Koronka Do Łez Matki Bożej Świadectwa | Koronka Do Krwawych Łez Matki Bożej 상위 141개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “koronka do łez matki bożej świadectwa – Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Krystyna K 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,591,489회 및 좋아요 12,879개 개의 좋아요가 있습니다.

koronka do łez matki bożej świadectwa 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej – koronka do łez matki bożej świadectwa 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Modlitwę prowadził o. Daniel Galus podczas spotkania otwartego Wspólnoty MiMJ 21.03.2015 – źródło http://mimj.pl/nagrania-ze-spotkania-otwartego-21-03-2015-krwawe-lzy-maryi/
Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: \”Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; \”Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła\”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać \”Koronkę do Leź\” o 7-mej wieczorem. Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo.
Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze \”Róży Duchownej\” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: \”Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

koronka do łez matki bożej świadectwa 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Koronka do krwawych łez Maryi (różaniec łez Matki Bożej)

Jak odmawiać Koronkę do Łez Matki Bożej. Różaniec przekazany s. Amelii przez Matkę Bożą składa się 7 „dziesiątków” po 7 białych perełek każdy.

+ 여기를 클릭

Source: www.duchowaadopcja.info

Date Published: 4/12/2022

View: 6000

Ocalenie przez łzy Matki – Echo Katolickie

Drugą wizję dotyczącą praktykowania Koronki do Krwawych Łez Maryi s. … W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i …

+ 여기를 클릭

Source: www.echokatolickie.pl

Date Published: 11/29/2022

View: 9864

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi

O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”. Matka Boża powiedziała: „Syn Mój chce Mnie uczcić w …

+ 여기를 클릭

Source: radioniepokalanow.pl

Date Published: 3/28/2021

View: 310

Ocalenie przez łzy Matki – Opoka

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek …

+ 여기에 보기

Source: opoka.org.pl

Date Published: 5/8/2022

View: 6622

Koronka do krwawych łez Matki Bożej – jak odmawiać?

Koronka do krwawych łez Matki Bożej stanowi dla katolików jedno z narzędzi do walki z diabłem. Symbolizowane przez paciorki różańca łzy kruszyć mają moc …

+ 여기에 보기

Source: cafesenior.pl

Date Published: 6/18/2021

View: 2389

Klaudia: W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny!

Piszę to świadectwo abyście się nie poddawali i zaufali Maryi. … nowenny polecam odmawianie każdego dnia koronki do Krwawych Łez Matki Bożej o godz.

+ 여기에 더 보기

Source: pompejanska.rosemaria.pl

Date Published: 4/13/2021

View: 8476

Koronka do krwawych łez Matki Bożej, Małgorzata Pabis | kmt.pl

W 1930 roku w Campinas w Brazylii Matka Boża zeszła na ziemię i podarowała nam niezwykły prezent – koronkę ze swoich łez. „Różaniec ten ma służyć nawróceniu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kmt.pl

Date Published: 5/3/2022

View: 6318

주제와 관련된 이미지 koronka do łez matki bożej świadectwa

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej
Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

주제에 대한 기사 평가 koronka do łez matki bożej świadectwa

  • Author: Krystyna K
  • Views: 조회수 3,591,489회
  • Likes: 좋아요 12,879개
  • Date Published: 2015. 4. 1.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=sD3uPnP1YSE

Koronka do krwawych łez Maryi (różaniec łez Matki Bożej)

Jak odmawiać Koronkę do Łez Matki Bożej

Różaniec przekazany s. Amelii przez Matkę Bożą składa się 7 „dziesiątków” po 7 białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

Na końcu dołączone są 3 paciorki oraz medalik Łez.

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz…”

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

—————————————————–

Informacje o modlitwie:

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Leź” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

„Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronka) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, uciekać się z ufnością i miłością. „

Koronka ta ma wielką potęgę i moc. Matka Boża w dniu 21.IX. 1982 r. płakała krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

Źródła:

http://katecheta.narod.ru/koronkarlmb.htm

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/09/historia-koronki-do-ez-matki-bozej.html

Echo Katolickie

Klęcząc przed tabernakulum, postanowiła ofiarować własne życie za życie matki rodziny. &;Co chcesz, abym czyniła?” – pytała Jezusa.

&;Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś Mnie ze względu na łzy Mojej Matki” – odpowiedział Zbawiciel. I podyktował jej słowa: &;O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. &;Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęcał, obiecując: &;O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Twoje łzy skruszyły królestwo zła

Drugą wizję dotyczącą praktykowania Koronki do Krwawych Łez Maryi s. Amalia miała 8 marca 1930 r. Adorując w kaplicy Najświętszy Sakrament, zakonnica poczuła, jak unosi się nad ziemią. Ukazała się jej Matka Boża. &;Zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżyła się do mnie z uśmiechem, trzymając w ręku różaniec, który nazwała «corona». Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg” – opisywała. Następnie Maryja wyjaśniła zakonnicy znaczenie niebieskiego płaszcza, jakim była okryta, purpurowej tuniki i białego welonu… Płaszcz – jak tłumaczyła – przypomina o niebie, tj. wiecznym szczęściu, do którego powołany jest każdy człowiek. &;Kiedy czujesz się zmęczona trudami i nosisz krzyż swoich cierpień, [wyobrażenie nieba] daje odwagę duszy i pokój sercu, abyś kontynuowała tę walkę do końca!”. Purpurowa tunika uosabia łzy wywołane bólem Matki współodczuwającej z cierpiącym, bitym barbarzyńsko Jej Synem. Biały welon oznacza czystość Tej, która jest &;białym kwiatem” Trójcy Świętej. Oczy Maryi skierowane w dół przypominają natomiast o współczuciu dla ludzkości. &;Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz Mojego Syna przez łzy, które wylewam” – dodała.

O trzymanym w ręku różańcu Matka Boża powiedziała: &;korona łez”. &;Będąc tu przy Mnie, widząc tę koronkę w Moich rękach, pamiętaj, że oznacza ona miłosierdzie, miłość i ból… Ta koronka z moich błogosławionych łez mówi ci o tym, że Matka cię kocha. Wykorzystaj ten dar, modląc się z ufnością i miłością” – poleciła s. Amalii. &;Mój Syn chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich łez. Korona ta posłuży w nawróceniu wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha” – mówiła Maryja.

Miesiąc później miała miejsce trzecia wizja – tym razem związana ze specjalnym medalikiem poświęconym krwawym łzom Matki Bożej. Na awersie znajdował się wizerunek Maryi, odpowiadający wcześniejszemu objawieniu, z napisem: &;O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła”, zaś na rewersie – Jezusa ubiczowanego, jaki znamy z obrazu &;Ecce Homo” z podpisem: &;Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża”.

Silne, aby zdobyć serce Boga

Nieocenione zasługi na polu propagowania nabożeństwa za przyczyną krwawych łez Maryi miał biskup Campinas Francisco Campos Barreto. Podczas licznych duszpasterskich podróży hierarcha szerzył kult Matki Bożej, zachęcając wiernych do noszenia medalika i dziewięciodniowej modlitwy koronką. W ślad za wieścią o nowennie – &;desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i uzdrowień. Wzrastała też liczba osób przyjmujących sakramenty święte, a przy tym dostrzegających w swoim życiu oznaki Bożego błogosławieństwa. &;Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć łez naszej drogiej Matki Bożej” – pisał biskup już w 1934 r., za pewnik podając, iż &;Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez”. Informacje o dobrodziejstwach, jakich nie szczędziło niebo pokładającym ufność we wstawiennictwo Maryi, napływały także – co odnotował brazylijski hierarcha – z europejskich krajów: Niemiec, Holandii czy Belgii. &;Ci, którzy modlili się na «różańcu» do łez Najświętszej Maryi Panny przez dziewięć dni, otrzymywali sakramenty święte i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego «różańca» stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się i wypraszają łaski dla siebie i innych. Proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateistów. Uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy. Proszą też o uwolnienie biednych dusz cierpiących w czyśćcu” – relacjonował.

Zachęcając wiernych do praktykowania nabożeństwa, zwłaszcza w chwilach smutku i cierpienia, bp F. Barreto nie miał wątpliwości: &;Błogosławione łzy Matki Jezusa są szczególnie silne, aby zdobyć serce Boga”.

W tym samym roku biskup Campinas zatwierdził koronkę i medalik. 15 maja 1934 r. nabożeństwo do krwawych łez Matki Bożej zatwierdziła także Stolica Apostolska.

Nie masz innego wyjścia

W książce &;Ostatnie wołanie Maryi” ks. Piotr Glas dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, w obliczu czyhających na nie licznych duchowych zagrożeń, ma jedną radę: &;Bierz, matko, różaniec do ręki i módl się. Będziesz widzieć, jak dziecko upada, jak robi różne głupoty, ale mimo to ufaj i módl się! Nie masz innego wyjścia”. O Koronce do Krwawych Łez Maryi kapłan mówi, że łączy ona łzy matek płaczących nad swoimi dziećmi ze łzami Matki Bożej. &;Korona ta ma wielką moc kruszenia potęgi naszego przeciwnika – diabła” – przypomina ks. P. Glas. Nawiązuje też do pamiętnego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 listopada 1982 r., kiedy to Matka Boża płakała krwawymi łzami w figurze Róży Duchownej we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała wówczas: &;Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka”.

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

&;O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w niebie. Amen”.

NA DUŻYCH PACIORKACH

&;O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”.

NA MAŁYCH PACIORKACH

&;O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki”. (7 razy)

NA ZAKOŃCZENIE

&;O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy).

&;O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwa­wych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen”.

&;Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi – Radio Niepokalanów

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

Dziś proponujemy naszym Słuchaczom/Czytelnikom kolejną modlitwę, po którą warto sięgnąć w okresie Wielkiego Postu – Koronkę do Krwawych Łez Maryi

Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Matka Boża powiedziała: „Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. „

Koronkę tę podyktował Pan Jezus S. Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Campinas, w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzi Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Koronkę (Różaniec), której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez.

W dniu 8 listopada 1929 do s. Amalii przyszedł krewny, którego żona była poważnie i nieuleczalnie chora. Ze łzami w oczach zapytał, „Co stanie się z dziećmi?” Jego stan i smutek z powodu takiej sytuacji bardzo zasmuciły s. Amalię. Od razu zwróciła się do Boga w modlitwie, gdy słuchała tej smutnej opowieści. Poszła zaraz do kaplicy i natychmiast przedstawiła wszystkie te troski Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Klęcząc na schodach przed ołtarzem i tabernakulum wyciągnęła ręce i ofiarowała się za swojego krewnego. „Jeśli nie ma już innych możliwości dla żony, T… to jestem gotowa zaoferować moje życie dla uratowania matki rodziny. Co chcesz, abym czyniła?”

Wtedy to s. Amalia usłyszała głos Jezusa: „Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś mnie ze względu na łzy mojej matki”.

Amalia zapytała: „Jak mam się modlić?

Jezus powiedział jej następujące słowa: „O Jezu, wysłuchaj naszą modlitwę ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.” Pan Jezus powiedział następnie: „Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Druga wizja Matki Bożej 8 marca 1930

Cztery miesiące później s. Amalia klęczała w kaplicy, adorując Najświętszy Sakrament. Tym razem Matka Boża ukazała się, jak to sama siostra opisuje: „Byłam w kaplicy, klęcząc na schodach po lewej stronie ołtarza, gdy nagle poczułam, że zostałam uniesiona. Wtedy zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżała się do mnie z uśmiechem i trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec). Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg”.

Maryja spojrzała na s. Amelię i powiedziała:

„Czy wiesz, dlaczego noszę niebieski płaszcz? Aby przypomnieć ci o niebie, kiedy czujesz się zmęczona od swoich trudów, a nosisz krzyż swoich cierpień. Mój płaszcz przypomina ci o niebie, aby dać ci nieopisaną radość i szczęście wieczne, a to daje odwagę twojej duszy i pokój twojemu sercu, abyś kontynuowała walkę do końca! ”

„Czy rozumiesz znaczenie mojej purpurowo-fioletowej tuniki? Powiem ci, abyś pamiętała, że stoisz przed obrazem Łez, koloru fioletowego, który noszę, a który oznacza ból. Ból, który Jezus czuł, gdy barbarzyńsko bito go na jego ciele. Moje matczyne serce i moja dusza były także zranione bólem, widząc tak Jezusa.”

„Moje dziecko, wyjaśnię ci dlaczego noszę ten biały welon, wokół piersi obejmujący głowę. Biały oznacza czystość i będąc białym kwiatem Trójcy Świętej, nie mogłabym objawić się bez tej bieli. Słodki uśmiech, który widzisz na moich ustach jest dla ogromnej radości, że mogę przekazać ludzkości taki cenny skarb! ”

„Wyjaśnię ci powód dlaczego moje oczy pochylone są w dół. Uduchowieni malarze ukazywali moje oczy patrzące w górę, by ukazać chwałę mojego Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego więc moje oczy nie miałyby być skierowane w dół w tym objawieniu, w którym powierzasz się moim błogosławionym łzom? To oznacza moje współczucie dla ludzkości, ponieważ pochodzą z nieba, aby złagodzić cierpienie. Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz mojego Syna przez łzy, które wylewam. A gdy jesteś blisko mojego wizerunku, zobacz, jak patrzę na ciebie oczami współczucia i czułości. ”

„Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronka) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, uciekaj się z ufnością i miłością. ”

Wręczając mi różaniec, powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna .

Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.”

W tym samym roku, 1934, Biskup Francisko, zatwierdził Różaniec, Medalik jak również nabożeństwo do Łez Matki Bożej, a następnie zatwierdziła je Stolica Apostolska.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ

Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

„O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen”.

NA DUŻYCH PACIORKACH

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”.

NA MAŁYCH PACIORKACH

„O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki” (7 razy)

NA ZAKOŃCZENIE

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy).

„O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen”.

„Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Źródło: https://www.parafiastanislawow.pl/; https://opoka.org.pl/

***

Na kolejną część naszego cyklu internetowego, „Nie ma, jak u Mamy”, zapraszamy już za tydzień – 06 marca.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi – o tę modlitwę prosi nas sama Matka Boża

Nie ma, jak u Mamy: Świadectwo otrzymanej łaski, wyproszonej przez ręce Maryi

Nie ma, jak u Mamy: O różańcu ustami świętych, czyli dlaczego warto odmawiać różaniec

Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dzieci Nienarodzonych

Nie ma, jak u Mamy: Cudowny medalik – noś go z ufnością na szyi!

Nie ma, jak u Mamy: Dlaczego sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej?

Sanktuarium w Lourdes

„Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęca Pan Jezus. Odmawiającym Koronkę do Krwawych Łez Maryja obiecuje, że pomoże ona „w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha”. W czym tkwi piękno i siła tego nabożeństwa?

Koronkę do Najświętszej Maryi Panny od Łez podyktował s. Amalii Aguirre, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego w Campinas w Brazylii, sam Pan Jezus. Podczas kolejnych objawień, jakie stały się udziałem zakonnicy, Matka Boża wyraziła życzenie, aby „koronkę do łez” traktować w kategorii „obowiązku miłości”, odmawiając ją – w każdej rodzinie i klasztorze – codziennie o 7.00 wieczorem.

Praktykujący to nabożeństwo nie mają wątpliwości: modlitwa przez łzy Matki ma moc kruszenia zatwardziałych serc i toruje drogę do życia sakramentami tym wszystkim, którzy pogubili się w meandrach codzienności.

O cokolwiek prosić Mnie będą…

Zaistnienie koronki w świadomości wierzących wiąże się z dramatyczną historią, jaka wydarzyła się w rodzinie s. Amalii. 8 listopada 1929 r. zakonnicę odwiedził krewny, którego żona poważnie zachorowała. „Co stanie się z dziećmi?” – pytał ze łzami w oczach. Zasmucona cierpieniem kuzyna i jego rodziny s. A. Aguirre natychmiast udała się przed Najświętszy Sakrament, prosząc pokornie o cud uzdrowienia umierającej żony. Klęcząc przed tabernakulum, postanowiła ofiarować własne życie za życie matki rodziny. „Co chcesz, abym czyniła?” – pytała Jezusa.

„Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś Mnie ze względu na łzy Mojej Matki” – odpowiedział Zbawiciel. I podyktował jej słowa: „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. „Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęcał, obiecując: „O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Twoje łzy skruszyły królestwo zła

Drugą wizję dotyczącą praktykowania Koronki do Krwawych Łez Maryi s. Amalia miała 8 marca 1930 r. Adorując w kaplicy Najświętszy Sakrament, zakonnica poczuła, jak unosi się nad ziemią. Ukazała się jej Matka Boża. „Zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżyła się do mnie z uśmiechem, trzymając w ręku różaniec, który nazwała «corona». Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg” – opisywała. Następnie Maryja wyjaśniła zakonnicy znaczenie niebieskiego płaszcza, jakim była okryta, purpurowej tuniki i białego welonu… Płaszcz – jak tłumaczyła – przypomina o niebie, tj. wiecznym szczęściu, do którego powołany jest każdy człowiek. „Kiedy czujesz się zmęczona trudami i nosisz krzyż swoich cierpień, [wyobrażenie nieba] daje odwagę duszy i pokój sercu, abyś kontynuowała tę walkę do końca!”. Purpurowa tunika uosabia łzy wywołane bólem Matki współodczuwającej z cierpiącym, bitym barbarzyńsko Jej Synem. Biały welon oznacza czystość Tej, która jest „białym kwiatem” Trójcy Świętej. Oczy Maryi skierowane w dół przypominają natomiast o współczuciu dla ludzkości. „Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz Mojego Syna przez łzy, które wylewam” – dodała.

O trzymanym w ręku różańcu Matka Boża powiedziała: „korona łez”. „Będąc tu przy Mnie, widząc tę koronkę w Moich rękach, pamiętaj, że oznacza ona miłosierdzie, miłość i ból… Ta koronka z moich błogosławionych łez mówi ci o tym, że Matka cię kocha. Wykorzystaj ten dar, modląc się z ufnością i miłością” – poleciła s. Amalii. „Mój Syn chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich łez. Korona ta posłuży w nawróceniu wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha” – mówiła Maryja.

Miesiąc później miała miejsce trzecia wizja – tym razem związana ze specjalnym medalikiem poświęconym krwawym łzom Matki Bożej. Na awersie znajdował się wizerunek Maryi, odpowiadający wcześniejszemu objawieniu, z napisem: „O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła”, zaś na rewersie – Jezusa ubiczowanego, jaki znamy z obrazu „Ecce Homo” z podpisem: „Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża”.

Silne, aby zdobyć serce Boga

Nieocenione zasługi na polu propagowania nabożeństwa za przyczyną krwawych łez Maryi miał biskup Campinas Francisco Campos Barreto. Podczas licznych duszpasterskich podróży hierarcha szerzył kult Matki Bożej, zachęcając wiernych do noszenia medalika i dziewięciodniowej modlitwy koronką. W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i uzdrowień. Wzrastała też liczba osób przyjmujących sakramenty święte, a przy tym dostrzegających w swoim życiu oznaki Bożego błogosławieństwa. „Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć łez naszej drogiej Matki Bożej” – pisał biskup już w 1934 r., za pewnik podając, iż „Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez”. Informacje o dobrodziejstwach, jakich nie szczędziło niebo pokładającym ufność we wstawiennictwo Maryi, napływały także – co odnotował brazylijski hierarcha – z europejskich krajów: Niemiec, Holandii czy Belgii. „Ci, którzy modlili się na «różańcu» do łez Najświętszej Maryi Panny przez dziewięć dni, otrzymywali sakramenty święte i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego «różańca» stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się i wypraszają łaski dla siebie i innych. Proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateistów. Uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy. Proszą też o uwolnienie biednych dusz cierpiących w czyśćcu” – relacjonował.

Zachęcając wiernych do praktykowania nabożeństwa, zwłaszcza w chwilach smutku i cierpienia, bp F. Barreto nie miał wątpliwości: „Błogosławione łzy Matki Jezusa są szczególnie silne, aby zdobyć serce Boga”.

W tym samym roku biskup Campinas zatwierdził koronkę i medalik. 15 maja 1934 r. nabożeństwo do krwawych łez Matki Bożej zatwierdziła także Stolica Apostolska.

Nie masz innego wyjścia

W książce „Ostatnie wołanie Maryi” ks. Piotr Glas dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, w obliczu czyhających na nie licznych duchowych zagrożeń, ma jedną radę: „Bierz, matko, różaniec do ręki i módl się. Będziesz widzieć, jak dziecko upada, jak robi różne głupoty, ale mimo to ufaj i módl się! Nie masz innego wyjścia”. O Koronce do Krwawych Łez Maryi kapłan mówi, że łączy ona łzy matek płaczących nad swoimi dziećmi ze łzami Matki Bożej. „Korona ta ma wielką moc kruszenia potęgi naszego przeciwnika – diabła” – przypomina ks. P. Glas. Nawiązuje też do pamiętnego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 listopada 1982 r., kiedy to Matka Boża płakała krwawymi łzami w figurze Róży Duchownej we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała wówczas: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka”.

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE „O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen”. NA DUŻYCH PACIORKACH „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. NA MAŁYCH PACIORKACH „O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki”. (7 razy) NA ZAKOŃCZENIE „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy). „O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen”. „Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Echo Katolickie 37/2019

opr. mg/mg

Koronka do krwawych łez Matki Bożej – jak odmawiać?

Spis treści

Czym jest koronka do krwawych łez?

Koronka do krwawych łez Matki Bożej jest stosunkowo rzadką i mało znaną modlitwą o charakterze medytacyjnym, odmawianą przez chrześcijan wyznania rzymsko-katolickiego. Budową przypomina nieco tradycyjny różaniec, jako że i w tym przypadku powtarza się słowa modlitw cząstkowych, wchodzących w skład większej całości, wedle określonego i nienaruszalnego schematu. W odróżnieniu jednak od różańca, nie ma w koronce do krwawych łez ani jednej ze znanych i powszechnie odmawianych modlitw. To stanowi o jej oryginalności i niepowtarzalności, jednocześnie jednak stanowiąc źródło niszowości w religii.

Skąd się wzięła koronka do krwawych łez Matki Bożej?

Pełna nazwa wspomnianej modlitwy, to koronka do krwawych łez Matki Bożej (niekiedy zamiast określenia Matka Boża, używa się też sformułowania Matka Boska lub imienia Maryja). Kościół katolicki wierzy, że koronkę do krwawych łez Maryi podarował Chrystus siostrze Amalii Aguirre, brazylijskiej zakonnicy, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego. Wydarzenie to miało mieć miejsce w czasie jednego z trzech widzeń, których Amalia doznała pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Zakonnica podała, że Jezus objawił jej się 8 listopada 1929 roku, dyktując słowa modlitwy, a także mówiąc: Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. Natomiast w roku 1930 siostra Amalia dwukrotnie miała rozmawiać z Matką Bożą. Maryja, która ukazała jej różaniec nazwany koronką łez i wyjaśniła jego znaczenie, poleciała także odprawiać stosowne nabożeństwo w klasztorach o godzinie 7 wieczorem. 4 lata później, 15 maja 1934 roku Watykan oficjalnie uznał koronkę.

Co o koronce do krwawych łez Maryja powiedziała Amalii?

Jaki jest sens słów koronki do krwawych łez Matki Boskiej? Kościół podaje, że w z znacznej mierze interpretacji dostarczyła sama Maryja w czasie widzenia siostry Amalii. Słowa Matki Bożej miały brzmieć tak: Moje dziecko, opowiem ci o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę, pamiętaj, że oznacza miłosierdzie, miłość i ból. Ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. (…) Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. (…). Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany, a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.

Dziś słowa koronki do krwawych łez MB mają charakter uniwersalny, co jednak ciekawe, wedle słów Amalii, Maryja ofiarować miała różaniec ze swoich łez Instytutowi Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego, jako część jego dziedzictwa.

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej?

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej? Podobnie jak w przypadku różańca, kierujemy się ustalonym schematem, w rachubach wspierając się sznurem paciorków. Układ koronki do krwawych łez NMP jest następujący:

na wstępie, na medaliku: Do Krwawych Łez Matki Bożej

Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

na dużych paciorkach:

Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

na małych paciorkach: (7 razy)

Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

na zakończenie (3 razy):

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

modlitwa:

Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

Różaniec do koronki do krwawych łez Matki Boskiej

Różaniec, który pomaga w odmawianiu koronki do krwawych łez Matki Boskiej przypomina nieco ten tradycyjny, ale tylko pozornie. Podstawowe różnice to:

brak krzyżyka.

Zamiast niego jest medalik, z jednej strony przestawiający płaczącą Maryję, z napisem Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła, z drugiej zaś Jezusa Chrystusa i napis: Przez Twoją boską cierpliwość, o Jezu uwięziony, zachowaj świat od grożącego mu chaosu”.

koronka do krwawych łez Matki Bożej ma siedem części, każda z nich składa się z 7 paciorków.

W zwykłym różańcu dużych koralików jest 5, pomiędzy zaś każdym z nich znajduje się 10 mniejszych.

Czytaj też:

Bibliografia Koronka Do Krwawych Łez Matki Bożej, http://www.duchprawdy.com

Historia Koronki do Łez Matki Bożej, http://adam-czlowiek.blogspot.com

Oceń artykuł (liczba ocen 30)

Klaudia: W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny!

Piszę to świadectwo abyście się nie poddawali i zaufali Maryi. W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny. Nie było to łatwe. Bardzo często nie mogłam się skupić, czasem nawet sam fakt rozpoczęcia modlitwy powodował u mnie ogromną niechęć. Zdawałam sobie sprawę, że nie mogę się poddać, gdyż to wszystko sprawa „tego, któremu bardzo zależy, aby tej modlitwy nie odmawiać”.

Pierwszą nowennę odmówiłam w 2015 roku. Mimo początkowego niespełnienia mojej prośby, która dotyczyła się dostania na wymarzone studia, nie poddałam się i odmówiłam kolejną w zupełnie innej intencji, która spełniła się. Następnie przyszła kolej nowenny w bardzo trudnej sprawie, bowiem tyczyła się nie tyle mojego życia, co postępowania drugiej osoby . Była to najtrudniejsza nowenna której nie udało mi się do końca odmówić.

Maryja mimo mojej niedokończonej nowenny i tak pomogła spełnić intencje tej modlitwy. Rok później postanowiłam znowu próbować swoich sił w dostaniu się na mój wymarzony kierunek studiów. Nie planowałam odmawiać tej nowenny ale któreś dnia natrafiłam na nią na facebooku. Być może wiele z was pomyśli że to przypadek aczkolwiek ja wierze, że wszystko dzieje się po coś. I tak od października studiuję mój wymarzony kierunek studiów. Dlatego jeśli to czytacie i macie wątpliwości czy trudności z odmawianiej tej modlitwy, to nie martwcie się. Każda nieporadna nawet modlitwa dla Maryi jest ważna, nie bójcie zaczynać się bo strach jest tym czym Szatan chce nas trzymać na uwięzi.

Piszę to świadectwo zdecydowanie za późno. Choć jak już pisałam powyżej nic nie dzieje się bez przyczyny. W moim życiu przeżywam teraz ogromny kryzys wiary. Czuję że coraz bardziej oddalam się od Boga. Nie służy również temu sytuacja polityczna i jej różne powiązania z kościołem które stawiają go w nienajlepszym świetle. Jest mi bardzo trudno z tego też względu jak zachowują się ludzie należący do kościoła. Dziś zaczynam 5 nowennę . Bardzo proszę o wsparcie duchowe, bo biorąc pod uwagę kierunek moich studiów oraz moją sytuacje duchową nie jest to dla mnie zbyt łatwe.

Koronka do krwawych łez Matki Bożej

Powrót na poprzednią stronę

Koronka do krwawych łez Matki Bożej Małgorzata Pabis Dom Wydawniczy “Rafael” Kraków ISBN: 978-83-7569-802-2

format: 100×140, stron: 8, oprawa: miękka INDEKS: RAF0681B42235 Cena: 19,90 zł – dodaję do koszyka

W 1930 roku w Campinas w Brazylii Matka Boża zeszła na ziemię i podarowała nam niezwykły prezent – koronkę ze swoich łez. „Różaniec ten ma służyć nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez niego szatan będzie pokonany i zniszczone panowanie piekła” – powiedziała. Pan Jezus zaś dodał: „O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić ze względu na łzy mojej Matki, tego udzielę im z życzliwością”. Pragnąc być krzewicielami tej pięknej i niezwykle skutecznej modlitwy, oddajemy do rąk czytelników książeczkę przybliżającą historię Koronki do krwawych łez Maryi oraz sposób jej odmawiania. Dołączamy również koronkę, na której można się modlić. Niech stanie się ona dla każdego niezastąpionym orężem w walce z szatanem i złem.

Do książki dołączona jest koronka!

Kategorie

Książki / Duchowość / Modlitwy i rozważania

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

키워드에 대한 정보 koronka do łez matki bożej świadectwa

다음은 Bing에서 koronka do łez matki bożej świadectwa 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  공무원 어학 연수 | [찬란한휴직]공무원 유학휴직 그리고 퇴사! (1탄) Feat.시드니대학교 답을 믿으세요
See also  혈전 성 외치핵 사진 | 치질(치핵), 자연치유가 가능할까? Ox퀴즈로 알아보는 ‘치핵‘! 64 개의 자세한 답변

See also  남성 복부 비만 운동법 | [People In 세브란스] 너만 알려 줄게~ 뱃살 쏙 빼는 세 가지 방법! 인기 답변 업데이트

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

  • Koronka do Krwawych Łez
  • skuteczna modlitwa
  • Matka Boża płacząca
  • Modlitwa obrony przed złem
  • Siostra Amalia Aguirre

Koronka #do #Krwawych #Łez #Matki #Bożej


YouTube에서 koronka do łez matki bożej świadectwa 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej | koronka do łez matki bożej świadectwa, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment