Jezioro Na Południe Od Jeziora Śniardwy | Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro W Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda. 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jezioro na południe od jeziora śniardwy – Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda.“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 MoRsky 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,608회 및 좋아요 56개 개의 좋아요가 있습니다.

Śniardwy łączą się od zachodu z Jeziorem Mikołajskim, od południowego wschodu (przez jezioro Seksty i Kanał Jegliński) z jeziorem Roś, od wschodu rzeką Wyszka z jeziorem Białoławki, od północnego wschodu z jeziorem Tyrkło.

jezioro na południe od jeziora śniardwy 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda. – jezioro na południe od jeziora śniardwy 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Witam Państwa,
Dzisiaj kolejny materiał związany z jeziorami. Tym razem film o największym jeziorze w Polsce, mowa o Śniardwach.
Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, każdemu polecam odwiedzić Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.
Powiązane Vlogi:
Jezioro Zegrzyńskie- https://www.youtube.com/watch?v=W0KtcduIV40\u0026t=111s
Jezioro Hańcza- https://www.youtube.com/watch?v=M5ClZcmZgJA\u0026t=26s
Wulkan i Jezioro Lacheer See- https://www.youtube.com/watch?v=QUa5wuutOgw
Żródła:
https://mojemazury.pl/a/180106
Copyrights:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=N6OykGU9h38\u0026t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=MVa1fnfI0KU

jezioro na południe od jeziora śniardwy 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Jezioro Śniardwy – Informacja Turystyczna w Mrągowie

Jezioro leży w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy. Poprzez cieśninę zwaną “Przeczką …

+ 여기에 표시

Source: www.it.mragowo.pl

Date Published: 1/11/2022

View: 5185

Jezioro Śniardwy – Encyklopedia Warmii i Mazur

Spirdingsee) – największe jezioro w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: mrągowskim i piskim, w Krainie Wielkich Jezior …

+ 여기에 자세히 보기

Source: encyklopedia.warmia.mazury.pl

Date Published: 5/16/2021

View: 8140

Jezioro Śniardwy – Mazury.PC.pl

Zbiornik łączy się poprzez cieśninę zwaną “Przeczką” Śniardwy z jeziorami Bełdany i Mikołajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem Łuknajno. Na południu …

+ 여기를 클릭

Source: www.mazury.pc.pl

Date Published: 9/4/2021

View: 3246

Jezioro Śniardwy – Portal turystyczny

W miejscu dzisiejszego jeziora przez dłuższy czas, w fazie jego zaniku, zalegała potężna bryła lodowa. Od południa przylegały do niej pagórki i …

+ 여기에 더 보기

Source: iberotur.pl

Date Published: 11/23/2022

View: 1546

Jezioro Śniardwy – Warmia i Mazury

W północno-wschodnim rogu Śniardwy łączą się kanałem z jeziorem Tyrkłem, nad kanałem leży Okartowo. Brzeg północno-wschodni jest stosunkowo płaski, południowo- …

+ 여기에 더 보기

Source: infomazury.com.pl

Date Published: 2/12/2022

View: 841

주제와 관련된 이미지 jezioro na południe od jeziora śniardwy

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda.
Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda.

주제에 대한 기사 평가 jezioro na południe od jeziora śniardwy

 • Author: MoRsky
 • Views: 조회수 2,608회
 • Likes: 좋아요 56개
 • Date Published: 2022. 4. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=EVid4fGhJ3o

Charakterystyka jeziora Śniardwy

Charakterystyka jeziora Śniardwy

Charakterystyka obszaru

Region Wielkich Jezior Mazurskich położony jest w północno-wschodniej części Polski na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pojezierze Mazurskie, zachodnia część Pojezierzy Wschodniobałtyckich, rozciągająca się między Pasłęką na zachodzie, a Rospudą na wschodzie o szerokości ok. 70 km i długości ok. 180 km. Region ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, głównie na skutek działania lądolodu i wód roztopowych. Około 520 km2 obszaru stanowią jeziora, rzeki i kanały.

Południowa część regionu pokryta jest rozległymi kompleksami leśnymi, poprzeplatana jeziorami i obszarami rolniczymi. Na kompleks środowisk wodnych i lądowych regionu składają się lasy, jeziora, rzeki i tereny podmokłe o znaczących walorach przyrodniczych.

Pojezierze Mazurskie to najbardziej na zachód wysunięty makroregion Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Od zachodu sąsiaduje z Pojezierzem Iławskim, a granicę z Niziną Północnomazowiecką i Północnopodlaską wyznacza zasięg ostatniego zlodowacenia, z którym wiąże się występowanie polodowcowych jezior wytopiskowych. Od północy graniczy z Niziną Staropruską, od wschodu z Pojezierzem Litewskim.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich rozciąga się w obniżeniu pomiędzy: Pojezierzem Mrągowskim od zachodu i Pojezierzem Ełckim od wschodu. Od północy graniczy z Krainą Węgorapy, od południa z Równiną Mazurską.

Jedyny w swoim rodzaju szlak żeglowny prowadzi z Węgorzowa poprzez jeziora Mamry, Kirsajty, Dargin, Kisajno, Niegocin, Boczne, Jagodne, Szymon, Tałtowisko, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Seksty i Roś aż do Pisza.

Geomorfologia

Pojezierze Mazurskie obejmuje obszar moren czołowych trzech głównych faz zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba bardzo urozmaicona; łańcuchy wzgórz morenowych (najwyższy punkt ok. 8 km od Kowali Oleckich: Góra Szeska, 309 m n.p.m.), zagłębienia bezodpływowe, kemy, ozy, w południowej części pola sandrowe. Krajobraz pochodzenia polodowcowego charakteryzuje się falistą, ale stosunkowo niską rzeźbą terenu. Jest to kombinacja licznych wzgórz i dolin, bardzo bogata w jeziora, tereny podmokłe i lasy. Duże części terenu to obszary nizinne o wysokim poziomie wód gruntowych.

Krajobraz na północ od jeziora Śniardwy tworzy pagórkowata mozaika zagłębień lodu martwego i dolin rynnowych. Dominują tu gliniaste gleby morenowe z niewielką ilością iłów i piasków. Jeziora i torfowiska zostały uformowane z utworów lodu martwego i dolin rynnowych tworząc później duży i złożony system rzek, jezior i mokradeł. Na południe od jeziora Śniardwy rozciąga się krajobraz podmokłej równiny, z dominującymi glebami żwirowymi i piaskowymi. Granica pomiędzy glebami żwirowymi i piaskowymi a morenowymi iłami wyznacza w przybliżeniu zasięg występowania zlodowacenia północno-polskiego.

Jezioro Śniardwy

Największy śródlądowy zbiornik wodny w Polsce położony w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na terenie gminy Mikołajki i gminy Pisz, w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Warnołty (rezerwat faunistyczny) i jezioro Seksty, często opisywane jako zatoki Jeziora Śniardwy, traktujemy w naszych opracowaniach jako odrębne jeziora . Śniardwy łączą się od zachodu z Jeziorem Mikołajskim, od południowego wschodu (przez jezioro Seksty i Kanał Jegliński) z jeziorem Roś, od wschodu rzeką Wyszka z jeziorem Białoławki, od północnego wschodu z jeziorem Tyrkło. Śniardwy połączone są systemem jezior i kanałów z kompleksem Mamr, tworząc niezwykle atrakcyjny turystycznie system Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro zasilają wody Jeziora Mikołajskiego, rzeki Orzyszy, płynącej z jeziora Tyrkło, oraz jezior Łuknajno i Tuchlin. Odpływ wód (do jeziora Roś) regulowany jest śluzą na Kanale Jeglińskim. Wody odpływają także kanałem Wyszka, przez jezioro Białoławki, do jeziora Roś. Przy północnym brzegu Śniardw znajduje się rezerwat czapli siwej “Czapliniec”, a jezioro Łuknajno, uznane za rezerwat ornitologiczny, stanowi jedna z największych w Europie kolonii łabędzia niemego oraz miejsce lęgowisk licznych ptaków wodno-błotnych.

Na jeziorze znajdują się dwie wyspy: Wyspa Pajęcza oraz Czarci Ostrów, na wysokości miejscowości Niedźwiedzi Róg. Wyspy rozdzielone są wąską ale bardzo głęboką cieśniną (-13,5m) .

Śniardwy należą do zbiorników stosunkowo słabo zagospodarowanych rekreacyjnie, znajdują się nad nim nieliczne ośrodki wypoczynkowe i pola namiotowe. Sporty wodne ogranicza silne falowanie, ale przede wszystkim liczne płycizny usiane kamieniami oraz pojedynczymi dużymi głazami. Głównie wsie Niedźwiedzi Róg oraz Nowe Guty spełniają funkcje miejscowości letniskowych. Wzdłuż południowo – zachodniego brzegu jeziora prowadzi odcinek szlaku Żeglugi Mazurskiej z Mikołajek do Pisza z rozgałęzieniem do Okartowa. Rozgałęzienie szlaku zaczyna się czerwono-zieloną pławą 1570 m metrów na zachód od Wyspy Pajęczej i oznakowany jest dziewiętnastoma ponumerowanymi zielonymi pławami odległymi jedna od drugiej o ok. 650-700m.

Podstawowe dane morfometryczne obliczone na podstawie własnych pomiarów:

wysokość n.p.m. 115,68 m (sierpień 2005)

powierzchnia zwierciadła wody: 10.115 ha (bez Jeziora Seksty i Jeziora Warnołty)

(bez Jeziora Seksty i Jeziora Warnołty) głębokość maksymalna: 23,5 m

głębokość średnia: 6,4 m

objętość jeziora: 641 081,4 tys. m 3

długość linii brzegowej 69 401 m (bez Jeziora Seksty i Jeziora Warnołty)

Linia brzegowa

Brzegi Jeziora Śniardwy są bardzo płytkie i w zdecydowanej większości zarośnięte trzciną. Dostęp do lądu często jest utrudniony przez liczne płycizny kamienne i pojedyncze duże głazy tuż pod powierzchnią wody. Nieliczne pomosty, do których można przycumować występują głównie w pobliżu miejscowości o nasilonym ruchu turystycznym. Wzdłuż kilkudziesięciokilometrowej linii brzegowej niewiele jest plaż czy przerw w trzcinie pozbawionych kamienie, gdzie można bezpiecznie przybić. Na granicy Jeziora Mikołajskiego i Jeziora Śniardwy znajduje się cieśnina o nazwie Przeczka. Na półwyspie Popielski Róg znajduje się biwak z kilkunastoma miejscami do cumowania łodzi. Dalej na wschód wolna od kamieni jest Zatoka Łukniańska. Dostęp do brzegu jest bardzo utrudniony poprzez gęstą linię trzcin. W miejscowości Suchy Róg widoczny jest kilkudziesięciometrowy dostęp do brzegu. Dno jeziora jest jednak bardzo płytkie i usiane kamieniami. Trzeba bardzo uważać przy dopływaniu do brzegu. Na wschód od Suchego Rogu znajduje się bardzo niebezpieczny podwodny półwysep usłany licznymi kamieniami i głazami. Przed Okartowem na Księdzowskim Rogu znajduje się Stacja Ratownictwa Wodnego. W okolicach stacji znajduje się kilka kamiennych, bardzo płytkich górek podwodnych. Miejsca te zostały dokładnie pomierzone i są zaznaczone na naszej mapie batymetrycznej. W północno ? wschodniej części jeziora, w zatoce Okartowskiej można przybić do brzegu przy moście kolejowym po lewej stronie. Szybko rozwijającą się pod względem turystyki jest miejscowość Nowe Guty, ciągnąca się wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Śniardwy. Znajdują się tam liczne pensjonaty, miejsca do biwakowania. Brzeg jest bardzo płytki i usiany drobnymi kamieniami. Dość bezpiecznie można przybić do pomostu na przeciwko pensjonatu Nowe Guty Pod Żaglami w centralnej części miejscowości. Od Nowych Gut aż po Zatokę Kwik (Wyszki) ciągnie się Kępa Kwiku charakteryzująca się wysoką skarpa. Brzeg ten usiany jest kamieniami a trzcina występuje tylko w nielicznych miejscach. Z zatoki Kwik poprzez kanał Wyszka można dopłynąć do Jeziora Białoławki. Przy wejściu do kanału znajduje się dzikie miejsce biwakowe. Półwysep Szeroki Ostrów od Kamiennego Rogu na zachód usłany jest podwodnymi rafami kamiennymi. Na południowej części półwyspu znajdują się dogodne miejsca do przycumowania. Na zachód od zachodniej części Szerokiego Ostrowu znajduję się rozległa rafa kamienna, a na południowy zachód bardzo niebezpieczna długa wąska rafa złożona z dużych głazów. Miejsca te są szczególnie niebezpieczne, szczególnie dla żeglarzy skracających sobie drogę na wschodnią część Jeziora Śniardwy. Na południowo zachodnim brzegu jeziora znajduje się malowniczo położona miejscowość Niedźwiedzi Róg. Dobrze rozwinięta baza noclegowo-wypoczynkowa przyciąga tu wielu turystów. Część z pensjonatów posiada pomosty. W północnej części miejscowości znajduje się stanica wodna na terenie posiadłości państwa Tadeusza i Krystyny Faryj. Przystań stanowi kompleks basenów połączonych z Jeziorem Śniardwy kanałem o długości 200 m.

Na zachodnim brzegi Jeziora Śniardwy w miejscowości Popielno znajduje się ośrodek Polskiej Akademii Nauk posiadający port jachtowy.

Wyspa Pajęcza oraz Czarci Ostrów cieszą się dużym powodzeniem wśród żeglarzy. Niestety powoduje to dużą degradacje i zanieczyszczenie tych pięknych wysp. Wyspa Pajęcza po swojej północnej części posiada liczne płycizny usłane kamieni. Szczególnie ciekawa i niebezpieczna jest rafa wystających głazów na północ od wschodniej części wyspy. Szukając miejsca do przybicia można się posiłkować naniesioną na mapie batymetrycznej niniejszego opracowania linia trzcin. Zasięg ich występowania został pomierzony w roku 2005.

Dariusz Popielarczyk

Śniardwy – Wikipedia, wolna encyklopedia

Śniardwy (niem. Spirdingsee) – największe jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: mrągowskim i piskim, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy. Jest to jezioro polodowcowe. Lustro wody jest na wysokości 116 m n.p.m. W wielu miejscach płytkie dno jeziora usiane jest głazami narzutowymi, które kryją się tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) stwarzając zagrożenie w żegludze.

System wodny jezior Śniardwy, Kaczerajno, Seksty, Warnołty obejmuje obszar o powierzchni 113,4 km²[3].

Głębia jeziora wynosi do 23,4 m. Nad jego brzegami leżą wsie: Popielno, Głodowo, Niedźwiedzi Róg, Okartowo, Nowe Guty, Zdęgowo i Łuknajno. Przez Śniardwy prowadzi szlak żeglugi mazurskiej.

Jest to jezioro morenowe (moreny dennej), wytopiskowe, z ośmioma wyspami. Największe z nich to: Szeroki Ostrów, Czarci Ostrów, Wyspa Pajęcza i Kaczor. Z licznych zatok dwie południowe nazywane są jeziorami: Warnołty i Seksty.

Śniardwy są połączone z następującymi jeziorami: Tuchlin, Łuknajno, Mikołajskim, Roś, Białoławki i Tyrkło. Połączone systemem kanałów mazurskich, akwen ten tworzy Wielkie Jeziora Mazurskie.

Śniardwy znajdują się w dwóch powiatach: mrągowskim i piskim. Obszar jeziora należy do gminy Mikołajki (zachodnia część) i gminy Pisz (wschodnia część). Północno-wschodni brzeg jeziora należy do gminy Orzysz, a południowo-zachodni do gminy Ruciane-Nida.

Cały obszar Śniardw znajduje się w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Ponadto uzupełniającą formę ochrony stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Piska”, który także obejmuje cały obszar jeziora.

Jakość wód [ edytuj | edytuj kod ]

Jest to jeden z nielicznych zbiorników, który posiada 2 odpływy powierzchniowe: Kanał Jegliński, prowadzący do jeziora Roś i rzekę Wyszkę, wpływającą do jeziora Białoławki. Oba cieki mają przepływ regulowany (śluzą, jazem).

Brzegi jeziora są stosunkowo niskie, zabagnione, oraz porośnięte sitowiem i tatarakiem, co czyni je trudno dostępnymi. Miejscami strefa sitowia osiąga szerokość 200 m[4].

Na jeziorze występują silne wiatry i przez to jest ono niebezpieczne dla mniej wytrawnych wodniaków. Najtragiczniejszym dniem w dziejach żeglugi na jeziorach Śniardwy oraz Mikołajskim był 21 sierpnia 2007, kiedy to wiejący silny wiatr z prędkością dochodzącą do 130 km/h, czyli 12 w skali Beauforta poprzewracał oraz zatopił kilkadziesiąt łodzi. W wyniku tego śmierć poniosło 12 osób. Kataklizm trwał tylko 10 min.

Według źródła z 1889 r. polskimi nazwami jeziora były Śniardwy oraz Śniardły, a niemieckimi Spirdingsee oraz Schardewie[5]. Według map z 1932 r. polska nazwa – Śniardwy[6][7]. Nazwę Śniardwy ustalono urzędowo w 1950 r.[8]

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Jezioro Śniardwy – największe polskie jezioro!

Jezioro Śniardwy to zdecydowanie najlepiej znane i powszechnie kojarzone polskie jezioro. Swoją dużą popularność zawdzięcza oczywiście faktowi, że jest największym polskim jeziorem. Położone jest ono w województwie warmińsko-mazurskim, a konkretnie znajduje się w powiatach: mrągowskim i piskim. Uważane jest za perłę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Jezioro Śniardwy w liczbach

Jezioro Śniardwy charakteryzuje się następującymi danymi liczbowymi:

powierzchnia całkowita – 11340 ha,

powierzchnia wysp – 38 ha,

średnia głębokość jeziora Śniardwy – 5,80 m,

maksymalna głębokość jeziora Śniardwy – 23,40 m,

długość maksymalna – 22,10 km,

szerokość maksymalna – 13,40 km,

długość linii brzegowej – 64,50 km.

Jezioro Śniardwy z bliska

Jezioro Śniardwy, które nazywane jest również mazurskim morzem, bezsprzecznie jest największym w Polsce akwenem wodnym. Jego powierzchnia liczy sobie aż 11340 ha, co powoduje, że jest niekwestionowanym liderem. Zupełnie inaczej się to jednak prezentuje od strony głębokości, ponieważ Śniardwy jest stosunkowo płytkim jeziorem. Średnia głębokość to zaledwie niecałe 6 metrów, a największe głębiny sięgają jedynie 23 metrów. Jeszcze do niedawna na tafli jeziora znajdowało się aż 8 wysp, lecz w wyniku podnoszenia się poziomu wody, pozostały jedynie dwie. Śniardwy jest jeziorem posiadającym wiele zatok, w tym dwie, które noszą miano zupełnie oddzielnych jezior – są to jeziora Seksta i Warnołta.

Jezioro Śniardwy posiada dwa powierzchniowe odpływy – jest nim Kanał Jegliński, który prowadzi prosto do jeziora Roś, a drugim jest rzeka Wyszka, która wpływa do jeziora Białoławki.

Z uwagi na stosunkowo płytkie dno, które dodatkowo bogate jest w duże głazy i mniejsze kamienie, jezioro Śniardwy uważane jest za bardzo trudne w nawigowaniu i stwarzające spore problemy amatorom bez odpowiedniego doświadczenia. Szczególnie niebezpiecznym rejonem jest część południowa i wschodnia.

Atrakcje jeziora Śniardwy

Jezioro Śniardwy z racji swoich rozmiarów, a także naturalnej predyspozycji do bycia dużą atrakcją turystyczną, słynie z wielu atrakcji, których szerokie spectrum powoduje, że zainteresować się tym miejscem mogą najróżniejsze osoby.

Nie da się ukryć, że zdecydowanie największą atrakcją jest oczywiście możliwość żeglowania. Akwen jest ogromny, a to sprzyja poznawaniu go z własnej łódki. W tym punkcie jednak trzeba bardzo mocno uważać, ponieważ z racji bardzo dużego rozmiaru akwenu, oraz jego naturalnych predyspozycji, jest to miejscem równie niebezpiecznym, co pięknym. Jest to jezioro, którego z pewnością nie można zlekceważyć, ponieważ panuje to bardzo zmienna, często skrajnie niebezpieczna pogoda. Śniardwy jest miejscem, gdzie wieją naprawdę silne wiatry, często doprowadzające do olbrzymich tragedii, takich jak ta z roku 2007, gdy wiatr dochodzący aż do 130 km/h spowodował prawdziwe spustoszenie i poprzewracał oraz zatopił dużą liczbę łodzi. Pomimo tego, że cała nawałnica nietrwała dłużej niż 10 minut, kosztowała życie aż 12 osób. Z tego też powodu samodzielne wyjście na jezioro powinno być zarezerwowane dla naprawdę doświadczonych żeglarzy.

Oprócz żeglarstwa jezior Śniardwy jest prawdziwym rajem dla miłośników moczenia kija. Na wędkarzy czekają tu takie gatunki ryb jak okoń, miętus, leszcz, czy też sum i szczupak. Jezioro posiada wodę o II klasie czystości, więc zapewnia naprawdę dobrą widoczność i przejrzystość, choć z uwagi na swoją niezbyt dużą głębokość, nie bardzo nadaje się do nurkowania.

Ciekawostki na temat Śniardwy

Jezioro Śniardwy pełne jest najróżniejszych ciekawostek i atrakcji historycznych, niekoniecznie tylko tych związanych z samym żeglarstwem. O czym konkretnie mowa?

Szczególnej uwadze warto poddawać położoną na jeziorze Śniardwy wyspę o nazwie Czarci Ostrów. Znaleźć można bowiem na niej ruiny i pozostałości po dawnej twierdzy pruskiej, która wybudowana została w drugiej połowie XVIII w. Co ciekawe, twierdza pozostała nietknięta przez wrogie siły wojskowe, lecz ugięła się pod naporem sił natury. Najpierw konstrukcje bardzo mocno uszkodziło tornado w 1787, a 5 lat później dzieła zniszczenia dokonał huragan. Po tych wydarzeniach twierdza nie nadawała się już do odbudowy i tym samy o niej zapomniano.

Informacja Turystyczna w Mrągowie

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne

Położenie

Informacje szczegółowe

Atrakcje w pobliżu

Noclegi w pobliżu

ARTYKUŁ JEZIORO ŚNIARDWY

⇒ Informacje ogólne

To największe jezioro w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, o powierzchni 114 km². Głębia jeziora wynosi do 23,4 m. Jest jednocześnie bardzo płytkie. Średnia głębokość nie przekracza dziesięciu, a w wielu miejscach i trzech metrów. Liczne głazy, ukryte tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) i w większości nieoznaczone, stwarzają spore niebezpieczeństwo nawigacyjne. Najwięcej kamieni znajduje się w części południowej i wschodniej, które kryją się często tuż pod powierzchnią wody.

Śniardwy:

Powierzchnia – 113,8 km²

Wymiary – 22,1 × 13,4 km

Głębokość

• średnia – 6,5 m

• maksymalna – 23 m

Wysokość lustra – 117 m n.p.m.

Wyspy – 8

Rodzaj jeziora – morenowe

Obwód – ponad 80 km

⇒ Położenie

Jezioro leży w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy. Poprzez cieśninę zwaną “Przeczką” Śniardwy połączone są z jeziorami Bełdany i Mikołajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem Łuknajno.

⇒ Informacje szczegółowe

Na płytkim, dużym jeziorze, przy nagłej zmianie pogody, gdy wzrasta siła wiatru, a ma on się gdzie rozpędzić, dosłownie w ciągu kilku minut podnosi się wysoka, półtorametrowa, stroma fala. Ta cecha Śniardw była już przyczyną wielu tragedii. Nagła zmiana pogody może zaskoczyć nawet doświadczonego i znającego jezioro żeglarza. Nikt rozsądny nie lekceważy wtedy owych niespokojnych wód, tym bardziej, że płytkie, kamieniste brzegi, bądź ciągnące się na przestrzeni nieraz kilkuset metrów szuwary uniemożliwiają schronienie na brzegu.

Charakterystyczną cechą dużych, nagrzanych powierzchni wód są tzw. białe szkwały. Ich nadejście można rozpoznać po wypiętrzonej, ciemnej chmurze w kształcie kowadła, która szybko przemieszcza się nad jeziorem. Pozostaje wtedy zaledwie kilka sekund na zrzucenie żagli, czy skrycie się kajakiem w trzcinie. Zdarza się to najczęściej przy ciepłej, słonecznej pogodzie, często prawie bez wiatru. Jezioro jest wiatrowo kapryśne i zmienne, dlatego też bardzo niebezpieczne dla mniej wytrawnych wodniaków. Warto o tym pamiętać wybierając się na Śniardwy.

Najpiękniej wyglądają Śniardwy o świcie, gdy lekka mgła unosi się nad wodą. Często nie widać wtedy brzegu i odnosi się wrażenie, że otwiera się przed nami bezmiar morskich wód. Na Śniardwach istnieje ogromna ilość atrakcyjnych pól namiotowych, ośrodków i portów. Przez jezioro prowadzi szlak żeglugi Wielkich Jezior Mazurskich. Brzegi są stosunkowo niskie, zabagnione, oraz porośnięte sitowiem i tatarakiem, co czyni je trudno dostępnymi. Miejscami strefa sitowia osiąga szerokość 200 m.

Na jeziorze Śniardwy znajduje się 8 wysp oraz liczne zatoki. Najbardziej znaną wyspą jest Czarci Ostrów i oddzielona od niej wąskim przesmykiem Pajęcza Wyspa, miejsca kultów pogańskich, a obecnie ostatnia nadzieja śniardwiańskich rozbitków. Czarcia porośnieta jest lasem mieszanym i ma kilka dogodnych podejść. Wznosi się ona 12 m ponad wodami jeziora. Wyspa zbudowana jest z gliny, piasków, żwiru i głazów granitowych. Jej długość to około 350 m, a szerokość 200 m. Zwykle ktoś na niej biwakuje w drodze między Piszem a Mikołajkami. Wiele jest przygód związanych z tymi wyspami, a w czasach pionierskich zawsze można było tam znaleźć żelazne racje żywnościowe.

Najpiękniejszym miejscem na całym południu Wielkich Jezior jest wyspa Kaczor, leżąca w przejściu między Śniardwami a jeziorem Seksty. Duża, owalna, porośnięta młodymi sosnami i brzeziną, z kilkoma dobrymi podejściami, jest doskonałym punktem do odpoczynku na trasie między Warszawą a Wielkimi Jeziorami. Nie ma możliwości dojechania tu samochodem, gdyż z lądem łączy wyspę długa i wąska kładka z bali. Na wyspie panuje cisza i spokój, w sam raz dla przebywających tam stale rybaków.

Jak dopłynąć do Pisza? Jezioro Roś leży kilometr na północ od miasta Pisz. Do kąpieliska na terenie kempingu dociera się wzdłuż rzeki Pisy, która płynie przez środek miasta, a następnie asfaltową drogą wśród wierzbowych olsów. Inna droga prowadzi z osiedla willowego przez łąki. Jezioro Roś zalicza się do większych (a przy tym rzadziej obleganych przez turystów) mazurskich jezior. Malownicza rynna o fantazyjnym kształcie ma niskie zalesione brzegi, a w niektórych miejscach podmokłe i porośnięte szuwarami. Poprzez Kanał Jegliński jezioro łączy się ze Śniardwami. Jezioro Roś ze Śniardwami (a dokładnie z jeziorem Seksty, będącym częścią kompleksu Śniardw) łączy Kanał Jegliński. Kanał ten ma ponad 5 tysięcy metrów długości i jest najdłuższym kanałem na Wielkich Jeziorach Mazurskich (nie licząc nieukończonego i przeciętego granicą Kanału Mazurskiego). Przekopano go w latach 1845-1849, otwierając w ten sposób drogę wodną do Pisza. Na kanale zbudowaną jedną śluzę wyrównującą ponad metrową różnicę poziomów między jeziorami. Kanał ma 1,5 metra głębokości.

Pływanie po Śniardwach nie należy do najłatwiejszych. Główny tor wodny, z którego korzystają statki, prowadzi z Przeczki (połączenie z jeziorem Mikołajskim) do Bramki Seksteńskiej, łączącej Śniardwy z jeziorem Seksty. Szlak ten jest oznakowany zielonymi stożkowymi bojami. Jego długość z Mikołajek do Pisza wynosi 26,3 km.

W latach 1784 – 1786 za czasów Fryderyka Wielkiego na wyspie czarci Ostrów jeziora Śniardwy (odległej o milę od Pisza) wzniesiono nowy umocniony wojskowy magazyn żywnościowy zwany również Fortem Lyck. Miejsce to było w zasadzie całkowicie zabezpieczone przed niespodziewanym atakiem nieprzyjaciela, gdyż statki żeglugi śródlądowej nie były przystosowane do prowadzenia walki artyleryjskiej z zastosowaniem dużych kalibrów. Fortyfikacje fortu składały się z sześciu szańców ziemnych i drewnianych palisad osłaniających 2 magazyny mąki, piekarnię, koszary, magazyn prochowy, laboratorium, barak dla oficerów oraz pralnię. Osłonę artyleryjską zapewniało 12 dział o kalibrze 9 cm ustawionych na szańcach. W południowo – wschodniej części wyspy ulokowano niewielki port dla jednostek pływających. Niestety częste na dużych jeziorach gwałtowne burze, nawałnice i wysokie fale powodowały zalewanie niższych części wyspy i były sprawcami dużych zniszczeń. W 1787 roku zniszczone zostały przez trąbę powietrzną przedpiersia umocnień fortu. Po tym wydarzeniu naprawiono szkody, wykorzystując znajdujące się w okolicy składowiska kamienia polnego. Pomimo tego, burza w 1792 roku wyrządziła tak duże szkody, że twierdza została uznana za nie nadającą się do utrzymania. Kolejny król pruski – Fryderyk Wilhelm II rozkazem gabinetowym uznał fortyfikacje fortu Lyck za bezcelowe. Polecił więc je zlikwidować, a materiał budowlany wraz z ziemią sprzedać za śmiesznie niską cenę właścicielowi ziemskiemu z sąsiedztwa. Po podjęciu budowy twierdzy na przesmyku pod Giżyckiem ( 1843 – 1855) Fort Lyck został zlikwidowany. Pozyskane przy tym materiały budowlane zostały wykorzystane do budowy budynków nowej twierdzy – drogą wodną przetransportowano elementy drewniane i ponownie złożone je na majdanie twierdzy Boyen w Giżycku. Budynki te stały do lat 1996 – 1997, kiedy to uległy zniszczeniu przez pożar. Obecnie obie budowle zabezpieczone są jako trwała ruina.

Z jeziorem Śniardwy związana jest piękna legenda. Głosi ona, że w sobótkową noc z otchłani Śniardw wytaczał się czarny granitowy głaz i na brzegu rozsypywał się na drobne kawałki. Z jego wnętrza wychodziła urocza dziewczyna i znikała w gąszczu mazurskiego lasu. Tu zachwycała się jego urodą, pieściła kwiaty, podziwiała jego muzykę oraz rozmawiała ze zwierzętami. Mocą zaklęcia powracała około północy z kwiatem paproci nad brzeg jeziora. W tym momencie kamień zamykał ją w swoim wnętrzu i powoli pogrążał się we wzburzonych falach Śniardw.

Piękna dziewczyna była córką miejscowego rybaka, którą przed laty pruski bóg wód, Perkunos, uwięził w kamiennej skorupie za to, że nie chciała zostać jego żoną.

Wieść głosi, że zaklęcie przestanie działać, a dziewczyna odzyska wolność z chwilą, gdy znajdzie się młodzieniec, który o północy, w noc świętojańską, podczas łoskotu piorunów ujrzy kwiat paproci, zerwie go i złoży u stóp dziewczyny, wyłaniającej się z wód jeziora. W nagrodę młodzieniec otrzyma rękę i serce dziewczyny.

Największe jeziora systemu Wielkich Jezior Mazurskich:

Śniardwy – 113,8 km²

Mamry – 104,5 km²

Niegocin – 26,7 km²

Tałty z Ryńskim – 9,1 km²

Roś – 18,9 km²

Nidzkie – 18,3 km²

Bełdany – 9,4 km²

Gołdapiwo – 8,6 km²

Mikołajskie – 5,0 km²

Zobacz także: Trasy żeglugowe

⇒ Atrakcje w pobliżu

Powiat Mrągowski leży w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wśród żeglarzy najbardziej znana miejscowość to Mikołajki – stolica polskiego żeglarstwa. Perła Mazur, Wenecja Północy, Miasto Pod berłem Króla Sielaw – to inne nazwy Mikołajek. Miasto jest położone w przesmyku jezior: Mikołajskie i Tałty na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To węzeł dróg żeglownych dla kierunków z Giżycka, Rucianego-Nidy, Pisza i Rynu. W sezonie letnim Mikołajki przeobrażają się w gwarne centrum turystyczne z rozbrzmiewającą muzyką szantową. To raj dla wodniaków, żeglarzy i ludzi pragnących aktywnie wypoczywać na jeziorach wśród urokliwych krajobrazów.

Cumując w Mikołajkach warto odwiedzić Mrągowo – polską stolicę muzyki country. Miasta oddalone są od siebie o 24 km. Mrągowo jest znane jako miasto festiwali, w którym odbywa się wiele imprez kulturalnych: Międzynarodowy Piknik Muzyki Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Kresowej i wiele innych.

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo

Jezioro Śniardwy

Atrakcje turystyczne na Mazurach, ciekawe miejsca – Po Mazurach

Jezioro Śniardwy

Jezioro Śniardwy to największe jezioro w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 113,4 km². Położone jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dwóch powiatach (mrągowskim oraz piskim) i należy do Szlaku Wielkich Jezior. Lustro wody znajduje się na wysokości 116 m nad poziomem morza. Zbiornik łączy się poprzez cieśninę zwaną “Przeczką” Śniardwy z jeziorami Bełdany i Mikołajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem Łuknajno. Na południu największe jezioro w Polsce łączy się Kanałem Jeglińskim z Jeziorem Roś. Śniardwy są pochodzenia polodowcowego. Jest to jezioro morenowe, wytopiskowe, z ośmioma wyspami. Największe z nich to: Szeroki Ostrów (powierzchnia 70 ha), Czarci Ostrów, Wyspa Pajęcza i Kaczor. Najpiękniejszą z nich jest wyspa Kaczor, leżąca w przejściu między Śniardwami a Zatoką Seksty.

Duża, owalna, porośnięta młodymi sosnami i brzeziną, z kilkoma dobrymi podejściami, jest doskonałym punktem do odpoczynku. Z lądem łączy wyspę długa i wąska kładka z bali. Na wyspie panuje cisza i spokój, w sam raz dla przebywających tam stale rybaków. Akwen największego jeziora w Polsce jest stosunkowo płytki, jego największa głębia wynosi 23,4 m, a średnia głębokość to 6,5 m. W wielu miejscach na stosunkowo niewielkiej głębokości znajdują się głazy narzutowe i mielizny, co sprawia sporo kłopotów w żegludze. Większe skupiska mielizn to Rdzawe Rafy, Płaska Rafa, Rafa Kormoranów, Popielska Rafa, czy leżąca praktycznie na środku jeziora Miałka Górka.

Cały obszar Śniardw znajduje się w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W większości brzegi zbiornika wodnego są niskie i porośnięte sitowiem oraz tatarakiem, co sprawia, iż są trudno dostępne, ale zarazem zapewniają doskonałe domostwo dla wielu gatunków ptactwa wodnego.

Jezioro Śniardwy – Portal turystyczny

Jezioro Śniardwy – Historia i Geneza Powstania

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to największe w Polsce skupisko połączonych kanałami zbiorników, o całkowitej powierzchni 302 km. kwadratowych. Sercem tego zespołu 24 jezior są Śniardwy – największe jezioro w Polsce, którego powierzchnia, liczona wraz z odgałęzieniami – Seksty i Kaczorajnem – wynosi 109,7 km. kwadratowych. Śniardwy jest stosunkowo płytkim zbiornikiem, gdyż jego maksymalna głębokość wynosi 23,4 m, średnia głębokość nie przekracza dziesięciu, a w wielu miejscach i trzech metrów, na jeziorze występują także liczne płycizny. Linia brzegowa jest niezwykle urozmaicona; jej długość wynosi około 83 km. Na jeziorze leżą trzy wyspy o łącznej powierzchni 43 ha. (Są to wyspy: Wyspa Pajęcza, Czarci Ostrów, Szeroki Ostrów). Długość zbiornika wynosi 22,1 km, a jego szerokość osiąga 13,4 km.

Śniardwy powstały w pobliżu strefy maksymalnego zasięgu lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. W miejscu dzisiejszego jeziora przez dłuższy czas, w fazie jego zaniku, zalegała potężna bryła lodowa. Od południa przylegały do niej pagórki i wzgórza morenowe. Podobne formy znajdowały się po północnej stronie. Gdy wreszcie (12-10 tys. lat temu) masa lodowa uległa wytopieniu, na jej miejscu na tak zwanej morenie dennej, zebrała się woda i powstał zbiornik. Ze względu na specyfikację pochodzenie Jeziora Śniardwy jest określane jako jezioro polodowcowe o genezie wytopiskowej, wypełniające zagłębienie w morenie dennej.

Wspaniały krajobraz polodowcowy jest charakterystyczny dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Bardzo duża jeziorność, wynosząca około 20% przyciąga tutaj rzesze turystów, wodniaków, wędkarzy i wszystkich, którzy kochają i podziwiają przyrodę.

Już w 1977 roku utworzono Mazurski Park Krajobrazowy, obejmujący również Śniardwy i tereny przylegające do niego od południa. Jedynym z najbardziej interesujących obszarów chronionych jest jezioro Łuknajno, koło Mikołajek, światowy rezerwat biosfery, wpisany na listę konwencji ramsarskiej.

Jezioro Śniardwy – Rejsy Statkiem

Rejs statkiem to chyba najlepsza metoda by zobaczyć co tak naprawdę oferuje nam Jezioro Śniardwy. Decydując się na firmę, która zabierze nas na swój statek fajnie zwrócić uwagę czy będziemy mieli opiekę przewodnika, który poda nam szereg informacji o ciekawostkach związanych z Jeziorem Śniardwy jak i jego genezą. My trafiliśmy na głos lecący z radia, przeważnie był to głos w języku niemieckim, także pod tym kątem mogliśmy trafić troszkę lepiej.

Ruszyliśmy na swój rejs z Mikołajek z przystani Hotelu Gołębiewski, który znajduje się nad Jeziorem Tałty, popłynęliśmy w kierunku Jeziora Mikołajki, które oddzielone jest od Jeziora Tałty kładką pieszo rowerową pod którą przepływamy a następnie wpływamy już na Jezioro Śniardwy. Opływamy go w części po czym wracamy drugą stroną brzegu Jeziora. Cała trasa trwała około 90 minut a za bilecik zapłaciliśmy 32 zł od osoby.

Przy złej pogodzie żegluga może stać się zbyt niebezpieczna – silny wiatr wywołuje bardzo wysokie fale. Dlatego cały czas trzeba płynąć blisko brzegów. Kapitan statku musi również bacznie uważać na wystające kamienie, liczne płycizny sprawiają, iż wielkie kamienie o które może zahaczyć statek znajdują się już na głębokości 20-30 cm. pod lustrem wody. Północna strona jeziora jest mocno zarośnięta szuwarami. Poza kilkoma miejscami przybicie do brzegu jest bardzo trudne.

Rejsy organizowane są także z drugiej strony jeziora a mianowicie z Piszu, gdzie na Śniardwy wpływamy trasą prowadzącą przez jeziora Roś, Kocioł i Białoławki.

Filmik z naszego rejsu po Jeziorze Śniardwy:

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału: https://www.youtube.com/channel/UC5tAZJBibmZz_wyzkcrGR-A

Trasa biegnie głównie przez utwardzone leśne ścieżki, które dość szybko się pokonuje, jednak jej całkowita długość to ponad 100 kilometrów, dlatego musimy się zastanowić czy chcemy pokonać tą trasę dla satysfakcji i sporu czy turystycznie, gdyż przy tym drugim wariancie proponuje podzielić trasę na dwa dni, tak by bez wielkiego pośpiechu, mieć możliwość nie tylko chwile zatrzymać się w najciekawszych miejscach ale i odpocząć czy zrobić kilka fotografii. Trasa wokół Jeziora Śniardwy zakłada również taką atrakcję jak przeprawę promem w miejscowości Wierzbna.

Mimo ambitnych planów niestety nie pokonaliśmy tej trasy osobiście, dlatego odsyłamy do innych portali, gdzie można znaleźć mapę trasy a nawet ślad GPS, który poprowadzi nas właściwymi ścieżkami, gdyż odnalezienie drogi często na pewno nie należy do rzeczy łatwych.

Ciekawsze miejsca, które można zobaczyć podczas wyprawy rowerowej wokół Jeziora Śniardwy:

Jezioro Łuknajno przylegające do Jeziora Śniardwy – wieże widokowe na oba jeziora. Piękne podmokłe łąki wypełnione kwiatami, między jeziorami Śniardwy i Tuchlin Fragment z krajobrazem na jezioro z Nowych Gut po ujście rz. Wyszka Dość stromy brzeg jeziora, wieża widokowa a także kąpielisko w pobliżu ujścia rz. Wyszka Gęste lasy i bardzo dużo pomników przyrody w Puszczy Piskiej Niedźwiedzi Róg, interesująca ostoja nad wodą i kameralne kąpielisko Wyspa Szeroki Ostrów na którą można dojechać nie tylko rowerem ale także autem. Wejsuny – tutaj można smacznie zjeść oraz zobaczy osadę Wejsuny Jeziorka wytopiskowe i torfowiska blisko Gasiora Ujście Krutyni do Zatoki Iznockiej Stromy brzeg rynnowego jeziora Bełdany

Co warto zobaczyć będąc nad Jeziorem Śniardwy

Jezioro Łuknajno – wyjątkowe miejsce objęte ochroną programu UNESCO. Liczne wieże widokowe, możliwość spotkania łosia, jedno z większych w Europie skupisk Łabędzia Niemego. Wokół Jeziora Łuknajno prowadzi ok 20 km trasa rowerowa, którą polecam w 100%. Wierzba – jedno z piękniejszych miejscowości nad Jeziorem Śniardwy Wyspa (Półwysep) Szeroki Ostrów – Największa wyspa nad Jeziorem, która została połączona z lądem groblą, przez którą można podróżować samochodem. Doskonałe miejsce do zwiedzania jak i biwak, gdyż dno Jeziora Śniardwy w tym miejscu jest płytkie i piaszczyste. Miejscowość Popielno gdzie znajduje się Stacja badawcza hodowli zwierząt PAN Czarci Ostrów – wyspa na którą można się już dostać tylko łódką, na wyspie znajduje się fort oraz fantastyczna flora i fauna Rezerwat Czapliniec – miejsce na północy Jeziora Śniardwy, które słynie z bardzo dużych kolonii czapli

Mikołajki

Miejscowość Mikołajki to serce Mazur, gdzie znajduje się bogata baza hotelowa, liczne bary, kawiarenki, bankomaty, apteki, restauracje również rybne ale także punkt informacji turystycznej, przystanie i wiele innych atrakcji. Ku mojemu zaskoczeniu takich miejscowości turystycznych na Mazurach wcale nie jest dużo, dlatego czuje że w Mikołajkach podczas największego szczytu sezonowego jest potężne oblężenie turystów, co niestety wpływa na komfort naszego podróżowania.

Dni Mikołajek oraz Mazurski Festiwal Rybny

Co roku odbywają się bardzo huczne dni Mikołajek oraz Mazurski Festiwal Rybny, jest to zazwyczaj trzy dniowa impreza odbywana początkiem lipca, w tym roku był to 5-7 lipiec 2019. Na dniach Mikołajek można liczyć na koncerty, pokazy, sztuczne ognie, oraz główną atrakcję Festiwal Rybny „Rybka na Zdrowie” gdzie co roku przyciąga duża rzesza spragnionych rozrywki turystów.

Festiwal Szantowy w Mikołajkach

Mikołajski Festiwal Szantowych to jedna z najstarszych imprez tego typu w kraju, wszystkich miłośników tego typu muzyki i żeglarstwa Mikołajki zapraszają na coroczny festiwal, który odbywa się końcem lutego.

Niewątpliwie nie przedstawiliśmy wszystkich atrakcji, które zafunduje nam Jezioro Śniardwy czy jego okolice, warto jednak dobrze zagospodarować czas, by móc zobaczyć jak najwięcej wyjątkowych miejsc, które są na wyciągnięcie ręki. Wokół jeziora znajdują się także inne trasy rowerowe czy biegowe natomiast po całym dniu aktywnego zwiedzania mamy możliwość odpocząć w Parku Wodnym Tropicana, który znajduje się w Hotelu Gołębiewski. Park ten funduje nam kilkaset metrów zjeżdżalni, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, sauny(parowe i suche), tężnie solankową czy liczne jacuzzi. Dla gości hotelowych wstęp do Parku Wodnego jest bezpłatny.

Autor: Jarosław Tajchman

Jezioro Śniardwy

Jezioro Śniardwy

Typ jeziora : leszczowe

Powierzchnia : 11380 ha

Głębokość : 23,5 m

Długość : 22,1 km

Pow. wysp : 42,9 ha

Jest to największe w kraju jezioro. Kształtem zbliżone jest do trójkąta równobocznego z jednym wierzchołkiem skierowanym na południe. Dobrze rozwinięta linia brzegowa tworzy wiele zatok, półwyspów i cypli. Na Śniardwach leży pięć wysp. W północno-wschodnim rogu Śniardwy łączą się kanałem z jeziorem Tyrkłem, nad kanałem leży Okartowo. Brzeg północno-wschodni jest stosunkowo płaski, południowo-wschodni wysoki i stromy, otoczony polami, tutaj też leży wieś Nowe Guty. Dalej ku południowi z zatoki wypływa rzeczka Wyszka do jeziora Białoławki. Za zatoką leży półwysep i połączona z nim nasypem wyspa Szeroki Ostrów, na półwyspie wieś Zdory. Wierzchołek trójkąta stanowią zatoki Seksty i Kaczerajno. Na przewężeniu wiodącym do Sekst leży duża wyspa Mały Ostrów (Kaczor). Szeroka i głęboka zatoka Seksty wybiega na wschód, na zachód ciągnie się wąskie i znacznie mniejsze Kaczerajno. Brzegi Sekst są płaskie i podmokłe, Kaczerajna – wyższe i zalesione. W południowo-zachodnim boku trójkąta Śniardw znajduje się długa i wąska zatoka Warnołty, wybiegająca daleko na południowy zachód oraz przewężenie łączące Śniardwy z jeziorami Mikołajskim i Bełdanami. W południowej części jeziora leżą dwie wyspy: Czarcia i Kępa. Na Warnołtach usytuowana jest większa, wysoka i zadrzewiona wyspa. Na zalesionym półwyspie położonym między Warnołtami a jeziorem Bełdanami znajduje się Popielno.

Jezioro Śniardwy – największe w Polsce

Śniardwy to największe jezioro w Polsce o powierzchni 114 km². Jezioro to leży w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy.

Poprzez cieśninę zwaną “Przeczką” Śniardwy połączone są z jeziorami Bełdany i Mikołajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem Łuknajno . Jezioro jest bardzo płytkie. Największa głębia wynosi do 23,4 m, a średnia głębokość nie przekracza dziesięciu, a w wielu miejscach i trzech metrów. Liczne głazy, ukryte tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) w większości nieoznaczone, stwarzają spore niebezpieczeństwo nawigacyjne. Najwięcej kamieni znajduje się w części południowej i wschodniej; kryją się często tuż pod powierzchnią wody.

Na płytkim, dużym jeziorze, przy nagłej zmianie pogody, gdy wzrasta siła wiatru, a ma on się gdzie rozpędzić, dosłownie w ciągu kilku minut podnosi się wysoka, półtorametrowa, stroma fala. Ta cecha Śniardw była już przyczyną wielu tragedii. Nagła zmiana pogody może zaskoczyć nawet doświadczonego i znającego jezioro żeglarza. Nikt rozsądny nie lekceważy wtedy owych niespokojnych wód, tym bardziej, że płytkie, kamieniste brzegi, bądź ciągnące się na przestrzeni nieraz kilkuset metrów szuwary uniemożliwiają schronienie się na brzegu.

Charakterystyczną cechą dużych, nagrzanych powierzchni wód są tzw. białe szkwały. Ich nadejście można rozpoznać po wypiętrzonej, ciemnej chmurze w kształcie kowadła, która szybko przemieszcza się nad jeziorem. Pozostaje wtedy zaledwie kilka sekund na zrzucenie żagli czy skrycie się kajakiem w trzcinie. Zdarza się to najczęściej przy ciepłej, słonecznej pogodzie, często prawie bez wiatru. Jezioro jest wiatrowo kapryśne i zmienne, dlatego też bardzo niebezpieczne dla mniej wytrawnych wodniaków. Warto o tym pamiętać wybierając się na Śniardwy.

Najpiękniej wyglądają Śniardwy o świcie, gdy lekka mgła unosi się nad wodą. Często nie widać wtedy brzegu i odnosi się wrażenie, że otwiera się przed nami bezmiar morskich wód. Nad Śniardwami jest mnóstwo atrakcyjnych pól namiotowych, ośrodków i portów. Brzegi są stosunkowo niskie, zabagnione, porośnięte sitowiem i tatarakiem, co czyni je trudno dostępnymi. Miejscami strefa sitowia osiąga szerokość 200 m.

Na jeziorze Śniardwy znajduje się 8 wysp oraz liczne zatoki. Najbardziej znaną wyspą jest Czarci Ostrów i oddzielona od niej wąskim przesmykiem Pajęcza Wyspa, miejsca kultów pogańskich, a obecnie ostatnia nadzieja śniardwiańskich rozbitków. Czarcia porośnięta jest lasem mieszanym i ma kilka dogodnych podejść. Wznosi się ona 12 m ponad wodami jeziora. Wyspa zbudowana jest z gliny, piasków, żwiru i głazów granitowych. Jej długość to około 350 m, a szerokość 200 m.

Zwykle ktoś na niej biwakuje, pokonując szlak między Piszem a Mikołajkami. Wiele jest przygód związanych z tymi wyspami, a w czasach pionierskich zawsze można było tam znaleźć żelazne racje żywnościowe.

Najpiękniejszym miejscem na całym południu Wielkich Jezior jest wyspa Kaczor, leżąca w przejściu między Śniardwami a jeziorem Seksty. Duża, owalna, porośnięta młodymi sosnami i brzeziną, z kilkoma dobrymi podejściami, jest doskonałym punktem do odpoczynku na trasie między Warszawą a Wielkimi Jeziorami. Nie ma możliwości dojechania tu samochodem, gdyż z lądem łączy wyspę długa i wąska kładka z bali. Na wyspie panuje cisza i spokój, w sam raz dla przebywających tam stale rybaków.

Jak dopłynąć do Pisza? Jezioro Roś leży kilometr na północ od miasta Pisz. Do kąpieliska na terenie kempingu dociera się wzdłuż rzeki Pisy, która płynie przez środek miasta, a następnie asfaltową drogą wśród wierzbowych olsów. Inna droga prowadzi z osiedla willowego przez łąki. Jezioro Roś zalicza się do większych (a przy tym rzadziej obleganych przez turystów) mazurskich jezior. Malownicza rynna o fantazyjnym kształcie ma niskie zalesione brzegi, a w niektórych miejscach podmokłe i porośnięte szuwarami. Poprzez Kanał Jegliński jezioro łączy się ze Śniardwami.

Jezioro Roś ze Śniardwami (a dokładnie z jeziorem Seksty, będącym częścią kompleksu Śniardw) łączy Kanał Jegliński . Kanał ten ma ponad 5 km długości i jest najdłuższym kanałem na Wielkich Jeziorach Mazurskich (nie licząc nieukończonego i przeciętego granicą Kanału Mazurskiego). Przekopano go w latach 1845-1849, otwierając w ten sposób drogę wodną do Pisza. Na kanale zbudowano jedną śluzę wyrównującą ponadmetrową różnicę poziomów między jeziorami. Kanał ma 1,5 metra głębokości.

Żeglowanie po Śniardwach nie należy do najłatwiejszych. Główny tor wodny, z którego korzystają statki, prowadzi z Przeczki (połączenie z jeziorem Mikołajskim) do Bramki Seksteńskiej, łączącej Śniardwy z jeziorem Seksty. Szlak ten jest oznakowany zielonymi stożkowymi bojami. Jego długość z Mikołajek do Pisza wynosi 26,3 km.

W latach 1784 – 1786 za czasów Fryderyka Wielkiego na wyspie czarci Ostrów jeziora Śniardwy (odległej o milę od Pisza) wzniesiono nowy umocniony wojskowy magazyn żywnościowy, zwany również Fortem Lyck. Miejsce to było w zasadzie całkowicie zabezpieczone przed niespodziewanym atakiem nieprzyjaciela, gdyż statki żeglugi śródlądowej nie były przystosowane do prowadzenia walki artyleryjskiej z zastosowaniem dużych kalibrów.

Fortyfikacje fortu składały się z sześciu szańców ziemnych i drewnianych palisad osłaniających 2 magazyny mąki, piekarnię, koszary, magazyn prochowy, laboratorium, barak dla oficerów oraz pralnię. Osłonę artyleryjską zapewniało 12 dział o kalibrze 9 cm ustawionych na szańcach. W południowo – wschodniej części wyspy ulokowano niewielki port dla jednostek pływających.

Niestety częste na dużych jeziorach gwałtowne burze, nawałnice i wysokie fale powodowały zalewanie niższych części wyspy i były sprawcami dużych zniszczeń. W 1787 roku zniszczone zostały przez trąbę powietrzną przedpiersia umocnień fortu.

Po tym wydarzeniu naprawiono szkody, wykorzystując znajdujące się w okolicy składowiska kamienia polnego. Pomimo tego, burza w 1792 roku wyrządziła tak duże szkody, że twierdza została uznana za nie nadającą się do utrzymania. Kolejny król pruski – Fryderyk Wilhelm II rozkazem gabinetowym uznał fortyfikacje fortu Lyck za bezcelowe. Polecił więc je zlikwidować, a materiał budowlany wraz z ziemią sprzedać za śmiesznie niską cenę właścicielowi ziemskiemu z sąsiedztwa.

Po podjęciu budowy twierdzy na przesmyku pod Giżyckiem ( 1843 – 1855) Fort Lyck został zlikwidowany. Pozyskane przy tym materiały budowlane zostały wykorzystane do budowy budynków nowej twierdzy – drogą wodną przetransportowano elementy drewniane i ponownie złożone je na majdanie twierdzy Boyen w Giżycku. Budynki te stały do lat 1996 – 1997, kiedy to uległy zniszczeniu przez pożar. Obecnie obie budowle zabezpieczone są jako trwała ruina.

Z jeziorem Śniardwy związana jest piękna legenda.: Głosi ona, że w sobótkową noc z otchłani Śniardw wytaczał się czarny granitowy głaz i na brzegu rozsypywał się na drobne kawałki. Z jego wnętrza wychodziła urocza dziewczyna i znikała w gąszczu mazurskiego lasu. Tu zachwycała się jego urodą, pieściła kwiaty, podziwiała jego muzykę oraz rozmawiała ze zwierzętami. Mocą zaklęcia powracała około północy z kwiatem paproci nad brzeg jeziora. W tym momencie kamień zamykał ją w swoim wnętrzu i powoli pogrążał się we wzburzonych falach Śniardw.

Piękna dziewczyna była córką miejscowego rybaka, którą przed laty pruski bóg wód, Perkunos, uwięził w kamiennej skorupie za to, że nie chciała zostać jego żoną.

Wieść głosi, że zaklęcie przestanie działać, a dziewczyna odzyska wolność z chwilą, gdy znajdzie się młodzieniec, który o północy, w noc świętojańską, podczas łoskotu piorunów ujrzy kwiat paproci, zerwie go i złoży u stóp dziewczyny, wyłaniającej się z wód jeziora. W nagrodę młodzieniec otrzyma rękę i serce dziewczyny.

Śniardwy:

Powierzchnia – 113,8 km²

Wymiary – 22,1 × 13,4 km

Głębokość

• średnia – 6,5 m

• maksymalna – 23 m

Wysokość lustra – 117 m n.p.m.

Wyspy – 8

Rodzaj jeziora – morenowe

Obwód – ponad 80 km

Miejscowości położone nad Śniardwami: Popielno , Głodowo, Niedźwiedzi Róg, Karwik (jezioro Seksty), Zdory, Kwik, Nowe Guty, Okartowo , Suchy Róg.

Przez Śniardwy przebiega kajakowy Szlak Galindów: kliknij tutaj

Żegluga Mazurska

Mazurskie morze – taka nazwa od wieków przylgnęła do największego mazurskiego i polskiego jeziora, do Śniardw, rozciągających swoją bezmierną połać u północno-wschodnich krańców Puszczy Piskiej. Śniardwy (Spirding See) zajmują obszar 113,4 km2 wraz z tworzącymi ich wschodnie zatoki jeziorami Seksty i Kaczerajno oraz południową, wydłużoną zatoką, utworzoną przez jezioro Warnołty.

Największa długość jeziora, liczona pomiędzy Popielnem na zachodzie, a leśnym polem namiotowym w Okartowie na wschodzie, wynosi 22,1 km, zaś w najszerszym miejscu Śniardwy mierzą 13,4 km. Śniardwy są wytopiskowym jeziorem moreny dennej, więc charakteryzuje je niewielka głębokość – największa głębia sięga 23,4 m, ale średnia głębokość nie przekracza 6 m.

Pod linią wody skrywa się wiele głazów narzutowych – szczególnie przy wyspach: Pajęczej i Czarcim Ostrwie oraz półwyspie Szeroki Ostrów, przy dojściu do jeziora Warnołty na południu oraz na tzw. Miałkiej Górce na środku jeziora – co powoduje, że trzeba na Śniardwach bardzo uważnie nawigować. Całe jezioro Śniardwy znajduje się w obszarze ochronnym Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także w obrębie obszaru ochronnego sieci Natura 2000 „Puszcza Piska” (PLB 280008).

Za czasów krzyżackich Śniardwy nosiły staropruskie miano Sperden, zaś ludność mazurska używała nazwy Smarden. Wcześniej wokół jeziora oraz na jego wyspach kwitło osadnictwo plemion pruskich. Na miejscu zdobytej i zniszczonej pruskiej warowni w Okartowie, Krzyżacy wybudowali swoją strażnicę, spaloną z kolei podczas jednego z najazdów litewskich przez księcia Kiejstuta. Na wyspach: Pajęczej, Czarcim Ostrowie i Szerokim Ostrowie (który w zasadzie jest półwyspem) odnajdywano wielokrotnie urny i prymitywne narzędzia, zaś w okolicach Łuknajna odnaleziony został miecz typu wikińskiego, co świadczy, iż Galindowie, zamieszkujący nad Śniardwami utrzymywali kontakty z Gotami.

Z wyspą Czarci Ostrów wiąże się też stara mazurska legenda. Według niej wyspę wciąż zamieszkują złe moce. Przekonał się o tym rybak Trojan. Kiedy łowił obok wyspy z wody wyłoniła się czarna łapa z pazurami, usiłująca porwać sieci i rozbić na podwodnych głazach łódź Trojana. Rybak odstraszył złe moce modlitwą, był jednak tylko ubogim człowiekiem i miał niebywałą chrapkę na diabelskie skarby, zakopane rzekomo na Czarcim Ostrowie. Wybrał się więc chyłkiem na wyspę i już prawie miał w rękach skrzynię pełną klejnotów, kiedy zaatakował go wielki czarny niedźwiedź. Trojan usiłował odpłynąć od przeklętej wyspy, ale spotkana uprzednio czarna, pazurzasta łapa wciągnęła go w głębiny. Czarci Ostrów długo jeszcze potem rozbrzmiewał diabelskim rechotem, a przerażeni ludzie z nadbrzeżnych rybackich wiosek widzieli jak nocami z całych Mazur zlatywały się tam na miotłach wiedźmy i strzygi.

Nie obawiał się natomiast złych mocy król pruski Fryderyk II Wielki, który na Czarcim Ostrowie rozkazał zbudować warownię i magazyn wojskowy – Fort Lyck. Max Toeppen w swojej „Historii Mazur” tak kwituje próbę fortyfikowania śniardwiańskiej wysepki przez „Wielkiego Fryca”: Jego następca Fryderyk Wilhelm II uznał jednak to przedsięwzięcie, wykonane wielkim nakładem kosztów, za bezcelowe. Polecił je więc zlikwidować, a materiał budowlany wraz z ziemią i istniejącym jeszcze później magazynem zbożowym sprzedać za śmiesznie niską cenę właścicielowi ziemskiemu z sąsiedztwa. Jednak podobno jeszcze w 1831 r. na Czarcim Ostrowie stały zupełnie niewykorzystane zabudowania, doglądane przez niższego oficera i trzech żołnierzy-inwalidów. Były to pewnie jedyne czarty z Czarciego Ostrowa. Później dwa spichlerze z Czarciego Ostrowa pieczołowicie rozebrano i przeniesiono do Twierdzy Boyen budowanej w Giżycku. Na Czarcim Ostrowie pozostały wyraźne zarysy dawnych szańców.

Z Jeziora Mikołajskiego na zachodzie wpływa się na Śniardwy wąską cieśniną, zwaną Przeczką, która znajduje się pomiędzy Dybowskim i Popielskim Rogiem. Na północ od Przeczki rozciąga się Zatoka Łukniańska, gdzie przy osadzie Łuknajno znajduje się krótkie, wodne przejście na jezioro Łuknajno – wpisany na międzynarodową listę rezerwat biosfery i największe europejskie lęgowisko łabędzia niemego i innych ptaków wodno-błotnych. W Łuknajnie znajduje się XIX-wieczny dwór, należący przed 1945 r. do rodziny Stobbe, w którym obecnie mieści się pensjonat i restauracja, a nad brzegiem Śniardw zlokalizowana jest wieża widokowa, plaża i niewielka przystań jachtowa.

Na północnym, przeważnie zatrzcinionym brzegu Śniardw znajduje się wieś Dziubiele i osada Suchy Róg, za którą wąskie przejście wodne pomiędzy trzcinami wiedzie ze Śniardw na niewielkie Jezioro Tuchlin. Na północno-wschodnim skraju Śniardw rozlewa się Zatoka Okartowska, która wzięła swą nazwę od nadbrzeżnej wsi – Okartowo.

W Okartowie znajduje się stary, mazurski kościółek z fantazyjną polichromią wnętrz. Przy jego odbudowie w latach 20. ubiegłego stulecia pracował jako cieśla mazurski poeta Michał Kajka (1858 – 1940) z Ogródka. Na tzw. Księdzowskim Rogu w Okartowie znajduje się stacja ratownicza Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poprzez wąską cieśninę, spiętą mostem kolejowym i mostem drogowym, Śniardwy łączą się tutaj z rynnowym jeziorem Tyrkło, do którego uchodzi rzeka Orzysza.

Wschodni brzeg Śniardw wznosi się od Okartowa morenowymi wzgórzami, które w okolicy Kwiku i półwyspu Szeroki Ostrów tworzą kilkunastometrowe, piaszczyste klify nadbrzeżne. Na wschodnim, niskim brzegu Śniardw leży miejscowość Nowe Guty – dawna wioska rybacka, która przekształciła się zupełnie w miejscowość turystyczną z obszerną plażą, licznymi pensjonatami oraz gospodarstwami agroturystycznymi, położonymi na samym brzegu jeziora. W Nowych Gutach znajduje się m.in. pensjonat „Panorama” z dobrą restauracją oraz duży hotel „Marina Śniardwy” z wysokostandardową infrastrukturą wypoczynkowo-rekreacyjną, zaś w planach jest zbudowanie tutaj dużego portu jachtowo-pasażerskiego.

Na południowy zachód od Nowych Gut, poniżej tzw. Kępy Kwiku, znajduje się niewielka Zatoka Kwik, z której uchodzi rzeczka Wyszka, łącząca Śniardwy – przez jezioro Białoławki, rzeczkę Białoławkę, jezioro Kocioł i rzeczkę Wilkus – z jeziorem Roś i rzeką Pisą. Była to dawna droga wodna, wiodąca z Wielkich Jezior Mazurskich do Narwi, zanim w latach 1845 – 49 przekopano Kanał Jegliński.

Na południe od Zatoki Kwik wschodni brzeg Śniardw wybrzusza się tzw. Kępą Zdorską, której najbardziej wysuniętym w jezioro punktem jest wyspa Szeroki Ostrów. Podczas II wojny światowej jeńcy wojenni usypali groblę, łączącą wyspę z brzegiem, więc obecnie Szeroki Ostrów traktowany jest jako półwysep. Z wysokich, piaszczystych klifów Szerokiego Ostrowu rozciąga się wspaniały widok na jezioro Śniardwy. U nasady Kępy Zdorskiej, na północnym brzegu zatoki, zwanej jeziorem Seksty, położona jest wieś Zdory z licznymi pensjonatami i przystaniami jachtowymi.

Jezioro Seksty z otwartymi Śniardwami łączy tzw. Bramka Seksteńska, którą od południa domyka półwysep Kaczor. Z Jeziora Seksty uchodzi Kanał Jegliński, łączący główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich z jeziorem Roś, Piszem, rzeką Pisą i zlewnią Narwi oraz Wisły. Pomiędzy brzegiem Śniardw a kanałem, na skraju Puszczy Piskiej, leży turystyczna osada Karwik. Znajduje się tutaj śluza na Kanale Jeglińskim, regulująca jednometrową różnicę poziomu wody z dorzeczem Narwi oraz stan wody na całych Wielkich Jeziorach.

Po zachodniej stronie Sekst, pomiędzy półwyspem Zagon i Kaczor, a południowym, puszczańskim brzegiem, znajduje się niewielkie jezioro Kaczerajno, stanowiące zatokę Sekst i Śniardw. Cały południowy brzeg jeziora Śniardwy porastają bory Puszczy Piskiej.

Pośród tych borów znajduje się stara osada leśna i wioska rybacka Niedźwiedzi Róg, która przekształciła się obecnie w typową osadę turystyczną, gdzie swoje letnie dacze ma wielu polskich celebrytów. Z wysokiego brzegu w Niedźwiedzim Rogu rozciąga się przestronny widok na Śniardwy i znajdujące się w pobliżu wyspy – Czaeci Ostrów i Pajęczą.

Dalej na zachód znajduje się leśna osada Głodowo ze słynnym „rybnym gościńcem” Mirosława Gworka (dawnego rybaka, autora książek o rybnych kulinariach mazurskich) oraz gospodarstwem rybackim, położonym u nasady zatoki Szyba, łączącej Śniardwy z jeziorem Warnołty.

W latach osiemdziesiątych Śniardwy były teatrem jednej z największych rybnych afer kłusowniczych w Polsce, zakończonej śmiercią człowieka. W oparciu o te fakty nakręcono serial „Akwen Eldorado”, emitowany przez TVP. Z kolei w latach dziewięćdziesiątych „fatum Śniardw” dało o sobie znać w inny sposób – w wody jeziora runęły dwa śmigłowce: wojskowy z Orzysza i cywilny z Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Przyczyną obu katastrof były podobno refleksy światła odbitego od powierzchni jeziora, które zmyliły wyczucie odległości u obu pilotów. Za zatoką Szyba bory Puszczy Piskiej kończą się na Półwyspie Popielskim, gdzie położona jest osada Popielno. W tej dawnej wiosce rybackiej znajduje się Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się m.in. restytucją konika polskiego (rasa dzikich koni, pochodzących od tarpana) oraz bobrów. Około 1500 ha lasu na Półwyspie Popielskim, pomiędzy jeziorem Śniardwy i Bełdany, jest wydzielonym terenem badawczym, gdzie koniki polskie żyją w stanie dzikim. Przy popielskiej placówce funkcjonuje też niewielkie muzeum z przyrodniczo-etnograficzną ekspozycją.

Śniardwy – mazurskie morze, to przy burzliwej pogodzie olbrzymi i groźny przestwór wodny o niewidocznych brzegach. Latem jest tu się gdzie rozpędzić żaglówką. Zimą to olbrzymia, biała lodowa płaszczyzna, stapiająca się z siwym niebem na przymglonym horyzoncie, z której masowo korzystają wędkarze podlodowi, wjeżdżający często na lód samochodami. Żegluga Mazurska realizuje w sezonie letnim na Śniardwach krótkie rejsy spacerowe, polegające na niewielkiej pętli po przepłynięciu przez statek Przeczki, oraz dłuższe rejsy do Wyspy Pajęczej i Czarciego Ostrowu. W obu przypadkach statki wypływają z portu w Mikołajkach. Rozważana jest kwestia uruchomienia regularnej żeglugi pasażerskiej na szlaku Mikołajki – Pisz. W tym przypadku statki ŻM przepływałyby wzdłuż całe jezioro Śniardwy.

키워드에 대한 정보 jezioro na południe od jeziora śniardwy

다음은 Bing에서 jezioro na południe od jeziora śniardwy 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda.

 • Śniardwy
 • Jeziora
 • mazury
 • finanse
 • wielkie jeziora mazurskie
 • Przyroda
 • rzeki
 • największe jezioro
 • inwestycje

Jezioro #Śniardwy- #Największe #Jezioro #w #Polsce! #Kraina #Wielkich #Jezior #Mazurskich, #Mazury, #Przyroda.


YouTube에서 jezioro na południe od jeziora śniardwy 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jezioro Śniardwy- Największe Jezioro w Polsce! Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Mazury, Przyroda. | jezioro na południe od jeziora śniardwy, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Zespół Aspergera Praca Licencjacka Doc | Komunikacja Z Dzieckiem Z Zespołem Aspergera (Za) 100 개의 정답

Leave a Comment