Który Z Podanych Ciągów Jest Ciągiem Geometrycznym | How To Determine If A Sequence Is Arithmetic Or Geometric 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym – How to determine if a sequence is arithmetic or geometric“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Brian McLogan 이(가) 작성한 기사에는 조회수 103,964회 및 좋아요 1,917개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 How to determine if a sequence is arithmetic or geometric – który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

👉 Learn how to determine if a sequence is arithmetic, geometric, or neither. A sequence is a list of numbers/values exhibiting a defined pattern. A number/value in a sequence is called a term of the sequence. There are many types of sequence, among which are: arithmetic and geometric sequence.
An arithmetic sequence is a sequence in which each term of the sequence is obtained by adding a common value, called the common difference, to the preceding term. A geometric sequence is a sequence in which each term of the sequence is obtained by multiplying/dividing by a common value, called the common ratio, to the preceding term.
Given a sequence, we can determine whether the sequence is arithmetic, geometric, or neither by comparing the terms of the sequence. If each term of the sequence is obtained by adding/subtracting a common value to/from the preceding term, then the sequence is an arithmetic sequence. If each term of the sequence is obtained by multiplying the preceding term with or dividing the preceding term by a common value, then the sequence is a geometric sequence. If none of the two conditions were met, then the sequence is neither an arithmetic or a geometric sequence.
👏SUBSCRIBE to my channel here: https://www.youtube.com/user/mrbrianmclogan?sub_confirmation=1
❤️Support my channel by becoming a member: https://www.youtube.com/channel/UCQv3dpUXUWvDFQarHrS5P9A/join
🙋‍♂️Have questions? Ask here: https://forms.gle/dfR9HbCu6qpWbJdo7
🎉Follow the Community: https://www.youtube.com/user/MrBrianMcLogan/community
Organized Videos:
✅ Sequences
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMqN_DryIGVJRY3RPNXYFH1M
✅Sequences | Learn About
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMpTZQCLT2RXIARj7ytJ-EBS
✅Determine The First Five Terms of The Arithmetic Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr7lJ91ewEWzBehnZgReG5w
✅How to Write The Formula for a Arithmetic Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMqX0h0kFXvybM_XPbLPO7sQ
✅Find the nth Term of an Arithmetic Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMpZTW9A9qe6JnfyyTwXOaY0
✅Find the First Five Terms of a Geometric Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMqnB_4ayZXfeqxQsqiHoDJY
✅How to Write The Formula for a Geometric Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMpPTGj_Iwh-AUHZqxkvF1rE
✅Find the nth Term of a Geometric Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMpQxNU0stxlxgHLxYY-Rq1b
✅How to Determine Arithmetic or Geometric Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMpwEKZO39MsWfkLZHbE_4wW
✅Find the First Five Terms of a Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMoyXC9kD0ttLJmTYInoOON3
✅How to Write The Formula for a Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMproBUfaSB2cwiWF2bc8lE8
✅Find the nth Term of a Sequence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMrvW3UeodwSIm1fhj7Tc2Lz
✅How to Simplify Factorials
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMroioDLDPDAkklyO3ZarFYQ
✅Recursive Sequences
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMrJ9Hkmzt2nhpcw-YnfWtxK
✅Prove the Sum by Induction
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMqJy9R9qZ2SfijsTSMeaoeU
✅Find the Given Term of Binomial Expansion
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMoKHwZDFGYqmT84kIwCIjnF
✅Binomial Expansion | Learn About
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMqwmtqHrttX-WSwNEbVe-d9
✅How to Expand a Binomial
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMrFch_Q0B08RBUGNvUIO_fj
🗂️ Organized playlists by classes here: https://www.youtube.com/user/MrBrianMcLogan/playlists
🌐 My Website – http://www.freemathvideos.com
🎯Survive Math Class Checklist: Ten Steps to a Better Year: https://www.brianmclogan.com/email-capture-fdea604e-9ee8-433f-aa93-c6fefdfe4d57
Connect with me:
⚡️Facebook – https://www.facebook.com/freemathvideos
⚡️Instagram – https://www.instagram.com/brianmclogan/
⚡️Twitter – https://twitter.com/mrbrianmclogan
⚡️Linkedin – https://www.linkedin.com/in/brian-mclogan-16b43623/
👨‍🏫 Current Courses on Udemy: https://www.udemy.com/user/brianmclogan2/
👨‍👩‍👧‍👧 About Me: I make short, to-the-point online math tutorials. I struggled with math growing up and have been able to use those experiences to help students improve in math through practical applications and tips. Find more here: https://www.freemathvideos.com/about-me/
#sequences #brianmclogan

See also  마파도 2 다시 보기 | 마파도2 김양우 13552 좋은 평가 이 답변

który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

DAm naj !!!! Który z podanych ciągów jest ciągiem … – Brainly.pl

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym ? a) an=n2 b) bn=(1/3)n c) cn=5n-3 d)dn= n/n+1.

+ 더 읽기

Source: brainly.pl

Date Published: 2/19/2021

View: 766

Który ciąg jest geometryczny – Ciągi wektorowe i liczbowe …

zad 14. Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? a) a n=n 2 b) b n= \begin{pmatrix} 1\\3 \end{pmatrix} ^n c) c n=5n-3

+ 여기에 자세히 보기

Source: matma4u.pl

Date Published: 10/24/2022

View: 7591

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? A. a_{n}= n^{2} B. b_{n}= \frac{1}{3} ^{n} C. c_{n}=5n-3 D. d_{n}= \frac{n}{n+1} Uzasadnij.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: matematyka.pl

Date Published: 2/12/2022

View: 8013

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?{A) (-4,-3

Rozwiązanie zadania z matematyki: Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?{A) (-4,-3,-2)}{B) (1,3 … jest ciągiem geometrycznym o ilorazie q = 3 …

+ 여기에 표시

Source: zadania.info

Date Published: 10/21/2022

View: 4962

Który z podanych ciągów jest ciągiem … – Matematyka szkolna

Stanik: Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym: an=n2 bn=( 1 3)n cn=5n−3 dn= n n+1 I jak do tego dojść (chyba że wynika to z jakiejś zasady to …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: matematykaszkolna.pl

Date Published: 6/1/2022

View: 3307

Który z podanych ciągów jest ciągiem – Askly

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym n należy N+ ? A: an=n/n+1 B: bn=5*2 do n C: cn=1/3n D: dn=n2.

+ 더 읽기

Source: askly.pl

Date Published: 2/5/2021

View: 5970

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? – Zapytaj

1. Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? … ODPOWIEDZ PRAWIDŁOWA To B. Prosze o uzasadnienie tego. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2014-03-06 …

+ 더 읽기

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 5/4/2022

View: 4497

3 d) $d_{n}$ = $\frac{n}{n+1}$ Dziękuje – MatmaNa6

Ekspresowy Kurs Maturalny z matematyki … który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? a). … b). b_{n} = 1/3 do potęgi n c) c_{ …

+ 더 읽기

Source: www.matmana6.pl

Date Published: 12/9/2022

View: 3278

Ciąg geometryczny i arytmetyczny

Pierwszy typ zadań, którym się zajmiemy, to z wyrazów ciągu arytmetycznego budowanie … a trzy ostatnie (w podanej kolejności) tworzą ciąg geometryczny.

+ 여기에 더 보기

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 12/9/2021

View: 7558

Ciąg geometryczny – Zadanie 4 obliczenia – Naukowiec.org

Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. a) \(a_n=3\cdot 4^n\) b) \(a_n=5n\) Aby ustalić, czy ciąg jest ciągiem geometrycznym należy skorzystać z …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.naukowiec.org

Date Published: 8/18/2021

View: 1993

주제와 관련된 이미지 który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 How to determine if a sequence is arithmetic or geometric. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

How to determine if a sequence is arithmetic or geometric
How to determine if a sequence is arithmetic or geometric

주제에 대한 기사 평가 który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym

 • Author: Brian McLogan
 • Views: 조회수 103,964회
 • Likes: 좋아요 1,917개
 • Date Published: 2013. 5. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=JsPMNgg4fTc

Który ciąg jest ciągiem geometrycznym?

Ciąg liczbowy nazywamy ciągiem geometrycznym gdy jest co najmniej trzywyrazowy, i którego każdy wyraz, poczynając od drugiego, powstaje z pomnożenia wyrazu poprzedniego przez stałą liczbę zwaną ilorazem tego ciągu.

Który z podanych ciągów jest ciągiem arytmetycznym?

Ciąg arytmetyczny – to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość r. Liczbę r nazywamy różnicą ciągu arytmetycznego.

Który z poniższych ciągów jest rosnący?

Definicja. Ciąg (a_n) nazywamy ciągiem rosnącym wtedy, gdy dla każdej liczby naturalnej dodatniej n prawdziwa jest nierówność a_{n+1} \gt a_n.

Jak sprawdzić czy ciąg jest geometryczny wzór?

Ciąg jest geometryczny, gdy dzieląc przez siebie jego dwa kolejne wyrazy, zawsze otrzymamy taką samą wartość. Mówiąc dokładniej: drugi wyraz przez pierwszy musi się równać trzeciemu wyrazowi przez drugi, musi się równać czwartemu wyrazowi przez trzeci itd.

Jak wykazać że ciąg nie jest geometryczny?

Aby ustalić, czy ciąg jest ciągiem geometrycznym należy skorzystać z wzoru występującego w definicji. Chodzi o sprawdzenie czy iloraz ciągu \(q\) jest wartością stałą, jeśli tak, to jest to ciąg geometryczny, jeśli jest to jakaś wartość zmienna, to mamy do czynienia z ciągiem innym niż geometryczny.

Jak sprawdzić czy ciąg jest ciągiem arytmetycznym?

Ciąg jest arytmetyczny, gdy odejmując od siebie dwa kolejne wyrazy, zawsze otrzymamy taką samą wartość. Mówiąc dokładniej: drugi wyraz minus pierwszy musi się równać trzeciemu wyrazowi minus drugi musi się równać czwartemu wyrazowi minus trzeci itd.

See also  우체국 교육 포털 | 공익직불제 농업인의무교육 농업교육포털 가이드 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Jak sprawdzić czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?

ciąg , jest określony dla i . Ciągiem arytmetycznym nazywamy ciąg liczbowy co najmniej trzywyrazowy, w którym każdy wyraz, począwszy od drugiego, powstaje przez dodanie do wyrazu poprzedniego liczby , zwanej różnicą ciągu.

Czy ciąg stały jest ciągiem arytmetycznym?

Definicja formalna i przykłady

), dowolny ciąg stały jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 0.

Kiedy ciąg geometryczny jest rosnący?

Ciąg geometryczny rosnący

Zauważmy, że każdy wyraz ciągu (oprócz wyrazu pierwszego) jest większy od poprzedniego. O takim ciągu mówimy, że jest rosnący.

Jak sprawdzić czy ciąg jest rosnący czy malejący?

Ciągi mogą być monotoniczne, czyli rosnące lub malejące. Ciąg jest rosnący jeśli kolejne wyrazy ciągu są coraz większe. Ciąg jest malejący jeśli kolejne wyrazy ciągu są coraz mniejsze.

Jak wykazać że ciąg jest malejący?

Ciąg malejący jest to taki ciąg (an), w którym każdy następny wyraz jest mniejszy od poprzedniego, czyli an+1-an<0 dla każdego n w przypadku ciągu nieskończonego i dla każdego n<k w przypadku ciągu k-elementowego.

Czy dany ciąg jest geometryczny an 3n 2?

Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta

To nie jest ciąg geometryczny.

Co to znaczy że ciąg jest geometryczny?

Ciąg geometryczny (lub postęp geometryczny) – ciąg liczbowy (skończony bądź nieskończony), którego każdy kolejny wyraz od drugiego począwszy jest iloczynem wyrazu poprzedniego i pewnej stałej nazywanej ilorazem ciągu. Ciąg geometryczny można traktować jako multiplikatywną wersję ciągu arytmetycznego.

Jak sprawdzić czy dany ciąg jest arytmetyczny?

Mówiąc prościej, jeżeli różnica każdych dwóch kolejnych wyrazów ciągu jest stała, to mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym.

Jaki jest wzór na qw ciągu geometrycznym?

Jest to wzór przydatny przy badaniu czy ciąg zadany wzorem ogólnym jest geometryczny. Obliczamy wtedy iloraz dwóch sąsiednich wyrazów: a n + 1 a n \frac{a_{n+1}}{a_{n}} anan+1. Jeśli wychodzi on stały (niezależny od n), to ciąg jest geometryczny, a my właśnie obliczyliśmy jego iloraz q.

Który ciąg jest geometryczny – Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi

Napisano 27.01.2010 – 22:34

n

n

n

a) a=nZatem ten ciag jest ciagiem geometrycznym o ilorazie q=c) c=5n-3Ten ciag tez nie jest ciagiem geometrycznymd) dZatem ten ciag tez nie jest geometryczny

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?

Post autor: Lbubsazob » 8 mar 2010, o 19:13

Masz je obliczyć.

Pokażę Ci na przykładzie pierwszego ciągu.

\(\displaystyle{ a_n=n^2 \\

a_1=1^2=1 \\

a_2=2^2=4 \\

a_3=3^2=9 \\

\\

\frac{9}{4}

eq \frac{4}{1}}\)

a więc ciąg nie jest geometryczny.

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?{A) (-4,-3,-2)}{B)… Zadania.info: rozwiązanie zadania, Różne, 9144284

Napisz nam o tym!

Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?

Edukator

Dla wygody użytkowników ta strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności . Jeśli z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Ciąg arytmetyczny

Definicja ciągu arytmetycznego i przykłady

Przed rozpoczęciem nauki o ciągu arytmetycznym warto zapoznać się z samym pojęciem ciągu

Czas nagrania: 36 min. W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące ciągu arytmetycznego.

Ciąg arytmetyczny – to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość \(r\).

Liczbę \(r\) nazywamy różnicą ciągu arytmetycznego.

Najważniejsze wzory Niech będzie dany ciąg arytmetyczny \((a_n)\). Wtedy zachodzą następujące wzory: Wzór na \(n\)-ty wyraz: \[a_n=a_1 + (n-1)\cdot r\] lub \[a_n=a_k + (n-k)\cdot r\] Wzór na sumę \(n\) pierwszych wyrazów ciągu: \[S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n\] Wzór na \(n\)-ty wyraz, wykorzystujący sumę: \[a_n=S_n-S_{n-1}\] Jeśli liczby \(x,y,z\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, to zachodzi wzór: \[y=\frac{x + z}{2}\] Wzór na: \[a_n=a_1 + (n-1)\cdot r\] lub \[a_n=a_k + (n-k)\cdot r\] Wzór na\(n\) pierwszych wyrazów ciągu: \[S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n\] Wzór na \(n\)-ty wyraz, wykorzystujący sumę: \[a_n=S_n-S_{n-1}\] Jeśli liczby \(x,y,z\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, to zachodzi wzór: \[y=\frac{x + z}{2}\]

Dany jest ciąg arytmetyczny \((a_n)\): \[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,…\] Różnica ciągu jest równa \(1\), czyli \(r=1\).

Pierwszy wyraz ciągu jest równy \(1\), czyli \(a_1=1\).

Drugi wyraz ciągu jest równy \(2\), czyli \(a_2=2\).

Trzeci wyraz ciągu jest równy \(3\), czyli \(a_3=3\).

Dany jest ciąg arytmetyczny \((a_n)\): \[-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…\] Różnica ciągu jest równa \(1\), czyli \(r=1\).

Pierwszy wyraz ciągu jest równy \(-3\), czyli \(a_1=-3\).

Drugi wyraz ciągu jest równy \(-2\), czyli \(a_2=-2\).

Trzeci wyraz ciągu jest równy \(-1\), czyli \(a_3=-1\).

Dany jest ciąg arytmetyczny \((a_n)\): \[6, 8, 10, 12, 14, 16,…\] Różnica ciągu jest równa \(2\), czyli \(r=2\).

Pierwszy wyraz ciągu jest równy \(6\), czyli \(a_1=6\).

Drugi wyraz ciągu jest równy \(8\), czyli \(a_2=8\).

Trzeci wyraz ciągu jest równy \(10\), czyli \(a_3=10\).

Dany jest ciąg arytmetyczny \((a_n)\): \[11, 8, 5, 2, -1,…\] Różnica ciągu jest równa \(-3\), czyli \(r=-3\).

Pierwszy wyraz ciągu jest równy \(11\), czyli \(a_1=11\).

Drugi wyraz ciągu jest równy \(8\), czyli \(a_2=8\).

Trzeci wyraz ciągu jest równy \(5\), czyli \(a_3=5\).

Dany jest ciąg arytmetyczny \((a_n)\): \[5, 5\tfrac{1}{2},\ 6,\ 6\tfrac{1}{2},\ 7,…\] Różnica ciągu jest równa \(\frac{1}{2}\), czyli \(r=\frac{1}{2}\).

Pierwszy wyraz ciągu jest równy \(5\), czyli \(a_1=5\).

Drugi wyraz ciągu jest równy \(5\tfrac{1}{2}\), czyli \(a_2=5\tfrac{1}{2}\).

Trzeci wyraz ciągu jest równy \(6\), czyli \(a_3=6\).

Przykłady ciągów niearytmetycznych: \[1,2,4,8,16,…\] \[\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ 2,\ \sqrt{5},…\] \[1,2,1,2,1,2…\]

Monotoniczność ciągu

Ciąg liczbowy nazywamy monotonicznym jeżeli jest rosnący, albo malejący, albo stały.

Definicja Ciąg \((a_n)\) nazywamy ciągiem rosnącym wtedy, gdy dla każdej liczby naturalnej dodatniej \(n\) prawdziwa jest nierówność \(a_{n+1} \gt a_n\).

rosnący, to taki w którym kolejne liczby są coraz większe, np.: \[-2,0,3,7,8,9,…\] Oto wykres tego fragmentu ciągu: Ciąg liczbowy, to taki w którym kolejne liczby są coraz większe, np.: \[-2,0,3,7,8,9,…\] Oto wykres tego fragmentu ciągu:

Definicja Ciąg \((a_n)\) nazywamy ciągiem malejącym wtedy, gdy dla każdej liczby naturalnej dodatniej \(n\) prawdziwa jest nierówność \(a_{n+1} \lt a_n\).

malejący, to taki w którym kolejne liczby są coraz mniejsze, np.: \[1,0,-1,-2,-3,-4,…\] Oto wykres tego fragmentu ciągu: Ciąg liczbowy, to taki w którym kolejne liczby są coraz mniejsze, np.: \[1,0,-1,-2,-3,-4,…\] Oto wykres tego fragmentu ciągu:

stały, to taki w którym wszystkie liczby są równe, np.: \[4,4,4,4,4,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu: Ciąg liczbowy, to taki w którym wszystkie liczby są równe, np.: \[4,4,4,4,4,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu:

Przykład ciągu który nie jest monotoniczny: \[1, -2,3-4,5,…\]

Do ciągów monotonicznych często zalicza się również ciągi nierosnące oraz ciągi niemalejące.

nierosnący, to taki ciąg w którym kolejne liczby są coraz mniejsze lub takie same, np.: \[5,4,4,3,2,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu: Ciąg liczbowy, to taki ciąg w którym kolejne liczby są coraz mniejsze lub takie same, np.: \[5,4,4,3,2,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu:

niemalejący, to taki ciąg w którym kolejne liczby są coraz większe lub takie same, np.: \[2,3,3,4,5,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu: Ciąg liczbowy, to taki ciąg w którym kolejne liczby są coraz większe lub takie same, np.: \[2,3,3,4,5,…\] Oto interpretacja graficzna tego ciągu:

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym?

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? Stanik: Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym: a n =n2 b n =( 1 3 )n c n =5n−3 d n = n n+1 I jak do tego dojść (chyba że wynika to z jakiejś zasady to z jakiej)? Pozdrawiam

7 paź 16:44

Eta: a n = n2 i n€N+ podstawiając kolejne liczby naturalne za n otrzymasz: a 1 = 12=1 a 2 = 22= 4 a 3 = 32= 9 itd 1,4,9,16,……. q= 4}1}= 4 q= u{9 4 …….więc a n nie jest ciągiem geom. pozostałe podonbnie. Powodzenia, dasz radę = ni n€N+ podstawiając kolejne liczby naturalne za n otrzymasz: a= 1=1 a= 2= 4 a= 3= 9 itd 1,4,9,16,……. q=…….więc anie jest ciągiem geom. pozostałe podonbnie. Powodzenia, dasz radę

7 paź 16:49

Eta: sorry, poprawiam chochlika q= 4 1 =4 i q= 9 4 ( q nie jest takie samo ) zatem a n −− nie jest c. geom. sorry, poprawiam chochlikaq==4 i q=( q nie jest takie samo ) zatem a−− nie jest c. geom.

7 paź 16:51

Stanik: dzięki dzięki

7 paź 17:07

Który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

Link oznaczony jako spam:(

A)

an = n^2

a(n+1) = (n+1)^2 = n^2+2n+1)

a(n+1)/an = (n^2+2n+1) / n^2 = 1+2/n + 1/n^2

Iloraz nie jest stały więc ten ciąg nie jest geometryczny

B

bn = (1/3)^n

b(n+1) = (1/3)^(n+1) = (1/3)^n*1/3

b(n+1)/bn = [(1/3)^n*1/3] / (1/3)^3 = 1/3 = const

Iloraz jest stały więc ten ciąg jest geometryczny

C

cn = 5n-3

c(n+1) = 5(n+1) – 3 = 5n + 5 – 3 = 5n+2

c(n+1)/cn = (5n+2)/(5n-3)

Ciąg nie jest geometryczny

D

dn = n/(n+1)

d(n+1) = (n+1)/(n+1+1) = (n+1)/(n+2)

Ciąg nie jest geometryczny

Proszę czekać… Proszę czekać…

Ciąg geometryczny – Zadanie 4 obliczenia

\(a_n=3\cdot 4^n\)

\(a_n=5n\)

\(q\)

\(q=\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\)

\(a_n=3\cdot 4^n\)

\(a_{n+1}=3\cdot 4^{n+1}=3\cdot 4^n\cdot 4^1=12\cdot 4^n\)

\(q=\dfrac{12\cdot 4^n}{3\cdot 4^n}=\dfrac{12}{3}=4\)

\(q\)

\(a_n=3\cdot 4^n\)

\(q=4\)

Zbadaj, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.a)b)Aby ustalić, czy ciąg jest ciągiem geometrycznym należy skorzystać z wzoru występującego w definicji. Chodzi o sprawdzenie czy iloraz ciągu jest wartością stałą, jeśli tak, to jest to ciąg geometryczny , jeśli jest to jakaś wartość zmienna, to mamy do czynienia z ciągiem innym niż geometryczny.a)jest wartością stałą, więc podany ciąg jest ciągiem geometrycznym.Dany ciągjest ciągiem geometrycznym, ponieważjest wartością stałą.

키워드에 대한 정보 który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym

다음은 Bing에서 który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 How to determine if a sequence is arithmetic or geometric

 • sequences
 • how to determine if a sequence is arithmetic or geometric
 • if a sequence is arithmetic or geometric
 • arithmetic or geometric sequence
 • arithmetic sequence
 • geometric sequence
 • free math videos
 • brian mclogan
 • arithmetic or geometric
 • How to Determine Arithmetic or Geometric Sequence
 • determine if a sequence is arithmetic or geometric
 • find if a sequence is arithmetic or geometric

How #to #determine #if #a #sequence #is #arithmetic #or #geometric


YouTube에서 który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 How to determine if a sequence is arithmetic or geometric | który z podanych ciągów jest ciągiem geometrycznym, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment