Program Nauczania Wychowanie Do Życia W Rodzinie Szkoła Ponadgimnazjalna | Wychowanie Do Życia W Rodzinie – Nieprzygotowani Odc. 5 8849 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 NIEPRZYGOTOWANI: Nowe Pokolenie 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,297,011회 및 좋아요 164,770개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5 – program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Współpraca komercyjna: [email protected]
Poprzedni odcinek: https://www.youtube.com/watch?v=SjmRnRsAuZQ
Kanał Pani Nauczycielki: https://www.youtube.com/user/LisiePieklo
INSTAGRAM: https://instagram.com/nieprzygotowani_serial
Ekipa Nieprzygotowani:
Scenariusz: Marek Baranowski
Montaż: Krzysztof \”Rudy\” Traczyk
Zdjęcia: Szymon Masłowski
Kierownik produkcji: Tosia Banaś
Dźwiękowiec: Karol Musiałowski
.

program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wędrując ku dorosłości – PROGRAM NAUCZANIA – Rubikon

Wędrując ku dorosłości. PROGRAM NAUCZANIA. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej …

+ 더 읽기

Source: www.ksiegarniarubikon.pl

Date Published: 3/23/2022

View: 7288

Wychowanie do życia w rodzinie – wdz.edu.pl – Portal dla …

Wspieramy młodzież w wędrówce ku dorosłości. Posiadamy książki dla nauczycieli prowadzących wychowanie do życia w rodzinie oraz materiały dla rodziców.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.wdz.edu.pl

Date Published: 9/20/2022

View: 9718

Plan dydaktyczny WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I–III szkół ponadgimnazjalnych jest realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego …

+ 더 읽기

Source: www.zsss.osw.pl

Date Published: 1/25/2022

View: 4873

Moje dorastanie – Wychowanie.pl

Autorka programu nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach … zawodowych oraz szkół ponadgimnazjalnych stosuje się dotychczasowe przepisy.

+ 여기를 클릭

Source: wychowanie.pl

Date Published: 3/6/2021

View: 1339

KLASY I PRZEDMIOTY – Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2017. Program nauczania Teresy Król: „ …

+ 여기에 더 보기

Source: spdroltowice.edupage.org

Date Published: 8/28/2022

View: 7821

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej

płciowości i budowanie więzi. Page 2. Wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej | 2. Treści nauczania WDŻ …

+ 여기에 보기

Source: www.lo1.rumia.pl

Date Published: 9/24/2022

View: 7544

Wychowanie do życia w rodzinie – Szkoła podstawowa IV-VIII

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Rodzina. Uczeń: wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, …

+ 여기에 표시

Source: podstawaprogramowa.pl

Date Published: 9/4/2021

View: 6112

Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla II, III …

Program nagrodzony w konkursie na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w …

+ 여기에 자세히 보기

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 7/4/2021

View: 3750

주제와 관련된 이미지 program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - NIEPRZYGOTOWANI odc. 5
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5

주제에 대한 기사 평가 program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna

 • Author: NIEPRZYGOTOWANI: Nowe Pokolenie
 • Views: 조회수 7,297,011회
 • Likes: 좋아요 164,770개
 • Date Published: 2016. 11. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=-cVDVoNTvD0

Kto wybiera program nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie?

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami.

Czy wychowanie do życia w rodzinie jest w szkole średniej?

1. W których klasach realizowany jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie? Zajęcia te realizowane są w szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum.

Ile godzin pracuje nauczyciel zajęć WDŻ?

poz. 639 ze zm.). Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Co jest na lekcji WDŻ?

Na zajęciach z WDŻ uczniowie mają też poznać możliwości, jakie daje system poradnictwa dla dzieci i młodzieży (w tym poradnie szkolno-wychowawcze), nauczyć się, jak okazywać szacunek innym, zdobyć wiedzę na temat ludzkiego organizmu i zmian, jakie zachodzą w nim w okresie prenatalnym.

Ile trwa lekcja WDŻ?

Na realizację zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Czy WDŻ jest obowiązkowy 2022?

Wychowanie do życia w rodzinie

Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak decydować o tym czy dziecko będzie w nich uczestniczyć, czy też nie.

Kto może uczyc WDŻ?

Wg rozporządzenia MEN zajęcia wychowania do życia w rodzinie mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia wyższe w zakresie nauk o rodzinie albo studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami programowymi zajęć.

Czy potrzebna jest zgoda na WDŻ?

Analogicznie: uczeń pełnoletni na piśmie składa swoją rezygnację z udziału w zajęciach. Do tej pory rodzice wyrażali swą zgodę na udział ich dzieci w zajęciach “Wychowanie do życia w rodzinie”. Od września sytuacja uległa odwróceniu − tylko pisemny sprzeciw zwalnia ucznia z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach.

Ile zarabia nauczyciel wychowania do życia w rodzinie?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 4 260 PLN brutto. Co drugi nauczyciel wychowania do życia w rodzinie otrzymuje pensję od 3 530 PLN do 5 280 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych nauczycieli wychowania do życia w rodzinie zarabia poniżej 3 530 PLN brutto.

Czy katecheta może uczyć wychowania do życia w rodzinie?

Rodzina wprowadza dzieci w rzeczywistość duchową, religijną, moralną, a zatem Wychowanie do życia w rodzinie nie może abstrahować od tożsamości religijnej uczniów, od ich rozwoju religijnego” – głosi zasada czwarta.

Na czym polega wychowanie do życia w rodzinie?

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) to jeden z przedmiotów szkolnych, przewidziany dla starszych uczniów szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Jego celem jest m.in. przygotowanie młodzieży do podejmowania odpowiedzialnych decyzji życiowych.

Jakie pytania można zadać na lekcji WDŻ?

Pytania zadawane na lekcjach wdż
 • Czy miesiączka boli?
 • Z kim najlepiej rozmawiać o dojrzewaniu?
 • Ile ma się lat kiedy rosną piersi?
 • 4.Co to jest seks?
 • Jak się zabezpieczać kiedy ma się miesiączkę?
 • W jakim wieku należy spodziewać się miesiączki?
 • Jakie objawy pojawiają się przed miesiączką?
 • Po co pojawia się miesiączka?

Po co jest WDŻ w szkole?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Czy da się nie zdać z WDŻ?

Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Kto może uczyć wychowania do życia w rodzinie?

Wg rozporządzenia MEN zajęcia wychowania do życia w rodzinie mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia wyższe w zakresie nauk o rodzinie albo studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami programowymi zajęć.

Po co jest WDŻ w szkole?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Jak wypisać się z WDŻ?

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

Wychowanie do życia w rodzinie

Czym jest WDŻ?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych.

Plan dydaktyczny WDŻ

Enter Title PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I-III W LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM „WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”, Teresa Król, wydawnictwo Rubikon Program „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I–III szkół ponadgimnazjalnych jest realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 17). Cele edukacyjne 1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, w tym pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich. 2. Pogłębienie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, prokreacji i funkcji rodziny. 3. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób niepełnosprawnych, osób starych, zdrowia własnego i innych.

Zadania szkoły 1. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji we własnej rodzinie. Integrowanie działań szkoły i rodziny. 2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich oraz samodzielności i odpowiedzialności. 3. Ukazanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, miłości, odpowiedzialności, małżeństwa, rodziny. 4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Osiągnięcia

W toku realizacji zajęć uczeń: 1. Uświadomi sobie potrzebę dążenia do integracji sfery psychicznej, duchowej i biologicznej. 2. Dzięki zdobytej wiedzy i wytworzonym umiejętnościom przygotuje się do dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym. 3. Pozna podstawowe zasady postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności. 4. Uświadomi sobie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej. 5. Potrafi odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest człowiek? Jakiesą jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia? Treści programowe zostały ujęte w zagadnienia dotyczące: 1. Człowieka, 2. Miłości i seksualności, 3. Małżeństwa, 4. Biologii prokreacji, 5. Rodziny.

PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 1 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym, miłość, czyli o lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Przedstawienie celów i treści programu nauczania. Dojrzała postawa wobec płciowości zadaniem życiowym każdego człowieka. 2. Uczestnictwo w zajęciach jako świadomy wybór. 3. Treści i cele zajęć WdŻwR w szkole ponadgimnazjalnej. 4. Zasady i reguły pracy na zajęciach. 5. Oczekiwania uczniów wobec przedmiotu. 2. Kim jest człowiek? Jaki jest sens jego życia? Człowiek istotą wielowymiarową. 2. Ujęcie filozoficzne, społeczne i biologiczne istoty ludzkiej. 3. Godność osoby ludzkiej i wyznawany system wartości. 4. Człowiek i różne jego zachowania: zdolny do heroizmu i poświęcenia, ale także do podłości i okrucieństwa. 5. Integralna wizja osoby. 6. Poczucie sensu życia człowieka. 3. Aby skutecznie porozumiewać się z innymi. Poziom werbalny i niewerbalny komunikacji międzyludzkiej. 2. Bariery komunikacyjne. 3. Sposoby poprawy efektywności komunikacji. 4. Pięć poziomów słuchania. 5. Rola empatii w budowaniu relacji międzyludzkich. 4. Sztuka życia. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć w konstruktywny sposób. 2. Inteligencja emocjonalna a jakość życia społecznego. 3. Umiejętność wyrażania własnego zdania, czyli o asertywności. 4. Sztuka asertywnego wyrażania próśb. 4. Umiejętności negocjacyjne; techniki negocjacji. 5. Rozwój człowieka. Metamorfoza człowieka. 2. Różne u różnych ludzi tempo, rytm i jakość rozwoju. 3. Czynniki warunkujące rozwój człowieka: • zadatki dziedziczne, • własna aktywność, • działanie środowiska. 4. Okresy rozwojowe: od życia płodowego do okresu dorosłości (okres prenatalny, noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, średniego i późnego dzieciństwa, adolescencji, dorosłości). 5. Potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa i miłości dla właściwego rozwoju małego dziecka. Skutki braku zaspokojenia tych potrzeb. 6. Fazy rozwoju psychoseksualnego i kształtowanie się ról płciowych. 1. Płciowość – jako integralny składnik ludzkiej osobowości. 2. Rozwój psychoseksualny w kolejnych fazach życia: • niemowlęctwo, • wczesne dzieciństwo, • wiek zabawy, • okres latencji • okres dojrzewania (faza przedpokwitaniowa, pokwitaniowa, młodzieńcza). 3. Akceptacja własnej płci. 4. Dojrzewanie fizyczne a dojrzewanie psychiczne i społeczne; akceleracja. 7. Dojrzałość człowieka. Trudności okresu dorastania. 1. Kryteria dojrzałości człowieka i zadania rozwojowe: a) sfera biologiczna, b) sfera psychiczna i emocjonalna, c) sfera społeczna, d) sfera duchowa. 2. Trudności i problemy dojrzewania (faza młodzieńcza). Sposoby radzenia sobie z nimi. 3. Standardy poradnictwa instytucjonalnego (młodzieżowego i rodzinnego). 4. Poradnie i specjaliści udzielający pomocy. 8. Kobiecość -męskość. Różnice i komplementarność 1. Płciowość jako wymiar biologiczny, psychiczny i kulturowy. 2. Modele kobiecości i męskości; wzorce płci. 3. Komplementarność płci, czyli o wzajemnym uzupełnianiu się i dopełnianiu w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. 4. Urzeczywistnianie płciowości człowieka w intymnej sferze małżeństwa. 5. Proces przeobrażeń koncepcji męskości i kobiecości we współczesnej kulturze, m.in. panujące stereotypy a role kobiet i mężczyzn. 9. Spotkania i rozstania /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Miłość samego siebie, samoakceptacja. 2. Czekanie na miłość. 3. Zauroczenie, zakochanie, „miłość od pierwszego wejrzenia”. 4. Idealizacja partnera a prawda o drugim człowieku. 5. Etapy rozwoju miłości. 6. Znaki miłości. 7. Proces „odkochiwania 10. Radość dawania i otrzymywania, czyli natura miłości. Natura miłości: zaangażowanie, altruizm, empatia. 2. Dawca jednocześnie biorcą, czyli o fenomenie miłości. 3. Trzy typy miłości: • „pod warunkiem”, • „z powodu”, • miłość bezwarunkowa. 11. Kochać i być kochanym/kochaną. 1. Rodzaje miłości: epithumia, eros, storge, phileo, agape. 2. Miłość prawdziwa (dojrzała) – to znaczy jaka? 3. Cechy miłości małżeńskiej (prawdziwie ludzka, wierna i wyłączna, płodna). 12. Czekać-nie czekać?, czyli o inicjacji seksualnej /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Dojrzałość biologiczna a psychiczna i społeczna nastolatka; zjawisko akceleracji. 2. Istota aktu seksualnego. 3. Motywy inicjacji seksualnej – fakty i mity. 4. Przedwczesna inicjacja seksualna a nietrwałość związków. 5. Konsekwencje biomedyczne, psychiczne i społeczne przedwczesnej inicjacji seksualnej. 6. Współżycie seksualne a więź na płaszczyźnie emocjonalnej i duchowej; zobowiązania psychiczne i moralne. 13. „NIE” dla presji seksualnej /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Człowiek – istotą płciową w sferze popędowej, emocji, uczuć wyższych i w sferze duchowej. 2. Przejawy płciowości człowieka: napięcia seksualne, podniecenie, działanie seksualne. 3. Seks a moralność; brak zgody na krzywdę. 4. Potrzeba kontroli rozumu, woli oraz wypracowanego systemu wartości, aby drugi człowiek był traktowany podmiotowo, nie przedmiotowo. 5. „Szybkie numerki” i co dalej… 6. Moda na używki zamiast racjonalnego myślenia. 7. Umiejętność mówienia „NIE” w sytuacji presji seksualnej. 14. O integracji seksualnej, czyli seksualnej dojrzałości /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Wypracowanie umiejętności kierowania własnymi pragnieniami erotycznymi i seksualnymi – jako podstawowa potrzeba dojrzałej miłości. 2. Erotyzacja przekazów medialnych a rzeczywistość. Problem pornografii. 3. Integracja seksualna jako zjednoczenie sfery popędowej z emocjonalną (uczuciową), intelektualną (poznawczą) oraz duchową (hierarchią wartości i wolitywną). 4. Zaangażowanie we własną integrację seksualną. 5. Etapy integracji seksualnej. 6. Wierność i zaufanie – podstawą prawdziwych i głębokich więzi w małżeństwie i rodzinie. PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 2 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami

Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 1. Przedstawienie celów i treści programu nauczania. Zaburzenia w osiąganiu tożsamości płciowej. 1. Zagadnienia, które będą przedmiotem zajęć w drugiej klasie WdŻwR. 2. Płeć jako ogół cech charakterystycznych dla mężczyzn i kobiet: płeć chromosomalna (genotypowa), gonadalna, genitalna, hormonalna, metrykalna (socjalna). 3. Współczesne zjawisko kulturowe – teoria płci społecznej (gender). 4. Zaburzenia w identyfikacji płciowej (nieokreślona płeć biologiczna, transseksualizm, transwestytyzm). 5. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy. 2. Przemoc i przestępstwa seksualne /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. Normy zachowań seksualnych; trzy funkcje seksualności (biologiczna, psychologiczna, społeczna). 2. Nieprawidłowości życia psychoseksualnego (pedofilia, kazirodztwo, gwałt, ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm). 3. Przemoc seksualna, w tym sexting; sposoby obrony. 4. Niepokojące sygnały; zanim człowiek zdecyduje się na wspólne życie. 5. Zapobieganie przemocy i przestępstwom seksualnym. 6. Ośrodki pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej. 3. Orientacja seksualna a zachowania tolerancyjne i nietolerancyjne. 1. Homoseksualizm jako orientacja seksualna. 2. Homoseksualizm pozorny i rzeczywisty. 3. Przyczyny homoseksualizmu (uwarunkowania biologiczne i psychogenne). 4. Tolerancja uznająca prawa innych i szanująca odrębność poglądów. 5. Formy dyskryminacji wobec odmienności seksualnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji „inności”. 7. Tolerancja dla inności, ale nie dla zachowań przestępczych, destrukcyjnych i demoralizujących. 4. Choroby przenoszone droga płciową /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Rozprzestrzenianie się chorób jako skutek częstej zmiany partnerów i braku wiedzy. 2. Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową: • bakteryjne, • pierwotniakowe, • wirusowe, • grzybicze. 3. Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania infekcji wirusem HPV (rak szyjki macicy) i wirusowego zapalenia wątroby. 5. Jak uchronić się przez AIDS? 1. Najważniejsze fakty z historii badań nad wirusem HIV i chorobą AIDS. 2. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie. 3. Drogi zakażenia wirusem HIV. 4. Etapy rozwoju zakażenia wirusem HIV prowadzące do choroby AIDS. 5. Chory na AIDS w rodzinie. 6. Leczenie zakażeń HIV. 7. Jak uniknąć zachowań ryzykownych? 6. Seks i życiowe decyzje /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Satysfakcja seksualna mężczyzny i kobiety; różnice i konsekwencje. 2. Ważne wybory: seks jako odbarczenie fizyczne czy wzajemne oddanie; całkowity dar z siebie w prawdziwej miłości. 3. Seks i zasady moralne; czy i jak wpływają na dalsze losy miłości. 4. Rola rodziców w przekazywaniu norm i zasad etycznych. 5. Seks oderwany od miłości (dezintegracja); uzależnienie i autodestrukcja. 7. Test z dojrzałości do małżeństwa. 1. Z kim na całe życie, czyli o wyborze współmałżonka. 2. Dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna). 3. Kryteria wyboru partnera życiowego (atrakcyjność fizyczna, ocena cech charakteru, podobieństwo postaw, oczekiwania satysfakcji seksualnej, wiek, wykształcenie, warunki materialne, akceptacja wyboru przez rodziców). 4. Motywy niedojrzałe wyboru współmałżonka (chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, zdobycie wartości materialnych). 5. Ślub; waga przysięgi małżeńskiej (wierność, zaufanie, dialog). 8. Być matką, być ojcem. 1. Świadome i odpowiedzialne planowanie potomstwa. 2. Zdrowie przyszłej matki: • niezbędne badania lekarskie, w tym dot. chorób przenoszonych drogą płciową, • rezygnacja z używek (papierosy, alkohol – ryzyko zespołu FAS u dziecka), • pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej (rola kwasu foliowego), • stan szczepień (uwaga: różyczka!), • ciąża a konflikt serologiczny, • ciąża a choroby odzwierzęce (toksoplazmoza). 3. Zdrowie przyszłego ojca: • zaniechanie używek (alkohol, papierosy) w okresie 2 miesięcy poprzedzających poczęcie dziecka. 4. Kondycja psychiczna i uczuciowa (miłość) małżonków. 5. Zabezpieczenie niezbędnych warunków materialnych dla dziecka. 6. Rozpoznanie ciąży i rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Program 9. Świadomość własnej płodności /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Prokreacja; macierzyństwo, ojcostwo. 2. Układ rozrodczy męski. 3. Układ rozrodczy żeński. 4. Cykl owulacyjny. 5. Hormonalna regulacja cyklu. 6. Zapłodnienie. 7. Rozwój zarodkowy – pierwsze dni życia dziecka. 10. Zgodnie z natura, czyli o metodach rozpoznawania płodności /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Korzyści z obserwacji cyklu. 2. Skuteczność metod naturalnego planowania rodziny (wskaźnik Pearla). 3. Objawy płodności i niepłodności w cyklu kobiety – podstawowa temperatura ciała (PTC), śluz szyjkowy, ból owulacyjny. 4. Przegląd metod NPR (metoda Billingsów, termiczna, metody symptotermiczne: J. Rötzera, podwójnego sprawdzenia – angielska). 11. Odpowiedzialne rodzicielstwo, to znaczy … . 1. Trudności w stosowaniu metod NPR. 2. Odpowiedzialność mężczyzny w sferze prokreacji. 3. Atuty metod NPR. 4. Aparaty wspierające wyznaczanie okresów płodności i niepłodności: Bioself, Baby–Comp, Pearly, Persona. 5. Programy komputerowe, np. CTLife. 6. Strony internetowe i poradnictwo dot. NPR. 12. Antykoncepcja. 1. Skuteczność antykoncepcji – wskaźnik Pearla. 2. Środki mechaniczne. 3. Środki chemiczne. 4. Środki hormonalne. 5. Wkładka wewnątrzmaciczna. 6. Antykoncepcja postkoidalna.7. Sterylizacja 14. Aborcja. Co mówi na ten temat prawo, medycyna i kodeks etyczny? 1. Nauka o początkach życia ludzkiego. 2. Prawo: ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 poz. 78 z późn. zm.). 3. Medycyna: zdrowotne skutki aborcji dla matki (fizyczne i psychiczne). 4. Kodeks etyczny: każde dziecko ma prawo do życia. 5. Nieplanowana ciąża; gdzie szukać pomocy. PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 3 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami

Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym 1. Życie w małżeństwie, w którym są zaspokojone potrzeby: a) miłości i afiliacji, b) bezpieczeństwa i zaufania, c) przyjaźni, d) sukcesu i osiągnięć, e) rozwoju i twórczości. 2. Komunikacja małżeńska – pełna i otwarta; komunikat „ja”. 3. Dialog – nastawienie pozytywne i negatywne; rodzaje dialogu. 4. Zagrożenia komunikacji małżeńskiej. 1. Definicja konfliktu 2. Aby miłość nie wygasła, czyli o sztuce rozwiązywania konfliktów. 1. . Przyczyny konfliktów i kryzysów. 3. Wpływ relacji w rodzinie macierzystej. 4. Relacje w małżeństwie i rodzinie. 5. Odmienność psychiczna. 6. Niewłaściwa komunikacja. 7. Sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobieganie kryzysom. 3. Funkcje rodziny. 1. Rodzina – wspólnotą osób, która zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. 2. Funkcje rodziny: a) prokreacyjna, b) ekonomiczna, c) socjalizacyjna, d) opiekuńcza, e) wychowawcza, f) kulturowa, g) religijna. 3. Rodziny dysfunkcyjne, w których jedna lub kilka funkcji nie jest realizowanych. 4. Jak być dobrym rodzicem, czyli o znaczeniu prawidłowych postaw rodzicielskich. 1. Dobrze wychować tzn. dać dziecku korzenie i skrzydła. 2. Prawidłowe postawy rodzicielskie: a) akceptacji, b) współdziałania z dzieckiem, c) autonomii, d) uznanie praw dziecka. 3. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie: a) odrzucenie, b) postawa nadmiernie ochraniająca, c) postawa nadmiernie wymagająca, d) postawa niekonsekwentna. 4. Prawo dziecka do szacunku (J. Korczak). Samotne rodzicielstwo – czy zawsze musi być trudne /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Przyczyny powstawania rodzin niepełnych. 2. Jak zadbać o rozwój własny i dziecka? 3. Pułapki samotnego rodzica: a) „emocje na huśtawce”, b) przemieszanie ról, c) trudna sytuacja materialna, „wszystko na mojej głowie”, d) osamotnienie i zamknięcie, e) triangulacja (rodzice wciągają dziecko do swoich konfliktów), f) symbiotyczna relacja. 4. Pomoc dla samotnych rodziców (organizacje pozarządowe, wyznaniowe, preferencje ze strony państwa). 6. Pragnienie dziecka. Jak rozwiązać problem niepłodności? 1. Dziecko nieoczekiwane czyli nieplanowana ciąża. Sposoby szukania pomocy dla matki. 2. Brak dziecka, czyli bezdzietność. 3. Jak zaspokoić „głód posiadania” dziecka? a) metoda in vitro, b) naprotechnologia, c) adopcja. 4. Polskie prawo o przysposobieniu (adopcji). 5. Rodziny zastępcze 7. Prawo do godnego życia-bez przemocy /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Co mówią statystyki policyjne o przemocy? 2. Czym jest przemoc domowa? 3. Dlaczego przemoc zniewala? 4. Mity dotyczące przemocy. 5. Jak przemóc niemoc? 6. Jak rozpoznać osobę, która kocha dojrzale? 7. Gdzie szukać pomocy? 8. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. 1. Poradnictwo – jako wsparcie człowieka w kryzysie i poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemu życiowego. 2. Obszary poradnictwa. 3. Rodzaje poradnictwa. 4. Standardy poradnictwa instytucjonalnego. 9. Komercjalizacja ludzkiej seksualności. Pornografia /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Pornografia jako fałszywe wyobrażenia więzi między kobietą a mężczyzną. 2. Współżycie seksualne – oderwane od miłości, małżeństwa i odpowiedzialności za drugą osobę. 3. Zjawisko banalizowania współżycia seksualnego. 4. Instrumentalne traktowanie drugiego człowieka, szczególnie kobiety. 5. Uzależnienie od pornografii. 10. Trudności życia małżeńskiego: alkoholizm, narkomania, sekty /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Alkoholizm, który niszczy więzi rodzinne, prowadzi do przemocy i biedy materialnej: a) manipulacje i szantaże uzależnionego, b) cierpienia najbliższych, c) przezwyciężanie problemów i sposoby pomocy, d) abstynencja młodzieży, szczególnie pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym. 2. Narkotyki – śmiertelna pułapka a) szybkie uzależnienie, b) naiwność młodzieży, c) zerwanie więzi rodzinnych, d) narkomania a choroby i przestępczość, e) konieczność terapii. 3. Sekty i zysk finansowy a) „bombardowanie miłością”, b) sposoby manipulacji, c) obietnica szczęścia, d) uwaga: znaki ostrzegawcze przed sektami, e) sposoby uchronienia się przed sektami. 11. Rodzina i prawo. 1. Prawodawstwo wobec rodziny: a) akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny, b) podstawowe pojęcia dot. rodziny, c) małżeństwo: – zasady prawa małżeńskiego, – zawarcie małżeństwa, – formy zawarcia małżeństwa, – skutki prawne zawarcia małżeństwa. d) Rodzice – dzieci: – władza rodzicielska 12. Gdy małżeństwo się rozpada /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Separacja, czyli czasowe zawieszenie życia małżeńskiego. 2. Ostateczny rozpad życia małżeńskiego. 3. Rozwód i separacja w polskim prawie. 4. Polskie prawo a konkubinat. 5. Rozwód a dzieci. 6. Miłość i dojrzałość – gwarantami trwałości małżeństwa i rodziny. 13. Gdy nie wszyscy są zdrowi, czyli o niepełnosprawności w rodzinie. 1. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie: a) niepełnosprawność fizyczna, b) niepełnosprawność psychiczna. 2. Obawy i lęki przed człowiekiem niepełnosprawnym. 3. Pomoc w rodzinie osobom chorym i niepełnosprawnym. 4. Zdrowy człowiek nie tylko dawcą, lecz również biorcą. 5. Organizacje państwowe, społeczne, wyznaniowe wspierające niepełnosprawnych. 6. Wolontariat potrzebny od zaraz. 14. Zmierzch dnia, czyli zakończenie życia. 1. Starzejące się społeczeństwo. 2. Człowiek sędziwy w rodzinie: a) charakterystyka człowieka starszego, b) postawa młodych wobec ludzi starszych i schorowanych. 3. Pożegnanie i śmierć. 4. Problem eutanazji.

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I-III W LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM „WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”, Teresa Król, wydawnictwo Rubikon Program „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I–III szkół ponadgimnazjalnych jest realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 17). Cele edukacyjne 1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, w tym pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich. 2. Pogłębienie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, prokreacji i funkcji rodziny. 3. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób niepełnosprawnych, osób starych, zdrowia własnego i innych.

Zadania szkoły 1. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji we własnej rodzinie. Integrowanie działań szkoły i rodziny. 2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich oraz samodzielności i odpowiedzialności. 3. Ukazanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, miłości, odpowiedzialności, małżeństwa, rodziny. 4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Osiągnięcia

W toku realizacji zajęć uczeń: 1. Uświadomi sobie potrzebę dążenia do integracji sfery psychicznej, duchowej i biologicznej. 2. Dzięki zdobytej wiedzy i wytworzonym umiejętnościom przygotuje się do dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym. 3. Pozna podstawowe zasady postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności. 4. Uświadomi sobie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej. 5. Potrafi odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest człowiek? Jakiesą jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia? Treści programowe zostały ujęte w zagadnienia dotyczące: 1. Człowieka, 2. Miłości i seksualności, 3. Małżeństwa, 4. Biologii prokreacji, 5. Rodziny.

PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 1 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym, miłość, czyli o lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Przedstawienie celów i treści programu nauczania. Dojrzała postawa wobec płciowości zadaniem życiowym każdego człowieka. 2. Uczestnictwo w zajęciach jako świadomy wybór. 3. Treści i cele zajęć WdŻwR w szkole ponadgimnazjalnej. 4. Zasady i reguły pracy na zajęciach. 5. Oczekiwania uczniów wobec przedmiotu. 2. Kim jest człowiek? Jaki jest sens jego życia? Człowiek istotą wielowymiarową. 2. Ujęcie filozoficzne, społeczne i biologiczne istoty ludzkiej. 3. Godność osoby ludzkiej i wyznawany system wartości. 4. Człowiek i różne jego zachowania: zdolny do heroizmu i poświęcenia, ale także do podłości i okrucieństwa. 5. Integralna wizja osoby. 6. Poczucie sensu życia człowieka. 3. Aby skutecznie porozumiewać się z innymi. Poziom werbalny i niewerbalny komunikacji międzyludzkiej. 2. Bariery komunikacyjne. 3. Sposoby poprawy efektywności komunikacji. 4. Pięć poziomów słuchania. 5. Rola empatii w budowaniu relacji międzyludzkich. 4. Sztuka życia. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć w konstruktywny sposób. 2. Inteligencja emocjonalna a jakość życia społecznego. 3. Umiejętność wyrażania własnego zdania, czyli o asertywności. 4. Sztuka asertywnego wyrażania próśb. 4. Umiejętności negocjacyjne; techniki negocjacji. 5. Rozwój człowieka. Metamorfoza człowieka. 2. Różne u różnych ludzi tempo, rytm i jakość rozwoju. 3. Czynniki warunkujące rozwój człowieka: • zadatki dziedziczne, • własna aktywność, • działanie środowiska. 4. Okresy rozwojowe: od życia płodowego do okresu dorosłości (okres prenatalny, noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, średniego i późnego dzieciństwa, adolescencji, dorosłości). 5. Potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa i miłości dla właściwego rozwoju małego dziecka. Skutki braku zaspokojenia tych potrzeb. 6. Fazy rozwoju psychoseksualnego i kształtowanie się ról płciowych. 1. Płciowość – jako integralny składnik ludzkiej osobowości. 2. Rozwój psychoseksualny w kolejnych fazach życia: • niemowlęctwo, • wczesne dzieciństwo, • wiek zabawy, • okres latencji • okres dojrzewania (faza przedpokwitaniowa, pokwitaniowa, młodzieńcza). 3. Akceptacja własnej płci. 4. Dojrzewanie fizyczne a dojrzewanie psychiczne i społeczne; akceleracja. 7. Dojrzałość człowieka. Trudności okresu dorastania. 1. Kryteria dojrzałości człowieka i zadania rozwojowe: a) sfera biologiczna, b) sfera psychiczna i emocjonalna, c) sfera społeczna, d) sfera duchowa. 2. Trudności i problemy dojrzewania (faza młodzieńcza). Sposoby radzenia sobie z nimi. 3. Standardy poradnictwa instytucjonalnego (młodzieżowego i rodzinnego). 4. Poradnie i specjaliści udzielający pomocy. 8. Kobiecość -męskość. Różnice i komplementarność 1. Płciowość jako wymiar biologiczny, psychiczny i kulturowy. 2. Modele kobiecości i męskości; wzorce płci. 3. Komplementarność płci, czyli o wzajemnym uzupełnianiu się i dopełnianiu w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. 4. Urzeczywistnianie płciowości człowieka w intymnej sferze małżeństwa. 5. Proces przeobrażeń koncepcji męskości i kobiecości we współczesnej kulturze, m.in. panujące stereotypy a role kobiet i mężczyzn. 9. Spotkania i rozstania /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Miłość samego siebie, samoakceptacja. 2. Czekanie na miłość. 3. Zauroczenie, zakochanie, „miłość od pierwszego wejrzenia”. 4. Idealizacja partnera a prawda o drugim człowieku. 5. Etapy rozwoju miłości. 6. Znaki miłości. 7. Proces „odkochiwania 10. Radość dawania i otrzymywania, czyli natura miłości. Natura miłości: zaangażowanie, altruizm, empatia. 2. Dawca jednocześnie biorcą, czyli o fenomenie miłości. 3. Trzy typy miłości: • „pod warunkiem”, • „z powodu”, • miłość bezwarunkowa. 11. Kochać i być kochanym/kochaną. 1. Rodzaje miłości: epithumia, eros, storge, phileo, agape. 2. Miłość prawdziwa (dojrzała) – to znaczy jaka? 3. Cechy miłości małżeńskiej (prawdziwie ludzka, wierna i wyłączna, płodna). 12. Czekać-nie czekać?, czyli o inicjacji seksualnej /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Dojrzałość biologiczna a psychiczna i społeczna nastolatka; zjawisko akceleracji. 2. Istota aktu seksualnego. 3. Motywy inicjacji seksualnej – fakty i mity. 4. Przedwczesna inicjacja seksualna a nietrwałość związków. 5. Konsekwencje biomedyczne, psychiczne i społeczne przedwczesnej inicjacji seksualnej. 6. Współżycie seksualne a więź na płaszczyźnie emocjonalnej i duchowej; zobowiązania psychiczne i moralne. 13. „NIE” dla presji seksualnej /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Człowiek – istotą płciową w sferze popędowej, emocji, uczuć wyższych i w sferze duchowej. 2. Przejawy płciowości człowieka: napięcia seksualne, podniecenie, działanie seksualne. 3. Seks a moralność; brak zgody na krzywdę. 4. Potrzeba kontroli rozumu, woli oraz wypracowanego systemu wartości, aby drugi człowiek był traktowany podmiotowo, nie przedmiotowo. 5. „Szybkie numerki” i co dalej… 6. Moda na używki zamiast racjonalnego myślenia. 7. Umiejętność mówienia „NIE” w sytuacji presji seksualnej. 14. O integracji seksualnej, czyli seksualnej dojrzałości /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Wypracowanie umiejętności kierowania własnymi pragnieniami erotycznymi i seksualnymi – jako podstawowa potrzeba dojrzałej miłości. 2. Erotyzacja przekazów medialnych a rzeczywistość. Problem pornografii. 3. Integracja seksualna jako zjednoczenie sfery popędowej z emocjonalną (uczuciową), intelektualną (poznawczą) oraz duchową (hierarchią wartości i wolitywną). 4. Zaangażowanie we własną integrację seksualną. 5. Etapy integracji seksualnej. 6. Wierność i zaufanie – podstawą prawdziwych i głębokich więzi w małżeństwie i rodzinie. PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 2 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami

Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 1. Przedstawienie celów i treści programu nauczania. Zaburzenia w osiąganiu tożsamości płciowej. 1. Zagadnienia, które będą przedmiotem zajęć w drugiej klasie WdŻwR. 2. Płeć jako ogół cech charakterystycznych dla mężczyzn i kobiet: płeć chromosomalna (genotypowa), gonadalna, genitalna, hormonalna, metrykalna (socjalna). 3. Współczesne zjawisko kulturowe – teoria płci społecznej (gender). 4. Zaburzenia w identyfikacji płciowej (nieokreślona płeć biologiczna, transseksualizm, transwestytyzm). 5. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy. 2. Przemoc i przestępstwa seksualne /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. Normy zachowań seksualnych; trzy funkcje seksualności (biologiczna, psychologiczna, społeczna). 2. Nieprawidłowości życia psychoseksualnego (pedofilia, kazirodztwo, gwałt, ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm). 3. Przemoc seksualna, w tym sexting; sposoby obrony. 4. Niepokojące sygnały; zanim człowiek zdecyduje się na wspólne życie. 5. Zapobieganie przemocy i przestępstwom seksualnym. 6. Ośrodki pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej. 3. Orientacja seksualna a zachowania tolerancyjne i nietolerancyjne. 1. Homoseksualizm jako orientacja seksualna. 2. Homoseksualizm pozorny i rzeczywisty. 3. Przyczyny homoseksualizmu (uwarunkowania biologiczne i psychogenne). 4. Tolerancja uznająca prawa innych i szanująca odrębność poglądów. 5. Formy dyskryminacji wobec odmienności seksualnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji „inności”. 7. Tolerancja dla inności, ale nie dla zachowań przestępczych, destrukcyjnych i demoralizujących. 4. Choroby przenoszone droga płciową /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Rozprzestrzenianie się chorób jako skutek częstej zmiany partnerów i braku wiedzy. 2. Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową: • bakteryjne, • pierwotniakowe, • wirusowe, • grzybicze. 3. Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania infekcji wirusem HPV (rak szyjki macicy) i wirusowego zapalenia wątroby. 5. Jak uchronić się przez AIDS? 1. Najważniejsze fakty z historii badań nad wirusem HIV i chorobą AIDS. 2. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie. 3. Drogi zakażenia wirusem HIV. 4. Etapy rozwoju zakażenia wirusem HIV prowadzące do choroby AIDS. 5. Chory na AIDS w rodzinie. 6. Leczenie zakażeń HIV. 7. Jak uniknąć zachowań ryzykownych? 6. Seks i życiowe decyzje /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Satysfakcja seksualna mężczyzny i kobiety; różnice i konsekwencje. 2. Ważne wybory: seks jako odbarczenie fizyczne czy wzajemne oddanie; całkowity dar z siebie w prawdziwej miłości. 3. Seks i zasady moralne; czy i jak wpływają na dalsze losy miłości. 4. Rola rodziców w przekazywaniu norm i zasad etycznych. 5. Seks oderwany od miłości (dezintegracja); uzależnienie i autodestrukcja. 7. Test z dojrzałości do małżeństwa. 1. Z kim na całe życie, czyli o wyborze współmałżonka. 2. Dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna). 3. Kryteria wyboru partnera życiowego (atrakcyjność fizyczna, ocena cech charakteru, podobieństwo postaw, oczekiwania satysfakcji seksualnej, wiek, wykształcenie, warunki materialne, akceptacja wyboru przez rodziców). 4. Motywy niedojrzałe wyboru współmałżonka (chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, zdobycie wartości materialnych). 5. Ślub; waga przysięgi małżeńskiej (wierność, zaufanie, dialog). 8. Być matką, być ojcem. 1. Świadome i odpowiedzialne planowanie potomstwa. 2. Zdrowie przyszłej matki: • niezbędne badania lekarskie, w tym dot. chorób przenoszonych drogą płciową, • rezygnacja z używek (papierosy, alkohol – ryzyko zespołu FAS u dziecka), • pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej (rola kwasu foliowego), • stan szczepień (uwaga: różyczka!), • ciąża a konflikt serologiczny, • ciąża a choroby odzwierzęce (toksoplazmoza). 3. Zdrowie przyszłego ojca: • zaniechanie używek (alkohol, papierosy) w okresie 2 miesięcy poprzedzających poczęcie dziecka. 4. Kondycja psychiczna i uczuciowa (miłość) małżonków. 5. Zabezpieczenie niezbędnych warunków materialnych dla dziecka. 6. Rozpoznanie ciąży i rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Program 9. Świadomość własnej płodności /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Prokreacja; macierzyństwo, ojcostwo. 2. Układ rozrodczy męski. 3. Układ rozrodczy żeński. 4. Cykl owulacyjny. 5. Hormonalna regulacja cyklu. 6. Zapłodnienie. 7. Rozwój zarodkowy – pierwsze dni życia dziecka. 10. Zgodnie z natura, czyli o metodach rozpoznawania płodności /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Korzyści z obserwacji cyklu. 2. Skuteczność metod naturalnego planowania rodziny (wskaźnik Pearla). 3. Objawy płodności i niepłodności w cyklu kobiety – podstawowa temperatura ciała (PTC), śluz szyjkowy, ból owulacyjny. 4. Przegląd metod NPR (metoda Billingsów, termiczna, metody symptotermiczne: J. Rötzera, podwójnego sprawdzenia – angielska). 11. Odpowiedzialne rodzicielstwo, to znaczy … . 1. Trudności w stosowaniu metod NPR. 2. Odpowiedzialność mężczyzny w sferze prokreacji. 3. Atuty metod NPR. 4. Aparaty wspierające wyznaczanie okresów płodności i niepłodności: Bioself, Baby–Comp, Pearly, Persona. 5. Programy komputerowe, np. CTLife. 6. Strony internetowe i poradnictwo dot. NPR. 12. Antykoncepcja. 1. Skuteczność antykoncepcji – wskaźnik Pearla. 2. Środki mechaniczne. 3. Środki chemiczne. 4. Środki hormonalne. 5. Wkładka wewnątrzmaciczna. 6. Antykoncepcja postkoidalna.7. Sterylizacja 14. Aborcja. Co mówi na ten temat prawo, medycyna i kodeks etyczny? 1. Nauka o początkach życia ludzkiego. 2. Prawo: ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 poz. 78 z późn. zm.). 3. Medycyna: zdrowotne skutki aborcji dla matki (fizyczne i psychiczne). 4. Kodeks etyczny: każde dziecko ma prawo do życia. 5. Nieplanowana ciąża; gdzie szukać pomocy. PLAN DYDAKTYCZNY Rok szkolny: 2015/2016 Nauczyciel: Monika Tomczak- Prukała Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie Klasa: 3 LICEUM 9 godzin wspólnie, 5 osobno z dziewczętami i chłopcami

Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym 1. Życie w małżeństwie, w którym są zaspokojone potrzeby: a) miłości i afiliacji, b) bezpieczeństwa i zaufania, c) przyjaźni, d) sukcesu i osiągnięć, e) rozwoju i twórczości. 2. Komunikacja małżeńska – pełna i otwarta; komunikat „ja”. 3. Dialog – nastawienie pozytywne i negatywne; rodzaje dialogu. 4. Zagrożenia komunikacji małżeńskiej. 1. Definicja konfliktu 2. Aby miłość nie wygasła, czyli o sztuce rozwiązywania konfliktów. 1. . Przyczyny konfliktów i kryzysów. 3. Wpływ relacji w rodzinie macierzystej. 4. Relacje w małżeństwie i rodzinie. 5. Odmienność psychiczna. 6. Niewłaściwa komunikacja. 7. Sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobieganie kryzysom. 3. Funkcje rodziny. 1. Rodzina – wspólnotą osób, która zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka. 2. Funkcje rodziny: a) prokreacyjna, b) ekonomiczna, c) socjalizacyjna, d) opiekuńcza, e) wychowawcza, f) kulturowa, g) religijna. 3. Rodziny dysfunkcyjne, w których jedna lub kilka funkcji nie jest realizowanych. 4. Jak być dobrym rodzicem, czyli o znaczeniu prawidłowych postaw rodzicielskich. 1. Dobrze wychować tzn. dać dziecku korzenie i skrzydła. 2. Prawidłowe postawy rodzicielskie: a) akceptacji, b) współdziałania z dzieckiem, c) autonomii, d) uznanie praw dziecka. 3. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie: a) odrzucenie, b) postawa nadmiernie ochraniająca, c) postawa nadmiernie wymagająca, d) postawa niekonsekwentna. 4. Prawo dziecka do szacunku (J. Korczak). Samotne rodzicielstwo – czy zawsze musi być trudne /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Przyczyny powstawania rodzin niepełnych. 2. Jak zadbać o rozwój własny i dziecka? 3. Pułapki samotnego rodzica: a) „emocje na huśtawce”, b) przemieszanie ról, c) trudna sytuacja materialna, „wszystko na mojej głowie”, d) osamotnienie i zamknięcie, e) triangulacja (rodzice wciągają dziecko do swoich konfliktów), f) symbiotyczna relacja. 4. Pomoc dla samotnych rodziców (organizacje pozarządowe, wyznaniowe, preferencje ze strony państwa). 6. Pragnienie dziecka. Jak rozwiązać problem niepłodności? 1. Dziecko nieoczekiwane czyli nieplanowana ciąża. Sposoby szukania pomocy dla matki. 2. Brak dziecka, czyli bezdzietność. 3. Jak zaspokoić „głód posiadania” dziecka? a) metoda in vitro, b) naprotechnologia, c) adopcja. 4. Polskie prawo o przysposobieniu (adopcji). 5. Rodziny zastępcze 7. Prawo do godnego życia-bez przemocy /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Co mówią statystyki policyjne o przemocy? 2. Czym jest przemoc domowa? 3. Dlaczego przemoc zniewala? 4. Mity dotyczące przemocy. 5. Jak przemóc niemoc? 6. Jak rozpoznać osobę, która kocha dojrzale? 7. Gdzie szukać pomocy? 8. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. 1. Poradnictwo – jako wsparcie człowieka w kryzysie i poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemu życiowego. 2. Obszary poradnictwa. 3. Rodzaje poradnictwa. 4. Standardy poradnictwa instytucjonalnego. 9. Komercjalizacja ludzkiej seksualności. Pornografia /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Pornografia jako fałszywe wyobrażenia więzi między kobietą a mężczyzną. 2. Współżycie seksualne – oderwane od miłości, małżeństwa i odpowiedzialności za drugą osobę. 3. Zjawisko banalizowania współżycia seksualnego. 4. Instrumentalne traktowanie drugiego człowieka, szczególnie kobiety. 5. Uzależnienie od pornografii. 10. Trudności życia małżeńskiego: alkoholizm, narkomania, sekty /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Alkoholizm, który niszczy więzi rodzinne, prowadzi do przemocy i biedy materialnej: a) manipulacje i szantaże uzależnionego, b) cierpienia najbliższych, c) przezwyciężanie problemów i sposoby pomocy, d) abstynencja młodzieży, szczególnie pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym. 2. Narkotyki – śmiertelna pułapka a) szybkie uzależnienie, b) naiwność młodzieży, c) zerwanie więzi rodzinnych, d) narkomania a choroby i przestępczość, e) konieczność terapii. 3. Sekty i zysk finansowy a) „bombardowanie miłością”, b) sposoby manipulacji, c) obietnica szczęścia, d) uwaga: znaki ostrzegawcze przed sektami, e) sposoby uchronienia się przed sektami. 11. Rodzina i prawo. 1. Prawodawstwo wobec rodziny: a) akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny, b) podstawowe pojęcia dot. rodziny, c) małżeństwo: – zasady prawa małżeńskiego, – zawarcie małżeństwa, – formy zawarcia małżeństwa, – skutki prawne zawarcia małżeństwa. d) Rodzice – dzieci: – władza rodzicielska 12. Gdy małżeństwo się rozpada /podział na grupy dziewcząt i chłopców/. 1. Separacja, czyli czasowe zawieszenie życia małżeńskiego. 2. Ostateczny rozpad życia małżeńskiego. 3. Rozwód i separacja w polskim prawie. 4. Polskie prawo a konkubinat. 5. Rozwód a dzieci. 6. Miłość i dojrzałość – gwarantami trwałości małżeństwa i rodziny. 13. Gdy nie wszyscy są zdrowi, czyli o niepełnosprawności w rodzinie. 1. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie: a) niepełnosprawność fizyczna, b) niepełnosprawność psychiczna. 2. Obawy i lęki przed człowiekiem niepełnosprawnym. 3. Pomoc w rodzinie osobom chorym i niepełnosprawnym. 4. Zdrowy człowiek nie tylko dawcą, lecz również biorcą. 5. Organizacje państwowe, społeczne, wyznaniowe wspierające niepełnosprawnych. 6. Wolontariat potrzebny od zaraz. 14. Zmierzch dnia, czyli zakończenie życia. 1. Starzejące się społeczeństwo. 2. Człowiek sędziwy w rodzinie: a) charakterystyka człowieka starszego, b) postawa młodych wobec ludzi starszych i schorowanych. 3. Pożegnanie i śmierć. 4. Problem eutanazji.

Wychowanie do życia w rodzinie – co to za przedmiot? Program WDŻ

Istotną częścią zajęć z wychowania do życia w rodzinie jest również „wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie i umieraniu”. Na zajęciach z WDŻ uczniowie mają też poznać możliwości, jakie daje system poradnictwa dla dzieci i młodzieży (w tym poradnie szkolno-wychowawcze), nauczyć się, jak okazywać szacunek innym, zdobyć wiedzę na temat ludzkiego organizmu i zmian, jakie zachodzą w nim w okresie prenatalnym. Powinien również nauczyć się szacunku dla ciała innej osoby oraz poznać sposoby na to, jak obronić swoją nietykalność seksualną, nauczyć się korzystać z internetu w taki sposób, by umieć rozpoznać negatywne treści. Jednym z celów zajęć WDŻ jest także „uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny”.

KLASY I PRZEDMIOTY – Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Od 1 września 2021 r. zmieniają się też warunki i sposób realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zmiana obowiązująca polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak decydować o tym czy dziecko będzie w nich uczestniczyć, czy też nie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2021 r. poz. Poz. 1533)

Program nauczania

wychowanie do życia w rodzinie

Rok szkolny 2022/2023

Przedmiot Tytuł i numer dopuszczenia programu w SZPN Autorzy programu Etap edukacyjny/ Klasa Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” . Program nauczania wychowanie do życia w rodzinie. SZPN 21/2022/2023 T. Król II etap Kl. IV, V, VI, VII, VIII

Nauczyciel przedmiotu: mgr Anna Wojtasik

WDŻ klasa IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania Teresy Król: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2017.

Program nauczania Teresy Król: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2018.

Program nauczania Teresy Król: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2019.

Program nauczania Teresy Król: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej, Wydawnictwo

Rubikon, Kraków 2017.

Program nauczania Teresy Król: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2018.

Cele kształcenia wymagania ogólne

I.

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

II.

Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

III.

Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

IV.

Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem,

podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami

i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

V.

Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych

w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz

szacunek dla ciała innej osoby.

VI.

Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

VII.

Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Tematyka zajęć klasa IV

Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna. Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna. Człowiek istota płciowa. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt) Przekazywanie życia (dla grupy chłopców U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt) U progu dojrzewania (dla grupy chłopców) Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt) Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców Intymność (dla grupy dziewcząt) Intymność (dla grupy chłopców) Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt) Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców Koleżeństwo. Dobre wychowanie, Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy? Tematyka spotkań Klasa V

1.Gdzie dom, tam serce twoje

2.Rodzina – moje okno na świat

3. Emocje i uczucia.

4. Porozmawiajmy.

5.Swięta coraz bliżej.

6. Zaplanuj odpoczynek

7. Mądry wybór w świecie gier.

8. Uprzejmość i uczynność.

9. Poszukiway przyjaciel.

10.Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt)

11. Moje ciało ( lekcja dla grupy chłopców)

12.Dojrzewam. (lekcja dla grupy dziewcząt)

13. Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców)

14. Dbam o higienę. (lekcja dla grupy dziewcząt)

15. Dbam o higienę. (lekcja dla grupy chłopców)

16. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt)

17. Zdrowy styl życia. (lekcja dla grupy chłopców)

18. Zrozumieć siebie i innych.(lekcja dla grupy dziewcząt)

19. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców)

Treści nauczania w klasie VI

1. Z rodziny się wyrasta.

2. Rodzinne wychowanie.

3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.

4. Sztuka rozmowy.

5. Gdy trudno się porozumieć.

6. O presji rówieśniczej.

7. Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy dziewcząt)

8.Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy chłopców)

9. Mój styl to zdrowie (lekcja dla grupy dziewcząt)

10. Mój styl to zdrowie (lekcja dla grupy chłopców)

11. Dojrzewam do kobiecości (lekcja dla grupy dziewcząt)

12. Dojrzewam do męskości (lekcja dla grupy chłopców)

13. Mam swoją godność (lekcja dla grupy dziewcząt)

14. Mam swoją godność (lekcja dla grupy chłopców)

15. Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

17. Stalking, hejting, cyberprzemoc (lekcja dla grupy dziewcząt)

18. Stalking, hejting, cyberprzemoc (lekcja dla grupy chłopców)

19. Jak mogę ci pomóc?

20. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.

Tematyka zajęć klasa VII

Rozwój człowieka. Dojrzałość, to znaczy… Dojrzewanie – rozwój fizyczny (grupa dziewcząt) Dojrzewanie – rozwój fizyczny (grupa chłopców) Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (grupa dziewcząt) Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (grupa chłopców) Pierwsze uczucia. Przekazywanie życia (grupa dziewcząt) Przekazywanie życia (grupa chłopców) Mężczyzna i kobieta – układ rozrodczy (grupa dziewcząt) Mężczyzna i kobieta – układ rozrodczy (grupa chłopców) Czas oczekiwania. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (grupa dziewcząt) Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (grupa chłopców) Komunikacja w rodzinie. Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienie chemiczne, Uzależnienie behawioralne. Ludzkie drogowskazy.

Tematyka spotkań klasa VIII

1. Budowanie relacji międzyosobowych.

2. Na początek: zakochanie.

3. O etapach i rodzajach miłości.

4. Rozwój pschoseksualny człowieka..(lekcja dla grupy dziewcząt)

5. Rozwój pschoseksualny człowieka..(lekcja dla grupy chłopców)

6. Seksualność czowieka .(lekcja dla grupy dziewcząt)

7. Seksualność człowieka .(lekcja dla grupy dla chłopcow)

8. Przedwczesna inicjacja seksualna..(lekcja dla grupy dziewcząt)

9. Przedwczesna inicjacja seksualna..(lekcja dla grupy chłopców)

10. Choroby przenoszone drogą płciową.

11. Aids.

12. Metody rozpoznawania płodności.(lekcja dla grupy dziewcząt)

13. Metody rozpoznawania płodności.(lekcja dla grupy chłopców)

14. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.(lekcja dla grupy dziewczym)

15. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.(lekcja dla grupy chłopców)

16. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.

17. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?

18. Dojrzałość do małżeństwa.

19. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII

Cele kształcenia

– wymagania ogólne

I.

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka

; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny

II.

Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

III.

Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania.

IV.

Przyjęcie integralnej wizji osoby;wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów.

V.

Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

VI.

Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

VII.

Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży

Treści nauczania– wymagania szczegółowe

1.

Rodzina jako miejsce rozwoju człowieka i relacji międzyludzkich.

Struktura rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana. Miejsce dziecka w rodzinie

2.Funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, konomiczna, religijna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

3.

Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo.

Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

4.

Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci. Odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację.

5.

Macierzyństwo i ojcostwo – podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

6.

Życie jako fundamentalna wartość. Planowanie dzietności rodziny.

Przygotowanie kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka, odpowiedzialne rodzicielstwo. Opieka prekoncepcyjna i prenatalna.

7.

Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Fizjologia płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania. Metody rozpoznawania płodności.

8.

Problem niepłodności: rodzaje, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie.

9.

Ciąża i poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

10.

Gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością – aspekt medyczny, psychologiczny, społeczny.

11.

Antykoncepcja i jej rodzaje – aspekt medyczny, psychologiczny i moralny.

12.

Opiekuńcza funkcja rodziny w aspekcie rozwoju człowieka:

faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego.

13.

Wychowawcza wartość rodziny .

14.

Dojrzewanie; zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości iologicznej, psychicznej i społecznej.

15.

Cielesność, płciowość, seksualność. Różnice w rozwoju sychoseksualnym dziewcząt i chłopców; identyfikacja z własną płcią; postawy i wzajemne oczekiwania.

16.

Dojrzałość do małżeństwa oraz motywy jego zawierania; czynniki warunkujące trwałość i powodzenie małżeństwa.

17.

Związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i dpowiedzialnością;

Problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Przyczyny, skutki i profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej.

18.

Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Postawy asertywne i ich kształtowanie.

19.

Szacunek dla ludzkiego ciała; higiena okresu dojrzewania; troska o drowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój , sen, i aktywność fizyczna.

20.

Choroby przenoszone drogą płciową ; specyfika, rozwój i objawy ; drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny, medyczny, etyczny. Chory na AIDS w rodzinie.

21.

Zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne i behawioralne,presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich.

22.

Problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów

23.

Relacje międzyosobowe , ich znaczenie w rozwoju społeczno – emocjonalnym ; istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłość; miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

24.

Osoba z niepełnosprawnością jako partner w koleżeństwie, przyjaźni, miłości.

25.

Umiejętność obrony własnych poglądów. Radzenie sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu.

26.

Zasady savoir – vivre’u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych.

27.

Komunikacja werbalna i niewerbalna i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych.

28.

Wzajemna pomoc w obowiązkach domowych. Praca, rekreacja, świętowanie. Postawy wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Pomoc, zrozumienie, miłość i troska.

29.

Towarzyszenie osobom umierającym i rodzinie przeżywającej żałobę.

30.

Więź rodzinna, związki uczuciowe i relacje w rodzinie; budowanie prawidłowych relacji . Różnice w ocenianiu rzeczywistości przez dziadków, rodziców, dzieci . Przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Umiejętność komunikowania swoich uczuć. Odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie.

31.

Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.

32.

Rola autorytetów w życiu człowieka.

33.

Pożyteczna aktywność młodzieży i jej udział w życiu społecznym poprzez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania.

34.

Korzystanie ze środków społecznego przekazu; zasady i kryteria wyboru.

Świat rzeczywisty i świat wirtualny: gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe.

35.

Odpowiedzialność za własny rozwój : samowychowanie.

36.

Instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa

, bezrobocia , zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych. Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

1)

wspieranie wychowawczej roli rodziny;

2)

współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

3)

wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne przestrzegani e;

4)

stymulowanie procesu samowychowania;

5)

pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

6)

wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;

7)

wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

8)

promowanie integralne j wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością;

9)

tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

10)

pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;

11)

informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży;

12)

ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i społeczeństwa.

program nauczania dla II, III i IV etapu edukacyjnego

Program nagrodzony w konkursie na opracowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej, organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego.

Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

키워드에 대한 정보 program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna

다음은 Bing에서 program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Uzupełnij Graf I Obliczenia 35 21 9 | Polowanie Na Bestię: Admiral Graf Spee - Odcinek Ii - Ofiary 인기 답변 업데이트
See also  협동 조합 정관 | 협동조합 정관작성 162 개의 베스트 답변

See also  최강 전설 강해 효 304 | 네이버웹툰 최강전설 강해효 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5

 • abstra
 • abstrachuje
 • nieprzygotowani
 • np
 • np 5
 • serial
 • sezon 1
 • odcinek 5
 • odc 5
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • wdżwr
 • młodzież
 • nastolatki
 • nastolatkowie
 • szkoła
 • szkola
 • liceum
 • problemy młodzieży
 • ekipa
 • przyjaciele
 • uczniowie
 • uczenie się
 • nauka
 • lisie piekło
 • berkowski
 • hubert
 • maja
 • mariola
 • agata
 • gruby
 • abstrawear
 • abstrahuje
 • szkola nieprzygotowani
 • serial szkola
 • serial szkoła całe odcinki
 • szkola tvn
 • szkola tvn cale odcinki

WYCHOWANIE #DO #ŻYCIA #W #RODZINIE #- #NIEPRZYGOTOWANI #odc. #5


YouTube에서 program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – NIEPRZYGOTOWANI odc. 5 | program nauczania wychowanie do życia w rodzinie szkoła ponadgimnazjalna, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment