Klasa 5 Figury Na Płaszczyźnie | Matematyka Dla Klas 5/6 Figury Na Płaszczyźnie 최근 답변 129개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klasa 5 figury na płaszczyźnie – Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Dagmara Jezierska 이(가) 작성한 기사에는 조회수 27,930회 및 좋아요 460개 개의 좋아요가 있습니다.

klasa 5 figury na płaszczyźnie 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie – klasa 5 figury na płaszczyźnie 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

klasa 5 figury na płaszczyźnie 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie- karta prac

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie- karta prac … klasa data. 1. Proste , , i są prostopadłe do prostej w punktach , , i . Długość odcinka.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zsp1.edu.gdansk.pl

Date Published: 8/26/2022

View: 9736

Powtórzenie – figury na płaszczyźnie

Narysuj ten prostokąt. 5. Sąsiednie boki równoległoboku mają długości 4cm i 9cm. Obwód tego równoległoboku jest równy: A. 13cm. B.

See also  Jak To Z Lnem Było Streszczenie | Jak To Ze Lnem Było - Streszczenie 3418 투표 이 답변

+ 여기에 자세히 보기

Source: 4c.sp45.lublin.pl

Date Published: 4/4/2022

View: 5597

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie – studylibpl.com

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie Astr. 1/6 . … Narysuj odcinek AB o długości 2 cm 7 mm i odcinek CD o długości 5 cm, który jest r&oacute …

+ 여기를 클릭

Source: studylibpl.com

Date Published: 2/13/2022

View: 9454

Klasa 5 figury na płaszczyźnie – Materiały dydaktyczne

Kontynenty i Oceany na świecie – NA Zoom – Klasa 7a – podział na grupy – FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE – POWTÓRKA – Religia – katechizm klasa 5 – Biologia klasa 5.

+ 여기에 표시

Source: wordwall.net

Date Published: 12/5/2021

View: 1241

Figury na płaszczyźnie klasa 5

Figury na płaszczyźnie klasa 5 … Zaznacz 5 punktów, których odległość od prostej wynosi 1cm 8mm. 4. Narysuj prostą przechodzącą przez punkt  …

+ 여기에 더 보기

Source: www.zsp.lacko.pl

Date Published: 3/20/2021

View: 1842

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie | Geometry Quiz – Quizizz

Klasa 5. Figury na płaszczyźnieDRAFT. 5th grade. 144 times. Mathematics. 60%average accuracy. 7 months ago. milosglinski_34380.

+ 여기에 보기

Source: quizizz.com

Date Published: 4/3/2021

View: 1157

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie

Klasa 5. Figury na płaszczyźnie … klasa data. 1. Podaj miary kątów , … 5. Zaznacz różnymi kolorami na rysunku, a następnie wypisz po dwa: kąty proste.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: cloud2c.edupage.org

Date Published: 10/20/2022

View: 1069

주제와 관련된 이미지 klasa 5 figury na płaszczyźnie

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie
Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie

주제에 대한 기사 평가 klasa 5 figury na płaszczyźnie

 • Author: Dagmara Jezierska
 • Views: 조회수 27,930회
 • Likes: 좋아요 460개
 • Date Published: 실시간 스트리밍 시작일: 2020. 3. 17.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=bjfuODn85iQ

Figury geometryczne i kąty

Figury geometryczne i kąty – Klasa 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Figury geometryczne i kąty. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut. Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań. Życzę powodzenia!

Zadanie 1. (1pkt) Pod jakim kątem przecinają się proste prostopadłe? A Zawsze pod kątem 90° B Zawsze pod kątem 180° C Mogą się przecinać pod dowolnym kątem (w zależności od sytuacji) D Proste prostopadłe nigdy się ze sobą nie przecinają

Zadanie 2. (1pkt) Który z tych kątów będzie najmniejszy? A Kąt, który jest dwa razy mniejszy od kąta prostego B Kąt, który jest trzy razy mniejszy od kąta rozwartego 120° C Kąt, który jest cztery razy mniejszy od kąta półpełnego D Kąt, który jest pięć razy mniejszy od kąta pełnego

Zadanie 3. (1pkt) Który kąt jest kątem wierzchołkowym względem kąta 70°?

A Tylko α B Tylko β C α oraz γ D Wszystkie kąty są wierzchołkowe

Zadanie 4. (1pkt) Jaką miarę ma kąt α na poniższym rysunku, jeżeli prosta a jest równoległa do prostej b, a prosta k jest równoległa do prostej l?

A 55° B 70° C 110° D Nie da się określić miary tego kąta bez kątomierza

Zadanie 5. (1pkt) Trójkąt o kątach 40°, 70°, 70° to trójkąt A Prostokątny B Rozwartokątny C Równoramienny D Różnoboczny

Zadanie 6. (1pkt) Prawda czy fałsz?

Jeżeli jeden z kątów przyległych ma miarę 60°, to drugi ma także 60°. A Prawda B Fałsz

Zadanie 7. (1pkt) Prawda czy fałsz?

W ciągu 10 minut wskazówka minutowa przesunie się o 36°. A Prawda B Fałsz

Zadanie 8. (1pkt) Prawda czy fałsz?

Suma kątów prostokąta i równoległoboku jest identyczna. A Prawda B Fałsz

Zadanie 9. (2pkt) W pewnym równoległoboku najmniejszy kąt ma miarę 60°. Jaś twierdzi, że w takim razie kąty w tej figurze będą mieć miarę 60°, 60°, 120°, 120°. Małgosia twierdzi, że to nie jest prawda, bo jest cała masa innych możliwości i nie możemy mieć pewności jakie kąty będzie miał ten równoległobok. Kto ma rację? A Jaś B Małgosia

Zadanie 10. (2pkt) Jaś twierdzi, że przekątne przecinają się pod kątem prostym w każdym kwadracie i rombie. Małgosia uważa, że to nie jest prawda, bo zasada z przekątnymi w kwadracie i rombie związana jest z tym, że przecinają się w połowie swojej długości, ale niekoniecznie musi to być kąt prosty. Kto ma rację? A Jaś B Małgosia

Zadanie 11. (2pkt) Która z tych figur ma największy obwód? A Trójkąt o bokach 3cm 3mm, 4cm 5mm, 6cm 7mm B Prostokąt o bokach długości 3cm i 4cm C Romb o boku 3cm 7mm D Trapez równoramienny o podstawach 3cm i 4cm oraz ramieniu długości 4cm

Zadanie 12. (2pkt) W trójkącie równoramiennym jeden z kątów ma miarę 130°. To oznacza, że każdy z pozostałych kątów ma miarę: A 15° B 25° C 50° D 65°

Zadanie 13. (2pkt) Jeżeli podstawa trójkąta równoramiennego jest o 3cm krótsza od ramienia długości 5cm, to obwód tej figury wynosi: A 7cm B 9cm C 12cm D 21cm

Zadanie 14. (2pkt) W pewnym trapezie prostokątnym mamy kąt o mierze 40°. Który z poniżej wypisanych kątów NIE znajdzie się w tym trapezie? A 60° B 90° C 140° D W tym trapezie może znaleźć się każdy dowolny kąt, wszystko zależy od nachylenia ramion

키워드에 대한 정보 klasa 5 figury na płaszczyźnie

다음은 Bing에서 klasa 5 figury na płaszczyźnie 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  힘 을 주는 명언 | 지치고 힘든 당신에게 위로가 되는 드라마속 명대사 205 개의 가장 정확한 답변
See also  태학산 오토 캠핑 장 예약 | [태학산자연휴양림캠핑장] Best Site 및 A, B, C 사이트와 시설 소개 8849 투표 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Matematyka #dla #klas #5/6 #Figury #na #płaszczyźnie


YouTube에서 klasa 5 figury na płaszczyźnie 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Matematyka dla klas 5/6 Figury na płaszczyźnie | klasa 5 figury na płaszczyźnie, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment