Napisz Nazwy Systematyczne Soli O Podanych Wzorach | Napisz Nazwy Systematyczne Soli O Podanych Wzorach A) Na2S C) Alpo4 D) Ca(No3)2 E) Khso4 F) Cacl(Oh) 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach – Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 No i już 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,379회 및 좋아요 31개 개의 좋아요가 있습니다.

napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH) – napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Podobało się? Daj łapkę w górę 🙂
Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do mnie na Instagramie:
https://www.instagram.com/no_i_juz/
\”Zadanie jest własnością Wydawnictwa Nowa Era.
Rozwiązuję go zgodnie z użyciem prawa cytatu
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. 29. Prawo cytatu
Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.\”

napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach …

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych. Rozwiązanie. Kometarze. Nie udało się załadować rekomendacji Disqus.

+ 여기를 클릭

Source: zdam.xyz

Date Published: 5/24/2022

View: 7841

Page 21 – Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń klasa 8

… fluorek potasu Sól kwasu tlenowego beztlenowego 5 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych. chlorek baru węglan sodu siarczan(VI) …

+ 더 읽기

Source: flipbook.nowaera.pl

Date Published: 2/4/2021

View: 4234

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach cano32

79% Substancje chemiczne; 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka; 84% Jednofunkcyjne pochodne …

+ 여기에 보기

Source: opisyszkolne.pl

Date Published: 6/30/2022

View: 7087

주제와 관련된 이미지 napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH)
Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH)

주제에 대한 기사 평가 napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach

 • Author: No i już
 • Views: 조회수 1,379회
 • Likes: 좋아요 31개
 • Date Published: 2021. 12. 1.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=9XiDKNVq27U

Jak pisać nazwy systematyczne soli?

Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy wyraz mówi nam, od jakiego kwasu pochodzi sól: jeżeli w tym wyrazie jest końcówka -an, to sól pochodzi od kwasu tlenowego, jeżeli -ek, to od kwasu beztlenowego. Drugi wyraz to nazwa metalu (w dopełniaczu liczby pojedynczej) i na końcu wartościowość tego metalu.

Co to są nazwy systematyczne soli?

Sole obojętne Nazwy systematyczne soli obojętnych tworzy się poprzez podanie nazwy anionu i kationu, wchodzącego w skład soli. Najpierw przytacza się nazwę anionu. Jeśli pochodzi on od kwasu tlenowego, to nazwa reszty kwasowej, wchodzącej w skład soli, ma końcówkę „-an”.

Jak napisać wzór soli?

Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwsza odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, druga – do metalu. Człon pochodzący od nazwy reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych).

See also  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Dla Szkoły | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Jak Wykonać, Wzór, Ważne Wskazówki 240 개의 가장 정확한 답변

Jakie są wzory soli?

Wzory i nazwy soli
Wzór sumaryczny Nazwa Wartosciowość metalu
NaCl chlorek sodu I
CaCl2 chlorek wapnia II
Na2S siarczek sodu I
CuSO4 siarczan(VI) miedzi(II) II

Jaka jest nazwa systematyczna co?

Nazwa systematycznanazwa zgodna z ujednoliconym systemem nazewnictwa w danej dziedzinie nauki.

Na jakie grupy dzielimy sole?

Podział
 • sole obojętne, w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru.
 • hydroksosole (sole zasadowe) – zawierające grupy hydroksylowe pochodzące z wyjściowej zasady, zwane solami zasadowymi.
 • wodorosole (sole kwaśne) – zawierające kationy wodoru pochodzące z wyjściowego kwasu, zwane solami kwaśnymi.

Co to za sól k2so3?

Siarczyn potasu – Wikipedia, wolna encyklopedia.

Co to znaczy nazwa systematyczna?

Nazwa systematycznanazwa zgodna z ujednoliconym systemem nazewnictwa w danej dziedzinie nauki. w chemii organicznej.

Jak się pisze wzory sumaryczne?

USTALANIE WZORU SUMARYCZNEGO.

Zapisujemy ją cyfrą rzymską nad symbolem danego pierwiastka, a następnie wpisujemy na krzyż, ustalając wzór sumaryczny. Piszemy więc symbole podanych pierwiastków obok siebie, a nad nimi wartościowość. Następnie wpisujemy ją na krzyż w prawym dolnym rogu symboli pierwiastków.

Jakie są wzory sumaryczne?

Wzór sumaryczny – wzór przedstawiający liczbę atomów każdego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego, np. H2SO4, C6H6. Nie podaje on kolejności i sposobu powiązań atomów.

Co to są nazwy związków chemicznych?

Nomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne – system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych. Zasady nomenklatury chemicznej są ustalane przez Komisję Nazewniczą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC).

Nazwy i wzory soli

Nazwy i wzory soli

Sole zbudowane są z atomu metalu i reszty kwasowej.

Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy wyraz mówi nam, od jakiego kwasu pochodzi sól: jeżeli w tym wyrazie jest końcówka -an, to sól pochodzi od kwasu tlenowego, jeżeli -ek, to od kwasu beztlenowego.

Drugi wyraz to nazwa metalu (w dopełniaczu liczby pojedynczej) i na końcu wartościowość tego metalu.

Jeżeli metal przyjmuje tylko jedną wartościowość, to możemy ją pominąć. Dotyczy to przede wszystkim metali I i II grupy układu okresowego.

Możemy zapisać siarczan (IV) potasu zamiast siarczan (IV) potasu (I).

Fe(NO 3 ) 3 – azotan (V) żelaza (III)

Sól ta pochodzi od kwasu azotowego (V). Żelazo w tej soli jest III-wartościowe.

Nazwa kwasu Nazwa pierwszego wyrazu w nazwie soli Kwas chlorowodorowy Chlorek Kwas siarkowodorowy siarczek Kwas bromowodorowy bromek Kwas jodowodorowy jodek Kwas azotowy (V) azotan (V) Kwas siarkowy (IV) siarczan (IV) Kwas siarkowy (VI) siarczan (VI) Kwas węglowy węglan Kwas fosforowy (V) fosforan (V)

Niektóre sole mają nazwy zwyczajowe, potocznie przyjęte, np. NaCl (chlorek sodu) – sól kuchenna, NaNO 3 (azotan (V) sodu) – saletra chilijska, Na 2 CO 3 (węglan sodu) – soda kalcynowana.

Wzory sumaryczne soli

Me – symbol metalu

n – wartościowość metalu

R – reszta kwasowa

m – wartościowość reszty kwasowej (ilość atomów wodoru w kwasie)

Aby cząsteczka soli była elektrycznie obojętna, liczba kationów metalu (m) musi się równać wartościowości anionu reszty kwasowej, a liczba anionów reszty kwasowej (n) musi być równa wartościowości metalu.

Kolejne kroki podczas tworzenia wzoru sumarycznego soli, np. siarczanu (VI) żelaza (III)

– Piszemy obok siebie symbol pierwiastka i resztę kwasową

FeSO 4

– Zapisujemy wartościowość metalu i reszty kwasowej. Wartościowość metalu jest podana na końcu nazwy. Jeżeli nie, to należy ją odczytać z układu okresowego.

Wartościowość równa jest numerowi grupy, dla grup od 13 do 18 pomniejszona o 10.

– Resztę kwasową traktujemy jako całość, która ma wartościowość równą liczbie atomów wodoru, które były połączone z nią w kwasie. Dla ułatwienia należy resztę kwasową wziąć w nawias.

FeIII(SO 4 )II

Aby tworzyć wzory soli, musisz znać na pamięć wzory kwasów. Reszta kwasowa w tym przykładzie pochodzi od kwasu siarkowego (VI) o wzorze H 2 SO 4 , czyli jest dwuwartościowa.

– Stosujemy regułę „na krzyż”.

Wartościowość metalu piszemy małą cyfrą arabską za resztą kwasową, wartościowość reszty kwasowej piszemy małą cyfrą arabską za symbolem metalu.

Fe 2 III(SO 4 ) 3 II

Wszystkie te czynności wykonujemy na jednym wzorze.

Prawidłowo zapisany wzór sumaryczny siarczanu (VI) żelaza (III):

Fe 2 (SO 4 ) 3

We wzorach sumarycznych nie musimy pisać wartościowości.

Przykład: Należy napisać wzór sumaryczny węglanu wapnia.

CaCO 3

Nazwa węglan pochodzi od kwasu węglowego o wzorze H 2 CO 3 . Reszta kwasowa jest tylu wartościowa, ile jest atomów wodoru w kwasie, czyli dwuwartościowa. W nazwie nie jest podana wartościowość wapnia, wynika z tego, że przyjmuje on jedną wartościowość we wszystkich swoich związkach. Z układu okresowego odczytujemy, że wapń leży w drugiej grupie, zatem jest dwuwartościowy.

CaII(CO 3 )II

Stosujemy regułę „na krzyż”

Ca 2 II(CO 3 ) 2 II

Spisane liczby nie tworzą najmniejszego stosunku, ponieważ możemy je obydwie podzielić przez dwa.

Ca 1 II(CO 3 ) 1 II

Małych jedynek na dole nie piszemy. W tym przypadku nawias jest nie potrzebny. Za nawiasem nie ma małej liczby, czyli jest jedna reszta kwasowa.

Prawidłowo zapisany wzór węglanu wapnia: CaCO 3

Jeżeli wartościowość metalu i reszty kwasowej jest taka sama, to wystarczy napisać obok siebie symbol metalu, resztę kwasową i wzór soli jest gotowy.

Kolejne kroki pisania wzoru strukturalnego soli na podstawie wzoru sumarycznego:

Przykład: Al2(SO4)3 siarczan (VI) glinu (III)

– Piszemy symbol niemetalu, obok jeden pod drugim piszemy tyle symboli tlenu, ile jest wodoru w kwasie.

– Łączymy kreskami symbole tlenu z symbolem niemetalu.

– Po drugiej stronie atomu tlenu zamiast kreski rysujemy kropkę, która oznacza wolną wartościowość.

– Pozostałe atomy tlenu rysujemy po drugiej stronie symbolu niemetalu i łączymy je z nim podwójnymi kreskami.

Jeżeli we wzorze soli reszta kwasowa jest w nawiasie, to tak powstałe elementy należy narysować jeden pod drugim tyle razy, ile wynosi liczba stojąca za nawiasem.

– Obok (rozkładając symetrycznie) piszemy tyle razy symbol metalu, ile wynosi liczba stojąca za symbolem tego metalu we wzorze sumarycznym. Symbole te piszemy po tej samej stronie, po której są kropki przy symbolach tlenu.

– Przy każdym symbolu metalu rysujemy tyle kropek, ile wynosi jego wartościowość. Kropki te piszemy po tej stronie, po której znajduje się rysowana część wzoru. Łączymy je po kolei kreskami z kropkami przy symbolach tlenu.

Powstał wzór strukturalny Al 2 (SO 4 ) 3 siarczanu (VI) glinu (III)

Sole możemy rozpatrywać jako pochodne kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu. Tworząc wzory strukturalne soli, w których atom metalu jest jednowartościowy, należy narysować wzór strukturalny odpowiedniego kwasu i zastąpić atomy wodoru atomami metalu.

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń klasa 8

8. Wzory i nazwy soli 4 Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy systema- Zobacz zdjęcia tyczne soli. docwiczenia.pl Kod: C8CLJU chlorek glinu • siarczan(VI) sodu • bromek wapnia • azotan(V) baru • siarczan(VI) żelaza(III) • azotan(V) ołowiu(II) • fluorek potasu Sól kwasu tlenowego beztlenowego 5 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych. chlorek baru węglan sodu siarczan(VI) potasu azotan(V) cynku fosforan(V) wapnia siarczan(IV) sodu 6 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych. NaCl CaSO 3 CaCl AlPO 4 2 K S Ba(NO ) 2 3 2 Jest na to sposób! Ustalanie wzorów sumarycznych soli Wzór sumaryczny związku chemicznego można ustalić, stosując metodę na krzyż. Sól kwasu beztlenowego Sól kwasu tlenowego 1. Określ wartościowości kationów metalu i anionów reszty kwasowej w związku chemicznym. III II II II Al S Ca SO 4 2. Oblicz indeksy stechiometryczne. Przepisz krzyżowo wartościowości, tak aby utworzyły indeksy stechiometryczne. III II II II Al S 3 Ca (SO ) 2 2 4 2 Skróć indeksy stechiometryczne, dzieląc je przez największy wspólny dzielnik: ! Indeksu stechiometrycznego Ca 2 (SO ) 4 2 o wartości 1 nie zapisuje się 2 : 2 = 1 2 : 2 = 1 we wzorach chemicznych. Ca SO 4 3. Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego. Al S CaSO 4 2 3 35

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach cano32

79% Substancje chemiczne; 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka; 84% Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estryZobacz 1 odpowiedź na zadanie: 1.Podaj nazwy systematyczne związków :2CaSO4*H2O, CoCl2*6H2O, CaSo4*2H2O, CuCl2*5H2O 2.Napisz równanie reakcji chemicznej i podaj nazwy zwyczajowe i systematyczne reagujących związków: wapno gaszone —-> węglan wapnia oraz skała wapienna –Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli: Na2S CaSO3 Fe(NO2)3 PbCl4 AgNo3 MgCo3Napisz nazwy soli i wzory soli.. • Ca(NO 3) 2 • Mgl 2 • aO 3 • Nal • K 2S • aO 3 • Ag 2S • K 3 PO 4 • a 3 (PO 4) 2 • Agl Zadanie 5 Uzupełnij tabelę.. 2012 o 19:40 Wzory i Nazwy Soli!. 242 Zadanie.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:0075% Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci.. 241 Zadanie.. Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu .Nomenklatura.. 243 Zadanie.. Nazwy systematyczne ałunów tworzy się, podając nazwę reszty kwasowej, czyli siarczan(VI), a następnie – w kolejności alfabetycznej – nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli; w dalszej kolejności podajemy wyraz „woda” poprzedzony myślnikiem, a na końcu – zawartość wody hydratacyjnej w cząsteczce ałunu.h 2 o 2 → h 2 o + o Nadtlenek wodoru jest nietrwały i ulega rozkładowi z wydzieleniem tlenu atomowego..

Rozwiązanie – Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.Zadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi ii Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Napisz nazwy systematyczne kwasów karboksylowych o podanych wzorach sumarycznych.. Tlen w postaci pojedynczych atomów istnieje bardzo krótko – praktycznie tylko w chwili powstawania, dlatego te postać często nazywamy in statu nascendi, co oznacza w stanie rodzenia się.Napisz nazwy systematyczne.. 1 Zadanie.. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. naporap zapytał(a) 03.. CaCO 3 – węglan wapnia.. 2012-02-18 21:13:55Zadanie: podaj nazwy soli o podanych wzorach a fel2 b Rozwiązanie: fei_ 2 jodek żelaza ii Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli – rozwiązanie zadania.. Wzory sumaryczne soli z nazwami systematycznymi: .Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej..

WzórRozwiązanie – Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wzór anionu reszty kwasowej Wartościowość reszty kwasowej HCl … kwas siarkowy(VI) PO43- kwas azotowy(V) H2S CO32- kwas siarkowodorowy HBr 2.. Chodzi tu głównie o metale szlachetne jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedź).Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji.. Ocena użytkowników: 3 .Napisz Nazwy Systematyczne Soli O Podanych Wzorach.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Podaj wzory sumaryczne soli o podanych nazwach 2009-05-22 21:35:14 Podaj nazwy systematyczne nastepujących soli : 2013-05-13 12:45:27 napisz wzory soli o podanych nazwach : 2011-03-05 19:51:48napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory(b) 2010-03-11 16:09:35 zad1 podaj nazwy soli zad2 Napisz wzory sumaryczne 2014-09-23 15:45:14 Napisz wzór azotan V wapnia , narysuj jego wzór strukturalny oraz podaj 3 reakcje otrzymywania tej soli 2012-04-21 21:25:06Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 – węglan potasu Na 2 CO 3 – węglan sodu Li 2 CO 3 – węglan litu AgCO 3 – węglan srebra MgCO 3 – węglan magnezu CaCO 3 – węglan wapnia BaCO 3 – węglan baru FeCO 3 – węglan żelaza (II) CuSO 4 – siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 – siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 – siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 – siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 – węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?.

2 gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jakie mialem.

244 Zadanie.. 240 Zadanie.. 521Zadanie: podaj wzory, nazwy systematyczne, nazwy zwyczajowe oraz Rozwiązanie: kno3 azotan v sodu saletra potasowa, saletra chilijska nawóz, środek do konserwacji Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.METAL + NIEMETAL —-> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego) Jest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych.. 73% Kwasy, zasady, wodorotlenki i sole – charakterystyka ogólna.. restauracja – Kuchnia u Babci Maliny Kraków, Sławkowska 17 Jadłodajnia w Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul .Rozwiązane zadania z chemii dla gimnazjum i liceum – zadania z chemii nieorganicznej, organicznej, stężenia, mol – online i za darmo!. Kuchnia U Babci Maliny.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach wzory w załączniku daje jak najwięcej punktów Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38 Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli .. 2 Zadanie.. 3 Zadanie.. CuCO 3 – węglan miedzi(II).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij tabelę..

2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?

4 Zadanie..

키워드에 대한 정보 napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach

다음은 Bing에서 napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  응원 의 글 | 미래를 기약할 수 없을 때 나를 붙잡아줬던 응원메시지 상위 21개 베스트 답변
See also  Samochód Zużywa Średnio 6 Litrów Benzyny Na 100Km | Myth Or Fact? 1.4 Litres Average Consumption Per 100Km 9020 투표 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH)

 • no i już
 • klaudia no i już
 • 7 klasa
 • klasa 7
 • zadania z fizyki
 • fizyka
 • dane
 • rozwiązanie
 • szukane
 • przekształcenie wzoru
 • jednostka

Napisz #nazwy #systematyczne #soli #o #podanych #wzorach #a) #Na2S #c) #AlPO4 #d) #Ca(NO3)2 #e) #KHSO4 #f) #CaCl(OH)


YouTube에서 napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a) Na2S c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4 f) CaCl(OH) | napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment