Narysuj Scenę Błogosławienia Pokarmów Przez Jezusa | Błogosławieństwo Pokarmów I Życzenia 162 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa – Błogosławieństwo pokarmów i życzenia“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Dominikanie Szczecin 이(가) 작성한 기사에는 조회수 508회 및 좋아요 21개 개의 좋아요가 있습니다.

narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Błogosławieństwo pokarmów i życzenia – narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Błogosławieństwo pokarmów i życzenia

narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Zapis do zeszytu – EduPage

Ćwiczenie: Narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa (Mk 8,1-9) a następnie uzupełnij tekst poniżej: Komu Pan Jezus udzielał błogosławieństwa?

+ 여기에 자세히 보기

Source: cloud6n.edupage.org

Date Published: 9/29/2022

View: 4077

Klasa 3b Karta pracy na 28 05 2020r..docx

Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił? W podręczniku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, …

+ 더 읽기

Source: www.mip.org.pl

Date Published: 5/15/2021

View: 7393

06.05.2020r. Religia kl. III Temat: Błogosławieństwo Chrystusa …

Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że Jezus w czasie swojego życia … 165 : Narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa (Mk 8,1-9).

+ 여기에 표시

Source: www.spbb.niedzwiada.pl

Date Published: 12/16/2021

View: 2133

Mk, 8, 1-9 – BIBLIJNI.pl

7 Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. 8 Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. 9 Było zaś …

+ 여기에 표시

Source: www.biblijni.pl

Date Published: 6/20/2022

View: 5919

Klasa III | Parafia Zmysłówka

Ćwiczenie: Narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa (Mk 8,1-9) a następnie uzupełnij tekst poniżej: Komu Pan Jezus udzielał błogosławieństwa?

+ 여기에 표시

Source: zmyslowka.przemyska.pl

Date Published: 7/1/2021

View: 2290

Katecheza zdalna – klasa 3 SP – Matki Bożej Szkaplerznej

Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił? W podręcziku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. Błogosławieństwo wskazuje, że …

+ 여기에 보기

Source: www.mbsz.diecezja.tarnow.pl

Date Published: 10/30/2021

View: 1316

Link – Strona Szkoły Podstawowej w Chruslankach

4. Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił? W podręczniku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.sp-chruslanki.pl

Date Published: 5/17/2021

View: 361

Klasa 4 – Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i …

Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów … B. Napisz jak rozumiesz słowa Pana Jezusa|; Błogosławieni, którzy nie wzieli …

+ 여기에 표시

Source: www.parafiabatorz.pl

Date Published: 8/29/2022

View: 5265

Religia kl. III Wtorek 19.05 Temat: “Jan Paweł II

Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił? W podręczniku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. Błogosławieństwo wskazuje …

+ 여기에 더 보기

Source: tyrawa-woloska.edu.pl

Date Published: 12/15/2022

View: 8387

주제와 관련된 이미지 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Błogosławieństwo pokarmów i życzenia. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Błogosławieństwo pokarmów i życzenia
Błogosławieństwo pokarmów i życzenia

주제에 대한 기사 평가 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa

 • Author: Dominikanie Szczecin
 • Views: 조회수 508회
 • Likes: 좋아요 21개
 • Date Published: 최초 공개: 2020. 4. 12.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Jy7TwELGj7A

BIBLIJNI.pl

Księga: — Wybierz pozycję — Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Tobiasza Księga Judyty Księga Estery 1 Księga Machabejska 2 Księga Machabejska Księga Hioba Księga Psalmów Księga Przysłów Księga Koheleta Pieśń nad Pieśniami Księga Mądrości Mądrość Syracha Księga Izajasza Księga Jeremiasza Lamentacje Księga Barucha Księga Ezechiela Księga Daniela Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasza Ewangelia wg św. Mateusza Ewangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Łukasza Ewangelia wg św. Jana Dzieje Apostolskie List do Rzymian 1 List do Koryntian 2 List do Koryntian List do Galatów List do Efezjan List do Filipian List do Kolosan 1 List do Tesaloniczan 2 List do Tesaloniczan 1 List do Tymoteusza 2 List do Tymoteusza List do Tytusa List do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba 1 List św. Piotra 2 List św. Piotra 1 List św. Jana 2 List św. Jana 3 List św. Jana List św. Judy Apokalipsa św. Jana

Fragment: — Cała księga — 1, 1-8 PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA Jan Chrzciciel 1, 9-11 Chrzest Jezusa 1, 12-13 Kuszenie Jezusa 1, 14-15 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI Pierwsze wystąpienie 1, 16-20 Powołanie pierwszych uczniów 1, 21-22 Nauczanie w Kafarnaum 1, 23-28 Uzdrowienie opętanego 1, 29-31 W domu Piotra 1, 32-34 Liczne uzdrowienia 1, 35-39 W okolicy Kafarnaum 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego 2, 1-12 PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU Uzdrowienie paralityka 2, 13-17 Powołanie Lewiego 2, 18-22 Sprawa postów 2, 23-28 Łuskanie kłosów w szabat 3, 1-6 Uzdrowienie w szabat 3, 7-12 JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL Napływ tłumów 3, 13-19 Wybór Dwunastu 3, 20-21 Wzmożony ruch 3, 22-30 Oszczerstwa uczonych w Piśmie 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa 4, 1-9 NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH Przypowieść o siewcy 4, 10-13 Cel przypowieści 4, 14-20 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy 4, 21-23 Przypowieść o lampie 4, 24-25 Przypowieść o mierze 4, 26-29 Przypowieść o zasiewie 4, 30-32 Przypowieść o ziarnku gorczycy 4, 33-34 Zakończenie nauczania w przypowieściach 4, 35-41 BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW Burza na jeziorze 5, 1-20 Uzdrowienie opętanego 5, 21-34 Kobieta cierpiąca na krwotok 5, 35-43 Córka Jaira 6, 1-6 Jezus w Nazarecie 6, 7-13 Rozesłanie Dwunastu 6, 14-16 Sąd Heroda o Jezusie 6, 17-29 Śmierć Jana Chrzciciela 6, 30-44 Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba 6, 45-52 Jezus kroczy po jeziorze 6, 53-56 Uzdrowienia w ziemi Genezaret 7, 1-13 Spór o tradycję 7, 14-23 Prawdziwa nieczystość 7, 24-30 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY Wiara Syrofenicjanki 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego 8, 1-9 Drugie rozmnożenie chleba 8, 10-13 Nowe żądanie znaku 8, 14-21 Kwas faryzeuszów 8, 22-26 Uzdrowienie niewidomego 8, 27-30 Wyznanie Piotra 8, 31-33 Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania 8, 34-38 Warunki naśladowania Jezusa 9, 1-1 9, 2-8 Przemienienie Jezusa 9, 9-13 Przyjście Eliasza 9, 14-29 Uzdrowienie epileptyka 9, 30-32 Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania 9, 33-37 Spór o pierwszeństwo 9, 38-41 W imię Jezusa 9, 42-50 Zgorszenie 10, 1-12 PODRÓŻ DO JEROZOLIMY Nierozerwalność małżeństwa 10, 13-16 Jezus błogosławi dzieci 10, 17-22 Bogaty młodzieniec 10, 23-27 Niebezpieczeństwo bogactw 10, 28-31 Nagroda za dobrowolne ubóstwo 10, 32-34 Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania 10, 35-40 Synowie Zebedeusza 10, 41-45 Przełożeństwo służbą 10, 46-52 Niewidomy pod Jerychem 11, 1-11 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI Uroczysty wjazd do Jerozolimy 11, 12-14 Nieurodzajny figowiec 11, 15-19 Wypędzenie przekupniów 11, 20-25 Wiara i modlitwa 11, 27-33 Pytanie o władzę 12, 1-12 Przypowieść o przewrotnych rolnikach 12, 13-17 Sprawa podatku 12, 18-27 Sprawa zmartwychwstania 12, 28-34 Największe przykazanie 12, 35-37 Mesjasz Synem Bożym 12, 38-40 Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie 12, 41-44 Wdowi grosz 13, 1-4 MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA Zniszczenie świątyni 13, 5-8 Początek boleści 13, 9-13 Prześladowanie uczniów 13, 14-23 Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy 13, 24-27 Przyjście Chrystusa 13, 28-32 Przykład z figowca 13, 33-37 Potrzeba czujności 14, 1-2 MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Spisek przeciw Jezusowi 14, 3-9 Namaszczenie w Betanii 14, 10-11 Zdrada Judasza 14, 12-16 OSTATNIA WIECZERZA Przygotowanie Paschy 14, 17-21 Zapowiedź zdrady 14, 22-25 Ustanowienie Eucharystii 14, 26-31 JEZUS W OGRÓJCU Przepowiednia zaparcia się Piotra 14, 32-42 Modlitwa i trwoga konania 14, 43-52 Pojmanie Jezusa 14, 53-65 JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI Przed Sanhedrynem 14, 66-72 Zaparcie się Piotra 15, 1-5 Jezus przed Piłatem 15, 6-15 Jezus odrzucony przez swój naród 15, 16-20 Król wyszydzony 15, 20-22 JEZUS NA GOLGOCIE Droga krzyżowa 15, 23-28 Ukrzyżowanie 15, 29-32 Wyszydzenie na krzyżu 15, 33-37 Zgon Jezusa 15, 38-41 Po zgonie Jezusa 15, 42-47 Złożenie Jezusa do grobu 16, 1-8 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób 16, 9-14 Jezus ukazuje się swoim 16, 15-18 Ostatni nakaz 16, 19-20 Wniebowstąpienie

Parafia Zmysłówka

Temat: Eucharystia uczy nas miłości. (z dnia 17.03.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chcemy poprzez naukę wzrastać w wierze. Poproś o to naszego Ojca: „Ojcze nasz…”

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę:

– Jakie znasz aklamacje po przeistoczeniu?

3. Działo się to w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu pod koniec lipca 1941 roku. 29 lipca po południowym apelu w obozie zawyła syrena alarmowa, oznaczająca, że w jednej z brygad zabrakło więźnia. Przerwano pracę, wszyscy więźniowie zostali sprowadzeni z miejsc pracy na plac apelowy. Tam okazało się, że więźnia brakuje w bloku, w którym przebywał Franciszek Gajowniczek (miał 40 lat, żonę i dwóch synów) i o. Maksymilian Kolbe, polski franciszkanin. Pozostali więźniowie mogli odejść, tylko ci z jednego bloku musieli zostać na placu: stojąc na baczność, bez czapek, przez cały dzień i całą noc. Rano oficer oznajmił, że skoro więźniowie nie przeszkodzili w ucieczce, dziesięciu z nich umrze śmiercią głodową. Miała to być nauczka i ostrzeżenie dla tych, którym przyszłoby do głowy iść śladem uciekiniera.

Cała grupa poszła na początek pierwszego szeregu, na przodzie dwa kroki przed nami stał niemiecki kapitan. Patrzył w oczy jak sęp, mierzył każdego i co chwilę podnosił prawą rękę i mówił: „ty”. To „ty!” oznaczało, że umrzesz śmiercią głodową. I szedł dalej. Esesmani wywlekali biedaka z szeregu, zapisywali numer i odstawiali pod strażą na boku. Każdy bał się, że za chwilę palec może pokazać na niego. Serca waliły nam jak młotem. W głowie szum, krew pulsowała w skroniach, zdawało się nam, że krew wyskoczy nosami, uszami i oczami. Coś tragicznego.

W siódmym rzędzie stał o. Maksymilian. Esesmani przeszli obok niego i wskazali na stojącego na końcu szeregu Gajowniczka. – Zdrętwiałem cały i, jak mi koledzy później powiedzieli, straszliwie jęknąłem, że mi jest żal żony i dzieci – wspominał Gajowniczek. – Wtedy z szeregów wyszedł jakiś więzień przed kapitana i powiedział, że on chce za mnie pójść na śmierć do bunkra i na mnie wskazał ręką. Poznałem, że tym więźniem jest o. Kolbe. Kapitan zadał o. Kolbemu kilka pytań i zgodził się na tę zamianę. Ja wyszedłem z grupy dziesięciu skazanych i wróciłem do szeregu, a o. Kolbe zajął wśród nich moje miejsce – opowiadał po latach Gajowniczek. Wspominając o. Maksymiliana, mówił: – Nie znaliśmy się albo inaczej mówiąc, ja go poznałem po jego przyjeździe do obozu w maju 1941 r. On przedstawił się tym z mojego obozu jako ksiądz katolicki. W ciągu dwóch miesięcy przeżytych z nami o. Kolbe podtrzymywał nas swoją modlitwą i spowiedzią świętą. Pracował z innymi, więcej niż inni przyjmował cierpienia, które mu były zadawane i coraz cięższe zadania, które były dla niego zarezerwowane, ponieważ był kapłanem.

Kapitan zapytał o. Maksymiliana: „Kto ty jesteś?” O. Maksymilian odpowiedział: „Jestem polskim księdzem katolickim”. Stało się coś, czego do dzisiaj nie mogą zrozumieć ani Niemcy, ani więźniowie. Kapitan SS zwrócił się do o. Maksymiliana: „Dlaczego pan chce umrzeć za niego?” O. Maksymilian odpowiedział: „On ma żonę i dzieci”. Wszyscy czekali, co się dalej stanie. Po upływie kilku sekund esesman powiedział: „Dobrze”. Zgodził się z o. Maksymilianem, przyznał mu rację. Oznaczało to, że dobro zwyciężyło zło, maksymalne zło. zob. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-11-2011/Archidiecezja-Gnieznienska/Dwie-smierci-Gajowniczka

Odpowiedz na pytania:

– Kim był o. Maksymilian?

– Co się stało w obozie?

– Co zrobił o. Maksymilian?

Modlitwa i codzienna Eucharystia dała Maksymilianowi siłę do podjęcia decyzji o oddaniu życia za bliźniego.

4. Pan Jezus poświęcił swoje życie – oddał je za ludzi. Przeczytajcie fragment Pisma Świętego: „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1J 3, 16).

Odpowiedz na pytanie:

– Do czego wzywa nas św. Jan – autor listu?

Od nas nikt nie żąda oddania życia (dosłownie), ale możemy innym ofiarować np. swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę. Wiemy już, że Eucharystia uczy nas postawy ofiarnej – ofiarowania siebie i swojego życia Panu Jezusowi. Uczy nas również tego, że mamy poświęcać życie dla innych, naśladując Pana Jezusa. Czego jeszcze uczy nas Eucharystia?

5. Ćwiczenie: Wykorzystując słowa zamieszczone w serduszkach, napisz, co czyni Duch Święty podczas Eucharystii. (str. 141)

W czasie Mszy świętej modlimy się za cały Kościół, za naszą parafię, za tych, którzy uczestniczą razem z nami na Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. Uczy nas miłości także do tych, których nie lubimy, oraz modlitwy za nich.

6. Ćwiczenie: Czego uczy nas Eucharystia? Poznasz odpowiedź, jeśli odczytasz zaszyfrowane słowa. Literze zapisanej pod kreską odpowiada litera, która w zamieszczonym w ramce alfabecie występuje po niej (po Y powinno być A). (str. 142)

7. Pomódl się słowami piosenki: „Abyśmy byli jedno…”; zob. https://www.youtube.com/watch?v=tsFVt1ebxfY

8. Praca domowa. (str. 143)

Temat: Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu – utrwalenie wiadomości. (z dnia 18.03.2020)

Temat: Stół łączy rodzinę. (z dnia 24 i 25.03.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Zwróć się do Matki Bożej i św. Józefa z prośbą, o to, aby wstawiali się w intencjach twojej rodziny: „Zdrowaś Maryjo…”, święty Józefie, módl się za nami.

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę:

– Czego uczy nas Eucharystia?

3. Popatrz na ilustrację i odpowiedz na pytania: (str. 146)

– Kiedy najczęściej siadasz przy stole?

– Z kim najczęściej zasiadasz przy jednym stole?

Jeśli siedzimy przy jednym stole, łatwiej nam zrozumieć drugiego człowieka, bo widzimy jego oczy, wyraz twarzy, reakcje na to, co mówimy. Gdy się widzi twarz i oczy, można bardziej zrozumieć osobę, z którą się rozmawia. Do stołu zaprasza się nie tylko najbliższą rodzinę, ale również przyjaciół oraz znajomych.

4. Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki. Przeczytaj teraz fragmenty z Pisma Świętego i połącz z odpowiednią ilustracją. (str. 147)

Pana Jezusa zapraszano wiele razy do stołu jako przyjaciela. Był On przyjacielem Marty, Marii oraz ich brata Łazarza. Zasiadła do stołu także z tymi, których uważano za grzeszników. Chciał przez to pokazać, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, kocha ich i pragnie się z nimi spotkać. Jego postępowanie niektórzy uważali za coś obraźliwego i złego, ale dla tych, którzy byli z Jezusem, było początkiem nowego życia.

Niezwykle ważnym spotkanie przy stole była Ostatnia Wieczerza, którą Pan Jezus spożył z Apostołami. Podczas tej Wieczerzy przemienił On chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew

5. Ćwiczenie: Nasz posiłki w gronie rodzinnym czy przyjaciół mają wielkie znaczenie, ponieważ łączą ludzi. Jakie widzisz różnice w codziennym spotkaniu przy stole a świątecznym (str. 148)

6. Ćwiczenie: Wokół stołu napisz, w jaki sposób łączy on ludzi i rodzinę. (str. 148)

7. Pomódl się słowami piosenki: „Zjednoczeni w Duchu…”; zob. https://www.youtube.com/watch?v=YqMX7_IzCS4

8. Praca domowa. (str. 149)

Temat: Stół Eucharystii. (z dnia 31.03.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Proś Ducha Świętego, aby pomagał Ci podczas nauki: Duchu Święty, który oświecasz…

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę:

– W jaki sposób stół łączy ludzi?

3. Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem śniadanie, obiad lub kolację. Zdarzają się takie szczególne okazje, kiedy przy stole na wspólnym obiedzie spotyka się cała rodzina.

– Kogo najczęściej zapraszamy na takie spotkania (obiad itp.)?

– Co by się stało, gdyby ktoś z zaproszonych gości nie przyszedł?

– Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was na obiad ktoś, kto nie je przygotowanego posiłku. Dlaczego nie je?

Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w sposób szczególny. Oczekujemy, że to, co przygotowaliśmy, będzie jadł ze smakiem. Jeśli ktoś nie chce jeść, jest nam nieswojo, przykro. Nie poczęstować się posiłkiem jest dużym nietaktem ze strony zaproszonego. Wspólny

posiłek jest znakiem przyjaźni. Niejedzenie może oznaczać, że „nie jesteśmy przyjaciółmi”.

4. Przeczytaj teraz fragment Ewangelii:

„Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć ». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?». Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: ????Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba,

w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?ʹ. Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym».

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę pił [napoju] z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,7-20).

Odpowiedz na pytania:

– Co Jezus polecił Apostołom?

– Jakich wskazówek udzielił Jezus?

– Co stało się później?

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.

Dziś miejscem, w którym spożywamy Wieczerzę Pańską, jest kościół. Dzieje się to w czasie Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Miejscem tej przemiany (przeistoczenia) jest ołtarz, stół Eucharystii. Dlatego oddajemy cześć ołtarzowi.

5. Ćwiczenie: Rozwiąż rebus i dokończ zdanie. (str.151)

Do stołu Eucharystii zaprasza nas sam Pan Jezus. Na to zaproszenie odpowiadamy nie tylko poprzez obecność we Mszy Świętej, ale także poprzez spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej, czyli przystępując do Komunii Świętej. Za ten wielki dar powinniśmy szczerze dziękować Jezusowi.

Na stole Eucharystii dokonuje się największy cud: przeistoczenie. Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na ucztę (na Mszę Świętą) w Komunii Świętej.

6. W czasie przystępowania do Komunii Świętej człowiek słyszy od kapłana słowa: „Ciało Chrystusa”. Co wtedy odpowiada?

7. Ćwiczenie: Wokół hostii są litery. Ułóż je w słowo, które wypowiadasz, gdy przyjmujesz Komunię Świętą. Napisz to słowo. (str. 151)

Przyjmując Komunią Świętą, mówimy „Amen”. Słowem tym wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w małym kawałku chleba. W ten sposób mówimy: „tak jest naprawdę”, „wierzę w to”.

8. Pomódl się słowami piosenki: Idzie mój Pan. zob. https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0

Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go w Komunii Świętej. On daje się nam cały i pragnie nas karmić swoim Ciałem, aby zaspokoić każdy głód życia. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem.

9. Zadanie domowe: Narysuj ołtarz z kościoła w twojej parafii. (str. 152)

Temat: Bóg naszym Ojcem. (z dnia 1.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Pomódl się o to, żebyś w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pamiętał, że Bóg jako dobry Ojciec nigdy nie pozostawia nas samych:

Dobry Panie, gdy świat ten wyda mi się zimny i pusty, gdy nie będę wiedziała, gdzie szukać pociechy i pomocy, daj, abym pamiętała, że zawsze jest jedno miejsce pełne promieni szczęścia i pokoju – świątynia Twoja. Gdy strach mnie ogarnie, gdy ciężar pracy wyda mi się zbyt ciężki, daj mi wtedy usłyszeć te drogie słowa, wychodzące z Twego tabernakulum: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę: – Co to jest przeistoczenie i gdzie się dokonuje?

3. Przeczytaj teraz opowiadanie:

To był dzień jak każdy inny. Michał wrócił do domu zmęczony po całym dniu szkoły. Był trochę zdenerwowany, bo właśnie przegrali mecz z kolegami.

– Znowu wygrali – burknął pod nosem i trzasnął drzwiami. Tata i Maciek już siedzieli przy stole, kiedy dołączył do nich Michał.

– Gdzie mama? – zapytał nadąsanym głosem.

– W pracy. Dziś kończy później – odpowiedział spokojnie tata. – Coś się stało? – spytał.

– Nic – odpowiedział zdawkowo Michał.

Obiad zjadł właściwie w milczeniu. Wieczorem Maciek spytał Michała:

– Co się dzieje, braciszku?

– Przegraliśmy mecz. Znowu – szepnął ze smutkiem Michał. – A wszystko przez to, że nie mam odpowiednich butów. W tych nie mogę już grać. Ślizgam się i nic więcej. Maciek uśmiechnął się i usiadł obok niego.

– Powiedz o tym tacie – powiedział. – Przecież tata wie, jak bardzo ci zależy na piłce nożnej. Może da się coś zrobić. A teraz idź już spać.

Następnego dnia Michał pobiegł do pokoju rodziców.

– Tato! – krzyknął od progu. – Tato, wiem, że widziałeś, że wczoraj byłem trochę smutny. Chodzi o mecz. Znowu przegraliśmy.

Po chwili dodał:

– Tato, potrzebowałbym nowych butów. W tych, które mam teraz, tylko się ślizgam. Proszę, kupisz mi nowe buty?

Tata uśmiechnął się, poklepał Michała po ramieniu i powiedział:

– Zobaczę, co się da zrobić. Bądź dobrej myśli.

Odpowiedz na pytania:

– Dlaczego Michał był smutny?

– Co poradził mu Maciek?

– Co zrobił Michał?

– Jak zareagował tata?

4. Uczniowie poprosili Pana Jezusa, aby nauczył ich modlić się do Ojca: „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego” (Mt 6,8-13).

Ludzie na całym świecie modlą się tą modlitwą. Wszyscy – bogaci i biedni, dorośli i dzieci, ludzie różnych ras i narodowości zwracają się do Boga Ojca w ten sposób, bo wszyscy są dziećmi Bożymi. Podczas każdej Mszy Świętej modlimy się do Boga Ojca słowami modlitwy Ojcze nasz. W ten sposób prosimy o pokój i jedność.

5. Ćwiczenie: Wypisz prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz. (str.154)

6. Ćwiczenie: Wpisz brakujące słowa w podanych fragmentach modlitwy Ojcze nasz. Następnie wykreśl je w diagramie. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie. Zapisz je i zapamiętaj. (str.155)

7. Ćwiczenie: Wykonaj działania matematyczne, wpisz w kratki przy cyfrach odpowiadające im litery, a poznasz inną nazwę modlitwy Ojcze nasz. (str. 156)

8. Pomódlmy się Modlitwą Pańską, prosząc dobrego Ojca o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój.

Temat: Bóg dawcą pokoju. (z dnia 7.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Pomódl się słowami świętego Franciszka:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło tam, gdzie panuje mrok;

Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. Słowami Modlitwy Pańskiej prosimy Boga Ojca o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas każdej Eucharystii jest szczególny moment,

w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Jest on wyrazem jedności wszystkich wiernych. Przekazanie znaku pokoju nie powinno zakłócać przebiegu Mszy. Może to być ukłon lub podanie ręki osobom najbliżej stojącym.

3. Ćwiczenie: Dopisz słowa, którymi odpowiadasz na słowa kapłana. (str. 157)

4. Przeczytaj słowa Pana Jezusa z Pisma Świętego: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie

trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27).

Odpowiedz na pytanie:

– Co zostawia Pan Jezus ludziom?

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa; od nas zależy, jak ten dar wykorzystamy. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazując znak pokoju, mówimy, że miłujemy każdego człowieka, i uznajemy, że w Chrystusie Jezusie wszyscy są naszymi

braćmi i siostrami. Przyjęcie Komunii Świętej potwierdza ten znak: jesteśmy w pokoju (w komunii) z braćmi i Bogiem. Niektóre osoby swoim postępowaniem pokazały, co to znaczy nieść prawdziwy pokój, np. św. Jan Paweł II, który przebaczył zamachowcy; Eleni, która przebaczyła zabójcy swojej córki; mama ks. Jerzego Popiełuszki, która przebaczyła mordercom swojego syna. Jednak najdoskonalszym wzorem niesienia pokoju jest Pan Jezus.

5. Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy, na miarę swoich możliwości, może budować pokój. Uczniowie mogą go budować w rodzinie, w szkole oraz podczas zabawy.

Ćwiczenie: W filary podtrzymujące dach wpisz pomysły, jak budować pokój w rodzinie, w szkole, podczas zabawy. (str. 158)

6. Pomódl się słowami piosenki: Pokój zostawiam wam; zob. https://www.youtube.com/watch?v=WvEtUR2kLW8

7. Praca domowa: Z rozsypanych wyrazów ułóż dwa zdania. (str. 159)

Temat: Godne przyjęcie Komunii Świętej. (z dnia 8.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już niedługo, podczas Pierwszej Komunii Świętej, Jezus przyjdzie do waszych serc pod postacią chleba. Pomódlmy się, abyście umieli godnie Go przyjąć. Piosenka: Jezus jest tu. zob. https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0

2. Jak należy zachowywać się wtedy, gdy ktoś nas odwiedzi.

– Jak powinniśmy powitać gościa, który nas odwiedza?

– Jak przygotować się na odwiedziny gościa?

– Jak należy zachowywać się wobec gościa, który do nas przyszedł?

Zaproszonego gościa powinniśmy przyjmować serdecznie, jak najlepiej, z uśmiechem. Przygotowujemy się na jego przyjście, sprzątamy, czekamy.

3. Ćwiczenie: Co odpowiesz na następujące słowa podczas Mszy Świętej? (str. 161)

Słowa „nie jestem godzien” wyrażają postawę pokory i szacunku wobec Pana Jezusa. Słowami „powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja” wyrażamy mocną wiarę.

4. Przeczytaj fragment Ewangelii: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!». Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?». Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych»” (Mt 22,1-12).

Odpowiedz na pytania:

– Co przygotował król?

– Jak ludzie odpowiedzieli na zaproszenie króla?

– Co zauważył król w czasie uczty?

– Co zrobił król na widok człowieka, który nie miał weselnego stroju?

Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przygotowuje nam ucztę i nas zaprasza. Czasami człowiek nie przychodzi, a czasami nie przygotowuje sobie „weselnego stroju”. Tym strojem, o który Jezus prosi, jest czyste serce.

5. Ćwiczenie: Uzupełnij wypowiedź. (str. 161)

OSOBA, KTÓRA CHCE GODNIE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, POWINNA:

• być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu śmiertelnego;

• zachować post eucharystyczny;

• zachować skupienie;

• modlić się;

• dziękować, że Pan Jezus przyjdzie w Komunii Świętej.

Post eucharystyczny jest powstrzymaniem się od spożywania pokarmów i napojów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. W tym czasie możemy przyjąć leki, jeśli jest taka konieczność. Możemy też napić się wody.

6. Słowa „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” wyrażają postawę pokory oraz szacunku dla Pana Jezusa, a także wiary i ufności. Na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej godnie się przygotowujemy.

Praca domowa: Napisz modlitwę, której słowami zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca. (str. 162)

Temat: Święto Bożego Miłosierdzia. (z dnia 15.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Dziś poznamy miłosierne Serce Jezusa, które pragnie udzielać nam wielu łask, dlatego módlmy się wspólnie, prosząc o miłosierdzie dla całego świata: Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

2. Przy różnych okazjach ludzie robią zdjęcia. Jedni mają zdjęcia z wycieczki czy z wakacji, a inni z ważnych uroczystości i świąt.

Odpowiedz na pytania:

– Po co ludzie robią zdjęcia?

– Komu robimy zdjęcia?

– Kiedy ludzie oglądają zdjęcia?

Zdjęcia ukochanych osób, ważnych miejsc i wydarzeń sprawiają, że człowiek przypomina sobie o tym, co już było, za czym może czasem tęskni, o czym już trochę zapomniał. Zdjęcia, chociaż zatrzymują tylko jedną chwilę, utrwalają w naszej pamięci całą sytuację, całe wydarzenie z życia.

3. Dwudziestego drugiego lutego 1931 r. s. Faustynie Kowalskiej objawił się Pan Jezus i poprosił: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie!”. Pan Jezus obiecał s. Faustynie, że osoby, które będą czciły ten obraz, nie zginą i już tu, na ziemi, odniosą zwycięstwo nad szatanem. Powiedział, że On sam będzie ich bronił szczególnie w godzinę śmierci. Siostra Faustyna patrzyła uważnie na Jezusa, który jej się objawił. Obraz ten pozostał w jej sercu na zawsze, jak zdjęcie, i był zawsze blisko niej. Pan Jezus wyjaśnił s. Faustynie wszystkie szczegóły obrazu: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. (…) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie” (Dzienniczek 299). Pan Jezus obiecał s. Faustynie, że przez obraz ten udzielać będzie wielu łask (por. 570). Prosił też o święto, w którym czcić się będzie Jego miłosierdzie: „Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (49). „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (327). „Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą (…). Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem (1074). „Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego (699). Wszystkim osobom, które w tym dniu godnie przyjmą Komunię Świętą, Jezus obiecał „zupełne odpuszczenie win i kar”, czyli taką łaskę, jaką człowiek otrzymuje tylko w sakramencie chrztu świętego.

4. Ćwiczenie: Pokoloruj obraz zgodnie z oryginałem i opisz go słowami z ramki. (str. 219)

5. Pan Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie poznali Jego niezgłębione miłosierdzie. Powiedział: „Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (699). Ludzie ufający Miłosierdziu Bożemu mogą prosić o wszystko dla siebie i innych. Bóg spełni ich prośby,

jeśli będą one zgodne z Jego wolą, czyli przyczynią się do zbawienia człowieka. Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Pan Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Bożego Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby

o nie prosili z ufnością. Pan Jezus zostawił nam za pośrednictwem s. Faustyny modlitwę – koronkę do Miłosierdzia Bożego i powiedział: „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, (…) wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (…). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (1572). „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (1320). „Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie (754). „Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (1541).

6. Ćwiczenie: Naucz się odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. (str. 220)

7. Pomódl się słowami piosenki: Jezu, ufam Tobie; zob. https://www.youtube.com/watch?v=DMu-07s29Co

zob. https://www.youtube.com/watch?time_continue=794&v=984Jyp65J_Y&feature=emb_logo

Temat: Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia. (z dnia 21.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Na dzisiejszej katechezie dowiesz się, czym jest błogosławieństwo i w jaki sposób Jezus udzielał błogosławieństwa uczniom. Poproś, aby i nam udzielił swojego błogosławieństwa. Ojcze nasz…

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę: – Co powinna zrobić osoba, która chce godnie przyjąć Komunię Świętą?

3. Słowo „błogosławieństwo” oznacza: dobrodziejstwo, szczęście, pomyślność, przychylność.

4. Ćwiczenie: Napisz, co oznacza wyraz „błogosławieństwo”. (Błogosławić to znaczy dobrze mówić, życzyć). (str. 165)

5. Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia udzielał błogosławieństwa ludziom i rzeczom. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego, opisujące błogosławieństwa Jezusa: „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je???? (Mk 10,13-16).

– Komu Pan Jezus udzielił błogosławieństwa?

„W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był [z Nim] i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?». Zapytał ich: «Ile macie chlebów?». Odpowiedzieli: «Siedem». I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali

tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił (Mk 8,1-9).

– Co Pan Jezus pobłogosławił?

Błogosławieństwo Jezusa sprawiło, że cztery tysiące ludzi nasyciło się kilkoma rybami i chlebami. Jezus uczy nas, że świat jest dobry, bo stworzył go Bóg. Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz. Bóg widzi lepiej (że wszystko jest dobre,

nawet jeśli człowiek tego nie widzi) i dlatego błogosławi nawet tych, którzy w oczach świata są mało ważni. Błogosławieństwo ujawnia Bożą moc.

6. Ćwiczenie: Narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa (Mk 8,1-9) a następnie uzupełnij tekst poniżej: Komu Pan Jezus udzielał błogosławieństwa? Jezus błogosławił (ludzi) i (rzeczy) [pokarmy]. (str. 165)

7. Na zakończenie pomódl się, by twoje serce zawsze było dobre. Ojcze nasz…

Temat: Dar błogosławieństwa. (z dnia 22.04.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Na dzisiejszej katechezie dowiesz się, w jakich sytuacjach w naszym życiu udzielane jest błogosławieństwo. Poprośmy Ojca, abyś takie błogosławieństwo otrzymywał jak najczęściej.

Piosenka: Niech cię Pan błogosławi i strzeże; zob. https://www.youtube.com/watch?v=lni4LFAoUDY

2. Na poprzedniej katechezie dowiedzieliśmy się, co oznacza błogosławieństwo i że Pan Jezus udzielał błogosławieństwa.

Odpowiedz na pytanie: – Kiedy i gdzie błogosławi nam dzisiaj Pan Jezus?

3. Ćwiczenie: Uzupełnij tekst błogosławieństwa udzielanego przez kapłana na zakończenie Mszy Świętej. (str. 167)

4. Wypowiadając słowa błogosławieństwa, kapłan czyni znak krzyża. Poprzez błogosławieństwo każdy wierny otrzymuje od Boga moc, dzięki której może głosić całemu światu o Bożej miłości. Bez błogosławieństwa nie jesteśmy w stanie wypełniać Jego poleceń i nie możemy realizować Jego woli w codziennym życiu. Błogosławieni łaską i świadomi daru błogosławieństwa przeżywamy nasze życie, naśladując Jezusa. Błogosławieństwo jest dla człowieka znakiem, że Bóg w swej dobroci przychodzi mu z pomocą. „Błogosławieństwo jest (…) spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą” (KKK 2626).

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w naszym codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.

Nie tylko ksiądz może błogosławić. W życiu codziennym rodzice i nasi bliscy również mogą udzielać nam błogosławieństwa. Udzielane błogosławieństwo zawsze jest czynione znakiem krzyża (czyli w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego). Każde błogosławieństwo staje się skuteczne jedynie mocą Pana Boga.

5. Ćwiczenie: Napisz, w jakich sytuacjach w życiu codziennym udzielane jest błogosławieństwo. (str.168)

− przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu

− przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu

− podczas Pierwszej Komunii Świętej na początku Mszy Świętej dzieci proszą swoich rodziców o udzielenie im błogosławieństwa w tym ważnym dla nich dniu

Odpowiedz na pytanie:

– Po co udzielane jest błogosławieństwo w sytuacjach, o których mowa?

6. Błogosławić kogoś to prosić Pana Boga, aby opiekował się tą osobą i udzielił jej pomocy, to życzyć szczęścia drugiej osobie. Rodzice, dziadkowie i inni nasi bliscy chcą, abyśmy zawsze byli pod opieką Pana Boga, i dlatego udzielają nam błogosławieństwa.

Zapisz w podręczniku, uzupełniając zdanie na (str. 166): Błogosławieństwo to dar, jakim Pan Bóg obdarza człowieka.

7. Praca domowa: Napisz modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za dar błogosławieństwa. (str. 168)

Temat: Tydzień Biblijny: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego. (z dnia 28.04.2020)

1. Wybierz fragment z Ewangelii św. Mateusza i przeczytaj. Zaangażuj w tym tygodniu całą rodzinę do wspólnego czytania tej Ewangelii.

2. Pomódl się swoimi słowami dziękując Panu Bogu za dar Jego Słowa, które jest żywe i trwa.

zob. https://view.genial.ly/5ea6f2e5da73ac0d8b0d85d5/presentation-tydzien-biblijny

Temat: Moje spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. (z dnia 29.04.2020)

Pierwsza Komunia Święta

w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zmysłówce

w dniach od 4-8 maj 2020r.

(indywidualnie od poniedziałku do piątku; z zachowaniem przepisów dotyczących ilości uczestników liturgii jak i zachowania środków bezpieczeństwa przed zarażeniem koronawirusem).

I. PRZED KOŚCIOŁEM

Procesyjne wyjście pod chór Powitanie dzieci i rodziców. Błogosławieństwo dzieci przez rodziców. Procesja do ołtarza

– Pieśń na wejście: „Pod Twą obronę” (p. organista)

II. OBRZĘDY WSTĘPNE

Wprowadzenie celebransa. Prośba rodziców o udzielenie Komunii świętej. Akt pokuty (spowiedź powszechna – p. organista „Panie zmiłuj się… ”) – Chwała i kolekta.

III. LITURGIA SŁOWA

Pieśń: „Przyjdź Duchu Święty….”

Czytanie z dnia Ewangelia i homilia Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary Złożenie przyrzeczeń abstynenckich.

IV. MODLITWA POWSZECHNA

V. PROCESJA Z DARAMI

Pieśń: „Z rąk kapłańskich”

VI. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

LE III; prefacja 21

VII. OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dziecko podchodzi do klęcznika, by przyjąć Komunię Świętą. W tym czasie wszyscy zgromadzeni śpiewają pieśni eucharystyczne.

Pieśni: np. „Pan Jezus już się zbliża”; „Kłaniam się Tobie”; i inne (p. organista) Oracja na zakończenie

VIII. PODZIĘKOWANIE DZIECKA

IX. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Poświęcenie pamiątkowego obrazka z racji Pierwszej Komunii Świętej. Pieśń na zakończenie: „Do Ciebie Matko…” Po Mszy Świętej pamiątkowe zdjęcie

– Na chwałę Bożą –

Temat: Posłani przez Pana. (z dnia 5.05.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Na dzisiejszej katechezie dowiesz się, w jaki sposób dawać świadectwo swojej wiary. Poproś Pana Jezusa, aby nam w tym pomógł (śpiew): „Gdyby wiara twa”; zob. https://www.youtube.com/watch?v=19_rXg4X6CE

2. Przypomnij sobie ostatnią katechezę:

– Kiedy można udzielać błogosławieństwa?

– Kto może udzielać błogosławieństwa?

– Jak brzmi błogosławieństwo udzielane przez kapłana na zakończenie Mszy Świętej?

3. Przeczytaj fragment z Pisma świętego: „Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,16-20).

Chrystus, odchodząc do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom i nam bardzo ważną misję do spełnienia: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. O tym wydarzeniu dziś przypomina nam rozesłanie na zakończenie Mszy Świętej.

4. Ćwiczenie: Uzupełnij tekst rozesłania wiernych. (str. 170)

5. Co znaczą słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”?

Są one posłaniem wiernych, aby przekazywali dalej to, czym zostali obdarowani przez Pana Boga podczas Eucharystii. Te słowa pokazują również, że ludzie nie są sami w głoszeniu Dobrej Nowiny; jest z nimi Jezus, który daje im siłę, aby w swoim życiu postępowali według Jego nauki. Święty Jan Paweł II powiedział: „Rozesłanie po Mszy Świętej to nakaz, który pobudza każdego chrześcijanina do zaangażowania w szerzenie Ewangelii i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim” (List apostolski Mane nobiscum Domine 24).

To zadanie wcale nie jest proste, dlatego Pan Jezus pomaga nam je wypełnić. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27).

− Czym Pan Jezus obdarowuje swoich uczniów?

− O co prosi Pan Jezus?

6. Dzięki słowom rozesłania będziemy umocnieni i napełnieni Bożym pokojem. Mamy ten pokój również przekazywać innym osobom. W jaki sposób możemy to robić?

Ćwiczenie: Podaj przykłady z życia codziennego mówiące o tym, w jaki sposób możemy w różnych sytuacjach przekazywać pokój. (str. 170)

7. Być człowiekiem pokoju to być osobą pełną sprawiedliwości i miłosierdzia. Oddać to co się komuś należy i odznaczać się wyobraźnią miłosierdzia. Poproś Pana Jezusa w modlitwie, by on pomnażał w Twoim sercu dar pokoju.

8. Zadanie domowe: Wykonaj ulotkę reklamującą akcję: „Nie wstydzę się Jezusa”. (str. 171)

Temat: Biały Tydzień. (z dnia 6.05.2020)

BIAŁY TYDZIEŃ

To wyjątkowy tydzień w ciągu całego życia człowieka. Po przyjęciu żadnego z sakramentów nie ma tak uroczystego, wielodniowego świętowania. To błogosławiony, choć trudny czas dla dzieci i ich rodziców, a także dla całej wspólnoty parafialnej. Jego istnienie pokazuje, jak ważnym wydarzeniem w życiu człowieka jest przyjmowanie Komunii Świętej i życie w zjednoczeniu z Bogiem. Dobre przeżycie Białego Tygodnia jest ogromnym przedsięwzięciem duszpasterskim. Przygotowanie każdego dnia w taki sposób, aby była to trwająca cały tydzień uroczystość wymaga przemyślenia wszystkich szczegółów i przygotowywania zadań, które dzieci spełniają. Przyjmują one Jezusa w Komunii Świętej i przyjmują też Jego zaproszenie, aby Mu coraz gorliwiej służyć. Pod kierunkiem duszpasterza i przy współpracy z rodzicami pomagają oni dzieciom przeżyć te piękne dni zarówno od strony duchowej jak i organizacyjnej. Poniedziałek

Wdzięczni Panu Bogu za dar chrztu świętego.

Na Chrzcie świętym wszystko się zaczęło… Wtorek

Wdzięczni Panu Bogu za dar Eucharystii.

Chleb z nieba… Środa

Wdzięczni Panu Bogu za dar spowiedzi.

Po spowiedzi zrobiło się jakoś lżej… Czwartek

Wdzięczni Panu Bogu za rodziców i dziadków.

Gdyby nie nasi kochani rodzice… Piątek

Wdzięczni Panu Bogu za kapłanów i nauczycieli.

W poszukiwaniu autorytetów… Sobota

Wdzięczni Panu Bogu za kochające serca Jezusa i Maryi.

Jak dobrze mieć przyjaciół…

Temat: Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym. (z dnia 12.05.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Swoją radość ze zmartwychwstania Jezusa wyraźmy słowami piosenki: zob. https://youtu.be/qNkokwU55kg

Jezus zwyciężył, to wykonało się.

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.

Jezus jest Panem. O! Alleluja!

Po wieczne czasy Królem Królów jest.

Jezus jest Panem. (4x)

Tylko Jezus jest Panem. (2x)

On jest Panem ziemi tej…

2. Odpowiedz na pytania:

– Co robimy, gdy dostaniemy dobrą ocenę?

– Komu o tym mówimy?

Im większa radość, tym większej grupie osób chcemy o niej powiedzieć.

3. Na początku katechezy zaśpiewaliśmy pieśń o zmartwychwstaniu Jezusa.

– Czego Pan Jezus dokonał poprzez swoje zmartwychwstanie? (Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć i otworzył nam bramę do nieba).

Cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa i chcemy o tym mówić.

Odczytaj fragment Pisma Świętego: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy,

kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26).

– Jak Jezus nazywa siebie?

– Co Jezus obiecuje osobom, które w Niego wierzą?

Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, jak zapowiedział. Dniem świętowania zmartwychwstania jest każda niedziela. Zmartwychwstanie napełnia nas radością, którą chcemy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy w Jezusa, nie możemy o Nim nie świadczyć. Wiara w Jezusa i świadczenie o Nim z miłością dadzą nam życie wieczne.

4. – Jak możemy dawać świadectwo o Jezusie?

Ćwiczenie: Napisz, w jaki sposób w codziennym życiu możesz dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. (str. 173)

− uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii

− uczestniczyć w nabożeństwach (majowym, różańcowym)

− brać udział w akcjach na rzecz potrzebujących

− oddawać cześć i okazywać szacunek miejscom świętym (np. czynić znak krzyża, gdy przechodzę obok kościoła)

− nosić na szyi krzyżyk lub medalik

− odważnie przyznawać się wśród kolegów i koleżanek, że jestem osobą wierzącą

− sumiennie wywiązywać się z moich codziennych obowiązków (odrabiać prace domowe, pomagać rodzicom w domu)

− okazywać szacunek osobom starszym (rodzicom, dziadkom, nauczycielom)

Świadczenie o Jezusie czasami sprawia nam trudność, ale Jezus daje nam moc do robienia rzeczy, które są trudne i których nam się nie chce wykonywać. Dzięki Jezusowi stajemy się lepszymi ludźmi. Zmartwychwstanie Jezusa napełnia nas taką radością, że nie myślimy o trudzie świadczenia.

5. Pan Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie daje nam zbawienie, życie wieczne. Tak wielki dar rodzi w człowieku wdzięczność i daje siłę do dobrego postępowania.

Ćwiczenie: Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? Wpisz wokół pustego grobu (np. radość, zwycięstwo, siłę, pokonuje grzech i śmierć) (str. 173)

6. Praca domowa: Napisz, jak powinieneś zachować się w podanych sytuacjach, aby dać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. (str. 174)

Temat: Objawienie Matki Bożej w Fatimie. (z dnia 13.05.2020)

Odmów z domownikami jedną z tajemnic różańca w intencji ustania epidemii, za chorych i cierpiących, za służbę zdrowia.

Temat: Święty Jan Paweł II w setną rocznicę urodzin. (z dnia 19.05.2020)

1. Obejrzyj historię o św. Janie Pawle II.

2. Pomódl się w ważnej dla Ciebie sprawie.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała ojcu…

Temat: Ożywieni miłością służymy sobie nawzajem. (z dnia 20.05.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Na dzisiejszej katechezie dowiecie się, czym są wspólnoty parafialne. Poprośmy dobrego Ojca, aby dodał nam odwagi do chętnego włączenia się w prace wybranej grupy parafialnej. Ojcze nasz…

2. Przypomnij sobie: – W jaki sposób możemy świadczyć o zmartwychwstałym Jezusie?

3. – Co to jest wspólnota, grupa? (osoby, które się ze sobą spotykają, które mają wspólny cel, które razem coś robią)

– Jakie znacie grupy? (np. szkolna, klasowa)

– Po co są te grupy? (aby się bawić, uczyć, pomagać)

Gdy razem pracujemy czy się bawimy, mamy więcej pomysłów, wszystko wydaje się łatwiejsze.

Ćwiczenie: Wypełnij puste serce cechami, które pomagają człowiekowi służyć innym. (str. 176) (miłość, życzliwość, uczciwość, pokora, pracowitość, cierpliwość itp.) Człowiek, który ma takie cechy, który jest ożywiony miłością, chętnie pomaga innym ludziom. Dzięki wspólnocie osoba ta nieustannie pielęgnuje i rozwija w sobie te cechy.

4. Kościół jest powszechny. Każdy człowiek może znaleźć w nim swoje miejsce. Wierni są przypisani do konkretnych wspólnot, którymi są parafie. W parafiach działają grupy parafialne, które pomagają lepiej poznać Boga, rozwijać życie religijne, pogłębiać wiarę oraz aktywnie włączać się w życie parafii. Każdy z nas może do takiej grupy należeć, a przez to świadczyć o przynależności do Jezusa.

* ministranci (liturgiczna służba ołtarza) – ich zadaniem jest liturgiczna służba przy ołtarzu podczas

sprawowania Mszy Świętej i innych nabożeństw oraz pomaganie innym – poprzez właściwą

postawę – w uczestnictwie w liturgii;

* schola – zespół wokalny, do którego należą młodzi ludzie; schola wykonuje przede wszystkim śpiewy, podtrzymując i uzupełniając śpiew wiernych w trakcie sprawowania nabożeństw;

* ognisko misyjne – jego zadaniem jest wspieranie modlitewne i materialne misji na całym świecie;

* kółko różańcowe – ma charakter modlitewny, jego zadaniem jest codzienna modlitwa na różańcu w różnych intencjach;

* dzieci Maryi – celem tej wspólnoty jest upodabnianie się do Matki Bożej i naśladowanie Jej, dziecko Maryi modli się na różańcu, czci Maryję, poprzez Maryję zbliża się do Jezusa i uczy się miłości do bliźnich;

* oaza dzieci Bożych – jest w szczególny sposób związana z liturgią, dzieci są przygotowywane do pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności liturgicznych oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

5. Ćwiczenie: Przy podanych obrazkach napisz nazwę grupy parafialnej. (str. 177)

6. Ćwiczenie: Dopasuj wyrazy z naklejek, które znajdziesz w Dodatku, do odpowiedniej grupy, a dowiesz się, czym zajmuje się dana grupa. (str. 177)

7. Przynależność do wspólnoty religijnej sprawia, że nie tylko jesteśmy bliżej Pana Jezusa i Kościoła, ale także kształtujemy swoje charaktery. Stajemy się bardziej życzliwi dla innych, chętniej pomagamy i służymy sobie nawzajem oraz radośnie spędzamy czas. Udział w pracach wspólnoty jest czymś pięknym i ubogacającym każdego chrześcijanina.

8. Praca domowa: Napisz informacje o jednej grupie działającej na terenie twojej parafii. Jak nazywa się ta grupa? Kto ją prowadzi? Kiedy obywają się spotkania? Co członkowie grupy robią na spotkaniach? Kto jest patronem tej grupy?

9. Pomódl się: Chwała Ojcu…

Temat: Przyjmujemy błogosławieństwo – utrwalenie wiadomości. (z dnia 26.05.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Prymas Stefan Wyszyński. (z dnia 27.05.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. (z dnia 2.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. (z dnia 3.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. (z dnia 9.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Pielgrzymka. (z dnia 10.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Właściwe przeżywanie wolnego czasu. (z dnia 23.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Temat: Dziękuję Panu Bogu za czas nauki w klasie III. (z dnia 24.06.2020)

Prośba: Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w przeżyciu tej katechezy

1. Już wkrótce…

Parafia pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i zachętą aby w miarę możliwości zajęcia prowadzić zdalnie, na pewien czas katecheza również będzie odbywała się w ten sposób. Wykorzystajmy czas pobytu w domu do umocnienia więzi rodzinnych oraz pogłębienia życia religijnego. W kontekscie przygotowania do I Komunii Świętej proszę rodziców o jeszcze większe zaangażowanie w proces przekazu wiary i wiedzy religijnej.

Temat: “Wynajemy naszą wiarę”

Zachęcam do lektury krótkiego opowiadania

https://adonai.pl/opowiadania/duchowe/?id=83

Gdy wyznajemy naszą wiarę podczas Mszy Świętej mówimy Bogu, że w Niego wierzymy i przyjmujemy Jego słowo jako prawdę.

https://www.youtube.com/watch?v=u-jpBToS_Io

Zaglądnij do ktechizmu i uzupełnij strony 121-122. Pomyśl, jak możesz wyznawać swoją wiarę.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: “Powierzamy Bogu siebie i innych”

Pewien człowiek, przechodził ulicami miasta. Widział wielu ludzi. Zobaczył też jedną ubogą staruszkę, która prosiła o jałmużnę. Na jej widok pomyślał sobie: „Panie, Boże dlaczego pozwalasz na coś takiego? Proszę Cię, zrób coś”. Tego samego dnia wieczorem zobaczył w telewizji twarze przerażonych dzieci, bo w jakimś kraju wybuchła wojna. Widok ten poruszył go tak bardzo, że powiedział: „Panie Boże, zobacz ile biedy i nieszczęść, spójrz na to cierpienie. Proszę Cię uczyń coś”. Nocą, we śnie człowiek usłyszał głos Pana Boga: – „Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!”

Por. B. Ferrero. Ostatnie miejsce

Pomyśl:

Co zrobił człowiek z opowiadania, kiedy zobaczył staruszkę i dowiedział się o wojnie?

Człowiek na widok cierpienia zrobił coś bardzo ważnego. Powiedział o tym Bogu. Wiemy już, że rozmowa z Bogiem to modlitwa. Wiara otwiera nasze serca i czyni nas wrażliwymi na potrzeby innych ludzi.

W czasie Mszy Świętej, po wyznaniu wiary zwracamy się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy na Eucharystię.

Zobacz

Ostatnia częśc liturgii słowa to modlitwa wiernych.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 124 – dowiesz się jak inaczej nazywa się modlitwa wiernych.

Uzupełni podręcznik na str 124-125

W zeszycie zapisz temat i notatkę:

Modlitwa wiernych kończy liturgię słowa. Powierzamy w niej wszystkie sprawy Panu Bogu.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: “Ustanowienie Eucharysii.”

Jest taki dzień, kiedy w sposób uroczysty spożywamy wieczerzę. To oczywiście Wigilia przed świętami Bożego Narodzenia. Ubieramy się wtedy odświętnie, jest choinka, opłatek, wspólna modlitwa i życzenia.

Izraelici, do których należał Pan Jezus, też mieli swoje święta, które uroczyście obchodzili. Największym świętem była Pascha.

Zobacz:

Posłuchaj:

Zastanów się, co Pan Jezus powiedział o chlebie? Co Pan Jezus powiedział o winie? Gdzie dziś możemy usłyszeć te słowa?

Pan Jezus zamienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

To, co uczynił Pan Jezus, dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej.

Zobacz:

Uzupełnij podręcznik na str. 129-131

W zaszycie zapisz temat i notatkę:

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: “Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła”.

Wiemy już kiedy i gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli odprawił pierwszą Mszę Świętą. Miało to miejsce w Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Otwórz podręcznik na str. 132.

Co przedstawiają ilustracje? Na ilustracji możemy zobaczyć Pana Jezusa na krzyżu i księdza odprwiającego Mszę Świętą. Czy wiesz co łączy te wydarzenia?

Pan Jezus złożył siebie samego na krzyżu jako ofiarę dla Boga.

To samo czyni dziś na ołtarzu w czasie Mszy Świętej.

Ofiara to dar składany Bogu.

Uzupełnij podręcznik na str. 133.

Ofiara krwawa – Pan Jezus złożył ją na krzyżu tylko raz.

Ofiara bezkrwawa – Pan Jezus składa ją na ołtarzu w czasie każdej Mszy świętej. Ta ofiara jest składana wiele razy.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY

Uzupełnij podręcznik na str 133-134

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

Temat: “Przygotowanie i przyniesienie darów”

Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent, niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze sobą nawet najdrobnejszy podarunek dla gospodarza.

Mówiliśmy już (Katecheza 19 i 20 – podręczik str 76-81), że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta.

W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina.

Zobacz:

Dlaczego chleb i wino?

Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.

W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie.

Uzupełnij podręcznik na str. 136-137

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: “Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina”

Każdy z was wie doskonale jak ważny jest dla człowieka pokarm. Pokarm dodaje sił i energii, napój zaspokaja pragnienie. Każdy człowiek aby mógł rosnąć, rozwijać się, pracować, uczyć się a nawet bawić potrzebuje pokarmu i napoju. Bez nich nie moglibyśmy żyć. Nasze ciała potrzebują pokarmu i napoju, żeby żyć w pełni sił.

Wiemy także, że człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza, która również potrzebuje pokarmu duchowego. Dlatego Pan Jezus pragnie nam dawać taki duchowy pokarm, którym jest On sam ukryty pod postaciami chleba i wina.

Wróć do katechezy “Ustanowienie Eucharystii” (wyżej i w podręczniku str 128)

Uzupełnij podręcznik na str 138-139

Cudowna przemiana czyli Przeistoczenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa, jakie w czasie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Pan Jezus.

Zobacz:

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przeistoczenie to cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Dokonuje się ona w czasie Mszy Świętej na słowa Konsekracji.

Posłuchaj:

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

Temat: “Przeżywamy Wielki Tydzień”

Rozpoczynamy szczególny czas Wielkiego Tygodnia. W te dni wspominamy mękę, śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wielki Tydzień prowadzi nas do Triduum Paschalnego czyli trzech najważniejszych dni w całym roku liturgicznym.

Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy i ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa.

Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Kończymy ją uroczystą Wigilią Paschalną, podczas której rozpoczynamy świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W czasie Wielkiego Tygodnia proponuję zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=IcKql6jn1mc

Postaraj się przeżyć nabożeństwo Drogi krzyżowej. Pomocą może Ci posłużyć:

http://www.mbsz.diecezja.tarnow.pl/blog/post/nabozenstwo-drogi-krzyzowej-przygotowane-przez-dzieci-z-naszej-parafii,333

Pomódl się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Temat: “Święto Bożego Miłosierdzia”

Przy różnych okazjach ludzie robią sobie zdięcia. Są to wspaniałe pamiątki po wycieczce, wakacyjnym wyjeździe, czasami po ważnych rodzinnych uroczystościach. Zdięcia przypominają nam nie tylko miejsca i wydarzenia ale przede wszystkim ważne dla nas osoby. Dlatego w rodzinnych albumach przechowujemy fotografie członków rodziny może nawet tych, których nigdy nie spotkaliśmy, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie. Rodzice bardzo często noszą przy sobie zdięcia swoich dzieci, jest to wyraz ich miłości.

Pan Jezus także nas kocha, dlatego chciał nam ofiarować swój wizerunek – obraz. W wielu domach znajduje ten najsłynniejszy z wizerunków Pana Jezusa:

Zobacz:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Ges%C3%B9_confido_in_te.jpg

Historia tego obrazu związana jest z osobą św. siostry Faustyny Kowalskiej. To właśnie jej ukazał się Pan Jezus i poprosił, aby namalować Jego obraz.

Zobacz film o św. Faustynie.

Św. Faustyna została wybrana przez Pana Jezusa, aby przypomnieć wszystkim ludziom o tym, że Bóg jest miłosierny. Tego miłosierdzia doznaliśmy już przez łaskę chrztu świętego, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi. Już niedługo miłosierdzia Bożego doznacie w sakramencie pokuty i Eucharystii. Dla przypomnienia prawdy o Bożym Miłosierdziu obchodzone jest specjalne święto. Pan Jezus pragnął, aby w pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzono Święto Bożego Miłosierdzia. To święto ustanowił święty papież Jan Paweł II.

Uzupełnij podręcznik na str. 219

Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny ofiarował ludziom wyjątkową modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jej odmawianie łączy się z wieloma łaskami, jakie Pan Jezus obiecał tym, którzy w ten sposób będą się modlić.

W Podręczniku na str. 220 znajdziesz modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Pomódl się o miłosierdzie dla nas i całego świata, aby Bóg w swoim miłosierdziu uwolnił nas od epidemii. Pomocą w modlitwie może ci posłużyć:

Posłuchaj piosenki:

Dla chętnych: Naucz się na pamięć Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Pomódl się powtarzająć trzy razy słowa “Jezu ufam Tobie”.

Temat: “Eucharystia uczy nas miłości”.

Wiemy już, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina. Wiemy także, że każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą, w której Pan Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Jezus składa siebie w ofierze za nas. My też mamy składać z siebie ofiarę Bogu i drugiemu człwiekowi.

Poznaj historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak jak Pan Jezus, oddał swoje życie za drugiego człowieka. To Eucharystia dała ma siłę do podięcia takiej decyzji.

Od nas nikt nie wymaga abyśmy dosłownie oddawali życie za drugiego człowieka, ale możemy innym ofiarować swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę.

Uzpełnij podręczik na str 141 a dowiesz się, co sprawia Duch Święty w podczas Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej modlimy się za cały Kościół, naszą parafię, za wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą we Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych.

Uzupełnij podręcznik na str. 142. Odpowiedź na pytanie: czego uczy nas Eucharystia?

Posłuchaj piosenki:

Pomódl się o jedność między wszystkimi dziećmi Bożymi: Ojcze nasz.

Temat: “Stół łączy rodzinę”

W każdym domu jest stół. To ważne miejsce, do którego zaprasza się najbliższą rodzinę i przyjacioł. Spotkania przy stole odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ łączą ludzi.

Także Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki.

Otwórz podręcznik na str. 147. Przeczytaj fragmenty z Ewanglii opisujące jak Pan Jezus spożywał z różnymi osobami posiłek przy stole. Połącz tekst z odpowiadającą mu ilustracją.

Uzupełnij tabelę w podręczniku na str 148.

Czodzienne spotkanie przy stole Świąteczne spotkanie przy stole w najbliższym gronie

spożywanie posiłku w pośpiechu

codzienny strój przyozdobiony stół

świąteczne potrawy

większe grono osób

dłuższy posiłek

odświętny strój

wspólne rozmowy

Posłuchaj piosenki:

Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny. Wpisz w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludz. (np. wspólna rozmowa, wspólne spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)

Narysuj swoją rodzinę przy stole.

Pomódl się za swoją rodzinę i przyjaciół. Ojcze nasz.

Temat: “Stół Eucharystii”.

Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób.

Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem z nimi zasiadał do stołu aby świętować.

Posłuchaj:

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chlebi i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz.

Otwórz podręcznik na str. 150 – zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy Świętej.

Rozwiąż rebus na str. 151 – dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz.

Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej.

Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi “Ciało Chrystusa”

My odpowiadamy “Amen”. Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecnaość Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo “Amen” znaczy “tak jest naprawdę”, “wierzę w to”.

Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go w Komunii Świętej. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem.

W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła.

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej: Ojcze nasz

Temat: “Bóg naszym Ojcem”.

Na początku roku szkolengo dużo mówiliśmy o modlitwie. Nazwaliśmy modlitwę “rozmową z Bogiem”. To najprostsze i najtrafniejsze określenie czym jest modlitwa. W modlitwie rozmawiamy z Bogiem, tak jak rozmawia się z najbliższymi osobami.

Pan Jezus też dużo rozmawiał z Osobą, która była dla Niego najbliższa, z Ojcem. Apostołowie widzieli, jak Jezus dużo się modli, dlatego poprosili Jezusa, aby ich też nauczył się modlić, rozmawiać z Bogiem.

Posłuchaj:

Dziś wszyscy chrześcijanie na całym świecie modlą się tą modlitwą. Także podczas Mszy Świętej modlimy się do Boga Ojca słowami modlitwy, której nauczył na sam Pan Jezus.

Uzupełnij podręcznik na stronie 154-155.

Zobacz:

Wykonaj ćwiczenie na str. 156 – dowiesz się, jak inaczej nazywamy modlitwę “Ojcze nasz”.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią, modlimy się modlitwą “Ojcze nasz”. Nauczył nas jej sam Pan Jezus, dlatego nazywamy ją “Modlitwą Pańską”.

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej “Ojcze nasz”.

Temat: “Bóg dawca pokoju”.

Pomyśl, co myślisz, gdy słyszysz słowo “pokój”? (zgoda, przyjaźń, dom rodzinny, brak kłótni, brak wojny). Człowiek czuje pokój gdy jest bezpieczny.

W Modlitwie Pańskiej prosimy Boga o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas Mszy świętej jest szczególny moment, w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Najczęściej może to być ukłon lub podanie ręki osobą najbliżej stojącym.

Zobacz:

Uzupełnij podręcznik na str. 157.

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazanie znaku pokoju oznacza, że wszyscy uczestnicy Mszy Świętej są braćmi i siostrami.

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy z nas, na miarę swoich możliwości, może budować pokój. Pomyśl, jak możesz budować pokój w rodzinie, szkole, podczas zabawy?

Uzupełnij podręcznik na str. 158.

Posłuchaj piosenki:

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią świętą, przekazujemy sobie znak pokoju. Pokój jest darem Pana Jezusa, który przyjmujemy i dzielimy się nim z innymi.

Pomódl się o zgodę między ludźmi: Ojcze nasz.

Temat: “Godne przyjęcie Komunii Świętej”.

Pomyśł, jak należy się zachować, gdy zapraszasz do swojego domu gościa?

Przygotowujemy się na jego przyjście (sprzątamy, przygotowujemy posiłek). Przyjmujemy go serdecznie, z uśmiechem. A gdy jest z nami poświęcamy mu czas, rozmawiamy z nim i dziękujemy, że nas odwiedził.

W Komunii Świętej przychodzi do nas sam Pan Jezus. Dlatego powinniśmy się na jego przyjście jak najlepiej przygotować.

Posłuchaj:

Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przygotowuje nam ucztę i nas zaprasza. Czasem ludzie nie przychodzą, a czasem nie mają “weselnego stroju” to znaczy nie są właściwie przygotowani.

Jak przygotować się do godnego przyjęcie Komunii świętej?

Być w stanie łaski uświęcającej – bez grzechu ciężkiego – po spowiedzi. Zachować post eucharystyczny – 1 godzina przed Komunią nie wolno nic jeść i pić (postu nie łamie czysta woda i leki) Dobrze jest przyjść wcześniej i zająć miejsce w kościele, przygotowując się do udziału we Mszy Świętej Uczestniczyć we Mszy Świętej (słuchać słowa Bożego, śpiewać pieśni, odpowiadać na wezwania kapłana). Zwłaszcza w niedzielę mieć odświętny strój

Uzupełnij podręcznik na str. 161.

Zobacz:

W podręczniku na str. 162 napisz modlitwę, której słowami zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca.

Pomódl się o dobre przygotowanie do Komunii Świętej: Ojcze nasz.

Temat: “Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjatkowy, że prawdziwe są słowa piosenki “nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

Razem z Rodzicami pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

Temat: “Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia”.

Przy różnych okazjach składamy sobie życzenia. Z okazji urodzin, imienin, uroczystości rodzinnych. Zawsze życzymy wtedy drugiej osobie czegoś dobrego.

Bóg także jest wobec nas życzliwy, to znaczy dobrze nam życzy. To pragnienie dobra dla nas nazywamy błogosławieństwem.

Otwórz podręcznik na str. 165.

Zapisz: Błogosławić to znaczy dobrze życzyć.

Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia też udzielał błogosławieństwa.

Posłuchaj:

Pomyśl: komu Pan Jezus błogosławił?

Posłuchaj:

Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił?

W podręcziku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa.

Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz.

Uzupełnij podręcznik na str. 165: Jezus błogosławi ludzi i rzeczy.

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Temat: “Dar błogosławieństwa”.

Wiemy już, co to znaczy błogosławić. Błogosławić to dobrze komuś życzyć.

Posłuchaj piosenki:

Błogosławieństwo to życzenie dobra. Błogosławieństwo zawsze pochodzi od Boga. Pomyśl, kto może udzielać błogosławieństwa?

Otwórz podręcznik na str. 166.

Udzielać błogosławieństwa mają prawo rodzice – oni, wraz z Bogiem, dali nam życie i mają prawo nam błogosławić w różnych okolicznościach.

Zobacz:

Przed I Komunią Świętą:

Przed ślubem:

Przed pierwszą Mszą Świętą młodego kapłana (prymicje):

Błogosławieństwa w imieniu Boga udzielają kapłani (np. na zakończenie Mszy Świętej)

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.

Uzupełnij podręcznik na str. 167.

Na str. 168 napisz, kiedy udzielane jest błogosławieństwo:

przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu (I Komunia, ślub, prymicje kapłańskie)

przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu

na zakończenie Mszy Świętej

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Temat: “Posłani przez Pana”.

Wiemy już, czym jest błogosławieństwo, kto go może udzielać i w jakich okolicznościach najczęściej jest ono udzielane. Gdy kończy się Msza Święta i kapłan udzieli nam błogosławieństwa słyszymy słowa “Idźcie w pokoju Chrystusa”. Jesteśmy posłani tak jak kiedyś Apostołowie.

Posłuchaj:

Pan Jezus odchodząć do nieba, zostawił Apostołom, ich następcom i nam bardzo ważne zadanie. Mamy iść i nauczać, czyli świadczyć o Panu Jezusie.

Otwórz podręcznik na str. 170 i uzupełnij tekst rozesłania wiernych.

Posłuchaj:

Słowa te są wezwaniem, abyśmy przekazywali dalej to, czym zostaliśmy obdarowani przez Boga w czasie Mszy Świętej. Te słowa mówią nam również, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Pan Jezus, ktorego mamy nieść do innych ludzi.

Zmartwychwstały Pan Jezus w czasie Mszy Świętej obdarza nas pokojem. Ten pokój mamy przekazywać innym osobom. Pomyśl, w jaki sposób możemy to robić?

Uzupełnij podręcznik na str. 170.

Praca – np. pomoc rodzicom i rodzeństwu

Modlitwa – np. wspólny udział we Mszy Świętej, w nabożeństwach, w wieczornej rodzinnej modlitwie

Dobre uczynki – np. odwiedziny chorego kolegi, pomoc w nauce.

Jezus w czasie Mszy Świętej daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary przez okazywanie miłości do Boga i drugiego człowieka.

Posłuchaj piosenki:

Pomódl się, abyś był odważnym świadkiem Pana Jezusa – Ojcze nasz…

Temat: “Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym”.

Pamiętasz jak bardzo się cieszysz, gdy za swoją szkolną pracę jestej nagrodzony piątką lud szóstką? Zaraz też chcesz się tą radością podzielić z rodzicami i kolegami.

Apostołowie tak bardzo cieszyli się ze zmartwychwstania Pana Jezusa, że prawdą o tym chcieli podzielić się z całym światem. Dzięki temu Dobra Nowina o zmartwychwstaniu dotarła także do nas.

Każda niedziela jest dniem, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczestniczym wtedy we Mszy Świętej i spotykamy Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Radością ze spotkania z Nim powinniśmy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy w Jezusa, musimy o Nim świadczyć.

Pomyśl jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? Uzupełnij podręcznik na str. 173.

uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej

uczestniczyć w różnych nabożeństwach

czynić znak krzyża przechodząc obok kościoła lub kapliczki

nosić krzyżyk lub medalik

sumiennie wypełniać swoje obowiązki

okazywać szacunek innym osobom

Posłuchaj piosenki:

Jezus przes swoje zmartwychwstanie daje nam zbawienie, życie wieczne. Tak wielki dar budzi w człowieku wdzięczność i daje siłę do dobrego postępowania.

Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? Uzupełnij podręcznik str. 173 (np. radość, siłę, pokonuje grzech i śmierć).

Pomódl się: Ojcze nasz…

Temat: “Ożywieni miłością służymy sobie wzajemnie”.

Pewnie tęsknisz za swoimi kolegami i koleżankami z klasy. To zupełni naturalne. Przecież tworzycie wspólnotę klasową. Ludzie tworzą wspólnoty, bo łatwiej jest pracować, uczyć się, bawić gdy nie jesteśmy sami. Nawet największe trudności można rozwiązać gdy inni przyjdą nam z pomocą.

Pomyśl jakie cechy powinien mieć człowiek, który chce pomagać innym, chce budować wspólnotę?

Wpisz te cechy do serca (podręcznik str. 176)

Szczególną wspólnotą dla każdego z nas powinna być parafia. To mała cząstka całej wspólnoty Kościoła. Parafia to wspólnota ludzi, którzy spotykają się na Mszy Świętej w swoim parafialnym kościele.

Może zwróciłeś uwagę, że w parafii działają różne wspólnoty, także dziecięce, które pomagają lepiej poznać Boga, rozwijać życie religijne, pogłębiać wiarę i aktywnie włączać się w życie parafii. Każdy z nas może do takiej grupy należeć, a przez to świadczyć o Jezusie.

Taką wspólnotą są ministranci:

Dziewczęca Służba Maryjna:

Schola:

https://www.youtube.com/watch?v=0O7H1Pystqs

Uzupełnij podręcznik na str. 177.

Przynależność do takich wspólnot sprawia, że nie tylko jesteś bliżej Pana Jezusa i Kościoła, ale także kształtujesz swój charakter. Stajesz się życzliwi dla innych, uczysz się odpowiedzialności, służysz innym oraz radośnie spędzasz czas.

Odwiedź stronę internetową Twojej parafii. Zobacz, jakie wspólnoty w niej działają. Może przyłączysz się do jednej z nich?

Pomódl się za swoją wspólnotę parafialną: Zdrowaś Maryjo…

Temat: “Apostołowie”.

Pan Jezus był nazywany przez ludzi Mistrzem i Nauczycielem. Wiele osób chodziło za Nim i chciało Go naśladować. Do takich osób należeli Jego uczniowie. Pewnego dnia Pan Jezus wybrał z grupy uczniów dwunastu, których nazwał Apostołami.

Posłuchaj:

Pomyśl:

Ilu Apostołów Pan Jezus wybrał?

Co zrobił Pan Jezus, zanim wybrał Apostołów?

Jaki były imiona Apostołów?

Otwórz podręcznik na str. 184-185.

Przeczytaj takst mówiący o Apostołach i spróbuj dopasować imiona.

Pan Jezus rozesłał Apostołów na cały świat. Uzupełnij podręcznik na str. 186 a dowiesz się, jakimi słowami zlecił swoim uczniom bardzo ważne zadanie.

Posłuchaj piosenki:

Pomódl się: Ojcze nasz…

Temat: “Przygotowanie do Uroczystości Bożego Ciała”.

Zazwyczaj to my przychodzimy do kościoła, aby spotkać się z Panem Jezusem. Jest jednak taki dzień, kiedy to Pan Jezus wychodzi z kościoła, aby spotkać się z nami, aby pobłogosławic nasze domy, miejsca pracy, nauki i zabawy. Tym dniem jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywana Bożym Ciałem. W tym dniu uczestniczymy we Mszy Świętej i udajemy się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszego miasta i naszej parafii.

Zobacz:

Uroczystość Bożego Ciała jest dla nas okazją aby podziękować Panu Jezusowi, że jest z nami zawsze obecny w Najświętszym Sakramencie.

Posłuchaj i pomódl się:

Temat: “Prymas Stefan Wyszyński”.

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie, że jakaś osoba jest błogosławiona, czyli szczęśliwa w niebie. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesuniąta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Otwórz podręcznik na str. 223.

Wykonaj ćwiczenie i dowiedz się, jak nazywany jest kardynał Stefan Wyszyński.

Aby poznać jego życie, zobacz:

Stefan Wyszyński swoją wiarę wyrażał całym życiem, zarówno słowami, jak i czynami. Był biskupem, prymasem i kardynałem. Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 224.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywamy Prymasem Tysiąclecia ponieważ:

bardzo kochał Maryję

stawał w obronie wiary i drugiego człowieka

troszczył się o Kościół w Polsce

Pokoloruj herb Prymasa Wyszyńskiego (podręcznik str. 225).

Wzorem może Ci posłużyć:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski#/media/Plik:Wyszynski_Coat_of_Arms.svg

Pomódl się za naszą Ojczyznę i Kościół w Polsce: Zdrowaś Maryjo…

Strona Szkoły Podstawowej w Chruslankach

Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Wrzesień 15 2022 07:23:36 Nawigacja

Dla Rodziców

Witamy Witamy na stronie naszej szkoły religia, kl.2,3,7,8

Religia klasa 3

czerwiec

Temat: Bóg naszym Ojcem. (temat 43)

1. Zapoznanie się z filmikiem- Ojcze nasz _ Modlitwa Pańska oczami dziecka

Link

2. Uzupełnienie zadania w książce

3. Wykonanie pracy domowej

Temat: “Bóg dawca pokoju”. (temat 44)

1. Zapoznanie się z filmikiem przedstawiającym przekazanie znaku pokoju

Link

2. Uzupełnij podręcznik na str. 157 i 158

3. Posłuchanie piosenki:

Link

4. Wykonanie pracy domowej ze strony 159

Temat: “Godne przyjęcie Komunii Świętej”. (temat 45)

1. Wysłuchanie Ewangelii Mt 22, 1-14

Link

2. Uzupełnij podręcznik na str. 161 i 162

3. Zapoznanie się z filmikiem -Obrzędy komunijne i końcowe

Link

4. Zadanie na ocenę

5. Modlitwa o dobre przygotowanie do Komunii Świętej

Temat: “Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia”.(temat 46)

1. Bóg także jest wobec nas życzliwy, to znaczy dobrze nam życzy. To pragnienie dobra dla nas nazywamy błogosławieństwem.

Uzupełnij podręcznik na str. 165.

Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia też udzielał błogosławieństwa.

2. Posłuchaj:

Link

3. Pomyśl: komu Pan Jezus błogosławił?

Posłuchaj:

Link

4. Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił?

W podręczniku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa.

Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz.

Temat: “Dar błogosławieństwa”.(temat 47)

1. Wiemy już, co to znaczy błogosławić. Błogosławić to dobrze komuś życzyć.

Posłuchaj piosenki:

Link

Błogosławieństwo to życzenie dobra. Błogosławieństwo zawsze pochodzi od Boga. Pomyśl, kto może udzielać błogosławieństwa?

Otwórz podręcznik na str. 166.

2. Udzielać błogosławieństwa mają prawo rodzice – oni, wraz z Bogiem, dali nam życie i mają prawo nam błogosławić w różnych okolicznościach.

Zobacz:Link

Przed I Komunią Świętą:

Link

Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.

Uzupełnij podręcznik na str. 167.

Na str. 168 napisz, kiedy udzielane jest błogosławieństwo:

przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu (I Komunia, ślub, prymicje kapłańskie)

przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu

na zakończenie Mszy Świętej

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Temat: “Posłani przez Pana”.(temat 48)

1. Posłuchaj:Link

2. Otwórz podręcznik na str. 170 i uzupełnij tekst rozesłania wiernych.

Praca – np. pomoc rodzicom i rodzeństwu

Modlitwa – np. wspólny udział we Mszy Świętej, w nabożeństwach, w wieczornej rodzinnej modlitwie

Dobre uczynki – np. odwiedziny chorego kolegi, pomoc w nauce.

Jezus w czasie Mszy Świętej daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary przez okazywanie miłości do Boga i drugiego człowieka.

3. Posłuchaj:

Link

4. Posłuchaj piosenki:

Link

5. Pomódl się, abyś był odważnym świadkiem Pana Jezusa – Ojcze nasz…

Temat: “Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym”. (temat 49)

1. Każda niedziela jest dniem, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczestniczmy wtedy we Mszy Świętej i spotykamy Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Radością ze spotkania z Nim powinniśmy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy w Jezusa, musimy o Nim świadczyć.

2. Pomyśl jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? Uzupełnij podręcznik na str. 173.

uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej

uczestniczyć w różnych nabożeństwach

czynić znak krzyża przechodząc obok kościoła lub kapliczki

nosić krzyżyk lub medalik

sumiennie wypełniać swoje obowiązki

okazywać szacunek innym osobom

3. Posłuchaj piosenki:

Link

4. Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? Uzupełnij podręcznik str. 173 (np. radość, siłę, pokonuje grzech i śmierć).

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Religia klasa 2

08.06.2020

Temat: Nasze apostołowanie.(temat 44 strona 130-132)

1. Zapoznajcie się z filmikiem Być ministrantem

Link

2. Uzupełnijcie temat w książce (odp.: kółko różańcowe, dzieci Maryi, koło misyjne , ministranci). Praca w grupach religijnych umacnia i rozwija naszą wiarę.

3. Zaśpiewajcie piosenkę-Moja Rodzina – Dom na Skale

Link

Temat: Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. (temat 55 strona 162-163)

1.Obejrzyjcie filmik -Wąwolnica – cudowne uzdrowienia

Link

2. Uzupełnijcie temat w książce

3. Dla chętnych piosenka -Matka, która pod krzyżem stała [+tekst]

Link

15.06.2020 rok

Temat: Błogosławieni z naszej ziemi. (temat 56 strona 164-166)

1. Zapoznaj się z prezentacją o błogosławionych (w niej znajdują się odpowiedzi do zadania 1)

2. Uzupełnijcie temat w książce

3. Wykonajcie pracę domowa

Temat: Rok liturgiczny (temat 45)

1. Obejrzyjcie filmik –„Lekcja religii- rok liturgiczny”

Link

1. Uzupełnijcie temat w książce

2. Wykonajcie pracę domowa

22.06.2020 rok

Temat: Serce , które zawsze kocha (temat nie ma w książce)

1. Obejrzyjcie filmik -Dobroć Serca Jezusa

Link

2. Zaśpiewajcie piosenkę – sercem kocham Jezusa

Link

3. Dla chętnych kolorowanka

Link

Temat: Wakacje zawsze z Bogiem. (temat nie ma w książce)

1. Obejrzyjcie filmik -Wakacje od … Boga?

Link

2. Postaraj się posłuchać a następnie pośpiewać piosenkę- Gdy idziemy poprzez świat

Link

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Religia klasa 8

08.06.2020 r.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego (temat 54)

1. Posłuchajcie czytania z Dziejów Apostolskich na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Link

2. Obejrzyjcie -Zesłanie Ducha Świętego

Link

3. Przeczytanie tematu z książki

4. Wykonanie zadania z zeszytu ćwiczeń i zapiszcie notatkę:

Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, uświęca i umacnia Kościół. Jest obecny w naszej modlitwie i sakramentach. Poprzez swoje dary uzdalnia nas do dawania świadectwa wierze. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.

Temat: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (temat 55)

1. Zapoznajcie się z filmikiem-Jak możemy zrozumieć Trójcę?

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapiszcie notatkę

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której wspominamy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: Istnieje jeden, jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze oddawać cześć Trójcy Świętej i naśladować Jej wzajemną miłość.

Religia klasa 8

15.06.2020 r.

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus(temat 56)

1. Zapoznajcie się z filmikiem- Tajemnica Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapiszcie notatkę:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus podkreśla ogromną wartość Eucharystii dla każdego katolika. Przy czterech ołtarzach czytana jest Ewangelia ukazująca istotę Eucharystii.

Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia. (temat 40)

Czy myślałeś kiedyś dlaczego, wśród wielu religii i wyznań, jesteś katolikiem? Dlaczego wielu ludzi poszukujących Boga, odnajduję drogę do Niego w Kościele rzymskokatolickim?

1. Przeczytaj historię o przejściu na katolicyzm Johna Henryego Newmana (podręcznik str. 128)

2. Zobaczcie- Kościół katolicki moją drogą do zbawienia

Link

3. Aby utrwalić przeczytaj podręcznik str. 128-130

4. Zobacz film:

Link

5. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń zapiszcie notatkę:

Zbawienie jest łaską Pana Boga. Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.

Religia klasa 8

22.06.2020 rok

Temat: “Moje zadania w Kościele”. (temat 41)

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus, a ludzie do niego należący tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.

1. Obejrzyjcie filmik – Apostolat osób świeckich

Link

2. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 132.

Jesteśmy zaproszeni do naśladowania Pana Jezusa. Mamy dawać przykład chrześcijańskiego życia, przyznawać się do swojej wiary (misja prorocka), modlić się i żyć sakramentami (misja kapłańska) oraz być wrażliwymi na potrzeby innych osób (misja królewska).

3. Zobacz-Kościół Katolicki

Link

4. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń zapiszcie notatkę:

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie do świętości wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa

Temat: Ekumenizm dążenie do jedności chrześcijan (temat 42)

1. Obejrzyjcie filmik – Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń i zapiszcie notatkę:

Ekumenizm oznacza naukę i działalność zmierzające do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Religia klasa 7

08.06.2020 r.

Temat: “Dziedzictwo św. Tomasza”. (temat 41)

1. Jednym z największych świętych Kościoła, który swoje życie poświęcił wierze i nauce jest św. Tomasz z Akwinu. Jest on uważana za największego filozofa epoki średniowiecza i jednego z największych myślicieli w historii Kościoła.

Zobacz:

Link

2. O rozwoju nauki w średniowieczu i św. Tomaszu z Akwinu przeczytaj w podręczniku na str. 133.

3. Św. Tomasz z Akwinu jest autorem rozumowych argumentów za istnieniem Boga. Możesz zobaczyć:

Link

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:

Św. Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijańskich. Święty Tomasz z Akwinu był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Jego hymny na cześć Eucharystii śpiewane są w kościołach do dziś.

Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (temat 54)

1.Obejrzyjcie prezentację

2.Przeczytaj temat z podręcznika

3. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń

Rozwiązanie do zadania 2 odpowiedzi (10 dni po Zesłaniu Duch Świętego, objawienie jakie miała święta Julianna, w Bolsenie w 1246 roku, Urban IV, w 1265-1275 w Niemczech, przebłagania i zadośćuczynienia za znieważanie Najświętszego Sakramentu oraz upamiętnienia Eucharystii)

RELIGIA KLASA 7

15.06.2020 rok

Temat: “Inkwizycja – prawda i mity”. (temat 42)

1. Co oznacza słowo “Inkwizycja”?

Zobacz:

Link

Może pierwszymi skojarzeniami z tym słowem są stosy z palonymi czarownicami i śmierć jako podstawowa kara? Czy jednak nie jest to obraz krzywdzący?

2. O powstaniu i metodach działania inkwizycji przeczytaj w podręczniku na str. 136.

3. Możesz też zobaczyć:

Link

Zanim zacznie się wydawać sądy, trzeba najpierw poznać prawdę.

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:

Inkwizycja była instytucją zwalczającą herezje. Papież Jan Paweł II przeprosił za te grzechy Kościoła.

Temat: “Chrystianizacja Polski”. (temat 43)

14 kwietnia 966 Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wraz z tym rozpoczął się długi proces chrystianizacji całego narodu. W niedługim czasie Polska stała się krzewicielką wiary chrześcijańskiej pośród innych narodów ówczesnej Europy.

1. O początkach chrześcijaństwa w Polsce i chrzcie Mieszka I przeczytaj w podręczniku na str. 139.

2. Zobacz- Chrystianizacja Polski

Link

3. Bogurodzica to jedna z najdawniejszych polskich pieśni religijnych

Posłuchaj- Bogurodzica

Link

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:

22.06.2020 rok

Religia klasa 7

Temat: “Święty Wojciech – patron Polski”. (temat 44 podzielony na dwa tematy)

W początkach chrześcijaństwa w Polsce szczególną rolę odegrał św. Wojciech.

1. Zapoznajcie się z -Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich

Link

2. Życiorys św. Wojciecha przeczytaj w podręczniku na str. 142.

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:

Święty Wojciech urodził się ok. 956 roku w Czechach. Był biskupem Pragi. Jesienią 996 roku przybył do Polski na dwór księcia Bolesława Chrobrego. W 997 roku udał się na wyprawę misyjną wśród Prusów. Poniósł śmierć męczeńską

Temat: “Święty Stanisław – patron Polski” (temat 44 dokończenie)

Obok św. Wojciecha, głównym patronem naszej Ojczyzny jest św. Stanisław. To bohaterski biskup Krakowa, który w obronie wiary i moralności był gotowy narazić się nawet królowi.

1. Zobacz- Skarby Kościoła 8 maja | św. Stanisław ze Szczepanowa

Link

2. Przeczytaj też o św. Stanisławie w podręczniku na str. 142.

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:

Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie ok. 1030 roku. Około 1070 roku został biskupem krakowskim. Jako biskup odznaczał się wrażliwością na ubogich

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa 2 25.05.2020

Temat: Jestem przyjacielem Jezusa. (temat 42 strona 124-126)

1. Wysłuchajcie wiersz – Przyjaźń z Jezusem

Link

2. Wykonaj zadanie w książce

3. Posłuchaj piosenki –„ Jezus przez życie mnie wiedzie”

Link

4. Dla chętnych Bruno Ferrero – dwaj przyjaciele

Link

Temat: Moje spotkanie z Jezusem. (temat 43 strona 127-129)

1. Posłuchajcie tekstu Ewangelii

Link

2. Wykonajcie zadanie w książkach

Rozwiązanie:( ADORACJA , KOŚCIÓŁ, MODLITWA, EUCHARYSTIA)

3. Zaśpiewajcie piosenkę -Bądź z nami w kontakcie

Link

4. Wykonajcie pracę domową

Klasa 3 25.05.2020

Temat: Stół łączy rodzinę (temat 41 strona 146)

1. Zapoznajcie się z filmikiem – Katecheza nr 41, klasa III. Stół łączy rodzinę.

Link

2. Uzupełnijcie zadania w książce (w filmiku odpowiedzi do zadnia ze strony 148)

Uzupełnij tabelę w podręczniku na str. 148.

Codzienne spotkanie przy stole

w najbliższym gronie

spożywanie posiłku w pośpiechu

codzienny strój

Świąteczne spotkanie przy stole

przyozdobiony stół

świąteczne potrawy

większe grono osób

dłuższy posiłek

odświętny strój

wspólne rozmowy

3. Posłuchaj piosenki:

Link

4. Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny. Wpisz w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludzi. (np. wspólna rozmowa, wspólne spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)

5. Praca domowa. Narysuj swoją rodzinę przy stole.

Temat: Stół Eucharystii (temat 42 strona 150)

Temat: “Stół Eucharystii”.

1. Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób. Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem z nimi zasiadał do stołu aby świętować.

Posłuchaj:

Link

2. Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy w czasie, której przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz.

3. Otwórz podręcznik na str. 150 – zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy Świętej. Rozwiąż rebus na str. 151 – dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz. Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej. Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi “Ciało Chrystusa”. My odpowiadamy “Amen”. Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo “Amen” znaczy “tak jest naprawdę”, “wierzę w to”.

4. Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:

Link

5. Praca domowa. W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła oraz pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej: Ojcze nasz.

Klasa 7 25.05.2020

Temat: “Reforma średniowiecznego Kościoła”. (temat 39)

1. Przeczytanie w podręczniku na str. 127 o sytuacji Kościoła w średniowieczu

2. Zapoznanie się z filmikiem przedstawiającym reformę Kościoła podjętą przez papież Grzegorz VII

Link

Oczywiście zadanie, o którym jest mowa w filmie nie obowiązuje:)

3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapisz notatkę:

Reforma gregoriańska odegrała istotną rolę w historii Kościoła i Europy Zachodniej, ponieważ:

– sprzeciwiała się inwestyturze świeckiej (decydowaniu władców świeckich o tym, kto ma objąć stanowisko kościelne)

– sprzeciwiała się symonii (kupowaniu i sprzedawaniu urzędów kościelnych)

– wyrażała troskę o życie moralne duchowieństwa

Temat: “Franciszkańska idea ubóstwa”. (temat 40)

1. Zobacz w podręczniku na str. 129 jak wygląda mapa ubóstwa na świecie w XXI wieku. Poziom ubóstwo jeszcze bardziej może się pogłębić.

Kościół od chwili swego powstania zawsze troszczył się o ubogich i nawoływał za Chrystusem: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jeden ze świętych w sposób szczególny zasłynął swoją miłością do ludzi biednych i odczytaniem na nowo Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Mt 5,3. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Franciszka z Asyżu

2. Święci tacy jak My – Święty Franciszek

Link

3. O św. Franciszku przeczytaj także w podręczniku na str. 130.

Św. Franciszek uczy nas, abyśmy Boga i wartości duchowe uznali za największe bogactwo. Z tego powodu jest uznawany za największego naśladowcę Pana Jezusa.

4. Wykonaj zadanie numer 2 w zeszycie ćwiczeń i zapisz notatkę:

Św. Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na głos Chrystusa rozdał ubogim cały majątek. Stał się ubogim i zaczął służyć ubogim zakładając zakon Braci mniejszych. W ten sposób ukazał, że powołaniem chrześcijanina jest być ubogim i uznać Boga za największe bogactwo, wyrzekając się materializmu i żądzy władzy.

Klasa 8 25.05.2020

Temat: “Unia brzeska i Kościół greckokatolicki”.

1. W 1054 roku miała miejsce tzw. schizma wschodnia w wyniku, której od Kościoła katolickiego (zachodniego) oddzieliły się Kościoły prawosławne (wschodnie). Na temat schizmy wschodniej zobacz:

Link

2. Polska była i jest krajem, w którym spotykały się tradycje i kultury Wschodu i Zachodu. Tak również jest z Kościołem. Obok wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, tereny Polski zamieszkują wyznawcy Prawosławia. Pod koniec XVI wieku podjęto próbę połączenia obu wyznań na terenie Polski. O zawarciu tzw. Unii brzeskiej przeczytaj w podręczniku na str. 122.

Zobacz:

Link

3. Zapisz notatkę:

W Kościele katolickim istnieje wiele obrządków, które różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim zwyczajami, liturgią i niektórymi przepisami prawa kościelnego. Wszystkie one wyznają tę samą wiarę i są zjednoczone pod zwierzchnictwem papieża. Obrządek bizantyjsko-ukraiński nazywany Kościołem greckokatolickim powstał w 1596 r. w wyniku unii Kościoła rzymskokatolickiego i części prawosławia.

Temat: “Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie”.

1. Zapoznajcie się z filmikiem -Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie

Link

Niestety, w historii Kościoła, także wśród wyznawców Chrystusa, dochodziło do wielu konfliktów i podziałów. Poznałeś już historię Schizmy Wschodniej (1054 r.) i Reformacji (XVI w.). Chrześcijaństwo na przestrzeni wieków doznało bolesnych podziałów, czego skutki widoczne są do dziś. Wciąż jednak wierzymy, modlimy się i podejmujemy różne działania, aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się w jednym Kościele. Pierwszym etapem na drodze do jedności jest wzajemne poznanie.

2. Rozwiązanie do zadania 1

“Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” (Gdy ludzie żyją w zgodzie mogą osiągnąć wiele. Gdy brakuje zgody ludzie nie potrafią współpracować i często okazuje się, że nie tylko nie ma żadnych owoców ich trudu, ale również ulega zniszczeniu to, co do tej pory zostało już wykonane.)

Rozwiązanie do zadania 4

Podobieństwa i różnice między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi:

Cecha / Kościół rzymskokatolicki / Kościół prawosławny / Wspólnoty protestanckie / Anglikanizm

Sakrament chrztu świętego / Tak / Tak / Tak / Tak

Sakrament kapłaństwa / Tak / Tak / Nie / Nie

Zwierzchnictwo papieża / Tak / Nie / Nie / Nie

Kult Matki Bożej / Tak / Tak / Nie / nie

Kult świętych / Tak / Tak / Nie / Nie

Wiara w czyściec / Tak / Tak / Nie / Nie

3. Wykonaj zadanie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń oraz pomódl się o jedność chrześcijan: Ojcze nasz.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

18.05.20202

Klasa 2

Temat: Papież kieruje kościołem na ziemi (temat 40 strona 120 -121)

1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

Link

2. Obejrzyjcie filmik- „Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża”

Link

3. Uzupełnijcie temat w książce

Uzupełnijcie temat w książce

Ćwiczenie w podręczniku: Napisz, czym zajmuje się papież.

(ROZWIAZANIE. Pielgrzymuje do różnych krajów, aby spotkać się z chrześcijanami, czuwa nad bezbłędnym przekazywaniem wiary, kieruje Kościołem na ziemi, ogłasza świętych, pisze dokumenty, np.: encykliki, udziela sakramentów).

4. Zaśpiewajcie piosenkę – „Dom na Skale”

Link

5. Dla chętnych puzzle

Link

Link

Temat: Jezus opiekuje się nami. (temat 41 strona122-123)

1. Obejrzyjcie filmik – „Cuda Jezusa”

Link

2. Uzupełnijcie temat w książce

3. Zaśpiewajcie piosenkę- Przyjaźń to największy dar

Link

18.05.2020 r.

Religia klasa 3

Temat: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina (temat 39 strona 138)

I. Obejrzyjcie filmik- Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia czyli Komunia święta?

Link

II. Uzupełnienie tematu w książce

III. Wykonaj prace domową

IV. Kolejna pieśń na komunię –„Niech będzie chwała i cześć Jezusowi”

Link

V. Dla chętnych puzzle

Link

Link

Temat: Eucharystia uczy nas miłości (temat 40 strona 140)

I. Filmik co to jest Eucharystia?

II. Uzupełnijcie temat w książce

III. Wykonajcie prace domową

IV. Kolejna pieśń na komunię- Zabierzemy Panie Jezu Cię do domu

Link

V. Dla chętnych puzzle

Link

Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.

Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Zadanie na ocenę. Proszę narysujcie laurkę dla papieża i wyślijcie do mnie

Klasa 7

Temat: “Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”. (tematu nie ma w podręczniku)

1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Posłuchaj piosenkę jaką polscy artyści nagrali specjalną z okazji rocznicy urodzin .:

Link

2. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki “nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

Link

3. Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

Link

4. Zadanie na ocenę. Do wyboru:

Narysuj portret papieża

lub

Test wiedzy o papieżu Janie Pawle II – odpowiedz na pytania

1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?

2.Jak miała na imię matka Karola Wojtyły?

3,Jakie imię nosił Ojciec Karola Wojtyły?

4. Jakiego koloru szaty, nosi papież?

5. Jaki pseudonim miał Karol Wojtyła w młodości?

6. Jakie było ulubione ciasto papieża

7. W jakiej miejscowości znajduje się pierwsza parafia Karola Wojtyły?

8. Kiedy dokonano zamachu na Ojca Świętego?

9. Kiedy zmarł Jan Paweł II?

10. Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został wybrany papieżem?

11. Co oznaczają słowa: „Totus Tuus”?

12. Co oznaczają słowa : „Santo Subito”?

13. W co najczęściej Karol Wojtyła grał z kolegami w czasach młodości?

14. Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II?

15. Na jaką chorobę chorował Jan Paweł II

TEMAT: Schizma wschodnia.(TEMAT 38)

1.Obejrzcie filmik- Schizma wschodnia.

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Zadanie na ocenę. Odpowiedz na pytanie w zeszycie. Jak mogę przyczynić się do jedności chrześcijan?

Klasa 8

Temat: “Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”. (tematu nie ma w podręczniku)

1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Posłuchaj piosenkę jaką polscy artyści nagrali specjalną z okazji rocznicy urodzin .:

Link

2. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki “nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

Link

3. Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:

Link

4. Zadanie na ocenę. Do wyboru:

Narysuj portret papieża

lub

Test wiedzy o papieżu Janie Pawle II – odpowiedz na pytania

1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?

2.Jak miała na imię matka Karola Wojtyły?

3,Jakie imię nosił Ojciec Karola Wojtyły?

4. Jakiego koloru szaty, nosi papież?

5. Jaki pseudonim miał Karol Wojtyła w młodości?

6. Jakie było ulubione ciasto papieża

7. W jakiej miejscowości znajduje się pierwsza parafia Karola Wojtyły?

8. Kiedy dokonano zamachu na Ojca Świętego?

9. Kiedy zmarł Jan Paweł II?

10. Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został wybrany papieżem?

11. Co oznaczają słowa: „Totus Tuus”?

12. Co oznaczają słowa : „Santo Subito”?

13. W co najczęściej Karol Wojtyła grał z kolegami w czasach młodości?

14. Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II?

15. Na jaką chorobę chorował Jan Paweł II

Temat: “Polska wobec reformacji”. (temat 37)

1. Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego zwolenników od Kościoła katolickiego stosunki pomiędzy protestantami a katolikami układały się różnie. Często panowała wrogość, która prowadziła do przemocy i krwawych wojen. Spowodowały one śmierć wielu ludzi, a także wyniszczenie gospodarcze wielu krajów i biedę. Wyjątkiem na tle ówczesnej Europy była Polska, gdzie ludzie różnych wyznań i religii żyli zgodnie obok siebie.

2. O konfliktach religijnych w Europie i tolerancji w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 119-121. Zobacz:

Link

3. Zwróć uwagę na definicję słowa “tolerancja” (podręcznik str. 121). Pomyśl, co to znaczy być tolerancyjnym?

4. Wykonaj dwa dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń i prześlij.

5. Pomódl się o jedność między wyznawcami Chrystusa: Ojcze nasz.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.05.2020 r.

Religia klasa II

Temat: Duch Święty duszą Kościoła (temat 39 strona 118-119)

1. Obejrzyjcie program ziarno Przyjdź Duchu Święty POLECAM

Link

2. Uzupełnijcie temat w książce

3. Zaśpiewajcie piosenkę- Duchu Święty przyjdź

Link

4. Dla chętnych kolorowanka

Link

Temat: Objawienia w Fatimie (tematu nie ma w podręczniku)

1. Obejrzyjcie film dla dzieci o objawieniach Matki Bożej w Fatimie

Link

2. Kolorowanka –Matka Boża Fatimska

Link

3. Puzzle „Pastuszkowie z Fatimy z Matką Bożą”

Link

4. Zadanie na ocenę. Namalujcie Matki Bożej z Fatimy i wyślijcie efekty swojej pracy wyślijcie na emaila

Klasa III

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła (temat 37 strona 132)

I. Obejrzyjcie Katecheza nr 37, klasa III. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła.

Link

II. Uzupełnienie tematu w książce

III. Zadanie na ocenę. Wykonaj prace domową

IV. Kolejna pieśń na komunię- Kiedyś o Jezu chodził po świecie

Link

Temat: Przygotowanie i przyniesienie darów. (temat 38 strona 135)

I. Proszę Was obejrzyjcie krótki filmik- „Przygotowanie darów”

Link

II. Uzupełnienie tematu w książce

III. Zadanie na ocenę. Wykonaj prace domową

IV. Kolejna pieśń na komunię –Wszystko Tobie oddać pragnę

Link

klasa VII

TEMAT: Rozwój Kościoła w średniowieczu. (temat 36)

1. Obejrzyjcie filmik – Rozwój Kościoła w średniowieczu

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Zadanie na ocenę. Znajdź i zapisz zeszycie informacje na temat jednego z wybranych świętych żyjących w średniowieczu. Odpowiedz na pytania. Gdzie żył? Czym się wyróżniał? Czym się zasłużył dla kościoła, czyim jest patronem? (7-8 zdań)

Temat: Święty Benedykt i jego Reguła

1.Obejrzyjcie filmik – Święty Benedykt

Link

2. Przeczytajcie temat z książki

3. Zadanie na ocenę do wyboru.

Wykonajcie zadanie 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń

LUB

Wyszukaj informacji z Internetu o siostrze św. Benedykta- Scholastyce, która odegrała również istotną role w kształtowaniu się monastycyzmu. Napisz o niej kilka zdań

klasa VIII

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego. (temat 35)

I. Zapoznajcie się z katechezą – „Dzieło Soboru Trydenckiego”

Link

II. Przeczytaj tematu z książki

III. Zadanie na ocenę. Wymień najważniejsze postanowienia Soboru Trydenckiego i prześlijcie na emaila.

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację (temat 36)

I. Zapoznajcie się z katechezą – „Kultura baroku odpowiedzią na reformację”

Link

II. Przeczytanie tematu z książki

III. Zadanie na ocenę. Uzupełnienie zadania w zeszycie ćwiczeń i prześlij rozwiązanie na emaila

………………………………………………………………………………………………………………………………..

04.05.2020 roku

Religia klasa II

Temat: Umiemy się dzielić (temat 37 strona 113-115)

I. Obejrzyjcie filmik- uczynki miłosierdzia względem ciała. (przyda się do uzupełnienia zadania w podręczniku)

Link

II. Uzupełnijcie temat w książce

III. Dla chętnych. Gra uczynki miłosierdzia

Link

Temat: Zesłanie Ducha Świętego (temat 38 strona od 116 do 117)

I. Bardzo proszę pokażcie dzieciom filmik – Zesłanie Ducha Świętego

Link

II. Uzupełnijcie temat w książce

III. Filmik ziarno Zesłanie Ducha Świętego POLECAM

Link

IV. Dla chętnych.

Pokoloruj moment Zesłania Ducha Świętego –kolorowanki online

Link

Link

Piosenka do posłuchania Duch Święty niech jednoczy nas

Link

Religia klasa 3

04.05.2020 r.

Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych. (temat 35 strona 123)

I. Przeczytaj: W czasie Mszy świętej, po wyznaniu wiary następuje moment, w którym wierni zwracają się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi przyszli na Eucharystie. Modlitwa wiernych jest ufnym powierzeniem wszystkich spraw Panu Bogu, powierzeniem Mu innych ludzi, ich problemów i ich radości, a także samych siebie.

II. Obejrzyjcie przykładową modlitwę wiernych

Link

III. Uzupełnij temat w książce

IV. Wykonaj prace domową (2 przykłady bo 2 wam przesyłam gotowe, abyście wiedzieli o co chodzi)

V. Postarajcie się śpiewać w domu pieśni, które wam będę podsyłała (to są pieśni na komunię) . To bardzo ważne żebyście umieli śpiewać. Każdy głoś jest potrzebny, jest po prostu na wagę złota.

Dzisiaj – Jeden chleb

Link

Temat: Ustanowienie Eucharystii. (temat 36 strona 128)

I. Na początek filmik co to jest Eucharystia?

Link

II. Uzupełnienie tematu w książce

III. Wykonaj prace domową

IV. Kolejna pieśń na komunię –„Oto jest dzień”

Link

V. Dla chętnych

kolorowanki

Link

Link

Link

04.05.2020 r.

Religia klasa VII

Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii (temat 34)

1. Zapoznajcie się z prezentacja – Trudności w głoszeniu Ewangelii

Link

2. Przeczytanie tematu z książki

3. Posłuchajcie piosenki –wiele jest serce

Link

Temat: Wyznanie wiary Kościoła (temat 35)

1. Proszę obejrzycie filmik -Co to znaczy “wierzyć w Boga?”

Link

2. Przeczytajcie temat z podręcznika.

3. Zadanie na ocenę. Odpowiedz na pytania na podstawie informacji z podręcznika lub innych źródeł informacji i mi prześlijcie

1. Co to jest sobór?

2. Kiedy odbył się sobór w Nicei?

3. Co postanowiono na soborze w Nicei?

4. Kiedy odbył się sobór w Konstantynopolu?

5. Jakie decyzję na nim podjęto?

04.05.2020 r.

Religia klasa VIII

Temat: Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia(teamy 33)

1. Zapoznajcie się z krótkim filmikiem –„Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia”

Link

2. Przeczytaj temat z podręcznika

3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadanie w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.

Temat: Przyczyny i przebieg reformacji (temat 34)

1. Obejrzyjcie filmik – Marcin Luter

Link

2. Przeczytajcie temat z kiszki

3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

27 kwietnia 2020 roku

Religia klasa II

Temat: Sakramenty w służbie komunii (temat 36 strona 108-110)

I. Obejrzyjcie filmik- Co to jest małżeństwo?

Link

II. Obejrzyjcie filmik- Jakie są stopnie sakramentu święceń?

Link

III. Uzupełnijcie temat w książce

IV. Dla chętnych puzzle o małżeństwie

Link

Link

Link

27.04.2020 r.

Religia klasa 3

Temat: Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa (temat 33 strona 118-1190

I. Przeczytanie ze strony 118 tekst ewangelii lub wysłuchaj go

Link

1. Uzupełnienie tekst z podręcznika

2. Filmik –„Uczniowie w drodze do Emaus”

Link

4. Zadanie na ocenę. Wykonaj pracę domowa i mi prześlij na e-maila

5. Dla chętnych kolorowanka –Jezus na drodze do Emaus

Link

Temat: Wyznajemy nasza wiarę. (temat 34 ze strony 120—122)

I. „ Wyznanie wiary – Credo mszalne”

Link

II. Uzupełnienie zadania z książki

III. Zaśpiewanie piosenki Wierzę w Ciebie Boże

Link

IV. Zadanie na ocenę. Wykonaj pracę domowa i mi prześlij na e-maila

V. Dla chętnych – Roksana Węgiel szczerze o Bogu i wierze.

Link

27.04.2020 r.

Religia klasa VII

Temat: Święty Piotr i Paweł filarami Kościoła (temat 32)

I. Zapoznanie się z :

historia świętego Piotra

Link

II. Przeczytanie tematu z książki

III. Zadanie na ocenę. Odpowiedzcie na pytania i mi prześlijcie odpowiedzi na e-maila.

1. Jakie imię otrzymał Szymon od Jezusa?

2. Co ono znaczyło?

3. Kiedy i ile razy św. Piotr wyparł się Jezusa?

4. Jak miał na imię brat świętego Piotra ?

5. Kiedy i gdzie św. Piotr poniósł śmierć?

6. Święty Piotr jest patronem, którego zawodu?

Temat: Prześladowanie chrześcijan (temat 33)

I. Zapoznaj się z historią świętego Pawła

Link’ target=’_blank’>Link

II. Przeczytajcie proszę temat o prześladowaniu chrześcijan

III. ZADANIE NA OCENĘ: Odpowiedzcie na pytania i mi prześlijcie odpowiedzi na e-maila

1. Kim był św. Paweł prze swoim nawróceniem?

2.Jak wyglądało jego nawrócenie?

3. Ile listów napisał święty Paweł?

4. Ile było podróży misyjnych św. Pawła?

5.Kiedy, gdzie i w jaki sposób zginął święty Paweł?

6. Dlaczego św. Piotra i św. Pawła nazywamy filarami Kościoła?

27.04.2020 r.

Religia klasa VIII

Temat: Święta Jadwig i chrystianizacja Litwy (teamy 32)

1. Zapoznajcie się biografią świętej Jadwigi (polecam fajnie opowiedziane)

Link

2. Przeczytaj temat z podręcznika

3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadanie w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.

Temat: Matka Boża Królowa Polski (temat 53)

1. Obejrzyjcie program ziarno – Święta 3 maja (w prosty i czytelny sposób są wyjaśnione zagadnienia dotyczące tematu)

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,swieta-3-maja,42206419

2. Przeczytajcie temat z kiszki

3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.

4. Notatka

Od wielu wieków nasza Ojczyzna znajduje się pod szczególną opieką Matki Bożej, która jest Królową Polski. Także dzisiaj bardzo potrzebna jest Jej opieka i pomoc. Maj jest szczególną okazją do tego, żeby poprosić Maryje o wstawiennictwo u Boga za nas samych, nasze rodziny, Ojczyznę i cały świat.

5. Zachęcam was do wysłuchania pieśni Królowo Polska

Link

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KLASA II 20 kwietnia 2020 roku

1. Temat: Święto Bożego Miłosierdzia (tematu tego nie ma w książce). W najbliższą niedziela pierwszą po Wielkanocy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia, tak więc warto ten temat omówić teraz.

I. Obejrzyjcie filmik św. Faustyna Kowalska

Link

I. Pokoloruj kolorowankę związane z Bożym Miłosierdziem-według obrazu

Link

II. Dla chętnych- zaśpiewaj piosenkę- Jezu Ufam Tobie (teledysk)

Link

2. Temat: Bóg uzdrawia w sakramentach (temat 35 strona 105-107)\

I. Obejrzyjcie filmik

• Co to jest spowiedź?

Link

• Co to jest namaszczenie chorych?

Link

II. Uzupełnij zadania z podręcznika

III. Dla chętnych quiz o Wielkanocy

Link

KLASA III na 20 kwietnia 2020 roku

1. Temat: Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa (temat 32 strona 115-117)

I. Obejrzyjcie filmik Gienek Washable: Przypowieść o siewcy.

Link

II. Przeczytaj ze strony 117 fragment Ewangelii o siewcy.

III. Przepiszcie sobie do książki rozwiązane zadanie. (strona 116, które wam wyśle )

IV. Wykonajcie zadanie ze str. 117 (np.: w 1 okienku namalujcie drogę i ptaki , które wydziobują ziarna itd.

V. Siewca – Piosenka z serii filmów “Domek na Skale”

Link

VI. kolorowanka online

Link

VII. Praca domowa- naucz się dialogu przed Ewangelią i po Ewangelii (jestem przekonana, że wszyscy go znają)

VIII. Puzzle dla chętnych

Link

Link

Link

KLASA VII 20 .04.2020 r.

30. Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska.

I. Obejrzyjcie filmik – CZYM DLA CIEBIE JEST? – WSPÓLNOTA

Link

II. Przeczytajcie temat z podręcznika

III. Uzupełnijcie z zeszytu ćwiczeń zadanie 1 ze strony 40

IV. Notatka

Pierwsza wspólnota chrześcijańska powstała i rozwijała się w Jerozolimie. Charakteryzowały ją: wspólna wiara w Jezusa, wspólna Eucharystia, wspólna modlitwa, wspólne dobra materialne. Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła, szczególnie za własna parafię

31. Temat: Powstanie Ewangelii

I. Zapoznajcie się z filmikiem Powstanie Ewangelii

Link

II. Przeczytajcie temat z podręcznika

II. Uzupełnijcie z zeszytu ćwiczeń zadanie 1, 2 ze strony 41 i 42 .

III. Notatka

„Ewangelia oznacza Dobra Nowinę o zbawieniu. Słowa wypowiadane przez Chrystusa, a także jego czyny stanowiły pierwszy etap powstania Ewangelii. Następnie apostołowie, posłuszni poleceniu swojego Mistrza, przez długi czas przekazywali ludziom Dobra Nowinę ustnie. Później przekaz został spisany w księgach Ewangelii.

IV. Zaśpiewajcie piosenkę –„Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię…”

Link

KLASA VIII 20.04.2020 r.

30.Temat: „Ani żadnej rzeczy…”

I. Obejrzyj prezentację – Świat Młodych – przykazanie 9 i 10

Link

II. Przeczytaj temat z podręcznika

III. Uzupełnij zadania 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń

IV. Notatka

Dziesiąte przykazanie Dekalogu stoi na straży właściwych relacji do dóbr materialnych. Pragnienie posiadania i dążenie do posiadania dóbr, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka i zapewnienia mu godziwych warunków życia, nie jest złem. Staje się nim dopiero, gdy owo pragnienie staje się ważniejsze niż Pan Bóg i drugi człowiek. Prowadzi wówczas do wielu poważnych wykroczeń moralnych.

V. Zadanie dla chętnych na 6:

• Wykonaj prezentacje multimedialną pt.: Trzeba bardziej być niż mieć.

lub

• Rozwiń w zeszycie słowa świętego Jana Pawła II :Trzeba bardziej być niż mieć.

31.Temat:Przykazania kościelne.

I. Obejrzyjcie filmik przekazania kościelne

Link

II. Przeczytaj temat z podręcznika

III. Uzupełnij zadania 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń na ocenę (prześlij na e-maila rozwiązanie).

IV. Notatka

Przykazania kościelne są ściśle wiązane z przykazaniami Bożymi. Określają one minimalne wymagania, do których zobowiązany jest każdy katolik. Dzięki nim dokładnie wiemy, w jaki sposób mamy postępować.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

KLASA II

06.04.2020

Temat: Każda niedziel pamiątką Zmartwychwstania

I. Obejrzyjcie film dla dzieci – Zmartwychwstanie Jezusa

Link

II. Pokolorujcie obrazek i odczytajcie hasło oraz wykonaj zadanie na następnej stronie.

III. Zaśpiewajcie piosenkę” Jezus zwyciężył”

Link

IV.

Pokoloruj kolorowanki

Link

Link

Link

V. DLA CHĘTNCH puzzle

Link

Link

Temat: Przeżywamy Wielki Tydzień (temat 54 strona 160-161)

I. Obejrzyj program ziarno Misterium Wielkiego Tygodnia

Link

II. Wklej naklejki w odpowiednie miejsca w tabeli.

30.03.2020

Temat: Eucharystia darem Boga.( 32 temat ze strony 98 i 990

I. Na początek filmik co to jest Eucharystia?

Link

II. Uzupełnijcie temat w książce

III. Zaśpiewajcie sobie piosenkę “kiedyś wino i chleb”

Link

IV. Dla utrwalenia obejrzycie sobie filmik Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia czyli Komunia św?

Link

V. Dla chętnych kolorowanki

Link

Link

Link

VI Praca domowa – postaraj się codziennie odmawiać pacierz w intencji ustąpienia epidemii

Temat: Stół słowa i stół chleba

I. Obejrzyj prezentacje dotyczącą tematu

II. Uzupełnij temat w książce, nie zapomnij pokolorować.

III. Dla chętnych – puzzle

Link

Link

23.03.2020

Ponieważ szkoły pozostają zamknięte, zachęcam wszystkich uczniów do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.

Program dedykowany jest dla dzieci w wieku od sześciu lat do jedenastu lat, tzn. od zerówki do czwartej/piątej klasy.

Najlepiej subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby mieć o nim przypomnienia. Warto uruchomić go na telewizorze lub ekranie komputera.

Poniżej link do prezentacji „Mocni w Duchu” Tv Live dla dzieci:

Link

Link do strony „Mocni w Duchu” TV Live, gdzie mają miejsce transmisje na żywo:

Link

Temat: Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie (31 z podręcznika str.95)

1. Uzupełnij temat z książki.

2. Pokoloruj kolorowanki online

Link

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/stacja-druga-jezus-bierze-krzyz-na-swoje-ramiona

3. Dla chętnych – pośpiewaj różne piosenki

Link

Link

Link

Link

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

klasa III

(wszystko szczegółowo znajduje się w e-milach, które zostały wysłane do poszczególnych rodziców uczniów klasy 3)

06.04.2020

TEMAT 30 ZE STRONY 110 W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ SŁUCHAMY SŁOWA BOŻEGO

I. Obejrzyjcie krótki filmik o celniku Zacheuszu

II. Dla utrwalenia prezentacja film o Zacheuszu (ta historia przyda się do pracy domowej)

Link

III. Uzupełnijcie temat w książce

IV. Pokoloruj obrazki online

Link

V. Ułóż sobie puzzle

Link

Temat: Stół słowa Bożego. (książka temat 31 strona 113)

I. Przeczytaj ze strony 113 fragment Ewangelii o domu na skale.

II. Przepiszcie sobie do książki rozwiązanie zadań.

III. Obejrzyjcie sobie filmik z programu ziarno –„Dom na skale”

Link

IV. Dom na skale (Człowiek roztropny) – Piosenka z serii filmów “Domek na Skale”

Link

V. Kolorowanki online

Link

VI. W ramach odskoczni możecie sobie ułożyć puzzle

Link

DLA CHĘTNYCH

Wysyłam linki do programu ziarno związane ze świętami wielkanocnymi

Ziarno Niedziela Palmowa

Link

Misterium Wielkiego Tygodnia

Link

Post który daje radość

Link

Piosenki z pokazywaniem

Gdy Na Morzu Wielka Burza

Link

Sercem Kocham Jezusa

Link

Niebo Jest w Sercu Mym

Link

Różne dzieci są na świecie

Link

30.03.2020

Temat: Bóg przebacza człowiekowi.(książka temat 26 strona 97-99)

I. Gra interaktywna

Link

W tej grze będziecie mieli 3 zadania do wykonania

1.Pod jedynką obejrzyjcie film.

2.Pod dwójką narysujcie w zeszycie moment, w którym syn wraca do ojca.

3 Pod trójką nauczcie się śpiewać piosenki przepraszam Cię Boże.

II. Uzupełnij zadania z książki

III. Na nudę nowe piosenki

Temat: : Sakrament pokuty i pojednania. (książka temat 27 strona 100-102)

I. Obejrzyjcie sobie filmik dotyczący spowiedzi

Link

II. Nauczcie się formuły spowiedzi

III. Uzupełnij zadania z książki

IV. Zagadki, filmiki, różne ciekawe zadania dotyczące spowiedzi znajdziecie tutaj

Link

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

KLASA VII

23.03.2020

Temat: Maria z Nazaretu

1.Obejrzyj film

Link

Po obejrzeniu filmu odpowiedzcie na podane pytania :

1.Ile lat miał Józef, gdy prosił Maryi rodziców o jej rękę?

2.Jaka była pora roku, gdy Józef z Maryją musieli iść do Betlejem?

3.Co zerwała Maryja z ogrodu Rabbiego i przyniosła Jezusowi?

Odpowiedzi proszę przesłać na e-maila

Temat: ”Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego , nadaremnie”

1.Przeczytajcie temat z podręcznika

2.Wykonajcie zadanie 1,2 i 3 strona 36, 37 -zeszyt ćwiczeń .

30.03.2020

1 Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy.

I. Na dobry początek obejrzycie sobie filmik zachęcający do modlitwy do, której również i ja was gorąco zachęcam

Link

II. Przeczytajcie temat z podręcznika.

III. Uzupełnijcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

• ćwiczenie 1 Skojarzenia ze słowem wiara

(np: odp: Bóg, zaufanie, nadzieja na lepsze życie po śmierci, wytrwałość, kościół, odwaga, jedna z cnót)podałam wam przykłady, ale jeśli macie inne pomysły to super.

• ćwiczenie 2 Wypisz główne prawdy wiary

• ćwiczenie 3 Wypisz trzy cechy wiary i wyjaśnij znaczenie

1)wiara jest łaską ( czyli dana człowiekowi od Pana Boga z a darmo)

2) wiara jest konieczna do zbawienia (Wiara to odpowiedź na głoszoną Ewangelię-kerygmat. Przyjmujesz Ewangelię =Jezusa – przyjmujesz zbawienie. Odrzucasz Jezusa, odrzucasz zbawienie.)

3) wiara jest początkiem życia wiecznego (wiara pozwala już tu na ziemi doświadczać radości, miłości z kontaktu z Panem Bogiem)

IV. Śpiewać każdy może jeden lepiej drugi gorzej .Zachęcam was do śpiewu piosenki “gdyby wiara twa”

Link

V. Praca domowa – postaraj się codziennie odmawiać dziesiątek różańca w intencji ustąpienia epidemii.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

I. Na początek filmik Gienek Washable: Zesłanie Ducha Świętego.

Link

II. Dla pogłębienia tych informacji przeczytajcie temat z podręcznika.

III. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń (troszkę wam pomogę)

• ĆWICZENIE 1-rozwiąż krzyżówkę

(rozwiązanie: woda, komunia, kościół, grzechów, świeca,spowiedź, dziesięć, święconka, apostołowie, Maryja)

• ĆWICZENIE 2- uzupełnij tekst

(rozwiązanie: pięćdziesiątnicy, szu Komentarze Brak komentarzy. Dodaj komentarz Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. Oceny Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny. Brak ocen.

Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu

Klasa 4

KATECHEZA NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022

Temat: Mędrcy ze Wschodu oddają cześć Zbawicielowi.

Przeczytaj katechezę z podręcznika nr 30.

Wysłuchaj.

Rozwiąż krzyżówkę i zapisz w zeszycie.

Mędrcy ze Wschodu – krzyżówka

KATECHEZA NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2022

Temat: Świadectwo wiary św. Szczepan – pierwszy męczennik.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54-60 )

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. 55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. Obejrzyj film o św. Szczepanie, aby lepiej go poznać.

Zapytaj rodziców jakie są zwyczaje związane ze Świętem św. Szczepana w parafii i zapisz je w zeszycie.

KATECHEZA NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2021

Temat: Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

W zeszycie:

Zaplanuj przebieg wigilii i świętowanie dnia Bożego Narodzenia.

KATECHEZA NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021 Temat: Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary. Przeczytaj tekst z podręcznika. Obejrzyj:

W zeszycie! 1. Napisz, z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia. – – – – – –

19 maj 2021 r. środa

Temat: Rocznica I Komunii Świętej.

Przygotuj zaproszenie na uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej i przekaż rodzicom i wskazanym osobom.

11 maj 2021 r. – wtorek

Temat: Modlitwa Pańska wyrazem wiary, nadziei i miłości.

Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani za wiarę w Chrystusa.

Byli więzieni i skazywani na śmierć. W trudnych chwilach umacniali

się wzajemnie modlitwą.

Wyjaśnienie słów:

Herod – Herod Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego, prześladowcy

Dziecięcia Jezus.

Dni przaśników – święto niekwaszonych chlebów, wiąże się ściśle

ze Świętem Paschy, po którym przez siedem dni nie wolno było jeść

ani przechowywać chleba kwaszonego. Spożywano tylko przaśniki –

cienkie placki z pszennej mąki zaczynionej wodą (maca). Takie placki

spożywali Izraelici podczas pospiesznego wyjścia z Egiptu.

Odczytanie tekstu biblijnego.

„W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków

Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł,

że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników.

Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech

oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy

wydać go ludowi.

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego

nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr,

skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami,

a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawi się anioł

Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra

i powiedział: «Wstań szybko!» Równocześnie z rąk [Piotra] opadły

kajdany. «Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.

A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!»

Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł

jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą

i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta.

Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę

i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie

i rzekł: «Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał

mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi».

Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego

Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał

do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.

Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła

powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. «Bredzisz» – powiedzieli

jej. Ona jednak upierała się przy swoim. «To jest jego anioł» – mówili.

A Piotr kołatał dalej.

Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On zaś nakazał

im ręką milczenie, opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia,

i rzekł: «Donieście o tym Jakubowi i braciom!». I udał się gdzie indziej.

A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród

żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go,

a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią.

Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał” (Dz 12,1-19).

W zeszycie: Odpowiedz na pytania:

– Który z Apostołów został uwięziony?

– Co robili chrześcijanie, gdy Piotr był w więzieniu?

– W jaki sposób Piotr został uwolniony z więzienia?

– Dokąd udał się Piotr po uwolnieniu z więzienia?

– Co powiedział Piotr zebranym w domu Marii?

Za pomocą rysunku zobrazuj uwolnienie Apostołów.

NAPISZ JAKIE SĄ RODZAJE MODLITWY.

RODZAJE MODLITWY:

Możemy modlić się indywidualnie lub wspólnie. Modlitwę, w której wstawiamy się do Boga za bliźnich nazywamy modlitwą wstawienniczą.

Modlitwę, w której dziękujemy Panu Bogu nazywamy dziękczynną;

modlitwę, w której wychwalamy Go nazywamy chwalebną.

Natomiast modlitwę, w której przepraszamy Boga nazywamy przebłagalną, zaś modlitwę, w której prosimy nazywamy modlitwą błagalną.

Zadanie prześlij do oceny do wtorku 18 maja.

12 maj 2021 r. – środa

Temat: Bóg troszczy się o każdego człowieka. Opatrzność Boża.

Opowiadanie.

Piotruś bardzo bał się ciemności. Codziennie mama długo

siedziała przy jego łóżku, czekając aż zaśnie. Pewnego dnia

Piotruś obudził się w nocy, przerażony, bo śniło mu się coś strasznego.

Z niepokojem rozejrzał się dookoła. Nad łóżkiem wisiał obrazek przedstawiający

Anioła Stróża, który przeprowadza dwoje małych dzieci

przez niebezpieczny most. Piotruś był pewien, że to się dzieje naprawdę.

Zawołał: „Poczekaj, na mnie!”. Anioł Stróż uśmiechnął się do niego,

więc chłopiec usiadł na łóżku i zaczął z nim rozmawiać tak, jak uczy-

ła go mama: „Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój…”.

Patrząc na obrazek, Anioła Stróża zasnął. Od tej pory już nie bał się

ciemności.

– Czego bał się Piotruś?

– Kto pomógł chłopcu przezwyciężyć lęk?

– Kim jest Anioł Stróż?

– Kto dał nam Anioła Stróża?

Odczytanie tekstu biblijnego.

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,

o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają

do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście

ważniejsi niż one?

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą,

że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądź-

cie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba,

wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,25-26; 6,7-8).

W zeszycie: Odpowiedz na pytanie:

Co to jest Opatrzność Boża?

4 maj 2021 r. – wtorek

Temat: Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina.

Pan Jezus często się modlił. Uczniowie widzieli, jak rozmawiał

ze swoim Ojcem i poprosili, żeby nauczył ich modlić się. Pan Jezus

powiedział:

(odczytanie tekstu Pisma Świętego)

„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech

się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja

wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli

pokusie, ale nas zachowaj od złego” (Mt 6,8c-13).

Modlitwę „Ojcze nasz” nazywamy „Modlitwą Pańską”,

bo nauczył jej Pan Jezus. Jest ona wzorem modlitwy dla chrześcijanina.

W modlitwie tej zwracamy się do Boga z naszymi prośbami.

Pierwsze trzy prośby odnoszą się do Pana Boga, a następne dotyczą

życia człowieka.

W zeszycie:

Napisz modlitwę Pańską czyli Ojcze nasz i podziel ją na 7 próśb pionową kreską.

Wypisz 3 prośby odnoszące się do Boga. Wybierz jedną z próśb „Modlitwy Pańskiej” i z pomocą rodziców napisz, o co w niej

prosimy Boga.

Zadanie prześlij do oceny.

5 maj 2021 r. – środa

Temat: Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina.

W zeszycie:

Wypisz 4 prośby modlitwy Ojcze nasz odnoszące się do nas. Każdą z tych próśb przedstaw za pomocy rysunku .

Zadanie prześlij do oceny.

Możesz obejrzeć

27 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Naszym życiem świadczymy o Chrystusie.

Głosne odczytanie tekstu biblijnego – Mt 28,16-20.

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie

Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak

wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna

i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-

łem. (…)»” (Mt 28,16-20).

W zeszycie:

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”

(Mt 28,19-20).

W trosce o zbawienie ludzi, Pan Jezus nakazał Apostołom głoszenie

Dobrej Nowiny. Dzięki temu posłannictwu Kościół nieustannie się

rozwija. Posługa misyjna jest trudna i potrzebuje wsparcia ze strony

wszystkich wierzących.

My wszyscy, jako członkowie Kościoła, jesteśmy odpowiedzialni

za działalność misyjną. Nasz udział w tym zadaniu nazywa się współ-

pracą misyjną

Ułóż modlitwę za misje i misjonarzy i zapisz ją w zeszycie.

Podczas wieczornej modlitwy pomódl się za misje i misjonarzy.

28 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

Odczytanie tekstu biblijnego.

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił

ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,

gdzie stale przebywali w świątyni, «wielbiąc i » błogosławiąc Boga”

(Łk 24,50-52).

W zeszycie:

Odpowiedz na pytania

Dokąd Pan Jezus zaprowadził Apostołów?

Co uczynił Jezus przed odejściem do nieba?

Co zrobili Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa?

Wniebowstąpienie Pana Jezusa przypomina nam i zapowiada,

że i my możemy osiągnąć niebo, czyli życie wieczne z Bogiem.

Osiągnięcie nieba uzależnione jest od nas. Naszym Przewodnikiem

w tej wędrówce do szczęścia wiecznego jest Pan Jezus.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy czterdziestego

dnia po Zmartwychwstaniu. Na Mszy Świętej sprawowanej

w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nie ma już prz ołtarzu figury zmartwychwstałego Jezusa. Jest to symboliczny znak mówiący, że od tej pory Chrystus Zmartwychwstały przestał się ukazywać na ziemi. Obiecał

jednak, że przyjdzie ponownie.

20 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Eucharystia obietnicą życia wiecznego.

W czwartek przed męką Pan Jezus spożył z Apostołami wieczerzę.

Głośne odczytanie tekstu biblijnego:

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem,

że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki

uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane].

Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę,

wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem

we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»”

(1Kor 11,23-25).

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

W zeszycie:

Odpowiedz na pytania:

Kiedy odbyła się Ostatnia Wieczerza? Jak nazwał Pan Jezus swoje Ciało i swoją Krew? Co Pan Jezus obiecuje tym, którzy będą spożywać Jego Ciało?

Zapisz notatkę:

” Kto spożywa moje Ciało (…) i pije moją Krew, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu Ostatecznym” (J 6,54a).

W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii

i sakrament kapłaństwa. Apostołowie i ich następcy – biskupi i kapłani

– z polecenia Chrystusa sprawują Mszę Świętą, podczas której chleb

i wino stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa. Do przyjęcia

tej prawdy potrzebna jest wiara. Eucharystia jest zadatkiem naszego

życia wiecznego. Warunkiem przystąpienia do Komunii Świętej jest

czyste serce, stan łaski uświęcającej. Dzięki przyjmowaniu Eucharystii

wzrastamy w przyjaźni i jedności z Bogiem oraz ludźmi.

Zadanie domowe;

Napisz, kiedy w pełni uczestniczysz we Mszy Świętej.

21 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Chrystus Drogą, Prawdą i życiem.

Głośne odczytanie tekstu biblijnego.

„«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie

wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,

to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę

was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę,

dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy,

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?». Odpowiedział mu Jezus:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca

inaczej jak tylko przeze Mnie»” (J 14,1-6).

Wysłuchaj:

W zeszycie:

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Słowa, które wypowiedział Pan Jezus do Apostołów dotyczyły

przyszłości, w której każdy wierzący może uczestniczyć.

Poznaj odpowiedzi na pytania:

– Co to znaczy, że Jezus jest Drogą?

Droga prowadzi do celu. Jezus jest Drogą, bo prowadzi nas do celu,

jakim jest niebo.

– Co to znaczy, że Jezus jest Prawdą?

Prawda to przeciwieństwo kłamstwa. Jezus jest Prawdą, bo wskazuje,

jak pokonywać trudności i co czynić, by osiągnąć życie wieczne.

– Co to jest życie?

– Dlaczego należy szanować życie?

Życie to dar Boga, o który powinniśmy dbać, troszczyć się i szanować.

Jezus jest Życiem, bo dla nas umarł i zmartwychwstał, dając nam

nowe życie. Tylko On daje prawdziwą siłę i radość.

Pan Jezus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem. Prowadzi nas

do Domu Ojca – nieba. Tam czeka na nas szczęście wieczne.

Dodatkowo możesz wysłuchać:

Zadanie do wykonania ( do przyszłego wtorku, we wtorek oceniam ):

W formie plakatu zilustruj słowa Pana Jezusa: „Ja jestem drogą

i prawdą, i życiem”

Pracę wykonaną na kartce przślij na pocztę parafii

14 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom.

Przeczytaj katechezę z podręcznika.

2. W zeszycie:

A. Narysuj scenę spotkania Jezusa ze św. Tomaszem.

B. Napisz jak rozumiesz słowa Pana Jezusa|; Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

13 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Zmartwychwstały Chrystus przewodnikiem w drodze do Ojca.

Przeczytaj.

Wielkanoc to największe i najważniejsze święto dla wszystkich

chrześcijan, w czasie którego wspominamy zmartwychwstanie Pana

Jezusa. Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się

w Wielką Sobotę wieczorem.

W Wigilię Paschalną, to znaczy wieczorem w Wielką Sobotę, wspominamy

paschę Jezusa – Jego przejście ze śmierci do życia w chwale.

Kapłan poświęca ogień i od niego zapala paschał – świecę symbolizującą

Jezusa Zmartwychwstałego.

Trzymając w ręku zapalone od paschału świece, słuchamy śpiewu

ku czci Chrystusa. Na hymn: „Chwała na wysokości Bogu” dzwonią

radośnie dzwony i grają organy, które zamilkły w Wielki Czwartek.

Po 40 dniach Wielkiego Postu rozbrzmiewa radosne „Alleluja”.

Kapłan poświęca wodę, wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

2. W zeszycie.

Narysuj świecę – Paschał. Napisz pod rysunkiem jej nazwę i co to jest Paschał.

Narysuj chrzcielnicę. I pod Chrzcielnica napisz wyznanie wiary:

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzę.

3. Przeczytaj Ewangelię według św. Łukasza o zmartwychwstaniu Jezusa:

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc

p przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty.

A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były

bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących

szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli

do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;

zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze

w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników

i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko

Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena,

Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.

Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się ujrzał

same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało”

(Łk 24,1-12).

W zeszycie: Odpowiedz na pytania

– Kto przyszedł do grobu pierwszego dnia tygodnia?

– Co zobaczyły kobiety, gdy zbliżyły się do grobu?

– Kto ukazał się kobietom?

– Co aniołowie powiedzieli kobietom?

– Komu kobiety opowiedziały o zmartwychwstaniu?

– Jak zareagowali Apostołowie na słowa kobiet?

– Co zrobił św. Piotr, gdy usłyszał, że grób jest pusty?

7 kwiecień 2021- ŚRODA

Temat:Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie.

Otwórz podany niżej link.

http://view.genial.ly/5e99e1f0794b240e24c6af2b?fbclid=IwAR0PJPzodH4dzHJFpcDtNR_be9wPhYuUy99SmvwVR1AKXfFT14jaxMykVqQ

30 marzec 2021- WTOREK

Temat: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu wyrazem największej miłości.

Przeczytaj Fragment Ewangelii św. Jana rozdział 19 zdania od 17 do 30.

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem

Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano,

a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś

Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu.

A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało

wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było

blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.

Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski,

ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowski». Odparł Piłat:

«Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa,

wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części; wzięli także tunikę.

Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc

między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo

ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między

siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego,

Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał

Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka

twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus

świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo,

rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu i do ust Mu podano.

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy

głowę oddał ducha” (J 19,17-30).

W zeszycie odpowiedz na pytania:

– Gdzie ukrzyżowano Jezusa?

– Kto skazał Pana Jezusa na śmierć?

– Kto stał pod krzyżem?

– Co Pan Jezus powiedział do Maryi i Jana?

Narysuj na podstawie przeczytanego fragmentu Ewangelii jakieś zdarzenie z męki Pana Jezusa.

31 marzec 2021- Środa

Temat: Wielki Tydzień

W zeszycie:

Dlaczego ten tydzień nazywamy wielkim? Jakie są w tym tygodniu 3 najważniejsze dni? Przy pomocy rysunku pokaż co wydarzyło się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielka Niedzielę.

23 marzec 2021- WTOREK

Temat: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

24 marzec 2021- Środa

Temat: Zdrada Judasza.

Wielu ludzi zastanawia się, kim był Judasz, dlaczego poszedł za Jezusem, a potem Go zdradził?

Przeczytaj głośno fragment Pisma Świętego z Ewangelii Św. Mateusza rozdział 26.

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 51 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?54 Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?»

55 W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. 56 Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

2. Stoimy wobec niepojętej miłości Jezusa, który stawia Judaszowi pytanie: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nazywa przyjacielem i traktuje jak przyjaciela człowieka, który zamknął swe serce na działanie łaski. Judasz nigdy nie był przyjacielem Chrystusa, on był przyjacielem pieniędzy, ale Chrystus był przyjacielem Judasza.

ZAPAMIĘTAJ: Bóg jest miłosierny bez granic. Największym grzechem Judasza było , że nie zaufał Bożemu miłosierdziu i nie błagał o wybaczenie.

REFLEKSJA: Zwykle uważamy za zdrajcę kogoś, kto odwraca się od Boga. Spróbujmy jednak pomyśleć teraz o sobie. My przecież też objecujemy Bogu tak wiele. A tymczasem?….. Tymczasem okazuje się, że i my zdradzamy. Zdradzamy naszych przyjaciół, grupę, do której należymy i tym samym zdradzamy Jezusa, który mówi “COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH – MNIEŚCIE UCZYNILI”.

Spróbuj wzbudzić w sobie żal za brak wierności wobec Boga i bliżnich i proś Jezusa o przebaczenie, bo nikt Cię nie kocha tak jak ON– kliknij

W ZESZYCIE:

Przerysuj poniższe obrazki i nadaj im tytuły.

Galeria

Galeria

16 marzec 2021- WTOREK

Temat: Bóg objawia swoją chwałę.

Katechizm : katecheza 17

„Pewnemu bogaczowi udało się wejść do Raju. Pierwszą rzeczą,

którą tam uczynił, było przebiegnięcie po miejscowym rynku.

Zorientował się natychmiast, że wszystkie ceny są na nim bardzo

niskie.

Sprawdził zawartość swego portfela i zaczął wybierać najładniejsze

rzeczy, które mu wpadły w oko. Kiedy trzeba było zapłacić

wyciągnął dla anioła, który był sprzedawcą, wielką garść banknotów.

Anioł uśmiechnął się i powiedział: «Przykro mi, ale te pieniądze nie

mają żadnej wartości».

– «Jak to?», zdziwił się kupiec.

– «Tutaj mają wartość tylko pieniądze, które na ziemi zostały

podarowane», odpowiedział mu anioł”.

(Bruno Ferrero)

Odpowiedz na pytania:

– Co zrobił bogacz, gdy dostał się do nieba?

– Jakie pieniądze mają wartość w niebie?

– Do czego można porównać podarowane pieniądze?

Głośne odczytanie tekstu Pisma Świętego: Mt 25,31-40.

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie

z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą

się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi]

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej,

a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych

po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie

w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście

Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w wię-

zieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi:

«Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęli-

śmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym

lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie:

«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili»” (Mt 25,31-40).

W zeszycie:

Zilustruj ( narysuj )jeden z dobrych uczynków względem bliźniego.

17 marzec 2021- środa

Temat: Droga krzyżowa – upadki Jezusa.

Wysłuchaj katechezy.

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,droga-krzyzowa-upadki-pana-jezusa,46795099

W zeszycie:

Nadaj tytuł kolejnym stacjom drogi krzyżowej i zapisz w zeszycie.

9 marzec 2021- WTOREK

Temat: Ewangelia fundamentem życia chrześcijańskiego.

Katechizm – katecheza numer 16

Fundamentem naszego, chrześcijańskiego życia jest Ewangelia.

Rozwiązując krzyżówkę, dowiemy się, jak inaczej ją nazywamy

W zeszycie:

1. Imię pierwszego mężczyzny.

2. Rzeka, w której został ochrzczony Pan Jezus.

3. Miejscowość narodzenia Pana Jezusa.

4. Statek Noego.

5. Matka Jezusa.

6. Inaczej Królestwo Boże.

7. Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez … Czerwone.

8. Pierwsza kobieta.

9. Inaczej Pismo Święte.

10. … Boży, to Jezus.

11. Przyprowadziła Mędrców do Betlejem.

Zapis w zeszycie:

Słowo „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego i znaczy: …………………. Sam Jezus nazwał tak swoją naukę.

Ewangelia to termin określający pisma chrześcijańskie opisujące życie i śmierć Jezusa Chrystusa i przedstawiające Jego naukę. Jej autorów nazywamy Ewangelistami.

Przeczytaj i zapoznaj się:

– Święty Mateusz był celnikiem, który zajmował się zbieraniem

podatków dla cesarza. Pan Jezus zobaczył go w mieście Kafarnaum

i uczynił swoim uczniem. Święty Mateusz zapisał najwięcej wiadomo-

ści o Jezusie.

– Święty Marek był uczniem świętego Piotra Apostoła.

Towarzyszył mu w drodze do Rzymu.

– Święty Łukasz był uczniem św. Pawła Apostoła. Był wykształconym

obywatelem greckim i lekarzem. Jako uczony starał się dokładnie

zbadać wszystko, co pisał o Panu Jezusie. Pytał o to ludzi, którzy osobiście znali Pana Jezusa. Od Matki Bożej dowiedział się o pierwszych

latach życia Jezusa.

– Święty Jan był jednym z pierwszych z uczniów Jezusa. Określa się

Go mianem „umiłowanego ucznia”. To właśnie Jemu powierzył swoją

Matkę, kiedy umierał na krzyżu.

W zeszycie:

Narysuj symbole każdego z Ewangelistów i podpisz ( skorzystaj z informacji w internecie ). Te symbole odnajdujemy w treści pierwszego rozdziału poszczególnych Ewangelii. Znajdziesz je w naszym kościele. Napisz gdzie się znajdują.

Przeczytaj i poproś rodziców, żeby sprawdzili twoje wiadomości na podstawie poniższych pytań.:

W czasie każdej Mszy Świętej odczytywana jest Ewangelia.

W postawie stojącej czynimy znak krzyża na czole, ustach i sercu, aby-

śmy mogli dobrze zrozumieć słowo Boże, przekazywać je, a przede

wszystkim żyć według niego.

Jeśli kogoś kochamy, to chcemy go jak najlepiej poznać i przebywać

z nim często. Jezus pragnie, abyśmy Go poznali, a przez Niego samego

Boga Ojca. Pragnie, abyśmy jak najczęściej wsłuchiwali się w Jego słowa,

które zawarte są w Ewangelii i abyśmy żyli Jego nauką na co dzień.

– Jakie znaki czynimy przed wysłuchaniem Ewangelii?

– W jakiej postawie słuchamy w czasie Mszy Świętej słów Ewangelii?

Możesz obejrzeć poniższy filmik

10 marzec 2021- środa

Temat: Pomoc Szymona z Cyreny.

Wysłuchaj katechezy:

W zeszycie:

Narysuj pomoc Szymona – stacja 5 Drogi Krzyżowej.

Napisz w jaki sposób możesz zostać Szymonem z Cyreny.

2 marzec 2021- WTOREK

Temat: Spotykamy się z Chrystusem w Jego słowie.

Katechizm – katecheza numer 15

Na podstawie pytań zrób mała powtórkę:

– Gdzie zapisane jest słowo Boże?

– Gdzie słyszymy słowo Boże?

– Kto przemawia do nas w czasie Mszy Świętej?

– Jak nazywa się ta część Mszy Świętej, w której Bóg przemawia

do nas w swoim słowie?

Czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania?

2. Odczytaj fragment Pisma Świętego: Łk 8,4-15.

„Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego,

rzekł w przypowieści: «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno

padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je.

Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci.

Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły

i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło,

wydało plon stokrotny». Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy

do słuchania, niechaj słucha!». Wtedy pytali Go Jego uczniowie,

co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice

królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc

nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowie-

ści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają

słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość” (Łk 8,4-15).

W zeszycie: Odpowiedz na pytania

– Gdzie upadło ziarno wysiewane przez siewcę?

– Co stało się z ziarnem?

– Co oznacza ziarno w przypowieści?

Bardzo potrzebne jest uważne wsłuchiwanie się, aby usłyszeć

to, co Bóg pragnie nam powiedzieć. Szczególnym czasem spotkania

z nauczającym Chrystusem jest liturgia słowa.

3. Zapamiętaj:

Liturgia słowa:

– I czytanie – Stary Testament,

– psalm responsoryjny,

– II czytanie – Nowy Testament,

– śpiew „Alleluja”,

– Ewangelia,

– homilia,

– wyznanie wiary,

– modlitwa wiernych.

3 marzec 2021- środa

Temat: Wizerunek Mistrza – św. Weronika

O Weronice dowiadujemy się z tradycji (czyli nie z Pisma św. ale przekaz ustny lub inne pisma).Informacja o niej pojawiła się w IV wieku. Mówi ona o kobiecie z Jerozolimy, która wyszła na ulicę, by zobaczyć Jezusa niosącego krzyż. Wzruszona cierpieniem Jezusa, przecisnęła się przez tłum i żołnierzy, by otrzeć Mu twarz z potu i krwi. Za tak odważny czyn

otrzymała od Jezusa Jego twarz odbitą na chuście. Tradycja nadała jej imię „Weronika”, po grecku vera eikon, co tłumaczymy jako „święte oblicze”. Jej postać została utrwalona w VI stacji nabożeństwa drogi krzyżowej – „Weronika ociera twarz Jezusowi”.

Jezus szedł na miejsce skazania, z trudem niosąc krzyż. Był bardzo słaby i pokaleczony po biczowaniu. Nie skarżył się i nie prosił o pomoc. Weronika dostrzegła jednak, że potrzebuje ulgi w cierpieniu fizycznym i choć odrobiny współczucia. Ocierając twarz Jezusa, pokazała,

że jest przy Nim i chce Mu pomóc. Wrażliwość na potrzeby innych, współczucie, delikatność oraz odwaga zostały nagrodzone. Weronika otrzymała od Zbawiciela odbicie Jego twarzy.

W zeszycie: odpowiedz na pytania

– Czego uczy nas Weronika?

– Jakie przykłady pomocy udzielonej podobnie jak Weronika możecie podać?

– Co będzie naszą nagrodą?

23 luty 2021- WTOREK

Temat: Pełnimy wolę Ojca.

1. Pan Jezus często rozmawiał ze swoim Ojcem. Ostatnią noc przed męką spędził na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Ogród ten znajdował się blisko Wieczernika, gdzie Pan Jezus spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę.

W zeszycie:

Wyjaśnienie pojęcia: „Ogrójec”, „Ogród Oliwny”

2. Głośne odczytanie tekstu biblijnego.

„Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę Oliwną;

towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł

do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana

i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode Mnie

ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»” (Łk 22,39-46).

W zeszycie:

odpowiedz na pytania.

– Jakimi słowami modlił się Pan Jezus do Boga Ojca?

– O co Pan Jezus prosił swego Ojca?

– Kiedy pełnimy wolę Ojca?

W jakiej modlitwie prosimy o wypełnienie woli Ojca?

24 luty 2021- środa

Temat: Krzyż znakiem miłości.

1. Odczytanie słów z Pisma Świętego przez ucznia

„ JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ NIECH WEŻMIE SWÓJ KRZYŻ I MNIE NAŚLADUJE” Jeżeli chcemy pójść za Jezusem to musimy zmieniać swoje życie, poprawiać się. Te grzechy, które przybiliśmy do krzyża, idąc za Jezusem możemy zmieniać. W zeszycie: A. Zapisujemy słowa: „ JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ NIECH WEŹMIE SWÓJ KRZYŻ I MNIE NAŚLADUJE” B. Uzupełniamy: nienawiść możemy przemienić w ………. kłamstwo w mówienie ……….. złość w …………. kradzież w ………… kłótnie w ………. C. Rysujemy swoją stopę i wpisujemy swoje imię. Oznacza to, że… pod stopą zapisujemy odpowiedź.

D. Niedokończone zdania:

Pan Jezus z miłości do ludzi umarł………………………………………………………………………

Krzyż spotykam w ………………………………………………………………………………………

Idę za Jezusem kiedy……………………………………………………………………………………

16 luty 2021- WTOREK

Temat: Przykazanie miłości wypełnieniem zobowiązań wobec Boga i bliźniego .

1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

Głośne odczytanie tekstu biblijnego:

„W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, (…) wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział».

Rzekł do niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału

ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje,

ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje

tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści,

ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział:

«Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty

i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam

uczyniłem? Wy mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze

mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam

nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam

bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (…).

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się

wzajemnie miłowali” (J 13,2-15.34-35).

W zeszycie:

Odpowiedz na pytania:

– Czego uczy nas Pan Jezus myjąc nogi swoim uczniom?

– Jak brzmi przykazanie miłości Boga i bliźniego?

Naucz się na pamięć przykazania miłości.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,

jak Ja was umiłowałem” (J 13,34a).

Narysuj jak możesz naśladować Pana Jezusa w miłości bliźniego.

17 luty 2021- środa

Temat: Wielki Post – czas pokuty .

1. Wysłuchaj

W zeszycie:

Napisz jakie są nabożeństwa wielkopostne i w jakie dni. Jakiego koloru używa się w kościele w czasie Wielkiego Postu? Ile dni trwa Wieli Post?

Począwszy od Środy Popielcowej, przez cały okres wielkopostny odmów w czasie porannego i wieczornego pacierza słowa modlitwy:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami,

i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Ucałuj na modlitwie wieczornej Krzyż i zrób sobie postanowienie na 40 dni Wielkiego Postu.

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI W CZWARTKI O GODZ. 16.OO

9 luty 2021- WTOREK

Temat: UCZYNKI MIŁOSIERDZIA W CODZIENNYM ŻYCIU .

1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Przeczytaj opowiadanie: j tekst z podręcznika.

„W polinezyjskiej wsi żyło sobie dwóch mężczyzn, którzy toczyliz sobą nieustające kłótnie. Z byle jakiego powodu wybuchała pomiędzy nimi awantura. Życie jednego, jak i drugiego stało się nie do wytrzymania. I to nie tylko dla nich samych, ale również dla całej wsi. Pewnego dnia przedstawiciel wioski tak przemówił do jednego z nich: «Jedynym rozwiązaniem, byś zaprzestał tego wszystkiego, co robisz, byłoby twoje spotkanie z Bogiem. Idź na wysoką górę, tam Go zobaczysz».

Człowiek udał się bez wahania na spotkanie z Bogiem. Po kilku dniach wyczerpującej drogi dotarł wreszcie na szczyt góry. Bóg już tam na niego czekał. Choć człowiek mrugał oczyma, nie było wątpliwości – twarz Boga miała wyraz jego antypatycznego sąsiada.

Nikt nie wie, jak wyglądała wtedy ich rozmowa. Niemniej jednak po powrocie do swojej rodzinnej wioski, mężczyzna ten był już zupełnie innym człowiekiem.

Niestety, pomimo jego łagodności i wielkiego pragnienia zgody, jego sąsiad się nie zmienił i wciąż szukał nowych pretekstów do awantur. Wtedy znów powiedzieli do siebie starcy: «Nie ma innego wyjścia, drugi też musi się udać na spotkanie z Bogiem». Pomimo jego niechęci, udało im się go przekonać. Również i on wspiął się na wysoką górę. Tam także spotkał Boga, który miał oblicze jego sąsiada. Od tego dnia wszystko się zmieniło, a w wiosce zaczął królować spokój”

– Co doprowadziło do zgody między mężczyznami z wioski?

– Co zrozumieli po spotkaniu z Bogiem?

W zeszycie zapisz:

Miłosierdzie to zauważenie potrzeb innych ludzi i bezinteresowne udzielenie im pomocy. Miłosiernym jest człowiek, który kieruje się w swoim życiu miłością.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Odpowiedz na pytania w zeszycie:

– O jakich ludziach mówi Pan Jezus?

– Jak Pan Jezus nazywa ludzi miłosiernych?

– Co obiecuje Pan Jezus ludziom miłosiernym?

– Kogo można nazwać człowiekiem miłosiernym?

3. Naucz się:

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

W zeszycie:

Zilustruj jeden z uczynków miłosierdzia.

10 luty 2021- ŚRODA

Temat: EUCHARYSTIA UCZTĄ MIŁOŚCI.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Pan Jezus z miłości do nas zatroszczył się o to, by nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla naszej duszy. Przed swoją męką i śmiercią na krzyżu ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

W Wielki Czwartek Pan Jezus polecił Apostołom przygotować wieczerzę – uroczystą kolację.

Głośno odczytaj tekst Pisma Świętego.

„Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?». On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie: albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże». Następnie wziął chleb,

odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». To samo i kielich po wieczerzy mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (…)»”

(Łk 22,8-20).

W zeszycie;

Pan Jezus podczas spożywania z Apostołami Ostatniej Wieczerzy przed swoją męką i śmiercią, ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. W Wieczerniku przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, dał je uczniom do spożycia i polecił

im: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

– Kiedy przeżywamy to samo, co Pan Jezus uczynił w Wieczerniku?

– Kto dziś sprawuje pamiątkę Ostatniej Wieczerzy?

Film o obejrzenia:

3 luty 2021-ŚRODA

Temat: Pan Jezus wzywa nas do głoszenia Jego nauki.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

1. Pan Jezus rozpoczął nauczanie w Galilei, skąd pochodził. Nad Jeziorem Galilejskim powołał pierwszych uczniów.

Mapy Palestyny z czasów Pana Jezusa.

Wskaż na mapie Palestyny Jeziora Galilejskiego, zwane Genezaret.

2. Odczytaj głośno tekst biblijny – Mt 4,18-22.

„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch

braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali

sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie

za mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci

i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch

braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni

natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4,18-22).

ZESZYT:

3. Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie:

– Gdzie Pan Jezus powołał pierwszych uczniów?

– Kogo Pan Jezus powołał na swoich uczniów?

– Jakimi słowami Pan Jezus powołał uczniów?

– Jak uczniowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa?

NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY SŁOWA

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”

Odpowiedź zapisz w zeszycie: W jakim celu Pan Jezus powołał uczniów?

4. Pan Jezus powołał 72 uczniów, z nich wybrał 12 Apostołów,

aby towarzyszyli Mu w czasie Jego publicznej działalności, a potem

głosili Jego naukę i udzielali chrztu.

Odczytaj głośno tekst biblijny – Mk 3,13-19.

„Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,

których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu,

aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli

władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona,

któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata

Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie

gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba,

syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę,

który właśnie Go wydał” (Mk 3,13–19).

ZESZYT:

Zapisz w zeszycie imiona 12 apostołów.

5. Głoszenie Ewangelii będzie się odbywać do końca świata.

Wszystkie narody powinny usłyszeć Dobrą Nowinę, którą przyniósł

ludziom Chrystus.Bycie uczniem, apostołem Jezusa łączy się z wielką odpowiedzialnością

i pracą. Trzeba dzielić się z innymi darem wiary oraz głosić słowem

i czynem naukę Jezusa.Każdy z nas od chwili chrztu świętego stał się apostołem Chrystusa

i został powołany do głoszenia Jego nauki życiem i słowem.

ZESZYT:

Zapisz w zeszycie odpowiedzi:

– W jaki sposób głoszę Ewangelię innym ludziom?

Odmów modlitwę: „Akt wiary”.

2 luty 2021- WOREK

Temat: Przez Maryję Jezus wzywa nas do wypełnienia Jego woli.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Wyjaśnienie znaczenia słów:

stągwie – dzbany, naczynia na wodę,

żydowskie oczyszczenia – obmycie rąk przed i po posiłku,

znak, cud – nadzwyczajne wydarzenie, którego nie może dokonać

żaden człowiek, ale tylko Bóg.

Przewodnik: Zapewne słyszeliście o przemienieniu wody

w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiejsza Ewangelia opowiada

o pierwszym zapisanym cudzie Jezusa.

Narrator: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele,

na które zaproszono Maryję, Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło

wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego:

Maryja: Jezu, nie mają już wina. Pan młody będzie zakłopotany.

Jezus: Matko, nie proś Mnie o pomoc. Mój czas jeszcze nie nadszedł.

Narrator: Maryja poprosiła jednego ze sług i powiedziała:

Maryja: Zróbcie wszystko, co powie wam mój Syn.

Narrator: Wtedy Jezus zwrócił się do sług.

Jezus: Napełnijcie sześć dużych kamiennych stągwi wodą.

Narrator: Stągwie mogły pomieścić około stu litrów.

Słudzy napełnili stągwie wodą, tak jak im powiedział Jezus.

Jezus: A teraz zaczerpnijcie wody ze stągwi i zanieście staroście

weselnemu.

Narrator: A kiedy starosta weselny skosztował był zaskoczony.

Zawołał pana młodego i rzekł do niego:

Starosta: Co za wspaniałe wino! Każdy człowiek stawia najpierw

dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś najlepsze

wino na sam koniec.

Narrator: Taki był pierwszy cud, jaki Jezus uczynił w Kanie

Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

ZESZYT

Analiza tekstu biblijnego. ODPOWIEDZI ZAPISUJEMY W ZESZYCIE.

– Kto został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej?

– Czego zabrakło na weselu?

– Co nadzwyczajnego uczynił Jezus na weselu?

– Na czyją prośbę Jezus uczynił cud?

– Co Maryja powiedziała do sług?

2. NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY DUŻYMI LITERAMI SŁOWA:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

3. NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY SŁOWA

Jesteśmy posłuszni Bogu, gdy…

Uczniowie zapisują na promieniach odpowiedzi.

4. Napisz, do czego zachęca nas Maryja, mówiąc: „Zróbcie wszystko,

cokolwiek wam powie”

27 STYCZNIA 2021

Temat: Wypełnienie przykazań wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Na pewno jest ktoś w naszym życiu, komu wiele zawdzięczamy np.: opiekę, pomoc, miłość.

– Jak okazujemy wdzięczność za okazywane nam dobro?

Bóg, nasz Ojciec w niebie, w sposób szczególny opiekuje się nami. Swoją miłość i troskę objawił, dając przykazania.

– Dlaczego Bóg dał człowiekowi przykazania?

Pan Bóg dając człowiekowi przykazania, objawił swoją wolę i zawarł z nim przymierze.

Odczytanie fragmentu z Pisma Świętego.

„A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». Aaron powiedział im: «Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie». I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedział: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej» (…)

Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. (…) Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku (…) Chcę ich wyniszczyć a ciebie uczynić wielkim ludem».

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? (…).

Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: «Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki».

«Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem». (…) «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców

na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia».

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę»” (Wj 32,1-13;33,13;34,6-11).

Analiza tekstu biblijnego.

Zeszyt:

Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie.

– Co uczynili Izraelici, gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj?

– Co zrobił Mojżesz, gdy Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu?

– Co uczynił Pan Bóg po wysłuchaniu modlitwy Mojżesza?

Rozwiązując krzyżówkę w zeszycie, dowiemy się kiedy Bóg zawarł z nami przymierze.

1. Czynił je Jezus.

2. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.

3. Brat Mojżesza.

4. Nieposłuszeństwo wobec Boga.

5. Miejsce niewoli Izraelitów.

6. Dar od Boga.

7. Żyje w przyjaźni z Bogiem.

Do poszczególnych zdarzeń dopisz właściwe przykazanie, np. 0 – przykazanie pierwsze albo wydrukuj tekst i obok dopisz właściwe przykazanie.

Anna zobaczyła u koleżanki świetne flamastry. Na przerwie sięgnęła do plecaka i wzięła sobie opakowanie do domu. Zaraz też sobie wytłumaczyła te sytuację: – Ja ich nie wzięłam, tylko pożyczyłam, choć koleżanka o tym nie wie. Na pewno ma jeszcze dużo takich flamastrów w domu. Nie oddam jej, bo ich nie potrzebuje. Przykazanie …. Idzie sobie Bożenka po chodniku i rozmyśla. Nagle potyka się o kamień, przewraca i rani się w kolano wołając „O Boże, O Jezu, jak mnie boli!”Przykazanie …. Cezary powiedział – Ale mi się podoba rower Piotrka. Jest taki super.Ale mu zazdroszczę. Jak ja chcę go mieć. I chcę, aby Piotrek go nie miał, a on teraz tak fajnie się bawi. To ja powinienem jeździć na tym rowerze i tak fajnie się bawić. Przykazanie …. W pewnej szkole ktoś bardzo pomazał ławkę. Pani wychowawczyni pytała dzieci, kto tę ławkę pomazał. Ale nikt nie przyznawał się. Kiedy po dzwonku na przerwę dzieci wyszły z klasy – w klasie została jedna z uczennic. Podeszła do Pani i powiedziała „To na pewno Daria. Ja to widziałam”. Ale ona tego nie widziała, tylko zmyśliła. Przykazanie …. Edek miał kolegę o imieniu Włodek. Włodek miał wspaniałą rodzinę – piękną żonę i miłe dzieci. Edek myślał sobie „Lepiej, żeby ta jego żona go zostawiła. Niech zostanie moja żoną. Ja będę dla niej na pewno lepszym mężem”.Przykazanie …. Felek uważał, że najważniejszy w życiu jest komputer. Po przyjściu ze szkoły grał w gry komputerowe przez wiele godzin. Kiedy szedł do kolegów – proponował im granie w te gry. Nawet kiedy jechał na wakacje zabierał tablet i przez wiele godzin nie interesowało go nic oprócz grania w gier. Kiedy mama przypominała mu o różnych ważnych rzeczach odpowiadał „Za chwilę – teraz nie mogę, właśnie przechodzę kolejny etap w grze”. Przykazanie …. Grażyna obudziła się w niedzielę i zastanawiała się nad planem dnia. Oczywiste dla niej było, że spędzi niedzielę robiąc zakupy w centrum handlowym. Tak też zrobiła. Po przyjściu do domu dokładnie posprzątała mieszkanie.Przykazanie …. Hubert nie przepada za Grzegorzem. Dzisiaj nadarzyła się okazja, że byli sami na podwórku. Hubert uderzył Grzegorza i uciekła. Przykazanie …. Irenka podczas nieobecności rodziców włączyła telewizor i ustawiła kanały na programy dozwolone od 18 lat. Pomyślała, że skoro rodzice jej nie pozwalają oglądać – to będzie oglądała, jak rodziców nie ma w domu. Przykazanie …. Julian odrabiał lekcje. W pewnym momencie bardzo się zdenerwował i rzucił zeszytem w mamę. Nie przeprosił i dodatkowo zaczął jej pyskować, kiedy próbowała go uspokoić. Kiedy przyszedł tatuś jeszcze bardziej okazywał swoja złość i niezadowolenie względem rodziców.Przykazanie ….

26 STYCZNIA 2021

Temat: Przykazania wyrazem miłości Boga do człowieka

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Jeśli chcemy bezpiecznie poruszać się po drogach i dotrzeć do celu naszej podróży, musimy

znać znaki drogowe. Zwracać na nie uwagę i stosować się do nich.

Pan Bóg bardzo nas kocha i nie chce, abyśmy zabłądzili, będąc w drodze do nieba. Dlatego

zostawił nam drogowskazy, dziesięć przykazań Bożych, które pomagają w osiągnięciu celu.

Pan Bóg z miłości do człowieka dał przykazania i dlatego chce, aby każdy człowiek dobrze je

poznał i wypełniał w swoim życiu. Są one drogowskazami do osiągnięcia szczęścia wiecznego – nieba.

Uczniowie czytają głośno fragment Pisma Świętego – Wj 19,1.20;

20,1-18; 34,27-29.

„Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli [oni] na pustynię Synaj. (…) Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił (…). Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg,

który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców, (…) którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka,

ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako

świadek.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika,

ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,

która należy do bliźniego twego.

Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice przez głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka (…).

Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba,i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa Przymierza – Dziesięć Słów.

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem” .

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

– Na jaką górę wstąpił Mojżesz?

– Co dokonało się na górze Synaj?

– Na ilu tablicach spisane zostały przykazania?

Pan Bóg z miłości do człowieka dał przykazania, które zostały spisane na dwóch kamiennych tablicach. Na jednej były pierwsze trzy przykazania, na drugiej pozostałe siedem. Przykazania z pierwszej tablicy dotyczą postępowania człowieka względem Boga, z drugiej

tablicy mówią o obowiązkach ludzi żyjących we wspólnocie.

Przykazania Boże zostały dane dla dobra każdego człowieka i obowiązują go zawsze i wszędzie. Nazywamy je Dekalogiem.

2. W zeszycie:

Za pośrednictwem Mojżesza, na górze Synaj, Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi, dając im przykazania. Dokończ zdania wyrazami z ramki:

Pierwsze trzy przykazania dotyczą………………………………………..

[człowieka * Boga * względem * postępowania ]

Następne przykazania mówią o……………………………………..

[żyjących * wspólnocie * ludzi * we * obowiązkach ]

3. Przypomnij sobie 10 przykazań Bożych do oceny.

4. Pan Jezus kieruje do nas bardzo ważne słowa, które odnoszą się

do przykazań Bożych:

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17b).

5. Zapisz w zeszycie odpowiedzi.

– Do czego wzywa nas Pan Jezus?

– Co osiągniemy zachowując przykazania?

20 STYCZNIA 2021

Temat: Mędrcy ze Wschodu z wiarą oddają cześć Zbawicielowi.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

2.Po obejrzeniu zapisz w zeszycie odpowiedzi w formie pełnych zdań bez pisania pytań:

PODANIE PRAWDY

– Kto szedł do Pana Jezusa? /Mędrcy/

– Dlaczego wyruszyli w drogę?

– Skąd przybyli?

– Ilu ich było?

– Do jakiego miasta w Palestynie przyszli?

– Dlaczego udali się do Jerozolimy?

– Czego się tam dowiedzieli?

– Dlaczego nie wypełnili prośby Heroda, by w drodze powrotnej wrócili do niego?

– Jakie dary ofiarowali Jezusowi?

3. Rozwiąż krzyżówkę – hasło powie ci jak nazywa się inaczej Święto Trzech Króli. przerysuj krzyóówkę do zeszyty i same odpowiedzi.

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 A

Ilu było wg tradycji Mędrców? Legendarne imię jednego z Mędrców. Potoczna nazwa Mędrców. Kontynent, którego w szopce symbolizuje figurka jednego z Mędrców. Byli nimi Mędrcy. Z kolędy Przybieżeli do Betlejem: „któremu się wół i osioł kłaniają; Trzej Królowie ……. oddają” Legendarne imię jednego z Mędrców. Legendarne imię jednego z Mędrców.

19 STYCZNIA 2021

Temat: Świadectwo wiary św. Szczepan – pierwszy męczennik.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54-60 )

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. 55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. Obejrzyj film o św. Szczepanie, aby lepiej go poznać.

Zapytaj rodziców jakie są zwyczaje związane ze Świętem św. Szczepana w parafii i zapisz je w zeszycie.

22 grudnia

Temat: Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie!

1. Napisz, z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia.

16 grudnia

Temat: Maryja najdoskonalszym przykładem wiary.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie.

Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela. Napisz słowa Maryi, którymi wyraziła zgodę na Boże wezwanie………………………………………………………………………. Uzupełni słowa modlitwy “Anioł pański” i naucz si tej modlitwy.

Anioł Pański ……… Pannie ……. i poczęła z Ducha …………………

Zdrowaś Maryjo.

Oto ja …….. …….. , niech mi się ………. według ……… twego.

Zdrowaś Maryjo.

A Słowo …….. się stało i …….. między nami.

Zdrowaś Maryjo.

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy ………………

5. Napisz, w jaki sposób człowiek powinien wyznawać swoja wiarę …………

15 grudnia

Temat:Potrzeba wiary – zapowiedź narodzenia poprzednika Zbawiciela.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

9 grudnia

Temat: Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana – Adwent.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Narysuj w zeszycie symbole adwentowe i napisz co one oznaczają.

Przypominam, że przygotowujemy się na przyjście pana Jezusa, na Święta Bożego Narodzenia: udział w roratach i spowiedź św. oraz codzienna modlitwa. W tym roku dziękujemy za I Komunię Św. Nie zapominamy o tym wydarzeniu.

27 października

Temat: Jedność Starego i Nowego Testamentu.

proszę przeczytać tekst w podręczniku i odpowiedzieć na pytania.

09 czerwca 2020 r.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA PODSTAWIE PRZEROBIONYCH TEMATÓW: Pełną informację o życiu Pana Jezusa i jego działalności.

Pracę proszę przesłać najpóźniej do środy na pocztę parafii.

Tematy 5-6 na tydzień: 25- 29 maja

6. Temat: Jezus posyła Ducha Świętego.

Przeczytajcie fragment Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-8.22-24a.37-41):

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nie-ba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłum-nie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? (…)»«Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia

i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

Zobaczcie krótki film, który pokazuje Kim jest Duch Święty:

Pan Jezus obiecał, że ześle Ducha Świętego – Pocieszyciela. Tę obietnicę spełnił w dniu Pięćdziesiątnicy.

Pięćdziesiątnica – inaczej Zielone Święta. Nazwa pochodzi stąd, że święto przypadało w pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy. Paschą rozpoczynały się żniwa, a na Pięćdziesiątnicę przynoszono do świątyni dwa chleby kwaszone z nowego zboża, by podziękować Bogu za pomyślane zbiory.

Duch Święty zstąpił na Apostołów, gdy razem z Maryją trwali w Wieczerniku na modlitwie. Było

to 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić różnymi językami i po raz pierwszy publiczniewyznali wiarę

w Jezusa Zmartwychwstałego. Duch Święty uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii i gromadzenia uczniów we wspólnocie Kościoła. Dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem, w którym Kościół rozpoczął publiczną działalność.

W czasie Mszy Świętej wyznajemy wiarę w Ducha Świętego. Wiarę w Ducha Świętego wyznajemy słowami: “Wierzę w Ducha Świetego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który

z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.

Duch Świety, który zstąpił na Jezusa, Maryję i Apostołów jest stale obecny w Kościele. Dzięki Jego mocy Kościół głosi Ewangelię i sprawuje sakramenty święte. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979, papież Jan Paweł II modlił się: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Od chwili chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego – On stale przebywa i działa w nas. Duch Święty – Pocieszyciel zstąpił na uczniów Chrystusa, aby pozostać z nimi i umacniać ich wiarę oraz daje siłę, abyśmy żyli w pokoju z innymi. Dzięki Niemu odmieniamy swoje życie i przybliżamy się do Pana Boga.

Przeczytaj z podręcznika słowa klucze oraz fragment z Pisma Świętego i uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa: napiszcie ładnie na kartce modlitwę św. Jana Pawła II i korzystajcie z niej – najlepiej codziennie 🙂

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.

Proszę o dar umiejętności, abym, patrząc na świat dostrzegał w im dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.

Proszę o dar rady, na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić.

Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą w modlitwie, abym patrzał na ludzi jako na braci i na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Amen.

5. Temat: Eucharystia obietnicą życia wiecznego.

Z tej katechezy dowiesz się i pogłębisz swoją świadomość o tym, że karmienie się Ciałem Pana Jezusa jednoczy nas z Nim już tu na ziemi i daje nam przedsmak nieba.

Zobaczcie film o Eucharystii:

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb w swoje Najświętsze Ciało, a wino w swoją Krew. Ten cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej, którą z polecenia Pana Jezusa sprawują biskupi i kapłani. Do przyjęcia tej prawdy potrzebna jest wiara.

Eucharystia jest obietnicą i źródłem życia wiecznego.

Kiedy masz czyste serce możesz przystąpid do Komunii Świętej i w ten sposób uczestniczyd w pełni

we Mszy Świętej (2) 🙂

Przeczytaj tekst :1Kor, 11,23-25 – odpowiedz w zeszycie o czym nam mówi św. Paweł w tym tekście?

oraz tekst: J 6, 54-56 – odpowiedz i zapisz w zeszycie:co daje nam Eucharystia?

Tematy 3-4 na tydzień: 18- 22 maja

4. Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

Na podstawie katechizmu proszę przygotować notatkę i odpowiedzieć na pytania, które są na końcu katechezy w książce.

3. Temat: Św. Jan Paweł II – apostoł naszych czasów.

A. Dzieciństwo Karola Wojtyły

( Uzupełni i przepisz do zeszytu.)

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach.

Miasto to położone jest w ………… Jego ojciec był …………Mama opiekowała się …….. . Karol chodził do ……….. w Wadowicach. Uczył się dobrze.

W niedzielę uczęszczał do ……………. parafialnego

Był …………………… W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na ………………… .

Latem wraz z …………………………..chodził na wycieczki w .Z kolegami często grał w ………………………. Najczęściej grał na ……………………. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym …………………… i cudownym ……………….. Wszyscy kochają ………………

B. Co ci mówi Ojciec Święty?

Przeczytaj List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci (fragmenty) i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie:

O co papież prosi dzieci?

♦ Co Jan Paweł II mówi o miłości i zgodzie?

♦ Skąd pochodzą dzieci, do których zwraca się Jan Paweł II?

♦ Czy do nas także skierowane są słowa papieża?

♦ Gdzie i w jaki sposób my możemy być „apostołami jedności” tak, jak Jan Paweł II?

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby

ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie

rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w

waszych rodzinach. (…) Drodzy chłopcy i dziewczęta, przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie Pochwalone! (por. Ps 113 [112], 1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was,

moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowość mówię: Chwalcie imię Pana!”.

C.Dlaczego potrzebujemy w naszym życiu zgody i jedności?

Odpowiedź zapisz na podstawie opowiadania:

Wyspa świstaków

Pośród gór Gran Zebu znajdowało się małe błękitne jeziorko. Pośród jeziorka widoczna była

mała wysepka. Jej piaszczyste brzegi pełne były gładkich jak powierzchnia jajka kamieni. Kwiaty i

krzewy rododendronów pokrywały zbocza gór. Wokół jeziorka świstaki miały swoje norki. Na

wysepce, pośrodku jeziora, spotykały się codziennie trzy żwawe świstaczki: Ryszard, Adrianna i

Walery. Chociaż ciągle przebywały razem, kłóciły się codziennie od świtu do nocy. Gdy piły wodę

przy źródełku, Ryszard wykrzykiwał:

– Wyjdź z wody! Woda jest moja!

Gdy skacząc z kamienia na kamień docierały do wysepki, było jeszcze gorzej.

– Precz z wyspy! – wrzeszczał Walerian. – Ziemia jest moja!

– Trawa należy do mnie – piszczała Adrianna, szukając kruchej sałatki i najbardziej pachnących

kwiatków.

Pewnego dnia za rododendronów wyszedł wielki żółw.

– Mieszkam wprawdzie po drugiej stronie jeziora – powiedział spokojnie, – ale cały dzień słyszę

tylko: To jest moje. To moje! To moje! Z powodu ciągłych kłótni nie ma tu spokoju. Przekonacie

się pewnego dnia, że nie jest to najlepszy sposób życia. Powiedziawszy to, żółw odwrócił się i znikł

w gęstych krzakach rododendronów. Gdy tylko sobie poszedł, Ryszard wybiegł z dużym korzeniem

lukrecji w pyszczku. Inne pobiegły za nim, krzycząc:

– Korzenie należą do wszystkich! Ale Ryszard, mając pełen pyszczek, zamruczał:

– Ten należy do mnie!

Wkrótce trzy świstaczki walczyły łapami i uderzeniami ogona, aby zdobyć wysepkę.

– Jest moja! – krzyczały wszystkie razem. W pewnym momencie pociemniało i groźne grzmoty

wypełniły powietrze wokół jeziora. Gwałtowny deszcz zawładnął wysepką, która szybko zostało

opanowana przez wodę. Jej poziom nieustannie się podnosił. Trzy świstaki drżały ze strachu.

Próbowały rozpaczliwie uczepić się nielicznych kamieni, które wystawały z wody. Ale wkrótce

także one zostały zalane. Pozostał tylko jeden głaz i na niego wdrapały się trzy świstaki, drżąc z

zimna i strachu. Stały blisko, blisko siebie i trzymając się za ręce, przeżywając ten sam lęk i te same

nadzieje, czuły się trochę spokojniejsze. Każdy z nich czuł, że dwa inne serca biją blisko jego

własnego serca. Powoli, powoli wody opadały. Deszcz zmalał a potem przestało padać. Dopiero

wówczas świstaki odkryły, że wielki kamień, na który się wdrapały, nie był wcale kamieniem. Był

to żółw!

– Uratowałeś nas! – zawołały wszystkie razem.

Następnego ranka woda znów była przezroczysta. Na piaszczystym dnie jeziorka słońce goniło

srebrne rybki. Radosne, małe świstaczki zaczęły razem się kąpać i razem szukały kolorowych

kamyków. Razem biegały w gęstej, pachnącej trawie, szukając korzeni lukrecji. Później, gdy

odpoczywały w chłodzie na pokrytej trawą wysepce, czuły się szczęśliwe, jak nigdy dotąd.

– Co za spokój! – powiedział Ryszard.

– O, jak tu pięknie! – cieszył się Walerian.

– A wiecie co… – powiedziała Adrianna.

– Co? – spytały dwa pozostałe świstaki.

– To wszystko jest nasze!

2. Temat: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom.

1. Temat: Zmartwychwstały Chrystus przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.

키워드에 대한 정보 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa

다음은 Bing에서 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Błogosławieństwo pokarmów i życzenia

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Błogosławieństwo #pokarmów #i #życzenia


YouTube에서 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Błogosławieństwo pokarmów i życzenia | narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez jezusa, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  전기 경력 수첩 | 전력기술인 경력수첩이 뭔지 궁금하시죠? 알려드리겠습니다^^ 상위 71개 답변

Leave a Comment