Kiedy Fale Mórz Piosenka Religijna | Schowaj Mnie (Kiedy Fale Mórz) [Cover] 상위 106개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “kiedy fale mórz piosenka religijna – Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover]“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Natalia 이(가) 작성한 기사에는 조회수 329,595회 및 좋아요 1,880개 개의 좋아요가 있습니다.

kiedy fale mórz piosenka religijna 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover] – kiedy fale mórz piosenka religijna 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Schowaj mnie pod skrzydła swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Twej
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci Ty jesteś Bóg //x2
Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci Ty jesteś Bóg //x2

See also  어서 와 한국 은 처음 이지 로고 | 상상초월 첨단기술에 턱관절 고장ㅋㅋ L #어서와리플레이 L #어서와한국은처음이지 L Ep.120 최근 답변 74개

kiedy fale mórz piosenka religijna 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Schowaj mnie ( wersja polska i angielska) – Religijne

Piosenki – Schowaj mnie ( wersja polska i angielska). przejdź do. … następna piosenka ››. Religijne … Kiedy fale mórz chcą porwać mnie G F G C

+ 여기에 표시

Source: www.wyczytaj.pl

Date Published: 1/20/2021

View: 5457

Schowaj mnie – Piosenki Religijne, Chwyty na ukulele

1 schowaj mnie pod skrzydła swe ukryj mnie w silnej dłoni swej kiedy fale mórz chcą porwać mnie z tobą wzniosę się podniesiesz mnie panie królem tyś …

+ 여기를 클릭

Source: spiewnik.wywrota.pl

Date Published: 1/8/2022

View: 2608

주제와 관련된 이미지 kiedy fale mórz piosenka religijna

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  Były Sobie Kurki Trzy Nuty | 🎹 Były Sobie Kurki Trzy (Kurki Trzy) - Piano Tutorial (Mega Łatwa Wersja) 🎵 Nuty W Opisie 🎼 답을 믿으세요
Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover]
Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover]

주제에 대한 기사 평가 kiedy fale mórz piosenka religijna

 • Author: Natalia
 • Views: 조회수 329,595회
 • Likes: 좋아요 1,880개
 • Date Published: 2013. 8. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=23NANimZDRE

Schowaj mnie ( wersja polska i angielska)

Religijne

Schowaj mnie ( wersja polska i angielska)

Wersja po polsku:

1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe CG a F D G

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej. C F d G

ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie G F G C

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie F G a

Panie Królem Tyś spienionych wód F G C

Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg. F G C

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych C G a F D G

Dusza ma w Tobie będzie trwać. C F d G

Wersja po angielsku:

1. Hide me now under Your wings

Cover me within Your mighty hands

ref.: When the oceans rise and thunders roar

I will soar with You, above the storm

Father, You are King over the flood

I will be still, know You are God

2. Find rest my soul, in Christ alone

Know His power, in quietness and trust

[chwyty w angielskiej wersji tak samo jak w polskiej :)]

Piosenki Religijne, Chwyty na ukulele

Tekst piosenki i chwyty na ukulele

Trudność: Początkujący

Strojenie: klasyczne (E A D G H e)

1. C Scho G waj a mnie

pod F skrzy D dła G Swe

C Uk G ryj a mnie F w silnej D dłoni G Swej.

Ref. Kiedy fale F mórz chcą G porwać C mnie

Z Tobą wzniosę F się, po G dniesiesz a mnie

Panie Królem F Tyś spie G nionych C wód

Ja ufam F Ci – Ty G jesteś C Bóg.

2. Od C po G cznę a dziś

w ra F mio D nach G Twych

C Du G sza a ma

키워드에 대한 정보 kiedy fale mórz piosenka religijna

다음은 Bing에서 kiedy fale mórz piosenka religijna 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  지도 제작자 들 | 지도 제작자들 보드게임 하는 법 | Cartographers Board Game Rules | 3분게임요리 인기 답변 업데이트

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover]

 • cover
 • EN
 • Natalia
 • Bóg
 • Religijne
 • Oaza

Schowaj #mnie #(kiedy #fale #mórz) #[cover]


YouTube에서 kiedy fale mórz piosenka religijna 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Schowaj mnie (kiedy fale mórz) [cover] | kiedy fale mórz piosenka religijna, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment