Otrzymywanie Obrazów W Zwierciadłach Kulistych | Fizyka Od Podstaw: Konstrukcje Obrazów W Zwierciadłach Sferycznych – Fizyka, Optyka 상위 21개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych – Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Fizyka od Podstaw 이(가) 작성한 기사에는 조회수 179,869회 및 좋아요 5,058개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka – otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Tym razem w fizyce od podstaw będę wykonywał konstrukcję obrazów przedmiotów w zwierciadłach sferycznych – wklęsłych i wypukłych. Takich filmów na YT znajdziecie od groma. Każdy jest dobry, ale mój najlepszy 😀 Dowiecie się jak te obrazy wyglądają w rzeczywistości i jak je robić samodzielne. Jak zwykle garść ciekawostek i troszkę humoru. Mam nadzieję że pomogę wam i tym razem. Pozdrawiam!
———————————————————
Zobacz też moje inne filmy:
1. Czym zajmuje się fizyka https://youtu.be/qbnlGWfo1vc
2. Wielkości fizyczne cz.1 https://youtu.be/NSVcm13HOeA
3. Wielkości fizyczne cz.2 https://youtu.be/Au8hjp807to
4. Pomiar i błąd pomiaru https://youtu.be/3TfHxftx17c
5. Rodzaje oddziaływań https://youtu.be/VWN1WbgDQ4Q
6. Siła jako wektor https://youtu.be/B-2dw92bIBk
7. Siła wypadkowa https://youtu.be/kLFcrlS1zEM
8. Atomy i cząsteczki https://youtu.be/WLY0MqbZoRM
9. Oddziaływania międzycz. https://youtu.be/CemC7odVohw
10. Siła ciężkości https://youtu.be/T4xytG–A2Q
11. Gęstość substancji https://youtu.be/5qAAtB4zz6U
12. Ciśnienie i parcie https://youtu.be/UROJ3b1YL6o
13. Ciśnienie hydrostatyczne https://youtu.be/EJRaVhpumrE
14. Prawo Pascala https://youtu.be/kBK-V3NTOn8
15. Prawo Archimedesa wyporu https://youtu.be/TulFtxO6l6w
16. Archimedes pływanie ciał https://youtu.be/Xb9gT7q0218
17. Ruch i jego względność https://youtu.be/RSQJA7lFrBk
18. Wykresy opisujące ruch https://youtu.be/otygcFsgwAk
19. Ruch jednostajny prosto https://youtu.be/yiqlwZXEkE8
20. Prędkość średnia https://youtu.be/sxQAzpkty-E
21. Ruch przyspieszony https://youtu.be/xe_4yVlnQQI
22. Pierwsza zasada dynamiki https://youtu.be/ItkC3FEpH_Q
23. Druga zasada dynamiki https://youtu.be/XKNBR4s4o_c
24. Spadek swobodny https://youtu.be/pH6wkUAjbDY
25. Trzecia zasada dynamiki https://youtu.be/Iy9HOKLV8QI
26. Siła tarcia https://youtu.be/wdUXSPnGMDs
27. Praca, rodzaje energii https://youtu.be/1mgL63oCXqs
28. Moc mechaniczna https://youtu.be/vo-frne8Faw
29. Energia kinetyczna https://youtu.be/UAtmRXQSxXw
30. Energia potencjalna https://youtu.be/bY47tv5Crk8
31. Energia mechaniczna https://youtu.be/jon7KeZht28
32. Energia wewnętrzna https://youtu.be/GNu7l5XDKXU
33. Zasada termodynamiki https://youtu.be/R0ljRiA3byQ
34. Sposoby przekazu ciepła https://youtu.be/jMFDMU1GSe4
35. Ciepło właściwe https://youtu.be/ZAn0VlPQ54A
36. Stany skupienia bilans https://youtu.be/ojoGjFI0HSo
37. Elektryzowanie ciał https://youtu.be/2pZcAOTPU8Y
38. Przewodniki i izolatory https://youtu.be/ww92JaS_MtA
39. Elektryzowanie indukcja https://youtu.be/zjAnXa4Uk28
40. Prawo Coulomba i pole https://youtu.be/WzJdDNkI9m0
41. Napięcie i natężenie https://youtu.be/jrM9IvHe0e8
42. Pomiar prądu elektrycz. https://youtu.be/_m55ntDgn_4
43. Prawo ohma, rezystancja https://youtu.be/WPHt94ubqDM
44. Praca i moc prądu elekt. https://youtu.be/cn1r_4kvJv8
45. Magnetyzm,elektromagnet. https://youtu.be/VTNTokzGZF0
46. Siła elektrodynamiczna https://youtu.be/5VzUPz5BbJs
47. Ruch drgający, fale https://youtu.be/TOiv5ZElH4k
48. Wykresy ruchu drgającego https://youtu.be/TAKleQBRuBM
49. Fale mechaniczne https://youtu.be/4LKzKRGlQgU
50. Fale dźwiękowe https://youtu.be/qROXb3AdSt8
51. Głośność dźwięku https://youtu.be/Gmj0jJNCyu4
52. Fale elektromagnetyczne https://youtu.be/x8tJGv8sNQA
53. Światło i jego własności https://youtu.be/5D5asDYeEaQ
54. Odbicie i załamanie https://youtu.be/gV_hvE0EfbA
55. Zjawisko cienia https://youtu.be/Lg5O1u8e8-E
56. Zwierciadła https://youtu.be/imtdDMTS0cQ
57. Konstrukcje obrazów https://youtu.be/u-reinbibYk
58. Załamanie światła https://youtu.be/uDsvlJp2VaA
59. Soczewki konstrukcje https://youtu.be/ODLGnvTGVxg
#projektfizyka
#fizykaodpodstaw
#fizyka
Literatura:
https://www.youtube.com/watch?v=3e-LZPHBA2M
https://www.youtube.com/watch?v=h6NqaDxi2KY
https://www.youtube.com/watch?v=NuFjqPEXG_4

otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. f – EduPage

Elementy zwierciadeł sferycznych wykorzystywane w konstrukcjach obrazu. – O – środek krzywizny zwierciadła, czyli środek kuli,.

+ 여기에 자세히 보기

Source: cloud1e.edupage.org

Date Published: 10/30/2022

View: 9503

Zwierciadło kuliste wklęsłe – bieg promieni i konstrukcja obrazu

Obraz powstający w zwierciadle opisujemy podając trzy jego cechy. Może on być: 1. rzeczywisty albo pozorny;. 2. prosty (nieodwrócony) albo odwrócony;. 3.

+ 여기에 표시

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 5/27/2022

View: 7648

Obrazy w zwierciadłach – Pi-stacja

Z tego filmu dowiesz się: jak konstruować obrazy powstające w zwierciadłach, jakie cechy mają obrazy powstające w zwierciadłach, gdzie używa się …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: pistacja.tv

Date Published: 12/4/2022

View: 8850

Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach [PDF] | Online Book Share

Aby przeprowadzić konstrukcję obrazu w zwierciadle należy z każdego punktu poprowadzić co najmniej 2 promienie. Zwierciadła kuliste • WYPUKŁE Powierzchnią …

+ 더 읽기

Source: docero.pl

Date Published: 4/1/2022

View: 3961

Temat 11: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych – kl. 8

Konstruować obrazy wytworzone przez zwierciadła wypukłe. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych: I. Zwierciadła kuliste wklęsłe tworzą …

+ 여기에 보기

Source: krynica-jerzy-sowa.blogspot.com

Date Published: 1/1/2021

View: 3163

Fizyka, klasa 8, dnia: 04.05.2020

Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych. Cz.1. 1. Przeczytaj z podręcznika temat: 12.4 Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych.

+ 더 읽기

Source: zs.turosnkoscielna.pl

Date Published: 3/16/2022

View: 1655

주제와 관련된 이미지 otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych - fizyka, optyka
Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka

주제에 대한 기사 평가 otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych

 • Author: Fizyka od Podstaw
 • Views: 조회수 179,869회
 • Likes: 좋아요 5,058개
 • Date Published: 2019. 5. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk

Jak powstaje obraz w zwierciadle?

Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.

W jaki sposób tworzą się obrazy w zwierciadłach płaskich?

Powierzchnia zwierciadła jest niemal idealnie płaska; padające na nią równoległe promienie światła odbijają się dokładnie tak, że są nadal równoległe. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć w zwierciadle obraz, który tak zaskakująco wiernie odwzorowuje każdy szczegół przedmiotu.

Jak powstaje obraz w zwierciadle wklęsłym?

Obraz punktu powstaje w miejscu, gdzie się przetną promienie po odbiciu od zwierciadła (obraz rzeczywisty) lub w tam, gdzie przetną się przedłużenia promieni odbitych (obraz pozorny – podobnie jak w zwierciadle płaskim).

Jak powstaje obraz w zwierciadle wypukłym?

Obraz powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych- czyli jest to obraz pozorny.

W jaki sposób powstaje obraz?

Promienie świetlne skupiane są przez rogówkę i wpadają przez źrenicę. Dalej skupiane są przez soczewkę i padają na plamkę żółtą gdzie powstaje pomniejszony, odwrócony obraz.

Jak rysować obrazy w zwierciadłach?

 1. Rysujemy prostą równoległą do osi głównej, łączącą punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię zwierciadła.
 2. Rysujemy odbicie prostej, tak aby przechodziło przez ognisko zwierciadła.
 3. Prowadzimy prostą łączącą punkt (a) ze środkiem czaszy zwierciadła.
See also  회사 소개서 예시 | 회사소개서 Ppt 표지 이렇게 만들어보세요ㅣ이지쌤 파워포인트 강의 100 개의 정답

Czy zwierciadło płaskie tworzy tylko obrazy rzeczywiste?

2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie

Zwierciadło płaskie zawsze tworzy obraz pozorny (położony za zwierciadłem). Obraz i przedmiot znajdują się w takiej samej odległości od zwierciadła płaskiego, wymiary obrazu i przedmiotu są takie same i obraz jest tak samo zorientowany jak przedmiot.

Jakie są rodzaje zwierciadeł kulistych?

Zwierciadło kuliste – to część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Zwierciadło wklęsłe – gdy jako zwierciadło wykorzystujemy wewnętrzną powierzchnię kuli. Zwierciadło wypukłe – gdy jako zwierciadło wykorzystujemy zewnętrzną powierzchnię kuli.

Jak działa zwierciadło płaskie?

W zwierciadle płaskim powstaje obraz

pozorny, o takim samym rozmiarze co rozmiar przedmiotu (niepowiększony), symetrycznie odwrócony względem powierzchni zwierciadła, w odległości od zwierciadła równej odległości przedmiotu od zwierciadła.

Jak działa zwierciadło wklęsłe?

Zwierciadło sferyczne wklęsłe to zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą promienie świetlne jest wewnętrzna powierzchnia kuli, czyli sfera. W celu utworzenia konstrukcji obrazu powstającego w tego typu zwierciadle, należy zdefiniować jego oś optyczną oraz ognisko (F).

W jaki sposób można wyznaczyć ogniskową zwierciadła kulistego wklęsłego?

Ogniskowa zwierciadła wklęsłego równa jest w przybliżeniu połowie jego promienia krzywizny f = r / 2.

Kiedy obraz nie powstanie?

W przypadku gdy promienie załamane są w stosunku do siebie równoległe, obraz w ogóle nie powstanie.

Co to zwierciadło kuliste wypukłe?

Zwierciadło sferyczne wypukłe to zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą promienie świetlne jest zewnętrzna powierzchnia kuli, czyli sfera. W celu utworzenia konstrukcji obrazu powstającego w tego typu zwierciadle, należy zdefiniować jego oś optyczną oraz ognisko (F).

Jakie zwierciadło nazywamy kulistym wypukłym?

Zwierciadło kuliste wypukłe jest to rodzaj zwierciadła, które stanowi zewnętrzna część kuli, odbijająca światło.

Przykłady zwierciadeł wklęsłych
 • lusterkach samochodowych;
 • na skrzyżowaniach w specjalnych lustrach, w których widać całe skrzyżowanie;
 • dobrym przykładem zwierciadła wypukłego jest zwykła bombka choinkowa.

Czy zwierciadło wypukłe może wytworzyć obraz rzeczywisty?

Jest to obraz pozorny, prosty i pomniejszony. Na zwierciadło wypukłe można także skierować wiązkę zbieżną. To znaczy, że w miejscu przecięcia się promieni powstałby rzeczywisty obraz, ale nie powstaje, gdyż promieniu ulegają odbiciu.

Jaki obraz powstaje w zwierciadle kulistym wklęsłym?

Obraz powstający w zwierciadle kulistym wklęsłym jest rzeczywisty, powiększony i odwrócony.

Kiedy obraz nie powstanie?

W przypadku gdy promienie załamane są w stosunku do siebie równoległe, obraz w ogóle nie powstanie.

Zwierciadła – jak powstaje obraz?

Zwierciadła – jak powstaje obraz?

Każde ciało rozprasza na swojej powierzchni padające promienie świetlne. Dzięki temu może być w ogóle widziane. Ze względu na szorstką, nierówną strukturę każdy promień charakteryzuje inny kąt padania i odbicia. Ale istnieją również obiekty zwane zwierciadłami. Są nimi np. wypolerowane powierzchnie metali czy też gładkie powierzchnie cieczy. Zwierciadła znane nam z życia codziennego wykonuje się przez napylanie warstwy metalicznej np. srebra na powierzchnię metalu lub szkła. Ze względu na strukturę tych materiałów możliwe jest otrzymywanie za ich pomocą obrazów ciał umieszczanych przed nimi. Do tego celu zwierciadła wykorzystują prawo odbicia promienia świetlnego. Mówi ono, że promień padający na powierzchnię np. zwierciadła, promień od niej odbity i normalna do powierzchni wyprowadzona w punkcie padania promienia są położone w tej samej płaszczyźnie. Ponadto wiadomo, że kąt padania równy jest kątowi odbicia.

Zwierciadłem płaskim nazywa się takie zwierciadło, które ma płaską i gładką powierzchnię. Jeżeli punktowe źródło światła zostanie umieszczone w pewnej odległości p przed zwierciadłem płaskim to światło dociera do zwierciadła w postaci fali kulistej. Z punktów, w których promienie padają na powierzchnię zwierciadła należy poprowadzić promienie odbite. Przedłużenie tych promieni za powierzchnie zwierciadła wyznaczy punkt o czyli miejsce gdzie powstaje obraz. Punkt ten znajduje się w tej samej odległości od zwierciadła co przedmiot.

P = – O

Otrzymany obraz jest obrazem pozornym ponieważ znajduje się poza powierzchnią zwierciadła płaskiego. Ma te same wymiary co przedmiot i przedstawia przedmiot nieodwrócony. Odbiorcy wydaje się, że światło zostało wysłane przez źródło znajdujące się właśnie za zwierciadłem.

Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.

Oprócz zwierciadeł płaskich możemy mieć do czynienia również ze zwierciadłami kulistymi: wklęsłymi lub wypukłymi. Wykorzystywane są one do ogniskowania lub rozpraszania promieni świetlnych.

Prosta, która łączy środek powierzchni takiego zwierciadła ze środkiem kuli nosi nazwę głównej osi optycznej. Kolejnym pojęciem jest ognisko zwierciadła. Jest to punkt skupienia się promieni odbitych od zwierciadła.

Dla zwierciadeł kulistych prawdziwe jest równanie:

gdzie r to promień krzywizny.

Za pomocą zwierciadeł kulistych można otrzymać zarówno obraz urojony jak i rzeczywisty. Wszystko zależy od tego w jakiej odległości od zwierciadła zostanie umieszczony przedmiot. I tak dla zwierciadła wklęsłego jeśli przedmiot zostanie umieszczony za ogniskową to powstanie obraz rzeczywisty , odwrócony i powiększony.

Natomiast jeśli przedmiot znajdzie się w odległości od zwierciadła mniejszej od ogniskowej to powstanie obraz pozorny. Będzie to obraz prosty i powiększony.

Istnieje jeszcze jedna możliwość, mianowicie przedmiot może zostać umieszczony w odległości równej ogniskowej. Wtedy w ogóle nie dojdzie do powstania obrazu.

Dla zwierciadła wypukłego otrzymany obraz będzie zawsze pozorny, prosty i pomniejszony.

Jeśli na zwierciadło kuliste będzie padała wiązka równoległa wtedy punkt powstawania obrazu będzie nosił nazwę ogniska zwierciadła. Wtedy ogniskową f nazywa się odległość między tymże ogniskiem a wierzchołkiem zwierciadła. Wtedy prawdziwe jest równanie:

Ogniskowa przyjmuje wartości dodatnie dla zwierciadeł wklęsłych , natomiast jest ujemna dla zwierciadeł wypukłych.

REKLAMA

Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe

Wiecie, jak wygląda wasze odbicie w lustrze, ale jak wyglądałoby, gdybyście stanęli przed wielkim zwierciadłem, którego powierzchnia odbijająca jest wewnętrzną częścią sfery? Czy potrafilibyście geometrycznie skonstruować powstały obraz, tak jak to robiliśmy w przypadku zwierciadła płaskiego?

RphDNfynu25sQ 1 Zdjęcie przedstawia lewą stronę przedniej części samochodustojącego na betonowej płycie z drzewami w tle. W obszarze ostrości znajdują się dolna część maski, znak firmowy oraz lewy komplet reflektorów. Największe światła, mijania i długie, wyposażone są w widoczne reflektory paraboliczne wklęsłe z żarówkami w samym środku. Zwierciadło wklęsłe to szczególny rodzaj zwierciadła odbijający światło w specyficzny sposób. Ma ono bardzo szeroki zakres zastosowań i stanowi kluczowy element wielu różnych urządzeń. Stosuje się je m.in. w reflektorach samochodowych (o ściśle określonym kształcie) do uzyskiwania skupionej wiązki światła.

Już potrafisz podać definicję zwierciadła płaskiego i przytoczyć przykłady jego zastosowania;

podać treść prawa odbicia;

wykorzystać prawo odbicia do geometrycznej konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim;

podać definicję obrazu prostego i pozornego;

opisać zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od chropowatej powierzchni.

Nauczysz się podawać definicję zwierciadła wklęsłego;

podawać definicję podstawowych parametrów układu optycznego zwierciadła wklęsłego, takich jak oś optyczna, promień, ognisko i ogniskowa;

wymieniać zastosowania zwierciadła wklęsłego;

opisywać obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym, przy różnych odległościach przedmiotu od niego;

konstruować obrazy przedmiotu przy jego różnych odległościach od zwierciadła.

i5IP2oeq8s_d5e185

1. Zwierciadła wklęsłe

Gdy obserwujesz uważnie wewnętrzną powierzchnię metalowej łyżki lub chochli bądź też szklany reflektor latarki, możesz zauważyć, że są one wklęsłe i dobrze odbijają padające promienie świetlne. Są one przykładem zwierciadeł wklęsłychzwierciadło wklęsłezwierciadeł wklęsłych.

RbtrFW1ABx4be 1 Zwierciadła wklęsłe Przykłady zwierciadeł wklęsłych

Powierzchnia zwierciadeł wklęsłych jest częścią wewnętrznej powierzchni sfery lub innej bryły obrotowejbryła obrotowabryły obrotowej. Zwierciadła latarek i reflektorów samochodowych mają zwykle kształt powierzchni parabolicznych.

RoG6hk6v4hgHo 1 filmik prezentujący reflektor samochodowy, nie widać szczegółów konstrukcji tylko jak świeci. Animacja przedstawiająca obrót paraboli wokół osi symetrii (prosta pozioma przechodząca przez punkt F). Krzywa obraca się i tworzony jest kształt paraboloidy. powstała paraboloida przecinana jest w płaszczyźnie rysunku, połowa odpada, widać przekrój. Na parabolę pada wiązka promieni równoległych do osi symetrii i po odbiciu skupiają się w jednym punkcie F. To samo co w poprzedniej scenie ale w odwrotnym kierunku. statyczny rys. wzorcowy. Linie bez strzałek. Sposób tworzenia powierzchni zwierciadła wklęsłego o kształcie paraboloidy Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Sposób tworzenia powierzchni zwierciadła wklęsłego o kształcie paraboloidy filmik prezentujący reflektor samochodowy, nie widać szczegółów konstrukcji tylko jak świeci. Animacja przedstawiająca obrót paraboli wokół osi symetrii (prosta pozioma przechodząca przez punkt F). Krzywa obraca się i tworzony jest kształt paraboloidy. powstała paraboloida przecinana jest w płaszczyźnie rysunku, połowa odpada, widać przekrój. Na parabolę pada wiązka promieni równoległych do osi symetrii i po odbiciu skupiają się w jednym punkcie F. To samo co w poprzedniej scenie ale w odwrotnym kierunku. statyczny rys. wzorcowy. Linie bez strzałek.

Gdy zaczniesz obracać wokół średnicy okrąg, wówczas otrzymasz sferę (powierzchnię kuli). Gdy „odetniesz” jej fragment i sprawisz, by jej wewnętrzna część bardzo dobrze odbijała światło, wówczas uzyskasz wklęsłe zwierciadło kuliste (sferyczne).

R4uhZYUMb7oI8 1 Scena przedstawia wycieniowaną kulę. Animowany nóż odcina część kuli wzdłuż pionowej płaszczyzny z lewej strony. ¾ kuli odpada i znika, pozostaje ¼ z lewej i widać że jest pusta i srebrzysta wewnątrz. Pojawia się paraboloida i obie powierzchnie się nakładają. Widać, ze blisko środka praktycznie się pokrywają natomiast dalsze obszary się rozjeżdżają. Do rysunku z poprzedniej sceny dorysowywane jst kilka promieni blisko osi optycznej, które odbijają się (zgodnie z prawami odbicia) i skupiają w jednym punkcie. Zwierciadło kuliste Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Zwierciadło kuliste Scena przedstawia wycieniowaną kulę. Animowany nóż odcina część kuli wzdłuż pionowej płaszczyzny z lewej strony. ¾ kuli odpada i znika, pozostaje ¼ z lewej i widać że jest pusta i srebrzysta wewnątrz. Pojawia się paraboloida i obie powierzchnie się nakładają. Widać, ze blisko środka praktycznie się pokrywają natomiast dalsze obszary się rozjeżdżają. Do rysunku z poprzedniej sceny dorysowywane jst kilka promieni blisko osi optycznej, które odbijają się (zgodnie z prawami odbicia) i skupiają w jednym punkcie.

Aby omówić cechy zwierciadeł wklęsłych, bieg promieni oraz nauczyć się konstruować obrazy w zwierciadłach wklęsłych, będziemy posługiwać się zwierciadłem parabolicznym, ponieważ w takim zwierciadle promienie odbite od zwierciadła skupiają się w ognisku.

i5IP2oeq8s_d5e278

2. Pojęcia i wielkości opisujące zwierciadło kuliste wklęsłe

Do opisu i wyjaśnienia powstawania obrazu przy użyciu zwierciadła kulistego wklęsłego potrzebne będą pewne pojęcia. Ich ilustrację możemy zobaczyć na poniższym rysunku:

RGGItbRQt280x 1 Parametry układu optycznego zwierciadła kulistego wklęsłego Źródło: ContentPlus.

Jednym z parametrów opisujących zwierciadło wklęsłe jest promień krzywizny zwierciadła nazywamy promieniem krzywizny zwierciadłapromień krzywizny zwierciadłapromieniem krzywizny zwierciadła.

Oś optycznaoś optycznaOś optyczna to prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła (O), pokrywająca się z jego osią symetrii. Promień krzywizny to również odcinek między punktem O a punktem, w którym oś optyczna przechodzi przez powierzchnię zwierciadła (niekiedy nazywany wierzchołkiem zwierciadła).

Ognisko zwierciadłaognisko zwierciadłaOgnisko zwierciadła (F) jest punktem geometrycznym, gdzie przecinają się wszystkie promienie odbite od powierzchni zwierciadła wklęsłego, które padały na niego przed odbiciem równolegle do jego osi optycznej. Ognisko leży dokładnie w połowie promienia krzywizny zwierciadła.

R1GQ5fnkaprTx 1 Ognisko zwierciadła kulistego wklęsłego Ognisko zwierciadła to punkt, w którym przecinają wszystkie promienie, biegnące przed odbiciem równolegle do osi optycznej zwierciadła

Ponieważ punkt F nazywa się ogniskiem zwierciadła, to długość odcinka łączącego ten punkt z powierzchnią zwierciadła (W), wzdłuż osi optycznej, nazywamy odległością ogniskową zwierciadłaogniskowa zwierciadłaogniskową zwierciadła.

Między ogniskową (f) a promieniem krzywizny (r) zwierciadła kulistego wklęsłego istnieje następująca zależność:

f = r 2

Jednostką ogniskowej f w układzie SI jest metr.

Ciekawostka Kuchnia słoneczna.

W krajach, gdzie nie ma energii elektrycznej lub dostęp do niej jest utrudniony, dostęp do energii słonecznej jest zaś praktycznie nieograniczony, stosuje się zwierciadła wklęsłe. R9eVYt3e3CSL2 1 Kuchnia słoneczna Kuchnia słoneczna, czyli sposób na obiad prawie za darmo

Korzystając z faktu, że promienie słoneczne biegnące równolegle do osi optycznej przecinają się po odbiciu od zwierciadła w jednym punkcie – jego ognisku, możemy wykorzystać ich energię do przygotowania potraw. Wystarczy, że w ognisku zwierciadła umieścimy garnek pokryty ciemną emalią, a będzie on pochłaniał energię promieniowania świetlnego i podgrzewał jedzenie. Taka kuchenka jest wystarczająca do tego, aby zagotować wodę i ugotować dowolną potrawę. W okolicach równika energia promieniowania słonecznego jest na tyle duża, że z pewnością jesteśmy w stanie nawet coś upiec.

Ciekawostka Teleskop. RSFnfLfggMECG 1 Teleskop Źródło: domena publiczna, dostępny w internecie: domena publiczna, dostępny w internecie: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Newtonian_Telescopes.jpg

Gdyby nie zwierciadła wklęsłe, nie bylibyśmy w stanie prowadzić obserwacji nieba i badać ciał niebieskich oddalonych od nas o miliony lat świetlnych.

Zadania teleskopów to:

zbieranie większej ilości światła – powierzchnia obiektywu jest wiele razy większa od powierzchni źrenicy oka, co pozwala na oglądanie ciał bardzo odległych, od których tego światła przychodzi niezwykle mało;

zwiększanie odległości kątowej pomiędzy obiektami lub fragmentami obiektów, co pozwala na zobaczenie ich struktury.

Teleskop zwierciadlany, przyrząd zaprojektowany przez Izaaka Newtona i używany do dziś, składa się ze zwierciadła wklęsłego, skupiającego dobiegające do niego promienie. Padają one potem na kolejne zwierciadło (płaskie) zmieniające kierunek biegu promieni świetlnych do okularu, a potem do naszego oka. Teleskopy tego typu używane są zarówno przez astronomów amatorów, jak i w największych obserwatoriach astronomicznych świata. Największe pojedyncze zwierciadła teleskopów na świecie mają średnice nieco powyżej 8 metrów. Większe teleskopy mają średnice przewyższające 10 m, ale składają się z wielu segmentów. ma mieć średnicę 39 m i składać się będzie z prawie 800 luster. Budowany obecnie Ekstremalnie Wielki Teleskop ma mieć średnicę 39 m i składać się będzie z prawie 800 luster.

i5IP2oeq8s_d5e448

3. Powstawanie obrazu w zwierciadłach wklęsłych

Jak powstaje obraz w zwierciadle wklęsłym kulistym? Zmieniając odległość zwierciadła od przedmiotów, uzyskujesz różne obrazy – odwrócone, proste, pomniejszone, powiększone… lub czasami nie jesteś w stanie uzyskać żadnego obrazu.

Na pytanie, jak powstaje obraz w tego typu zwierciadłach, znajdziesz odpowiedź, posługując się poniższą aplikacją.

R1PS0vAqtmjIj 1 Obraz w zwierciadle wklęsłym Obraz w zwierciadle wklęsłym Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/D6XJuCKJs Obraz w zwierciadle wklęsłym

Zapamiętaj! Promień świetlny jest linią, wzdłuż której rozchodzi się światło. W celu geometrycznej konstrukcji obrazu, między innymi w zwierciadłach, posługujemy się tzw. promieniami konstrukcyjnymi. W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F . Bieg tego promienia wynika z definicji ogniska; promień zgodny z promieniem krzywizny zwierciadła, przechodzący przez środek krzywizny zwierciadła O , po odbiciu biegnie tym samym torem. Wynika to z faktu, że kąt padania na powierzchnię zwierciadła jest równy zero; promień przechodzący przez ognisko zwierciadła F po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Podobnie jak w punkcie 1) wynika to z definicji ogniska. RVi8KsuaCFsBB 1 Grafika obrazu w zwierciadle wklęsłym. Następnie rysunki przedstawiające schematycznie możliwe sposoby odbicia się konkretnych punktów w zwierciadle. Źródło: Tommorow Sp. z o. o.. Film dostępny na portalu epodreczniki.pl Źródło: Tommorow Sp. z o. o.. Grafika obrazu w zwierciadle wklęsłym. Następnie rysunki przedstawiające schematycznie możliwe sposoby odbicia się konkretnych punktów w zwierciadle.

Doświadczenie 1 Analiza sposobu powstawania obrazów w zwierciadle kulistym wklęsłym. Instrukcja Umieść po kolei przedmiot: W ognisku zwierciadła. Za środkiem krzywizny zwierciadła. Między środkiem krzywizny zwierciadła a ogniskiem. Między ogniskiem a powierzchnią zwierciadła. Czy i jaki obraz powstaje przy każdym położeniu? Podsumowanie Jak widzisz, w zależności od położenia przedmiotu powstaje jego różny obraz obserwowany w zwierciadle kulistym wklęsłym. Może to być obraz pozorny (powstający za powierzchnią zwierciadła) lub rzeczywisty (powstający przed powierzchnią zwierciadła), pomniejszony lub powiększony, prosty lub odwrócony.

Obraz punktu powstaje w miejscu, gdzie się przetną promienie po odbiciu od zwierciadła (obraz rzeczywisty) lub w tam, gdzie przetną się przedłużenia promieni odbitych (obraz pozorny – podobnie jak w zwierciadle płaskim). Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych Położenie przedmiotu (x) Położenie obrazu (y) Cechy obrazu powstałego w zwierciadle wklęsłym odległość przedmiotu mniejsza od ogniskowej x < f obraz za zwierciadłem pozorny, prosty, powiększony odległość przedmiotu równa się ogniskowej x = f po odbiciu promienie świetlne biegną równolegle do siebie brak obrazu odległość przedmiotu jest większa od ogniskowej i mniejsza od podwójnej ogniskowej f < x < 2 f lub f < x < r y > r rzeczywisty, odwrócony, powiększony odległość przedmiotu równa jest podwójnej ogniskowej x = 2 f lub x = r y = r rzeczywisty, odwrócony, ma takie same rozmiary jak przedmiot odległość przedmiotu większa od podwójnej ogniskowej x > 2 f lub x > r f < y < r rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony Ciekawostka Zwierciadło wypukłe. W tym podrozdziale poznaliście zwierciadła wklęsłe. Ale nie jest to jedyny typ zwierciadeł o krzywej powierzchni, od której odbija się światło. Zapewne nie raz zdarzyło ci się przeglądać w bombce choinkowej. Jest to także zwierciadło. Jeżeli bombka ma kształt kuli, to jest to zwierciadło kuliste wypukłe. R131NGJK0Eo6Q 1 Zwierciadło kuliste wypukłe Odbicie w bombce choinkowej jako przykład odbicia w zwierciadle kulistym wypukłym Nie tylko powierzchnia bombki choinkowej może być zwierciadłem wypukłym, może nim być równie dobrze sferyczna część chochli lub łyżki. Polecenie 1 Na kartce papieru narysuj oś optyczną, zaznacz środek krzywizny O i z tego punktu zakreśl przy pomocy cyrkla łuk okręgu. Zaznacz położenie ogniska F . Niech przedmiotem, którego obraz będziesz konstruował, stanie się odcinek AB (prostopadły do osi optycznej, punkt A leży na tej osi). Następnie umieść ten „przedmiot” na rysunku po kolei w odległości x > r ; x = r ; r > x > f ; x = f ; x < f i dla każdego przypadku wykonaj konstrukcję obrazu punktu A . Na końcu sprawdź, czy otrzymane obrazy spełniają relacje podane w tabelce powyżej. i5IP2oeq8s_d5e606 4. Powiększenie Obraz otrzymany za pomocą zwierciadła wklęsłego może być mniejszy od przedmiotu, większy od niego lub być takiej samej wielkości. Mówimy, że obraz może mieć różne powiększenie. Zapamiętaj! PowiększeniepowiększeniePowiększenie p definiujemy jako stosunek wysokości powstałego obrazu h 2 do wysokości przedmiotu h 1 . p = h 2 h 1 Nazywamy je powiększeniem liniowym, jest ono wielkością bezwymiarową. Polecenie 2 Oblicz wysokość przedmiotu, jeśli jego obraz powstały w zwierciadle wklęsłym kulistym ma 5 cm wysokości, a powiększenie wynosi 0,5? i5IP2oeq8s_d5e655 Podsumowanie Zwierciadło kuliste wklęsłe jest zwierciadłem, którego powierzchnia odbijająca promienie świetlne jest wewnętrzną powierzchnią części kuli. Układ optyczny zwierciadła kulistego (sferycznego) wklęsłego opisuje: oś optyczna – prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła, czyli przez środek sfery, z której powstało, łącząca środek krzywizny zwierciadła z jego wierzchołkiem; promień krzywizny zwierciadła – odcinek między środkiem krzywizny zwierciadła a punktem, w którym oś optyczna przechodzi przez powierzchnię zwierciadła; ognisko zwierciadła – punkt na osi optycznej, w którym przecinają się promienie odbite od zwierciadła, które były przed odbiciem równoległe do osi optycznej. Punkt ten leży w połowie promienia krzywizny zwierciadła; ogniskowa – długość odcinka położonego na osi optycznej i łączącego ognisko z powierzchnią zwierciadła. Ogniskową f z promieniem zwierciadła wklęsłego r kulistego łączy związek f = r 2 . Jednostką ogniskowej f w układzie SI jest metr. Promień świetlny jest linią, wzdłuż której rozchodzi się światło. W celu geometrycznej konstrukcji obrazu, między innymi w zwierciadłach, posługujemy się tzw. promieniami konstrukcyjnymi. W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F ; promień zgodny z promieniem krzywizny zwierciadła, przechodzący przez środek krzywizny zwierciadła O , po odbiciu powraca tym samym torem, którym przybył; promień przechodzący przez ognisko zwierciadła F , po odbiciu opuszcza zwierciadło torem równoległym do osi optycznej. Zwierciadła wklęsłe znalazły zastosowanie jako reflektory w lampach samochodowych, latarkach, antenach i teleskopach astronomicznych. Powiększenie ( p ) definiujemy jako stosunek wysokości powstałego obrazu przedmiotu ( h 2 ) do wysokości przedmiotu ( h 1 ). p = h 2 h 1 Powiększenie jest wielkością bezwymiarową. Praca domowa Polecenie 3.1 Wykonaj konstrukcję obrazu przedmiotu znajdującego się pomiędzy środkiem zwierciadła a ogniskiem. Polecenie 3.2 Jaki obraz powstaje w zwierciadle wklęsłym kulistym, gdy przedmiot umieścimy między ogniskiem a wierzchołkiem zwierciadła? Polecenie 3.3 Uzasadnij, dlaczego kąt padania i kąt odbicia promienia biegnącego wzdłuż promienia krzywizny mają wartości równe zero. Polecenie 3.4 Poszukaj w Internecie informacji o budowie różnych teleskopów zwierciadlanych. i5IP2oeq8s_d5e754 Słowniczek bryła obrotowa bryła obrotowa – bryła geometryczna powstała wskutek obrotu figury płaskiej wokół pewnej osi. ognisko zwierciadła ognisko zwierciadła – punkt na osi optycznej, w którym skupiają się promienie odbite od zwierciadła, które biegły przed odbiciem równolegle do osi optycznej. Punkt ten leży w połowie promienia krzywizny zwierciadła. ogniskowa zwierciadła ogniskowa zwierciadła – odległość ogniska od zwierciadła. oś optyczna oś optyczna – prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła, czyli przez środek sfery, z którego powstało, oraz przez wierzchołek zwierciadła. powiększenie powiększenie – stosunek ( p ) wysokości powstałego obrazu ( h 2 ) do wysokości przedmiotu ( h 1 ). Jest to wielkość bezwymiarowa. Obraz powiększony ma powiększenie p > 1 , obraz pomniejszony ma powiększenie p < 1 . promień krzywizny zwierciadła promień krzywizny zwierciadła – odcinek między środkiem krzywizny zwierciadła a punktem, w którym oś optyczna przebija powierzchnię zwierciadła. zwierciadło wklęsłe zwierciadło wklęsłe – część wewnętrznej, gładko wypolerowanej powierzchni sfery, elipsoidy lub innej bryły obrotowej, wykonanej zwykle z metalu lub szkła pokrytego cienką warstwą metalu. i5IP2oeq8s_d5e891 Zadania podsumowujące lekcję Ćwiczenie 1 R1dBYUOD8Orpy 1 Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe Przeczytaj uważnie poniższe zdania i zaznacz, które są zgodne z prawdą, a które nie. Prawda Fałsz Odbicie światła od zakrzywionych powierzchni wykorzystujemy między innymi w latarkach i reflektorach. □ □ Latarka równie dobrze działałaby, gdyby zamiast powierzchni wklęsłej do odbicia światła użyto zwierciadła płaskiego. □ □ Gdy użyjemy w latarce wypukłej powierzchni w celu odbicia światła, otrzymamy dokładnie taki sam efekt, co w przypadku odbicia od powierzchni wklęsłej. □ □ Źródło: Dariusz Kajewski , licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2 RQT4QPPQJIcPo 1 Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe Dopasuj odpowiednie nazwy parametrów układu optycznego zwierciadła wklęsłego kulistego do ich definicji. Odcinek łączący ognisko z powierzchnią zwierciadła, leżący na osi optycznej., Promień sfery, której fragmentem jest powierzchnia zwierciadła., Punkt, w którym skupiają się promienie równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła., Prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła, leżąca na promieniu krzywizny. Oś optyczna Ogniskowa Ognisko Promień krzywizny Źródło: Dariusz Kajewski , licencja: CC BY 3.0.

Obrazy w zwierciadłach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Czytaj więcej…

Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach [PDF]

20 Pages • 335 Words • PDF • 165.5 KB

Uploaded at 2021-09-24 17:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.

키워드에 대한 정보 otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych

다음은 Bing에서 otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka

 • fizyka
 • optyka
 • konstrukcje
 • zwierciadła kuliste
 • zwierciadła sferyczne
 • zwierciadła wklęsłe
 • zwierciadła wypukłe
 • promień
 • odległość przedmiotu
 • przedmiot
 • obraz
 • powiększenie
 • belfer
 • nauczyciel
 • lekcja
 • korepetycje
 • edukacja
 • ciekawostki
 • kartkówka
 • matura
 • sprawdzian
 • egzamin
 • test
 • korki
 • promień krzywizny
 • animacje
 • rysunek
 • rysunki
 • doświadczenia
 • teoria
 • zadania
 • ognisko
 • zwierciadło
 • pozorny obraz
 • rzeczywisty
 • odwrócony
 • szkoła
 • ósma klasa
 • klasa 8
 • klasa 7
 • szkoła podstawowa
 • nauka
 • fizyka od podstaw

Fizyka #od #podstaw: #Konstrukcje #obrazów #w #zwierciadłach #sferycznych #- #fizyka, #optyka


YouTube에서 otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych – fizyka, optyka | otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment