Koronka Do Łez Maryi Świadectwa | Koronka Do Krwawych Łez Najświętszej Maryi Panny. 88 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “koronka do łez maryi świadectwa – Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Ku Bogu 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,363,385회 및 좋아요 12,292개 개의 좋아요가 있습니다.

koronka do łez maryi świadectwa 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny. – koronka do łez maryi świadectwa 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Film ten dedykuję Pani Katarzynie.
Modlitwa na „różańcu z łez\” Maryi uzyskała aprobatę wielu dostojników kościelnych, a biskup Campinas Franciszek Campos Barre powiedział: „Kiedy niepokój, cierpienia i ból napełniają nasze serca, wznosimy nasze myśli do Boga. Łzy Maryi, Jego Najświętszej Matki, wzruszają Jego Boskie Serce, a nawet sama już myśl o nich skłania Boga do okazania nam łaskawości, miłosierdzia i Jego błogosławieństwa. Wydaje się, że w naszych czasach święte łzy Matki Jezusa bardzo mocno poruszają Serce Boże\”.
JAK ODMAWIAĆ KORONKĘ?
Na początku:
O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen.
Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie.
Na małych paciorkach:
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki. (7 razy)
Na zakończenie:
O Jezu, spójrz… (3 razy)
Modlitwa końcowa:
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.
Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

koronka do łez maryi świadectwa 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ocalenie przez łzy Matki – Echo Katolickie

Odmawiającym Koronkę do Krwawych Łez Maryja obiecuje, że pomoże ona „w … W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń …

+ 여기를 클릭

Source: www.echokatolickie.pl

Date Published: 1/29/2022

View: 2200

Koronka do krwawych łez Maryi (różaniec łez Matki Bożej)

KORONKA. do Krwawych Łez Matki Bożej. (Różaniec z 7 dziesiątkami – krwawe łzy maryi). Jak odmawiać Koronkę do Łez Matki Bożej. Różaniec przekazany s.

+ 더 읽기

Source: www.duchowaadopcja.info

Date Published: 11/13/2022

View: 1908

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi

Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego …

+ 여기에 더 보기

Source: radioniepokalanow.pl

Date Published: 9/6/2021

View: 6630

Ocalenie przez łzy Matki – Opoka

Odmawiającym Koronkę do Krwawych Łez Maryja obiecuje, … W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i …

+ 여기에 자세히 보기

Source: opoka.org.pl

Date Published: 7/27/2022

View: 7146

Klaudia: W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny!

Piszę to świadectwo abyście się nie poddawali i zaufali Maryi. … nowenny polecam odmawianie każdego dnia koronki do Krwawych Łez Matki Bożej o godz.

+ 여기에 보기

Source: pompejanska.rosemaria.pl

Date Published: 1/30/2022

View: 9204

Koronka do krwawych łez Matki Bożej – jak odmawiać?

Kościół podaje, że w z znacznej mierze interpretacji dostarczyła sama Maryja w czasie wzenia siostry Amalii. Słowa Matki Bożej miały brzmieć tak: Moje dziecko …

+ 여기를 클릭

Source: cafesenior.pl

Date Published: 3/10/2021

View: 9950

CUDA I ŁASKI » Współczesne » + Świadectwo

12 lat krzyku do Boga, łez, bólu, aby mnie z tego uwolnił. Po każdym samogwałcie czułam się jak zbity pies, pełna bólu i poniżenia, a jednak to było silniejsze …

+ 더 읽기

Source: www.lesniow.pl

Date Published: 1/23/2021

View: 898

Różaniec Koronka do Łez Maryi – Różańce koronki – 2894

Różaniec do Łez MaryiRóżaniec koronka do Łez Maryi to wyjątkowa modlitwa mająca … po przeczytaniu historii osób, świadectw, które odmawiały koronkę, …

+ 여기에 더 보기

Source: www.swietymarek.com

Date Published: 4/2/2021

View: 4337

주제와 관련된 이미지 koronka do łez maryi świadectwa

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.
Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.

주제에 대한 기사 평가 koronka do łez maryi świadectwa

 • Author: Ku Bogu
 • Views: 조회수 1,363,385회
 • Likes: 좋아요 12,292개
 • Date Published: 2019. 2. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=I3FYK4REbKM

Echo Katolickie

Klęcząc przed tabernakulum, postanowiła ofiarować własne życie za życie matki rodziny. „Co chcesz, abym czyniła?” – pytała Jezusa.

„Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś Mnie ze względu na łzy Mojej Matki” – odpowiedział Zbawiciel. I podyktował jej słowa: „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. „Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęcał, obiecując: „O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Twoje łzy skruszyły królestwo zła

Drugą wizję dotyczącą praktykowania Koronki do Krwawych Łez Maryi s. Amalia miała 8 marca 1930 r. Adorując w kaplicy Najświętszy Sakrament, zakonnica poczuła, jak unosi się nad ziemią. Ukazała się jej Matka Boża. „Zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżyła się do mnie z uśmiechem, trzymając w ręku różaniec, który nazwała «corona». Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg” – opisywała. Następnie Maryja wyjaśniła zakonnicy znaczenie niebieskiego płaszcza, jakim była okryta, purpurowej tuniki i białego welonu… Płaszcz – jak tłumaczyła – przypomina o niebie, tj. wiecznym szczęściu, do którego powołany jest każdy człowiek. „Kiedy czujesz się zmęczona trudami i nosisz krzyż swoich cierpień, [wyobrażenie nieba] daje odwagę duszy i pokój sercu, abyś kontynuowała tę walkę do końca!”. Purpurowa tunika uosabia łzy wywołane bólem Matki współodczuwającej z cierpiącym, bitym barbarzyńsko Jej Synem. Biały welon oznacza czystość Tej, która jest „białym kwiatem” Trójcy Świętej. Oczy Maryi skierowane w dół przypominają natomiast o współczuciu dla ludzkości. „Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz Mojego Syna przez łzy, które wylewam” – dodała.

O trzymanym w ręku różańcu Matka Boża powiedziała: „korona łez”. „Będąc tu przy Mnie, widząc tę koronkę w Moich rękach, pamiętaj, że oznacza ona miłosierdzie, miłość i ból… Ta koronka z moich błogosławionych łez mówi ci o tym, że Matka cię kocha. Wykorzystaj ten dar, modląc się z ufnością i miłością” – poleciła s. Amalii. „Mój Syn chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich łez. Korona ta posłuży w nawróceniu wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha” – mówiła Maryja.

Miesiąc później miała miejsce trzecia wizja – tym razem związana ze specjalnym medalikiem poświęconym krwawym łzom Matki Bożej. Na awersie znajdował się wizerunek Maryi, odpowiadający wcześniejszemu objawieniu, z napisem: „O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła”, zaś na rewersie – Jezusa ubiczowanego, jaki znamy z obrazu „Ecce Homo” z podpisem: „Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża”.

Silne, aby zdobyć serce Boga

Nieocenione zasługi na polu propagowania nabożeństwa za przyczyną krwawych łez Maryi miał biskup Campinas Francisco Campos Barreto. Podczas licznych duszpasterskich podróży hierarcha szerzył kult Matki Bożej, zachęcając wiernych do noszenia medalika i dziewięciodniowej modlitwy koronką. W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i uzdrowień. Wzrastała też liczba osób przyjmujących sakramenty święte, a przy tym dostrzegających w swoim życiu oznaki Bożego błogosławieństwa. „Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć łez naszej drogiej Matki Bożej” – pisał biskup już w 1934 r., za pewnik podając, iż „Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez”. Informacje o dobrodziejstwach, jakich nie szczędziło niebo pokładającym ufność we wstawiennictwo Maryi, napływały także – co odnotował brazylijski hierarcha – z europejskich krajów: Niemiec, Holandii czy Belgii. „Ci, którzy modlili się na «różańcu» do łez Najświętszej Maryi Panny przez dziewięć dni, otrzymywali sakramenty święte i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego «różańca» stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się i wypraszają łaski dla siebie i innych. Proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateistów. Uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy. Proszą też o uwolnienie biednych dusz cierpiących w czyśćcu” – relacjonował.

Zachęcając wiernych do praktykowania nabożeństwa, zwłaszcza w chwilach smutku i cierpienia, bp F. Barreto nie miał wątpliwości: „Błogosławione łzy Matki Jezusa są szczególnie silne, aby zdobyć serce Boga”.

W tym samym roku biskup Campinas zatwierdził koronkę i medalik. 15 maja 1934 r. nabożeństwo do krwawych łez Matki Bożej zatwierdziła także Stolica Apostolska.

Nie masz innego wyjścia

W książce „Ostatnie wołanie Maryi” ks. Piotr Glas dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, w obliczu czyhających na nie licznych duchowych zagrożeń, ma jedną radę: „Bierz, matko, różaniec do ręki i módl się. Będziesz widzieć, jak dziecko upada, jak robi różne głupoty, ale mimo to ufaj i módl się! Nie masz innego wyjścia”. O Koronce do Krwawych Łez Maryi kapłan mówi, że łączy ona łzy matek płaczących nad swoimi dziećmi ze łzami Matki Bożej. „Korona ta ma wielką moc kruszenia potęgi naszego przeciwnika – diabła” – przypomina ks. P. Glas. Nawiązuje też do pamiętnego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 listopada 1982 r., kiedy to Matka Boża płakała krwawymi łzami w figurze Róży Duchownej we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała wówczas: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka”.

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

„O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w niebie. Amen”.

NA DUŻYCH PACIORKACH

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”.

NA MAŁYCH PACIORKACH

„O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki”. (7 razy)

NA ZAKOŃCZENIE

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy).

„O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwa­wych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen”.

„Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Koronka do krwawych łez Maryi (różaniec łez Matki Bożej)

Jak odmawiać Koronkę do Łez Matki Bożej

Różaniec przekazany s. Amelii przez Matkę Bożą składa się 7 „dziesiątków” po 7 białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

Na końcu dołączone są 3 paciorki oraz medalik Łez.

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz…”

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

—————————————————–

Informacje o modlitwie:

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Leź” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

„Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronka) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, uciekać się z ufnością i miłością. „

Koronka ta ma wielką potęgę i moc. Matka Boża w dniu 21.IX. 1982 r. płakała krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

Źródła:

http://katecheta.narod.ru/koronkarlmb.htm

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/09/historia-koronki-do-ez-matki-bozej.html

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Krwawych Łez Maryi – Radio Niepokalanów

„Nie ma, jak u Mamy” to nasz radiowy cotygodniowy cykl internetowy, w którym pragniemy przybliżać Matkę Bożą. Jej życie, Jej skuteczne wstawiennictwo, Jej „obecność” w życiu świętych, modlitwy do Maryi, miejsca Jej kultu, a także wizerunki Matki Bożej. Może na wzór św. Maksymiliana, który, jak napisał o. Roman Soczewka – „lubił soboty i radością z tego dnia dzielił się ze współbraćmi zakonnymi, wygłaszając im pogadanki lub konferencje o Matce Bożej Niepokalanej.”

Dziś proponujemy naszym Słuchaczom/Czytelnikom kolejną modlitwę, po którą warto sięgnąć w okresie Wielkiego Postu – Koronkę do Krwawych Łez Maryi

Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Matka Boża powiedziała: „Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. „

Koronkę tę podyktował Pan Jezus S. Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Campinas, w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzi Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Koronkę (Różaniec), której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez.

W dniu 8 listopada 1929 do s. Amalii przyszedł krewny, którego żona była poważnie i nieuleczalnie chora. Ze łzami w oczach zapytał, „Co stanie się z dziećmi?” Jego stan i smutek z powodu takiej sytuacji bardzo zasmuciły s. Amalię. Od razu zwróciła się do Boga w modlitwie, gdy słuchała tej smutnej opowieści. Poszła zaraz do kaplicy i natychmiast przedstawiła wszystkie te troski Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Klęcząc na schodach przed ołtarzem i tabernakulum wyciągnęła ręce i ofiarowała się za swojego krewnego. „Jeśli nie ma już innych możliwości dla żony, T… to jestem gotowa zaoferować moje życie dla uratowania matki rodziny. Co chcesz, abym czyniła?”

Wtedy to s. Amalia usłyszała głos Jezusa: „Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś mnie ze względu na łzy mojej matki”.

Amalia zapytała: „Jak mam się modlić?

Jezus powiedział jej następujące słowa: „O Jezu, wysłuchaj naszą modlitwę ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.” Pan Jezus powiedział następnie: „Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Druga wizja Matki Bożej 8 marca 1930

Cztery miesiące później s. Amalia klęczała w kaplicy, adorując Najświętszy Sakrament. Tym razem Matka Boża ukazała się, jak to sama siostra opisuje: „Byłam w kaplicy, klęcząc na schodach po lewej stronie ołtarza, gdy nagle poczułam, że zostałam uniesiona. Wtedy zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżała się do mnie z uśmiechem i trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec). Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg”.

Maryja spojrzała na s. Amelię i powiedziała:

„Czy wiesz, dlaczego noszę niebieski płaszcz? Aby przypomnieć ci o niebie, kiedy czujesz się zmęczona od swoich trudów, a nosisz krzyż swoich cierpień. Mój płaszcz przypomina ci o niebie, aby dać ci nieopisaną radość i szczęście wieczne, a to daje odwagę twojej duszy i pokój twojemu sercu, abyś kontynuowała walkę do końca! ”

„Czy rozumiesz znaczenie mojej purpurowo-fioletowej tuniki? Powiem ci, abyś pamiętała, że stoisz przed obrazem Łez, koloru fioletowego, który noszę, a który oznacza ból. Ból, który Jezus czuł, gdy barbarzyńsko bito go na jego ciele. Moje matczyne serce i moja dusza były także zranione bólem, widząc tak Jezusa.”

„Moje dziecko, wyjaśnię ci dlaczego noszę ten biały welon, wokół piersi obejmujący głowę. Biały oznacza czystość i będąc białym kwiatem Trójcy Świętej, nie mogłabym objawić się bez tej bieli. Słodki uśmiech, który widzisz na moich ustach jest dla ogromnej radości, że mogę przekazać ludzkości taki cenny skarb! ”

„Wyjaśnię ci powód dlaczego moje oczy pochylone są w dół. Uduchowieni malarze ukazywali moje oczy patrzące w górę, by ukazać chwałę mojego Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego więc moje oczy nie miałyby być skierowane w dół w tym objawieniu, w którym powierzasz się moim błogosławionym łzom? To oznacza moje współczucie dla ludzkości, ponieważ pochodzą z nieba, aby złagodzić cierpienie. Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz mojego Syna przez łzy, które wylewam. A gdy jesteś blisko mojego wizerunku, zobacz, jak patrzę na ciebie oczami współczucia i czułości. ”

„Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronka) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, uciekaj się z ufnością i miłością. ”

Wręczając mi różaniec, powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna .

Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.”

W tym samym roku, 1934, Biskup Francisko, zatwierdził Różaniec, Medalik jak również nabożeństwo do Łez Matki Bożej, a następnie zatwierdziła je Stolica Apostolska.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ

Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

„O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen”.

NA DUŻYCH PACIORKACH

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”.

NA MAŁYCH PACIORKACH

„O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki” (7 razy)

NA ZAKOŃCZENIE

„O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy).

„O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen”.

„Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Źródło: https://www.parafiastanislawow.pl/; https://opoka.org.pl/

***

Na kolejną część naszego cyklu internetowego, „Nie ma, jak u Mamy”, zapraszamy już za tydzień – 06 marca.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nie ma, jak u Mamy: Koronka do Siedmiu Boleści Maryi – o tę modlitwę prosi nas sama Matka Boża

Nie ma, jak u Mamy: Świadectwo otrzymanej łaski, wyproszonej przez ręce Maryi

Nie ma, jak u Mamy: O różańcu ustami świętych, czyli dlaczego warto odmawiać różaniec

Nie ma, jak u Mamy: Matka Boża Dzieci Nienarodzonych

Nie ma, jak u Mamy: Cudowny medalik – noś go z ufnością na szyi!

Nie ma, jak u Mamy: Dlaczego sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej?

Sanktuarium w Lourdes

„Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęca Pan Jezus. Odmawiającym Koronkę do Krwawych Łez Maryja obiecuje, że pomoże ona „w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha”. W czym tkwi piękno i siła tego nabożeństwa?

Koronkę do Najświętszej Maryi Panny od Łez podyktował s. Amalii Aguirre, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego w Campinas w Brazylii, sam Pan Jezus. Podczas kolejnych objawień, jakie stały się udziałem zakonnicy, Matka Boża wyraziła życzenie, aby „koronkę do łez” traktować w kategorii „obowiązku miłości”, odmawiając ją – w każdej rodzinie i klasztorze – codziennie o 7.00 wieczorem.

Praktykujący to nabożeństwo nie mają wątpliwości: modlitwa przez łzy Matki ma moc kruszenia zatwardziałych serc i toruje drogę do życia sakramentami tym wszystkim, którzy pogubili się w meandrach codzienności.

O cokolwiek prosić Mnie będą…

Zaistnienie koronki w świadomości wierzących wiąże się z dramatyczną historią, jaka wydarzyła się w rodzinie s. Amalii. 8 listopada 1929 r. zakonnicę odwiedził krewny, którego żona poważnie zachorowała. „Co stanie się z dziećmi?” – pytał ze łzami w oczach. Zasmucona cierpieniem kuzyna i jego rodziny s. A. Aguirre natychmiast udała się przed Najświętszy Sakrament, prosząc pokornie o cud uzdrowienia umierającej żony. Klęcząc przed tabernakulum, postanowiła ofiarować własne życie za życie matki rodziny. „Co chcesz, abym czyniła?” – pytała Jezusa.

„Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś Mnie ze względu na łzy Mojej Matki” – odpowiedział Zbawiciel. I podyktował jej słowa: „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. „Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki” – zachęcał, obiecując: „O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

Twoje łzy skruszyły królestwo zła

Drugą wizję dotyczącą praktykowania Koronki do Krwawych Łez Maryi s. Amalia miała 8 marca 1930 r. Adorując w kaplicy Najświętszy Sakrament, zakonnica poczuła, jak unosi się nad ziemią. Ukazała się jej Matka Boża. „Zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżyła się do mnie z uśmiechem, trzymając w ręku różaniec, który nazwała «corona». Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg” – opisywała. Następnie Maryja wyjaśniła zakonnicy znaczenie niebieskiego płaszcza, jakim była okryta, purpurowej tuniki i białego welonu… Płaszcz – jak tłumaczyła – przypomina o niebie, tj. wiecznym szczęściu, do którego powołany jest każdy człowiek. „Kiedy czujesz się zmęczona trudami i nosisz krzyż swoich cierpień, [wyobrażenie nieba] daje odwagę duszy i pokój sercu, abyś kontynuowała tę walkę do końca!”. Purpurowa tunika uosabia łzy wywołane bólem Matki współodczuwającej z cierpiącym, bitym barbarzyńsko Jej Synem. Biały welon oznacza czystość Tej, która jest „białym kwiatem” Trójcy Świętej. Oczy Maryi skierowane w dół przypominają natomiast o współczuciu dla ludzkości. „Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz Mojego Syna przez łzy, które wylewam” – dodała.

O trzymanym w ręku różańcu Matka Boża powiedziała: „korona łez”. „Będąc tu przy Mnie, widząc tę koronkę w Moich rękach, pamiętaj, że oznacza ona miłosierdzie, miłość i ból… Ta koronka z moich błogosławionych łez mówi ci o tym, że Matka cię kocha. Wykorzystaj ten dar, modląc się z ufnością i miłością” – poleciła s. Amalii. „Mój Syn chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich łez. Korona ta posłuży w nawróceniu wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha” – mówiła Maryja.

Miesiąc później miała miejsce trzecia wizja – tym razem związana ze specjalnym medalikiem poświęconym krwawym łzom Matki Bożej. Na awersie znajdował się wizerunek Maryi, odpowiadający wcześniejszemu objawieniu, z napisem: „O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła”, zaś na rewersie – Jezusa ubiczowanego, jaki znamy z obrazu „Ecce Homo” z podpisem: „Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża”.

Silne, aby zdobyć serce Boga

Nieocenione zasługi na polu propagowania nabożeństwa za przyczyną krwawych łez Maryi miał biskup Campinas Francisco Campos Barreto. Podczas licznych duszpasterskich podróży hierarcha szerzył kult Matki Bożej, zachęcając wiernych do noszenia medalika i dziewięciodniowej modlitwy koronką. W ślad za wieścią o nowennie – „desce ratunku” szły świadectwa licznych nawróceń i uzdrowień. Wzrastała też liczba osób przyjmujących sakramenty święte, a przy tym dostrzegających w swoim życiu oznaki Bożego błogosławieństwa. „Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć łez naszej drogiej Matki Bożej” – pisał biskup już w 1934 r., za pewnik podając, iż „Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez”. Informacje o dobrodziejstwach, jakich nie szczędziło niebo pokładającym ufność we wstawiennictwo Maryi, napływały także – co odnotował brazylijski hierarcha – z europejskich krajów: Niemiec, Holandii czy Belgii. „Ci, którzy modlili się na «różańcu» do łez Najświętszej Maryi Panny przez dziewięć dni, otrzymywali sakramenty święte i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego «różańca» stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się i wypraszają łaski dla siebie i innych. Proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateistów. Uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy. Proszą też o uwolnienie biednych dusz cierpiących w czyśćcu” – relacjonował.

Zachęcając wiernych do praktykowania nabożeństwa, zwłaszcza w chwilach smutku i cierpienia, bp F. Barreto nie miał wątpliwości: „Błogosławione łzy Matki Jezusa są szczególnie silne, aby zdobyć serce Boga”.

W tym samym roku biskup Campinas zatwierdził koronkę i medalik. 15 maja 1934 r. nabożeństwo do krwawych łez Matki Bożej zatwierdziła także Stolica Apostolska.

Nie masz innego wyjścia

W książce „Ostatnie wołanie Maryi” ks. Piotr Glas dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, w obliczu czyhających na nie licznych duchowych zagrożeń, ma jedną radę: „Bierz, matko, różaniec do ręki i módl się. Będziesz widzieć, jak dziecko upada, jak robi różne głupoty, ale mimo to ufaj i módl się! Nie masz innego wyjścia”. O Koronce do Krwawych Łez Maryi kapłan mówi, że łączy ona łzy matek płaczących nad swoimi dziećmi ze łzami Matki Bożej. „Korona ta ma wielką moc kruszenia potęgi naszego przeciwnika – diabła” – przypomina ks. P. Glas. Nawiązuje też do pamiętnego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 listopada 1982 r., kiedy to Matka Boża płakała krwawymi łzami w figurze Róży Duchownej we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała wówczas: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka”.

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej Różaniec przekazany s. Amalii przez Matkę Bożą składa się z siedmiu dziesiątków po siedem białych perełek każdy. Cyfra siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE „O Jezu przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen”. NA DUŻYCH PACIORKACH „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie”. NA MAŁYCH PACIORKACH „O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki”. (7 razy) NA ZAKOŃCZENIE „O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej już tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie” (3 razy). „O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen”. „Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen”.

Echo Katolickie 37/2019

opr. mg/mg

Klaudia: W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny!

Piszę to świadectwo abyście się nie poddawali i zaufali Maryi. W moim życiu udało mi się odmówić 4 nowenny. Nie było to łatwe. Bardzo często nie mogłam się skupić, czasem nawet sam fakt rozpoczęcia modlitwy powodował u mnie ogromną niechęć. Zdawałam sobie sprawę, że nie mogę się poddać, gdyż to wszystko sprawa „tego, któremu bardzo zależy, aby tej modlitwy nie odmawiać”.

Pierwszą nowennę odmówiłam w 2015 roku. Mimo początkowego niespełnienia mojej prośby, która dotyczyła się dostania na wymarzone studia, nie poddałam się i odmówiłam kolejną w zupełnie innej intencji, która spełniła się. Następnie przyszła kolej nowenny w bardzo trudnej sprawie, bowiem tyczyła się nie tyle mojego życia, co postępowania drugiej osoby . Była to najtrudniejsza nowenna której nie udało mi się do końca odmówić.

Maryja mimo mojej niedokończonej nowenny i tak pomogła spełnić intencje tej modlitwy. Rok później postanowiłam znowu próbować swoich sił w dostaniu się na mój wymarzony kierunek studiów. Nie planowałam odmawiać tej nowenny ale któreś dnia natrafiłam na nią na facebooku. Być może wiele z was pomyśli że to przypadek aczkolwiek ja wierze, że wszystko dzieje się po coś. I tak od października studiuję mój wymarzony kierunek studiów. Dlatego jeśli to czytacie i macie wątpliwości czy trudności z odmawianiej tej modlitwy, to nie martwcie się. Każda nieporadna nawet modlitwa dla Maryi jest ważna, nie bójcie zaczynać się bo strach jest tym czym Szatan chce nas trzymać na uwięzi.

Piszę to świadectwo zdecydowanie za późno. Choć jak już pisałam powyżej nic nie dzieje się bez przyczyny. W moim życiu przeżywam teraz ogromny kryzys wiary. Czuję że coraz bardziej oddalam się od Boga. Nie służy również temu sytuacja polityczna i jej różne powiązania z kościołem które stawiają go w nienajlepszym świetle. Jest mi bardzo trudno z tego też względu jak zachowują się ludzie należący do kościoła. Dziś zaczynam 5 nowennę . Bardzo proszę o wsparcie duchowe, bo biorąc pod uwagę kierunek moich studiów oraz moją sytuacje duchową nie jest to dla mnie zbyt łatwe.

Koronka do krwawych łez Matki Bożej – jak odmawiać?

Spis treści

Czym jest koronka do krwawych łez?

Koronka do krwawych łez Matki Bożej jest stosunkowo rzadką i mało znaną modlitwą o charakterze medytacyjnym, odmawianą przez chrześcijan wyznania rzymsko-katolickiego. Budową przypomina nieco tradycyjny różaniec, jako że i w tym przypadku powtarza się słowa modlitw cząstkowych, wchodzących w skład większej całości, wedle określonego i nienaruszalnego schematu. W odróżnieniu jednak od różańca, nie ma w koronce do krwawych łez ani jednej ze znanych i powszechnie odmawianych modlitw. To stanowi o jej oryginalności i niepowtarzalności, jednocześnie jednak stanowiąc źródło niszowości w religii.

Skąd się wzięła koronka do krwawych łez Matki Bożej?

Pełna nazwa wspomnianej modlitwy, to koronka do krwawych łez Matki Bożej (niekiedy zamiast określenia Matka Boża, używa się też sformułowania Matka Boska lub imienia Maryja). Kościół katolicki wierzy, że koronkę do krwawych łez Maryi podarował Chrystus siostrze Amalii Aguirre, brazylijskiej zakonnicy, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego. Wydarzenie to miało mieć miejsce w czasie jednego z trzech widzeń, których Amalia doznała pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Zakonnica podała, że Jezus objawił jej się 8 listopada 1929 roku, dyktując słowa modlitwy, a także mówiąc: Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. Natomiast w roku 1930 siostra Amalia dwukrotnie miała rozmawiać z Matką Bożą. Maryja, która ukazała jej różaniec nazwany koronką łez i wyjaśniła jego znaczenie, poleciała także odprawiać stosowne nabożeństwo w klasztorach o godzinie 7 wieczorem. 4 lata później, 15 maja 1934 roku Watykan oficjalnie uznał koronkę.

Co o koronce do krwawych łez Maryja powiedziała Amalii?

Jaki jest sens słów koronki do krwawych łez Matki Boskiej? Kościół podaje, że w z znacznej mierze interpretacji dostarczyła sama Maryja w czasie widzenia siostry Amalii. Słowa Matki Bożej miały brzmieć tak: Moje dziecko, opowiem ci o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę, pamiętaj, że oznacza miłosierdzie, miłość i ból. Ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. (…) Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. (…). Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany, a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.

Dziś słowa koronki do krwawych łez MB mają charakter uniwersalny, co jednak ciekawe, wedle słów Amalii, Maryja ofiarować miała różaniec ze swoich łez Instytutowi Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego, jako część jego dziedzictwa.

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej?

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej? Podobnie jak w przypadku różańca, kierujemy się ustalonym schematem, w rachubach wspierając się sznurem paciorków. Układ koronki do krwawych łez NMP jest następujący:

na wstępie, na medaliku: Do Krwawych Łez Matki Bożej

Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

na dużych paciorkach:

Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

na małych paciorkach: (7 razy)

Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

na zakończenie (3 razy):

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

modlitwa:

Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

Różaniec do koronki do krwawych łez Matki Boskiej

Różaniec, który pomaga w odmawianiu koronki do krwawych łez Matki Boskiej przypomina nieco ten tradycyjny, ale tylko pozornie. Podstawowe różnice to:

brak krzyżyka.

Zamiast niego jest medalik, z jednej strony przestawiający płaczącą Maryję, z napisem Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła, z drugiej zaś Jezusa Chrystusa i napis: Przez Twoją boską cierpliwość, o Jezu uwięziony, zachowaj świat od grożącego mu chaosu”.

koronka do krwawych łez Matki Bożej ma siedem części, każda z nich składa się z 7 paciorków.

W zwykłym różańcu dużych koralików jest 5, pomiędzy zaś każdym z nich znajduje się 10 mniejszych.

Czytaj też:

Bibliografia Koronka Do Krwawych Łez Matki Bożej, http://www.duchprawdy.com

Historia Koronki do Łez Matki Bożej, http://adam-czlowiek.blogspot.com

Oceń artykuł (liczba ocen 30)

CUDA I ŁASKI » Współczesne » + Świadectwo

CUDA I ŁASKI » Współczesne » + Świadectwo

Chciałam dać świadectwo działania Boga w moim życiu. Tyla lat błagania, łez, modlitw i nic, jakby niebo było zamknięte. Może dlatego tak się stało, aby ci, którzy będą to czytali nie tracili nadziei, że Bóg zawsze jest w nas, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy. Jest to tajemnica Boga, dlatego pozwala na tyle bólu, wylanych łez. Bóg wysłuchuje kiedy chce i jak chce, a dlaczego tak jest? Może dlatego, aby jeszcze większa chwała Boża się objawiła.

Na początku wspomnę tylko, że w dzieciństwie byłam gwałcona przez mojego ojca. Całe życie byłam wycofana, pełna lęku przed sobą i ludźmi. 12 lat temu spotkałam osoby, które pomagały mi wyjść z tego bagna. Była to długa droga, bardzo bolesna, ciężka i żmudna dla mnie i dla nich, bo wiele im bólu zadawałam, bojąc się ich życzliwości. Wiele rzeczy się zmieniło, zaczęłam inaczej patrzeć na życie, ale pozostawała wewnętrzna pustka, jakby we mnie nic nie było. Nie potrafiłam doświadczyć samej siebie, nie umiałam być sama ze sobą i od tego zaczęły się samogwałty. Tylko takie miałam doświadczenia z dzieciństwa. Mój dom rodzinny był zimny, pusty, zero uczuć i matka, która zgadzała się na wszystko, co działo się w tym domu. Tylko tak potrafiłam coś czuć. 12 lat krzyku do Boga, łez, bólu, aby mnie z tego uwolnił. Po każdym samogwałcie czułam się jak zbity pies, pełna bólu i poniżenia, a jednak to było silniejsze ode mnie. Towarzyszyła mi także dziwna senność przez cały dzień. W każdej wolnej chwili kładłam się spać, bo nie potrafiłam normalnie funkcjonować. To nie był zwyczajny sen, miałam wtedy silne bóle głowy, jakby w półśnie, wtedy zawsze śnił mi się mój ojciec, jak chce mnie gwałcić. Kiedy wyrywałam się z tego snu, to popełniałam samogwałty, chciałam coś czuć oprócz lęku. Tylko Bóg jest w stanie zrozumieć ile było bólu i łez przez te lata. Chociaż wiedziałam, co od czego jest, ale nie byłam w stanie się z tego wyrwać. Nieraz myślałam, że może to jest taki oścień, który towarzyszył mi będzie do końca mojego życia. Nienawidziłam siebie za to, że taka jestem, a najtrudniejsze było to, że nawet podczas modlitwy popełniałam samogwałty, to najbardziej mnie upokarzało i wtedy miałam najwięcej żalu do Boga. Rok temu usłyszałam o Nowennie Pompejańskiej, że przez 54 dni odmawia się wszystkie części różańca i że dzieją się cuda. Zaczęłam się modlić tą nowenną, ale nie za siebie, tylko za innych. Byłam w coraz gorszym stanie. Te pustki wewnętrzne doprowadzały mnie do rozpaczy i wielkiego żalu do Boga. Przyszła mi myśl: dlaczego za siebie się nie pomodlę tą nowenną. Miałam najpierw poczucie winy, że za siebie chcę się modlić, a tyle potrzeba modlitwy za innych. Nie miałam wyjścia, byłam jakby przystawiona do muru, tak mi było trudno z samą sobą. Zaczęłam różaniec św. za siebie. Już na drugi dzień nowenny weszłam w samogwałt. Ból, łzy, że robię to nawet podczas nowenny. Z upływem kolejnych dni było coraz gorzej. Nie miałam większego problemu, żeby znaleźć czas na modlitwę różańcową, ale wewnętrznie się rozpadałam. Nasiliły się bóle głowy, ciągła senność, ataki obżarstwa, samogwałty co kilka dni. Ból, łzy, nie miałam pojęcia, co się dzieje. Czytałam świadectwa osób, które odmawiały tę nowennę i już na początku tej nowenny działy się cuda w ich życiu, a u mnie wszystko odwrotnie. Kiedy doszłam do połowy nowenny, do części dziękczynnej, krzyczałam całą sobą do Boga: za co mam dziękować, jestem w gorszym stanie niż wcześniej. Miałam przerwać tę nowennę, tak byłam wewnętrznie wykończona, ale coś we mnie mówiło, że jak zaczęłaś, to wytrwaj do końca. Raz, po samogwałcie, stwierdziłam, że już nie będę walczyć, bo i tak z tego nie wyjdę, po prostu taka jestem. Odmawiałam dalej różaniec św., nie prosząc już o nic, po prostu nie miałam już siły, a chciałam dokończyć tę nowennę. Dzień przed zakończeniem nowenny, samogwałt. Łzy, ból, pustka. Wiedziałam, że nic się nie zmieni. Po zakończeniu nowenny w ogóle nie zwracałam uwagi na mój wewnętrzny stan, za bardzo byłam wyczerpana. Po tygodniu zauważyłam, że nie mam wewnętrznych pustek, nie mam tych dziwnych bóli głowy i że nie wchodzę w samogwałt. Nawet kładłam się celowo w ciągu dnia spać, aby sprawdzić czy naprawdę nie boli mnie głowa, bóle minęły. Zawsze po spaniu był samogwałt, a teraz minęło wszystko, jakby nigdy tego nie było. Trudno mi było wcześniej uwierzyć, że naprawdę tak się stało. Czekałam miesiąc, aby się upewnić, czy to się naprawdę dzieje, dopiero wtedy powiedziałam o wszystkim kierownikowi duchowemu, który znał moje zmagania od lat. Stał się cud w moim życiu. Kiedy to piszę, mija już trzeci miesiąc, i ani razu samogwałtu, jakby nigdy tych rzeczy w moim życiu nie było.

Nie wiem kim jesteś, kiedy to czytasz, ani jaką historię życia nosisz, ale wiem jedno: cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, ufaj Bogu, że On wyciągnie Cię z największego bagna przez Maryję. Weź różaniec do ręki, a Bóg uczyni cud w swoim czasie. On wie, co robi i kiedy. Chociaż w moim życiu jest dużo ran z dzieciństwa, które utrudniają mi codzienność, ale mam wiarę, że z Maryją dam radę dźwigać krzyż. Kiedy jest mi trudno, patrzę w Jej zatroskane oczy, to widzę, że dla Niej i Jezusa jestem bardzo ważna. Dlatego resztę mojego życia oddaję Maryi jako dziękczynienie za to, co mi uczyniła.

Różaniec Koronka do Łez Maryi

Przeczytaj co napisali nasi klienci. Dlaczego kupili ten produkt?

Małgorzata L…z Do modlitwy,jest piękny

Agata P…a Potrzebny do modlitwy

Julia S…o By się modlić

Maciej W…a Zamierzam odmawiać

TERESA W…K Odpowiada mi wielkość paciorków.

Ewa Ż…a Różaniec jest nie tylko piękny, ale używanie go przynosi również piękne owoce.

Edwarda Z…k Bardzo skuteczna modlitwa . odmawiać o godz 19.00

Olga K…p Chce się modlić o nawrócenie moich bliskich.

Małgorzata Z…a Od jakiegoś czasu czuje przynaglenie do modlitwy tą koronką

Agnieszka G…k Żeby się modlić.

Urszula O…k Przez tą koronkę uprosisz wszystko!

Agnieszka M…k Postanowiłam na tym różańcu modlić się o potrzebne intencje.

Marianna M…k Będę się modlić.

DOROTA M…K Poznałam moc uzdrowienia poprzez tą koronkę i chcę tym różańcem obdarować innych.

Barbara J…k Chciałabym się modlić za grzeszników.

Małgorzata O…a Potrzeba

Izabela K…a warto się modlić!

Ewa S…h Chcę się modlić

Danuta Zofia S…k Jest to piękna koronka i chcę do niej różaniec

Marta S…ś Wybrałam ten produkt z uwagi na jego wielkie łaski płynące z odmawiania

Marta M…z Mam nadzieję że zostanę wysłuchana i otrzymam pomoc

Olga K…p To potężna modlitwa. Pomoże mi i innym.

Marta R…a Do modlitwy. Modlitwę tepoleca ks. Piotr Glas

Agnieszka A…ł Czesto modlę się koronką do Krwawych Łez Matki Bozej

Katarzyna U…c Chcę modlić się na tym różańcu, ponieważ polecał tę modlitwę ksiądz Glas

LUCYNA S…L Chcę się modlić za kapłanów.

Beata N…a Natknęłam się na tę modlitwę wczoraj, po przeczytaniu historii osób, świadectw, które odmawiały koronkę, zapragnęłam mieć taki różaniec w swoim domu

Joanna S…a modlę się na tej koronce

Małgorzata P…a Podoba mi się ta modlitwa ,wierzę że mogę wyprosić nawrócenie osób które są mi bardzo bliskie ,a trochę się pogubiły w życiu.

Teresa W…r Odmawiam tę koronkę za kapłanów

EWA M…Z Piękna koronka a nie miałam różańca

Aneta R…a Ponieważ chcę się modlić

Barbara B…k Chcę się modlić o nawrócenie syna…

Alicja M… Pragnę odmawiać tę koronkę na właściwym różańcu.

Ks. Marian Z…r To piękna i skuteczna modlitwa, którą chce rozpowszechnić.

Izabela S…k Jest piekny i kocham Maryje pragne cale zycie poswiecic dla niej a przez te koronke jestem blizej Jezusa i. Maryi

Małgorzata M…a prezent dla bliskiej mi osoby sama modlę sie na tej koronce i Modlitwa ta jest dla mnie zawsze dużym ukojeniem

Anna P… Gdyż ta koronka jest przepiękna

Dorota K…j Piękna modlitwa ,która prostuje drogi ,wycisza i rozwiązuje najtrudniejsze problemy

Małgorzata S…a Piękna i skuteczna

Ewa R…a do modlitwy

maria s…z Zamawiam różaniec,ponieważ pragnę wypraszać na nim potrzebne łaski świętości dla kapłanów,a szczególnie dla mojego proboszcza.

Elżbieta Z…a Chcę odmawiać koronkę do Maryi.

Patrycja R…z By pomóc Mamie

Elżbieta M…a Nie miałam do dziś świadomości, że istnieje tak piękna modlitwa. Natknęłam się na nią przypadkiem, przeczytałam o niej i wspólnie z mamą postanowiłyśmy zacząć modlić się w tej formie. Poza tym różaniec jest piękny i wiąże się z jednym z moich wspomnień.

Agnieszka L…a Koronka do łez Najświętszej Marii Panny to przepiękna modlitwa

Władysława K…l Wierzę w ogromną moc modlitwy do Krwawych Łez Matki Najświętszej i uważam że teraz tylko Ona może nam przyjść z pomocą

Janina C…a Jest to czas że więcej będę się modlić koronką do łez Maryi i dlatego wybrałam.Do tej pory modliłam się na różańcu dodając jeszcze 2 siódemki.Ta koronka jest przepiękna i perłowa jak serce naszej kochanej Matki która płacze nad nami. Pozdrawiam z Bogiem

Anna K…a Witam. Przypadkiem wpadłam na modlitwę – koronka do krwawych łez Matki Bożej i potrzebuję odpowiedni różaniec. Dobrze, że odnalazłam możliwość zakupienia. Pozdrawiam

Jolanta B… Zamówiłam już chyba ze 100 koronek Daję je bliskim i przyjsciołom Koronka do Łez Maryi ma ogromną moc ,przezwycięża wszelkie zło .

MARIOLA B…R pragnę odmawiać

Maciej O…i Ponieważ kocham Jezusa i pragnę przez Koronkę nawiązywać z nim kontakt każdego dnia o 19. Dziękuję Panu Markowi za to, że wyśle mi tą Koronkę do Krwawych Łez Matki Bożej, i niech Pan Mu błogosławi.

Barbara K…r gdzie indziej nie znalazłam chociaz długo szukałam i pytałam

Teresa M…k Żeby się modlić przepiękną koronką i wypraszać łaski

Urszula C…a Lubię tę modlitwę a ten różaniec koronka urzekł mnie swoim urokiem i subtelnoscią

Katarzyna Ś…k Wybrałam ten produkt ponieważ, chcę zacząć odmawiać tę piękną Koronkę i podarować również Ją mojej rodzinie, pozdrawiam

Stanisława K…a Piękna modlitwa-siła w modlitwie

ZOFIA A…A ZAUFAŁAM MARYJI, MARYJA POMAGA MI I OFIARUJĘ POTRZEBUJĄCYM POMOCY MARYJI

Jadwiga O…g Usłyszałam o tej modlitwie w kazaniu znanego księdza. Koronkę do ŁEZ MARYI pragnę odmawiać w intencji moich bliskich którzy się zagubili i ciemność bierze nad nimi górę. Chwała Panu że dał nam Swoją Matkę.

Anna P…a Do modlitwy za kapłanów

Beata K…k Uwielbiam modlitwy różańcowe, koronki, litanie.

AGNIESZKA K…Z Chcę się modlić tą cudowną modlitwą za mojego męża i rodzinę. Drugi różaniec jest dla mojej mamy, która modli się często za grzeszników.

Anna R…ń Słyszałam o mocy tej koronki.Chcę przez łzy Maryi wyprosić łaski dla mojej rodziny i prosić o nawrócenie mojego męża.

Anna S…a prezent dla koleżanki

Grażyna K…a na prezent dla przyjaciółki

Justyna K…l Muszę się podzielić z innymi tą piękną bronią ☺

Anna T…k Dla siostry, na prezent, ponieważ chce odmawiać tę koronkę, ma taką wewnętrzną potrzebę.

Danuta K…z Pragnę modlić się pewnie w intencjach na tym różańcu

Agnieszka W…a Koronka dla mnie i mojej siostry, z polecenia naszej Mamy.

LIDIA Z…A Potrzebuję Koronki do Krwawych Łez Matki Bożej. A tylko tu mogła kupić ją samą bez książeczki i w dobrej cenie.

Lucyna C…a Tą koronką można wymodlic wiele łask. Tak obiecał Jezus, bo powiedział, że nigdy nie jest obojętny wobec osób wspominajacych w trakcie modlitwy łzy Jego Matki.

Grażyna K…e Bardzo potrzebowałam tej koronki. Wszędzie jest do kupienia z książeczka,a ja potrzebowałam samego różańca.

Elżbieta M…a Chcę się modlić tą piękną modlitwą i potrzebowałam różaniec

DANUTA A…A JESTEM MATKA , KTÓRA WYLEWA ŁZY JAK MARYJA .CHCĘ PROSIĆ MARYJĘ ABY MOJE ŁZY ZANIOSŁA DO JEZUSA , ABY WYPROSIŁA DLA MNIE ŁASKI DLA MOICH DZIECI .

Marek K…k Modlitwa zmienila moje zycie i mojej rodziny, zaufajmy Maryi

Jolanta D…a Swój który do tej pory miałam sprezentowałam mamie.

Urszula T…a Bo szukałam akurat tego do Łez Maryi i jest ok.

anna p…a wybralam rozaniec zeby odmawiac koronke do krwawych lez Matkii Bozej

Iwona B…i Prezent dla kolezanki

Krystyna U…k Ponieważ jest pięknie wykonany i przyda mi sie do modlitwy. Jest taki taki piękny.

Aleksandra C…a Ufam całym sercem Matce Bozej i Jezusowi,ze intencje zostana wysluchane .

Agnieszka M…a w celu wyproszenia wielu łask.

Jolanta B…a Dlatego że moje dorosłe dzieci odeszly od Boga. Chcę tym rozancem wypraszac łaski dla nich i nietylko.

Agata S…k Jedna dla mnie druga dla mama bedziemy sie modlic razem

Katarzyna C…s Matka Boża we Włoszech powiedziała, żebyśmy odmawiali tę koronkę i rozpowszechniali ją. Wzór 2 różańca koronki do łez Matki Bożej wydał mi się być ładniejszy. 1 różaniec zakupiony dla siebie, 2 pozostałe na prezent

Barbara L…s Powinien być w każdym domu.

Krystyna P…a Modlę się i wierzę Matka Boska mi pomoże. Namówiłam swoje koleżanki.

Małgorzata M…a Modlę się tą koronke do krwawych łez

Michał J…z do modlitwy

Zosia T…a Wszelkie łaski za odmiawianie tej koronki

Grażyna H…a Zamówiłam różanie ponieważ chcę się modlić i wyprosić łaski potrzebne dla mojej rodziny

Damian M…r Zakupiłem Różańce do Modlitwy i dla ofiarowania Go znajomym.

Beata L…k Ponieważ chcę się modlić i wypraszać laski

Dariusz D…k Piekna koronka… jeszcze piekniejsza modlitwa, nie zajmuje duzo czasu… Polecam zwlaszcza dla zabieganych.

Agnieszka G…a bardzo skuteczna koronka

Marzena M…a Bardzo ładny jest ten różaniec.

Katarzyna O…a Zachęciła mnie do tej modlitwy znajoma, prosząc przez łzy Maryi Jezus niczego nie odmówi

Karolina K…a Wybrałam te dwa różańce, bo za wstawiennictwem krwawych łez Matki Boskiej chcemy uprosić wraz z siostrą łaskę wiary dla nas i dla naszych najbliższych, a w szczególności dla tych, którzy są daleko od Boga.

Emilia K…a Przez tą koronkę można wyprosić wiele łask.

Emilia K…a Przez tą koronkę można wyprosić wiele łask.

Agnieszka S…k Dlaczego wybrałaś ten produkt? oboje z mezem potrzebujemy wielu lask

maria w…a Dlaczego wybrałaś ten produkt?krwawe lzy zabijaja szatana gdy pod krzyzem Maryja stala i plakala krwawymi lzami miedzy nimi bylo tyle milosci ze szatan tego niemogl zniesc a tylko dzieki matczynej milosci mozna uprosic laski od boga uwolnieniai nawrocenie tylko jej lzy moga wyprosic wybawienie z opetania i wszystkiego

Halina Ł…a Jako Matka modlę się o nawrócenie i łaski dla moich dorosłych dzieci w tym o wiarę powołanie do małżeństwa i dar potomstwa. Z Bogiem

Monika L…k Aby modlić się o nawrócenie moich najbliższych

Justyna P…r TA KORONKA DZIAŁA CUDA.

Anna P…a Wierzę, że modlitwy na różańcu będa wysłuchane

Katarzyna S…a Modliłam się już kiedyś tą modlitwą i chciałabym kontynuować z różańcem do tego przeznaczonym w ręku.

Danuta K…k Aby odmawiać koronkę

Teresa S…k myślę, że odmawiając tę koronkę można wiele wyprosić, zwłaszcza łącząc swoje własne łzy z łzami Matki Najświętszej.

Magdalena S…k Potrzebuję

ROZALIA K… Dlaczego wybraÅ‚aÅ› ten produkt?do modlitwy za siebie i kraj ..

Jolanta B…a Piękny różaniec do skutecznej modlitwy.

Beata G…k Ponieważ odkryłam tą koronkę i chciałabym modlić się min o nawrócenie bliskiej osoby.

Wioletta N…a Witam jakiś czas temu natrafiłam w kościele na koronkę do Krwawych Łez Maryi i dowiedziałam się, że odmawianie tej koronki może pomóc w nawróceniu grzeszników, a nawet osób, które są opętane przez szatana. Zachęcam do bliższego zapoznania się z historią powstania tej pięknej modlitwy i odmawiania tej koronki. Pozdrawiam 🙂

Lidia S…g Ponieważ od jakiegoś czasu modlę się tą koronką i wiem ze Matka Boża mnie wysłuchuje

Barbara S…z Ponieważ chcę modlić się koronka do łez Matki Bożej

Anna T…a Szukałam dla kuzynki z USA będzie to prezent n Nowy Rok.

Anna S…a To piękna modlitwa, a różaniec jest pięknie wykonany

Paweł R…k Spodobał mi się drugi wzór

키워드에 대한 정보 koronka do łez maryi świadectwa

다음은 Bing에서 koronka do łez maryi świadectwa 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  컨펌 영어 로 | [5분 만에 정리하는 필수 동사] Confirm 필수동사 정리 - 영어회화, 영작문, 수능, 토익, 토플, 공무원 영어에 쓰이는 단어 한번에 정리하기 (설명 많음 주의) 162 개의 베스트 답변
See also  아웃 도어 브랜드 계급 | 아웃도어 브랜드 순위, 등산/트레킹 브랜드 순위 │노스페이스│디스커버리│K2│내셔널지오그래픽│네파│블랙야크│코오롱스포츠│아이더│컬럼비아│케이투│등산브랜드추천│등산화추천│등산복추천 188 개의 자세한 답변

See also  Torba Na Obrok Dla Konia | Moja Torba Jeździecka 🐴 24 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny.

 • Jezus
 • Chrystus
 • Bóg
 • Jahwe
 • Duch
 • święty
 • Pan
 • katolicki
 • kościół
 • ku
 • Bogu
 • audiobook
 • ciekawy
 • interesujący
 • dobry
 • dobro
 • cud
 • love
 • miłość
 • powołuje
 • ojciec
 • Maryja
 • wiara
 • świadectwo
 • nawrócenie
 • rock
 • skała
 • bloger
 • youtuber
 • koronka
 • do
 • krwawych
 • łez
 • Maryi
 • Maryji
 • Najświętszej
 • Panny

Koronka #do #krwawych #łez #Najświętszej #Maryi #Panny.


YouTube에서 koronka do łez maryi świadectwa 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny. | koronka do łez maryi świadectwa, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment