Klauzula Informacyjna Dla Kontrahentów Rodo Wzór | Obowiązek Informacyjny, Klauzula Informacyjna Rodo 240 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór – Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości 이(가) 작성한 기사에는 조회수 39회 및 좋아요 2개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO – klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Z filmu dowiesz co to jest klauzula informacyjna RODO zwana również obowiązkiem informacyjnym RODO. Dowiesz się także kiedy, jak i gdzie należy ją stosować

klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wzór klauzuli informacyjnej dla reprezentantów kontrahentów

f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych. Uzasadniony interes …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.dopoznania.pl

Date Published: 11/14/2021

View: 6163

Klauzule RODO – udostępniamy wzór – ODO 24

Klauzule, jakie tworzy administrator danych osobowych, … danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego.

+ 여기에 자세히 보기

Source: odo24.pl

Date Published: 1/21/2022

View: 7139

Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego

WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO … podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać).

+ 여기에 보기

Source: kif.info.pl

Date Published: 10/11/2021

View: 2273

Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl

Opis druku: Przykład ogólnej klauzuli informacyjnej do zamieszczenia np. na stopce umowy lub faktury – art. 13 RODO nakłada na administratorów danych …

+ 여기에 자세히 보기

Source: druki.gofin.pl

Date Published: 4/10/2021

View: 6796

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i …

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów. Zgodnie z art. 13 ust. … rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:.

+ 더 읽기

Source: www.cleverlogistic.pl

Date Published: 4/28/2021

View: 8010

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (oferentów …

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zywiec.sr.gov.pl

Date Published: 2/28/2021

View: 3937

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

1 lit. b RODO;. • w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit …

+ 여기에 더 보기

Source: prd.pl

Date Published: 7/11/2021

View: 9136

KLAUZULA INFORMACYJNA – Metalzbyt

danych osobowych lub wysłane e-mailowo na adres [email protected] lub listownie na adres. Administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się …

+ 더 읽기

Source: metalzbyt.com

Date Published: 6/27/2022

View: 619

Przykładowa klauzula – Urząd Zamówień Publicznych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z …

+ 여기에 표시

Source: www.uzp.gov.pl

Date Published: 11/30/2022

View: 4166

주제와 관련된 이미지 klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO

주제에 대한 기사 평가 klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór

 • Author: Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Views: 조회수 39회
 • Likes: 좋아요 2개
 • Date Published: 2022. 1. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=p9hTJKnbdG8

Jak wypełnić klauzula informacyjna Rodo?

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: Administratorem moich danych osobowych podanych w _______ [należy wypełnić] w związku z _______ [należy uzupełnić] jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].

Jak napisać klauzulę Rodo?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jak napisać klauzulę informacyjna?

Podaj nazwę i dane kontaktowe administratora danych osobowych. To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wskaż w niej, czy planujesz przetwarzać dane kandydatów wyłącznie na potrzeby tej 1 rekrutacji, czy może także w innych celach np.

Co powinna zawierać klauzula Rodo?

13 RODO), klauzula musi zawierać : tożsamość administratora danych i dane kontaktowe (czyli nazwę, adres, mail, telefon); dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (jeśli jest powołany – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu https://uodo.gov.pl/pl/223/1783 );

Co nie jest elementem obowiązku informacyjnego?

Zwolnienie z obowiązku informacyjnego

Osoba, której dane dotyczą została już poinformowana o tym, że jej dane są przetwarzane. ADO powinien dysponować dowodami potwierdzającymi ten fakt. Administrator danych osobowych pozyskuje dane w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Kiedy nie trzeba spełniać obowiązku informacyjnego RODO?

14 ust. 5 lit. a) RODO, jeśli osoba wie, kto jest administratorem jej danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej jej dane będą przetwarzane, jak długo etc., spełnienie obowiązku informacyjnego jest wyłączone – tłumaczy mec. Kinga Strychalska z Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy.

Jak napisac klauzule?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. W treści klauzuli CV umieść nazwę firmy, do której aplikujesz. Będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzania danych przez konkretnego pracodawcę.

Czy w CV trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Klauzula zamieszczana w CV to kilkuzdaniowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji. Od 2018 roku (czyli od wejścia w życie RODO) klauzula CV jest wymogiem podczas większości procesów rekrutacyjnych. Dodanie jej pozwala przetwarzać Twoje dane osobowe (podane w CV).

Jak napisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Czy trzeba podpisywać klauzule informacyjne?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

Jak spełnić obowiązek informacyjny RODO?

RODO wskazuje, że obowiązek ten powinien zostać spełniony w dwóch sytuacjach. Gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą oraz w sytuacji gdy gromadzimy dane z innych źródeł – pośrednich.

See also  Odszkodowania Za Nieruchomości Przejęte Tzw Dekretem Warszawskim | Dekret O Stanie Wojennym 모든 답변

Gdzie umieścić klauzulę RODO?

Jeżeli na stronie internetowej administratora nie są zbierane dane osobowe, klauzulę informacyjną można umieścić m.in. w treści pierwszego mailu do klienta czy w stopce maila.

Kiedy stosujemy klauzulę informacyjna?

Generalnie RODO nakazuje spełnianie obowiązku informacyjnego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w momencie, gdy dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, po drugie w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osoby, której one dotyczą.

Co to jest klauzula informacyjna i jakie zawiera elementy?

Informacja dotycząca przetwarzania danych powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej, np. poprzez umieszczenie linku na stronie internetowej. Może być też przekazana mailowo. Ogólnie mówiąc klauzula to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat procesu przetwarzania.

Kto podpisuje klauzule RODO?

Przepisy RODO nie wymagają odbierania od podmiotów danych oświadczeń o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Z punktu widzenia zasady rozliczalności, niezbędne jest jedynie, aby administrator był w stanie wykazać udzielenie osobie, której dane dotyczą, wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Jakie informacje musi podać administrator danych osobowych osobie od której zamierza pozyskać dane osobowe?

Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

Czy wyrażać Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona na piśmie w dwóch sytuacjach – w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 27 ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art. 47 ust.

Jak umieścić RODO na stronie?

Informacje należy umieścić na stronie w takim miejscu, żeby była łatwo dostępna. Warto stworzyć osobną podstronę zawierającą pełną klauzulę i w stosownych miejscach na witrynie internetowej umieścić odsyłacz do tej podstrony, np.

Gdzie umieścić klauzulę RODO?

Jeżeli na stronie internetowej administratora nie są zbierane dane osobowe, klauzulę informacyjną można umieścić m.in. w treści pierwszego mailu do klienta czy w stopce maila.

Wzór klauzuli informacyjnej dla reprezentantów kontrahentów

Administrator Danych Osobowych

W świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO, administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator Danych Osobowych) jest DOPOZNANIA.PL Maja Blumska i Przemysław Fic s.c. (ul. Wielka 21, 61-775 Poznań, NIP: 7831692346, REGON: 302228034).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:

telefonicznie pod nr: +48 536 871 640

poprzez wiadomość e-mail: [email protected]

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jak również przedstawiciela.

Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych przede wszystkim w zakresie zawierania umów zlecenia prezentacji inwestycji na portalu www.dopoznania.pl, a następnie ich wykonania, zawarcia i wykonania innych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w celu wystawienia faktury VAT), ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, należytego świadczenia usług przez Administratora na rzecz kontrahenta.

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych. Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych wynika z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań gospodarczych Administratora.

Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych może również być art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w sytuacji, gdy dane przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem.

Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (np. CEIDG, KRS, strona firmowa itp.).

Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane:

podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi księgowe, audytowe, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawne, podatkowe, podmiotom obsługującym serwery zewnętrzne, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną.\

5. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona. W każdym razie dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w każdej chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania mu informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii jego danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że Administrator nie będzie dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jego dotyczących. Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przechowywania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę

na przetwarzanie.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzule RODO – udostępniamy wzór

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie. ODBIERZ PAKIET

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, to rozliczalność można zapewnić np. poprzez nagrywanie takiej rozmowy.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw.

Klauzule zgody:

Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji „Żyj zdrowo”.

Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak „może”, „niektóre”, „często” i „możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m.in. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

Przykładowa klauzula dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ……[email protected]…… lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę; art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także: wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów, archiwizowanie akt osobowych, wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ, ocenę zdolności pracownika do pracy, wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS; art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane; art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]; art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych, realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń; organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; podmiotom przyznającym benefity pracownikom; podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników; podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT); podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata; do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.; dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat; do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą; nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Akredytowany kurs IOD

potwierdzi Twoje wysokie kompetencje Przygotuj się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Jakość kursu potwierdził Mazowiecki Kurator Oświaty. Zapraszamy! WYBIERZ TERMIN

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula – ogólny wzór

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……… [nazwa administratora danych osobowych] z siedzibą w ……… [adres]. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail ……… [e-mail lub inne dane kontaktowe] lub adres siedziby. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ……… [cel przetwarzania], na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej]. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: ……… [można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty]. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ……… [jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.]. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……… [jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę] – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj.& pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Jak brzmi klauzula w CV po wejściu RODO?

Autor

Justyna Szymczyk Artykuły autora

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest stosowane od 25 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy musieli przystosować działanie swoich firm do tego dokumentu. Jedną ze zmian, jakie wprowadziło była nowa klauzula w CV. Jakie jest jej aktualne brzmienie? Podpowiadamy w artykule!

Klauzula w CV – gdzie umieścić i dlaczego?

Każdy, kto brał udział choć w jednej rekrutacji i przygotowywał do niej dokumenty aplikacyjne, wie, że firmy w ogłoszeniach często proszą o zamieszczenie klauzuli, w której zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych. Warto jednak zamieszczać ją zawsze, nawet jeśli nie ma wyraźnej prośby ze strony pracodawcy. Dlaczego tak jest?

To, jakie dane kandydata do pracy może przetwarzać potencjalny pracodawca, uregulowane jest w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim tymi danymi są:

imię (imiona) i nazwisko,

datę urodzenia,

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę

wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dane te mogą być przetwarzane bez względu na zawarcie lub nie wspomnianej klauzuli. Jak jednak można zauważyć, w CV zamieszczamy więcej informacji – chociażby o naszych umiejętnościach czy zainteresowaniach. Niektórzy na tego rodzaju dokumentach zamieszczają nawet dopisek o swoim stanie cywilnym, niezwykle częste jest wstawianie aktualnej fotografii. Dlatego też klauzula w CV, która pozwala na przetwarzanie danych, jest niezbędna.

To jeszcze nie wszystko. Zamieszczając klauzulę w CV, zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych TYLKO podczas tej jednej, konkretnej rekrutacji. Dlatego też jeśli chcemy być brani pod uwagę przy okazji przyszłych rekrutacji, na inne stanowiska czy po prostu przy kolejnym poszukiwaniu osoby na to, które interesuje nas aktualnie – musimy o tym wspomnieć w klauzuli. Jeśli tego nie zrobimy, nawet jeśli jesteśmy idealnym kandydatem, rekruter się z nami nie skontaktuje.

Dlatego też zamieszczajmy klauzulę w CV za każdym razem, kiedy tworzymy dokument. Najlepiej umieścić ją w stopce – wtedy nie zabierze zbyt wiele miejsca, a nadal będzie czytelna i oddzielona od reszty życiorysu.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią Zobacz ogłoszenia Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na tym samym stanowisku!

Klauzula w CV

Wiemy już, dlaczego klauzula jest tak ważna przy tworzeniu CV i dlaczego nie warto jej pomijać. Jak brzmi więc klauzula w CV? Kiedy zdecydować się na dwie zgody w naszym dokumencie? Oto jej treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

W klauzuli można również zawrzeć nazwę firmy, której zezwalamy na przetwarzanie naszych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji…

Dopuszczalna jest również krótsza forma klauzuli, która wspomina tylko o RODO. Wówczas może ona brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Jak już wspominaliśmy, jeśli chcemy, aby nasze CV nie było dla przedsiębiorstwa czy rekruterów jednorazowe, warto dodać również inną, krótką klauzulę, która pozwoli im na użycie naszych danych ponownie. Brzmieć może ona następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W powyższej klauzuli również można zaznaczyć, jakiej firmie wyrażamy zgodę. Jeśli natomiast chcemy połączyć obie klauzule, można to zrobić, a w takim przypadku klauzula w CV to:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (oferentów, dostawców, wykonawców) – Sąd Rejonowy w Żywcu

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (oferentów, dostawców, wykonawców)

KLAUZULA INFORMACYJNADLA KONTRAHENTÓW

(OFERENTÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW ITP.)

w zakresie przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dale „dane osobowe”)

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

키워드에 대한 정보 klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór

다음은 Bing에서 klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  전기 산업 기사 응시 자격 | [필독!] 국가기술자격시험 응시자격 - 산업기사,기사,기능장 응시자격 안내. 실수하지 마세요! 모든 답변
See also  Lh 공공 임대 보증금 대출 | 임대주택 보증금 대출 2가지만 생각하세요! 상위 141개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO

 • klauzula informacyjna rodo
 • obowiązek informacyjny rodo
 • kiedy stosować obowiązek informacyjny rodo
 • rodo porady
 • rodo w firmie
 • klauzula rodo

Obowiązek #informacyjny, #klauzula #informacyjna #RODO


YouTube에서 klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO | klauzula informacyjna dla kontrahentów rodo wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment