Mała Koronka Na Cześć 12 Przywilejów | Mała Koronka Na Cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny 240 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “mała koronka na cześć 12 przywilejów – Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Boży Wojownik 이(가) 작성한 기사에는 조회수 116,952회 및 좋아요 736개 개의 좋아요가 있습니다.

mała koronka na cześć 12 przywilejów 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny – mała koronka na cześć 12 przywilejów 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny- Modlitwy Bożego Wojownika to dodatek do Drogi Bożego Wojownika na podstawie Traktatu o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, którego autorem jest Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort.
więcej informacji tutaj:
https://www.youtube.com/playlist?list…
zobacz również:
Facebook:_____facebook.pl/bozywojownikpl
Instagram: ____instagram.com/bozywojownik
www.bożywojownik.pl

mała koronka na cześć 12 przywilejów 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Mała Koronka na cześć 12 przywilejów Maryi – Mój Modlitewnik

… cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny. Modląc się Małą Koronką do Najświętszej Maryi Panny mówimy: 3 x Ojcze Nasz…, 12 x …

+ 여기에 표시

Source: mojamodlitwamojmodlitewnik.blogspot.com

Date Published: 9/12/2021

View: 2733

Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy – wRodzinie.pl

Przywileje te opisał inny wielki czciciel Maryi – św. Bernard z Clairvaux, żyjący na przełomie XI i XII wieku. Na początku odmawiamy: Dozwól mi chwalić Cię, o …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: wrodzinie.pl

Date Published: 6/9/2021

View: 5266

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Niewiastą tą była wedle komentatorów Pisma Świętego Najświętsza Dziewica. Owe przywileje opisał żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, inny …

+ 여기에 보기

Source: www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl

Date Published: 7/22/2021

View: 3375

„Mała Koronka” na cześć 12 przywilejów NMP – 12 Zdrowaś …

„Mała Koronka” na cześć 12 przywilejów NMP – 12 Zdrowaś Maryjo. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, w „Traktacie o prawdziwym …

+ 더 읽기

Source: forumdlazycia.wordpress.com

Date Published: 9/11/2022

View: 8385

Koronka Teatyńska do 12 Przywilejów N.M. Panny Przeczystej

Koronka Teatyńska do 12 przywilejów Maryi składa się z trzech Ojcze nasz i dwunastu Zdrowaś Maryjo, podzielone na trzy części, aby można ją ..

+ 여기를 클릭

Source: wogrojcu.pl

Date Published: 10/1/2021

View: 338

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy – blog Paweł Pomianek

Owe przywileje opisał już żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, inny wielki czciciel Maryi. To on twierdził, że dwanaście …

+ 여기를 클릭

Source: www.salon24.pl

Date Published: 7/26/2022

View: 2716

Mała Koronka do NMP Koronka Niewolników Maryi | Paszyn

Przywileje te opisał inny wielki czciciel Maryi – św. Bernard z Clairvaux, żyjący na przełomie XI i XII wieku. Na początku odmawiamy: Dozwól mi chwalić Cię, o …

+ 여기를 클릭

Source: allegrolokalnie.pl

Date Published: 2/27/2021

View: 5716

주제와 관련된 이미지 mała koronka na cześć 12 przywilejów

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny
Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny

주제에 대한 기사 평가 mała koronka na cześć 12 przywilejów

 • Author: Boży Wojownik
 • Views: 조회수 116,952회
 • Likes: 좋아요 736개
 • Date Published: 2017. 2. 20.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=kBjcQK9EVCk

Z Bogiem przez życie. Moja Modlitwa – Mój Modlitewnik

Modlitwa do codziennego odmawiania. Wszystko, co zanurzymy we Krwi Pana Jezusa stanie się niewidoczne dla szatana. Panie Jezu, wy…

Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy

Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy jest modlitwą szczególnie zalecaną przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, wielkiego czciciela Matki Bożej i propagatora jej kultu. Św. Ludwik, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku, jest autorem “Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” – jednej z najbardziej poczytnych książek religijnych.

Mała Koronka do NMP odmawiana jest – inaczej niż pozostałe modlitwy do Matki Bożej – nie w jakiejś konkretnej błagalnej intencji, ale wyłącznie dla uczczenia wielkości Matki Bożej i Jej dwunastu przywilejów, symbolizowanych przez gwiazdy w koronie na jej głowie. Przywileje te opisał inny wielki czciciel Maryi – św. Bernard z Clairvaux, żyjący na przełomie XI i XII wieku.

Na początku odmawiamy:

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

oraz

Wierzę w Boga

Potem odmawiamy trzykrotnie poniższe modlitwy:

Ojcze nasz

4x Zdrowaś Maryjo (rozważając kolejno należne Matce Bożej przywileje – nieba, ciała i serca)

Chwała Ojcu

Koronkę kończymy odmawiając Pod Twoją Obronę.

Przywileje Maryi

Przywileje nieba

przyjście Maryi na świat zwiastowanie anielskie zstąpienie Ducha Świętego niewymowne poczęcie Syna Bożego

Przywileje ciała

była pierwszą w dziewictwie płodną bez skażenia ciężarną bez choroby rodzicielką bez boleści

Przywileje serca

poświęcenie pokory łagodność wstydliwości wielkoduszność wierności męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz

Kasina WIelka – Kaplica na Brzegu

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy, podana do odmawiania w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przez św. Ludwika Grigniona de Montforta.

Jak odmawiać:

Na początku – Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo x 4, Chwała Ojcu… i to x 3

Na zakończenie: Pod Twoją obronę…

Mała koronka do NMP odmawiana jest dla uczczenia dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny, które symbolizują gwiazdy w koronie na Jej głowie.

W taki sposób – w odniesieniu do tych, którzy podjęli się czczenia Maryi poprzez zalecane przezeń prawdziwe nabożeństwo – pisze o małej koronce św. Ludwik:

Odmawiać będą codziennie przez całe życie, o ile to jest rzeczą możliwą, małą koronkę do Najświętszej Dziewicy, składającą się z trzech „Ojcze nasz” i dwanaście „Zdrowaś”, na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy. Ćwiczenie to jest bardzo dawne. Św. Jan widział niewiastę ukoronowaną dwunastu gwiazdami, ubraną w słońcu i mającą księżyc pod stopami. Niewiastą tą była wedle komentatorów Pisma Świętego Najświętsza Dziewica.

Owe przywileje opisał żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, inny wielki czciciel Maryi. To on twierdził, że dwanaście gwiazd w koronie niewiasty symbolizuje dwanaście przywilejów przynależnych Najświętszej Pannie: cztery przywileje nieba, cztery ciała, cztery serca. Wszystkie one spływają jak gwiazdy z nieba.

Przywilejami nieba były – można dodać przed odmawianiem „Pan z Tobą” : przyjście Maryi na świat, zwiastowanie anielskie, zstąpienie Ducha Świętego, niewymowne poczęcie Syna Bożego.

Przywilejami ciała były te, że była – można dodać przed odmawianiem „Błogosławionaś Ty między niewiastami” : pierwszą w dziewictwie, płodną bez skażenia, ciężarną bez choroby, rodzicielką bez boleści.

Przywilejami serca były – można dodać przed odmawianiem „Łaski pełna” : poświęcenie pokory, łagodność wstydliwości, wielkoduszność wierności, męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz.

„Mała Koronka” na cześć 12 przywilejów NMP – 12 Zdrowaś Maryjo

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” zaleca odmawianie „Małej Koronki” na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny.

„Mała Koronka” do Najświętszej Maryi Panny, składa się:

z trzech Ojcze nasz….i dwunastu Zdrowaś Maryjo…

Zaleca również Święty, częste odma- wianie Magnificat, tego jedynego kantyku, jaki mamy od Maryi, by dziękować Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i sprowadzać na siebie nowe.

Św. Bernard twierdzi; że 12 gwiazd w koronie niewiasty, jak mówi Apoka- lipsa, to 12 przywilejów w Najświętszej Pannie: cztery przywileje nieba, cztery ciała, cztery serca, które spływają jak gwiazdy z nieba.

Przywilejami nieba były: przyjście Maryi na świat, zwiastowanie, anielskie, zstąpienie Ducha Świętego, niewymo wne poczęcie Syna Bożego.

Przywilejami ciała były te: że była pierwszą w dziewictwie, płodną bez skaże- nia, ciężarną bez choroby, rodzicielką bez boleści.

Przywilejami serca były: poświęcenie pokory, łagodność wstydliwości, wielko-duszność wierności, męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz.

Do przywilejów nieba można odnieść słowa: Pan z tobą; do przywilejów ciała: Błogosławionaś ty między niewiastami; do tych, które przynależą sercu: Łaski pełna.

______________________________________

Koronka Teatyńska do 12 Przywilejów N.M. Panny Przeczystej

Przed I Ojcze nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, o Przedwieczny mój Boże. Raduję się i składam dzięki przed Twoim Majestatem o Wszechmogący Ojcze za przywileje, które otrzymała Najśw. Maryja Panna Twoja umiłowana Córka. Proszę Cię, o Panie mój, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Wybraństwa, przez które zostałaś wybrana na Matkę Boga. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa zdrowie i życie wieczne.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Niepokalanego Poczęcia, przez które bez zmazy grzechu pierworodnego zostałaś poczęta. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa prawdziwą pokutę i przebaczenie grzechów.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twej głębokiej pokory i doskonałego posłuszeństwa przez które nieustannie poddajesz się Woli Bożej. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa doskonełe zjednoczenie z Wolą Bożą.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z doskonałej świętości całego Twojego życia, w którym przez przywilej Boży nie dopuściłaś się grzechu najlżejszego. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa wytrwanie w Jego łasce i postęp w cnotach.

Przed II Ojcze Nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, o Najświętszy Synu Boży i składam dzięki przed Twoim Majestatem za wszystkie przywileje udzielone Najświętszej Maryi Pannie, Twojej umiłowanej Matce. Proszę Cię, o Panie mój, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z poczęcia w Twoim łonie Syna Bożego, którego stałaś się Matką, poświęcając się Woli Bożej. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę doprowadzania dusz przed Jego oblicze.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się, że porodziłaś bez bólu Syna Bożego i wiecznie z Nim przebywasz. Proszę Cię, o Pani moja, abyś urposiła mi u Jezusa łaskę Bożą dla duszy mojej.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego wiecznego Dziewictwa, z bycia Matką i pierwszą ze wszystkich dziewic. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa czystość myśli i ciała.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z podobieństwa jakie miałaś z ofiarą Jezusa w doskonałym męczeństwie Twojego serca, które przeszyło duszę Twoją mieczem boleści w zjednoczeniu z męką Twojego Syna. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia każdej przeciwności.

Przed III Ojcze nasz

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca ponad wszystkie rzeczy, Duchu Święty, mój Boże. Raduję się i składam dzięki nieskończone przed Twoim Majestatem za wszytkie przywileje udzielone Najświętszej Pannie, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Proszę Cię, o Panie mój, Boże prawdziwy, abyś udzielił mi łaski bycia Twoim niewolnikiem za życia i po śmierci.

Przed I Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z pociech jakimi napełnione było serce Twoje ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Syna Twojego, oraz podczas Zesłaniu Ducha Św. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa prawdziwy pokój duszy.

Przed II Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego Wniebowzięcia z ciałem i duszą, przez które zostałaś wywyższona ponad chóry anielskie i wszystkich świętych. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa dobre życie oraz śmierć szczęśliwą.

Przed III Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się z Twojego bycia Królową Apostołów i Świętych, oraz Panią wszystkich rzeczy. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa łaskę bycia wiecznym sługą Twoim.

Przed IV Zdrowaś Maryjo

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno. Raduję się, że jesteś Pośredniczką naszą, Matką Miłosierdzia i Matką wszystkich żyjących. Proszę Cię, o Pani moja, abyś uprosiła mi u Jezusa, żebym miał Cię zawsze za swoją najukochańszą Patronkę. Amen.

Deo Gratias

Na zakończenie

Uwielbiam Cię i kocham z całego mojego serca o Najśw. Maryjo Panno, jako Córkę Bożą, Matkę Jezusa i Oblubienicę Ducha Świętego. Uwielbiam Cię jako Królową Aniołów i wszystkich Świętych, jako naszą miłosierną Matkę oraz Stworzenie ponad wszystkie inne wywyższone i poczęte bez grzechu pierworodnego. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament i błogosławiona Przeczysta i Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna. Amen.

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Małą koronkę do Najświętszej Dziewicy podaną do odmawiania w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przez św. Ludwika Grigniona de Montforta zacząłem odmawiać w Wielki Piątek 2012 r. Od tego czasu ta modlitwa towarzyszy mi każdego dnia. Jej odmówienie zajmuje około pięciu minut – składa się ona z trzech „Ojcze nasz” i dwunastu „Zdrowaś Maryjo”. Jako że dziś jest właściwie zapomniana, warto ją przypomnieć i przybliżyć.

Święty Ludwik żył na przełomie XVII i XVIII wieku i był wielkim czcicielem Maryi. Jego myśl i pobożność odgrywały ważną rolę w życiu wielu późniejszych świętych, a nasza polska pobożność maryjna także czerpała od niego inspirację. Traktat o prawdziwym nabożeństwie…, najkrócej mówiąc, zachęca do zawierzenia i ofiarowania Matce Bożej wszystkiego – całego swojego życia, wszystkich swoich dobrych czynów i jakichkolwiek zasług – aby to ona – jako Królowa i najlepsza Matka – mogła wszystkim rozporządzać.

Dwanaście przywilejów Matki Bożej

Mała koronka do NMP odmawiana jest przede wszystkim nie w jakiejś konkretnej intencji, ale dla uczczenia dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny, które symbolizują gwiazdy w koronie na jej głowie.

W taki sposób – w odniesieniu do tych, którzy podjęli się czczenia Maryi poprzez zalecane przezeń prawdziwe nabożeństwo – pisze o małej koronce św. Ludwik:

Odmawiać będą codziennie przez całe życie, o ile to jest rzeczą możliwą, małą koronkę do Najświętszej Dziewicy, składającą się z trzech „Ojcze nasz” i dwanaście „Zdrowaś”, na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy. Ćwiczenie to jest bardzo dawne. Św. Jan widział niewiastę ukoronowaną dwunastu gwiazdami, ubraną w słońcu i mającą księżyc pod stopami. Niewiastą tą była wedle komentatorów Pisma Świętego Najświętsza Dziewica.

Owe przywileje opisał już żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, inny wielki czciciel Maryi. To on twierdził, że dwanaście gwiazd w koronie niewiasty symbolizuje dwanaście przywilejów przynależnych Najświętszej Pannie: cztery przywileje nieba, cztery ciała, cztery serca. Wszystkie one spływają jak gwiazdy z nieba.

Przywilejami nieba były: przyjście Maryi na świat, zwiastowanie anielskie, zstąpienie Ducha Świętego, niewymowne poczęcie Syna Bożego.

Przywilejami ciała były te, że była: pierwszą w dziewictwie, płodną bez skażenia, ciężarną bez choroby, rodzicielką bez boleści.

Przywilejami serca były: poświęcenie pokory, łagodność wstydliwości, wielkoduszność wierności, męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz.

Do przywilejów nieba można odnieść słowa Pan z tobą; do przywilejów ciała Błogosławionaś ty między niewiastami; do przynależących sercu Łaski pełna.

Św. Ludwik zalecał, by wraz z małą koronką często odmawiać Magnificat, jedyny kantyk pozostawiony nam przez Maryję – aby dziękować Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i sprowadzać na siebie nowe.

Jako że obecnie modlitwa ta jest mało popularna, ani na lekarstwo nie ma nigdzie miniróżańców, koronek, przeznaczonych stricte do odmawiania małej koronki. Z tym można poradzić sobie na trzy sposoby:

odmawiać małą koronkę, korzystając z piętnastu pierwszych paciorków zwykłego różańca (od „Ojcze nasz” za krzyżykiem do końca pierwszego dziesiątka);

nie korzystając z żadnej koronki, ale przed każdym „Zdrowaś” przypomnieć sobie konkretny przywilej, dla uczczenia którego odmawiam modlitwę; to sprawi, że nie pomylimy się co do liczby, która pozostała do odmówienia;

wykonać we własnym zakresie koronkę składającą się z krzyżyka i piętnastu paciorków.

Dlaczego mała koronka

Dlaczego sięgnąłem do kościelnej tradycji po tę starą i mało popularną dziś modlitwę? Po pierwsze dlatego, że Traktat jest moją ulubioną lekturą duchową, do której sięgam co jakiś czas i z którą przy każdej lekturze coraz bardziej się utożsamiam. Po drugie dlatego, że ta idea zawierzenia Maryi po prostu mnie przekonuje. Przecież Ona wie po stokroć lepiej, jakie łaski tak naprawdę są potrzebne mnie czy moim bliskim, co jest dla nas dobre, a co mogłoby nam zaszkodzić.

Jakie są inne zalety tej modlitwy? Po pierwsze jest to modlitwa maryjna. Modlitwy maryjne mają zaś to do siebie, że głęboko budują katolicką tożsamość. Poza tym Maryja niezawodnie prowadzi do Syna. Po drugie jest to modlitwa uwielbienia. Nie jest to modlitwa o coś, ale modlitwa, którą odmawia się dla uczczenia dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny danych jej przez Boga. Jej wymowa jest niezwykle podobna do przesłania hymnu Magnificat, w którym czcimy wielkie dzieła Boże w historii zbawienia. Na modlitwie często prosimy – a łatwo zapomnieć o dziękczynieniu czy wielbieniu Boga. Mała koronka tę lukę wypełnia.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie DziennikParafialny.pl

Mała Koronka do NMP Koronka Niewolników Maryi

Uwaga!!!

To jest ręczna praca artystyczna.

Takiej koronki nie kupisz w żadnej hurtowni, ani w żadnym sklepie.

Mamy tylko odcienie niebieskiego i różowego.

Koronka Niewolników Maryi wykonana ręcznie z kolorowych koralików drewnianych.

Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy jest modlitwą szczególnie zalecaną przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, wielkiego czciciela Matki Bożej i propagatora jej kultu. Św. Ludwik, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku, jest autorem „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” – jednej z najbardziej poczytnych książek religijnych.

Mała Koronka do NMP odmawiana jest – inaczej niż pozostałe modlitwy do Matki Bożej – nie w jakiejś konkretnej błagalnej intencji, ale wyłącznie dla uczczenia wielkości Matki Bożej i Jej dwunastu przywilejów, symbolizowanych przez gwiazdy w koronie na jej głowie. Przywileje te opisał inny wielki czciciel Maryi – św. Bernard z Clairvaux, żyjący na przełomie XI i XII wieku.

Na początku odmawiamy:

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

oraz

Wierzę w Boga

Potem odmawiamy trzykrotnie poniższe modlitwy:

Ojcze nasz

4x Zdrowaś Maryjo (rozważając kolejno należne Matce Bożej przywileje – nieba, ciała i serca)

Chwała Ojcu

Koronkę kończymy odmawiając Pod Twoją Obronę.

Przywileje Maryi

Przywileje nieba

przyjście Maryi na świat

zwiastowanie anielskie

zstąpienie Ducha Świętego

niewymowne poczęcie Syna Bożego

Przywileje ciała

była pierwszą w dziewictwie

płodną bez skażenia

ciężarną bez choroby

rodzicielką bez boleści

Przywileje serca

poświęcenie pokory

łagodność wstydliwości

wielkoduszność wierności

męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz

키워드에 대한 정보 mała koronka na cześć 12 przywilejów

다음은 Bing에서 mała koronka na cześć 12 przywilejów 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Zastąp Litery Odpowiednimi Liczbami 1 2 A 2 | Replace Letter With Number 2 최근 답변 129개
See also  Srodki Czystosci I Kosmetyki Chemia | Środki Czystości I Kosmetyki. 빠른 답변

See also  Czy We Współczesnym Świecie Można Osiągnąć Sukces I Pozostać Sobą | Jak Osiągnąć Sukces Strategie Osiągania Sukcesu 최근 답변 78개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny

 • bozywojownik
 • Maryja
 • Ave Maria
 • Montfort
 • Jezus
 • Droga bożego wojownika
 • przygotowanie
 • poświęcenie
 • Sw.Ludwik
 • wiara
 • życie
 • nabożeństwo
 • doskonałe
 • prawdziwe
 • Matka
 • Matka Boska
 • koronka
 • mała koronka
 • do Niepokalanej
 • Matka Święta
 • Bóg
 • modlitwa
 • katolik

Mała #Koronka #na #cześć #12 #Przywilejów #Najświętszej #Maryi #Panny


YouTube에서 mała koronka na cześć 12 przywilejów 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny | mała koronka na cześć 12 przywilejów, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment