadnieniu wniosku należy odnieść się do posiadanych zasobów/umiejętności i uzasadnić, dlaczego są one niewystarczające, a ich powiększenie jest konieczne.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierad aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników, oznaczenie miejsc, w których znajduje się wskazany majątek oraz wykazem zabezpieczeo ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem miejsca jego położenia oraz ustanowionych zabezpieczeń. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika.

Jak samemu złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Czy wniosek o upadłość konsumencką musi być na formularzu?

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Jak widać, wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest nazbyt skomplikowane. Całą sprawę ułatwia również fakt, że wniosek składa się na specjalnym formularzu.

Co napisac w uzasadnieniu?

W uzasadnieniu należy przykuć wagę do merytorycznie i wnikliwie opisanego powodu, z jakiego nie jest się w stanie spłacić zobowiązania w pierwotnie ustalonej formie. Konsument musi uargumentować swoją prośbę, dlatego fragment ten jest tak ważny.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie?

Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia w jaki sposób wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie przyczynią się, bądź przyczyniły się (w przypadku kosztów, które zostały już poniesione od dnia 1 lutego 2020 r.)

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o dozór elektroniczny?

jak skazany żył przed jego popełnieniem i po – tutaj będzie miało duże znaczenie czy pomimo popełnienia przestępstwa postanowiłeś się zmienić i jakie działania w tym kierunku podjąłeś stopień demoralizacji skazanego a także jego stosunek do popełnionego przestępstwa. względy bezpieczeństwa.

Ile kosztuje adwokat w sprawie upadłość konsumencką?

Cena co do zasady jest ustalana w sposób indywidualny. Na jej wysokość często ma wpływ stopień skomplikowania sprawy. Ponadto cena jest różna w zależności od kancelarii. Jednakże co do zasady waha się ona w granicach od 4000 zł -5000 zł netto do kilkunasty tysięcy (przy skomplikowanych sprawach).

Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje egzekucję komorniczą?

Jak najbardziej. Pamiętaj jednak, że wnioskowanie o upadłość nie wstrzymuje automatycznie postępowania komorniczego. Dopóki sąd nie ogłosi upadłości komornik nadal, może zajmować Twój majątek i spłacać wierzycieli. Na szczęście możesz złożyć do sądu wniosek o zawieszenie egzekucji na czas postępowania upadłościowego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Koszty upadłości to bardzo często zadawane pytanie przez osoby zainteresowane procedurą bankructwa osobistego. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi obecnie 30 zł.

Jakie są minusy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka.

Jakie długi wchodzą w upadłość konsumencką?

W związku z tym umorzeniu na skutek upadłości konsumenckiej podlegają m.in.:
 • zobowiązania bankowe i pozabankowe.
 • zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.
 • zaległości podatkowe.
 • nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne) oraz mieszkaniowe.
 • zobowiązania względem prywatnych osób.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Samo ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że długi zostają umorzone. W pierwszej kolejności istniejące zobowiązania zostaną zaspokojone z ustalonego majątku dłużnika. Gdy ten ulegnie już likwidacji, sąd mając na uwadze ustaloną listę wierzytelności, wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Kto może napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Dłużnika może reprezentować (zarówno przy składaniu wniosku, jak i dalej w toku postępowania) jego przedstawiciel ustawowy. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć także przez pełnomocnika, którym może być adwokat, bądź radca prawny.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Formularz: Wniosek o ogłoszenie upadłości od 1 grudnia 2021 r. należy zatem co do zasady składać za pomocą formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Sam system teleinformatyczny działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zdolność upadłościowa

Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. W związku z powyższym dłużnik nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej Pr. up., a co za tym idzie – posiada on zdolność upadłościową w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Stan niewypłacalności

Dłużnik jest niewypłacalny, ponieważ nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnik nie wykonuje zobowiązań z powodu braku zdolności do ich regulowania. Stan ten ma charakter trwały. Możliwości finansowe dłużnika oraz jego sytuacja majątkowa jednoznacznie wskazują na to, że nie ma realnych szans na pojawienie się w przyszłości możliwości spłaty istniejącego zadłużenia. Opóźnienie w zakresie realizacji zobowiązań dłużnika przekracza 3 miesiące i ma charakter trwały, zaś trudna sytuacja finansowa dłużnika utrzymuje się od dłuższego czasu, a zatem nie ma charakteru przejściowego.

Przyczyny niewypłacalności

Dłużnik stał się niewypłacalny z powodu utraty pracy. Został zwolniony z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Następnie dłużnik uległ wypadkowi i musiał podjąć rehabilitację. Ponadto dłużnik pożyczył swoim rodzicom pieniądze na leczenie. Rodzice dłużnika nie są w stanie oddać ww. pożyczki. Dodatkowo dłużnik choruje, na okoliczność czego przedkłada dokumentację medyczną. Niedawno dłużnikowi urodziło się dziecko, w związku z czym koszty utrzymania jego rodziny wzrosły.

Brak winy dłużnika

Dłużnik zaciągnął pożyczkę po utracie pracy, w celu pokrycia kosztów utrzymania. Dłużnik zamierzał spłacić swoje zobowiązania po znalezieniu nowej pracy jednak z uwagi na wypadek i chorobę się to niemożliwe. Na powstanie stanu niewypłacalności dłużnika wpłynął także brak zwrotu pożyczki, którą zaciągnęli u nie jego rodzice oraz konieczność ponoszenia kosztów leczenia.

Okoliczności przemawiajace za ogłoszeniem upadłości

Aktualnie nie istnieje możliwość, aby dłużnik zaspokoił zaciągnięte zobowiązania. Z uwagi na ten fakt, za ogłoszeniem upadłości dłużnika przemawia nie tylko jego interes, ale także interes wierzycieli, którzy poprzez próby przymusowej egzekucji zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań wobec jej niewypłacalności narażali by się wyłącznie na bezcelowe koszty procesu i egzekucji. Uwzględnienie niniejszego wniosku jest również zbieżne z interesem wymiaru sprawiedliwości, który zostanie odciążony od ewentualnie wytoczonych przez wierzycieli kolejnych spraw, które i tak nie prowadziłyby do zaspokojenia wierzycieli wobec niewypłacalności dłużnika. Jednocześnie należy podnieść, że stan niewypłacalności dłużnika powstał wskutek okoliczności niezawinionych przez dłużnika. Dłużnik nie mógł przewidzieć, że z powodu okoliczności losowych nie bedzie mógł spłacić zaciagnietych zobowiązań. Dłużnik nie doprowadził do stanu upadłości w wyniku niedbalstwa, o czym świadczy między innymi to, że gromadził dokumentację związaną z zadłużeniem. Z uwagi na stan zdrowia dłużnika za ogłoszeniem jej upadłości przemawiają także względy humanitarne.

KOMENTARZ:

Niniejsze uzasadnienie ma charakter przykładowy. Opis okoliczności faktycznym ma charakter przypadkowy. W uzasadnieniu konkretnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgodnie z prawdą opisać okoliczności, które spowodowały, iż dłużnik stał się niewypłacalny.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Przyjmijmy, że chcesz złożyć do sądu upadłościowego w Gdańsku, a może do sądu upadłościowego w Elblągu wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości.

Złożenie wniosku lub chęć złożenia wniosku poprzedziłeś analizą przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Na co liczysz?

Zapewne liczysz na całkowite oddłużenie i umorzenie Twoich zobowiązań.

Rozumiem to.

Dobrze. Jaka jest następna Twoja myśl?

Zapewne zaczynasz zastanawiać się jak uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak uzasadnić wniosek o upadłość firmy, bądź jak uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości podmiotu który reprezentujesz.

Pamiętaj! Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać w odpowiedni sposób uzasadniony.

Zapewne szukasz odpowiedzi jak wygląda przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką lub przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość firmy.

W tym wpisie chcę podkreślić bardzo ważną kwestie.

Otóż już na etapie:

gromadzenia dokumentów,

gromadzenia danych,

co najistotniejsze – sporządzania uzasadnienia (!) wniosku,

musisz się zastanowić jaki cel chcesz osiągnąć po zakończeniu postępowania upadłościowego.

W momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości musisz myśleć co będzie na końcu tej drogi.

Co jest Twoim celem?

Jakie możliwości daje Ci ogłoszenie upadłości i jego zakończenie?

Jakie rozstrzygnięcie może wydać Sąd?

Jakie są możliwe scenariusze po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Możliwe są następujące warianty:

Umorzenie postępowania Plan spłaty wierzycieli Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty Odmowa ustalenia planu spłaty oraz umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań.

Oczywiście możesz szukać odpowiedzi na pytanie jak wygląda tytułowe przykładowe uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ale ono będzie TYLKO przykładowe.

Twoja sytuacja jest unikatowa. Może być podobna do innych, ale nadal pozostanie wyjątkowa.

Decyzja sądu będzie zależała od stanu faktycznego, między innymi, opisanego w uzasadnieniu wniosku jaki złożysz do sądu upadłościowego.

Od dnia 1 grudnia 2021 r., co do zasady, wniosek musi zostać złożony za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Jak to w prawie bywa, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, to ogólna reguła, ale są od niej wyjątki.

O tym opowiem Ci w osobnym wpisie.

Od czego zależy jaki z powyższych wariantów wybierze sąd dowiesz się w kolejnych wpisach.

Zachęcam Cię do subskrypcji mojego bloga.

Z kolejnego wpisu dowiesz się jakie dane i dokumenty są niezbędne do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.

Spis treści

Statystyki dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Rzeczywiście w ramach tego postępowania można w stosunku prosty sposób przeprowadzić oddłużenie. Jednak sukces upadłości konsumenckiej w dużej mierze zależy od prawidłowego przygotowania wniosku – oczywiście w sposób określony w Prawie upadłościowym. O czym więc należy pamiętać, sporządzając taki wniosek?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje

Zastanawiając się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, najpierw warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego rodzaju postępowania. Upadłość konsumencka – zgodnie z Prawem upadłościowym – została dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogłyby – jako przedsiębiorcy posiadający zdolność upadłościową – skorzystać z ogólnych rozwiązań tej ustawy, a więc przeprowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

Tymczasem ustawodawca doszedł do przekonania, że szereg rozwiązań związanych z upadłością przedsiębiorców może bardzo dobrze posłużyć do oddłużenia także osób fizycznych, którzy nie mają swojego biznesu. I rzeczywiście upadłość konsumencka coraz lepiej spełnia swoją funkcję. Świadczy o tym, chociażby bardzo duże zainteresowania tą procedurą, przede wszystkim wśród osób, które zmagają się z naprawdę poważnym zadłużeniem, oznaczającym niewypłacalność.

Zobacz też: Upadłość likwidacyjna – co to jest i jak przebiega? Wyjaśniamy

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w niektórych przypadkach z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale teraz już nie są przedsiębiorcami. W takich jednak wypadkach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Upadłość konsumencka może zostać wdrożona w ciągu roku po śmierci dłużnika, wyrejestrowaniu działalności czy zaprzestaniu jej prowadzenia.

Ponadto z upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona także przez rolnika. Tylko pod warunkiem, że obok gospodarstwa rolnego nie prowadzi on innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wówczas prowadzący działalność rolniczą ma ogólną zdolność upadłościową, a więc ma prawo ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy

To jak napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką zależy przede wszystkim od faktu, że upadłość ta jest procedurą sądową. Właśnie dlatego wniosek o upadłość konsumencką musi mieć charakter pisma procesowego. Należy więc zachować w nim formalny styl, skierować go do właściwego sądu oraz jasno zażądać ogłoszenia upadłości. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony. Konieczne jest także dołączenie do niego określonych przez prawo załączników.

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań. Chodzi tu zwłaszcza o:

Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;

Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Koniecznie zobacz: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Dłużnik, który ma zamiar przeprowadzić wobec siebie upadłość konsumencką, musi poinformować sąd także o istotniejszych czynnościach prawnych, które w ciągu ostatniego roku dokonał w swoim majątku. Mowa tu o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także o ruchomościach, wierzytelnościach lub innych prawach, których wartość przekracza 10 000 złotych.

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet kiedy analizujemy jedynie przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, to zawsze kwestie odnoszące się do niewypłacalności zajmują w nim poczesne miejsce. Mają wręcz zasadnicze znaczenie.

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika. Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ponadto trzeba wykazać, że niewypłacalność nie powstała wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, a także nie została ono celowo spowodowana przez dłużnika. W przeciwnym razie wniosek również – w zdecydowanej większości przypadków – zostanie oddalony.

Przeczytaj także: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Omówienie

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle. Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania. Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Omawiany tu wniosek może zostać złożony bezpośrednio w sekretariacie właściwego sądu lub przesłany do niego listem poleconym. Zawsze warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu będzie można – w razie wątpliwości – wykazać, że wniosek faktycznie został złożony. Oczywiście dłużnik ma także prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego. Przygotuje on wniosek, złoży go w sądzie i będzie reprezentował dłużnika przez całe postępowanie.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie w wysokości 30 złotych. Bez jej uiszczenia sąd nie rozpozna wniosku, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku formalnego. Jeżeli dłużnik nie ma środków na pokrycie tej opłaty, ma prawo starać się o zwolnienie przez sąd z obowiązku jej poniesienia. Jednak w takich wypadkach trzeba udowodnić faktyczny brak możliwości pokrycia opłaty sądowej.

Zakończenie

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim poprawnie i naprawdę solidnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać zwłaszcza o wymogach formalnych, jakie ustawodawca stawia przed tym wnioskiem oraz o jego wyczerpującym uzasadnieniu, wykazującym przede wszystkim to, że dłużnik stał się niewypłacalny. Zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który sporządzi wniosek o upadłość. Może on także reprezentować dłużnika w czasie trwania całej procedury.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Pobierz bezpłatnie:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR

Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosowanego wniosku na urzędowym formularzu (do pobrania TUTAJ).

Wniosek o upadłość konsumencką 2020, dla swej skuteczności, musi oczywiście zawierać niezbędne dane i spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać m.in. następujące elementy:

1) OZNACZENIE SĄDU – rubryka 1

We wniosku o upadłość konsumencką 2020 należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany poprzez wskazanie nazwy i rodzaju sądu, nazwy oraz numeru jego wydziału, a także miejscowości, w której znajduje się jego siedziba.

Link do listy funkcjonujących w kraju sadów upadłościowych TUTAJ.

2) DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA – rubryka 2

Należy wskazać imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL i NIP, jeżeli takowy dłużnik posiadała na przestrzeni ostatnich 10 lat.

3) ŻĄDANIE WNIOSKU – rubryka 3

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno zawierać osnowę wniosku, czyli merytoryczną treść wskazującą na zamiar osoby go składającej.

Przy wypełnianiu formularza sprowadza się to do zakreślenia pola przy „TAK”

4) AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU – rubryka 4

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem miejsca jego położenia oraz ustanowionych zabezpieczeń.

5) SPIS WIERZYCIELI – rubryk 5

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty.

6) SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH – rubryka 6

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć listę wszystkich wierzytelności spornych, z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

7) INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH – rubryka 7

Dłużnik obowiązany jest wskazać wszelkie źródła przychodu osiągniętego w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy licząc od daty złożenia wniosku.

8) INFORMACJE O KOSZTACH UTRZYMANIA – rubryka 8

Należy podać informację o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

9) INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH PRANYCH – rubryka 9 I 10

Wniosek powinien zawierać informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.

Ponadto należy podać informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

10) UZASADNIENIE WNIOSKU – rubryka 11

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien oczywiście zawierać uzasadnienie. Jego treść powinna wskazywać zaistnienie wszystkich przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie. Zatem w uzasadnieniu wniosku należy wskazać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna oraz przedstawić okoliczności, których zaistnienie przyczyniło się do powstania stanu niewypłacalności.

11) DOWODY – rubryka 12

Należy wymienić dowody, które wskazują na zaistnienie okoliczności przywołanych w treści wniosku, a zwłaszcza w uzasadnieniu, a przynajmniej je uprawdopodobniające

12) ZAŁĄCZNIKI – rubryka 13

Wymienienie załączników polega na wskazaniu każdego z nich z osobna poprzez ich nazwanie w sposób pozwalający na szybka identyfikację.

13) OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH – rubryka 14

Oświadczenie to należy podpisać osobno, niezależnie od podpisu złożonego pod samym wnioskiem w rubryce 15.

14) PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ WNIOSEK – rubryka 15

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi oczywiście zawierać podpis dłużnika albo jego przedstawiciela ustawowego.

15) ODPIS WNIOSKU

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć jego odpis, który trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy nie określają sposobu jego sporządzania, a co za tym idzie istnieje tu dowolność.

16) OPŁATA SĄDOWA

Od wniosku o upadłość konsumencką należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.

Spis treści

Statystyki dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Rzeczywiście w ramach tego postępowania można w stosunku prosty sposób przeprowadzić oddłużenie. Jednak sukces upadłości konsumenckiej w dużej mierze zależy od prawidłowego przygotowania wniosku – oczywiście w sposób określony w Prawie upadłościowym. O czym więc należy pamiętać, sporządzając taki wniosek?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje

Zastanawiając się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, najpierw warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego rodzaju postępowania. Upadłość konsumencka – zgodnie z Prawem upadłościowym – została dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogłyby – jako przedsiębiorcy posiadający zdolność upadłościową – skorzystać z ogólnych rozwiązań tej ustawy, a więc przeprowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

Tymczasem ustawodawca doszedł do przekonania, że szereg rozwiązań związanych z upadłością przedsiębiorców może bardzo dobrze posłużyć do oddłużenia także osób fizycznych, którzy nie mają swojego biznesu. I rzeczywiście upadłość konsumencka coraz lepiej spełnia swoją funkcję. Świadczy o tym, chociażby bardzo duże zainteresowania tą procedurą, przede wszystkim wśród osób, które zmagają się z naprawdę poważnym zadłużeniem, oznaczającym niewypłacalność.

Zobacz też: Upadłość likwidacyjna – co to jest i jak przebiega? Wyjaśniamy

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w niektórych przypadkach z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale teraz już nie są przedsiębiorcami. W takich jednak wypadkach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Upadłość konsumencka może zostać wdrożona w ciągu roku po śmierci dłużnika, wyrejestrowaniu działalności czy zaprzestaniu jej prowadzenia.

Ponadto z upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona także przez rolnika. Tylko pod warunkiem, że obok gospodarstwa rolnego nie prowadzi on innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wówczas prowadzący działalność rolniczą ma ogólną zdolność upadłościową, a więc ma prawo ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy

To jak napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką zależy przede wszystkim od faktu, że upadłość ta jest procedurą sądową. Właśnie dlatego wniosek o upadłość konsumencką musi mieć charakter pisma procesowego. Należy więc zachować w nim formalny styl, skierować go do właściwego sądu oraz jasno zażądać ogłoszenia upadłości. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony. Konieczne jest także dołączenie do niego określonych przez prawo załączników.

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań. Chodzi tu zwłaszcza o:

Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;

Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Koniecznie zobacz: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Dłużnik, który ma zamiar przeprowadzić wobec siebie upadłość konsumencką, musi poinformować sąd także o istotniejszych czynnościach prawnych, które w ciągu ostatniego roku dokonał w swoim majątku. Mowa tu o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także o ruchomościach, wierzytelnościach lub innych prawach, których wartość przekracza 10 000 złotych.

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet kiedy analizujemy jedynie przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, to zawsze kwestie odnoszące się do niewypłacalności zajmują w nim poczesne miejsce. Mają wręcz zasadnicze znaczenie.

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika. Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ponadto trzeba wykazać, że niewypłacalność nie powstała wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, a także nie została ono celowo spowodowana przez dłużnika. W przeciwnym razie wniosek również – w zdecydowanej większości przypadków – zostanie oddalony.

Przeczytaj także: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Omówienie

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle. Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania. Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Omawiany tu wniosek może zostać złożony bezpośrednio w sekretariacie właściwego sądu lub przesłany do niego listem poleconym. Zawsze warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu będzie można – w razie wątpliwości – wykazać, że wniosek faktycznie został złożony. Oczywiście dłużnik ma także prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego. Przygotuje on wniosek, złoży go w sądzie i będzie reprezentował dłużnika przez całe postępowanie.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie w wysokości 30 złotych. Bez jej uiszczenia sąd nie rozpozna wniosku, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku formalnego. Jeżeli dłużnik nie ma środków na pokrycie tej opłaty, ma prawo starać się o zwolnienie przez sąd z obowiązku jej poniesienia. Jednak w takich wypadkach trzeba udowodnić faktyczny brak możliwości pokrycia opłaty sądowej.

Zakończenie

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim poprawnie i naprawdę solidnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać zwłaszcza o wymogach formalnych, jakie ustawodawca stawia przed tym wnioskiem oraz o jego wyczerpującym uzasadnieniu, wykazującym przede wszystkim to, że dłużnik stał się niewypłacalny. Zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który sporządzi wniosek o upadłość. Może on także reprezentować dłużnika w czasie trwania całej procedury.

Jak uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak wynika z mojego doświadczenia bardzo ważnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest jego uzasadnienie. Treść uzasadnienia może w danej sprawie przesądzić o możliwości zainicjowania procesu oddłużenia. Brak szczegółowe uzasadnienia w najlepszym wypadku skończy się wezwaniem do usunięcia braków formalnych, w najgorszym może natomiast przyczynić się do

oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie są niezbędne elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w którym należy wskazać okoliczności, w jakich dłużnik zaciągnął zobowiązanie u wierzycieli oraz przyczyny braku ich spłaty, sytuację rodzinną i mieszkaniową dłużnika, wysokość jego miesięcznego dochodu oraz wydatki na utrzymanie. Przed ogłoszeniem upadłości trzeba zastanowić się, co przyczyniło się do braku spłat – tak, aby w przypadku

drugiej szansy po oddłużeniu, upadły mógł żyć spokojnie i bez długów. W niektórych przypadkach, gdy okoliczności wskazane w uzasadnieniu i dokumenty dołączone do wniosku nie budzą wątpliwości sądu, sąd orzekający w sprawie o ogłoszeniu upadłości rozstrzyga go na posiedzeniu niejawnym. Dla dłużnika to możliwość uniknięcia niewątpliwego stresu związanego z koniecznością stawiennictwa w sądzie.

Czy można pominąć część okoliczności – np. to że dłużnik prowadził wcześniej działalność gospodarczą i zostały mu długi z nią związane?

Sąd w pierwszej kolejności sprawdzi, czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą. Podczas rozprawy poprzedzającej ogłoszenie upadłości może zadać różne pytania dotyczące źródeł powstania zobowiązań. Dłużnik składa też stosowne oświadczenie w treści wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Próba pominięcia tych istotnych okoliczności w treści uzasadnienia – skończy się

zapewne oddaleniem wniosku i utraceniem szansy na życie bez długów. Z każdej niemal sytuacji jest wyjście. Czasami do upadłości trzeba się przygotować, czasami należy przemyśleć, czy względem dłużnika zachodzą względy humanitarne lub słuszności, które w treści uzasadnienia należy szczególnie podkreślić.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika przy przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zdecydowanie polecam skorzystanie z pomocy profesjonalisty – najlepiej doradcy

restrukturyzacyjnego (to prawnik wyspecjalizowany w tych zagadnieniach). Taka osoba jest w stanie nie tylko ocenić szansę na ogłoszenie upadłości, ale także przygotować dłużnika do tego procesu. Jednorazowy wyższy wydatek – może przyczynić się do końcowego umorzenia wielu zobowiązań sprzed lat, pozbycia się komorników i windykatorów, pozwolić dłużnikowi dokładnie przemyśleć swoją sytuację, niekiedy błędy z przeszłości, które należy wyeliminować po oddłużeniu.

Jeżeli masz pytania – napisz do mnie: [email protected]

Możesz też wypełnić darmową ankietę, która umożliwi mi wstępną ocenę Twoich szans bez ponoszenia żadnych kosztów: link do ankiety

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać przewidziane prawem wymogi. Jeżeli nie jesteś pewien, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, ten wpis jest dla Ciebie.

Tytułem wstępu wyjaśniam, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę tutaj.

Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oznaczenie sądu i dłużnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać następujące dane:

-Nazwa i adres sądu, do którego składasz wniosek,

-Twoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: żądanie wniosku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać żądanie wniosku poprzez zaznaczenie kwadratu „TAK” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: wykaz majątku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz także wskazać Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem. Wpisujesz tutaj cały Twój majątek, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze. W przypadku nieruchomości musisz wykazać swój tytuł prawny do nieruchomości poprzez przedłożenie właściwego dokumentu, czyli odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub aktu notarialnego.

Musisz wskazać miejsca, w których aktualnie znajdują się składniki Twojego majątku (dokładne adresy).

W tej części wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazujesz także zabezpieczenia ustanowione na składnikach Twojego majątku wraz z datami ich ustanowień: np. hipoteka na mieszkaniu.

Co istotne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzycieli

W tej części wniosku wpisujesz podmioty, którym zalegasz z płatnościami. Podajesz nazwę wierzyciela, jego dane adresowe oraz walutę długu, jego wysokość i termin zapłaty. Wpisujesz tutaj wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe.

Co ważne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli masz tylko jednego wierzyciela.

O tym, dlaczego nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką piszę tutaj.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzytelności spornych

Jeżeli występują wierzytelności sporne, wpisujesz je we wniosku wraz ze wskazaniem, w jakim stopniu ich nie uznajesz. Wierzytelności sporne, to takie, co do których dłużnik zaprzecza ich istnieniu lub wysokości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: uzasadnienie

Wniosek o upadłość konsumencką musisz dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś, w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań. Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o upadłość konsumencką, od nie może wiele zależeć. Zatem, nie bagatelizuj uzasadnienia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: dowody

W tej części wniosku wpisujesz dowody, które potwierdzają istnienie wskazanych przez Ciebie we wniosku zdarzeń, będą to m.in.:

umowy kredytów/ pożyczek,

wypowiedzenia umów kredytów/pożyczek,

w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – świadectwo pracy/ wypowiedzenie umowy o pracę,

dokumenty poświadczające otrzymywane dochody, np. umowa o pracę, decyzja z ZUS o wysokości renty,

w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: załączniki

Tutaj powinieneś wymienić wszystkie dokumenty, jakie załączasz do wniosku (np. umowy kredytów, wypowiedzenia umów kredytów, wypowiedzenie umowy o prace, dokumentacja medyczna).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oświadczenie dłużnika oraz podpis

W tej części wniosku składasz oświadczenie, że nie zachodzą wobec Ciebie przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Na koniec, nie zapomnij podpisać wniosku;)

Zobacz też: upadłość konsumencka wniosek

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką – uwagi ogólne

Udzielając odpowiedzi na pytanie jak napisać wniosek o upadłość konsumencką wskazać należy jedno – jak najstaranniej. Dłużnik musi pamiętać, o tym, że inicjatywa dowodowa leży po jego stronie.

W związku z powyższym sąd nie powinien niczego się domyślać. Wszelkie wskazane we wniosku okoliczności powinny być udowodnione bądź uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, bądź zeznaniami. Staranne sporządzenie wniosku powinno zaowocować krótszym planem spłaty wierzycieli. Powinno zarazem spowodować mniejszą miesięczną kwotę płaconą przez dłużnika w ramach tegoż planu.

Zatem jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką? Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Bez odpowiedniej wiedzy umożliwiającej odpowiedź na drugie pytanie z pewnością utrudnione będzie skuteczne ogłoszenie upadłości. Skuteczne, czyli takie, które pozwoli dłużnikowi w możliwie szybkim terminie uzyskać oddłużenie.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wniosek o upadłość konsumencką. Został on podzielony na części, tak aby każdą z nich dokładnie Państwu objaśnić.

Zalecamy jednak, aby wniosek został sporządzony bądź przynajmniej zweryfikowany przez praktyka prawa upadłościowego. W szczególności chodzi o uzasadnienie wniosku, gdyż sposób jego sporządzenia może mieć daleko idące konsekwencje dla dłużnika. Istotne są wszelkie czynności prawne dłużnika, w których rozporządził on swoim majątkiem. We wniosku należy wykazać, że w takiej sytuacji nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli. Uwagi wymaga również sekcja z kosztami ponoszonymi na utrzymanie upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Trudno wyjaśnić wszelkie zawiłości, na które dłużnik musi uważać konstruując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu sporządzić samodzielnie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale w celu zweryfikowania go pod kątem poprawności merytorycznej zalecamy o kontakt z naszą kancelarią.

jak wypełnić wniosek?

Upadłość konsumencka jest bardzo popularną instytucją wśród dłużników niebędących przedsiębiorcami oraz tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że upadłość w pierwszej kolejności ma na celu zaspokojenie wierzycieli. Jest to niejako grupowe postępowanie egzekucyjne. Dłużnik planujący ogłoszenie upadłości musi mieć świadomość, że „pod młotek” pójdzie cały jego majątek, łącznie z domem, mieszkaniem czy samochodem. Jeżeli upadłość konsumencka polegałaby wyłącznie na umorzeniu zadłużenia upadłego, proces ten godziłby w znacznym stopniu w interesy wierzycieli i zaburzałby zaufanie do prawa, którego trzonem jest prawo własności.

Jeżeli jednak po zapoznaniu się z pozytywami i negatywami omawianego postępowania dłużnik zdecyduje się na ogłoszenie upadłości, pierwszym krokiem w stronę oddłużenia będzie złożenie we właściwym sądzie gospodarczym wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka została maksymalnie uproszczona względem tej prowadzonej wobec przedsiębiorców. Wniosek sporządza się na specjalnym formularzu udostępnionym na stronach internetowych sądów lub w ich siedzibach. Poniżej przedstawiamy, jak prawidłowo go sporządzić oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Upadłość konsumencka – jak wypełnić wniosek?

Mimo że formularz znajduje się na stronach www sądów, to udostępniany jest zazwyczaj w formacie PDF, a co za tym idzie, bez użycia specjalnych aplikacji nie nadaje się do edytowania komputerowego. Dla większości społeczeństwa będzie to oznaczało konieczność wydrukowania i uzupełnienia ręcznego.

Zgodnie z instrukcjami zawartymi w samym formularzu należy wypełnić go czytelnie, bez skreśleń i poprawek. Każdą rubrykę trzeba zapisać albo zakreślić. Jeżeli po uzupełnieniu danej rubryki w dalszym ciągu pozostaje wolne miejsce, powinno się skreślić pustą przestrzeń w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisanie tekstu. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Dodane karty trzeba podpisać i dołączyć do formularza w formie załączników.

Nieprawidłowe wypełnienie wniosku lub jego nieopłacenie (od wniosku pobierana jest opłata w kwocie 30 zł) skutkuje wezwaniem dłużnika do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Brak uzupełnienia wniosku skutkuje natomiast zwrotem pisma i nienadania biegu sprawie.

Rubryka nr 1 – sąd, do którego składany jest wniosek

W rubryce nr 1 formularza należy określić sąd, do którego dłużnik kieruje wniosek poprzez wskazanie jego nazwy oraz adresu siedziby. Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają sądy upadłościowe, które stanowią wydziały rejonowych sądów gospodarczych.

Właściwość sądu ustala się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. O właściwości sądu decyduje miejsce faktycznego zamieszkania, nie miejsce zameldowania. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest ten sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się majątek dłużnika. Dłużnik zamieszkujący inny kraj Unii Europejskiej nie ma możliwości złożenia wniosku w Polsce. Właściwym jest wyłącznie sąd upadłościowy państwa zamieszkania.

Rubryka nr 2 – dane identyfikujące wnioskodawcę

Rubryka nr 2 odnosi się do danych identyfikujących wnioskodawcę. Dłużnik ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych, takich jak:

imię lub imiona;

nazwisko;

PESEL, ewentualnie numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport lub numer karty pobytu w Polsce;

NIP – pod warunkiem, że dłużnik taki numer posiadał w ciągu ostatnich dziesięciu lat;

miejsce i adres zamieszkania oraz opcjonalnie adres do doręczeń.

W omawianej rubryce dłużnik może wskazać także adres poczty elektronicznej. Dzięki temu ułatwiona zostanie komunikacja z sądem i syndykiem, co może mieć przełożenie na przyspieszenie postępowania upadłościowego.

W przypadku, gdy dłużnik zdecyduje się działać przez pełnomocnika, formularz wymaga wskazania danych tego pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć również do wniosku w formie załącznika i wskazać w rubryce nr 13.

Rubryka nr 3 – żądanie wniosku

Ustawodawca wymaga, aby wniosek o ogłoszenie upadłości miał osnowę, czyli żądanie. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter niniejszego postępowania oraz obowiązek złożenia wniosku na formularzu wystarczy, aby dłużnik w rubryce nr 3 zakreślił znacznik przy słowie „TAK”.

Dodatkowo dłużnik może wskazać, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Zgoda oznacza, że sąd przed ogłoszeniem upadłości może skierować dłużnika do postępowania układowego i tym samym uchronić go przed likwidacją jego majątku.

Rubryka nr 4 – aktualny i zupełny wykaz majątku

W rubryce nr 4.1 dłużnik musi wpisać aktualny wykaz swojego majątku. Formularz wymaga wskazania:

opisu składnika majątku;

informacji, czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie – chodzi głównie o zabezpieczenia bankowe oraz sądowe, np. zabezpieczenie hipoteczne, ustanowienie zakazu zbywania czy zajęcie danej ruchomości;

daty ustanowienia takiego zabezpieczenia;

szacunkowej wyceny składnika majątku – szacunek nie musi opierać się na profesjonalnych metodach wyceny, wystarczy wskazać średnią cenę rynkową;

miejsca, w którym znajduje się dany składnik;

posiadanych przez dłużnika środków pieniężnych w gotówce;

waluty posiadanych środków pieniężnych;

miejsca, w którym znajdują się owe środki.

Aktualność wykazu oznacza, że musi on być w pełni obowiązujący na dzień składania wniosku.

Z kolei rubryka nr 4.2 wymaga od dłużnika podania wszelkich wierzytelności posiadanych względem banków oraz SKOK-ów. Język, którym operuje ustawodawca, w tym miejscu może być nieco mylący. W praktyce oznacza to środki pieniężne zgromadzone i przetrzymywane w bankach lub innych instytucjach finansowych, tj. na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, lokatach, rachunkach inwestycyjnych itd.

W rubryce nr 4.3 należy zaś wskazać imię i nazwisko albo nazwę dłużnika oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika wnioskodawcy, tj. osoby, która zaciągnęła u wnioskodawcy dług.

Rubryka nr 5 – spis wierzycieli

Rubryka nr 4 dotyczyła majątku posiadanego przez dłużnika, rubryka nr 5 wymaga z kolei wskazania zadłużenia. Spis wierzycieli musi dotyczyć wszystkich podmiotów, wobec których dłużnik spóźnia się z realizacją zobowiązań, niezależnie od tego, czy są już wymagalne, czy nie. Dłużnik ma obowiązek ujawnić również niespłacone wierzytelności, które uległy już przedawnieniu. Formularz wskazuje, że dłużnik powinien określić wierzycieli poprzez wskazanie ich imienia i nazwiska lub nazwy (trzeba pamiętać o wskazaniu rodzaju spółki, np. sp. z o.o., SA, jeśli wierzyciel pod taką działa), miejsca zamieszkania lub siedziby, wysokości zadłużenia, a także terminu zapłaty.

W wykazie wierzytelności należy wskazać aktualne kwoty zadłużenia oraz aktualnego wierzyciela. Jest to o tyle istotne, gdyż wiele instytucji finansowych dokonuje sprzedaży wierzytelności firmom windykacyjnym. W spisie trzeba wskazać podmioty, które na dzień sporządzania wniosku mają prawo do danych wierzytelności.

Rubryka nr 6 – spis wierzytelności spornych

W rubryce nr 6 trzeba wskazać wszystkie wierzytelności sporne dłużnika. Wierzytelności sporne to takie, które zostały zgłoszone wobec dłużnika, a których dłużnik nie uznaje albo kwestionuje ich istnienie w całości lub w części.

Wierzytelności kwestionowane przez dłużnika, lecz potwierdzone przez prawomocny wyrok sądu nie stanowią wierzytelności spornych.

Rubryka nr 7 – informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Rubryka nr 7 wymaga od dłużnika wskazania wszelkich źródeł przychodu osiągniętego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku wstecz. Należy w niej wpisać w szczególności wynagrodzenie o pracę, wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, kwot otrzymywanych z tytułu alimentów, świadczeń socjalnych (np. zasiłek rodzinny, zasiłek 500+, zasiłek dla bezrobotnych), a także przychody z tytułu najmu oraz dzierżawy.

Jeżeli wysokość danego źródła przychodu nie jest stała, wówczas trzeba wskazać jego średniomiesięczną wysokość oraz sumę z ostatnich sześciu miesięcy.

Rubryka nr 8 – informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku

W niniejszej rubryce należy wpisać rodzaje kosztów poniesionych przez dłużnika na utrzymanie siebie oraz osób pozostających na jego utrzymaniu w okresie ostatnich sześciu miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku. W kosztach utrzymania gospodarstwa domowego trzeba zawrzeć w szczególności kwoty dotyczące:

wyżywienia;

czynszu;

mediów;

abonamentu telekomunikacyjnego, telewizyjnego i internetowego;

środków czystości i higieny;

lekarstw i wizyt u lekarza;

paliwa do samochodu;

rozrywki (np. kino, muzeum) oraz rekreacji (np. siłownia, basen);

większych wydatków jednorazowych (np. zakup mebli, samochodu, ubrań itd.).

W punkcie dotyczącym uwag należy doprecyzować kogo lub czego dokładnie dotyczy dany koszt, m.in., czy dotyczy on samego dłużnika, całej rodziny, czy też poszczególnych jej członków.

Rubryka nr 9 – informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach

W rubryce nr 9 dłużnik powinien wskazać dane dotyczące czynności prawnych dokonanych przez niego na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. W uwagach natomiast można wskazać m.in. cenę kupna lub sprzedaży.

Nie należy tutaj wpisywać sprzedaży ruchomości, papierów wartościowych, biżuterii oraz darowizn dokonanych na rzecz osoby trzeciej. Te czynności trzeba oznaczyć w rubryce nr 10.

Rubryka nr 10 – informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł

W niniejszej części formularza należy wpisać te dane, które nie były wymagane w rubryce nr 9. Przy czym trzeba pamiętać, że chodzi jedynie o te czynności prawne, których przedmiot był równy lub wyższy niż 10 000 zł.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Automatycznie księguj najpopularniejsze zdarzenia gospodarcze!

Automatycznie księguj najpopularniejsze zdarzenia gospodarcze! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Rubryka nr 11 – uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie wniosku powinno wskazywać stan prawny i faktyczny w sprawie, tj. wszelkie okoliczności, które doprowadziły dłużnika do konieczności ogłoszenia upadłości. Powinien on opisać swoją sytuację osobistą i majątkową oraz możliwości zarobkowe, które wskazują na to, że w jego przypadku istnieje stan niewypłacalności. Ponadto dłużnik powinien wykazać kiedy, w jakim celu i w jakich okolicznościach były zaciągane poszczególne zobowiązania, a także co przyczyniło się do utraty zdolności do ich spłaty.

Jeżeli dłużnik posiada także zadłużenie powstałe jeszcze w czasie, kiedy prowadził działalność gospodarczą, należy podać zarówno ten fakt, jak i datę zakończenia działalności.

Rubryka nr 12 – dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku

W rubryce nr 12 trzeba wskazać wnioski dowodowe. Dowody mają na celu co najmniej uprawdopodobnić przywołane w treści wniosku okoliczności sprawy. Każdy dowód należy wymienić osobno w lewej kolumnie. W kolumnie prawej natomiast trzeba wskazać fakt, który dany dowód ma stwierdzać.

Rubryka nr 13 – załączniki

W tej części wniosku ustawodawca wymaga od dłużnika wymienienia wszystkich załączników, które zostaną dołączone do wniosku. Należy wskazać je w takiej kolejności, w jakiej zostaną dołączone do pisma, pozwoli to sądowi na łatwiejsze i szybsze sprawdzenie ewentualnych błędów czy braków formalnych.

Uzupełnienie tej rubryki sprowadza się zasadniczo do wymienienia wszystkich dokumentów, które są składane wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Trzeba pamiętać, że oprócz dokumentów mających potwierdzać wskazane w formularzu twierdzenia, jako załącznik należy dołączyć potwierdzenie opłaty od wniosku oraz pełnomocnictwo (o ile dłużnik działa przez pełnomocnika).

Do wniosku trzeba dołączyć jego odpis wraz z załącznikami – takimi samymi jak do oryginału.

Rubryka nr 14 – oświadczenie o braku negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości oraz podpis wnioskodawcy

W tym miejscu wymaga się od dłużnika, aby złożył własnoręczny podpis potwierdzający prawdziwość danych wskazanych we wniosku. Oświadczenie to należy podpisać osobno, niezależnie od podpisu złożonego pod samym wnioskiem.

Trzeba pamiętać, że za podanie nieprawdziwych danych we wniosku dłużnikowi grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 522 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe za wskazanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Jak widać, wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest nazbyt skomplikowane. Całą sprawę ułatwia również fakt, że wniosek składa się na specjalnym formularzu. Wystarczy dokładnie zapoznać się z uwagami zawartymi we wzorze i wypełnić go zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Jeżeli jednak sytuacja dłużnika jest mocno skomplikowana, w sprawie występuje cały szereg wierzycieli, a jego majątek jest pokaźny, zaleca się zgłoszenie do profesjonalisty zajmującego się na co dzień tego typu sprawami, tj. do doradcy restrukturyzacyjnego.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

W tematyce upadłości konsumenckiej powiedziano już wiele, lecz dziś przedstawię Państwu jedną z ważniejszych części wniosku o upadłość, a mianowicie podstawy odpowiedniego formułowania uzasadnienia.

Nie ma wniosku bez uzasadnienia

Uzasadnienie wniosku o upadłość to jedna z najważniejszych – oprócz przedstawienia kompletnego spisu wierzycieli – części wniosku. To właśnie w uzasadnieniu opisuje się wszystkie okoliczności zwiększania zadłużenia przez Wnioskodawcę. Przede wszystkim poprzez chronologiczne przedstawienie historii życiowej Dłużnika i przyczyn jego nadmiernego zadłużania. Dodatkowo, uzasadnienie jest częścią wniosku, w której należy powołać wszelkie okoliczności świadczące na korzyść Dłużnika – historię ewentualnej choroby czy współuzależnienia, sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy. Słowem, wszystkie fakty wiążące się z powstaniem stanu niewypłacalności Dłużnika.

Historia zadłużenia to nie wszystko

Podczas sporządzania uzasadnienia do wniosku o upadłość konsumencką należy zwrócić szczególną uwagę na najważniejsze wymagania ustawowe – wedle przepisów upadłościowych Dłużnik starający się o upadłość musi być, po pierwsze, niewypłacalny (jest to sytuacja, w której Dłużnik nie jest już w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań), po drugie, nie można przypisać mu winy w postaci działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa (które to zagadnienia omawiamy w poprzednich wpisach). Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, to właśnie na tym etapie uzasadnienia trzeba w sposób rzeczowy i profesjonalny uczynić zadość przepisom upadłościowym poprzez szczegółowe uzasadnienie i udowodnienie wszystkich branych pod rozwagę przez sąd przesłanek.

Rola profesjonalnego pełnomocnika

Jak wynika z powyższego wywodu, w uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką łączy się odpowiednia wykładnia przepisów upadłościowych z przedstawieniem stanu faktycznego sytuacji Dłużnika. Jest to zabieg trudny i wymagający szerokiej wiedzy, nie tylko z zakresu prawa upadłościowego, ale przede wszystkim z rządzącej się w sądach upadłościowych praktyki. Dlatego właśnie gorąco polecamy występowanie z wnioskiem o upadłość konsumencką wyłącznie pod skrzydłem profesjonalnego i kompetentnego pełnomocnika, który przeprowadzi Państwa przez całość postępowania upadłościowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią już dziś!

키워드에 대한 정보 przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

다음은 Bing에서 przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

 • Upadłość konsumencka
 • wniosek upadłość konsumencka
 • filip kozik
 • kl law polska

Jak #samodzielnie #przygotować #wniosek #o #upadłość #konsumencką?


YouTube에서 przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką? | przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  W Ponizszej Tabeli Podkresl Liczby Spelniajace Podane Warunki | E8 Zadanie 13. (0–1)Kolejne Liczby Wstawiono Do Poniższej Tabeli W Pewien Uporządkowany Sposób. W P 상위 141개 답변

Leave a Comment