Kurs Rko Dla Pielęgniarek Online | Bezpłatne Kursy 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kurs rko dla pielęgniarek online – Bezpłatne kursy“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 KORA Szkolenia Medyczne 이(가) 작성한 기사에는 조회수 61회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kurs rko dla pielęgniarek online 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Bezpłatne kursy – kurs rko dla pielęgniarek online 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych,

kurs rko dla pielęgniarek online 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: recepty, EKG, RKO

W naszej ofercie znajdą Państwo kursy specjalistyczne dla pielęgniarek. Prowadzimy m.in. szkolenia z wypisywania recept, wykonywania szczepień, EKG i RKO.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.inplusckkm.pl

Date Published: 10/5/2021

View: 4274

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla …

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz.

+ 여기에 보기

Source: medical.edu.pl

Date Published: 9/27/2021

View: 9475

Kursy-online | Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w …

Linki do najbliższych kursów online organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i … https://oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/rko-25_i_28042022.

+ 여기에 더 보기

Source: www.oipip.bydgoszcz.pl

Date Published: 5/23/2021

View: 2003

Kurs specjalistyczny – resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pielęgniarka, położna po kursie rozpozna stan zagrożenia życia i podejmie działania resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych oraz dzieci i …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: college-med.pl

Date Published: 1/7/2022

View: 1012

Vital-Med: Szkolenia i kursy dla pielęgniarek i położnych

Podnosimy kwalifikacje i przygotowujemy do zawodu przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położne. Zobacz, dlaczego warto nam zaufać.

+ 더 읽기

Source: www.v-med.pl

Date Published: 11/26/2021

View: 7417

KORA Medica | – szkolenia medyczne, kursy dla pielęgniarek …

Kora Medica to szkolenia medyczne, w szczególności kursy dla Pielęgniarek i Położnych, Opiekunów Medycznych, Ratowników Medycznych.

+ 더 읽기

Source: kora.pl

Date Published: 7/18/2021

View: 9565

ECKP Wrocław – kursy i szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Prowadzimy kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, specjalizacje oraz warsztaty.

+ 여기를 클릭

Source: eckp.wroclaw.pl

Date Published: 3/22/2021

View: 4334

Kursy dla Pielęgniarek – Facebook

PRZYPOMINAMY! Kursy dla pielęgniarek On-Line! Niedługo startujemy – WBF/RKO/EKG/Szczepienia/Ordynowanie leków/ ZAPRASZAMY! Kontakt 604335407.

+ 더 읽기

Source: pl-pl.facebook.com

Date Published: 1/21/2021

View: 8831

Kurs specjalistyczny – Resuscytacja krążeniowo- oddechowa

Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która: … z dopiskiem “Opłata za kurs specjalistyczny RKO – (imię i nazwisko Słuchacza)”.

+ 여기를 클릭

Source: www.edumed.byd.pl

Date Published: 5/12/2022

View: 468

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE | Kursy i szkolenia | IKPMED

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o …

+ 여기에 표시

Source: ikpmed.wumed.edu.pl

Date Published: 1/23/2021

View: 9192

주제와 관련된 이미지 kurs rko dla pielęgniarek online

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Bezpłatne kursy. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Bezpłatne kursy
Bezpłatne kursy

주제에 대한 기사 평가 kurs rko dla pielęgniarek online

 • Author: KORA Szkolenia Medyczne
 • Views: 조회수 61회
 • Likes: 좋아요 없음
 • Date Published: 2017. 5. 17.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=E2TfTTxBhJc

Ile trwa kurs RKO dla pielęgniarek?

z 2013r., poz. 1562). Czas trwania kursu kwalifikacyjnego wynosi do 6 miesięcy. Do kursu kwalifikacyjnego przystąpić mogą pielęgniarki/położne posiadające min 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej (zaświadczenie).

Ile kosztuje kurs RKO?

Koszt kursu wynosi 600 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPIP w Rzeszowie.

Ile kosztuje kurs EKG?

Zarejestruj się w promocyjnej cenie 399 zł netto! dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, elektroradiologów i innych osób zainteresowanych tematyką EKG. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kurs realizowany online w formule Virtual Meeting.

Ile trwa specjalizacja pielęgniarska 2022?

Specjalizacja pielęgniarek ma trwać pięć lat.

Czym różni się kurs kwalifikacyjny od specjalistycznego?

Szkolenie specjalizacyjne – posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat; Kurs kwalifikacyjny – posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie; Kurs specjalistyczny – posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie.

Ile wazny jest kurs RKO?

Odpowiedź: Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy ważne jest trzy lata (§9 ust. 2 rozporządzenia MZ z 19 marca 2007 r. ).

Ile specjalizacji może mieć pielęgniarka?

Według dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” liczba specjalizacji, jakie pielęgniarki mogą uzyskać w Polsce na drodze kształcenia podyplomowego, ma ulec zmianie. Jak napisano w dokumencie, liczba dziedzin specjalizacji ma zostać zmniejszona do 10.

Ile trwa kurs specjalistyczny dla pielęgniarek?

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu. Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Ile trwa specjalizacja dla pielęgniarek?

1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu specjalizacji, nie krótszy niż 15 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy.

Ile trwa kurs EKG dla pielęgniarek?

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 108 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj.

Kto może zrobić kurs EKG?

W sytuacji gdy w oddziale nie ma lekarza podczas wykonywania EKG, badanie może wykonać tylko i wyłącznie pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny EKG“.

Czy opiekun medyczny może zrobić kurs EKG?

W toku kształcenia zawodowego na studiach pielęgniarstwa I stopnia, pielęgniarki nabywają umiejętności niezbędne do wykonania badania EKG, jednakże mogą to robić jedynie na zlecenie i w obecności lekarza.

Ile kosztuje specjalizacja dla pielęgniarek?

Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek – 2 400 zł – Zapisy do 26.03.2022r. Specjalizacja anestezjologiczna – 2 400 zł – Zapisy do 25.03.2022r. Specjalizacja internistyczna – 2 400 zł – Zapisy do 02.04.2022r. Specjalizacja operacyjna – 2 400 zł – Zapisy do 25.03.2022r.

Ile zarabia pielęgniarka ze specjalizacją?

1 lipca weszła w życie ustawa o nowych minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Na największy wzrost płac mogą liczyć lekarze ze specjalizacją I stopnia. Większą pensję dostaną również m.in. pielęgniarki, których najniższe pensje – w zależności od wykształcenia – wahać się będą od 5 323 do 7 304 zł.

Gdzie najwięcej zarabia pielęgniarka?

Obecnie najwięcej ofert dla pielęgniarek pochodzi z Niemiec, Francji oraz Belgii.

Co to jest kurs RKO?

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Co to jest kurs specjalistyczny?

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek: recepty, EKG, RKO

„INPLUS CKKM” zajmuje się organizacją kursów specjalistycznych oraz kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych. Są to następujące kursy: Ordynowanie leków i wypisywanie recept, Szczepienia ochronne, Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Leczenie ran.

W ramach wszystkich kursów jakie są prowadzone przez „INPLUS CKKM” realizowane są zajęcia teoretyczne i stażowe. Liczba godzin dydaktycznych jest zgodna z obowiązującymi programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia i różni się w zależności od kursu.

Kursy są dofinansowane przez WOIPiP zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć do organizatora.

Kurs ordynowania leków i wypisywania recept

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych składa się z 2 części.

Część I przeznaczona jest – zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Część II przeznaczona jest – zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale “FAQ – podstawowe informacje o kursie”. Kliknij “Zobacz Więcej”, aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU – pobierz

nr 8/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ – podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu specjalistycznego resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych? Ukończenie kursu specjalistycznego daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia. Po ukończeniu w/w szkolenia Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Zdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się na szkolenie? Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

– posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć? Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 147 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 60 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin.

Kurs realizowany jest zgodnie z Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia.

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać? Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs? Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę głównąwww.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: [email protected] Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty? Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej? Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę? Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez: -Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut); -Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej); -Kartę kredytową. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24: http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm Generowanie faktury. Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki “Panel kursanta”. Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu. Po ukończeniu kształcenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przez CKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatora kształcenia.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego, zgodnie z wytycznymi programu kursu. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantom poprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: [email protected]

11) Czym są „testy cząstkowe”? „Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku. W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

12) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”? Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

13) Czym jest “Test generalny”? „Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

14) Czym jest „Formularz kontaktowy”? „Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

15) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu? Uczestnik kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

16) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

17) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą? Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

18) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny? Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

19) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs? Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs. Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat: Od Do Rabat 2000 PLN 3000 PLN 10 % 3000 PLN 5000 PLN 15 % 5000 PLN 10000 PLN 20 %

Przemysław: Polecam! Jestem bardzo zadowolony!!

Rafał G.: Kurs super, duża baza wiedzy przydatna w pracy zawodowej

Marcelina B.: Kurs bardzo dobrze przygotowany, sprawny przebieg i łatwość w przechodzeniu do kolejnych etapów.

Aleksandra: Kurs godny polecenia !

IWONA: Kurs jest bardzo dobrze przygotowany pod względem dydaktycznym .Materiały przesłane są bardzo wyczerpujące .Polecam kurs oceniam na 5.

Alicja: Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu RKO osoby dorosłej dla pielęgniarek i położnych prowadzone przez Krajowy Instytut Medyczny. Zapewnione pomoce edukacyjne obejmują obszerny zakres wiedzy, przekazany w przystępny sposób uczestnikom kursu. Profesjonalna koordynacja szkolenia od strony firmy i działu obsługi klienta. Gorąco polecam.

Dominika: Polecam !

Gosia: Treść kursu przekazana rzeczowo, zrozumiałe. Dużo się nauczyłam

Aneta G: Kurs idealny 🙂

Anna: Jestem bardzo zadowolona. Możliwość nauki w wybranym czasie. Polecam!

Edyta: Kurs RKO, początkowo dla mnie trudny, po przeanalizowaniu każdej partii materiałów do zajęć z powodzeniem zaliczony każdy test. Bardzo pomocne, jasno napisane treści. Polecam

Anna Trzcińska: Kurs okazała się bardzo pomocny. Duży plus za dostępność materiałów na platformie oraz brak limitu czasowego na ich ściągnięcie. Bardzo dobrze opracowane dydaktycznie i merytorycznie. Będę polecała kurs swoim koleżankom.

Olha Simonova: Bardzo dobry kurs , zdobyam duzo wiedzy .

Estera Nóżka: szybko, sprawnie

Ferens Magdalena: Bardzo dobry i szybki kurs

Danuta Winiarska: Super dziękuję

Wioletta Łukasik: Forma kursu rewelacyjna dla osób pracujących

Sylwia Pisarska: Jestem bardzo zadowolona zarówno z kursu, materiałów jak i kontaktu z działem. Jestem zaskoczona tak sprawną pracą. jeszcze nie raz skożystam.Zakres materiału jest bardzo szeroki takze wszystko na tak,

M: Super kurs, wygodna forma.

DAGMARA G: SUPER WYGODNA FORMA NAUKI

Bernadetta F: Jestem bardzo zadowolona z państwa kursu

Ewa K: Kurs bardzo dobrze przygotowany. Polecam

Dagmara Grela: Super pomocny

Anna Zając: Materiały bardzo dokładne i zrozumiałe. Dobrze przygotowany kurs.

Gryza Elżbieta: Wszystko zgodnie z oczekiwaniami.Materiały czytelne.

Julia: Dzięki teorii on-line mogłam dopasować sobie czas nauki w pasujących dla mnie porach dnia. Polecam.

Dagmara Grela: super !

Iwona Maciejewska: Kurs ten jest dobrą formą uzupełnienia lub poszerzenia swojej wiedzy. Bardzo ciekawe i pomocne materiały.

Joanna: polecam, wygodna forma, profesjonalna obsługa.

Maria D: Usystematyzowana i bardzo przystępna forma przekazu wiedzy. Polecam

Asia: polecam

Robert: Super, treściwy i przystępny 🙂

Beata: Kurs wspaniały . Polecam wszystkim, zamierzam skorzystać jeszcze z kilku innych kursów.

Arletta: Materiały edukacyjne przedstawione w sposób bardzo ciekawy i czytelny. Polecam kurs.

Arletta Olczyk: Kurs bardzo ciekawy i napisany w sposób umożliwiający łatwe przyswojenie wiedzy

Małgorzata Łydzińska: Kurs był dla mnie świetną propozycją uzupełnienia wiedzy i kwalifikacji. Forma kursu jest odpowiednia dla osób cierpiących na permanentny brak czasu. Można w dowolnym dla siebie momencie usiąść przed komputerem i zaliczyć kolejny test lub poczytać materiały szkoleniowe, które przygotowane zostały bardzo profesjonalnie.Polecam!

Małgorzata: Forma kursu bardzo mi odpowiada. Materiały przygotowane profesjonalnie. Nauka w dogodnym dla kursanta czasie.

Bożena F: Niewątpliwie bardzo ciekawa ,alternatywna forma zdobywania wiedzy.W czasach komputerów i robotów ,bardzo polecam.

Janina G.: Świetny kurs pełny merytorycznej wiedzy. Pozwala na zrozumienie omawianego tematu i odpowiedniego przygotowania do wykonywanej pracy. Polecam

Maciej K.: Kurs bardzo przejrzyście opisany. Łatwo można przyswoić poszczególne tematy.Naprawdę godny polecenia.

Ola C.: Zakres informacji przekazywany do nauki jest opracowany w sposób, który powoduje, że kursant nie męczy się nauką, a co więcej- wraca do niej z wielką ochotą. Jak najbardziej polecam

Aleksandra J.: Bardzo profesjonalnie przygotowane informację, wyselekcjonowane stricte pod daną tematykę. Polecam

Gosia Ś.: Podobało mi się, że materiały przygotowane są w taki sposób, aby móc lekko odświeżyć swoją już posiadaną wiedzę, a także to, że cały zakres informacji przekazywanych jest odpowiednio wyselekcjonowany. Bardzo polecam

Agnieszka Cz.: Fantastyczny sposób rozwoju osobistego dla osób działających w tej dziedzinie. Z przyjemnością będę do was wracać

Mirella K.: Przejrzyście, prosto i przyjemnie. Konkretnie przekazana wiedza. Gorąco polecam!!

Monika Ż.: cena- bezkonkurencyjna. Wiedza tu zdobyta- przyda mi się i w pracy i w życiu. Dobre materiały szkoleniowe. Polecam

ANNA E.: Pełne, dobre, dopracowane lekcje. Kurs godny polecenia

Marzena S.: Nic mi nie zabrakło. Wrócę do was na pewno

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

(osoby współpracujące z OIPIP w Bydgoszczy)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy jest możliwy pod nr telefonu 52 322 07 83 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy). Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe, podane na potrzeby zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. W trakcie przetwarzania Pana/Pani danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję że:

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek i położnych

W Vital-Med możesz zapisać się na szereg kursów dla pielęgniarek i położnych. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o Twoje bezpieczeństwo kursy prowadzone są w formie hybrydowej. Wykłady realizujemy online, a zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie. Informację o tym, jak dołączyć do zdalnych zajęć, nasi uczestnicy otrzymują w swoich biurach regionalnych.

W ofercie dostępne są różnorodne zajęcia, oprócz specjalizacji w Vital-Med zapiszesz się na kursy specjalistyczne, dokształcające i kursy kwalifikacyjne. Więcej informacji dotyczących tego, jak wygląda u nas kurs specjalistyczny dla pielęgniarek, znajdziesz na podstronie Kursy. Znajdują się tam też programy kursów kwalifikacyjnych.

– szkolenia medyczne, kursy dla pielęgniarek i położnych

Bardzo czekaliśmy na ten dzień, 31 sierpnia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat, na podstawie którego możemy włączyć metodę online do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Jest to gigantyczny krok na przeciw uczących się, ale również środowiska organizatorów. W komunikacie wskazano: „Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w art. 78 ust […]

kursy i szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny – rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania …

Nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w kursie specjalistycznym w zakresie

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Postępowanie kwalifikacyjne: 06.02.2018r., godz. 14.00,

sala szkoleniowa OKPPIP w Rzeszowie, ul. Szpitalna 1.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne – wykłady realizowane w terminach:

06.02.2018 r. godz. 14:00–19:00

15.02.2018 r. godz. 15:00–20:30

22.02.2018 r. godz. 15:00–20:30

Zajęcia symulowane BLS:

12.02.2018 r. godz. 8:00- 16:00 GRUPA I

14.02.2018 r. godz. 8:00- 16:00 GRUPA II

20.02.2018 r. godz. 8:00- 16:00 GRUPA III

Zajęcia symulowane ALS:

26.02.2018 r. godz. 8:30-17:00 GRUPA I,II,III

27.02.2018 r. godz. 8:30-17:00 GRUPA I,II,III

28.02.2018 r. godz. 8:30-17:00 GRUPA I,II,III

Zajęcia praktyczne:

– 30 h (3 dni) na OIOM,OIOK realizowane po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wniosku na kurs mailowo lub listownie oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), (smk.ezdrowie.gov.pl ), umieszczony w planach kształcenia w terminie: data rozpoczęcia: 06.02.2018r. Przypominamy, że brak wniosku złożonego na właściwą edycję kursu przez SMK przed dniem postępowania kwalifikacyjnego skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w szkoleniu.

Koszt kursu wynosi 600 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPIP w Rzeszowie.

PRAKTYCZNY KURS EKG 2021

Zakończenie szkolenia, pytania

UWAGA!

Kurs ma charakter interaktywny – w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji, w zależności od aktywności uczestników i liczby pytań kurs może się wydłużyć o 30 minut.

Pielęgniarki pytają: czemu ma służyć wydłużenie specjalizacji? – Portal Pielęgniarek i Położnych

MZ – wydłużymy specjalizację pielęgniarek do 5 lat

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 1 października 2021 roku.

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Beata Guzak:

„Chcemy też wydłużyć specjalizacje z trzech do pięciu lat, ale też chcemy wprowadzić tę dowolność, bo właśnie wchodzą w to moment macierzyństwa, moment różnych urlopów, momenty zdrowotne, więc pielęgniarka będzie miała… Teraz jest system taki klasowy. Zapisuje się grupa 25 osób, przychodzi do klasy na zajęcia teoretyczne, potem hurtem idą na praktyki i to realizują. Chcemy to bardziej zindywidualizować, żeby na przykład ten staż był też w placówkach, gdzie pielęgniarka będzie mogła naprawdę przećwiczyć te elementy, które będzie mogła potem realizować w podmiocie leczniczym, do którego wróci”.

Więcej w tej sprawie czytaj w artykule w poniższym linku.

Powyższe stwierdzenia wygłoszone w sejmie, stały się przyczynkiem do wielu komentarzy i opinii pielęgniarek i położnych. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, zachowując oryginalne brzmienie. Podkreślamy, że nie wszystkie poniżej wybrane opinie odzwierciedlają stanowisko redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarka: najpierw opisać stanowiska pracy, uprawnienia

Tylko do czego ma przygotować? Najpierw niech zostaną opisane stanowiska pracy i potem pod te stanowiska powinna być specjalizacja. Konkretne czynności. Inne uprawnienia. Jeśli tego nie będzie to będą wyrzucone pieniądze w błoto.

A jak nie umieją się do tego zabrać to niech zwrócą się o pomoc do koleżanek z Europy czy USA. Tam wszystko działa od wielu lat! Pielęgniarka specjalistka zarabia tak, jak na to zasługuje.

Niejasność przepisów spowodowała, że podczas spotkań u nas, w centrum, i dyskusji na temat nowych programów specjalizacyjnych wyszliśmy z takiego założenia, że przede wszystkim trzeba określić kompetencje pielęgniarki specjalistki w danej dziedzinie. Dyrektor CKPPiP Beata Guzak

Zarobki przyjdą jeśli opisze się szczegółowo stanowiska. W dobie braku kadry pielęgniarek nie warto marnować ich czasu na czynności, które nie wymagają tak specjalistycznego przygotowania.

W tym państwie to nie miałabym takiej pewność, że pieniądze przyjdą. A jak przyjdą to mogą być niewielkie różnice. Zgadzam się, że pielęgniarka czy położna powinna być przy pacjencie a nie przy kompie czy ciągle w dokumentacji. I zajmować się wytwarzaniem niepotrzebnych treści. Tylko rzeczywiście skonkretyzować dokumentacje a większość czasu poświęcić pacjentowi.

Rozumiem, że będzie to specjalizacja ministerialna z etatem, gwarantowanym wynagrodzeniem i stażami w ramach pracy.

Zastanawiam się po co te studia i dyplom? Bo i tak idąc do pracy trzeba mieć 100 papierków, że możesz to czy inne wykonywać. Może lepiej prosto z ulicy i tylko kursy kończyć?

Pielęgniarka: magister, specjalista i absolwent LM czy SM robią to samo tylko za inną kwotę

Ciekawe co ma dawać ta specjalizacja? Zajmiemy ordynatorskie gabinety! Takie będziemy wykształcone! A długość szkolenia to już rarytas, a jak bym chciała doktorat zrobić to chyba przed samą emeryturą, bo będzie tak obwarowane. Żenada.

Podwyższyli pensje specjalistkom to teraz wydłużyli specjalizację. Jakoś dziwnym trafem akurat teraz to planują jak weszły zmiany w siatkach płac. Za dużo specjalistek się wyszkoliło? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Specka 5 lat, a licencjat zaoczny i to online. Polska logika.

Pielęgniarki kończą studia magisterskie z pielęgniarstwa, kończą specjalizacje i znowu, żeby wykonać coś prostego, to muszą robić kurs. Żeby zdjąć szwy, one muszą kurs zrobić. Jest to często podwójne, niepotrzebne inwestowanie środków. Poseł Elżbieta Gelert

Specjalizacja ma za zadanie poszerzenie dotychczasowej wiedzy. Tylko co za tym idzie oprócz własnej satysfakcji bo nie zawsze apanaże nadążają za kwalifikacjami. W zdecydowanej większości pielęgniarki i pielęgniarze wykonują te same czynności wobec pacjentów. Tak na chłopski rozum mgr specjalista i absolwentka LM czy SM robią to samo tylko za inną kwotę. A może by tak spróbować na przykładzie wojskowych stopni, funkcji i czasu służby zhierarchizować zawód pielęgniarki. Z niecierpliwością czekam na komentarze szczególnie te krytyczne. Pozdrawiam.

Śmieszne, robić coś tyle lat i dalej być na zasadzie: przynieś, wynieś, pozamiataj.

Pielęgniarka: W testach na egzamin ze specjalizacji chirurgicznej wiele pytań do specjalizacji chirurgicznej dla lekarzy

Trzeba stworzyć stopnie w pielęgniarstwie, a im przyporządkować zakres uprawnień.

Licencjat z mgr ( całe ogólne pielęgniarstwo ) pięć lat i specjalizacja pięć lat , kto to wymyślił? Łącznie 10 lat nauki, to lekarz zrobi specjalizację z doktoratem w tym czasie.

W moim przypadku to byłoby : LM 5 lat, Licencjat 1 rok, Mgr 2 lata i specka 5 lat = 13 lat.

Ciągle wyciągają od nas kasę. Czy studia, czy specjalizacja, co za różnica? I tak zakres obowiązków się nie zmienia.

W testach na egzamin z chirurgicznej wiele pytań i odpowiedzi z książki do specjalizacji chirurgicznej dla lekarzy. Przynajmniej tak było jeszcze w 2016 r. Pielęgniarki układają pytania i testy. Teraz chcą 5 lat specki? Chcą się wykazać? Zapraszamy na oddziały. Dlaczego nie walczą o normalne podwyżki i pozwalają na takie cyrki. ŻENADA.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń

PROGRAM ZAJĘĆ:

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Staż Łączna liczba godzin wykłady ćwiczenia Miejsce realizacji Liczba godzin I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 5 10 – – 15 II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30 Oddział intensywnej terapii albo Oddział intensywnej opieki kardiologicznej 30 75 Łącznie 20 40 30 90*

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń w Bydgoszczy ul. Garbary 2, bud. C pok. C001 lub przesyłając mailowo wypełniony wniosek.

Wymagane dokumenty:

kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza

podpisanie umowy o udział w kursie specjalistycznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

1. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

posiada prawo wykonywania zawodu;

została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia.

2. Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu specjalistycznego składa wniosek do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie i egzamin końcowy zgodny z programem kursu specjalistycznego.

Termin i miejsce:

ilość godzin: 90 h (teoria (wykłady i ćwiczenia – 60 h) + staż 30 h)

tryb weekendowy (zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele)

Koszt: 580 zł

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska

26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem “Opłata za kurs specjalistyczny RKO – (imię i nazwisko Słuchacza)”

Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 68

www.edumed.byd.pl

e-mail: [email protected]

► cofnij

INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

키워드에 대한 정보 kurs rko dla pielęgniarek online

다음은 Bing에서 kurs rko dla pielęgniarek online 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Bezpłatne kursy

 • kursy dla pielęgniarek
 • kursy dla położnych
 • bezpłatne szkolenia pielegniarek
 • bezpłatne szkolenia dla połoznych
 • szkolenia dla pielęgniarek
 • szkolenia dla położnych
 • kora
 • kora szkolenia medyczne
 • kora centrum szkoleń

Bezpłatne #kursy


YouTube에서 kurs rko dla pielęgniarek online 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Bezpłatne kursy | kurs rko dla pielęgniarek online, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Trąbka Do Grania Sygnałów Dźwiękowych | Jak Zagrać Trąbką Na Komputerze? 최근 답변 74개

Leave a Comment