Odcinki Ab I Cd Są Równoległe | Odcinki Ab I Cd Są Równoległe I Ab=5,Ac=2,Cd=7 Zobacz Rysunek Długość Odcinka Ae Jest Równa 21463 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “odcinki ab i cd są równoległe – Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Matematyki Piotra Ciupaka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 751회 및 좋아요 8개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

odcinki ab i cd są równoległe 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa – odcinki ab i cd są równoległe 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

http://akademia-matematyki.edu.pl/

odcinki ab i cd są równoległe 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5, AC=2, CD=7. Długość …

Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe i \(|AB|=5, |AC|=2, |CD|=7\) (zobacz rysunek). Długość odcinka \(AE\) jest równa: \(\frac{10}{7}\) \(\frac{14}{5…

+ 여기에 표시

Source: szaloneliczby.pl

Date Published: 6/16/2022

View: 6119

Odcinki AB i CD są równoległe. Długość odcinka OA jest równa

Odcinki AB i CD są równoległe. Długość odcinka OA jest równa : 18 mar 15:20. pigor: … niech OA=x=? , to z wniosku z tw. Talesa, lub podobieństwa ΔOCD …

+ 여기에 보기

Source: matematykaszkolna.pl

Date Published: 9/5/2021

View: 5018

Odcinki AB i CD są równoległe, a punkt O jest środkiem …

Odcinki AB i CD są równoległe, a punkt O jest środkiem okręgu. Wyznacz miary kątów .Rysunek w załączniku.. Question from @takecontrol – Liceum/Technikum …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: kudo.tips

Date Published: 3/8/2022

View: 4795

AE – Matemaks

Odcinki AB i CD są równoległe i |AB|=5, |AC|=2, |CD|=7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa A.(10)/7 B.(14)/5 C.3 D.5 – rozwiązanie zadania.

See also  특수 체육 교육 과 | 특수 체육의 전문가가 되고 싶은 당신! 특수체육교육과를 소개합니다! 8849 투표 이 답변

+ 여기에 표시

Source: www.matemaks.pl

Date Published: 12/23/2021

View: 7611

주제와 관련된 이미지 odcinki ab i cd są równoległe

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek  Długość odcinka AE jest równa
Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa

주제에 대한 기사 평가 odcinki ab i cd są równoległe

  • Author: Akademia Matematyki Piotra Ciupaka
  • Views: 조회수 751회
  • Likes: 좋아요 8개
  • Date Published: 2019. 7. 25.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=A4sdgETqtlQ

Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5, AC=2, CD=7. Długość odcinka AE jest równa

Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe i \(|AB|=5, |AC|=2, |CD|=7\) (zobacz rysunek). Długość odcinka \(AE\) jest równa:

\(\frac{10}{7}\) \(\frac{14}{5}\) \(3\) \(5\)

Rozwiązanie:

Krok 1. Ułożenie odpowiedniego równania.

Skoro odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe to wiemy, że trójkąty \(EAB\) i \(ECB\) są podobne. W związku z tym stosunek długości odcinka \(EC\) względem \(DC\) jest taki sam jak stosunek odcinka \(EA\) i \(BA\). Zauważmy też, że \(|EC|=|AC|+2\). Wykorzystamy tę wiedzę i ułożymy następujące równanie:

$$\frac{|EC|}{7}=\frac{|EA|}{5} \\

\frac{|EA|+2}{7}=\frac{|EA|}{5}$$

Krok 2. Rozwiązanie powstałego równania.

Równanie to możemy rozwiązać na wiele sposobów, ale najprościej jest chyba wykonać mnożenie na krzyż, zatem:

$$5\cdot(|EA|+2)=7|EA| \\

5|EA|+10=7|EA| \\

10=2|EA| \\

|EA|=5$$

Odpowiedź:

D. \(5\)

??Odcinki AB i CD są równoległe. Długość odcinka OA jest równa :

18 mar 15:20

OA=x=?

28 x+14

20 x

x=35

… niech, to z wniosku z tw. Talesa, lub podobieństwa ΔOCD ∼ OAB np. :⇔ 28x = 20x+280 ⇔ 8x = 280 ⇔ 2x = 70 ⇔. …

=7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa A.(10)/7 B.(14)/5 C.3 D.5

A.\(\frac{10}{7} \) B.\(\frac{14}{5} \) C.\(3 \) D.\(5 \)

Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe i \( |AB|=5, |AC|=2, |CD|=7 \) (zobacz rysunek). Długość odcinka \( AE \) jest równa

키워드에 대한 정보 odcinki ab i cd są równoległe

다음은 Bing에서 odcinki ab i cd są równoległe 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Barbara Kazana Pasta Do Zębów | Domowa Pasta Do Zębów - Koniec Z Paradontozą 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa

  • Akademia Matematyki Piotra Ciupaka

Odcinki #AB #i #CD #są #równoległe #i #AB=5,AC=2,CD=7 #zobacz #rysunek # #Długość #odcinka #AE #jest #równa


YouTube에서 odcinki ab i cd są równoległe 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa | odcinki ab i cd są równoległe, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment