Kompozycja Asymetryczna Z Figur Geometrycznych | Temat 3.4. Kompozycja Figur Geometrycznych 162 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych – Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Waldek Zajączkowski 이(가) 작성한 기사에는 조회수 83,503회 및 좋아요 406개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych – kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Utworzenie kompozycji figur geometrycznych w Gimpie przy pomocy narzędzi selekcji prostokątnej i eliptycznej a także ołówka. poznanie działania Historii…

kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kompozycje w pigułce cz. 3 – kompozycja symetryczna i …

Kompozycja asymetryczna. To taka w której osi symetrii nie ma. Tym razem główny element pracy – kwiatka umieściłam w lewym górnym rogu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: blogkreatywny.pl

Date Published: 6/27/2021

View: 9215

RODZAJE KOMPOZYCJI Termin kompozycja … – oswjoniec

KOMPOZYCJA SYMETRYCZNA. Page 7. UŁÓŻ WŁASNĄ, DOWOLNĄ KOMPOZYCJĘ Z FIGUR. GEOMETRYCZNYCH. MIŁEGO TWORZENIA!

+ 여기에 보기

Source: www.oswjoniec.pl

Date Published: 10/4/2022

View: 1587

Kompozycja obrazu – układ elementów w pracy plastycznej

Geometryczne kształty są równomiernie rozłożone na całej płaszczyźnie obrazu. Mamy wrażenie, że wzimy tylko fragment większej całości. Możemy łatwo wyobrazić …

+ 여기를 클릭

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 7/16/2022

View: 1282

Ciąg dalszy tematu: Kompozycja otwarta i zamknięta.

Wykorzystamy kartkę brystolu (blok techniczny) formatu A4 i wycięte z papieru kolorowego figury geometryczne. Układamy je zgodnie z zasadami kompozycji …

+ 여기에 자세히 보기

Source: zsp.goniadz.pl

Date Published: 8/5/2021

View: 7766

Kompozycje dynamiczne. Wykorzystanie czarnej figury …

Jan 5, 2015 – Kompozycje dynamiczne. Wykorzystanie czarnej figury geometrycznej i kolorowych pasków papieru.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: pl.pinterest.com

Date Published: 5/30/2022

View: 967

Kompozycja statyczna i dynamiczna -utrwalenie. – szkolawola.pl

kompozycja symetryczna i kompozycja asymetryczna. • kompozycja statyczna i kompozycja … Wytnij z kolorowego papieru następujące figury geometryczne:.

+ 더 읽기

Source: szkolawola.pl

Date Published: 9/23/2022

View: 6160

주제와 관련된 이미지 kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych
Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych

주제에 대한 기사 평가 kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych

 • Author: Waldek Zajączkowski
 • Views: 조회수 83,503회
 • Likes: 좋아요 406개
 • Date Published: 2014. 10. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=UzaNe_3oqwE

Jaka to jest kompozycja asymetryczna?

Kompozycja asymetryczna

To taka w której osi symetrii nie ma. Tym razem główny element pracy – kwiatka umieściłam w lewym górnym rogu. Wykorzystałam dosłownie taką samą liczbę elementów (tło, kwiatek, napisy, cekiny) jak w poprzedniej karcie.

Jakie są rodzaje kompozycji?

Wyodrębnić można takie przykłady, jak:
 • kompozycja otwarta i kompozycja zamknięta.
 • kompozycja statyczna i kompozycja dynamiczna.
 • kompozycja rytmiczna.
 • kompozycja symetryczna i kompozycja asymetryczna.
 • kompozycja rzędowa, kompozycja pasowa i kompozycja kulisowa.

Jak zrobić kompozycje statyczną?

Elementy w kompozycji statycznej są nieruchome, lub są ustawione tak, aby sprawiały wrażenie nieruchomych. Dąży się do wywołania u widza wrażenia stabilności, spokoju czy ciszy. Umieszczanie elementów w poziomie, czy w centralnej części pracy wspomaga statyczność kompozycji.

Co to jest asymetria w plastyce?

Asymetria to całkowite przeciwieństwo symetrii. W sztuce pomaga wyrazić dynamikę działania, pokazać naturalność i łatwość ruchu, urozmaicić kompozycję. Z pojęciem tym zapoznali się nasi czwartoklasiści podczas lekcji plastyki. Następnie wykonali jedyne w swoim rodzaju asymetryczne maski.

Co to rysunek asymetryczny?

obrazu elementy ustawione są tak samo, zwrócone do siebie jak odbicie lustrzane. Asymetria to jest właśnie na odwrót. Np. po jednej stronie jest duża fontanna, a na drugiej mała, lub coś w ogóle innego.

Co to praca asymetryczna?

Lewa strona obrazu nie różni się od prawej. Tak narysowanych jest większość dzieł. Kompozycja asymetryczna – prawa i lewa strona takiej kompozycji znacznie się różnią. Jedna z nich skupia uwagę odbiorcy na wyraźnym akcencie plastycznym.

Jak okreslic kompozycje utworu?

Jest to sposób, w jaki zostaje ułożony materiał, składający się na dzieło literackie. Kompozycja obejmuje: organizację świata przedstawionego, zawartość fabularną dzieła, układ wątków i motywów, konstrukcję postaci, miejsce narratora lub podmiotu lirycznego względem świata przedstawionego.

Jak zrobić kompozycje Centralna?

Kompozycja centralna jest najbardziej intuicyjną kompozycją obrazu. Kierując aparat na obiekt mimowolnie ustawiamy go po środku wizjera lub ekranu. Ustawiasz zatem fotografowany obiekt po środku i robisz mu zdjęcie. Zazwyczaj należy jednak unikać tego typu kompozycji.

See also  남해 해상 펜션 | [다리Tv] 대박!! 여긴 뭐지?! 모든 어종이 다나오는 해상펜션!!! 상위 21개 베스트 답변

Jak wygląda kompozycja centralna?

Kompozycja centralna – skupia uwagę na środku płaszczyzny. Umieszczony jest tam główny wyróżniający się element zwany akcentem plastycznym.

Jak wygląda kompozycja dynamiczna?

Kompozycja dynamiczna – to kompozycja oparta na liniach skośnych. Tworzą ją ukośne podziały płaszczyzny, ostre, szarpane kształty i plamy oraz kręte lub krzywe linie. Wyrażają one ruch, pęd, wzlot, spadanie i wszelką chwilowość. Figury te, chociaż oparte są na podstawie, patrząc na nie, mamy wrażenie ruchu i dynamiki.

Jakie są cechy kompozycji dynamicznej?

Kompozycja dynamiczna w sztukach plastycznych jest to kompozycja, w której występuje przewaga elementów ukośnych, ponieważ w plastyce elementy te postrzegane są jako dynamiczne.

Jak wygląda kompozycja statyczna?

Kompozycja statyczna opiera się na układach pionowych oraz poziomych. Elementy będące częścią kompozycji statycznej są nieruchome lub przynajmniej sprawiają takie wrażenie. Kompozycja statyczna ma za zadanie wywołać w odbiorcy wrażenie stabilności, ciszy i spokoju.

Co to znaczy że kompozycja jest symetryczna?

Kompozycja symetrycznasymetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części, które stanowią względem siebie lustrzane odbicie.

Co to znaczy kompozycja statyczna i symetryczna?

Kompozycja symetrycznasymetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części, które stanowią względem siebie lustrzane odbicie. Kompozycja statyczna – polega na ustawianiu elementów tak, aby sprawiały wrażenie nieruchomych.

Co to jest rytm w kompozycji?

Kompozycja rytmiczna oparta jest na regularnej powtarzalności pewnych identycznych lub bardzo podobnych elementów: plam, kresek, brył geometrycznych, linii lub innych. A skupia uwagę na środku płaszczyzny, gdzie jest umieszczony akcent plastyczny.

Co to znaczy kompozycja statyczna i symetryczna?

Kompozycja symetrycznasymetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części, które stanowią względem siebie lustrzane odbicie. Kompozycja statyczna – polega na ustawianiu elementów tak, aby sprawiały wrażenie nieruchomych.

Co to jest kompozycja symetryczna jednoosiowa?

polega na uporządkowaniu poszczególnych elementów budowli w przestrzeni.

Jak wygląda kompozycja centralna?

Kompozycja centralna – skupia uwagę na środku płaszczyzny. Umieszczony jest tam główny wyróżniający się element zwany akcentem plastycznym.

Na czym polega kompozycja rytmiczna?

Kompozycja rytmiczna oparta jest na regularnej powtarzalności pewnych identycznych lub bardzo podobnych elementów: plam, kresek, brył geometrycznych, linii lub innych. A skupia uwagę na środku płaszczyzny, gdzie jest umieszczony akcent plastyczny.

kompozycja symetryczna i asymetryczna

We wpisie Kompozycje w pigułce cz. 1 Kompozycje w pigułce cz. 2 – opisywałam różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą oraz między dynamiczną a statyczną. W poniższym wpisie chciałabym Ci przestawić, czym się różni kompozycja symetryczna i asymetryczna. Czy na prawdę dążenie do pełnej symetrii jest wskazane? Czy asymetria oznacza bałagan i chaos na pracy? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Symetria – co to takiego?

Zwrotów symetria, symetryczny użyjemy w języku potocznym do przedmiotu, który w pewnej swojej części jest odbiciem lustrzanym innej swojej części, np. litera A, B, O, czy pary liter pq. Jednak w terminologii matematycznej termin symetria jest dużo szerszy. Dotyczy on zarówno odbicia lustrzanego względem linii (symetria osiowa – litera A), jak i względem punktu (symetria środkowa- litera N), a nawet płaszczyzny (symetria płaszczyznowa – fraktale). Zatem aby kompozycja była symetryczna potrzebujemy osi symetrii – linii, punktu, płaszczyzny, wg której będą rozłożone elementy. Elementy są rozłożone w sposób symetryczny, wtedy gdy są takie same po jednej stronie osi, jak i po drugiej – będziemy mieć do czynienia z kompozycją symetryczną. Jeżeli takiej osi w naszej pracy nie będzie – kompozycja będzie asymetryczna.

Osi symetrii – gdzie ich szukać?

Każdą pracę można podzielić liniami wg zasady trójpodziału lub złotego podziału na 9 różnych kwadratowych lub prostokątnych obszarów. Naszą osią symetrii może być obszar, linia lub punkt wyznaczony zgodnie z wymienionymi zasadami. Co za tym idzie naszą kompozycję możemy budować na jednym lub kilku obszarach, symetrycznie lub nie. Ponadto każda z linii może stać się naszą osią symetrii. Osią symetrii mogą być także przekątne. W celu zilustrowania tych zasad wykonałam karty ATC, w których przedstawiłam zasady budowy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej.

Kompozycja symetryczna

To taka, w której mamy linię lub punkt symetrii. Świetnie w te ramy będzie się wpisywała kompozycja centralna. W takiej kompozycji środek ciężkości (najważniejszy element) jest wyeksponowany w środku pracy. W przypadku poniższej karty ATC głównym elementem jest kremowy kwiatek wraz z napisem. Jeżeli wyobrazimy sobie linię przebiegającą pionowo przez środek karty – pojawi nam się oś symetrii – to co po prawej, jest też po lewej stronie. Odbicie to nie jest idealne. Tak jak u człowieka, niby mamy prawą i lewą rękę – a jakże one się od siebie różnią? W kompozycji symetrycznej ważne jest nie tyle, aby elementy po prawej i lewej stronie osi były takie same, ale aby oś wyznaczała nam środek ciężkości pracy.

Kompozycja asymetryczna

To taka w której osi symetrii nie ma. Tym razem główny element pracy – kwiatka umieściłam w lewym górnym rogu. Wykorzystałam dosłownie taką samą liczbę elementów (tło, kwiatek, napisy, cekiny) jak w poprzedniej karcie. Czy karta jest zatem chaotyczna? Nie, ponieważ jej środkiem ciężkości jest górna linia trójpodziału, wokół której zbudowana jest kompozycja.

A może mix?

W tym przypadku mam dla Ciebie zagadkę. Jaka to kompozycja? Symetryczna, czy asymetryczna? Gdzie znajduje się jej oś symetrii?

Podsumowanie

To już mój ostatni artykuł z serii Kompozycje w pigułce. Zakańczam go rozważaniami, czym jest kompozycja symetryczna i asymetryczna. Mam nadzieję, że ta seria pozwoliła na chwilowe zatrzymanie się i refleksję nad tym, że to co tworzymy, pomimo tego że na pierwszy rzut oka może się wydawać chaotyczne – ma głębszy sens. Okazuje się, że jedni czują się lepiej w kompozycjach statycznych, zamkniętych i symetrycznych, a inni odwrotnie – uwielbiają jak coś z pracy wystaje, jak coś jest niedopowiedziane i będą woleli prace dynamiczne, otwarte i asymetryczne. I niech ta różnorodność z nami zostanie.

Pozdrawiam, Aga, Scrapeciarnia

JEŚLI PODOBAŁ CI SIĘ TEN WPIS TO PROSZĘ UDOSTĘPNIJ GO LUB ZAPISZ NA PRZYSZŁOŚĆ: Facebook

Tumblr

Pocket

układ elementów w pracy plastycznej

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów.

kompozycja symetryczna i asymetryczna

We wpisie Kompozycje w pigułce cz. 1 Kompozycje w pigułce cz. 2 – opisywałam różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą oraz między dynamiczną a statyczną. W poniższym wpisie chciałabym Ci przestawić, czym się różni kompozycja symetryczna i asymetryczna. Czy na prawdę dążenie do pełnej symetrii jest wskazane? Czy asymetria oznacza bałagan i chaos na pracy? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Symetria – co to takiego?

Zwrotów symetria, symetryczny użyjemy w języku potocznym do przedmiotu, który w pewnej swojej części jest odbiciem lustrzanym innej swojej części, np. litera A, B, O, czy pary liter pq. Jednak w terminologii matematycznej termin symetria jest dużo szerszy. Dotyczy on zarówno odbicia lustrzanego względem linii (symetria osiowa – litera A), jak i względem punktu (symetria środkowa- litera N), a nawet płaszczyzny (symetria płaszczyznowa – fraktale). Zatem aby kompozycja była symetryczna potrzebujemy osi symetrii – linii, punktu, płaszczyzny, wg której będą rozłożone elementy. Elementy są rozłożone w sposób symetryczny, wtedy gdy są takie same po jednej stronie osi, jak i po drugiej – będziemy mieć do czynienia z kompozycją symetryczną. Jeżeli takiej osi w naszej pracy nie będzie – kompozycja będzie asymetryczna.

Osi symetrii – gdzie ich szukać?

Każdą pracę można podzielić liniami wg zasady trójpodziału lub złotego podziału na 9 różnych kwadratowych lub prostokątnych obszarów. Naszą osią symetrii może być obszar, linia lub punkt wyznaczony zgodnie z wymienionymi zasadami. Co za tym idzie naszą kompozycję możemy budować na jednym lub kilku obszarach, symetrycznie lub nie. Ponadto każda z linii może stać się naszą osią symetrii. Osią symetrii mogą być także przekątne. W celu zilustrowania tych zasad wykonałam karty ATC, w których przedstawiłam zasady budowy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej.

Kompozycja symetryczna

To taka, w której mamy linię lub punkt symetrii. Świetnie w te ramy będzie się wpisywała kompozycja centralna. W takiej kompozycji środek ciężkości (najważniejszy element) jest wyeksponowany w środku pracy. W przypadku poniższej karty ATC głównym elementem jest kremowy kwiatek wraz z napisem. Jeżeli wyobrazimy sobie linię przebiegającą pionowo przez środek karty – pojawi nam się oś symetrii – to co po prawej, jest też po lewej stronie. Odbicie to nie jest idealne. Tak jak u człowieka, niby mamy prawą i lewą rękę – a jakże one się od siebie różnią? W kompozycji symetrycznej ważne jest nie tyle, aby elementy po prawej i lewej stronie osi były takie same, ale aby oś wyznaczała nam środek ciężkości pracy.

Kompozycja asymetryczna

To taka w której osi symetrii nie ma. Tym razem główny element pracy – kwiatka umieściłam w lewym górnym rogu. Wykorzystałam dosłownie taką samą liczbę elementów (tło, kwiatek, napisy, cekiny) jak w poprzedniej karcie. Czy karta jest zatem chaotyczna? Nie, ponieważ jej środkiem ciężkości jest górna linia trójpodziału, wokół której zbudowana jest kompozycja.

A może mix?

W tym przypadku mam dla Ciebie zagadkę. Jaka to kompozycja? Symetryczna, czy asymetryczna? Gdzie znajduje się jej oś symetrii?

Podsumowanie

To już mój ostatni artykuł z serii Kompozycje w pigułce. Zakańczam go rozważaniami, czym jest kompozycja symetryczna i asymetryczna. Mam nadzieję, że ta seria pozwoliła na chwilowe zatrzymanie się i refleksję nad tym, że to co tworzymy, pomimo tego że na pierwszy rzut oka może się wydawać chaotyczne – ma głębszy sens. Okazuje się, że jedni czują się lepiej w kompozycjach statycznych, zamkniętych i symetrycznych, a inni odwrotnie – uwielbiają jak coś z pracy wystaje, jak coś jest niedopowiedziane i będą woleli prace dynamiczne, otwarte i asymetryczne. I niech ta różnorodność z nami zostanie.

Pozdrawiam, Aga, Scrapeciarnia

JEŚLI PODOBAŁ CI SIĘ TEN WPIS TO PROSZĘ UDOSTĘPNIJ GO LUB ZAPISZ NA PRZYSZŁOŚĆ: Facebook

Tumblr

Pocket

Kompozycja (sztuki wizualne) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Kompozycja I, olej na płótnie, 1916 r. Theo van Doesburg,, olej na płótnie, 1916 r.

Kompozycja – układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one harmonijną całość. Kompozycją określa się również samo dzieło, zawierające połączone ze sobą składniki.

Celem kompozycji jest osiągnięcie zamierzonego efektu plastycznego poprzez umiejętne dobranie kolorów, kształtów, proporcji, faktur i położenia przedstawianych elementów, czasem na drodze porządkowania podobnych do siebie składników, a kiedy indziej poprzez zestawianie ich na zasadzie kontrastu. W kompozycji wykorzystuje się też często pewne konstrukcje znane z geometrii takie jak symetria czy złoty podział. Odpowiednie operowanie tymi narzędziami daje efekt w postaci różnych nastrojów, uczuć, przeżyć jakich może doświadczyć odbiorca – można uzyskać na przykład zarówno odczucie statyczności, porządku, równowagi, harmonii, jak i dynamiki, chaosu czy nierównowagi.

W historii sztuki występowały epoki, które określały bardzo ściśle zasady poprawnej kompozycji. Przykładem mogą być porządki architektury klasycznej. Dzisiejsza sztuka kompozycji, przyjęła pewne ogólne założenia z wcześniejszych epok, ale pozostawia artystom więcej swobody i nie narzuca gotowych rozwiązań.

Elementy kompozycji [ edytuj | edytuj kod ]

Do podstawowych elementów kompozycji:

Linia – jej podstawowym zadaniem jest stanowienie konturu dla przedstawianych obiektów. Gdy jest wyraźna obraz nazywamy linearnym. Linia może też pełnić funkcję dekoracyjną, układać się w ornamenty, motywy florystyczne czy obramowania partii obrazu.

Kształt/bryła – za ich pomocą konstruowane są przedstawiane obiekty. Pojedyncze formy geometryczne mogą zostać wyeksponowane, tak jak w obrazach kubistycznych, mogą być też ukryte i subtelnie łączone ze sobą, by wiernie odtworzyć rzeczywistość.

Kolor – to dopełnienie każdego obrazu. Wpływa na nastrój dzieła i jego oddziaływanie na odbiorcę. Kolor jest narzędziem ekspresji autora. Dobór gamy barwnej zależy od fantazji twórcy, jak również przedstawianego tematu, celu dzieła.

Faktura (struktura) – wybór faktury wynika z użytego medium. W przypadku obrazów wykonywanych tradycyjnymi metodami wiąże się ona bezpośrednio z techniką malarską lub rysunkową, zastosowanym podłożem i środkami zabezpieczającymi obraz. Jeśli chodzi o tworzenie grafiki komputerowej, dobór uzależniony jest wyłącznie od wyobraźni artysty i przeznaczenia dzieła.

Światłocień – tworzy nastrój dzieła, pozwala wydobyć z niego te fragmenty, na które autor chce zwrócić szczególną uwagę, natomiast mniej istotne partie pomaga ukryć. Ostry kontrast jasnych i ciemnych partii obrazu pogłębia dramatyzm ukazanego tematu, zaś bardziej stonowany światłocień wywołuje wrażenie spokoju.

Perspektywa – to jeden ze sposobów na pokazanie głębi w obrazie, co ma służyć urealnieniu przedstawianych treści[1].

Rodzaje kompozycji [ edytuj | edytuj kod ]

Rodzaje kompozycji wyróżniane są najczęściej na podstawie układu elementów danego dzieła. Wyodrębnić można takie przykłady, jak:

kompozycja statyczna i dynamiczna

We wpisie Kompozycje w pigułce cz. 1 – opisywałam różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą. W poniższym wpisie chciałabym Ci przestawić , czym się różni kompozycja statyczna i dynamiczna. Która jest łatwiejsza do opanowania? Która bardziej przykuwa uwagę oglądających? Na te i podobne pytania postaram się odpowiedzieć.

Kompozycja statyczna

Elementy w kompozycji statycznej są nieruchome, lub są ustawione tak, aby sprawiały wrażenie nieruchomych. Dąży się do wywołania u widza wrażenia stabilności, spokoju czy ciszy. Umieszczanie elementów w poziomie, czy w centralnej części pracy wspomaga statyczność kompozycji. Użycie kompozycji zamkniętej sprzyja wrażeniu statyczności, ale nie jest to warunek konieczny. Ta kompozycja często jest używana w malarstwie do przedstawiania tzw. martwej natury. W rękodziele będzie idealna do kartek, czy albumów, gdzie chcemy w obserwatorze wzbudzić wrażenie porządku i spokoju. W opracowywaniu tego tekstu przyjrzałam się jak kompozycja dynamiczna i statyczna wyglądają w fotografii i na tej podstawie przygotowałam prace – kartki do art journala – obrazujące kompozycję statyczną i dynamiczną.

Do przedstawienia kompozycji statycznej wykorzystałam zdjęcie statku w nocy. Na zdjęciu statek umieszczony jest na środku spokojnego morza – jego pozycja, jak i poziome linie morza wzmacniają poczucie spokoju. Pomimo tego, że statek w rzeczywistości się porusza (tak samo morskie fale) – to kompozycja zdjęcia jest statyczna i w pewien sposób unieruchamia obiekt. Ponadto spokój, który emituje ze zdjęcia wzmaga tło pracy – linie poziomie, brak skosów i nierównych krawędzi – kolory w tle delikatnie na siebie nachodzą.

Do stworzenia tej pracy wybrałam papiery z kolekcji Sea Stories Craft o’Clock, stempel nutki, szablon nutki z 13 Arts. Zarówno szablon, jak i stempel zawierają poziome linie pięciolinii, co również wprowadza efekt statyczności i porządku. Na nałożoną przez szablon pastę modelującą z Decoart nałożyłam szary puder do embossingu. Pamiętaj, że przy nagrzewaniu jeszcze mokrej pasty modelującej może ona puchnąć, co może stworzyć ciekawy efekt końcowy.

Kompozycja dynamiczna

Kompozycja dynamiczna jest przeciwieństwem kompozycji statycznej, co nie oznacza, że kompozycja ta jest chaotyczna. Ma sprawiać w obserwatorze wrażenie ruchu, choć elementy pracy wcale nie muszą być ruchome. Chcąc nadać pracy dynamizmu powinniśmy omijać ustawianie elementów wzdłuż linii poziomych i pionowych – użyjmy skosów. Najlepiej umieszczać elementy wzdłuż przekątnej, korzystać z pochyłości, czy innych skosów i używać nieregularnych/zygzakowatych kształtów.

W kompozycji statycznej – statek pomimo, że był w ruchu, dzięki odpowiedniemu skomponowaniu zdjęcia – zatrzymał się. W przypadku kompozycji dynamicznej wybrałam zdjęcie domu, podczas burzy. Dom jest elementem statycznym, ale nieregularne linie błyskawic i chmur w tle powodują, że zdjęcie wzbudza wrażenie dynamicznego. Podkreśliłam dynamikę przenosząc nieregularne kształty błyskawic i chmur na tło pracy. Tło wykonałam przy użyciu farb akwarelowych, ciemniejsze i jaśniejsze plamy są ułożone nierównomiernie. Natomiast błyskawice wykonałam je przy użyciu żelopisu Gelly Roll w rozmiarze 8, który jest pięknie kryjący. Papierowy dodatek w postaci skrzydeł z nieregularnymi kształtami również starałam się ułożyć unikając linii pionowych i poziomych.

Posumowanie

Wydaje mi się, że w cardmakingu, szczególnie dla początkujących, kompozycja statyczna jest bardziej bezpieczna. Wykorzystanie linii poziomych i pionowych wraz z kompozycją centralną, czy też trójpodziału (złotego podziału) wydaje się być prostsze do wykorzystania i nauczenia. Świadome korzystanie z dobrodziejstwa kompozycji dynamicznej – skosów i nieregularności wymaga doświadczenia i wielu prób, co nie znaczy, że należy się poddawać. A może się mylę? Może trzeba postawić na spontaniczność i swój własny temperament i tworzyć nie patrząc na reguły? Myślę, że rozwiązanie leży, gdzieś po środku, a Ty?

Jeżeli spodobał Ci się mój wpis – podziel się proszę wrażeniami w komentarzu. A może tworzysz chętnie kompozycje statyczne lub dynamiczne i chcesz się nimi podzielić? Z chęcią przeczytam Twoją opinię.

Pozdrawiam,

Aga, Scrapeciarnia

JEŚLI PODOBAŁ CI SIĘ TEN WPIS TO PROSZĘ UDOSTĘPNIJ GO LUB ZAPISZ NA PRZYSZŁOŚĆ: Facebook

Tumblr

Pocket

,,Asymetria w sztuce”

Asymetria to całkowite przeciwieństwo symetrii. W sztuce pomaga wyrazić dynamikę działania, pokazać naturalność i łatwość ruchu, urozmaicić kompozycję. Z pojęciem tym zapoznali się nasi czwartoklasiści podczas lekcji plastyki. Następnie wykonali jedyne w swoim rodzaju asymetryczne maski.

키워드에 대한 정보 kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych

다음은 Bing에서 kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych

 • Gimp
 • figury geometryczne

Temat #3.4. #Kompozycja #figur #geometrycznych


YouTube에서 kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Temat 3.4. Kompozycja figur geometrycznych | kompozycja asymetryczna z figur geometrycznych, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment