Kosmetologia Z Elementami Metodyki Kształcenia Zawodowego | Kosmetologia Korekcyjna Z Elementami Aparatury Specjalistycznej – Studia Licencjackie W Wsiiz 최근 답변 74개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego – Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 이(가) 작성한 기사에는 조회수 425회 및 좋아요 5개 개의 좋아요가 있습니다.

kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ – kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Peeling Kawitacyjny na zajęciach studiów licencjackich. Zajęcia prowadzi pani mgr Patrycja Marciniak.

kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego …

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu – WSZUiE, Poznań. Strona główna · Wydziały i kierunki · Kontakt. Możesz studiować.

+ 여기에 보기

Source: poznan.dlastudenta.pl

Date Published: 2/28/2022

View: 6625

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego. Program studiów przewuje 3 miesiące praktyk. Dietetyka. 3-letnie studia licencjackie. Na kierunku …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.pomaturze.pl

Date Published: 2/23/2021

View: 2437

Kosmetologia 2022 – gdzie studiować? Lista uczelni dla …

Popularne specjalizacje na kierunku kosmetologia: wizaż i stylizacja; podologia; kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego …

+ 여기에 보기

Source: strefaedukacji.pl

Date Published: 1/18/2021

View: 7729

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu – Targi 123expo

Uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunkach: kosmetologia, … wizaż i stylizacja, kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: 123expo.pl

Date Published: 7/5/2022

View: 5183

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

… po III semestrze nauki na kierunku kosmetologia, specjalności: podologia, wizaż i stylizacja, kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, …

+ 여기에 더 보기

Source: poznanprzyciaga.pl

Date Published: 7/18/2022

View: 2233

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji – Szkolnictwo.pl

podologia,; kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego. KOSMETOLOGIA (Poznań) 2-letnie studia magisterskie, w trybie stacjonarnym i …

See also  컴퓨터 공학 학점 은행제 | 학점은행제 컴퓨터공학 학사학위 학습설계 만들기 3418 투표 이 답변

+ 여기에 표시

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 3/27/2021

View: 5873

주제와 관련된 이미지 kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej - studia licencjackie w WSIiZ
Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ

주제에 대한 기사 평가 kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego

 • Author: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Views: 조회수 425회
 • Likes: 좋아요 5개
 • Date Published: 2019. 10. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=3DfjppLLWK0

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu została powołana na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej (DNS-1-0145-194/EKO/000) w dniu 3 kwietnia 2000r.i wpisana do Rejestru Szkół Wyższych pod nr 178.

Założycielem i Kanclerzem WSZUiE jest Aniela Goc, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Wysokiej klasy specjalista kosmetolog.

Aktywny organizator: Targów Kosmetycznych, Mistrzostw Makijażu Artystycznego, Festiwalu Mody Fryzjerskiej, Konkursu Makijażu Kobiety Dojrzałej i wielu innych pokazów makijażu, sympozjów dla kosmetyczek organizowanych od roku 1992.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji

Ponad 18-lat tradycji i doświadczenia;

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra;

Nowoczesny program studiów;

Atrakcyjne praktyki;

Bogaty system stypendialny;

Nowoczesna baza dydaktyczno-ćwiczeniowa oraz biblioteka;

Kursy i szkolenia organizowane przez renomowane firmy

kosmetyczne;

Sesje i seminaria naukowe, pokazy, Mistrzostwa w Makijażu

Artystycznym i Nail-Art;

Koła zainteresowań: artystycznych, sportowych, wokalnych i literackich;

Szerokie perspektywy zawodowe.

Studia I stopnia

3-letnie studia licencjackie

Celem kształcenia jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, edukatorów zdrowia i urody, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i paramedycznych do: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na ciało i wszystkie rodzaje cery z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury najnowszej generacji, współpracy z lekarzami dermatologami w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z lekarzami chirurgami medycyny estetycznej. Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, firmach produkujących kosmetyki, a także samodzielnie prowadzą własny gabinet oferując w nim pełny zakres usług kosmetologicznych poprawiając zdrowie i piękno skóry jak i samopoczucie psychiczne.

Po II roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

wizaż i stylizacja

podologia

kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego

Program studiów przewiduje 3 miesiące praktyk

3-letnie studia licencjackie

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz psychologii żywienia. Kierunek ten przygotowuje studenta m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci Uczelni posiadają możliwość zatrudnienia w: poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

Po II roku nauki studenci dietetyki wybierają jedną ze specjalności:

poradnictwo dietetyczne

żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Program studiów przewiduje 700 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach prowadzących poradnictwo dietetyczne, żywienie zbiorowe oraz zakładach przemysłu spożywczego.

Studia II stopnia

2 letnie studia magisterskie – tryb niestacjonarny

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Studia magisterskie na kierunku kosmetologia mogą podjąć absolwenci dowolnych kierunków licencjackich oraz magisterskich.

Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:

ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry,

przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,

współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,

kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,

organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,

pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę:

w gabinetach kosmetycznych,

w ośrodkach odnowy biologicznej,

w centrach SPA,

w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych,

samodzielnie uruchomić powyższą działalność oraz ją prowadzić.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności:

technologia produktu kosmetycznego,

kosmetologia anti-aging,

trychologia praktyczna.

studia magisterskie na Wydziale w Poznaniu

Tryb: niestacjonarny (studia zaoczne)

Czas trwania: 2 lata

Studia II stopnia tryb niestacjonarny na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka lub technologia żywności i żywienia człowieka.

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka

Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych

Dietetyka w sporcie (*w przygotowaniu, możliwość wyboru w roku akademickim 2019/2020 również przez Studentów z naboru w roku akademickim 2018/2019)

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować pod dietetyce? Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

Kosmetologia – gdzie studiować w 2022? Zobacz listę uczelni

Kosmetologia. Kto najlepiej odnajdzie się na tym kierunku?

Kosmetologia to połączenie dermatologii, chemii, bromatologii, biologii molekularnej, fizykoterapii i wielu innych dziedzin. Studia na tym kierunku obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, społecznych i humanistycznych oraz z zakresu zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w salonach i gabinetach kosmetycznych.

Jest to dziedzina związana z leczeniem i pielęgnacją skóry, włosów i paznokci. W trakcie studiów pogłębiane są między innymi zagadnienia: profilaktyki chorób skóry, profilaktyka onkologiczna skóry, wiedza o składnikach kosmetyków, ocena bezpieczeństwa stosowania kosmetyków oraz wiele innych. Studenci przygotowywani są do wykonywania zabiegów, obsługi urządzeń stosowanych w kosmetologii, sporządzania i stosowania preparatów kosmetycznych oraz rozpoznawania i charakteryzowania rodzajów skóry.

Targi 123expo

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną założoną w 2000 roku z siedzibą w Poznaniu.Założycielem szkoły jest mgr Aniela Goc – doświadczony kosmetolog, prekursorka wszechstronnego kształcenia kosmetologów z bogatym dorobkiem zawodowym, która z powodzeniem godzi talent menedżerski z wizją nowoczesnej, profesjonalnej i przyjaznej dla studentów placówki naukowo-dydaktycznej.Uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, a także studia magisterskie na kierunku: kosmetologia.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest:

• uczelnią nowoczesną: łączy wysoki standard kształcenia z naciskiem na praktyczny aspekt wiedzy i umiejętności u przyszłych kosmetologów i dietetyków przygotowując przyszłych absolwentów do aktywnej działalności na rynku pracy,

• uczelnią przyjazną studentom: wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom społecznym oferując po II roku nauki na kierunku kosmetologia, specjalności: podologia, wizaż i stylizacja, kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, a na kierunku dietetyka takie specjalności jak: żywienie w sporcie i odnowie biologicznej oraz poradnictwo dietetyczne,

• uczelnią kształcącą wysoko wyspecjalizowaną kadrę kosmetologów i dietetyków Uczelnia szczyci się piętnastoletnią działalnością naukowo-dydaktyczną poprzez• prowadzenie badań i publikacji naukowych,

• systematyczne organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu kosmetologii, ochrony zdrowia i dietetyki,

• wydawanie podręczników i monografii, ważnych pozycji z zakresu rozwijającej się dyscypliny, jaką jest kosmetologia,

• działalność studenckich kół naukowych pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich,

• nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną z salami do praktycznej nauki zawodu, (zajęcia praktyczne objęte są dużą ilością godzin wykraczającą ponad standard, co zapewnia doskonałe przygotowanie do zawodu) laboratorium chemii kosmetycznej, mikrobiologii, fizjoterapii oraz specjalistyczną biblioteką z dostępem do bazy EBSCO,

• wydawanie e-kwartalnika „Arkana Kosmetologii”,

• WSZUiE została wyróżniona Medalem Europejskim oraz certyfikatem Uczelnia Liderów,

Uczelnia oferuje również studia podyplomowe w zakresie:

• Wizaż i stylizacja

• Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego

• Podologia praktyczna

• Odnowa biologiczna w kosmetologii i dietetyce

• Dietetyka – poradnictwo żywieniowe

• Trychologia praktyczna

Poznań Przyciąga

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu to jedna z najstarszych uczelni niepublicznych kształcących na kierunkach kosmetologia i dietetyka.

WSZUiE to uczelnia nowoczesna: łączy wysoki standard kształcenia z naciskiem na praktyczny aspekt wiedzy i umiejętności u przyszłych kosmetologów i dietetyków, przygotowując przyszłych absolwentów do aktywnej działalności na rynku pracy.

Jest też uczelnią przyjazną studentom: wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oferując, po III semestrze nauki na kierunku kosmetologia, specjalności: podologia, wizaż i stylizacja, kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, a na kierunku dietetyka takie specjalności, jak: żywienie w sporcie i odnowie biologicznej oraz poradnictwo dietetyczne.

키워드에 대한 정보 kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego

다음은 Bing에서 kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Czy Po Pijawkach Można Pić Alkohol | Co Można Pić Podczas Jedzenia? I Dlaczego? 빠른 답변
See also  김천 시청 채용 | 경북김천 인구소멸지역 추가, 구도심 분석을 통한 현재모습,The Current State Of Gimcheon Population Extinction Area 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ

 • szkoła
 • uczelnia
 • kosmetologia
 • dietetyka
 • chemia kosmetyczn
 • chemia żywności
 • studia
 • warszawa
 • wsiiz
 • wyższa szkoła inżynierii i zdrowia

Kosmetologia #korekcyjna #z #elementami #aparatury #specjalistycznej #- #studia #licencjackie #w #WSIiZ


YouTube에서 kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kosmetologia korekcyjna z elementami aparatury specjalistycznej – studia licencjackie w WSIiZ | kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment