Marketing Zasady Funkcjonowania Przedsiębiorstwa Na Rynku | Czym Jest Misja, Wizja I Strategia Przedsiębiorstwa? 🤔 답을 믿으세요

당신은 주제를 찾고 있습니까 “marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 questus Polska 이(가) 작성한 기사에는 조회수 30,377회 및 좋아요 400개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔 – marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Cześć! W ramach kolejnego wiedzowego filmu na kanale questusa omówimy dla Was trzy zagadnienia, które są pewnego rodzaju fundamentem funkcjonowania organizacji. Dzięki filmowi
dowiecie się:
– Czym jest wizja, misja i strategia przedsiębiorstwa?
– Dlaczego każda firma powinna precyzyjnie je określać?
– Jaka jest wizja, misja i strategia największych globalnych marek?
Pisemna wersja: https://questus.pl/blog/misja-wizja-i-strategia/
Scenariusz: Kacper Żarski
Wsparcie merytoryczne: Michał Moneta
Realizacja: Kacper Żarski
Głos: Donata Wilczewska

Więcej o nas znajdziecie na: https://questus.pl/
Oraz w social mediach:
https://www.facebook.com/questuspolska/
https://twitter.com/questuspolska
https://www.linkedin.com/company/cim-accredited-study-\u0026-exam-center—questus/
Zajrzyjcie również na:
https://questus.pl/blog/
http://knowledgegarden.pl

marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Merytoryczna zawartość poszczególnych rozdziałów jest ilustrowana materiałem empirycznym, dotyczącym współczesnego rynku krajowego i zagranic…

+ 여기에 보기

Source: lubimyczytac.pl

Date Published: 7/19/2022

View: 3468

Marketing . Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku …

Tytuł: Marketing . Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Autorzy: Limański Andrzej, Śliwińska Krystyna. Wydawca: Wydawnictwo Difin S.A.

+ 여기에 더 보기

Source: eki.pl

Date Published: 12/1/2022

View: 1558

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 2002 . Limański A., Śliwińska K. ISBN:83-7251-290-6 – Książki – Nauki społeczne, humanistyczne, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.naukowa.pl

Date Published: 3/23/2021

View: 9985

Marketing: zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Marketing: zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Front Cover. Andrzej Limański. Difin, 2002 – 376 pages. 0 Reviews. Reviews aren’t verified, …

+ 여기에 표시

Source: books.google.com

Date Published: 5/2/2021

View: 5196

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Rok wydania: 2002 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x24cm Waga: 0.5 kg TIN: T00025129 Uwagi Oprawa nieznacznie zarysowana.

+ 여기에 자세히 보기

Source: tezeusz.pl

Date Published: 2/28/2021

View: 6579

Marketing : zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Title: Marketing : zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Creator: Limański, Andrzej. Contributor: Śliwińska, Krystyna (1950- ), Difin.

+ 더 읽기

Source: fbc.pionier.net.pl

Date Published: 12/24/2022

View: 9638

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – Krystyna Śliwińska, Andrzej Limański … słowa kluczowe: marketing, podręczniki akademickie; język: polski.

+ 여기에 표시

Source: ebooks.com.pl

Date Published: 2/2/2021

View: 4979

Marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

20 zł: 20 zł: MARKETING zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Andrzej Limański Krystyna Śliwińska, Wydawnictwo Difin Warszawa …

+ 여기에 표시

Source: www.olx.pl

Date Published: 8/10/2022

View: 2745

Marketing i reklama w mikro i małym przedsiębiorstwie

Strategia marketingowa. Każdy przedsiębiorca planuje zająć określoną pozycję na danym rynku i w tym celu przyjmuje pewną koncepcję działania. Ta przyjęta …

+ 여기에 더 보기

Source: mikroporady.pl

Date Published: 10/23/2022

View: 3543

주제와 관련된 이미지 marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔
Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔

주제에 대한 기사 평가 marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

 • Author: questus Polska
 • Views: 조회수 30,377회
 • Likes: 좋아요 400개
 • Date Published: 2019. 8. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=7_45LDObQnI

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – Andrzej Limański, Krystyna Śliwińska

…Merytoryczna zawartość poszczególnych rozdziałów jest ilustrowana materiałem empirycznym, dotyczącym współczesnego rynku krajowego i zagranicznego.

Treść podręcznika zawiera wiele wątków pragmatycznych, co stanowi jego dużą zaletę. Autorzy wyszli bowiem ze słusznego założenia, że we współczesnej dydaktyce przedmiotów ekonomicznych celowe jest ciągłe konfrontowanie teorii z praktyką, przy czym starali się unikać dwóch skrajnych ujęć:

– prezentowania omawianych zagadnień z punktu widzenia tzw. czystej teorii, kiedy o problemach ekonomicznych traktuje się wyłącznie na wysokim szczeblu abstrakcji naukowej,

– zbyt wąskiego (praktycystycznego) ujmowania złożonej problematyki ekonomicznej, przy którym problematykę ta rozpatruje się wyłącznie przez pryzmat zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie domowym, nie dostrzegając ich szerszego makroekonomicznego kontekstu.

Na podkreślenie zasługuje przystępny charakter prezentowanej problematyki.

W związku z tym Autorzy słusznie zrezygnowali ze szczegółowego omawiania różnorodnych złożonych zagadnień na rzecz jasnego, zwięzłego przedstawienia ich podstawowego znaczenia.

Tym samym recenzowany podręcznik zawiera syntetyczne ujęcie zagadnień, których zadaniem jest wprowadzenie studenta w szeroki krąg licznych problemów funkcjonowania współczesnego rynku oraz jego instytucjonalnych uwarunkowań; w tym ujęciu podręcznik jest rodzajem przewodnika metodycznego – jakim jest zresztą każdy doby podręcznik do pogłębionych studiów określonego przedmiotu.

W związku z tym Autorzy postąpili słusznie, stosując w szerokim zakresie odsyłacze do literatury przedmiotu oraz przypisy wyjaśniające szerzej omawiane zagadnienia.

Całość materiału zawartym w podręczniku ujęto w 11 rozdziałach podzielonych na liczne podrozdziały.

Hasła w każdym z nich ułożone są w porządku logicznym. Za takim układem treści przemówiła, jak sadzę, przyjęta przez autorów koncepcja oraz w znacznej mierze założenia obowiązującego programu przedmiotu.

W rozdziale 1 – omówiono przedsiębiorstwo na rynku, w szczególności jego istotę jako mikropodmiotu gospodarczego oraz różne jego kategorie (banki, giełdy towarowe, firmy ubezpieczeniowe oraz agencje reklamowe).

Rozdział 2 – dotyczy istoty marketingu, jego ewolucji zasad postępowania marketingowego, funkcji oraz strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

W rozdziale 3 – główną uwagę skupiono na omówieniu systemu marketingu i jego elementów; omówiono tu w szczególności makro i mikroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa oraz strukturę wewnętrzną systemu marketingu.

Rozdział 4 – poświęcony jest badaniom marketingowym, głównie systemowi informacji marketingowej i jej roli oraz badaniom marketingowym, zwłaszcza metodom i technikom z tych badań.

W rozdziale 5 – omówiona została segmentacja rynku, zwłaszcza konstrukcja segmentu rynku oraz jej procedura i tzw. atrakcyjność.

Przedmiotem rozdziału 6 – jest strategia produktu, w którym omówione zostały: produkt w ujęciu marketingowym, klasyfikacja produktów i cykl ich życia, proces planowania nowego produktu oraz problem kształtowania struktury asortymentowej.

Rozwinięciem problematyki zawartej w rozdziale 6 jest problematyka ujęta w rozdziale 7 dotycząca marketingowego wyposażenia produktu. Szczególną uwagę zwrócono tu na omówienie funkcji opakowań, ich projektowania, znaku towarowego, rodzajów i funkcji marek oraz strategii marki.

Przedmiotem rozdziału 8 jest cena jako element strategii marketingowej. Omówiono tu rolę i miejsce cen w marketingu – mix, funkcje cen, metody ustalania cen oraz strategie cenowe i czynniki je określające.

Rozdział 9 – omawia dystrybucję produktów i systemy sprzedaży. Główna uwaga została skupiona na omówienie pojęć i funkcjach dystrybucji, jej kanałach, charakterystyce pośredników w kanałach dystrybucji tudzież ich kształtowaniu oraz tzw. dystrybucji fizycznej.

W rozdziale 10 – omawia się promocję i jej najważniejsze narzędzia zwłaszcza promocję jako proces komunikacji, zarządzanie reklamą, sprzedaż osobistą jako najstarszy środek promocji, promocję uzupełniającą i handlową oraz role public-relations jako narzędzia aktywizującego sprzedaż.

Rozdział 11 – poświęcony jest omówieniu metod analiz stosowanych w procedurze budowy strategii marketingowej, w szczególności analizie strategicznej, jej metodom i znaczeniu, analizie makrootoczenia i jej metodom, analizie otoczenia konkurencyjnego oraz analizie wewnętrznej przedsiębiorstwa. Swego rodzaju podsumowaniem są zwięzłe uwagi na temat metod określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa oraz wybranych rodzajów strategii marketingowych.

Sądzę, że w następnych wydaniach warto by rozważyć możliwość zamieszczenia pod koniec każdego rozdziału pytań sprawdzających, służących sprawdzeniu stopnia przyswojonego materiału zawartego w danym rozdziale.

Od strony formalnej praca prezentuje się wzorowo. Godnym podkreślenia jest bogata graficzna szata podręcznika, liczne rysunki (63) dobrze poglądowo ilustrują omawiane zagadnienia.

Reasumując jednoznacznie stwierdzam, że recenzowany podręcznik jest wyjątkowo udaną pozycja dydaktyczną, która może dobrze służyć studentom uczelni ekonomicznych oraz praktykom – menedżerom zajmującym się działalnością marketingową.

Ponadto sądzę, że niezwykła aktualność omówionych w pracy problemów, które często wykraczają poza ramy tradycyjnych [podręczników z zakresu marketingu może także zainteresować szersze grono czytelników.

Publikacja recenzowanego podręcznika jest ze wszech miar przydatna i celowa”.

(prof. zw. dr hab. Mieczysław Syrek)

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 2002

Kategoria

–Wszystkie– Biżuteria i ozdoby E-czytniki. Tablety – ebook Nauczanie przedszkolne Domki ePrasa Podstawowa 0-3 – Podstawowa – klasa 1 – Podstawowa – klasa 2 – Podstawowa – klasa 3 – Podstawowa – językowe (1-3) – Podstawowa – inne (1-3) Figurki Podstawowa 4-6 – Podstawowa – klasa 4 – Podstawowa – klasa 5 – Podstawowa – klasa 6 – Podstawowa – klasa 7 – Podstawowa – klasa 8 – Podstawowa – językowe (4-8) Klocki Podstawowa 7-8 Lalki Podstawowa – językowe Pluszaki,maskotki Pojazdy Sport i rekreacja Zabawki dla niemowlaka Liceum, Technikum – biologia – chemia – edukacja dla bezpieczeństwa – etyka – filozofia – fizyka – geografia – historia – informatyka – język polski – matematyka – muzyka – plastyka – podstawy przedsiębiorczości – przyroda – religia – wiedza o kulturze – wiedza o społeczeństwie – Liceum/Technikum – klasa 1 po szkole podstawowej – Liceum/Technikum – klasa 1 po gimnazjum – Liceum/Technikum – klasa 2 – Liceum/Technikum – klasa 2 po szkole podstawowej – Liceum/Technikum – klasa 3 Prawo i administracja – Prawo – – Działy prawa – – Podręczniki prawnicze, kodeksy, zbiory ustaw – – Reforma KK i KPK – – Zapowiedzi prawnicze – – – Hity przedsprzedaży Wolters Kluwer – – Zbiory Kodeksów – – – PCV – – Prawo medyczne i ochrona zdrowia – – Prawo cywilne – – – Prawo rodzinne i opiekuńcze – – – Prawo spadkowe – – Prawo gospodarcze i handlowe – – – Reforma KSH 2022 – – – Prawo budowlane – – – Prawo geologiczne i górnicze – – – Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – – – Prawo zamówień publicznych – – – – Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – – Prawo o nieruchomościach, mieszkaniowe. Księgi wieczyste – – Prawo administracyjne – – Prawo karne – – Prawo pracy – – – Prawo ubezpieczeń społecznych – – Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe – – – Prawo podatkowe – – – – Polski Ład – – – Prawo rynku kapitałowego – – Prawo konstytucyjne, państwowe – – – Komentarze do konstytucji (DIFIN) – – Prawo międzynarodowe – – Prawo Unii Europejskiej – – Prawo celne – – Prawo morskie – – Prawa człowieka – – Prawo o cudzoziemcach – – Prawo kościelne. Prawo wyznaniowe – – Prawo o użytku publicznym, wolontariacie, stowarzyszeniach – – Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe – – Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej – – Prawo telekomunikacyjne, informatyczne – – Prawo autorskie. Prawo patentowe – – Prawo rolne. Prawo o ochronie środowiska – – Prawo o ruchu drogowym – – Prawo o adwokaturze, notariacie – – Prawo procesowe i nieprocesowe – – Pozostałe działy prawa – – Prawo-podręczniki akademickie – – – Podręczniki C.H.Beck – – Testy na aplikacje – – – Egzamin wstępny na aplikacje 2022 – – – Aplikacje – pytania, odpowiedzi, tabele – – Źródła prawa. Ustawy i kodeksy – – – Kodeksy C.H.Beck – – – Zbiory ustaw 2022 – – – Podatki 2022 zbiór ustaw – – – Kodeksy Od.Nowa – – Komentarze i opracowania prawne – – Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy – – Bezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. Zbrodnie – – – Sądownictwo. Kryminalistyka. Policja. Więziennictwo. – – Podręczniki Becka – – C.H.Beck – podręczniki i kodeksy – – C.H.Beck taniej – – Prawo w pigułce – – Metodyki Wolters Kluwer – – Seria MERITUM – – Wolters Kluwer – druk na życzenie – Administracja. Samorząd terytorialny – Kalendarze i informatory branżowe – – Kalendarze i informatory prawnicze – – Kalendarz dyrektora szkoły 2021/2022 – – Kalendarz dyrektora szkoły 2022/2023 – C.H.Beck – nowości Zabawki do kąpieli Liceum/Technikum – językowe Zabawki edukacyjne Liceum/Technikum – zawodowe Zabawki kreatywne Zabawki muzyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ZSZ Zawodowa – ogólne – ZSZ Zawodowa – językowe – ZSZ Zawodowa – nauka zawodu Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne – Ekonomia – – Ekonometria i badania operacyjne – – Finanse – – – Bankowość – – – Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne – – – Finanse publiczne – – – Giełda. Rynki finansowe – – – Pieniądz. Inflacja – – – Rachunkowość. Księgowość – – – – Kontrola finansowa. Audyt – – Gospodarka – – – Handel. Usługi – – – – e-commerce – – – Inwestycje – – – Nieruchomości. Mieszkania – – – Praca. Rynek pracy. Płace – – – Przemysł. Rzemiosło. Spółdzielczość – – – Transport. Łączność – – Historia ekonomii i gospodarki. Ekonomiści. Przedsiębiorcy – – Marketing. Badania marketingowe – – – Public relations – – – Reklama. Promocja – – Mikroekonomia i makroekonomia – – Organizacja i zarządzanie – – – Kadry. Zarządzanie personelem – – – – Lider. Menager. Przywództwo – – – – Mobbing. Molestowanie – – – – Szkolenia – – – Organizacja przedsiębiorstw – – – – Korespondencja. Sekretariat – – – Zarządzanie jakością – – – Zarządzanie logistyką – – – Zarządzanie produkcją. Towaroznawstwo – – Statystyka ekonomiczna – – Ubezpieczenia – Filozofia – – Estetyka – – Etyka – – Filozofia Dalekiego Wschodu – – Historia filozofii. Filozofowie – – Logika. Retoryka – Historia. Archeologia – – Archeologia. Pradzieje – – Historia 15-21 w. – – – Historia 15-18 w. – – – Historia 19-21 w. – – Historia narodów, ludności. Mniejszości narodowe – – – Historia Polaków. Polonia – – – Historia Żydów – – Historia poszczególnych krajów i krain – – – Historia Afryki – – – Historia Ameryki – – – – Historia Ameryki Południowej – – – – Historia Ameryki Północnej – – – – Historia Ameryki Środkowej – – – Historia Australii i Oceanii – – – Historia Azji – – – – Historia Bliskiego Wschodu – – – Historia Europy – – – – Historia Bałkanów – – – – Historia Francji – – – – Historia Hiszpanii, Portugalii – – – – Historia Litwy, Łotwy, Estonii – – – – Historia Niemiec – – – – Historia państw skandynawskich – – – – Historia Polski – – – – – Historia Polski – 960-1795 – – – – – Historia Polski – pradzieje – – – – – Historia Polski 1795-1918 – – – – – Historia Polski 1918-1939 – – – – – Historia Polski 1939-1945 – – – – – Historia Polski 1945-1989 – – – – – Historia Polski 1990- – – – – Historia pozostałych państw europejskich – – – – Historia Rosji – – – – – Historia Związku Radzieckiego – – – – Historia Ukrainy – – – – Historia Unii Europejskiej – – – – Historia Wielkiej Brytanii, Irlandii – – – – Historia Włoch – – Historia starożytna – – – Starożytna Azja – – – – Starożytny Bliski Wschód – – – Starożytna Grecja – – – Starożytny Egipt – – – Starożytny Rzym i Bizancjum – – Historia średniowiecza – – Historiografia. Nauki pomocnicze historii. Genealogia. Historycy – – – Władcy i głowy państw – – Katastrofy. Wypadki – Językoznawstwo – – Fonetyka. Mowa. Wymowa. Dialekty – – Gramatyka – – Historia języka, językoznawstwa. Językoznawcy – – Morfologia. Fleksja – – Ortografia. Pisownia. Stylistyka – – Poszczególne języki – – – Język angielski – – – Język francuski – – – Język hiszpański – – – Język niemiecki – – – Język polski – – – Język rosyjski – – – Język włoski – – – Łacina – – – Pozostałe języki – – Semantyka. Onomastyka. Etymologia. Składnia. Syntaktyka – Kultura. Cywilizacja. Etnografia – – Antropologia – – Etnografia. Folklor – – – Święta. Zwyczaje i obrzędy – – Historia życia codziennego – – – Odzież, moda – – Muzealnictwo. Konserwatorstwo – – – Zabytki – – Pismo. Książka. Czasopismo. Drukarstwo. Biblioteki. Archiwa – – Symbole – Literaturoznawstwo – – Historia literatury – – – Historia literatury polskiej – – – Historia literatury zagranicznej – – – Pisarze i poeci – – Teoria literatury – Pedagogika. Oświata i szkolnictwo – – Dydaktyka. Nauczanie. Edukacja – – – Nauczanie początkowe. Gry edukacyjne. Kształcenie zintegrowane – – – Pedagogika specjalna – – – Teatr szkolny – – Historia i teoria pedagogiki, wychowania i oświaty. Nauczyciele – – Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawcze – – Wychowanie – – – Resocjalizacja. Postawy aspołeczne. Patologie – – – Savoir vivre – – – Wychowanie w rodzinie – Polityka – – Historia i teoria polityki. Politycy – – Państwo. Władza. Partie polityczne – – Polityka międzynarodowa. Dyplomacja – – Polityka społeczna. Bezrobocie – – Terroryzm – Psychologia. Psychoterapia – – Historia i teoria psychologii. Psycholodzy – – Osobowość. Samorealizacja. Kariera – – – Bestsellerowe poradniki o samorozwoju – – Pamięć. Inteligencja – – Relacje interpersonalne – – Rodzina. Małżeństwo – – – Dziecko. Młodzież – – – Kobieta – – – – Macierzyństwo – – – Mężczyzna – – – Sex. Życie intymne – – Sen – – Starość – – Śmierć. Żałoba – – Techniki psychologii i psychoterapii – – – Psychiatria i psychoterapia – – – Medytacja – – Uczucia. Emocje. Zmysły – – – Depresja. Samotność. Lęk. Cierpienie – – – Miłość. Szczęście – – – Stres. Agresja. Przemoc – Socjologia. Społeczeństwo – – Demografia. Emigracja i migracja. Statystyka – – Globalizacja – – Komunikacja społeczna. Media. Dziennikarstwo – – Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia – Biologia. Przyroda – – Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Genetyka – – Biologia komórki. Cytologia. Mikrobiologia. Wirusologia – – Botanika – – Ekologia. Ochrona środowiska – – – Rezerwaty i parki krajobrazowe – – Ewolucja. Paleontologia – – Historia i teoria przyrodoznawstwa. Biolodzy – – Zoologia – Chemia – – Chemia analityczna – – Chemia fizyczna – – Chemia nieorganiczna – – Chemia organiczna – – Historia chemii. Chemicy – Fizyka. Astronomia – – Astronomia. Astrofizyka – – Fizyka – – – Akustyka. Drgania – – – Elektryczność. Magnetyzm – – – Mechanika – – – Mechanika cieczy. Hydromechanika – – – Optyka – – – Termodynamika. Ciepło – – Historia fizyki i astronomii. Fizycy. Astronomowie – Geografia – – Geografia fizyczna. Kartografia. Geologia – – – Geologia. Mineralogia. Meteorologia. Hydrologia. Geodezja – – – Środowisko fizyczno-geograficzne – – – – Góry – – – – – Góry Polski – – – – Niziny. Równiny. Pustynie – – – – Oceany. Morza. Wyspy – – – – Rzeki. Jeziora. Bagna – – Geografia gospodarcza, polityczna, osadnictwa, ludności – – – Afryka – – – Ameryka – – – – Ameryka Południowa – – – – Ameryka Północna – – – – Ameryka Środkowa – – – Antarktyda. Arktyka – – – Australia i Oceania – – – Azja – – – – Bliski Wschód – – – Europa – – – – Europa Południowa – – – – Europa Północna. Skandynawia – – – – Europa Środkowa i Wschodnia – – – – – Polska – – – – – – Kresy – – – – Europa Zachodnia – – Podróżnictwo. Historia odkryć geograficznych – – Turystyka. Hotelarstwo – Matematyka – – Analiza matematyczna – – Analiza numeryczna. Metody numeryczne – – Arytmetyka. Teoria liczb. Algebra – – Geometria – – Historia matematyki. Matematycy – – Matematyka dyskretna. Kombinatoryka. Statystyka. Rachunek prawdopodobieństwa Nauka. Historia nauki. Naukoznawstwo. Futurologia. Naukowcy Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo – Historia techniki i przemysłu. Inżynierowie, technicy i przemysłowcy – Informatyka. Cybernetyka. Komputery – – Architektura komputerów. Akcesoria – – Oprogramowanie – – – Aplikacje – – – – Słowniki imion – – – – Edytory tekstów – – – Bazy danych – – – Bezpieczeństwo danych i systemów – – – Grafika komputerowa. Multimedia – – – Programowanie. Języki programowania – – – – Programowanie dla dzieci i młodzieży – – – – Algorytmy. Algorytmika – – – Systemy operacyjne – – Sieci komputerowe – – – Internet – Projektowanie – Przemysł. Rzemiosło – Rolnictwo. Gospodarstwo rolne. Leśnictwo – – Gleboznawstwo – – Hodowla zwierząt – – Leśnictwo – – Myślistwo. Rybołówstwo – – Uprawa roślin. Ogrodnictwo. Warzywnictwo. Sadownictwo – Technika. Mechanika techniczna – – Budownictwo – – Elektronika. Elektrotechnika – – – Telekomunikacja – – Energetyka. Elektryka. Technika oświetlenia – – Górnictwo. Gazownictwo. Kopaliny – – Materiałoznawstwo – – Mechatronika. Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. Automatyka. Pneumatyka. Chłodnictwo – – Opakowania – – Technika sanitarna – – Technika transportu – – – Lotnictwo. Kosmonautyka. Loty kosmiczne – – – Motoryzacja – – – – Motocykle. Motorowery – – – – Samochody – – – Statki. Okręty – – – Transport szynowy. Kolej Zdrowie. Medycyna. Uroda – Historia medycyny. Lekarze – Medycyna – – Choroby. Terapia. Leki – – – Ból – – – Diagnostyka medyczna – – – Farmacja. Leki. Toksykologia – – – – Ziołolecznictwo – – – Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia – – – – Biblioterapia. Arteterapia – – – – Masaż. Akupunktura – – – – Medycyna niekonwencjonalna – – – – Niepełnosprawni – – – – Pielęgniarstwo – – – – – Dla pielęgniarek i położnych – – – – Pierwsza pomoc. Stany nagłe – – – – Dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych – – Specjalizacje medyczne – – – Alergologia. Immunologia – – – Anatomia – – – Anestezjologia – – – Chirurgia – – – Choroby zakaźne. Epidemiologia. Pasożytnicze i odzwierzęce – – – Dermatologia. Wenerologia – – – Endokrynologia. Diabetologia – – – Fizjologia – – – Gastrologia. Hepatologia – – – Geriatria – – – Ginekologia. Położnictwo. Embriologia. Ciąża – – – Hematologia. Histologia – – – Interna – – – Kardiologia. Krążenie krwi – – – Laryngologia – – – Neurologia – – – Okulistyka – – – Onkologia – – – Ortopedia. Kręgosłup – – – Patologia – – – Pediatria – – – Psychiatria – – – Pulmonologia – – – Radiologia – – – Reumatologia – – – Stomatologia – – – Urologia. Nefrologia – – PZWL – pielęgniarstwo, położnictwo – Służba zdrowia. Opieka zdrowotna – Weterynaria – Zdrowie. Uroda – – Uroda. Kosmetyka – – Używki. Uzależnienia – – Zdrowy tryb życia. Fitness. Joga. Tai Chi Wydawnictwa popularne dla dzieci i młodzieży Wydawnictwa informacyjne – Encyklopedie. Leksykony. Słowniki tematyczne – – Encyklopedie szkolne – – Słowniki imion – Informatory. Spisy – – Bibliografie. Dyskografie. Filmografie. Katalogi – Słowniki językowe – – Słowniki dla dzieci – – Słowniki etymologiczne i frazeologiczne – – Słowniki ortograficzne – – Słowniki synonimów i idiomów – – Słowniki wielojęzyczne – – – Słownik angielsko-polski – – – Słownik francusko-polski – – – Słownik hiszpańsko-polski – – – Słownik łacińsko-polski – – – Słownik niemiecko-polski – – – Słownik polsko-angielski – – – Słownik polsko-francuski – – – Słownik polsko-hiszpański – – – Słownik polsko-łaciński – – – Słownik polsko-niemiecki – – – Słownik polsko-rosyjski – – – Słownik polsko-włoski – – – Słownik rosyjsko-polski – – – Słownik włosko-polski – – Słowniki wyrazów obcych Wydawnictwa naukowe Atlasy. Mapy. Przewodniki turystyczne – Atlasy – – Atlasy geograficzne i astronomiczne – – Atlasy i mapy historyczne – – Atlasy medyczne i anatomiczne – – Atlasy przyrodnicze – Mapy. Plany. Atlasy samochodowe – – Atlasy turystyczne – Przewodniki turystyczne Zagraniczne – White Sale Oxford University Press – Klasyka literatury w oryginale – Prawo – Ekonomia,zarządzanie,finanse – Medycyna – Społeczeństwo i nauki społeczne – Informatyka – Nauki ścisłe – Nauki przyrodnicze – Technologie,inżynieria,rolnictwo – Nauki humanistyczne – Materiały edukacyjne – Sztuka – Językoznawstwo – Literaturoznawstwo – Literatura piękna – Biografie,wspomnienia,dzienniki – Literatura dziecięca i młodzieżowa – Dla najmłodszych – Rodzina,zdrowie – Kulinaria – Antyki,kolekcjonerstwo – Hobby,gry i zabawy – Sport,rekreacja – Pozostałe Akcesoria Artykuły biurowe Kalendarze – biurkowe – kieszonkowe – książkowe dzienne – książkowe tygodniowe – ścienne 1-dzielne – ścienne 3-dzielne – ścienne tygodniowe – ścienne wieloplanszowe – ścienne zdzieraki (jednodniowe) Naklejki Puzzle Gry komputerowe Gry planszowe i logiczne – dla dzieci – edukacyjne – ekonomiczne – Gry karciane – Gry słowne – klasyczne – logiczne – pamięciowe – przygodowe – rodzinne i familijne – strategiczne – zręcznościowe Filmy animowane biograficzne dla dzieci animowane dla dzieci fabularne dokumentalne dramaty edukacyjne erotyczne fantasy historyczne Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych horrory Miesiąc literatury skandynawskiej katastroficzne kino familijne kino polskie komedie kostiumowe kryminały melodramaty musicale/muzyczne obyczajowe przygodowe romanse science fiction sensacyjne/kino akcji seriale sportowy thrillery wojenne alternatywna country disco dla dzieci filmowa folk instrumentalna jazz klasyczna piosenka aktorska i poetycka pop pozostałe rock soul swing świąteczna i kolędy edukacja encyklopedie nauka języków poradniki słowniki i translatory Biografie Dramat Edukacja Ekonomia Biznes Fantasy Filozofia Historia Horror Groza Humor Satyra Kryminał Literatura dziecięca Literatura kobieca Literatura młodzieżowa Literatura piękna Literatura religijna Mitologia Legendy Podania Nauka języków Opowiadania Pamiętniki Wspomnienia Pedagogika Poradniki Powieść historyczna Powieść podróżnicza Powieść przygodowa Psychologia Publicystyka Esej Religioznawstwo Teologia Reportaż Romans Science fiction Sensacja Thriller Wywiad Pozostałe – Albumy,Ikonografia – – Albumy – – Albumy okolicznościowe – – Humor rysunkowy. Karykatury – – Komiksy – Beletrystyka – – Bajki. Baśnie. Legendy – – – Bajki o zwierzętach – – – Legendy, podania, mity – – – – Mity greckie i rzymskie – – Biograficzna – – Fantastyka – – – Fantasy – – – Horror, literatura grozy – – – Science-fiction – – Filozoficzna – – Historyczna. Wojenna – – Marynistyczna – – Podróżnicza – – Polityczna – – Przygodowa – – Przyrodnicza – – Psychologiczna – – Religijna – – Satyryczna i humorystyczna – – Sensacja. Thriller. Kryminał – – – Kryminał. Literatura detektywistyczna – – Społeczno-obyczajowa – – – Literatura erotyczna – – – Literatura kobieca – – – Romans – Czasopisma – Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja – – Dom. Gospodarstwo domowe – – – Aranżacja wnętrz. Meble. Wyposażenie – – – Feng shui – – – Ogród – – – Zwierzęta i rośliny w domu – – – – Rośliny w domu – – – – Zwierzęta w domu – – – – – Koty – – – – – Psy – – Hobby. Rekreacja – – – Alpinizm. Taternictwo – – – Gry i zabawy towarzyskie. Łamigłówki. Szachy. Karty – – – Kolekcjonerstwo – – – Konie. Jeździectwo – – – Nurkowanie. Fotografia podwodna – – – Ozdoby. Modelarstwo. Majsterkowanie – – – Szycie. Robótki na drutach. Hafciarstwo – – – Wędkarstwo – Filmy – – Filmy fabularne. Teatr telewizji – – – Filmy dla dzieci i młodzieży – – Filmy popularno-naukowe. Filmy dokumentalne – Kalendarze – – Kalendarze ścienne – Kucharstwo. Żywność. Gastronomia – – Diety – – Potrawy. Napoje. Żywność – – – Desery. Słodycze. Ciasta – – – Kuchnia regionalna – – – Napoje. Alkohole – – – Potrawy wegetariańskie – – – Przyprawy – – – Surówki. Sałatki. Warzywa. Owoce – Literatura – – Aforyzmy. Myśli. Przysłowia – – Anegdoty. Dowcipy – – Antologie. Almanachy – – Dramat – – – Dramat polski – – – Dramat zagraniczny – – Literatura dla dzieci i młodzieży – – – Literatura dla dzieci – – – – Książki zabawki. Puzzle. Układanki. Wycinanki – – – – – Kolorowanki – – – – Literatura dla dzieci polska – – – – – Literatura dla dzieci polska (7-13 lat) – – – – – Literatura dla dzieci polska do lat 6 – – – – – Poezja polska dla dzieci – – – – Literatura dla dzieci zagraniczna – – – – – Literatura dla dzieci zagraniczna (7-13 lat) – – – – – Literatura dla dzieci zagraniczna do lat 6 – – – – – Poezja zagraniczna dla dzieci – – – Literatura dla młodzieży – – – – Literatura dla młodzieży polska – – – – – Literatura dla dziewcząt polska – – – – Literatura dla młodzieży zagraniczna – – – – – Literatura dla dziewcząt zagraniczna – – Literatura ludowa – – Literatura religijna – – – Encykliki. Adhortacje. Kazania. Katechezy – – – Modlitewniki – – – Rozmyślania religijne – – Literatura starożytna, średniowieczna i nowożytna – – – Literatura nowożytna – – – Literatura starożytna – – – Literatura średniowieczna – – Poezja – – – Poezja polska – – – Poezja zagraniczna – – Powieść. Opowiadanie. Scenariusz – – – Opowiadania i miniatury literackie – – – – Opowiadanie polskie – – – – Opowiadanie zagraniczne – – – Powieść – – – – Powieść polska – – – – Powieść zagraniczna – – – Scenariusze – Literatura faktu – – Biografie – – – Herbarze. Tablice genealogiczne – – – Listy. Korespondencja – – – Pamiętniki. Wspomnienia – – – – Dzienniki – – – Słowniki biograficzne – – – Wywiady – – – Żywoty świętych. Hagiografia – – Kroniki – – Publicystyka. Esej, Szkice – – – Publicystyka, esej polski – – – Publicystyka, esej zagraniczny – – Reportaż – – – Reportaż polski – – – Reportaż zagraniczny – Nagrania – – Audiobook – – Nagrania muzyczne – Nuty. Śpiewniki – – Nuty – – Śpiewniki – – – Śpiewniki kościelne. Kolędy – Podręczniki. Ćwiczenia i zadania – – Podręczniki akademickie. Skrypty – – – Podręczniki do nauki języków – szkoły wyższe – – Podręczniki dla gimnazjum – – – Opracowania lektur dla gimnazjum – – – Podręczniki do nauki języków – dla gimnazjum – – Podręczniki dla nauczycieli. Pomoce dydaktyczne – – Podręczniki dla szkół podstawowych – – – Opracowania lektur – szkoła podstawowa – – – Podręczniki dla sześciolatków – – – Podręczniki dla szkół podstawowych – kl. I-III – – – Podręczniki dla szkół podstawowych – kl. IV-VI – – – Podręczniki do nauki języków – szkoła podstawowa – – Podręczniki dla szkół pomaturalnych i policealnych – – Podręczniki dla szkół średnich – – – Opracowania lektur dla szkół średnich – – – Podręczniki dla liceów i techników – – – – Przygotowanie do matury – – – Podręczniki do nauki języków dla szkół średnich – – Podręczniki dla szkół zawodowych – – Podręczniki do edukacji przedszkolnej. Książeczki edukacyjne – – – Elementarze, nauka czytania, pisania, liczenia dla dzieci – – – Wychowanie przedszkolne – – Podręczniki do nauki języków – – – Podręczniki do nauki języków dla dzieci – – – Rozmówki – – Repetytoria. Testy – – Repetytoria i testy – – Podręczniki do nauki religii – Poradniki – – Książki kucharskie – – Normy – – Wydawnictwa prawnicze – Religia. Religioznawstwo – – Historia religii i kościoła. Duchowni – – – Nauka religii – – Poszczególne religie i wyznania – – – Chrześcijaństwo – – – – Kościół. Kościoły. Zakony – – – – Papież. Papiestwo – – – Islam – – – Judaizm – – – Księgi kanoniczne i teksty święte – – – – Biblia – – – Religie Dalekiego Wschodu. Buddyzm – – – Religie pierwotne i świata starożytnego – – – Sekty – – Sanktuaria. Cmentarze – – Teologia. Wiara – Sport – – Bądź zdrów na wiosnę – – Boks. Zapasy. Sztuki walki. Samoobrona – – Gimnastyka. Kulturystyka. – – Historia i teoria sportu. Sportowcy – – – Wychowanie fizyczne – – Narciarstwo – – Piłka nożna – – Pozostałe dyscypliny sportowe – – Zawody sportowe. Olimpiady. Mistrzostwa – – Żeglarstwo – Sztuka – – Architektura – – – Architektura sakralna – – – Urbanistyka. Architektura krajobrazu – – Fotografia – – Historia i teoria sztuki. Artyści – – Malarstwo. Rysunek. Grafika – – Muzyka. Śpiew. Taniec – – – Muzyka poważna – – – Muzyka rozrywkowa – – Rzeźbiarstwo – – Sztuka ludowa – – Sztuka sakralna – – Sztuka użytkowa. Rzemiosło artystyczne – – Teatr. Film. Telewizja. Radio – – – Aktorstwo. Aktorzy. Reżyserzy – – – Film – – – Teatr. Kabaret – Wojskowość. Wojny. Militaria – – Historia wojskowości. Wojskowi, dowódcy – – – Wojny, bitwy, powstania, rewolucje – – – – II Wojna Światowa – – Przysposobienie obronne. Edukacja dla bezpieczeństwa – – Technika wojskowa, broń – – – Architektura wojskowa. Zamki – Wydawnictwa popularne – Zabawki. Varia – – Artykuly papiernicze i szkolne – – Gry komputerowe – Zestawy. Akcesoria techniczne – Zjawiska niewyjaśnione. Astrologia. Okultyzm. UFO – – Anioły. Demonologia – – Astrologia. Przepowiednie. Wróżbiarstwo. Senniki – – Parapsychologia. Okultyzm. Magia – Prawo – – Kodeksy – – Prawo administracyjne – – Prawo cywilne i handlowe – – Prawo karne – – Prawo międzynarodowe – – Prawo pracy – – Teoria prawa – – Pozostałe publikacje – – Ekologia – Ekonomia – – Bankowość – Historia – – Archeologia – – Historia sztuki – Informatyka – – Biznes IT – – Podręczniki – Koniec roku szkolnego – Języki Obce – – Kursy językowe AUDIO – – Literatura anglojęzyczna – Inne – – Dla najmłodszych – – Książki za pół ceny – – Prezenty – Dla Dzieci – – Audiobook – – Bibliotekoznawstwo – – Biografie – – Biuro i praca – – Media i Public Relations – – Dzienniki – – Nagrody (klasy 1-3) – – Nagrody (klasy 4-6) – – Nagrody (szkoły średnie) – – Ekskluzywne albumy – – Encyklopedie i słowniki – – Fantasy – – Filozofia – – Hobby – – Humanistyka – – Kino – – Komiks – – Kryminał – – Film – – Książki 30% taniej – – Kuchnia – – Kulturoznawstwo – – Liryki – – Pozostałe – – Literatura dziecięca – – Literatura faktu – – Literatura młodzieżowa – – Literatura obcojęzyczna – – Literatura piękna – – Literatura religijna – – Mitologia – – Nieokreślony – – Opowiadania – – Pakiety promocyjne – – Podręczniki – – Podróże – – Poezja – – Popularnonaukowa – – Poradniki – – Pozostałe książki – – Programy treningowe – – Publicystyka – – Religioznawstwo – – Romans – – Science fiction – – Sensacja – – Tania książka – – – Tania książka – 90% – – – Tania książka – 80% – – – Tania książka – 70% – – – Tania książka – 60% – – – Tania książka – 50% – – – Tania książka – 40% – – – Tania książka – 30% – – Thiller – – Turystyka – – Zabawki – – – Gry i zabawki edukacyjne – – Zapowiedzi – – Inne – Bookland – Filmy szkoleniowe – Zerówka – Gimnazjum – – Gimnazjum – klasa 1 – – Gimnazjum – klasa 2 – – Gimnazjum – klasa 3 – – Gimnazjum – językowe – Testowa Lektury Szkolne – Lektury – klasy 1-3 szkoła podstawowa – Lektury – klasy 4-6 szkoła podstawowa – Lektury – klasy 7-8 szkoła podstawowa – Lektury – szkoła średnia Walentynki 2016 Harcerskie lato Książki antykwaryczne Promocja ODDK Sklepik UMCS Hity cenowe wydawnictwa Amber Promocja MTBiznes Promocja Świat Książki Promocja Foksal Powitanie wiosny Promocja Poltext Dzień Kobiet Miesiąc grozy i horroru Hity wiosny w SUPER CENACH Kiermasz – Wyprzedaż 90% – Wyprzedaż 80% – Wyprzedaż 70% – Wyprzedaż 60% – Wyprzedaż 50% – Wyprzedaż 40% – Wyprzedaż 30% – Przecena 90% – Przecena 80% – Przecena 70% – Przecena 60% – Przecena 50% – Przecena 40% – Przewodniki 4 – Kiermasz 30 – Kiermasz 20 – Kiermasz 15 – Kiermasz10 – Kiermasz 5 Promocja Edra Książki od 0-20 zł – Książki od 0-10 zł – Książki od 10-15 zł – Książki od 15-20 zł Nowości C.H.Beck Nowości Wolters Kluwer Gimnazjum kl.3 – podręczniki Szkoła podstawowa kl.6 – podręczniki Podręczniki do nauki języków obcych Liceum, technikum, szkoła zawodowa – podręczniki Książki na jesień do -42% Super weekend z wyd.REBIS Promocja AMBER Noworoczne Postanowienia Nowości Grupy Wydawniczej HELION Miesiąc literatury amerykańskiej Styczniowe Hity Cenowe Fiszki – Hity Cenowe Wakacyjne pielgrzymowanie Książki historyczne – WYPRZEDAŻ Oferta na początek roku Promocja wakacyjno-turystyczna Uczta kinomana Promocja Wydawnictwa MUZA Zabierz ze sobą na wakacje Propozycje Wydawnictwa PUBLICAT – Super Ceny Tydzień ze Star Wars Wakacyjne rabaty Letnie rabaty Wydawnictwa SQN Zbiory przepisów 2017 – Seria z Paragrafem Wyprzedaż Burda Przewodniki na maj Rozmówki Lingea Promocja HarperCollins Dzień Matk Pokonaj autyzm Nowości karne Outlet walentynki_2017 Mapy dla dzieci Mapy dla dzieci Gry_dla_rodziny Hity cenowe Przewodniki – Promocja Nike2017 Zbiory Przepisów Matura 2018 Moleskine Nowości REA dla dzieci Ferie z książką Gry MDR Wielka Litera – Wyprzedaż Helion – Promocja Muza w Super Cenach Majówka 2018 Promocja komunijna Piłkarskie inspiracje Przewodniki Michelin Promocja Wader Jesienna BECK – Nowości Książki dla dzieci na wakacje Miesiąc literatury polskiej1 Letnia WYPRZEDAŻ Pomysły na Prezent Mikołaj i Święta 2018 Miesiąc literatury polskiej2 Black Mikołaj 2018 – Mikołaj 2018 – książki – Mikołaj 2018 – gry,puzzle – Mikołaj 2018 – zabawki Rocznica Odzyskania Niepodległości Pakiety TANIEJ Zimowe ferie z książką Dobra forma na wiosnę Nauka czytania, pisania i liczenia Walentynki 2019 Promocja Wyd.Amber Promocja One Press Poradniki BHP Poradniki dla rodziców Okazje tygodnia Wydawnictwa Pascal Promocja – Prawo autorskie Majówka 2019 Metoda edukacyjnego czytania Ilyi Franka Promocja – Przewodniki turystyczne Dzień Dziecka – Książki na Dzień Dziecka – Gry, puzzle i zabawki na Dzień Dziecka Wirtualne Targi Książki Nagrody na koniec roku szkolnego – Przedszkole – Szkoła podstawowa – Gimnazjum – Szkoły ponadgimnazjalne Urlop z ciekawą książką Wyprzedaż LATO 2019 Urlop z ciekawą książką Urlop z ciekawą książką prawo, administracja, podatki – prawo-książki dla praktyków – prawo-podręczniki ekonomia, zarządzanie, marketing politologia, polityka, historia – polityka – historia, archeologia filozofia, socjologia, społeczeństwo, religia – filozofia – socjologia – religia, religioznawstwo, teologia pedagogika, psychologia, oświata, szkolnictwo, edukacja – edukacja – pedagogika, oświata, szkolnictwo – psychologia literaturoznawstwo, językoznawstwo – literaturoznawstwo – językoznawstwo kultura, sztuka, cywilizacja, etnografia – architektura – kultura – muzyka – malarstwo – sztuka – teatr, film medycyna, zdrowie, uroda, sport – medycyna – zdrowie, uroda – sport, żeglarstwo biologia, przyroda, geografia, ochrona środowiska – biologia, przyroda – geografia – ekologia, ochrona środowiska technika, przemysł, rolnictwo, leśnictwo – technika – motoryzacja – rolnictwo, hodowla informatyka matematyka, fizyka, astronomia, chemia – matematyka – fizyka, astronomia podręczniki szkolne, lektury – podręczniki szkolne – lektury szkolne nauka języków książki zagraniczne, literatura obcojęzyczna beletrystyka, literatura piękna – aforyzmy, myśli, przysłowia – biografie – dramat – fantastyka – horror, groza – humor, satyra – komiks – kryminał – listy – literatura faktu – literatura kobieca – literatura piękna – mitologia, legendy, podania – opowiadania – pamiętniki, wspomnienia, dzienniki – poezja – powieść historyczna – powieść podróżnicza – powieść przygodowa – proza – publicystyka, esej – reportaż – romans – sensacja, thriller – wywiad literatura dziecięca i młodzieżowa – literatura dla dzieci – literatura dla młodzieży – poezja dla dzieci literatura popularnonaukowa wydawnictwa informacyjne – leksykony – mapy – przewodniki – słowniki pozostałe – albumy – astrologia, parapsychologia – dom – erotyka – gry – hobby, rekreacja – kuchnia – ogród – poradniki – wojskowość, militaria – turystyka, hotelarstwo Biegli Literatura faktu PWN Miesiąc literatury polskiej Reforma KPC 2019 Okazje tygodnia Onepress Wyprawka szkolna – Artykuły piśmiennicze – Artykuły szkolne – Przybory rysunkowe – Torby,plecaki – Zeszyty,notatniki,papeterie Książka Historyczna Roku – nominacje Jesienny opad cenowy PROMOCJA Wiosna zdrowo i aktywnie Wzmocnij odporność Rodzice na 5+ Wolters Kluwer – Promocja Wirtualne Targi – Książka naukowa, Reportaże Wirtualne Targi – Dla dzieci Wirtualne Targi – Beletrystyka Poradniki o wychowaniu Aktywnie i zdrowo na wiosnę Albumy, biografie, reportaże do -40% Audiobooki do czytania w zimowe wieczory Audiobooki do samochodu Audiobooki w promocji Beletrystyka – hity 2020 roku Bestsellery popularnonaukowe Bezpieczeństwo 2022 Czas na zmiany. Poradniki na nowy rok Czytamy po angielsku Depresja – ja ją rozpoznać, zrozumieć i wyleczyć DIFIN – Biblioteka pracy socjalnej:metodyki, poradniki Difin – Książki pedagogiczne Difin – Książki z psychologii Dla bystrzaków Dla pasjonatów sztuki Do pracy z dziećmi i młodzieżą Dzień Języka Ojczystego Dzień Matki Dzień Ojca EGZAMINY maturalne, po 8 klasie – Egzamin 8-klasisty – Egzamin gimnazjalny – Egzamin maturalny Ferie 2021 Ferie z rabatami Fizjoterapia na studiach i w praktyce Gry i puzzle na wakacje Gry na wakacje Gwiazdka 2020 – Inspirujące i oryginalne książki – Do czytania z dziećmi przy choince GWP – książki dla dzieci Hity cenowe Igrzyska Cenowe Kobiety inspirują Konkurs DGP Economicus – nominacje Książka na urlop – kryminały, sensacja Książki C.H.Beck Książki po angielsku dla dorosłych i dzieci Lato Rabatów! Kryminały, sensacja do -53% Lato Rabatów! WN PWN -30% Lato z CzuCzu Letnie czytanie z DW PWN LINGEA z dodatkowym rabatem Lipcowe Hity Cenowe Literatura faktu – PROMOCJA Literatura górska Literatura obcojęzyczna PROMOCJA Metodyki BECKA Mikołaj – pomysły na prezent – Propozycje książkowe – Gry, puzzle, zabawki Nagrody na koniec roku szkolnego – Propozycje nagród dla młodzieży Najlepsze książki marketingowe wg ekspertów z branży Najlepsze książki o ratownictwie medycznym Nauka jest ciekawa! Nauka języków: kursy, słowniki, fiszki do -40% Naukowy rok 2021 w WN PWN Nike nominacje 2020 Noworoczne inspiracje i poradniki Nowości i zapowiedzi WN PWN Nowości i zapowiedzi wydawnictwa PWN Nowości i zapowiedzi wydawnictwa PZWL Nowości od wydawnictwa PWN Nowy semestr z PWN Oferta nagrodowa na koniec roku szkolnego Oferty BLACK FRIDAY – Black Friday – Reportaże, biografie, albumy – Black Friday Wydawnictwo Literatura – Black Friday – Lira Publishing – Black Friday Wydawnictwo Egmont – Black Friday – Rok Lema – Black Friday Amber – Black Friday – Dwukropek – Black Friday Wydawnictwo Bajka – Black Friday – Granna – Black Friday Zwierciadło – Black Friday – Audiobooki – Black Friday Bernardinum – Black Friday – Pakiety – Black Friday Pascal – Black Friday Smak Słowa Okazje cenowe wyd. Mando OKAZJE cenowe wyd. ZNAK Pamiątki komunijne Paperblanks – kalendarze, notatniki PIW – Promocja wydawnicza Podatki i księgowość 2021 Podatki, rachunkowość i księgowość z ODDK Pomysły na prezent – Książki dla Małych – Książki dla Dużych – Zabawki na prezent – Dla Niej – Dla Niego – Dla Dziecka – Dla Nastolatków – Dla Nastolatka – Dla Babci – Dla Dziadka Poradniki biznesowe MT Biznes Poradniki dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów Powrót do szkoły z PWN Promocja – Astronomia i astrofizyka Promocja – poradniki o zwierzętach Promocja Helion Promocja Penguin Books Promocja PWN – Ekonomia i zarządzanie Przecena PWN – książki dla profesjonalistów PWN dla dzieci PWN Laboratorium w szufladzie PWN Moc wiedzy na lato PWN na Dzień Dziecka PWN na studia – książki poszukiwane przez studentów PWN Podręczniki do nauki języków PWN poleca dla dzieci i młodzieży PZWL – książki dla profesjonalistów PZWL – Na zdrowie PZWL na studia PZWL Zdrowo i aktywnie Rebis – najlepsze tytuły na wakacje Regulacje COVID-19 Ruszaj w Polskę! Seria Krótkie Wprowadzenie Seria Meandry kultury od Vis-a-vis/Etiuda -35% Serie książek na lato Sezon akademicki – wiosna 2022: Wiedza i Praktyka Sezon akademicki – wiosna 2022: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Sezon turystyczny 2022 – przewodniki, mapy do -40% SmartBee – eksperymenty dla dzieci Światowe Dni Młodzieży TOP gry i zabawki na Dzień Dziecka Tydzień matematyki – Piękno liczb W gabinecie lekarza specjalisty Wakacje 2020 Wakacyjna oferta PWN Wakacyjna promocja Prószyński i S-ka Wiedza i Praktyka PROMOCJA Wielka Wyprzedaż Wielka wyprzedaż WIELKA WYPRZEDAŻ: biznes, edukacja WIELKA WYPRZEDAŻ: książki dla dzieci WIELKA WYPRZEDAŻ: reportaż, biografie Wiosenna wyprzedaż Wolters Kluwer – Rabat -35% – Wolters Kluwer -45% – Rabat -45% – Wolters Kluwer -55% – Rabat -55% – Wolters Kluwer -65% – Rabat -65% – Rabat -75% – Rabat -85% Wiosna rabatów – Festiwal czytania Wiosna Rabatów! – Dialog Wiosna Rabatów! – Prószyński i S-ka Wirtualne Targi w Naukowej – Literatura faktu – Literatura dla dzieci – Zabawki i gry Wyprzedaż wyd.DIALOG Zdrowa kuchnia na lato

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – Andrzej Limański

DOSTAWA

Zamów do godziny 10:00, a Twoje zamówienie wyślemy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. W przypadku książki nowej termin ten może się wydłużyć o 2 dni robocze.

FORMY DOSTAWY

Paczkomat InPost 14,99 zł

Kurier24 InPost 13,99 zł

Kurier za pobraniem 23,99 zł

Orlen Paczka 10,99 zł

Kurier48 Poczta Polska odbiór w punkcie 12,99 zł

Kurier48 Poczta Polska 12,99 zł

Odbiór osobisty Lubień 0,00 zł

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 200 zł.

FORMY PŁATNOŚCI

Marketing : zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org

Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku – Krystyna Śliwińska, Andrzej Limański

Sentience: The Coming AI Revolution and the Implications for Marketing – praca zbiorowa

Each technological epoch is built on top of the previous. The advent of computers allowed the advent…

Marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku Ruda Śląska • OLX.pl

Rozmowy na OLX właśnie stały się prostsze.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości w czasie rzeczywistym. Teraz masz również dostęp do historii rozmowy.

Marketing i reklama w mikro i małym przedsiębiorstwie

Wyzwaniem dla przedsiębiorcy jest zawsze po pierwsze jak zaistnieć na rynku i po drugie jak zaprezentować na tym rynku swój produkt, tj. towar lub usługi. Przedsiębiorca powinien myśleć o swoim wizerunku, jak też o promowaniu konkretnych produktów tak, aby przekonać do nich klientów. O tym czy promować raczej swój wizerunek jako przedsiębiorcy (w tym swoje logo jako element identyfikacji wizualnej) czy też znaki towarowe konkretnych produktów i jak to czynić możesz dowiedzieć się z prezentowanej Instrukcji.

Marketing a reklama

Pojęcia marketingu i reklamy nie są synonimami. Zakres pojęcia marketingu jest szerszy niż pojęcia reklamy. W ramach marketingu następuje badanie rynku, wybór docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu lub usługi oraz dystrybucja wytworzonego produktu i usługi, a więc rozprowadzenie, dostarczenie i udostępnienie produktu w sposób wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klienta. Jest to więc kompleksowy splot działań, podejmowanych w obranym kierunku i mający na celu zaistnienie marki przedsiębiorcy, produktu lub usługi w świadomości klientów, kreowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zachęcenia do skorzystania z oferty firmy. Reklama natomiast, ujmując rzecz bardzo ogólnie, jest już konkretnym przekazem mającym na celu promocję firmy, towaru czy usługi (produktu). Odbiór reklamy, a w jej wyniku sposób postrzegania marki firmy czy produktu przez potencjalnych klientów, może nieść ważną informację np. o konieczności zmiany podejścia w próbie pozyskiwania nabywców. Niemniej jednak reklama nie stanowi procesu poznawania rynku. Natomiast z pewnością może stanowić ważny element obranej strategii promocji.

Strategia marketingowa

Każdy przedsiębiorca planuje zająć określoną pozycję na danym rynku i w tym celu przyjmuje pewną koncepcję działania. Ta przyjęta koncepcja to właśnie strategia marketingowa. Takie jej ujęcie jest jednak bardzo szerokie. Zawężając zakres tego pojęcia można powiedzieć, iż strategia marketingowa jest sposobem zachowywania się firmy na określonym rynku, będącym wynikiem wybrania celów, zastosowania zasad i reguł nadających kierunek działań marketingowych oraz konkretnych instrumentów marketingowych z obszaru: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Strategia marketingowa polega więc na podejmowaniu szeregu decyzji co do wyboru rynku docelowego, sposobu postępowania przedsiębiorcy i instrumentów marketingowych, które zostaną zastosowane.

Podstawowe cechy działalności marketingowej mikro i małego przedsiębiorcy

Działalność marketingowa i reklamowa mikro i małego przedsiębiorcy rządzi się innymi zasadami niż ma to miejsce w średnich i dużych firmach. Dzieje się tak ze względu na zestawienie specyficznych warunków i cech mikro i małych przedsiębiorców, m. in. wynikających z innej pozycji na rynku niż pozycje średnich i dużych przedsiębiorców, konieczności szybkiego zaadoptowania się do zmieniających się warunków oraz wpływu osobistych celów i motywów właściciela (przedsiębiorcy) na prowadzoną działalność, z czym w najmniejszym stopniu spotkamy się w dużych firmach.

Należy zwrócić uwagę na rynek, na którym działają mikro i mali przedsiębiorcy. Jeżeli na rynek spojrzymy z perspektywy geograficznej, to większość przedstawicieli &;małego biznesu” działalność prowadzi na rynku lokalnym lub regionalnym. Znacznie mniejsza ich liczba zasięgiem działalności obejmuje rynek krajowy czy rynki zagraniczne. Mali i mikro przedsiębiorcy, jeżeli już w ogóle prowadzą badania rynkowe, to nie są one zaawansowane. Przede wszystkim w tym znaczeniu, że raczej przeprowadzają je w sposób niesformalizowany, samodzielnie (właściciel, pracownicy), a nie przy pomocy profesjonalnych firm trudniących się badaniem rynku. Takie badania m. in. ze względu na małe koszty i łatwość wykorzystania, polegają na własnej obserwacji i ocenie rynku. W mniejszym stopniu obejmują one natomiast wykorzystanie danych statystycznych, ankiet lub wywiadów.

Jednym z elementów marketingu na etapie wyboru rynku docelowego jest segmentacja rynku. Polega ona na wyodrębnieniu z rynku produktowego wedle przyjętych kryteriów jednorodnej grupy klientów (np. właściciel sklepu sportowego oferuje sprzęt narciarski klientom o średnich i wysokich dochodach, dzieląc ich na segmenty: jeżdżących na nartach amatorsko i zawodowo). Mikro i mały przedsiębiorca, dokonując wyboru rynku docelowego dla swojej działalności, zamiast samodzielnego dzielenia rynku na segmenty będzie raczej kierował się intuicją lub wzorował się na wyborze dokonanym przez inne firmy o podobnym profilu działalności i dostosuje w ten sposób działania do potrzeb poszczególnych grup klientów. Co więcej, u mikro i małych przedsiębiorców przeważa defensywny sposób postępowania. Oznacza to, że celem działań nie jest kształtowanie i kreowanie potrzeb klientów, które zaspokoiłaby ich oferta produktów czy usług oraz wyróżnienie się na tle konkurencji, ale raczej dostosowanie się do już istniejących potrzeb i budowanie przekonania, że produkt czy usługa nie jest gorszy od tożsamego produktu oferowanego przez konkurenta.

Planowanie działalności marketingowej

Wskazane wcześniej cechy działalności marketingowej mikro i małych przedsiębiorstw nie muszą oczywiście cechować Twojej aktywności w obszarze marketingu. Możesz zaplanować ją zupełnie inaczej. Jednak znajomość własnego &;sektora mikro i małych przedsiębiorstw” może być przydatna chociażby ze względu na chęć wyróżnienia się, zbadania mechanizmów rozwoju czy znalezienia wskazówek dla efektywnego planowania własnej działalności marketingowej.

W celu wprawienia w ruch całej &;marketingowej machiny” zadaj sobie pytanie: na jakim rynku chcesz i możesz działać? Odpowiedź na to pytanie poza podszeptami intuicji powinna opierać się na określeniu ewentualnych klientów, przeprowadzeniu ich charakterystyki, zbadaniu różnic między ich poszczególnymi grupami oraz zidentyfikowaniu ich potrzeb, preferencji. Następnie rynek produktowy należy podzielić na segmenty (o czym była mowa wcześniej) i wybrać odpowiedni segment (a więc jednorodną, docelową, podstawową grupę klientów). Możesz również wybrać strategię marketingową, nie skierowaną w określony segment rynku, ale do rynku danego produktu w jego granicach geograficznych, np. powiatu.

Następnie czeka Cię wybór sposobu postępowania, czyli wybór dla siebie konkretnych strategii i przyjęcie ofensywnego bądź defensywnego modelu działania w zakresie rynku docelowego. Jeżeli chcesz działać ofensywnie, nastaw się na rozpoznawanie potrzeb i preferencji klientów pod kątem ich przyszłego czynnego kształtowania i kreowania. Należy przy tym działać w ten sposób, aby w świadomości klientów oferowany przez Ciebie produkt był lepszy, bardziej atrakcyjny niż produkt konkurencji. Jeżeli przyjmiesz model defensywny poprzez swoją działalność marketingową będziesz dostosowywał się do tego, co już na rynku zastałeś, a więc istniejących już potrzeb i preferencji klientów. W obszarze budowania konkurencyjności Twoim celem będzie przekonanie klientów, że Twój produkt jest tak samo dobry jak produkt konkurencji, ale posiada daną przewagę np. ceny.

Ważne jest również zastanowienie się, czy będziesz kładł nacisk na rozwój &;marki firmy” czy &;marki produktu”. Szczególnie na początku działalności z powodu ograniczonych środków, możesz nie być w stanie inwestować w obie te ścieżki jednocześnie. Jeżeli Twój produkt jest innowacyjny, w jakiś sposób niezastąpiony dla klientów i istnieje duże podobieństwo, że uzyska silną pozycję na rynku, możesz skupić się na kreowaniu właśnie jego silnej pozycji, a stopniowo budować przy tym również markę swojej firmy.

Kolejnym elementem jest dobór instrumentów marketingowych i ich kształtowanie i właściwe wykorzystanie. Instrumenty można podzielić na związane z produktem, ceną, dystrybucją, promocją. Poszczególne instrumenty to: cechy produktu (jakość produktu, wzornictwo, oznakowanie, w tym nazwa, marka i opakowanie produktu, usługi dodatkowe), cena, rabaty, upusty (obniżki), warunki płatności, możliwość i warunki kredytowania, kanały dystrybucji, jakość obsługi klienta, lokalizacja punktu sprzedaży i oferowany tam asortyment, reklama, promocja i forma sprzedaży, public relations. Kompozycja złożona z poszczególnych instrumentów stanowi fundament każdej strategii marketingowej. Tworząc odpowiednią dla siebie strategię marketingową powinieneś dobrać i ukształtować właściwe instrumenty tworząc tzw. marketing mix. Mikro i mali przedsiębiorcy korzystają najczęściej z narzędzi związanych z oznaczeniem, opakowaniem produktu, jego ceną, a więc stosują upusty, rabaty, informują o swoich produktach poprzez ulotki, zaproszenia do składania ofert w postaci katalogów, gazetek reklamowych wysyłanych bezpośrednio do klientów. Coraz częściej wykorzystywanym środkiem dotarcia do klientów jest również własna strona internetowa (patrz: Instrukcja: Strona internetowa przedsiębiorcy), czy chociażby umieszenie na portalach informacyjnych w Internecie swoich danych kontaktowych.

Podsumowanie

Jako mikro i mały przedsiębiorca nie będziesz prawdopodobnie zatrudniał zespołu czy wyodrębniał działu marketingu w strukturze organizacyjnej Twojego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji możesz powierzyć zadania z tego zakresu jednemu z pracowników lub ewentualnie osobiście zająć się tym zadaniem, co przy natłoku innych obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa może być trudne. Twoje działania w większości ograniczą się do działań marketingowych związanych z koniecznymi nakładami w zakresie produktu. Może chodzić tu np. o oznakowanie produktu, który i tak należy oznaczyć zgodnie z wymogami prawa. Sposób tego oznakowania może natomiast stanowić element promocyjny i element kreowania wizerunku przedsiębiorstwa poprzez odpowiednią nazwę. Twoje logo, nazwa, znaki towarowe, szyld, wystrój zewnętrzny może więc stać się ważnym elementem promocyjnym, nie stanowiącym doraźnej akcji czy stałej działalności reklamowej, w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Oczywiście czeka Cię sporo pracy jeżeli sam zdecydujesz się na ukształtowanie działalności marketingowej. Niniejsza porada stanowi jedynie wprowadzenie do zagadnień dotyczących marketingu. Twoim atutem jako mikro lub małego przedsiębiorcy, w szczególności jeżeli działasz lokalnie, może być jednak brak dystansu do nabywców i pewna &;naturalna” znajomość rynku i potrzeb klientów.

Życzymy powodzenia!

키워드에 대한 정보 marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

다음은 Bing에서 marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Wśród Tylu Dróg Nuty Pdf | 🎹 Wśród Tylu Dróg - Piano Tutorial (Łatwa Wersja) 🎵 Nuty W Opisie 🎼 빠른 답변
See also  자메이카 통 다리 구이 | (웃찾사 흔한남매) 24시간 굶고 자메이카 통다리 구이!! 먹방, Asmr (리얼 이팅 사운드 흔한남매의 아스므르) 상위 21개 베스트 답변

See also  네이버 서로 이웃 뚫기 | 네이버 블로그 이웃 늘리기하면 망하는 이유!! 돈 내고도 못 배울 정보 21463 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔

 • Robert Kozielski
 • questus
 • The Chartered Institute of Marketing
 • CIM
 • questus academy
 • learning solutions
 • marketing
 • case study
 • marketing case study
 • case
 • Kozielski
 • qa
 • ls
 • szkolenia marketing
 • business
 • success
 • biznes
 • sukces
 • rozwój
 • management
 • stadium przypadku
 • misja
 • wizja
 • strategia
 • misja wizja i strategia
 • wizja misja i strategia
 • określanie misji
 • określanie wizji
 • określanie strategii

Czym #jest #misja, #wizja #i #strategia #przedsiębiorstwa? #🤔


YouTube에서 marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔 | marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment