Klasa 4 Sprawdzian Z Geometrii | Figury Geometryczne Powtórzenie Wiadomości 4 Klasa Szkoły Podstawowej Cz. I 24 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “klasa 4 sprawdzian z geometrii – Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 MatMartyna 이(가) 작성한 기사에는 조회수 10,622회 및 좋아요 189개 개의 좋아요가 있습니다.

klasa 4 sprawdzian z geometrii 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I – klasa 4 sprawdzian z geometrii 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Przygotowałam zestaw zadań powtórzeniowych dotyczących figur geometrycznych poznawanych dotychczas na zajęciach matematyki tj. kwadrat, prostokąt, okrąg, koło oraz zagadnienia z nimi związane. W pierwszej części prezentuję zadania typu prawda/fałsz.

klasa 4 sprawdzian z geometrii 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

klasa 4 -zadania do samodzielnego wykonanis

klasa data. 1. Połącz figurę z jej nazwą. półprosta odcinek łamana prosta. 2. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

See also  Graniczy Z Libanem I Syrią | #1 Syria Po Wojnie - Damaszek 21463 좋은 평가 이 답변

+ 여기에 자세히 보기

Source: m.powiatszczycienski.pl

Date Published: 2/29/2021

View: 1863

Figury geometryczne – sprawdzian klasa 4 Quiz – Quizizz

Play this game to review Mathematics. Narysowana figura to:

+ 여기에 표시

Source: quizizz.com

Date Published: 8/15/2021

View: 6928

Poprawa klasa 4 figury geometryczne – Live Worksheets

Poprawa klasa 4 figury geometryczne matematyka figury geometryczne. ID: 1882195. Language: Polish School subject: Matematyka Grade/level: 4. Age: 10-12

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.liveworksheets.com

Date Published: 1/27/2021

View: 763

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Jadwiga Banasik; miejscowość: Srebrna; dział: Szkoła podstawowa – kl. IV-VIII; nr: 18802.

+ 여기를 클릭

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 12/12/2022

View: 8296

Sprawdzian wiadomości klasa 4 Figury geometryczne

Sprawdzian wiadomości z działu „ Figury geometryczne cz. 1” klasa IV Gr. B. Zadanie 1. Narysuj dwie proste : równoległe b) prostopadłe.

+ 여기에 더 보기

Source: www.45minut.pl

Date Published: 1/8/2021

View: 7844

zadania – Geometria płaska w szkole podstawowej

koła i okręgi · zadania. zadania zamknięte, zadania otwarte. klasa IV · klasa V · klasa VI · klasa IV · klasa V · klasa VI.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.smrw.lodz.pl

Date Published: 10/24/2021

View: 2253

Klasa 4 matematyka figury geometryczne – Wordwall

Bolesław Chrobry i Zjazd w Gnieźnie. – Figury geometryczne. – Figury geometryczne – Figury geometryczne – figury geometryczne – figury geometryczne …

+ 여기에 더 보기

Source: wordwall.net

Date Published: 8/8/2022

View: 2912

주제와 관련된 이미지 klasa 4 sprawdzian z geometrii

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  Jak Stracić Głos Na Kilka Dni | Jak Uniknąć Pójścia Do Szkoły 빠른 답변
Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I
Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I

주제에 대한 기사 평가 klasa 4 sprawdzian z geometrii

 • Author: MatMartyna
 • Views: 조회수 10,622회
 • Likes: 좋아요 189개
 • Date Published: 2020. 3. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Lo8ICBV0rDg

Poprawa klasa 4 figury geometryczne worksheet

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher Enter your full name:

Group/level:

School subject:

Enter your teacher’s email or key code:

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Nazwisko i imię ………….. Data ……….

Nr z dziennika ……….

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Zadanie 1(2pkt.)

Uzupełnij zdanie:

Prosta nie ma …………………. ani końca – jest ……………………

Zadanie 2(2pkt.)

Poniżej narysuj:

a) dwa odcinki równoległe,

b) dwa odcinki prostopadłe

Podpisz rysunki.

Zadanie 3 (1pkt.)

Kąt większy o 20 stopni od kąta prostego ma miarę:

a) 90º b) 110º c) 80º d) 70º

Zadanie 4 (3pkt.)

Narysuj kąt o mierze:

a) 30º b) 90º c) 120º

Napisz miary narysowanych kątów.

Zadanie 5 (2pkt.)

Dokończ zdanie:

a) Czworokąt, który ma cztery kąty proste to …………………………….

b) Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości to ………………

Zadanie 6 (3pkt.)

Narysuj kwadrat o boku 4 cm i oblicz jego obwód.

a) rysunek kwadratu

b) obliczenie obwodu kwadratu

Odpowiedź: ………………………………….

Zadanie 7 (3pkt.)

Jeden z boków prostokąta ma długość 6cm, a drugi bok jest o 3cm dłuższy. Jaki obwód ma ten prostokąt?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:………………………………….

Zadanie 8 (3pkt.)

Narysuj okrąg i zaznacz w nim:

a) promień – zielonym kolorem,

b) średnicę – niebieskim kolorem,

c) cięciwę – żółtym kolorem

Zadanie 9 (2pkt.)

Narysuj odcinek AB o długości 18 cm w skali 1: 3.

Przedstaw swoje obliczenia.

Zadanie 10 (3pkt.)

Na mapie odległość ze szkoły do domu wynosi 5cm

w skali 1 : 200. Ile to metrów w terenie?

Rozwiązanie:

Odpowiedź: ………………………………….

Figury geometryczne – plan sprawdzianu w klasie IV

Nr zadania

Sprawdzane umiejętności

Uczeń: Wymagania z podstawy programowej

1. Rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; 7.1

2. Rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; 7.3

3. Rozpoznaje kąt prosty 8.4

4. Rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180 stopni; 8.3

5. Zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; 9.5

6. Zna najważniejsze własności kwadratu;

Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 9.5 11.1

7. Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 11.1

8. Wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień okręgu; 9.6

9. Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8

10. Oblicza rzeczywistą długość odcinka,gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8

키워드에 대한 정보 klasa 4 sprawdzian z geometrii

다음은 Bing에서 klasa 4 sprawdzian z geometrii 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  누가 복음 16 장 | 누가복음 16장 최근 답변 78개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Figury #geometryczne #powtórzenie #wiadomości #4 #klasa #szkoły #podstawowej #Cz. #I


YouTube에서 klasa 4 sprawdzian z geometrii 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Figury geometryczne powtórzenie wiadomości 4 klasa szkoły podstawowej Cz. I | klasa 4 sprawdzian z geometrii, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment