Podanie O Zastępstwo Koleżeńskie W Szkole Wzór | Ukraińska Kontrofensywa: Tłumaczenie Najnowszych Wiadomości – 14.09.22 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór – Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Filozofia Tak Bardzo 이(가) 작성한 기사에는 조회수 12,348회 및 좋아요 1,242개 개의 좋아요가 있습니다.

podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22 – podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

#ukraina #rosja #wiadomości #wojna #tłumaczenie\r
Wsparcie/donejty (w tym PayPal): https://filozofiatakbardzo.tipo.live\r
Konto w PLN: 96 1140 2004 0000 3302 7583 3314\r
USD: PL85 1140 2004 0000 3312 1318 5543\r
EUR: PL80 1140 2004 0000 3512 1318 5535\r
\r
Tłumaczenie wiadomości na bieżąco z ukraińsko- i rosyjskojęzycznych mediów\r
\r
Zbiórki dla Ukrainy:\r
https://pomagam.pl/solidarnizukraina\r
https://caritas.pl/blog/2022/02/23/gotowi-na-pomoc-dla-ukrainy/\r
https://www.pah.org.pl/wplac/?form=uk\r
\r
Infolinia dla obywateli Ukrainy: +48 47 721 75 75\r
Grupa na Facebooku \”Pomoc dla Ukrainy\r
Допомога Україні: mieszkanie oraz inna pomoc obywatel\”\r
https://www.facebook.com/groups/683793819641997/?ref=share\r
\r
Nasze strony:\r
Patronite: https://patronite.pl/filozofiatakbardzo/\r
YouTube: https://www.youtube.com/FilozofiaTakBardzo\r
Twitch: https://www.twitch.tv/filozofiatakbardzo\r
Facebook: https://www.fb.com/FilozofiaTB\r
Discord: https://discord.gg/2mmqcE4JFM\r
Instagram: https://www.instagram.com/filozofia_tak_bardzo/

podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – WZÓR – Wzory pism

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole? nauczyciel, który nie może już skorzystać z urlopu, ma niekiedy możliwość skorzystania z …

+ 여기에 보기

Source: jakwyjsczdlugow.pl

Date Published: 12/28/2022

View: 3648

Na czym polega zastępstwo koleżeńskie? – FaktyKielce24.pl

Aby napisać podanie, wystarczy skorzystać z gotowego wzoru, dostępnego na https://odkryjprawo.pl/pobierz/podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor- …

+ 더 읽기

Source: faktykielce24.pl

Date Published: 1/25/2022

View: 8957

Jak uregulować zjawisko tzw. zastępstw koleżeńskich

zastępstw koleżeńskich wśród nauczycieli. Odbywa się to w ten sposób, że obowiązki nieobecnego danego dnia nauczyciela wykonuje wskazana przez …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.portaloswiatowy.pl

Date Published: 6/24/2022

View: 7325

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na …

Wrocław, dnia …………………………… (imię i nazwisko studenta) ………………………………………… (kierunek/forma/stopień studiów). Rok studiów ………semestr zimowy / letni. Nr albumu …

+ 더 읽기

Source: prawo.uni.wroc.pl

Date Published: 6/19/2022

View: 8953

Zastępstwa koleżeńskie – Oświata i Prawo

W naszej szkole istniał zwyczaj, że jeśli któryś z nauczycieli miał ważną sprawę rodzinną, ale nie przysługiwał mu z tego tytułu urlop …

See also  Infrastruktura Transportu Lotniczego W Polsce | The €32Bn Mega Project That Will Change Central Europe 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

+ 여기에 더 보기

Source: oswiataiprawo.pl

Date Published: 3/23/2021

View: 3952

Forum OSKKO – wątek

Przy obecnej sytuacji panującej w szkole całkowicie zakazałem zastępstw koleżeńskich. Pozostaje do wyboru albo urlop, albo L-4.

+ 여기에 표시

Source: oskko.edu.pl

Date Published: 9/3/2022

View: 474

Zastępstwa koleżeńskie nauczycieli – Poradnia Oświatowa

Często stosowaną praktyką jest zlecanie nauczycielowi pełnienia doraźnego zastępstwa za nieobecnego pracownika w ramach tzw. zastępstwa …

+ 여기에 보기

Source: poradniaoswiatowa.wordpress.com

Date Published: 12/28/2021

View: 5686

Regulamin Pracy

Wniosek musi zawierać informacje o dacie zastępstwa koleżeńskiego, godzinach zastępstwa i rodzaju pracy. § 21. Pracownik administracji i obsługi może być …

+ 여기에 표시

Source: www.bip.krakow.pl

Date Published: 11/4/2022

View: 2377

주제와 관련된 이미지 podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości - 14.09.22
Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22

주제에 대한 기사 평가 podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór

 • Author: Filozofia Tak Bardzo
 • Views: 조회수 12,348회
 • Likes: 좋아요 1,242개
 • Date Published: 이전 실시간 스트리밍: 18시간 전
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=AO2VnTsHIOc

Na czym polega zastępstwo koleżeńskie? – FaktyKielce24.pl

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące pracy nauczycieli, głównie Karta Nauczyciela, nie przewidują dodatkowego urlopu w trakcie roku szkolnego w szkołach, w których organizacja zajęć zakłada ferie zimowe i letnie. Nauczyciel, który z przyczyn osobistych nie może prowadzić zaplanowanych lekcji, może więc wykorzystać zastępstwo koleżeńskie.

Czym jest zastępstwo koleżeńskie? Przepisy regulujące zastępstwa koleżeńskie

Zastępstwa koleżeńskie stanowią nieformalny zwyczaj stosowany w polskich szkołach. Nie jest on jednak uregulowany prawnie, dlatego ostateczna decyzja o wyrażeniu zgody na zastępstwo koleżeńskie należy do dyrektora szkoły.

Czym jest zastępstwo koleżeńskie?

Niemożność prowadzenia zajęć przez nauczyciela to sytuacja trudna pod względem logistycznym. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować zastępstwo doraźne tak, aby uczniowie nie byli pozostawieni sami sobie. Zastępstwa koleżeńskiego nie można jednak mylić z zastępstwem doraźnym. W pierwszym przypadku dochodzi do odpłatnego świadczenia pracy w terminie przydzielenia zastępstwa przez dyrektora, natomiast w drugim świadczenie pracy ma charakter bezpłatny i co do zasady nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nieobecny nauczyciel nie odrobi swojej nieobecności w tym samym miesiącu. Wówczas dyrektor jest zobowiązany do pomniejszenia jego wynagrodzenia o część przypadającą na niewypracowane godziny i uzupełnienie wynagrodzenia innego nauczyciela, który pełnił zastępstwo koleżeńskie. Więcej na ten temat można przeczytać na https://odkryjprawo.pl/.

Przepisy regulujące zastępstwa koleżeńskie

Ze względu na to, że zastępstwo koleżeńskie wiąże się z obowiązkiem zapewnienia opieki uczniom i wzięciem odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo, dyrektor szkoły może żądać przedłożenia podania o zastępstwo koleżeńskie w pisemnej formie. Samo przydzielenie zastępstwa może nastąpić w formie zwyczajowo przyjętej, jednak najczęściej jest to właśnie forma pisemna. Aby napisać podanie, wystarczy skorzystać z gotowego wzoru, dostępnego na https://odkryjprawo.pl/pobierz/podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-pdf-doc/. Nauczyciele muszą jednak pamiętać, że zgoda dyrektora na udzielenie zastępstwa koleżeńskiego jest zależna od jego woli. W przypadku, w którym nie wyrazi on zgody na takie zastępstwo, nauczyciel, który potrzebuje wolnego dnia, powinien wziąć urlop bezpłatny lub przedłożyć dyrektorowi zwolnienie lekarskie. Zasady te nie dotyczą doraźnych zastępstw – ich funkcjonowanie regulują przepisy Karty Nauczyciela.

Zastępstwa koleżeńskie w szkole

Pytanie: Moje pytanie dotyczy tzw. zastępstw koleżeńskich wśród nauczycieli. Odbywa się to w ten sposób, że obowiązki nieobecnego danego dnia nauczyciela wykonuje wskazana przez nieobecnego osoba, oczywiście posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Czy istnieje możliwość usankcjonowania takich “zastępstw” w regulaminie pracy, tak aby rościło to pewne skutki prawne, tj. nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie (w założeniu rewanżuje się zastępstwem w przyszłości), a jednocześnie nie korzysta np. z odszkodowania, jeżeli aktualnie był poza szkołą?

Zastępstwa koleżeńskie – Oświata i Prawo

Odpowiada 01.07.2009

>PYTANIE

Pytanie dotyczy zagadnienia zastępstw koleżeńskich.

W naszej szkole istniał zwyczaj, że jeśli któryś z nauczycieli miał ważną sprawę rodzinną, ale nie przysługiwał mu z tego tytułu urlop okolicznościowy, to prosił kolegów o zastępstwo w danym dniu na przewidzianych w jego rozkładzie zajęć lekcjach. Do tej pory funkcjonowało to bez zarzutu. Dyrekcja wiedziała o każdej takiej sytuacji, klasy realizowały program przedmiotu zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli zastępujących nieobecnego pedagoga. Staraliśmy się, by był to nauczyciel tego samego przedmiotu, co wykładany, lub nauczyciel uczący w danej klasie. Ostatnio jednak dyrekcja przestała wyrażać zgodę na tego rodzaju sytuacje. Mój kolega, który potrzebował dnia wolnego z powodu ważnej sprawy prywatnej, usłyszał, że może wziąć urlop bezpłatny lub pójść na zwolnienie lekarskie. W obu przypadkach traci część uposażenia. Czy istnieją jakieś przepisy regulujące kwestię zastępstw koleżeńskich, czy jest to jedynie nieformalny szkolny obyczaj?

>ODPOWIEDŹ

Art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674) mówi, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w czasie ich trwania. Oznacza to, że Karta Nauczyciela oraz żaden inny akt prawny nie przewiduje dodatkowych dni urlopu w ciągu roku szkolnego. Chyba że są to pogrzeby lub śluby itp. osób najbliższych (przysługuje wtedy dzień lub dni wolne od pracy – § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy – DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281).

Nauczycielom pozostaje skorzystać z nieformalnie panującego zwyczaju polegającego na zastępstwie koleżeńskim. Istotą takiego zastępstwa jest zobowiązanie pisemne innego nauczyciela, iż w danym dniu odbędzie lekcję w zastępstwie kolegi, który ma pilne sprawy do załatwienia, a nie ma możliwości uzyskania dnia wolnego. Pamiętać należy, że zastępstwa koleżeńskie są bezpłatne.

W związku z faktem, iż jest to zwyczaj nieuregulowany prawnie wszystko pozostaje w rękach dyrektora szkoły, który w ramach dobrej woli może na zastępstwa koleżeńskie zezwolić lub nie.

W opisanym przypadku nieznane pozostają przyczyny, dla których dyrekcja zezwalała na zastępstwa koleżeńskie, a potem przestaje wyrażać zgodę. Niemniej jednak ma do tego pełne prawo. Nauczycielowi pozostaje rzeczywiście albo urlop bezpłatny, albo zwolnienie lekarskie (przy czym należy pamiętać, że nie jest ono wystawiane „na życzenie”, ale w razie niezdolności do świadczenia pracy z powodu choroby), co oczywiście pociąga za sobą skutki finansowe.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Forum OSKKO

Pytanie

Czy pracodawca (dyrektor szkoły) w regulaminie pracy może dokonać zapisu dotyczącego tzw. “zastępstw koleżeńskich” (w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel tego samego przedmiotu zastąpiłby nauczyciela nieobecnego, a ten drugi odpracowałby nieprzepracowaną lekcję w innym terminie). Czy rzeczywiście (jak twierdzi dyrektor) jest tak, że jeżeli np. na lekcji prowadzonej przez nauczyciela zastępującego doszłoby do wypadku, to dyrektor mógłby ponieść tego konsekwencję? Odpowiedź – 28 kwietnia 2006 r.

Niedopuszczalnym jest, aby przepisy “regulaminu pracy nauczycieli” w ogóle regulowały sprawy z zakresu przedmiotowego regulacji aktu prawnego rangi ustawowej (nie mówiąc już o sytuacji, w której miałyby materie ustawową regulować sposób odmienny). W rozumieniu Konstytucji ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jest aktem prawa powszechnie obowiązującego – o nieograniczonej i bezwzględnej mocy obowiązywania. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w sposób jednoznaczny i wyraźny reguluje zasady zastępowania nieobecnego nauczyciela – czy to doraźnie (art. 35 ustawy Karta Nauczyciela) czy na okres dłuższy (np. w drodze umowy o pracę na czas określony zawieranej w sytuacji potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela – art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). W związku z tym, że ustawa w sposób szczegółowy reguluje kwestie wynagradzania nauczycieli za godziny “doraźnych” zastępstw niejasne jest na czym “odpracowanie” nieprzepracowanej godziny zajęć miałoby polegać.

Można dodać, że do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego szkołę (nie zaś do kompetencji dyrektora szkoły!) należy określanie corocznie – w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela – szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Reasumując, w regulaminie pracy nauczycieli danej szkoły mogłyby być uregulowane jedynie pewne aspekty organizacyjne doraźnych zastępstw – wyłącznie w zakresie nieuregulowanym (i niesprzecznym) w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (ustawa Karta Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji jako akty wykonawcze do ustawy; regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony przez gminę). http://publikacje.pl/publikacje/prawooswiat/

Zastępstwa koleżeńskie nauczycieli

Często stosowaną praktyką jest zlecanie nauczycielowi pełnienia doraźnego zastępstwa za nieobecnego pracownika w ramach tzw. zastępstwa koleżeńskiego tj. wzajemnego, bezpłatnego zastępowania się przez nauczycieli. Taka praktyka jest jednak sprzeczna z przepisami.

Godziny doraźnych zastępstw są to odpłatne zajęcia realizowane w zastępstwie za nieobecnego pracownika. Wynagrodzenie za takie godziny to wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw określa organ prowadzący w stosownej uchwale (regulaminie). Nie ma jednak możliwości, aby godziny te były bezpłatne i organizowane w ramach tzw. zastępstw koleżeńskich. Taka praktyka jest sprzeczna z art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, który wyraźnie wskazuje, że godziny te są płatne.

Masz pytania o rozliczanie godzin doraźnych zastępstw? Napisz do nas na adres: [email protected].

Podstawa prawna:

art. 35 ust. 1-3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

키워드에 대한 정보 podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór

다음은 Bing에서 podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  M 자 탈모 치료 | M자 탈모 멈추게 하는 3가지 방법! 꼭 해보세요!! 13552 좋은 평가 이 답변
See also  스포 티비 온에어 | 얼굴 까고 말하는 그녀들의 세계 | Mib 소영 162 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Ukraińska #kontrofensywa: #tłumaczenie #najnowszych #wiadomości #- #14.09.22


YouTube에서 podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Ukraińska kontrofensywa: tłumaczenie najnowszych wiadomości – 14.09.22 | podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment