Kwiatki Św Franciszka Pieśń Słoneczna Streszczenie | Kwiatki Świętego Franciszka – Streszczenie, Opracowanie 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie – Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ESKA 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,803회 및 좋아요 160개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie – kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu – streszczenie, problematyka
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu to zbiór opowiadań przedstawiający życie świętego i jego towarzyszy. Opowieści zostały stworzone przez anonimowego autora. Wybrane fragmenty wraz z opracowaniem podrzucamy w jednym miejscu.
Link do tekstu streszczenia Kwiatków świętego Franciszka: https://www.eska.pl/news/kwiatki-swietego-franciszka-z-asyzu-streszczenie-interpretacja-podcast-aa-CUd6-ozs8-t231.html
Lista wszystkich tekstów: https://www.eska.pl/news/streszczenia-lektur
Playlista wszystkich lektur: https://www.youtube.com/watch?v=MDmUtK_uB-c\u0026list=PL0czqsXxOwbnQ_xS9WP7LLK4_RotPLKyt

kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie fragmentów – Na6.pl

Interpretacja tekstu pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia cykl kwiatków rozpoczyna się utworem wierszowanym, który dziś nosi nazwę pieśni.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.na6.pl

Date Published: 4/10/2022

View: 9182

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie – klp.pl

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, … Zaczyna się pochwała stworzenia, którą wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą u św. Damiana.

+ 여기에 자세히 보기

Source: klp.pl

Date Published: 5/2/2022

View: 1294

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie – eSzkola.pl

Utwór wspomniany w tytule znany jest także jako „Pieśń słoneczna”. Stanowi on gorącą pochwałę Boga, który sławiony jest przez św. Franciszka w taki sposób, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: eszkola.pl

Date Published: 6/3/2021

View: 8526

Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie – Streszczenia.pl

Pieśń, którą śpiewa Franciszek, jest skierowana do Boga, Który jest chwalony przez wszystko, co stworzył, np. słońce, księżyc, wodę, plony ziemi, nawet śmierć …

+ 여기에 보기

Source: streszczenia.pl

Date Published: 3/10/2022

View: 8912

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu – Średniowiecze – Bryk.pl

Franciszkanizm to koncepcja wiary radosnej. Hymn tkz. Pieśń słoneczna to upublikowany w Kwiatkach utwór uważany za najstarszy tekst poetycki napisany po włosku …

+ 여기에 더 보기

Source: www.bryk.pl

Date Published: 3/12/2022

View: 580

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu – Streszczenie krótkie

“Kwiatki świętego Franciszka” wchodzi “Pieśń słoneczna” znana także pod nazwą “Pochwała stworzenia”. Powtarzając zwrot “pochwalony bądź Panie” …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: dyktanda.pl

Date Published: 10/29/2021

View: 9710

Pieśń słoneczna Św. Franciszka – Święto Stworzenia

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.swietostworzenia.pl

Date Published: 2/29/2021

View: 1443

Pieśń słoneczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzenia − kantyk religijny z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskim (volgare), modlitwa przypisywana św.

+ 여기에 표시

Source: pl.wikipedia.org

Date Published: 5/13/2021

View: 7756

Kwiatki św franciszka streszczenie – sprawdzianowo.pl

Franciszek – charakterystyka postaci. Interpretacja tekstu: Pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia. Cykl Kwiatków. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” to …

+ 더 읽기

Source: sprawdzianowo.pl

Date Published: 8/6/2021

View: 755

주제와 관련된 이미지 kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kwiatki świętego Franciszka - streszczenie, opracowanie
Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie

주제에 대한 기사 평가 kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie

  • Author: ESKA
  • Views: 조회수 4,803회
  • Likes: 좋아요 160개
  • Date Published: 2021. 10. 29.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=JjmVw109how

O czym jest Pieśń słoneczna?

Pieśń ta jest śpiewem człowieka uduchowionego, mistyka, w którym ucichły wszelkie konflikty, który zjednoczony jest z całym stworzeniem w oddawaniu czci i chwały Bogu. Kantyk jest hymnem pochwalnym, w którym wyrażona zostaje pochwała Stwórcy poprzez dostrzeżenie piękna jego stworzeń.

O czym mówi tekst Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu?

Utwór zawiera krótkie opowiadania opisujące wybrane epizody z życia świętego i jego pierwszych towarzyszy. Postawa franciszkańska to okazywanie pokory wobec wszechpotężnego i wspaniałego Boga, jako stwórcy, umiłowanie wszystkiego, co żywe, okazywanie dobroci i niesienie pomocy potrzebującym, życie w harmonii z naturą.

Jaki obraz Boga przedstawia piesn sloneczna?

Obraz Boga

Utwór ma wydźwięk optymistyczny – widzimy radość życia człowieka doceniającego piękno, które go otacza: Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr, i przez powietrze, i czas pochmurny i pogodny, i wszelki, przez które dajesz tworom swoim utrzymanie.

Jak święty Franciszek kazanie do ptaków streszczenie?

Pewnego dnia święty Franciszek spotkał młodzieńca niosącego na targ schwytane turkawki. Świętemu żal się zrobiło ptaków, które być może skrzywdzą ich przyszli właściciele. Poprosił chłopca, aby oddał mu ptaki. Potem wygłosił do nich kazanie, w którym napomniał je, aby nie pozwalały się tak łatwo schwytać.

Jaką pieśń napisał święty Franciszek?

Franciszek z Asyżu, Pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń – Materiały dodatkowe – galeria wiedzy Wydawnictwa Naukowego PWN.

Jaki obraz śmierci przedstawia św Franciszek jaki ma do niej stosunek?

Sugeruje to afirmację zarówno życia, jak i jego końca, śmierć w ujęciu franciszkańskim nie budzi lęku i grozy. Franciszek wyróżnia dwa rodzaje śmierci: śmierć cielesną, która dotyka wszystkich, oraz „śmierć wtórą”, która jest równoznaczna z grzechem i potępieniem.

Czym były Kwiatki św Franciszka?

Kwiatki Świętego Franciszka − zbiór krótkich opowiadań o życiu św. Franciszka z Asyżu i jego dwunastu towarzyszach. Zbiór powstał prawdopodobnie około XIII wieku w języku łacińskim i nosił pierwotnie tytuł Actus beati Francisci et sociorum eius. Za autora większości tekstów uchodzi Ugolino z Montegiorgio.

Do czego odnosi się tytuł Kwiatki św Franciszka?

Tytuł Kwiatki świętego Franciszka nawiązuje do symbolicznej mowy kwiatów. Wyraz “kwiatki” użyty został zamiast wyrażeń: “cnoty franciszkańskie”, “wartości określające świętość postawy franciszkańskiej”. Tytuł pełni rolę poetyckiego skrótu, wskazuje na treści, które zawiera dzieło.

Dlaczego wilk został porównany do ognia piekielnego?

Wówczas wilk, symbolizujący grzech, który mógłby wprowadzić wiernych w „paszczę piekieł” przestanie być zagrożeniem. Bestia z Gubbio, będąca ucieleśnieniem zła, została pokonana łagodnością, dobrocią i miłością. Postać wilka może także symbolizować człowieka, który stał się grzeszny.

Jaka jest wizja Boga w pieśni?

Również w “Pieśniach” Bóg pojawia się w postaci “Boskiej Opatrzności” czy tez “Opiekuńczej Mocy”. W pieśni rozpoczynającej się od słów: “Jest kto, by wzgardliwszy doczesne rzeczy…” – Bóg jako Stwórca wyróżnił człowieka spośród innych stworzeń, obdarzył rozumem oraz ustanowił dla niego drogę życiową.

Jaka jest wizja w pieśni Czego chcesz od nas Panie?

Obraz Boga – wielki, wszechmocny, stwarzający świat za pomocą słowa, obdarowujący człowieka wszystkim, czego potrzebuje, niezmierzony, wieczny. Pojawia się tu topos Deus artifex – Boga artysty. Bóg to artysta, który tworzy najlepszy z możliwych światów – różnorodny w bogactwie, oczarowujący człowieka pięknem.

Czego chcesz od nas Panie wizja człowieka?

Wiersz zawiera motyw zmagań człowieka z szatanem, z otaczającą nas rzeczywistością oraz z rozterkami dotyczącymi potrzeb ciała i ducha. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? to apostrofa do Boga, którego działanie i wolę lud widzi we wszystkim począwszy od życia na ziemi, a skończywszy na wszechświecie.

Za co ptaki powinny być wdzięczne Bogu?

We fragmencie utworu “Kwiatki z ogrodu świętego Franciszka” święty asceta – Franciszek przemówił do ptaków. Było to kazanie, czyli pouczenie, aby ptaki były wdzięczne Bogu za to, iż zostały powołane do życia. Miały dziękować swemu stwórcy za to, że je żywi i zsyła rzeczy, które pomogą im przetrwać.

Czyją postawa jest Ci bliższa?

Droga do zbawienia, którą wybrał Franciszek z Asyżu jest mi bliższa. Według „Legendy o świętym Aleksym” bohater , asceta umartwiał się aż do samounicestwienia. Cierpiał dla chwały Bożej. Porzucił dostatnie życie, kochających rodziców i miłość Famijany, świeżo poślubionej żony, krzywdząc ich.

Jakimi wartościami kierował się św Franciszek?

Głosił wszechogarniającą miłość do świata, braterstwo wszelkich żyjących istot, uwielbienie świata i jego piękna, radosną wiarę w Boga oraz ideał ubóstwa. Występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, zabijaniu i chciwości.

Czym cechuje się postawa Franciszka wobec świata?

Postawa franciszkańska charakteryzuje się bezgranicznym oddaniem Bogu, umiłowaniem przyrody, ubóstwem, wyrzeczeniem się wszelkich przyjemności, pomocy biednym i ubogim, cieszeniem się z każdego momentu życia oraz miłosierdziem wobec każdego żywego stworzenia.

Kto jest autorem hymnu badz pochwalony?

Franciszka z Asyżu. Cierpienie, Miłość, BógBądź pochwalony, Rozdawco cierpienia! I śpiewam: bądź pochwalony!

Co to jest franciszkanizm?

franciszkanizm. Był to ruch odnowy moralnej. Jego podstawą była radosna, prosta wiara, płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia. Franciszkanizm przepełniony był ewangeliczną zasadą ubóstwa oraz miłosierdzia, braterstwa i pomocy potrzebującym.

streszczenie fragmentów

Interpretacja tekstu: Pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia

Cykl Kwiatków rozpoczyna się utworem wierszowanym, który dziś nosi nazwę Pieśni słonecznej ze względu na swoją kompozycję i wymowę. Jest „pieśnią”, ponieważ ma charakterystyczną dla tego gatunku konstrukcję. Zachowany jest układ stroficzny, z anaforycznym „Pochwalony bądź, Panie”, z paralelizmem o charakterze składniowym. Zachowując charakter psalmu wielbiącego Boga, jest radosnym i pełnym uniesienia, „słonecznym” hymnem na cześć Stwórcy. Rozpoczyna się uroczystą apostrofą, a kończy apelem do wszystkich stworzeń na ziemi, by Boga chwalić i błogosławić oraz dziękować i służyć Mu. To piękna i ujmująca modlitwa dziękczynna za wszelkie stworzenie i okazaną w tym dobroć Boga.

Rozdział 8 – „o radości doskonałej”

Franciszek udaje się wraz z bratem Leonem do klasztoru p.w. Panny Maryi Anielskiej. W czasie drogi tłumaczy towarzyszowi wędrówki, czym jest radość doskonała. Przywołuje różne przykłady wzorowej postawy świętości braci zakonnych, parafrazując słowa Hymnu o miłości z I listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13). Wyjaśnia, że żadna z opisywanych tam postaw ani zdolności, ani nadzwyczajnych darów danych od Boga nie da człowiekowi radości doskonałej. Zniecierpliwiony brat Leon pyta więc, co w takim razie jest tą radością? Franciszek snuje opowieść o tym, jak stojący przy furcie zakonnik klasztoru, do którego zmierzają bracia, kilkakrotnie odgania ich od bram, nie ufa im, każe wychłostać, a oni zmęczeni, zziębnięci, głodni i ubrudzeni cierpliwie czekają na wpuszczenie do klasztoru. Na koniec stwierdza:

Ponad wszystkimi darami i łaskami Ducha św. jest pokonanie samego siebie i chętnie znoszone cierpienie, męki, krzywdy i udręczenia dla miłości Chrystusa.

Rozdział 10 – „o pokorze”

Franciszek wraca z lasu po modlitwie. Spotyka go – uważany za wzorowego sługę Bożego, pełnego wiary – zakonnik Maciej. Trzykrotnie powtarza pytanie skierowane do Franciszka, w którym wyraża swoje zdumienie dla jego osoby i popularności. Mówi:

Dlaczego świat cały biega za tobą i pragnie cię widzieć, słyszeć i słuchać?

Franciszek odpowiada bez namysłu, że „wypatrzyły” go oczy Boga. Nigdzie indziej nie znalazły kogoś tak nikczemnego, niedołężnego czy grzesznego, jak on. Najwyższy wybrał go, bo chciał – zdaniem Franciszka – zakpić ze szlachectwa, dumy, piękności i mądrości. Wybrał kogoś, kto będzie się chlubił tylko z faktu „przynależności” do Boga. Brat Maciej po tych słowach utwierdził się w przekonaniu, że Franciszek naprawdę jest pełen pokory.

Rozdział 16 – „o kazaniu do ptaków”

Franciszek zwraca się do brata Sylwestra i siostry Klary z prośbą o modlitwę. Intencja jest jedna: chodzi o odpowiedź Boga na rozwianie wątpliwości Franciszka: czy ma oddawać się tylko modlitwie, czy też zajmować się ewangelizacją innych. Bóg przemawia przez usta modlących się: ma rozgłaszać innym o Bogu i Jego chwale, bo po to go powołał. Efektem pierwszego kazania było utworzenie Trzeciego Zakonu św. Franciszka, bo tylu zgłosiło się chętnych. Potem przemawiał do ptaków, które zleciały się do niego na polu. Mówił im o potrzebie wdzięczności Bogu za to, co mają: nie sieją, nie żną, a Bóg je żywi i dba o nie. Po kazaniu czyni znak krzyża, ptaki rozlatują się w cztery strony świata.

Rozdział 21 – „o wilku z Gubbio”

W okolicach miasta Gubbio grasuje wilk. Czyni wiele zła – zagryza zwierzynę, staje się zagrożeniem nawet dla życia człowieka. Lituje się nad mieszkańcami św. Franciszek, który „ucisza” wilka modlitwą i znakiem krzyża. W rozmowie wyjaśnia mu, że postępuje źle, w sposób niegodny i dalej tak być nie może. By temu zapobiec i dla dobra obu stron zawiera z nim układ – ludzie będą karmić wilka, a ten w zamian okaże skruchę i stanie się potulny jak baranek. Wilk na to przystaje. Nastaje czas zgody i wielkiej radości w Gubbio. A św. Franciszek wykorzystuje tę sytuację i tłumaczy okolicznym mieszkańcom, że tak jak wilk się zmienił, tak trzeba, by ludzie się nawrócili. I skoro Bóg uchronił ich od śmierci z paszczy wilka, tak uchroni ich od śmierci w piekle, jeżeli zrozumieją swoją grzeszność i odpokutują za to czym prędzej jeszcze tu, na ziemi.

Rozdział 25 – „o uzdrowieniu trędowatego”

W pewnym szpitalu bracia zakonni opiekują się trędowatymi. Wśród nich jeden jest szczególnie nieznośnym pacjentem. Wykrzykuje, złorzeczy, złości się i bluźni tak bardzo, że bracia są skłonni nie opiekować się nim w ogóle. Ale fakt ten zgłaszają św. Franciszkowi. Ten przeprowadza rozmowę z chorym i postanawia wyręczyć braci w czynnościach pielęgnacyjnych. Kiedy zaczyna myć jego schorowane i cuchnące ciało swoimi gołymi rękami, trędowaty zostaje uzdrowiony. Wraz z tym cudem następuje uzdrowienie duszy pacjenta. Trędowaty nawraca się. Jednak szybko popada w jakąś inną chorobę i wyspowiadawszy się, umiera. Jego dusza, ulatująca do raju, ukazuje się św. Franciszkowi. Błogosławi go, wyraża wdzięczność Bogu za ofiarną służbę franciszkanów wśród ludzi. Poleca św. Franciszkowi trwać w dziękczynieniu i być zawsze dobrej myśli.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie

Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory,

Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym, słońcem,

Które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie; (…)

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, księżyc, i nasze siostry, gwiazdy;

Tyż ukształtował je w niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr,

I przez powietrze, iczas pochmurny i pogodny, i wszelki, (…).

Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki,

I służcie Mu z wielką pokorą

– 1 –

Cytat ten najlepiej oddaje charakter całego tekstu. Jest to hymn ku czci boskiej – a moc Boża objawia się w świecie, w przyrodzie. Ponieważ człowiek jest elementem tej przyrody, to z nim również chwalą Boga słońce, księżyc, gwiazdy, powietrze. Dalej przywołane są przez św. Franciszka: woda, ogień, matka ziemia i jej plony, ci, którzyBożej. Chwalić Boga ma także śmierć cielesna, która ludziom żyjącym w łasce nie wyrządzi krzywdy. Pieśń tę kończą słowa:Zapowiedź działalności świętego Franciszka oraz jego towarzyszy. Zarówno święty, jak i pozostali bracia mniejsi, żyli na wzór Chrystusa – w ubóstwie, pokorze, służbie innym. W grupie braci z Asyżu widziano obrazy poszczególnych proroków i świętych, ponieważ franciszkanie odznaczali się wieloma przymiotami, jak dawni prorocy i mężowie Boży. Do Judasza Iskarioty podobny był Jan z Kapelli, który nie wytrwał w łasce Bożej i powiesił się. Święty Idzi doznał nawrócenia jak św. Paweł. Brata Filipa, tak samo jak Izajasza, dotknął anioł węglem ognistym, zaś brat Sylwester był podobny Mojżeszowi. Brat Bernard czytał Pismo Święte jak Jan Ewangelista. Brat Rufin doznał uświęcenia w niebie jeszcze za życia na ziemi. Najbardziej podobny do Chrystusa był św. Franciszek.Fragment poświęcony jest historii brata Bernarda z Asyżu. Ostatnie linijki tekstu mówią o przyłączeniu się brata Sylwestra do Franciszka i Bernarda. Bernard był bardzo bogaty. Kiedy usłyszał, jak jeden z mieszkańców Asyżu, Franciszek, także z majętnej rodziny, zaczyna głosić pochwałę ubóstwa i pokory, zaciekawiło go to. Zaprosił Franciszka na kolację i nocleg. Wtedy dokonało się nawrócenie Bernarda. Rano obaj rozmodleni towarzysze udali się do domu biskupa. Po mszy odczytano znak Boży: trzy razy otwarto Pismo Święte i za każdym razem odczytano wskazówki apostolstwa i naśladowania Chrystusa. Sylwester sprzedał wcześniej Franciszkowi kamienie na odbudowę świątyni. Widząc, jak Bernard rozdaje swoje bogactwa biednym, Sylwester upomniał się o większą zapłatę. Bracia dali mu pieniądze, ale Sylwester zrozumiał wtedy swoją chciwość i również poczuł powołanie. Przyłączył się jako drugi brat mniejszy. Umiał rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem.strona:

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie

Informacje wstępne

„Kwiatki świętego Franciszka” są dziełem anonimowego twórcy, które powstało najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV stulecia. Ten zbiór opowiadań ściśle wiąże się z życiem św. Franciszka z Asyżu (1181-1226), jednego z najbardziej popularnych świętych Kościoła.

„Kwiatki świętego Franciszka” stanowią zbiór niedługich opowiadań traktujących o życiu „biedaczyny z Asyżu” oraz jego towarzyszy. Historia opowiadana jest w sposób chronologiczny, fakty są często mieszane z elementami ludowych legend oraz fantastyką.

Zbiór opowiadań o życiu św. Franciszka rozpoczyna się jednym z najstarszych zabytków włoskiego piśmiennictwa, którego autorem był sam „biedaczyna z Asyża” – „Pochwałą stworzenia, którą wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą u świętego Damiana”. Utwór wspomniany w tytule znany jest także jako „Pieśń słoneczna”. Stanowi on gorącą pochwałę Boga, który sławiony jest przez św. Franciszka w taki sposób, jakiego wcześniej średniowieczna religijność nie znała. Podmiot mówiący w tym utworze przywołuje wszystkie dzieła Boże przyłączające się do tego hymnu pochwalnego. Tytuł „Pieśń słoneczna” związany jest z następującym fragmentem:

Pochwalony bądź Panie, z wszystkimi swymi twory,/ Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym, słońcem,/ Które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie (…).

Do pieśni włączają się także: woda, ogień, wiatr, chmury a nawet śmierć cielesna – gdyż nie uczyni ona krzywdy żyjącym zgodnie z przykazaniami Boga, a ludzie odrzucający je i tak są już martwi, więc ponowna śmierć niczego nie zmieni. Utwór kończy się wezwaniem skierowanym do ludzi, by porzucili oni grzech i pokornie służyli Bogu.

Rozdziały 1-53

W początkowych opowiadaniach rysują się relacje między świętym Franciszkiem i jego towarzyszami. Były one oparte na głębokim zrozumieniu, pokorze i dobroci. Kiedy św. Franciszek miał negatywne myśli na temat brata Bernarda z Kwintawalle, poprosił go, by stanął mu na szyi i ustach (rozdział 3). Gdy towarzysz, mimo wewnętrznych oporów, uczynił to, święty Franciszek powiedział mu, że musi go ganić, jeśliby nie uczył się na swoich błędach.

Wiele miejsca poświęcone zostało także zakładaniu nowych klasztorów przez towarzyszy św. Franciszka (rozdział 5 – „Jak święty Franciszek posłał do Bolonii brata świętego Bernarda z Asyżu, który tam klasztor założył”). Kolejne części opowiadają historię rozwoju grupy św. Franciszka i opisują kolejnych braci, którzy do niej dołączali.

Wiele rozdziałów opowiada także o tym, jak „biedaczynie z Asyżu” objawiali się święci. a nawet sam Bóg (rozdział 13 – święci Piotr i Paweł, rozdział 14 – Bóg). W kolejnych rozdziałach dochodzi do następnych objawień, które potwierdzają boskie posłannictwo św. Franciszka i pozwalają mu rozwiązywać najtrudniejsze doświadczone problemy.

Rozdział 21 „O przeświętym cudzie, którego święty Franciszek dokonał, nawróciwszy okrutnie dzikiego wilka z Gubbio”

Mieszkańcy Gubbio żyli w wielkim strachu, gdyż ich miasto terroryzowane było przez wilka, pożerającego nie tylko zwierzęta, ale także ludzi. Jedynie święty Franciszek, który akurat przebywał w tej miejscowości, odważył się wyjść do zwierzęcia i porozmawiać z nim. Wilk, zobaczywszy świętego, zmienił oblicze na łagodne i przystał na propozycję „biedaczyny z Asyżu”. Udał się wraz z nim do miasta, gdzie w obecności wielu ludzi święty Franciszek zawarł z nim pokój. Wilk miał przestać krzywdzić ludzi i zwierzęta, a mieszkańcy mieli go karmić, gdyż to głód był powodem jego złości. Dwa lata od tego zdarzenia wilk zmarł, a wszyscy ludzie wielce go żałowali, gdyż przypominał im o świętym Fra

Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie

„Zaczyna się pochwała stworzenia, którą wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą u świętego Damiana”

Pieśń, którą śpiewa Franciszek, jest skierowana do Boga, Który jest chwalony przez wszystko, co stworzył, np. słońce, księżyc, wodę, plony ziemi, nawet śmierć cielesna. Wszystkie elementy natury sławią Stworzyciela, dlatego że człowiek także jest częścią przyrody i robi to wraz z nimi. Hymn zakończony jest poleceniem, by wszystkie stworzenia chwaliły Pana, dziękowały Mu i służyły z pokorą.

Pieśń śpiewana przez Franciszka jest jednym z najstarszych zabytków włoskiego dziedzictwa kulturowego i jednym z pierwszych utworów poezji franciszkańskiej. Posiada zmienną rytmikę i dokładne rytmy. Został spisany w 1225, podyktował go święty Franciszek któremuś z towarzyszy. Przed śmiercią napisał zakończenie i polecił je dołączyć do reszty tekstu. Według legendy pragnął, by hymn poprawił brat Pacifico i by śpiewali go „trubadurzy boży”.

“Zaczynają się Kwiatki św. Franciszka”

1.Rozdział zapowiada czyny świętego Franciszka i jego uczniów. Bracia franciszkanie żyli naśladując osobę Chrystusa – służyli innym ludziom w pokorze i ubóstwie. Wyróżniali się wieloma cechami, które przypominały postaci poszczególnych proroków i świętych: Franciszek, jak Jezus, wybrał dwunastu towarzyszy. Jan z Kapelli przypominał Judasza, ponieważ tak jak on powiesił się. Świętego Pawła przypominał św. Idzi, ponieważ obaj doznali podobnego nawrócenia. Filip, jak i Izajasz, został dotknięty ognistym węglem przez anioła. Sylwester przypominał Mojżesza (bo rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem), Bernard – Jana Ewangelistę (bo posiadali mądrość i wykładali Pismo Święte), Rufin został świętym jeszcze za życia.

2.Ta część opisuje żywot Bernarda z Asyżu. Był on szlachetnie urodzonym i bardzo bogatym człowiekiem,

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu

pojęcia uzupełniające:

epifora – figura stylistyczna polegająca na powtarzaniu tych samysch słów na końcu wersu lub zdania.

franciszkanizm

antropomorfizacja

encyklika – orędzie napisane przez papieża, adresowane do wiernych, poruszające tematy teologiczne, polityczne, moralne czy społeczne, które dotyczą wszystkich katolikow na świecie

Kim był autor “Kwiatków..”?

Święty Franciszek z Asyżu żył w latach 1182-1226. U schyłku XIII w Włochy były w krytycznym stanie – głód, epidemie, choroby, rozpusta w kościele. Jednym z przejawów dążenia do moralnej odnowy była filozofia wiary głoszona przez św. Franciszka. W młodości Franciszek prowadził bujne życie, ale miał bardzo dobre serce i zawsze był hojny dla ubogich. Po roku spędzonym w niewoli, powrócił do dawnego trybu życia i zachorował. W tym czasie doznał duchowej przemiany, porzucił swój dobytek, wspierał trędowatych, spacerował po mieście. Żebrał i żył w pokorze. Ludzie uznawali go za szalonego. Zgromadził uczniów, którzy dali początek zakonowi franciszkanów. W ciągu całego życia Franciszek odbył wiele misyjnych podróży po Włoszech, Egipcie i po Ziemi Świętej. Od swoich uczniów wymagał modlitwy, pracy, ubóstwa i pokory. Akceptował cielesność człowieka. Jego postawę cechuje afirmacja świata – pełne miłośći zaangażowanie w świat, wyrozumiałość i akceptacja. Zakazywał ścinać drzewa na opał – dopuszczał jedynie ścinanie gałezi drzew. Obecnie jest patronem ekologów.

O czym są “Kwiatki..”?

Kwiatki świętego Franciszka to cykl anonimowych utworów powstałych na przełomie XIII i XIV wieku. Utwór został napisany po włosku. Tytułowe określenie kwiatki odwołuje się do słowa antologia – oznaczającego zbieranie kwiatków lub wybór fragmentów. Utwór zawiera krótkie opowiadania opisujące wybrane epizody z życia świętego i jego pierwszych towarzyszy.

Postawa franciszkańska to okazywanie pokory wobec wszechpotężnego i wspaniałego Boga, jako stwórcy, umiłowanie wszystkiego, co żywe, okazywanie dobroci i niesienie pomocy potrzebującym, życie w harmonii z naturą. Franciszkanizm to koncepcja wiary radosnej.

Hymn tkz. Pieśń słoneczna to upublikowany w Kwiatkach utwór uważany za najstarszy tekst poetycki napisany po włosku (powstał w 1225 r. gdy święty zachorował). Franciszek w utworze oddaje chwałę Bogu poprzez afirmacje elementów przyrody: słońca, wiatru, obłoków itp.

Nawiązania do utworu św. Franciszka

Jan Kasprowicz “Księga ubogich”

Leopold Staff “Ptakom niebieskim”

Stanisław Wyspiański “Caritas”

Jerzy Libert

Jan Twardowski

Edward Stachura

Nawiązania do Biblii:

stworzenie świata – powstanie sklepienia niebieskiego i istot latających

potop – arka Noego

REKLAMA

Pieśń słoneczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Pieśń słoneczna Canticum Fratris Solis Autor Franciszek z Asyżu Tematyka religijna Typ utworu hymn Wydanie oryginalne Miejsce wydania Włochy Język łacina Data wydania XIII w. Pierwsze wydanie polskie Data wydania polskiego XVII w. Przekład anonim

Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzenia − kantyk religijny z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskim (volgare), modlitwa przypisywana św. Franciszkowi z Asyżu.

Autorstwo i okoliczności powstania [ edytuj | edytuj kod ]

Autorstwo św. Franciszka z Asyżu potwierdzają pisma bł. Tomasza z Celano i św. Bonawentury z Bagnoregio[1]. Podstawowe świadectwo autentyczności znajduje się w Kodeksie asysykim z XIII wieku, w którym nad Pieśnią słoneczną kopista umieścił incipit: „Zaczynają się pochwały stworzeń, które błogosławiony Franciszek ułożył na chwałę i cześć Boga, kiedy był chory u św. Damiana”. W jednym z kodeksów z XIV wieku znajduje się informacja, iż kantyk powstał w pałacu biskupa asyskiego podczas choroby. Istnieją teorie dotyczące późniejszych dodatków do pierwotnego dziełka, które nie miało zawierać strofy o „pokoju” i „śmierci”[2].

Pochwała stworzeń została ułożona na dwa lata przed śmiercią Franciszka, między zimą a wiosną 1225[3].

Brat Wiatr, mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

Autor pieśni znalazł inspiracje w Biblii, szczególnie w tzw. Pieśni trzech młodzieńców w piecu ognistym[4]. W odróżnieniu od tekstu biblijnego Franciszek brata się ze stworzeniami i żywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”. Braterstwo to dalekie jest jednak od antropomorfizmów. Jedność stworzeń wynika w kantyku Franciszka z odniesienia do wspólnego źródła pochodzenia, jakim jest Stworzyciel. Żywioły tracą w tym świetle swój niszczycielski charakter. Nie jest to świat odrealniony, ale taki, jaki był u zarania dziejów, jaki byłby bez piętna grzechu. Franciszka nie jest w stanie przerazić nawet śmierć. Nawet ona nie może uczynić żadnej krzywdy. Pieśń ta jest śpiewem człowieka uduchowionego, mistyka, w którym ucichły wszelkie konflikty, który zjednoczony jest z całym stworzeniem w oddawaniu czci i chwały Bogu[5].

Kantyk jest hymnem pochwalnym, w którym wyrażona zostaje pochwała Stwórcy poprzez dostrzeżenie piękna jego stworzeń. Autor przedstawił w nim pozytywny obraz natury, która jest odbiciem piękna i harmonii Boga. W następującej kolejności wymienione zostają elementy natury, żywioły i inne stworzenia: Słońce, Księżyc z gwiazdami, wiatr, powietrze, aura, woda, ogień, Ziemia, przebaczający, śmierć.

Cytaty biblijne [ edytuj | edytuj kod ]

W tekście Pieśni słonecznej znalazł się szereg cytatów biblijnych, zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamantu. W wersecie 1. znajduje się wyliczenie przynależnych Bogu aktów czy sposobów oddania czci zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana – cytat z rozdz. 4 wesety 9 i 11. W wersecie 3. Kantyku zacytowana została starotestamentalna (apokryficzna) Księga Tobiasza − rozdz. 8 werset 5. W kolejnych wersetach Franciszkowego teksty znajdują się na przemian cytaty z Księgi Daniela i Księgi Psalmów. I tak mamy odpowiednio: werset 5. Kantyku − Ps 148,3; werset 6 − Dn 3,64−65 i Ps 103,13−14; werset 7 − Ps 148,4−5; werset 8 − Dn 3,66 i Ps 77,14; werset 9 − Dn 3,74 i Ps 103,13-14. W wersetach 10. i 11. znajdujemy odwołania do Ewangelii Mateusza − Mt 6,12 oraz Mt 5,10. W 13. wersecie Kantyku ponownie pojawiają się zapożyczenia z Apokalipsy − Ap 2,11 oraz 20,6. Ostatnie odniesienie biblijne znajduje się w końcowym wersecie 14. i jest to cytat z Księgi Daniela − Dn 3,85[6].

Tekst i tłumaczenie [ edytuj | edytuj kod ]

Brat Ogień, płaskorzeźba w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , płaskorzeźba w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

Pieśń słoneczna, mozaika we Frankfurcie, Liebfrauenkirche, 1979 , mozaika we Frankfurcie, Liebfrauenkirche, 1979

Oryginalny tekst w dialekcie umbryjskim

1 Altissimu, onnipotente bon Signore,

Tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

2 Ad Te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentouare.

3 Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

4 Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

5 Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

6 Laudato si, mi Signore, per frate Uento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

7 Laudato si, mi Signore, per sor’Acqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

8 Laudato si, mi Signore, per frate Focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte.

9 Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et gouerna,

et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

10 Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore

et sostengono infirmitate et tribulatione.

11 Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

12 Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale,

da la quale nullu homo uiuente pò skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;

13 beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati,

ka la morte secunda no ‘l farrà male.

14 Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate

e seruiteli cum grande humilitate.

Tłumaczenie polskie[7]

Siostra Woda, mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

1 Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,

Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.

2 Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,

I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.

3 Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,

nade wszystko z panem bratem Słońcem,

bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.

4 Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.

O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

5 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:

stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.

6 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr

i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,

którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.

7 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,

która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

8 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,

który rozświetla mroki nocy:

piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.

9 Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię,

która nas żywi i utrzymuje,

wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.

10 Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają,

znosząc chorobę i niepowodzenia.

11 Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju,

bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.

12 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,

przed którą nikt z żyjących ujść nie może:

biada umierającym w grzechu ciężkim;

13 błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę,

śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.

14 Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie,

służcie mu w wielkiej pokorze.

Oryginalne strony Kodeksu 338 ze zbiorów historycznych Biblioteki Miejskiej w Asyżu, pochodzącego z Sacro Convento z tekstem Pieśni słonecznej:

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu

pojęcia uzupełniające:

epifora – figura stylistyczna polegająca na powtarzaniu tych samysch słów na końcu wersu lub zdania.

franciszkanizm

antropomorfizacja

encyklika – orędzie napisane przez papieża, adresowane do wiernych, poruszające tematy teologiczne, polityczne, moralne czy społeczne, które dotyczą wszystkich katolikow na świecie

Kim był autor “Kwiatków..”?

Święty Franciszek z Asyżu żył w latach 1182-1226. U schyłku XIII w Włochy były w krytycznym stanie – głód, epidemie, choroby, rozpusta w kościele. Jednym z przejawów dążenia do moralnej odnowy była filozofia wiary głoszona przez św. Franciszka. W młodości Franciszek prowadził bujne życie, ale miał bardzo dobre serce i zawsze był hojny dla ubogich. Po roku spędzonym w niewoli, powrócił do dawnego trybu życia i zachorował. W tym czasie doznał duchowej przemiany, porzucił swój dobytek, wspierał trędowatych, spacerował po mieście. Żebrał i żył w pokorze. Ludzie uznawali go za szalonego. Zgromadził uczniów, którzy dali początek zakonowi franciszkanów. W ciągu całego życia Franciszek odbył wiele misyjnych podróży po Włoszech, Egipcie i po Ziemi Świętej. Od swoich uczniów wymagał modlitwy, pracy, ubóstwa i pokory. Akceptował cielesność człowieka. Jego postawę cechuje afirmacja świata – pełne miłośći zaangażowanie w świat, wyrozumiałość i akceptacja. Zakazywał ścinać drzewa na opał – dopuszczał jedynie ścinanie gałezi drzew. Obecnie jest patronem ekologów.

O czym są “Kwiatki..”?

Kwiatki świętego Franciszka to cykl anonimowych utworów powstałych na przełomie XIII i XIV wieku. Utwór został napisany po włosku. Tytułowe określenie kwiatki odwołuje się do słowa antologia – oznaczającego zbieranie kwiatków lub wybór fragmentów. Utwór zawiera krótkie opowiadania opisujące wybrane epizody z życia świętego i jego pierwszych towarzyszy.

Postawa franciszkańska to okazywanie pokory wobec wszechpotężnego i wspaniałego Boga, jako stwórcy, umiłowanie wszystkiego, co żywe, okazywanie dobroci i niesienie pomocy potrzebującym, życie w harmonii z naturą. Franciszkanizm to koncepcja wiary radosnej.

Hymn tkz. Pieśń słoneczna to upublikowany w Kwiatkach utwór uważany za najstarszy tekst poetycki napisany po włosku (powstał w 1225 r. gdy święty zachorował). Franciszek w utworze oddaje chwałę Bogu poprzez afirmacje elementów przyrody: słońca, wiatru, obłoków itp.

Nawiązania do utworu św. Franciszka

Jan Kasprowicz “Księga ubogich”

Leopold Staff “Ptakom niebieskim”

Stanisław Wyspiański “Caritas”

Jerzy Libert

Jan Twardowski

Edward Stachura

Nawiązania do Biblii:

stworzenie świata – powstanie sklepienia niebieskiego i istot latających

potop – arka Noego

REKLAMA

Kwiatki św. Franciszka

Sprawdzona treść

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.

Portal Chrześcijańskich Ekologów

Pieśń słoneczna Św. Franciszka

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,

Twoja jest sława, chwała i cześć,

i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją

i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia

Pochwalony bądź, Panie mój,

ze wszystkimi Twymi stworzeniami,

szczególnie z panem bratem słońcem,

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:

Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata księżyc i gwiazdy,

ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze,

i chmury, i pogodę, i każdy czas,

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,

która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,

którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,

która nas żywi i chowa,

wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,

którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania.

Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju,

ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;

Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,

albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,

i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Pieśń słoneczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Pieśń słoneczna Canticum Fratris Solis Autor Franciszek z Asyżu Tematyka religijna Typ utworu hymn Wydanie oryginalne Miejsce wydania Włochy Język łacina Data wydania XIII w. Pierwsze wydanie polskie Data wydania polskiego XVII w. Przekład anonim

Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzenia − kantyk religijny z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskim (volgare), modlitwa przypisywana św. Franciszkowi z Asyżu.

Autorstwo i okoliczności powstania [ edytuj | edytuj kod ]

Autorstwo św. Franciszka z Asyżu potwierdzają pisma bł. Tomasza z Celano i św. Bonawentury z Bagnoregio[1]. Podstawowe świadectwo autentyczności znajduje się w Kodeksie asysykim z XIII wieku, w którym nad Pieśnią słoneczną kopista umieścił incipit: „Zaczynają się pochwały stworzeń, które błogosławiony Franciszek ułożył na chwałę i cześć Boga, kiedy był chory u św. Damiana”. W jednym z kodeksów z XIV wieku znajduje się informacja, iż kantyk powstał w pałacu biskupa asyskiego podczas choroby. Istnieją teorie dotyczące późniejszych dodatków do pierwotnego dziełka, które nie miało zawierać strofy o „pokoju” i „śmierci”[2].

Pochwała stworzeń została ułożona na dwa lata przed śmiercią Franciszka, między zimą a wiosną 1225[3].

Brat Wiatr, mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

Autor pieśni znalazł inspiracje w Biblii, szczególnie w tzw. Pieśni trzech młodzieńców w piecu ognistym[4]. W odróżnieniu od tekstu biblijnego Franciszek brata się ze stworzeniami i żywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”. Braterstwo to dalekie jest jednak od antropomorfizmów. Jedność stworzeń wynika w kantyku Franciszka z odniesienia do wspólnego źródła pochodzenia, jakim jest Stworzyciel. Żywioły tracą w tym świetle swój niszczycielski charakter. Nie jest to świat odrealniony, ale taki, jaki był u zarania dziejów, jaki byłby bez piętna grzechu. Franciszka nie jest w stanie przerazić nawet śmierć. Nawet ona nie może uczynić żadnej krzywdy. Pieśń ta jest śpiewem człowieka uduchowionego, mistyka, w którym ucichły wszelkie konflikty, który zjednoczony jest z całym stworzeniem w oddawaniu czci i chwały Bogu[5].

Kantyk jest hymnem pochwalnym, w którym wyrażona zostaje pochwała Stwórcy poprzez dostrzeżenie piękna jego stworzeń. Autor przedstawił w nim pozytywny obraz natury, która jest odbiciem piękna i harmonii Boga. W następującej kolejności wymienione zostają elementy natury, żywioły i inne stworzenia: Słońce, Księżyc z gwiazdami, wiatr, powietrze, aura, woda, ogień, Ziemia, przebaczający, śmierć.

Cytaty biblijne [ edytuj | edytuj kod ]

W tekście Pieśni słonecznej znalazł się szereg cytatów biblijnych, zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamantu. W wersecie 1. znajduje się wyliczenie przynależnych Bogu aktów czy sposobów oddania czci zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana – cytat z rozdz. 4 wesety 9 i 11. W wersecie 3. Kantyku zacytowana została starotestamentalna (apokryficzna) Księga Tobiasza − rozdz. 8 werset 5. W kolejnych wersetach Franciszkowego teksty znajdują się na przemian cytaty z Księgi Daniela i Księgi Psalmów. I tak mamy odpowiednio: werset 5. Kantyku − Ps 148,3; werset 6 − Dn 3,64−65 i Ps 103,13−14; werset 7 − Ps 148,4−5; werset 8 − Dn 3,66 i Ps 77,14; werset 9 − Dn 3,74 i Ps 103,13-14. W wersetach 10. i 11. znajdujemy odwołania do Ewangelii Mateusza − Mt 6,12 oraz Mt 5,10. W 13. wersecie Kantyku ponownie pojawiają się zapożyczenia z Apokalipsy − Ap 2,11 oraz 20,6. Ostatnie odniesienie biblijne znajduje się w końcowym wersecie 14. i jest to cytat z Księgi Daniela − Dn 3,85[6].

Tekst i tłumaczenie [ edytuj | edytuj kod ]

Brat Ogień, płaskorzeźba w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , płaskorzeźba w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

Pieśń słoneczna, mozaika we Frankfurcie, Liebfrauenkirche, 1979 , mozaika we Frankfurcie, Liebfrauenkirche, 1979

Oryginalny tekst w dialekcie umbryjskim

1 Altissimu, onnipotente bon Signore,

Tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

2 Ad Te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentouare.

3 Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

4 Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

5 Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

6 Laudato si, mi Signore, per frate Uento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

7 Laudato si, mi Signore, per sor’Acqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

8 Laudato si, mi Signore, per frate Focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte.

9 Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et gouerna,

et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

10 Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore

et sostengono infirmitate et tribulatione.

11 Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

12 Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale,

da la quale nullu homo uiuente pò skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;

13 beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati,

ka la morte secunda no ‘l farrà male.

14 Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate

e seruiteli cum grande humilitate.

Tłumaczenie polskie[7]

Siostra Woda, mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów , mozaika w Rzymie, Kuria generalna franciszkanów

1 Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,

Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo.

2 Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą,

I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego imienia.

3 Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,

nade wszystko z panem bratem Słońcem,

bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.

4 Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.

O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.

5 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:

stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.

6 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr

i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę,

którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.

7 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę,

która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

8 Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień,

który rozświetla mroki nocy:

piękny on, radosny, nieprzejednany i silny.

9 Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię,

która nas żywi i utrzymuje,

wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła.

10 Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają,

znosząc chorobę i niepowodzenia.

11 Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju,

bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni.

12 Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną,

przed którą nikt z żyjących ujść nie może:

biada umierającym w grzechu ciężkim;

13 błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę,

śmierć druga nie uczyni im żadnej szkody.

14 Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie,

służcie mu w wielkiej pokorze.

Oryginalne strony Kodeksu 338 ze zbiorów historycznych Biblioteki Miejskiej w Asyżu, pochodzącego z Sacro Convento z tekstem Pieśni słonecznej:

Kwiatki św franciszka streszczenie — sprawdzianowo.pl

Ta pomoc edukacyjna została zatwierdzona przez eksperta!

Materiał pobrano już 602 razy! Już teraz dostępny do pobrania jest plik kwiatki_św_franciszka_streszczenie w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które pomogą Ci zdać sprawdzian. Całość na dodatek została podzielona na wymagane grupy, a na końcu materiału edukacyjnego umieściliśmy kartę odpowiedzi! To wszystko, czego potrzebujesz. Już teraz dostępny do pobrania jest plikw jednym z dostępnych formatów –. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które pomogą Ci zdać sprawdzian. Całość na dodatek została podzielona na wymagane grupy, a na końcu materiału edukacyjnego umieściliśmy kartę odpowiedzi! To wszystko, czego potrzebujesz.

Zweryfikowane pomoce edukacyjne

Zweryfikowane pomoce edukacyjne Wszystkie pomoce szkolne są aktualne

Wszystkie pomoce szkolne są aktualne Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie

Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek własny

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu – Streszczenie krótkie ✓ Przeczytaj teraz i uzyskaj informację jakich poszukujesz w temacie Kwiatki św.Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, plan wydarzeń. Streszczenie. Franciszek z Asyżu podejmuje decyzję o wyrzeczeniu się wszystkich materialnych dóbr tego. Kwiatki św. Franciszka – streszczenie. Informacje wstępne. „Kwiatki świętego Franciszka” są dziełem anonimowego twórcy, które powstało najprawdopodobniej na. Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, Zaczyna się pochwała stworzenia, którą wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą u św. Damiana.. streszczenie fragmentów Św. Franciszek – charakterystyka postaci. Interpretacja tekstu: Pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia. Cykl Kwiatków.

Kwiatki św Franciszka z Asyżu streszczenie

.. streszczenie fragmentów Św. Franciszek – charakterystyka postaci. Interpretacja tekstu: Pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia. Cykl Kwiatków. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” to zbiór opowiadań o życiu świętego „biedaczyny” oraz jego towarzyszy i naśladowców.Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie utworu Ugolino z Montegiorgio. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę i treść utworu, Kwiatki świętego Franciszka to anonimowy tekst, opowiadający historię tytułowego świętego. Franciszek wywodził się z bardzo bogatej, Rodzaj literacki: epika Gatunek literacki: zbiór opowiadań (legend) Postać świętego Franciszka z Asyżu Święty Franciszek z Asyżu żył w latach..

Kwiatki św Franciszka interpretacja

Wyraz „kwiatki” oznacza małe, drobne kwiaty, a przecież św. Franciszek nazywał swoich współbraci „małymi braćmi”. Wyraz „kwiatki” oznacza też zbiór kwiatów, Kwiatki świętego Franciszka to anonimowy tekst, opowiadający historię tytułowego świętego. Franciszek wywodził się z bardzo bogatej, Filozofia zawarta w Kwiatkach świętego Franciszka przybliża idee miłości i. Scenę tę możemy interpretować jako swoisty akt przyznania się do winy i. Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie utworu Ugolino z Montegiorgio. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę i treść utworu, Interpretacja tekstu pieśń słoneczna albo pochwała stworzenia cykl kwiatków rozpoczyna się utworem wierszowanym, który dziś nosi nazwę pieśni.

Kwiatki św Franciszka notatka

Kwiatki św. Franciszka – opracowanie, interpretacja. Geneza. „Kwiatki świętego Franciszka” powstały w drugiej połowie XIV wieku. Spisane zostały pierwotnie w. Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie utworu Ugolino z Montegiorgio. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, genezę i treść utworu, Kwiatki św. Franciszka – streszczenie fragmentów · Św. Franciszek – charakterystyka postaci. Źródeł powstawania dzieł o świętym Franciszku należy upatrywać. „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” powstały w trzynastym wieku. To zbiór opowiadań o życiu świętego stworzony przez anonimowego autora.Franciszka – opracowanie Kwiatki św. Franciszka – streszczenie fragmentów Św. Franciszek – charakterystyka postaci. Interpretacja tekstu: Pieśń słoneczna.

Pytanie brata Macieja streszczenie

Znasz odpowiedź na pytanie: Zinterpretuj fragmenty (Pytanie brata Macieja,Kazanie do ptakow) z utworu pt.”Kwiatki sw. Franciszka z Asyzu.Artykuł: Pytanie brata macieja interpretacja Wypracowania i ściągi. Portal z którmy zaliczsz. tajemnicza wyprawa tomka streszczenie każdego rozdziałuI kiedy wychodził właśnie z lasu, brat Maciej, chcąc doświadczyć, jak wielka jest pokora świętego Franciszka, stanął naprzeciw niego i rzekł: „Czemu za tobą. brat Leon, którego Franciszek uczy mówić, brat Maciej, brat Rufin, siostra Klara i inni – zakon bardzo poszerza swój zasięg. Potem następuje. Franciszka poznajemy także szczegółowo żywoty dwóch jego braci – niesfornego brata Jałowca, którego przywiązanie dla reguły Zakonu popycha do rozdawania.

키워드에 대한 정보 kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie

다음은 Bing에서 kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie

  • eska
  • eska tv
  • radio eska

Kwiatki #świętego #Franciszka #- #streszczenie, #opracowanie


YouTube에서 kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kwiatki świętego Franciszka – streszczenie, opracowanie | kwiatki św franciszka pieśń słoneczna streszczenie, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  이진 남편 재혼 | 뉴욕댁이 된 이진, 그녀의 결혼식에 '핑클 멤버'들이 불참한 이유는? | 밀착토크 풍문으로 들었Show 257 회 37 개의 베스트 답변

Leave a Comment