Modlitwy Ojcze Nasz Zdrowas Maryjo | Niezwykła Moc Modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych 최근 답변 129개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo – Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Yuweg 이(가) 작성한 기사에는 조회수 140,762회 및 좋아요 5,164개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych – modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

„Zdrowaś Maryjo” – tę krótką modlitwę zna każdy…. Czy każdy jednak właściwie ją docenia? Świadectwa świętych poświadczają, że warto dobrze, czyli dokładnie – koncentrując się na każdym wypowiadanym słowie – odmawiać tę modlitwę. Materiał przestawia cytaty św. Jana Marii Vianneya, św. Ludwika Grignion de Montfort, św. Franciszka z Asyżu, bł. Kolumbana Marmiona, oraz św. Mechtyldy odnoszące się do modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
Subskrybuj nasz kanał ► http://yuweg.pl/subskrybuj
Dołącz na Facebooku ► http://yuweg.pl/facebook
Odwiedź naszą stronę ► http://yuweg.pl
Zaznacz DZWONEK 🔔 na kanale, by być na bieżąco z nowymi filmami.

Źródła:
Artykuł: http://radioniepokalanow.pl/lektura-duchowa-niezwykla-moc-modlitwy-zdrowas-maryjo/
Muzyka: David Hilowitz https://soundcloud.com/dhilowitz

modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Modlitwy – Ojcze Nasz – Zdrowaś Maryjo – Wierzę w Boga

święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i …

+ 여기에 더 보기

Source: www.eswinoujscie.pl

Date Published: 9/22/2022

View: 6816

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży – Oto Nasza Modlitwa

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

+ 여기에 표시

Source: www.otonaszamodlitwa.pl

Date Published: 7/18/2022

View: 8886

Jak poprawnie odmawiać modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś …

Nasza codzienna modlitwa Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Maryjo jest darem składanym Bogu i Jego Matce. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, jest to modlitwa prosta …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zabno.diecezja.tarnow.pl

Date Published: 7/16/2022

View: 4325

Pacierz – Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany jako modlitwa poranna oraz wieczorna. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska).

+ 여기를 클릭

Source: www.gramzdrowia.pl

Date Published: 12/6/2022

View: 4558

Modlitwy – Padre Pio

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Witaj Królowo. Akt żalu. Chwała Ojcu. freccia.gif (3687 byte) Aniele Boży freccia.gif (3687 byte). Wieczny odpoczynek.

+ 여기에 보기

Source: www.padrepio.catholicwebservices.com

Date Published: 5/29/2021

View: 9618

modlitwa Zdrowaś Maryjo – Pacierz.pl

Modlitwa Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś Mario, Pozdrowienie Anielskie. Pacierz to modlitwa codzienna: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań …

+ 여기를 클릭

Source: pacierz.pl

Date Published: 6/14/2022

View: 4033

Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo – gloria.tv

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo – ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa ♥ … MODLITWA TAJEMNICA I Obrzezanie Pana Jezusa Ojcze, Przedwieczny Boże …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: gloria.tv

Date Published: 1/15/2022

View: 9343

SIEDEM OJCZE NASZ I SIEDEM ZDROWAŚ MARYJO KU …

MODLITWY – SIEDEM OJCZE NASZ I SIEDEM ZDROWAŚ MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA. TAJEMNICA PIERWSZA OBRZEZANIE PANA JEZUSA Ojcze Przedwieczny …

+ 여기에 표시

Source: www.modlitewnik.com.pl

Date Published: 9/24/2022

View: 3708

Modlitwa „Ojcze nasz” w językach Afryki – Siostry Białe

Zdrowaś Maryjo. Salamu Maria, umejaa neema; Bwana yu nawe; emebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako, amebarikiwa.

+ 여기에 표시

Source: siostrybiale.org

Date Published: 8/29/2022

View: 3303

주제와 관련된 이미지 modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Niezwykła moc modlitwy \
Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych

주제에 대한 기사 평가 modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo

 • Author: Yuweg
 • Views: 조회수 140,762회
 • Likes: 좋아요 5,164개
 • Date Published: 2020. 2. 28.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=vvUA9ssCANM

Jak brzmi modlitwa Zdrowaś Mario?

Pełny tekst tej modlitwy brzmi następująco: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Jak odmawiać modlitwę Ojcze nasz?

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Skąd się wzięła modlitwa Zdrowaś Maryjo?

Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety.

Co to znaczy Zdrowaś Maryjo?

Modlący się tymi słowami przyjmuje Maryję za Matkę Zbawiciela, Matkę niosącą mu dar odkupienia. Razem z Nią w pokorze serca uznaje i przyjmuje Boży wybór dotyczący czasu, sposobu i osoby przynoszącej Chrystusa. Razem z Maryją, Jej Niepokalanym Sercem, pragnie przyjąć całą wolę Bożą i wypełnić ją.

Jak się mówi o mój Jezu?

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Jak brzmi modlitwa Pozdrowienie anielskie?

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Co to znaczy modlić się Ojcze nasz?

Ojcze nasz, Modlitwa Pańska, Modlitwa wzorcowa (łac. Oratio Dominica, Pater Noster) – najstarsza, a zarazem najważniejsza, modlitwa chrześcijan. Według Nowego Testamentu to Jezus przekazał ją swoim uczniom. Jest to formuła chwaląca wspaniałość Boga, jednocześnie mająca formę błagalną.

Jak brzmi nowa wersja Ojcze nasz?

Nowa wersja tekstu modlitwy ma brzmieć “nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”. Papież zaaprobował zmianę tekstu modlitwy w języku włoskim. Nie oznacza to, że tekst zmieni się także w innych językach. O tym zadecydują Kościoły narodowe, nie Watykan.

Kiedy mówimy amen?

Amen (z hebr. אמן amen – „niech się stanie”, „wierność”, od rdzenia amint – był mocny) – judaistyczna, chrześcijańska i muzułmańska uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzająca modlitwę lub hymn, także w tekstach biblijnych. Słowo „amen” jest także używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”.

Jak się mówi Zdrowaś Maryjo czy Zdrowaś Mario?

Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to “Zdrowaś Maryjo” (nie “… Mario“), “błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. “błogosławiona jesteś”).

Jakie są modlitwy do Matki Boskiej?

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Jak się mówi wierzę w Boga?

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

O co prosimy Pana Boga w modlitwie Pańskiej Ojcze nasz któryś jest w niebie?

W tej prośbie Kościół ma przede wszystkim na względzie powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego. Prośba jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Nie może ono przeniknąć do naszych serc, jeśli nie potrafiliśmy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom, na wzór i z pomocą Chrystusa.

Modlitwy – Ojcze Nasz – Zdrowaś Maryjo – Wierzę w Boga – Dziesięć przykazań – Aniele Boży – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

——————————-

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen

——————————-

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod pontskim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;

grzechów odpuszczenie;

ciała zmartwychwstanie;

żywot wieczny.

——————————-

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

——————————-

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

——————————-

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach różańca – 1 raz

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach różańca – 10 razy

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie – 3 razy

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwy podstawowe – Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska), Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) i Aniele Boży, to modlitwy znane wszystkim katolikom. Są to pierwsze modlitwy, jakich uczą się dzieci i jedne z najważniejszych w życiu dorosłych.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja,

jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Aniele Boży

Jak poprawnie odmawiać modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo

Modlitwa. Bez niej nie zbliżymy się do Boga. Człowiek nie może rozeznać właściwej drogi. W modlitwie naszej nie może być improwizacji. Wręcz przeciwnie, muszą być pewne zasady. Modlitwa musi nas wprowadzić do życia wewnętrznego, duchowego.

Nasza codzienna modlitwa Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Maryjo jest darem składanym Bogu i Jego Matce.

Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, jest to modlitwa prosta ale… niestety wkrada się w nią mnóstwo błędów podczas odmawiania, o których nie koniecznie zdajemy sobie sprawę, przez co nasza modlitwa nie jest „pełna”, a błędy jakie popełniamy niestety są powielane przez kolejne lata.

Najwięcej błędów popełniamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo i to z racji tego, że wypowiadamy słowa modlitwy automatycznie nie myśląc tak naprawdę, co wymawiamy. Kiedyś, ktoś nas źle tej modlitwy nauczył i teraz to powielamy. Proszę porównać sobie dwa poniższe teksty tej modlitwy:

prawidłowy:

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS.

Święta MARYJO, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

nieprawidłowy (błędy podkreślone):

Zdrowaś Mario , łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu .

Święta Mario , Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Łatwo policzyć, ile błędów zdarza się nam popełnić podczas jednej modlitwy. Przecież, Matką Jezusa była Maryja a nie Maria, dlaczego to nie imię Maryi wypowiadamy? Ktoś powie, że jest zwrot „Ave Maria”. Tak, w języku łacińskim taki zwrot istnieje. W języku polskim takiego zwrotu nie ma. Tym bardziej, że wypowiadając te słowa po łacinie, zmiękczamy słowo Maria i wtedy brzmi jak Marija, bo tak właśnie nazywała się Matka Pana Jezusa. Ona jest „…łaski pełna…” a nie „…łaskiś pełna…”. Nie ma takiego słowa w języku polskim. W dalszej części modlitwy (u nas to się rzadko już zdarza, ale bywają takie przypadki) słowo „…błogoslawionaś…” skracamy o „ś” i dodajemy do „…Tyś…”, co też jest niestety błędem. Kończąc pierwszą część tej modlitwy znowu skracamy słowo, a dokładnie imię „…Jezus…”. Na tym przykładzie widać, że nie myślimy o tym, co mówimy. Powinno być: „…i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus…” Owocem życia Maryi, czyli jej synem jest Jezus a nie Jezu! W drugiej części tej modlitwy, popełniamy ten sam błąd, co w pierwszej, czyli modlimy się „Zdrowaś Mario”, zamiast „Zdrowaś Maryjo…”.

Mniej tych błędów popełnić można podczas modlitwy „Ojcze Nasz”. Tam zdarza się, że modlimy się: „…który jesteś w Niebie…”, zamiast„…któryś jest w Niebie…” . Podczas tej modlitwy należy pamiętać, że na końcu wypowiadamy słowo „Amen” , które znaczy „niech tak będzie” lub „tak jest” (wyjątek, jaki stosuje się do tej modlitwy występuje w Mszy Świętej i tam słowa „Amen” nie wypowiadamy, bo wtedy ta modlitwa stanowi część Modlitwy Eucharystycznej).

Poniżej raz jeszcze przedstawiamy poprawną (katechizmową) formę modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, której nie powinno się zmieniać.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Źródło: mbpiekarska.pl

Modlitwa Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Mario po łacinie

Zdrowaś Mario, nazywana również Pozdrowieniem anielskim to modlitwa składająca się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty pochodzące z Nowego Testamentu. Pierwszy został wypowiedziany przez archanioła Gabriela w czasie Zwiastowania. Według Ewangelii św. Łukasza brzmiało to tak: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą”.

Drugi cytat został zaczerpnięty z fragmentu o nawiedzeniu przez brzemienną Maryję, będącej również w ciąży św. Elżbiety. Święta Elżbieta na widok Maryi zawołała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Oba te fragmenty modlitwy Zdrowaś Maria są częścią adoracyjną wobec Maryi i Jezusa.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo

Początkowo modlitwa Zdrowaś Mario była powtórzeniem słów archanioła Gabriela i Elżbiety, ale w XIII wieku nieco tekst ten zmodyfikowano, dodając do dwóch biblijnych fraz imię Jezusa i Maryi. W XIV wieku dodano do modlitwy trzecią część o charakterze błagalnym: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Amen”.

Natomiast od 1566 roku Zdrowaś Mario, kończy się zdaniem: „teraz i w godzinę śmierci. Amen”. To pozostałość po wielkiej epidemii dżumy, która w XVI wieku panowała w Europie.

Zdrowaś Mario jest częścią pacierza, modlitwy Anioł Pański i różańca, w którym Pozdrowienie anielskie powtarza się ponad 50 razy. Jest to najczęściej odmawiana modlitwa wśród chrześcijan.

Tekst Zdrowaś Maryjo Według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta dobrze, uważnie i z pokorą odmawiana modlitwa Zdrowaś Mario, jest „nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy”.

Najstarszy tekst modlitwy Zdrowaś Mario w języku polskim znajdziemy w Statutach Wacława z 1412 roku. Pełny tekst tej modlitwy brzmi następująco:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Zdrowaś Mario po łacinie

Jedną z bardziej popularnych na całym świecie wersji modlitwy Zdrowaś Mario, jest ta w języku łacińskim. Tekst ten wielokrotnie był wykorzystywany w pieśniach kościelnych i w formie śpiewanej jest często wykonywany.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zdrowaś Mario po angielsku

Dla Polaków coraz ważniejsza staje się wersja angielska modlitwy Zdrowaś Mario. O ze względu na emigrację i życie milionów z nas w krajach anglojęzycznych, gdzie również znana jest ta modlitwa i jest ona odmawiana w kościołach. Dlatego warto nauczyć się jej tekstu w języku angielskim.

Hail Mary, full of grace; the Lord is with thee;

blessed art thou among women,

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,

now, and at the hour of our death. Amen.

7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Mario

Zdrowaś Mario jest częścią różańca, pacierza i modlitwy Anioł pański, ale także mniej znanego Nabożeństwa ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Powstało ono na bazie objawień świętym: Brygidzie, Gertrudzie i Mechtyldzie. Jezus objawił im się i zapewnił, że jeśli ktoś codziennie przez 12 lat będzie odmawiał 7 Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Mario, to wypełni liczbę kropli krwi, które Jezus przelał od narodzin do śmierci. Było ich 30.403.

Jezus złożył pięć obietnic wobec osób, które przez 12 lat będą odmawiać tę modlitwę. Osoby te po śmierci zostaną od razu wzięte do Nieba; będą zaliczone do grona największych świętych; Bóg Ojciec utrzyma w ich rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej; Dusze krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła; osoby te przed swą śmiercią zostaną o tym powiadomione. Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy zmarła przed jej dokończeniem, zostanie ona zaliczona w całości.

Jak odmawiać siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Mario? Nabożeństwo składa się z tych dwóch modlitw i rozważań siedmiu tajemnic. Po każdej tajemnicy odmawia się jeden raz Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Nabożeństwo można praktykować również z pomocą nagrań dostępnych na YouTubie.

Modlitwa Ojcze nasz. Skąd się wzięła i jak ją dobrze rozumieć?

Modlitwa Ojcze nasz to najstarsza i najważniejsza modlitwa chrześcijan. Owoc wyjątkowej lekcji jaką ponad 2000 lat temu Jezus udzielił swoim uczniom. Oto treść modlitwy jaką dzisiaj się modlimy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Znamy ją na pamięć, wyrzuciliśmy ją z naszych ust i serc setki razy. Ale czy to znaczy, że wiemy o niej wszystko? No chyba nie.

Modlitwa Ojcze nasz w Ewangelii według św. Mateusza

Do dzisiaj zachowały się trzy teksty, w których jest obecna modlitwa Ojcze nasz. Dwa pierwsze, te o których statystyczny wierny raczej wie, to oczywiście Ewangelie Mateusza i Łukasza. Ten pierwszy zrelacjonował moment, w którym Jezus uczy modlitwy opisując legendarne Kazanie na górze. Zanim uczniowie po raz pierwszy usłyszeli Modlitwę Pańską, Jezus wypowiada bardzo ważne słowa demaskujące nasze pseudomodlitewne zapędy: Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie… Mt 6, 5-8

Modlitwa Ojcze nasz w Ewangelii według św. Łukasza

U Łukasza nie jest konkretnie napisane gdzie i w jakich okolicznościach Jezus nauczył apostołów Ojcze nasz. Podaje jedynie, że był w jakimś miejscu na modlitwie. Niewykluczone, że była to pewna słynna góra. Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Dawaj nam codziennie nasz chleb powszedni. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas zawinił i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Łk 11, 2-4

Obie wersje pokrywają się ze sobą w zasadzie jota w jotę. Zwracam uwagę szanownych czytelników na ostatnią frazę – nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. To o nią od lat toczył się w KK zażarty spór. Oficjalna, katechizmowa wersja brzmi – nie wódź nas na pokuszenie. Jej antagoniści mówili wprost: na pokuszenie kusi diabeł, nie Bóg! Trudno się z tym nie zgodzić. I osobiście nie mam pojęcia dlaczego akurat to niefortunne tłumaczenie weszło do kanonu. Niedawno Franciszek postanowił zrobić z tym porządek i ustanowił nową wersję Ojcze nasz. Taką, jak ma być.

Didache

Ale mało kto wie (ja na przykład nie wiedziałem), że jest i trzecie źródło tej modlitwy. Didache, zwany inaczej Nauką dwunastu apostołów to krótki, anonimowy traktat starożytnego chrześcijaństwa. Jest jednym z najstarszych pism Ojców apostolskich. Zaczęli oni pisać swoje teksty bezpośrednio po czasach apostolskich powołując się na autorytet apostołów. Zwłaszcza tego, który żył najdłużej. Czyli Jana. Jednak ich pisma nie weszły do kanonu Nowego Testamentu. W tym i zawierający Modlitwę Pańską Didache. Dzisiaj traktuje się go jak apokryf po prostu. Ojcze nasz jest tam w ósmym rozdziale. Zaleca się odmawianie tej modlitwy trzy razy dziennie.

Doksologia

Jest jeszcze coś takiego jak doksologia. To fraza, którą w liturgii bądź w czasie normalnego, prywatnego odmawiania Ojcze nasz dodaje się na końcu: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Amen. Do tekstu Ewangelii Mateusza została włączona około III wieku. Dlaczego? Wyjaśnia to pewna teoria. Otóż pewien kopista miał w trakcie przepisywania rękopisu Ewangelii najprawdopodobniej nieświadomie (albo i nie) dorzucić do modlitwy słowa, którymi sam modlił się na zgromadzeniach. I w związku z taką możliwością we współczesnych wydaniach NT tekst doksologii nie jest dołączany. Co nie znaczy, że nie można jej stosować. Można. I stosuje się.

Analiza modlitwy Ojcze nasz

Rozłóżmy najważniejszą modlitwę chrześcijaństwa na czynniki pierwsze i zobaczmy, o co chodzi w poszczególnych jej wersach.

Ojcze nasz

Te słowa są kluczowe w zmianie naszego postrzegania Boga. Do tej pory był Bogiem Stwórcą, Sędzią, Wszechmocnym, Sprawiedliwym. Od momentu kiedy Jezus sprzedał nam tą modlitwę, Boga możemy traktować również jako Ojca. A skoro Bóg jest naszym Ojcem, to znaczy, że my jesteśmy Jego dziećmi. A to znaczy, że na pewno nas kocha. I że zrobi wszystko, byśmy byli szczęśliwi. Rewolucja.

Który jesteś w niebie

To znaczy, że nie zobaczymy Go w czterowymiarowym ziemskim świecie. Czterowymiarowym, bo trzy wymiary przestrzeni + czas. Bóg jest ponad czasem i przestrzenią. Jest Duchem. Dlatego mieszka w niebie. To znaczy jest wszędzie. Ale nie wszyscy mogą Go zobaczyć.

Święć się Imię Twoje

Skoro już wiemy kim jest Bóg, to teraz dowiedzmy się od czego zacząć budowanie relacji z Nim. W Modlitwie Pańskiej nic nie jest przypadkowe. Kolejność wezwań też. Najważniejszym zadaniem stworzenia jest uwielbienie Stwórcy. Oddanie Mu chwały. Tak naprawdę głównym powodem dla którego powstał wielki Wszechświat i mały człowiek w jego centrum jest Boża chwała.

Bądź wola Twoja

W Ogrójcu to właśnie tym wezwaniem modlił się Jezus: lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jeśli nasza wola jest zgodna z wolą Boga, to niech się staje. Ale jak nie jest, to niech ręka Boska broni przez jej spełnieniem. Każda rzecz niezgodna z wolą Boga wcześniej czy później obróci się przeciwko nam.

Jako w niebie tak i na ziemi

Tu mamy wyraźny komunikat, że są dwa światy. Duchowy i materialny. Widzialny i niewidzialny. Ten z ludźmi i ten z aniołami. Czasami warto sobie przypomnieć o tej oczywistości.

Chleba naszego powszedniego

Bóg rozumie nasze doczesne potrzeby. Sam nas stworzył w taki sposób, by się odzywały. I odzywają się. Problem w tym, że czasem odzywają się za bardzo.

Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Gdyby dalej nie było słów jako i my odpuszczamy naszym winowajcom było by to zwykłe roszczeniowe wyciągnięcie łapy. A tak mamy prośbę, do której dołączone jest konkretne zobowiązanie. Sprawa jest jasna – jeśli ja nie wybaczyłem, to nietaktem jest prosić Boga o to, by wybaczył mi.

Nie dozwól byśmy ulegli pokusie

Brat ze wspólnoty powiedział kiedyś, że jak czuje nadciągającą pokusę, nawet nie próbuje przyjmować bojowej postawy, zaciskać pięści i szykować się do walki. Wie, że nie ma szans. Klęka wtedy i pokornie prosi Boga, by go ochronił. Na przykład strzelając egzorcyzmem. Zacząłem sam stosować tą taktykę. Działa.

Zbaw nas ode złego

Ma nas od czego ten dobry Bóg zbawiać. Na świecie jest tyle zła i cierpienia, że trudno sobie wyobrazić jak On to wszystko może ogarnąć. Ale to w sumie nie nasz problem. Bóg to wszystko ogarnął na krzyżu. A my nie bądźmy na modlitwie zbyt gadatliwi. Bóg wie czego nam potrzeba zanim Go o to poprosimy. Amen.

Interpretacja muzyczna tekstu:

Zdrowaś Maryjo – Wikipedia, wolna encyklopedia

Zdrowaś Maryjo Ave Maria

Tekst z Encyklopedii staropolskiej Tematyka religijna Typ utworu antyfona Wydanie oryginalne Język łacina

Chorał gregoriański – Ave Maria w wykonaniu Scholi Gregoriańskiej z Ołtarzewa

Zdrowaś Maryjo (łac. Ave Maria), także Pozdrowienie anielskie – modlitwa chrześcijańska za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa, oddająca cześć jej (wraz z prośbą o modlitwę wstawienniczą) i Jezusowi.

Uznawana przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną. Praktykowana jest również w niektórych kościołach anglikańskich. Nie uznają jej protestanci, którzy, zgodnie z zasadą Solus Christus, odrzucają kult maryjny oraz Świadkowie Jehowy[1].

Składa się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku zaczęto dodawać do dwóch fraz biblijnych imię Jezus – w ten sposób imię Jezusa stało się centrum modlitwy.

Trzecia część modlitwy powstała dopiero w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci. Papież Pius V kazał w 1566 roku umieścić dodatkowe słowa modlitwy w brewiarzu rzymskim, przez co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła.

Pozdrowienie Anielskie jest więc w kategorii tekstualnej zapisem pierwszych wydarzeń związanych z inauguracją religii chrześcijańskiej, tj. pojawienia się Chrystusa-Zbawiciela, a w obrębie tradycji rozwoju form religijności – jedną z części pacierza, modlitwy Anioł Pański oraz modlitwy różańcowej.

Najstarszy zapis modlitwy Zdrowaś Mario w języku polskim zachował się w Statutach Wacława, Księcia Legnickiego z roku 1412. Najstarsza polska wersja drukowana tej modlitwy ukazała się natomiast w 1475 roku we Wrocławiu. Została wydrukowana wraz z modlitwami Ojcze nasz i Wierzę w Boga w tzw. Statutach Elyana (łac. Statuta Synodalia Episcoporum Wratislaviensium), wydrukowanych w pierwszej oficynie wrocławskiej Kaspra Elyana[2].

Tekst modlitwy w Kościołach wschodnich [ edytuj | edytuj kod ]

Osobny artykuł: Bogurodzico Dziewico.

Tekst grecki [ edytuj | edytuj kod ]

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Tekst modlitwy w Kościele rzymskokatolickim [ edytuj | edytuj kod ]

Tekst po łacinie:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Tekst w języku polskim:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Obecność w kulturze [ edytuj | edytuj kod ]

Ellens dritter Gesang Schuberta znane jako Ave Maria w wykonaniu Dorothei Fayne (śpiew) i Uwe Streibela (fortepian) Schuberta znane jakow wykonaniu Dorothei Fayne (śpiew) i Uwe Streibela (fortepian)

Ave Maria było też tematem wielu utworów muzycznych. Najbardziej znane to: Ave Maria Franza Schuberta oraz Ave Maria Charles’a Gounoda na podstawie pierwszego preludium C-dur z pierwszego tomu Das wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana Bacha.

W 1984 powstała kantata Wojciecha Kilara Angelus dla Sanktuarium na Jasnej Górze, której tekst oparty jest na słowach Pozdrowienia Anielskiego[3].

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim dziele Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny następująco opisuje moc i wartość modlitwy Pozdrowienia Anielskiego:

Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. Błagam więc was usilnie, przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Po co w różańcu powtarzamy „Zdrowaś Mario”? I dlaczego aż 10 razy? – Info.dominikanie.pl

Nigdzie bardziej wyraźnie nie usłyszymy od Jezusa najpiękniejszego i najgłębiej wypowiedzianego słowa „synu”, jak stojąc z Maryją u stóp krzyża.

W związku ze średniowiecznymi początkami modlitwy różańcowej istnieje przekonanie, że została ona podarowana św. Dominikowi przez samą Matkę Chrystusa. Oprócz tej nadprzyrodzonej proweniencji Psałterza Maryi, jak zwykła Tradycja określać modlitwę różańcową, można mówić o niej, jako o modlitwie głęboko zreflektowanej teologicznie, tak w zakresie samej jej struktury, jak i koncepcji celu, do którego ma ona prowadzić.

Struktura ta zbudowana jest na Słowie Bożym i charakteryzuje się głęboką pokorą. Nie należy do tego rodzaju modlitw, które mimowolnie bądź w pełni świadomie ukazują własne przeżycia duchowe, piękno duszy i wielkość duchowej inwencji samych autorów tych modlitw, nawet najbardziej szlachetnych i pobożnych.

Różaniec jest niezwykle ascetyczny. Za swój fundament obiera medytację Mądrości i Miłości Bożej w odniesieniu do Jej zbawczych planów, by wejść w świadomie przeżywaną Komunię z Bogiem. Nic bardziej nie objawia jednak Mądrości i Miłości Bożej jak Słowo Boże. To Ono ukazuje Miłość zachodzącą między Osobami Trójcy Świętej oraz Miłość Boga do człowieka. Ta ostatnia ma swoją historię, zwaną historią zbawienia. Od samego początku, wszystko co powiedział i co w akcie stwórczym uczynił Bóg, zmierzało do samoobjawienia się Go człowiekowi, w celu uczynienia człowieka uczestnikiem Bożego życia i wiecznego szczęścia.

Modlitwa różańcowa wychodzi naprzeciw tym pragnieniom Boga. Dokonuje się to na podwalinie wydarzenia Wcielenia Słowa Przedwiecznego. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

To osobliwe Wydarzenie przyniosło światu najpełniejsze poznanie Boga, jakie jest dostępne człowiekowi na jego przedeschatycznym etapie ludzkiego bytu. Lepsze poznanie osiągnie człowiek dopiero w momencie śmierci, w dniu Paruzji, w wieczności. Modlitwa różańcowa pragnąc świadomie podjąć zbawcze plany Trójcy Świętej daje miejsce poznaniu, uwielbieniu, prośbie i ekspiacji.

Na osobną uwagę zasługuje w tym miejscu pewien redukcjonistyczny sposób postrzegania i ukazywania duchowych wartości tej modlitwy. Bardzo często widzi się w praktykowaniu modlitwy różańcowej jedynie skuteczność błagalną. Nie ulega wątpliwości, że wielowiekowe doświadczenie Kościoła (np. skuteczność ewangelizacyjna św. Dominika wśród albigensów i katarów; doświadczenie nadprzyrodzonej pomocy w kontekście zagrożenia Europy i bitwy pod Lepanto w 1571 r. za pontyfikatu dominikańskiego papieża św. Piusa V) potwierdza fakt wręcz osobliwej skuteczności w zanoszeniu próśb do Boga przez praktykę różańca.

Jednak, jak przy różnych okazjach dzielił się swoim rozumieniem modlitwy różańcowej Sługa Boży Jan Paweł II (zwłaszcza w „Liście o różańcu”), dobre praktykowanie medytacji różańcowej ma prowadzić do głębokiego poznania Chrystusa, przyjęcia Go za swego Zbawiciela i wejścia z Nim w Komunię jedności w Duchu Świętym, do kontemplacji chwały na obliczu Chrystusa.

Ta świadoma Komunia z Chrystusem ma prowadzić do uwielbienia Ojca, Syna i Ducha Świętego, ma wypełnić najlepszą wolę Boga względem samej modlącej się osoby, jak i innych, tj. bliźnich, Kościoła i świata. W tak świadomie przeżywanej Komunii nie może obok adoracyjno-uwielbieniowej i błagalnej zabraknąć również postawy ekspiacyjnej. Święty Jan Apostoł, wierny uczeń Chrystusa realizujący pod krzyżem testament swego Mistrza przyjął Jego Matkę za własną matkę i nauczycielkę wiary, pisał później do swoich uczniów: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10).

Skoro zatem Chrystus przyszedł objawić nam Ojca i złożyć za grzechy nas wszystkich ofiarę przebłagalną, nie powinniśmy zapominać o postawie wynagradzania i zadośćczynienia za grzechy własne i drugich. W takiej postawie wyraża się Miłość ucznia do Mistrza oraz wdzięczność względem Ojca za dzieło Jego Syna. „Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel” (Łk 6, 40).

Wychowuje do postaw chrześcijańskich

W dobrze odczytanej i przyjętej strukturze modlitwy różańcowej znajdują zatem miejsce następujące postawy: dążenia do przyjęcia i poznania Chrystusa, razem z Chrystusem uwielbienia Ojca, razem z Chrystusem prośba za ludźmi i przyjęcie Ducha Świętego oraz razem z Chrystusem wynagrodzenie za grzechy, którymi my ludzie odrzucamy Bożą Prawdę i Miłość, obrażając Boga i raniąc siebie samych oraz drugich (bliźnich).

Pierwszy z tych wymiarów, tj. przyjęcie i poznanie Chrystusa wyraża się w świadomej i pełnej otwartości postawie umysłu i serca, podczas wypowiadania słów Pozdrowienia Anielskiego: „Zdrowaś Maryjo pełna łaski Pan z Tobą”. Słowa te są przywoływaniem momentu Zwiastowania. Powtarzanie ich zmierza do zgłębiania ich duchowego sensu. W samym zaś wydarzeniu Zwiastowania, Bóg, przygotowaną przez Niepokalane Poczęcie Maryję, uświadamia o swoich zbawczych planach. Objawia Jej plan Bożego Macierzyństwa. Oto Ona dowiaduje się, że Bóg wiąże z Jej osobą i całym Jej życiem plan objawienia ludziom Bożego Miłosierdzia. Nazywa Ją „pełną łaski”. Uświadamia Ją, że jest z Nią sam Bóg, że w jej dziewiczym ciele przyjmie ludzką naturę Odwieczne Słowo Ojca.

Sam język, wyrażenia i cały sytuacyjny klimat duchowy tego jedynego w swoim rodzaju dialogu Boga z człowiekiem jest przepojony niewysłowioną Miłością i Pokojem. Nic więc dziwnego, że te właśnie słowa stały się osnową modlitwy różańcowej, stały się ośrodkiem fascynacji zamysłem Bożej Miłości. Wyraz temu zachwytowi nad Wcieleniem dał św. Paweł w Liście do Galatów: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Gal 4, 4-7).

Uważne i pełne miłości wypowiadanie „Pozdrowienia Anielskiego” jest osobistą akceptacją zamysłu i planu Trójcy Świętej. Modlący się tymi słowami przyjmuje Maryję za Matkę Zbawiciela, Matkę niosącą mu dar odkupienia. Razem z Nią w pokorze serca uznaje i przyjmuje Boży wybór dotyczący czasu, sposobu i osoby przynoszącej Chrystusa. Razem z Maryją, Jej Niepokalanym Sercem, pragnie przyjąć całą wolę Bożą i wypełnić ją. Potwierdza tym samym własną, osobistą gotowość na współpracę z Bogiem w tym zakresie realizacji odwiecznych planów Bożych, które dotyczą jego samego, jego czasów i środowiska, w którym przyszło mu żyć.

Co do istoty, powtarzanie „Pozdrowień Anielskich”, ma na celu wychować w naszych sercach najtrudniejszą do osiągnięcia przez człowieka postawę posłuszeństwa okazywanego Bogu. Prowadzi do naśladowania Chrystusa, który sam wybrał Maryję za swoją Matkę i razem z Nią współpracując, ukazał ludziom najlepszego Ojca. Powtarzanie słów „Pozdrowienia Anielskiego” jest zgodą na wspólnotę życia wiarą i z wiary w jedności z Chrystusem i Maryją. Jest zgodą na świadomie przeżywany proces stawania się dzieckiem Boga (dar synostwa) i bratem Chrystusa (status dziedzica z racji braterstwa z Chrystusem).

Sama bowiem Maryja dostępując tak wielkiej łaski od Boga, zostaje nam (by użyć słów Jana Pawła II) zadana jako Matka naszej wiary, postawy otwartego umysłu i serca na nie zawsze łatwą do odczytania dla naszej obciążonej skutkami grzechu pierworodnego duszy. Idąc za Bożym wyborem, wybieramy w modlitwie różańcowej Maryję na osobistą i wyjątkową Współuczestniczkę planu zbawienia. Chcemy odtąd poznawać Chrystusa ubogaceni jedynym i niepowtarzalnym doświadczeniem Maryi. Pragniemy przyglądać się Jezusowi, Jego życiu, planom pełnymi miłości oczyma Maryi. Pragniemy przyjmować Jego naukę i rady, Jej zawsze gotowym do rozważania Sercem. Pragniemy nie tylko poznawać tę Prawdę, ale jak Ona, żyć nią.

Powtarzając słowa Pozdrowienia Anielskiego uznajemy i wielbimy samą Trójcę Świętą. Przyjmujemy Ducha Świętego, Który poczyna w Maryi ludzką naturę Chrystusa. Dziękujemy także Bogu za wszystko co wynika z obdarowania nas Chrystusem, owocami Jego misji.

Pierwsza część Pozdrowienia Anielskiego zwieńczona jest błogosławieniem Najświętszego Imienia „Jezus”. Regularne medytowanie treści słów „Pozdrowienia Anielskiego” prowadzić ma do wywyższenia tego Jedynego Imienia, na brzmienie którego zegnie kolano każda istota (por. Flp 2, 10).

Modlitwa różańcowa zatem prowadzi i do tego ma wychować, aby uznać Jezusa Nazarejczyka, syna Maryi, za Bożego Syna i Odkupiciela, Nauczyciela i Najwyższego Arcykapłana Wiekuistej Ofiary Uwielbienia. Ponieważ cała mesjańska misja Syna Maryi prowadzi do objawienia Królestwa Ojca, przyjmując i uznając Jezusa Nazarejczyka za Chrystusa, wchodząc w medytację poszczególnych tajemnic różańcowych, pragniemy wraz z Nim składać Ojcu dar z siebie. Wraz z Maryją przyjmując Ducha Świętego, chcemy wówczas wypełnić radę Apostoła: „a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1).

Ostatnia część „Pozdrowienia Anielskiego”: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen” jest wyrazem pokory. Realizuje wymiar wstawienniczy. Swoim zakresem obejmuje nie tylko własne życie, ale także i drugich osób. Wychowuje do miłości bliźniego. Uwrażliwia na troskę o ostateczny los własnej duszy oraz bliźnich. Przywołuje wstawiennictwa Tej, która była przy śmierci Chrystusa, towarzyszyła Mu do końca w ziemskim życiu, okazała Jemu największą wierność i przyjęła nas za własne dzieci. Nie opuści więc, jak wierzymy, i tych, którzy proszą Ją o opiekę nad własną śmiercią i przejściem na spotkanie z Jej Synem w wieczności.

Modlitwa ta jest także formą ekspiacji. Jest wołaniem do Boga o Miłosierdzie dla grzeszników. Jest osobistym przyznaniem się do grzechów oraz wołaniem o Boże przebaczenie dla siebie i innych. Jak bardzo w ostatnich wiekach w różnych mariofaniach (np. Lourdes, w Fatima, polski Gietrzwałd) o taką postawę prosiła wyznawców swego Syna Matka Chrystusa. Będąc również naszą Matką, liczy na naszą odpowiedzialność za uszanowanie Boga, Jego praw oraz pełne zrealizowanie Jego zbawczych planów w stosunku do każdego człowieka. Jakże dobitnie wyraża to dodawana po każdej tajemnicy różańcowej modlitwa objawiona w Fatmie w 1916 rroku. podczas trzeciego zjawienia Anioła Pokoju: „O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Nikt tak owocnie nie potrafił współdziałać z łaską Bożą jak Maryja. Nikt też nie pozwolił się prowadzić tak konsekwentnie Duchowi Świętemu jak Ona. Nie powinno więc nikogo dziwić, że pragnienie poznawania, przyjmowania i naśladowania Chrystusa wspierane jest odwoływaniem się do wstawienniczej pomocy Maryi. W medytacji najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Kościoła, jest Ona najlepszą Przewodniczką. Jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu Świadkiem ? jako Jego Matka i Uczennica.

Symbole w różańcu

Na osobną uwagę zasługuje symbolika struktury modlitwy różańcowej. Każda tajemnica różańcowa polega na dziesięciokrotnym powtarzaniu „Pozdrowienia Anielskiego”. Otóż liczba tych powtórzeń nie wydaje się być przypadkowa. Pomimo, że jej tradycyjna, kanoniczna redakcja pochodzi od papieża św. Piusa V, to jednak można spojrzeć na jej układ stosując teologiczno-alegoryczną metodę interpretacji.

W jej świetle można zestawić dwa przymierza: przymierze zawarte z Mojżeszem na Synaju, w ramach którego Lud Boży otrzymał Dekalog, stanowiący podstawę prawną Pierwszego Przymierza oraz drugie – najważniejsze przymierze – zawarte w Chrystusie i ustanawiające Nowe Prawo, prawo Ducha.

Dekalog określił warunki życia z Bogiem, wyznaczył swoisty „teren” spotkania z Nim: ziemię przymierza, tj. życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Niestety same przykazania dawały wiedzę, ale nie wyposażały człowieka w łaskę do wypełnienia ich. Łaska przyszła dopiero przez Chrystusa. Święty Jan Ewangelista mówi o tym, w słowach: „Podczas, gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17).

Mimo przykazań Bożych grzech panował nad człowiekiem. W różańcowym powtarzaniu „Pozdrowień Anielskich” aż 10 razy, chodzi o to, aby w ten obszar łamanych Bożych przykazań wprowadzić Jezusa Chrystusa z Jego Miłosierdziem. Historycznie dokonane Wcielenie Odwiecznego Słowa Bożego, przyniosło ożywiające działanie łaski Bożej. Kiedy zatem osoba modli się na różańcu, duchowo przywołuje błogosławione skutki Wcielenia i Odkupienia w rzeczywistość grzechu, opisywanego w Dekalogu.

Dziesięciokrotne wypowiadanie Pozdrowienia Anielskiego jest zatem swoistym duchowym zanurzaniem Pierwszego Przymierza w Miłosiernym, Odkupieńczym dziele Chrystusa. Jest wołaniem o darowanie grzechów, tj. tych czynów, które polegają na łamaniu poszczególnych przykazań. To dziesięciokrotne wołanie wynika z pragnienia przeniknięcia wszystkich wymiarów naszego życia łaską płynącą z obfitości Bożego Serca.

Z kolei każda część różańcowej modlitwy składa się z pięciu tajemnic. W myśl tej alegorycznej metody interpretacyjnej taka właśnie liczba tajemnic nawiązuje do liczby najbardziej znaczących ran Odkupiciela: ran rąk, nóg i Serca. Z tych to ran modlący się czepie łaskę i zdrowie. Same zaś chwytanie różańcowych paciorków, to jak pojedyncze krople Najświętszej Krwi Pana. Pragniemy je uratować od zmarnowania. Są one bowiem ceną naszego zabawienia i Skarbem ludzkości.

O wartości ran i Krwi Jezusa mówi prorok Izajasz: „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5) oraz św. Piotr: „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości ? Krwią Jego zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 24).

To paschalne osadzenie liczebności tajemnic w ramach każdej części różańca podkreśla cel Wcielenia: Odkupienie człowieka. „Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 57). Nie przypadkowo zatem medytacje różańcowe zwieńczone są rozważaniem Królowania Maryi w niebie i na ziemi. Przyjęcie Chrystusa, całej Jego misji Odkupieńczej owocuje wieczną Komunią człowieka z Bogiem, jeśli tylko człowiek otworzy się na dar Bożej łaski. Maryja jest tej Komunii najdoskonalszym wypełnieniem i świadkiem. „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia” (1 J 5, 11n). Maryja ma Syna nie jedynie przez fakt, iż jest Jego Matką, ale przede wszystkim dlatego, że w całe swe życie wcieliła Jego Naukę.

Zgodnie ze słowami Chrystusa: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Sym zechce objawić” (Mt 11, 27), w modlitwie różańcowej przyjmujemy postawę otwarcia się na Ojca, Stwórcę wszystkich rzeczy. Medytację każdej tajemnicy rozpoczyna więc modlitwa skierowana do Niego. Od Boga Ojca chcemy przyjąć Chrystusa, a zatem i Maryję. Z Nią podążać za Jezusem, przyjmować słowa Królestwa, by pogłębić pragnienie zbawienia i podjąć czyny, aby ostatecznie zjednoczyć się z Ojcem, w Jego Domu. Tego w modlitwie Pańskiej uczymy się od Syna.

Z kolei każdą tajemnicę kończymy modlitewnym uwielbieniem Trójcy Świętej (doksologią) za to, że wszelkie obdarowanie łaską i zmiłowaniem pochodzi od Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Powtarzając „Pozdrowienia Anielskie” oddajemy bowiem swoje serca Duchowi Świętemu, który w Zwiastowaniu ocienia Maryję swoją mocą, sam wypełnia Jej serce Niepokalaną Miłością. Stąd właśnie płynie uwielbienie całej Trójcy Świętej.

Uczy człowieczeństwa i kontemplacji

Modlitwa różańcowa jest kontemplowaniem dzieł Chrystusa. Bóg związał je z postawą posłuszeństwa Maryi, ale także i nas samych. Uważni na słowa: „Nie każdy, który Mi mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie” ( Mt 7, 21), pragniemy w różańcu uczyć się z Maryją tej właśnie postawy posłuszeństwa wobec Boga. „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6, 6).

Takie posłuszeństwo nie ogranicza się jedynie do samej modlitwy. Przestrzega przed tym św. Jan: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1 J 3, 18). Ubogaceni mądrością Hioba pragniemy realizować program, który wyzwala z największego cierpienia: „Moja noga kroczy w ślad za Nim, nie zbaczam, idę Jego ścieżką” (Hi 23, 11).

Tą drogą szła Maryja i nie zawiodła się. Sługa Boży Jan Paweł II często mówił o tej drodze, jako o pielgrzymce wiary Maryi (por. Redemptoris Mater pkt 16). W różańcu z Maryją dajemy wyraz tęsknotom Psalmisty: „Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem, Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi” (Ps 143, 10).

Tą równą drogą jest Chrystus. Sam powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). „Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę” (J 9, 31). „Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J, 2, 17).

Któż inny bardziej zna człowieka jak nie Chrystus i Jego Matka. Przez Wcielenie dokonane za Jej zgodą i w Jej ciele, Syn Boży postanowił podźwignąć naturę ludzką, przejść pielgrzymkę człowieczeństwa. Sam przeżył etap płodowy, dziecięctwo i jego zagrożenia, młodość. Wie co to znaczy być dzieckiem uchodźców, wie jak smakuje pot ludzkiej pracy. Zna biedy ludzkie, jako Nauczyciel zaradzał im całym swoim oddaniem. Wie wreszcie co to znaczy być zdradzonym, niesprawiedliwie osądzonym. Zna najcięższe cierpienia duchowe i fizyczne, wie co to odrzucenie własnej osoby przez innych. Przeżył wreszcie śmierć, miał własny pogrzeb. Zmartwychwstając zaś ukazuje nam nową perspektywę i ubogaca nas swoim życiodajnym Duchem. Powołuje nas tym samym do nadziei życia wiecznego. Spełnienie tej nadziei objawia w ostatecznym losie swojej Matki. Tego wszystkiego uczymy się w różańcu. Zagłębiamy się w Bożą katechezę i dajemy pole do działania Duchowi Świętemu.

W swojej strukturze modlitwa różańcowa nie aspiruje do wyczerpującego i ścisłego dopowiedzenia wszystkiego. Zawiera wiele miejsc niedookreślonych – jak Ewangelia. Poddając jedynie ogólne ramy pozwala Bożymi obrazami, scenami malować cała resztę. Duch Święty jest najlepszym Nauczycielem i On przychodzi w te obszary, które modlący się na różańcu nazywają tajemnicami. On, Boży Duch Prawy i Miłości, dopowiada w sercach i umysłach modlących się uczniów Chrystusa to wszystko co najistotniejsze dla naszego zbawienia.

Najważniejsze jednak, aby się nie zniechęcać. Stąd znając ułomność ludzkiej natury, chwiejnej i niewytrwałej, podatnej na zwątpienia, mądrość różańcowej modlitwy doradza przywoływać właśnie wsparcia Matki Chrystusa. Maryja nigdy nie zeszła z prostych dróg Pana, nigdy nie odstąpiła od Mistrza. Wszak różaniec jest jedną z najowocniejszych form realizacji testamentu Chrystusa z krzyża: „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Jest przyjmowaniem Maryi do siebie, czyli w całe swoje życie jako Drogi do Jezusa.

Poza tym nie zapomnijmy, że nigdzie bardziej wyraźnie nie usłyszymy od Jezusa najpiękniejszego i najgłębiej wypowiedzianego słowa „synu”, jak stojąc z Maryją u stóp krzyża. W tym to momencie na oścież otwarte zostało Serce Boga – wylała się cała łaska i człowiek ma dostęp do Źródeł Wód Życia – nieogarnionego i niepojętego w skutkach Miłosierdzia Bożego. Właśnie dlatego paciorki różańca zwieńczone są tym Najjaśniejszym i Najważniejszym znakiem naszego Zbawienia – krzyżem.

Tekst pochodzi z serwisu Rozaniec.dominikanie.pl. Tytuł i lead od redakcji Dominikanie.pl.

Pacierz – Modlitwy – Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten – schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

Pacierz jest to zbiór modlitw. Obejmuje on takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.

Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany jako modlitwa poranna oraz wieczorna.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;

grzechów odpuszczenie;

ciała zmartwychwstanie;

żywot wieczny.

Amen.

Aniele Boży (ModlitwaA do Anioła Stróża)

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

3. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

4. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

5. Czcij Ojca swego i Matkę swoją.

6. Nie zabijaj.

7. Nie cudzołóż.

8. Nie kradnij.

9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

10. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Modlitwy

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Witaj Królowo

Akt żalu

Chwała Ojcu

Aniele Boży

Wieczny odpoczynek

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

Obietnice Serca Jezusowego

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesi¹ca

Modlitwa do św. Józefa

Memorare – Ogólne Uwagy O Odpustach

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Ojcze nasz

Ojcze nasz , któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Witaj Królowo

Witaj Królowo , Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia… Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Witaj Królowo

Obietnice Serca Jezusowego

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.

Obietnice Serca Jezusowego

1. “Pan Nasz odsłonił… skarby miłości i łask dla tych osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić…”.

2. ” Boskie Serce jest … pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga…” – “Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca Boskiego… Jezus zapewnia ich zbawienie…” – “Niszcząc panowanie szatana w duszach…, nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się poświęcą”.

3. “Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej”.

4. W Sercu Jezusa “znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie…”.

5. Otrzymują “błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach”.

6. Serce Jezusa będzie dla nich “ulgą w pracy”, “mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem na wszelkie zło”.

7. Serce Jezusa będzie dla nich “pociechą w troskach, strapieniach i smutkach”.

8. “Jako źródło wszelkich dóbr… zaradzi wszystkim ich potrzebom”, w pierwszym jednak rzędzie – duchowym.

9. “W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia”.

10. “Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem”. – “Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego”.

11. “Pan Nasz ukazał… wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć”.

12. Tzw. “Wielka Obietnica”: “W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję…, że wszechmocna Ma miłośc udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystapią przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)” .

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesi¹ca

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. – Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2. – Przeciw Jej Dziewictwu,

3. – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

4. – Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,

5. – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Modlitwa do św. Józefa

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Memorare

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Ogólne Uwagi O Odpustach

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: « Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych ».

2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych war ипków (por. niżej n. 3­4) i wykonania określonych dzieł (w n. 8-10 wymienione zostały dzieła właściwe dla Roku Świętego).

3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

– wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

– wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

– przyjąć komunię św . (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);

– pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

5. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, je śli dopełni się tych poboż nych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.

6. W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się grzechu, także powszedniego).

7. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób ż yjących na ziemi.

modlitwa Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Ave Maria (Salutatio Angelica)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastami,i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymiteraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,benedicta tu in mulieribus,et benedictus fructus ventris tui, Iesus.Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribusnunc et in hora mortis nostrae.Amen.

♥ Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ♥

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo – ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo – ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie

Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem.

OBIETNICE

MODLITWA

TAJEMNICA I

Obrzezanie Pana Jezusa

TAJEMNICA II

Krwawy pot Pana Jezusa

TAJEMNICA III

Biczowanie Pana Jezusa

TAJEMNICA IV

Cierniem Koronowanie Pana Jezusa

TAJEMNICA V

Dźwiganie krzyża

TAJEMNICA VI

Ukrzyżowanie Pana Jezusa

TAJEMNICA VII

Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

ZAKOŃCZENIE

Źródło:

Za podstawę praktyki modlitewnej – siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym:”Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi.Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”Armia Najdroższej Krwi Chrystusa” – Rudolf Szaffer (Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami, wydanie VI, Wrocław 2008)

키워드에 대한 정보 modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo

다음은 Bing에서 modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych

 • dominik chmielewski
 • ks dominik chmielewski
 • chmielewski dominik
 • ks. dominik chmielewski
 • ks dominik chmielewski 2019
 • ks chmielewski
 • ksiądz dominik chmielewski
 • ks chmielewski dominik
 • ks.dominik chmielewski
 • ks. Dominik Chmielewski 2020
 • Dominik Chmielewski 2020
 • Bóg
 • Jezus
 • Maryja
 • Matka Boża
 • Nieprawdopodobnie skuteczna modlitwa
 • Najbardziej niebezpieczne grzechy
 • Świadectwo które mną
 • św. Ludwik Grignion de Montfort
 • św. Jan Maria Vianney
 • św. Franciszek z Asyżu
 • ks. Glas

Niezwykła #moc #modlitwy #\”Zdrowaś #Maryjo\” #- #Świadectwa #Świętych


YouTube에서 modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Niezwykła moc modlitwy \”Zdrowaś Maryjo\” – Świadectwa Świętych | modlitwy ojcze nasz zdrowas maryjo, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  요기 요 서버 | 요기요 쿠폰 이벤트 입니다. 답을 믿으세요

Leave a Comment