Pomiary Oświetlenia Na Stanowisku Pracy | Jak Wykonać Protokół Z Pomiarów Natężenia Oświetlenia Stanowisk Pracy Programem Foton 3? [📄Napisy] 240 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Sonel S.A. 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,343회 및 좋아요 16개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

pomiary oświetlenia na stanowisku pracy 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY] – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dobra jakość światła, czyli odpowiednie natężenie światła poprawia koncentrację pracowników, redukuje ilość popełnianych przez nich błędów, co przekłada się na bezpieczeństwo pracy, a tym samym podwyższa jakość i wydajność. Po wykonanych badaniach natężenia oświetlenia, należy opracować protokół pomiarowy. Między innymi w tym celu stworzony został program komputerowy FOTON 3.
Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów poświęconych tematyce badania oświetlenia:
https://www.sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/artykuly-prasowe/pomiary-natezenia-oswietlenia/

pomiary oświetlenia na stanowisku pracy 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Pracodawca przeprowadzi pomiary natężenia oświetlenia…

Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, …

+ 여기에 표시

Source: www.prawo.pl

Date Published: 1/5/2022

View: 956

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym – Luxmat

Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy jest zatem tak w … Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy przeprowadzić możemy przy …

+ 여기에 표시

Source: luxmat.pl

Date Published: 1/5/2022

View: 6079

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy | BHP

Jest to narzędzie spełniające wszystkie wymagania pozwalające na wykonywanie badań oświetlenia, w tym stanowisk pracy. Przygotowania i pomiar …

+ 여기에 보기

Source: www.bhp-bezpieczenstwo.pl

Date Published: 12/27/2022

View: 5865

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – jak często należy …

W tym artykule dowiesz się, jakie są rodzaje oświetlenia stanowiska pracy oraz kiedy należy dokonywać pomiaru oświetlenia.

+ 여기를 클릭

Source: ecoms.pl

Date Published: 3/22/2021

View: 2017

Wymogi względem natężenia oświetlenia na stanowisku …

pomiary hałasu? Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom odpowiedniego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, a w celu …

+ 여기에 표시

Source: www.kodekspracy.pl

Date Published: 12/15/2022

View: 7638

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy – pomiary kontrolne, okresowe, dla inspekcji pracy … Komfort pracy jest niezwykle ważny w każdym zakładzie …

+ 여기를 클릭

Source: szkoleniabhp-online.pl

Date Published: 10/26/2022

View: 8055

Oświetlenie stanowiska pracy – normy i wymagania – SMD-LED

Miejsce wykonywania pomiarów. Szkic rozmieszczenia stanowisk pracy; Rodzaj i liczbę opraw świetlnych oraz szkic …

+ 여기에 표시

Source: www.smd-led.pl

Date Published: 10/13/2021

View: 5510

Pomiary natężenia oświetlenia – BHPEX

BHPEX Zielona Góra wykonuje najtańsze pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, miejscowego, stanowiskowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na stanowisku pracy.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.bhpex.pl

Date Published: 11/6/2021

View: 8817

Pomiary oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy – Cennik.

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia według PN-EN 12464. Cennik usług pomiarowych Luxcontrol Polska. Pomiary zgodne z wymogami PIP i Sanep.

+ 여기에 자세히 보기

Source: luxcontrol.pl

Date Published: 1/4/2021

View: 8841

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Wykonujemy akredytowane pomiary nateżenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz pomiary oświetlenia awaryjnego. Szybko i sprawnie. Sprawdź!

+ 여기를 클릭

Source: smc-bhp.pl

Date Published: 3/14/2022

View: 87

주제와 관련된 이미지 pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY]
Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY]

주제에 대한 기사 평가 pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

 • Author: Sonel S.A.
 • Views: 조회수 5,343회
 • Likes: 좋아요 16개
 • Date Published: 2021. 2. 16.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=cQ6gpw3vHoc

Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 września 1997 roku zobowiązuje miedzy innymi pracodawcę do zapewniania oświetlenia zgodnego z obowiązującymi normami. Konieczne jest w tym celu przeprowadzanie pomiarów i tym samym badanie, czy aby na pewno pomieszczenia posiadają odpowiednie światło.

Jak mierzyć oświetlenie w miejscu pracy?

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy przeprowadzić możemy przy pomocy specjalnego urządzenia zwanego luksomierzem. Poprawne dokonanie analizy wymaga precyzji oraz umiejętności właściwej obsługi urządzenia.

Jak często należy robić pomiary parametrów oświetlenia na stanowisku pracy?

co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej. Pomiary natężenia powinny być dokonane po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie.

Jak wykonać pomiary oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać w taki sposób, aby osoba, która je prowadzi, nie zaciemniała ogniwa luksomierza. Ustawienie osoby w pomieszczeniu powinno w jak najmniejszym stopniu zasłaniać strumień świetlny pochodzący od opraw oświetleniowych, a padający na dany obszar.

Co ile robi się pomiary oświetlenia?

Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz „jedynie” do czynników uciążliwych. Jedynie pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonywać co 12 miesięcy.

Kto może wykonać pomiary natężenia oświetlenia?

Przepisy prawa nie precyzują określenia kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia. Jednak to pracodawca ma obowiązek pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy występujących na terenie zakładu pracy w celu potwierdzenia zgodności natężenia oświetlenia z Polskimi Normami.

Ile wynosi minimalna ilość luxów na stanowisku pracy?

Podstawowym parametrem oświetlenia, który ocenia się na stanowisku pracy, jest poziom natężenia oświetlenia. Zgodnie z polską normą [PN-EN 12464-1:2003, która zastąpiła normę PN-84/E-02033] powinien on wynosić co najmniej 500 lx, przy czym nie precyzuje się żadnych dodatkowych zaleceń.

Ile luxów w miejscu pracy?

Oświetlenie stanowiska pracy związanego z montażem, w zależności od wykonywanych przy nim prac, powinno wynosić 200 do 750 luksów. Precyzyjnym pracom, związanym z wyrobem wzorników, narzędzi czy szablonów powinno towarzyszyć światło o wartości 1000 luksów.

Ile punktów pomiarowych oświetlenia?

Jak rozmieścić punkty pomiarowe przy badaniu rozkładu natężenia oświetlenia
Długość obszaru Maksymalny dystans pomiędzy punktami Minimalna liczba punktów siatki pomiarowej
1,00 0,20 5
2,00 0,30 6
5,00 0,60 8
10,00 1,00 10
16 thg 7, 2018

Ile kosztuje pomiar natężenia oświetlenia?

Cennik pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, miejscach pracy (PN-EN 12464) i oświetlenia ewakuacyjnego (PN-EN 1838) 40 zł/pom. 600 zł/kpl.

Co ile pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego?

Ponieważ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom, co najmniej raz w roku, oraz spełniać wymagania polskich norm.

Jak wykonać pomiar oświetlenia ewakuacyjnego?

W centralnym pasie drogi (obejmującym minimum połowę jej szerokości) minimalne natężenie oświetlenia to 0,5 lx. W strefie otwartej pomiar oświetlenia awaryjnego powinien wskazywać minimum 0,5 lx na poziomie podłogi (wyłączając obwodowy pas o szerokości 0,5 m).

Czym się mierzy oświetlenie?

Natężenie oświetlenia wynosi dokładnie jeden lux, gdy światło o mocy 1 lumen (lm) równomiernie oświetla powierzchnię jednego metra kwadratowego. Przyrząd do pomiaru natężenia światła (lux) jest nazywany luksomierzem lub fotometrem.

W jakich przypadkach należy wykonać regulację oświetlenia?

Jego pomiary powinno się wykonywać przy każdym utworzeniu lub ponownej aranżacji stanowiska, a także po naprawie lub modernizacji oświetlenia. Przesłankami do ich przeprowadzenia mogą być też: wymiana okien, przebudowa obiektu i inne działania remontowe czy też modernizacyjne.

Jak obliczyć współczynnik równomierności oświetlenia?

Równomierność oświetlenia
 1. Eśr = (E1 + E2 + … + En) / n; n – liczba punktów pomiarowych.
 2. E1 ÷ En – wyniki pomiarów w kolejnych punktach pomiarowych.

Jakie oświetlenie jest najkorzystniejsze w miejscu pracy?

Najkorzystniejszym oświetleniem jest oświetlenie naturalne pochodzące z promieniowania słonecznego, jako że wzrok człowieka jest do niego najlepiej przystosowany.

Ile kosztuje pomiar natężenia oświetlenia?

Cennik pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, miejscach pracy (PN-EN 12464) i oświetlenia ewakuacyjnego (PN-EN 1838) 40 zł/pom. 600 zł/kpl.

Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Wchodząc do jakiegokolwiek budynku, instytucji czy też do centrum handlowego towarzyszy nam już od progu światło. Niby każde oświetlenie spełnia to samo zadanie, jednak nie da się ukryć, że przy jednym czujemy się lepiej, a przy drugim… zdecydowanie nasze samopoczucie się pogarsza. Pytamy zatem: Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe? Odpowiadamy …

Z tego jak ważne jest prawidłowe oświetlenie i jaką rolę ono odgrywa zdaje sobie sprawę każdy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 września 1997 roku zobowiązuje miedzy innymi pracodawcę do zapewniania oświetlenia zgodnego z obowiązującymi normami. Konieczne jest w tym celu przeprowadzanie pomiarów i tym samym badanie, czy aby na pewno pomieszczenia posiadają odpowiednie światło.

Czy trzeba wykonywać pomiary oświetlenia?

Dlaczego tak ważne jest odpowiednie oświetlenie?

W dobrze oświetlonym pomieszczeniu, jakość pracy zdecydowanie wzrasta. Dla projektantów stanowi to jeden z najtrudniejszych dla zaplanowania elementów, ze względu na mnogość funkcji, jakie musi ono pełnić.

Czego przede wszystkim oczekuje szef firmy od swoich pracowników? Zaangażowania, rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, kreatywności – jednak jak sprostać takim wymaganiom, jeśli pracy towarzyszy kiepskie oświetlenie? Odpowiedni dobór punktów świetlnych, to dostarczenie odpowiedniej ilości światła w miejscach, w których jest to bezwzględnie potrzebne. Pracownik podczas wykonywania swojej pracy powinien:

mieć równomiernie oświetlone stanowisko,

nie odczuwać dyskomfortu

nie rozpraszać się otaczającymi punktami świetlnymi.

Potrzeba zapewnienia odpowiedniego oświetlenia nie dotyczy jedynie szeroko pojętego miejsca pracy „dorosłych” a także miejsca nauki w postaci szkół. Nie mniej ważnym miejscem, gdzie powinno się zapewniać prawidłowe oświetlenie są żłobki i przedszkola. Są to miejsca, w których dzieci poznają świat i uczą się podstawowych zasad nim rządzących. Niezwykle istotne jest, aby najmłodsi czuli się tam bezpiecznie i komfortowo. Oświetlenie jest jednym z głównych elementów, zapewniającym w takich miejscach przytulność. Nie do przecenienia jest tutaj temperatura barwowa światła, czyli wrażenie, jakie odnosimy patrząc na światło, ale także jego równomierność. W placówkach opiekuńczych powinno się stosować światło o cieplej barwie, ze względu na jego uspokajające działanie.

Pomiary oświetlenia

Nie wystarczą subiektywne odczucia aby jednoznacznie stwierdzić, czy dane pomieszczenie jest wystarczające oświetlenie. W tym celu trzeba przeprowadzić pomiary oświetlenia. Przepisy nie precyzują, jak często powinny one być dokonywane. Przyjmuje się, że pomiarów oświetlenia powinno się dokonywać:

podczas zakładania nowych urządzeń oświetleniowych

podczas modernizacji istniejących urządzeń

okresowo co 5 lat

Pomiary oświetlenia w biurach dotyczą trzech sfer:

ogólnej – równomierne oświetlenie całego pomieszczenia

miejscowe – oświetlenie stanowisk pracy

złożono – składowa oświetlenia ogólnego i miejscowego

Optymalne oświetlenia biura to składowa natężenia światła, rozkładu luminacji, olśnienia, kierunkowości światła, oddawania barw i wyglądu barwy, migotania.

Pomiarów oświetlenia w żłobkach i przedszkolach dokonuje się osobno dla każdego pomieszczenia. Inne są wymogi w miejscu, gdzie dzieci się bawią, inne w jadalni, a jeszcze inne – w miejscu przeznaczonym do leżakowanie. W każdym z tych miejsc dzieci powinny mieć zapewnione optymalne, zgodne z obowiązującymi normami, oświetlenie. Tylko takie warunku sprzyjają ich rozwojowi i poczuciu bezpieczeństwa.

Jak obecnie wygląda sytuacja w Polsce w zakresie pomiarów oświetlenia?

Pomiary oświetlenia są dokonywane zdecydowanie zbyt rzadko. Nie ma jasnych przepisów regulujących tę kwestię, więc tak naprawdę wykonywanie tych czynności jest wyłącznie dobrą wolą lub w ostateczności przymuszeniem przez instytucje kontrolne. Zaczynając już od najmłodszych … W bardzo małej ilości przedszkoli i żłobków stosuje się światło odpowiednie do potrzeb najmłodszych, a to właśnie ono jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na rozwój dziecka oraz jego postrzeganie tego miejsca. Im lepiej i bezpieczniej dziecko będzie się czuło w żłobku czy też przedszkolu, tym chętniej będzie tam przychodzić.

Odpowiednie oświetlenie biura wpływa na jakość pracy pracowników. Powinno to stanowić jeden z priorytetów każdego szefa, ponieważ jeśli pracownik będzie rzetelnie i z zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki, to przyniesie to firmie wymierne korzyści. Z tym jednak jest różnie…

Sklepy i galerie handlowe zdają się najczęściej rozumieć potrzebę zapewnienia odpowiedniego oświetlenia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest … ekonomia i zysk. Otaczające nas światło silni wpływa na nasz organizm. Może sprawić, że mamy mnóstwo chęci i zapału, ale jeśli jest źle dobrane – powoduje w nas zmęczenie i frustrację. Niewłaściwie oświetlone towary (zarówno przemysłowe jaki i spożywcze) trudniej się sprzedają, gdyż niewłaściwe oświetlenie wpływa na ich subiektywny odbiór. Powoduje że są dla nas po prostu mniej atrakcyjne lub wyglądają nie tylko nie świeżo ale i nie atrakcyjnie.

Warto dokonywać pomiarów oświetlenia, aby podnosić komfort warunków pracy to jak je odbieramy oraz przestrzeni do nauki i zabawy.

Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Zadając proste pytanie dotyczące obowiązku lub braku obowiązku wykonywania pomiarów oświetlenia dokonamy szybkiego podsumowania. Pomiary oświetlenia są obowiązkowe w tych lokalach, biurach, sklepach, przestrzeniach publicznych (także w postaci przedszkoli, żłobków, punktów opieki, sklepów i jednostek szkoleniowych), które są oddawana do użytkowania jako całkowicie nowe lub w przypadku znaczącego remontu. Wynika to wprost z obowiązujących przepisów.

W przypadku firm, szczególnie tych małych, jest to jedynie dobra wola pracodawcy, ale do czasu … gdy pracownicy nie zaczną narzekać na zbyt mały poziom oświetlenia. Warto wtedy wprost zwrócić się do pracodawcy z prośbą o sprawdzenie poziomu oświetlenia. Poprawa komfortu pracy może być zdumiewająca.

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym – normy i natężenie

Aby pracownicy mogli właściwie wykonywać swoje obowiązki, powinni mieć zapewnione prawidłowe warunki na stanowisku pracy. Sformułowanie to brzmi jednak bardzo abstrakcyjnie i enigmatycznie. Pochylmy się więc nad jego częścią składową, czyli doborem właściwego oświetlenia, co pozwoli nam zrozumieć, w jaki sposób natężenie światła wpływa na komfort oraz wydajność pracy. Jak zatem wybrać prawidłowe natężenie światła dla danego typu wykonywanej pracy?

Na szczęście nie musimy próbować rozwiązywać tego dylematu samodzielnie. Wystarczy, że odwołamy się do przepisów, które podają właściwe normy oświetlenia na stanowisku. Warto także jeszcze na samym początku wyjaśnić, czym w ogóle jest natężenie światła. Jak podają definicje, natężenie światła to ilość światła, które zostaje wysłane ze źródła i po natrafieniu na swej drodze na różne obiekty (np. krzesła, szafy, ściany itp.), dociera do danego miejsca docelowego. Poszukując precyzyjnych informacji na temat właściwego natężenia światła, możemy zajrzeć do poniższych dokumentów, które szczegółowo objaśniają to zagadnienie i narzucają właściwe normy natężenia oświetlenia. Są to:

• Kodeks Pracy;

• Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

• PN-EN 12665:2008: Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia;

• PN EN 12464–1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach);

• PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego;

• PN-84/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym;

• Oraz PN-84/E-0203: Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

Oświetlenie w miejscu pracy

Jak wynika z tych źródeł, właściwie oświetlenie musi gwarantować bezpieczeństwo pracownika oraz umożliwiać mu wykonywanie jego obowiązków bez poczucia zmęczenia, oraz konieczności zbytniego wytężania wzroku. Brak właściwego natężenia światła zwiększa bowiem ryzyko wypadków w pracy oraz popełnienia błędów, a także zmniejsza poziom koncentracji i efektywności. Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy jest zatem tak w interesie pracownika, jak i pracodawcy. W końcu obojgu zależy na jak najlepszej wydajności.

Normy oświetlenia wyznaczone dla danego stanowiska zależą także od rodzaju wykonywanej pracy oraz od pomieszczenia, w jakim pracownik przebywa podczas realizacji swoich obowiązków. Inne więc będzie zapotrzebowanie na światło u pracownika biurowego korzystającego z monitora, a inne u spawacza, kreślarza lub lakiernika. Zgodnie z przepisami, natężenie oświetlenia mierzone jest w luxach, a rozpiętość prawidłowego natężenia oświetlenia sięga od 200 do aż 1500 luxów, w zależności od czynności wykonywanych przez pracownika. I tak wspomniany już pracownik używający komputera powinien mieć zapewnione 500 luxów, spawacz potrzebuje 300 luxów, kreślarz – 750, a lakiernik aż 1000.

Instalacja systemów oświetleniowych dla pracowników związana jest zatem z właściwym doborem natężenia oświetlenia, o które najlepiej zadbać już na samym początku, na etapie wyboru miejsca pracy. Jeśli jednak twoi pracownicy skarżą się na ból oczu lub nawracające migreny albo sam zauważasz u siebie takie objawy, być może winowajcą jest po prostu niewłaściwy dobór intensywności światła. Warto wówczas przeprowadzić badania natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy przeprowadzić możemy przy pomocy specjalnego urządzenia zwanego luksomierzem. Poprawne dokonanie analizy wymaga precyzji oraz umiejętności właściwej obsługi urządzenia. Należy więc zadbać o zachowanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza podczas wykonywania pomiarów oświetlenia. Warto także pamiętać o tym, by nie blokować w żaden sposób dostępu światła do urządzenia, najlepiej także ubrać się na czarno, aby nie zaburzyć wyników pomiaru poprzez dobór jasnych kolorów, które dodatkowo odbijają światło. Nie wolno także zapomnieć o zasłonięciu okien podczas badania, które musi być przeprowadzane bez obecności światła dziennego. Dodatkowo należy mieć także na uwadze specyfikę związaną ze zmianą natężenia światła, wynikającą ze zużycia lamp. W celu otrzymania prawidłowych i miarodajnych pomiarów natężenia oświetlenia warto więc poprosić o pomoc specjalistę, który z pewnością przeprowadzi badania w sposób rzetelny, a także jako ekspert z pewnością doradzi, jakie ewentualne zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć komfort pracy u pracowników.

Norma oświetleniowa

Właściwe natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależne jest zatem od wielu czynników, począwszy od regulacji wynikających z normy PN – EN 12464 – 1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”, poprzez kształt oraz wielkość danego pomieszczenia, aż po rodzaj wykonywanej w nim pracy.

Normy oświetlenia na stanowisku pracy

Nieodpowiednie natężenie światła, które powoduje przemęczenie oczu, pociąga za sobą wiele konsekwencji, takich jak spadek efektywności, złe samopoczucie oraz utrata zdrowia pracownika (osłabienie wzroku czy krótkowzroczność), co w efekcie może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków – odpowiedzialny pracodawca nie może do tego dopuścić. Światło na stanowisku pracy zazwyczaj powinno być rozproszone, bezcieniowe i pozbawione kontrastów. Ważne jest, aby dostosowując się do ustanowionych norm natężenia oświetlenia w miejscu pracy, zadbać nie tylko o prawidłowe natężenie światła sztucznego, o którym była mowa wyżej, ale także światła naturalnego, bowiem każde stanowisko powinno mieć także dostęp do oświetlenia z zewnątrz – wpływa to korzystnie na efektywność pracy, ponieważ zwiększa skupienie na wykonywanej czynności, a także umożliwia oczom chwilowy odpoczynek. Od czasu do czasu wzrok powinien mieć możliwość odpocząć, co jest możliwe tylko wtedy, jeśli skierujesz go na coś innego, a najlepiej na widok za oknem.

Pomiary oświetlenia

Z drugiej strony jednak, szczególnie w przypadku pracy przed monitorem, należy uważać na nadmierne nasłonecznienie powierzchni, ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo dla oczu. Pomogą Ci w tym specjalne urządzenia, które umożliwią właściwy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, ale także rolety czy żaluzje w oknach. Warto także pamiętać, że stosunek natężenia oświetlenia pomiędzy różnymi stanowiskami pracy oraz pomieszczeniami, po których się przemieszczasz, nie powinien być większy niż 5:1, ponieważ jest to różnica, którą oczy znoszą najlepiej i szybciej przyzwyczajają się do zmiany oświetlenia.

Podczas wybierania prawidłowego natężenia światła należy także zwrócić uwagę na wyposażenie biura, np. na sprzęty czy meble biurowe – ich powierzchnie powinny być matowe i w żadnym wypadku nie mogą odbijać

Norma oświetleniowa – tryb dzienny a tryb nocny

Odpowiednio dostosowane oświetlenie w miejscu pracy to bardzo ważna kwestia, dlatego też powinno się je dostosować adekwatnie do rozmiaru danej powierzchni danego pomieszczenia – im większa przestrzeń, tym więcej będziemy mieć do czynienia z oświetleniem sufitowym LED. W przypadku małych gabinetów pojawi się natomiast więcej oświetlenia miejscowego. Nie bez znaczenia jest także tryb pracy – oświetlenie w miejscu pracy zgodne z normą oświetleniową będzie inne, jeśli pracujemy w trybie nocnym, a inne w trybie dziennym. Dla przykładu światło o barwie dziennej w biurze powinno mieścić się w granicach 5000-6500 K.

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach (część 3.) dr inż. Wiesława Pabjańczyk | elektro.info 11/2008 |

Widok stanowiska pracy z komputerem: na stanowisku tym występuje PBO, jako obszar na biurku poza wymienionymi PZ 1 i PZ 2

W. Pabjańczyk

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004. W trzeciej części zostanie omówiona procedura pomiarów oświetleniowych we wnętrzach i obszar jej stosowania w różnych przypadkach występujących w praktyce pomiarowej. Procedura pomiarów oświetleniowych została przedstawiona jako stanowisko Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, opisane w komentarzu [2].

Pomiary oświetleniowe stanowią jeden z etapów weryfikacji oświetlenia wnętrz i powinny być odniesione do jakiejkolwiek posiadanej przez użytkownika obiektu dokumentacji projektowej oświetlenia (opracowanej wg nowej [1] lub starej normy [3]). W praktyce często występują sytuacje, gdy przed pomiarem dysponuje się niekompletną dokumentacją lub jej brak. Natomiast pomiary oświetleniowe należy wykonywać okresowo zgodnie z wymaganiami przepisów bhp [8]. W komentarzu PKOś [2] pokazano sposób pomiarów i oceny w sytuacjach, gdy istnieje i jest dostępna dokumentacja projektowa oświetlenia oraz gdy dokumentacji nie ma lub jest w zasadzie nieprzydatna – dotyczy to głównie bardzo starych, niemodernizowanych budynków

Zakres pomiarów oświetleniowych wg PN-EN 12464-1:2004 W poprzednim artykule [5] przedstawiono schemat postępowania przy ocenie oświetlenia w budynkach. W przypadku, gdy jest dostępna dokumentacja projektowa oświetlenia wykonana zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, czynności weryfikacyjne sprowadzono do trzech etapów: etap 1. – sprawdzenie do dokumentacji projektowej z wymaganiami normy (czyli jest to instalacja nowa, wykonana po 2004 roku). Istotnym elementem tego sprawdzenia jest ocena przyjętych założeń projektowych, gdyż będą one skutkowały poprawnością spełnienia wymagań oświetleniowych. Szczegółowe informacje poddawane sprawdzeniu w dokumentacji opisano w [5],

etap 2. – oględziny istniejącej instalacji oświetleniowej na zgodność z dokumentacją projektową. Sprawdzamy w trakcie wizji lokalnej:

– typy i dane fotometryczne zainstalowanych w pomieszczeniu opraw oświetleniowych,

– wskaźnik oddawania barw zainstalowanych źródeł światła,

– liczbę i rozmieszczenie opraw oświetleniowych,

– rozmieszczenie stanowisk pracy, które określają położenie i rodzaj pól zadań oraz pól najbliższego otoczenia we wnętrzu, na których to polach należy przede wszystkim wykonać pomiary oświetleniowe,

– współczynniki odbicia podstawowych płaszczyzn w pomieszczeniu,

– sposób eliminacji efektu stroboskopowego (tam, gdzie może on wystąpić),

– typy i dane fotometryczne zainstalowanych w pomieszczeniu opraw oświetleniowych, – wskaźnik oddawania barw zainstalowanych źródeł światła, – liczbę i rozmieszczenie opraw oświetleniowych, – rozmieszczenie stanowisk pracy, które określają położenie i rodzaj pól zadań oraz pól najbliższego otoczenia we wnętrzu, na których to polach należy przede wszystkim wykonać pomiary oświetleniowe, – współczynniki odbicia podstawowych płaszczyzn w pomieszczeniu, – sposób eliminacji efektu stroboskopowego (tam, gdzie może on wystąpić), etap 3. – pomiary natężenia oświetlenia według procedury weryfikacyjnej nowej normy, czyli w punktach siatki pomiarowej zgodnie z punktami obliczeniowymi w dokumentacji projektowej. Etap 3. występuje zawsze, bez względu na wynik oceny etapów 1. i 2. Niezwykle ważna jest ocena, czy istniejące rozwiązanie oświetleniowe spełnia wymagania oświetleniowe dla danego wnętrza w przypadku zastosowania innych opraw i źródeł światła niż w projekcie. Podstawą oceny nie jest eliminacja danego typu (a więc i producenta) oprawy, ale charakterystyka fotometryczna nowych opraw i jej odniesienie do rozkładu luminancji we wnętrzu oraz zapewnienie innych parametrów oświetleniowych. Decyzja inwestora lub wykonawcy instalacji co do zmiany opraw powinna być przeanalizowania pod tym kątem, gdyż może ona spowodować istotne odstępstwa od przyjętych założeń projektowych. W takim przypadku zaleca się wykonanie projektu zamiennego na koszt strony inicjującej zamianę, a pomiary oświetlenia powinny być wykonane i udokumentowane niezwykle starannie, gdyż jak pokazuje praktyka, mogą być podstawą do wstrzymania decyzji co do oddania obiektu do użytkowania.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 nie jest dostępna lub są projekty wykonane na podstawie starej normy PN-84/E-02033 [3] lub brak jakiejkolwiek dokumentacji oświetleniowej, czynności weryfikacyjne obejmują dwa zasadnicze etapy: etap 1. – oględziny instalacji oświetleniowej pod względem zgodności z wymaganiami nowej normy,

– oględziny instalacji oświetleniowej pod względem zgodności z wymaganiami nowej normy, etap 2. – pomiary natężenia oświetlenia według zapisów normy starej z uwzględnieniem elementów procedur weryfikacyjnych nowej normy. Bez względu na oba wyżej przedstawione przypadki, zakres pomiarów oświetleniowych obejmuje przede wszystkim pomiary poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i we wnętrzu oraz, gdy brak jest informacji o wartościach współczynników odbicia głównych powierzchni we wnętrzu (ściany, podłoga, sufit, płaszczyzna pracy), również pomiary tych współczynników. Pozostałe parametry oświetleniowe (m.in. rozkład luminacji we wnętrzu lub na polu zadania wzrokowego, barwa światła źródeł, wskaźnik oddawania barw, ograniczenie olśnienia, luminacja opraw oświetleniowych, itp.), nie podlegają weryfikacji pomiarowej, ale są pośrednio oszacowywane na podstawie wyników pomiarów natężenia oświetlenia i współczynników odbicia oraz wyników oceny oględzin istniejącej instalacji. Warunki ogólne pomiarów oświetleniowych Należy podkreślić, że norma PN-EN 12464-1:2004 nie podaje jakichkolwiek wskazówek dotyczących sposobu (metodyki) przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia. Wynika z tego, że pomiary powinny być wykonywane przez osoby z doświadczeniem pomiarowym i posiadające wiedzę z zakresu techniki oświetlania oraz technik pomiarów fotometrycznych opisanych w normach PN-83/E-04040.03 [6] i PN-89/E-04040.00 [7]. Dalej zostały wskazane najistotniejsze warunki pomiarów, których zapewnienie gwarantuje właściwą dokładność. Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz wykonuje się w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu zmroku (bez udziału światła dziennego) po ustabilizowaniu się strumienia świetlnego źródeł światła. Oznacza to, że przed pomiarem należy załączyć oświetlenie w danym obiekcie i odczekać co najmniej 30 min. Z własnych doświadczeń wynika, że czas pracy instalacji przed pomiarem należy wydłużyć nawet do 1 godziny, zwłaszcza w instalacjach ze starszymi oprawami i źródłami światła, które mogą „odpalić” po dłuższym czasie niż 30 min. Przed pomiarem sprawdzamy, czy świecą wszystkie oprawy oświetleniowe. Oprawy nieświecące należy zarejestrować w protokołach pomiarowych. W przypadku, gdy więcej niż 10% źródeł światła nie świeci, pomiarów nie powinno się wykonywać. Dla nowych instalacji oświetleniowych, źródła światła przed pomiarami powinny zostać wyświecone przez co najmniej 100 godzin dla wysokoprężnych lamp wyładowczych lub co najmniej 1 godzinę dla żarówek. W podanym okresie wyświecania następuje stabilizacja warunków pracy lamp. Źródła wadliwe „wypadają”, co powoduje potrzebę uzupełnienia lamp w oprawach. Należy dążyć do oceny (pomiaru) poziomu napięcia zasilającego obwody oświetleniowe. Pomiary powinny być wykonywane w miarę możliwości przy napięciu znamionowym. Przy dużych odchyleniach od napięcia znamionowego wyniki pomiarów należy skorygować według znanych w literaturze zależności strumienia świetlnego danych typów źródeł światła od napięcia zasilającego. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierzy z aktualnym świadectwem wzorcowania. Ważne świadectwo wzorcowania luksomierza daje gwarancję jego właściwych wskazań. Luksomierz wyposażony jest w fotoelektryczne ogniwo krzemowe (rzadziej selenowe), którego czułość względna dopasowana jest do czułości względnej oka ludzkiego Vλ. Natężenie oświetlenia na powierzchni światłoczułej ogniwa zależy od cosinusa kąta padania światła na tę powierzchnię. W pomieszczeniu zamkniętym część strumienia odbitego od ścian może padać na ogniwo pod bardzo dużym kątem, powodując znaczny systematyczny błąd pomiaru. Dlatego też obudowa ogniwa fotoelektrycznego posiada taką konstrukcję, która pozwala na zmniejszenie tego błędu. Mówimy wówczas, że ogniwo posiada korekcję kierunkową do krzywej cosinus (korektę kosinusową). Luksomierze z reguły są wyskalowane w luksach, wartość natężenia oświetlenia jest odczytywana bezpośrednio w danym punkcie pomiarowym. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać w taki sposób, aby osoba, która je prowadzi, nie zaciemniała ogniwa luksomierza. Ustawienie osoby w pomieszczeniu powinno w jak najmniejszym stopniu zasłaniać strumień świetlny pochodzący od opraw oświetleniowych, a padający na dany obszar. Dotyczy to pomiarów zwłaszcza w środkowej części pomieszczenia, na którą pada światło z różnych kierunków. Niedopilnowanie tego warunku może powodować zmniejszenie wartości mierzonego natężenia oświetlenia nawet o 30 – 40%. Ponadto pomiary powinny być wykonywane w ciemnych ubiorach. Z nowej normy PN-EN 12464-1:2004 wynikają kolejne zasady pomiarowe, które są podstawą do oceny oświetlenia i wskazują metodykę wykonywania tych pomiarów: 1. pomiary natężenia oświetlenia powinny być wykonywane w płaszczyźnie zadania wzrokowego (na tzw. polu zadania) i w polu bezpośredniego otoczenia na stanowiskach pracy „zgodnie z jakimikolwiek zaprojektowanymi punktami lub z przyjętą siatką”. Zapis ten należy rozumieć w taki sposób, że punkty siatki pomiarowej powinny odpowiadać punktom obliczeniowym przyjętym w projekcie. Wynika to z nowej filozofii projektowania i weryfikacji oświetlenia, wprowadzonej nową normą PN-EN 12464-1:2004. Filozofia ta została przedstawiona w komentarzu PKOś [2] i w artykułach [4] i [5], 2. w konsekwencji takiego sformułowania normy, niezmiernie istotne jest określenie na etapie opracowywania projektu, czy przy obliczeniach oświetleniowych w pomieszczeniach uwzględniono wyposażenie w stanowiska pracy, meble i inne urządzenia, Inaczej postępujemy bowiem przy pomiarach w pomieszczeniu, dla którego zaprojektowano oświetlenie przy założeniu, że jest ono puste lub nieznane było rozmieszczenie stanowisk pracy, inaczej, gdy od początku było wiadomo, jakie są stanowiska pracy i gdzie zostały umieszczone w danym pomieszczeniu, 3. zgodnie z wymaganiem paragrafu 27.1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [8], należy sprawdzić stosunek wartości średniego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna. Stosunek ten nie powinien być większy niż 5:1. Przykładowo, dla pomieszczenia biurowego i korytarza należy porównać średnie natężenie oświetlenia wyznaczone dla oświetlenia ogólnego na wysokości blatów biurek z wartością wyznaczoną na podłodze na korytarzu. Stąd wynika konieczność wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia na powierzchni obejmującej pola zadań wzrokowych w całym pomieszczeniu. W wydzielonych punktach wyróżniono różne przypadki, jakie mogą wystąpić przy planowaniu pomiarów natężenia oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pustych lub nieprzeznaczonych do pracy – projekt wg PN-EN 12464-1:2004 Opisana metoda pomiaru dotyczy pomieszczeń pustych (bez urządzeń produkcyjnych i stanowisk pracy) lub nieprzeznaczonych do pracy, jak np. hole, korytarze, klatki schodowe itp. A.1. W przypadku, gdy projekt oświetlenia był opracowany dla pomieszczenia pustego (bez uwzględniania mebli i stanowisk pracy) oraz przed pomiarami pomieszczenia nie zostały wyposażone w meble i stanowiska pracy, wówczas pomiary wykonuje się we wszystkich punktach siatki obliczeniowej przyjętej w projekcie na rzucie całego pomieszczenia. Z otrzymanych wyników pomiarów oblicza się wartość średniego natężenia oświetlenia (E śr ) oraz jego równomierność. Ustalanie płaszczyzny roboczej W pomieszczeniach pustych płaszczyzna robocza obejmuje powierzchnię rzutu całego wnętrza. Jeśli nie ma ustalonej wysokości płaszczyzny roboczej (np. poprzez wysokość płaszczyzny blatu, stołu itp.) i nie dysponuje się informacjami o przewidywanej wysokości płaszczyzny roboczej, to wówczas można przyjąć ją na wysokości 0,85 m nad podłogą, tak jak wskazuje norma [3]. W strefach komunikacyjnych i na schodach przyjmuje się płaszczyznę roboczą na płaszczyźnie podłogi (schodów). Uzyskana wartość średniego natężenia oświetlenia jest wartością początkową natężenia oświetlenia (nowa instalacja oświetleniowa). W związku z tym, wartość początkowego natężenia oświetlenia uzyskana drogą pomiarową powinna być odpowiednio większa od średniego natężenia oświetlenia wyznaczonego w projekcie, uwzględniającego współczynnik utrzymania. Podstawowym wymaganiem jest bowiem to, aby instalacja oświetleniowa zapewniała utrzymanie średniego natężenia oświetlenia na poziomie co najmniej wymaganym przez normę [1] w całym okresie pomiędzy zabiegami konserwacyjnymi przyjętymi w projekcie. W tym celu, na podstawie wyliczonej z pomiarów średniej wartości początkowego natężenia oświetlenia (Ē t =0), wyznaczamy przewidywane średnie natężenie oświetlenia (Ē) w okresie użytkowania instalacji oświetleniowej i porównujemy je z wartością eksploatacyjnego natężenia oświetlenia podanego w normie [1] dla danego wnętrza (strefy), zadania lub czynności.Przykład:W projekcie dla danego pomieszczenia przyjęto następujące dane: wartość eksploatacyjnego natężenia oświetlenia (wg normy [1]): Ē m =500 lx,

=500 lx, współczynnik utrzymania u=0,7. Z pomiarów dla nowo oddanej instalacji oświetleniowej uzyskano: wartość średniego początkowego natężenia oświetlenia: Ē t =0=740 lx. Ocena pozytywna, ponieważ: Ē=Ē t =0×u=740×0,7=518 lx>Ē m =500 lx. A.2. W przypadku, gdy projekt oświetlenia wykonany był dla pomieszczenia pustego (bez uwzględniania mebli i stanowisk pracy), lecz przy przystępowaniu do pomiarów pomieszczenie zostało wcześniej wyposażone w meble i stanowiska pracy, wówczas pomiary wykonywane w punktach siatki przyjętej w projekcie nie będą miały pełnego odniesienia do projektu. W tej sytuacji pomiary wykonuje się w siatce pomiarowej, przyjętej zgodnie z dotychczasowymi zasadami według PN-84/E-02033 [3] w zakresie doboru liczby punktów pomiarowych, ale wybór płaszczyzny pomiarowej powinien być przeprowadzony według wymagań nowej normy. Przyjęte zasady pomiarowe powinny być dokładnie opisane w protokole pomiarowym. W zależności od przeznaczenia wnętrza oraz od rodzaju oświetlenia występującego w badanym pomieszczeniu, punkty pomiarowe wyznacza się w różny sposób. Ogólny schemat wykonywania pomiarów, m.in. w tym przypadku, przedstawiono na rysunku 1.

Ustalanie punktów pomiarowych Całą powierzchnię wnętrza należy podzielić na kwadraty (prostokąty) o boku ok. 1 m, a pomiar natężenia oświetlenia wykonać w środkach tych kwadratów – na wysokości płaszczyzny roboczej. W przypadku, gdy pomieszczenie jest równomiernie oświetlone, można zmniejszyć liczbę punktów pomiarowych, korzystając ze wzoru na wskaźnik pomieszczenia [3]:

gdzie: a, b – długość i szerokość pomieszczenia, H m – wysokość powierzchni świecącej opraw nad płaszczyzną roboczą (rys. 2.). Minimalną liczbę punktów pomiarowych wyznacza się wówczas na podstawie wyznaczonego wskaźnika pomieszczenia, korzystając z zależności podanych w tabeli 1. [3]. Punkty pomiarowe powinny być położone w środku każdego nowo wyznaczonego prostokąta. W przypadku, gdy punkty pomiarowe przyjęte według tabeli wypadają pod środkiem opraw, należy liczbę punktów pomiarowych zwiększyć. Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach ze stanowiskami pracy i wyposażeniem B.1. W przypadku, gdy projekt oświetlenia był wykonywany dla pomieszczeń wyposażonych w meble i stanowiska pracy, dla których wyodrębniono pola zadania i pola bezpośredniego otoczenia oraz, gdy przy przystępowaniu do pomiarów pomieszczenie zostało wyposażone w meble i stanowiska pracy odpowiadające projektowi, wówczas pomiary wykonuje się we wszystkich punktach siatki obliczeniowej przyjętej w projekcie, odpowiednio dla pola zadania i pola bezpośredniego otoczenia. Z otrzymanych wyników pomiarów oblicza się wartości średniego natężenia oświetlenia oraz jego równomierność. Uzyskane wartości średniego natężenia oświetlenia są wartościami początkowymi natężenia oświetlenia i porównuje się je z wymaganiami normy. B.2. W przypadku, gdy projekt oświetlenia uwzględniał umeblowanie i wyodrębnienie pola/pól zadania (odpowiadających stanowiskom pracy) oraz pola/pól bezpośredniego otoczenia, lecz przy przystępowaniu do pomiarów pomieszczenie nie zostało wyposażone w meble i stanowiska pracy odpowiadające projektowi, wówczas pomiary wykonuje się tak, jak przedstawiono w punkcie A.2. Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach – brak projektu wg PN-EN 12464-1 W takim przypadku w etapie 1. należy wykonać dokładne oględziny istniejącej instalacji oświetleniowej, tzn. należy określić: rodzaj i liczbę zainstalowanych w pomieszczeniu opraw oświetleniowych, w tym należy wskazać oprawy oświetlenia miejscowego, jeżeli występują,

rodzaj zainstalowanych źródeł światła, ze szczególnym uwzględnieniem R a ,

, rozmieszczenie opraw oświetleniowych (równomierne/nierównomierne); wskazane jest pokazanie rozmieszczenia opraw na planie pomieszczenia,

ewentualną liczbę uszkodzonych opraw i nieświecących źródeł światła,

liczbę i rozmieszczenie stanowisk pracy we wnętrzu; wskazane jest pokazanie rozmieszczenia stanowisk pracy na planie pomieszczenia,

pola zadania dla stanowisk pracy i pola bezpośredniego otoczenia, jeśli da się je wyodrębnić,

występowanie efektu stroboskopowego i sposoby ograniczenia tętnienia światła, jeżeli jest to istotne dla procesu pracy w pomieszczeniu,

występowanie odbić dekontrastujących lub olśnienia odbiciowego na stanowiskach pracy,

stopień zabrudzenia opraw i pomieszczenia,

inne czynniki, np. przeszkody w rozchodzeniu się światła w danym pomieszczeniu. W etapie 2. wykonywane są pomiary natężenia oświetlenia według metodyki opisanej w starej normie [3], przy czym ocenę oświetlenia należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami nowej normy [1], przede wszystkim dla stanowisk pracy, tzn. dla wyodrębnionych pól zadań i pól bezpośredniego otoczenia.

Podobne sytuacje dotyczą często występujących przypadków pomiarów w starych obiektach, których użytkownicy nie posiadają kompletnych projektów oświetleniowych. Istotnym problememstaje się przestawienie w zakresie pomiarów na podejście stanowiskowe. Na każdym stanowisku pracy należy wyznaczyć płaszczyznę roboczą, która odpowiada rzeczywistej płaszczyźnie stanowiska, na której wykonywane są zadania wzrokowe. W przypadkach, gdy płaszczyzna pracy wzrokowej jest pionowa lub pochyła, wówczas płaszczyzna robocza odpowiada płaszczyźnie pracy wzrokowej, a pomiary należy wówczas wykonać odpowiednio w płaszczyźnie pionowej lub pochyłej (np. na półkach bibliotecznych, pulpitach sterowniczych itp.). Następnie należy wyodrębnić pole/pola zadania i pole bezpośredniego otoczenia w obrębie płaszczyzny roboczej. Przesłanki dotyczące ustalania pola zadania oraz pola bezpośredniego otoczenia są następujące: pole zadania i pole bezpośredniego otoczenia wyznacza się w obrębie płaszczyzny roboczej,

pole zadania jest to ta część płaszczyzny roboczej, na której wykonuje się zadania wzrokowe i należy ją ustalać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez pracownika lub informacji przekazanych przez zleceniodawcę; często pole zadania można określić na podstawie własnego doświadczenia i przewidywań, gdzie zadanie wzrokowe może być wykonywane (przykładowe wyodrębnienie ww. pól pokazano na rysunku 3. ),

), w sytuacji braku informacji o wielkości pola zadania, lub gdy z ustawienia i charakteru pracy wynika, że w każdym miejscu na płaszczyźnie roboczej może być wykonywane zadanie wzrokowe, cały obszar płaszczyzny roboczej powinno się przyjąć jako pole zadania,

pole bezpośredniego otoczenia może mieć szerokość mniejszą od 0,5 m, gdy obszar płaszczyzny roboczej otaczający pole zadania może w istotny sposób wpływać na rozkład luminancji w polu widzenia pracownika,

pole bezpośredniego otoczenia nie musi występować ze wszystkich stron pola zadania lub może w ogóle nie występować. Zaleca się, aby na każdym z pól (zadania i bezpośredniego otoczenia) stanowisk pracy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w kilku punktach pomiarowych równomiernie rozmieszczonych na danym polu. W przypadku dużych powierzchni, należy zwiększyć liczbę punktów pomiarowych. W strefie komunikacyjnej wykonujemy pomiary w równomiernie rozmieszczonych punktach pomiarowych na podłodze, jeśli to możliwe w siatce pomiarowej o boku ok. 1 m. W przypadku, gdy dane stanowisko pracy jest wyposażone w oprawę oświetlenia miejscowego, pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać przy załączonym oświetleniu ogólnym i miejscowym. Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach z wysokimi maszynami i na półkach W pomieszczeniach z wysokimi maszynami pomiary natężenia oświetlenia należy określić tylko w tych częściach wnętrza, które są niezbędne do wykonywania przewidzianych tam prac. Wykonujemy pomiary na tych maszynach w wyodrębnionych polach: zadania i bezpośredniego otoczenia oraz osobno w strefie komunikacyjnej pomieszczenia. Punkty pomiarowe przyjmujemy zgodnie z wcześniej opisaną zasadą. W przypadku, gdy pole zadania odnosi się do regałów czy półek, wówczas pomiary natężenia oświetlenia wykonujemy na płaszczyźnie pionowej przy najniższej półce. W przypadku opraw o krzywej światłości znacznie odbiegającej od rozsyłu rozproszonego (np. oprawy typu dark light) najmniejsza wartość natężenia oświetlenia może występować przy najwyższej półce. Dlatego też zaleca się wykonywać pomiary przy najniższej i najwyższej półce. W przypadku, gdy istotne dla wykonywanych czynności jest odpowiednie oświetlenie na innych półkach (np. na środkowych) wskazane jest wykonanie pomiaru przy tych właśnie półkach. Każdą z mierzonych półek traktujemy jako osobne pole zadania, a pomiary wykonujemy w równomiernie rozmieszonych punktach wzdłuż całej długości półki. W większości przypadków nie będzie uzasadnionej potrzeby wyodrębniania i pomiaru natężenia oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia, chyba że wokół pola zadania (regału, półki itp.) występuje stosunkowo duża powierzchnia ściany lub inna powierzchnia znacząco wpływająca na rozkład luminancji w polu widzenia.

Ocena wyników pomiarów natężenia oświetlenia Przy ocenie wyników pomiarów należy dokładnie opisać sytuację, z jaką ma się do czynienia, i wybraną metodykę pomiarową. Ocena pozytywna pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniu dla poszczególnych stanowisk pracy będzie wtedy, gdy wyznaczona średnia wartość natężenia oświetlenia będzie nie mniejsza niż wartości eksploatacyjnego natężenia oświetlenia podawane przez normę dla wykonywanych w tym pomieszczeniu czynności.

Ponadto należy dokonać oceny spełnienia wymagania zawartego w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącego stosunku wartości średnich natężeń oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna. Wyznaczoną średnią wartość natężenia oświetlenia ogólnego na wysokości rzeczywistej lub przyjętej płaszczyzny roboczej w całym pomieszczeniu porównuje się ze średnią wartością natężenia oświetlenia wyznaczoną dla sąsiedniego pomieszczenia – w praktyce najczęściej na podłodze sąsiadującego z tym pomieszczeniem korytarza. Ocena pozytywna w tym przypadku będzie, gdy stosunek średnich wartości natężenia oświetlenia w sąsiednich pomieszczeniach nie będzie gorszy niż 5:1. Wymagania zawarte w punkcie 5.3 normy [1] dotyczące natężenia oświetlenia odnoszą się do pola zadania, natomiast wymagania dla pola bezpośredniego otoczenia przyjmuje się zgodnie z tabelą 1. normy PN-EN 12464-1 [1]. Dla stanowisk pracy z oprawami oświetlenia miejscowego poziom natężenia oświetlenia w polach zadania i bezpośredniego otoczenia (gdy można go wyodrębnić) uzyskany w drodze pomiarów przy równocześnie działającym oświetleniu ogólnym i miejscowym, należy porównać z odnośnymi wymaganiami dla tych pól zwartymi w normie [1]. Zaleca się także sprawdzenie, czy oświetlenie ogólne stanowi co najmniej 20 % oświetlenia złożonego [3]. W przypadku oceny równomierności oświetlenia dla całych pomieszczeń pracy, korytarzy, schodów i stref komunikacyjnych proponuje się przyjmować wartość 0,5, tak jak stanowi wymaganie normy [1] dla pola bezpośredniego otoczenia. Podsumowanie Pomiary natężenia oświetlenia wnętrz i stanowisk pracy są podstawą oceny oświetlenia wykonywaną m.in. dla potrzeb bhp. Polska norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach nie uwzględnia sytuacji, gdy nie istnieje projekt wykonany zgodnie z tą normą. Polski Komitet Oświetleniowy w komentarzu dotyczącym nowej normy określił metodykę i warunki pomiarów w różnych możliwych sytuacjach, jakie mogą wystąpić na etapie nowo oddawanych i istniejących instalacji oświetleniowych, w celu ujednolicenia oceny oświetlenia wnętrz. Literatura PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Praca zespołowa: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Komentarz Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP dotyczący polskiej normy PN-EN 12464-1:2004, wydanie październik 2007. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. W. Pabjańczyk, Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 1.), „elektro.info” 1-2/ 2008 r. W. Pabjańczyk, Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia – procedury weryfikacyjne (część 2.), „elektro.info” 6/2008. PN-83/E-0404/03. Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia. PN-89/E-04040.00 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary fotometryczne. Wymagania ogólne. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650, tekst jednolity wraz z póź. zm. DzU z 2007 r. nr 49, poz. 330). Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym – normy i natężenie

Aby pracownicy mogli właściwie wykonywać swoje obowiązki, powinni mieć zapewnione prawidłowe warunki na stanowisku pracy. Sformułowanie to brzmi jednak bardzo abstrakcyjnie i enigmatycznie. Pochylmy się więc nad jego częścią składową, czyli doborem właściwego oświetlenia, co pozwoli nam zrozumieć, w jaki sposób natężenie światła wpływa na komfort oraz wydajność pracy. Jak zatem wybrać prawidłowe natężenie światła dla danego typu wykonywanej pracy?

Na szczęście nie musimy próbować rozwiązywać tego dylematu samodzielnie. Wystarczy, że odwołamy się do przepisów, które podają właściwe normy oświetlenia na stanowisku. Warto także jeszcze na samym początku wyjaśnić, czym w ogóle jest natężenie światła. Jak podają definicje, natężenie światła to ilość światła, które zostaje wysłane ze źródła i po natrafieniu na swej drodze na różne obiekty (np. krzesła, szafy, ściany itp.), dociera do danego miejsca docelowego. Poszukując precyzyjnych informacji na temat właściwego natężenia światła, możemy zajrzeć do poniższych dokumentów, które szczegółowo objaśniają to zagadnienie i narzucają właściwe normy natężenia oświetlenia. Są to:

• Kodeks Pracy;

• Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

• PN-EN 12665:2008: Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia;

• PN EN 12464–1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach);

• PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego;

• PN-84/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym;

• Oraz PN-84/E-0203: Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

Oświetlenie w miejscu pracy

Jak wynika z tych źródeł, właściwie oświetlenie musi gwarantować bezpieczeństwo pracownika oraz umożliwiać mu wykonywanie jego obowiązków bez poczucia zmęczenia, oraz konieczności zbytniego wytężania wzroku. Brak właściwego natężenia światła zwiększa bowiem ryzyko wypadków w pracy oraz popełnienia błędów, a także zmniejsza poziom koncentracji i efektywności. Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy jest zatem tak w interesie pracownika, jak i pracodawcy. W końcu obojgu zależy na jak najlepszej wydajności.

Normy oświetlenia wyznaczone dla danego stanowiska zależą także od rodzaju wykonywanej pracy oraz od pomieszczenia, w jakim pracownik przebywa podczas realizacji swoich obowiązków. Inne więc będzie zapotrzebowanie na światło u pracownika biurowego korzystającego z monitora, a inne u spawacza, kreślarza lub lakiernika. Zgodnie z przepisami, natężenie oświetlenia mierzone jest w luxach, a rozpiętość prawidłowego natężenia oświetlenia sięga od 200 do aż 1500 luxów, w zależności od czynności wykonywanych przez pracownika. I tak wspomniany już pracownik używający komputera powinien mieć zapewnione 500 luxów, spawacz potrzebuje 300 luxów, kreślarz – 750, a lakiernik aż 1000.

Instalacja systemów oświetleniowych dla pracowników związana jest zatem z właściwym doborem natężenia oświetlenia, o które najlepiej zadbać już na samym początku, na etapie wyboru miejsca pracy. Jeśli jednak twoi pracownicy skarżą się na ból oczu lub nawracające migreny albo sam zauważasz u siebie takie objawy, być może winowajcą jest po prostu niewłaściwy dobór intensywności światła. Warto wówczas przeprowadzić badania natężenia oświetlenia. Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy przeprowadzić możemy przy pomocy specjalnego urządzenia zwanego luksomierzem. Poprawne dokonanie analizy wymaga precyzji oraz umiejętności właściwej obsługi urządzenia. Należy więc zadbać o zachowanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza podczas wykonywania pomiarów oświetlenia. Warto także pamiętać o tym, by nie blokować w żaden sposób dostępu światła do urządzenia, najlepiej także ubrać się na czarno, aby nie zaburzyć wyników pomiaru poprzez dobór jasnych kolorów, które dodatkowo odbijają światło. Nie wolno także zapomnieć o zasłonięciu okien podczas badania, które musi być przeprowadzane bez obecności światła dziennego. Dodatkowo należy mieć także na uwadze specyfikę związaną ze zmianą natężenia światła, wynikającą ze zużycia lamp. W celu otrzymania prawidłowych i miarodajnych pomiarów natężenia oświetlenia warto więc poprosić o pomoc specjalistę, który z pewnością przeprowadzi badania w sposób rzetelny, a także jako ekspert z pewnością doradzi, jakie ewentualne zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć komfort pracy u pracowników.

Norma oświetleniowa

Właściwe natężenie oświetlenia na stanowisku pracy zależne jest zatem od wielu czynników, począwszy od regulacji wynikających z normy PN – EN 12464 – 1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”, poprzez kształt oraz wielkość danego pomieszczenia, aż po rodzaj wykonywanej w nim pracy.

Normy oświetlenia na stanowisku pracy

Nieodpowiednie natężenie światła, które powoduje przemęczenie oczu, pociąga za sobą wiele konsekwencji, takich jak spadek efektywności, złe samopoczucie oraz utrata zdrowia pracownika (osłabienie wzroku czy krótkowzroczność), co w efekcie może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków – odpowiedzialny pracodawca nie może do tego dopuścić. Światło na stanowisku pracy zazwyczaj powinno być rozproszone, bezcieniowe i pozbawione kontrastów. Ważne jest, aby dostosowując się do ustanowionych norm natężenia oświetlenia w miejscu pracy, zadbać nie tylko o prawidłowe natężenie światła sztucznego, o którym była mowa wyżej, ale także światła naturalnego, bowiem każde stanowisko powinno mieć także dostęp do oświetlenia z zewnątrz – wpływa to korzystnie na efektywność pracy, ponieważ zwiększa skupienie na wykonywanej czynności, a także umożliwia oczom chwilowy odpoczynek. Od czasu do czasu wzrok powinien mieć możliwość odpocząć, co jest możliwe tylko wtedy, jeśli skierujesz go na coś innego, a najlepiej na widok za oknem.

Pomiary oświetlenia

Z drugiej strony jednak, szczególnie w przypadku pracy przed monitorem, należy uważać na nadmierne nasłonecznienie powierzchni, ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo dla oczu. Pomogą Ci w tym specjalne urządzenia, które umożliwią właściwy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, ale także rolety czy żaluzje w oknach. Warto także pamiętać, że stosunek natężenia oświetlenia pomiędzy różnymi stanowiskami pracy oraz pomieszczeniami, po których się przemieszczasz, nie powinien być większy niż 5:1, ponieważ jest to różnica, którą oczy znoszą najlepiej i szybciej przyzwyczajają się do zmiany oświetlenia.

Podczas wybierania prawidłowego natężenia światła należy także zwrócić uwagę na wyposażenie biura, np. na sprzęty czy meble biurowe – ich powierzchnie powinny być matowe i w żadnym wypadku nie mogą odbijać

Norma oświetleniowa – tryb dzienny a tryb nocny

Odpowiednio dostosowane oświetlenie w miejscu pracy to bardzo ważna kwestia, dlatego też powinno się je dostosować adekwatnie do rozmiaru danej powierzchni danego pomieszczenia – im większa przestrzeń, tym więcej będziemy mieć do czynienia z oświetleniem sufitowym LED. W przypadku małych gabinetów pojawi się natomiast więcej oświetlenia miejscowego. Nie bez znaczenia jest także tryb pracy – oświetlenie w miejscu pracy zgodne z normą oświetleniową będzie inne, jeśli pracujemy w trybie nocnym, a inne w trybie dziennym. Dla przykładu światło o barwie dziennej w biurze powinno mieścić się w granicach 5000-6500 K.

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

W styczniu przeprowadziliśmy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy w biurach jednostki administracji publicznej zlokalizowanej na terenie Wyszkowa. Nasi specjaliści wykonali pomiary natężenia oświetlenia luksomierzem – miernikiem do pomiarów natężenia oświetlania LXP-1. Jest to narzędzie spełniające wszystkie wymagania pozwalające na wykonywanie badań oświetlenia, w tym stanowisk pracy.

Przygotowania i pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Przygotowując się do badania natężenia oświetlenia sprawdziliśmy warunki środowiskowe, w jakich mieliśmy prowadzić pomiary i czy mieszczą się w granicach określonych przez producenta aparatury pomiarowej.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonaliśmy w warunkach eksploatacyjnych, po zapadnięciu zmroku.Dodatkowo 30 min. przed rozpoczęciem badania, włączyliśmy urządzenia oświetleniowe wyposażone w żarówki lub halogenowe źródła światła, które miały zostać poddane badaniom. Specjaliści wykonujący pomiary byli ubrani w czarną odzież.

Dodatkowo zanotowaliśmy typ źródeł światła, rodzaj opraw, moc, stopień zabrudzenia, ilość sprawnych i niesprawnych źródeł światła. Na podstawie obserwacji określiliśmy i zanotowaliśmy rodzaj zastosowanego oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone).

Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia

Wszystkie wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia były zapisywane. Po przeprowadzonym badaniu sporządzono protokół zawierający dane z przeprowadzonego pomiaru. Protokół wręczono pracodawcy, aby dostosował się do zawartych w nim zaleceń.

Zgodnie z normą PN-EN-12464-1: 2012 wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia powinno być zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do uzyskanych wyników.

Przepisy i wskazówki dotyczące natężenia oświetlenia w miejscu pracy

Przepisy BHP nie określają wprost, z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary natężenia oświetlenia. Ostateczną decyzję zawsze powinien podjąć pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto pracodawca powinien ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z Polskimi Normami. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dodatkowo dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności określonej w Polskich Normach. Pracodawca może zlecić pomiar firmie zewnętrznej, od której może zażądać deklaracji zgodności urządzenia, którym przeprowadzane będą pomiary.

WAŻNE: Norma PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie podaje wartości minimalne natężenia oświetlenia, nie określa natomiast maksymalnych wartości. Jednak problemem może być nie tylko niedoświetlenie stanowisk pracy, ale również nadmierne natężenie oświetlenia, dlatego poza parametrami wyznaczonymi w PN istotne są subiektywne odczucia pracowników wpływające na komfort pracy wzrokowej.

W celu utrzymania odpowiedniego natężenia oświetlenia należy zachować oprawy oświetleniowe w czystości, a przepalone żarówki i świetlówki niezwłocznie powinny być wymieniane na nowe o zgodniej barwie z pozostałymi źródłami światła.

Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – jak często należy wykonywać?

Każdy pracodawca, niezależnie od branży, ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy opisują na przykład ilość przestrzeni, którą powinien dysponować pracownik oraz określają zasady postępowania w przypadku wyjątkowo trudnych i uciążliwych warunków pracy.

Jednym z elementów stanowiska pracy jest oświetlenie. Najczęściej stosowane jest elektryczne, chociaż – z oczywistych względów – naturalne i jasne światło słoneczne jest zdecydowanie lepsze. Podstawową funkcją oświetlenia jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków pracy, które nie działają szkodliwie na narząd wzroku.

Oświetlenie stanowiska pracy dzielimy na trzy rodzaje.

Pierwszym z nich jest oświetlenie ogólne, obejmujące całość danego obszaru.

Drugim oświetlenie miejscowe, które dotyczy konkretnej przestrzeni.

Oświetlenie złożone jest połączeniem obydwu tych typów.

Pomiar oświetlenia – kiedy wykonujemy?

Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Taki przepis został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650). Pomiary mają potwierdzić, że oświetlenie na stanowiskach pracy ma parametry, które są zgodne z Polskimi Normami.

W związku z tym, że światło elektryczne nie jest traktowane jako czynnik szkodliwy i uznaje się je za czynnik uciążliwy, częstotliwość dokonywania pomiarów nie została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Pierwszy pomiar oświetlenia należy przeprowadzić przed udostępnieniem stanowisk pracy pracownikom. Należy pamiętać, że przede wszystkim pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp światła naturalnego. W praktyce na stanowiskach pracy mamy zazwyczaj oświetlenie mieszano – naturalne oraz sztuczne. Jeśli, na przykład ze względów technologicznych, niemożliwe jest zapewnienie oświetlenia dziennego na stanowisku pracy, pracodawca obowiązany jest uzyskać zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w porozumieniu z okręgowym inspektoratem pracy. Pomiary można wykonywać samodzielnie, ponieważ oświetlenie nie jest czynnikiem szkodliwym, pomiarów nie muszą wykonywać laboratoria akredytowane.

Kolejnym powodem do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego jest zmiana rodzaju stosowanego oświetlenia. Oznacza to, że pomiary trzeba przeprowadzić, jeśli pracodawca zdecyduje się na zmianę rodzaju oświetlenia na przykład z jarzeniowego na energooszczędne. Pomiar należy wykonać także po wymianie żarówek na modele o innej mocy oraz jeśli dokonano dużych zmian w aranżacji pomieszczenia, na przykład wybudowano lub wyburzono ściany, co mogło mieć wpływ na ilość i natężenie światła docierającego do stanowiska pracy.

Wymogi względem natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz zasady jego pomiarów – www.kodekspracy.pl

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019

Wymogi względem natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz zasady jego pomiarów

Czy przepisy bhp obligują pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia? Czy takie pomiary należy okresowo powtarzać, tak jak np. pomiary hałasu?

Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom odpowiedniego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, a w celu wykazania dopełnienia tego obowiązku pracodawca musi dysponować stosownymi pomiarami. Pomiary te powinny być powtarzane w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy, które mogą mieć wpływ na parametry natężenia oświetlenia.

Stosownie do postanowień K.p., jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą jest przeprowadzanie, na jego koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych określa (Dz. U. nr 33, poz. 166). Natomiast wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy reguluje (Dz. U. poz. 1286).

Przepisy tych aktów nie zaliczają oświetlenia do czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (jest ono uznawane za czynnik uciążliwy), stąd brak jest wytycznych określających zasady dokonywania jego pomiarów. Regulacje w omawianym zakresie znajdują się natomiast m.in. w (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zobowiązują one pracodawcę do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. W szczególności chodzi tu o normę PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska “Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.”.

W omawianym zakresie istnieją ponadto regulacje szczególne. Przykładowo (Dz. U. nr 148, poz. 973), obliguje pracodawcę do stosowania oświetlenia zapewniającego komfort pracy wzrokowej, gdzie poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach (przy komputerze powinno to być 500 luksów). Pomimo więc, że przepisy nie nakładają na pracodawcę bezpośredniego obowiązku przeprowadzenia pomiarów oświetlenia, to jednak pośrednio wynika z nich, że takie pomiary należy wykonać, aby wykazać spełnienie obowiązku zapewnienia pracownikom wymaganego natężenia. Brak jest także regulacji dotyczącej częstotliwości powtarzania takich pomiarów. Można zatem uznać, że nie ma potrzeby ich ponawiania dopóty, dopóki warunki pracy na określonym stanowisku nie ulegną zmianie, która może mieć wpływ na parametry oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Komfort pracy jest niezwykle ważny w każdym zakładzie pracy. To od niego bowiem zależy jakość wykonywanej pracy, efektywność oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jednym z elementów wpływających na ten komfort jest odpowiednie oświetlenie, które powinno być dostosowane do wytycznych z polskich norm. Jest to niezwykle istotne, gdyż jednakowo zbyt słabe lub zbyt mocne sztuczne światło może przyczynić się m.in. do powstania wad wzroku. Kwestie oświetlenia oraz ich pomiaru regulują: norma PN-EN 12464, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne regulacje prawne.

Należy pamiętać, że samo dostosowanie oświetlenia jest niewystarczające. Pracodawca zobowiązany jest również do przeprowadzania regularnych pomiarów jego natężenia (czyli określeniu poziomu luksów lx).

Zaleca się, aby takie pomiary odbywały się nie rzadziej jak raz na 5 lat oraz przy odbiorze nowych urządzeń oświetleniowych.

Badania takie są najbardziej miarodajne, gdy wykonywane są po zapadnięciu zmroku lub przy zasłoniętych oknach oraz w warunkach eksploatacyjnych, przy czym badany obszar nie powinien być specjalnie przygotowany. Wyniki pomiaru oświetlenia muszą być uwzględnione w odpowiednim protokole. Jest to niezbędny dokument podczas niezapowiedzianych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby zamówić pomiary natężenia oświetlenia zapytanie lub zamówienie należy złożyć na stronie internetowej

Luxcontrol Polska

Pomiary wykonywane są w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Piła, Bydgoszcz, Szczecin

www.luxcontrol.pl

email: [email protected]

tel: 502 931 844

Krzysztof Trześniewski

specjalista do spraw pomiarów bezpieczeństwa i BHP

pomiary oświetlenia warszawa, pomiary oświetlenia poznań, pomiary oświetlenia piła, pomiary oświetlenia cennik

Oświetlenie stanowiska pracy

Oświetlenie stanowiska pracy ma określone normy i wymagania jakie należy spełnić. Natężenie na danym stanowisku pracy reguluje ustawa PN-EN 12464-1:2004. Aby praca wykonywana przez danego pracownika była zarazem bezpieczna i komfortowa dla niego, ważną kwestią jest prawidłowe oświetlenie miejsca jej wykonywania. Oświetlenie na stanowisku pracy nie może mieć negatywnego wpływu na wzrok pracownika. Przepisy BHP określają jakie oświetlenie wymagane jest na danym stanowisku, ze względu na rodzaj pracy przy nim wykonywanej.

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem firmy, czy pracownikiem i chcesz dobrze zorganizować swoją przestrzeń do pracy, pamiętaj, że oświetlenie wpływa na naszą produktywność, więc jest bardzo ważną częścią wyposażenia. W zależności od tego, jaką prace wykonujemy, potrzebujemy innego rodzaju oświetlenie. Praca przy komputerze wymaga całkiem innego oświetlenia od pracy w warsztacie samochodowym czy hali produkcyjnej. Aby chronić nasze oczy przed zmęczeniem i wadami wzroku, i uzyskiwać jak najlepszą produktywność miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone. Warto pamiętać, że naszym oczom szkodzi nie tylko zbyt mała ilość światła, ale również nadmierne oświetlenie. Powinno być ono zatem dostosowane do funkcji, jakie ma spełniać oraz powierzchni.

Oświetlenie stanowiska pracy

Zasadniczo oświetlenie stanowiska pracy i pomieszczeń pracy musi zapewniać warunki pracy sprzyjające wykonywaniu zadań wzrokowych, tworzyć właściwe otoczenie świetlne. Takie oświetlenie pomieszczeń pracy zagwarantuje bezpieczeństwo i ogólny komfort wszystkich osób w tym pomieszczeniu przebywających. Oświetlenie w pomieszczeniach pracy powinno być dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Bez względu na jej charakter, płaszczyzna robocza powinna być oświetlona równomiernie, a całe pomieszczenie pozbawione czynników przeszkadzających dla wzroku. Tylko wtedy pracownik może wydajnie wykonywać swoje zadania, będąc jednocześnie pozbawionym uczucia dyskomfortu oraz zmęczenia. Nieprawidłowe oświetlenie w środowisku pracy odbija się negatywnie na wydajności i jakości pracy, sprzyja większej częstotliwości popełnianych błędów i pogarszając łatwość dostrzegania źródeł zagrożenia, sprzyja występowaniu wypadków podczas pracy. Zbyt ciemne oświetlenie powoduje również osłabienie koncentracji i obniżenie wydajności. Podobne problemy zaistnieją również w przypadku zbyt jasnego oświetlenia czy oślepiania pracownika przez źle skierowane źródło światła. Oświetlenie w miejscu pracy powinno jednocześnie spełniać normy zgodne z polskim prawem i być ściśle określone dla różnych rodzajów wykonywanej pracy. Oświetlenie pomieszczeń pracy można osiągnąć za pomocą światła dziennego, sztucznego lub jako połączenie obydwu. Często oświetlenie dzienne jest niemożliwe do uzyskania, dlatego oświetlenie stanowisk pracy z reguły musi być wspierane oświetleniem sztucznym. Wybierając oświetlenie do miejsca pracy najpierw dowiedz się co to jest stopień ochrony IP urządzeń.

Oświetlenie w miejscu pracy

Oświetlenie w miejscu pracy ma istotne znaczenie dla naszej wydajności. Jeśli oświetlenie w miejscu pracy jest odpowiednie, czyli przykładowo jeśli pracujemy pisząc ręcznie i zachowane jest odpowiednie natężenie dla takiego miejsca wynoszące 500 lx, nasza praca staje się mniej męcząca i przyjemniejsza, dodatkowo nasz wzrok nie jest narażony na pogorszenie.

Oświetlenie pomieszczenia pracy może być ogólne oraz miejscowe. Ogólne oświetlenie w pracy jest najkorzystniejsze dla ludzkiego wzroku i równomiernie oświetla całą przestrzeń, jednak często nie zapewnia dobrej widoczności w bezpośrednim miejscu pracy i jest mało ekonomiczne. Miejscowe oświetlenie stanowiska pracy uwzględnia ściśle określone potrzeby danej czynności, zapewniając doskonałą widoczność w każdej sytuacji. Najkorzystniejsze dla ludzkiego wzroku jest światło naturalne o barwie zbliżonej do jasnożółtego koloru i takie powinniśmy starać się instalować w miejscu pracy. Oświetlenie dzienne na stanowisku pracy powinno być uzupełnione właściwie dobranym oświetleniem sztucznym. Umiejscowienie źródeł światła zależeć będzie od pracy wykonywanej na danym stanowisku. W przypadku np. hal czy magazynów warto zastosować oprawy szeroko-strumieniowe zapewniające dobre oświetlenie ogólne. W miejscu pracy przy stole warsztatowym należy zapewnić światło padające z boku, uzupełniając oświetlenie dodatkowymi lampami na stanowisku pracy. W pracach wymagających skupienia się na szczegółach oraz stanowiskach kontrolnych, wymagających dużego natężenia światła, oświetlenie ogólne należy uzupełnić dodatkowymi, optymalnie dobranymi oprawami i lampami zapewniającymi odpowiednie oświetlenie miejscowe. Oświetlenie określają przepisy BHP i normy. Wymagane natężenie światła jest inne dla różnych rodzajów wykonywanych czynności i pomieszczeń. I tak przykładowo:

Przepisy określające minimalną wartość natężenia oświetlenia nie muszą być spełnione na całym stanowisku pracy, ale tylko w tej jego części, która jest istotna dla zadania wzrokowego. Przy niewystarczającym oświetleniu ogólnym, możemy miejscowo doświetlić stanowisko pracy dodatkową lampą. Oprócz natężenia oświetlenia należy pamiętać również o parametrach takich jak rozkład luminacji, olśnienie, migotanie, kierunkowość światła, oddawanie barw i wygląd barwy światła.

Rozkład luminacji, czyli fizyczną miarę jaskrawości należy dostosować do rodzaju pracy wykonywanej w danym pomieszczeniu. Zbyt wysokie luminacje mogą powodować efekt olśnienia i co za tym idzie niski komfort pracy wzrokowej, a duże kontrasty luminacji zmęczenie. Z kolei zbyt niskie luminacje nie motywują do pracy i powodują, że dane stanowisko staje się monotonne.

Olśnienie to odczucie niskiego komfortu, niewygody, a także obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów znajdujących się w polu widzenia. Ograniczenie olśnienia ograniczy niski komfort pracy, zmęczenie pracowników i ilość możliwych wypadków.

Migotanie, czy efekty stroboskopowe to szybkie okresowe zmiany natężenia światła. Mogą prowadzić do różnego rodzaju wypadków. Powodują one również złe samopoczucie, dekoncentrację, rozdrażnienie i bóle głowy. Dlatego też wskazana jest ich całkowita redukcja.

Jeśli szukamy mocnego oświetlenia do hal produkcyjnych warsztatów pracy i innych miejsc wielkopowierzchniowych, znaleźć możemy coraz lepsze i coraz tańsze oświetlenie. Jednym z najpopularniejszych stosowanych obecnie sposobów są nowoczesne świetlówki LED, które zastępują nam stare tradycyjne i pozwalają zmniejszyć zużycie energii o połowę. Świetlówki Led mają różne długości i różne sposoby zasilania, więc z powodzeniem dobierzemy takie, które idealnie sprawdzi się w naszym miejscu pracy. Świetlówki również posiadają różne barwy światła, więc dają nam możliwość wyboru takiego oświetlenia w miejscu pracy, które wypadnie najkorzystniej w danym miejscu. W firmach zajmujących się produkcją unikajmy raczej ciepłej barwy światła, tu również najlepiej sprawdzą się świetlówki Led z neutralna barwa światła, najbardziej zbliżoną do dziennej, dzięki czemu oczy nie będą się nam męczyć, będziemy mogli lepiej się skupić i pracować jak najefektywniej. Jeśli mamy możliwość również i tutaj zastosujmy kilka źródeł światła ogólne dające najwięcej światła i kierunkowe skierowane w miejsce, gdzie jest nam ono najbardziej potrzebne.

Zobacz również nasze inne artykuły o oświetleniu biur i stanowisk pracy

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy z monitorem

Pomieszczenia pracy biurowej, przy komputerze, powinny mieć stały dostęp do światła dziennego. Niezależnie od tego źródła światła należy zapewnić odpowiednie oświetlenie elektryczne. Natężenie takiego oświetlenia reguluje norma PN-EN 12464-1:2004 i powinno ono wynosić co najmniej 500 luksów przy samym komputerze oraz 300 luksów w całym pomieszczeniu. Oświetlenie ogólne do pracy nie zapewni takiego natężenia w miejscu pracy z monitorem, należy więc stanowisko doświetlić, korzystając np. z lamp biurkowych.

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy pracownika obsługującego monitor powinno wynosić minimum 500 lx, tyle samo co natężenie światła w biurze. Jest to najczęstszy wymóg oświetlenia biurowego, dlatego optymalne natężenie oświetlenia przy pisaniu i czytaniu również będzie wynosić 500 lx. Wymogi oświetlenia na stanowisku pracy są różne i w większości zależą od rodzaju pracy, jakiej będziemy w nim wykonywać. Intensywność światła ma bardzo duży wpływ nie tylko na bezpieczeństwo pracy, ale także jej efektywność, jak i wygodę samych pracowników. Optymalne natężenie oświetlenia na stanowisku pracy biurowej pozwoli zwiększyć efektywność pracy, jak i zmniejszy zmęczenie, które bardzo często powodowały tradycyjne źródła światła.

Oświetlenie stanowiska pracy powinniśmy rozpocząć od jego odpowiedniego zaprojektowania. Równomierne rozmieszczenia lamp pozwoli nam na odpowiednie oświetlenie, nawet większego pomieszczenia. Musimy pamiętać o tym, aby zamontowane przez nas oprawy świetlne spełniały normy oświetlenia pomieszczeń.

Norma oświetleniowa

Wszystkie wymogi oświetlenia na stanowisku pracy są zapisane w normie PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy”. W tej instrukcji zawarto informację, że najmniejsze natężenie oświetlenia, w którym dostrzeżemy rysy ludzkiej twarzy, musimy wynosić 20 lx. Dla przykładu w słoneczny dzień, w miejscu niezacienionym będziemy świadkami natężenia światła o wartości nawet 100000 lx. Czym jest więc parametr Luks? Jest to jednostka natężenia oświetlenia, która stanowi moc strumienia świetlnego, który pada na m2 powierzchni. Czyli jest to po prostu ilość lumenów padająca na obszar o podanych wymiarach.

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy nie tylko wpływa pozytywnie na samą jej efektywność, ale przede wszystkim na zdrowie pracowników. Oświetlenie spełniające wszystkie normy pozytywnie wpłynie na stan naszych oczu, które w czasie pracy przy komputerze, czy na innym stanowisku, będą zmuszane do maksymalnego wysiłku. Oczywiście podobnie będzie w przypadku hal produkcyjnych, czy magazynów, gdzie łatwiej o przypadkowy wypadek w miejscu, w którym jest zbyt ciemno, aby pracować. Optymalne natężenie oświetlenia w magazynie znacznie zmniejszy ryzyko przypadkowego wypadku i bezpośrednio zwiększy bezpieczeństwo ludzi w nim pracujących.

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, możemy wykonać przy użyciu profesjonalnych urządzeń, jak i tych ogólnie dostępnych na rynku. Obecnie wykonując oświetlenie danego pomieszczenia, wystarczy, że zgłosimy się z projektem do sklepu, który w odpowiednim programie, wykonana te wszystkie czynności za nas (tak jest w naszym).

Do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia i może wykonać je dowolna osoba, wyznaczona przez pracodawcę, lub on sam. Jednym z koniecznych warunków tego rodzaju pomiarów jest jednak odpowiednia wiedza, pozwalająca na swobodną obsługę luksomierza. Luksomierz to urządzenie dostępne w praktycznie każdym sklepie elektrycznym, jednak aby pomiar był jak najbardziej realny i dokładny powinniśmy wykonywać je w odpowiedni sposób i według podstawowych pojęć zawartych w normie PN-EN 12464-1:2004.

W trakcie pomiarów dotyczących oświetlenia stanowiska pracy powinniśmy sporządzać odpowiednią dokumentację potwierdzającą jego zgodność z aktualnymi normami. Oświetlenie powinno spełniać normy, a także podstawowe zasady BHP. Dokumentacja na temat natężenia światła w miejscu pracy powinna zawierać:

Dane firmy wykonującej pomiary.

Datę i godzinę pomiarów.

Rodzaj przyrządu pomiarowego i jego ważną legalizację.

Miejsce wykonywania pomiarów.

Szkic rozmieszczenia stanowisk pracy

Rodzaj i liczbę opraw świetlnych oraz szkic ich rozmieszczenia, wysokość zawieszenia.

Stopień zabrudzenia aktualnych opraw.

Liczbę uszkodzonych lamp.

Opis pola pracy na danym stanowisku.

Dokładnie zaznaczone miejsca pomiaru.

Występowanie efektu stroboskopowego i sposoby ograniczenia tętnienia światła.

Wartość natężenie światła w wyznaczonych punktach, jak i średnią dla całego pomieszczenia.

Obliczenia potwierdzające zgodność z polskimi normami oświetleniowymi.

Ocenę, stwierdzającą, czy oświetlenie spełnia normy.

Wszystkie potrzebne wnioski i zlecenia.

Dane osoby lub osób wykonujących pomiary.

Oświetlenie stanowiska komputerowego

Oświetlenie stanowiska komputerowego powinno być urządzone zgodnie z przyjętymi normami, stanowisko komputerowe nie może mieć mniej niż 500 luksów, a także powinno być dodatkowo doświetlone za pomocą lampki, by bez problemu używać klawiatury.

Stanowiska biurowe, komputerowe należy urządzać możliwie blisko okien, zapewniając dostęp do nich światła dziennego, poprawiającego samopoczucie. Ponieważ często jest to niemożliwe, a ilość światła dziennego może okazać się niewystarczająca, należy zapewnić dodatkowe oświetlenie sztuczne przy stanowisku komputerowym. Norma PN-EN 12464-1:2012 określająca oświetlenie miejsc pracy wyposażonych w monitory mówi, że powinno ono być przystosowane do wszystkich zadań, jakie są na tym stanowisku wykonywane tj. do czytania, pisania i pracy z klawiaturą. Na płaszczyźnie klawiatury i stoły wymagane jest wysokie natężenie oświetlenia i powinno ono wynosić 500 Luxów. Taki poziom natężenia nie jest już korzystny na płaszczyźnie ekranu. Obniża on bowiem kontrast znaków i tła na ekranie. Stanowisko pracy z komputerem nie powinno być wyposażane w kierunkowo odbijające oprawy oświetleniowe. W celu uniknięcia wysokiej jaskrawości i odbić świateł wywołujących olśnienia należy odpowiednio rozmieścić oprawy. W naszym sklepie możecie Państwo zgłosić się projektem oświetlenia danego pomieszczenia, a nasi pracownicy w odpowiednim programie wykonają dla Państwa plan właściwego rozmieszczenia opraw. Optymalny dobór rozmieszczenia opraw oraz samego natężenia oświetlenia wpłynie zdecydowanie pozytywnie na zdrowie oczu osób pracujących przy monitorze, oraz wydajność i jakoś pracy pracownika biurowego.

W pomieszczeniach, w których pracujemy, zadbajmy o to, aby światło było rozproszone i nie odbijało się od przedmiotów, na które bezpośrednio patrzymy. Najlepiej zadbać o oświetlenie mieszane, czyli górne przy suficie i punktowe blisko miejsca wykonywanej pracy. Zadbajmy o to, aby lampy nie świeciło nam prosto w oczy. Osoby praworęczne powinny ustawić dodatkowe źródło światła po lewej stronie, żeby nie zasłaniały sobie światła ręką i odwrotnie osoby leworęczne powinny ustawić światło po prawej stronie. Na rynku oświetlenia znajdziemy wiele dobrych rozwiązań, które idealnie sprawdzą się w roli oświetlenia biurowego. Jednym z lepszych są panele Led, energooszczędne i mocne źródło światła dostępne w różnych wersjach. Panele Led mogą być kwadratowe czy prostokątne, ale ich największą zaletą jest równomiernie rozchodzące się po całej jego powierzchni światło, a także brak odczuwalnego migotania. Najlepiej sprawdzi się tutaj barwa światła biała neutralna, najbardziej przypominająca dzienną i najlepsza dla naszych oczu. Moc świetlną dobieramy oczywiście do powierzchni, jaką potrzebujemy oświetlić oraz indywidualnych upodobań.

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy – oświetlenie w pomieszczeniach powinno być dobrane do rodzaju wykonywanej pracy. Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy waha się w przedziale około 200 do 1000 luksów. Właściwe oświetlenie stanowiska pracy powinno spełniać wszystkie przepisy BHP i normy je określające. W miarę możliwości należy zapewnić oświetlenie dzienne w pomieszczeniach pracy. Oświetlenie dzienne należy uzupełnić w taki sposób sztucznym, by ułatwiona była koncentracja i skupienie, a jednocześnie oświetlenie nie męcząc pracownika, ułatwiało mu odprężenie i relaks w chwilach przerwy. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi również jest określony przepisami BHP. Im większa przestrzeń, tym większa powinna być ich ilość. Zbyt mała ilość okien spowoduje, że oświetlenie dzienne w miejscu pracy będzie niewystarczające, a w pomieszczeniu będzie panował półmrok. Nie można jednak przesadzać z ilością okien, gdyż namiar światła może powodować dyskomfort pracy.

Sprawdź najważniejsze parametry dotyczące oświetlenia biur i miejsc pracy

Przykładowo biurze o powierzchni do 20m2 powinny znajdować się dwa okna. Zapewnią one prawidłowe nasłonecznienie przez większą część dnia. Oświetlenie naturalne uzupełnione przemyślanie sztucznym spełni wszystkie wymagania i przepisy. Odpowiednie natężenie oraz barwę w łatwy sposób uzyskamy, wybierając LEDy jako źródło światła w pomieszczeniu. LEDowe oświetlenie w pracy spełni wymagania BHP, zapewni właściwy komfort pracy, redukując jednocześnie koszty związane z oświetleniem. Oprócz zdecydowanie niższego zużycia energii elektrycznej od tradycyjnych źródeł światła LEDy charakteryzują się żywotnością oraz odpornością na uszkodzenia, a co za tym idzie, nie trzeba ich często wymieniać, narażając się na koszta takiej operacji.

Jako źródło oświetlenia głównego wykorzystać możemy panele i oprawy LED. Panele LED stanowią estetyczny odpowiednik tradycyjnych opraw świetlówkowych. Jest to rozwiązanie bardzo funkcjonalne, a zastosowanie energooszczędnej technologii sprawia, że wydatki na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia zostaną zdecydowanie ograniczone. Użyte do produkcji szkło czy aluminium sprawiają, że żywotność tego rodzaju oświetlenia sięga nawet 50000 godzin. W naszym sklepie znajdą Państwo panele natynkowe, podtynkowe oraz podwieszane. W naszej ofercie znajdują się panele w 5 różnych rozmiarach. Najpopularniejsze, w rozmiarze kasetonów sufitu podwieszanego mają wymiary 60×60. Mogą Państwo zakupić również panele o rozmiarach 120×60, 30×30, 30×60 i 30×120.

Tradycyjne lampy jarzeniowe można wymienić na oprawy świetlówkowe LED. Odbije się to korzystnie na finansach firmy, a także komforcie i zdrowiu pracowników. Oprawy świetlówkowe LED dostępne w naszym sklepie pozbawione są efektu migotania i charakteryzują się wysoką jakością wykonania, żywotnością i odpornością. Dostępne są oprawy w różnych rodzajach długości, mocy, barwy światła i rodzaju mocowania. W naszej ofercie znajdą Państwo także oprawy o wysokiej klasie szczelności IP65, które doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach, w których mogą być narażone na bardzo ciężkie warunki pracy. W takich właśnie pomieszczeniach można również zainstalować oferowaną przez nas wodo- i pyłoodporną oprawę hermetyczną IP44 lub IP65. Oprawy takie możemy instalować wewnątrz, a także na zewnątrz budynku. Oprawy hermetyczne eliminują efekt stroboskopowy, nie emitują promieniowania UV i IR, nie zawierają szkodliwych substancji, ale także nie grzeją się podczas długiej, ciągłej pracy. Trwałość oraz długa, bezawaryjna praca mogą okazać się atutami w wielu pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. Doskonale sprawdzą się one we wszelkiego typu warsztatach oraz przestrzeniach produkcyjnych.

W celu właściwego doświetlenia bezpośredniego miejsca pracy warto wykorzystać lampki na biurko czy też lampki na regulowanym ramieniu. Z oferty naszego sklepu można wybierać z szerokiego asortymentu lamp LED na biurko. Lampki z klipsem, bezprzewodowe czy też ze ściemniaczem, te i wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie. Lampka na biurko wyposażona w źródło światła LED jest również energooszczędnym rozwiązaniem, a przede wszystkim jest rozwiązaniem bezpiecznym dla wzroku. W wielu lampkach biurkowych znajdziemy gniazdo USB, które pozwoli nam naładować telefon, czy tablet. W ofercie naszego sklepu internetowego znajdą Państwo również lampki biurkowe z wyświetlaczem. Z takiego wyświetlacza można odczytać zarówno godzinę, jak i datę, a także znaleźć informacje na temat temperatury otoczenia czy ciśnienia atmosferycznego. Ważną cechą lampek biurkowych jest możliwość dopasowania kierunku padania światła do indywidualnych, aktualnych potrzeb. Dlatego też warto wybrać lampkę o regulowanym ramieniu, umożliwiającym pełną regulację umiejscowienia źródła światła i kierunku jego padania.

Sprawdź jaką lampkę na biurko wybrać i jakie światło jest najlepsze do czytania

Jak widać, oświetlenie jest bardzo ważnym fizycznym czynnikiem środowiska pracy. Ma ono ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo pracy. Niewłaściwe oświetlenie doprowadzić może do zmęczenia, braku koncentracji i wydajności, wypadków podczas pracy oraz występowania różnych dolegliwości fizycznych i wad wzroku. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 26 wymaga, aby w pomieszczeniach pracy było zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Po ich zapoznaniu i dopasowaniu do indywidualnej potrzeby nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w wyborze właściwego dla Państwa źródła światła. Zachęcamy do zadawania pytań drogą telefoniczną lub mailową. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić pełnej i wyczerpującej odpowiedzi oraz pomóc w wyborze idealnego dla Państwa rozwiązania oświetleniowego.

Jakie oświetlenie jest najkorzystniejsze w miejscu pracy?

Jakie oświetlenie jest najkorzystniejsze w miejscu pracy to pytanie, które każdy pracodawca powinien sobie zadać. W miejscu pracy najkorzystniejsze oświetlenie to takie o neutralnej barwie, które przypomina światło naturalne. Współczynnik oddawania barw powinien być nie mniejszy niż CRI80. Na efektywność i wydajność w miejscu pracy wpływa zarówno to, jak skutecznie systemy oświetleniowe są dostosowywane do wymagań niektórych miejsc pracy i branż, jak i specyficzne wymagania osób pracujących w takich warunkach. Oświetlenie dzienne w każdym miejscu pracy powinno być dopasowane do rodzaju wykonywanej tam pracy i powinno spełniać kryteria określone w zasadach i normach. Naturalne oświetlenie wytwarzane przez promieniowanie słoneczne jest uważane za lepsze niż sztuczne oświetlenie, ponieważ ludzkie oko jest lepiej zaaklimatyzowane do naturalnego światła. Wykazano, że zdrowa ekspozycja na słońce ma korzystny wpływ na wzrost i funkcjonowanie ludzkiego ciała. Dlatego też najkorzystniejszym oświetleniem w miejscu pracy jest światło o barwie jak najbardziej zbliżonej do naturalnej.

Co to jest oświetlenie w miejscu pracy?

Często najprostsze pytania sprawiają najwięcej trudności. Co to jest oświetlenie w miejscu pracy? Oświetlenie w miejscu pracy najprościej mówiąc to normy jakie należy zapewnić pracownikom w miejscu wykonywania przez nich obowiązków. Przykładowo w przypadku biur natężenie oświetlenia różni się od stanowiska, jednak nie może być mniejsze niż 200 lx. Oświetlenie w miejscach pracy, w szczególności rodzaje świateł, które są używane w miejscach pracy, musi przede wszystkim spełniać określone wymagania, aby było zgodne z polskimi normami. Stosując się do standardów określonych w regule wydanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz innych ustawach prawnych, będziesz mógł zbudować wymagające wizualnie miejsca pracy, które są dobrze oświetlone i wygodne w użytkowaniu. Zapewni to sprawne działanie Twojej firmy.

Ile lumenów na stanowisku pracy?

Projektując stanowisko pracy jednym z najważniejszych elementów jest oświetlenie. Ile lumenów na stanowisku pracy powinno się znaleźć zależy od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku miejsc, w których wzrok jest bardzo wytężany, wykonywane są np. szkice, wartość ta może sięgać nawet 1000 lx. Rozkład luminancji w miejscu pracy, kierunek padania światła, siła tego światła, jego zmienność i wskaźnik oddawania barw to czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, komfort i skuteczność ich widzenia. Ze względu na wiele różnych aspektów, które wpływają na określenie odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy, konieczne jest uwzględnienie zarówno charakteru zadań wykonywanych w danej przestrzeni, jak i różnych stopni widoczności, jakie posiadają pracownicy.

Jakie warunki powinno spełnić oświetlenie miejsca pracy?

O czym warto pamiętać i jakie warunki powinno spełniać oświetlenie miejsca pracy? Po 1 pamiętajmy o dobraniu odpowiedniego natężenia do stanowiska, światło musi być rozprowadzone równomiernie, a ważne miejsca takie jak np. klawiatura powinny być dodatkowo doświetlone. Po 2 należy upewnić się, że barwa światła jest neutralna. Ciepła powodowałaby spadek efektywności pracy.

Sztuczne światło może mieć różny wpływ na osobę, w zależności od specyficznych cech tej osoby, i może pomóc w koncentracji uwagi, zwiększyć koncentrację podczas wykonywania trudnych czynności lub zachęcić do odpoczynku i relaksu. Tworząc miejsce pracy dla swoich pracowników, pracodawcy są zobowiązani do uwzględnienia nie tylko logicznego rozstawu poszczególnych stanowisk pracy, ale także instalacji oświetlenia, aby zagwarantować odpowiednią ilość natężenia światła na każdym stanowisku.

Jaka żarówka do pracy?

Jaka żarówka do pracy będzie odpowiednia? Jeśli zastanawiamy się nad odpowiedzią na to pytanie, warto wiedzieć, że odpowiednia żarówka do pracy to taka, której barwa powinna posiadać ok. 4500K, a współczynnik oddawania barw >CRI80.

Kiedy pracujemy przy biurku, posiadanie odpowiedniego oświetlenia jest nie tylko korzystne dla naszych oczu jako problem zdrowotny, ale także poprawia naszą zdolność koncentracji i ogólne samopoczucie. Posiadanie odpowiednio dobranego oświetlenia podczas procesu wszelkiej pracy powoduje wzrost efektywności procesu, co z kolei ma korzystny wpływ na samopoczucie i zdolność koncentracji pracownika. Ze względu na sposób, w jaki nasze ciała reagują na różne rodzaje światła, najskuteczniejszym sposobem na zakup właściwej żarówki do pracy jest zakup żarówki o temperaturze barwowej neutralnej. Kiedy patrzymy na cokolwiek z tego odcienia, nie odczuwamy senności i niezwykle łatwo jest nam się skoncentrować na wykonywanej czynności.

Ile lumenów na m2 do warsztatu?

Warsztat, tak jak każde inne miejsce pracy powinien być dostatecznie oświetlony, tak by umożliwiać dokładną i bezpieczną pracę. Ile lumenów na m2 do warsztatu jest właściwą wartością? W warsztacie powinno znaleźć się od 400 do 500 lumenów, przy jednoczesnym pamiętaniu o doświetleniu kluczowych miejsc.

Ponieważ nie ma powszechnie akceptowanego standardu minimalnej liczby lumenów, które musi mieć żarówka w danej przestrzeni, możesz wybrać poziom oświetlenia, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jednak najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że wybrane oświetlenie jest wystarczająco mocne, aby łatwo oświetlić całą przestrzeń. Inwestycja w oświetlenie o dużej mocy to sprytny pomysł na tereny przeznaczone do pracy. Praca, która jest tam wykonywana, często wymaga użycia bardzo silnego oświetlenia.

Jakie powinno być oświetlenie stanowiska pracy?

To jakie powinno być oświetlenie stanowiska pracy różni się w zależności od rodzaju zawodu wykonywanego w danym pomieszczeniu. Jednak każde stanowisko musi mieć barwę światła zbliżoną do neutralnej, gdyż zapewnia to komfort dla wzroku i nie powoduje spadku efektywności pracownika. Oświetlenie stanowiska pracy powinno mieć około 4500 K. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj pracy jest wykonywany; płaszczyzna robocza musi mieć spójne oświetlenie, a otaczający obszar nie powinien mieć niczego, co mogłoby odwrócić wzrok. W idealnym świecie naturalne światło słoneczne powinno zapewnić wystarczające oświetlenie w miejscu pracy. Oczywiście jest to idealny scenariusz, ale taki pojawia się bardzo rzadko. W rezultacie dostarczanie sztucznego oświetlenia wewnątrz środowiska pracy jest koniecznością, którą należy spełnić. Ze względu na możliwość odbicia lub rozproszenia światła, ważne jest, aby pamiętać o dostosowaniu natężenia światła w oparciu o wielkość przestrzeni, kolorystykę ścian i dekoracji oraz odległość między źródłem światła a miejscem pracy.

Jakie jest prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy?

Jakie jest prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy – można to łatwo określić na podstawie przykładu: miejsce pracy polegające na malowaniu wymaga 750 lx, miejsca pracy wytężaniem wzroku, ręcznym pisaniem, montażem powinny mieć natężenie o wartości ok. 500 lx. Wraz ze spadkiem konieczności męczenia wzroku, spada wartość natężenia.

Praca, którą wykonuje dana osoba, powinna być wolna od ryzyka, a także wygodna i sprzyjać jej dobremu samopoczuciu. Bez wystarczającego oświetlenia wykonanie tego zadania byłoby prawie niemożliwe. Jedną z definicji odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy jest oświetlenie, które jest równomiernie rozproszone po całym obszarze i nie zawiera żadnych elementów, które obciążałyby wzrok lub które mogłyby rozpraszać podczas wykonywania obowiązków. Na pracownika wpływa na wiele różnych sposobów zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Podczas gdy nie ma wystarczającej ilości światła, odczuwamy ból, który może prowadzić do senności i zmęczenia. W rezultacie nasza produktywność w pracy dramatycznie cierpi, a także znacznie łatwiej jest popełniać błędy, gdy pracujemy w tych warunkach. Istnieje nieodłączny wzrost możliwości wystąpienia niebezpiecznych nieszczęśliwych wypadków w pracy. Nasze oczy nie męczą się, gdy znajdujemy się w przestrzeni, która ma wystarczające oświetlenie.

Jak oświetlić miejsce pracy?

Jak oświetlić miejsce pracy, by długotrwałe przebywanie w nim nie było męczące? Miejsce pracy należy oświetlić na co najmniej 2 sposoby. Zapewnij oświetlenie ogólne oraz postaw na doświetlenie miejsca pracy za pomocą np. lampki na biurko. Biuro jest wyposażone w wiele różnych rodzajów opraw oświetleniowych. Oczywiście szczegóły dotyczące obszaru, w którym oczekuje się wykonywania obowiązków służbowych, określą ich liczbę, a także rodzaj sprzętu, z którego będą korzystać. Zastosowanie odpowiedniego oświetlenia jest niezbędne dla bezpieczeństwa miejsca pracy. Oprócz zwykłych opraw, które zwisają z sufitu, należy również skorzystać ze świateł zadaniowych, które są zwykle umieszczane na stołach lub biurkach. Obszar, w którym pracują ludzie, powinien być odpowiednio oświetlony oświetleniem zadaniowym.

Jaka barwa światła na stanowisku pracy?

Odpowiedzią na pytanie jaka barwa światła na stanowisku pracy jest właściwa, jest fakt, że wskaźnik oddawania barw CRI powinien wynosić nie mniej niż 80. Na stanowisku pracy światło powinno mieć zimną barwę.

Nie tylko odcień światła, ale także jego intensywność ma kluczowe znaczenie dla jakości środowiska pracy. Podczas pracy przy biurku jedną z najważniejszych rzeczy w zwiększaniu uwagi i ogólnego samopoczucia jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia swojego miejsca pracy. Każdy pracownik powinien być w stanie widzieć wyraźnie i bez trudności podczas pracy. Ważne jest, aby oświetlenie w pokoju nie męczyło jego oczu ani nie sprawiało, że czuł się nieswojo. Odcień światła, który jest najbardziej podobny do naturalnego światła, jest uważany za najzdrowszą opcję.

Co ma wpływ na prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy?

Na to co ma wpływ na prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy składają się przede wszystkim 3 cechy takie jak właściwe natężenie oświetlenia wyrażane w luksach (lx) odpowiednie dla danego stanowiska, barwa światła oraz unikanie efektu olśnienia. Jakie powinno być światło? Przede wszystkim chodzi o to, aby wszystkie zadania zawodowe mogły być wykonywane w bezpiecznym środowisku i w idealnych warunkach. Zależy to częściowo od konfiguracji żarówek, a także rodzaju zastosowanego oświetlenia. Nieodpowiednie oświetlenie w miejscu pracy może powodować obciążenie narządu wzroku, co może następnie spowodować, że błędy w widzeniu będą jeszcze bardziej wyraźne. Spędzanie coraz dłuższych okresów czasu przed monitorem komputera zwiększa ryzyko wystąpienia problemów z oczami. Dobrze oświetlone miejsce pracy umożliwia zwiększenie produktywności, ułatwiając pracownikom wykonywanie czynności wizualnych i upewniając się, że pracują w miejscach, które są dla nich zarówno bezpieczne.

Jaką rolę spełnia oświetlenie na stanowisku pracy?

Jeśli chcemy wiedzieć jaką rolę spełnia oświetlenie na stanowisku pracy, warto zauważyć 3 najważniejsze aspekty: po pierwsze zapewnimy właściwe i zgodne z normami miejsce pracy, po drugie nie meczymy wzroku i nie narażamy pracownika na ewentualne pogorszenie go, trzecim aspektem jest zapewnienie komfortowych warunków sprzyjających wydajności pracowników.

Jeśli chodzi o rolę, odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy jest najważniejszą rolą, jaką może pełnić oświetlenie. Nie tylko bierzemy pod uwagę czynniki oświetleniowe, ale też wielkość danego obszaru, dostęp do światła dziennego oraz wymagania poszczególnych stanowisk pracy. Planując oświetlenie biura, należy wziąć pod uwagę szereg kluczowych czynników, w tym wielkość powierzchni biurowej i rodzaj pracy, która zostanie tam wykonana. W większości przypadków naturalne światło, o temperaturze barwowej od 5000 do 6500 K jest wykorzystywane w pracach biurowych. Ta szczególna jakość światła ma podnoszący na duchu wpływ na usposobienie, a także na poziom skupienia. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych.

Jak rozmieścić oświetlenie?

Aby dobrze rozmieścić oświetlenie na stanowisku pracy najlepiej zacząć od projektu oświetlenia który wskaże nam jakie natężenie oświetlenia będzie wymagane na w miejscu naszej pracy. Projekt taki wskaże poziom równomierności natężenia oświetlenia. Oraz liczbę luksów jaka jest potrzebna do naszej pracy.

W najlepszym interesie wszystkich leży decyzja o umieszczeniu lampy na każdym stanowisku pracy. Obszar, w którym ludzie będą pracować, będzie miał teraz odpowiednie oświetlenie. Praca związana z takim stanowiskiem nie będzie obciążająca. Konieczne jest dostosowanie wymiarów lamp do wymiarów biurka, aby odpowiednio oświetlić obszar roboczy. Kluczową rolę odgrywa oświetlenie sufitowe. Podstawowymi czynnikami, które decydują o tym, które z nich zostaną uwzględnione w pomieszczeniu, są wymiary przestrzeni i osobiste preferencje. Zarówno wiszące lampy sufitowe, jak i praktyczne plafony, które idealnie nadają się do przestrzeni o niskim suficie, są często spotykane w miejscach pracy.

Od czego uzależnione jest natężenie oświetlenia na stanowisku pracy?

Zapewne zastanawiamy się od czego uzależnione jest natężenie oświetlenia na stanowisku pracy, odpowiedź jest prosta. Natężenie oświetlenia uzależnione jest od rodzaju stanowiska pracy i wykonywanych tam zadań. Gdy mamy do czynienia przykładowo z strefami pakowania natężenie w takim miejscu wynosić musi 200 – 300 luksów. Wraz z wzrostem wytężania wzroku wzrasta wartość natężenia.

W zależności od poziomu szczegółowości wykonywanej pracy, dla poszczególnych stanowisk pracy odpowiednie są następujące wskaźniki intensywności sztucznego oświetlenia. Inaczej będzie to wyglądało w pracy w biurze a inaczej na hali magazynowej. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że stałe miejsca pracy wymagają oświetlenia dziennego, chyba że jest to fizycznie niemożliwe lub w inny sposób niepożądane. Oświetlenie, które zostało starannie dobrane, stwarza warunki odpowiednie do wykonywania prac wymagających wytężenia wzroku. Praca wzrokowa nie powinna powodować uczucia wyczerpania lub bólu. Pracownik musi być w pełni zdolny do rozróżniania specyfiki w środowisku pracy i szybkiego wychwytywania zmian.

Pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego oraz ewakuacyjnego

Wykonujemy tanie pomiary natężenia oświetlenia

Nasza firma przeprowadza profesjonalne pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy oraz we wszystkich pomieszczeniach. Pomiary wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które posiadają należyte certyfikaty oraz aktualne świadectwa wzorcowania.

Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

Pomiary oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy – Cennik.

Pomiary wykonujemy zgodnie ze standardem polskich i europejskich norm, a jednocześnie w miły i kulturalny sposób.

Po pomiarach dostarczamy komplet protokołów i zaleceń pokontrolnych, które jeśli potrzeba pomogą Państwu w poprawie warunków pracy.

Przygotowane protokoły stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu, Straży Pożarnej itp.

Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej i elektronicznej. Wersje elektroniczne udostępnimy dla Państwa Online w Panelu Klienta.

Przejmujemy na siebie również obowiązek monitorowania ważności dat protokołów, pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć kar.

Prace pomiarowe przeprowadzamy na terenie całego kraju i co ważne nie pobieramy kosztów dojazdu.

키워드에 대한 정보 pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

다음은 Bing에서 pomiary oświetlenia na stanowisku pracy 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Motyw Pojedynku W Literaturze I Filmie Rozprawka | 219. Najważniejsze Motywy Literackie. Lektury Klasy Drugiej Szkoły Średniej. 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  목 영어 로 | 영어로 \"목감기 걸렸어\" 배워요. 목이 쉬었을 때 영어로는 \"목구멍에 ㅇㅇㅇ이 있다\"고 말해요. #쉬운영어 #영어한마디 #영어회화표현 #목감기영어 상위 141개 답변

See also  스타 벅스 기프티콘 다른 메뉴 | 기프티콘 하나라도 남아있다면 꼭 보세요 (카카오 직원분들 죄송합니다..) 상위 158개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY]

 • Sonel lxp
 • foton
 • pomiary oświetlenia
 • pomiary oświetlenia mpi
 • MPI

Jak #wykonać #protokół #z #pomiarów #natężenia #oświetlenia #stanowisk #pracy #programem #FOTON #3? #[📄NAPISY]


YouTube에서 pomiary oświetlenia na stanowisku pracy 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy programem FOTON 3? [📄NAPISY] | pomiary oświetlenia na stanowisku pracy, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment