Konsolidowanie Danych W Wielu Arkuszach | Excel – Formuła Pobierająca Dane Z Wielu Arkuszy 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “konsolidowanie danych w wielu arkuszach – Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Calculatic Excellent 이(가) 작성한 기사에는 조회수 73,408회 및 좋아요 129개 개의 좋아요가 있습니다.

konsolidowanie danych w wielu arkuszach 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy – konsolidowanie danych w wielu arkuszach 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Tutaj zobaczysz, jak stworzyć formułę, która po przeciągnięciu, będzie pobierać dane z kolejnych arkuszy w pliku.

konsolidowanie danych w wielu arkuszach 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Konsolidacja danych z wielu arkuszy w Excelu – Cognity.pl

Jeżeli chcemy podsumować dane znajdujące się w więcej niż jednym arkuszu kalkulacyjnym MS Excel możemy skonsolować dane wpisane do programu Excel.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.cognity.pl

Date Published: 11/27/2021

View: 3761

Konsolidowanie danych z wielu arkuszy w Excelu | Experto24.pl

Budżety poszczególnych działów znajdują się w osobnych arkuszach i są rozdzielone na poszczególne miesiące. Jak najprościej utworzyć zbiorczy …

+ 여기를 클릭

Source: www.experto24.pl

Date Published: 1/23/2021

View: 5374

Konsolidowanie danych z wielu arkuszy w Excelu

Budżety poszczególnych działów znajdują się w osobnych arkuszach i są rozdzielone na poszczególne miesiące. Jak najprościej utworzyć zbiorczy arkusz, w którym …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.poradykomputerowe.pl

Date Published: 1/30/2021

View: 1554

Konsolidowanie danych – LibreOffice Help

Konsolowanie polega na łączeniu w jednym miejscu zawartości komórek z wielu arkuszy. Łączenie zawartości komórek. Otwórz dokument zawierający zakresy komórek, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: help.libreoffice.org

Date Published: 7/21/2021

View: 1793

Konsolidacja danych: jak sprytnie połączyć różniące się raporty?

Pokażemy jak połączyć podsumowania danych znajdujących się w różnych arkuszach i plikach. W tym celu użyjemy konsolacji danych – która, …

+ 더 읽기

Source: sprytnyexcel.pl

Date Published: 9/2/2022

View: 942

Tworzenie odwołań do danych z innych arkuszy – Android

Pobieranie danych z innych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym. Na telefonie lub tablecie z Androem otwórz aplikację Arkusze Google Arkusze .

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: support.google.com

Date Published: 11/26/2022

View: 6041

Raport zbiorczy z kilku arkuszy Excela – Analiza finansowa

Na podstawie danych zgromadzonych w oddzielnych arkuszach zamierzasz … (w programie MS Excel 2000 nosi nazwę Konsolacja wielu zakresów).

+ 여기에 보기

Source: analizafinansowa.pl

Date Published: 4/1/2021

View: 5334

주제와 관련된 이미지 konsolidowanie danych w wielu arkuszach

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Excel - formuła pobierająca dane z wielu arkuszy
Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy

주제에 대한 기사 평가 konsolidowanie danych w wielu arkuszach

  • Author: Calculatic Excellent
  • Views: 조회수 73,408회
  • Likes: 좋아요 129개
  • Date Published: 2015. 12. 22.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=HGbGoZB41a8

Konsolidacja danych- Excel

Jeżeli chcemy podsumować dane znajdujące się w więcej niż jednym arkuszu kalkulacyjnym MS Excel możemy skonsolidować dane wpisane do programu Excel. Konsolidacja danych polega na łączeniu danych, które mają dokładnie taki sam układ we wszystkich arkuszach.

Zapoznaj się z przykładem, który pokaże jak konsolidować dane w Excelu.

Mamy w trzech oddzielnych arkuszach zarobki pracowników w poszczególnych miesiącach. Naszym zadaniem jest zestawienie wszystkich danych w jednym zbiorczym arkuszu.

Posłużymy się narzędziem konsolidowania danych w Excelu.

Zaznaczamy w arkuszu z podsumowaniem komórki, w których chcemy wstawić skonsolidowane dane. Następnie wybieramy Dane -> Narzędzia danych -> Konsoliduj.

W oknie dialogowym wybieramy odpowiednią funkcję. W naszym przypadku chcemy zsumować zarobki z poszczególnych miesięcy.

W polu Odwołanie wstawiamy wstawiamy zakresy komórek z arkuszy. Po każdym wstawieniu klikamy Dodaj.

W razie pomyłki możemy usunąć błędne odwołanie.

Naciskamy przycisk OK, aby skonsolidować dane.

W arkuszu z podsumowaniem powstały łączne sumy zarobków z trzech miesięcy dla poszczególnych pracowników.

Konsolidacja danych z wielu arkuszy w Excelu by Cognity is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe License.

Konsolidowanie danych z wielu arkuszy w Excelu

Komputer w firmie Kategoria: Autor: Piotr Dynia

W jednym skoroszycie mamy kilka arkuszy z danymi budżetu dla poszczególnych działów. Budżety poszczególnych działów znajdują się w osobnych arkuszach i są rozdzielone na poszczególne miesiące. Jak najprościej utworzyć zbiorczy arkusz, w którym będą zestawione wszystkie budżety?

Chcemy mieć w osobnym arkuszu podsumowanie kwot rocznych wszystkich działów. Arkusz, który ma zawierać podsumowanie, przedstawiony jest na rysunku 2.

Rys. 1. Jeden z arkuszy zawierający budżet działu

Rys. 2. Arkusz z podsumowaniem budżetów wszystkich działów

Jednym z narzędzi, które można wykorzystać do takiego podsumowania w Excelu, jest konsolidowanie danych. Aby wstawić sumaryczną wartość poszczególnych pozycji za pomocą tego narzędzia:

Zaznaczamy w arkuszu z podsumowanie komórki B2:B13, w których chcemy wstawić skonsolidowane dane, i na karcie Dane w grupie poleceń Narzędzia danych wybieramy polecenie Konsoliduj (w Excel 2003: wybieramy polecenie menu Dane/Konsoliduj). W oknie dialogowym Konsolidowanie najpierw w polu Funkcja ustawiamy funkcję, którą chcemy użyć do agregacji danych. Ponieważ chcemy podsumować dane, a domyślnie jest ustawiona tam funkcja Suma, to przechodzimy do kolejnego kroku. Klikamy w polu Odwołanie i na arkuszu zaznaczamy zakres komórek z pierwszego arkusza, który chcemy skonsolidować. W polu Odwołanie zostanie wpisane odwołanie do zaznaczonego zakresu komórek, tak jak to przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Okno Konsolidowanie po zaznaczeniu pierwszego zakresu danych do konsolidacji

Jeśli okno dialogowe Konsolidowanie przeszkadza nam w prawidłowym zaznaczeniu zakresu, to możemy je przesunąć w inne miejsce, chwytając myszą za pasek tytułu okna lub nacisnąć ikonę z czerwoną strzałką znajdującą na końcu pola Odwołanie, aby ukryć okno dialogowe i zostawić tylko pole Odwołanie, a później w ten sam sposób powrócić do okna dialogowego.

Do konsolidacji możemy użyć dane zawarte w innych skoroszytach, w tym celu trzeba nacisnąć przycisk Przeglądaj, wybrać skoroszyt, z którego chcemy pobrać dane i dopisać prawidłowe odwołanie do komórek z wybranego skoroszytu.

Naciskamy przycisk Dodaj, aby dodać zaznaczony zakres komórek do konsolidacji. Odwołanie do zaznaczonego zakresu komórek pojawi się na liście Wszystkie odwołania. Zaznaczamy kolejny arkusz w skoroszycie. W polu odwołanie zostanie automatycznie zmienione odwołanie. Jeśli komórki w tym arkuszu znajdują się dokładnie w tym samym miejscu arkusza, to nie musimy już zmieniać tego odwołania. Naciskamy przycisk Dodaj, aby dodać ten zakres komórek do konsolidacji. W ten sam sposób dodajemy kolejne odwołania do zakresów w pozostałych arkuszach zawierających kwoty budżetów dla poszczególnych działów.

Jeśli pomylimy się przy jakimś zakresie, to zawsze możemy go zaznaczyć na liście Wszystkie odwołania i nacisnąć przycisk Usuń, aby go usunąć z listy danych do konsolidacji.

Pamiętajmy, że przedstawiony powyżej sposób konsolidacji może być zastosowany tylko wtedy, gdy dane we wszystkich arkuszach mają dokładnie taki sam układ, tj. gdy poszczególne pozycje budżetu występują w takiej samej kolejności – w poszczególnych arkuszach dane mogą być w innej kolumnie czy innych wierszach.

Rys. 4. Okno Konsolidowanie po dodaniu wszystkich zakresów komórek do konsolidacji

Naciskamy przycisk OK, aby skonsolidować dane.

Jeśli wykorzystujemy dane z innego skoroszytu, to możemy dodatkowo w oknie dialogowym Konsolidowanie zaznaczyć opcję Utwórz łącze z danymi źródłowymi, aby podsumowania były zawsze aktualne.

W arkuszu z podsumowaniem zostały wstawione sumy kwot budżetów wszystkich działów dla poszczególnych pozycji budżetu, tak jak przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Arkusz podsumowania po wstawieniu skonsolidowanych danych

Piotr Dynia

Konsolidowanie danych z wielu arkuszy w Excelu

Autor: Piotr Dynia

W jednym skoroszycie mamy kilka arkuszy z danymi budżetu dla poszczególnych działów. Budżety poszczególnych działów znajdują się w osobnych arkuszach i są rozdzielone na poszczególne miesiące. Jak najprościej utworzyć zbiorczy arkusz, w którym będą zestawione wszystkie budżety?

Chcemy mieć w osobnym arkuszu podsumowanie kwot rocznych wszystkich działów. Arkusz, który ma zawierać podsumowanie, przedstawiony jest na rysunku 2.

Rys. 1. Jeden z arkuszy zawierający budżet działu

Rys. 2. Arkusz z podsumowaniem budżetów wszystkich działów

Jednym z narzędzi, które można wykorzystać do takiego podsumowania w Excelu , jest konsolidowanie danych. Aby wstawić sumaryczną wartość poszczególnych pozycji za pomocą tego narzędzia:

Zaznaczamy w arkuszu z podsumowanie komórki B2:B13, w których chcemy wstawić skonsolidowane dane, i na karcie Dane w grupie poleceń Narzędzia danych wybieramy polecenie Konsoliduj (w Excel 2003: wybieramy polecenie menu Dane/Konsoliduj). W oknie dialogowym Konsolidowanie najpierw w polu Funkcja ustawiamy funkcję, którą chcemy użyć do agregacji danych. Ponieważ chcemy podsumować dane, a domyślnie jest ustawiona tam funkcja Suma, to przechodzimy do kolejnego kroku. Klikamy w polu Odwołanie i na arkuszu zaznaczamy zakres komórek z pierwszego arkusza, który chcemy skonsolidować. W polu Odwołanie zostanie wpisane odwołanie do zaznaczonego zakresu komórek, tak jak to przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Okno Konsolidowanie po zaznaczeniu pierwszego zakresu danych do konsolidacji

Jeśli okno dialogowe Konsolidowanie przeszkadza nam w prawidłowym zaznaczeniu zakresu, to możemy je przesunąć w inne miejsce, chwytając myszą za pasek tytułu okna lub nacisnąć ikonę z czerwoną strzałką znajdującą na końcu pola Odwołanie, aby ukryć okno dialogowe i zostawić tylko pole Odwołanie, a później w ten sam sposób powrócić do okna dialogowego.

Do konsolidacji możemy użyć dane zawarte w innych skoroszytach, w tym celu trzeba nacisnąć przycisk Przeglądaj, wybrać skoroszyt, z którego chcemy pobrać dane i dopisać prawidłowe odwołanie do komórek z wybranego skoroszytu.

Naciskamy przycisk Dodaj, aby dodać zaznaczony zakres komórek do konsolidacji. Odwołanie do zaznaczonego zakresu komórek pojawi się na liście Wszystkie odwołania. Zaznaczamy kolejny arkusz w skoroszycie. W polu odwołanie zostanie automatycznie zmienione odwołanie. Jeśli komórki w tym arkuszu znajdują się dokładnie w tym samym miejscu arkusza, to nie musimy już zmieniać tego odwołania. Naciskamy przycisk Dodaj, aby dodać ten zakres komórek do konsolidacji. W ten sam sposób dodajemy kolejne odwołania do zakresów w pozostałych arkuszach zawierających kwoty budżetów dla poszczególnych działów.

Jeśli pomylimy się przy jakimś zakresie, to zawsze możemy go zaznaczyć na liście Wszystkie odwołania i nacisnąć przycisk Usuń, aby go usunąć z listy danych do konsolidacji.

Pamiętajmy, że przedstawiony powyżej sposób konsolidacji może być zastosowany tylko wtedy, gdy dane we wszystkich arkuszach mają dokładnie taki sam układ, tj. gdy poszczególne pozycje budżetu występują w takiej samej kolejności – w poszczególnych arkuszach dane mogą być w innej kolumnie czy innych wierszach.

Rys. 4. Okno Konsolidowanie po dodaniu wszystkich zakresów komórek do konsolidacji

Naciskamy przycisk OK, aby skonsolidować dane.

Jeśli wykorzystujemy dane z innego skoroszytu, to możemy dodatkowo w oknie dialogowym Konsolidowanie zaznaczyć opcję Utwórz łącze z danymi źródłowymi, aby podsumowania były zawsze aktualne.

W arkuszu z podsumowaniem zostały wstawione sumy kwot budżetów wszystkich działów dla poszczególnych pozycji budżetu, tak jak przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Arkusz podsumowania po wstawieniu skonsolidowanych danych

Konsolidowanie danych

Wybierz Połącz z danymi źródłowymi, aby wstawić do zakresu docelowego formuły generujące wyniki zamiast samych wyników. W przypadku połączenia z danymi wszelkie dane modyfikowane w zakresie źródłowym będą automatycznie aktualizowane w zakresie docelowym.

Komórki odpowiadające odwołaniom w zakresie docelowym są automatycznie ustawiane w kolejnych wierszach, a następnie porządkowane i ukrywane. Wyświetlany jest tylko wynik końcowy oparty na wybranej funkcji.

Konsolidacja danych: jak sprytnie połączyć różniące się raporty?

Zobacz krok po kroku jak wykonać lekcję

Jak łączyć raporty z różną ilością etykiet, kolumn i wierszy?

Z lekcji dowiesz się: Jak łączyć raporty z różną ilością etykiet, kolumn i wierszy?

Przy jakich zadaniach używać konsolidacji?

Co zrobić z różnymi nagłówkami podsumowań?

Naszym zadaniem jest połączenie kilku różniących się raportów. Ponieważ podsumowania sprzedaży w przedstawionych przykładach różnią się ilością etykiet wierszy i kolumn nie możemy użyć odwołań 3D, ale na szczęście możemy skorzystać z Konsolidacji danych. Konsolidacja danych połączy dane i wyciągnie odpowiednie obliczenia. Przykładowe dane do tego zadania przedstawione zostały na rys. 1. Rys. 1. Przykładowe dane Najpierw zajmiemy się łączeniem danych z jednego pliku, z różnych arkuszy. Jak widać na rysunku powyżej mamy dane umieszczone w trzech arkuszach (Polska, Czechy i Słowacja). Najlepiej zacząć konsolidowanie danych w docelowym arkuszu, więc wykonamy zadanie w arkuszu Razem. Wybieramy ikonkę polecenia Konsoliduj z karty Dane (rys. 2). Rys. 2. Polecenie Konsoliduj

Otworzy się okno Konsolidowania, gdzie w pierwszym etapie wybieramy z listy rozwijanej funkcję, na zasadzie której, chcemy zrobić podsumowanie (punkt 1 na rys. 3 – pole Funkcja). W tym przykładzie wybierzemy Sumę. W kolejnym kroku, w polu Odwołanie wybieramy zakresy (punkt 2). Opcja Przeglądaj jest mało użyteczna, prościej jest otworzyć sobie konkretny plik i zaznaczać interesujące dane. Żeby dodać do opcji konsolidacji kolejne dane, najpierw klikamy na nazwę arkusza Polska, a następnie zaznaczamy zakres, najlepiej szerszy od tego wypełnionego danymi. Po zaznaczeniu zakresu, klikamy przycisk Dodaj (punkt 3). Zakres zostanie dodany do obszaru wszystkich odwołań, które będą wykorzystywane przy konsolidacji. Rys. 3. Okno Konsolidowania (zaznaczanie zakresów) Następnie przechodzimy na następny arkusz (Czechy), gdzie automatycznie powinien być zapamiętany zakres, który zaznaczyliśmy w arkuszu Polska, ale powinna zmienić się nazwa arkusza:

Polska!$A$1:$G$14 -> Czechy!$A$1:$G$14 Ponownie klikamy przycisk Dodaj. Analogicznie postępujemy dla trzeciego arkusza (Słowacja), podany zakres zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. Dodane zakresy są wyświetlone w polu Wszystkie odwołania (punkt 1 na rys. 4). Istotne jest, że chcemy użyć górnego wiersza i lewej kolumny jako etykiet, więc musimy zaznaczyć odpowiednie checkboxy Górny wiersz i Lewa kolumna. Ponadto jeszcze nie chcemy tworzyć łącza z naszymi danymi źródłowymi, więc nie zaznaczamy checkbox Utwórz łącze z danymi źródłowymi (punkt 2). Tak ustawione parametry konsolidowania zatwierdzamy przyciskiem OK. Rys. 4. Parametry konsolidowania danych

Ponadto, gdybyśmy przestali potrzebować któregoś z tych zakresów, wystarczy go zaznaczyć i skasować za pomocą przycisku Usuń. Otrzymamy skonsolidowane dane przedstawione na rys. 5. Rys. 5. Skonsolidowane dane W powyższych danych Excel zebrał wszystkie nagłówki z lewej kolumny i pierwszego wiersza. Sytuacje, w których dane były puste, takie pozostały, np. nigdy nie sprzedawaliśmy żelków w styczniu, czy chrupek w kwietniu. Powyższe dane są podsumowaniem, czyli konkretna komórką jest sumą wszystkich wartości z komórek spełniających dane warunki. Istotne jest, że funkcja Konsoliduj pamięta zakresy. Jeśli ustawimy aktywną komórkę w dowolnym miejscu i klikniemy ikonkę polecenia Konsoliduj to, gdy otworzy się okno Konsolidowania, będziemy mieć zapamiętane odpowiednie zakresy. W oknie w polu Funkcja wybieramy Średnia, a następnie wybór ten zatwierdzamy przyciskiem OK (rys. 6). Rys. 6. W ybór funkcji Średnia w oknie konsolidowania Otrzymamy dane ze średnią z wyników sprzedaży przedstawione na rys. 7. Rys. 7. Konsolidacja z funkcją Średnia W komórce A1 wpisujemy, że dane zawierają Sumę, a w komórce H1 – Średnią (rys. 8). Konsolidacja nie jest w stanie skopiować formatowania komórek, więc musimy je odpowiednio sformatować. Rys. 8. Połączone dane (suma i średnia)

Dane uzyskane za pomocą polecenia Konsoliduj, są obliczone w danym momencie. Jeśli zmienimy je w arkuszu źródłowym, skonsolidowane dane się nie zmienią. Dzieje się tak dlatego, że odznaczyliśmy checkbox przy poleceniu Utwórz łącze z danymi źródłowymi.

Konsolidacja z trzech arkuszy i pliku W tym przykładzie potrzebujemy skonsolidować dane z tych trzech arkuszy i dodatkowo z innego pliku. Ponadto utworzymy łącze z danymi źródłowymi. Ustawiamy aktywną komórkę w miejscu, gdzie chcemy otrzymać skonsolidowane dane (komórka A13) i wybieramy ikonkę polecenia Konsoliduj z karty Dane. Otworzy się okno Konsolidowania, gdzie są już zaznaczone poprzednie 3 arkusze. Otwieramy dodatkowy plik, z którego chcemy dodać dane i zaznaczamy zakres (może być większy od wypełnionych danych, bo puste komórki nie wpływają na wyniki). Zaznaczony zakres zatwierdzamy przyciskiem Dodaj (punkt 1 na rys. 9). W polu Funkcja wybieramy Sumę (punkt 2) i zaznaczamy checkbox przy Utwórz łącze z danymi źródłowymi (punkt 3). Tak ustawione parametry konsolidacji zatwierdzamy przyciskiem OK. Rys. 9. Konsolidowanie danych (z różnych arkuszy i plików) Otrzymamy skonsolidowane dane przedstawione na rys. 10. Rys. 10. Skonsolidowane dane z różnych plików

Dane zostały zgrupowane, np. dla batoników po rozwinięciu ikony + widnieje informacja, że pochodzą tylko z pliku Pierwsza Konsolidacja (rys. 11). Rys. 11. Dane z jednego pliku (Pierwsza konsolidacja) Po rozwinięciu danych dla chrupek, widzimy, że dane pochodzą z dwóch plików, zarówno z pliku Druga Konsolidacja jak i Pierwsza Konsolidacja. Niestety nie mamy informacji, z którego arkusza pochodzą dane (dodaje się tylko nazwa pliku) – rys. 12. Rys. 12. Dane z dwóch plików (pierwsza i druga konsolidacja) Nazwa arkusza jest zapisana w formułach dla poszczególnych wyników, funkcja Konsoliduj stworzyła odwołania do konkretnych arkuszy/plików, co widać na rys. 13. Rys. 13. Odwołania do konkretnych arkuszy w formułach Dzięki utworzeniu łącza z danymi źródłowymi, jeśli zmienimy dane w danych źródłowych np. w arkuszu Czechy w komórce B2, to skonsolidowane dane również ulegną zmianie (rys. 14). Rys. 14. Zmienione dane (zmiana w danych źródłowych)

Podsumowując, konsolidacja pomaga nam w łączeniu raportów i/lub podsumowań różnych danych z kilku arkuszy, a nawet plików. Dane mogą się różnić szczegółami w nagłówkach wierszy i kolumn, ponieważ konsolidacja łączy ze sobą te same nagłówki (gdy się powtarzają). Jednak te same nagłówki nie muszą występować w każdym zakresie danych uwzględnianych podczas konsolidacji.

Adam Kopeć ekspert arkusza Excel

Tworzenie odwołań do danych z innych arkuszy

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

W ramach jednego arkusza kalkulacyjnego możesz powielać i kopiować dane między poszczególnymi arkuszami.

Pobieranie danych z innych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym

Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Arkusze Google . Otwórz lub utwórz arkusz. Zaznacz komórkę. Wpisz kolejno znak równości (=), nazwę arkusza, wykrzyknik (!) i adres kopiowanej komórki. Na przykład: =Arkusz1!A1 lub =’Arkusz numer dwa’!B4 .

Uwaga: jeśli nazwa arkusza zawiera spacje lub inne znaki spoza zestawu alfanumerycznego, musisz ją ująć w apostrofy (patrz drugi przykład powyżej).

Pobieranie danych z innych arkuszy kalkulacyjnych

Ważne: aby odwoływać się do komórki lub ich zakresu w innym arkuszu kalkulacyjnym, musisz użyć funkcji IMPORTRANGE.

Aby pobierać dane z innych arkuszy kalkulacyjnych, otwórz https://docs.google.com/spreadsheets/ na komputerze i użyj funkcji IMPORTRANGE.

Raport zbiorczy z kilku arkuszy Excela

Na podstawie danych zgromadzonych w oddzielnych arkuszach za­mierzasz wykonać raport zbiorczy. Chcesz, żeby był na tyle elastycz­ny, aby istniała możliwość szybkiej zmiany układu danych i tym sa­mym uzyskania innego wariantu podsumowań. Do wykonania tego zadania warto wykorzystać tzw. tabelę przestawną. O ile zbudowanie jej nie stanowi problemu, o tyle ręczne przeniesienie danych i stworze­nie z nich spójnej listy będzie wymagało sporo czasu. Jednak dzięki kreatorowi tabel i wykresów przestawnych możesz szybko skonsolido­wać dane w trakcie tworzenia samej tabeli. Przeczytaj zatem to hasło, a dowiesz się, jak to prawidłowo zrobić. Przeczytasz także:

Jakie są 3 kroki kreatora tworzenia Raportu tabeli przestawnej?

Jak nadawać nazwy konsolidowanych zakresów danych?

Gdzie znajduje się diagram prezentujący układ nowo tworzonej tabeli przestawnej?

Jak jednym kliknięciem myszy stworzyć wykres przestawny?

키워드에 대한 정보 konsolidowanie danych w wielu arkuszach

다음은 Bing에서 konsolidowanie danych w wielu arkuszach 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Jojo Moyes Razem Będzie Lepiej Pdf | Jojo Moyes Discusses Her Writing Process 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  차 일일 보험 | 갑자기 다른 사람의 차를 운전해야 할 때, 원데이자동차보험 Or 임시운전자특약 뭘 선택해야 할까? [모든 것이 잘대리] 최근 답변 74개

See also  Książki Ali Stoją Na Trzech | Zad. 12 Str. 199 Równania. Matematyka Z Plusem 7 24 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy

  • Excel
  • Formuła
  • Arkusz
  • Wiele arkuszy

Excel #- #formuła #pobierająca #dane #z #wielu #arkuszy


YouTube에서 konsolidowanie danych w wielu arkuszach 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Excel – formuła pobierająca dane z wielu arkuszy | konsolidowanie danych w wielu arkuszach, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment