Past Simple Zdania Twierdzące Przeczące Pytające | Past Simple (Affirmative, Negative \U0026 Interrogative) 상위 106개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “past simple zdania twierdzące przeczące pytające – past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative)“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Alicia Mora 이(가) 작성한 기사에는 조회수 15,173회 및 좋아요 270개 개의 좋아요가 있습니다.

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek). Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).Jak budować zdania twierdzące w Past Simple? Zdanie tworzymy przez połączenie podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu). Przykład: He wanted to go to the cinema last weekend.Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj? When did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód?

Table of Contents

past simple zdania twierdzące przeczące pytające 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative) – past simple zdania twierdzące przeczące pytające 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

CEIP CABRIEL MIRÓ

past simple zdania twierdzące przeczące pytające 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

A oto przykładowe pytania szczegółowe w Past Simple. Liczba pojedyncza. Os. Zaimek pytający, Operator, Osoba, Czasownik, Reszta zdania, Tłumaczenie.

+ 여기를 클릭

Source: naukaangielskiegoprzezskype.edu.pl

Date Published: 1/27/2021

View: 8957

Past simple zdania twierdzące przeczące – Wordwall

Past simple (zdania twierdzące i przeczące) – Czas Past Simple – zdania twierdzące, przeczące i pytające.

+ 여기에 표시

Source: wordwall.net

Date Published: 10/10/2022

View: 188

Past Simple – pytania i przeczenia – Szlifuj swój angielski

Dobra wiadomość: Operator jest entyczny we wszystkich osobach 🙂 Pytanie tworzymy wstawiając d przed podmiot zdania a czasownik… wraca do pierwszej …

+ 여기에 더 보기

Source: www.ang.pl

Date Published: 5/12/2021

View: 9303

Czas Past Simple – Angielski – Gramatyka angielska

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple. Podmiot, Orzeczenie, Reszta zdania, Polskie tłumaczenie. I, went, to the cinema yesterday.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: dobragramatyka.pl

Date Published: 10/11/2022

View: 2024

Past Simple – budowa zdania i ćwiczenia – Angielski online

Past Simple – budowa zdania. pastsimple. Budowa zdania w czasie Past Simple: Zdania twierdzące, Przeczenia – zdania przeczące, Pytania – zdania pytające.

+ 여기에 더 보기

Source: english-online.pl

Date Published: 12/27/2021

View: 2393

PAST SIMPLE- ZDANIA TWIERDZĄCE

PAST SIMPLE- ZDANIA TWIERDZĄCE. PODMIOT + CZASOWNIK II FORMA Z TABELI. 1. CZASOWNIKI W NAWIASACH ZAMIEŃ NA CZAS PRZESZŁY. I ( LEARN )…

+ 여기를 클릭

Source: zspdobieszowice.pl

Date Published: 4/7/2021

View: 7103

주제와 관련된 이미지 past simple zdania twierdzące przeczące pytające

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative)
past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative)

주제에 대한 기사 평가 past simple zdania twierdzące przeczące pytające

 • Author: Alicia Mora
 • Views: 조회수 15,173회
 • Likes: 좋아요 270개
 • Date Published: 2020. 5. 24.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=va_-73AtYiI

Jak się tworzy zdania twierdzące w czasie Past Simple?

Jak budować zdania twierdzące w Past Simple? Zdanie tworzymy przez połączenie podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu). Przykład: He wanted to go to the cinema last weekend.

Na jakie pytania odpowiada Past Simple?

Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj? When did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód?

Kiedy uzywa się Did I DIDN t?

Zdania przeczące i pytające

W zdaniach przeczących stosujemy formę czasu Past Simple od czasownika to do, czyli did, na przykład: We didn’t do our homework last night. Przeczenie od have tworzymy za pomocą formy did, dodając do niej partykułę not lub formę skróconą/ściągniętą n’t.

Co się dodaje do Past Simple?

W przypadku czasowników regularnych (a więc tych, których nie ma w tabelce), do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed – identyczną dla wszystkich osób. Czasowniki regularne, kończące się na -e, w Past Simple przyjmują jedynie końcówkę -d.

Jak się buduje pytania w czasie Past Simple?

W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia – tym razem jest to słówko did. Dobra wiadomość: Operator jest identyczny we wszystkich osobach 🙂 Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik… wraca do pierwszej formy! Did you see that?

Kiedy did kiedy was?

was i were jest odpowiednikiem czasownika “to be” w czasie Past Simple (przeszły prosty). Po polsku znaczy “był”. Did znaczy “zrobił” i jest odpowiednikiem do i does w czasie Present Simple.

Czy w Przeczeniach Past Simple dodajemy ED?

Tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple (Patrz: Past Simple zastosowanie , użyjemy czasownika w „drugiej formie”. Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d. np. play – played, work – worked.

Kiedy dodajemy ED w Past Simple?

Końcówkę –ed dodajemy do czasowników by utworzyć jego przeszłą formę w sposób regularny (druga forma czasownika), którą używamy praktycznie tylko w zdaniach twierdzących w czasie past simple (czas przeszły prosty). She helped them.

Kiedy walk a kiedy go?

Równie ostrożnie należy używać angielskiego czasownika walk. Oznacza on „iść pieszo, pospacerować”. Amerykanie są bardzo zdziwieni, kiedy mówimy «I go by foot». Wystarczy powiedzieć «I walk».

Jaka jest roznica między DIDN T a doN’T?

Operatora don’t używamy w czasie Present Simple, a didn’t w Past Simple. Don’t użyjemy w przeczeniach w czasie Present Simple, a więc kiedy mówimy o faktach i przyzwyczajeniach. Dodatkowo, użyjemy go tylko w przypadku osób I, you, we, they.

Czy po DID jest bezokolicznik?

Czasownik do należy do czasowników nieregularnych i posiada trzy formy: forma podstawowa (bezokolicznik) – do. forma czasu przeszłego (II forma) – did. imiesłów czasu przeszłego (III forma) – done.

Czy w Past Simple jest was?

W przypadku czasownika „to be” – „być” występują inne formy dla poszczególnych osób. Dla osób: I, he, she, it – formą przeszłą jest „was”, a dla pozostałych „were”. I + went + there last Tuesday.

Czy w Past Simple jest was i were?

Was czy were – kiedy używamy? Was i were to dwie odmiany czasownika to be w czasie przeszłym w II formie. Was użyjemy w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu Past Simple. Natomiast were użyjemy w pozostałych przypadkach w czasie Past Simple.

Jak odmieniać czasowniki w czasie Past Simple?

W przypadku czasowników regularnych tworzymy Past Simple poprzez dodanie końcówki –ed, lub –d, do jego formy podstawowej, np.: played, wanted, decided, rented.

Jak się tworzy zdania w czasie Present Simple?

Zdania oznajmujące w czasie Present Simple tworzymy za pomocą podmiotu (subject), czyli osoby lub rzeczy wykonującej czynność i czasownika (verb). W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy „s” lub „es”.

Jak rozpoznać zdanie w czasie Present Simple?

Present Simple możemy często rozpoznać dzięki charakterystycznym określeniom częstotliwości – takim, jak na przykład: often (często), every day (codziennie), sometimes (czasami), usually (zwykle), never (nigdy), always (zawsze).

Jak napisac zdanie w czasie Present Simple?

Present Simple: konstrukcja zdania twierdzącego
 1. I work in a factory. Pracuję w fabryce.
 2. She works in an office. Ona pracuje w biurze. …
 3. I do not have a job. Ja nie mam pracy.
 4. She does not go to school. Ona nie chodzi do szkoły. …
 5. Do you like chocolate? …
 6. Does he play football? …
 7. Don’t you live here?
 8. Doesn’t she work with you?

Czy w Past Simple jest was i were?

Was czy were – kiedy używamy? Was i were to dwie odmiany czasownika to be w czasie przeszłym w II formie. Was użyjemy w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu Past Simple. Natomiast were użyjemy w pozostałych przypadkach w czasie Past Simple.

Past Simple – czas przeszły. Budowa i zasosowanie

Past Simple tense – czas przeszły prosty

Past Simple czas przeszły

Past Simple jest bardzo często stosowanym czasem przeszłym w języku angielskim. Poznaj, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy go używamy. Charakterystyczne określniki czasu Past Simple, takie jak yesterday — wczoraj, last week — w ubiegłym tygodniu, pomogą ci w zapamiętaniu czasu.

Past Simple budowa zdań

Tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Podmiot + czasownik główny w drugiej formie ( + określenie czasu)

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d.

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –ed w zdaniach twierdzących:

chcieć: want- wanted, pracować: work-worked, oglądać: watch – watched, odwiedzać: visit – visited, grać: play – played, zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, kończyć: finish – finished, pomagać: help – helped, słuchać: listen – listened, gotować: cook – cooked, malować: paint – painted.

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –d w zdaniach twierdzących: like – liked, kochać: love – loved, tańczyć: dance – danced, uśmiechać się: smile – smiled, mieszkać: live – lived, mieć nadzieję: hope – hoped, decydować: decide – decided, używać, korzystać: use – used, umierać: die – died .

Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone. Sprawdź naszą książkę teraz!

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple

I lived in Paris when I was a child.

Mieszkałem w Paryżu, kiedy byłem dzieckiem.

We watched a football match yesterday evening.

Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej wczoraj wieczorem.

She visited Rome two years ago.

Ona zwiedziła Rzym dwa lata temu.

My brother earned a lot of money last year.

Mój brat zarobił dużo pieniędzy w ubiegłym roku.

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

Przykłady czasowników nieregularnych: iść: go went, przychodzić: come came, dostać: get got, dawać: give gave, wiedzieć, znać: know knew, zaczynać: begin began, łamać: break broke, przynosić: bring brought, budować: build built, kupować: buy bought, pisać: write wrote, widzieć see saw, mówić speak spoke, pić: drink drank, jeść: eat eaten, czuć: feel felt, brać: take took, myśleć: think thought, wygrywać: win won.

Więcej form czasowników nieregularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple

She went to London last year.

Ona pojechała do Londynu w ubiegłym roku.

We saw him in the cinema yesterday.

Zobaczyliśmy go w kinie wczoraj.

Your daughter came back home very late last night.

Twoja córka wróciła do domu bardzo późno ubiegłej nocy.

I bought you a present two days ago.

Dwa dni temu kupiłem ci prezent.

Past Simple budowa pytań

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Pytania z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie w czasie Past Simple np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could) zobacz tutaj.

Did you have breakfast in the morning?

śniadanie dziś rano?

Did you see John last week?

w ubiegłym tygodniu?

Did you stay in a hotel in Warsaw?

Past Simple krótkie odpowiedzi na pytania

Czy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy did.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy didn’t.

Did I listen? Yes, I did. No, I didn’t.

Czy ja słuchałem? Tak (słuchałem). Nie (nie słuchałem).

Did you listen? Yes, you did. No, you didn’t.

Czy ty słuchałeś? Tak (słuchałeś). Nie (nie słuchałeś).

Did he listen? Yes, he did. No, he didn’t.

Czy on słuchał? Tak (słuchał). Nie (nie słuchał).

Did she listen? Yes, she did. No, she didn’t.

Czy ona słuchała? Tak (słuchała). Nie (nie słuchała).

Did it listen? Yes, it did. No, it didn’t.

Czy ono słuchało? Tak (słuchało). Nie (nie słuchało).

Did we listen? Yes, we did. No, we didn’t.

Czy my słuchaliśmy? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did you listen? Yes, you did. No, you didn’t.

Czy wy słuchaliście? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did they listen? Yes, they did. No, they didn’t.

Czy oni słuchali? Tak (słuchali). Nie (nie słuchali).

Past Simple Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

What did you have breakfast in the morning?

na śniadanie dziś rano?

Where did you see John last week?

w ubiegłym tygodniu?

When did you stay in a hotel in Warsaw?

w hotelu w Warszawie?

What time did you come back home? O której godzinie wróciłeś do domu?

How much money did you spend? Ile pieniędzy wydałeś?

How many eggs did you eat? Ile jajek zjadłeś?

Why did you get up so early? Dlaczego wstałeś tak wcześnie?

Who did you go with? Z kim poszedłeś?

Past Simple Pytania szczegółowe o podmiot

Pytania o podmiot tworzy się tak, jak zdania twierdzące.

Who lived there? Kto tam mieszkał?

Who went with you? Kto poszedł z tobą?

Who wanted to drink coffee? Kto chciał napić się kawy?

What happened here? Co się tutaj zdarzyło?

Past Simple budowa przeczeń

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Przeczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy przeczenie w czasie Past Simple np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could) zobacz tutaj.

He didn’t lose his plane ticket yesterday.

Onbiletu na samolot wczoraj.

It didn’t rain a lot during our holiday.

dużo podczas naszych wakacji.

My sister didn’t play computer games on Saturday.

Moja siostraw gry komputerowe w sobotę.

Past Simple budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące I bought Ja kupiłem Did I buy? Czy ja kupiłem? I didn’t buy Ja nie kupiłem You came Ty przyszedłeś Did you come? Czy ty przyszedłeś? You didn’t come Ty nie przyszedłeś He ate On zjadł Did he eat? Czy on zjadł? He didn’t eat On nie zjadł She forgot Ona zapomniała Did she forget? Czy ona zapomniała? She didn’t forget Ona nie zapomniała It had To miało, ono miało Did it have? Czy to miało?, czy ono miało? It didn’t have To nie miało, ono nie miało We decided My zdecydowaliśmy Did we decide? Czy my zdecydowaliśmy? We didn’t decide My nie zdecydowaliśmy You liked Wy lubiliście Did you like? Czy wy lubiliście? You didn’t like Wy nie lubiliście They waited Oni czekali, one czekały Did they wait? Czy oni czekali, czy one czekały? They didn’t wait Oni nie czekali, one nie czekały

Past Simple przykłady budowy zdań oznajmujących, pytających i przeczących z czasownikami regularnymi i nieregularnymi

Czasownik regularny: live – żyć, mieszkać

Zdania oznajmujące: I lived in London last year. Mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Zdania pytające: Did you live in London last year? Czy mieszkałeś w Londynie w ubiegłym roku?

Zdania przeczące: I didn’t live in London last year. Nie mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Czasownik regularny: pracować – work

Zdania oznajmujące: She worked in the office two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

Zdania pytające: Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Zdania przeczące: She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

Czasownik regularny: czekać – wait

Zdania oznajmujące: We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Zdania pytające: Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

Zdania przeczące: We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Czasownik nieregularny: przychodzić – come

Zdania oznajmujące: He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

Zdania pytające: Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Zdania przeczące: He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

Czasownik nieregularny: wiedzieć, znać – know

Zdania oznajmujące: I knew the answer. Ja znałem odpowiedź.

Zdania pytające: Did you know the answer? Czy ty znałeś odpowiedź?

Zdania przeczące: I didn’t know the answer. Ja nie znałem odpowiedzi.

Czasownik nieregularny: kupować – buy

Zdania oznajmujące: They bought a big house in the country. Oni kupili duży dom na wsi.

Zdania pytające: Did they buy a big house in the country? Czy oni kupili duży dom na wsi?

Zdania przeczące: They didn’t buy a big house in the country. Oni nie kupili dużego domu na wsi.

Past Simple zastosowanie

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:

czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

I got up early yesterday

. Wczoraj wstałem wcześnie.

She went shopping last week.

Ona poszła na zakupy w ubiegłym tygodniu.

We bought this house two years ago.

Kupiliśmy ten dom dwa lata temu.

wydarzeniach historycznych

He became the king of France at the age of seven.

On stał się królem Francji w wieku siedmiu lat.

The war ended after five years.

Wojna skończyła się po pięciu latach.

sekwencji wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej.

I woke up went to the bathroom and cleaned my teeth.

Obudziłem się, poszedłem do łazienki i umyłem zęby.

My boy laughed took my phone and ran away.

Mój chłopiec zaśmiał się, zabrał mój telefon i uciekł.

Zobacz również: Past Simple w trybie warunkowym drugim (second conditional)

Past Simple charakterystyczne określenia czasu

yesterday

wczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

yesterday morning

wczoraj rano

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

yesterday afternoon

wczoraj po południu

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

yesterday evening

wczoraj wieczorem

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

the day before yesterday

przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

last night

ubiegłej nocy

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

last week

w ubiegłym tygodniu

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

last month

w ubiegłym miesiącu

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

last year

w ubiegłym roku

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

last Monday

w ubiegły poniedziałek

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

two days ago

dwa dni temu

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

five months ago

pięć miesięcy temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

four years ago

cztery lata temu

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

the other day

kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

in October

w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

in 2018

w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Past Simple – budowa, końcówki – zdania twierdzące, przeczące i pytania

Past Simple – zdania twierdzące

Utworzenie zdań twierdzących w czasie Past Simple wymaga znajomości drugiej formy czasowników nieregularnych lub, przy odmianie czasowników regularnych, dodania końcówki -ed.

W ramach przykładu odmienimy czasownik to visit.

Wzór:

Podmiot + V2/Ved + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Tłumaczenie 1 I visited ja odwiedziłem 2 you visited ty odwiedziłeś 3 he visited on odwiedził 3 she visited ona odwiedziła 3 it visited ono odwiedziło

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Tłumaczenie 1 we visited my odwiedziliśmy 2 you visited wy odwiedziliście 3 they visited oni odwiedzili

Past Simple – zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy przez dodanie przed czasownikiem did not lub didn’t. Dotyczy to wszystkich osób bez wyjątku.

Wzór:

Podmiot + did not/didn’t + V1 + reszta zdania.

Liczba pojedyncza

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie 1 I did not visit I didn’t visit ja nie odwiedziłem 2 you did not visit you didn’t visit ty nie odwiedziłeś 3 he did not visit he didn’t visit on nie odwiedził 3 she did not visit she didn’t visit ona nie odwiedziła 3 it did not visit it didn’t visit ono nie odwiedziło

Liczba mnoga

Os. Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie 1 we did not visit we didn’t visit my nie odwiedziliśmy 2 you did not visit you didn’t visit wy nie odwiedziliście 3 they did not visit they didn’t visit oni nie odwiedzili

Past Simple – pytania ogólne

Pytania zaczynamy od operatora Did, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, co widzimy w poniższych przykładach.

Wzór:

Did + podmiot + V1 + reszta zdania + ?

Liczba pojedyncza

Don’t miss out! Darmowy poradnik Zapisz się na Newsletter i pobierz ebook, który pomoże Ci tworzyć płynne wypowiedzi w j. angielskim. Invalid email address Wyrażam zgodę na przesłanie mi linka w celu pobrania poradnika “Podszlifuj swój angielski” oraz zapisuję się do newslettera, wysyłanego zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności . Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Dziękuję. Zajrzyj na swoją skrzynkę, aby pobrać poradnik.Cieszę się, że pozostaniemy w kontakcie. 🙂 Powodzenia w nauce nowych angielskich słów i zwrotów!

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź 1 Did I visit? Czy ja odwiedziłem? Yes, you did. / No, you didn’t. 2 Did you visit? Czy ty odwiedziłeś? Yes, I did. / No, I didn’t. 3 Did he visit? Czy on odwiedził? Yes, he did. / No, he didn’t. 3 Did she visit? Czy ona odwiedziła? Yes, she did. / No, she didn’t. 3 Did it visit? Czy ono odwiedziło? Yes, it did. / No, it didn’t.

Liczba mnoga

Os. Pytanie Tłumaczenie Krótka odpowiedź 1 Did we visit? Czy my odwiedziliśmy? Yes, you did. / No, you didn’t. 2 Did you visit? Czy wy odwiedziliście? Yes, we did. / No, we didn’t. 3 Did they visit? Czy oni odwiedzili? Yes, they did. / No, they didn’t.

Past Simple – pytania szczegółowe

Pytania rozpoczynamy od zaimków pytających. Są to m.in.:

what – co

when – kiedy

where – gdzie

why – dlaczego

who – kto

Wzór:

Zaimek pytający + did + osoba + V1 + reszta zdania + ?

A oto przykładowe pytania szczegółowe w Past Simple.

Liczba pojedyncza

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Reszta zdania Tłumaczenie 1 When did we take the exam? Kiedy podeszliśmy do egzaminu? 2 Who did you see yesterday? Kogo wczoraj widziałeś? 3 Where did he live when he was a child? Gdzie on mieszkał, kiedy był dzieckiem?

Liczba mnoga

Os. Zaimek pytający Operator Osoba Czasownik Dopełnienie Tłumaczenie 1 Why did we stay here? Dlaczego tutaj zostaliśmy? 2 How did you get here? Jak tutaj dotarłeś? 3 What did they buy in the bar? Co oni kupili w barze?

Zobacz także:

Past Simple – budowa, użycie i okoliczniki czasu przeszłego prostego

Past Simple – użycie czasu przeszłego prostego

Past Simple – odmiana czasownika “to be”

Past Simple – okoliczniki czasu

Pobierz grafikę z omówieniem Past Simple w pigułce (do wydruku):

Czas Past Simple – Angielski

Czas Past Simple

Czas przeszły prosty. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o:

sytuacjach i zdarzeniach mających miejsce w przeszłości, definitywnie zakończonych (np. Nasz kurs angielskiego rozpoczął się w zeszłym miesiącu.).

Zdania twierdzące w czasie Past Simple

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie I went to the cinema yesterday. Ja poszedłem wczoraj do kina. You Ty poszedłeś wczoraj do kina. He On poszedł wczoraj do kina. She Ona poszła wczoraj do kina. It Ono poszło wczoraj do kina. We My poszliśmy wczoraj do kina. You Wy poszliście wczoraj do kina. They Oni poszli wczoraj do kina.

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób. W przypadku czasowników regularnych do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ed. W przypadku nieregularnych jest to druga forma z tabeli czasowników nieregularnych.

like – likeed, start – started think – thought, drive – drove;

Zasady pisowni czasowników regularnych

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, w drugiej formie dodajemy tylko -d.

believe – believed, improve – improved

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

stop – stopped, travel – travelled

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i.

reply – replied, hurry – hurried

W celu wzmocnienia przekazu w zdaniu twierdzącym przed czasownikiem możemy dodać operator did.

I did like the show!

Naprawdę podobało mi się przedstawienie!

Jeżeli w celu wzmocnienia przekazu używamy operatora did, używamy potem podstawowej formy czasownika.

Niektóre często używane określenia czasu Określenie czasu Tłumaczenie Przykład zdania Tłumaczenie yesterday wczoraj I saw a good film yesterday. Widziałem dobry film wczoraj. last week (month, year, etc.) w zeszłym tygodniu (miesiącu, roku, etc.) Our English course started last month. Nasz kurs angielskiego zaczął się w zeszłym miesiącu. a week ago (two weeks ago, a month ago, etc.) tydzień temu (dwa tygodnie temu, miesiąc temu, etc.) Robert went to London two weeks ago. Robert pojechał do Londynu dwa tygodnie temu. in (2005, etc.) w (2005, etc.) Marta began learning English in 2005. Marta rozpoczęła naukę angielskiego w 2005 roku.

Przykłady zdań w Past Simple

I bought a new computer last week. Kupiłem nowy komputer w zeszłym tygodniu. She went to school by car. Ona pojechała do szkoly samochodem. He did say that he wanted to come with us. On naprawdę powiedział, że chce z nami iść. I met my husband in 2002. Poznałam mojego męża w 2002 roku. The train to Warsaw left an hour ago. Pociąg do Warszawy odjechał godzinę temu. Yesterday we learned about irregular verbs. Wczoraj uczyliśmy się o czasownikach nieregularnych.

Zdania przeczące w czasie Past Simple

Do tworzenia przeczeń używamy operatora did + not.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple Podmiot Przeczenie Czasownik główny Reszta zdania Polskie tłumaczenie I did not watch TV yesterday. Ja nie oglądałem telewizji wczoraj. You Ty nie oglądałeś telewizji wczoraj. He On nie oglądał telewizji wczoraj. She Ona nie oglądała telewizji wczoraj. It Ono nie oglądało telewizji wczoraj. We My nie oglądaliśmy telewizji wczoraj. You Wy nie oglądaliście telewizji wczoraj. They Oni nie oglądali telewizji wczoraj.

Można używać skróconej formy operatora didn’t.

he did not work = he didn’t work (nie pracował)

W przeczeniach, tak samo jak w pytaniach nie dodajemy już końcówki -ed.

I lived – I didn’t live

mieszkałem – nie mieszkałem

Przykładowe zdania w Past Simple

I didn’t like vegetables when I was a child. Nie lubiłem warzyw kiedy byłem dzieckiem. She didn’t understand the question. Ona nie zrozumiała pytania. …so she didn’t answer it correctly. …więc nie odpowiedziała na nie poprawnie. The English class didn’t start at 5. Zajęcia z angielskiego nie zaczęły się o 5. He didn’t always have lunch at work. On nie zawsze jadł lunch w pracy.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple

Do tworzenia pytań używamy operatora did. Operator wstawiamy przed podmiotem.

Schemat tworzenia pytań w czasie Past Simple Słowo pytające Operator Podmiot Czasownik główny Reszta zdania Polskie tłumaczenie When did I start learning English Kiedy ja zacząłem uczyć się angielskiego? you Kiedy ty zacząłeś uczyć się angielskiego? he Kiedy on zaczął uczyć się angielskiego? she Kiedy ona zaczęła uczyć się angielskiego? it Kiedy ono zaczęło uczyć się angielskiego? we Kiedy my zaczęliśmy uczyć się angielskiego? you Kiedy wy zaczęliście uczyć się angielskiego? they Kiedy oni zaczęli uczyć się angielskiego?

W pytaniach używamy formy podstawowej czasownika. Nie dodajemy już końcówki -ed.

I met her yesterday. When did you meet her?

Spotkałem ją wczoraj. Kiedy ją spotkałeś?

Pytania zamknięte (yes/no questions) zaczynamy od operatora. Dalszy schemat jest taki sam jak w pytaniach otwartych. W odpowiedzi na takie pytania używamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Did you speak English as a child? Yes, I did. / No, I didn’t.

Czy ty mówiłeś po angielsku jako dziecko? Tak,mówiłem. / Nie, nie mówiłem.

Przykłady pytań w czasie Past Simple

Where did they go? Dokąd oni poszli? What time did the English lesson start? O której godzinie zaczęła się lekcja angielskiego? Did you hear that? What was it? Słyszałeś to? Co to było? Did they tell you they wanted to come? No, they didn’t. Czy oni powiedzieli ci, że chcą przyjść? Nie, nie powiedzieli. Did Shakespeare write Hamlet? Yes, he did. Czy Szekspir napisał Hamleta? Tak, napisał.

Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Podobnie jak w czasie Present Simple, czasownik “TO BE” (być) ma różne formy dla poszczególnych osób. W tym przypadku są to formy “WAS” oraz “WERE”.

Uwaga! W tym przypadku nie istnieje forma skrócona. Używamy zawsze formy pełnej.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple z czasownikiem “TO BE” Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie I was at school yesterday. Ja byłem wczoraj w szkole. You were Ty byłeś wczoraj w szkole. He was On był wczoraj w szkole. She Ona była wczoraj w szkole. It Ono było wczoraj w szkole. We were My byliśmy wczoraj w szkole. You Wy byliście wczoraj w szkole. They Oni byli wczoraj w szkole.

Zastosowanie czasu Past Simple — Przykłady

This exercise was quite easy. To ćwiczenie było całkiem proste. Ania was in England two years ago. Ania była w Anglii dwa lata temu. They were very busy yesterday. Oni byli bardzo zajęci wczoraj. Our last English lesson was very interesting. Nasza ostatnia lekcja angielskiego była bardzo interesująca.

Zdania przeczące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Podobnie jak w czasie Present Simple, do tworzenia przeczeń z czasownikiem “TO BE” (być) nie używamy już żadnych operatorów. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie “NOT” do czasownika. W przeczeniach możemy stosować formę pełną “WAS NOT”, “WERE NOT”, a także formę skróconą “WASN’T” oraz “WEREN’T”.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple z czasownikiem “TO BE” (forma pełna) Podmiot Orzeczenie Przeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie I was not at school yesterday. Ja nie byłem wczoraj w szkole. You were Ty nie byłeś wczoraj w szkole. He was On nie był wczoraj w szkole. She Ona nie była wczoraj w szkole. It Ono nie było wczoraj w szkole. We were My nie byliśmy wczoraj w szkole. You Wy nie byliście wczoraj w szkole. They Oni nie byli wczoraj w szkole.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple z czasownikiem “TO BE” (forma skrócona) Podmiot Orzeczenie + przeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie I wasn’t here last week. Ja nie byłem tu w zeszłym tygodniu. You weren’t Ty nie byłeś tu w zeszłym tygodniu. He wasn’t On nie był tu w zeszłym tygodniu. She Ona nie była tu w zeszłym tygodniu. It Ono nie było tu w zeszłym tygodniu. We weren’t My nie byliśmy tu w zeszłym tygodniu. You Wy nie byliście tu w zeszłym tygodniu. They Oni nie byli tu w zeszłym tygodniu.

Uwaga! Zazwyczaj używamy formy skróconej. Formy pełnej “WAS NOT” oraz “WERE NOT” używamy w celu wzmocnienia przekazu.

It was not Tuesday. It was Wednesday.

To na pewno nie był wtorek. To była środa.

Przykłady przeczeń w Past Simple

This exercise wasn’t very difficult. To ćwiczenie nie było bardzo trudne. I wasn’t in England in 2000. Ja nie byłem w Anglii w 2000 roku. They weren’t very busy yesterday. Oni nie byli bardzo zajęci wczoraj. It was not red. It was blue. I’m sure! To nie było czerwone. To było niebieskie. Na pewno.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Pytania w czasie Past Simple z użyciem czasownika “TO BE” tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i orzeczenie. Nie używamy już żadnych operatorów.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Simple z czasownikiem “TO BE” Słowo pytające Orzeczenie Podmiot Polskie tłumaczenie Where was I Gdzie ja byłem?. were you Gdzie ty byłeś? was he Gdzie on był? she Gdzie ona była? it Gdzie ono było? were we Gdzie my byliśmy? you Gdzie wy byliście? they Gdzie oni byli?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. “what”, “where”) na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Past Simple z czasownikiem “TO BE” Orzeczenie Podmiot Reszta zdania Polskie tłumaczenie Was I at school yesterday? Czy ja byłem wczoraj w szkole?. Were you Czy ty byłeś wczoraj w szkole? Was he Czy on był wczoraj w szkole? she Czy ona była wczoraj w szkole? it Czy ono było wczoraj w szkole? Were we Czy my byliśmy wczoraj w szkole? you Czy wy byliście wczoraj w szkole? they Czy oni byli wczoraj w szkole?

W odpowiedzi na pytania zamknęte używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Were you at home last night? Yes, I was. / No, I wasn’t.

Czy byłeś wczoraj wiczorem w domu? Tak, byłem. / Nie, nie byłem.

Were they American? Yes, they were. / No, they weren’t.

Czy oni byli Amerykanami? Tak, byli. / Nie, nie byli.

Przykładowe zdania w angielskim czasie Past Simple

Where were you lat night? Gdzie byłeś wczoraj wieczorem? Was it cold yesterday? Yes, it was. Czy wczoraj było zimno? Tak, było. What was that? Co to było? Were your friends at the party? No, they weren’t. Czy twoi koledzy byli na przyjęciu? Nie, nie było ich.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały

Past Simple – budowa zdania i ćwiczenia

Past Simple – budowa zdania

Budowa zdania w czasie Past Simple:

Zdania twierdzące Przeczenia – zdania przeczące Pytania – zdania pytające I watched tennis yesterday. I did not watch tennis yesterday.

(I didn`t watch tennis yesterday.) Did I watch tennis yesterday? You watched tennis yesterday. You did not watch tennis yesterday.

(You didn`t watch tennis yesterday.) Did you watch tennis yesterday? He/she/it watched tennis yesterday. He/she/it did not watch tennis yesterday.

(He/she/it didn`t watch tennis yesterday.) Did he/she/it watch tennis yesterday? We/you/they watched tennis yesterday. We/you/they did not watch tennis yesterday.

(We/you/they didn`t watch tennis yesterday.) Did we/you/they watch tennis yesterday?

Zadnia twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem „to be” tworzy się według schematu:

podmiot + czasownik „to be” w czasie przeszłym (was/were) + reszta zdania

Np. He was a doctor. On był lekarzem.

Odmiana czasownika to be w czasie Past Simple:

I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were

Jeżeli w zdaniu występuje inny czasownik niż „to be”, wtedy szyk zdania wygląda następująco:

podmiot + II forma czasownika* + reszta zdania

Np. I met him a week ago. Spotkałem go tydzień temu.

Kiedy używamy?

* Formę czasu przeszłego czasowników regularnych tworzymy przez dodanie do ich formy podstawowej końcówki „-ed” bądź „-d” np. walk – walked. Czasowniki nieregularne wymagają II formy czasu przeszłego: np. see – saw, write – wrote.

Past Simple jest czasem przeszłym prostym, stosowanym w celu wyrażenia:

– czynności dokonanej, zakończonej w czasie przeszłym określonym przez wyrażenie czasowe, nie mającej związku z teraźniejszością (np. I went to the cinema yesterday. Poszedłem wczoraj do kina.)

– czynności wykonywanej regularnie lub przez pewien okres czasu w przeszłości (np. I drank a lot of water when I was in Sopot. Pijałem mnóstwo wody, kiedy byłem w Sopocie.)

– zdarzeń z przeszłości następujących jedno po drugim (np. She stood up, looked at me and smiled. Wstała, spojrzała na mnie i uśmiechnęła się.)

Czas past Simple stosowany jest również w pytaniach o czas wykonania/ zakończenia danej czynności oraz we wszelkiego rodzaju opowiadaniach i narracji dotyczących przeszłości.

Określenia czasu używane w czasie Past Simple:

yesterday – wczoraj

last week – w poprzednim tygodniu

last year – w zeszłym roku

seven hours ago – 7 godzin temu

two days ago – 2 dni temu

in 2003 – w roku 2003

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenie ze znajomości czasowników sprawdzisz swoją wiedzę.

zastosowanie i budowa

Czas Past Simple to czas przeszły dokonany. Opisuje wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, zostały zakończone i nie mają wpływu na teraźniejszość. Jeśli jesteście na bieżąco z naszym blogiem – znacie już czas Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty. Z tą wiedzą, nauka czasu Past Simple powinna pójść gładko! Czasy są do siebie nieco podobne i oba są łatwe do opanowania. jak zawsze jednak, warto sobie uporządkować całą wiedzę. Zaczynamy?

Past Simple – budowa zdań

Skoro wiemy już, jakie jest zastosowanie czasu Past Simple, przejdźmy do kolejnych podstaw – czyli oczywiście budowy!

Past Simple – zdania twierdzące

Każde zdanie twierdzące w tym czasie ma dwa główne składniki, które tworzą budowę:

SUBJECT + VERB (II form)

podmiot + czasownik w II formie

Druga forma czasownika to nic innego, jak dodanie do bezokolicznika końcówki -ed, lub -d. Proste? No jasne. ? Jednak angielski nie byłby sobą, gdyby i tu nie pojawiły się wyjątki. Mowa oczywiście o niechlubnych czasownikach nieregularnych, które odmieniają się zupełnie inaczej. Tę listę trzeba po prostu zapamiętać. Więcej o tym, jak to zrobić efektywnie, przeczytacie w naszym artykule o czasownikach nieregularnych. Spójrzcie, czym różnią się czasowniki regularne od tych nieregularnych.

czasowniki I forma czasownika II forma czasownika regularne work

visit

want worked

visited

wanted nieregularne be

do

eat was/were

did

ate

Czas na praktykę! Zobaczcie, jak wyglądają zdania w czasie Past Simple:

Yesterday I worked very hard.

very hard. You visited Spain last year.

Spain last year. He wanted to go to the cinema last weekend.

I was here last Monday.

here last Monday. Yesterday she did her homework.

her homework. We ate delicious dinner last Saturday.

Past Simple – pytania

Są tak naprawdę 3 typy pytań w Past Simple. Pierwszy typ działa jak w czasie Present Simple – tu również na początku zdania stawiamy operator, a czasownik z drugiej formy wraca nam do pierwszej. Spójrzcie!

DID + SUBJECT + VERB

operator did + podmiot + czasownik w I formie

WHERE, WHAT, HOW + DID + SUBJECT + VERB

zaimek pytający + operator did + podmiot + czasownik

Według tej zasady powstaną nam poniższe zdania:

Did you buy this car?

you this car? Where did you spend holidays?

you holidays? Did I walk this way?

I this way? What did they tell about my boyfriend?

they about my boyfriend? Did they stay in a hotel yesterday?

they in a hotel yesterday? How did she make this cake?

Kolejny typ to pytania z czasownikiem to be. Nasz czasownik w II formie to was (dla 1 i 3 os. l. poj) i were (dla pozostałych os.). Pytanie tworzymy przez zaminę szyku. Uwaga! Pomijamy zupełnie operator did.

Was she hungry?

she hungry? Was I here last Friday?

I here last Friday? Where were they yesterday?

Ostatnim typem są pytania o podmiot. W tym przypadku również pomijamy operator did, a czasownik pozostaje w II formie. Spójrzcie.

Who told you about it?

you about it? What happened yesterday?

yesterday? Who drank coffee with you?

Past Simple – zdania przeczące

Ostatnia kwestia budowa zdań to przeczenia. Te również tworzy się analogicznie do czasu Present Simple. Budowa wygląda następująco:

SUBJECT + DIDN’T + VERB

podmiot + operator didn’t + czasownik

Podstawowy operator to did not, ale zazwyczaj skracamy go do wersji didn’t. Wygląda on tak samo dla każdej osoby. Użycie operatora didn’t oczywiście zmienia nam czasownik z drugiej formy do pierwszej.

I didn’t write the letter.

the letter. You didn’t go there last Saturday.

there last Saturday. We didn’t watch TV.

Uwaga! Jak zawsze są wyjątki. ? Należy do nich czasownik to be oraz czasowniki modalne (o których niedługo na naszym blogu!). Sprawdźcie przykłady:

I wasn’t there last week.

there last week. They weren’t very busy yesterday.

very busy yesterday. I couldn’t sleep last night.

Czytaj również: Kiedy i jak użyjemy USED TO? Sprawdź!

Past Simple – określenia czasu

Past Simple – jak każdy czas w angielskim posiada swoje określenia czasu, które pomagają nam opisać, kiedy dane zdarzenie miało miejsce. Poniżej lista.

yesterday (wczoraj)

last week (w zeszłym tygodniu)

in 1992 (w roku 1992)

last Saturday (ostatniej soboty)

two days ago (dwa dni temu)

last summer (poprzedniego lata)

five years ago (pięć lat temu)

some time ago (jakiś czas temu)

in June (w czerwcu)

Practise!

Na zakończenie krótkie ćwiczenie, które pomoże Wam zapamiętać wszystkie powyższe zasady. Do dzieła!

Kiedy użyć czasu Past Simple? Past Simple użyjemy do opisania zdarzeń z przeszłości, które są zakończone i nie mają wpływu na teraźniejszość. Jak budować zdania twierdzące w Past Simple? Zdanie tworzymy przez połączenie podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu).

Przykład: He wanted to go to the cinema last weekend. Jak budować zdania przeczące w Past Simple? Przeczenie tworzymy przez połączenie podmiot + operator didn’t + czasownik + reszta zdania (+ ewentualnie określenie czasu).

Przykład: You didn’t go there last Saturday. Jak budować zdania pytające w Past Simple? Pytania tworzymy przez połączenie operator did + podmiot + czasownik + reszta zdania.

Przykład: Did you buy this car? Jakie są określenia czasu dla Past Simple? Podstawowe określenia to yesterday, last weekend, last Monday, 2 years ago. Jakie są czasowniki w II formie? Podstawowo czasowniki w II formie tworzymy przez dodanie końcówki -ed lub -d, na przykład: visited, wanted.

Istnieją też czasowniki nieregularne. Pełna lista tych czasowników jest dostępna w naszym artykule.

3.75/5 (382)

Past Simple – czas przeszły – Szlifuj swój angielski

czas Past Simple

Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Opisuje wydarzenia, które dokonały się w określonym czasie w przeszłości. Krótko mówiąc – informujemy, kiedy coś się stało. Używamy przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. Czas wykonania czynności może być podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim zdanie zostało użyte. Nie jest przy tym istotny czas trwania czynności, skupiamy się na tym, że dana czynność, lub kilka kolejnych czynności, została wykonana.

Past Simple użyjemy także, mówiąc o naszych dawnych zwyczajach i nawykach, czyli stwierdzając fakty, które nie są już aktualne. Poniżej opiszemy i podamy przykłady użycia Past Simple w konkretnych sytuacjach.

Lista zagadnień:

budowa czasu Past Simple

Zdanie twierdzące w Past Simple składa się z następujących elementów:

podmiot + II forma czasownika

Oto przykłady zdań w Past Simple:

playYesterday I worked very hard. Wczoraj pracowałem bardzo ciężko. playShe was very tired after work. Była bardzo zmęczona po pracy. playWe were at home all day yesterday. Wczoraj cały dzień byliśmy w domu. playI could swim when I was 5 years old. Umiałem pływać jak miałem 5 lat. playShe spoke to Mary two days ago. Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu. playWe went to the station and bought the tickets. Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety. playI visited Spain last year. Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku. playThey were very happy when they heard the news. Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość. playI wanted to buy this book but it cost too much. Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała. playWe spent our holidays there – we had a great time. Spędziliśmy tam wakacje – wspaniale się bawiliśmy. playThey tried the soup but it was too hot to eat. Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia.

druga forma czasownika

Jak tworzymy drugą formę czasownika? Czasownikom regularnym dodajemy -ed lub -d, natomiast form czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Zobacz wzory odmian czasowników oraz formy czasowników nieregularnych.

Dodając końcówkę czasu przeszłego do czasowników regularnych należy pamiętać o kilku zasadach pisowni:

Jeżeli czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), przed dodaniem końcówki y zamieniamy na i . playstu dy » playstud i ed Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę +samogłoskę + spółgłoskę , podwajamy ostatnią spółgłoskę . * plays top » playsto pp ed * zgodnie z podpowiedzią uważnego forumowicza :), zasadzie tej nie podlegają czasowniki zakończone na w lub x, czyli czasownik tow (holować) w Simple Past ma formę towed, a tax (opodatkować) – taxed. Jeżeli czasownik ma dwie sylaby i druga sylaba jest akcentowana, a na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska , podwajamy ostatnią spółgłoskę. playpre fer ** » playprefe rr ed ** Dla porównania: czasownik happen też ma dwie sylaby, a na końcu spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę

(p + e + n ), ale ponieważ akcentujemy w nim pierwszą sylabę, nie podwoimy ostatniej spółgłoski przed dodaniem końcówki czasu przeszłego. W tym przypadku dodajemy tylko -ed i otrzymujemy formę happened.

operator did

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowy – did (czyli druga forma czasownika do). Dobra wiadomość jest taka, że operator wygląda tak samo we wszystkich osobach i bez względu na to, czy czasownik jest regularny czy nie.

did

W przeczeniach did i not najczęściej łączymy:

playdid not » playdidn’t

zdania przeczące

Utworzenie zdania przeczącego najczęściej wymaga użycia operatora did w połączeniu z not.

Przykłady przeczeń:

playHe didn’t take her to the restaurant last weekend. On nie zabrał jej do restauracji w poprzedni weekend. playWe didn’t go to the cinema yesterday. Wczoraj nie poszliśmy do kina. playI didn’t write the letter. Nie napisałem tego listu.

Uwaga! Wyjątkiem są czasowniki modalne oraz czasownik to be! Nie użyjemy w tych przypadkach operatora did.

didn’t be źle!

poprawne formy dla to be to wasn’t i weren’t:

1. i 3. osoba liczby pojedynczej playwas not » playwasn’t pozostałe osoby playwere not » playweren’t

playI wasn’t in France last summer. Nie byłem we Francji zeszłego lata. playThey weren’t thirsty. Nie chciało im się pić.

Podobnie dla czasowników modalnych, nie wolno użyć:

didn’t can źle!

didn’t must źle!

didn’t should źle!

Czasowniki modalne to bardzo obszerne zagadnienie i trzeba poczytać o każdym z nich z osobna. Tutaj wspomnimy tylko, że np. czasownik can na przeszłą formę could i to ona jest podstawą do utworzenia przeczenia:

I couldn’t sleep last night. Zeszłej nocy nie mogłem spać.

zdania pytające

Aby w Past Simple utworzyć standardowe pytanie musimy użyć operatora did. Wstawiamy go przed podmiot zdania a czasownik… wraca do pierwszej formy!

play Did you see that? Widziałeś to? play Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj? playWhen did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód?

Ale jest jedna uwaga – w pytaniach o podmiot nie używamy operatora i nie zmieniamy formy czasownika – czasownik zostaje w II formie. Pytanie takie ma taki szyk jak analogiczne pytanie w języku polskim. Zobaczmy:

playWho told you about it? Kto powiedział ci o tym? playWhat happened ? Co się stało? playHow many people came to the party? Ile ludzi przyszło na imprezę? playWho tidied my room? Kto posprzątał mój pokój?

(pewnikiem krasnoludki …)

Jest jeszcze trzeci typ pytania. Czasownik to be (w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.

play Was she hungry? Czy ona była głodna? play Were you at school yesterday? Byłeś wczoraj w szkole? playWhy was she upset? Dlaczego była zdenerwowana? playWhere were these documents? Gdzie były te dokumenty?

określenia czasu

Aby opisać, kiedy coś się stało, w Past Simple bardzo często podajemy określenia czasu. Zobaczmy kilka z nich:

playyesterday wczoraj playlast week w zeszłym tygodniu playlast summer poprzedniego lata playin 1985 w roku 1985 playthen wtedy playwhen kiedy

Słówko ago jest bardzo wygodnym sposobem określenia, że coś wydarzyło się w przeszłości.

playago temu

playtwo days ago dwa dni temu playseven hours ago siedem godzin temu

kiedy używamy czasu przeszłego Past Simple?

Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości – nie ma związku z chwilą obecną.

Przeanalizujmy teraz sytuacje, w których użyjemy czasu przeszłego Past Simple.

Opisujemy jednorazową czynność w przeszłości. Nie zawsze musimy podawać konkretny czas, bo jest wiadome (wynika z sytuacji, kontekstu), że czynność odbywała się w przeszłości. Kilka przykładów: playWilliam Shakespeare died in 1616. William Shakespeare zmarł w 1616 roku. playI bought a new shirt yesterday. Kupiłem wczoraj nową koszulę. playWe didn’t visit China last year. Nie byliśmy w Chinach w zeszłym roku. playThere was an interesting movie on TV on Wednesday. W środę w telewizji był interesujący film. playWhere was he in May? Gdzie on był w maju? playI didn’t take your book! Nie wziąłem twojej książki! play Did you meet Susan when we were at the Browns’ yesterday? Czy poznałeś Susan kiedy byliśmy wczoraj u państwa Brown? Oraz przykłady bez podanego czasu, ale z kontekstu wiemy, że czynności wydarzyły się w przeszłości: play Did you hear that? Słyszałeś to? playYes, I broke the window. It was my fault. Tak, to ja zbiłem szybę. To była moja wina. playMy brother had a good holiday. Mój brat miał udane wakacje. Simple Past używamy przy opowiadaniu. Opisujemy w ten sposób krótkie czynności, które miały miejsce jedna po drugiej. playIt was a sunny day, they took their dog and went for a walk to a park. To był słoneczny dzień, zabrali psa i poszli na spacer do parku. playShe broke her leg and had to spend some days at home. We felt sorry for her as the weather was really great and we went to the beach every day. Ona złamała nogę i musiała spędzić kilka dni w domu. Było nam jej szkoda, bo pogoda była naprawdę świetna i chodziliśmy codziennie na plażę. playHe woke up , brushed his teeth, put on his clothes and ran out of the house. Obudził się, umył zęby, ubrał się i wybiegł z domu. Opisujemy czynność, która zaczęła się i skończyła w przeszłości. Zwróćmy uwagę, że czynność ta powinna trwać trochę dłużej. Zobaczmy przykłady: He lived in New York for three years and then moved to Europe. Przez trzy lata mieszkał w Nowym Jorku, a potem przeniósł się do Europy. We sat on the beach all day. Cały dzień siedzieliśmy na plaży. I worked for a literary magazine from 2011 to 2016. W latach 2011-2016 pracowałam dla magazynu literackiego. I watched TV all weekend. Przez cały weekend oglądałem telewizję. przeszłe zwyczaje, nawyki (analogicznie jak w Present Simple, tylko zazwyczaj już nieaktualne). Tutaj wymiennie możemy stosować konstrukcję used to: playused to Zobaczmy: playMy grandpa played the piano every day. Mój dziadek codziennie grał na pianinie. playMy grandpa used to play the piano every day. Mój dziadek codziennie grał na pianinie.

(dosłownie: zwykł grać na pianinie) We often went for long walks. Często chodziliśmy na długie spacery. He took me to the zoo every weekend. W każdy weekend zabierał mnie do zoo. I smoked over thirty cigarettes a day! Paliłem ponad 30 papierosów dziennie!

konstrukcja used to

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej konstrukcji. Jak już powiedzieliśmy, służy ona do opisywania byłych zwyczajów, stanów, nawyków, rutynowych czynności. Zobaczmy jeszcze, jak budować zdania z jej użyciem:

playI used to work in a library. Pracowałam kiedyś w bibliotece. (Dawne dzieje.) playHe used to live in the same street. On kiedyś mieszkał przy tej samej ulicy. (Ale wyprowadził się.) playWe used to like milk. Kiedyś lubiliśmy mleko. (A teraz wolimy np. dania mięsne.)

Jak widzimy, użycie jest proste – we wszystkich osobach used to jest stosowane identycznie!

Teraz zbudujmy jeszcze przeczenia:

playI didn’t use to work in a library when I was 20. W wieku 20 lat nie pracowałam w bibliotece. playHe didn’t use to live in the same street. On nie mieszkał przy tej samej ulicy. playWe didn’t use to like milk when we were kids. Nie lubiliśmy mleka, gdy byliśmy dziećmi.

Jak widzimy, used to zachowuje się jak zwykły czasownik – w obecności operatora did/didn’t traci końcówkę.

Na koniec nauczymy się jeszcze budować pytania:

Budowa i zastosowanie

Past Simple to podstawowy czas przeszły w języku angielskim, niezbędny w codziennej komunikacji. To przy nim osoby uczące się języka angielskiego po raz pierwszy stykają się z pojęciem czasowników nieregularnych. Kiedy używamy Past Simple i jak wygląda jego budowa? Tłumaczymy to dokładnie w tekście poniżej.

Past Simple – użycie

Czas Past Simple jest czasem przeszłym, który w dużym stopniu odpowiada polskiemu trybowi dokonanemu. Stosujemy go w następujących sytuacjach:

Mówiąc o czynnościach, stanach i sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie mają już żadnego związku z teraźniejszością.

W tego typu zdaniach z czasem Past Simple bardzo często pojawiają się określenia czasu precyzujące moment wykonania czynności. Oto kilka przykładów:

Jim watched TV yesterday.

I learnt German many years ago.

They lived in the countryside when they were younger.

Mary wrote the report two days ago.

We visited Paris last month.

Czasu Past Simple stosujemy popisując nawyki i przyzwyczajenia z przeszłości.

I went for a walk every day when I was younger.

My parents had a cup of coffee and chatted every morning.

As a student I spent most of my evenings at home.

Rita smoked forty cigarettes a day.

We got up very early at the military camp.

Mówiąc o sytuacjach, które miały miejsce bardzo dawno temu, bez konieczności podawania czasu.

Czas Past Simple stosujemy również do opisania sytuacji, która wydarzyła się w odległej przeszłości, jednocześnie nie podając kiedy dana sytuacja dokładnie miała miejsce.

Christopher Columbus discovered America.

My great-great-great grandfather emigrated to America.

Native Americans lived in harmony with the Nature.

The Romans invaded many countries.

Dinosaurs went extinct millions of years ago.

Pytając o czas/datę odbywania się czynności w przeszłości również stosujemy czas Past Simple

What time did you get up?

When did they find out the truth?

What time did Mary leave for work?

When did your parent move to New York?

When did you read that book?

Past Simple – druga forma czasownika

W czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących, musimy użyć drugiej formy czasownika. Co to takiego? W przypadku czasowników nieregularnych znajdziesz ją w drugiej kolumnie tabelki, np.

go – went

pay – paid

sleep – slept

swim – swam

buy – bought

Druga forma czasownika jest identyczna dla wszystkich osób i niestety, trzeba nauczyć się jej na pamięć. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz jej potrzebować jedynie w zdaniach twierdzących.

W przypadku czasowników regularnych (a więc tych, których nie ma w tabelce), do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed – identyczną dla wszystkich osób.

work – worked

look – looked

pick – picked

talk – talked

kick – kicked

Czasowniki regularne, kończące się na -e, w Past Simple przyjmują jedynie końcówkę -d.

dance – danced

rake – raked

live – lived

like – liked

distribute – distributed

Jeśli czasownik kończy się na -y, po spółgłosce, przed dodaniem końcówki -ed, zmieniamy y na i.

cry – cried

try – tried

spy – spied

study – studied

worry – worried

Jeśli przed -y stoi samogłoska, dodajemy jedynie końcówkę -ed.

play – played

enjoy – enjoyed

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku końcówki -ing, czasowniki jednosylabowe oraz dwusylabowe, w których akcent pada na ostatnią sylabę, których ostatnie trzy litery to spółgłoska – samogłoska – spółgłoska, podwajają ostatnią literę. Wyjątek stanowią litery w oraz x, które nie podlegają podwojeniu.

travel – travelled

plan – planned

stop – stopped

pun – punned

refer – referred

Past Simple – operator did

Past Simple jest jednym z dwóch czasów gramatycznych (tym drugim jest Present Simple), które do tworzenia pytań i przeczeń potrzebują operatora. W przypadku Past Simple operator jest taki sam dla wszystkich osób i brzmi did.

Past Simple – budowa zdania

Jeśli opanowałeś budowę czasu Present Simple, to budowa Past Simple nie sprawi Ci żadnych problemów. Tutaj także mogą pojawić się przysłówki częstotliwości, które należy umieścić przed orzeczeniem.

Przypomnijmy, przysłówki częstotliwości to:

always – zawsze

usually/generally – zazwyczaj

often/frequently – często

sometimes – czasami

seldom/rarely – rzadko

hardly ever – prawie nigdy

never – nigdy

podmiot opcjonalnie – przysłówek częstotliwości orzeczenie – II forma czasownika reszta zdania I Jeremy They We You usually never

seldom got up helped got married talked asked early when I was younger. his wife at home. five years ago. to Mary last week. me for help.

Past Simple – tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Simple tworzymy za pomocą operatora did – takiego samego dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w pytaniach czasownik ma formę podstawową! Jeśli chcesz zapytać o szczegóły przy użyciu czasu Past Simple, na początku zdania postaw słówko pytające.

słówko pytające operator did podmiot opcjonalnie – przysłówek częstotliwości orzeczenie – forma podstawowa reszta zdania Where

When Why did Did did did Did he I they she your friends usually

always spend tell learn behave visit holidays? you this story? the truth? like that? you last year?

Past Simple – tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Past Simple tworzone są poprzez umieszczenie operatora didn’t (did not) przed orzeczeniem. Pamiętaj, że w przeczeniach w Past Simple, podobnie jak w pytaniach, czasownik przybiera formę podstawową!

podmiot operator didn’t opcjonalnie – przysłówek częstotliwości orzeczenie – forma podstawowa reszta zdania Jason My parents You Olivia They didn’t didn’t didn’t didn’t didn’t usually

usually come live study work help to work by car. in the countryside. economics. at school. each other.

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

Zagadnieniem, które należy omówić osobno, jest czasownik to be w czasie Past Simple. W przeciwieństwie do innych czasowników, odmienia się on przez osoby i nie potrzebuje operatora do tworzenia pytań i przeczeń.

Zdania twierdzące, odmiana czasownika “to be”

liczba pojedyncza liczba mnoga I was you were he was she was it was we were you were they were

Oto kilka przykładów:

I was hungry so I ordered a pizza.

My friend was very tired.

They were really happy when I old them the news.

It was dark and cold.

You were my best friend!

Pytania w czasie Past Simple

Pytania z was i were tworzymy poprzez inwersję, tzn. stawiamy je przed podmiotem. Przykłady:

Where were you last night?

Was she happy when she saw you?

Why was he so sad?

How old was Jim at that time?

Was your meal tasty?

Przeczenia w czasie Past Simple

Aby utworzyć przeczenie, wystarczy dodać not. Was not możemy skrócić do wasn’t, natomiast were not do weren’t.

Spójrz na przykłady:

The soldiers weren’t friendly.

It wasn’t very hot.

I wasn’t sure what to do.

That dog wasn’t dangerous.

The students weren’t in the classroom, they were outside.

Podsumowanie

I to już wszystko na temat Past Simple. Zachęcamy do lektury innych artykułów na naszym blogu. Znajdziesz w nich wiele przydatnych informacji na temat innych czasów przeszłych w języku angielskim, metod nauki i ciekawostek dotyczących języka angielskiego.

Nowo nabytą wiedzę możesz przetestować z naszymi ćwiczeniami z Past Simple.

<< Czasy przeszłe

키워드에 대한 정보 past simple zdania twierdzące przeczące pytające

다음은 Bing에서 past simple zdania twierdzące przeczące pytające 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  폐 기름 비누 | 폐식용유로 비누를 만든다고?! / 폐식용유 현명하게 활용하기 / Make Soap 상위 21개 베스트 답변
See also  월세 연말 정산 서류 | 월세 세액공제의 모든것! ㅣ연말정산ㅣ못 챙기면 억울해요 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  덕유산 케이블카 예약 | 덕유산케이블카 타고 향적봉 오르기 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative)

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

past #simple #(affirmative, #negative #\u0026 #interrogative)


YouTube에서 past simple zdania twierdzące przeczące pytające 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 past simple (affirmative, negative \u0026 interrogative) | past simple zdania twierdzące przeczące pytające, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment