Kolarz Przejechał Trasę Długości 60 Km | 34 Kolarz Przejechał Trasę Długości 60 Km Gdyby Jechał Ze Średnią Prędkością Większą O 1 Kmh, To Pr 240 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kolarz przejechał trasę długości 60 km – 34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Matematyki Piotra Ciupaka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 105회 및 좋아요 3개 개의 좋아요가 있습니다.

kolarz przejechał trasę długości 60 km 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr – kolarz przejechał trasę długości 60 km 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

https://akademia-matematyki.edu.pl/ 34.Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 km/h, to przejechałby tę trasę w czasie o 6 minut krótszym. Oblicz, z jaką prędkością jechał ten kolarz.

See also  Kontrowersje W Reumatologii Kraków 2020 | Utkany Ze Słabości - Paweł Sochacki 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

kolarz przejechał trasę długości 60 km 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kolarz przejechał trasę długości 60km. Gdyby jechał ze …

v – prędkość kolarza (w kmh) t – czas pokonywania trasy (w godzinach) s=60 – długość pokonanej trasy (w kilometrach) v+1 – zakładana teoretyczna prędkość …

+ 더 읽기

Source: szaloneliczby.pl

Date Published: 7/24/2021

View: 461

Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby … – Zadania.info

Rozwiązanie zadania z matematyki: Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością większąo 1 km/h, to przejechałby tę trasę w …

+ 여기에 자세히 보기

Source: zadania.info

Date Published: 8/23/2022

View: 7791

Zadanie 1 Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby …

Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 km/h, to przejechałby tę trasę w czasie o 6 minut krótszym.

+ 여기에 더 보기

Source: www.zszrawicz.pl

Date Published: 11/16/2022

View: 3344

Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze …

Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością wiekszą o 1km/h , to przejechałby tę trasę w …

+ 여기에 표시

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 12/20/2021

View: 1276

주제와 관련된 이미지 kolarz przejechał trasę długości 60 km

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  건축 기사 설비 요약 | [건축기사 필기 합격꿀팁] 건축기사 필기 건축설비 요령을 알면 계산문제가 풀린다 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다
34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km  Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr
34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr

주제에 대한 기사 평가 kolarz przejechał trasę długości 60 km

  • Author: Akademia Matematyki Piotra Ciupaka
  • Views: 조회수 105회
  • Likes: 좋아요 3개
  • Date Published: 최초 공개: 2021. 2. 25.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=miegpDIgnM0

Kolarz przejechał trasę długości 60km. Gdyby jechał ze średnią prędkością

Kolarz przejechał trasę długości \(60\) km. Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o \(1\) km/h, to przejechałby tę trasę w czasie o \(6\) minut krótszym. Oblicz, z jaką prędkością jechał ten kolarz.

Rozwiązanie:

Krok 1. Wypisanie danych z treści zadania.

\(v\) – prędkość kolarza (w \(\frac{km}{h}\))

\(t\) – czas pokonywania trasy (w godzinach)

\(s=60\) – długość pokonanej trasy (w kilometrach)

\(v+1\) – zakładana teoretyczna prędkość kolarza (w \(\frac{km}{h}\))

\(t-\frac{1}{10}\) – zakładany teoretyczny czas jazdy (w godzinach)

Dlaczego teoretyczny czas jazdy wyniósł \(t-\frac{1}{10}\)? Mamy informację, że kolarz przejechałby trasę krócej o \(6\) minut. Niestety minutami nie możemy za bardzo operować, bo później posługujemy się jednostką prędkości \(\frac{km}{h}\), dlatego też musimy zamienić minuty na godziny:

$$6\text{ min. }=\frac{6}{60}\text{ godz. }=\frac{1}{10}\text{ godz. }$$

Krok 2. Ułożenie i rozwiązanie układu równań.

Do ułożenia układu równań użyjemy wzoru na prędkość:

$$v=\frac{s}{t} \Rightarrow s=vt$$

Pierwsze równanie będzie dotyczyło pierwszego przejazdu, drugie będzie związane z tym „teoretycznym” przejazdem:

\begin{cases}

60=vt \\

60=(v+1)\cdot(t-\frac{1}{10})

\end{cases}

Podstawiając z pierwszego równania \(t=\frac{60}{v}\) do drugiego równania otrzymamy:

$$\require{cancel}

60=(v+1)\cdot\left(\frac{60}{v}-\frac{1}{10}\right) \\

\cancel{60}=\cancel{60}-\frac{1}{10}v+\frac{60}{v}-\frac{1}{10} \\

-\frac{1}{10}v+\frac{60}{v}-\frac{1}{10}=0 \quad\bigg/\cdot v \\

-\frac{1}{10}v^2-\frac{1}{10}v+60=0 \quad\bigg/\cdot10 \\

-v^2-v+600=0$$

Krok 3. Rozwiązanie powstałego równania kwadratowego.

Skorzystamy tutaj z metody delty:

Współczynniki: \(a=-1,\;b=-1,\;c=600\)

$$Δ=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot(-1)\cdot600=1-(-2400)=1+2400=2401 \\

\sqrt{Δ}=\sqrt{2401}=49$$

$$v_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-1)-49}{2\cdot(-1)}=\frac{1-49}{-2}=\frac{-48}{-2}=24 \\

v_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-1)+49}{2\cdot(-1)}=\frac{1+49}{-2}=\frac{50}{-2}=-25$$

Z racji tego iż prędkość ujemną należy oczywiście odrzucić, to prawidłowym rozwiązaniem jest \(v=24\frac{km}{h}\).

Odpowiedź:

\(v=24\frac{km}{h}\)

Kolarz przejechał trasę długości 60 km. Gdyby jechał ze średnią… Zadania.info: rozwiązanie zadania, 1 ruchomy obiekt, 7609998

Jeżeli przez oznaczymy średnią prędkość kolarza, a przez czas w którym przejechał 60 km, to wiemy, że

Wiemy ponadto, że jeżeli średnia prędkość będzie większa o 1 km/h, to czas będzie krótszy o 0,1 h. Otrzymujemy stąd równanie:

Po podstawieniu za z poprzedniej równości dostajemy:

Oczywiście pierwsze rozwiązanie odrzucamy.

Odpowiedź: 24 km/h

h , to przejechałby tę trasę w czasie o 6minut krótszym. Oblicz z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz. – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

V-prędkość kolarza, t-czas przejazdu odcinka

s=V*t

60=V*t

60=(V+1)*(t-0,1) gdzie V+1 oznacza prędkość z jaką pokonał odcinek w czasie t-0,1 (6mniut zostało zamienione na 0,1h)

rozwiązujemy układ równań

z pierwszego wyznaczamy V=60:t i postawiamy do drugiego

(60/t+1)*(t-o,1)=60

60-6/t+t-0,1=60

60*t-6+t^2-0,1=60

10*t^2-t-60=0

obliczamy deltę = 2401

delta pod pierwiastkiem = 49

t1=25 t2 jako ujemne odrzucamy

V=60/25=2,4km/h

Proszę czekać… Proszę czekać…

키워드에 대한 정보 kolarz przejechał trasę długości 60 km

다음은 Bing에서 kolarz przejechał trasę długości 60 km 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Program Terapii Logopedycznej Dziecka Z Rozszczepem Podniebienia | Metody Terapii Logopedycznej – Od Teorii Do Praktyki 최근 답변 74개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr

  • Akademia Matematyki Piotra Ciupaka
  • matura z matematyki
  • zadania maturalne z matematyki
  • arkusze maturalne z matematyki

34 #Kolarz #przejechał #trasę #długości #60 #km # #Gdyby #jechał #ze #średnią #prędkością #większą #o #1 #kmh, #to #pr


YouTube에서 kolarz przejechał trasę długości 60 km 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 34 Kolarz przejechał trasę długości 60 km Gdyby jechał ze średnią prędkością większą o 1 kmh, to pr | kolarz przejechał trasę długości 60 km, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment