Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej | Ile Zarabiają Fizjoterapeuci? – Rozmowy Po Godzinach 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej – Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 KamaLife 이(가) 작성한 기사에는 조회수 3,423회 및 좋아요 54개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach – kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

💥ZOSTAŃ MOIM PATRONEM: https://patronite.pl/rozmowy
SUBSKRYBUJ mój kanał, aby być na bieżąco:
🌔https://bit.ly/2MBGLtc
🌔INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rozmowy.po….
🌔FACEBOOK: hhttps://www.facebook.com/rozmowy.po.g…
SUBSKRYBUJ mój kanał, aby być na bieżąco:
► https://bit.ly/2MBGLtc ◄
📲 SOCIAL MEDIA:
✔INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rozmowy.po….
✔FACEBOOK: https://www.facebook.com/rozmowy.po.g…
#fizjoterapeta #ilezarabiająfizjoterapeuci #fizjoterapia

kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej

Fizjoterapeuta dostarcza rzetelnej informacji społeczeństwu o fizjoterapii i świadczeniach fizjoterapeutycznych. Art.9. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty …

+ 더 읽기

Source: fizjoterapia.org.pl

Date Published: 4/9/2022

View: 4143

Zasady Etyki Zawodowej – Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Adres korespondencyjny: Plac Stanisława Małachowskiego 2 00-066 Warszawa. REGON: 366272350. NIP: 701-065-15-76.

+ 더 읽기

Source: kif.info.pl

Date Published: 6/2/2021

View: 9382

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej

1 Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej Ślubowanie Wdzięczny swoim …

+ 여기에 자세히 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 7/29/2022

View: 7141

Zasady Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty oraz Prawa Pacjenta …

Już w 2009 roku Zespół pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Kiebzaka opracował Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, który …

+ 여기에 표시

Source: fizjoterapeuci.org

Date Published: 6/2/2021

View: 6256

09-3-266 Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej …

09-3-266 Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej – W. Kiebzak et al w kategorii 3/2009 / Artykuły 2009 / Artykuły – Fizjoterapia Polska.

+ 여기에 자세히 보기

Source: djstudio.shop.pl

Date Published: 2/27/2022

View: 1149

Głos Fizjoterapeuty

BIULETYN INFORMACYJNY KRAJOWEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW okiem prezesa etyka zawodu. Wybrane aspekty … Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej,.

+ 여기를 클릭

Source: glosfizjoterapeuty.pl

Date Published: 9/27/2021

View: 7971

Tag: Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty – Fizjoterapia Polska

Tag: Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej · Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: fizjoterapiapolska.pl

Date Published: 6/1/2022

View: 5902

P ©sta’ > m i zasady etyczne Sizj ©terapeuty – KSERO4U

Rehabilitacja medyczna i zawód fizjoterapeuty. … Rozwój rehabilitacji w Polsce. … Kodeks etyczny fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej .

+ 여기에 표시

Source: www.ksero4u.pl

Date Published: 9/13/2021

View: 2420

Etyczne wyzwania w naukach o zdrowiu. O odpowiedzialności …

Słowa kluczowe: fizjoterapeuta, kosmetolog, etyka, kodeks etyczny, predyspozycje … fizjoterapii – Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, …

+ 여기에 더 보기

Source: depot.ceon.pl

Date Published: 8/18/2021

View: 479

주제와 관련된 이미지 kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Ile zarabiają fizjoterapeuci? - Rozmowy po godzinach
Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach

주제에 대한 기사 평가 kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej

 • Author: KamaLife
 • Views: 조회수 3,423회
 • Likes: 좋아요 54개
 • Date Published: 2020. 1. 16.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jFcdujwj3jk

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej

Transkrypt

1 1 Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej Ślubowanie Wdzięczny swoim nauczycielom i mistrzom z wielkim szacunkiem przyjmuję tytuł fizjoterapeuty* i ślubuję: 1. Szanować prawa i godność każdego człowieka. 2. Przestrzegać przepisów prawa regulujących działalność fizjoterapeutyczną. 3. Uczciwie udzielać świadczeń, które będą zmniejszać stopień cierpienia i dolegliwości oraz zapobiegać chorobom. 4. Ponosić odpowiedzialność prawną, zawodową i moralną za prowadzone działania fizjoterapeutyczne. 5. Wspierać oraz współuczestniczyć w rozwoju wiedzy i umiejętności, które dotyczą potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 6. Strzec godności fizjoterapeutów. * Fizjoterapeuta osoba płci żeńskiej lub męskiej wykonująca zawód fizjoterapeuty. Rozdział I Część ogólna Art.1. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu. Art.2. Działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów. Art.3. W pracy zawodowej, fizjoterapeuta, stawia dobro człowieka ponad wszystkie dobra.

2 2 Art.4. Świadczenie usług w fizjoterapii odbywa się na podstawie rozpoznania medycznego i przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia osoby poddawanej procedurom fizjoterapeutycznym. Art.5. Czynności zawodowe fizjoterapeuty nie mogą towarzyszyć aktom bezprawnym, ani też być działaniem na szkodę zdrowia ludzkiego. Art.6. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest stały rozwój zawodowy i osobisty, a jego kwalifikacje powinny wynikać z aktualnego poziomu wiedzy. Art.7. Relacje między fizjoterapeutami wynikają ze wspólnoty wartości i celów, opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywanego zawodu. Art.8. Fizjoterapeuta dostarcza rzetelnej informacji społeczeństwu o fizjoterapii i świadczeniach fizjoterapeutycznych. Art.9. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty mają pierwszeństwo przed innymi zasadami związanymi z działalnością biznesową, funkcją pracodawcy, wymaganiami administracyjnymi, naciskami społecznymi, mechanizmami rynkowymi i innymi. Rozdział II Część szczegółowa Relacje z pacjentem Art.10. Pacjent ma prawo do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznawany światopogląd i religię, kolor skóry, orientację seksualną, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy, stan cywilny i inne uwarunkowania. Art.11. Pacjent ma prawo do poszanowania jego godności osobistej, prywatności, intymności, a relacje z fizjoterapeutą opierają się na ich wzajemnym zaufaniu. Art.12. Pacjent ma prawo w nagłych wypadkach do otrzymania pierwszej pomocy udzielonej przez fizjoterapeutę w ramach posiadanej wiedzy fachowej. Art.13. Fizjoterapeuta nie może ujawniać osobom trzecim żadnych informacji na temat pacjenta i jego otoczenia, bez jego zgody lub wiedzy, chyba że istnieje podstawa prawna. Śmierć pacjenta nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej.

3 3 Art.14. Nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, innemu fizjoterapeucie lub lekarzowi w celu przeprowadzenia konsultacji. Art.15. Pacjent ma prawo do otrzymania rzetelnej i wszechstronnej informacji co do zakresu i rodzaju postępowania fizjoterapeuty, aby mógł podjąć właściwą decyzję o skorzystaniu z proponowanych świadczeń. Art.16. Pacjent ma prawo do nie wyrażenia zgody na wykonanie świadczeń fizjoterapeutycznych. Art.17. Pacjent ma prawo do nie otrzymywania informacji o stanie własnego zdrowia bądź przyjętych metodach postępowania fizjoterapeutycznego. Art.18. Pacjent ma prawo do wyboru fizjoterapeuty, a ten nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii u innego specjalisty. Rozdział III Relacje ze społeczeństwem Art.19. Fizjoterapeuta powinien uczestniczyć w publicznych programach edukacyjnych związanych ze swoim zawodem. Art.20. Fizjoterapeuta powinien przyczyniać się do sprawiedliwego podziału i rozwoju świadczeń związanych z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Art.21. Fizjoterapeuta powinien być świadomy i odpowiedzialny za prowadzone działania profilaktyczne, a sam nie może propagować postaw antyzdrowotnych. Art.22. Fizjoterapeuta zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinien uczestniczyć w zmniejszaniu objawów patologii społecznej. Art.23. Fizjoterapeuta ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej oraz uzyskania pomocy w wykonywaniu działań zawodowych. Rozdział IV Praktyka fizjoterapeutyczna

4 4 Art.24. Fizjoterapeuta ma obowiązek wykonywania czynności zawodowych w każdych okolicznościach. Wspomniane okoliczności nie mogą jednak rzutować na bezpieczne i rzetelne wykonywanie świadczeń oraz nie mogą podważać zaufania do zawodu. Art.25. Fizjoterapeuta nie może wykraczać poza swoje kompetencje i umiejętności przy wykonywaniu czynności zawodowych. Art.26. W przypadku podjęcia decyzji przez pacjenta o skorzystaniu ze świadczeń, fizjoterapeuta przeprowadza ocenę, pozwalającą na postawienie diagnozy funkcjonalnej. W świetle uzyskanych informacji na temat pacjenta, w szczególności Jego oczekiwań, planuje i podejmuje odpowiednie działania. Art.27. Gdy cele zostaną osiągnięte lub gdy nie spodziewa się uzyskania oczekiwanych efektów postępowania, fizjoterapeuta ma obowiązek poinformować o tym pacjenta i zaprzestać udzielania świadczeń. Art.28. Gdy wynik badania funkcjonalnego nie jest jednoznaczny lub gdy wymagane postępowanie leży poza możliwościami fizjoterapeuty, ma on obowiązek poinformować o tym pacjenta i zapewnić pomoc w dostępie do innych specjalistów. Art.29. Fizjoterapeuta stosuje tylko metody, uznane i zweryfikowane przez naukę. Nie wolno mu współdziałać z osobami, które nie posiadają uprawnień do działań w zakresie ochrony zdrowia. Art.30. Fizjoterapeuta musi znać obowiązujące standardy praktyki i podejmować działania zgodne z nimi. Art.31. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić udzielania świadczeń, jeżeli jest przekonany o tym, że prowadzone postępowanie może zagrozić zdrowiu pacjenta. Art.32. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić uczestnictwa w świadczeniu usług i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi normami etycznymi. Art.33. Fizjoterapeuta w czasie wykonywania swej pracy ma obowiązek zachować trzeźwość i nie może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Art.34. Fizjoterapeuta ma prawo do godnych warunków pracy, umożliwiających właściwą opiekę nad pacjentem.

5 5 Art.35. Fizjoterapeuta decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie może odstąpić od udzielenia świadczenia, jeżeli sytuacja taka może narazić pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia. Art.36. Fizjoterapeuta będący pracodawcą zobowiązany jest: a. zadbać o posiadanie przez wszystkich pracowników odpowiednich kwalifikacji, zgodnych ze statutowymi wymaganiami placówki, b. stosować obowiązujące zasady oraz procedury zarządzania i praktyki w świadczeniu usług, ze szczególnym uwzględnieniem właściwych standardów zarządzania personelem, placówką, c. monitorować właściwe zasady oraz procedury zarządzania i praktyki, a także funkcjonowania placówki, d. zapewnić personelowi odpowiednie możliwości kształcenia i rozwoju umiejętności, zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji. Art.37. Fizjoterapeuta powinien szanować swój zawód, chronić jego status oraz postępować tak, aby budzić zaufanie i szacunek. Art.38. Fizjoterapeuta dba o stan własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, aby nie ograniczać zdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz aby swoją postawą zdrowotną dawać dobry przykład. Art.39. Fizjoterapeuta ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoje usługi w ramach określonych umów. Art.40. Fizjoterapeuta zdobywa swoją pozycję zawodową jedynie w oparciu o efekty i wyniki swojej pracy. Art.41. Fizjoterapeuta używa tylko tych tytułów zawodowych i/lub naukowych, które adekwatne do jego wykształcenia. są Art.42. Fizjoterapeuta nie może wobec pacjenta dyskredytować postępowania lekarza, innego fizjoterapeuty, a także pozostałego personelu medycznego. Uwagi o dostrzeżonych błędach powinien przekazywać zainteresowanemu lekarzowi lub fizjoterapeucie, a w przypadku braku reakcji i powtarzania błędów, poinformować o tym właściwą Okręgową Radę Lekarską lub Polskie Towarzystwo Fizjoterapii za pośrednictwem konsultantów wojewódzkich.

6 6 Art.43. Fizjoterapeuta zatrudniony w instytucji uprawnionej do przeprowadzania kontroli placówek fizjoterapeutycznych, ma obowiązek przestrzegać zasad etycznych umieszczonych w niniejszym kodeksie. Art.44. Nieetyczne postępowanie fizjoterapeuty powinno być ujawnione przez zgłoszenie do Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Negatywna opinia może być wydana tylko na pisemne żądanie powołanych do tego władz. Art.45. Fizjoterapeuta, który jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i został skazany wyrokiem sądu za przestępstwo kryminalne lub jest pozwany przez pacjenta z powództwa cywilnego, musi poinformować o tym fakcie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Art.46. Fizjoterapeuta w środowisku akademickim oraz w klinikach, zobowiązany jest do kształcenia na najwyższym poziomie i personalnie stanowić przykład godny naśladowania. Ustawiczne kształcenie Art.47. Fizjoterapeuta w celu zapewnienia pacjentom najwyższej jakości świadczeń ma prawo i obowiązek do stałego doskonalenia umiejętności oraz śledzenia najnowszych osiągnięć naukowych w tym zawodzie, w ramach samokształcenia i uczestnictwa w organizowanych formach doskonalenia zawodowego. Prywatna działalność Art.48. Fizjoterapeuta ma prawo do prowadzenia prywatnej praktyki z zachowaniem zasad etycznych niniejszego kodeksu. Art.49. Fizjoterapeuta ma obowiązek informowania o zakresie i rodzaju swoich świadczeń w sposób uczciwy i rzetelny, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, tak aby pacjent mógł podjąć właściwą decyzję co do korzystania z usług fizjoterapeuty. Art.50. Fizjoterapeuta kieruje się zasadami uczciwej konkurencji w biznesie, dotyczącymi kontaktów z dostawcami, producentami oraz innymi podmiotami gospodarczymi a także przestrzeganiem uczciwych zasad mechanizmów rynkowych. Art.51. Fizjoterapeuta nie wykorzystuje swojego nazwiska do reklamowania towarów i usług jeżeli uwłacza to godności i kompetencjom fizjoterapeuty.

7 7 Art.52. Fizjoterapeuta nie może czerpać korzyści ze współpracy z przedstawicielami przemysłu medycznego, gdyż fakt ten może zaburzyć obiektywizm jego opinii zawodowych, a tym samym podważyć zaufanie do zawodu. Art.53. Fizjoterapeuta nie może stosować nacisku w celu uzyskania korzyści osobistych, a wysokość honorarium za udzielone świadczenia jest rozsądnie przemyślane. Rozdział V Badania naukowe Art.54. Fizjoterapeuta powinien wspierać badania naukowe, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu świadczeń. Art.55. Fizjoterapeuta biorący udział w badaniach naukowych ma obowiązek przestrzegać przepisów regulujących zasady przeprowadzania eksperymentów badawczych uwzględniające m.in.: a. zgodę pacjenta, b. poufność danych pacjenta, c. bezpieczeństwo i dobro pacjenta, d. przestrzeganie praw autorskich i rzetelność naukową, e. pełną jawność źródeł wsparcia. Art.56. Fizjoterapeuta powinien brać czynny udział w pracach towarzystw naukowych. Art.57. Fizjoterapeuta zobowiązany jest udostępniać wyniki swoich badań, szczególnie w czasopismach naukowych oraz podczas konferencji. Art.58. Publikacje naukowe i prezentacje powinny być rzetelne, zachowywać ogólnie przyjęte zasady etyki badań naukowych, a tym samym powinny budować zaufanie do zawodu fizjoterapeuty. Art.59. Fizjoterapeuta ma obowiązek uzyskać zgodę pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na udział w prezentacjach naukowych lub dydaktycznych. Art.60.Fizjoterapeuta zobowiązany jest do zachowania anonimowości osoby demonstrowanej. Art.61. Eksperyment badawczy z udziałem człowieka, powinien być szczegółowo określony w formie projektu i przedłożony do oceny komisji bioetycznej celem uzyskania akceptacji.

8 8 Art.62. Fizjoterapeuta powinien ściśle przestrzegać praw autorskich w publikacjach naukowych, a wykorzystanie materiału klinicznego do badań naukowych wymaga zgody kierownika placówki. Art.63. Fizjoterapeuta powinien ujawniać wydawnictwom naukowym oraz słuchaczom wykładów związki z firmami oraz korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów. Art.64. Fizjoterapeuta, biorący udział w badaniach sponsorowanych przez producentów leków lub sprzętu i wyposażenia medycznego, musi się upewnić, że działania te są prowadzone zgodnie z zasadami etyki ogólnoludzkiej. Rozdział VI Współpraca z innymi osobami uczestniczącymi w procesie leczniczym Art.65. Fizjoterapeuta współpracuje z lekarzem prowadzącym pacjenta. Art.66. Fizjoterapeuta ma prawo oczekiwać współpracy i pomocy ze strony innych fizjoterapeutów. Art.67. Fizjoterapeuta uczestniczący w wizytach i innych formach oceny praktyki, nie może ujawniać wyników bez zgody fizjoterapeuty prowadzącego. Art.68. Fizjoterapeuta powinien kształtować u rozpoczynających pracę zawodową kolegów, poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, nawyk rzetelności, pracowitości i dokładności. Art.69. Fizjoterapeuta powinien służyć pomocą mniej doświadczonym kolegom zwłaszcza w trudnych przypadkach klinicznych. Art.70. Fizjoterapeuta pełniący funkcje kierownicze powinien traktować swoich pracowników zgodnie z zasadami etyki, dbać o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych mu osób. Art.71. Fizjoterapeuta godnie współpracuje z innymi kolegami fizjoterapeutami oraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych zajmujących się diagnostyką i terapią pacjenta.

9 9 Art.72. Fizjoterapeuta wzajemne stosunki opiera na szacunku, koleżeństwie, kulturze, poszanowaniu trudu i odpowiedzialności zawodowej. Szczególny szacunek i uznanie należą się fizjoterapeutom seniorom, a przede wszystkim byłym nauczycielom. Art.73. Wzajemna ocena fizjoterapeutów musi być sprawiedliwa, a wnioski należy formułować w sposób bezstronny, przekazując je w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej. Art.74. Wypowiadanie negatywnej opinii w środowisku fizjoterapeutów jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zainteresowanej. Opinia ta nie może mieć cech zniesławienia musi być wyrażona na piśmie. Rozdział VII Postanowienie końcowe W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej, fizjoterapeuta powinien postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w orzecznictwie Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w uchwałach organów terenowych oddziałów oraz zgodnie z dobrym obyczajem. Piśmiennictwo: 1. Declaration of Principle-Appendix to WCPT Ethical Principles 2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks Etyki Lekarskiej Kodeks Etyczny Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa name=news&file=article&sid=29

10 1 7. Kodeks Etyczny Diagnosty Laboratoryjnego 8. &;thique des médecins Theobald W.: Artz Patent Beziehung. Ethics in Medicine Zajdel J. Kompendium prawa medycznego. Progress; Dukiet-Nagórska T. Autonomia pacjenta a polskie prawo karne. Wolters Kluwer Polska; Drozdowska U.: Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta. C.H. BECK; Nawrocka A.: Humanistyczny wymiar medycyny, farmacji, analityki medycznej i pielęgniarstwa a etyka zawodów medycznych Kiebzak W, Kowalski I.M, Kiebzak M.: Model Leczniczego Usprawniania / Model of therapeutic rehabilitation. Rehabilitacja Medyczna 2008; T 12.,2: Adres do korespondencji: Dr Wojciech Kiebzak Kielce, Działkowa 41 Tel. 41/ e mail: Komentarz 1. Dziś słowo etyka, w myślach niejednej osoby rodzi pewną wątpliwość, a czasem też niechęć i oburzenie. Tylko nieliczni przyjmują to słowo z aprobatą. Taki wniosek wyciągam z obserwacji społeczeństwa. Życie człowieka jak i życie społeczne ujęte jest jednak w normy i oparte jest na pewnych zasadach. Te normy i zasady kierują ludzkim postępowaniem. Poprawne zachowania i działania ludzi w świetle norm moralnych obiektywnie obowiązujących, prowadzą do wzajemnego szacunku, rozwoju społecznego i poczucia bezpieczeństwa o własne życie. Dlaczego słowo etyka rodzi pewien niepokój? Dlatego, że dotyka naszego wnętrza i wchodzi w głębokie relacje z wartością jaką jest wolność człowieka. Pokusa wolności absolutnej jest bardzo mocna. Wolność nie chce być ograniczana, życie jest jednak nieustannym wyborem. U podstaw, a zarazem celem wszelkich wyborów powinna być

11 1 godność człowieka. To, że człowiek jest osobą, istotą przewyższającą wszelkie inne stworzenia, bytem wyróżnionym, i jednocześnie równym w godności z każdym innym człowiekiem, odkrywamy poprzez wysiłek rozumu ludzkiego, odczytujemy w naukach filozoficznych i teologicznych. Za ludzkością ciągnie się pytanie: jak szanować godność człowieka? Człowiek jako osoba w swej wolności, w sumieniu dokonuje wyboru zasad etycznych. Poprzez te wybory odsłania swoje człowieczeństwo przed samym sobą i przed drugim. Nie tylko odsłania siebie ale także wpływa na innych. Dlatego zasady etyczne nabierają szczególnego znaczenia w bezpośredniej relacji z drugim człowiekiem. W taką szczególną relację postawieni są ludzie medycyny. Określamy ją jako relacja służby, a to dlatego, że pacjentowi ze względu na słaby stan zdrowia przysługuje pomoc od osoby, która tę pomoc zadeklarowała. Cieszy fakt, że został napisany Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty. Cieszy jeszcze bardziej, że to fizjoterapeuci stali się inicjatorami i autorami tego Kodeksu. Myślą przewodnią całego Kodeksu jest pierwsze zdanie: Szanować prawa i godność każdego człowieka. Jak szanować tę godność odczytujemy w całej treści Kodeksu. Kodeks ten nie jest zbiorem kanonów prawa w ścisłym tego słowa znaczeniu ale zbiorem norm etycznych określających odpowiednie zachowanie i postępowanie fizjoterapeuty. Dokument ten ma też pomóc fizjoterapeucie w rozwijaniu własnej wrażliwości i osobistej odpowiedzialności za pacjenta. Treść pierwszego i drugiego rozdziału ujmuje całościową troskę o pacjenta. On jest w centrum pracy fizjoterapeuty. I pacjent, jego godność, jest tym, który pisze treść tego Kodeksu. Dobro pacjenta, szacunek wobec jego godności, i jego zdrowie są celem, naczelną wartością wyznaczającą jakość pracy i jakoś życia fizjoterapeuty. Ta specyfika pracy nie odbiega zbyt daleko od pracy lekarza. Można powiedzieć, że są to zawody z tej samej rodziny, pokrewne. Następne Rozdziały, a jest ich w sumie VII, odzwierciedlają rzeczywistość życia ludzkiego, rzeczywistość życia fizjoterapeuty. Nie żyje on w izolacji, żyje w społeczności; rodzinnej, zawodowej, miejskiej, narodowej, itd. O istotnych relacjach z niektórymi społecznościami dowiadujemy się z treści Kodeksu. Dobro pacjenta nakłada na fizjoterapeutę trwałą troskę o jakość pracy. A ta związana jest również z uzupełnianiem wiedzy i kształtowaniem własnego charakteru. Artykuł 1 ujmuje to w sposób syntetyczny: Zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego

12 1 świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu. Ten Kodeks uświadamia nam, że trudno jest żyć bez zasad, norm etycznych. Próba odrzucenia jednych jest próbą tworzenia innych. Dziś w świat etyki zawodowej w Polsce wpisał się Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej. Niech fizjoterapeuci doświadczają wielkiej satysfakcji z godnie uprawianego zawodu i cieszą się wielkim szacunkiem społecznym. Niech najwięcej satysfakcji doświadczają ci, których określamy pacjentami. Bp. Pomocniczy Diecezji Kieleckiej ks. dr Marian Florczyk Komentarz 2. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie Immanuel Kant Każda ocena więcej mówi o oceniającym, niż o ocenianym. Dewiza ta dotyczy także prawodawców, jak i tych, którzy zasad winni przestrzegać. Filozofowie już w starożytności odróżniali etykę od moralności. Teorię od praktyki. Innym odróżnieniem było przeciwstawienie prawa i etyki. Potoczne powiedzenie mawia: ornitolog nie musi umieć latać. Można więc być znakomitym etykiem, a zarazem bardzo niemoralnym człowiekiem, jak i odwrotnie: uczciwym człowiekiem, który zupełnie nie zna się na koncepcjach etycznych. Istotną kwestią jest w omawianym przypadku – potrzeba kodeksu. Nasuwają się dwa pytania: dlaczego i dla czego? Podkreślmy wagę drugiego pytania: po co? Deontologia, jako etyka zawodowa w swoim meritum jest swoistą koniunkcją moralności i prawa. Uważamy, że każdy kodeks zawodowy nawet w swojej niejawnej intencji – zakłada nieuczciwość, lub też możliwość przekraczania zasad dyktowanych przez sumienie. Ale czy w przypadku zawodu, jakim jest fizjoterapeuta, kodeks zawodowy jest (sic!) potrzebny? Czy nie jest to nadwrażliwa prewencja? Myślę, że nie. Współczesny kryzys aksjologiczny stworzył atmosferę dla swoistego przewartościowania wartości w atmosferze, którego normalność tłumaczy się przed nienormalnością, a nienormalność traktuje jako

13 1 normę. Dla absolwentów kierunku Fizjoterapia, Kodeks Fizjoterapeuty jest wyznacznikiem postaw zawodowo-moralnych i w związku z tym zasługuje na najwyższe uznanie, dotyka bowiem istoty stosunków międzyludzkich, w tym szczególnie między fizjoterapeutą (człowiekiem) a pacjentem (człowiekiem). W obu przypadkach kardynalną wartością jest bezwzględny szacunek dla godności człowieka. Warto zastanowić się nad wyakcentowaniem specyfiki modusu aksjologii zawodu fizjoterapeuty. Należy sobie zadać pytanie: gdzie i co stanowi granice wolności oraz jaka jest odpowiedzialność fizjoterapeuty? Śledząc dyskusje i spory etyków, chciałbym zaakcentować i przypomnieć odróżnienie etyki wstydu od etyki sumienia. Pierwsza zakłada, że człowiek jest z natury zły. To założenie leży u podstaw metafizyki dla stanowienia prawa. Zakłada ona wręcz prenatalną winę człowieka. Druga oparta na sumieniu, zawierza człowiekowi. Ta ostatnia odwołuje się do tezy Sokratesa, że człowiek jest z natury dobry. Koncepcja ta ewentualnie dopuszcza komentarz Jean Jacques Rousseau że to ludzie czynią go złym. Na pewno odcina się od interpretacji słów Sokratesa, której autorem jest Owidiusz. Twierdził on, że mimo wiedzy o tym, co dobre, bardziej pociąga człowieka zło. Pragniemy podkreślić, że współczesne spory o etyczność zawodową, dotyczą bardziej zagadnień z zakresu pedagogiki. Chodzi mianowicie o to, że współczesne koncepcje wychowania kładą akcent na indoktrynację w procesie edukacyjnym. Przez to zapomina się o odkrywaniu entelechii (powołania) ucznia. Represyjność deontologii jest tego owocem. Już oświeceniowy filozof Immanuel Kant przeciwstawiał się tak etyce intencji, jak i etyce skutku. Zgodnie z jego poglądem nieważne jest ani to, co człowiek chciał zrobić, ani to, co zrobił wbrew intencji. Etyka bowiem zakłada wolność i odpowiedzialność. Główna teza deontologii winna zakładać, że nie wszyscy jesteśmy podejrzani, nie wszyscy jesteśmy nieuczciwi, nie wszyscy jesteśmy obarczeni winą! Stąd też deontologia jest swoistym wyzwaniem, które odwołuje się do świadomego wyboru zawodu. Jeśli podejmujesz decyzję o tego typu studiach i ewentualnej pracy w zawodzie, pamiętaj o obowiązkach. Przede wszystkim wróć do dewizy Hipokratesa: primum non nocere!!! Dr n.med., dr n.hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz Chirurg, specjalista urolog, etyk.

Zasady Etyki Zawodowej Fizjoterapeuty oraz Prawa Pacjenta. Jak ich przestrzegać i na co uważać?

Fizjoterapeuta jako zawód zaufania publicznego

Nie ulega wątpliwości, że od pracowników medycznych, jako od przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, wymaga się nie tylko postępowania zgodnie z zasadami nauki opartej na faktach (EBM), ale także przestrzegania zasad etycznych i poszanowania praw pacjenta. Fizjoterapeuci nie są tutaj wyjątkiem. Od momentu wejścia w życie Ustawy z dn. 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zostali oni uznani za samodzielny zawód medyczny [1]. Konsekwencją tego było nie tylko powstanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, ale także nasilenie dyskusji o stworzeniu standardów postępowania fizjoterapeutycznego, w tym opracowania kodeksu zasad etycznych [2].

Kodyfikacja zasad etyki fizjoterapeuty

Tworzenie kodeksu etycznego grupy zawodowej ma na celu określenie wartości, standardów i obowiązujących norm. Ponadto sprzyja integracji danej społeczności i umacnia pozycję zawodu [2].

Już w 2009 roku Zespół pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Kiebzaka opracował Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, który został opublikowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Kodeks ten przypomina inne dokumenty, t.j. Kodeks Etyki Lekarskiej i Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej: zawiera ślubowanie oraz określa ramy relacji z pacjentem, społeczeństwem i innymi przedstawicielami środowiska medycznego. Ponadto uwzględnia zasady, którymi powinien kierować się fizjoterapeuta w zakresie wykonywania praktyki, prowadzenia własnej działalności i badań naukowych [3].

Podczas I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów w 2016 r. uchwalono “Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty” [4]. Składa się na nie 10 punktów, które mogą stanowić coś na kształt drogowskazów w praktyce fizjoterapeuty [5].

W 2020 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczęła prace nad stworzeniem kodeksu etyki zawodowej. W tym celu m.in. zainicjowała badanie ankietowe “Dotyk, cielesność, intymność – etyka zawodu fizjoterapeuty”, którego tematem jest budowanie relacji terapeutycznej i komunikacja fizjoterapeutów z pacjentami [6].

Prawa pacjenta

Poszanowanie praw pacjenta stanowi nie tylko obowiązek moralny, ale także prawny, jak zaznaczono we wcześniej wspomnianej ustawie [1]. Pozwala na zbudowanie relacji z pacjentem i umożliwia osiągnięcie efektów terapeutycznych. Co więcej, dzięki temu zmniejszamy ryzyko konfliktu z pacjentem, który może skończyć się w sądzie.

Świadoma zgoda

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne. Zazwyczaj udzielenie zgody przez pacjenta rozwiązywane jest na poziomie organizacyjnym podmiotu leczniczego, ale fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę, czy został dopełniony ten obowiązek. Należy także upewnić się, że pacjent został poinformowany o możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach do danej metody rehabilitacji. Pacjent powinien mieć możliwość zadania fizjoterapeucie pytań o zabieg przed jego rozpoczęciem. Nie należy zakładać, że lekarz kierujący zrealizował obowiązek informacyjny. Ze względów bezpieczeństwa powinno się pobierać zgodę w formie pisemnej [7]. Wyrażenie zgody przez pacjenta zdejmuje z fizjoterapeuty odpowiedzialność za niezawinione niepożądane skutki zastosowanej terapii [8].

Obowiązek informacyjny

Prawo pacjenta do informacji wiąże się ze świadomym udzieleniem zgody, ale obejmuje także prawo do informacji o własnym stanie zdrowia. Zazwyczaj jest to przekaz ustny, przy czym istotne jest, aby był on zrozumiały dla chorego. Należy dopasować formę przekazu do odbiorcy i upewnić się, że zrozumiał jego treść. W razie sporu to fizjoterapeuta jest zobowiązany udowodnić dopełnienie obowiązku informacyjnego. Z tego powodu warto odnotować fakt przekazania informacji pacjentowi w dokumentacji medycznej. Z uwagi na ewentualne roszczenia można również przygotować formę pisemną informacji, zapoznanie się z którą chory potwierdza podpisem [8]. Pamiętajmy, że pacjent może zrezygnować z prawa do informacji. Z tego względu dobrze na pierwszej wizycie upewnić się jaki zakres wiadomości jest skłonny przyjąć [7]. Więcej na temat prawa pacjenta do informacji można przeczytać w artykule “Fizjoterapeuta a prawo do informacji pacjenta”

Tajemnica zawodowa

Nie można zapomnieć o obowiązującej pracowników medycznych tajemnicy zawodowej. Ze względu na specyfikę zawodu fizjoterapeuty posiada on informacje wrażliwe na temat zdrowia pacjenta. Naruszenie tajemnicy zawodowej wiąże się z odpowiedzialnością karną [7].

Oferta TU INTER Polska dla fizjoterapeutów

Prace nad kodyfikacją zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów wciąż trwają i nadal zasady te są bardziej wartościami, którymi powinni się kierować, niż szczegółowymi wytycznymi. Z tego powodu niektóre sytuacje, zwłaszcza dotyczące bezpośrednio praw pacjenta, mogą budzić wątpliwości pracowników medycznych.

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej istnieje możliwość wykupienia klauzuli dotyczącej naruszenia praw pacjenta. Będzie to szczególnie istotne dla fizjoterapeutów wykonujących swój zawód w ramach prowadzenia działalności gospodarczej [9].

Przypominamy, że ubezpieczenie INTER Fizjoterapeuta zawiera ochronę prawną, m.in. Centrum Asysty Prawnej – infolinię czynną 24/7, porady prawne w formie opinii na piśmie czy pokrycie kosztów związanych z ewentualnym sporem sądowym [9].

W ten sposób staramy się pomagać w rozwiewaniu wątpliwości i zapewnieniu pracownikom medycznym poczucia bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwiej o stworzenie wartościowej, korzystnej terapeutycznie relacji z pacjentami.

Referencje

09-3-266 Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej – W. Kiebzak et al

Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański – Physiotherapist Ethical Code in Polish Republic. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3); 266-272

Streszczenie

Praca wyróżnia człowieka jako osobę ze wszystkich stworzeń. Człowiek jako byt podmiotowy jest uzdolniony do planowego i celowego działania. Zmierza do spełnienia siebie, stanowi o sobie i w jakiś sposób o innych. Pracę wykonuje się z drugim i dla drugiego. Ma ona charakter wspólnotowy. Troska o godność człowieka i dobro wspólnoty wymaga zachowania pewnych istotnych wartości, norm etycznych i wynikających z nich postaw. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty ukazujący relacje między fizjoterapeutą a pacjentem wyznacza postawy zawodowo-moralne w relacji między tymi osobami. Kodeks ten nie ogranicza się tylko do tej szczególnej relacji, ale uwzględnia również powinności fizjoterapeuty wobec społeczeństwa, lekarzy i współpracowników. Wśród siedmiu rozdziałów są i te, które wyznaczają drogę odpowiedzialnego przygotowania się do tego zawodu, jak i ciągłego dokształcania. Dlatego też Kodeks zasługuje na najwyższe uznanie. Jego pierwsze zdanie odnoszące się do życia i pracy fizjoterapeuty: Szanować prawa i godność każdego człowieka jest duszą i fundamentalną myślą tego Kodeksu. Dziś, gdy normalność zostaje zastąpiona i wypierana przez nienormalność, a nienormalność traktuje się jako normę, Kodeks ten powinien okazać się bardzo pomocny również dla studentów fizjoterapii. Deontologia jako etyka zawodowa domaga się od kandydata na studia, by decyzję podejmował nie tylko w sposób wolny, ale i odpowiedzialny. Odpowiedzialny za najwyższą wartość jaką jest człowiek. Dlatego myśląc o przyszłych obowiązkach zawodowych temu człowiekowi (pacjentowi) winien primum non nocere!!!

Słowa kluczowe

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty

Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański – Physiotherapist Ethical Code in Polish Republic. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3); 266-272

Streszczenie

Praca wyróżnia człowieka jako osobę ze wszystkich stworzeń. Człowiek jako byt podmiotowy jest uzdolniony do planowego i celowego działania. Zmierza do spełnienia siebie, stanowi o sobie i w jakiś sposób o innych. Pracę wykonuje się z drugim i dla drugiego. Ma ona charakter wspólnotowy. Troska o godność człowieka i dobro wspólnoty wymaga zachowania pewnych istotnych wartości, norm etycznych i wynikających z nich postaw. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty ukazujący relacje między fizjoterapeutą a pacjentem wyznacza postawy zawodowo-moralne w relacji między tymi osobami. Kodeks ten nie ogranicza się tylko do tej szczególnej relacji, ale uwzględnia również powinności fizjoterapeuty wobec społeczeństwa, lekarzy i współpracowników. Wśród siedmiu rozdziałów są i te, które wyznaczają drogę odpowiedzialnego przygotowania się do tego zawodu, jak i ciągłego dokształcania. Dlatego też Kodeks zasługuje na najwyższe uznanie. Jego pierwsze zdanie odnoszące się do życia i pracy fizjoterapeuty: Szanować prawa i godność każdego człowieka jest duszą i fundamentalną myślą tego Kodeksu. Dziś, gdy normalność zostaje zastąpiona i wypierana przez nienormalność, a nienormalność traktuje się jako normę, Kodeks ten powinien okazać się bardzo pomocny również dla studentów fizjoterapii. Deontologia jako etyka zawodowa domaga się od kandydata na studia, by decyzję podejmował nie tylko w sposób wolny, ale i odpowiedzialny. Odpowiedzialny za najwyższą wartość jaką jest człowiek. Dlatego myśląc o przyszłych obowiązkach zawodowych temu człowiekowi (pacjentowi) winien primum non nocere!!!

Słowa kluczowe

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty

키워드에 대한 정보 kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej

다음은 Bing에서 kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  원 라인 대출 | [영화 원라인] 아둔한 카푸어의 최후 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  Dieta Białkowo Tłuszczowa Jadłospis Pdf | Śniadania Białkowo-Tłuszczowe / Dzień Jedzenia || Vlog #29 100 개의 자세한 답변

See also  대학원생 근로 장려금 | 👍2022 최신판✌ 325만명에게 평균 98만원 지원!! 근로.자녀장려금 한방 정리! 64 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach

 • fizjoterapia
 • fizjoterapeuci
 • ile zarabiają
 • ile zarabia
 • ile zarabiają fizjoterapeuci?
 • czy warto studiować fizjoterapie?
 • ból pleców
 • jak dobrze zarabiać?
 • strajk fizjoterapeutów
 • strajk
 • nfz
 • dlaczego warto być fizjoterapeutą?
 • jakie studia wybrać
 • projekt masaż
 • friz
 • karol friz wiśniewski
 • mini majk
 • wersow
 • apple
 • covid19
 • 20m2
 • 7mpz
 • 7 metrów pod ziemią
 • duzy w maluchu
 • magda mołek

Ile #zarabiają #fizjoterapeuci? #- #Rozmowy #po #godzinach


YouTube에서 kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Ile zarabiają fizjoterapeuci? – Rozmowy po godzinach | kodeks etyczny fizjoterapeuty rzeczypospolitej polskiej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment