Modlitwa Przed Komunią I Po Komunii | Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza Z Akwinu 상위 21개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “modlitwa przed komunią i po komunii – Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Do Nieba 이(가) 작성한 기사에는 조회수 513회 및 좋아요 47개 개의 좋아요가 있습니다.

wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela. Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.Podczas udzielania komunii kapłan, diakon lub inny szafarz ukazuje przystępującemu wiernemu hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie.Czy można przyjąć Komunię Świętą w czyjejś intencji? Przyjmowane Ciało Chrystusa łączy z Bogiem Żywym i uświęca tylko i wyłącznie osobę, która przyjmuje Komunię Świętą. Nie można zatem “oddać” tego daru nikomu innemu, czyli przyjąć Komunii w intencji kogoś innego.

Table of Contents

modlitwa przed komunią i po komunii 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu – modlitwa przed komunią i po komunii 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Piękna modlitwa św. Tomasza z Akwinu przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Przygotuj swoje serce na spotkanie przy Stole Pańskim 🙏🏻
Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory do lekarza, jako nieczysty do źródła miłosierdzia, jako ślepy do światła jasności wiecznej, jako ubogi do Pana nieba i ziemi, jako nagi – do Króla chwały. Błagam więc, Panie, przez Twą nieskończoną dobroć i miłosierdzie, racz uleczyć mą chorobę, oczyścić mnie z tego brudu, oświecić mą ślepotę, wzbogacić mnie w mym ubóstwie i okryć moją nagość, abym w ten sposób przygotowany mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla królów, Pana panów z tak wielkim szacunkiem i bojaźnią, z taką skruchą i prawdziwą miłością, z taką wiarą i czystością, i z taką pokorą, i tak dobrym postanowieniem, jakich wymaga zbawienie mej duszy. Daj, Panie, abym przyjął nie tylko Sakrament, lecz także moc i łaskę z niego płynącą. Najmiłościwszy Ojcze, udziel mi tej łaski, abym zasłużył na oglądanie w życiu przyszłym, bez zasłony, Syna Twego, którego chcę teraz w tym życiu przyjąć utajonego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty oraz Najświętsza Maryja Panna!
🙏🏻 Witaj na kanale YouTube \”Do Nieba\”. Mam nadzieję, że treści, które tutaj napotkasz będą dla Ciebie wartościowe. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Dziękuję za wszelką aktywność na tym kanale ❤️ Bardzo doceniam każdy komentarz, \”łapkę w górę\” czy też subskrypcję. Dzięki temu treści, które tworzę docierają do większej ilości osób. Nie ukrywam, że pomaga to również zrekompensować wysiłek, który wkładam w jego tworzenie. Wymaga to wiele czasu i nakładu pracy. Tym bardziej jeszcze raz stokrotnie dziękuję za wszystkie miłe gesty i słowa ❤️
Niech Boże błogosławieństwa spoczywają na Tobie. Niech Jego pokój będzie z Tobą, a Jego radość wypełni Twoje serce.

modlitwa przed komunią i po komunii 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Modlitwy przed Komunią świętą. | Msza święta Wszechczasów

Modlitwy przed Komunią świętą. Przygotowanie. Odmów Confiteor. Uczyń Akt żalu za grzechy. Modlitwy. O Boże mój zbliżam się z pokorą do stóp Twego Ołtarza, …

+ 여기에 보기

Source: msza.net

Date Published: 3/17/2021

View: 5048

Modlitwy przed Komunią świętą – Adonai.pl

Modlitwa przed Komunią świętą. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom swoim: pokój zostawiam wam, pokój mój daję …

+ 여기에 보기

Source: adonai.pl

Date Published: 8/28/2022

View: 2863

Modlitwa przed Komunią świętą – Misyjne.pl

Tomasza z Akwinu przed Komunią świętą. Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory …

+ 여기에 보기

Source: misyjne.pl

Date Published: 12/20/2021

View: 1074

Modlitwy przed i po Komunii świętej

Modlitwa przed przyjęciem Komunii świętej. Panie Jezu, mój Zbawicielu i Królu, za chwilę przyjmę Cię do mojego serca w Komunii świętej.

+ 여기에 더 보기

Source: duszpasterstwochorych.pl

Date Published: 2/25/2021

View: 3263

Modlitwy przed komunią św – Modlitwa Litania Adonai

Zbliżam się do Boga, Boga mam przyjąć w Komunii świętej. Boże, jesteś Wszechmocą i Miłością, dlatego radośnie wzbudzam nadzieję, że będę …

+ 여기에 보기

Source: www.modlitwa-litania.pl

Date Published: 10/30/2022

View: 4449

주제와 관련된 이미지 modlitwa przed komunią i po komunii

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

주제에 대한 기사 평가 modlitwa przed komunią i po komunii

 • Author: Do Nieba
 • Views: 조회수 513회
 • Likes: 좋아요 47개
 • Date Published: 2022. 6. 29.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=YYz5FIpmtyg

Co się mówi po przyjęciu Komunii Świętej?

Podczas udzielania komunii kapłan, diakon lub inny szafarz ukazuje przystępującemu wiernemu hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie.

Jak przyjąć komunię w czyjejś intencji?

Czy można przyjąć Komunię Świętą w czyjejś intencji? Przyjmowane Ciało Chrystusa łączy z Bogiem Żywym i uświęca tylko i wyłącznie osobę, która przyjmuje Komunię Świętą. Nie można zatem “oddać” tego daru nikomu innemu, czyli przyjąć Komunii w intencji kogoś innego.

Jak przygotować się do Pierwszej Komunii Świętej?

Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga od dziecka przyswojenia sobie wybranych modlitw oraz zwiększenia aktywności w życiu Kościoła. Dziecko uczy się Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego, modlitwy do Anioła Stróża oraz przykazania miłości.

Jaka modlitwa przed komunią?

wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela. Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

Po jakim grzechy nie można przystąpić do komunii?

Należy do nich dobrowolne i ciągłe trwanie w grzechu ciężkim-za takie uznawany jest niesakramentalny związek cywilny, apostazja, bluźnierstwo, wiara w moc liczb, czarów, magii, wróżenia, czyli zaprzeczenie wiary w Boga.

Ile po Komunii nie można jeść?

Aktualnie post eucharystyczny obowiązuje godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej. Po zakończeniu Eucharystii każdy wierny może już normalnie jeść i pić, wedle własnych upodobań.

Kto nie może przystąpić do Komunii świętej?

Komunii świętej nie może przyjmować osoba, która jest w stanie grzechu ciężkiego. Zgodnie z nauką kościoła katolickiego dusza ludzka jest przygotowana na godne przyjęcie komunii świętej tylko wtedy, kiedy znajduje się w stanie łaski uświęcającej, czyli jest bez grzechu ciężkiego.

Co zrobić gdy komunikant upadnie?

Jeżeli zdarza się sytuacja, że hostia upadnie, należy oddać ją naturze. Można to uczynić poprzez rozpuszczenie jej we wspomnianym, specjalnie przeznaczonym do tego naczyniu. Następnie płynem można podlać kwiaty. Hostia nie powinna jednak zostać wyrzucona – wyjaśnia ksiądz Mądel.

O czym pamiętać przed komunią?

Komunia Święta łączy w sobie dwa etapy. Samą ceremonię oraz przyjęcie po niej. Potrzebny więc będzie odpowiedni strój i dodatki komunijne, zaproszenia na komunię dla wszystkich gości – w tym rodziców chrzestnych, prezenty komunijne oraz pamiątka pierwszej komunii świętej dla chłopca lub dziewczynki.

Czy rodzice muszą iść do spowiedzi przed komunią dziecka?

Czy rozwiedzeni rodzice mogą przystąpić do komunii z dzieckiem? Rozwód cywilny nie ma skutków kanonicznych, dlatego z punktu widzenia Kościoła katolickiego nie powoduje ustania sakramentu małżeństwa. Jeżeli więc rozwiedzeni rodzice żyją samotnie nie ma przeszkody, by przystąpili do komunii.

Jak nazywa się dziecko idące do komunii?

słowa komunikant, komunikantka określające ‘przystępujących do komunii, czyli do świętości ciała i krwi Pańskiej’ (słownik Lindego). Współcześnie komunikant to ‘mały, okrągły opłatek przeznaczony do komunii świętej wiernych’.

Co się mówi przy wejściu do kościoła?

Pamiętajmy również, że: Księdza, zakonnika, zakonnicę powinniśmy witać katolickim pozdrowieniem („Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże”) i w taki sposób żegnać (np. „Szczęść Boże” czy też „Z Bogiem”).

Co to jest post eucharystyczny?

Post eucharystyczny to czas przed mszą świętą, w którym należy zrezygnować z jedzenia i picia, z wyjątkiem lekarstw i wody. Reguluje go Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Ile po Komunii nie można jeść?

Aktualnie post eucharystyczny obowiązuje godzinę przed przystąpieniem do Komunii świętej. Po zakończeniu Eucharystii każdy wierny może już normalnie jeść i pić, wedle własnych upodobań.

Co to znaczy Amen przed przyjęciem Komunii świętej?

oznacza ,, Pomazaniec, Zaznaczony”. – Izraelici oczekiwali na Mesjasza, który uwolni ich z niewoli grzechu.

Modlitwa przed Komunią Świętą – Dolina Modlitwy

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, niepolegający na swych zasługach,

lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i Twojej dobroci,

z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty najświętszej.

Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami;

nie strzegłem pilnie moich myśli i języka.

Dlatego, o Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie,

z lękiem, ale i ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie,

który jesteś źródłem litości, spieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia,

i szukam Twojej opieki;

a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego,

wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję.

Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga,

ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste,

Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem ukrzyżowanym dla człowieka.

Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję;

zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,

bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia,

zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.

Bądź pozdrowiona, o Krwi Najcenniejsza,

która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,

i obmywasz grzechy całego świata.

Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie,

które krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione.

Ojcze Litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy,

abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych.

Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi,

którą ja niegodny zamierzam przyjąć,

wyjednała mi odpuszczenie grzechów.

Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli;

nich odrodzi we mnie dobre uczucia;

niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie

i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.

Amen.

Autor: Św. Ambroży

Dodaj do ulubionych modlitw

Modlitwy przed Komunią świętą.

Przygotowanie.

Odmów Confiteor.

Uczyń Akt żalu za grzechy.

Modlitwy.

O Boże mój zbliżam się z pokorą do stóp Twego Ołtarza, by pożywić moje nędzną duszę przenajświętszym Ciałem i Krwią Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Udziel mi łaski, bym Ukochanego Syna Twego przyjął godnie do swego serca i stał się godnym błogosławieństw Jego najświętszych. Amen.

Akt Wiary.

O Jezu mój, wierzę mocno we wszystko, coś mi objawić raczył i co nam Kościół święty do wierzenia podaje.

Wierzę iż jesteś tu rzeczywiście obecnym w tym przenajświętszym Sakramencie Ołtarza z Ciałem, Krwią i Duszą, z Człowieczeństwem i Bóstwem. Tyś to sam powiedział, któryś jest Wiekuistą prawdą, omylić nas nie mogącą.

Akt Nadziei.

O Jezu mój, jam niegodzien przyjąć Ciebie, Pana mojego i Boga mojego; ufam jednak Twemu nieskończonemu miłosierdziu, iż nie odrzucisz mnie od świętego Stołu Twego, ale na żywot wieczny posilisz mnie Ciałem Twoim i Krwią Twoją przenajświętszą.

Bo dlatego postanowiłeś ten przenajświętszy Sakrament, aby nam pomocą był w nędzach i utrapieniach naszych, – aby nasze ułomności uzdrawiał i w naszej doczesnej pielgrzymce zasilał nas niebiańskim pokarmem.

Akt Miłości.

O Jezu mój, który w Najświętszym Sakramencie dajesz się tak łaskawie i dobrotliwie ludziom na pokarm żywota wiecznego, kocham Cię z całego mego serca, ze wszystkich sił moich i niczego tak gorąco nie pragnę, jak Cię kochać coraz bardziej, coraz serdeczniej, boś Ty, o Panie, nieskończonej godzien miłości. O roznieć w sercu moim ogień Twojej Boskiej miłości.

Akt Pragnienia.

O Panie mój Jezu! dusza moja tęskni za Tobą, pragnie i pożąda Ciebie, jak spragniony źródła wody żyjącej; pójdź więc i weź w posiadanie całe serce, całą istotę moją, niechaj do Ciebie tylko należę.

Gdy kapłan otwiera Cyborium dla udzielania Komunii Świętej, mów:

Wszechmogący Boże, zmiłuj się nade mną, przebacz mi grzechy moje i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwy przed Komunią świętą

Modlitwy przed Komunią świętą Wszystkie sakramenty Nowego Przymierza wymagają przygotowania od człowieka, który pragnie przyjąć je godnie, ale jedne więcej, drugie mniej. Bo innego rodzaju przygotowania trzeba do przyjęcia sakramentu chrztu, innego – do ostatniego namaszczenia, innego jeszcze przed spowiedzią, bo wymaga szczególnej uwagi i wyznania grzechów. Jeszcze staranniejsze przygotowanie powinno poprzedzać przystąpienie do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, gdyż jako największy z sakramentów, wymaga od przyjmującego lepszej dyspozycji… Komunia święta poza Mszą świętą Komunia święta łączy się ściśle z Ofiarą eucharystyczną. Najlepiej przystępować do niej podczas Mszy św. Kiedy jednak przyjmuje się Komunię świętą poza Mszą św. można, przygotowując się do niej, i trwając na dziękczynieniu, korzystać z podanych modlitw. “Godność tego sakramentu domaga się należytego przygotowania. Najodpowiedniejszym przygotowaniem do Komunii św. jest czynne uczestnictwo we Mszy św. (…) Po przyjęciu Eucharystii należy również przez pewien czas trwać na modlitwie, aby uwielbić obecnego w nas Pana i dziękować Bogu za Jego Najświętszy Dar. (Synod Krakowski, Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, 7) Spis modlitw przed Komunią świętą Modlitwy z liturgii mszalnej

Modlitwa Tomasza z Akwinu przed Komunią świętą

Przygotowanie do Komunii świętej

Modlitwa przed Komunią świętą

Modlitwa świętego Ambrożego

Modlitwa przed Komunią Duchową

Dziękczynienie przed Komunią świętą Modlitwy z liturgii mszalnej Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego, przez śmierć swoją dałeś życie światu, wybaw mnie przez to Najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania, i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Modlitwa Tomasza z Akwinu przed Komunią świętą Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory do lekarza, jako nieczysty do źródła miłosierdzia, jako ślepy do światła jasności wiecznej, jako ubogi do Pana nieba i ziemi, jako nagi – do Króla chwały. Błagam więc, Panie, przez Twą nieskończoną dobroć i miłosierdzie, racz uleczyć mą chorobę, oczyścić mnie z tego brudu, oświecić mą ślepotę, wzbogacić mnie w mym ubóstwie i okryć moją nagość, abym w ten sposób przygotowany mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla królów, Pana panów z tak wielkim szacunkiem i bojaźnią, z taką skruchą i prawdziwą miłością, z taką wiarą i czystością, i z taką pokorą, i tak dobrym postanowieniem, jakich wymaga zbawienie mej duszy. Daj, Panie, abym przyjął nie tylko Sakrament, lecz także moc i łaskę z niego płynącą. Najmiłościwszy Ojcze, udziel mi tej łaski, abym zasłużył na oglądanie w życiu przyszłym, bez zasłony, Syna Twego, którego chcę teraz w tym życiu przyjąć utajonego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Przygotowanie do Komunii świętej Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do przenajświętszych tajemnic Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, byś w nieskończonej szczodrobliwości Twojej łaskawie uleczył moją słabość, obmył moją szpetotę, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo, okrył nagość, abym przyjął Chleb Aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i intencją, jak tego wymaga zbawienie mojej duszy. Spraw łaskawie, bym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Jednorodzonego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego Ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen. * * * Panie Jezu Chryste, przyjęcie Ciała Twego, które ja niegodny ośmielam się spożyć, niech mi nie wyjdzie na sąd i potępienie, ale z miłościwej dobroci Twojej niech będzie dla mnie ochroną duszy i ciała oraz skutecznym lekarstwem na życie wieczne. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Akt wiary Panie Jezu Chryste, Boże i Zbawicielu mój, wierzę mocno, iż w Przenajświętszym Sakramencie, który mam przyjmować, jest prawdziwe Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo Twoje pod postaciami chleba: a wierzę w to, jak i w inne artykuły wiary świętej, bo sam to objawiłeś i do wierzenia podałeś. Kłaniam się Tobie jako najwyższemu Panu mojemu i jako Stwórcę mojego całym sercem wyznaję i czczę. Dziękuję Ci, o Boże mój, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, a osobliwie za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu, za co niech Cię wszyscy Święci i stworzenia Twoje chwalą i błogosławią na wieki. Akt nadziei Mam nadzieję w dobroci i miłosierdziu Twoim, że dawszy mi siebie* samego dasz mi też odpuszczenie wszystkich grzechów moich, łaskę Twoją i wiekuistą chwałę, o którą Cię przez zasługi Twoje, mękę, krew i śmierć Twoją jak najpokorniej upraszam. Akt miłości Miłuję Cię, o Boże mój, z całego, serca i z całej duszy mojej. Żałuję, żem Cię Boga mojego, nieskończoną dobroć, kiedykolwiek obraził. Brzydzę się grzechami moimi. Mam stateczną wolę więcej ich nie popełniać za pomocą łaski Twojej świętej, o którą pokornie proszę. Wyznaję, o Boże mój, niegodność moją, dlatego skruszonym sercem wzdycham do Ciebie, Pana i Boga mojego. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i na wieki wieków. Amen. Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca swego. Słodkie Serce Jezusa, proszę najgoręcej : spraw, niech Cię kocham, kocham coraz więcej. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością – Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Najsłodszy Jezu nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem! Panie, nie jestem godzien abyś wszedł do przybytku serca mego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja. Ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny. Amen. Modlitwa przed Komunią świętą Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom swoim: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Twego. Racz go według swej woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć, który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. * * * Panie Jezu Chryste, Synu Boża żywego, któryś z woli Ojca, za sprawą Ducha Św. przez śmierć swoją świat ożywił, wybaw mnie przez to Najświętsze Ciało i Krew swoją od wszelkiego złego: spraw, ażebym zawsze wypełniał przykazania Twoje i nie dopuść, abym kiedykolwiek odłączył się od Ciebie. Który z tymże Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen. * * * Przyjęcie Ciała Twojego, Panie Jezu Chryste, które ja niegodny odważam się pożywać, niechaj mi nie będzie na sąd i potępienie, lecz według Twego miłosierdzia niech mi się stanie obroną i lekarstwem duszy i ciała mego. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. * * * Spraw, Panie Jezu, by święte Twoje tajemnice zapaliły nas Boską Twą żarliwością, abyśmy przejęci słodyczą najświętszego Serca Twego nauczyli się gardzić rzeczami ziemskimi, a umiłowali niebieskie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen. * * * O mój Boże, jedyny mój Zbawicielu, któryś rzekł: “Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni”, oto przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Lekarzu, przyjdź, przyjdź do mnie i ulecz mnie! Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Pasterzu, przyjdź do mnie, strzeż mnie i prowadź mię! Przychodzę do Ciebie, o jedyne moje Dobro…, przyjdź do mnie i wzbogać mnie! Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Oblubieńcze, przyjdź do mnie, abym mógł połączyć się z Tobą. O Jezu mój, bądź mi Zbawicielem! Amen. * * * Uwielbiam Cię i dzięki składam, mój Zbawicielu i Panie, Jezu Chryste, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za tajemnicę twego świętego Wcielenia, za Twe święte narodzenie, za Twe obrzezanie, za ofiarowanie w świątyni, za ucieczkę do Egiptu, za post i kuszenie, za trudy Twych wędrówek, za głoszenie kazań, za prześladowanie ze strony świata, za ból i cierpienia Twojej tak bardzo ciężkiej męki i za wszystko, co na tym świecie zrobiłeś i wycierpiałeś dla mnie, a jeszcze bardziej za miłość, z jaką to znosiłeś – miłość bez porównania większą od cierpienia. A przede wszystkim dziękuję Ci za to, że raczysz posadzić przy Twym stole tak nędznego i podłego grzesznika i uczynić go uczestnikiem Twego Bóstwa i nieskończonych skarbów wysłużonych Twoją męką. Boże mój i Zbawicielu, czymże Ci odpłacę za ten nowy dowód miłosierdzia, za to, że raczysz zniżyć niebo Twej wielkości i zstąpić do bagna naszej podłości? Kim Ty jesteś, a kim my, ażebyś Ty, Panie wielkiego majestatu, zechciał zstąpić do naszych lepianek? Niebo jest Twoją stolicą, ziemia jest podnóżkiem stóp Twoich (Iz 66,1), a chwała majestatu wszystko napełnia. Jakże więc chcesz, Panie, spoczywać w tak nędznych szopach? Czy to możliwe, mówi Salomon, że Bóg zamieszka z ludźmi na ziemi? Jeśli niebiosa i niebiosa niebios z całym swym ogromem nie wystarczą, aby Cię pomieścić, jakże wystarczy ten maleńki domek, który Ci wybudowałem (l Krl 8,27)? O, cóż to za wielki cud, że Ten, który zasiada na cherubinach (Dn 3,55), i stamtąd spogląda w otchłanie – zstępuje, aby spocząć w tej otchłani i w niej umieścić tron dla swego majestatu. Zbyt małą rzeczą wydało Ci się wysłać aniołów, aby nas strzegli (Ps 90,11), ale Ty sam, Pan aniołów (Hbr 1,6), zechciałeś przyjść do nas, wstąpić do naszych dusz i ciał, i tam własnymi rękami robić wszystko dla przywrócenia nam zdrowia (Mt 18,11). Tam odwiedzasz chorych, dodajesz sil słabym, podnosisz upadłych, pocieszasz smutnych, zachęcasz tych, co stracili ufność, nauczasz nieumiejących, prostujesz drogi wykolejonych, karmisz głodnych i rozpalasz letnich w ogniu Swej miłości. Na koniec Ty sam jesteś Tym, który leczy wszystkie nasze choroby, i to nie czyimiś rękami, ale własnymi, nie innym lekarstwem, jak swoim Ciałem i Krwią. O, dobry Pasterzu! Jak wiernie spełniłeś obietnicę, daną przez Proroka, który mówił: “Ja będę pasł moje owce i dam im spokojny sen, zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę do zagrody, dodam sił słabej, a tłustą i mocną będę ochraniał” (Ez 34,15-16). Ale któż będzie godzien tych łask i tego nadzwyczajnego zjednoczenia? Na ziemi ani w niebie nikt nie ma tak wysokiej godności ani zasług, żeby same z siebie na to wystarczyły. Twoje miłosierdzie. Panie, do tego nas uzdolnią, a Twoja łaska czyni nas godnymi dostąpienia tak wielkiego dobra. A ponieważ bez niej nikt nie jest godny, niechże ona, o mój Boże, towarzyszy mi, łączy mnie z Tobą, sprawi, żebym stal się uczestnikiem tej tajemnicy i wdzięczny za tak nieocenione dobrodziejstwo. Niech Twoja łaska uzupełni moje braki, niech Twoje miłosierdzie wybaczy moje grzechy, niech Twój duch przygotuje mą duszę, Twoje zasługi niech wzbogacą moje ubóstwo, a Twoja cenna Krew niech zmyje wszystkie brudy mego życia, abym mógł godnie przyjąć Sakrament Twego Najświętszego Ciała. Cieszę się, Boże mój, gdy przypomnę sobie ów wielki cud, jaki się stał za sprawą ciała zmarłego proroka Elizeusza: zmartwychwstał inny zmarły, którego zbójcy ukryli w grobie proroka (2 Krl 13,21). Jeśli taką moc miało nieżywe ciało proroka, ileż więcej może żywe Ciało Pana proroków? Nie masz władzy mniejszej niż Twój prorok, Panie, moja dusza nie jest żywsza niż tamto ciało i nie mniejszą moc ma to dotknięcie niż tamto. Dlaczegóż więc nie miałbym doznać takiego samego dobrodziejstwa? Dlaczegóż ciało poczęte w grzechu miałoby sprawiać większy cud niż Ciało poczęte z Ducha Świętego? Dlaczego miałoby być bardziej uczczone ciało sługi niż Ciało Pana? Dlaczego Twoje święte Ciało nie mogłoby wskrzeszać dusz, które do Ciebie przychodzą, skoro tamto ciało wskrzesiło ciało dotykające się go? Ponieważ zaś tamten człowiek, nie starając się o życie, za sprawą świętego ciała otrzymał to, czego nie szukał, niechże spodoba się Twemu nieskończonemu miłosierdziu, abym ja, skoro szukam życia za pośrednictwem godnego uwielbienia Sakramentu, został za jego sprawą wskrzeszony tak, abym nie żył już dla siebie, tylko dla Ciebie. O dobry Jezu, błagam Cię z pokorą, abyś zechciał ze względu na Twą niezmierzoną miłość, która Ci kazała wcielić się, cierpieć i umrzeć za mnie, oczyścić mnie ze wszystkich grzechów i przyozdobić Twymi cnotami i zasługami, a nadto dać łaskę, abym przyjął ten Sakrament z taką pokorą i szacunkiem, z taką bojaźnią i drżeniem, z takim żalem za grzechy i postanowieniem poprawy, i z taką miłością, jakiej godna jest ta wzniosła Tajemnica. Daj mi także czystość intencji, abym przyjął ten Sakrament na chwałę Twego świętego Imienia, jako ratunek na wszystkie moje słabości i potrzeby, abym mógł bronić się przed wrogiem tą bronią, abym wzrastał w życiu duchowym z pomocą tego Pokarmu, abym stał się jednym z Tobą z pomocą tego Sakramentu miłości, abym ofiarował Ci tę Tajemnicę dla zbawienia wszystkich wiernych, żywych i umarłych, żeby wszyscy doznali pomocy za sprawą tego Sakramentu, ustanowionego dla zbawienia wszystkich. Który żyjesz i królujesz. Amen. Modlitwa świętego Ambrożego Dobry Panie, Jezu Chryste, nie polegając wcale na własnych zasługach, lecz ufając Twojemu miłosierdziu i dobroci ze drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu najsłodszej uczty Twojej. Skalałem bowiem serce i ciało licznymi grzechami, nie strzegłem pilnie myśli i języka, – źle używałem zdolności ducha i ciała, których mi użyczyłeś, abym Ci je oddał pomnożone pracą dla Twojej chwały, nadużywałem wiele darów Twoich, mało panowałem nad mymi zachceniami, popełniłem wiele niesprawiedliwości. – O dobry Boże i Panie straszliwego majestatu, ja nędzarz strwożony i uciśniony uciekam się do Ciebie, źródła miłosierdzia, spieszę do Ciebie pragnąc uzdrowienia, chronię się pod Twoją opiekę, a ponieważ nie mogę znieść sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela. Tobie, Panie, pokazuję moje rany, przed Tobą odkrywam to, co mnie zawstydza… na widok licznych i wielkich grzechów moich ogarnia mnie trwoga, ale ufam miłosierdziu Twemu, które nie ma granic. Wejrzyj więc na mnie oczyma miłosierdzia Swego, Panie Jezu Chryste, Królu wieczny, któryś jest Bogiem i człowiekiem, ukrzyżowanym za człowieka. Wysłuchaj mnie, bo Tobie zaufałem, zmiłuj się nade mną pełnym nędzy i grzechu, bo nigdy nie dopuścisz, aby wyschło źródło Twojego miłosierdzia. Witaj, ofiaro zbawienia, złożona na krzyżu za mnie i za cały rodzaj ludzki. Witaj, szlachetna i kosztowna Krwi wypływająca z ran ukrzyżowanego Zbawcy mojego Jezusa Chrystusa i obmywająca grzechy całego świata. Wspomnij, Panie, na swoje stworzenie, które odkupiłeś Swoją Krwią. Żałuję, że zgrzeszyłem i pragnę się poprawić. Najsłodszy Ojcze, odpuść mi wszystkie nieprawości i grzechy moje, abym oczyszczony na duszy i na ciele mógł godnie przyjąć Najświętszy Sakrament. Spraw, niech to przyjęcie Ciała i Krwi Twojej, które ja niegodny ośmielam się spożyć, przyniesie mi odpuszczenie grzechów i oczyści mnie całkowicie z win, oddali ode mnie zdrożne myśli, odrodzi we mnie dobre uczucia, pomoże mi spełniać dobre uczynki i niech stanie się bezpieczną obroną duszy i ciała przeciw zasadzkom moich nieprzyjaciół Amen. Modlitwa przed Komunią Duchową papieża Franciszka Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen. Papież Franciszek Dziękczynienie przed Komunią świętą Zjednoczenie z Chrystusem ma trwać nie tyko w czasie modlitwy po Komunii, lecz “winno się rozciągać na całe życie chrześcijańskie tak, ażeby chrześcijanie ustawicznie kontemplując w świetle wiary przyjęty dar, prowadzili życie codzienne pod kierownictwem Ducha Świętego w dziękczynieniu i przynosili obfitsze owoce miłości” (EM 38). Poprzednia [ Powrót ] Następna

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu przed Komunią świętą.

Przyjęcie Chrystusa to wyjątkowy moment. Niech zawsze będzie poprzedzony przez nas krótką modlitwą. Publikujemy modlitwę św. Tomasza z Akwinu przed Komunią świętą.

Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory do lekarza, jako nieczysty do źródła miłosierdzia, jako ślepy do światła jasności wiecznej, jako ubogi do Pana nieba i ziemi, jako nagi – do Króla chwały. Błagam więc, Panie, przez Twą nieskończoną dobroć i miłosierdzie, racz uleczyć mą chorobę, oczyścić mnie z tego brudu, oświecić mą ślepotę, wzbogacić mnie w mym ubóstwie i okryć moją nagość, abym w ten sposób przygotowany mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla królów, Pana panów z tak wielkim szacunkiem i bojaźnią, z taką skruchą i prawdziwą miłością, z taką wiarą i czystością, i z taką pokorą, i tak dobrym postanowieniem, jakich wymaga zbawienie mej duszy. Daj, Panie, abym przyjął nie tylko Sakrament, lecz także moc i łaskę z niego płynącą. Najmiłościwszy Ojcze, udziel mi tej łaski, abym zasłużył na oglądanie w życiu przyszłym, bez zasłony, Syna Twego, którego chcę teraz w tym życiu przyjąć utajonego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Modlitwy przed i po Komunii świętej – Duszpasterstwo Chorych Diecezji Siedleckiej

Modlitwa przed przyjęciem Komunii świętej

Panie Jezu, mój Zbawicielu i Królu, za chwilę przyjmę Cię do mojego serca

w Komunii świętej. Nie jestem godzien tak wielkiej łaski. Jedynie dzięki wierze

potrafię zrozumieć, że Ty, będąc wszechmocnym Bogiem, pragniesz zamieszkać

we mnie – kruchym stworzeniu. Pragnę ugościć Cię w moim sercu i życiu jak

najlepiej. Proszę Cię, przez zasługi Twojego Najświętszego Serca, abyś duchowe

owoce tej Komunii świętej przyjął w intencji … (podać intencję). Pragnę zjednoczyć się z Tobą tak ściśle, aby już nic nie zdołało odłączyć mnie od Ciebie. Ofiaruję

Ci całe moje życie – wszystkie radości i cierpienia. Jezu, proszę, przyjdź do mojego

serca i zakróluj w nim na zawsze. Amen.

Modlitwa po przyjęciu Komunii świętej

Panie Jezu, witam Cię w moim sercu. Wierzę, że jesteś Bogiem żywym, który teraz

mieszka we mnie. Dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, która sięga poza

śmierć. Wyznaję w Tobie Pana i Zbawiciela. Oddaję Ci całe moje życie – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – i zanurzam je w Twojej Najświętszej Krwi.

Dopomóż mi, abym umiał iść za Tobą w każdej chwili mojego życia, także w sytuacji choroby i cierpienia. Wierzę, że umierając na krzyżu i zmartwychwstając, dałeś

mi zadatek życia wiecznego, które już teraz jest moim udziałem. Umacniaj moje

wątłe siły, abym potrafił odpowiadać na Twoją miłość. Amen.

Modlitwa uwielbienia

Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej świętej obecności w mym sercu.

Uwielbiam Cię, Panie, w każdym moim oddechu, każdej myśli i każdym czynie.

Uwielbiam Cię, Panie, w całej historii mojego życia i w powołaniu,

które dla mie przeznaczyłeś.

Uwielbiam Cię, Panie, we wszystkich osobach, które kocham. Ty każdą z nich

znasz po imieniu i prowadzisz przez życie.

Uwielbiam Cię, Panie, w Twoich świętych Ranach, z których spływa na mnie

ogrom miłości i miłosierdzia. Amen.

Modlitwy przed i po Komunii świętej

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień.

O, najmilszy z Gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem.

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze.

Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj swoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało Twoją świątynią. Przyjdź i pozostań

ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego,

abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad moimi

namiętnościami, uczuciami i poruszeniami.

Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót.

Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość.

Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.

Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Amen.

/papież Pius XII/

Godne przyjmowanie Komunii Świętej – Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Konieczność uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Komunii świętej:

a) Sam Chrystus nauczał: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26,26-28); Zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…(J 6,53-54n).

b) Również Kościół przejmując pouczenia Chrystusa wzywa wiernych, podając Przykazania kościelne, do uczestniczenia we Mszy świętej i przyjmowania Komunii świętej: Pierwsze przykazanie („W niedziele i święta we Mszy świętej uczestniczyć”) domaga się od wiernych udziału w celebracji Niedzielnej i świątecznej Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota chrześcijańska, w dniu upamiętniającym Zmartwychwstanie Pańskie. Trzecie przykazanie („Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć”) określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i ośrodkiem liturgii chrześcijańskiej.

Dla godnego przyjęcia Komunii świętej konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno duszy, jak i ciała:

a) stan łaski uświęcającej – jeśli sumienie komuś wyrzuca grzech ciężki, nie może przystąpić do Komunii świętej, ale musi wcześniej uzyskać przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty i pojednania. Nie wystarczy wzbudzić sobie żalu za grzechy (chyba że w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci) – trzeba przystąpić do spowiedzi!

b) odpowiednia intencja – każdy człowiek przyjmujący Komunię świętą obdarowywany jest przez Boga tzw. Owocami Eucharystii. Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach.

c) do przyjęcia Komunii świętej należy się przygotować duchowo: wzbudzić sobie akt wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy, można odmówić inne modlitwy. Komunię świętą należy przyjmować z jak największą pobożnością.

d) przed przyjęciem Komunii świętej należy zachować jednogodzinny post (postu nie łamie woda i lekarstwa).

e) odpowiednim przygotowaniem do uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii świętej jest również odświętny strój. Należy pamiętać, że przyjmuje się do swego serca Pana nieba i ziemi, naszego Zbawiciela.

f) po przyjęciu Komunii świętej należy odprawić odpowiednie dziękczynienie, a więc uwielbić Boga za Jego dar miłości.

g) w ciągu jednego dnia można dwa razy przyjąć Komunię świętą, pod warunkiem, że za drugim przyjmujemy Komunię świętą uczestnicząc w całej Mszy świętej.

Postawa klęcząca lub stojąca

Podchodząc do Komunii świętej należy pamiętać o odpowiedniej postawie ciała. W Polsce dozwolona jest postawa stojąca i klęcząca. Biskupi polscy zalecają przy tym procesyjne podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności (por. Instrukcja KEP, 38). Przyjmowanie komunii św. zawsze powinno odbywać się w sposób nabożny, godny i spokojny, z jednej strony bez ostentacyjnego demonstrowania własnej pobożności, z drugiej zaś bez obojętności i lekceważenia wobec realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Ci, którzy przystępują do ołtarza Ciała Pańskiego stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano lub – jeśli nie mogą – przynajmniej wykonać skłon.

Do ust albo na rękę

Dnia 9 marca 2005 roku biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5). Każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Podczas udzielania komunii kapłan, diakon lub inny szafarz ukazuje przystępującemu wiernemu hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie.

Skutki Eucharystii jako Komunii świętej:

a) uwalnia od grzechów powszednich

b) chroni przed popełnianiem grzechów ciężkich

c) pomaga w opanowaniu instynktów zmysłowych

d) jest zadatkiem wiecznego szczęścia

e) jest źródłem radości duchowej

f) jest rękojmią zmartwychwstania

g) jednoczy wiernych w Kościele

h) ściślej jednoczy z Chrystusem

Eucharystia

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 51. 54. 56).

Czym jest Eucharystia?

Spożywając ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, Pan Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Polecił celebrować ją aż do czasu Jego powtórnego przyjścia na świat.

Eucharystia uobecnia ofiarę złożoną przez Chrystusa na krzyżu, dlatego jest ona centralnym punktem życia religijnego ludzi wierzących. Wierni są zatem zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę oraz w święta nakazane. Zdając sobie sprawę z bogactwa łask płynących z tego sakramentu, Kościół zachęca do udziału w Eucharystii jak najczęściej, a więc także w dni powszednie w ciągu tygodnia.

Post eucharystyczny

Post eucharystyczny obowiązuje każdą osobę, która pragnie przyjąć Komunię Świętą. Oznacza to, iż przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Ciała Pana Jezusa należy powstrzymać się od spożywania jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem wody i lekarstw. Osoby w podeszłym wieku lub chore, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Komunię Świętą, nawet jeżeli coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. Zwolniony z postu eucharystycznego jest też kapłan sprawujący drugą lub trzecią Mszę tego samego dnia (ale post obowiązuje go przed pierwszą sprawowaną Eucharystią).

Właściwa postawa podczas przyjmowania Komunii Świętej

Komunię Świętą należy zawsze przyjmować w sposób godny, wyłącznie będąc w stanie łaski uświęcającej (czyli będąc wolnym od grzechu ciężkiego).

Ciało Pana Jezusa można przyjąć w postawie klęczącej bądź stojącej. Którą formę należy wybrać? Tę, która jest praktykowana w danym kościele. Biskupi polscy zalecają obecnie procesyjne podchodzenie do Stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności. Dlatego obecnie w większości kościołów Komunię Świętą przyjmuje się właśnie procesyjnie, w postawie stojącej (nie oznacza to, że nie można przyjąć Pana Jezusa w postawie klęczącej). Podchodząc, by przyjąć Ciało Pana Jezusa, wierny powinien przyklęknąć na jedno kolano w chwili, kiedy osoba przed nim przyjmuje Komunię Świętą. Jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala, wówczas należy przynajmniej skłonić głowę. Po przyjęciu Chrystusa pod postacią Chleba, nie robimy już znaku krzyża świętego.

Komunia Święta przyjmowana do ust bądź na rękę

W Polsce bardziej rozpowszechnionym zwyczajem jest przyjmowanie Komunii Świętej do ust. Jeżeli jednak ktoś pragnie przyjąć Komunię Świętą na rękę, ma do tego prawo. Wówczas należy przyjąć Ciało Pana Jezusa na lewą dłoń, która podtrzymywana jest prawą dłonią. Następnie, stojąc jeszcze przed ołtarzem, Komunię Świętą należy prawą ręką włożyć do ust. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić od ołtarza z Ciałem Pana Jezusa na dłoni.

Czy w ciągu jednego dnia można przyjąć dwa razy Komunię Świętą?

Jeżeli w danym dniu ktoś przyjął już Komunię Świętą, może uczynić to ponownie tego samego dnia, ale tylko jeżeli uczestniczy we Mszy św. Poza Eucharystią nie można przyjąć drugi raz Komunii Świętej.

Czy można przyjąć Komunię Świętą w czyjejś intencji?

Przyjmowane Ciało Chrystusa łączy z Bogiem Żywym i uświęca tylko i wyłącznie osobę, która przyjmuje Komunię Świętą. Nie można zatem “oddać” tego daru nikomu innemu, czyli przyjąć Komunii w intencji kogoś innego. Jednak uczestnicząc we Mszy św. kierujemy do Pana Boga modlitwy, prosimy Go o pomoc w konkretnej sprawie, w której sprawowana jest Eucharystia. Dlatego udział we Mszy św. jest tak ważny i potrzebny. Przystępując do Komunii Świętej, poprzez uświęcenie nas samych, nasza modlitwa jeszcze bardziej podoba się Panu Bogu. I to właśnie te owoce Komunii Świętej możemy ofiarować drugiej osobie – czy to zmarłej, czy żyjącej.

Komunia Święta dla osób żyjących w związkach cywilnych po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego

Zasadniczo osoby, które po rozwodzie zawarły nowy związek cywilny, nie przystępują do Komunii św., gdyż żyjąc w związku niekanonicznym nie mogą uzyskać rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. Kościół dopuszcza jednak, by osoby związane tylko małżeństwie cywilnym, przystępowały do Komunii św. po spełnieniu określonych warunków, którymi są:

– skrucha i żal z powodu rozpadu sakramentalnego związku małżeńskiego,

– gotowość obu małżonków na całkowitą rezygnację ze stosunków seksualnych, czyli dalsze życie ze sobą jak brat z siostrą.

Pozwolenie na przystępowanie do Komunii św. otrzymują najczęściej małżonkowie w starszym wieku bądź jeżeli dotknięci są ciężką chorobą.

W przypadku, gdy osoby te zdecydują się przestrzegać stawiane przez Kościół warunki, winny przedstawić swoją prośbę spowiednikowi, który rozeznaje sytuację i podejmuje stosowną decyzję.

Przygotowanie do I Komunii Świętej – o czym trzeba pamiętać?

Przygotowanie do I Komunii Świętej jest ważne dla rodziców oraz samego dziecka, gdyż w czasie uroczystej mszy po raz pierwszy otrzymuje ono Eucharystię. Przed istotnym dniem należy skupić się na aspekcie duchowym, ale dorośli nie mogą zapomnieć także o imprezie, zaproszeniu gości oraz kupnie prezentów. Jak powinny wyglądać przygotowania do I Komunii Świętej, które pozwolą cieszyć się tym dniem?

Przygotowanie do I Komunii Świętej – lista zajęć i obowiązków

Przygotowanie do I Komunii Świętej nie zawsze odbywa się w taki sam sposób, gdyż jest uzależnione od parafii i proboszcza sprawującego nad nią opiekę. Część rodziców już na początku roku otrzymuje rozpiskę zajęć, w których uczestniczą nie tylko dzieci, ale również opiekunowie. Spotkania mają na celu przybliżyć wiernych do Boga oraz lepiej zrozumieć chrześcijaństwo i powagę wydarzenia.

Podejście księdza i jego doświadczenie ułatwiają przygotowanie do I Komunii Świętej. Forum internetowe czy grupa na portalu społecznościowym, gdzie rodzice będą mogli podzielić się swoimi uwagami i szybko komunikować z osobami przygotowującymi dzieci do sakramentu, to dobry pomysł.

O czym jeszcze należy pamiętać? Opiekunowie i dzieci, które otrzymają Komunię Świętą, muszą regularnie uczestniczyć we mszy, niezbędna jest także spowiedź.

Przygotowanie do I Komunii Świętej – wymagane modlitwy

Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga od dziecka przyswojenia sobie wybranych modlitw oraz zwiększenia aktywności w życiu Kościoła. Dziecko uczy się Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego, modlitwy do Anioła Stróża oraz przykazania miłości. Wymagana jest znajomość 10 Przykazań Bożych i ich znaczenia. Młody człowiek powinien umieć wyrecytować 7 Sakramentów Świętych, modlitwę Chwała Ojcu, Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości oraz Akt Żalu. Niektóre parafie wymagają również modlitwy Pod Twoją Obronę. Wraz z rodzicami dzieci powinny umieć wykonywać rachunek sumienia oraz zapoznać się z formułką spowiedzi.

Przygotowanie do I Komunii Świętej wymaga nauki, regularnego uczęszczania na mszę świętą oraz prób. Jednak przyjmowanie sakramentu jest bardzo emocjonującym wydarzeniem, które wynagrodzi wszystkie trudy i długie spotkania.

Przygotowanie do I Komunii Świętej – aspekty praktyczne

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje również aspekty praktyczne – wystrój kościoła, kwiaty, pamiątki dla dzieci i odpowiednie stroje. Podczas mszy odbywających się przez I Komunią najmłodsi otrzymują różaniec, książeczkę do nabożeństwa i medalik – dewocjonalia, które mają im później pomagać w rozwijaniu swojej religijności. Rodzice powinni również pomyśleć o upominkach dla księży i katechetów, stanowiących podziękowanie za przygotowanie do I Komunii Świętej. W większości przypadków rodzice organizują składkę pieniężną, dzięki czemu możliwe jest pokrycie wszystkich wydatków.

Przygotowanie do I Komunii Świętej oznacza również zorganizowanie przyjęcia dla dziecka. Bierze w nim udział cała rodzina oraz przyjaciele. Impreza może odbywać się zarówno w restauracji, jak i w domu. Uroczysta msza, rodzinny obiad i prezenty sprawiają, że jest to niezapomniany dzień dla dziecka. Warto zadbać o każdy szczegół.

Przygotowanie I Komunii Świętej wymaga wielu prac, nauki oraz właściwej postawy, gdyż jest to ważne wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina. Dziecko musi zdawać sobie sprawę z powagi sakramentu. Ważne jednak, by nie zapomnieć również o aspektach praktycznych.

Modlitwy przed komunią św – Modlitwa Litania Adonai

Zbliżam się z wiarą

Zbliżam się do Ciebie, Jezu, z wiarą, że w Hostii jesteś prawdziwie obecny. Oto chleb, w którym Ty sam stajesz się pokarmem dla nas, Twoich braci. Oto znak i pamiątka Twojej całkowitej Ofiary dla Ojca, w którą chcesz nas włączyć. Wierzę, Jezu, że w tym Sakramencie wzmacniasz mnie Twoją Bożą mocą, że dajesz mi udział w Twoim życiu, które jest życiem Zmartwychwstałego.

Rozumiem również, że włączasz mnie w tajemnicę braterskiej miłości, którą nakazałeś nam w czasie Ostatniej Wieczerzy i która powinna także być treścią każdej uczty eucharystycznej. Umocnij we mnie tę wiarę.

Wzmacniaj nadzieję moją

Zbliżam się do Boga, Boga mam przyjąć w Komunii świętej. Boże, jesteś Wszechmocą i Miłością, dlatego radośnie wzbudzam nadzieję, że będę zjednoczony z Tobą, Bogiem. Ty będziesz mi pomagać dziś i codziennie swoją obecnością i łaską, którą obiecałeś Twoim wyznawcom. Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni. Szukajcie królestwa Bożego a wszystko inne będzie wam przydane (Mt 28, 20). Boże, wzmacniaj moją nadzieję.

Przyjmij moje wyznanie miłości

Boże mój, ukryty w tabernakulum, przyjmij moje wyznanie miłości. Kocham Cię szczerze za Twoją miłość, za to, że mimo niewiary, obojętności i niewdzięczności ludzi zechciałeś z nami zamieszkać w kościele, za to, że w każdym Przeistoczeniu zstępujesz na ołtarz, aby być pokarmem człowieka i połączyć nas więzami wzajemnej miłości.

Do końca nas umiłowałeś; obym i ja Ciebie kochał całym sercem, słowem i postępowaniem. Chcę Cię kochać więcej niż kocham rzeczy, ludzi i siebie. Tak wielką chcę Cię kochać miłością, abym gotów był do ofiary. Spraw, Boże, abym wytrwał w miłości.

Boże, żałuję

Boże najświętszy, gdybyś nie wezwał mnie do Komunii św., nie śmiałbym do niej przystąpić, wspominając swoje grzechy, swoją chwiejność, niewierność. Licząc na Twoje miłosierdzie i ufny w Twoje przebaczenie — przepraszam Cię za moje winy i grzechy. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mt 8, 2). Nie chcę grzechu i tego, co do grzechu prowadzi. Tak bardzo pragnę podobać się Tobie, Jezu, który kochasz grzesznika, a nienawidzisz grzechu.

Przyjdź, Panie Jezu

Przynaglony Twoim zaproszeniem: Przyjdźcie do Mnie wszyscy i ośmielony Twoim Jezu, nakazem: Bierzcie i jedzcie — idę do świętego Stołu Twego i jak Ty pragnąłeś spożywać tę Paschę — świętą ucztę z nami — tak i ja pragnę jak najbardziej Chleba żywego, który z nieba zstąpił, Pragnę żyć w Tobie i dla Ciebie, aby żyć na wieki. Przyjdź, Panie Jezu (Mt 11, 28, 26, 28; J 17, U, 21).

키워드에 대한 정보 modlitwa przed komunią i po komunii

다음은 Bing에서 modlitwa przed komunią i po komunii 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  그대 에게 악보 | 그대에게/무한궤도💋노래방 ,반주, 가라오케 ,악보, 코드, 가사💖Karaoke,Mr, Sheet, Music, Code ,Lyrics 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  Wezwanie Do Zaprzestania Uporczywego Nękania Wzór | Prawo Na Co Dzień: Uporczywe Nękanie 상위 141개 답변

See also  Spośród Liczb Zapisanych Kolorem Niebieskim | Spośród Liczb: -2, -3, -1/5, 0,36, -15/4, (-3), -1,2Wypisz Liczby: A) Całkowite Mniejsze Od -1 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

 • komunia święta
 • wiara
 • Bóg
 • Jezus
 • do nieba
 • Eucharystia
 • Komunia Św
 • Komunia Święta
 • modlitwa
 • modlitwa przed przystąpieniem do Komunii Świętej
 • modlitwa przed Komunią
 • Komunia
 • Boże Ciało
 • Jezus w Hostii utajony
 • Jezu w hostii ukryty
 • chleb z nieba
 • chleb życia
 • stół Pański

Modlitwa #Przed #Przyjęciem #Komunii #Świętej #| #Modlitwa #Św. #Tomasza #z #Akwinu


YouTube에서 modlitwa przed komunią i po komunii 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Modlitwa Przed Przyjęciem Komunii Świętej | Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu | modlitwa przed komunią i po komunii, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment