Podsumowanie Pracy Dydaktyczno Wychowawczej W Przedszkolu 6 Latki | Adaptacyjne Vademecum – Propozycje Zajęć Na Pierwsze Dni W Przedszkolu. 최근 답변 78개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki – Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 이(가) 작성한 기사에는 조회수 119,329회 및 좋아요 1,053개 개의 좋아요가 있습니다.

podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu. – podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Jesteś początkującym nauczycielem?
Od września pod Twoją opieką będą maluszki?
Chcesz swoje starszaki powitać po wakacyjnej przerwie z nowymi zabawami?
Ola Niecewicz przygotowała zajęcia adaptacyjne na podstawie publikacji:
➡ A u nas w przedszkolu
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/adaptacja/86-111-a-u-nas-w-przedszkolu.html#/30-wersja-ksiazka_cd
➡ Vademecum przedszkolnych zabaw – Jesień
https://blizejprzedszkola.pl/sklep/propozycje-zajec-i-zabaw/358-190-vademecum-przedszkolnych-zabaw-jesien.html#/30-wersja-ksiazka_cd
➡ BLIŻEJ PRZEDSZKOLA nr 6.2021 materiały na wrzesień
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/opis/237
🔴 Zobacz więcej pomysłów na zajęcia adaptacyjne
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/scenariusze-zajec-i-artykuly?etykieta=1014?ref=MTQ1MTE=
➡ Subskrybuj nasz kanał:
https://www.youtube.com/user/blizejprzedszkolapl/featured
➡ Znajdź nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/
➡ Znajdź nas na Instagramie:
https://www.instagram.com/blizej_przedszkola/

podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

wychowawczej w grupie Kubusie 6-latki za I semestr roku …

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej … rozwojowymi podopiecznych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla.

+ 여기에 자세히 보기

Source: cloud7z.edupage.org

Date Published: 2/14/2022

View: 7044

Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 …

Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków … w tym troje 5 latków. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

+ 여기에 표시

Source: www.publikacje.edu.pl

Date Published: 6/4/2021

View: 6324

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej

Dział: Przedszkole. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej … Grupa 6 – latków liczyła 27 dzieci w tym dwadzieścia dwoje 6 – latków

+ 여기에 더 보기

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 7/16/2021

View: 1999

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. Wydarzenia które miały miejsce do tej pory w naszej grupie i …

+ 여기에 더 보기

Source: p3.laziska.pl

Date Published: 3/19/2021

View: 1717

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo

Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 – 4-latków, 18 – 5-latków). Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola …

+ 여기에 보기

Source: neuroroznorodni.com

Date Published: 10/19/2021

View: 2404

Sprawozdania dydaktyczne | Niepubliczne Przedszkole …

Biedronki – grupa 5‑latków licząca 22 dzieci, grupa bardzo zgrana. … SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU …

+ 여기를 클릭

Source: www.mali-olimpijczycy.pl

Date Published: 7/11/2021

View: 8156

주제와 관련된 이미지 podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu.
Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu.

주제에 대한 기사 평가 podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki

 • Author: BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
 • Views: 조회수 119,329회
 • Likes: 좋아요 1,053개
 • Date Published: 최초 공개: 2021. 6. 20.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=fPrRYIhP7HA

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Publikacja nr

9963 rok szkolny

2012/2013 Archiwum publikacji

w serwisie Publikacje edukacyjne Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III “Motylki” to 28 dzieci, w tym troje 5 latków. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe. Dzieci są sprawne ruchowo i chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Dzieci w grupie są komunikatywne, koleżeńskie, pomysłowe i twórcze. Ogólnie grupa jest pracowita, potrafi się skupić w trakcie zajęć, ciekawa,, otwarta na procesy poznawania i rozumienia świata. Cechuje ją silny emocjonalny stosunek do wykonywanych działań. Dało się też zauważyć głośne zachowanie w trakcie zabawy swobodnej, oraz konflikty w trakcie tych zabaw, a także obniżony poziom kontroli społecznej nad wyrażaniem własnych stanów emocjonalnych u niektórych dzieci. Moje 6 latki często były na etapie, chętnego podejmowania działań artystycznych. Spontanicznie rysowały, malowały, lepiły i tworzyły różne projekty. Potrafiły zorganizować wspólną zabawę, chętnie podejmowały propozycje wspólnych zabaw. Wytrwałe konstruowały i układały. Uczestniczyły w zabawach badawczych oraz wszechstronnej aktywności ruchowej przejawiającej się w tańcu, gimnastyce porannej i południowej. Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie opierała się na realizacji treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej “Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej oraz Podstawie Programowej “Wychowanie w Przedszkolu”. Główny cel mojej pracy to wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym, przyrodniczym, z jednoczesnym przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole. Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków. Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka oraz inspirowane przez n-lkę sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami. W większości dzieci wykazują doskonałą pamięć muzyczną, słowną jak również ruchową. Doskonały słuch fonematyczny posiada 3/4 grupy. Szybko zapamiętywały wiersze, rymowanki, piosenki. REKLAMA

Wypowiedzi były najczęściej płynne. Chętnie występowały publicznie. Odróżniają lewą stronę od prawej, dopasowują brakujący element obrazka do całości. Starannie estetycznie wykonują prace plastyczno-konstrukcyjne (wyjątek stanowi Kuba G.) Niestety nie zawsze przestrzegały ustalonych zasad, oraz norm zachowania w grupie, w łazience, w szatni. Obserwując i pracując z dziećmi przez ten rok na wyróżnienie zasługuje 15 dzieci, z którymi prowadzona była praca w zespołach o różnych zdolnościach (teatralnych, matematycznych, muzycznych i plastycznych).Troszkę słabiej orientuje się w tematyce, a ich odpowiedzi są ubogie, często jednowyrazowe, to 10 dzieci. Do grupy, która radzi sobie najsłabiej należy 4 dzieci, z którymi prowadzona była praca indywidualna. Były to głównie ćwiczenia niwelujące niepożądane zachowania społeczne, rozwijające elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców. Pracując z tymi dziećmi rozwijałam ich mowę, a szczególnie narządy mowy, bogacąc ich słownik. Prowadziłam ćwiczenia pobudzające operacje umysłowe tj. analizę i syntezę, porównywanie i klasyfikowanie. Rozwijałam inteligencję emocjonalną dzieci, niwelując ich lęki i niepokoje. Z dzieckiem przejawiającym nadmierną, w porównaniu z innymi dziećmi, aktywność ruchową prowadzona była też praca indywidualna. Mimo to, jego zachowanie nadal cechuje brak zdyscyplinowania. Często narusza on normy regulujące współżycie w grupie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami swojego postępowania. Przeprowadzone rozmowy z matką Adam K. upewniają mnie o jej niedojrzałości emocjonalnej, oraz braku konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem. W pracy z nim wdrażałam go do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi. Zachęcam do samokontroli, rozładowując napięcia poprzez wyciszenie i relaksację. Duże postępy w stosunku do poprzedniego roku poczyniły następujące dzieci: Marysia K. – szybko zapamiętuje, wiernie odtwarza, aktywna i śmielsza w trakcie zajęć; Gabrysia K. – rozwinęła się manualnie, bardzo chętnie podejmuje prace plastyczno-konstrukcyjne, jest aktywna; Michał K. mówi dużo i wyraźnie, często zabiera głos, jest pracowity kończy zaczętą pracę, Maciek Ś- bawi się wspólnie z innymi dziećmi, zabiera głos na zajęciach, lubi śpiewać. W mojej grupie opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w trakcie co tygodniowych zajęć prowadzonych przez panie Olę, przedszkolnego logopedę. Dzieci systematycznie uczęszczały na terapię, a niektóre, pracowały w domu, bawiąc się udoskonalały mowę w trakcie ćwiczeń z rodzicami Pracując z dziećmi w oparciu o nowy program można zauważyć efekty ich aktywności. W sferze społecznej wszystkie 6 latki podają swoje dane osobowe, są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, oraz organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości, często wykazują inicjatywę w działaniu, nazywają swoje emocje, określają wartości na zasadzie przeciwieństw, znają zasady ustalone w przedszkolu, ale nie zawsze je przestrzegają. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi jak i rówieśnikami. Chętnie podejmowały działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnym za uzyskany wynik, wspólnie wykonywały prace plastyczne, układały gry matematyczne, tworzą scenki z wykorzystaniem pantomimy i dramy, oraz planowały i przygotowywały uroczystości na terenie przedszkola. Dzieci wyrażały i nazywały emocje podczas zabaw, współdziałały w trakcie zabaw, gier, tańców integracyjnych. Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju. Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 6 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują głoski. W większości poprawnie formułują zdania pod względem gramatycznym. Dzieci chętnie recytowały z pamięci wiersze, uczestniczyły w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, rozpoznawały instrumenty perkusyjne. Dzieci potrafią wyklaskać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznawały piosenkę po melodii, modulują głos stosownie do sytuacji. Wspólnie układały opowiadania, podając zakończenie bajek, układały historyjki obrazkowe, opowiadania do nich. Prawidłowo stosują przyimki. Najczęściej wypowiadały się zdaniami złożonymi, stosując słowa przeciwstawne, zdrobnienia, formułują dłuższe wypowiedzi na ważne tematy. Systematycznie wzbogacały kącik książek o nowe pozycje z literatury dziecięcej, przestrzegając jednocześnie zasad korzystania z książek. Bardzo chętnie układały złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składały pocięte obrazki w całość bez wzoru. Wykonywały ćwiczenia różnicujące głoski opozycyjne (t-d, r-l, p-b). Wyodrębniały zdania w wypowiedziach, liczą je, to samo robią w zdaniu, układały rymy do podanych słów. Wyodrębniały w słowach sylaby oraz głoski w nagłosie śródgłosie i wygłosie. Wykonywały ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną. Posługują się różnymi rodzajami kredek, mazaków, ołówkiem. Prace plastyczno-konstrukcyjne wykonywały różnymi technikami, poprzez zabawę nabywając precyzji wykonywania ruchów dłoni. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych przestrzennych rozwijały wyobraźnię przestrzenną, nabyły wrażliwość dotykową. Lubią odwzorowywać, rysować wg wzoru, kalkować. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego. W zabawach wykorzystywały różne zabawki, przedmioty, znaki i symbole. Dzieliły się swoimi zainteresowaniami, wyjaśniały rolę zmysłów w życiu człowieka. Powtarzały z pamięci wiersze, rymowanki, piosenki, łącząc je z ruchem, obrazem i dźwiękiem. Rozwijały swoją uwagę, uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchając wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. Rozwijały myślenie twórcze i logiczne rozwiązując proste zagadki. Rozumieją i znają podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia, odpowiednio stosują określenia czasu. Klasyfikują przedmioty pod względem jednej lub kilku cech wspólnych, porównują liczebności zbiorów, liczą posługując się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodają i odejmują w zakresie 10. Chętnie rozgrywają gry planszowe, a zdarza się, że samodzielnie konstruowały gry. Potrafią mierzyć, porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego. Chętnie obserwowały środowisko przyrodnicze, oglądały i rozpoznawały drzewa po liściach lub owocach. Poznali ogólną budowę drzew. Zbierali owoce wzbogacając nimi kącik przyrody. Zwracały uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt. Potrafią wyjaśnić rolę wody w życiu ludzi i zwierząt. Poznali zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, szron, szadź, zawieje śnieżne). Nie zapomniały o dokarmianiu zwierząt, często nazywając ptaki odwiedzające karmnik, rozpoznają wybrane zwierzęta po śladach na śniegu. Dbały też o rośliny doniczkowe w sali. Znają zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu. Dzieci rozpoznają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi. Wiedzą, gdzie należy wyrzucać śmieci. Rozumieją konieczność ochrony przyrody. W sferze aktywności artystycznej dzieci bardzo chętnie słuchały muzyki, śpiewały znane im piosenki zbiorowo lub indywidualnie. Do zabaw wykorzystywały naturalne efekty perkusyjne: klaskanie, tupanie, stukanie. Znają wygląd kołatki, grzechotki, trójkąta, talerzy. Samodzielnie wykonywały instrumenty perkusyjne wykorzystując puszki, opakowania po jogurtach. Właściwie reagowały na zmiany tempa, dynamiki, lubiły interpretować ruchem piosenki. Potrafią zatańczyć krakowiaka, polkę. Dostrzegały zmiany w wysokości dźwięków. Lubiły oglądać albumy ze zdjęciami, tworzą galerie prac. Nazywały poprawnie barwy podstawowe i pochodne. Mieszały kolory uczestnicząc w zabawach z barwną plamą. Tworzyły różne kompozycje przestrzenne. Rysowały, malowały farbami plakatowymi, wycinały, wydzierały z różnego materiału, obrysowywały szablony, lepiły z plasteliny, masy solnej, naklejały gotowe elementy. Znają technikę kolażu, stemplowania. Wykorzystują w pracach plastycznych materiały odpadowe. Chętnie tworzyły prace plastyczne inspirowane muzyką. Chętnie oglądały przedstawienia teatralne, które inspirowały je do wspólnego wykonywania kukiełek, pacynek, sylwet z papieru. Bardzo lubiły przeprowadzać różne eksperymenty, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze związane z następującymi po sobie porami roku. Znają zasady ruchu drogowego, pojazdy specjalistyczne, oraz środki transportu. Spotkały się ze strażakami, policjantką, uświadamiając sobie niebezpieczeństwa grożące im podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Uczestniczyły w programie “Bezpieczny przedszkolak” cyklicznej serii zajęć obejmującej różne sytuacje bezpieczeństwa w domu, na rowerze, na podwórku, nad wodą, czy na placu zabaw. Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalały znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Bardzo często i chętnie organizowały swobodne zabawy ruchowe. Uczestniczyły w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orien-porządkowe, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu. W miarę możliwości uczestniczyły w zabawach w terenie w różnych porach roku. Ćwicząc wykorzystywały standardowe metody jak i metody R. Labana, W. Sherbone, Kniessów oraz C.Orffa. W zabawach, ćwiczeniach gimnastycznych wykorzystywały niekonwencjonalne przedmioty. A najchętniej brały udział w zabawach z elementem rywalizacji. Drużynowo jak i w parach. Dzieci przestrzegają kultury spożywania posiłków (kilkoro jednak niechętnie zjada surówki). W trakcie spożywania posiłków uczyły się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw z różnym skutkiem. Pamiętają o odpowiednim ubiorze, codziennym przebywaniu na powietrzu – poprzez uczestniczenie w spacerach, zabawach ruchowych. Myją zęby po posiłkach, oraz ręce w zależności od potrzeb. Samodzielnie ubierają się i rozbierają na ćwiczenia gimnastyczne. Dzieci przyzwyczaiły się do nie oddalania od grupy, bawią się tylko w miejscach dozwolonych. Wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt. Jako 6 latki, dzieci z mojej grupy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, zostały objęte diagnozą przedszkolną pod kątem gotowości podjęcia nauki w szkole. Moim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, oraz udokumentowanie tych obserwacji w postaci arkusza obserwacji. Konsekwencją przeprowadzonej diagnozy jest indywidualizacja pomocy zarówno dzieciom mającym specyficzne trudności, jak i wyróżniającym się zdolnościami. Zarówno jedna jak i druga udokumentowana została w teczce “Praca indywidualna”.

Interpretacja jakościowa wyników jest w pełni zadowalająca. Pedagogizacją rodziców podjęłam w celu ujednolicenia działań wychowawczych w domu i w przedszkolu, tematy zaś dotyczą ogólnych założeń Planu Pracy Przedszkola. Punktem wyjścia stały się wnioski z obserwacji, wywiady, rozmowy z rodzicami, ponieważ uznałam, że najlepszymi sprzymierzeńcami wszechstronnego rozwoju dzieci są ich rodzice. Współpraca z nimi ma wiele form: są to zebrania grupowe (odbyło się ich sześć), zajęcia otwarte w każdy pierwszy wtorek miesiąca, kącik rodzica (informacje, nowości, prośby), oraz rozmowy indywidualne. Na bieżąco prowadzę kącik rodziców, aktualną gazetkę, aktualne treści tematyczne, wiersze, piosenki, ekspozycję prac plastycznych. Rodzice zostali poinformowani o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zaangażowałam rodziców w prace na rzecz przedszkola. Chodzi tu o pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego. Dzięki sponsorom (moim rodzicom) zakupuję zabawki, pomoce, gry dydaktyczne i planszowe a dzieci maja możliwość wyjazdu na wycieczki autokarowe. W tym roku szkolnym, po odbytym przeze mnie kursie przygotowawczym w kutnowskiej stacji Sanepidu, podjęłam się wprowadzenia w naszej placówce Programu Edukacji Antytytoniowej “Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dziecka przed ekspozycją na dym tytoniowy. Czynnie włączyłam ich do realizacji założeń tego programu. Współpraca z rodzicami w tym względzie ułożyła się bardzo pomyślnie. Na przeprowadzonym zebraniu wstępnym uzyskałam ich akceptację do prowadzenia zajęć antytytoniowych u ich dzieci, zaopatrzyłam ich w materiały dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci brały udział w cyklu zajęć dydaktycznych, warsztatowych, dzięki którym zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały źródła dymów, projektowały własny znaczek “Nie pal przy mnie”. W ramach realizacji zagadnień z tego programu, zorganizowałam kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów, oraz konkurs plastyczny “Skutki palenia”. Podczas uroczystości Dnia Matki dzieci odegrały scenki o tematyce antynikotynowej, śpiewały piosenkę o Dinku, rozdawały ulotki, skandowały hasła, zachęcające do zerwania z nałogiem. Dzieci z mojej grupy na miarę swoich możliwości brały udział we wszystkich konkursach plastycznych ogłoszonych w naszym przedszkolu, zdobywając główne nagrody, dwie dziewczynki zajęły wysokie miejsca w konkursie ogłoszonym przez krośniewicki Dom Kultury. Braliśmy też udział w akcjach cieszących się dużą popularności wśród przedszkolaków “Sprzątanie Świata”, ” Góra grosza”. W tym roku spotkaliśmy się z Mikołajem, wróżyliśmy sobie na Andrzeja. Przygotowaliśmy “Spotkanie Wigilijne” z rodzicami. Moi wychowankowie przygotowali choinkę, sami ją udekorowali wykonanymi przez siebie ozdobami. Ze świątecznymi zwyczajami i tradycjami zapoznawali ich rodzice, którzy odczytywali krótkie opowieści, śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, podzieliliśmy się opłatkiem, próbowaliśmy wigilijnych przysmaków przygotowanych przez rodziców. Czynnie włączyliśmy się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, kupując wykonane przez nauczycielki przedszkola aniołki. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Nowem oglądając przygotowane przez uczniów przedstawienie jasełkowe. Byliśmy też w Bibliotece Miejskiej, aby bawić się z misiem i jego przyjaciółmi. Drugie spotkanie w bibliotece dało nam możliwość poznania etapów powstawania książki. Świetnie bawiliśmy się na przedszkolnym kuligu i balu karnawałowym. W tym roku odwiedzili nas tradycyjnie po raz kolejny strażacy, którzy opowiadali nam o swojej służbie, zapoznali ze sposobami alarmowania i wzywania pomocy, zaprezentowali sprzęt w który wyposażona jest krośniewicka jednostka. Dzieci z grupy “Motylki” wzięły udział w konkursie plastycznym “Alkohol, to nie dla mnie” zorganizowanym przeze mnie. Konkurs poprzedził cykl zajęć poświęcony tematyce uzależnień alkoholowych. 30 maja wszystkie przedszkolaki spotkały się z panią Edytą Machnik mł. asp. z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, która poinformowała o problemach związanych z uzależnieniami alkoholowymi. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się również o niebezpieczeństwach, z którymi mogą się zetknąć podczas wakacyjnego wypoczynku. Prace konkursowe wykonane przez dzieci zostały ocenione przez jury i wyeksponowane na przedszkolnej wystawie. Oprócz dyplomów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała “Motylkom” wycieczkę do Borysewa, na którą udaliśmy się 4 czerwca. Autokarem, udostępnionym na prośbę rodziców, w sobotni ranek, w towarzystwie pięciorga rodziców i dwóch opiekunów wyjechaliśmy na sarafi zoo. Dzieci miały ogromną frajdę obserwując i karmiąc niektóre zwierzęta. Przedszkolaki zobaczyły zebry, wielbłądy, małpy, fokę, a także tygrysa, kangury i wiele innych egzotycznych zwierzaków. Zjadły obiad,skorzystały z możliwości przejażdżki na kucyku. Bawiły się na placu zabaw zwanym “Figlarnią”. Wycieczka odbyła się zgodnie z planem, dzieci respektowały wcześniej ustalone zasady i normy, dotyczące bezpieczeństwa na wycieczce. Wspólnie z koleżanką A. Czachorowską napisałyśmy i przygotowałyśmy pożegnanie sześciolatków, czyli uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 pod tytułem “Morskie podróże” Wypełniając dobrze funkcję opiekuńczą przedszkola dzieci z mojej grupy zostały objęte programem pomocy materialnej, obejmującej refundację wyżywienia (12 dzieci) przez Opiekę Społeczną, jak i pomoc materialną i rzeczową (jedni rodzice pomagają drugim). Pięcioro dzieci dowożonych jest codziennie przez szkolny Gimbus. Dzieci zostały zapoznane i starały się przestrzegać regulaminu, umów i zasad korzystania z zabawek, które są na bieżąco odpisywane przez n-lkę w razie popsucia. W tym roku szkolnym nawiązałam też kontakt listowy z grupą 6 latków z łęczyckiego przedszkola. Pisząc do siebie listy, opisujemy wszystko co robimy w grupie, w czym uczestniczymy, w co się bawimy, o czym rozmawiamy. Dokumentujemy to wysyłając do siebie zdjęcia. Być może spotkamy się na “żywo” w jednym z przedszkoli. Naszą korespondencję można czytać w przygotowanym przeze mnie kąciku “Skrzynka Pocztowa”. W tym roku szkolnym rozpoczęłam staż awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, z którego relacje zdaję w osobnym sprawozdaniu dotyczący awansu zawodowego. Podsumowując: głównym celem mojej pracy był wszechstronny rozwój osobowości, zdolności i potencjału tkwiącego w dzieciach. Preferowałam zatem metody nauczania i wychowania, które sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych, kształtowania zdolności obserwacji oraz samodzielnego myślenia. Rezultat pracy z tą grupą uzależniony był od dobrej znajomości dzieci, czyli prawidłowej diagnozy. Dzieci miały możliwość stawać się samodzielne i samodzielnie działać oraz podczas tych działań otrzymywały ode mnie życzliwą pomoc. Wybierały materiał, który proponowany im był zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Dużą uwagę zwracałam na pracę indywidualną z dziećmi, podczas, której próbowałam niwelować wady wymowy, kształcić prawidłowe myślenie, sprawność graficzną, czy po prostu prowadzić swobodne dyskusje, z których potem wyciągałam wnioski i diagnozowałam dzieci. Chcąc doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje, przez cały rok wymieniałam się doświadczeniami i nowościami z koleżankami z naszej lub innych placówek. Na bieżąco śledzę nowe publikacje pedagogiczne, uczestniczę w szkoleniach np: w warsztatach metodycznych “Współpraca z rodzicami”, oraz radach szkoleniowych ” Gry zabawy rozwijające dziecięce liczenie z wykorzystaniem aktywności ruchowej dzieci”, brałam udział w szkoleniu “Projektowanie działań wspomagających rozwój dzieci w oparciu o wyniki diagnozy pedagogicznej” w Łęczycy, uczestniczyłam w seminarium na temat: “Indywidualne potrzeby dziecka – nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w Łowiczu, uczestniczyłam we wstępnym spotkaniu w ramach projektu “Przedszkolaki są wśród nas” współfinansowanego ze środków UE. Pragnę nadmienić o swoim uczestnictwie w przygotowaniach scenariusza uroczystości dotyczącej uczczenia dnia beatyfikacji Jana Pawła II, w której czynnie brały udział dzieci z naszego przedszkola. Ponadto wykonywałam kartki świąteczne, pomagałam przy dekorowaniu holu na bal karnawałowy, wykonywałam anioły na WOŚP, wykonałam gazetkę na temat” Bezpieczny przedszkolak”, zorganizowałam konkurs plastyczny “Alkohol, to nie dla mnie”, pozyskałam sponsorów na zakup upominków dla moich dzieci, uczestniczyłam w Światowym Dniu Pluszowego Misia w Bibliotece Miejskiej. Renata Zemło

Miejskie Przedszkole

w Krośniewicach online: 124 gości © 2002-2020 Publikacje edukacyjne

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej

Podsumowanie pracy dydaktyzno – wychowawczej za rok szkolny 2011/2012 r. w grupie 6 – latków

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Jędrusik

lic Izabela Piłat

Grupa 6 – latków liczyła 27 dzieci w tym dwadzieścia dwoje 6 – latków

i pięć 5 – latków.

W podejmowanych przez nas działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierowałyśmy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Starałyśmy się zapewnić prawidłowy rozwój w każdej sferze wszystkim dzieciom. Swoja pracę planowałyśmy w oparciu o program wychowania przedszkolnego. W ciągu całego roku opracowywałyśmy plany miesięczne, które nawiązywały do pór roku, ważnych świąt, wydarzeń, uroczystości. Dzięki temu dzieci mogły poznać różnorodne środowiska przyrodnicze, tradycje związane ze świętami itp. Realizując tematy kompleksowe dzieci rozpoznawały i nazywały figury geometryczne, utrwalały nazwy kolorów podstawowych oraz pochodnych, przeliczały, klasyfikowały przedmioty, bogaciły słownictwo wypowiadając się na temat tekstu, planszy czy historyjki obrazkowej. Poznawały zasady bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w przedszkolu, na ulicy, podczas spacerów. Zajęcia, które organizowałyśmy oraz przygotowywałyśmy, a żeby były ciekawe i interesujące opierałyśmy na bazie doświadczeń i obserwacji. Wyciągnęłyśmy wnioski:

Sprawność manualna – prawidłowo trzymają narzędzie do pisania oraz pędzle, chętnie lepią z plasteliny, wypełniają przestrzenie zamknięte i są to prace bardziej dokładne. Lubią zabawy konstrukcyjne i chętnie je podejmują.

Sprawność ruchowa – chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, rozumieją polecenia wydawane przez nauczyciela, umiejętnie łapią i rzucają piłkę wykonują podskoki obunóż i na jednej nodze.

Rozwój społeczno – emocjonalny – nawiązują kontakt z nauczycielem oraz ze swoimi rówieśnikami, używają zwrotów grzecznościowych i wiedzą kiedy należy ich używać.

Percepcja wzrokowa – wyszukują różnice wśród obrazków oraz dobierają obrazki do par funkcyjnych i jednoznacznych.

Percepcja słuchowa – rozpoznają i nazywają głosy z otoczenie, potrafią powtórzyć usłyszany prosty rytm. Ponadto wszystkie dzieci bardzo lubią śpiewać, chętnie uczą się nowych piosenek, grają na instrumentach oraz lubią słuchać muzyki.

Mowa – część dzieci korzysta z zajęć u logopedy są to: Adrian G., Magda H., Natalia G., Emila M., Kamil K., Karol H., Sabina K., Martyna G. .Ponadto dzieci chętnie się wypowiadają na określony temat, lubią słuchać bajek. W swobodnych wypowiedziach posługują się bogatym słownictwem są to zdania złożone.

Dbałość o bezpieczeństwo – wszystkie dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym.

Dzieci z grupy w ciągu całego roku uczestniczyły w różnych uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola lub poza nim. Były to między innymi:

„Dzień marchewki”

„Dzień pieczonego ziemniaka”

„Edukacja regionalna – zajęcia w bibliotece”

„Pasowanie na przyjaciela książki i biblioteki”

„Spotkanie Mikołajkowe”

„ Spotkanie Jasełkowe”

Dzień Babci i Dziadka”

„Żegnaj zimo, witaj wiosno – zajęcia w bibliotece”

„Międzynarodowy dzień książki dziecięcej – zajęcia w bibliotece”

„X Międzyprzedszkolny konkurs piosenki ekologicznej – II miejsce zdobyły dziewczynki Natalia G. i Wiktoria L. Śpiewając piosenkę „Mamo tato wolę wodę”

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

Uczestniczyły także w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu w zajęciach dodatkowych, zajęciach tanecznych, rytmicznych, logopedycznych, religii.

W ramach współpracy z rodzicami przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte dla rodziców. Odbyłyśmy z rodzicami spotkania indywidualne, na których mogli dowiedzieć się o postępach swoich dzieci. Zgłosić swoje zastrzeżenia, a także wspólnie mogliśmy zastanowić się nad rozwiązanie problemów natury wychowawczej.

Podsumowując pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku 2011/2012 uważamy, że był to rok obfitujący w sukcesy sprzyjający prawidłowemu rozwojowi dzieci. Dzieci poczyniły bardzo duże postępy. Są śmielsze, otwarte. Doskonale organizują sobie swobodne zabawy. Mają dużo ciekawych pomysłów. Są ciekawe otaczającego ich świata. Uważamy, że cel główny, który sobie założyłyśmy w tym roku został zrealizowany.

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020

Wydarzenia które miały miejsce do tej pory w naszej grupie i jaki miały wpływ na rozwój dzieci:

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (zabawy, konkursy, konkurencje sportowe); Dzień Chłopaka (zabawy, tańce itp.); Dzień Drzewa (zabawy badawcze, zdobywanie wiedzy na temat budowy drzewa oraz funkcji pełnionych w przyrodzie, posadzenie jagody w ogrodzie przedszkolnym); teatrzyk interaktywny „ Alicja w Krainie czarów”; uroczysty poranek z okazji Święta Niepodległości; „Kampania 19 dni” (pogadanki na temat przeciwdziałaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci, zabawy uczące wyrażania uczuć); Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka (zabawy, quizy, konkursy, zadania sprawnościowe); Światowy Dzień Pluszowego Misia; zabawy andrzejkowe (wróżby, zabawy, zagadki, konkursy); Barbórka ( poznanie historii powstania węgla, zabawy badawcze); spotkanie z Mikołajem; Wigilijka (prezentacja Jasełek, dzielenie się opłatkiem, uroczysty obiad, rozpakowanie prezentów, poznanie tradycji bożonarodzeniowych); pokaz iluzji – Forini; Dzień Babci ( piosenki, wierszyki dla babci, wykonanie prezentu dla babci); Dzień Dziadka (piosenka, wierszyk dla dziadka, wykonanie prezentu dla dziadka); Bal Przebierańców (zabawy przy muzyce, konkursy, dyskoteka).

W toku dziennych zajęć, dzieci zdobywały i utrwalały wiedzę z zakresu piętnastu obszarów edukacyjnych:

•Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

•Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

•Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

•Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

•Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

•Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

•Wychowanie przez sztukę –dziecko widzem i aktorem

•Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

•Wychowanie przez sztukę –różne formy plastyczne,

•Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

•Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

•Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

•Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

•Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

•Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Obowiązkiem wychowawcy, nauczyciela jest diagnozowanie rozwoju dziecka, dlatego

w obserwacji dzieci zwracałam uwagę na: rozwój pamięci i operacji myślowych, na rozwój emocji i zachowań społecznych, rozwój sprawności motorycznej i manualnej, rozwój spostrzegania wzrokowego, rozwój percepcji słuchowej, rozwój mowy.

rozwój fizyczny: zauważyłam sprawniejsze poruszanie się; sprawniejsze wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, zajęć ruchowych. W naszej grupie dzieci samodzielnie spożywają posiłki, korzystają z toalety. „Misie” starają się same ubrać, niektóre dzieci wymagają jeszcze pomocy przy wiązaniu butów, zapięciu suwaka. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela. Grupa bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach plastycznych, stosują różne techniki plastyczne oraz różne materiały. Większość dzieci opanowała wycinanie nożyczkami.

rozwój umysłowy: zauważyłam rozwój swobodnych wypowiedzi u dzieci. Większość dzieci buduję proste wypowiedzi, mówi płynnie. Niektóre 4 latki mają niewyraźną mowę, więc uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Większość przedszkolaków rozumie pytania i polecenia nauczyciela; chętnie powtarzają, uczą się krótkich teksów. Lubią słuchać podczas odpoczynku poobiedniego bajek, opowiadań; szczególnie bliska dzieciom jest seria książeczek Akademia Dobrego Wychowania.

Większość dzieci nie ma problemów z klasyfikacją przedmiotów według podanego kryterium np. koloru; uczą się orientacji się w schemacie własnego ciała (strona prawa, strona lewa); większość dzieci prawidłowo określa stosunki przestrzenne ( na, obok, za, pod). Lubią zajęciach z elementami matematyki. Większość 3 latków przelicza w zakresie 1-3 i więcej. Również, większość 4 latków przelicza w zakresie 1-5 i więcej.

Od września uczą się czytania globalnego metodą I. Majchrzak oraz G. Domana.

Większość dzieci nie ma problemów z klasyfikacją przedmiotów według podanego kryterium np. koloru; uczą się orientacji się w schemacie własnego ciała (strona prawa, strona lewa); większość dzieci prawidłowo określa stosunki przestrzenne ( na, obok, za, pod). Lubią zajęciach z elementami matematyki. Większość 3 latków przelicza w zakresie 1-3 i więcej. Również, większość 4 latków przelicza w zakresie 1-5 i więcej. Od września uczą się czytania globalnego metodą I. Majchrzak oraz G. Domana. rozwój społeczny i emocjonalny: zauważyłam, że dzieci raczej przestrzegają norm przyjętych przez grupę, stosuje się do poleceń nauczyciela; bawią się zgodnie. Szanują własność swoją i wytwory prac kolegów. W grupie „Misie” sporadycznie występują konflikty pomiędzy dziećmi. Większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach, tylko niektóre z nich nie potrafią skupić swojej uwagi na zajęciu.

Prawie wszystkie dzieci kończą swoją pracę, dbają o czystość i estetykę wokół siebie, szanują własność swoją i kolegów, starają się być samodzielne; radzą sobie z niepowodzeniami, porażkami; przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również podczas spacerów. Orientują się w tym co dobre a co złe.

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

GRUPA „Bolka i Lolka”

Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 – 4-latków, 18 – 5-latków). Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.

Frekwencja za I półrocze wynosi ……

Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna. Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, chętnie układają puzzle – układanki, klocki. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki bądź też pierwszeństwa przy rozdawaniu prac. Pod względem poziomu intelektualnego grupa jest zróżnicowana (są dzieci czytające, przeliczające w pamięci). Kilkoro dzieci wykazuje pewne zdolności manualne, muzyczne czy recytatorskie. Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, przestrzegania ustalonych norm i zasad oraz doskonalenia sprawności manualnej. Nowe dzieci bardzo szybko zaadaptowały się do warunków przedszkolnych jak również grupa przyjęła je bardzo dobrze. Jeden chłopiec do dnia dzisiejszego nie może zaklimatyzować się w grupie. Wszelkie starania, zachęcanie do wspólnej zabawy nie przynoszą rezultatów.

W ciągu I półrocza dzieci poznały cyfry 0-9 oraz 14 liter. Większość dzieci rozpoznaje poznane litery a wszystkie dzieci rozpoznają poznane cyfry. Większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta proste zdania w tym jeden 4 latek. Kilkoro dzieci interesuje się pismem i potrafi się podpisać. Dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne. W grupie została przeprowadzona obserwacja dzieci 4 letnich i diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 5 letnich, dzięki czemu mogłam poznać swoich wychowanków, ich zainteresowania, mocne i słabe strony oraz zdolności. Kilka dzieci z grupy korzysta

z pomocy logopedycznej oraz uczęszczało na zajęcia z integracji sensorycznej.

Praca opiekuńczo – wychowawczo- dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:

– „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”:

– Program Adaptacyjny;

– Program Profilaktyczny;

– Program Ekologiczny „Cztery Pory Roku”

– Program własny edukacji czytelniczej z elementami bajkoterapii.

Głównym celem naszej pracy jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Współpraca z rodzicami dzieci układa mi się pozytywnie i efektywnie. Rodzice potrafią się zorganizować przy uroczystościach przedszkolnych, chętnie służą pomocą. Frekwencja rodziców na pierwszym zebraniu wyniosła 97% a Mikołajach 100%. Chętnie pomagają również na co dzień przynosząc np. książki do grupy, puzzle, układanki oraz owoce. Rodzice przygotowali upominki na Dzień Chłopca.

Swoimi obserwacjami dzielę się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych.

Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w I semestrze z udziałem dzieci:

– Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka oraz Zabawa Karnawałowa;

W ramach współpracy z instytucjami – dzieci odwiedziły Komisariat Policji, wzięły udział w zajęciach piłkarskich w ramach projektu KINDER AKADEMIA PIŁKARSKA, spotkały się z autorką książek dla dzieci, jak również dwoje dzieci wzięło udział w XIV Rawskim festiwalu piosenki dziecięcej pt: „Wlazł kotek na plotek”.

Dzieci również uczestniczyły w Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza” oraz wzięły udział w zbiórce nakrętek i butelek.

Mając na uwadze wyszczególnione w podstawie programowej obszary działalności edukacyjnej przedszkola, osiągnięcia grupy przedstawiają się następująco:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:

Dzieci słuchają i w większości reagują na polecenia nauczyciela, używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do siebie i osób dorosłych, nawiązują serdeczne kontakty z rówieśnikami oraz okazują współczucie i zainteresowanie w sytuacjach, gdy komuś stała się krzywda. Pocieszają się wzajemnie, pomagają sobie. Starają się przestrzegać reguł panujących w grupie podczas zajęć czy wspólnej zabawy jak również starają się radzić sobie w różnych sytuacjach. Dzieci potrafią się przedstawić, w większości podać adres. Słuchają utworów literackich (bajkoterapia) w których spotykają się z postaciami prezentującymi postawy negatywne i właściwe, poznają wartości takie jak: dobro i zło. Kilkoro dzieci ma problem z porażkami – reagują złością, płaczem, agresywnym zachowaniem.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych:

Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, szczotkują zęby po obiedzie, doskonalą umiejętności rozbierania się i ubierania. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, pełnią dyżury. Dbają o porządek w sali, sprzątają zabawki po skończonej zabawie oraz porządkują miejsce pracy po ukończeniu zajęć plastycznych.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:

Dzieci nabywają umiejętności swobodnych wypowiedzi oraz wypowiedzi na określony temat. Chętnie opowiadają treść obrazka, poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy i pojęcia, wykonują ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia kształtujące narządy mowy. Potrafią werbalnie wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby – mówią chętnie. Często oglądają książeczki, z ochotą słuchają bajek czytanych przez nauczycielkę. Dzieci szybko opanowały pamięciowo kilka wierszyków i piosenek. Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek korzystają z pomocy logopedycznej.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

Dzieci grupują oraz łączą w pary obiekty, pod względem różnych cech, próbują przewidywać skutki różnych działań. Dzieci potrafią ułożyć 4-6 elementową historyjkę obrazkową oraz odczytać treść obrazka. Rozwiązują proste zagadki słowne. Biorą aktywny udział w zabawach badawczych, zabawach konstrukcyjnych, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:

Dzieci doskonalą swoją sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne w których chętnie uczestniczą. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerując. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:

Dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz na spacerze. Wiedzą, że nie wolno samemu poruszać się po ulicy, znają bezpieczne miejsca do zabawy, dostrzegają sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze, wiedzą gdzie należy przechodzić przez ulicę. Wiedzą, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Potrafią bezpiecznie zorganizować sobie czas podczas zabaw w sali przedszkolnej PAJACYK w patio i na placu przedszkolnym.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem:

Dzieci uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu, wiedzą jak należy zachować się podczas takich przedstawień oraz brały udział w imprezach przedszkolnych występując na scenie.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec:

Dzieci chętnie śpiewają piosenki dziecięce jak również niektóre ludowe oraz uczestniczą w zbiorowych tańcach. Słuchają z uwagą muzyki poważnej. Dzieci reagują na umówiony sygnał dźwiękowy, ilustrują piosenki ruchem, tańczą pląsy dla dzieci.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne:

Dzieci wykonują prace plastyczne z użyciem różnych technik plastycznych: rysowanie kredką, patykiem, węglem, kredą- na określony bądź dowolny temat, malowanie, układanie

z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, stemplowanie, lepienie, wycinanki i wydzieranki, konstruują półprzestrzenie formy z papieru oraz prace plastyczne w małych grupach. Wykonują prace użytkowe (np. upominki okolicznościowe).

W tym obszarze wspomagałyśmy dziecięcą wyobraźnię, rozwijałyśmy zdolności oraz kształtowałyśmy umiejętności twórczego wypowiadania się w różnych formach działalności plastycznej.

Dzieci poznały historię oraz zabytki miasta Biała Rawska oraz zostały zapoznane z historię powstania państwa polskiego.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:

Dzieci przy wykorzystaniu klocków różnego rodzaju uczyły się planowania, projektowania. Podczas zabaw konstrukcyjnych współdziałają ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, łączą swoje pomysły, a skutkiem ich działań są ciekawe pod względem konstrukcyjnym budowle. Doskonaliłyśmy umiejętność posługiwania się przyborami i narzędziami. Dzieci bardzo sprawnie posługują się nożyczkami. Potrafią wykonywać prace przestrzenne z papieru, proste orgiami, lepić z plasteliny, tworzyć prace z talerzy papierowych, kubeczków, płatków higienicznych, płyt Cd itd. Rozumieją znaczenie pracy ludzi różnych zawodów.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń:

Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie jesienno – zimowym utrwalając przy tym symbole pogody. Dzieci w większości potrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:

W zakresie poszanowania roślin i zwierząt nasi wychowankowie rozpoznali rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak las, park, pole, sad, ogród.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną: Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych doskonaląc orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Dzieci posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 10, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, odwzorowują liczebność zbiorów za pomocą liczmanów lub znaków graficznych, dodają na konkretach w zakresie 9, znają stałe następstwo pór roku i dni tygodnia. Rozpoznają znak graficzny cyfry.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

Dzieci słuchają bajek, wierszy i opowiadań, rozmawiają o nich, interesują się książkami, chętnie je oglądają i proszą o ich czytanie. Dzieci łączą w pary obrazki, wyszukują różnice miedzy nimi, składają obrazki podzielone na 4- 6 części, układają puzzle, korzystają z różnych gier i układanek, ćwicząc spostrzegawczość i uwagę. Wykonują ćwiczenia kończyn górnych (zabawy paluszkowe) wykonują prace plastyczne różnymi metodami wg wzoru, prawidłowo trzymają kredkę, ołówek. Nawlekają na sznurek kilka korali. Dzielą wyrazy na sylaby oraz na głoski. Potrafią w większości określić głoskę w nagłosie i wygłosie. Większość dzieci zapamiętała znak graficzny poznanych liter.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:

Dzieci znają niektóre role społeczne pełnione przez różne osoby np. policjant itd. Poznały tradycje związane ze świętami. Znają imiona i nazwiska swoich rodziców, rodzeństwa, dziadków i wiedzą czym zajmują się ich rodzice oraz znają nazwę miejscowości zamieszkania jak również niektóre instytucje.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dzieci uczestniczą 2 razy w tygodniu w zajęciach z języka angielskiego.

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Nie u wszystkich dzieci pozyskane umiejętności kształtują się na tym samym poziomie.

W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.

Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone

i niechętne do pracy.

Cele pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.

Moje osiągnięcia:

– udana adaptacja nowo przyjętych dzieci;

– pozytywna zmiana zachowania u kilku przedszkolaków;

– przystosowanie dzieci do norm i zasad w grupie;

– większość dzieci rozpoznaje poznane litery a wszystkie dzieci rozpoznają poznane cyfry. – większość dzieci potrafi czytać proste wyrazy, pięcioro dzieci czyta proste zdania w tym jeden 4 latek.

– kilkoro dzieci interesuje się pismem i potrafi się podpisać.

– dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.

– wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr;

– większość dzieci czyta proste wyrazy;

– u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć;

– udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród;

– zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych;

– chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii;

– dobra współpraca z rodzicami;

– dobry kontakt dzieci z nauczycielem;

– poszerzenie swojego doświadczenia poprzez pracę w grupie 4 – 5 – latków;

Wnioski do dalszej pracy:

– zwracanie uwagi na wypowiadanie się dzieci pełnym zdaniem;

– utrwalać kierunki prawa – lewa strona;

– zwracać uwagę na staranność podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do pisania;

– doskonalenie warsztatu pracy własnej;

– udział w konkursach;

– praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i słabym;

W I półroczu roku szkolnym 2015/2016 zrealizowałam następujące zadania:

1. Opracowałam roczny plan pracy dla grupy 4 – 5 -latków oraz systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy zgodne z podstawą programową oraz założeniami Programu Rozwoju Przedszkola jak również Programu Profilaktycznego pt: „Wiem kiedy powiedzieć NIE!”, Ekologicznego pt: „Cztery Pory Roku”, Programu Adaptacyjnego oraz Programu własnego.

2. Systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy, na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, plansz dydaktycznych, kart pracy, a także scenariuszy zajęć.

3. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, diagnoza dojrzałości dzieci 5 – letnich, zeszyt kontaktów z rodzicami).

4. Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez koleżankę E. Skoneczną.

5. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

6. Prowadziłam zajęcia koleżeńskie z zakresu aktywności muzyczno – ruchowej oraz

przygotowałam „Mikołajki” dla dzieci i rodziców.

7. Przygotowywałam grupę do uroczystości przedszkolnych wynikających

z harmonogramu.

8. Współpracowałam z instytucjami oraz środowiskiem lokalnym przede wszystkim

poprzez:

• Udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci;

• Wyjście na Komisariat Policji w Białej Rawskiej;

• Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej MDK Rawa Mazowiecka;

• Udział w przedstawieniu teatralnym – organizator Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna Biała Rawska;

9. Prowadziłam zebranie grupowe dla rodziców dzieci. Systematycznie kontaktowałam się z rodzicami, odbywając indywidualne rozmowy dotyczące postępów dzieci a także bieżących problemów. Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w pomocy przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych. Dążyłam do pedagogizacji rodziców poprzez umieszczanie następujących artykułów na stronie internetowej przedszkola:

10. Prowadziłam obserwację dzieci, wykorzystując arkusz obserwacyjny oraz diagnozę dzieci 5 letnich.

11. Współpracowałam z gazetą lokalną „Głos Rawy” promując poczynania przedszkola

oraz przedszkolaków.

12. Udział w akcji „Góra grosza” oraz zbiórce nakrętek i butelek.

13. Na bieżąco analizowałam podstawowe akty prawne regulujące system oświaty oraz

zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela na

stopień nauczyciela mianowanego.

14. Prowadziłam stronę internetową przedszkola oraz gazetkę ścienną „Przedszkolaczek”

15. Sprawowałam opiekę nad galerią prac dzieci z gr. Bolka i Lolka”

Sporządziła:

Agnieszka Szymanowska

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mali Olimpijczycy

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – GRUPA KOTKI

Grupa „Kotki” w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus. Praca dydaktyczno–wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego ”Hop do góry” wydawnictwa PWN. Dzieci będą pracowały na kartach pracy zgodnie z podstawą programową, dodatkowym wsparciem do realizacji programu będą dodatkowe materiały zgodne z wymogami pracy dydaktycznej opracowywane i dostarczane przez nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych. (więcej…)

키워드에 대한 정보 podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki

다음은 Bing에서 podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  의료 윤리 토론 주제 | [비정상회담][41-5] 〈G들 즉석 표결〉 만약 내가 의사라면 연쇄살인범 환자를 치료할까? 거부할까? (Abnormal Summit) 24 개의 정답
See also  가족 관계 증명서 형제 나오게 | 가족관계증명서 인터넷 발급 하는법 형제자매까지 나오게 답을 믿으세요

See also  고산 구곡가 문제 | [안보라에듀] 핵심 시어를 잡는 고산구곡가 해설 강의! 빠른 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu.

 • Miesięcznik Bliżej Przedszkola
 • bliżej przedszkola miesięcznik
 • prenumerata Bliżej Przedszkola
 • pakiet pomocy dydaktycznych
 • Inspiracje na zajęcia
 • zabawy w przedszkolu
 • piosenki do zabaw
 • scenariusze zajęć
 • zajęcia logopedyczne
 • piosenki dla dzieci
 • Miłosz Konarski
 • adaptacja
 • integracja grupy
 • zabawy na powitanie
 • kodeks grupy
 • obrazkowy plan dnia

Adaptacyjne #Vademecum #– #propozycje #zajęć #na #pierwsze #dni #w #przedszkolu.


YouTube에서 podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Adaptacyjne Vademecum – propozycje zajęć na pierwsze dni w przedszkolu. | podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment